| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Tufte
Gård nr. 54 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 10.12.2019Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Tufte 1 - Tufte nordre

Gammelt løpenr. 140a. Siden Norges matrikkel 1889: 54/1 m.fl.

Delt fra Hovedbølet i ca. 1665.

Adresse i dag: Luksefjellv. 400, 3721 Skien.

G.br., leilending
Mons Halvorsen
fra Tufte f. ca. 1631 bg. 6/10-1703. ”Mogens Tofte fra Hoppestad 77 aar, hafde zedel.”, s.a. Halvor Tofte.
g1g før 1659 m. Karen f. 1632 bg. i Skien 18/2-1674. ”Mogens Toftes Karen 41 aar, 10 maan.”
g2g 2/9-1683 m. enke Maren Larsdatter f. ca. 1645 bg. 24/3-1703. ”Mons Toftes qvinde Maren fra Fos eje 57 aar. hafde zedel.”
1. Maria f. ca. april 1670 bg. i Skien 24/6-1670. ”Mogens Toftes datter Maria 7 ug. 1 dag.”
Barn i 2. ekteskap:
2. Karen Monsdatter dpt. 4/5-1684 g.m. Jens Arnesen. Se Stulen(B).
3. Ingeborg dpt. 28/3-1686 bg. 10/4-1687. ”Mons Toftis d. Ingebor 1 aar g.”
4. Ingeborg Monsdatter dpt. 12/2-1688 g.m. Herman Halvorsen. Se Rød u. Kise.
Br. i 1665.

Mons Toftes datter Karen. (Fra dåpen, men fra tiden før faddere ble notert).
Mons Toftes d. Ingebor.
Mons Toftes d. Ingebor.

Mons Halvorsen bodde i Skien i sitt første ekteskap.

Enka Maren Larsdatter hadde tidligere vært gift med en Søren. De barna vi kjenner til fra det ekteskapet var:
Lars Sørensen f. ca. 1647 d. 1738 g.m. Marthe Larsdatter. Se Stulen(B).
Kirsten Sørensdatter f. ca. 1678. Bodde i Eidanger.
Nils Sørensen f. ca. 1672 g.m. Maren Torstensdatter fra Molhaugen. Bodde i Solum (vestre Porsgrunn). Han var snekker.

18/2/1738      LARS SØRENSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 333b.
u/Stulen       Arvinger:                            
               Enka Marthe Larsdatter
               og den sal. manns søskens barn:
               a. Broren Niels Sørenssens barn (ikke g. i Gj. etter 1681):
                 1. Søren Nielssen     26 år (f. 1712) (verger for sine søsken).
                 2. Torstein Nielssen  23 " (f. 1715)
                 3. Maren Nielsdtr.   
30 "  (f. 1708) g.m. Hans Halvorssen.
                 4. Maria Nielsdtr.    19 " (f. 1719)
                 5. Ingeborg
(Amborg?) Nielsdtr. 28 " (f.1710)  g.m. Hans Petterssen.
               b. Søsteren Kirsten Sørensdtr. 60 år (f. 1678) g.m. Hans Christenssen,
               Dertil den sal. manns halvsøsken:
               c. Karen Mogensdtr.    51 år g.m. Jens Arnessen,
               d. Ingeborg Mogensdtr. 48 "  g.m. Herman Halvorssen.
               Enka fikk Lars Anderssen Sem til verge.
Brt: 58 - 3 -  7

Net: 33 - 3 - 23.


G.br., leilending
Halvor Clausen Tofte
fra N. Venstøp f. ca. 1643 bg. 22/1-1714. ”Halvor Tofte. 71 aar.”, s.a. Claus Bæruldsen Wenstøb.
g.m. Pernille f. ca. 1654 bg. feb. 1738. ”Pernille Tofte, 84 aar.”
1. Claus Halvorsen Tufte f. 1677 bg. 3/6-1733 i Skien. ”Clas Halvorsen Tofte begr. kl. 1 med 3 Klocher. 50 aar og nogle dage” g. 2/1-1707 m.
    Gunhild Halvorsdatter. Bodde på Kamperhaugen i Skien i 1724 (i følge skifte i Skien). Bodde ved sin død ”paa hiørnet af Pustervigen tvert over
    for Truels Pedersen”. Claus Tuftes enke er nevnt i Ekstraskattmanntallet 1764 for Skien.
   
Barn 1. Karen Clausdatter g.m. Jesper Høst.
    Barn 2. Halvor Clausen dpt. 17/6-1716 i Skien.
    Barn 3. Christen Clausen Tufte f. 1721. Se skiftet nedenfor.
2. Zacharias Halvorsen dpt. 9/7-1682. Se N. Venstøp(C).
3. Johan Halvorsen dpt. 29/9-1684.
4. Anne bg. 5/12-1686. ”Halvor Toftis d. Anne.”
5. Daniel Halvorsen Tufte dpt. 21/3-1688 bg. i Skien 20/2-1750. ”Daniel Tofte, begr. med alle Klocher, gl. 62 aar Nogle Moneder.”
    g2g i Skien 5/8-1738 m. enke Inger Christophersdatter f. ca. 1698 bg. i Skien 14/6-1753.
6. Margrethe Halvorsdatter dpt. 19/10-1690 g.m. sjømann Christen Andersen. Se Familien 3 - Ø. Borge 1720.
7. Just Halvorsen dpt. 8/7-1694. Se nedenfor.
Br. i 1665.

Halvor Toftes s. Zacharias.
Halvor Toftes søn Jahan.
Halvor Toftes s. Daniel.
F.f. Halvor Toftes datter Margrete: Steen Berreberg, Christen Venstøb, Jahan Justsen, Matz Klokkers Anne, Tollef Moes Ingebor, Jahanne Jostdatter.
F.f. Halvor Toftes søn Jost: Sten Berreberg, Nils Otterholt, Halvor Rasmussen Fos, Maren Nils Toftes, Sophi a, Nils Muses, Anne Stensdatter fra Berreberg.
----
F.f. Claus Tuftes hiemmedøbte søn Halfvor: Jomfrue Mechlenburgh, Pernelle Gerhardsdatter, Borgm. Peder Simons., Niels Wennelboe, Daniel Tufte.

Er også Rasmus Halvorsen f. ca. 1670 også sønn her? Han bodde på N. Venstøp(B).
Kanskje også en eldste sønn Jacob Halvorsen? Hans enke eide i ca. 1680 fem huder i Nordre Venstøp.

Halvor Clausen og broren Christen Clausen, vokste opp på N. Foss hos sin onkel Helge Foss.

Skien Skifteprot. nr. 461a.
Claus Tofte d. 9/7-1734
"Huuset beliggende paa hiørnet af Pustervigen tvert over for Truel Pedersen"
Enke: Gunhild Halfwordsdatter
Barn: Halfwor 18-19 år, Christen 13, Karen g.m. Jesper Høst

Bergmester, hytteskriver, selveier
Francois Coudrioux
fra Frankrike f. ca. 1611 bg. 24/11-1676 i Bergs kirke, Brunlanes, Vestfold.
g1g m. Magdalene Hansdatter Hassel (Skotselv) fra Eiker, Buskerud d. før 1669.
g2g på Fossum jernverk 7/7-1669 m. enke Helvig Pedersdatter Paus fra Oslo f. 12/7-1633 i Vinje d. 15/8-1693 i Skien, d.a. presten Peder Povelsen Paus og Johanne Madsdatter.
1. Peter Frantzen Cudrio f. ca. 1649 på Hassel jernverk (Skotselv) g. ca. 1687 m. Cathrine Nielsdatter. Kjøpmann i Skien. 
2. Franz Franzen Cudrio f. ca. 1650 på Hassel jernverk (Skotselv) d. 1710 i Skien. Var skipsreder i 1708. Eide Hoppestad nedre.
3. Johanne Frantzdatter Cudrio f. ca. 1653 på Hassel jernverk (Skotselv) g.m. Christopher Manall. Bodde i Strømsø i Drammen, senere på Tordstrand i
    Larvik. Se Torkild Liers artikkel i Grenland Ættehistorielags Forum.
4. Johannes Cudrio f. ca. 1655 på Hassel jernverk (Skotselv) d. 1708 i Skien g. i Skien ca. 1695 m. Anne Maria Thomasdatter. Bodde i Skien.
Barn i 2. ekteskap:
5. Magdalene (Malene) f. 10/11-1669 i Gjerpen.
6. Caspar Frantzen Cudrio f. 6/3-1671 på Tufte g. ca. 1702 m. Cathrine Christophersdatter Flood. Kjøpmann i Skien. Se Slekt.org.
7. Johanne f. 24/11-1673 d. 2/6-1674 i Gjerpen.
Br. ca. 1669.

Kilde: Skattematrikkelen 1670/71:
Thofte, Frands bruger, schylder 12 huder som hand selff med bøxell ehr ejende.
Giffuer Schatt 24 Rdr.
 

Frantz Cudrio (for-norsket) skal ha vært en hugenott som hadde flyktet fra Frankrike med båt. Skuta forliste ved Jomfruland ved Telemarks- kysten ”omkring 1645” og han skal ha vært den eneste overlevende.

Hugenotter er betegnelsen på tilhengere av den reformerte lære i Frankrike på 1500-tallet (protestanter).
Disse ble forfulgt og ofte drept av katolikkene. www.no.Wikipedia.org.

Den 3/2-1649 underskrev kong Frederik III av Danmark og Norge et privilegium til 4 menn, som ville anlegge et jernverk på gården Hassel i Modum pr.gj. i Norge (Skotselv). Francois Coudrioux fikk ansvaret med å bygge opp og drive dette. Coudrioux kom siden til Fossum jernverk på slutten av 1660-tallet som ”hytteskriver”. Det er fremdeles mye etterslekt etter ham i Norge.

Hans andre hustru, prestedatteren og enke Helvig Pedersdatter Paus, var g1g 29/9-1656 på Kviteseid prestegård med Gunder Thorsen Fjaagesund i Kviteseid (d. i 1667).
Etter F. Cudrios død ble enka g3g 1/1-1680 i Skien med Daniel Torstensen.


G.br., selveier
Just Halvorsen Tufte
herfra dpt. 8/7-1694 bg. 30/12-1737. ”Jost Tofte, 44 aar.”, s.a. Halvor Clausen.
g. 25/9-1718 m. Marthe Larsdatter fra Fløtterød(1) dpt. 17/9-1693, d.a. Lauritz Amundsen.
1. Pernille Justdatter dpt. 8/9-1720 d. i des. 1742. Ugift.
2. Christen dpt. 1/10-1724 d. før feb. 1738.
3. Halvor Justsen dpt. 4/3-1725. Overtok gården etter stefaren. Se nedenfor.
4. Abraham dpt. 15/9-1726 d. før feb. 1738.
Br. 1718.

F.f. Jost Toftes datter Pernille: Daniel Tofte, Tolf Tofte. Lars Fløtterø, Margrete Tofte. Ole Borges datter.
F.f. Jost Toftes søn Christen: Rasmus Qværnen. Lars Jønneval, Lars Rising, Erik Smeds qde. Dorte Jansdatter.
F.f. Jost Toftes søn Halvor: Jens Høst, Daniel Tofte, Nils Ganderup, Claus Toftes qde, Mads Bechs datter.

F.f. Jost Toftes Abraham: Christopher og Lars Jønneval. Joh: Fos. Hellie Fos. Anne Jønneval.


Just Tofte var først leilending her inntil han kjøpte gården av Niels Herculesen Weyer i 1730.

27/2/1738      JUST HALVORSSEN TOFTE         Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 340a.
Tofte          Arvinger:                            
               Enka Marthe Larsdatter og barna:
               1. Halvor Justssen    13 år
               2. Pernille Justsdtr. 17 ”
Formynder for sønnen ble farbroren Zakarias Venstøp.
Enka ble formynder for datteren, under tilsyn av broren Lars Fløtterød.
Brt: 368 - 1 - 1
Net: 350 - 1 - 1
Jordegods: 4 huder m.b. i grd. Tofte (skjøte 17.4.1730), verd 210 rdlr.

Jacob Larsen fra Skavan giftet seg med enka her i 1739 og drev denne gården til han kjøpte
Lillefoss i 1746. Se Lille Foss. I 1750 overtok enkas sønn Halvor Justsen dette bruket.

G.br., selveier
Halvor Justsen Tofte
herfra dpt. 4/3-1725 bg. 16/2-1782. ”Halvor Tofte 57 aar.”
g. 14/9-1747 m. Inger Aslaksdatter fra Bratsberg(1) dpt. 11/1-1728 bg. 4/1-1764. ”Halvor Toftes kone 36 aar.”, d.a. Aslak Nilsen Bradsberg.
1. Just dpt. 1/11-1748 bg. 11/1-1749. ”Halvor Toftes søn Just 10 uger.”
2. Just Halvorsen dpt. 21/12-1749. Se Tufte(3).
3. Aslak Halvorsen dpt. 22/3-1752. Overtok gården.
4. Marthe Halvorsdatter dpt. 19/3-1755 g.m. Anders Henriksen Holsteen. Se Holmen u. Ås.
5. Margrethe Halvorsdatter dpt. 23/7-1758 g.m. enkem. Lars Knudsen Meen. Se Meen(11).
6. Jan Halvorsen dpt. 4/10-1761. Se Tufte(3).
Br. 1750.

F.f. Halvor Toftes db. Just: Gunder Gulsets kone, Knud Smeds kone, Peder Bradsberg, Nils Klyve, Jacob Foss.
F.f. Halvor Toftes db. Just: Nils Klyves kone, Solve Gulsets kone, Halvor Danielsen, Jacob Foss, Haral Berreberg.
F.f. Halvor Toftes db. Aslak: Jan Jensens kone, Peder Toftes kone, Knud Smed, Nils Klyve, Christen Lund.
F.f. Halvor Toftes pb. Marthe: Nils Klyves Kone, Peder Toftes kone, Peder Bradsberg, Jacob Foss, Hans Gasman.
F.f. Halvor Toftes pb. Margrethe: Christian Gasmans kone, Pernille Jensdatter, Nils Klyve, Solve Gulset, Haral Gulset.
F.f. Halvor Toftes db. Jan: Jens Schweders kone, Halvor Danielsens kone, Jan Jansen, Nils Klyve, Søren Aabye.


Ingers søster, Karen, var gift med prokurator (sakfører) Christian Gasmann på N. Mæla.
Deres far, Aslak Bratsberg var en tid lensmann på Uthaugen. Han flyttet siden til Gulset.

24/2/1766      INGER ASLAKSDATTER TUFTE        Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 610b.
Tufte          Arvinger:                            
               Enkem. Halvor Justenssen Tufte og barna:
               1. Just Halvorssen     16 år.
               2. Aslak Halvorssen    14 ”
               3. Jan Halvorssen       4 ”
               4. Marthe Halvorsdtr.  11 ”
               5. Margrete Halvorsdtr. 7 ”
               Faren ble selv formynder for barna.
Brt: 757 - 2 - 0
Net: 735 - 1 - 0
Jordegods:
Enkem. hadde arvet 1 hud 2 skind etter sin far Just Halvorssen og 4 skind etter sin søster Pernille Justsdtr.
Videre var det et skjøte på 2 huder 4 skind fra Jacob Larssen Foss som hadde vært gift med enken Marte Larsdtr.
Tilsammen eiet boet 4 huder i Tufte m.b. og h. av åker, eng, skog og mark, husebygninger m.v., tillike med alle
gårdens underliggende  og tilhørende plasser, nemlig Toe, Fisbekk, Sandbrekka, Gåsølen, Aasen og Sandbakken,
hvilke alle svarer avgift til gårdens eier. Dertil hører også Store og Lille Økter sætre
med grasganger og fæbeite. Skogen tilhører Fossum jernverk. Alt vurdert til 600 rdlr.

23/3/1782      HALVOR JUSTESSEN          Bamble Skifteprot. nr. 10b, s. 391a.
Tufte          Arvinger: Hans barn:
               1. Just Halvorssen, myndig, men fraværende.
               2. Aslak Halvorssen, --”--, bor på Tufte.
               3. Jan Halvorssen 21 år.
               4. Marthe Halvorsdtr. g.m. Anders Henrikssen ved Aas hammer.
               5. Margrethe Halvorsdtr. 24 år.
Formynder for Jan ble etter hans egen bønn prokurator Gassmann.
Formynder for Margrethe ble broren Aslak.
Brt:    92 - 2 - 18
Gjeld: 212 - 3 - 21 (insolvent).

Dette bruket ble delt mellom brødrene Aslak og Just i ca. 1770.

Se det utskilte bruket Tufte(3).

G.br., selveier
Aslak Halvorsen Tufte
herfra dpt. 22/3-1752 d. 6/7-1818 på Tufte.
g. 17/10-1782 m. Maren Christensdatter fra Ø. Borge dpt. 28/8-1757 d. 22/1-1833 på Tufte, d.a. Christen Brynildsen Borge.
1. Halvor Aslaksen dpt. 20/6-1784 d. 1/6-1820. Møllebrukbygger. ”Drugnede i Hoppestad-Elven.” Ugift.
2. Inger Aslaksdatter dpt. 22/5-1785 d. 8/8-1831 på Tufte. Ugift.
3. Christen Aslaksen dpt. 12/5-1788.
4. Daniel Aslaksen dpt. 28/11-1790.
Overtok bruket.
5. Gunhild Aslaksdatter dpt. 16/12-1792 g.m. Ole Olsen Nøglegaard. Se Nøklegård(1).
6. Isak dpt. 16/12-1792 bg. 29/3-1793. ”Aslak Halvorssøn Toftes tvilling db. Isak1/4 aar.”
-   bg. 27/4-1798. ”Aslak Toftes dødf. db.”
Br. 1784.

F.f. Aslak Toftes db. Halvor: Anders Henrichsens kone, Inger Pedersdtr., Peder Limie, Anders Henrichsen, Brynild Borge, Ole Christensen, Jan Halvorsen.
F.f. Aslak Toftes pb. Inger: Just Halvorsens kone, Margrethe Halvorsdtr., Anders Henrichsen, Haral Jansen, Søren Tofte, Brynil Borge, Ole Christensen.
F.f. Aslak Toftes db. Christen: Søren Toftes kone, Margrethe Halvorsdtr., Anders Henrichsen, Jan Tofte, Peder Haralsen, Isak Christensen, Hans Christensen.
F.f. Aslak Toftes søn Daniel: Anders Henrichssøns k., Asloug Halvorsdtr., Torkild Limie, Brynild Borge, Gunder Tevessøn.
F.f. Aslak Halvorsson Toftes tvillingbørn, nemlig db. Isak og pb. Gunnil: Peder Limies k., Jan Toftes k., Margarete Halvorsdtr., Magnild Haraldsdatter, Anders Henricssøn,
       Søren Tofte, Torkild Limie, Brynild, Ole og Isak Borge.

Tjenestefolk som bodde her i 1801: Gunhild Olsdatter f. 1780 og enkemann Torjer Olsen f. 1758.

G.br., selveier
Daniel Aslaksen Tufte
herfra dpt. 28/11-1790 d. 6/7-1865 på Tufte.
g. i Porsg. 21/10-1826 m. Gurine Andrea Eriksdatter fra Hellestvedt dpt. 23/11-1806 på Herre (Ø. Porsgr. KB 1764-1814)  d. 15/2-1837 på Tufte, d.a. Erik Mathiasen på Hellestvedt og Anne Sørensdatter fra S. Tufte.
Forlovere: Bonde Peder Sørensen Tufte og bonde Gregorius Nielsen Tufte.
1. Aslak Danielsen f. 29/6-1827. Emg. til Amerika. Forsvunnet og meldt savnet i ca. 1871. Se skiftet nedenfor.
2. Udøpt gutt d. 4/10-1829, 16 dager gml.
3. Anne Elise Danielsdatter f. 20/2-1831 g.m. Anders Pedersen Tufte. Se Tufte(8).
4. Erik d. 8/2-1834, 2 ½ dag gml.
5. Inger Marie Danielsdatter f. 11/4-1835 g.m. Isak Andersen. Overtok bruket.
Br. 1821.

Daniel Aslaksen Tufte eide også i sin tid l.nr. 137a av nedre Foss. 

14/7/1865      DANIEL ASLAKSSEN                      Skifte 1749
Tufte          Arvinger: Barna:                      Pro.k. *)
               1. Aslak Danielssen 37 år, i Amerika.
                  Tilsynsverge: John Christianssen Limie, men han døde
                  u/sk., og Anders Pederssen Tufte ble satt i stedet.
               2. Anne Elise Danielsdtr. g.m. Anders Pederssen Tufte.
               3. Inger Marie Danielsdtr. g.m. Isak Anderssen Tufte.
               Avdødes kone var Andrea Eriksdtr. som døde i febr. 1837.
Brt: 2819 - 2 - 13
Net: 2757 - 1 -  7
Jordegods: a. 16 sk. skyld i gd. Tufte, l.nr.144b, u/hus, takst 80 spd.
                  b. 1 ort 4 sk. skyld i nedre Foss, l.nr.137a, takst 370 spd.
*) A: Bamble 30 s.167. B: Bamble 107 s.445 og Gjerpen 2 s.31-32. C: Gjerpen II s.54.

16/12/1882     ASLAK DANIELSSEN TUFTE       Gjerpen Skifteprot. nr. *)
Tufte          - den forsvundne gm.sønn -      
               Verge for Aslak: Anders Pederssen Tufte.
Arvinger: Da arven "fallt" d.v.s. da Aslak for ca. 10 år siden ble borte,
var de eneste arvingene etter loven de 2 søstrene hans:
               1. Anne Elise Danielsdtr. g.m. Anders Pederssen Tufte.
               2. Inger Marie Danielsdtr. g.m. Isak Anderssen Tufte.
                   Inger Marie døde for ca. 6 år siden, etterlot 3 barn:
                 a. Andreas Isakssen, f. 13.8.1861, i Kristiania.
                 b. Daniel Isakssen, f. 4.7.1867.
                 c. Hans Isakssen, f. 12.8.1875.
Den forsvunne Aslak hadde giftet seg kort tid før avreisen til Amerika,
men kona hans døde uten barn. Ingen hadde hørt noe til ham siden.
Brt: Kr. 15.505,98
Net: Kr. 14.697,82
*) B: Gj 4 s.135. C: Gj III s.292.

G.br., skolelærer, selveier
Isak Andersen Tufte
fra Grini(2) f. 1/10-1827 d. 24/5-1903, s.a. g.br. Anders Olsen Grini.
g. 4/11-1860 m. Inger Marie Danielsdatter herfra f. 11/4-1835 d. 11/2-1877 på Tufte, d.a. Daniel Aslaksen Tufte.
1. Andreas Isaksen Tufte f. 13/8-1861. Var i Kristiania (Oslo) i 1882.
2. Hans Isaksen Tufte f. 1/4-1864 g.m. Marie Gonsholt fra Siljan. Fikk utskilt tomt (”Tufte”) fra Gonsholt i 1906 og
    bygde hus der (i Siljan). De flyttet til Oslo i ca. 1910. De hadde ingen barn.
3. Daniel Isaksen Tufte f. 4/7-1867 d. 1907. Emg. til Amerika.
Br. 1863.

Isak A. Tufte var i 1865 også eier av l.nr. 149, Grini(2). Tjenestefolk her i 1865: Else Jacobsdatter(22) og
Andrea Olsdatter(12). Begge fra Seljord.
Tjenestefolk i 1875: Karen Thorstensdatter fra Sauherad f. 1850 og Kari Eivindsdatter fra Lunde f. 1861.
I følge kirkeboka døde Isak Tufte av vann i lungene.

Gårdens besetning i 1875: 1 hest, 11 kuer og 6 sauer.

12/2/1867      ISAK ANDERSSEN        Skifteprotokoller *)
Tufte              - konkursbo -                        
Arvinger: Ikke nevnt, men han hadde umyndige sønner som Anders Pederssen Tufte var verge for.
Brt:    3907 - 3 - 17
Gjeld: 10047 - 0 -  0 (Insolvent).
Jordegods: a. Gd. Tufte, solgt v/auksjon for 2251 spd.
                     b. Gd. Grini, ----------"--------     1105 spd.
Skiftet avsluttet 31.3.1871.
*) A: BS (Bamble Skifteprot.) 31 s. 176. B: Gj 2 s. 40-41-42-47-49-50-55-61-64-65-74-80.
    C: Gj (Gjerpen Skifteprotokoll) I s. 311b og III s. 27.

Gården ble altså solgt på tvangsauksjon i 1871. De mindreårige sønnene Andreas og Hans Isakssønner
ble stående som eiere. Deres onkel, Anders Pedersen Tufte var deres verge.

Under FT 1900 bodde Isak Andersen Tufte her, sammen med sin ugifte sønn Hans.
De hadde to tjenestejenter: Anne Hansdatter fra Nes i Sauherad f. 1864 (husholderske) og
budeia Aslaug Aslaksdatter f. 1862, også fra Nes i Sauherad.

I 1905 var det Hans og Daniel Isakssønner som eide gården. Fra 1906 var Hans Isaksen Tufte eneeier.
Han solgte til Abraham Eriksrød i 1908 og bygde nytt hus u. Gonsholt i Siljan. Abraham Eriksrød solgte
deretter til Carl Johan Christiansen fra Drangedal i 1909.

G.br., selveier
Karl Johan Kristiansen Tufte
fra Heimholt under Oseid i Drangedal f. 9/11-1870 på Nes under Bustrak i Tørdal sogn i Drangedal pr.gj., s.a. skomaker Christian Olsson fra Longsrud i Värmland i Sverige f. 1842. Se nedenfor.
g. 13/8-1891 (borgerlig) m. Kari Johanne Tellefsdatter fra Tørdal i Drangedal f. 29/12-1866 på Indre Roslidalen under Haugland, d.a. Tellef Nilsen Lohner.
1. Kristian Andreas Johansen Tufte (Kristian J. Tufte) f. 8/8-1891 på Vassenden under Åkre i Drangedal d. 26/2-1967 g. 11/6-1911 m. Anna Olsdatter fra Norheim under Berberg f. 30/5-1893 d. 27/11-1966.
    Bodde i Blomsgate i Skien. Gravlagt på Gimsøy.
  
Barn 1. Jonas Christian Tufte f. 31/5-1912 d. 10/8-1994 g.m. Jenny Marie f. 26/9-1909 d. 23/7-1988. Gravlagt på Gimsøy i Skien. 
    Barn 2. Oddmar Tufte f. 20/12-1914 d. 1964. Bodde i Arendal.
    Barn 3. Roald Conrad Tufte f. 14/11-1917 d. 17/4-1987. Bodde på Gimsøy.
    Barn 4. Harry Tufte f. 11/2-1920 d. 16/5-1974. Bodde på Gråtamoen. Barn: Bl.a. Solveig Tufte g.m. Johansen (foreldre til Bård Tufte Johansen).
    Foreldrene og barna, bortsett fra Oddmar er gravlagt på Gimsøy i Skien.
2. Tomas f. 20/8-1894 på Siljord under Oseid i Drangedal. Døde som barn.
3. Anne Tolvine Johansdatter Tufte f. 31/10-1896 på Heimholt under Oseid i Drangedal.
4. Anne Elise f. 23/1-1903 på Setre i Drangedal d. 25/5-1903 på Lillekås i Drangedal.
5. Tomas Johansen Tufte f. 29/7-1907 på Jonskås i Drangedal g.m. Dagny Eriksrød.
6. Olav Johansen Tufte f. 3/4-1910 på Tufte g.m. Judith Annie Eriksrød. Bodde i Siljan.
Br. 1909.

Dette paret giftet seg ikke i kirken, men er innført i Drangedal KB som dissentere.

I FT 1900 bodde Johan og kona på Setre i Drangedal (gnr 9, brn 1) Han var da g.br., leilending og
drev med tømmerkjøring. Han forpaktet forskjellige gårder innen han kom til Gjerpen og kjøpte
Tufte(1) i 1909. Sønnen Kristian som siden skrev seg for Kristian J. Tufte, oppførte og bodde i
”Tuftebygget” på Gråtenmoen i Solum. (Etter 1964: Skien).

Hans yngre bror Nils Olaus Kristiansen kjøpte i ca. 1905 småbruket ”Heimholt” under Foss.

Skomaker, husmann Christian Olsson fra Longsrud i Värmland i Sverige f. 1842 g1g m. Anna Elisa Nilsdotter
fra Sillerud i Sverige f. 1841 d. 29/3-1877 i barselseng på Flåterud u. Tørnes i Drangedal.
Christian Olsson var gift 3 ganger.
Kari Johanne Tellefsdatter var d.a. Tellef Nilsen Lohner f. 19/3-1844, som ble g. i Drangedal 26/3-1865 m.
Toline Johnsdatter Rosland f. 27/3-1839.

Under folketellingen 1910 bodde Karl Johan Kristiansens bror, Halvor Kristiansen, med familie her.
Trolig i bryggerhuset. Se den familien på Venstøp(69).

G.br., selveier
Halvor Halvorsen Groven
fra Seljord f. 14/9-1861 på Utgården i Seljord bg. 9/11-1944, s.a. pike Kirsti Aslaksdatter Udgaarden og Halvor Jensen Lia.
g1g i Kviteseid krk. 26/6-1885 m. Gro Johnsdatter fra Kleivstaul i Kviteseid f. 23/11-1852 d. 24/4-1898 på Groven i Seljord, d.a. John Mikkelsen Kleivstaul fra Homman (1799-1880) og Margith Johnsdatter fra Sunde (1812-1896). Begge fra Kviteseid.
g2g i Seljord krk. 17/1-1903 m. Signe Halvorsdatter fra Bygland i Morgedal, Kviteseid f. 6/2-1881 d. 1943, d.a. Halvor Olsen og Margit Sveinungsdatter.
1. Halvor H. Groven f. 1884 i Vrådal, Kviteseid.
2. John Groven f. 10/3-1888 i Vrådal. Se Tufte(38) Solstad.
3. Aslak Groven f. 20/12-1890 i Vrådal. Se Tufte(38) Solstad.
Barn i 2. ekteskap:
4. Halvdan Groven f. 8/10-1903 på Groven i Seljord. Overtok bruket.
Br. 1914.

Under folketellingen 1900 for Seljord, finner vi g.br. og enkemann Halvor H. Groven på garden Groven.
Signe Halvorsdatter og (søstra?) Margit Halvorsdatter var tjenestejenter der.
Signe ble født på Bygland i Morgedal. Hun ble både døpt og konfirmert i Brunkeberg kirke.

Halvor Groven kjøpte Tufte(1) i 1914 av Solum Sparebank. Våningshuset ble karakterisert som ”gammelt”
da det ble ombygd i 1916. Stabbur og bryggerhus ble satt opp i 1917. Halvor Groven bygde en verkstedbygning
i 1930. Det nåværende uthuset ble ført opp i 1950.

Det ble drevet noe hesteavl på gården i Halvor Grovens eiertid.
Gårdens besetning ca. 1950: 4 hester, 10 kuer, 7 ungdyr, 4 griser og 30 høner.

G.br., selveier
Halvdan Groven
herfra f. 8/10-1903 i Seljord d. 27/6-1988.
g. 8/12-1928 m. Anne Tveit fra Tufte(6) f. 3/6-1903 i Sauherad d. 16/1-1996, d.a. Jon Pedersen Tveit.
1. Harald Groven f. 15/10-1929. Se Luksefjellv. 420 under Tufte.
2. Ingebjørg Margaret Groven f. 1932 g.m. Anders Løvskeid. Se Luksefjellv. 390 under Tufte.
3. Jostein Groven f. 1934. Bodde i Jernbanev. 82 på Rising i 1994.
4. Signe Reidun Groven f. 1938 g.m. Thor NN.
5. Sverre Groven f. 1942. Overtok bruket.
Br. 1947.

G.br., selveier
Sverre Groven
f. 1942.
g1g m. Kari NN fra Vestre Gausdal, Oppland. Ektesk. oppløst. Hun flyttet til Lillehammer.
g2g m. Anne Marie Riis f. 1951.
1.
Thomas Riis Groven f. 1974.

Br. 1973.

Sverre Groven leier nå som tillegsjord, nesten all jord på Tufte og er den eneste her som driver jordbruk på heltid. Han
har styreverv i den gamle GS Banken i Skien (Sparebank 1 Telemark).


Fra Grenlandskart.no.

(C) Gard Strøm.