ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kjær
Gård nr. 118 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 17.11.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Kjær 4 - Solli
Husmannsplass under Kjær(1). Gammelt løpenr. 406d. Siden Norges matrikkel 1889: 118/4.

Utskilt fra Kjær(1) og skyldsatt 6/5-1828, tinglyst 2/5-1832.

Adresse i dag: Se kartet ovenfor.

Enka etter Peder ThygesenKjær(1), Ragnhild Pedersdatter, solgte i 1838 noe av skauen ved Solli samt plassen Solli til
Johan Erboe Solvesen Grini.
Se Grini(9). Derav navnet "Griniteigen."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 4. side 586. Digitalarkivet.
"Arvefæsteseddel fra Peder Tygesen til Johannes Gundersen og decendenter (etterkommere) paa en del han ved fæstebrev
af 13. April 1819 tilfæstede stykke med undtagelse af haven mod aarlig afgift 1 Spd, dat. 30. November, tingl. 2. December 1829."

Arbeider, leilending
Johannes Gundersen
fra Ødesneltvedt dpt. 29/3-1795, s.a. Gunder Johannesen Ødesneltvedt.
g.
21/8-1818 m. Johanne Johannesdatter fra N. Bøle dpt. 6/3-1791 d. 31/3-1832 på Gjemsø i Solum, 41 år gml., d.a. Johannes Engebretsen Bøle.
1. Gunder Johannesen f. 23/9-1818 g. i Solum krk. 12/12-1841 m. Aslaug Pedersdatter fra Ytterbø i Holla f. 1818.
2. Johannes Johannesen f. 25/9-1820 på Ødesneltvedt.
3. Jens f. 12/8-1822 i Solli d. 16/11-1822 i Solli.
4. Helvig f. 12/9-1823 i Solli d. 2/6-1824 på Amtssykehuset.
5. Inger f. 1/8-1825 i Solli.
6. Maren f. 18/8-1827 i Solli d. 24/8-1827 i Solli. Kun hjemmedøpt.
7. Helvig Johannesdatter f. 18/8-1827 i Solli.
Br. 1819 - 1829.

Etter ett par år på Ødesneltvedt bodde denne familien her, fram til de flyttet til Klostertangen under
Gimsøy kloster i Solum i 1829, med presteattest av 12/11-1829. Bostedet ble kalt for Gjemsø
.

Kilde: Panteregisteret.
"Skifte efter Johanne Johannesdatter, hvorved boets arvefæsteeiendom er udlagt stervboenkemanden Johannes Gundersen, dat. 10. Juli 1833, tingl. 28. August 1835."
"Delings og Skyldsætningsforretning, hvorved dette brug er udskilt fra bnr 5, afholdt 12. September, tingl. 3. Oktober 1835."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 4. side 586. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Skifteforvalteren i Peder Thygesens boe til Johan Erboe Solvesen for 185 spd., dateret 15. Septembr., thinglæst 3. Octobr. 1838."
"Hjemmelsbrev i det den 4. October 1841 sluttede Skifte efter Ingeborg Larsdatter, hvorefter denne eiendom for 120 spd. er udlagt Stervbo-
enkemanden Johan Solvesen, mod at han tilsvarer panteudlæg til:
1. Peder Johnsen Løberg: 53(?) - ? - 3 sk.
2. Sønnen Lars Johansen: 22 - 4 - 23.
3. Sønnen Ingebret Johansen: 22 - 4 - 23.
4. Datteren Marthe Marie Johansdatter: 11 - 2 - 12,
dateret 4de Octobr. 1841, thinglæst 6te April 1842."

Arbeider, leilending
Ole Tovsen
fra Lunde presteenkesete (Lunde øvre med Tempelen) f. ca. 1783 d. 9/8-1846. "Ole Tovsen Kiær, Druknet i Skiens Elv, 67 aar gml.", s.a. forpakter Tov Olsen.
g. i Lunde kirke 7/1-1810 m. Inger Larsdatter Stokken fra Lunde? f. ca. 1784 d. 12/4-1851, Ole Tovsens enke, Kiær, 67 aar gml.", d.a. Lars Stokken.
Forlovere: "Joen Enggrav og Ole Stavangshoug."
1.
Anne Olsdatter f. 31/1-1810 i Lunde g.m. Lars Larsen Kjær. Se Kjær(9).
2. Ole Olsen f. ca. 1812 i Lunde d. 25/12-1831 ved Kjær. "Ole Olsen Kiær, 19 aar. Druknet i Børsesiøe ved uforsigtig Skøiteløben."
3. Karen Olsdatter f. ca. 1815 i Holla g.m. Peder Pedersen fra Venstøp, s.a. Peder Danielsen Wenstøb.

Br. 1825 og i 1835.

Innflyttet 1825:
"Ole Tovsen og hustru Ingri Larsdatter. Kiøbt en part i gaarden Kiær.
Født i Bøe (Lunde), hidkommen fra Holden."

Innfl. 14/7-1825.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

406d

Kjær søndre

Johan Solvesen

0 huder 2 1/4 skind

0 daler 1 ort - 17 skilling

Denne eiendommen var ubebodd i 1845 og i 1865.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, side 170. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Skifteretten i Johan Solvesens bo til Solve Ingebretsen, dat. og thingl. 12. Januar 1847."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 4. side 586. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Solve Ingebretsen (Se Grini 9) til sønnen Jahn Solvesen, herpaa, samt paa lnr. 153a og 157 for 600 spd., dat. 22. Juli, thinglæst 4. Sept. 1850."
"Fæstecontract for John Solvesen til forældrene, Solve Ingebretsen og Marthe Sørensdatter for Livstid, paa denne Eiendom,
samt l.nr. 153a og 157 mod  aarlig afgift 10 rdl., dat. 22. Juli, thingl. 5te Nov. 1850." Se Grini(9).

G.br., selveier
John Johannessen Kjær f. 1835 Gj.
g.m. Ingeborg Halvorsdatter f. 1837 Gj.
Bruker i 1875.

Tjenestedreng her i 1875: Anders Peterssøn f. i Gjerpen 1865. "Forsørget af fattigvæsenet."
Husdyr 1875: 2 kuer, 1 kalv og 2 sauer.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 4. side 586. Digitalarkivet.
"Skyldsætningsforretning afholdt 30. Decembr., afhjemlet og thinglæst 1te Nov. 1877, hvor da en Ole Thorbjørnsen angivelig
tilhørende Arvefæsteplads under denne eiendom er givet en skyld af urevidert 18 sk., rev. 15 skilling (skylddaler)." Se løpenr. 406f (Kjær 6).

 
Ole Thorbjørnsen.
Bruker 1877.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, side 170. Digitalarkivet.
"Skjøde fra John Johannesen Kjær til Ole Johnsen Kjær paa dette brug og bnr 13 for kr. 2.500, samt forbehold for selger og hustru af fri
brug og benyttelse af de paa bnr. 13 værende vaaningshus og et tilhørende bnr. 4's skov, dat. 12., thingl. 24. aug. 1901."
"Med paategnet attest om at sælgeren har leiet og endsiddet
eiendommen meget over hævds tid."

Ole Johnsen Kjær.
Eier 1901. Se Kjær(9).

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, side 170. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 24/5-1929, tingl. 17/6-1929, hvorved til Peter Kristiansen, Skien, er utskilt bnr. 22 "Sollihytta" av skyldmark 0 mark 02 øre."
"I følge skjøte paa bnr. 22 tingl. 18/11-1929, har nevnte bruk veirett fra nærmeste hovedvei, vandrett, samt rett til anbringelse av 3-4 kraftledningsstolper."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, side 170. Digitalarkivet.
"Overenskomst og skjønn i anledning oprenskning og vedlikehold av Børsesjøkanalen. For det årlige tilskudd til vedligehold har Kanalstyret pant for
kr. 40 heri m.m., dat. henholdsvis aug. 1926 og 21/8-1931, tingl. 29/4-1932."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, side 170. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 13/11-1937, hvorved er utskilt bnr. 27 "Solstad" av skyldmark 0 mark 02 øre, dat. 29/11, tingl. 9/12-1934."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, side 170. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Ole Johnsen Kjær f. 7/11-1871 til Alfred Kjær, f. 19/2-1914, på denne med flere bruk for kr. 20.000, hvorav for løsøre kr. 3.000, med forbehold av
føderåd for selger og hustru, verdsatt til kr. 600.- pr. år, hvorfor panterett, dat. 7/10-1937, tingl. 19/10-1938."

G.br., selveier
Alfred Olaf Kjær
herfra f. 19/2-1914 d. 24/10-1992.

Eier 1938. Se Kjær(9).

Se heretter Kjær(9).


(C) post@gamlegjerpen.no