ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kirkebøker for Skien

Introduserte Qvinder 1659-1678

Oppdatert 18.02.2024

Avskrift av kopi av originalen på Digitalarkivet og noe formatert for lesevennlighet. G.S. 1995.

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [F]

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, men deler gjerne med andre interesserte Jeg leser ikke korrektur, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.

Qvindernes indleedelse oc indgang udj Skeen fra d. 19. November 1659 oc siden frembdelis.  
Sognepræst Jesse Madtzøn.

Dato,            Kvinnens navn,       Mannens  navn
23/11-1659, Anne Pedersdatter, Arne Bartolomeisens qv.
25/11-1659, Karen, Niels Olsøns
9/12-1659, Anne Erichsd., Christen Lauritzøns
11/12-1659, Anne Torstensd., Bent Gudmundsøns
27/12-1659, Maren Søfrensd., Anders Ryhes
27/12-1659, Tore Tollefsd., Anders Knudss.
30/12-1659, Karen Pedersd., Jacob Haldvordsens
11/1-1660, Maria Jensd., Oluf Malers
13/1-1660, Birrte Olufsd., Frantz Torstenss.
15/1-1660, Ingeborig Bentsd., Dag Saugmester
15/1-1660, Astri Elofsd., Søren Sørenss.
12/2-1660, Anne, Jørgen Bastiansøns
19/2-1660, Karen Hendrichsd., Cornelu Janss.
2/3-1660, Dorothe Sørensd., Matz Knudss.
4/3-1660, Anne Christensd., Claus Anderss.
9/3-1660, Inger Joensd., Rasmus Baggers
11/3-1660, Kiersten Sthensd., Hermand Rising
30/3-1660, Kiersten Hansd., Velgiord Hansens
8/4-1660, Birrette Erichsd., Erich Saugmesters
13/4-1660, Inger Gierdtzd., Anders Christensens
23/4-1660, Maren, Tomas Clausens Postmest:
29/4-1660, Anne Søfrensd., Bertel Schreders
29/4-1660, Inger Tordsd., Knud Joenssens
20/5-1660, Inger Svendsd., Hendrich Sadelmagers
20/5-1660, Birrette Haraldsd., Helge Jacobsens
11/6-1660, Maria, Tomas Schomagers
15/6-1660, Marthe Guldbrandsd., Anun Tømmermands
17/6-1660, Karen Catosd., Jens Andersens
24/6-1660, Birrette Nielsd., Niels Evindsens
24/6-1660, Inger Hansd., Povel Tømmermands
15/7-1660, Martha Davidsd., Vincentz Pedersens
18/7-1660, Karen Detloffsd., Peder Jampters
20/7-1660, Ellen, Ifver Halfvordsens
27/7-1660, Lisbeth, Peder Erichsens
10/8-1660, Mette Torckelsd., Niels Torckelsens
12/8-1660, Kiersten Andersd., Peder Bardshers
12/8-1660, Boild Hendrichsd., Niels Hansens
26/8-1660, Trinicke Augustiniusd., Lauritz Olufsens
14/9-1660, Mette Pedersd., Jens Amfrodtzius
21/9-1660, Dorde, Torsten Sumpes
23/9-1660, Valborg Christensd., Jens Lousens
7/10-1660, Anne Mattiasd., Hendrich Thirsens
10/10-1660, Karen Jørgensd., Trugels Hansens (Sal.)
12/10-1660, Margarethe Olufsd., Claes Fendtz
19/10-1660, Christentze Søfrensd., Ifver Janssens
19/10-1660, Anne Adamsd., Peder Schræders
1/11-1660, Birrete Hansd., Joen Ansthensens
30/11-1660, Anne Joensd., Mickel Suhmes
2/12-1660, Ellen Tormoesd., Oluf Tormoesens
9/12-1660, Karen Lauritzd., Tolleff Sthensens
9/12-1660, Ellen Olufsd., Tollef Rasmussens
12/12-1660, Famia Jørgensd., Johan Bushes
16/12-1660, Else Girves d., Ifver Olufsens
19/12-1660, Margarethe Søfrensd., Søfren Lauritzsens
21/12-1660, Frue Margarethe Bielcke,  Velb:, Jochim Friderich Marschalcks,  Velb:
1/1-1661, Karen, Jacob Haldvordsøn
13/1-1661, Gunild, Jacob Gundersøn
18/1-1661, Margrete, Anders Pedersens
25/1-1661, Inger, Giert Jørgensens
30/1-1661, Cathrine, Matthis Kleinsmedtz
2/2-1661, Kiersten, Oluf Saxesøns
8/2-1661, Dorde Tomasd., Christen Staffensøns
17/2-1661, Karen Børgesd., Christopher Møllers
3/3-1661, Asbør, Hans Snedichers
10/3-1661, Karen Henningsd., Anund Saugmesters
17/3-1661, Magdalena Ritmesters de Grafs frue, de Graf,  Rittmester
29/3-1661, Johanna, Oluf Sumpes
24/4-1661, Maren, Hans Luchtes
28/4-1661, Anne Erichsd., Christen Lauritzens
5/5-1661, Boild Arnesd., Niels Turesens
12/5-1661, Dorde Simensd., Knud Povelsens
26/5-1661, Birrete Andersd., Peder Jenss:,  Borgm:
31/5-1661, Gunild, Peder Saugmesters
31/5-1661, Birette, Matz Saugmesters
31/5-1661, Maren, Johannis Lauritzen Rytters
9/6-1661, Maren, Ernst Ernstessens,  H.
12/6-1661, Ellen, Anthoni Schomagers
12/6-1661, Astri Elofsd., Søfren Søfrensens
16/6-1661, Sara Olufsd., Knud Saugmesters
21/6-1661, Anne, Christen Nielsens
23/6-1661, Sibilla, Niels Guldsmeds
17/7-1661, Sophia Tygesd., Major Ringkøbings
24/7-1661, Ingebor, Svend Schræders
28/7-1661, Kiersten Bendtzd., Peder Dushes
28/7-1661, Karen, Cornelis Jenssens
8/5-1662, Karen, Anders Nielss: Snibetorp
8/5-1662, Dorthe, Knud Povelsen i Hielden
11/5-1662, Aaste, Niels Povelss: Snibetorp
20/5-1662, Synoff, Gutorm Christensen
20/5-1662, Kiersten, Halvor Jacobss:
25/5-1662, Anne, Torsten Ifverss: Saugdreng
25/5-1662, Ragnild, Svend Svendsen paa Lij
25/5-1662, Lisbeth, Ole Svensches paa Lundetang
30/5-1662, Inger, Lauritz Laxefischers
1/6-1662, Mette, Niels Torckels: Schræd:
8/6-1662, Anne Erichsd., Christen Fischers Lundetang
13/6-1662, Lifve Anundsd., Detlef Pedersens
15/6-1662, Magdalene Jessesd., Hans Ifverss:
15/6-1662, Margrethe Sthensd., Staffen Holgerss:
20/6-1662, Ellen, Tollef Rasmussen
29/6-1662, Barbara, Sthen Andersen
2/7-1662, Johanne, Gundmund Erichss:
4/7-1662, Maria, Ofve Anderss:
6/7-1662, Boel, Niels Hanss. Schred.
20/7-1662, Inger, Jacob Povelss:
20/7-1662, Karen, Niels Olufss: Snib:
27/7-1662, Kiersten, Niels Aasterøds
8/8-1662, Kiersten, Eenvold Schræders
10/8-1662, Maren, Ofven Trondsens i Hielden
15/8-1662, Inger, Jochim Corporals
15/8-1662, Aase, Asbiørn Saugmesters
31/8-1662, Kiersten, Anders Gunderss:
5/9-1662, Anne, Morten Halvordss: Snib:
7/9-1662, Maren, Hans Bentz: Schred:
21/9-1662, Else, Jørgen Hendrichss:
21/9-1662, Margrete, Severin Christenss:
24/9-1662, Karen Rus, Anders Svendss:
3/10-1662, Inger, Ingebret Truelss: Snedch:
8/10-1662, Dorthe, Matz Knudss: Schred:
22/10-1662, Ragnild, Rasmus Ifversen
26/10-1662, Johanne, Jacob Kaaberslagers
26/10-1662, Astri, Søren Sørenss: Lundetang
26/10-1662, Anne, Lauritz Møllers
26/10-1662, Ursel, Svend Bones
29/10-1662, Christentze, Ifver Jenss:
1/11-1662, Anne, Arne Bartolomeiss:
2/11-1662, Anne, Jørgen Bastianss:
5/11-1662, Lisbeth, Niels Mogenss. 
9/11-1662, Karen Henningsd., Anun Saugm:
16/11-1662, Margrete, Søren Lauritzsøns
16/11-1662, Kiersten Jessesd:, David Davidss:
16/11-1662, Mette, Søren Haraldss:
23/11-1662, Anne, Bertel Schreders
23/11-1662, Tore, Anders Knudss:
26/11-1662, Karen, Guldbrand Saugdrengs
5/12-1662, Mette, Jens Amfretzens
5/12-1662, Else, Mickel Schomagers
12/12-1662, Karen, Cornelis Janssens
14/12-1662, Inger, Hendrich Sadelmagers
14/12-1662, Ellen, Tobias Christenss:
17/12-1662, Karen, Karen Niels Bødickers
27/12-1662, Maren, Anders Prippes
1/1-1663, Maren, Erick Engelbretss: Hielden
6/1-1663, Anne, Zacharias Simensens
11/1-1663, Maren, Anders Rusches
18/1-1663, Anne, Christen Lauritzens i Hielden
28/1-1663, Else G..ves d., Ifver Olufss.
28/1-1663, Anne, Oluf Hanss: paa Lii
1/2-1663, Kiersten, Jens Schreders paa Lii
2/2-1663, Inger Petersd., Gert Guldsmeds
20/2-1663, Maren, Lauritz Saugdrengs paa Snibetorp
22/2-1663, Kiersten Jensd., Jacob Nielsens
22/2-1663, Ursele Lauritzd., Joen Schomagers
27/2-1663, Karen Børgesd., Christopher Møllers
6/3-1663, Margrete Tordsd., Anders Pederss:
6/3-1663, Karen Caspersd., Hermand Schomagers
8/3-1663, Inger, Claus Hittegresøns
11/3-1663, Karen, Jan Schultes
18/3-1663, Birette, Matz Saugmesters
27/3-1663, Cathrine, Mathies Smeds
27/3-1663, Maren, Strømme Saugmesters
31/3-1663, Dorde, Christen Staphenss:
12/4-1663, Sophia Tygesd., Major Ringkiøbings
16/4-1663, Margrete Bielcke,  Velb.(aarende) frue, Friderick Marschalcks,  Velb.
17/4-1663, Sidtzel, Svend Kartes
21/4-1663, Marta Davidsd., Vincetz Pedersens
24/4-1663, Anne Joensd., Mickel Sumbs
26/4-1663, Trinicke Augustinis d., Lauritz Olufssens
8/5-1663, Karen, Harald Ashersens
10/5-1663, Kiersten, Jacob Pedersens
10/5-1663, Anne, Oluf Nielsens paa Snibetorp
17/5-1663, Ambor, Jens Juels
5/6-1663, Marthe, Christen Tømmermands
19/6-1663, Birrette, Peder Tindstøbers
24/6-1663, Karen, Rasmus Pedersens
28/6-1663, Kiersten, Peder Bardshers
28/6-1663, Birrette, Peder Lunds
5/7-1663, Karen, Jens Lauritzsøn smeds
10/7-1663, Kiresten, Hermand Risings
31/7-1663, Maren, Peder Smeds
2/8-1663, Karen, Hendrich Clausøns
7/8-1663, Torbor, Peder Jensøn Schomagers
21/8-1663, Inger, Povel Tømmermands
21/9-1663, Anne, Christen Lauritzens paa Blegebacken
25/9-1663, Giertrud, Tomas Rasmussens
27/9-1663, Sara, Joen Povelsens
27/9-1663, Dorde, Knud Povelsens
27/9-1663, Anne, Anund Erichsens
4/10-1663, Anne, Peder Schræders
16/10-1663, Johanne, Oluff Sumpes
16/10-1663, Inger, Christen Christensens Afos
18/10-1663, Ingebor, Daeg Saugmesters
21/10-1663, Barbara, Marckus Helmers
6/11-1663, Inger, Anders Christensens
8/11-1663, Karen, Tollef Sthensens
13/11-1663, Maren, Ernstes,  Hr.
15/11-1663, Kiresten, Peder Dushes
22/11-1663, Else, Mickel Zachariæsens
29/11-1663, Kiersten , Svend Svendsen paa Lii
6/12-1663, Anne , Hendrich Tiesøns
18/12-1663, Anne, Peder Nielsøns
27/12-1663, Margrete, Staphen Holgersens
31/1-1664, Inger, Niels Schomagers qvinde paa Snibetorp
7/2-1664, Anne, Lauridtz Møllers
7/2-1664, Else, Oluf Povelsens i Hielden
21/2-1664, Boell, Niels Hansen Schred.
21/2-1664, Anne Søfrensd., Hendrich Schred.
26/2-1664, Inger, Jacob Povelssens i Hielden
26/2-1664, Astri, Søfren Søfrensens
28/2-1664, Johanne, Lauritz Olufsens Snibetorp
2/3-1664, Else, Niels Tvedens paa Øen
6/3-1664, Tore, Oluf Giestesøns
6/3-1664, Giertrud, Svend Olufsen Saugdrengs
11/3-1664, Susanna, Mickael Aages,  M.
13/3-1664, Else Pedersd., Jørgen Hendrichsens
18/3-1664, Mette, Niels Torckelss: Schreders
18/3-1664, Kiresten, Ole Saxesens
23/3-1664, Karen Caspersd., Hermand Schomagers
25/3-1664, Martha, Johan Postes
25/3-1664, Maren, Mogens Jempters
25/3-1664, Maren, Morten Olufsøns
1/4-1664, Maren, Jacob Cortsens
1/4-1664, Asbor, Hans Snedichers
7/4-1664, Kiersten, Eenvold Schreders
7/4-1664, Kiersten, Arne Bielcke Juggens
11/4-1664, Joran, Niels Pedersens
12/4-1664, Maren, Vilhelm Vilhelmsens
17/4-1664, Barbara, Sthen Andersens
17/4-1664, Kiersten, Christopher Christophersens qvinde paa Snibetorp
20/4-1664, Maren, Lauritz Ingvoldss: Schomagers
20/4-1664, Anne Farfve kone, Niels Olufsens
22/4-1664, Inger, Lauritz Jansøn Schreders
22/4-1664, Birrette, Oluf Simensens
24/4-1664, Maren, Sthen Tømmermands
29/4-1664, Cathrine, Niels Bentzsens
4/5-1664, Dorde Barnholt, Anders Pedersøns
8/5-1664, Sophia Frantzdatter, Laurs Bartolomeiss:
13/5-1664, Birrette, Hans Brechis
19/5-1664, Ellen, Tollef Rasmussens
22/5-1664, Marthe, Vincentz Pedersens
22/5-1664, Sønnev, Gutorm Saugdrengs
25/5-1664, Maren Mickelsd., Tomas Clausøns
27/5-1664, Marthe Guldbrandsd., Anund Mortensen Tømmermands qvinde
3/6-1664, Birrette, Jacob Schomagers
3/6-1664, Gunild, Morten Kartes
8/6-1664, Kiersten, Hermand Risings
12/6-1664, Maren Isachsd., Joen Viigværing
15/6-1664, Maren, Jochim Glassmesters
17/6-1664, Birrette, Joen Anthohnsøns
19/6-1664, Dorde , Hermand Thomesøns
19/6-1664, Ingebor, Rasmus Bagges
22/6-1664, Inger, Claus Hittegressens
22/6-1664, Barbara, Niels Aamundsens
24/6-1664, Trinicke, Lauritz Olufsøns
8/7-1664, Margrete, Claus Fentes
10/7-1664, Sara, Knud Saugmesters
22/7-1664, Sophia, Major Nicolai Ringkiøbings
24/7-1664, Christentze, Ifver Jenssens
27/7-1664, Karen, Jacob Halfvorsens
29/7-1664, Kiresten Torckelsd., Jens Torgiersens
7/8-1664, Maren, Strømme Saugmesters
7/8-1664, Maren, Ofver Tordssens i Hielden
19/8-1664, Maren, Erich Ingebretsens i Hielden
19/8-1664, Birrete, Christen Olufsens
21/8-1664, Kiersten, Velgiord Hanssens
28/8-1664, Maren, Tomas Vendelboes
4/9-1664, Anne, Søfren Smeds
7/9-1664, Else, Svend Rasmussens
30/9-1664, Dorde, Christen Stephensens
9/10-1664, Karen, Rasmus Pedersens
16/10-1664, Gunvor, Jacob Gundersens
23/10-1664, Kiersten, Hendrich Jostesens
23/10-1664, Maren, Anders Prippes
30/10-1664, Birrete Trane, Claus Bergs,  Leut.
30/10-1664, Johanne, Jacob Kaaberslagers
13/11-1664, Anne Joensd., Mickel Suhmes
18/11-1664, Karen, Harald Ahsersens
20/11-1664, Inger, Christen Christensens
11/12-1664, Gunild Pedersd., Anund Olufsens
16/12-1664, Maren, Jacob Jacobsen Guldsmeds
23/12-1664, Maren Ingvoldsd., Anders Jacobsens
30/12-1664, Dorde, Madtz Knudtzens
1/1-1665, Anne, Arne Bartolomeisens
4/1-1665, Karen, Anders Christensen Snedichers
8/1-1665, Karen, Niels Olufsens paa Snibetorp
22/1-1665, Inger, Gert Jørgenss:
22/1-1665, Ellen, Tobias Christensens
3/2-1665, Margrete, Anders Pedersens
8/2-1665, Margrete, Søfren Lauritzens
10/2-1665, Kiersten, Jens Schræders
12/2-1665, Kiersten, Ole Svendsen paa Lundetang:
19/2-1665, Kiersten, Jacob Pedersens
1/3-1665, Anne, Oluf Hansøns paa Lii
10/3-1665, Karen, Jens Laurss: Smeds
27/3-1665, Barbara, Marckus Helmers
31/3-1665, Inger, Laurs Laxefischers
31/3-1665, Maren, Carl Laurss: Corporals
2/4-1665, Maria, Oluf Malers
7/4-1665, Inger, Jochim Eilertss: Scharsiandtz
7/4-1665, Giertrud, Tomas Rasmuss:
9/4-1665, Gunild Andersd., Laurs Cornelliss:
14/4-1665, Inger, Ingebret Truelsens
16/4-1665, Kiersten, Halvor Jacobss:
19/4-1665, Dorde, Knud Povelss:
19/4-1665, Inger, Niels Schomag: Corporals
26/4-1665, Maren, Tord Nielsens
4/5-1665, Ingebor, Jens Tværstads
4/5-1665, Maren, Halvor Spillemands
7/5-1665, Kiersten, Niels Christens: Aasterød
12/5-1665, Marte, Christen Tømmermands
15/5-1665, Margrete, Severin Christenss:
19/5-1665, Gunild, Simen Schorstenfeyers
20/5-1665, Inger, Halvor Søfrenss:
20/5-1665, Anne, Lauritz Møllers
7/6-1665, Cathrine, Matthies Smeds
14/6-1665, Kiersten, Jacob Nielsens
23/6-1665, Dorete, Jan Finckes
24/6-1665, Dorete, Anders Pedersens
25/6-1665, Lifve, Detloff Pedersens
30/6-1665, Anne Farvers, Niels Saugdrengs
9/7-1665, Anne, Ole Nielsens paa Lundetang
14/7-1665, Tone, Anders Knudtzens
16/7-1665, Anne, Torsten Ifverss: Saugdrengs
21/7-1665, Maren, Joen Pederss: Vigværings
2/8-1665, Maren, Oluf Enersens
2/8-1665, Maria Nielsd., Hans Kieldsens
4/8-1665, Lifve, Joen Mickelss: Svarfvers
13/8-1665, Anne, Peder Nielsens
25/8-1665, Anne, Hendrich Tieshens
27/8-1665, Kiersten, Peder Dushes
30/8-1665, Trinicke, Laurs Olufss:
1/9-1665, Marte Davidsd., Vincentz Pederss:
1/9-1665, Anne, Anders Muremesters
3/9-1665, Kiersten, Peder Bardshers
3/9-1665, Maren, Erich Ingebretsens i Hielden
22/9-1665, Ursel, Ofhven Halvorss:
24/9-1665, Karen, Rasmus Pedersens
6/10-1665, Birete, Christen Olsens Snibetorp
25/10-1665, Ellen Bertelsd., Elling Aasolss:
29/10-1665, Anne, Goute Hansøns
5/11-1665, Birete, Hans Breckis
12/11-1665, Anne, Søfren Smeds
1/12-1665, Inger, Jacob Povelsens
8/12-1665, Anne, Christen Blegebackes
13/12-1665, Maren, Laurs Schomagers i Hielden
1/1-1666, Marion, Ernst Ernstes,  H.
17/1-1666, Ambor, Jens Juels.
21/1-1666, Karen Christensd., Svend Svendss:
26/1-1666, Karen, Endre Schomagers
28/1-1666, Karen, Niels Bødichers
9/2-1666, Karen Jacobsd., Gert Janss:
11/2-1666, Kiresten Torckelsd., Jens Torgierss:
9/3-1666, Marthe, Jan Jostes
11/3-1666, Inger, Gert Jørgensens
11/3-1666, Karen, Søfren Andersens
14/3-1666, Guri, Hans Vechters
18/3-1666, Anne, Bertel Schræders
18/3-1666, Ellen, Tollef Rasmuss:
21/3-1666, Karen, Christopher Møllers
23/3-1666, Karen, Cornelis Janss:
23/3-1666, Maren, Anders Rusches
30/3-1666, Kiresten, Oluf Nielsen Fogedtz
5/4-1666, Giertrud, Svend Saugdrengs
13/5-1666, Kiersten, Christopher Christopherss:
18/5-1666, Maren, Tomas Vendelboes
18/5-1666, Ursel, Svend Bones
24/5-1666, Maren, Joen Pederss: Vigværings
24/5-1666, Anne, Anund Erichss: paa Lundetang
5/6-1666, Inger, Ingebret Truelss:
8/6-1666, Johanne, Ole Sumpes
15/6-1666, Maren, Halvord Spillemands
15/6-1666, Maren, Morten Olufss:
15/7-1666, Karen, Joen Mogenss: Schræders
18/7-1666, Margrete Stockfledt, 
20/7-1666, Lisbeth, Niels Høg Fendricks
20/7-1666, Kiersten, Oluf Saxesens
17/8-1666, Maren, Vilhelm Vilhelmss:
26/8-1666, Birrete, Claus Berg Leut:
31/8-1666, Anna Maria, Peder Jenss: Borgm:
21/9-1666, Sibilla, Niels Guldsmeds
23/9-1666, Kiersten, Velgiord Hanss:
26/9-1666, Inger, Niels Schomager Corporals
28/9-1666, Rannild, Anders Søfrenss:
5/10-1666, Johanne, Erich,  Sal.Tømmermands
22/10-1666, Anne, Arne Bartolomeiss:
4/11-1666, Anne, Morten Pedersens
7/11-1666, Margrete, Anders Pederss:
11/11-1666, Maren, Hans Bendtzens
11/11-1666, Maren, Anders Jacobss:
14/11-1666, Trinicke, Lauritz Olufss:
21/11-1666, Inger, Anders Christensens
21/11-1666, Dorde, Christen Staphensens
23/11-1666, Anne, Claus Anderss: Saugmesters
25/11-1666, Aase, Junger Schomagers
25/11-1666, Kiersten, Niels Aasterøds
25/11-1666, Maren, Ofven Tordsens i Hielden
30/11-1666, Maren, Jacob Cortsens
2/12-1666, Johanne, Jacob Kaaberslagers
5/12-1666, Inger, Lauritz Julss: Smeds
12/12-1666, Inger, Christen Christenss:
26/12-1666, Ida, Peder Byschrifvers
27/12-1666, Ursel, Joen Schomagers
27/12-1666, Maren, Jacob Jacobss: Guldsmeds
1/1-1667, Karen Jacobsd., Gert Janssens
1/1-1667, Kiersten, Peder Bardshers
4/1-1667, Gunild, Morten Kartes
13/1-1667, Anne, Peder Schræders
13/1-1667, Else, Niels Tvedtens paa Øen
20/1-1667, Anne, Søfren Smeds
27/1-1667, Sophie, Laurs Bartolomeiss:
2/2-1667, Marthe, Jørgen Schinders
17/2-1667, Astri, Søfren Søfrenss:
20/2-1667, Anne, Jens Ampfrodtzens
22/2-1667, Maren, Jochim Glassmesters
3/3-1667, Anne, Bertel Schræders
10/3-1667, Inger, Peder Gunderss:
17/3-1667, Maren, Mogens Jampters
31/3-1667, Karen Ped. dat., Søfren Joenssen Saugdrengs
28/4-1667, Inger, Halvor Søfrenss:
28/4-1667, Kiersten, Anders Gundersens
5/5-1667, Anne, Simen Andersen Vigværings
22/5-1667, Karen, Stephen Saugdrengs
24/5-1667, Karen, Rasmus Hanss:
27/5-1667, Ellen, Isaach Torstenses
27/5-1667, Tore, Anders Knudsens
31/5-1667, Mette, Niels Torckelss:
2/6-1667, Karen, Christen Anundss:
9/6-1667, Marthe, Vincentz Pederss:
14/6-1667, Ingebor, Jacob Anderss:
14/6-1667, Maren, Morten Olsens paa Lunde
19/6-1667, Lifve, Detlef Pederss: Sal.
23/6-1667, Anne, Hendrich Vefvers
14/7-1667, Karen Henningsd., Anders Pederss:
14/7-1667, Else, Svend Rasmuss:
19/8-1667, Ingebor, Jacob Olufsens
21/8-1667, Sidtzel, Hans Lauritzens
31/8-1667, Birrethe , Jacob Schomagers
15/9-1667, Dorethe, Anders Pederss:
20/9-1667, Dorethe, Matz Knudtzens
22/9-1667, Birrethe, Helge Jacobss:
27/9-1667, Johanna, Carsten Schræders
29/9-1667, Jøran, Niels Pederss:
11/10-1667, Hillebor, Jørgen Truelss:
20/10-1667, Maren, Erich Ingebretsens
27/10-1667, Maren, Peder Smeds
30/10-1667, Kiresten, Niels Nielss:
1/11-1667, Birrethe, Hans Breckis
3/11-1667, Maren, Ernstes,  H.
3/11-1667, Marthe, Anund Saugmesters
10/11-1667, Anne, Jørgen Bastianss:
17/11-1667, Chatrine, Matthies Smeds
22/11-1667, Marthe, Elias Olufss:
24/11-1667, Birrethe, Oluf Simensens
24/11-1667, Maren, Knudt Arness:
29/11-1667, Inger, Claus Hittegresses
29/11-1667, Karen, Frandtz Lensmands
29/11-1667, Ellen, Tobias Christenss:
29/11-1667, Marthe, Stephen Holgerss:
8/12-1667, Barbara, Sthen Anderss:
8/12-1667, Kiersten, Svend Svendss:
8/12-1667, Sønnof, Gutorm Saugdrengs
15/12-1667, Anna Maria, Peder Jenss:,  Borgm.
15/12-1667, Gunild, Lauritz Corneliss:
15/12-1667, Inger, Christen Christenss:
20/12-1667, Maren, Vilhelm Vilhelmss:
27/12-1667, Kiersten, Oluf Svendss:
1/1-1668, Anne, Peder Nielsens
3/1-1668, Dorde, Erich Trugelss: Snedicher
12/1-1668, Trinicke, Lauritz Olufss:
12/1-1668, Anne, Lauritz Møllers
15/1-1668, Anne, Ole Hansøn Vigværings
19/1-1668, Gunild, Knud Pederss.
19/1-1668, Maria, Hans Kieldss:
22/1-1668, Lisbeth, Niels Høgs,  Sal.
24/1-1668, Ragnild, Anders Søfrenss:,  Sal.
31/1-1668, Marthe, Jørgen Madtzsen Schinders
9/2-1668, Inger, Hendrich Sadelmagers
16/2-1668, Karen, Svend Svendsens paa Snibetorp
18/2-1668, Margarethe Stockflet, B. Marckus Barnholtz
21/2-1668, Cathrine, Niels Bentzens
28/2-1668, Kiersten, Jacob Nielss:
8/3-1668, Ragnild, David Seigermagers
23/3-1668, Anne, Hendrich Tirsens
24/3-1668, Ingebor, Jens Tverstadts
3/4-1668, Anne, Ole Nielss: paa Lunde
22/4-1668, Maren, Lauritz Ingvoldss:
24/4-1668, Maren, Jørgen Carlss:
26/4-1668, Karen, Rasmus Hanss:
30/4-1668, Kiersten, Peder Dushes
1/5-1668, Birrete, Ifver Christenss:
11/5-1668, Karen, Joen Mogenss:
17/5-1668, Gunild, Anund Olufssens i Pusterviigen
22/5-1668, Ingebor, Daeg Saugmesters,  Sal.
24/5-1668, Birrete, Peder Lunds
29/5-1668, Birrete, Peder Tindstøbers
29/5-1668, Kiersten, Oluf Saxesøns
31/5-1668, Kiersten, Halvor Jacobss: Jydes
3/6-1668, Kiersten, Eenvold Schræders
5/6-1668, Asbor, Hans Snedickers
7/6-1668, Anne, Arne Bartolomeisøns
12/7-1668, Ambor, Thomas Anderss:
12/7-1668, Marthe, Christen Tømmermands
19/7-1668, Else, Hans Jacobsøns
23/8-1668, Ellen, Isaach Torstensens
23/8-1668, Anne, Anund Saugmest: i Hielden
28/8-1668, Inger, Lauritz Jensens,  Sal.
28/8-1668, Giertrud, Svend Saugmesters
30/8-1668, Astri, Karsten Hanssens
11/9-1668, Anne, Peder Jenss: Schreders
13/9-1668, Karen, Søfren Anderss:
20/9-1668, Maren, Anders Rusches
11/10-1668, Maren Isaachsd., Joen Vigværings
15/10-1668, Maren, Morten Olufss: Lundetang
17/10-1668, Karen, Oluf Saugm: qvinde paa Øen
6/11-1668, Birrete, Hans Breckis
8/11-1668, Kiersten, Syfver Hansøns
8/11-1668, Marthe, Claus Saugdrengs qvinde
15/11-1668, Inger, Christopher Pederss:
22/11-1668, Karen, Anders Snedichers
12/12-1668, Inger, Gerdt Guldsmeds
27/12-1668, Ambor, Jørgen Pedersens
3/1-1669, Inger, Halvor Søfrensens
3/1-1669, Birrete, Christen Olufss:
6/1-1669, Anne, Lauritz Møllers
10/1-1669, Maren, Hans Bentzens
20/1-1669, Marte, Elias Olufsens
24/1-1669, Johanne, Carsten Schræders
5/2-1669, Anna Maria, Peder Jenss:,  Borgm:
10/2-1669, Inger, Peder Gunderss: ,  H.(err)
12/2-1669, Dorethe, Erich Snedkers
17/3-1669, Dorethe, Anders Pederssens
9/5-1669, Cathrine, Ifver Matzss:
14/5-1669, Giertrud, Jørgen Pouelsens
16/5-1669, Ide, Peder Lauritzøns
20/5-1669, Ellen, Torbiørn Schræders
21/5-1669, Karen, Mickel Organistes
23/5-1669, Kiersten, Niels Christenss: paa Snibetorp
26/5-1669, Guri, Peder Anderss: Saugdrengs
6/6-1669, Dorthe, Joen Isaachss:
11/6-1669, Ingebor, Jacob Anderss:
16/6-1669, Maren, Lauritz Eenvoldss:
18/6-1669, Tone, Anders Knudssens
20/6-1669, Anne, Jens Lauritzss: Jydes
24/6-1669, Anne, Bertel Schræders
24/6-1669, Dorde, Christen Staphenss:
25/6-1669, Johanne, Jacob Kaaberslagers
27/6-1669, Birethe, Oluf Simenss:
30/6-1669, Anne, Torsten Ifversøns
2/7-1669, Inger, Jacob Pouelsøns
2/7-1669, Birethe, Helli Tømermands
4/7-1669, Kiersten, Hermand Risings
11/7-1669, Karen, Gert Janssens
11/7-1669, Birethe, Peder Lunds
11/7-1669, Guri Hansd., Anders Samsings
23/7-1669, Else, Hans Jacobsens
25/7-1669, ?, Jens Elofsens qvinde
25/7-1669, Anne, Simen Anderss:
30/7-1669, Else, Svend Rasmuss:
1/8-1669, Ingebor, Jens Tverstads
8/8-1669, Ellen, Oluf Anderss: Vigværings
8/8-1669, Else, Niels Tvedens
8/8-1669, Inger, Ingebret Trugelss:
15/8-1669, Anne, Oluf Nielsens paa Lunde
22/8-1669, Trine, Jan Lauritzens
22/8-1669, Kiersten, Svens Svendss: paa Lij
27/8-1669, Guri, Willaas Aases
29/8-1669, Sidtzel, Hans Lauritzens
1/9-1669, Karen Elofsd., Jens Smeds
8/9-1669, Maren, Jacob Jacobss: Guldsmed
19/9-1669, Kiersten, Halvor Jydes
19/9-1669, Dorothe, Knud Pouelssens
29/9-1669, Ingebor, Jacob Prippes
3/10-1669, Maren, Knud Arnessens
3/10-1669, Margrete, Jan Hendrichssens
6/10-1669, Cathrine, Mathies Smeds
15/10-1669, ?, Giermund Tollefss: qvinde
17/10-1669, Guri, Hans Vechters
27/10-1669, Ambor, Thomas Anderssens
27/10-1669, ?, Halvord Erichsens Qvinde
29/10-1669, Maren, Møllers paa Snibetorp
31/10-1669, Anne, Torbiørn Pederss: Vigværing
31/10-1669, Ellen, Elling Aaselssens
1/11-1669, Kiersten, Jacob Pederssens
3/11-1669, Maren, Hans Kiærulds
7/11-1669, Inger, Lauritz Joenssens
26/11-1669, Anne, Marten Halvordssens
3/12-1669, Maren, Mogens Christenssens
3/12-1669, Kiersten, Lauritz Michelssens
5/12-1669, Ursel, Ofven Haldvorsøns
10/12-1669, Kiersten, Jacob Nielssens
10/12-1669, Ellen, Isaach Torstenssens
12/12-1669, Karen, Anders Pederss: i Hielden
17/12-1669, Karen, Rasmus Hanssens
17/12-1669, Maren, Anders Lies paa Snibetorp
17/12-1669, Karen, Joen Pouelssens
26/12-1669, Birrethe, Hans Breckis
7/1-1670, Anne, Hendrich Vefvers
14/1-1670, Maren, Jochim Glassmesters
16/1-1670, Gunild, Lauritz Schomagers
21/1-1670, Anne, Claus Anderss: Laugmands
23/1-1670, Anne, Arne Bartolomeiss:
28/1-1670, Annick, Thomas Davidss: gefrieters(?)
30/1-1670, Gunild, Morten Kartes
2/2-1670, Anne, Hans Brynildsøns
9/2-1670, Margrete Stockfledt, 
9/2-1670, Johanne, Christian Bandtschers M.(onsiur?)
11/3-1670, Dorothe, Erich Snedkers
16/3-1670, Ragnild, Juel Joenssens
18/3-1670, Ellen, Søfren Smeds
20/3-1670, Jøran, Niels Pederss: Lundetang
25/3-1670, Inger, Jochim Mønsters(f?)eriks
31/3-1670, Margrete, Bent Svenningss:
8/4-1670, Inger, Jørgen Halvordss:
22/4-1670, Maria, Hans Kieldsens
24/4-1670, Maren, Bent Alfsens
1/5-1670, Synof, Gutorm Saugmest:
6/5-1670, Ingebor, Jacob Anderss:
12/5-1670, Karen, Christen Anundss:
13/5-1670, Kiersten, Peder Duhses
20/5-1670, Christentze, Ifver Jenssens
23/5-1670, Dorthe, Zacharias Erichsens
23/5-1670, Boell, Niels Turesøns
29/5-1670, Dorethe, Christen Schræders
10/6-1670, Maren, Claus Holstes
10/6-1670, Ingebor, Lauritz Prippes
12/6-1670, Karen Christensd., Svend Svendss:
15/6-1670, Sophia Frantz daatter, 
1/7-1670, Birethe, Oluf Olufssens
17/7-1670, Kiersten, Velgiord Hanssens
20/7-1670, Anne, Jørgen Bastiansens
22/7-1670, Inger Carlsd., Christen Christenss:
24/7-1670, Else, Hans Jacobss:
24/7-1670, Cathrine, Ifver Matzen Saugm:
31/7-1670, Karen, Staphen Saugmesters
31/7-1670, Maren, Tord Guldsets
31/7-1670, ?, Mogens Tofftes
7/8-1670, Ellen Axelsd., Ole Solvess:
10/8-1670, Birethe, Peder Tindstøbers
21/8-1670, Ingebor, Evind Halvorss:
26/8-1670, ?, Gutorm Sthenss: Saugdrengs Qvinde
15/9-1670, ?, Hans Bagers Qvinde
18/9-1670, Barbara, Stefen Anderss:
23/9-1670, Karen, Mickel Orgelmesters
23/9-1670, Asbor, Hans Snedickers
25/9-1670, Gunild, Anun Olufss:
25/9-1670, Maren, Jacob Jacobss: paa Snibetorp
2/10-1670, Anne, Peder Schræders
2/10-1670, Margrete, Christen Carlssens
7/10-1670, ?, Willaas Olufssens Qvinde
14/10-1670, Karen, Oluf Svenningsøns
14/10-1670, Margrete, Jan Hendrichss:
16/10-1670, Giertrud, Jørgen Povelss:
16/10-1670, Anne, Laurs Møllers
28/10-1670, Ragnild, Abraham Olufss:
30/10-1670, Karen, Søfren Anderss:
30/10-1670, Anne, Torsten Saugm:
30/10-1670, Dorde Barnholt, 
4/11-1670, Jøran, Christen Jensen Venstøb
6/11-1670, Inger, Halvor Søfrenss:
9/11-1670, Inger, Christopher Pederss:
13/11-1670, Anne, Peder Nielss:
20/11-1670, Maren, Lauritz Rasmuss: Scholem:
20/11-1670, Anne, Erich Pederss: Næbs
25/11-1670, Cathrine, Tomas Joenssens
9/12-1670, Karen, Joen Poulss:
11/12-1670, ?, Peder Anderss: Vigværings
14/12-1670, Marthe, Jørgen Schinders
1/1-1671, Lifve, Jacob Lauritzsen Schomag.
1/1-1671, Gunild, Knud Pederss:
4/1-1671, Anne, Ole Hanssens Vigværing
8/1-1671, Hellie, Peder Erichss: i Pustervig
22/1-1671, Marte, Staphen Holgerssens
27/1-1671, Ragnild, David Seigermagers
29/1-1671, Anne, Jens Lauritzens
2/2-1671, Anne, Hendrich Vefvers
5/2-1671, Tore, Svend Saugm: i Pustervig
8/2-1671, Ambor, Thomas Anderss:
8?/2-1671, Cathrine, Staphen Rasmuss:
17/2-1671, Johanne, Carsten Schræders
1/3-1671, Maren, Mogens Saugmest:
17/3-1671, Giertrud, Svend Saugmest:
19/3-1671, Karen, Ole Saugm: paa Øen
19/3-1671, Else, Oluf Poulsøns
22/3-1671, Anne, Niels Buskes
12/4-1671, Anna Maria, Peder Jenssens
20/4-1671, Maren, Anders Rusckes
24/4-1671, Ellen, Ole Anderss: Vigværings
25/4-1671, Ingebor, Jens Tverstads
7/5-1671, Trine, Jan Lorentzsens
7/5-1671, Ellen, Torbiørn Schræders
10/5-1671, Anne, Hans Vigværings
12/5-1671, Karen, Gert Janssens
12/5-1671, Dorothe, Erich Trugelss:
21/5-1671, Kiersten, Jens Torgiersens
24/5-1671, Johanna, Jacob Kaaberslagers
26/5-1671, Ellen, Isaach Torstenss:
28/5-1671, Dorothe, Christen Staphenss:
4/6-1671, Inger, Jacob Poulsens
4/6-1671, Aase, Junger Skomagers
9/6-1671, Anne, Ole Nielss: paa Lunde
18/6-1671, Johanna, Christian Bardshers,  M.
18/6-1671, Marthe, Claus Saugmesters Qvinde
18/6-1671, Anne, Simen Andersens
18/6-1671, Margrete, Bent Svenningsens ved Gierpen
12/7-1671, Karen, Jacob Guldbrandss:
19/7-1671, Marte, Elias Olufss:
21/7-1671, Birethe, Oluf Olufssens
11/8-1671, Jytte, Jacob Jensens
11/8-1671, Anne, Poul Østensens
18/8-1671, Sidtzel, Hans Lauritzøns
18/8-1671, Birethe, Ole Simenss: Saugm.
17/9-1671, Else, Søfren Gregoriss:
20/9-1671, Cathrine, Ifver Matzens
22/9-1671, Karen, Anders Snedickers
22/9-1671, Karen, Niels Bødichers
24/9-1671, Margrete Stockfled, Præsidentens
4/10-1671, Kiersten, Ole Gunderss:
6/10-1671, Giertrud, Jørgen Poulss:
8/10-1671, Else, Hans Jacobssens
14/10-1671, Karen, Christen Anundss:
16/10-1671, Kiersten, Hans Poulss:
18/10-1671, Boel, Niels Thuresøns
22/10-1671, Ingebor, Lauritz Prippes
27/10-1671, Dorethe, Zacharias Erichss:
29/10-1671, Anne, Bendt Gundmundss:
2/11-1671, Anne, Christen Carlss. den yngres
10/11-1671, Else, Mickel Skomagers
26/11-1671, Dorothe, Christen Skræders
26/11-1671, Elisabeth, Christen Schomagers
8/12-1671, Kiersten, Niels Christenss: (Aasterød) Qvinde paa Snibetorp
15/12-1671, Karen, Mickel Organistes
22/12-1671, Kiersten, Oluf Torkelss:
3/1-1672, Maren, Lauritz Ingvoldsen
6/1-1672, Karen, Svend Svendss:
12/1-1672, Catharina, Thomas Jonss:
19/1-1672, ?, Hans Bagers Qvinde
2/2-1672, ?, Anund Saugmest. Qvinde i Pustervig
2/2-1672, Kiersten, Ifver Saugmesters
4/2-1672, Margrete, Christen Smeds
9/2-1672, Anne, Claus Anderss: Laugm:
9/2-1672, Else, Niels Tvetens paa Øen
21/2-1672, Margrete, Christen Carlss: den ældres
25/2-1672, Dorthe, Joen Isaachsens
1/3-1672, Margrete, Jan Hendrichsens
10/3-1672, Karen, Anund Erichss: Saugm.
15/3-1672, Anne, Jens Elofsøns
15/3-1672, Synnoff, Gutorm Saugmest.
15/3-1672, Ingebor Olufsd., Even Halvordss.
20/3-1672, Inger, Ingebret Trugelsdat. (Det står faktisk slik)?
22/3-1672, Cathrine, Stephen Rasmussens
22/3-1672, Guri, Willaas Olufsens
27/3-1672, Inger, Jørgen Halvordssens
4/4-1672, Gunild, Anund Olufss: i Pustervig
8/4-1672, ?, Giermund Tollefss: Qvinde
9/4-1672, Else, Svend Rasmuss.
19/4-1672, Ellen, Søfren Smeds
19/4-1672, Ambor, Thomas Anderss:
3/5-1672, Karen, Christen Tømmermands
10/5-1672, Inger, Lauritz Joenssens
17/5-1672, Maren, Anders Lürs
22/5-1672, Ingebor, Jacob Prippes
2/6-1672, Kiersten, Svend Svendsøns
16/6-1672, Dorethe, Lauritz Møllers
21/6-1672, Groe, Anders Mickelss.
5/7-1672, Karen, Staphen Saugmesters
28/7-1672, Anne, Arne Bartolomeiss.
28/7-1672, Ellen, Torbiørn Skræders
2/8-1672, Karen, Rasmus Hanssens
4/8-1672, Gunild, Laurs Corneliss.
4/8-1672, Birethe, Peder Lunds
9/8-1672, Kiersten, Trugels Krabbes
9/8-1672, Dorethe, Kittel Helgesens
11/8-1672, Anne, Halvor Meltveds
18/8-1672, Anne, Peder Skræders
30/8-1672, Inger, Christopher Pederss.
15/9-1672, Maren, Lauritz Scholemesters paa Lii
15/9-1672, Ingebor Ingebretsd., Søfren Saugm.
20/9-1672, Maren, Jens Nielss. Saugmest.
20/9-1672, Kiersten, Anund Knudsens
20/9-1672, Anne, Christian Nielss. paa Lunde
2/10-1672, Dorothe Frantzd., Søfren Laurss.
4/10-1672, Ellen, Lauritz Trugelss.
9/10-1672, Dorothe, Zacharias Erichss. , H.
11/10-1672, Marthe, Claus Saugmesters
11/10-1672, Barbara, Oluf Erichsen Saugmest.
13/10-1672, Karen, Christen Anundsen
16/10-1672, Anne, Christen Carlss: den yngres
19/10-1672, Karen, Gert Janss. Bomhof
25/10-1672, Birethe, Oluf Olufss.
8/11-1672, Else, Mogens Schræders
8/11-1672, Else, Søfren Gregoriss.
10/11-1672, Ellen, Elling Aaselsens
15/11-1672, Dorothe, Erich Trugelsens
17/11-1672, Johanna, Jacob Kaaberslagers
29/11-1672, Maria, Halvor Pederss.
1/12-1672, Hellie, Peder Trostes
4/12-1672, Maren, Hans Kjørulds
6/12-1672, Ingebor, Jan Skomagers
11/12-1672, Lifve, Jacob Lauritzens
11/12-1672, Lisbet, Anders Janss.
18/12-1672, Anne, Taarsten Iverss. Saugmest.
20/12-1672, ?, Anders Vigværings qvinde ved den gam: Kirchegaard.
1/1-1673, Dorothe, Christ. Skredders
15/1-1673, Else, Hans Jacobss.
15/1-1673, Maren, Lauritz Ingvoldss.
15/1-1673, Karen, Søfren Anderss.
15/1-1673, Cathrine, Ifver Madtzens
17/1-1673, Cathrina, Thomas Joenss.
30/1-1673, Kjersten, Hermand Risings
30/1-1673, Kjersten, Ifver Laurss. Saugm.
14/2-1673, Hellie, Grundaa Torckelss.
21/2-1673, Maren, Claus Holstes
21/2-1673, Anne, Jens Anthoniss.
28/2-1673, Kjersten, Halvor Jydes
28/2-1673, Anne, Torbiørn Vigværings
19/3-1673, Johanne, Carsten Skræders
4/4-1673, Inger, Jørgen Halvorss.
4/4-1673, Anne, Erich Pedersens
9/4-1673, Marthe, Jens Mogensens
9/4-1673, Anne, Hendrich Vefvers
11/4-1673, Inger, Jacob Poulss.
11/4-1673, Kiresten, Ole Gunderssens
16/4-1673, Karen, Anders Snedichers
28/4-1673, Birethe, Gunder Saugmest.
4/5-1673, Margrete, Bendt Svenningss.
11/5-1673, Maren, Knud Arness.
23/5-1673, Ingebor, Even Halvordss.
28/5-1673, Johanna, Christian Bandschers,  M.
8/6-1673, ?, Peder Pederss. Schomagers fattige qvinde fra Fredrichstad
13/6-1673, Ragnild, Jens Clausens
15/6-1673, Jytte, Jacob Jensens
18/6-1673, Ellen, Søfren Smeds
22/6-1673, Ellen, Ole Bestiltes
16/7-1673, ?, Capitain Bruns
30/7-1673, Marthe, Jørgen Skinders
6/8-1673, Sophia, Lauritz Bartolomeiss.
8/8-1673, Anne, Claus Anderss: Laugmands
8/8-1673, Gjærtrud, Svend Saugmest.
10/8-1673, Cathrine, Jan Lorentzes
15/8-1673, Dorothe, Christen Staphenss.
22/8-1673, Cathrine, Jørgen Thranes
22/8-1673, Karen, Niels Nielss.
24/8-1673, Anne, Jens Lauritzens ved ny kirkegaard
29/8-1673, Sidtsel, Hans Lauritzens
5/9-1673, Birethe, Kittel Helgessens
10/9-1673, Maren Evindsd., Laurs Laurss.
14/9-1673, Margrete, Christen Carlss: den ældres
14/9-1673, Karen, Svend Svendss.
17/9-1673, Karen, Ole Ingebretss. Saugm.
19/9-1673, Martha, Staphen Holgerss.
28/9-1673, Karen, Rasmus Hansens
28/9-1673, Gjærtrud, Jørgen Poulss.
5/10-1673, Maren Clausd., Vice Laugm. Hustru
5/10-1673, Anna Maria, Peder Jenssens
12/10-1673, Tone, Anders Knudsøns
19/10-1673, Guri, Willas Olsøns
26/10-1673, Kjersten, Jacob Pederss.
26/10-1673, Karen, Ole Svenningsøns
1/11-1673, Maria, Gert Lauritzs.
2/11-1673, Ida, Peder Lauritzøns
2/11-1673, Margrete, Jan Hendrichs.
9/11-1673, Ambor, Tomas Anders.
9/11-1673, Maren, Anders Lürs
9/11-1673, Anna, Bent Gudmundsøns
9/11-1673, Anna, Simen Vigværings
16/11-1673, Ambor, Jørgen Peders.
23/11-1673, Lisbet Høy, Laurs Smeds
23/11-1673, Karen, Lauridtz Hartvigsøns
30/11-1673, Inger, Ingebret Trugelss.
12/12-1673, Anne, Niels Turesens
14/12-1673, Sophia, Gregers Pederss.
17/12-1673, Karen, Joen Poulss.
19/12-1673, Barbara, Sthen Anderss.
21/12-1673, Margrete Stockfled, Præsid.
28/12-1673, Aase, Dyre Ingebredtss.
4/1-1674, Kjersten, Hans Poulsøns
4/1-1674, Maren, Jens Nielssens
9/1-1674, Dorothe Frantz daater, ?
9/1-1674, Maria Augustins daater, ?
18/1-1674, Anne, Niels Olufss. Saugmest.
25/1-1674, Magdalena, Andreas Kornisch (Først skrevet Anders,  siden rettet)
1/2-1674, Ellen, Ole Lugges
1/3-1674, Maren, Anders Rusckes
22/3-1674, Karen, Knud Smeds
29/3-1674, Kjersten, Jacob Nielsøns
3/4-1674, Birethe, Ole Simensøns
5/4-1674, Karen, Mickel Organistes
16/4-1674, Marte, Moritz Nielsøn
26/4-1674, Anne Adamsd., Peder Schræders
1/5-1674, Anne, Isaach Torckelsøns
3/5-1674, Johanne, Christen Erichss. Saugm.
10/5-1674, Barbara, Ole Saugmesters
17/5-1674, Dorethe, Christen Schræders
17/5-1674, Inger, Christen Christenss.
20/5-1674, Anne Gulegsd., Ole Hanssen Møllers
22/5-1674, Anne, Poul Murmesters
28/5-1674, Karen, Gert Janssen Bomhoff
31/5-1674, Else, Svend Rasmussens
5/6-1674, Else, Mickel Zachariæsøns
8/6-1674, Hellie, Peder Trostes
12/6-1674, Kjersten, Niels Christenss. Aasterøds
14/6-1674, Elisabet Lobes, Mag. Hannibals
14/6-1674, Maren Hansd., Anders Saugmest.
17/6-1674, Cathrine, Thomas Joenssens
28/6-1674, ?, Thomas Marckjers qvinde
12/7-1674, Anne Pedersd., Jacob Smeds
12/7-1674, Ingebor Joensd., Jens Tverstads
19/7-1674, Anne, Christen Carlss. den yngres
24/7-1674, Inger, Christopher Pedersøns
24/7-1674, Ragnild, Jens Clauss. Schomager
31/7-1674, Else, Verner Olesøns
16/8-1674, Sidtsel, Hans Lauritzsøns
16/8-1674, Aase, Matz Erlandsøns
23/8-1674, Anne, Knud Mauritzsøns
4/9-1674, Anna, Claus Anderss. Laugm.
4/9-1674, Gjærtrud, Svend Olufss.
11/9-1674, Anne, Torsten Saugm. i Pustervig
11/9-1674, ?, Capitain Jens Bruns hustru.
11/9-1674, Else, Mogens Schræders
11/9-1674, Marte, Jørgen Olss. paa Taerbacken
13/9-1674, Marthe, Jens Mogenssens
13/9-1674, Inger, Lauritz Jørgenssens
13/9-1674, Margrete, Peder Lauritz. Tømmerm. paa Snibetorp
18/9-1674, Kjersten, Jens Torgjerss.
27/9-1674, Margrete, Bent Svenningsøns
2/10-1674, Dorethe Bahrnholt, Anders Pederss.
2/10-1674, Kjersten, Bertel Fincks
4/10-1674, Karen Fridrichsd., Christen Anundss.
9/10-1674, Karen, Oluf Ingebretzens
11/10-1674, Johanna, Jacob Kaaberslagers
21/10-1674, Anne Svenningsd., Niels Nielss.
23/10-1674, Anne, Jens Elofss.
25/10-1674, Karen, Anund Helgesens
30/10-1674, ?, Matz Gunderss. qvinde
13/11-1674, Maren Niries daatter, 
11/12-1674, Birethe, Oluf Olufsøns
11/12-1674, Anne, Niels Buskes
13/12-1674, Maren Clausdatter, Vicelaugmands
18/12-1674, Ingebor Andersdatt., Jan Høstes
28/12-1674, Sophia, Gregers Pedersens
28/12-1674, Apolone Niclasdatt., Salomon Comediants
1/1-1675, Elisabet, Casper Brekers
3/1-1675, Karen, Oluf Svenningsøns
10/1-1675, Anna, Tomas Poulss.
15/1-1675, Ellen, Isaach Taarstensens
15/1-1675, Ingebor Jørgensdatter, Ingebret Olesøns
29/1-1675, Ventke, Claus Glasmest.
29/1-1675, Lisbet, Joen Pedersens
2/2-1675, Ellen, Søfren Smeds
2/2-1675, Dorothe, Søfren Lauritzens
12/2-1675, Magdalena, Andreas Cornish
14/2-1675, Kjersten, Hans Poulss.
14/2-1675, Karen, ?Knudsens
28/2-1675, ?, Syfver Guldbrandsens qvinde
7/3-1675, Mette, Hans Erichsens
21/3-1675, Ellen, Ole Solfvesens
24/3-1675, Margrete Stockfledt, Præsidentz
25/3-1675, Hellie, Grunder Torckelsens
26/3-1675, Kjersten, Svend Suckens
1/4-1675, Anne, Jørgen Bastiansens
9/4-1675, Karen, Jens Jensen Schippers
14/4-1675, Giertrud, Jørgen Poulsens
16/4-1675, Lisbeth, Anders Jensens
16/4-1675, Inger, Peder Andersens
18/4-1675, Johanne, Christian Bardshers,  M.
23/4-1675, Birethe, Ole Simensens
30/4-1675, Anne, Erich Pedersøns
7/5-1675, Dorethe, Christen Staphensens
13/5-1675, Annicken, Mickel Hanssens
14/5-1675, Ingebor, Søfren Jensen Saugmest.
21/5-1675, Lisbet Høg, Lauritz Smeds
25/5-1675, Inger, Jacob Poulsens
28/5-1675, Ambor, Jørgen Pedersens
4/6-1675, Johanne, Carsten Tygesøns
6/6-1675, Anne, Christen Vigværings paa Lunde
24/6-1675, Anne, Isaach Torckelsens
2/7-1675, Margrete, Jan Hendrichss.
16/7-1675, Elsabe, Oluf Arness. Buntmagers
23/7-1675, Martha, Moritz Nielsøns
25/7-1675, ?, Lauritz Guldbrandtss. qvinde fra Lille Findal
4/8-1675, Elisabeth Lobes, Hannibal Jess.,  M.
27/8-1675, Karen, Lodvig Guldsmeds,  M.
1/9-1675, Kjersten, Niels Christensens Asterød
5/9-1675, Inger Cathrine, Hendrich Fredrichss.
5/9-1675, Margrethe, Claus Køster Schræders
12/9-1675, Cathrine, Marcus Kloeds
12/9-1675, Dorthe, Joen Isaachsens
22/9-1675, Catharina, Thomas Joensens
29/9-1675, Margrethe, Anders Olufss. Smeds
7/10-1675, Anne, Jens Anthonissens
17/10-1675, Gunild, Anund Olufsens
17/10-1675, Marthe, Michel Halvordsens
27/10-1675, Gunild, Christen Hansens
7/11-1675, Cathrine, Iver Matzens
7/11-1675, Gjertrud, Daniel Søfrindss.
12/11-1675, Maria, Gjert Lauritzss.
12/11-1675, Anne, Jørgen Asbiørnss.
19/11-1675, Karen Gerdtzsd., Lauritz Ingebredtss.
24/11-1675, Inger, Peder Staphenss.
26/11-1675, Sophia, Gregers Pederss.
28/11-1675, Anne, Hans Nielss. Schomagers
5/12-1675, Martha Davidsd., Jens Mogenss.
5/12-1675, Jytte, Jacob Jensens
10/12-1675, Birethe, Ole Olsøns
15/12-1675, Else, Søfren Gregorisens
17/12-1675, Margrete, Christen Carlsen den ældres
22/12-1675, Karen Hansd., Rasmus Hanss.
26/12-1675, Anne Jacobsd., Anders Rasmuss. Kræmers
26/12-1675, Kjersten, Trugels Krabbes
27/12-1675, Anne, Christen Carlsen den yngris
14/1-1676, Karen, Christen Amundsen,  Sal.
21/1-1676, Maren Clausd., Iver Hanss. Vice Laugm.
26/1-1676, ?, Major Bruns hustru
26/1-1676, Sidtzel, Hans Lauridtzs.
28/1-1676, Else, Verner Olufssens
2/2-1676, Dorethe, Søfren Lauridtzens
6/2-1676, Inger, Christopher Pederss.
13/2-1676, Karen, Svend Svendss. paa Snibetorp
20/2-1676, Karen, Michel Organistes
20/2-1676, Ingebor, Jan Høstes Schomag.
20/2-1676, Anne, Hendrich Wæfvers
23/2-1676, Cathrine, Jan Lorentzens,  Sal.
25/2-1676, Birethe Hendrichsd., Christen Snedichers
5/3-1676, Anne Pedersd., Jacob Smeds
17/3-1676, Margrete, Bent Svenningss.
18/3-1676, Børte, Peder Lunds
18/3-1676, Børte, Kittel Helgess.
18/3-1676, "er Peder Cloods datt.", Aamund Anderss.
2/4-1676, ?, Junger Schomagers qvinde
2/4-1676, Barbara, Ole Saugmesters
7/4-1676, Anne, Knud Moritzs.
14/4-1676, Karen, Gerdt Jansen Bomhoff
16/4-1676, Anne, Thomas Poulss.
23/4-1676, Dorde, Ole Torckelss.
28/4-1676, Kjersten, Svend Suckens
28/4-1676, ?, Hendrich Taarnbyggers qvinde
19/5-1676, Guri, Villads Olufss.
19/5-1676, Ingebor, Evind Halvorss.
21/5-1676, Kjersten Laursd., Ingebret Laurss.
21/5-1676, Maren Andersd., Knud Arness.
28/5-1676, Inger, Peder Anderss. paa Blegebacken
28/5-1676, Karen, Anund Hellegsens gratis
28/5-1676, Ingebor, Hans Olsen Saugdrengs
4/6-1676, Ellen, Ole Bestiltes
4/6-1676, Kjersten, Ole Gunderss.
14/6-1676, Dorethe, Christen Schræders
28/6-1676, Anna Maria, Peder Jensen Borgm.,  Sal.
21/7-1676, Catharina Michelsd., Christian Hofmands
28/7-1676, Elsebe, Oluf Arnesens
9/8-1676, Johanna, Carsten Schrædirs
9/8-1676, Kjersten, Jens Torgjerdss.
16/8-1676, Margaretha Stockfledt, Præsident Barnholtz Hustru
16/8-1676, ?, Matthies Captein Armis,  Hans qvinde
23/8-1676, Anne, Peder Nielsens
10/9-1676, Birethe, Ole Simensens
10/9-1676, Inger, Søfren Knudsens
24/9-1676, Dorethe Barnholt, Anders Pederss
29/9-1676, Margaretha, Peder Baads
29/9-1676, Birethe, Gunder Saugmesters
13/10-1676, Margarethe, Claus Lund
13/10-1676, Walborig, Berent Fabrioü
1/11-1676, Gjertrud, Jørgen Poulsens
3/11-1676, Maren, Anders Rusches,  H.
26/11-1676, Ragnild Rasmusdat., Børger Eschildss.
29/11-1676, Catharina, Thomas Joensens
17/12-1676, Karen, Peder Anderss. i Pustervig
26/12-1676, Inger Catharina, Hendrich Fredrichss.
7/1-1677, Aase, Dyres qvinde i Sandbacken
10/1-1677, Karen, Knud Knudss. ved den gam. Kirckegaard
12/1-1677, Anne, Niels Haraldsens
17/1-1677, Magdalene, Anders Cornish
19/1-1677, Inger, Peder Staphenss.
28/1-1677, Lifve, Jacob Lauritzs. Schomager
28/1-1677, Anne, Hans Nielss. Schomager
16/2-1677, Karen, Anund Erichss. Saugmest.
23/2-1677, Karen, Lodvig Guldsmeds
23/2-1677, Maria Poulsd., Christian Corporales,  Sal.
25/2-1677, Gunild, Christens Hanss. i Lundebacken
23/3-1677, Birethe, Christen Snedickers
25/3-1677, Anne Pedersd., Jacob Smeds
25/4-1677, Anne, Stiig Anderssens
29/4-1677, Johanne Mast, Christian Bordshers
2/5-1677, Margrete, Anders Nagelsmeds
4/5-1677, Karen, Lauritz Hartvigss.
16/5-1677, Karen, Michel Organistes
27/5-1677, Marthe, Jørgen Skinders
2/6-1677, Anne, Niels Turess. Introd. i Chorsang.
13/6-1677, Lennecken, Niels Bentsens
20/6-1677, Cathrine, Iver Matzs.
22/6-1677, Else, Oluf Poulsens
27/6-1677, Kjersten, Bertel Finckes
29/6-1677, Dorde, Christen Staphenss.
1/7-1677, Ellen, Isaach Taarstensens
1/7-1677, Ellen, Søfren Smeds
1/7-1677, Karen, Jan Poulsens
2/7-1677, Olouv, Thomas Rasmuss.
6/7-1677, Christenze, Eloff Elofsens
20/7-1677, Jacob Gundersens encke. gratis, 
20/7-1677, Marte, Søfren Olufsens - gratis.
3/8-1677, Ellen, Ole Solfvess. Saugmest.
24/8-1677, Anne, Jens Ouensens(?)
26/8-1677, Mette, Hans Erichsen Saugdrengs
26/8-1677, Elisbet, Hannibal Jessens,  Mag.
7/9-1677, Birethe, Eilas Tømmermands
9/9-1677, Karen, Søfren Anderss.
12/9-1677, Kjersten, Trugels Krabbes
14/9-1677, Maren, Claus Holstes
16/9-1677, Margrete, Christen Carlss.
26/9-1677, Vendke, Claus Glassmester
14/10-1677, Cathrine, Marckus Kloeds
16/10-1677, Margrete, Lauritz Gertsens
16/10-1677, Ingebor, Søfren Baadsmand Saugm.
21/10-1677, Maren Clausd., Sthen Peders. Saugm.
28/10-1677, Anne, Anders Rasmuss. Kræm.
28/10-1677, Karen, Oluf Ingebretss. paa Taterback.
28/10-1677, Martha, Jens Mogenss.
7/11-1677, Anne, Christen Carlss. den yngres
7/11-1677, ?, Lauritz Findals qvinde
11/11-1677, Birethe, Hans Poulss.
18/11-1677, Anne, Isaach Halvordsen i Qvernedalen
28/11-1677, Kiersten, Ingebret Laursens
30/11-1677, Mette, Ole Pederss. i Pustervig
30/11-1677, ?, Junger Schomagers qvinde
2/12-1677, Else, Verner Olufsens
7/12-1677, Catharina, Christian Hofmands
14/12-1677, Martha, Moritz Nielsens
21/12-1677, Maren, Anund Hanssens
21/12-1677, Margretha, Peder Baads
28/12-1677, Anna, Thomas Poulsens
9/1-1678, Else Clausdat., Michel Zachariæss. Schomagers
11/1-1678, ?, Grundør Saugmesters
20/1-1678, Sophia, Gregers Pedersens
23/1-1678, Magdalena, Andreas Cornish
8/2-1678, Gennert, Rasmus Smeds
13/2-1678, Dorthe, Christen Schræders
15/2-1678, Dorthe, Erich Trugelss.
17/2-1678, Maren, Peder Christenss. Jydes
24/2-1678, Kiersten, Svend Svendsen Sneker
10/3-1678, ?, Major Jens Bruns Hustru
13/3-1678, Margretha Stockfleds, Præsid. Hustru
22/3-1678, Karen, Ole Svenningsens
28/3-1678, Ingebor, Jan Høstes Schomager
5/4-1678, Anne Havoldts datt., Isaach Erlandss.
7/4-1678, Anne Ingvoldsdatt., Christen Nielss. dat. Vigværing.
12/4-1678, Ragnild, Jens Clauss. Schomager
14/4-1678, Lisbet, Anders Jensens
26/4-1678, Maren Clausd., Vice Laugmandens
1/5-1678, Anne, Jan Islands
8/5-1678, Catharina, Thomas Joenss.
9/5-1678, Anna Kloed, 
15/5-1678, Karen, Gert Janss. Bomhoff
20/5-1678, Ellen Catharina Joensd., Fredrich Fredrichs.
24/5-1678, Anne Biørnsdatter, 
31/5-1678, Elsebe, Oluf Buntmagers
12/6-1678, Jytte, Jacob Jensens
28/6-1678, Margrete, Claus Lunds
28/6-1678, Maren, Anund Knudss. Saugd.
31/6-1678, Lisbeth, Jacob Kaaberslagers
18/8-1678, Margrete, Jan Hendrichss.
25/8-1678, Elisabet Lobes, Hannibal Jessesen,  Mag.
25/8-1678, Ambor Andersdat. paa Snibetorp, 
30/8-1678, Kjersten, Ole Torckelss.
11/9-1678, Margrete, Lauritz Gertss.
22/9-1678, Karen, Svend Svendsen paa Snibetorp
27/9-1678, Maren Poulsdatt., Aamund Bødgers
6/10-1678, Rachel, Lyder Møllers.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no