| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Grini
Gård nr. 57 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.04.2013


Grini 11 - Grini søndre
Gammelt løpenr. 155.

Del av 10 ½  skinn som ble kjøpt av Johan Blom i ca. 1800. Videre frasolgt Isak Hansens
eiendom av Grini søndre i ca. 1841.

Adresse i dag: Griniv. 19, 3721 Skien.

Forvalter Jacob A. Bøyesen i Skien brukte jorda her fra 1841. Han bodde her i 1875.
Ole Kallem hadde eiendommen fra 1879.

Dette flotte gamle huset, som fremdeles er i god stand, takket være interesserte eiere, ble
visstnok oppført på 1700-tallet.

G.br., selveier
Ole Kallem
g.m. enke Amborg Marie Nilsdatter fra Kastet under V. Romnes i Holla, d.a. Nils Bentsen og Tone Brenne.
Br. 1879.

Amborg Kastet var enke etter Jens Johnsen Hagen fra Holla.

G.br., selveier
Jacob Abrahamsen Erikstad
fra Erikstad i Solum f. 13/7-1848, s.a. Abraham Jacobsen og Aslaug Pedersdatter Erikstad.
g.m. Maren Gustava Jensdatter fra Modum f. 1843.
1. Karoline Jensine Jacobsdatter f. 1876 i Solum.
2. Aslaug Andrea Jacobsdatter f. 1880 i Solum d. 30/8-1968 g.m. Jens Jørgen Olsen Dolva fra Kilebygda i Solum f. 17/1-1875. Bodde i Haugesg. 12 i Skien.
Br. 1886.

Norges matrikkel 1889: Gnr 57 Brn 11. Skyldmark: 5 mark, 03 øre. Eier Jacob A. Erikstad.

Beboer her i 1891: Rollov Kittilsen fra Sauherad f. 1856, ”ugift, sindsyg, for betaling av Solums fattigvesen.”

Arbeider, inderst
Ole Jacobsen
med familie fra Nisterud under Bø f. 29/5-1844, s.a. Jacob Solvesen.
Denne familien bodde her i 1891. Se Skriva under Bø. Se også Familie 2 - Frogner 1900.

Arbeidskjører, inderst
Hans Mathias Hansen
fra Stokke f. 1833.
g.m. Kirstine Marie Gudbrandsdatter fra Ramnes f. 1846.
1. Ole Hansen f. 1874 i Stokke.
2. Nils Arbo
(Anbo?/Aubo?) Hansen f. 1881 i Stokke.
3. Hans Mathias Hansen f. 1883 i Stokke.
4. Maren Kristiane Hansdatter f. 1888 i Gj.
Bodde her i 1891.

Kirstine Marie tilhørte den ”Jarlsbergske frimenighed.”

Jordbruksarbeider, inderst
Lars Pedersen
fra gården Bø i Bø pr.gj. f. 4/2-1846 (dpt. 24/5), s.a. skreddermester Peder Evensen Bøe og Wivecha Gundersdatter.
g. i Bø 16/1-1873 m. Marie Gundersdatter fra Aasland i Seljord f. 6/4-1846, d.a. Gunder Gundersen og Gunhild Brynjulfsdatter på Aasland i Seljord (hovedsognet).
Forlovere: "Kirkesanger Iver Gundersen og Svennung Torgrimsen Espedalen."
1. Viveka Larsen f. 1874 i Bø. I 1891 i tj. på gården Hvalen. På besøk her under folketellinga.
2. Gunder Larsen f. 1877 i Bø. I 1891 i tj. på gården Hvalen. På besøk her under folketellinga.
3. Peder Larsen f. 1879 i Bø. I 1891 i tj. på gården Hvalen. På besøk her under folketellinga.
4. Even Larsen f. 1881 i Mælum, Solum.
5. Anders Larsen f. 1884 i Mælum, Solum.
6. Gunhild Marie Larsen f. 1886 i Solum.
7. Hans Kristian Larsen f. feb. 1889.
Bodde her fra 1888 - 1894.

Både Lars og Marie var i tjeneste på Eika i Bø før de gifta seg.

Lars Pedersen kjøpte Rønningen under Hummelsskår i Solum i 1894 og flytta dit. Se Solum bind 2, side 492.

Gården var heretter på handel en tid:
P. Jønson
kjøpte gården i 1891, Gunnar Sem ca. 1893, Johan Grini i 1897 og H. C. Carlsen i 1908
som solgte den til Haakon Stalsberg i 1917.

G.br., slakter, selveier
Johan Jansen Grini
fra Grini(9) f. 18/7-1849, s.a. Jan Solvesen Grini.
g. i Melum krk. 10/12-1882 med Anne Kirstine Hansdatter fra Melum i Solum pr.gj. f. 23/5-1855, d.a. Hans Hansen Melfald og Karen Margrethe Gundersdatter.
1. Anna Grini f. 21/11-1883 på Grini.
2. John Johansen Grini f. 13/2-1885. Se Rising terrasse 19 B.
3. Karen Margrethe Grini f. 9/8-1887.
4. Hans Grini f. 6/7-1889.
5. Morten Grini f. 16/11-1891.
6. Solve Grini f. 21/8-1894.
7. Erling Grini f. 17/11-1896 på Grini.
Eier 1897.

Tjenestefolk her i 1900: Anne Hovind fra Tinn f. 1880 (tjenestepike) og Gunhild Aasmundsdatter fra
Eidsborg f. 1878. (Budeie.). Denne familien flyttet trolig til Skien i 1908.

Norges matrikkel 1905: 57/11 ”Grini søndre”. Landskyld: 4 mark 13 øre. Eier: Johan Grini.

G.br., selveier
Haakon Olsen Stalsberg
fra Vang i Hedmark f. 24/3-1869 d. 13/1-1949 i Gjerpen.
g.m. Maren Christensdatter fra Grønnerød f. 6/9-1868 d. 2/6-1936, d.a. Christen Grønnerød.
1. Ole Kristian Stalsberg f. 1892 g. i Ø. Porsgrunn kirke 7/4-1914 m. Lilly Alvilde Larsen fra Ø. Porsgrunn, d.a. Lars Ellefsen Haukeraasen. Bodde i Porsgrunn.
  
Barn 1. Kåre Stalsberg f. 17/8-1914. Se Hobek under Rising. Flyttet siden til Hoppestadv. u. Venstøp.
    Barn 2. Ove Stalsberg.
2. Karoline Amalie Stalsberg f. 1/6-1890 d. 1940 g.m. Einar Sørensen. Se
Bratsberg(23).
3. Olga Stalsberg f. 1896 g.m. Kåre Nordengen.
4. Harald Stalsberg f. 7/7-1898.
Overtok gården.
5. Anna Stalsberg f. ca. 1901 g.m. Arne Kyrkelid.
Eier 1917.

Haakon Stalsberg bodde fra 1899-1901 på Bratsberg(8) ”Fehn” og fra 1901- på Bratsberg(53) ”Stalsberg”.
Han kjøpte denne gården i 1917 og flyttet hit.

Plassen Hobek under Risingparsellene hørte til denne gården fram til 1948.

Br. nr. 70 og 71 ble utskilt herfra i 1923.

G.br., selveier
Harald Stalsberg
herfra f. 7/7-1898 d. 25/12-1969.
g. 17/9-1922 m. enke Solveig Ingebretsen fra Doksrød(4) f. 14/4-1894 d. 19/9-1945, d.a. Ole Ingebretsen Doksrød.
Eier 1932.

Solveig var enke etter Bertel Olsen Grini. Denne familien flyttet først til Ødegård i Bamble og
forpaktet der. Siden forpaktet de prestegården i Gjerstad.

G.br., selveier
Peder Kristiansen
f. 1879, s.a. Kristian Nilsen Holt og Thorborg Ellefsdatter.
g. 1905 m. Martha Aanonsen.
1. Thorleif Kristiansen f. 27/2-1906. Se nedenfor.
2. Bjarne Kristiansen f. 1908.
3. Einar Kristiansen f. 4/11-1909. Bodde i Siljanv. 51.
4. Marie Kristiansen f. 1917.
Eier 1935.

Fra matrikkelutkastet 1950:
Grini søndre bnr 11. Skyldmark: 4 mark 13 øre. Eier: Peder Kristiansen.

Til Norske Gårdsbruk Telemark, (1955, bind 12, s. 534), opplyste Peder Kristensen at våningshus,
vogn- og vedskjul var gammelt. Uthuset ble bygd i 1931. Besetning: 2 hester, 6 kyr og 2 griser.
Eieren kjøpte gården i 1935 av Harald Stalsberg.
Det framgår også at Peder Kristiansen var i N. Amerika i 20 år, før han etablerte seg her.

Thorleiv Kristiansen f. 27/2-1906 d. 1/1-1987.
g.m. Margith Gundersen f. 28/1-1909 d. 14/7-1999.
Eier 1964.

Denne familien har vært bosatt i Skien. Margith bodde i 1994 i Mælag. 37 C.
De er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

Jorda ble solgt til Skien Tomteselskap i 1971.

Fra Grunnboka: "Andel av Grinivegen 19 (Gnr 57, bnr 11) er overdradd til Knut Bjørn Jensen (10.06.1971)."

Bryggeriarbeider v/Lundetangen
Knut Bjørn Jensen
(Bjørn Jensen) f. 4/5-1921 d. 2/6-2001 på Grini.
g.m. Mary Jamtvedt fra Grini(70) f. 16/9-1920, d.a. Andreas Jamtvedt.
1. Knut Andreas Jensen f. 1949. Bosatt i Skien.
2. Pål Nicolay Jensen f. 1954. Bosatt i Skien.
Eier 1971.

I 1969 bodde denne familien på Sommerfryd på Grini.

Låven ble restaurert på 1980-tallet og fremstår med nytt tak og nye vegger.

Fra Grunnboka:
Grinivegen 19 (Gnr 57, bnr 11) er overdradd fra Knut Bjørn Jensen til Mary Jensen (04.11.2002).
Overdragelsen omfatter også Gnr 57, bnr 234."

Fra Grunnboka: Grinivegen 19 (Gnr 57, bnr 11) er solgt for kr 2.800.000 fra Pål Nicolay Jensen og Knut Andreas Jensen
til Knut Sigurd Lie og Anni Haubjerg Lie (04.11.2002). Salget omfatter også Gnr 57, bnr 234."


Selvstendig næringsdrivende
Knut Sigurd Lie fra Asker i Akershus f. 1965 i Oslo.
g. i Asker krk. 1/4-1995 m. Anni Haubjerg Lie (Anni Petersen) fra Asker f. 1967.
1. Magnus Lie f. 1996.
2. Marie Lie f. 1999.
Eier 2002.


Grini bnr 11 ved Griniveien september 2012. Foto: Gard Strøm.

Grini bnr 11 sett fra Luksefjellveien på Rising, september 2012. Foto: Gard Strøm.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.                                                                                 Griniveien                                  Siljanveien


(C) Gard Strøm.