| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Offentlige Skriftemål i Skien 1660-1679

Transkribert av Gard Strøm 1995.

Aabenbahr Schriftemaal udj Sheen fra d. 19 Novemb. 1659 oc siden frembdelis. 
Sognepræst Jesse Madtzøn. 1659-1679.

19/2-1660 Helle Jacobson med sin H. Birritte Haraldsd. Hi conjugati liges honista tis violarunt.
5/3-1660 Kiresten Erichsd. Børnefad. Jan Nørreborge. Leiermaal.
18/3-1660 Ofve Jansøn med sin Hustru Ingeborrig Olufsd. af Bamle Sogn, som deris barn, en pige 7 uger gammel ligget ihiel. It Pigeb-barn 7 uger gammel ligget ihiel.
24/6-1660 Gunild Laursdaater, Barne - fader Anders Olufsøn. Skal vær nu den tredie gang, hun sig med leiermaal forseer. Lejermaal
2/9-1660 Oluf Tormosøn med sin H. Elene Tormosd. Pro Ligum honistates violationi.
9/9-1660 Tvende Ectefolch af Bamle Sogn, nemlich. (?)Pro Ligum honistates violationi.
3/3-1661 Knud Laursøn med sin H. Dorothe Simensd.Violat lig. honistat.
30/3-1661 Anders Thoresøn med sin H. Karen Svensd.Violat lig. honistat.
21/4-1661 Peder Jørgens. med sin H. Brritte Evindsd.Violat lig. honistat.
5/5-1661 Niels Oddesøn Saugmester med sin Hustru Maren Svenningsd. begge af Bøeherrit, for pigebarn ved 5 aar gammel druchnede udj deris fravarelse. Barneschade.
5/5-1661 Same dag Halvord Jacobsøn med sin Feste qvinde Kirsten Jensdatter Violat lig. honistat.
16/6-1661 Niels Olufsøn Saugdreng med sin hustru n: Anne Lauritzdatt:
14/7-1661 Ellen Halsteensd: som føde sit føster under aaben himmel. Jørgen Contrafeyer Barnets fader.
21/7-1661 Goute Hansøn for Leyermaall med et Løs qvindes person, n: Anne Christensd.
4/8-1661 Biørn Michelsøn med sin Hustru n: Sidtzel Rasmusd.
15/9-1661 Oluf Nielsøn paa Lundetang: med sin Hustru, n: Anne Christensdatter
27/10-1661 Torsten Pederson med sin Hustru Inger Gundersd: af Bøeherrit, som deris barn en dreng, ved 9 uger gammel ligget ihiel.
15/12-1661 Maren Jensd. for leyermaal, med en Soldat n: Oluf Lauritzøn begnen.(?)
29/12-1661 Anne Andersd: for leyermaal, begaen med Peder Svendsøn.
9/2-1662 Thomas Rasmussøn med sin Qvinde n: Gertrud Olufsd.
9/2-1662 ...der Erichsøn med sin Qvinde n. Maren Olufsdatter
20/4-1662 Detlef Pedersen Friys (Friis) med sin qvinde n. Lifve Anundsdd.
27/4-1662 Lauritz Ingvoldsen Schomager med sin qvinde n. Maren Nielsd.
25/5-1662 Kolbiorn Helgeson Namløes med sin qvinde Karen Svendsd: af Holden Sogn, som deris barn en dreng 1 maaned gammel ligget ihiel. Barn schade
3/8-1662 Ingebor Joensd. for Leyermaal, begaen med en Rytter n. Jens Jensøn Tverstad.
10/8-1662 Joen Christensøn med sin festeqvinde n. Mette Olufsd.
24/8-1662 Lauridtz Knudsøn Møller med sin qvinde, Anne Olufsd.
11/1-1663 Hellie Taraldsd. for Lejermaal beaen med Torsten Guldbrands. Tiarebrender.
1/2-1663 Kiersten Rasmusd. for Lejermaal med Anders Svendsche en Rytter.
22/3-1663 Christen Lauritzøn oc hans qvinde for deris lille søn de hafde qvalt, ved 13 ugr. gammel.
22/3-1663 En qvinde af Kraagerøen n. Guløf Aslachsd. som vaar kommen i schade for sin dat: 7 uger gam.
29/3-1663 Anne Olufsd. for leyermaal med Christen Rytter
10/5-1663 Tomas Lauritzøn Finboe, oc Maren Gundersd. for Leyermaal.
17/5-1663 Anund Olufsøn, med sin qvinde n. Gunild Pedersd.
31/5-1663 Hans Olufsøn oc hans qvinde n. Guri Alfsd. 20 uger for tilig.
31/5-1663 Sametid Lisbet Pedersd. Klod, for Leyermaal med Ertmand Corporal.
31/5-1663 Mette Jensd. for Leyermaal, med Palle Pederss. Rytter.
21/6-1663 Gunder Pedersøn Vassdall for hand sig paa dat.(ter) 9 aar fra det H. Sacrament outholdet.
5/7-1663 Claus Matthiesøn Holst, med sin festeqvinde n. Kirstine Olufsd.
26/7-1663 Anund Erichsøn oc hans qvinde n. Anne Lauritzd.
17/1-1664 Maren Abrahamsd. for Leiermaal med en Soldat, Asbiørn Michelsøn
7/2-1664 Margrete Nielsd. for Leyermaal med en Trompeters dreng n. Jan.
14/2-1664 Hendrich Ingvoldsøn Schreder oc Anne Povelsd. for Leyermaal.
6/3-1664 Erich Anderson oc Johanne Alfsd. for Leyermaal.
13/3-1664 Ofve Halvorsøn med sin qvinde n. Ursel Syfversd.
15/5-1664 Joen Mogensøn Schreder oc hans qvinde Karen Joensdaatter.
24/7-1664 Svend Rasmussøn oc hans qvinde Else Søfrensdaatter
7/8-1664 Ursele Halvorsdatter, publ: abhol: for Leyermaal, med Lauritz Bendtzøn
14/8-1664 Karen Jørgensd. for Leyermaal med Adam Jenss.
18/9-1664 Tvende Ecktefolck af Bøeherit n. Tollef Johansen oc Gundbor Biørnsd. for deris Barn de hafde
opprim. som vaar 1 maaned gammel. (Opprimert = klemt/ligget ihjel.)
30/10-1664 Tvende Ecktefolck af Bøeherit n. Anund Biørnss. oc Karen Knudsd. for deris Barn, 12 ugr. gam. de hafde opprim:
6/11-1664 Adam Jensøn hos Cornelis Jansøn for Leyermaal med Karen Jørgensd.
11/12-1664 Oluf Svendss. paa Lundetangen, med sin qvinde n. Kiersten Pedersd.
27/12-1664 Gert Jansøn Bomhoff med sin qvinde n. Karen Jacobsd.
8/1-1665 Hans Laursøn i Hielden med sin Festeqvinde n. Sidtzel Rasmusdaater.
22/1-1665 Karen Pedersd. Søfren Joensøn Saugdrengs af Bamle, som hafde opprim: sit barn - 14 dag. gam.
12/3-1665 Svend Svendsøn paa Snibetorp, oc hans qvinde n. Karen Christensdat.
2/4-1665 Birete Pedersd. af Stafvanger for Leyermaal med Jan Bastiansen Instrumentist.
11/6-1665 Hans Kieldsøn med sin Trolofvede Maria Nielsdaater
23/7-1665 Jens Elofsøn med sin Trolofvede Anne Rasmusdat.
6/8-1665 Ifver Christensøn Aasterød med sin qvinde Birrite Erichsdat.
10/9-1665 Christen Christophersøn hos Borgerm: Casper for homicid. pub. abh:
22/10-1665 Kiersten Erichsdaater for Leyermaal med Oluf Christenss. Schærsiant. 2. gang pub: abh:
12/11-1665 En Bonde af Hvidesøe (Kviteseid) n. Ovald Anderss: Smaas. Som med sin qvinde hafde opprim. deres lille datt. ved ½ aar gammel.
6/5-1666 Oluf Svenningsøn publ. abhol. med Karen Ambiørnsd. for Leyermaal.
6/5-1666 Maren Erichsdat: Som uforvarendis opprim: Endre Schomagers søn n. Peder - 17 dage gammel.
11/11-1666 Carsten Tygess. Schred. oc hans qvinde Johanne Kieldsdat.
2/12-1666 Peder Gundersøn Vrager.(?)
3/1-1667 Anne Haafversd. publ: abhol: for Leyermaal beganget, med Peder Olss. Prip.
17/2-1667 Jytte Hansd. publ: abhol: for Leyermaal med Michel Suhme.
3/3-1667 Ifver Matzen Saugm: oc hans trolofved Cathrine Olufsd. publ: abhol:
28/4-1667 Ingebor Andersdat. for Leyermaal med Lauritz Pedersøn.
2/6-1667 Anders Kieldss. Saugm: med sin Marthe Madtzdatter.
16/6-1667 Jacob Olufss. med sin Ingebor Elofsdatter.
4/8-1667 Birrete Olufsdaater, Niels Knipens af Sannickedal, som hafde opprim: sit Barn - 3 - uger gammel.
4/8-1667 Aslach Anderss. med sin Birrethe Nielsdat.
4/8-1667 Birrethe Joensdatter for Leyermaal.
17/11-1667 Jørgen Pouelsøn oc hans qvinde, Giertrud Andersdat.
19/4-1668 Knud Syverdss. Gutto af Søfde Herrit oc hans qvinde n. Tone Torstensdatt. Som /: disvær:/ hafde opprim. deris unge datter, ved 3 uger gammel.
24/5-1668 Anders Kart for Leyermaal beganget med Kiristen Halvorsdat: fød paa Molhofven.(Moldhaugen)
2/8-1668 Oluf Svenningson paa Snibetorp, med sin qvinde n. Karen Ambiørnsdaatter.
30/8-1668 Kiersten Erichsdatter for Leyermaal, 3 die gang.
6/9-1668 Sivert Hansøn oc hans qvinde n. Kiersten Andersdatter.
21/1-1669 Jens Lauritzøn med sin trolofved. Anne Hansd.
7/3-1669 Maren Olesd. abh: for Leyermaal med Jørgen Detlofss.
18/4-1669 Hans Søfrenss. Snedich: med sin qvinde Asbør Nielsd. abs. for deris barn 18 ugr. gam: de hafde opprim.
6/6-1669 En qvinde af Kragerøe.
6/6-1669 Samme tid et paer folck publ. abh: n. Kolbiørn Holgerss. oc hans qvinde Kiersten Pedersd. som vaar kommen i schade for deris barn.
13/6-1669 Bent Svenningss. abs: for Leyermaal.
10/10-1669 Jens Peders. forige Borgm. Caser Barnholtz Tiener.
17/10-1669 Karen Bertelsd. for Leyermaal med Rasmus Kieldsøn Organist.
2/1-1670 Bent Svenningss. publ. abhol: med sin qvinde Margrete Gertz daatter.
6/3-1670 Oluf Torckelsen, oc hans qvinde Kiersten Joensd.
13/3-1670 Lauritz Søfrenss. Prip, med sin qvinde Ingebor Olufsdat.
10/4-1670 Claus Anderss. Holst, med sin qvinde, Maren Jensd.
17/4-1670 Ingebor Ingebretzd. publ: abhol: for Leyermaal, med Jørgen Detlofss.
12/6-1670 Johanne Alfsd. for Leyermaal, med Marckus n. en fremmed Baadsmand.
19/6-1670 Joen Poulss. med hans qvinde Karen Halvorsd. for deris lille datt: 8 uger gam: de opprim.
10/7-1670 Christen Hansøn Kleensmed, oc hans trolofv. Margrete Matthiesdatt.
10/7-1670 Sammetid Tore Torgiersd. abhol. for Leyermaal.
7/8-1670 Karen Guldbrandtzdat. for Leyermaal med Knud n. En Smedsven.
11/9-1670 Grudaa Torckelsøn med sin qvinde Hellie Tiøstelsdatter.
18/9-1670 Harald Jensøn paa Snibetorp abhol: som udi 14 eller 14 aar icke Søgt Sacramentet.
Presten har skrevet det slik som det står: "14 eller 14".
4/12-1670 Torsten Trugelsen ov hans qvinde Aase Eilertzdaater.
29/1-1671 Jens Knudsøn Holtan af Helgen Sogn, oc hans qvinde, Kiersten Lauritzdatt. Som hafde opprim. deris Barn.
29/1-1671 Aamund Knudsøn oc hans trolof.
29/1-1671 Jens Tiøstelsøn oc hans trolof: Ellen Halvorsdaater.
5/2-1671 Jens Anthoniss. oc Anne Syfverdsdaater.
9/4-1671 Ellen Giermundsdatt. Amme til Rasmus Hansøn, publ: abhol. for Leyermaal, med Jens Jenssøn.
29/5-1671 Kiersten Laursdat. Ole Tollefssøns qvinde af Tørredal publ. abh. for hun /:disvær:/ sin lille Søn opprim. ved 1 maan. gam.
4/6-1671 Hans Olufsøn Kæmper, Som icke paa 13 aars tid Søgt Sacramentet.
4/6-1671 Ingebor Christophersdaatter som i lige maade paa 17 aars tid været til Alters.
16/7-1671 Peder Jenss. Saugmest. ved Ulfos, med sin qvinde Aaste Anundsdat. publ: abhol. for de
/:disvær:/ deris lille Søn opprim. ved 18 uger gammel.
16/7-1671 Ilian Ingmundsdat. af Drangedal, som i sin Mands Christopher Nielss. fraværelse, sin lille Søn 7 ugr: gam: opprim.
23/7-1671 Ole Gunderss. oc hans qvinde Kiersten Olufsdatt. publ: abhol:
30/7-1671 Johannes Alfss. publ. abhol: for Leyermaal.
13/8-1671 Barbara Søfrensdatt. pub: abhol: for Leyermaal med Bendt Dagsøn.
3/12-1671 Maren Hansdaater publ. abhol: for Leyermaal Søfren Gunders.
10/12-1671 Jens Jensen, Vice Laugmands Thiener abs. for Leyermaal.
31/12-1671 Karen Lauritzdatt. abh. for Leyermaal, med Christoph. Rappel.
21/1-1672 Magnild Olufsdat. af Lundeherrit for Lejermaal med en schræder svend n. Michel Anders.
10/3-1672 Maren Madtzdat. for Leyermaal publ. abhol. med Jens Niels.
10/3-1672 Mette Andersdat. for Leyermaal, med Jonas Davids.
17/3-1672 Marthe Claus Saugm. for sin datt. hun opprim. 14 ugr. gam.
24/3-1672 Byrthe Pedersdatt. for Leyermaal, med Anders Hanss.
14/4-1672 Aarhle Christophersd. for Leyermaal, med Hans Peders. en Vigværing, oc er nu anden gang.
16/6-1672 Niels Knuds. for Leyermaal med Maren Svenningsdatt. Decoll in foro Hohienens.(Latin)
23/6-1672 Peder Lauritzøn en Enckemand.
23/6-1672 Søfren Jenss. oc Ingebor Ingebretzd. kom for tilig.
7/7-1672 Joen Peders. oc hans qvinde Lisebet Søfrensdatt.
7/7-1672 Lauritz Trugelsen oc hans qvinde Ellen Rasmusdat.
1/9-1672 Jens Niels. Vinter fra Bergen for Leyermaal.
22/9-1672 Knudt Laurs. Kleensmed, for Leyermaal.
20/10-1672 Madtz Erlandss. med sin qvinde n. Aase Joensdaater, kom for tilig.
5/1-1673 Ahl Erichsd. som holdet sig fra den hellige nadvers delactighed, snart ved 11 aar.
12/1-1673 Holger Stephans, oc Maren Nirisd., "hvicke ny,"(?) som tilbørligen, deris Ecteskab begynt. Februarius Dorethe Eenvoldsdaater for Leyermaal med Niels Hansøn schomager Svend.
16/3-1673 Jens Peders. oc hans qvind Karen Laursd. Antc- tempg:
20/4-1673 Hans Rolfsøn, som sig paa det tredie aar fra Sacramentet hafde eutholdet.
27/4-1673 Peder Sthenssøn, oc hans qvinde, Sara Anundsd.
4/5-1673 Graa Olufsdat. for Leyermaal, begaaget med Bent Hansøn
11/5-1673 Christen Erichss. oc hans qvinde Johanna Matzdat.
8/6-1673 Mette Olesd. for Leyermaal med Svend Joensøn Schomager S.(venn)
29/6-1673 Svend Joensøn Schomagersvend, for Leyermaal. ut supra.
20/7-1673 Daniel Søfrens. oc Gjærtrud Alfsdat. trolofvede folck.
31/8-1673 Johan Sthens. Masmester pub. abh. pro homicid.
7/9-1673 Michel Halvors. publ. abhol. for Leyermaal med Ragnild Andersd.
16/11-1673 Anne Jensd. publ. abh. for Leyermaal med Ole Lüster.
23/11-1673 Niels Hanss. schomager p. abh. for Leyermaal med Dorde Envoldsd.
7/12-1673 Peder Anderss. med sin trolof. Inger Pedersd.
7/12-1673 Skjøner Olufs. med sin Ingebor Rolfsdatt.
18/1-1674 Martha Anundsdaater /: Lauritz Herlofsøns qvinde en fattig huusmand paa Glende i Gjærpen Sogn:/ publ. abhol. for sin Lille datt. - 8 uger gammel som hun disvær, udi Søfne hafde opprim.
1/3-1674 Gunild Jensdat. abhol. for Leyermaal med Oluf Michelss.
26/4-1674 Oluf Pedersøn oc Karen Olufsd. for deris forseelse mod det 6. Bud.
24/5-1674 Elias Christopherss. oc hans qvinde Birethe Tørstensdatt. som komme for tilig.
23/8-1674 Anders Tørrenes af Drangedal oc hans qvinde Inger Tollefsdatter som /:disvære:/ haver opprim. deris Lille Søn - ½ aar gammel.
23/8-1674 I lige maade Ole Knudss. oc hans qvinde Groe Erichsdaater, som oc haver opprim. deris Lille Søn - 10 uger gam: Publ. abhol.
4/10-1674 Jochim Ruhr oc Inger Michelsd. publ. Abhol.
13/12-1674 Michel Hanss. oc hans qvinde Annicken Anthonid. - ante tempg.
10/1-1675 Hans Erichsøn oc hans qvinde Mette Olufsdat. ante tempg
10/1-1675 Bent Hansøn
17/1-1675 Karen Hanibalsdat. Ole Knuds. Saugm. publ. abhol. for hun sin daater - 22- Uger hafde opprim.
24/1-1675 Bent Alfsøn oc hans qvinde Maren Andersd. for de sig fra Sacramentet paa det 5. aar hafde entholdet.
24/1-1675 I lige maade Amund Hellegsøn oc hans qvinde Marthe som sig fra holdet fra Sacramentet paa 2 aars tid.
24/1-1675 Joen Nielsøn som icke søgt Sacramentet paa 5 aars tid.
24/1-1675 Anne Joensdatt. for Leyermaal, beganget med Villom Jørgensøn Diigsckærer.
31/1-1675 Anne Matzdaater af Bamle, som /: disvær :/ af uact oc schødisløes hafde qvalt, den hæd.(erlige) oc vellærde Mand her Peder Hansøn Braad Lille Søn - 13 - uger gam. udi vuggen.
7/3-1675 Søfren Bjørnsøn Skorsteinsfeyer, for hand paa 20 aars tid sig fra Sacramentet entholdet oc for hans Lætfærdigheds bedrift med et Løst qvindfolck n. (navnet ikke nevnt G.S.)
14/3-1675 Ole Christens. Corporal publ. abh. pro homicid.
20/6-1675 Marthe Laursdat. Anders Gunderssøns paa Bøe i Gjerpen Sogn pub. abh. for sin lille dat. n. Kjersten 4 uger oc 2 dage som hun /: disvær :/ hafde opprim.
27/6-1675 Ragnild Andersdat. for Leyermaal abhol. beganget med Michel Halvordsøn Som er nu anden gang.
6/8-1675 Dorde Joensdatt abhol. for Leyermaal beganget med Villom Christens. Som er andengang.
8/8-1675 Ingebret Lauritzøn oc hans qvinde oc Kjersten Lauritzdatter abh. for de komme ante temp.
29/8-1675 Maren Hansdatt. paa Snibetorp abh. for Leyermaal med Gundmund Chrisophers.
5/9-1675 Peder Anders. oc hans qvinde Ecktefolck. ante temp.
5/9-1675 Johanne Laursdatter abh. for Leyermaal med Ole Rolfsøn.
12/9-1675 Ole Olesøn oc Margrete Clausdat. Ectefolck.
12/9-1675 Ursele Christophersdat. abh. for Leyermaal, med Jost Jørgensøn Pottemager, som er nu 3die gang hun forseet sig.
26/9-1675 Elias Jensen Røed oc hans qvinde Barbara Jacobsd. abh. anto. temp.
5/12-1675 Lauritz Thomes. oc hans trolofvede Olov Olesdatt.
5/12-1675 Cathrine Olesd. abh. for Leyermaal med Evind Torbiørnss.
5/12-1675 Kjersten Assersdat. for Leyermaal med Lauritz Hans.
12/12-1675 Publ. abh. Lauritz Ingebretzen med sin qvinde Tønnild Lauritzdatt. ante temp.
16/1-1676 Maren Poulsd. for Leyermaal, med Peder Svendss. Saugm.
27/2-1676 Oluf Gundersøn Vougland fra Tørredal med sin qvinde n. Inger Torbjørnsd. abh. for de /: disvær :/ deris datt. 13 uger gam: opprim.
5/3-1676 Anne Joensd. En huusmands qvinde af Lunde herrit, for hun sin daater, 6 uger gammel hafde opprim.
2/4-1676 Anders Christenss. for Leyermaal med Sophia Anundsdatter.
21/5-1676 Sophia Anundsdatter for Leyermaal med Anders Christenss.
28/5-1676 Ole Pedersøn med sin qvinde Karen Olesdatter abhol. ante tempg.
28/5-1676 Isaach Erlandssøn med sin qvinde Anne Havoldsdatter i lige maade, ante tempg.
27/8-1676 Ener Andersøn oc Olouv Tordsd. publ. abhol. for Leyermaal.
26/11-1676 Niels Haraldsøn oc hans qvinde Anne Jørgensdatter ante tempg.
11/3-1677 Elof Elofsøn med sin qvinde Christentze Olufsdatter, publ. abhol. ante tempeg. (Det mangler skriftemål for resten av 1677, hele 1678 og alt før august i 1679. G.S.)
31/8-1679 Gullig Pedersøn Møller med Margrete Gertdatter, Ecte folck ante tempg.
7/9-1679 Peder Olufsøn oc Inger Joensd. Ectefolck ante tempg.
16/11-1679 Inger Dirichsdatt. for Leyermaal, med Søfren Knudsøn Schrifver paa Spaniefar.
7/12-1679 Peder Jensøn for Leyermaal, med Karen Aastesdatter.
28/12-1679 Anders Joensøn oc hans qvinde Boel Lauritzdatter.

(C) Gard Strøm.