| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 30.07.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad 23 - Ballestad nordre
Gammelt løpenr. 218b. Siden Norges matrikkel 1889: Gnr 65 bnr 23.

Utskilt fra Løvenskiolds eiendom Ballestad(19) i 1869.

Denne gården var i 1874 eid av Christen Olsen Myra. Se Ballestad(20).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

218b

Ballestad nordre 

Christen Olsen 

1 daler - 0 ort - 18 skilling 

   Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

65

23

218b 

Ballestad

Ballestad nordre

Gunder Gundersen

1 dl. - 1 ort - 9 sk. 

4 mark 06 øre

G.br., selveier
Gunnar Gundersen herfra f. 2/3-1860.
Br. 1899. Se Ballestad(20).

Sammme eiere som Ballestad(20) fra 1900.

Se Ballestad(20).

(C) Gard Strøm.