| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Meen
Gård nr. 70 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 22.02.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Jermundsplass - Ersø - Eriksrød
Husmannsplass under Meen.

En rekke av de gamle husmannsplassene har endret navn i åras løp.

Gammelt løpenr. 238g. Senere gnr 70 bnr 7.

Beliggende midtveis mellom Ryggen og Båserød i følge kartet ovenfor.

Arbeider, husmann
Hans Østensen
f. ca. 1709 bg. 6/1-1770. ”Hans Østensen 61 aar.”
g1g 14/7-1732 m. Marthe Simonsdatter fra N. Ramsåsen dpt. 10/7-1692 bg. 26/9-1747. ”Hans Østensens kone 46 aar.”, d.a. Simon Svendsen.
Forlovere: Anders Bachen og Jacob Ramsaas.
g2g 21/1-1755 m. Marthe Mathisdatter fra M. Løberg(B) dpt. 9/12-1708 bg. 2/4-1797. ”enken Marthe Matthiædtr. Ersrøe f. Aasebakken. 75 aar.”, d.a. Mathis Lauritzen Løberg.
1. Torjus Hansen dpt. 16/6-1754.
2. Marthe Hansdatter dpt. 7/3-1756.
3. Jacob Hansen dpt. 9/9-1759.
4. Maren Hansdatter dpt. 12/12-1762.
5. Helvig Hansdatter dpt. 28/10-1764.
Br. i 1762.

F.f. Hans Østensens db. Torjus: Ole Schyers kone, Ambor Hansdtr., Schaje Christensen, Even Larsen.
F.f. Hans Østensens pb. Marthe: Anne Jacobsdtr., Sara Christophersdatter, Ole Schyer, Sondre Kittilsen.
F.f. Hans Østensens db. Jacob: Isak Hansens kone, Ingebor Kittilsdatter, Isak Hansen, Ole Christensen.
F.f. Hans Østensens pb. Maren: Ingebor Andersdtr., Anne Hansdatter, Even Larsen, Jacob Nirisen.
F.f. Hans Østensens pb. Helvig: Jacob Løchenbergs kone, Ragnil Olsdtr., Rollef Christophersen, Lars Andersen.

Marthe Mathiasdatter ble konfirmert som 28-åring, boende på Ballestad i 1752.

Enka Marthe Mathiasdatter ble g2g med Anders Nirisen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann
Anders Nirisen
fra Fløtterød(2) dpt. 5/3-1730 bg. 24/5-1772. ”Anders Nirisen 47 aar.”, s.a. Niri Dyresen Fløtterød.
g. 15/8-1771 m. enke Marthe Mathisdatter M. Løberg(B) dpt. 9/12-1708 bg. 2/4-1797. ”enken Marthe Matthiædtr. Ersrøe f. Aasebakken. 75 aar.”, d.a. Mathis Lauritzen Løberg.
Dette paret flyttet siden til Osebakken.

Kilde: Gjerpen prestearkiv – fattigprotokoll 1791:
For avdøde Anders Erichsrøds minste barn hos Sondre Grønnerød for 2de års opphold – 10 daler.

Arbeider, husmann
Jermund Jermundsen
fra Kristiansflid dpt. 16/10-1756 i Flatdal krk. d. 20/5-1831 på Skifjell, s.a. Jermund Jermundsen.
g. i Solum krk. 12/12-1793 m. Ingeborg Sørensdatter fra Skauen u. N. Bjørntvedt i Solum dpt. 2/3-1755 i Solum d. 4/7-1832 på Sørbø, d.a. Søren Olsen.
Forlovere: Thor Helgesen Ballestad og Jacob Hansen Ballestad.
Br. 1793.

Jermund Jermundsens foreldre kom fra Seljord. Han bodde på ”Christiansflid” da han ble konfirmert i 1773.
Da Jermund døde på Skifjell var han legdslem. Ingeborg døde på Sørbø og var da såkalt fattiglem.
De fikk ingen barn.

Skomaker, husmann
Erik Jacobsen
fra Løbergmyra(A) dpt. 29/1-1797, s.a. Jacob Anundsen.
g. 23/5-1823 m. Anne Karine Henriksdatter fra Børønningen(C) u. Bø
dpt. 14/1-1798, d.a. Henrik Jensen.
Br. 1831-32.

Denne familien flyttet før 1835 til Sørbø(7) "N. Stensåsen"

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

238g

Meen - Ersø

Anders og Even Jacobsen

0 daler - 2 ort - 0 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 70

7

238g

Meen

Eriksrød søndre

Kristen Mikkelsen

 0 daler - 3 ort - 0 skilling

1 mark 03 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 70

7

Meen

Eriksrød søndre - Ersø

Kristen Mikkelsen

1 mark 03 øre

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 70

7

Eriksrød søndre 

Isak Haakonsen (Se Ryggen u. Skifjell)

0 mark 31 øre

(C) Gard Strøm.