ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Trolovelser og Vielser i Seljord 1688 - 1713

Seljord (Sillejord), Flattdal (Fladdall) og Åmotsdal (Ommisdall)

Transkribert av G.S. - Gjerpen i 2001.

Oppdatert 06.04.2022


Trol. = Trolovet = Forlovet.
Cop. = Copulert = Viet.
Cav: = Caveringsmænd = Vitner = Forlovere.



Trol. 13/12-1688, Viede 11/7-1689
Anders Halvorsøn (død), Ingeborg Osmundsd.
Begge døde.

Trol. 19/2-1689, Viede 8/10-1689.
Tov Jonsøn, Taran Halvorsd.

Trol. 21/3-1689, Viede ved Brunkebierk krk.
Oluf Svendsøn Osmundtvedt, Barbara Sommundsd.

Trol. 12/4-1689, Viede 2/2-1690.
Torkel Lotofsøn, Kari Clemmetsd.

Trol. 3/8-1689, Viede 29/12-1689.
Tov Evensøn, Birgit Evensd. Skora.

Trol. 7/12-1689, Viede 29/12-1689.
Halvor Olufsøn Solli, Margit Ejelsd.
Begge døde.

Trol. 27/12-1689, Vide 28/10-1690.
Kittel Halvorsøn, Gunlou Hansd.

Trol. 1/3-1690. Viede 10/6-1690.
Jon Olufssøn, Signe Jacobsd.

Trolofvede af Hr. Jessen. Viede 9/3-1690.
Aad Haagensøn, Else Laersd.

Trol. 30/3-1690. Viede 27/7-1690.
Oluf Svendsøn Nordbø, Asgier Jonsd.

Trol. 6/4-1690. Viede 11/5-1690.
Svend Knudsøn (død), Liv Endresd.

Trol. af Hr. Jacob, Viede 10/6-1690.
Oluf Kittelsøn, Margit Biørnsd.

Trol. 12/6-1690. Viede 2/1-1691.
Helje Thordsøn, Anne Olufsd. (død).

Trol. af Hr. Hans, Viede 19/6-1690.
Svennung Svendssøn, Gundbiør Tovsd.

Trol. 29/6-1690. Viede 18/10-1690.
Halvor Johanssøn, Kari Jonsd.

Trol. 2/7-1690. Viede 8/11-1690.
Oluf Halvorsøn Elsvam, Gunnild Evensd.

Trol. 27/7-1690. Viede 28/12-1690.
Kolbiørn Tovsøn, Birgit Michelsd. (død).

Trol. af Hr. Laers. Viede 3/10-1690.
Lauritz Thordsøn Lien, død, Gundvor Torbiørnsd.

Trol. af Hr. Jørgen Munch, Viede 28/10-1690. Begge døde.
Halvor Nichulssøn, Aslou Biørnsd.

Trol. af Hr. Lauritz i Hierdal, Viede af mig den 30/11-1690.
Tollef Andersøn, Helge Gunilcksd.

Trol. 26/2-1691. Viede 23/7-1691.
Kittild Swensaøn oc Gro Thomesdaatter.

Trol. 26/3-1691. Viede 15/10-1691.
Anders Ledvorsøn oc Torbiør Halvorsd.

Trol. 29/3-1691. Viede 24/1-1692.
Thord Lauritzøn (død) oc Aslou Siufversd.

Trol. 26/4-1691. Viede 2/6-1691.
Harald Kittildsøn Ufaas oc Aase Olufsdaatter.

Trol. 31/5-1691. Viede 1/1-1692.
Oluf Clemedtsøn oc Thone Siufversdaatter.

Trol. 18/6-1691. Viede 26/10-1691.
Raamund Towsøn oc Aslou Haraldsdaatter.

Trol. 6/9-1691. Viede 27/12-1691.
Nerj Heljesøn (Lunde?) oc Ingeborg Rejersdaatter.

Trol. 24/9-1691. Viede af Hr. Hendrich Posth.
Halvor Anundsøn Houckewiig (død) oc Inger Kittilsdaatter Wefald.

Trol. 12/12-1691 udj Guttorm Midbøens, Erik Omtvets oc Anders Klomsæts hærværelse, forret min hustroes,
Erik Tiøstufsdaatters oc Torbiør Nerisd. Viede 24/1-1692.

Trol. af Hr. Hans Paus. Viede af mig 11/2-1692.
Helje Olufsøn oc Helge Svennungsdaatter.

Trol. 26/1-1692. Viede 17/3-1692.
Halvor Haraldsøn Udgaarden oc Joran Swendsaatter.

Trol. 16/4-1692. Viede 10/11-1692.
Giermund Torkelsøn oc Ragnild Olufsdaatter.

Trol. 14/5-1692. Viede 28/12-1692.
Leuw Olufsøn Siljedale oc Guro Heljesdaatter.

Trol. 17/5-1692. Døde oc blef icke vied med Tollef.
Tollef Andersøn Wammen (død) oc Liw Jacobsdaatter.

Trol. 19/5-1692. Viede 14/7-1691.
Peder Borgesøn (død) oc Anne Stenersdaatter Grafver.

Begge døde.

Trol. 23/6-1692. Viede 13/10-1692.
Sommund Olufsøn oc Ragnild Biørnsdaatter Kilen.

Trol. 10/7-1692. Viede 16/3-1693.
Niels Asmundsøn Søndre Grafver (død) oc Aaste Osmundsdaatter.
Trol. 14/8-1692. Viede 3/11-1692.
Oluf Tollefsøn oc Gunnild Olufsdaatter.

Trol. 16/10-1692. Viede 17/11-1692.
Oluf Lerthordsøn (Levorsen?) oc Guro Folqwardsdaatter.

Trol. 29/11-1692. Viede 25/4-1693.
Jørgen Olufsøn oc Helge Osmundsd.

Trol. 30/11-1692. Viede 26/12-1692.
Ernst Rÿsch (død) oc Margreta Hansdaatter.

Trol. 7/1-1693. Viede 26/6-1693.
Kittild Stenulsøn oc Gellou (Jellau) Osmundsd.

Trol. 29/1-1693. Viede 1/10-1693.
Thrond Towsøn oc Margit Stenulsd.

Trol. 5/6-1693. Viede 29/10-1693. Begge døde.
Oluf Ormsøn oc Gundvor Knudsdaatter Ækre.

Trol. 5/6-1693. Viede 30/7-1693.
Halvor Nielsøn Smed (død) oc Anne Christophersdaatter.

Trol. 6/6-1693. Viede 1/11-1693.
Osmund Jonsøn Backen oc Ragnild Wetlesdaatter.

Trol. 6/6-1693. Viede 1/11-1693.
Harald Asbiørnsøn oc Ingeborg Johansd.

Trol 24/6-1693. Viede 24/10-1693.
Even Kittildsøn oc Anna Raamundsd.

Trol. 30/9-1693. Viede 23/11-1693.
Torevild Halvorsøn (Turvild) oc Ragnild Swensd.

Trol. 2/12-1693. Viede 9/4-1694.
Gunder Tollefsøn (død) oc Guro Olufsd. (Aslack Reg..keds qnd.)

Trol. 20/2-1694. Viede 19/6-1694.
Gunleck Swenungsøn oc Anna Stenesdaatter.

Trol. 22/9-1694. Viede 30/12-1694.
Aslak Olufsøn oc Aslou Evensdaatter.

Trol. 11/12-1694. Viede 19/1-1695.
Gunner Hansøn oc Liv Jacobsd.

Trol. 25/11-1694. Viede 20/1-1695.
Torbiørn Torbiørnsøn (død) oc Astri Søfrensd.

Trol. 26/12-1694. Viede 4/8-1695.
Niculs Thordsøn oc Karj Olufsd.

Trol. 1/1-1695. Viede 30/6-1695.
Erick Olsøn oc Kirsti Halvorsd. (død).

Trol. 7/2-1695. Viede 14/3-1695.
Folqvar Torbiørnsøn oc Anna Halvorsd. (død)

Trol. 25/3-1695. Viede 30/6-1695.
Gisle Ejelsøn oc Gundvor Torbiørnsdaatter.

Trol. 1/7-1695. Viede 4/11-1695.
Halvor Ejelsøn oc Margit Gislesdaatter (død)

Trol. 6/7-1695. Viede 30/10-1695.
Tormo Halvorsøn oc Aslou Svenungsd.

Trol. 3/10-1695. Viede 7/1-1696 ved Bøe Kircke.
Oluf Olufsøn Ofvrebø (død) oc Torbiør Olufsd.

Anders Nielsøn oc Marie Sørensdaatter ved hans høje Eeds forsickring udj Niculs Svaletuens oc Stenul Skees
Nærværeldse, som vidner, af mig Viede til Ecteskab d. 2. Decembr. (1695) ved Hr. Hans Posthis Skriftelige attest
recommenderet i Hvidesøe Hofvet Kircke Dom. 13 à Trinitatis (18/8-1695) at vært trolofvede, aa at hafver K.M.’s
fogeds Sr. Wejers tilladelse sig i Tellemarck at opholde.

Trol. 1/1-1696. Viede 18/10-1696.
Osmund Throndsøn oc Dorethe Jørgensd.

Trol. 6/1-1696. Viede 18/2-1696.
Christen Enerssøn oc Joran Nerisd. (død)

Peder Davidsøn oc Giertrud Jansdaatter, trol. af Hr. Hans paa Hvidesøe oc af hannem tre ganger liust til ecteskab,
siden efter Hans attest af mig sammen Viede den 12 Januarii 1696.

Trol. 25/2-1696. Viede 2/11-1696.
Gunde Jespersøn Wællar(?) oc Kari Evensd.

Trol. 29/2-1696. Viede 3/5-1696.
Johannes Christoffersøn oc Margit Anundsd.

Trol. 1/3-1696. Viede 2/7-1696.
Kittild Torkelsøn oc Signe Halvorsd. Sundbøe.

Trol. 3/5-1696. Viede 2/7-1696.
Kittild Halvorsøn S. Lien oc Gundvor Neriesd.

Trol. 25/6-1696. Viede 17/11-1696.
Kittild Heljesøn oc Torbiør Evensd.

Trol. 19/7-1696. Viede 29/10-1696.
Arne Kittildsøn oc Helge Torckelsd.

Trol. 20/9-1696. Viede 21/3-1697.
Oluf Søfrensøn oc Gunnild Andersd.

Trol. 23/8-1696. Viede af Hr. Hans Posth (Kviteseid) 17/6-1696.
Tollef Knudsøn Tvedten oc Sigri Jøransd. (død)

Trol. 18/10-1696. Viede efter min tilladelse af Hr. Posth 17/6-1697.
Oluf Knudsøn Ofte oc Liv Biørnsd.

Trol. 10/1-1697. Viede 28/12-1697.
Tormo Svenungsøn oc Ragnild Tormosd.

Trol. 16/2-1697. Viede 18/10-1697.
Halvor Olufsøn Traed oc Anna Andersd.

Trol. 18/3-1697. Viede 18/11-1697.
Torckel Søfrensøn oc Birgit Ejelsd.

Trol. 25/4-1697. Viede 11/1-1698.
Gunlich Niculsøn oc Magdalena Zachariasdaatter.

Trol. 18/7-1697. Viede 26/12-1697.
Erland Halvorsøn oc Marj Siufersdaatter.

Trol. 22/8-1697. Viede 20/8-1699.
Anund Anundsøn (død) oc Gunild Olsdaatter.

Tosten Olufsøn oc Ingeborg Ellingsdaatter, Trolofvede af H. (Herr) Lauritz i Hierdal 26/12-1696 efter hans attest:
forhalede med Bryllupet, som skulde endelig blefvet efter berammelsen d. 18 Oktob., men giorde Barsel d. 15. Oktobr. endelig vied 2. jan. 1698.

Trol. 5/12-1697. Viede af H. Hans Posth.
Anders Olufsøn oc Ingeborg Berthorsdaatter (?!).

Trol. 9/1-1698. Viede 30/6-1698.
Gisle Ericksøn oc Kirsti Thordsdaatter.

Trol. ocsaa 9/1-1698. Viede 2/7-1698.
Tof Jonsøn Hiddejord oc Ingeborg Olufsdaatter.

Trol. 23/1-1698. Viede 3/7-1698.
Biørn Torbiørnsøn (døde) oc Elj Michelsd.

Trol. 12/2-1698. Viede 22/1-1699.
Knud Michelsøn oc Ragnild Jørgensdaatter.

Trol. 15/3-1698. Viede 30/6-1698.
Biørn Jonsøn oc Thone Christoffersdaatter.

Begge døde.

Trol. 3/7-1698. Viede 29/12-1698.
Swenung Olufsøn Wetterhuus oc Birgit Kittildsdaatter.

Trol. 21/8-1698. Viede 2/10-1698.
Jon Jonsøn Nordbø oc Margit Wetlesdaatter.

Trol. 2/10-1698. Viede 1/7-1699.
Goute Siufversøn oc Aslou Jonsdaatter.

Trol. af H. Hans Posth 19/6-1698. Viede 1/11-1698.
Oluf Wetlesøn Dyrland oc Turj Odnesdaatter.

Trol. 1/11-1698. Viede 1/7-1699.
Anund Odnesøn oc Laarey Knudsdaatter Skor (død).

Viede paa Øfverland 1/1-1699 om aftenen efter Kongel. tilladelse.
Monsieur Anders Beyer oc Mademoiselle Elisabeth Sophia Rasch.

Aslack Kittildsøn oc Guro Olufsdaatter Rugtved.
Trolofved i mit Huus 21/5-1699. Viede 2/3-1700.

Trol. 2/7-1699. Viede 1/1-1700.
Svend Olufsøn oc Gunnild Laersdaatter Østgaarden.

Trol. af Hr. Isaak. Viede af mig 9/7-1699.
Anders Knudsøn (død) oc Anne Thoresdaatter.

Trol. 23/7-1699. Viede 21/1-1700.
Halvor Aslacksøn oc Ingeborg Søfrensdaatter.

Trol. 12/12-1699. Viede 26/12-1699.
Torgrim Elifsøn oc Ingeborg Knudsdaatter.

Trol. 12/12-1699. Viede 2/11-1700.
Oufver Olufsøn oc Gunild Kittildsdaatter.

Trol. 26/12-1699. Viede 22/7-1700.
Anders Olufsøn oc Ragnild Knudsdaatter.

Trol. 27/12-1699. Viede 13/2-1700 (01?)
Jon Knudsøn Smed (død) oc Liv Tofsdaatter.

Trol. 21/3-1700. Viede 30/12-1700.
Christen Enersøn oc Ingeborg Sivertsd.

Trol. 8/4-1700. Viede 2/12-1700.
Aslack Kittildsøn oc Aslou Niculsdaatter.

Trol. 29/6-1700. Viede 11/11-1700.
Svend Olufsøn “Slodt”? oc Ragnild Gunlecksdaatter.

Trol. 26/8-1700. Viede 30/12-1700.
Svend Osmundsøn Grafver oc Ingeborg Ericksdaatter.

Trol. 18/12-1700. Viede 17/4-1701.
Neri Aslacksøn (død) oc Aasild Tofsd. (død).

Trol. af Hr. Lauritz i Hierdal. Viede af mig 27/12-1700.
Christoffer Halvorsøn oc Ragne Olufsd.

Trol. 29/5-1701. Viede 17/7-1701.
Rollef Sommundsøn Fielde oc Turi Aadsdaatter.

Trol. 10/4-1701. Viede 11/8-1701.
Jens Giermundsøn (død) oc Gunild Jørgensdaatter.

Trol. 16/4-1701. Viede 6/11-1701.
Halvor Nerisøn oc Citzel Olufsdaatter.

Trol. 30/4-1701. Viede 17/7-1701.
Oluf Wetlesøn Dyrland oc Gro Kittildsd.

Trol. 24/6-1701. Viede 29/12-1701.
Halvor Ejelsøn oc Torbiør Ommundsd.

Trol. af Hr. Hans paa Hvidesøe i Ødefields Kircke 3. paaskedag (30/3-1701). Viede 17/7-1701.
Halvor Ejelsøn Vandbeck oc Liv Evensdaatter (død).

Trol. i mit huus 10/7-1701. Viede 3/11-1701 i Bøe Kircke.
Torchild Folqvarsøn (død) oc Torbiør Olsdaatter.

Trol. 10/7-1701. Viede 29/12-1701.
Zacharias Tiøstufsøn oc Inger Jonsdatter.

Trol. 17/7-1701. Viede 6/11-1701.
Anund Johansøn Sugaarden oc Gurj Olsdaatter.

Trol. 6/11-1701. Viede 27/12-1701.
Leuv Halvorsøn (død) oc Anna Johansdaatter (død).

Trol. 10/11-1701. Viede 26/12-1701.
Gunner Svenungsøn oc Svanou Torkelsdaatter (død).

Trol. 29/1-1702. Viede 12/3-1702.
Giermund Halvorsøn Fladten oc Anna Anundsdaatter.

Trol. 4/3-1702. Viede 20/7-1702.
Kittild Stenulsøn Svinum oc Liv Nerisdaatter (død).

Trol. 12/3-1702. Viede 4/7-1702.
Jesper Jensøn oc Christense Zachariasdaatter (død).

Trol. 4/6-1702. Viede 27.
Johannes Olufsøn oc Margit Halvorsdaatter (død).

Trolofved af Hr. Hans paa Hvidesøe. Viede af mig 27/7-1702.
Oluf Olufsøn Røberg oc Anne Andersdaatter.

Trol. 2/7-1702. Viede 27/7-1702.
Biørn Olufsøn oc Thore Tofsdaatter.

Trol. 5/8-1702. Bekom tilladelse af mig at lade sig Vie i Hjerdals Kircke.
Thorger Wetlesøn oc Ragnild Gundlegsd.

Trol. 28/9-1702. Viede 28/12-1702.
Simon Knudsøn oc Margit Svenungsdaatter.

Trol. 3/10-1702. Viede 28/11-1702.
Johannes Hansøn Lif oc Torild Sundresdaatter (død).

Trol. 21/10-1702. Viede 26/12-1702.
Gunner Søfvresøn Wasmoe (død) oc Sigri Kittildsdaatter.

Trol. 28/10-1702. Viede 21/1-1703.
Oluf Knudsøn Field – Birgits broder - oc Joran Heljesdaatter.

Trol. 29/10-1702. Viede 26/12-1702.
Christoffer Johansøn oc Birgit Biørnsdaatter (død).

Trol. 28/12-1702. Viede 6/3-1703.
Ole Homlesøn oc Anne Thoresdaatter.

Trol. 20/1-1703. Viede 19/11-1703.
Ole Biørnssøn Espelj oc Aslou Olsdaatter.

Trol. 27/2-1703. Viede 26/6-1703.
Anders Gundlegsøn Werpe Nord, Oppebøen oc Gunild Thordsdaatter.

Trol. 29/5-1703. Viede 27/12-1703.
Thord Thordsøn oc Birgit Herjusdaatter.

Trol. 17/9-1703. Han drucknede 22. okt. 1703.
Targier Hansøn (død) oc Guro Andersdaatter.

Trol. 27/10-1703. Viede 3/11-1704.
Halvor Olsøn Svartdal oc Svanou Halvorsd.

Trol. 18/11-1703. Viede 29/12-1703.
Kittild Stenulsøn Svinum oc Guro Gunnarsdaatter.

Trol. 27/12-1703. Viede 9/3-1704.
Ole Michelsøn (død) oc Guri Knudsdaatter.

Trol. 8/3-1704. Viede 6/7-1704.
Ole Siufversøn oc Lisbeth Evensdaatter.

Trol. 24/2-1704. Viede 6/4-1704.
Kittild Anundsøn oc Gunild Halvorsdaatter.

Trol. 13/3-1704. Viede 6/5-1704.
Ole Ericksøn oc Sigri Heljesdaatter (død).

Trol. 10/7-1704. Viede 30/10-1704.
Ole Olsøn oc Kari Petarsdaatter.

Trol. 12/5-1704. Viede 27/12-1704.
Gundsten Kittildsøn oc Gro Halvorsdaatter.

Trol. 15/7-1704. Viede 29/12-1704.
Ole Olsøn oc Anna Jonsdaatter (død).

Trol. 31/8-1704. Viede 15/2-1705.
Laers Enersøn oc Anna Laersdaatter.

Trol. 11/10-1704. Viede 27/12-1704.
Torjus Biørnsøn oc Aase Halvorsdaatter.

Trol. 2/11-1704. Viede 29/12-1704.
Sundre Thordsøn oc Saave Biørnsdaatter.

Trol. 27/12-1704. Viede i Hierdal (Hjartdal).
Jon Thorbiørnsøn oc Margit Olsdaatter.

Trol. 17/1-1705. Viede 3/5-1705.
Ole Haavordsøn oc Margit Enersdaatter.

Viede hiemme i Huuset efter Kong. tilladelse d. 12/3-1705.
Monsr. Hans Jacobsøn Morland oc Madame Maria Hendrichsd. Josten.

Trol. 30/4-1705. Viede af Hr. Hans Posth.
Samuel Morland oc Giertrud Roch.

Trol. 4/7-1705. Viede 1/8-1705.
...uf Halvorsøn Ruen oc Liv Halvorsdaatter.

Trol. 5/7-1705. Viede 22/10-1705.
...luf Halvorsøn oc Thore Herbransdaatter.

Trol. 15/11-1705. Viede 26/12-1705.
Jørgen Jacobsøn Svindum oc Guro Olsdaatter.

Trol. 29/11-1705. Viede 29/12-1705.
Laurantz Aslacksøn ”Svidaa...” (Midaas?) oc Guro Thevidsdaatter(?).

Trol. paa Fossem 15/3-1706. Viede 2/7-1706.
...ugen Osmundsøn oc Turi Jonsdaatter (27 aar gammel)

Trol. 27/3-1706. Viede af Hr. Hans Posth i Laurdal med tilladelse af mig den 24/6-1706.
...gier Olsøn Breckhuus oc Gunild Guttormsdaatter ”Mariæ”?

Trol. 27/3-1706. Viede 20/7-1706.
Even Asbiørnsøn oc Asgier Gundlegsdaatter (død).

Trol. 18/4-1706. Viede 15/11-1706.
Aslack Nerisøn oc Liv Hansdaatter.

Trol. 24/4-1706. Viede 13/9-1706.
Ole Ebbesøn oc Mari Jensdaatter.

Trol. 27/4-1706. Viede 13/7-1706.
Jacob Jensøn oc Gunild Jørgensdatter.

Trol. 15/7-1706. Viede 18/11-1706.
Halvor Nerisøn Svartdal oc Saave Kittildsdaatter.

Trol. 22/8-1706. Viede 24/10-1706.
Aslack Olsøn oc Gro Laersdaatter.
Forløftningsmænd for henne var Ole Rønium oc Ole Grofven.

Trol. 22/8-1706. Viede 2/1-1707.
Niels Christoffersøn oc Ronnou Kittildsdaatter.

Trol. 10/10-1706. Viede 17/11-1706.
Anund Berthovsøn oc Sigri Evensdaatter.

Trol. 14/10-1706. Viede 25/11-1706.
Johannes Hansøn Lij oc Aslou Svendsdaatter (død).

Trol. 17/10-1706. Viede 11/1-1707.
Ole Niculsøn oc Turj Wetlesdaatter.

Trol. 22/11-1706. Viede 16/1-1707.
Johannes Michelsøn oc Aslou Evensdaatter.

Trol. 7/12-1706. Viede 29/12-1706.
Soldat Kittild Nielsøn oc Ragnild Olsdaatter.

Trol. af Hr. Hans Paus. Viede af mig 29/12-1706.
Halvor Heljesøn oc Birgit Heljesdaatter.

Trol. 4/1-1707. Viede 30/7-1707.
Halvor Gundlegsøn Too oc Asgier Gjermundsdaatter Biørge.

Trol. 11/1-1707. Viede 2/7-1707.
Kittild Halvorsøn oc Ingeborg Olsdaatter.

Erick Targiersøn oc Guro Knudsdaatter Trolofvede den 9/3-1707. Var liust til Ecteskab for dem 2 ganger,
mens hand blef siug d. 21. Maji, berettet d. 26/5. Døde derefter samme dag, saa det kom icke videre.

Trol. 29/6-1707. Viede 8/11-1707.
Salve Ericksøn oc Helge Giermundsdaatter.

Laers Ebbesøn oc Marthe Amundsdaatter Trolfvede den 31/10-1706 af Sognepræsten til Flesberg Præstegield,
Hr. Jesper Clemendsøn, oc mig ved hans Ærverdigheds Skiftlige Attest om forlover til Ecteskab oc Pigens tilstand
recommenderede til Lysning oc Brudevielse, blef saa her i Sillejords hofved Kircke ecteviede 4/8-1707.

Trolofvede i mit Huus d. 29/9-1707. Viede 29/12-1707.
Aslack Heljesøn oc Ingeborg Nielsdaatter.

Trolofvede i mit Huus d. 27/10-1707. Viede 24/7-1708.
Helje Nielsøn oc Kirsti Kittildsdaatter.

Trol. 5/2-1708. Viede 18/7-1708.
Sundre Svendsøn oc Helge Osmundsdaatter.

Trol. 23/2-1708. Viede 26/7-1708.
Tollef Torevildsøn oc Torbiør Olsdaatter Øfvrebøe.

Trol. 24/3-1708. Viede 14/7-1708.
Tosten Talacksøn oc Herborg Jonsdaatter.

Trol. 26/4-1708. Viede 16/7-1708.
Oluf Jonsøn oc Gunild Osmundsdaatter.

Torjus Svendsøn fra Elefslien i Ødefield, med Hr. Hans i Laurdals attest oc Ovenbergs forsickring om
Ecteskabs tilladelse fra Sesioneres committerede, trolofvet med Gro Biørnsdaatter den 14/7-1708.
Viede 30/7-1708.

Trol. 22/7-1708. Viede 29/10-1708.
Gunner Laersøn oc Liv Olsdaatter.

Trol. 29/7-1708. Viede 27/12-1708.
Osmund Leufsøn oc Ingeborg Olsdaatter.

Trol. 18/11-1708 i mit Huus. Viede 22/1-1709.
Thomas Niculsøn oc Kari Stenulsdaatter.

Trol. 18/11-1708. Viede 21/3-1709.
Gunder Johansøn oc Anna Tofsdaatter.

Trol. i mit Huus 25/11-1708. Viede 27/12-1708.
Knud Michelsøn oc Birgit Tallacksdaatter.

Trol. 17/2-1709. Viede 11/4-1709.
Anders Gundesøn oc Helge Olsdaatter

Trol. 18/4-1709. Viede 17/10-1709.
Anund Gundlegsøn oc Torbiør Thordsdaatter.

Trol. i Hierdal 13/4-1709. Viede 2/1-1710.
Gunner Svenungsøn oc Aasild Olsdaatter.

Trol. 21/5-1709. Viede 5/12-1709.
Gregar Biørnsøn oc Anna Sørensdaatter.

Trol. 7/7-1709. Viede 20/10-1709.
Torjus Hansøn oc Aase Tiøstufsdaatter.

Trol. 3/11-1709. Viede 1/1-1710.
Oluf Jespersøn oc Signe Michelsdaatter.

Trol. 2/2-1710. Viede 8/4-1710.
Ingebret Olsøn oc Anna Torbiørnsdaatter.

Trol. 6/2-1710. Viede 28/10-1710.
Halvor Thordsøn oc Aslou Andersdaatter.

Trol. i ”Trae”? 9/2-1710. Viede 10/6-1710.
Jon Jonsøn Østre Aamod oc Taran Jonsdaatter.

Trol. 19/4-1710. Viede 12/6-1710.
Rollef Sommundsøn Fiælle oc Anne Ejelsdaatter.

Trol. 10/6-1710. Viede 27/12-1710.
Haavar Ejelsøn Vandbæck oc Birgit Knudsdaatter Rinde.

Trolovede af Hr. Hans Paus, oc ved hans seddel viede af mig 27/11-1710.
Svenung Johansøn Sundsbarm oc Dagne Knudsdaatter.

Trol. 2/12-1710. Viede 8/1-1711.
Jørgen Gundlegsøn oc Hillebor Christensdaatter.

Trol. 7/12-1710. Viede 4/1-1711.
Neri Aslacksøn oc Kirsti Pedersdaatter.

Trol. 24/5-1711. Viede 4/8-1711.
Peder Jensøn oc Margit Svendsdaatter.

Trol. 18/6-1711. Viede 28/7-1711.
Jesper Jensøn oc Guro Knudsdaatter.

Trol. 18/7-1711. Viede i Fladdal Kircke 22/10-1711.
Laurantz Wetlesøn oc Thone Biørnsdaatter.

Trol. 18/7-1711. Viede 27/8-1712.
Gudmund Stenulsøn oc Judith Svendsdaatter.

Trol. 18/9-1711. Viede 26/12-1711.
Ole Olsøn Bøle oc Aagoth Tiøstufsdaatter.

Trolofvede i Ommisdals Kiercke 11/10-1711. Viede 24/1-1712.
Biørguf Tollefsøn oc Margit Olsdaatter.

Trol. 18/10-1711. Viede 3/12-1711.
Sthener Wraalsøn oc Sigri Tollefsdaatter (Tofd..).

Trol. 14/2-1712. Viede 17/6-1712.
Niculs Biørnsøn oc Sigri Tollefsdaatter Højdal.

Trol. 14/2-1712. Viede 12/3-1712.
Anders Olsøn Sillestad oc Margit Ommundsd.

Trol. i mit Huus 9/4-1712. Viede 17/7-1712.
Even Knudsøn oc Thuri Asbiørnsdaatter.

Trol. 5/6-1712 i Ommisdal Kircke. Viede 25/6-1712.
Gunner Styrckersøn oc Citzel Olsdaatter.

Trol. 6/6-1712. Viede 11/12-1712.
Thomas Jonsøn oc Birgit Olsdaatter paa Siljedal.

Trol. af Hr. Hans Paus, Viede af mig 26/6-1712.
Anund Odnesøn Skore oc Liv Ommundsdaatter.

Trol. 4/8-1712 paa Biørge. Viede 3/10-1712 i Bøe Kircke.
Anders Jonsøn oc Aslou Giermundsdaatter.

Trol. 7/8-1712. Viede 5/11-1712.
Ommund Halvorsøn oc Margit Hansdaatter.

Trol. 13/10-1712.
Hans Olsøn oc Astri Jonsdaatter.

Ny håndskrift.

Trol. af Thomes Bloch 20/3-1713. Viede 31/7-1713 af Hr. Abrahamsøn.
Thrond Giermundsøn og Asgier Svendsdaatter.

Trol. ved Bruncheberg 17/4-1713 af Hr. Hans Paus.
Gregar Asbiørnsøn og Maren Christiansdaatter.

Trol. 6/7-1713 af Hr. Hans Paus.
Anders Andersøn og Karj Giermundsdaatter.

Trol. 6/7-1713 af Hr. Hans Paus.
Pouel Halvorsøn og Gunild Olsdaatter.

Trol. 6/7-1713 af Hr. Hans Paus.
Aslak Berge og Birgit Thordsdatter.

Trol. 30/7-1713 af Hr. Abraham Posth.
Ole Sommundsøn og Asgier Haavarsd.

Trol. 30/7-1713 af Hr. Abraham Posth.
Erland Halvorsøn og Thone Nielsdaatter.

Trol. 30/7-1713 af Hr. Abraham Posth.
Ole Jonsøn og Kirstj Pedersdaatter.

Trol. 31/8-1713 af Hr. Abraham Posth.
Tarald Jonsøn og Karj Halvorsdaatter.


© Gard Strøm. - post@gamlegjerpen.no