| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Sem
Gård nr. 121 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 02.04.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Gamle Sem
Antatt landskyld i gammelnorsk tid: 70 øyre.

Sem ligger 20 - 30 m.o.h. og grenser i nord til Lund, Baugerød og Gunborgdalen, i øst til Lundsåsen, Høymyr og
Gravli, i syd til Kreppa og Børsesjø og i vest til Grini.

Eldste skriftlige kilde er fra Norges Riksregistranter: Diplom datert 18. januar 1315.
Da er det nevnt en Torgrim på Sem i Gjerpen.

Gjengjerdsskatten i 1528 ble for Sems-gårdenes vedkommende betalt av brukerne Brynild, Gunder, Gulbrand
og Anders. Det var altså allerede da 4 bruk. Det var i kilden ikke nevnt hvem som brukte hvilket bruk.

Oldtidsfunn: 2 gravhauger.

Oluf Rygh: Sem, gammelnorsk
Sæmr = sjø, sammendratt av sjø og heim, Sæheimr.

Mrk.: Børsesjø var i årene etter istiden det innerste av en fjord.

Sem ble trolig ryddet i eldre jernalder (500 f.Kr. - 800 e.Kr.).

En teori.
Nabogårdene Lund og Sem hadde i gammel tid felles seter og felles skog. Dette kan være et tegn på at begge disse gårdene i sin tid ble utskilt fra samme gård. Berberg, Lund og Sem ligger etter hverandre fra nord til sør. Sem som den sydligste gården i syd mot Børsesjø, Lund i midten og Berberg som den høyest beliggende gården i nord.
På Berberg er det funnet hele 32 gravhauger, noe som kan tyde på at det en gang i tiden kan ha vært et litet sentrum her. Som vi vet,
er Børsesjø restene etter en fjord som for 3000 år siden strakk seg helt inn til Sem.
Gard Strøm november 2012.

Eldre skrivemåter av gårdsnavnet.
Sem, Semb Midgaard, Sem søndre (1585), Sem nordre (1604). Semb nedre, Midgaarden med Gunbiørnsdallen,
Semb øfvre, Semb nordre med Kreppe (1665). Semb nedre, Midsemb, Semb øfvre, Semb nordre (1723).

I eldre tid var både Kreppa (fram til 1760) og Gunborgdalen (fram til 1764) husmannsplasser under Sem.

Kvegskatt 1657: 3 hester, 16 kuer, 2 kviger og 32 sauer.

Landskyld for hele Sem 1665:
Sem nedre: 4 huder (oksehuder).
Sem mellom: 4 huder.
Sem øvre: 4 huder.
Sem nordre: 4 tønner (korn).

Se Sem nedre, Sem midtre, Sem øvre og Sem nordre.

(C) Gard Strøm.