ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Åkre
Gård nr. 75 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 21.09.2020


Åkre 2 - Ekeli
Gnr 75 - bnr 2.

Adresse 2020: Håvundv. 368, 3711 Skien.

En standsmessig 2 etasjers bygning, ble oppført av Hans E. Møller d.e. noe før 1825.
Eiendommen ble ikke utskilt fra Åkre før rundt 1900.


Den gamle bygningen på Ekeli, oppført i 1825.


G.br., kjøpmann, skipsreder, selveier
Hans Eleonardus Møller d.e.
fra Åkre(1) dpt. 29/8-1780 på Elingård på Onsø ved Fredrikstad d. 8/4-1860 på Ekeli.
g. i Ø. Porsgrunn kirke 29/12-1801 m. Inger Aall fra Bjørntvedt i Eidanger dpt. 2/12-1774 i Ø. Porsgrunn kirke d. 1856, d.a. Nicolai Benjamin Aall og Amborg Jørgensdatter Wesseltoft.
Eier 1825.

Hans E. Møller d.e. flyttet inn her da hans sønn Hans E. Møller d.y. overtok Åkre i 1825. Se Åkre(1).

Jurist, amtmann, stortingsmann
Hans Jørgen Christian Aall fra Nes Jernverk f. 4/11-1806 på Nes jernverk i Holt d. 1894 i Christiania, s.a. Eidsvollmann Jakob Aall og Lovise Andrea Stephansen.
g. i Gjerpen kirke 17/7-1838 m. Mariane Møller fra Åkre(1) f. 26/3-1812 (døpt 9/5 i Ø. Porsgrunn) d. 1897 i Christiania, d.a. Hans E. Møller d.e.
Eier ca. 1860.

Dette paret fikk ingen barn.


Amtmann Hans J. C. Aall (1806-1894).
 

Kilde: Wikipedia og Gjerpen bygds historie, bind II (Terje Christensen).
Hans J. C. Aall var i 1840 assessor (advokat) i Bergens stiftsoverrett. Stortingsrepresentant fra Bergen i 1842 og 1845. Siden for Bratsberg i flere perioder. Han var også stortingspresident i noen perioder. I tiden 1846-1877 var han amtmann i Bratsberg (Telemark). Han hadde i den forbindelse kontor på Borgestad gård.  Aall arbeidet mye med etablering av jernbane fra Drammen til Skien og for å få igang bygging av kanaler og sluser i Telemarks-vassdraget. Historien forteller at han hadde hovedæren for at Norsjø - Skiens-kanalen ble bygget, noe som har hatt stor betydning for industri, bosetning og næringsliv i Telemark. Frakting av tømmer og annet gods ble meget enklere og kanalbåtene kunne frakte passasjerer og gods fra Dalen i Telemark til Langesund og havet. Det er reist en byste av amtmann Aall ved sluseanlegget på Løveid ved Skotfoss, som en anerkjennelse av hans utrettelige arbeid med igang-setting av kanalutbyggingen. Da Hans J. C. Aall gikk av som amtmann i 1877, ble han tildelt borgerdådsmedaljen i gull.
Stortinget ga han i tillegg kr. 6000.- årlig for hans tjeneste for landet.

Hans J. C. Aall drev i mange år et småbruk her med leid jord fra Borgestad gård.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Overretssagfører H. E. Møller som bestyrer i dispachør Nikolai Møllers dødsbo, til fabrikant T. Lie for kr. 9000,
dat. 1. Nov., tinglyst 2. November 1897."

Metallfabrikkeier, selveier/ leieboer (1900)
Tobias Lie fra V. Toten f. ca. 1841.
g.m. Lovise fra Drammen f. ca. 1858.
1. Georg Lie f. ca. 1873 i Tvedestrand. Formann på Metallfabrikk.
2. Lilla Lie f. ca. 1877 i Tvedestrand. På Hamar i 1900.
3. Kristian Lie f. ca. 1884 i Holt. Fotograf.
Eier 1897.

Tjenestepike i 1900: Olga Pedersen f. ca 1882 i Solum.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra T. Lie til Andr. Oliver Olsen for kr. 10.100, dat. 9/2., tinglyst 24/3-1899."

Andreas Oliver Olsen.
Eier 1899.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Andr. Oliver Olsen til Mathias Buer for kr. 12.000, dat. 14/4., tinglyst 18/4-1900."

Det var 2 husstander her under folketellingen 1900:

1. etasje.

Trelasthandler, agronom, g.br., selveier
Mathias Emanuel Buer (Mathias Buer) fra Meen(28) "Buer" f. 17/4-1860 d. 28/3-1952 "på Borgestad", s.a. Theodor August Isaksen Buer.
g. i Siljan 6/10-1885 m. Sophie Mathilde Mikkelsen (Hansdatter) fra Fossum f. 11/10-1861 d. 14/1-1937 i V. Porsgrunn, d.a. jeger for Løvenskiold Hans Mikkelsen. Se Familie 25 - Fossum 1865.
1. Theodor August Buer f. 12/8-1886 på Gråten i Solum g.m. Elise Kristensen fra Ø. Klyve f. 8/5-1890. Kaltes August Buer. Han gikk Søve landbruksskole i Holla,
     skogskolen på Kongsberg og Treiders handelsskole i Oslo. Overtok gården V. Klyve i Solum i 1917.
2. Hans Mikkelsen Buer f. 9/3-1892 på V. Klyve i Solum g. i Oslo 5/5-1923 m. Klara Margrethe Hasvold fra S. Land, Oppland f. 6/10-1899. Bodde lengst i Breidablikk.
3. Dagny Buer f. 15/3-1894 på V. Klyve i Solum g1g m. ing. Eivind Oland. Bodde i New York. Ekteskapet oppløst. Dagny g2g m. Sigurd Tolsby f. i Aremark.
    Bodde i New Jersey. Ingen barn i noen ekteskap.
4. Ingeborg "Imma" Buer f. 23/8-1900 på Ekeli g. 3/6-1926 m. Sigurd Andreas Keim f. 21/5-1898 i Altwasser, Schlesia i Tyskland, s.a. direktør og konsul Andreas Keim ved Porsg.
    Porselensfabrikk og senere Stavanger ditto.
Eier 1900.

Tjenestepiker i 1900: Ellen Eriksdatter fra Bamble f. 1882 og Inger Nygaard fra Gjerpen f. 1878.
Tjenestejentene bodde i bryggerhuset.


Mathias Buer og fru Sophie med barna (fra venstre): Hans, Ingeborg (Imma), August og Dagny.
Bildet er tatt på "Ekeli".
Foto er
skannet fra privat slektsbok: "Slekten fra V. Klyve og Røra" (Theodor August Øyan - 1955).

Kilde: Fritt etter "Slekten fra V. Klyve og Røra" (Theodor August Øyan - 1955). - Takk for tipset, Svein Buer!
Mathias Emanuel Buer var først og fremst en skogens mann. Som ung var han en ivrig harejeger og en meget dyktig skytter. Han ble stifter av skytterlaget "Fjelduglen" i Gjerpen.
Han drev først gården Kjærringteigen i Gråten i Solum. Han overtok V. Klyve fram til 1897 og lot forpaktere drive der. Han selv og familien flytta til Gjerpen samme år og leide hos Garborg på Åkre. Rundt samme tid, startet han opp trelastfirmaet Sem, Buer & Co, sammen med Gunnar Sem på S. Rising og Lars Meen. Firmaet ble registrert som Porsgrunnsfirma. De hadde lasteplassen "Buerplassen", ved elva på Borgestad gårds grunn. Det var på denne tiden (1900) Mathias Buer kjøpte eiendommen Ekeli med den gamle erværdige bygningen fra 1825 etter amtmann Hans Jørgen Aall. Ansatte i firmaet var hans fetter Oluf Rugtvedt og hans egen søster Nella Buer. På Ekeli hadde han sitt kontor og familie i samme hus. Trelastfirmaet opphørte i 1911.
Mathias hadde ingen interesse for politikk. Det lot han andre ta seg av. Han ble mye benyttet som takstmann i området.
Han arvet etter sin far Vallerdalen med skog ved Meensvann. Han kjøpte Skifjellskogen, sammen med Gunnar Sem (senere solgt til ing. E. C. Knudsen Borgestad). Mathias kjøpte også Haukeråsen skog sammen med Gunnar Sem. En del av dette ble senere solgt til skipsreder Chr. Knudsen Borgestad og en del til overrettssakfører Bleskestad i Porsgrunn. Haukeråsen og retten til vanna ble solgt til Porsgrunn kommune og Norsk Hydro, som foretok oppdemmingen av Meensvann i 1929, slik at Meensvann, Broken og Mjøvann gikk i ett. Det var da gården Låven ble lagt under vann. Herfra ble det lagt ledning til Porsgrunn vannverk.
Gården V. Klyve solgte Mathias til sin eldste sønn, August Buer.
Sofie Buer lærte alt om husholdning av selveste kammerherreinde Løvenskiold på Fossum i Gjerpen og ble en mester i matlaging og baking. Sofie Buer var medlem av Solum fattigtilsynet og mangeårig styremedlem i Gjerpen Røde Kors. De ligger gravlagt på Borgestad kirkegård.


2. etasje (1900).

Her bodde familien Tobias Lie, som leieboere i 1900. Se ovenfor.

Mathias Buer donerte en del av sin eiendom til Borgestad kapell i april 1907.

Kilde: Tinglysingsprotokollen, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skylddelingsforretning avholdt den 9., tinglyst 17. april 1907, hvorved fraskilt et jordstykke til Borgestad kapel med en skyld af 8 øre. Til bnr 6."


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

75 

2

Aakre

Ekeli

Math. Buer

0 mark 61 øre


Kilde: Tinglysingsprotokollen, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra Mathias Buer f. 17/4-1860 og hustru Sofie til direktør Olaf T. Messelt for kr. 45.000, dette bnr, dat. 24/1., tingl. 6/1-1936. Skyldmark 0 mark 53 øre."
"Skjøte fra Erik Cappelen Knudsen (Borgestad) til direktør Olaf T. Messelt f. 16/11-1896 for kr. 10.000, dat. 1/11-1937, tingl. 22/11-1937."

Den gamle erverdige trebygningen fra ca. 1825 ble revet og et nytt murhus ble satt opp i 1936.
Arkitekten var Magnus Poulsson, som bl.a. også i sin tid tegnet rådhuset i Oslo.


Foto: Marie Roksund for Varden 29/6-2013.

Direktør ved A/S Union, dr. medisin, kreftforsker
Olaf Trygve Messelt (Olaf T. Messelt) f. 16/11-1896 på Hamar d. 15/9-1978. Vestre Gravlund i Oslo, s.a. kjøpmann og organist Ingmar Messelt fra Storelvdalen og Kristiane fra Stornes R., Hedmark.
g.m. Anne Marie Rørholt f. 4/12-1913 d. 14/3-1985. Vestre Gravlund i Oslo.
1. Pike Messelt.
2. Pike Messelt.
3. Gutt Messelt.
4. Svein Messelt f. ca. 1929. Kjernefysiker med arbeide på Universitetet på Blindern.
Eier 1936.

Olaf Messelt ble ansatt som direktør på Union i Skien i 1934, samme år som Oslo-firmaet A/S Union ønsket å flytte hovedkontoret fra Oslo til Skien. Denne familien bodde på Mule Varde i Eidanger, mens de ventet på at den nyoppførte bygningen her ble ferdig. De flytta inn her sommeren 1936. Messelt slutta på Union i 1939 og ville heller bli lege. Han begynte på legeutdanninga, men måtte gi seg da krigen begynte. Han solgte eiendommen, med park og svømmenasseng, til A/S Union i januar 1940. De flytta ut den 9. april 1940.
Kilde: Fritt etter Varden 7/7-2019 (Simen Omenås).

Olaf T. Messelt ble kreftlege og forsker ved Radiumhospitalet, hvor han bl.a. utførte pionerarbeid i forbindelse med Cervixscreening (bryst-skanning). Han ble senere overlege ved Radiumhospitalet.

Gården Messelt ligger ved Glomma, i Stor-Elvdal kommune på Hedmark, ca. 7,5 mil nord for Elverum.
FT 1900 og 1910 for Hamar: Olaf var ugift og bodde med sine foreldre og søsken på Hamar.

Kilde: Tinglysingsprotokollen, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra direktør Olaf T. Messelt f. 16/11-1896 til A/S Union (Union bruk) på dette bnr og bnr 26 for kr. 275.000, dat. 6/1-1940, tingl. 12/2-1940."

A/S Union.
Eier 1940.

Kilde: Tinglysingsprotokollen, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra A/S Union til Den norske stat ved Finans- og Tolldepartementet på dette bnr og bnr 26 for kr. 275.000, dat. 13/6-1943, tinglyst 6/7-1943."

Tyskerne beslagla elegant eiendommen under den andre verderdenskrig og Ekeli ble benyttet som base for okkupasjons-
makten.

Kilde: Tinglysingsprotokollen, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra Justisdepartementet, iflg. Stortingsvedtak, til Skiens og Porsgrunn kommuner for kr. 275.000 av dette bnr og bnr 26, dat. 7/5-1947, tinglyst 6/6-1947."

Eiendommen ble altså solgt til Skien og Porsgrunn kommuner i 1947 for kr. 275.000.
Etter krigen var det i annen etasje husmorskole i mange år.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

75

2

Ekeli (Skole)

Skien og Porsgrunn kommuner

0 mark 63 øre

Telemark fylkeskommune overtok senere eiendommen og fortsatte husmorskolen.

Etter at husmorskolen ble nedlagt har bygget for det meste vært utleid som selskapslokale til bl.a. konfirmasjoner,
brylluper og den slags.

Villa Ekeli A/S.
Eier 2013.Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.
 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no