ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kirkebøker for Skien

Offentlige Skriftemål i Skien 1660-1679

Oppdatert 18.02.2024

Avskrift av kopi av originalen på Digitalarkivet og noe formatert for lesevennlighet. G.S. 1995.

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [F]

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, men deler gjerne med andre interesserte Jeg leser ikke korrektur, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.

Aabenbahr Schriftemaal udj Sheen fra d. 19 Novemb. 1659 oc siden frembdelis. 
Sognepræst Jesse Madtzøn. 1659-1679.

19/2-1660 Helle Jacobson med sin H. Birritte Haraldsd. Hi conjugati liges honista tis violarunt.
5/3-1660 Kiresten Erichsd. Børnefad. Jan Nørreborge. Leiermaal.
18/3-1660 Ofve Jansøn med sin Hustru Ingeborrig Olufsd. af Bamle Sogn, som deris barn, en pige 7 uger gammel ligget ihiel. It Pigeb-barn 7 uger gammel ligget ihiel.
24/6-1660 Gunild Laursdaater, Barne - fader Anders Olufsøn. Skal vær nu den tredie gang, hun sig med leiermaal forseer. Lejermaal
2/9-1660 Oluf Tormosøn med sin H. Elene Tormosd. Pro Ligum honistates violationi.
9/9-1660 Tvende Ectefolch af Bamle Sogn, nemlich. (?)Pro Ligum honistates violationi.
3/3-1661 Knud Laursøn med sin H. Dorothe Simensd.Violat lig. honistat.
30/3-1661 Anders Thoresøn med sin H. Karen Svensd.Violat lig. honistat.
21/4-1661 Peder Jørgens. med sin H. Brritte Evindsd.Violat lig. honistat.
5/5-1661 Niels Oddesøn Saugmester med sin Hustru Maren Svenningsd. begge af Bøeherrit, for pigebarn ved 5 aar gammel druchnede udj deris fravarelse. Barneschade.
5/5-1661 Same dag Halvord Jacobsøn med sin Feste qvinde Kirsten Jensdatter Violat lig. honistat.
16/6-1661 Niels Olufsøn Saugdreng med sin hustru n: Anne Lauritzdatt:
14/7-1661 Ellen Halsteensd: som føde sit føster under aaben himmel. Jørgen Contrafeyer Barnets fader.
21/7-1661 Goute Hansøn for Leyermaall med et Løs qvindes person, n: Anne Christensd.
4/8-1661 Biørn Michelsøn med sin Hustru n: Sidtzel Rasmusd.
15/9-1661 Oluf Nielsøn paa Lundetang: med sin Hustru, n: Anne Christensdatter
27/10-1661 Torsten Pederson med sin Hustru Inger Gundersd: af Bøeherrit, som deris barn en dreng, ved 9 uger gammel ligget ihiel.
15/12-1661 Maren Jensd. for leyermaal, med en Soldat n: Oluf Lauritzøn begnen.(?)
29/12-1661 Anne Andersd: for leyermaal, begaen med Peder Svendsøn.
9/2-1662 Thomas Rasmussøn med sin Qvinde n: Gertrud Olufsd.
9/2-1662 ...der Erichsøn med sin Qvinde n. Maren Olufsdatter
20/4-1662 Detlef Pedersen Friys (Friis) med sin qvinde n. Lifve Anundsdd.
27/4-1662 Lauritz Ingvoldsen Schomager med sin qvinde n. Maren Nielsd.
25/5-1662 Kolbiorn Helgeson Namløes med sin qvinde Karen Svendsd: af Holden Sogn, som deris barn en dreng 1 maaned gammel ligget ihiel. Barn schade
3/8-1662 Ingebor Joensd. for Leyermaal, begaen med en Rytter n. Jens Jensøn Tverstad.
10/8-1662 Joen Christensøn med sin festeqvinde n. Mette Olufsd.
24/8-1662 Lauridtz Knudsøn Møller med sin qvinde, Anne Olufsd.
11/1-1663 Hellie Taraldsd. for Lejermaal beaen med Torsten Guldbrands. Tiarebrender.
1/2-1663 Kiersten Rasmusd. for Lejermaal med Anders Svendsche en Rytter.
22/3-1663 Christen Lauritzøn oc hans qvinde for deris lille søn de hafde qvalt, ved 13 ugr. gammel.
22/3-1663 En qvinde af Kraagerøen n. Guløf Aslachsd. som vaar kommen i schade for sin dat: 7 uger gam.
29/3-1663 Anne Olufsd. for leyermaal med Christen Rytter
10/5-1663 Tomas Lauritzøn Finboe, oc Maren Gundersd. for Leyermaal.
17/5-1663 Anund Olufsøn, med sin qvinde n. Gunild Pedersd.
31/5-1663 Hans Olufsøn oc hans qvinde n. Guri Alfsd. 20 uger for tilig.
31/5-1663 Sametid Lisbet Pedersd. Klod, for Leyermaal med Ertmand Corporal.
31/5-1663 Mette Jensd. for Leyermaal, med Palle Pederss. Rytter.
21/6-1663 Gunder Pedersøn Vassdall for hand sig paa dat.(ter) 9 aar fra det H. Sacrament outholdet.
5/7-1663 Claus Matthiesøn Holst, med sin festeqvinde n. Kirstine Olufsd.
26/7-1663 Anund Erichsøn oc hans qvinde n. Anne Lauritzd.
17/1-1664 Maren Abrahamsd. for Leiermaal med en Soldat, Asbiørn Michelsøn
7/2-1664 Margrete Nielsd. for Leyermaal med en Trompeters dreng n. Jan.
14/2-1664 Hendrich Ingvoldsøn Schreder oc Anne Povelsd. for Leyermaal.
6/3-1664 Erich Anderson oc Johanne Alfsd. for Leyermaal.
13/3-1664 Ofve Halvorsøn med sin qvinde n. Ursel Syfversd.
15/5-1664 Joen Mogensøn Schreder oc hans qvinde Karen Joensdaatter.
24/7-1664 Svend Rasmussøn oc hans qvinde Else Søfrensdaatter
7/8-1664 Ursele Halvorsdatter, publ: abhol: for Leyermaal, med Lauritz Bendtzøn
14/8-1664 Karen Jørgensd. for Leyermaal med Adam Jenss.
18/9-1664 Tvende Ecktefolck af Bøeherit n. Tollef Johansen oc Gundbor Biørnsd. for deris Barn de hafde
opprim. som vaar 1 maaned gammel. (Opprimert = klemt/ligget ihjel.)
30/10-1664 Tvende Ecktefolck af Bøeherit n. Anund Biørnss. oc Karen Knudsd. for deris Barn, 12 ugr. gam. de hafde opprim:
6/11-1664 Adam Jensøn hos Cornelis Jansøn for Leyermaal med Karen Jørgensd.
11/12-1664 Oluf Svendss. paa Lundetangen, med sin qvinde n. Kiersten Pedersd.
27/12-1664 Gert Jansøn Bomhoff med sin qvinde n. Karen Jacobsd.
8/1-1665 Hans Laursøn i Hielden med sin Festeqvinde n. Sidtzel Rasmusdaater.
22/1-1665 Karen Pedersd. Søfren Joensøn Saugdrengs af Bamle, som hafde opprim: sit barn - 14 dag. gam.
12/3-1665 Svend Svendsøn paa Snibetorp, oc hans qvinde n. Karen Christensdat.
2/4-1665 Birete Pedersd. af Stafvanger for Leyermaal med Jan Bastiansen Instrumentist.
11/6-1665 Hans Kieldsøn med sin Trolofvede Maria Nielsdaater
23/7-1665 Jens Elofsøn med sin Trolofvede Anne Rasmusdat.
6/8-1665 Ifver Christensøn Aasterød med sin qvinde Birrite Erichsdat.
10/9-1665 Christen Christophersøn hos Borgerm: Casper for homicid. pub. abh:
22/10-1665 Kiersten Erichsdaater for Leyermaal med Oluf Christenss. Schærsiant. 2. gang pub: abh:
12/11-1665 En Bonde af Hvidesøe (Kviteseid) n. Ovald Anderss: Smaas. Som med sin qvinde hafde opprim. deres lille datt. ved ½ aar gammel.
6/5-1666 Oluf Svenningsøn publ. abhol. med Karen Ambiørnsd. for Leyermaal.
6/5-1666 Maren Erichsdat: Som uforvarendis opprim: Endre Schomagers søn n. Peder - 17 dage gammel.
11/11-1666 Carsten Tygess. Schred. oc hans qvinde Johanne Kieldsdat.
2/12-1666 Peder Gundersøn Vrager.(?)
3/1-1667 Anne Haafversd. publ: abhol: for Leyermaal beganget, med Peder Olss. Prip.
17/2-1667 Jytte Hansd. publ: abhol: for Leyermaal med Michel Suhme.
3/3-1667 Ifver Matzen Saugm: oc hans trolofved Cathrine Olufsd. publ: abhol:
28/4-1667 Ingebor Andersdat. for Leyermaal med Lauritz Pedersøn.
2/6-1667 Anders Kieldss. Saugm: med sin Marthe Madtzdatter.
16/6-1667 Jacob Olufss. med sin Ingebor Elofsdatter.
4/8-1667 Birrete Olufsdaater, Niels Knipens af Sannickedal, som hafde opprim: sit Barn - 3 - uger gammel.
4/8-1667 Aslach Anderss. med sin Birrethe Nielsdat.
4/8-1667 Birrethe Joensdatter for Leyermaal.
17/11-1667 Jørgen Pouelsøn oc hans qvinde, Giertrud Andersdat.
19/4-1668 Knud Syverdss. Gutto af Søfde Herrit oc hans qvinde n. Tone Torstensdatt. Som /: disvær:/ hafde opprim. deris unge datter, ved 3 uger gammel.
24/5-1668 Anders Kart for Leyermaal beganget med Kiristen Halvorsdat: fød paa Molhofven.(Moldhaugen)
2/8-1668 Oluf Svenningson paa Snibetorp, med sin qvinde n. Karen Ambiørnsdaatter.
30/8-1668 Kiersten Erichsdatter for Leyermaal, 3 die gang.
6/9-1668 Sivert Hansøn oc hans qvinde n. Kiersten Andersdatter.
21/1-1669 Jens Lauritzøn med sin trolofved. Anne Hansd.
7/3-1669 Maren Olesd. abh: for Leyermaal med Jørgen Detlofss.
18/4-1669 Hans Søfrenss. Snedich: med sin qvinde Asbør Nielsd. abs. for deris barn 18 ugr. gam: de hafde opprim.
6/6-1669 En qvinde af Kragerøe.
6/6-1669 Samme tid et paer folck publ. abh: n. Kolbiørn Holgerss. oc hans qvinde Kiersten Pedersd. som vaar kommen i schade for deris barn.
13/6-1669 Bent Svenningss. abs: for Leyermaal.
10/10-1669 Jens Peders. forige Borgm. Caser Barnholtz Tiener.
17/10-1669 Karen Bertelsd. for Leyermaal med Rasmus Kieldsøn Organist.
2/1-1670 Bent Svenningss. publ. abhol: med sin qvinde Margrete Gertz daatter.
6/3-1670 Oluf Torckelsen, oc hans qvinde Kiersten Joensd.
13/3-1670 Lauritz Søfrenss. Prip, med sin qvinde Ingebor Olufsdat.
10/4-1670 Claus Anderss. Holst, med sin qvinde, Maren Jensd.
17/4-1670 Ingebor Ingebretzd. publ: abhol: for Leyermaal, med Jørgen Detlofss.
12/6-1670 Johanne Alfsd. for Leyermaal, med Marckus n. en fremmed Baadsmand.
19/6-1670 Joen Poulss. med hans qvinde Karen Halvorsd. for deris lille datt: 8 uger gam: de opprim.
10/7-1670 Christen Hansøn Kleensmed, oc hans trolofv. Margrete Matthiesdatt.
10/7-1670 Sammetid Tore Torgiersd. abhol. for Leyermaal.
7/8-1670 Karen Guldbrandtzdat. for Leyermaal med Knud n. En Smedsven.
11/9-1670 Grudaa Torckelsøn med sin qvinde Hellie Tiøstelsdatter.
18/9-1670 Harald Jensøn paa Snibetorp abhol: som udi 14 eller 14 aar icke Søgt Sacramentet.
Presten har skrevet det slik som det står: "14 eller 14".
4/12-1670 Torsten Trugelsen ov hans qvinde Aase Eilertzdaater.
29/1-1671 Jens Knudsøn Holtan af Helgen Sogn, oc hans qvinde, Kiersten Lauritzdatt. Som hafde opprim. deris Barn.
29/1-1671 Aamund Knudsøn oc hans trolof.
29/1-1671 Jens Tiøstelsøn oc hans trolof: Ellen Halvorsdaater.
5/2-1671 Jens Anthoniss. oc Anne Syfverdsdaater.
9/4-1671 Ellen Giermundsdatt. Amme til Rasmus Hansøn, publ: abhol. for Leyermaal, med Jens Jenssøn.
29/5-1671 Kiersten Laursdat. Ole Tollefssøns qvinde af Tørredal publ. abh. for hun /:disvær:/ sin lille Søn opprim. ved 1 maan. gam.
4/6-1671 Hans Olufsøn Kæmper, Som icke paa 13 aars tid Søgt Sacramentet.
4/6-1671 Ingebor Christophersdaatter som i lige maade paa 17 aars tid været til Alters.
16/7-1671 Peder Jenss. Saugmest. ved Ulfos, med sin qvinde Aaste Anundsdat. publ: abhol. for de
/:disvær:/ deris lille Søn opprim. ved 18 uger gammel.
16/7-1671 Ilian Ingmundsdat. af Drangedal, som i sin Mands Christopher Nielss. fraværelse, sin lille Søn 7 ugr: gam: opprim.
23/7-1671 Ole Gunderss. oc hans qvinde Kiersten Olufsdatt. publ: abhol:
30/7-1671 Johannes Alfss. publ. abhol: for Leyermaal.
13/8-1671 Barbara Søfrensdatt. pub: abhol: for Leyermaal med Bendt Dagsøn.
3/12-1671 Maren Hansdaater publ. abhol: for Leyermaal Søfren Gunders.
10/12-1671 Jens Jensen, Vice Laugmands Thiener abs. for Leyermaal.
31/12-1671 Karen Lauritzdatt. abh. for Leyermaal, med Christoph. Rappel.
21/1-1672 Magnild Olufsdat. af Lundeherrit for Lejermaal med en schræder svend n. Michel Anders.
10/3-1672 Maren Madtzdat. for Leyermaal publ. abhol. med Jens Niels.
10/3-1672 Mette Andersdat. for Leyermaal, med Jonas Davids.
17/3-1672 Marthe Claus Saugm. for sin datt. hun opprim. 14 ugr. gam.
24/3-1672 Byrthe Pedersdatt. for Leyermaal, med Anders Hanss.
14/4-1672 Aarhle Christophersd. for Leyermaal, med Hans Peders. en Vigværing, oc er nu anden gang.
16/6-1672 Niels Knuds. for Leyermaal med Maren Svenningsdatt. Decoll in foro Hohienens.(Latin)
23/6-1672 Peder Lauritzøn en Enckemand.
23/6-1672 Søfren Jenss. oc Ingebor Ingebretzd. kom for tilig.
7/7-1672 Joen Peders. oc hans qvinde Lisebet Søfrensdatt.
7/7-1672 Lauritz Trugelsen oc hans qvinde Ellen Rasmusdat.
1/9-1672 Jens Niels. Vinter fra Bergen for Leyermaal.
22/9-1672 Knudt Laurs. Kleensmed, for Leyermaal.
20/10-1672 Madtz Erlandss. med sin qvinde n. Aase Joensdaater, kom for tilig.
5/1-1673 Ahl Erichsd. som holdet sig fra den hellige nadvers delactighed, snart ved 11 aar.
12/1-1673 Holger Stephans, oc Maren Nirisd., "hvicke ny,"(?) som tilbørligen, deris Ecteskab begynt. Februarius Dorethe Eenvoldsdaater for Leyermaal med Niels Hansøn schomager Svend.
16/3-1673 Jens Peders. oc hans qvind Karen Laursd. Antc- tempg:
20/4-1673 Hans Rolfsøn, som sig paa det tredie aar fra Sacramentet hafde eutholdet.
27/4-1673 Peder Sthenssøn, oc hans qvinde, Sara Anundsd.
4/5-1673 Graa Olufsdat. for Leyermaal, begaaget med Bent Hansøn
11/5-1673 Christen Erichss. oc hans qvinde Johanna Matzdat.
8/6-1673 Mette Olesd. for Leyermaal med Svend Joensøn Schomager S.(venn)
29/6-1673 Svend Joensøn Schomagersvend, for Leyermaal. ut supra.
20/7-1673 Daniel Søfrens. oc Gjærtrud Alfsdat. trolofvede folck.
31/8-1673 Johan Sthens. Masmester pub. abh. pro homicid.
7/9-1673 Michel Halvors. publ. abhol. for Leyermaal med Ragnild Andersd.
16/11-1673 Anne Jensd. publ. abh. for Leyermaal med Ole Lüster.
23/11-1673 Niels Hanss. schomager p. abh. for Leyermaal med Dorde Envoldsd.
7/12-1673 Peder Anderss. med sin trolof. Inger Pedersd.
7/12-1673 Skjøner Olufs. med sin Ingebor Rolfsdatt.
18/1-1674 Martha Anundsdaater /: Lauritz Herlofsøns qvinde en fattig huusmand paa Glende i Gjærpen Sogn:/ publ. abhol. for sin Lille datt. - 8 uger gammel som hun disvær, udi Søfne hafde opprim.
1/3-1674 Gunild Jensdat. abhol. for Leyermaal med Oluf Michelss.
26/4-1674 Oluf Pedersøn oc Karen Olufsd. for deris forseelse mod det 6. Bud.
24/5-1674 Elias Christopherss. oc hans qvinde Birethe Tørstensdatt. som komme for tilig.
23/8-1674 Anders Tørrenes af Drangedal oc hans qvinde Inger Tollefsdatter som /:disvære:/ haver opprim. deris Lille Søn - ½ aar gammel.
23/8-1674 I lige maade Ole Knudss. oc hans qvinde Groe Erichsdaater, som oc haver opprim. deris Lille Søn - 10 uger gam: Publ. abhol.
4/10-1674 Jochim Ruhr oc Inger Michelsd. publ. Abhol.
13/12-1674 Michel Hanss. oc hans qvinde Annicken Anthonid. - ante tempg.
10/1-1675 Hans Erichsøn oc hans qvinde Mette Olufsdat. ante tempg
10/1-1675 Bent Hansøn
17/1-1675 Karen Hanibalsdat. Ole Knuds. Saugm. publ. abhol. for hun sin daater - 22- Uger hafde opprim.
24/1-1675 Bent Alfsøn oc hans qvinde Maren Andersd. for de sig fra Sacramentet paa det 5. aar hafde entholdet.
24/1-1675 I lige maade Amund Hellegsøn oc hans qvinde Marthe som sig fra holdet fra Sacramentet paa 2 aars tid.
24/1-1675 Joen Nielsøn som icke søgt Sacramentet paa 5 aars tid.
24/1-1675 Anne Joensdatt. for Leyermaal, beganget med Villom Jørgensøn Diigsckærer.
31/1-1675 Anne Matzdaater af Bamle, som /: disvær :/ af uact oc schødisløes hafde qvalt, den hæd.(erlige) oc vellærde Mand her Peder Hansøn Braad Lille Søn - 13 - uger gam. udi vuggen.
7/3-1675 Søfren Bjørnsøn Skorsteinsfeyer, for hand paa 20 aars tid sig fra Sacramentet entholdet oc for hans Lætfærdigheds bedrift med et Løst qvindfolck n. (navnet ikke nevnt G.S.)
14/3-1675 Ole Christens. Corporal publ. abh. pro homicid.
20/6-1675 Marthe Laursdat. Anders Gunderssøns paa Bøe i Gjerpen Sogn pub. abh. for sin lille dat. n. Kjersten 4 uger oc 2 dage som hun /: disvær :/ hafde opprim.
27/6-1675 Ragnild Andersdat. for Leyermaal abhol. beganget med Michel Halvordsøn Som er nu anden gang.
6/8-1675 Dorde Joensdatt abhol. for Leyermaal beganget med Villom Christens. Som er andengang.
8/8-1675 Ingebret Lauritzøn oc hans qvinde oc Kjersten Lauritzdatter abh. for de komme ante temp.
29/8-1675 Maren Hansdatt. paa Snibetorp abh. for Leyermaal med Gundmund Chrisophers.
5/9-1675 Peder Anders. oc hans qvinde Ecktefolck. ante temp.
5/9-1675 Johanne Laursdatter abh. for Leyermaal med Ole Rolfsøn.
12/9-1675 Ole Olesøn oc Margrete Clausdat. Ectefolck.
12/9-1675 Ursele Christophersdat. abh. for Leyermaal, med Jost Jørgensøn Pottemager, som er nu 3die gang hun forseet sig.
26/9-1675 Elias Jensen Røed oc hans qvinde Barbara Jacobsd. abh. anto. temp.
5/12-1675 Lauritz Thomes. oc hans trolofvede Olov Olesdatt.
5/12-1675 Cathrine Olesd. abh. for Leyermaal med Evind Torbiørnss.
5/12-1675 Kjersten Assersdat. for Leyermaal med Lauritz Hans.
12/12-1675 Publ. abh. Lauritz Ingebretzen med sin qvinde Tønnild Lauritzdatt. ante temp.
16/1-1676 Maren Poulsd. for Leyermaal, med Peder Svendss. Saugm.
27/2-1676 Oluf Gundersøn Vougland fra Tørredal med sin qvinde n. Inger Torbjørnsd. abh. for de /: disvær :/ deris datt. 13 uger gam: opprim.
5/3-1676 Anne Joensd. En huusmands qvinde af Lunde herrit, for hun sin daater, 6 uger gammel hafde opprim.
2/4-1676 Anders Christenss. for Leyermaal med Sophia Anundsdatter.
21/5-1676 Sophia Anundsdatter for Leyermaal med Anders Christenss.
28/5-1676 Ole Pedersøn med sin qvinde Karen Olesdatter abhol. ante tempg.
28/5-1676 Isaach Erlandssøn med sin qvinde Anne Havoldsdatter i lige maade, ante tempg.
27/8-1676 Ener Andersøn oc Olouv Tordsd. publ. abhol. for Leyermaal.
26/11-1676 Niels Haraldsøn oc hans qvinde Anne Jørgensdatter ante tempg.
11/3-1677 Elof Elofsøn med sin qvinde Christentze Olufsdatter, publ. abhol. ante tempeg. (Det mangler skriftemål for resten av 1677, hele 1678 og alt før august i 1679. G.S.)
31/8-1679 Gullig Pedersøn Møller med Margrete Gertdatter, Ecte folck ante tempg.
7/9-1679 Peder Olufsøn oc Inger Joensd. Ectefolck ante tempg.
16/11-1679 Inger Dirichsdatt. for Leyermaal, med Søfren Knudsøn Schrifver paa Spaniefar.
7/12-1679 Peder Jensøn for Leyermaal, med Karen Aastesdatter.
28/12-1679 Anders Joensøn oc hans qvinde Boel Lauritzdatter.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no