| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Meen
Gård nr. 70 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 01.03.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Meen 28 - Buer Planteskole
Gammelt løpenr. 241a.

Utskilt fra Meen(A) i 1775 og sammenføyd med en større del av Buer.

Gården bestod av 2/3 av nabogården Buer (1 hud 4 skinn), samt ca. 7 7/8 skinn av Meen(A).

Fra 1902: Buer Planteskole.


Meen bnr 28 "Buer". Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).


Adresse i dag: Buerjordet 5, 3711 Skien.

G.br., selveier
Jon Hansen Buer
fra Meen(A) dpt. 11/5-1755 bg. 18/3-1789. ”Jon Buer 33 3/4 aar.”, s.a. Hans Jacobsen Meen.
g. 24/10-1776 m. Maren Hansdatter fra S. Sneltvedt(C) dpt. 7/10-1753 d. 12/12-1842, d.a. Hans Helgesen Sneltvedt.
1. Live Jonsdatter dpt. 19/10-1777 g.m. enkemann Hans Christensen Sanni. Se Sanni(8).
2. Hans dpt. 20/2-1780  bg. 2/4-1780. ”Jon Meens s. Hans 6 uger.”
3. Karen Jonsdatter dpt. 10/6-1781 g1g m. Gunder Larsen Lie g2g m. Ole Eriksen. Se Lid(B).
4. Hans dpt. 21/8-1785 bg. 27/8-1786. ”Jon Buers s. Hans 1 aar.”
5. Jacob dpt. 13/1-1788 bg. 16/3-1788. ”Jon Buers s. Jacob
2 mnd.”
Br. 1776.

F.f. Jon Meens pb. Live: Arne Johannisens kone, Gunhild Hansdatter, Jens Sneltvet, Arne Johannisen, Nils Jonsen.
F.f. Jon Meens db. Hans: Lars Meens kone, Gunhild Hansdtr., Halvor Meen, Arne Johannisen, Jacob Nyegaard.
F.f. Jon Meens pb. Karen: Lars Meens kone, Karen Jensdatter, Jens Sneltvet, Peder Johannisen, Zacharias Stephensen.
F.f. Jon Buers db. Hans: Arne Johannisens kone, Karen Jensdtr., Halvor Pedersen, Jacob Nyegaard, Hans Knudsen
F.f. Jon Buers db. Jacob: Lars Meens kone, Inger Jensdtr., Jacob Nyegaard, Ole Rasmusen, Peder Halvorsen.
 

2/7/1789       JON HANSSEN     Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 438a.
S. Meen         Arvinger:                            
               Enka Mari Hansdatter og barna:
               1. Liv Jonsdtr. 11 år.
               2. Mari (Karen) Jonsdtr. 8 ”
Enka fikk Halvor Meen til laugverge.
Formynder for Liv ble farbroren Lars Hanssen Meen.
----”----       -”- Mari ble Jacob Olssen Nyegård.
Brt: 868 - 2 - 16
Net: 229 - 3 - 13
Jordegods:
a.: 7 7/8 skind i gd. Meen.
b.: 1 hud 4 skind i gd. Buer.
Disse to eiendommer kombinert ble Meen 28 "Buer".
Forliksskifte av 24/7-1784, tlnglyst 30/8, viste boets andel i Meen gd. og skog. Vurdert for 700 rdl.
 

Enka Maren Hansdatter ble g2g med Ole Rasmussen. Se nedenfor.

G.br., selveier
Ole Rasmussen Buer
fra Fløtterød(2) dpt. 5/9-1762 d. 30/6-1843 på Buer u. Meen, s.a. Rasmus Nirisen Fløtterød.
g. 22/10-1789 m. enke Maren Hansdatter herfra dpt. 7/10-1753 d. 12/12-1842 på Buer under Meen.
1. John Olsen dpt. 2/5-1790. Overtok gården.
2. Marthe Maria Olsdatter dpt. 30/3-1794 g.m. Isak Gundersen. Se Espedalen(1).
Br. 1789.

F.f. Ole Rasmussøns db. Jon fra Buer: Halvor Aaltveds k., Anne Maria Rasmusdtr., Lars Meen, Isak Ødesneltvet.
F.f. Ole Rasmussøn Buers pb. Marthe Maria: Ellen Abrahamsdtr., Gunnil Rasmusdatter, Anders Lie, Gunder Johannissøn, Tov Taraldssøn.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

241              

Meen - Buer

Ole Rasmussen Buer

1 hud 9 5/6 skind

9 daler - 1 ort - 7 skilling

G.br., selveier
John Olsen Buer
herfra dpt. 2/5-1790 d. 22/3-1857 på Buer under Meen. Døde av lungebetennelse i følge kirkeboka.
g. 17/7-1828 m. Kirsti Jacobsdatter fra Søli(13) dpt. 1793 d. 10/5-1854 på Buer u. Meen, d.a. Jacob Andersen Sølie.
Forlovere: "Anders J. Langerød, Isak G. Espedalen."
1. Anne Maria f. 24/10-1828 d. 12/11-1828.
2. Marie f. 20/3-1830 d. 29/5-1831.
3. Live f. 27/6-1831 d. 24/11-1842.
4. Maren Johnsdatter f. 2/12-1835 g.m. Theodor August Isaksen Buer. Overtok gården.
Br. 1841.

G.br., skogeier, sagbrukseier, selveier
Theodor August Isaksen Buer
(August Isaksen Buer) fra V. Klyve i Solum f. 27/12-1832 d. 12/6-1892 på Buer, s.a. g.br. Isak Mathisen Klyve og Anne Mathea Nilsdatter.
g. 14/4-1857 m. Maren Johnsdatter Buer herfra f. 3/12-1835 d. 25/3-1883 på Buer, d.a. John Olsen Buer.
1. Karen Jessine Buer f. 17/5-1858 g. i Gjerpen kirke 30/6-1881 m. Peter Olavus Olsen Øian fra nedre Stjørdal i S. Trøndelag f. ca. 1841, s.a. Ole Olsen Øian. Bodde i Larvik.
2. Mathias Emanuel Buer f. 17/4-1860. Se Åkre(2) Ekeli. Han skrev seg for Mathias Buer.
3. Olaf Martinius f. 15/4-1862. Døde ung.
4. Andreas Thoresius f. 18/1-1865 d. 28/1-1883 på Buer.
5. Nils Joakim Buer f. 24/7-1869.
Overtok gården.
6. Augusta Marie Buer f. 21/1-1871. Gift.
7. Laura Mathilde Buer f. 26/6-1872 g.m. kontorsjef Hans Charles Berg. Se Familie 73 - V. Borge 1900.
9. Nella Tomine Buer f. 1876. I tjeneste hos sin søster Laura Mathilde i 1900.
Br. 1857.

F.f. Theodor Isaksen Buers søn Mathias Emanuel: Kirstine Aslaksdatter på Riis, Sophie Pedersdatter Meen, Isak J. Mathisen og Nils Isaksen på Klyve i Solum, Ole Isaksen Espedalen.


Mest kjent som August Buer. Han kjøpte opp forholdsvis store skogområder i Haukeråsen og Skifjell,
samt Hørta, Vallerdalen og Vosserødklev.
Han arvet dessuten Findal søndre i Solum etter sin far i 1870. Se hans slekt i Solumsboka (T. Gjone) bind II, side 84 m.m.

Tjenestefolk i 1865:
Erik Rønniksen f. 1841, Hans Rønniksen f. 1847, Andreas Hansen f. 1837, Marte M. Hansdatter fra Holla f. 1846, 
Johanne Hansdatter fra Porsgrunn f. 1845, Kirsti Aslaksdatter fra Bø i Telemark f. 1840.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

 241a   

Meen - Buer

August Isaksen

8 daler - 4 ort - 0 skilling


  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

70

28

241a

Men (Meen)

Buer

August Isaksen Buer

7 - 3 - 19

22 mark 53 øre

70 27 240p Men (Meen) Skovstykke August Isaksen Buer 0 - 0 - 21   0 mark 52 øre
93 1 239g Skifjeld Vallerdalen nedre August Buer 0 - 0 -  15   0 mark 34 øre


G.br., forpakter
Peder Hansen
fra Island i Siljan f. 10/9-1844 forpaktet denne gården i noen år på 1880/90 –
tallet. Han bodde tidligere på S. Ås(A).

Tjenestefolk her i 1891: Gunhild Marie Johannesdatter f. 1865 og Jacob Kristian Olsen f. 1871.
De flyttet til Vallerdalen under Meen noe før 1900.

G.br., planteskolegrunnlegger
Nils Joakim Buer
herfra f. 24/7-1869 d. 17/5-1932 på Buer.
g. i Ø. Porsgrunn kirke 27/2-1897 m. Else Marine Johansen fra Porsgrunn f. 10/1-1868 i Trondheim d. 15/4-1961 på Buer (Meen), d.a. fabrikkeier Oluf Kristian Johansen (”Porsgrund Baandfabrik”) og Engelborg Mathilde Hansine Vold fra Trøndelag.
1. Asbjørn Buer f. 12/2-1898. Overtok gården.
2. Solveig Buer f. 15/3-1899 d. 16/5-1981. Ugift.
3. Astrid Buer f. 17/6-1900 d. 12/11-2001. Ugift.
4. Finn Buer f. 3/8-1902. Død før 1910.
5. Einar Buer f. 3/4-1904 d. 9/9-1984 g.m. Inga Alvilde Kiste i Siljan f. 28/12-1902 d. 28/4-1980. Bodde i Liane 128 under Søli (82/36)
.
6. Ole Buer f. 30/9-1907 g.m. Hjørdis Beckstrøm. Bodde i Liane 25.
Br. 1895.


Nils Buer (1869-1932).

Kilde: Kilde: "Det Norske Næringsliv.", Telemark 1949. Gjelder også bildet av Nils Buer.
Buers Planteskole, Borgestad. Telf. Skien 59111.
Planteskolen ble grunnlagt i 1902 av gbr. Nils Buer, og eies nå av enken Else Buer med sønnen Asbjørn Buer som bestyrer. Hovedkulturer er frukttrær og bærbusker, dessuten allétrær, nåletrær, prydbusker, roser, hekkplanter m.m. Plantene selges mest direkte til forbrukere i Telemark, men en leverer forøvrig over hele Østlandet. Vesentlig i detalj. Buer er nå på 140 mål jord, hvorav ca. 45 mål er utlagt til planteskole. Dessuten er leid en del planteskolejord.

Tjenestefolk på gården i 1900:
Alis Botnen fra Vikør i Hardanger f. 1878 (kokkepike), Mathilde Abrahamsen fra Larvik f. 1881 (budeie),
Serine Buer f. 1885 (barnepike), Hans Pedersen fra Kragerø f. 1885 (jordbruksarb.), Gunder Olsen fra
Siljan f. 1876 (jordbruksarb.), Amanda Abrahamsen fra Larvik f. 1884 (tjenestepike).

Det har vært drevet planteskole her siden 1902.

Kilde: Gjerpen bygdeboks arkiv. (Skien kommunes Historiske Arkiv, Bergsland).
Enka etter Nils Joakim Buer, fortalte i 1953: ”Theodor August Isaksen var fra vestre Klyve i Solum og giftet seg til Buer. Han var medlem av den ”Østlandske Frimenighet” som fremdeles har sin kirke og menighet på Uthaugen. På hans gård Buer var to stuer forbundet med dobbeltdører. Her var deres forsamlingslokale før de bygget kirke på Borgeskogen. Her forettes dåp, nattværd og andre kirkelige handlinger. Døpefatet og kalken finnes ennu på gården. Når tilhengere fra Vestfold gjestet stedet utøvdes her stor gjestfrihet. Der ble laget middag til alle gjester og antagelig overnatting for de mest langveisfarende. Et skrift om deres kirkelige vedtegter og opplysninger om medlemmenes liv og levnet ligger blant Asbjørn Buers papirer. Han samlet også salmer, sanger og åndelige veier til bruk ved samlingene. Da menigheten bygget egen kirke på Borgeskogen ga han tømmer og materialer til denne.”

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 70

28

Meen

Buer

Nils Buer

15 mark 69 øre

G.br., planteskoleeier
Asbjørn Buer
herfra f. 12/2-1898 d. 18/9-1979.
g. 28/4-1928 m. Aslaug Hedvig Hasvold fra Søndre Land, Oppland f. 14/1-1903 d. 25/4-1984, d.a. g.br. Engebret Olsen Hasvold og Anne Marie Engelijordet. Begge fra Søndre Land.
1. Åse Buer f. 9/4-1929 g. 14/1-1950 m. elektriker Helge Gulbrandsen f. 3/12-1927. Bodde i Meensv. 31. Ekteskapet oppløst.
2. John Nils Buer f. 26/2-1934. Overtok gården.
3. Liv Buer f. 21/6-1935.
Br. 1950.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

70 

28

 Meen - Buer

Asbjørn Buer

10 mark 70 øre

70 44  Meen - Hegna Asbjørn Buer   0 mark 07 øre
70 90  Meen - Vosrødbu Asbjørn Buer   0 mark 01 øre


Sameie med Skifjell(1) trolig allerede fra 1857. Mathias Immanuel Buer (Asbjørns farbror på Ekely),
kjøpte Skifjell(1) i 1895.

Det ble bygget ny kårbygning her i 1949. Der flyttet enka Else Marine Buer inn.

G.br., selveier
John Nils Buer
herfra f. 26/2-1934.
g.m. Tove Riis f. 24/9-1939.
Br. 1971.

Bnr 37 "Hørta" ble utskilt herfra i 1898. Se Hørta.
Bnr 38 ble utskilt herfra i 1902. Se Meen(38).
Bnr 47 "Lien" ble utskilt herfra i 1910. Se Meen(47) "Lien".

Bnr 27. Et skogstykke.
Skogsarbeider Gullik Mathiasen f. 1860 i Larvik. Bodde i ei hytte i denne skogen i 1900. Han var i folketellingen
1900 nevnt som eneboer og ugift.

Hjemmeteigen:

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Alle teiger:

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.