| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 12.05.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Løberg - Rønningen øvre - Gammelrønningen
Husmannsplass som ble ryddet på 1830-tallet.

Under Løberg(6). I dag eid av eieren av Løberg (27) "Rønningen".


Gammel-Rønningen under Løberg. Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.

Ikke skyldsatt. Plassen har ikke vært bebodd på mange år. Husene har siden forfalt.

Den første husmann vi kjenner til her er Gunder Evensen.

Arbeider, husmann, tømmermann
Gunder Evensen Rønningen
fra Løberg(3) ”Rønningen” dpt. 17/5-1772 d. 2/10-1840 på Rønningen, s.a. Even Larsen.
g. 30/5-1804 m. Ingerliv Jonsdatter fra N. Løberg(C) dpt. 7/4-1776 i Gjerstad d. 11/6-1845 på Rønningen, d.a. Jon Torbjørnsen Løberg.
1. Christine dpt. 3/3-1805 bg. 16/4-1805. ”Gunder Evenssøns pb. Christine und. N. Løberg 6 uger.”
2. Jon Gundersen dpt. 15/6-1806. Se nedenfor.
3. Even Gundersen f. 24/8-1809. Se Familie 116 - Kleiva 1845.
4. Lars Gundersen f. 18/9-1812.
Br. i 1835.

F.f. Gunder Evenssøns pb. Christine u/N.Løberg: Torbjørn Løbergs k., Anne Jonsdtr., Anund Løberg, Sveno Jonssøn, Lars Evenssøn.
F.f. Gunder Evenssøns db. Jon u/N.Løberg: Marthe Olesdtr., Maren Jonsdtr., Anund Løberg, Jens og Kittil Olessøn.
F.f. Gunder Evenssøns db. Even u/N.Løberg: Torbjørn Løbergs enke, Birthe Nilsdatter, Jens Johannissøn, Gunder Thomæsøn, Thor Olessøn.
F.f. Gunder Evenssøns db. Lars u/N.Løberg: Jens Johannissøns k., Anne Jonsdatter, Lars Evenssøn, Gunder Thomæsøn, Kittil Olessøn.

Ifølge folketellingen 1825 var sønnen Lars Gundersen ”krøbling”.
Tjenestepike i 1835: Ingeborg Gundersdatter(21).

Arbeider, husmann, tømmermann
Jon Gundersen Løberg
herfra dpt. 15/6-1806 d. 23/5-1886 på Rønningen.
g. 7/9-1837 m. Karen Andersdatter fra Langerød(B) f. 7/2-1814 d. 10/11-1898 på Sneltvedt(2), d.a. Anders Mathisen.
1. Gunder f. 22/5-1838 på Rønningen d. 27/2-1843 på Rønningen.
2. Andreas f. 23/1-1841 d. 4/5-1841 på Rønningen.
3. Inger Maria Johnsdatter f. 1/4-1842.
4. Gunder Johnsen f. 16/12-1845. Se Sneltvedt(2). Han skrev seg for Gunnar Johnsen Sneltvedt.
5. Anne Kristine Johnsdatter f. 3/8-1849 g. 3/12-1880 m. Gunnar Kittilsen i Skien (f. i Eidanger 1852).
6. Berthe Kirstine Johnsdatter f. 19/5-1853.
7. Maren f. 18/4-1858 på Rønningen d. 28/4-1858 på Rønningen.
Br. ca. 1838.

Kirsten Andersdatter f. 1831, bodde her i 1845.

Eiendommen gikk inn i Hofgaards Løberg rundt 1862.

Dyr på N. Rønningen i 1875: 2 kuer, 1 kalv og 6 sauer.

Dagarbeider
Isak Andersen
fra Bratsbergkleiva  f. 11/10-1816, s.a. Anders Isaksen. Se Familie 87 - Kleiva 1845.
g. 13/5-1845 m. Birthe Petronelle Hansdatter fra Fossum f. 22/9-1809, d.a. Hans Andersen. Se Familie 67 - Fossum 1835.
Se Familie 88 - Kleiva 1845.

Denne familien bodde tidligere bl.a. på Bratsbergkleiva. De var her i 1865.Gammel-Rønningen på 1990-tallet.


G.br., leilending, selveier (1900)

Martin Henriksen
fra Sagplassen under Skifjell f. 17/6-1851 d. 1929/30 på Gammel-Rønningen, s.a. Henrik Ellefsen.
g. 19/12-1875 m. Marthe Elise Torgersdatter fra Skottet under Lid f. 24/6-1850 d. 1924 på Gammel-Rønningen, d.a. Torger Johnsen.
1.
Gusta Marie Løberg f. 27/2-1876 på Sagplassen under Skifjell g. 29/4-1900 m. Olaus Olsen Venstøp. Se Venstøp(31) "Katteberget".
2. Johan Martinsen Løberg  f. 31/1-1878 på Sagplassen. Se nedenfor.
3. Hans Edvard Martinsen f. 9/7-1881 på Gammel-Rønningen. Se nedenfor.
4. Teodor Martinsen f. 24/12-1884 på Gammel-Rønningen. Se nedenfor.

Bruker fra 1880-tallet. Eier 1900.

Denne familien bodde tidligere på Sagplassen under Skifjell.

Dagarbeider, innerst (leieboer)
Hans Edvard Martinsen
herfra f. 9/7-1881, s.a. arbeider Martin Henriksen Rønningen.
g.m. Ingeborg Danielsdatter fra Kleven(1) f. 2/12-1881, d.a. g.br. Daniel Halvorsen Kleven.
1. Anna Martinsen f. 14/7-1903.

F.f. Dagarbeider Hans Edv. Martinsen og Ingeborg Danielsdatter Løbergs Anna: Arbeider Teodor Martinsen, g.br. sønn Kristen Danielsen Kleven, hustru Andrea Olsd. Venstøp og Anna Danielsd. Puttekaas.

Hans E. Martinsen var i 1900 gårdsgutt hos Olav Sem på Sem øvre.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Martin Henriksen Løbergrønningen til Theodor Martinsen Løbergrønningen for kr. 12.000, hvorav for løsøre kr. 4000,
med forbehold av føderaad for selgeren og hustru Marthe, værdsatt til aarlig værdi kr. 800, datert 2. sept., tinglyst 10. sept. 1924."

G.br., selveier
Teodor Rønningen Løberg
(Teodor Løberg) herfra f. 24/12-1884 d. 12/12-1937.
g.m. Torbjørg Silje fra Fyresdal f. 14/5-1884 d. 29/9-1959.
Eier 1924.

Han skrev seg for Teodor Rønningen Løberg. Teodor og Torbjørg hadde ingen barn, derfor var det Teodors brorsønn,
som overtok eiendommen.

Skogsarbeider, leieboer
Johan Martinsen Rønningen Løberg
herfra f. 21/1-1878 d. 14/10-1952.
g. 23/2-1901 m. Karen Marie Løberg fra Løberg(25) "Fædraheim" f. 5/5-1881 d. 1/11-1971, d.a. Jens Pedersen Løberg.
1. Anna Mathilde Rønningen f. 21/8-1903 g.m. Henry Henriksen Løberg. Se Løberg(28) "Kåvan".
2. Martha Elise Rønningen f. 28/6-1901.
3. Jens J. Rønningen f. 6/7-1906. Bygde nye hus på Ny-Rønningen.
Se Løberg (27) "Rønningen" ("Ny-Rønningen").
4. Minda Rønningen f. 5/12-1909 g.m. Halvor A. Grini. Se Grini(21) "Hagen".
5. Johanne Rønningen f. 2/12-1914 g.m. Rudolf Furuvald fra Furuvald. Bodde i Kløverstykket 13, av Langeland under Bratsberg. Skien etter 1964.
    Barn 1. Bjørn Furuvald f. 1939.
    Barn 2. Mai Furuvald.
    Barn 3. Jan Olav Furuvald f. 1953.
6. Ågot Rønningen f. 31/1-1916 på Løberg g.m. Olav Wølner Roligheten. Sønn: Tom Roligheten f. 1959. Overtok Rønningen gårdene i 1997.

Alle Johans barn er født i Gammel-Rønningen.

Denne familien flytta til "Ny-Rønningen" i 1941. Se Løberg (27) "Rønningen"

Eier i dag (2013): Tom Roligheten. Han er bosatt på Gvarv i Sauherad.

Takk til Tor Isaksen for god hjelp!

(C) Gard Strøm.