ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Nøklegård
Gård nr. 125 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 30.10.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Nøklegård 3 - Myhren
Gammelt løpenr. 427c. Siden Norges matrikkel 1889: 125/3 m.fl.

Tidligere husmannsplass kalt ”Hestemyhr”.

Skyldsatt som eget bruk i 1861.

Arbeider, husmann
Nils Aslaksen

Br. ca. 1760.

Arbeider, husmann
Peder Olsen Myhren
fra S. Ås(B) dpt. 8/8-1762 d. 5/10-1832. ”Peder Olsen Myren, huusmand, 72 aar, Nøglegaard-eje.”, s.a. Ole Rasmussen Aas.
g1g 13/9-1788 m. Ingeborg Andersdatter fra Nøklegård(1) dpt. 31/10-1762 bg. 9/4-1798. ”Peder Olessøns kone Ingebor Andersdtr. u/Nøklegaard 35 1/2 aar.”, d.a. Anders Olsen.
g2g 13/9-1798 m. enke Anne Knudsdatter f. ca. 1768 d. 23/3-1840, d.a. Knud NN.
1. Karen Pedersdatter dpt. 21/9-1788. Se nedenfor.
2. Anne dpt. 16/1-1791 bg. 25/3-1798. ”Peder Olessøns pb.
Anne u/Nøklegaard 7 1/6 aar.”
3. Nils Pedersen dpt. 26/1-1794.

4. Gunhild Pedersdatter dpt. 5/2-1797 g.m. Torjer Torjersen. Se Gåsehølen.
Barn i 2. ekteskap:
5. Ingeborg Pedersdatter dpt. 2/6-1800 g.m. Søren Christensen. Se Skomakerplass(A) under Ås.
6. Ole dpt. 20/2-1803 bg. 10/12-1809. ”Peder Olessøns db.
Ole und. Nøklegaard 6 5/6 aar.”
7. Erik dpt. 2/2-1806 bg. 17/12-1809. ”Peder Olessøns db. Erik und.
Nøklegaard 3 5/6 aar.”
Br. ca. 1780.

F.f. Peder Olsens pb. Karen fra Nøglegaard: Anders Nøglegaards kone, Anne Olsdtr., Rasmus Glende, Ole Andersen, Ole Olsen.
F.f. Peder Olessøn Nøglegaards pb. Anne: Halvor Langerøes k., Anne Olesdtr., Ole Anderssøn, Nils Olessøn, Mads Christenssøn.
F.f. Peder Olessøns db. Nils u/Nøklegaard: Mads Bøes k., Karen Christensdtr., Ole Aas, Ole Nøklegaard, Anders Hanssøn.
F.f. Peder Olessøns pb. Gunnil u/Nøklegaard: Ole Nøklegaards k., Anne Hed. Christophersdtr., Ole Aas, Mads Bøe, Ole Nøklegaaard.
F.f. Peder Olessøns pb. Ingebor u/Nøklegaard: Mads Christenssøns k., Margarete Gundersdtr., Ole Aas, Ole Nøklegaard, Ole Rasmussøn.
F.f. Peter Olessøns db. Ole u/Nøklegaard: Mads Bøes k., Peder Dyrendals k., Ole Aas, Mads Bøe, Ole Nøklegaard.
F.f. Peder Olessøns db. Erik u/Nøklegaard: Ole Aases k., Karen Pedersdtr., Mads Bøe, Ole Nøklegaard, Peder Madssøn.
 

17/6-1798      INGEBORG ANDERSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 12, side 368b.
Myhren         Arvinger: Enkem. Peder Olssen og barna:                           
u/Nøklegård  1. Nils Pederssen     5 år.
                         2. Kari Pedersdtr.   10 ”
                        3. Gunhild Pedersdtr. 1 ”
Formynder ble faren.
Brt: 60 - 1 - 0
Net: 42 - 0 - 8.

Hans andre kone Anne Knudsdatter var enke etter Erik GundersenÅsen under Tufte.

Arbeider, leilending
Anders Andersen Myren
herfra f. 28/7-1811, s.a. Karen Pedersdatter (herfra) og Anders Pedersen fra S. Limi.
g. 31/8-1832 m. Karine Pedersdatter "fra Rising" f. 20/12-1810 i Ø. Porsgrunn, d.a. Peder Christensen Grothnæs og Anne Engebretsdatter.
Forlovere: Jens I. Foss, Søren C. Aashammer.
1. Andrea f. 17/10-1832 d. 15/4-1833 på Myhra under Nøklegård.
2. Karen Andrea Andersdatter f. 22/7-1834 g.m. Nils Knudsen. Se Kastet under Foss.
3. Inger Petrea Andersdatter f. 29/1-1836 g.m. Søren Augensen fra Bratsbergkleiva. Se Augen Sørensen: Familie 107 - Kleiva 1845.
4. Peder Andersen f. 8/3-1838. Se nedenfor.
5. Kristine Andersdatter f. 26/10-1839 g.m.
Knud Hansen Foss. Se Familie 20 - Venstøp 1865.
6. Kirstine Andersdatter f. 27/9-1841.
7. Søren Andersen f. 8/7-1844.
8. Maren f. 28/4-1846 d. 16/5-1846. "
Døde før Daabens Konfirmation."
9. Maria Anne Andersdatter f. 8/9-1847.

10. Johan Andersen f. 29/3-1851.
Br. ca. 1840.

En barnedåp i Gjerpen kirke den 4/8-1811:
f. 28/7-1811. Uægte db. Anders u/ Nøklegaard.
Moderen Karen Pedersdtr., lod udlægge til barnefader Anders Pederssøn f. S.Limie.
Faddere: Birthe og Maren Andersdtr., Ole Nøklegaard, Christopher Glende, Peder Madssøn.

G.br., sagmester, selveier
Peder Andersen Myhra
herfra f. 3/8-1838 d. 26/7-1921.
g. 15/11-1861 m. Anne Cathrine Olsdatter fra Eriksrød f. 9/8-1839 d. 7/7-1926.
1. Anne Karine Pedersdatter f. 24/2-1862 g.m. Nils Isaksen Kleven/ Baugerød. Se Baugerød(2).
2. Ole Pedersen Myhra f. 5/3-1864. Overtok gården.
3. Karen Kirstine Pedersdatter f. 23/1-1866 d. 1949 g.m. Nils Olsen Kise. Se S. Kise.
4. Anders Pedersen Myhra f. 12/5-1868 d. 9/4-1945.
5. Kristian Pedersen Myhra f. 25/9-1870. Se Mæla(103) ”Sydvang”.
6. Johan Pedersen Myhra f. 1873. Var sagbruksarb. i 1891 (da på besøk her).
7. Karl Pedersen Myhra f. 31/1-1875 d. 3/4-1947. Var salmaker.
8. Otto Pedersen Myhra f. 12/6-1878. Bodde på Kleven?
9. Søren Pedersen Myhra f. 18/3-1880 d. 1/4-1903. Søren og broren Martin dro til N. Amerika.
10. Peder P. Myhra f. 15/5-1882. Se Mæla(101) ”Fredvang”.
11. Martin Myhra. Emigrerte til N. Amerika med sin bror Søren.
Br. 1861. 

Tjenestejente i 1891: Karoline Reiersdatter f. 1873 i Gj.
Peder A. Myhra kjøpte i 1905 eiendommen ”Fredvang” under Mæla.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

427c ditto Peder Andersen Myra 3 ort
427d ditto ditto 1 ort - 23 skilling


  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

125

3

427c

Nøklegaard

Nøklegaard

Peder Andersen

0 - 1 - 12

1 mark 03 øre

125 4 427d ditto ditto ditto 0 - 1 - 12 1 mark 01 øre
125 5 427f ditto ditto ditto 0 - 0 - 8 0 mark 11 øre
125 6 427g ditto ditto ditto 0 - 0 - 15 0 mark 19 øre
125 7 143b ditto Tufte ditto 0 - 1 - 1 0 mark 67 øre


Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

125 

3

Nøklegaard

Nøklegaard

Peder Andersen

1 mark 03 øre

125 4 ditto ditto ditto 1 mark 01 øre
125 5 ditto ditto ditto 0 mark 11 øre
125 6 ditto ditto ditto 0 mark 19 øre
125 7 ditto Tufte ditto 0 mark 67 øre

Se folketellingen 1910.

G.br., selveier

Ole Pedersen Myhra
(Ole P. Kastet) herfra f. 5/3-1864 d. 12/12-1944.
g. 19/10-1890 m. Maren Mathilde Kristensdatter fra S. Jønnevald f. 13/8-1862 d. 23/9-1952, d.a. Kristen Gregorius Simonsen Jønnevald.
1. Peder Myhra (Peder Jønnevald) f. 25/7-1891 på Kastet. Se S. Jønnevald.
2. Karen Myhra f. 28/1-1893 på Kastet under Foss.
3. Kristen Myra f. 11/2-1895 på Kastet.
4. Anne Katrine Myhra f. 14/12-1896 på Kastet g.m. Andreas M. Jamtvedt. Se Grini(70).
5. Olaf Myhra f. 14/4-1899 på Kastet. Se Parkv. 27 under Rising.
6. Sigvart Myhra f. 13/5-1903 på Kastet. Se Sommerfryd 13 under Grini.
Br. 1918.

Ole Pedersen Myhra kjøpte i 1888 småbruket Kastet under Foss. De bodde der til 1905, da han solgte Kastet og
flyttet til Mæla(100) "Melåker". Der bodde han som Ole P. Kastet i 1910.

G.br., selveier
Gunnar Haugen
fra Berberg(5) ”V. Haugen” f. 24/9-1913 d. 7/5-1991, s.a. Knut Gunnarsen Haugen.
Br. 1947.

Han kjøpte i 1974 gården S. Venstøp(2).

Se Berberg(5) ”V. Haugen”.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

125

3

Nøklegård

Gunnar Haugen

1 mark 03 øre

125 4 ditto ditto 1 mark 01 øre
125 5 ditto ditto 0 mark 11 øre
125 6 ditto ditto 0 mark 19 øre
125 7 ditto - Tufte ditto 0 mark 67 øre
125 8 ditto - Havbaklien Oddmar Nøklegård 0 mark 13 øre

I 1966 ble eiendommen solgt til Skien Tomteselskap A/S.

Dette bruket ble sammenføyd med gnr 54 (Tufte) bnr 11.

Bruksnummerene er siden slettet. Derfor ingen tilgjengelige kart.


(C) Gard Strøm.