ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kirkebøker for Skien

 

Begravelser i Skien 1716-1756

Oppdatert 31.10.2021

Transkribert av G.S., Brevik 2004-2007.


Søk på denne siden: Hold nede [CONTROL] og trykk [F].

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, men deler gjerne med andre interesserte Jeg leser ikke korrektur, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.

Andre døde og begravede i Skien:
| 1659 - 1679 |
| 1716 - 1756 | 1755 - 1791 | 1792 - 1814 |
| 1814 - 1842 | 1842 - 1856 | 1856 - 1865 | 1866 - 1877 | 1878 - 1890 |


May Maanedt
10/5-1716, Sl. Joen Amundss. Karen, 63.
9/5-1716, Hands Ærværdighed Hr. Ludvig Blehr, 73. Indsat i Kirchen.
20/5-1716, Povel Guldbrandss. Qvinde paa Øen, 49 aar.
22/5-1716, Stefan Rasmuss. ”Pæskrinør”(?), 29 ½.
28/5-1716, Een fremed fangen Soldat.

Juny Maanedt
9/6-1716, Jaye van Vorchum, (alder ikke innført). Indsat i Kirchen.
20/6-1716, Ingeborre Baadsmands, (alder ikke innført).

Julii Maanedt
4/7-1716, Mette, Sl. Joen Poulss., 49.
dito, Søfren Raadstue-Tiener, 46.
8/7-1716, Halfvor Pederss., 72.
9/7-1716, Maren Børresdatter, 20.
dito, Anun Olss. Blegebach og Hands Kone, (alder ikke innført).
13/7-1716, Karen Schiltrøed, 39.
14/7-1716, Hands Byfoegd, 46.
18/7-1716, Anne Haker, 56.
20/7-1716, Malene, Sold. Olle Bechs, 34.
25/7-1716, Else Bugge, 59.

Augusti Maanedt
5/8-1716, Halfvor Olss., 59.
7/8-1716, Johan Curtz, 44.
7/8-1716, Marthe Swatz, (ingen alder nevnt).
11/8-1716, Cornelius Christenss., 39.
13/8-1716, Christopher Mules Kone, 44.
14/8-1716, Anders Handss. Zwind (Svingeler), 74.
15/8-1716, Lars Handss., 63.
15/8-1716, Hands Kudsk, 66.
20/8-1716, Anne Bødches uægte barn, 3 uger.
24/8-1716, Christopher Smeds barn, 3 uger.
30/8-1716, Hendrich Smed, 44.

Septembr. Maanedt
8/9-1716, Jens Thue, 30 ½.
9/9-1716, Abraham Kjers kone, 64.
10/9-1716, Joen Bagge, 56.
10/9-1716, Povl Jyde, 50.
11/9-1716, Truls Lyderss. Enche, 39.
21/9-1716, Anne Joensdatter paa Øen, 16.
24/9-1716, Haagen Bruuns Kone, 28.

Octobr. Maanedt
12/10-1716, Hermand Anderss. Enche, 45.
20/10-1716, Isach Thomassøns dødfødte barn og
(20/10-1716), Steen Aafos drengebarn, 10 uger.
23/10-1716, Margrethe, Lars Giertss, 66.
27/10-1716, Halfvor Olss. datter, 13.

Novembr. Maanedt
4/11-1716, Jackob Anderss., 38.
7/11-1716, Sophi hos Jørgen Erichss., (alder ikke nevnt).
8/11-1716, Ole Lies barn, 1 aar.
14/11-1716, Cathrine Budsh, 64.
17/11-1716, Madm Sl. Turmans, 36. Indsat i Kirchen.
25/11-1716, Svoger Hands Kone. (Kan det være prestens svoger det er snakk om? Alder ikke nevnt).
28/11-1716, Sal. Cornelii Christenss. datter, 16 uger.

Decembr. Maanedt
3/12-1716, Christian Binch, 56.
11/12-1716, Joen Pederssøn paa Bachen, 40.
17/12-1716, Hands Anderss. barn, ½ aar.
20/12-1716, Anne Sal. Erboes, 36.
22/12-1716, Frue Bergraad Mechelborgs, 59.
30/12-1716, Abraham Elefssøns barn, 16 uge.

1717
January Maanedt
6/1-1717, Niels Gregerss., 22.
11/1-1717, Abraham Jackobss., 46.
18/1-1717, Gytte, Jackob Jenss., 75. (Gytte Hansdatter).
22/1-1717, Christopher Skredder, 33.
22/1-1717, Kirsten ”Skeiesd.”(?), 50.

February Maanedt
1/2-1717, Johanne Gauta, Blinde Anne, (ingen alder).
7/2-1717, Jørgen Døhl, 36.
20/2-1717, Joen Torjerss. Søn, 3-4 maaned.
23/2-1717, Jackob Anderss. Søn, 4 uger.
26/2-1717, Pol Guldbrandss. Moder, 53.

Martii Maanedt
8/3-1717, Jørgen Jørgenss. Kone, 37.
25/3-1717, Major Mechelborgs frue, 44.

April Maanedt
3/4-1717, Borses Keriste (?), 66.
13/4-1717, Aslach Mogenss. Søn, 2 Maaned.
20/4-1717, Hands Asbiønss. Søn, 6 uger.
28/4-1717, Michel Hofmands datter, 6 M.

May Maanedt
4/5-1717, Anders Quist, 30.
5/5-1717, Else Søfrensd., 33.
7/5-1717, Mads Walebøes datter, 4 aar.
10/5-1717, Niels Nielss. Snedchers datter, 4 ug.
11/5-1717, Tormo Simenss. Datter, 22.
12/5-1717, Mette Leppen (Lappen?), 66.
13/5-1717, Pernelle Barth, 59.
14/5-1717, Kittil paa Øen, 50.
14/5-1717, Samuels Børte, 62.
15/5-1717, Hands Rann (Ramm?), 39.
21/5-1717, Finds Astri, 86.
22/5-1717, Olle Langmand, 60.

Juny Maanedt
9/6-1717, Jackob Tydskers Kone, 41.
14/6-1717, Peder Jonss., 37.
21/6-1717, Maren Erichsdatter, 95.
27/6-1717, Claus Wenstøbs datter, 12.
28/6-1717, Christopher Molstad, 60.

July Maanedt
3/7-1717, Rasmus Thomæsøns Søn, 3 ½ aar.
10/7-1717, Michel Stianss., 44.
17/7-1717, Torchel Pederss., 50.
19/7-1717, Peder Christenss. Datter, 3 ½ aar.
23/7-1717, Ole Torgierss. Datter, 3 aar.
24/7-1717, Catharine, Sal. Olle Jenss., 50.
27/7-1717, Peder Christenss. Datter, 7.
28/7-1717, Ifver Sommers Barn, 14 dage.
30/7-1717, Zarcha Bruun, 67.

Augusty Maanedt
2/8-1717, Niels Olss. Søn, ½ aar.
3/8-1717, Michal Isachss., 73.
4/8-1717, Anne Snedchers, 52.
13/8-1717, Rasmus Thomess., 56.
18/8-1717, Hands Bagges Qvinde, 58.
22/8-1717, Hands Tobachspinders Kone, 38.
26/8-1717, Askier Handsdatter, 68.
28/8-1717, Rector Bernhof, 55.

Septembr. Maanedt
3/9-1717, Christen Walebøes Søn, 8.
5/9-1717, Petter Feldtbereder, 29.
14/9-1717, Underbyefogdens Datter, 3 ½.
23/9-1717, Caspar Chums Søn, 4 Uger.
24/9-1717, Halfvor Snedcher, 62.

Octobr. Maan.
21/10-1717, Søfren Pederss., 40.
24/10-1717, Annichen Skomager. 72.
24/10-1717, Thomas Skredders Barn, 10 Uger.
27/10-1717, Tyge Hieldens Datter, 2.

Novemb. Maanedt
8/11-1717, Peder Skredder, 47.
10/11-1717, Hands Feldbereder, 37.
19/11-1717, Jens Gregerss. Barn, 8 m.
19/11-1717, Giøran Wefvers d. C., 6 aar.
20/11-1717, Caspar Barnholt, 42. I Kirchen.
29/11-1717, Anders Jydes b., 3 ug.

Decembr. Maanedt
2/12-1717, Kirsten Props. barn, 12.
22/12-1717, Michel Møller, 60 i Kisten, Niels Halfvorss. C., 2.
30/12-1717, Een Matros paa Øen, 43.

Januar.
6/1-1718, Christen Thranes barn, 6 ugr.
9/1-1718, Hands Firings barn ¾ aar.
13/1-1718, Een Soldat fra Hitterdahl, 72.
21/1-1718, Jens Høsts Kone, 59.
30/1-1718, Anun Halfvorss., 39.
30/1-1718, Ole Knudss. barn, 6 Maaned. I Kiste med Anun Halfvorss.
30/1-1718, Lars Christenss. barn, 2 aar. I Kiste med Anun Halfvorss.

Febr.
10/2-1718, Hands Aas, 50.
13/2-1718, Grols Datter, 14 uger.
13/2-1718, Tugtilds(?) Søster paa Bachen, 60.

Martii
2/3-1718, Kirsti Ragga, 60.
7/3-1718, Ingebret Arentss., Enche, 56.
10/3-1718, Stiftambtmand Adlaer, 58. Indsat i Kirchen.
11/3-1718, Malene Ullefos, barn, 3 m.
15/3-1718, Jens Jackobss., 42.
18/3-1718, Inger Svendsdatter, 38.
27/3-1718, Kiel Davidss., 59.

Aprili
11/4-1718, Olle Joenss. Søn, 5 m.
25/4-1718, Herman Skredders barn, 14 ug.

Majo
6/5-1718, Hands Tieners(?) barn, 9 ug.
10/5-1718, Madz Walebøes barn, ¾ aar.
16/5-1718, Een Soldats barn, 1 aar.
26/5-1718, Een Gammel Kone, 60.

Junio
4/6-1718, Hands Anderss. barn, 8.
9/6-1718, Thore Nommes Hustrue, 42.
9/6-1718, Een Fattig Soldats Hustrue, 44.
18/6-1718, Johannes Svendske, 60.
20/6-1718, Maren, Rasmus Thommass., 49.
23/6-1718, Frue Cancellie Raad Adlaers, 85. Indsat i Scheen Kirche.
25/6-1718, Johan Hake (Halle?), 48.
27/6-1718, Jackob Qvislen, 48.

Julio
1/7-1718, Marthe Jensdatter, 50.
3/7-1718, Niels Tamburs Qvinde, 73.
8/7-1718, Een gammel fattig Qvinde, gl.
11/7-1718, Abraham Kier, 64.
I samme Kiste, Pal q(?) Ørns og Hands Christss. ..... barn, 13.
22/7-1718, Michel Olss. Kone, 27.
28/7-1718, Jens Grams barn, 8 dag.
29/7-1718, Rasmus Jørgenss. dreng, 24.
30/7-1718, Jens Molbachs Datter, 14.

Augusto
10/8-1718, Anders Handss. Datter, 41.
11/8-1718, Barbro Skinner, 80.
Codem Die. Een gammel pige hos Christen Wægter.
22/8-1718, Svend Carlss., barn og Else ........... 2 à 3 uger.
22/8-1718, Borrings Kieriste, 53.
23/8-1718, Hands Gunderss. barn, 2 ½ aar.
28/8-1718, Jan Pederss., 64.
29/8-1718, Søfren Nielss., 86.

Septembr
3/9-1718, Borgermester Simenss., 63. I Capellet.
4/9-1718, Jens Molbach, 43.
25/9-1718, Lisbeth Davidsdatter, 64.
26/9-1718, Søfren Nielss. Søn, 14 uger.
27/9-1718, Ingebor Kormand, 46.

Octobr.
6/10-1718, Nichmans Søn, 3.
11/10-1718, Haralds Enche, 30.
11/10-1718, Rasmus Nielss. Søn, 1 dag.
13/10-1718, Per Murmæsters Barn, 1 aar.
15/10-1718, Claus Tems barn, ½ aar.
18/10-1718, Gunnild Torgiersdatter, 52. Fra Vinnie.
20/10-1718, Anders paa Øen, 78.
30/10-1718, Haagen Guldsmeds barn, 1 dag.
30/10-1718, Anun Roersmand, 81.
I Kisten Ole Olss. barn og .......sts barn.

Novembr.
4/11-1718, Hagedorns barn, 3 timer.
18/11-1718, Christian Pederss. Barn, 18 uger.

Decembr.
3/12-1718, Claus Smeds Barn, 12 uger.
9/12-1718, Kirsten Finch, 33.
20/12-1718, Casper Chug, 31.
22/12-1718, Leword Mæhlums barn, 1 ½ aar.
22/12-1718, Povl Brodahls Kone, 20.
29/12-1718, Per Wigwerrings Søn, 18.
30/12-1718, Christen Thobiass. Qvinde, 68.

Døde 1719
Januario.
14/1-1719, Anne Jensdatters barn, 14 dage.
29/1-1719, Blinde Reyer, 80.
31/1-1719, Thone Tollefsdatter, 101.

Februario.
10/2-1719, Dorthe aarhuus, 73.
10/2-1719, Svend Anderss., 40.
17/2-1719, Halfvor Muurmesters Qvinde, 20.
26/2-1719, Lisbeth Thommesdatter, 78.
29/2-1719, Halvor Isachss., 27.

Martio.
4/3-1719, Marthe Karth, 56.
8(?)/3-1719, Maren Thoersdatter, 84.
11/3-1719, Halvor Pipil, 51. (”Halvor Halvorsen Pipil i Querndahl” – annet sted i kirkeboka. G.S.).
28/3-1719, Brodahls Søn, 3 m.
30/3-1719, Een gammel Soldat i Hospitalet. Fattig Jord.

Aprili
2/4-1719, Olle Niriss., 66.
4/4-1719, Caspar Frantsens Søn, 2.
5/4-1719, Anun Juel, 70.
8/4-1719, Jens Thommess. Qvinde, 36.

Majo
1/5-1719, Bends Schutz barn, 14 dage.
12/5-1719, Hands Bagge, 60.
19/5-1719, Halfvor Joenss., 28.
23/5-1719, Erich Søfrenss., 80. I kisten med Isach Thommess. barn, 1 aar.
23/5-1719, Een Soldat, 32.
24/5-1719, Trond Larss., 30.
25/5-1719, Olan(?) eller Han(?) Prep, 72.
26/5-1719, Olle Wolstad, 31.
I Kisten Albert Abiønss. barn.

Junio
4/6-1719, Rasmus Svendss., 50.
6/6-1719, Een fattig Tellebonde, 56.
9/6-1719, Hans Wefvers Søn, 24.
9/6-1719, Hans Wefvers Søn, 26.
20/6-1719, Anders Jørgenss. Kone, 36.
25/6-1719, Een Gammel fattig Kone, 70.
30/6-1719, Niels Hafverlef, 40. (Skifte i 1722).

Julio
9/7-1719, Johannes Aldstedtz Kone, 50.
11/7-1719, Henning Clauss. Barn, 14 dage.
13/7-1719, Ole Galt, 42.
13/7-1719, Christen Walebøes barn, 1 ½.
16/7-1719, Ole Lies barn, 2.
23/7-1719, Anders Trælbords (Trælborgs) Qvinde, 32.

Augustio
12/8-1719, Petter Høymands barn, 16 uger.
16/8-1719, Claus Hyls barn, 1 ½.
16/8-1719, Jan Urtegaardsmands barn, 1 ½.
18/8-1719, Jens Perss. barn, 4 uger.
24/8-1719, Per Swingelers barn, 1.
26/8-1719, Per Børress. Søn, 2.

Sept.
1/9-1719, Joen Rimarss., 60. F.j.
8/9-1719, Een Soldat, 30. F.j. (Fattig jord).

Octobr.
3/10-1719, Halvor Handss. barn, 3 m.
6/10-1719, Sebille Handsdatter, 46.
21/10-1719, Jørgen Owenbergs datter.
30/10-1719, Thore Handsdatter.

Novembr.
3/11-1719, Claus Giertss. barn, 3 dage.
30/11-1719, Børthe Snedchers, 76.

Decembr.
22/12-1719, Ajkants Aaste, 63.
28/12-1719, Provstens Lille Datter, 8.

1720.
Januario
11/1-1720, Christen Walebyes barn, ¾ aar.
15/1-1720, Søfren Lundes søn, 15 ug.
20/1-1720, Morten Kragheds Søn, 14 dage.
22/1-1720, Anders Trelbowrs (Trællborgs) Moder, 60 (Aase Bentsdatter).
31/1-1720, Joen Sem, 50. I kisten;
Stephan Rasmuss. barn.

February
5/2-1720, Siwert Ifwerss. barn, 1. f.j.
20/2-1720, Maren Clausdatter, 64 (f. ca. 1655).
26/2-1720, Mads Øen, 54.
28/2-1720, Pol Michelss. barn, 4 uger.

Martii
10/3-1720, Peder Simenss. Moder, 86. I kisten med hende;
Pernelle Mortensd., 2 u.
12/3-1720, Wolstads søn, ¾ aar.
19/3-1720, Erboes datter, ¾ aar.
28/3-1720, Olle Lies Wermoer, 74.

Aprilis
3/4-1720, Obriste Bruns datter Joh. Margrethe Brun, gl. Pige, 41.
8/4-1720, Azle Bagers barn, 1 ½ aar.
17/4-1720, Thomas Rusch, 46.
18/4-1720, Ragnild Selgdøm(?), 40.
19/4-1720, Borrings Kone, 34.
30/4-1720, Hands Christenss. søn, 1 ½.

Majo
6/5-1720, Kirstine Fendt, 64.
8/5-1720, Arne Joenss. barn, 2.
15/5-1720, Borgermester Simenss. Enke, 63.
16/5-1720, Peder Murmesters Kone, 74.
23/5-1720, Jackob Bagge, 69.
24/5-1720, Gunder Tomodss. Qvinde, 43.
29/5-1720, Jens Kandstøbers Qvinde, 46.

Junio
8/6-1720, Anne Michelsdatter, 68.
15/6-1720, Juel Bragtikandt(?), 67.
21/6-1720, Thommes Isachss. barn, 7 uger.
30/7-1720, Guttorm Gunderss., 57.

Julio
7/7-1720, Anders Anderss. Kone, 36.
18/7-1720, Een fattig Qvinde, 61. F.j.
26/7-1720, Daniel Jonss., 43.
31/7-1720, Ole Wægters lille barn, 8 dage.

Augusto
8/8-1720, Olle Torchilss. Kisten, 85. F.j.
17/8-1720, Gunder Olss. barn, ½ aar.
22/8-1720, Casper Frandss. barn, ½ aar.

Octobri
11/10-1720, Borrings søn, ½ aar.
16/10-1720, Knud ......s(?) Qvinde, 63. F.j.
24/10-1720, Lars Skreddr, 39.

Novebr.
2/11-1720, Casper Cures (Tunes?) søn, 12.
2/11-1720, Gunder Wellins(?) barn, 6.
7/11-1720, Daniel Jenss. barn, 2.
18/11-1720, Jens Kittelss. Qvinde, 53.
19/11-1720, Altenburgs dødfødte barn.
22/11-1720, Daniel Tuftes barn, 1.
28/11-1720, Gunder Olss. Qvinde, 90. I Kisten;
Lucas Fardrengs barn.

Decembr.
2/12-1720, Anders Anderss. barn, 1 ½.
11/12-1720, Guldbrand Guldbrandss. barn, 1.
13/12-1720, Knud Helgess. barn, 3.
13/12-1720, Arne(?) Cuafmand, 62. F.j.
16/12-1720, Børre Garwers barn, 2.
16/12-1720, Gunder Pusters barn, 2.
20/12-1720, Giert Eliæss. barn, 1.
22/12-1720, Lisbeth Jensdatter, 24.
22/12-1720, Christopher Smeds barn, 1.
23/12-1720, Knud Handss. barn, 1.

1721

Januario
2/1-1721, Anders Swinglers barn, 2.
2/1-1721, Christen Jeppess. barn, 2.
3/1-1721, Mads Walebyes (Valebø) barn, 1.
4/1-1721, Niels Madsens barn, 1 ½.
10/1-1721, Isac Moes barn, 2.
10/1-1721, Hans Jørgen Musicant, 76.
30/1-1721, Hands Gunderss. barn, 5.
30/1-1721, Een gl. blind kone, 86. F. j.

Febr.
5/2-1721, Jens Jackobss. barn, 2.
7/2-1721, Hands Gunderss. barn, 3.
9/2-1721, Ole Guldbrandss. Kone, 26. F.j.
9/2-1721, Niels Weyers søn, 2 (?).
14/2-1721, Anders Flaademands barn, 1 ½ m.
15/2-1721, Olle Justss. barn, 2.
15/2-1721, Peder Erichss. barn, 1 ½.
17/2-1721, Hands Smiths Søn, 2 ½.
19/2-1721, Petter Swendskes (?) barn, 2.
22/2-1721, Olle Lies barn, 2.
25/2-1721, Hands Agedants barn, 1.
26/2-1721, Bøye Petterss. barn, 1 ½.

Martio
4/3-1721, Rasmus Hermandss. barn, 2.
5/3-1721, Laers Christopherss. barn, ½.
7/3-1721, Jens Snedchers barn, 7.
8/3-1721, Peder Bagges Enbarn, 1 ½.
11/3-1721, Claus Hyls barn, 1 ½.
12/3-1721, Casper Curs og Møllers børn.
13/3-1721, Jørgen paa Bergets barn, 2.
13/3-1721, Jens Trostes barn, 3 ½.
14/3-1721, Thommes Søfrenss. barn, 1.
17/3-1721, Seiferts barn, 1 ½.
22/3-1721, Niri Helgess. barn, 2 m.

Aprili
3/4-1721, Aasmunds Gunnild, 78.
15/4-1721, Olle Guldbrandss., 64.
16/4-1721, Lars Skræders wermoer, 66.
26/4-1721, Claus Glasmester, 69.
I kisten med ham nedlagt Halfvor Garvers barn, 16 uger.
30/4-1721, Guldbrand Olss., 32. F.j.

Majo
5/5-1721, Dorthe Thrane, 68.
11/5-1721, Lars Grams Encke, 70.
21/5-1721, Joen Sems barn, ½.
NB. (I kisten med) Thomes Isachss. barn.

Junio
9/6-1721, Daniel Søfrenss., 86. F.j.
10/6-1721, Peder Ruch, 56. Scheen Kirche.
21/6-1721, Joen Kongsbergs barn, ½. F.j.
23/6-1721, Peder Floeds barn, 1 ½.

Julio
17/7-1721, Jens Høstes barn, 12 uger.
18/7-1721, Hakelns(?) barn, 2 timer.
19/7-1721, aarlau Snedcher, 81.
26/7-1721, Gunder Olss. barn, 6 ug.

Augusto
12/8-1721, Christen Jenss. barn, ½.
23/8-1721, Christopher Roersmand Kone, 49. F.j.

Septembr.
1/9-1721, Maria Ballestad, 40.
2/9-1721, Hands Bentzen, 60. F.j.
4/9-1721, Maria Jackobsdatter, 32.
19/9-1721, Hendrich Snedchers barn, 4 ug.
27/9-1721, Rasmus Adrianss. barn, 3 ug.

Octobr.
2/10-1721, Christian Pederss. barn, 1 Maaned.
9/10-1721, Jens Hadslef barn, 3 uger.
15/10-1721, Judith Mæla, 45.
I Kisten med hende nedlagt, Ingebor Jensdatters barn, 16 uger.
21/10-1721, Matr.(?) Meyers barn, 3.
26/10-1721, 2de smaa børn af siuge huset paa Lund(e?). F.j.

Novembr.
8/11-1721, Niels Olss. barn, 6 dage.
9/11-1721, Poul paa Øens barn, 10 uger.
12/11-1721, Sr. Weyers barn, 4 uger.

Decembr.
1/12-1721, Frandz Lorentzens 2de smaa børn, 1 time.
24/12-1721, Knud Christopherss. barn, 1 aar. F.j.

1722

Januario
4/1-1722, Erichs Ingebor paa Taterbachen, 61.
20/1-1722, Giertrud Cloed, 50.
21/1-1722, Søfren Rasmuss. kone, 39.
23/1-1722, Claus Guldsmeds kone, 31.
27/1-1722, Rasmus Hermandss. Kone, 45.

Febr.
6/2-1722, Johanne, Sal. Frandz Cudrioue, 67.
15/2-1722, Søfren Muurmester, 80.
20/2-1722, Per Anderss. Mæla, 61.

Martio
9/3-1722, Thomes Anderss. dødfødte barn.
20/3-1722, Hands Asbiønss. 2de børn, ½ og 2.
27/3-1722, Lars Taraldss. Moder, 76.

April.
11/4-1722, Hands Krags barn, 1 dag.
14/4-1722, Jan Frandzs, 68.
I Kisten med ham, Hands Anderss. barn.

Majo
2/5-1722, Christopher Roersmands barn, 1. F.j.
2/5-1722, Een Fattig Mand fra Siuge Huuset. F.j.
5/5-1722, ”Christian”(?) Pederss. barn, ½.
9/5-1722, Joen Jackobss. barn, 1.
9/5-1722, Hands Kudsks(?) barn, ½.
23/5-1722, Niels Snedchers barn, 3 uger.
27/5-1722, Christen Walebye(?), 25.
29/5-1722, Isach Thommess. barn, 1.

Junio
4/6-1722, Rasmus Nielss. barn, ½.
7/6-1722, Lars Taraldss. barn, ½.
17/6-1722, Børte, Peder Anderss., 66.
17/6-1722, Capt. Barholts barn, Sadt i Kirchen.
11/6-1722, Von Cappelen, 54. Sadt i Kirchen.
12/6-1722, Dend ihieelstuchen mand af Mt. Meyer, 36.
19/6-1722, Hands Agedants barn, 1 dag.
20/6-1722, Hands Pederss. Næskil, 44.
22/6-1722, Capt. Barnholts barn, Sadt i Kirchen.
25/6-1722, Mertr. Meyers barn, 2 m.

Julio
2/7-1722, Anne Hedemarch, 26.
3/7-1722, Steenblok, 24.
4/7-1722, Tobias Hichmans barn, 1.
22/7-1722, Joen Gram, 32.
31/7-1722, Jackob Halfvorss. barn, 1. F.j.

Aug.
9/8-1722, Hagendorns barn, 3 m.
16/8-1722, Saamund Anderss. barn, 3 m.
22/8-1722, Olle Søfrenss. barn, 2 m.
24/8-1722, Lollichen, 55.
30/8-1722, Jan Hendrichs barn, 1 m.

Sept.
1/9-1722, Mogens Skredder, 79.
1/9-1722, Giert Pross. eller Giert Perss., 38.
2/9-1722, Erich Laurss. barn, 1 ½.
2/9-1722, Anders Ehrens(?), 40.
2/9-1722, Olle Anderss. Baadsmand, 50. F.j.
14/9-1722, Per Glasmester, 25.
16/9-1722, Karen Tobiasdatter, 58.
26/9-1722, Jens Laurss. barn, 2 dage.
30/9-1722, Simen Willadsen, 62. F.j.

Octobr.
14/10-1722, Jens Hollenders Kone, 66.
28/10-1722, Majr. Peder Nyeborg, 68. Nedsadt i Kirchen.
30/10-1722, Signe Lycha, 70. F.j.

Novembr.
7/11-1722, Thyge Helgess. barn, 2 dage.
7/11-1722, Hands Smiths Tieniste Pige, 24.
10/11-1722, Hands Smiths Moder, 64.
16/11-1722, Maren Mæhn, 35.
19/11-1722, Olle Justss. Moder, 65.
23/11-1722, Hands Rehn, 49.

Decembr.
3/12-1722, Karen Posts datter Maren, 28.
5/12-1722, Maria Maalers P. (?), 65.
6/12-1722, Bendt Jaenss. barn, 1.
23/12-1722, Albert Abrahamss. barn, 14 ug.
30/12-1722, Niels Torbiønss. Qvinde, 34.
I Kisten med hende nedlagt:
Hands Gregerss. barn
og Christian Perss. barn
Thommes Søfrenss. barn.
30/12-1722, Niri Gregerss. barn, 14 ug.

1723

Januario
12/1-1723, Joen Bingholts barn, 3.
15/1-1723, Anders Braads barn, 5 uger.
19/1-1723, Per Garfver, 58.
20/1-1723, Malene, Sal. Per Jenss., 40.
21/1-1723, Margrethe Thoersd., barn, ¾.
30/1-1723, Joen Asgautss. barn, 5 m.

Februario
5/2-1723, Erich Laurss. barn, 13 dage.
12/2-1723, Albert Abrahamss. barn, 5.
I Kisten nedlagt Halvfor Nielss. barn 3 uger.
12/2-1723, Perugmager Kins barn, 1.
14/2-1723, Niels Tambur, 80.
14/2-1723, Halfvor Wægter, 81. F.j.
19/2-1723, Karen Thoersdatter, 88.
21/2-1723, Inger Krabbe, 50.
22/2-1723, Søfren Rasmuss., 63.
26/2-1723, Apothecher Wulf, 42.

Martio
3/3-1723, Niels Jydes Kone, 38.
I samme Kiste nedlagt Isach Nielss. barn.
10/3-1723, Peder Murmester, 78.
17/3-1723, Anders Parugmagers Kone, 31.
21/3-1723, Torgier Handss., 86.
I Kisten med ham, Giert Krabbes barn, 3 m.
24/3-1723, Ifvr Stuck, 45.
31/3-1723, Laurs Malrs Qvinde, 49.

Aprili
1/4-1723, Hands Wæfvers Qvinde, 61.
7/4-1723, Tormo Simenss., 62.
8/4-1723, Olle Malers søn, 3.
8/4-1723, Jens Pederss. Søster-søn, 12. F.j.
15/4-1723, Niels Pigs barn, 5.
17/4-1723, Karen Andersd., 74.
17/4-1723, Halvor Gols barn, 1.
17?/4-1723, Sl. Snr. Lollics Enche, 64. Sadt i Kirchen.
22/4-1723, Niels Pigs barn, 3.
22/4-1723, Guldbrand Olss. 2de børn. F.j.
27/4-1723, Søfren Laurss. barn, 1.
27/4-1723, Gunnild Joensd. barn, ½.
Dito Een Engelsmand.
29/4-1723, Jens Gregerss. barn, 1 ½.
30/4-1723, (Nesten helt uleselig, men jeg tror det kan stå:) Johanne Simensd. Coudrio, (alder overhode ikke leselig) sadt i Kirchen. (Tydeligvis en viktig person).

Majo
1/5-1723, Trugls Smeds barn, ½.
1/5-1723, Jan Joenss.(?) barn, ½.
3/5-1723, Per Børress. barn, 2.
4/5-1723, Laurs Christopherss. barn, 1.
7/5-1723, Jens Poulss. barn, ¾.
7/5-1723, Dorthe Maler, 84(?).
I Kisten med hende, 2de .... barn.
12/5-1723, Jens Elkiers barn, ½.
12/5-1723, Olle Justss. barn, 2.
14/5-1723, Sl. Jørgenss. Enche, 65.
I Kisten med hende, Per Mortenss. barn, 2.
15/5-1723, Anders Trelbaars barn, 7.
I Kisten med ham, Anne Jonsd. barn.
21/5-1723, Poul Paa Øens barn, 14 ug.
I samme Kiste nedlagt Per Laurss. barn.
22/5-1723, Iwer Sommers barn, 1.
27/5-1723, Elkiers barn, ½.

I Jehsu Nafn Schal her med som tilforn blive handlet.

Juny
1/6-1723, Halvor Nielsens barn, 2 aar.
7/6-1723, Arne Jonsens barn, 14 dage.
7/6-1723, Børge Anderss. barn, 6 dage.
8/6-1723, Berte Rotes mand, Isach Larss. begr., 42. F.j.
9/6-1723, Niels Madsen Jydes barn.
17/6-1723, Gl. Jon Stanss. begraven kl. 1 med 2 klocher, 6- (noen-og seksti år).
17/6-1723, Hans Asbiønsen, 38. F.j.
23/6-1723, Dyre Saugdrengs Quinde, F.j.
23/6-1723, Olle Pederss. barn, med stor kloche.
St. Hans dag (24/6-1723), Hans Kartes Kone, død efter Barsel og var 24 aar.
24/6-1723, Lars Hanss. paa Taterbachens Wærmoder, Giertrud Gundersdatter som saa hastig døde og der for ligeledis begrafver, gl. 54.
24/6-1723, Niels Knudsen barn paa Bradsbergkleven Kaldet, ½ aar gl. lagt i samme Kiste med ....... (?)

July
1/7-1723, Thomes Skræders liden Søn, 1 aar.
15/7-1723, Lars Jyde Snedkrs barn, ½.
20/7-1723, Jens Torbiønss. daatter, 3 aar gl.
21/7-1723, Jøran Enersdaatter, 68 aar gl.
27/7-1723, Olle Jensen Framen, 46 aar.
28/7-1723, Catrine Jørgensdaatter, 28 aar. Døde tillige med hendes Slefre barn i barselseng.
29/7-1723, Christopher Nielsen Rorsmand, 48 aar.

August
5/8-1723, Isach Thomess. barn som var Døe fød.
12/8-1723, Turvild Turvildsens barn, 1 m.(?)
14/8-1723, Thomes Thomess. daatter, 14 dage gl.
18/8-1723, Hans Reens liden daatter, 1 aar, 5 m.
25/8-1723, Lars Erichsens Søn, 10 m.(?)

Septembr
3/9-1723, Raadm. Sommers Søn, Thomes, gl. 7 aar.
17/9-1723, Petter Høgm. Svenskes Søn, gl. 1 aar.
25/9-1723, Steffen Schreders barn, 14 dage.
26/9-1723, Niels Tormoss. Enche, 70.
30/9-1723, Byefogden Frederich Hendrichsen Schiltford begr. med alle Klocher gl. --- aar, 2 maandr.
(Alderen er inni bretten på arket. Se gjerne originalen.)

Oktobr.
3/10-1723, Gunder Olsens Kone paa Lunde, gl. 20 aar.
18/10-1723, Daniel Gromsduhlens Søn Giert fra Gierpens Sogn som tiente hos Caspe....ber..., gl. 20 aar.
(Giert ble døpt 24/2-1702 mens faren bodde på Dyrkold. Se Gromstulen u. Bø v/Fossum).
I samme Kiste Kristen Besteltes lidet barn, 4 ugger gl.
29/10-1723, Magrethe Adamsdaatter, 60 aar.

2/11-1723, gl. Mogens Skræders Enche, 81 aar 4 maaned. 6 dage.
10/11-1723, Halvor Mælle (Mæla?), 66.

2/12-1723, Marie Andersdaatter, Hans Anderss. Vermoder begr. 61 aar, 2 m., 3 dage.
2/12-1723, Gl. Cancelie Raad og Ambtmand Lindberg. (Gravlagt i President Barnholts begravelse i kirken. Ingen alder oppført).
16/12-1723, Jochom Altenborgs Søn, Jochom, 7 aar.
22/12-1723, Morten Olsens Kone, 54 aar, 3 Maander.
Peder Kiers Liden Søn i samme Kiste. ½ aar.
23/12-1723, Niels Høstes liden Søn Joen, var hiemme døbt og begr. kl. 12, 3 dage.
23/12-1723, Augustinus Skomagers Søn, 5 ½ aar.
I Samme Kiste Nedlagt, Guldbrand Guldbrandss. barn, 10 ug.
31/12-1723, Berte Nielsdaatters barn, 3 aar.

4/1-1724, Rasmus Jørgensen, 56 aar, 3 M., 14 dage.
5/1-1724, Bertel Hagedorns barn, 8 ug.
7/1-1724, Benjamin Seifert, Bogbinders Stifdatter, 15 aar, 4 M.
8/1-1724, David Cristis Søn, 6 aar.
11/1-1724, Catrine Christophersdaatter Grøn, 24 aar.
11/1-1724, Jens Poulsens barn, 7 ug.
14/1-1724, Captain Kli.. bisatt om aften kl. 5 i Kirchen mens(?) blef giort Palentation og strax begr. i Kiergrdn., gl. 36 aar.
18/1-1724, Catrine Thorchilsdtr. Rosenkrantz, begr. kl. 12, gl. 50 aar. I fattig Jord.
19/1-1724, Thobias Hechmans Kiereste, begr. med alle kl., gl. 34 aar, 3 m., 6 u., 2 d.
19/1-1724, Karie Nielsdaatter Gryde(?), begr. kl. 12 i F. j. 40 aar.
23/1-1724, Jon Bingholts Kone, begr. kl. 1 med 3 kl., gl. 41 aar, 2 M.
26/1-1724, Olle Persen Wigwærings Kone, begr. kl. 12, gl. 36.
29/1-1724, Svenning Jonss. Kone paa Sommers hauge, begr. kl. 12 i F.j., gl. 81 aar.

5/2-1724, Een Fattig Mand hos Ellif Sørenss. Kone, østen fra, begr. kl. 12 i F.j.
12/2-1724, Hans Anderss. dochters datter, 10 aar.
12/2-1724, Anun Torgiersens liden Søn, 1 ½ aar.
14/2-1724, Olle Jensen, 25 aar.
18/2-1724, Anders Torgiersen Næs, F.j., 42 aar.
19/2-1724, Clas Smeds Søn Mads, begr. kl. 1 med stor kl., 7 ½ aar.
22/2-1724, Anne, Sl. Obirste Bruns, begr. kl. 1 med alle Klocher, gl. 76 aar, 2 m.
26/2-1724, Johan Hendrich Urtegrdsmands daatter, begr. med Stor kl., gl. 16 aar.
28/2-1724, Gl. Jon Maaler, begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 65 aar.
29/2-1724, Steen Andersen Aafos, begr. Extr., Kl. 12, gl. 48 aar.

5/3-1724, Abraham Rolfsen begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 24 aar, 2 dage. A.B. (Prestens initialer.)
7/3-1724, Mouritz Nielsen begr. Kl. 1 med 3 Klocher, gl. 84 aar, 2 M, 7 d. A.B.
26/3-1724, Maren Steffensdaatter, begr. Kl. 1, 2 Klocher, gl. 47 aar, 7 M., 2 ug. og 1 d. A.B.
27/3-1724, Niri Helgess daatter, begr. Kl. 12, gl. 6 aar, 3 .... A.B.
30/3-1724, Torchild Latkaffen(?) Kaldslaa(?), begr. i fattig Jord, Kl. 12, gl. 76 aar. A.B.

3/4-1724, Søren Smed, begr. Kl. 1 med 3 Klocher, gl. 51 aar, 3 uger, og 4 dage. A.B.
12/4-1724, Casper Beches Daatter, begr. Kl. 1 med Store Klochen, gl. ½ aar. I.H.
15/4-1724, Hans Anderss dg. barn, begr. Kl. 12, gl. ½ aar.
21/4-1724, Niels Hanss paa Blegebache, begr. Kl. 1 med 2 Kl. gl. 53 aar, 2 M., 2 ug., 3 d. A.B.
22/4-1724, Engel Snedks (Snedchers) Søn, begr. Kl. 12, gl. 5 aar. I.H.
28/4-1724, Uldrig Friderich Mobech, begr. med 3 Klocher og forud Raigen(?), gl. 35 aar 2 M 3 u. 2 d. I.H.
29/4-1724, Per Gullichsen Møllers Kone, begr. Kl. 12, gl. 60 aar. A.B.
30/4-1724, Olle Sørenss. vermoder, begr. Kl. med ......, gl. 82 aar 2 M 3 D. A.B.
I samme Kiste et lidet barn tilhører Jørgen Ber..., gl. 4 uger.

1/5-1724, Rasmus Pers. Herstad, begr. med alle Klocher og forud, gl. 63 aar.
2/5-1724, Jon Arensens Kieriste begr. med 2 Klocher og forud R....., gl. 41 aar 2 M. I.H.
3/5-1724, Ellias Giertsens Moder begr. 2 Klocher, gl. 63 aar 10 Monder. A.B.
15/5-1724, Jens Ribe begr. Kl. 1 med 2 Klocher, gl. 55 aar 1 Moned 2 uger.
18/5-1724, Boel Meen begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 86 aar 5 M.
19/5-1724, Lieutn. Hallings Kieriste begr. Kl. 1 med 3 Kl. Ordinaire begr., gl. 77 aar 3 M. og nogle dage.
24/5-1724, Anun Ellefsen Klætt begr. Kl. 12, gl. 50 aar. A.B.

3/6-1724, Thomes Skredders liden Søn, begr. Klochen 12, gl. 9 uger. A.B.
3/6-1724, Jens Fattigfoged begr. Kl. 12 i fattig Jord. A.B.
7/6-1724, Madame og Provstinde, Sl. Hanibal Jessens, begr. med alle Kl. fløtt af Kierchen og Nedsat i hendis begrafvelse i det Storre Capel, gl. 62 aar 6 M 7 ug(?). I.H.
7/6-1724, Peter Claoumans Søn begr. Extraordinair 12, gl. Een nat og dag. I.H.
9/6-1724, Steffen Schredders Læredreng Hans begr. med Store Kl., gl. 19 ½ aar. A.B.
9/6-1724, Olle Persen Wigværings Datter begr. Klochen 12 slætt, gl. 3 ½ aar. A.B.
12/6-1724, Svend Andersen som døde i Fossen, begr. Klochen 12, gl. 18 aar. I.H.
12/6-1724, Kristen Jepesens Søn begravet klochen 12 gl. 2 aar. I.H.
12/6-1724, Aslach Olsen Soldat under Capt. Paawisch(?) Compag. fød i Moe Sogn i øvre Tellemarchen begr. her med 2 Klocher, gl. 22 aar. I.H.
28/6-1724, Thorr Gundersens Daatter begr. Kl. 12, gl. 11 ½ aar. A.B.
28/6-1724, Byefoged Enchen Madm. Sal. Hendrich Friderichsen Schiltroets, begr. Kl. 1 med alle Klocher, gl. 69 aar 3 Monnder og nogle dage. I.H.
+ Johan Krøgers barn begr. Kl 1 med Store Klocher, gl. 1 ½ aar.
29/6-1724, Albret Abrahamsens barn begr. Klochen 12, gl. 14 ugger. A.B.

2/7-1724, Søren Jansen Hache begr. Kl. 1 med 3 Klocher, gl. 27 aar 2 M. 6 Ugr. 2 dage. A.B.
15/7-1724, Olle Hansens paa Mællegades barn begr. Klochen 12, gl. 9 dage. A.B.
28/7-1724, Niels Persen Juuel begr. med alle Klocher, gl. 79 aar 8 M 8 dage. I. H.

3/8-1724, Jens Piils dødfød barn begr. om aften Kl. 7 uden sermonij.
4/8-1724, Lars Fanders barn begr. Kl. 12, gl. 3 uge. A.B.
4/8-1724, Børge Garvers barn begr. Kl. 12, gl. 11 Ug 2 D. I.H.
23/8-1724, Hendrich Halleens Søn begr. Kl. 1 med Store Klocher, gl. Et aar Ringe 5 Ugr.
24/8-1724, Anders Høymyrs Kone, begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 42 aar.
31/8-1724, Hans Gunderss. Wermoder, begr. Kl. 12, gl. 75 aar.
og i samme Kiste et lidet hiemedøbt barn som var Olle Svendsens. AB.

3/9-1724, Erich Fardreng begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 29 aar, 2 M, 1 u, 2 d. AB.
14/9-1724, Niels Hansens Søn paa Bachen, begr. Kl. 12, gl. 16 aar. AB.
18/9-1724, Hans Snidkers liden daatter begr. Kl. 1, gl. 1 ½ aar. IH.
18/9-1724, Jackob Kittelsen, begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 21 aar, 8 M. AB.
21/9-1724, Halvor Osselsens Kone, begr. Kl. 12, gl. 30 aar. AB.
22/9-1724, Boel i Fattigstuen, begr. Kl. 12 udj fattig Jorden, gl. 70 aar. AB.

2/10-1724, David Sørensen paa Blegebachen begr. Klochen 12, gl. 38 aar. IH.
9/10-1724, Poul Andersen felbereders Søn begr. med Store Kl. gl. 1 aar, 5 M. AB.
10/10-1724, Christopher Nielsens Søn begr. med Store Klocher, gl. 6 aar, mindre (enn) 2 M. AB.
15/10-1724, Daniel Hyls Kone begr. Kl. 1 med alle 3 Klocher, gl. 45 aar. AB.
25/10-1724, Hans Ranges Søn begr. med Store Klocher, gl. 4 ugger. IH.

7/11-1724, Thomes Jansen Sommer begr. Kl. 1 med 3 Kl., gl. 55 aar, 4. M. IH.
13/11-1724, Jon Ahrensen begr. Kl. 1 med alle Klocher, gl. 80 aar, 3 uger. IH.
13/11-1724, Jochom Samuelsens Søn begr. Kl. 12, gl. 10 aar. AB.

4/12-1724, Olle Persen Wigwærings Datter begr. Kl. 12, gl. 1 ½ aar. AB.
18/12-1724, gl. Sophie Olsdatter Kierulf begr. med 3 Kl., gl. 80 aar og nogle Maander. AB.
28/12-1724, Sl. David Sørenss. paa Bachens mindste daaater begr. Kl. 12 gl. 12 uger. IH.
29/12-1724, Johannes Sørensens mindste barn begr. Kl. 12, gl. 9 uger. IH.
30/12-1724, Hans Andersens Datter begr. Extraordinaire, gl. 6 aar, 3 M. AB.
30/12-1724, Olle Wragers Lidet barn begr., gl. 12 ugger. AB.

2/1-1725, Een fattig Mand øster fra begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 60 aar.
16/1-1725, gl. Hellie i fattig Huset begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 86 aar.
28/1-1725, Anders Krabes daatter yngste begr. med 3 Klocher, gl. 20 aar – 3 M, 3 d. AB.
31/1-1725, Hans Gunderss daatter paa Snipetorp, begr. Kl. 12, gl. 9 (4?) aar, 1 M. AB.

1/2-1725, Jøren Næss begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 60 aar, 8 ugr. AB.
24/2-1725, Olle Rorsmands Tvillingdtr. begr. Kl. 12, gl. 6 Moneder, 2 uger. AB.
26/2-1725, Hr. Lodvigs Daatter Maren ”Blæes”(?) begr. Kl. 12 med alle Klocher, gl. 24 aar. IH.
27/2-1725, Per Larsens paa Bachens Minste Søn Olle begr. Kl. 12, gl. 21 ugger.

2/3-1725, Lars Taraldsen paa Kamperhouf begr. Kl. 12, gl. 46 aar.
I samme kiste nedlagt Berte Nielsdtrs. minste drengebarn, 15 ugr. gl. AB.
3/3-1725, Megrette Svenskes datters datter begr. Kl. Extra Ordenaire 12, gl. 1 aar. AB.
5/3-1725, Tyge Helgesens minste barn begr. Kl. Extra. 12, gl. 12 ugger. IH.
12/3-1725, Niels Madsens liden Søn begr. Extra. 12, gl. 8 Moneder. IH.
23/3-1725, Niels Snechers liden Søn begr. Ext. 12, gl. 9 Moneder. IH.
27/3-1725, gl. Amun Nielsen Rorsmand begr. Kl. 12, gl. 67 aar. AB.
31/3-1725, Christian Pederss. barn begr. Kl. 12, gl. ½ aar og 6 uger. AB.

6/4-1725, Jens Gregersens minste datter begr. Kl. 12, gl. 6 dage. IH.
6/4-1725, Lorens Schomagers mellemste Stifdatter begr. Kl. 1 med Stor Kl., gl. 10 aar.
7/4-1725, Niels Torbiønsen Søn begr. Kl. 12, gl. 1 aar. AB.
16/4-1725, Casper Fransens liden Søn begr. Extra. 12, gl. 1 ½ aar. IH.
18/4-1725, Svend Nielsen begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 37 aar, 4 M.
I samme Kiste Gulbrand Gulbrandss. dtr., gl. 3 ½ aar.
20/4-1725, Lorens Schomagers yngste Stif Søn begr. med Stor Kloche, gl. 5 aar. IH.
21/4-1725, Tord Guldsmeds Mellemste Søn begr. Kl. 12, gl. 1 ½ aar. AB.
25/4-1725, Jan Ruskes liden Søn begr. Extr. 12, gl. 7 uger. IH.

3/5-1725, gl. Sebiøn begr. Kl. 12 i fattig Jord, 70 aar. IH.
18/5-1725, Christian Siversen begr. Kl. 12, gl. 62 aar.
I samme Kiste nedlagt Dorte Osmundssdtrs. liden Søn, gl. 12 uger.

3/6-1725, Een gl. fattig Kone ved Nafn NB, begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 67 aar. IH.
5/6-1725, Halvor Bergs Søn begr. Kl. 12, gl. 12 ugr. AB.
7/6-1725, Anders Svenskes Kone begr. Kl. 12, gl. 32 aar. IH.
9/6-1725, Isach Andersens Kone begr. Kl. 12, gl. 28 aar.
10/6-1725, Kresten Tobiasen begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 68 aar.
I samme Kiste ........ (et litet barn.).
11/6-1725, Jan Toftte begr. Kl. 1 med forud Ringen, gl. 44 aar. IH.
15/6-1725, Anders Kartes Søn begr. Kl. Extr. 12, gl. 3 aar 6 Monedr. AB.
17/6-1725, Femia, Anders Ingebretss. begr. Kl. 1 med alle 3 Klocher, gl. 54 aar 3 M 3 u 2 d. AB.

5/7-1725, Glassmester Svenden Thomes Nielss. begr. med 2 Kl. med uration over graven, gl. 34 aar. AB.
5/7-1725, Inger Anunsdtr. begr. Kl. 12, gl. 63 aar. AB.
5/7-1725, Kresten Jepesens barn begr. Kl. 12, gl. 1 aar.
19/7-1725, Chrestopher Nielsens daatter begr. Kl. 12, gl. 12 aar.
26/7-1725, Halvor Torgiersen Soldats barn begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. ½ aar. AB.
30/7-1725, Peder Pedersen Baars afdøde Hustrue begr. Kl. 1 med alle Klocher og nedsatt udj Kirchens begrafvelse, gl. 76 aar 2. M.

8/8-1725, Hans Persen Kallekield begr. Kl. 12, gl. 47 aar. IH.
I samme Kiste Abraham Mælles Søn, gl. 2 aar.
7/8-1725, Hans Fanges Dødføde barn begr. Kl 7.
7/8-1725, Clas Smeds minste daatter begr. Extr. 12, gl. ½ aar.
15/8-1725, Peder Bagges liden Søn begr. Kl. 12, gl. 14 d.
18/8-1725, Jens Høstes Tieniste Pige Maren Poulsdtr. begr. Kl. 12, gl. 29 aar.
23/8-1725, Een fattig Kone fra Tellemarch nafnl. Birgit, død paa Bachen, gl. 54 aar begr. Kl. 12 i fattig Jord.
24/8-1725, Frans Lorentzens daatter begr. Kl. 12, gl. 2 aar.
26/8-1725, Anders Pedersen i Giellen begr. Kl. 12 efter at han var igien fund af vandet, gl. 62 aar.
31/8-1725, Didrik Capels dødføde barn begr. Kl. 12.

24/9-1725, Johan Krøgers Daatter begr. Kl. 1 med Stor Klochen, gl. 3 aar, 11 M 8 dage. IH.
30/9-1725, Peder Evensen begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 41 aar nogle uger. AB.
I samme Kiste henbaaren Gunder Olsens minste daatter, gl. 14 uger.

9/10-1725, Olle Gunderss. barn som kom i schade for begr. Kl. 12, gl. 19 ugger.
13/10-1725, Marie Askers uægte barn begr. Kl. 12, gl. 2 aar.
17/10-1725, Lars Anderss. liden Søn begr. Kl. 12, gl. 9 (?).
18/10-1725, Olle Gunderss. Moder paa Øen begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 100 aar.
19/10-1725, Hans Anderss. Saugmesters minste Søn begr. Kl. 12, gl. ½ aar, 6 ugger.
23/10-1725, Raadm. Iver Sommers minste Søn begr. Kl. 1 med Store Kl., gl. 1 aar 7 uger.

2/11-1725, Niels Halvorsens Søn begr. Kl. 1 med Stor Kl., gl. 2 Monedr.
6/11-1725, gl. Ingeborg Evensdtr. Loucha(?) begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 80 aar.
8/11-1725, gl. Gunder Wenstøb begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 86 aar.
I samme Kiste Gunnil Tollefsdatters uægte tvillingbarn nedlagt, gl. 1 M.
8/11-1725, Anders Jørgensens barn begr. Kl. 12, gl. 2 aar, 1 M.
12/11-1725, Casper Fransens Dødføde Foster uden Sermonie hen baaren om after middad Klochen 5.
10/11-1725, Olle Olsens minste Søn paa Bachen begr. Kl. 12, gl. 1 aar 2 ugger.
15/11-1725, Osse Svingelers uægte barn begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 1 aar.
24/11-1725, Lars Chrestophersens minste barn begr. ved Stor Kl., gl. 2 aar mindre 2 uger.
25/11-1725, Gunder Olsens Trolovede Fæste Qvinde begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 42 aar.
26/11-1725, Anders Nyborg begr. Kl. 1 med alle Klocher, gl. 22 aar mindre 5 ugger.
27/11-1725, Thomes Isachsens barn begr. Kl. 12, gl. 3 aar 5 ugger.

1/12-1725, Erich Fardrengs Enches Sidste datter begr. Kl. 12, gl. 1 aar 10 M.
4/12-1725, Olle Knudss. Soldates barn begr. Kl. 12, gl. 12 aar.
8/12-1725, Solve Olss Dødføde barn begr. om Aften 5.
11/12-1725, Poul Gulbranss. datter begr. Kl. 12, gl. 9 aar.

2/1-1726, Torchild Tamburs Kone begr. Kl. Extra 12, gl. 65 aar.
5/1-1726, Gunil Jensdtr. af fattig huset begr. i Kierchens Jord, Extr. 12, gl. 95 aar.
11/1-1726, Frans Lorenss. barn begr. Kl. 12, gl. 14 uger.
12/1-1726, Olle Sørenss. barn begr. Kl. 12, gl. 10 uger.
16/1-1726, Kresten Besteltes 2de tvillinger begr. Kl. 12, gl. 12 uger 3 d.
17/1-1726, Halvor Nielsens barn begr. Kl. 12, gl. 1 ½ aar 4 ugger.
18/1-1726, Else Hansdtr. ”dandvar” (?) af fattig Huset begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 74 aar.
22/1-1726, Lars Erichsen liden Søn begr. Kl. 12, gl. 1 aar, 3 uger.
26/1-1726, Giert Krabes dtr. begr. Ext. 12, gl. 1 ½ aar.
30/1-1726, Hemning Clasens Søn begr. Kl. 12, 9 m, 3 uger.
31/1-1726, Anne Gietebue begr. Kl. 12 i fattig Jord, gl. 20 aar.

1/2-1726, Ellen Tormosdtrs uægte barn begr. Kl. 12, gl. 3 uger.
13/2-1726, Rector Steenblochs Søn begr. Kl. 1 med Stor Kloche, gl. ¾ aar.
16/2-1726, Hans Gunderss. Søn paa Sniptorp begr. Ext. 12, gl. 1 aar 2 m.
I samme Kiste nedlagt et lidet barn Karsten Knudsens tilhørende, gl. 1 m.
26/2-1726, Peder Jørgensen begr. med alle Klocher, gl. 52 aar, 4 m og indsatt i det begravelse paa nye Kierchegaard.
28/2-1726, Engel Smeds Kone begr. Kl. 12 med 2 Kl., gl. 31 aar 6 m.

6/3-1726, Marthe, Sl. Mores Nielss. begr. med alle Klocher, gl. 69 aar 2 m og dage.
19/3-1726, Søren Larsens minste barn begr. Kl. 12, gl. 1 aar 3 uger.
19/3-1726, Torgrim Mortenss. paa Bachens tvilling Søn begr. i fattig Jord, gl. 14 d.
23/3-1726, Lars Anderss. Svenskes paa Bachens liden datter begr. Kl. 12, gl. 1 ½ aar.
28/3-1726, Gunil Tollefsdtrs. uægte tvilling Søn begr. Kl. 12, gl. ½ aar.
30/3-1726, Olle Wragers barn begr. Kl. 12, gl. ½ aar.

1/4-1726, Frans Nielsens Søn begr. Kl. 12, gl. 1 ½ aar mindre 2 ugr.
2/4-1726, Kiel Olss. datter fra Tind begr. Kl. 12, gl. 1 ½ aar.
4/4-1726, Thomes Isachss. barn begr. Kl. 12, gl. 3m.
7/4-1726, Crestence Olsdtr. begr. Kl. 1 med 2 Klocher, gl. 68 aar 6 m.
I samme Kiste nedlagt Jørgen Erichs. Soldats barn, gl. 10 m.
12/4-1726, Peder Bagges minste Søn begr. med Store Kl., gl. 8 m. 1 ugge.
16/4-1726, Lars Bergs barn begr. Kl. 12, gl. 1 ¾ aar.
18/4-1726, Peder Guldsmeds datter begr. Kl. 12, gl. 4 aar.
18/4-1726, Sl. Lars Schræders Elste datter begr. med Stor Kl., gl. 18 aar.
20/4-1726, gl. Gunil fra Tellemark begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 90 aar.
26/4-1726, Erich Kittelsens Søn begr. med Store Kl., gl. 7 ½ aar.
27/4-1726, Sivert Hansens barn begr. Kl. 12, gl. 1 ½ aar.
29/4-1726, Tollef Smeds barn begr. Kl. 12, gl. 1 ½ aar.

2/5-1726, Poul Brodahls minste datter begr. Kl. 1 med Str. Klocher, gl. 1 aar mindre 2 dage.
15/5-1726, gl. Gunder Saugmester begr. Kl. 12, gl. 76 aar nogle moneder.
I samme Kiste ”Giere”(?) Scholmesters barn, gl. 1 aar.
18/5-1726, Abraham Ellefsens datter begr. Kl. 12, gl. 3 aar.
20/5-1726, Halte Karen Post begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 54 aar.
25/5-1726, gl. Peder Andersen fød paa Wigsiden begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 66 aar.
I samme Kiste Svend Johanness. barn, gl. 2 aar.
27/5-1726, Peder Simenss. datter begr. Kl. 1 med Str. Kl., gl. 4 aar 6 uger.

1/6-1726, Lorens Schomagers Stifdatter begr. Kl. 12, gl. 4 aar.
13/6-1726, Wolle (Walle?) begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 56 aar.
20/6-1726, Peder Guldsmeds barn begr. Kl. 12, gl. 1 aar 2 moneder.
I samme Kiste i frj Jord for fattig domb, Gunder Jonss. barn, gl. 8 uger.
24/6-1726, St. Hansd. gl. Olle Jonss. Bad (Bach?) begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 88 aar.
29/6-1726, Hans Bingholtes barn begr. Kl. Extr. 12, gl. 4 aar.

4/7-1726, Tord Nommes Stif Søn som var ved Schomagers Handværch begr. Kl. 1 med Str. Kl., gl. 23 aar.
I samme Kiste ..erent Olss. barn, gl. 3 uger.
16/7-1726, Chrestopher Nielss. barn begr. Kl. 12, gl. ½ aar.
30/7-1726, Niels Sneders (Snedchers?) barn begr. Extr. 12, gl. 8 uger.
30/7-1726, Mads Wallebøes minste barn begr. Kl. 12, gl. 8 ugger.

5/8-1726, Bertel Wegters barn begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 1 aar.
8/8-1726, Christian Perss. hieme døbte barn begr. Kl. 12, gl. 2 d.
8/8-1726, gl. Elie Antonsdtr. begr. i fattig Jord Kl. 12, gl. 60 aar.
13/8-1726, Hans Bingholtes Datter begr. Kl. 12, gl. 8 aar og 2 Moneder.
15/8-1726, Clas Nielsens hieme døbte Søn begr. Kl. 12, gl. 6 dage.
19/8-1726, Petter Meisgaards minste barn begr. Kl. 12, gl. 3 Moneder 2 uger.
23/8-1726, Hans Fanges Søn begr. Kl. 12, gl. 14 d.
30/8-1726, Ingeborg Torgiersdtr. begr. Kl. 12, gl. 61 aar.

2/9-1726, Anun Torgierss. barn begr. Extr. 12, gl. ½ aar.
15/9-1726, Anders Carlsen begr. Kl. 1 med 3 Kl., gl. 63 aar 4 moneder 11 dager.

1/10-1726, Jens Piils Hustrue begr. med alle Klocher, kl. 2, gl. 30 aar.
I samme Kiste hendes dødføde barn.
2/10-1726, gl. Berte Callemanche(?) begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 80 aar.
6/10-1726, Torchild Tambur begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 46 aar 3 Moneder og nogle dage.
7/10-1726, Hans Gunderss. fra Blegebachen fløtt til Osebache, sin datter begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 6 aar mindre nogle uge.
8/10-1726, Thomes Anderss. Søn begr. Kl. 12, gl. 3 aar mindre 6 uger.
9/10-1726, Jan Rushes datter begr. Kl. Extr. 12, gl. 14 d.
22/10-1726, Halvor Jonsens Enche paa Øen begr. Kl. 12, gl. 36 aar.

2/11-1726, Hans Chrestensen Soldat begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 52 aar. Blef i Langefos og efter 3 ugger op fant ham, men endnu iche Søn 15 aar som tillige samme tid i Wandet om kom.

8/11-1726, Lars Andersens barn paa Lie begr. Kl. 12, gl. 2 ½ aar.
17/11-1726, gl. Anders bodsmand begr. Kl. 1, med 2 Klocher, gl. 83 aar nogle moneder.
29/11-1726, Hans Andersen dogters dødfødde barn begr. om aften Kl. 5.

2/12-1726, Raadm. Iver Sommers Kiæriste begr. med alle Klocher Kl. 1 og satt i Kirchens begrafvelse, gl. 33 aar 4 m. 3 dage.
I samme Kiste hendes liden datter gl. 8 dage.
2/12-1726, gl. Oste Larsdaatter Trost begr Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 78 aar nogle m.
6/12-1726, Peder Børgesens Kone begr. Kl. 1 med 3 Klocher, gl. 50 aar, 11 m og 2 dage.

7/1-1727, Mads Maalers barn begr. Kl. 12, gl. ½ aar.
I samme Kiste Tord Soches barn begr for fattig domb i frie Jord gl. (alder ikke nevnt).
10/1-1727, Halvor Perss. barn begr. Kl. 12, gl. ½ aar.
17/1-1727, Niels Dyress. barn begr. Kl. 12, gl. ½ aar.
22/1-1727, Amptmand Michael Storm blef om aften Kl. 5 hen baaren og satt i Kirchens begrafvelse efter at Palentation var ende, gl. 38 aar 3 monedr.

11/2-1727, Jørgen Ofvenbergs dødfødde barn begr. om aften Kl. 5 uden Process.
20/2-1727, Jackob Wetlesens minste Søn begr. Kl. 12, gl. 3 ugger.
21/2-1727, Kresten Olsens hiemme døbte Søn begr. Kl. 12, gl. 3 dage.

19/3-1727, Olle Pettersens Minste barn begr. med Store Kl., gl. ¾ aar.
29/3-1727, Jon Asgoutsens minste begr. Kl. 12, gl. 3 m. 3 ugr.

6/4-1727, Søren Snedchers Kone begr. med 2 Kl., gl. 70 Aar.
8/4-1727, Torsten Iversen Schomagers vermoder begr. med 3 Kl., gl. 88 Aar, 4 ugr.
9/4-1727, Kresten Jørgensen begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 45 Aar.
12/4-1727, Chrestense Handsdatter begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 50 Aar.
18/4-1727, Olle Justess. Rorsmands 2de tvillingbørn Nembl. Søn og datter begr. Kl. 12. Det Eene var hiemmedøbt og gl. 1 dag.
22/4-1727, Tormo Simensens Enke begr. med 2 Kl. Kl. 1, gl. 75 Aar 2 m. 3 d.
I samme kiste et lidet barn som Johannes Sørenss. paa Saugen tilhører og Kommen i schade for, gl. 10 ugr. og for fattigdomb frj Jord.
28/4-1727, Olle Tobiasens datter begr. Kl. 12, gl. 5 Aar, mindre 7 ugger.
29/4-1727, Søren Chrestensen Lunde begr. med Alle Klocher, gl. 45 aar og m. (maaneder).

1/5-1727, Frans Lorensen Fiche begr. Kl. 1 med Alle Klocher, gl. 28, 1 m., 3 ugr.
5/5-1727, Thomes Isachsen begr. Kl. 12, gl. 34 Aar og Monder.
8/5-1727, Anne Christophersdatter begr. Kl. 1 med Str. Kl., gl. 44 Aar, Monde, 3 d.
17/5-1727, Petter Høymans barn begr. Kl. 12, gl. ½ aar.
23/5-1727, Sal. Steen Aafosses Enche begr. Kl. 12, gl. 52 Aar.
27/5-1727, Hans Andersen Bagmesters datter begr. Kl. Extr. 12, gl. 16 ½ Aar.
27/5-1727, Wærent Olsen begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 36 aar.
29/5-1727, Lars Giertzen Schomagers Kone begr. med Str. Kl., gl. 41 Aar og mondr.
29/5-1727, Maria Cornelsdatter Trinepol begr., Kl. 1 med Str. Kl, gl. 70 Aar.
30/5-1727, Niels Weiers Stif Søn begr. Kl. 1 med 3 Klocher, gl. 11 Aar, 17 ugger.

4/6-1727, Sl. Wellem Org.m. datter begr. Kl. … med Str. Kl., gl. 21 Aar.
13/6-1727, Berte Jensdatters uægte barn begr. Kl. 12, gl. 3 ugger.
17/6-1727, Bertel Hagedorn begr. Kl. 1 med alle Klocher, gl. 47 Aar, 2 Moneder.
20/6-1727, Isach Nielsens Kone paa Blegebakes begr. Kl. 12, gl. 28 aar og M.
20/6-1727, Lars Olss. begr. i fattig Jord, gl. 22 Aar.
22/6-1727, Jørgen Erichsen begr. med 3 Kl., gl. 31 Aar og nogle Monder.

5/7-1727, Niels Madsen begr. med 3 Kl., gl. 41 Aar, 7 ugr.
6/7-1727, Kistj, Sl. Lars Schræders begr. med alle 3 Klocher, gl. 51 Aar 3 Moneder, 3 d.
7/7-1727, Dorte Sørensdatter begr. Kl. 12, gl. 72 Aar.
18/7-1727, Børge Garver begr. Kl. 12, gl. 50 Aar.
I samme kiste Olle Christensens barn, gl. 14 ugger.
19/7-1727, Olle Svensen begr. Kl. 12, gl. 58 Aar.
25/7-1727, Sl. Poul Storches Enche begr. Kl. 1 med Str. Kl., gl. 70 Aar, 3 M.
28/7-1727, Abraham Ahrnesens Minste barn begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 12 ugr.

1/8-1727, Maria Snedchers begr. i fattig Jorden Kl., gl. 28 Aar.
2/8-1727, Lille Simens (?) barn begr. i fattig Jord.
9/8-1727, Giert Krabes van vittige Søster, efter at hun af brønden var op funden begr. Kl. 12, gl. 22 Aar.
9/8-1727, Karsten Knudsens lidet barn begr. Kl. 12, gl. 14 dage.
16/8-1727, Ingeborg Svennungsdatter fra Sillejords Præstegield som tilforn været indre …., gl. 26 aar, begr. Kl. 12 i Kirchens jord.
18/8-1727, Anun Juuels Enke paa Lunde, begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 64 Aar.
22/8-1727, Gl. Jens Kiøstolsen begr. Kl. 1 med 2 Kl. og Predik paa Kirkegaard, gl. 95 Aar 3 M.
25/8-1727, Peder Børgesens gl. vermoder begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. siges 100 Aar.
26/8-1727, Tollefa Anne begr. med 2 Kl. Kl. 1, gl. 68 Aar.

9/9-1727, Søren Larsens barn begr. Kl. 12, gl. 8 uger.
23/9-1727, Sarche Sl. Michel Poulsens begr. med alle Klocher, gl. 70 Aar, 6 M., 18 dage.

4/10-1727, Olle Olsen Schomagers barn begr. Kl. 12, gl. 3 Aar, 6 M.
begr. med vanvittige Olle Snecher i fattig Jord, gl. 20 Aar.
6/10-1727, Poul Felbereders Minste barn begr. Kl. 12, gl. 4 ugger, 6 dage.
23/10-1727, Jackob Tydskes vanførre Søn begr. Kl. 12, gl. 10 Aar, 2 M.
24/10-1727, Ingeborg Amunsdatter begr. Kl. 12, gl. 41 Aar.
I samme kiste Hans Gundersens barn, gl. 3 ugr.
24/10-1727, Lars Andersens Hustrues broders datter fra Landet begr. Kl. 12, gl. 9 aar.
31/10-1727, Olle Olsen Schomagers Tvilling barn begr. Kl. 12, gl. 1 Aar.

4/11-1727, Frans Pettersens Minste barn begr. Kl. 1 med Str. Kl., gl. 3 ugger.
4/11-1727, Een gl. fattig Kone fra Slemdahl begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. NB 100.
5/11-1727, Hans Hansen Adjutantes barn begr. Kl. 12, gl. 1 Aar.
7/11-1727, Gl. Amun Eenersen begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 78 Aar. (skal trolig være Arne).
8/11-1727, Jackob Larsens kone begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 50 Aar.
13/11-1727, Claus Them begr. Kl. 1 med alle Klocher, gl. 57 Aar 3 M.
I samme Kiste Peder Guldsmeds barn, gl. 3 ugr.
15/11-1727, Sal. Iver Andersens datter begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 17 Aar.
20/11-1727, Maria Rytters uægte barn begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 8 dage.
Eet fattig Liig Kl. 12 i fattig Jorden som var Slegt til Mari Gietebue.

18/12-1727, Peder Pedersen Floed begr. med Alle Klocher, gl. 47 Aar 5 M og dage.
24/12-1727, Peder Muremesters datter begr. Kl. 12, gl. 1 ½ Aar.
30/12-1727, Jens Gregersens datter begr. Kl. 12, gl. 5 aar og 6 ugger.
31/12-1727, Peder Muremesters vermoder begr. Kl. 12, gl. 86 Aar.

2/1-1728, Anders Engebretsens Moster begr. med 2 Klocher Kl. 1 og Prædiket paa Kirchegaarden, gl. 82 Aar 4 Mondr.
12/1-1728, Rasmus Adriansens Søn begr. Kl. 12, gl. 12 ugger.
20/1-1728, Petter Schreder begr. Kl. 1 med 3 Kl., gl. 32 Aar og nogle Moneder.
20/1-1728, Hendrich Snechers barn begr. Kl. 12, gl. 12 ugger.
26/1-1728, Anun Bister (?) begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 70 Aar.
30/1-1728, Knud Schomagers Kone paa Blegebach begr. Kl. 12, gl. 70 Aar.
31/1-1728, Frans Levins Minste Søn begr. Kl. 1 med Str. Kl., gl. 1 Aar mind. 2 M.

6/2-1728, Jens Jansen Capels tiener begr. Kl. 1 med 3 Kl., gl. 21 Aar 7 M.
9/2-1728, Isach Thomesens Kone begr. med 2 Kl., gl. 47 Aar 3 M.
14/2-1728, gl. Aste Banchen (Bachen?) begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 74 Aar.
15/2-1728, Karen Lund begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 64 Aar og Moneder.
I samme Kiste et tvillingbarn fra Lang Aassen tilhører Jan Olsen.
16/2-1728, Jon Schiltroed begr. Kl. 1 med alle Klocher, gl. 39 Aar mindre 3 Moneder.
20/2-1728, gl. Karen Hansdatter af fattighuuset begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 72 Aar.
22/2-1728, Tygge Helgesen begr. med 2 Kl., gl. 56 Aar 6 M.
27/2-1728, Een fattig Mand fra Kongsberg begr. kl. 12 i fattig Jorden.

1/3-1728, Halvor Nielsens Kone i Querndahlen begr. med 2 Kl. Klochen 1, gl. 31 Aar.
22/3-1728, Hans Andersens Faster komen fra Brevig begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 85 Aar.

8/4-1728, Anders Viigværings Kone begr.med 2 Kl., gl. 60 Aar og Liig Pred. paa Kirchegrd.
12/4-1728, Hans Hansens Moder paa Snipetorp begr. Kl. 12, gl. 65 Aar.
I samme Kiste nedlagt Peder Kiers barn, gammel ½ aar og dage.
22/4-1728, Solve Olsens barn begr. Kl. 12, gl. 1 Aar.
22/4-1728, Dorthe Amme (?) som er Hans Soldats Kones søster begr. i fattig Jorden kl. 12, gl. 40 Aar.
24/4-1728, Lars Hansens barn begr. Kl. 12, gl. 2 Aar og dage.

11/5-1728, Thore Gundersen begr. Kl. Extr. 12 i Kirchens Jord, gl. 40 Aar og M.
14/5-1728, Mads Maaler Gevorben Soldates Kone begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 30 Aar.
24/5-1728, Isach Thomesens barn begr. Kl. 12, gl. 1 ½ Aar.

14/6-1728, Benjamin Seifert Bogbinder begr. Kl. 1 med 3 Kl., gl. 36 Aar.
I samme Kiste for fattigdomb Inn lagt Gunder Jonsens tvilling barn, gl. 2 aar.
24/6-1728, Mari Jørgensdatter Schnedkers paa Bachen begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 56 Aar.
30/6-1728, Peder Kiers barn begr. Kl. 12 gl. 3 Aar.

8/7-1728, Gunil Asbiønsdatter begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 40 Aar.

6/8-1728, Frans Pettersen Cudrius (Cudrios) hiemmedøbte barn begr. Kl. 12, gl. (ikke nevnt).
13/8-1728, Gienert Breche begr. Kl. 1 med alle Klocher, gl. 75 Aar 8 Moneder.
23/8-1728, Abraham Mælas Kone begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 45 Aar.

1/9-1728, Sal. Anders Svingelers Søn begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 13 Aar.
20/9-1728, Jon Bingholtes Minste barn begr. Kl. 12, gl. 2 dage.

4/10-1728, Hans Kudsches Enche begr. Kl. 12, gl. 60 Aar.

5/11-1728, Hans Tobachs Spinders Kone begr. med Alle Klocher, gl. 62 Aar 1 M. 8 d.
6/11-1728, Peder Kiers Datter begr. Kl. 12, gl. 7 Aar.
11/11-1728, Jens Larsens barn begr. Kl. 12, gl. 2 ½ Aar.

2/12-1728, Peder Bagges liden Søn begr. Kl. 1 med Str. Kloche, gl. 5 Aar og (ikke mer).
16/12-1728, Thomes Andersens Minste barn begr. Kl. 12, gl. 10 ugger.
16/12-1728, Beate Hendrichsdatter begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 56 Aar.
I samme Kiste er hen baaren 2de smaa børn tilhørte Rasmus Adriansen og Thomes Stj.

2/1-1729, Sal. Rasmus Jørgensens Enche begr. med 3 Klocher, gl. 71 Aar 7 M. 4 d.
7/1-1729, Karen Gundersdatter begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 68 Aar.
18/1-1729, Guroe Andersdatter begr. Kl. 12 og hen lagt i fattig Jorden, gl. 70 Aar.
18/1-1729, Anne Høg begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. hen ved 70 Aar.
23/1-1729, Ragnild Helgesdatter begr. Kl. 1 med 2 Klocher, gl. 69 Aar mindre 3 m.

11/2-1729, Peder Norbyes Kone begr. Kl. 1 med alle Kl., gl. 71 Aar mindr. 3 m.
12/2-1729, Casper Fransens Kone begr. Kl. 1 med alle Kl., gl. 36 Aar.
22/2-1729, Dorthea Blahj datter Barnholt begr. Kl. 1 med alle Kl., gl. 89 Aar, 3 M, 21 dage.
24/2-1729, Peder Nielsens Kone paa Bachen begr. Kl. 12, gl. 53 Aar.
I samme Kiste Anders Engebretsen og Carl Andersens barn, gl. 6 og 8 uger.
24/2-1729, Lars Andersen Fogebus (?) begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 54 Aar.

8/3-1729, Simon Jackobsens daatter begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 12 Aar.
15/3-1729, Niels Hafsunds (?) barn begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 4 aar.
16/3-1729, Halvor Vegters Enche begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 70 Aar.
19/3-1729, Karsten Knudsens hiemmedøbte barn begr. Kl. 12, gl. 2 dage.
23/3-1729, Mattis Mattisens Kone paa Snipetorp begr. Kl. 12, gl. 31 Aar.
27/3-1729, Anders Andersen Follestad begr. Kl. 1 med 3 Kl., gl. 88 Aar 2 M.
I samme Kiste nedlagt 3 Smaa børn, Hans Wefvers, Wedel Jørgensen Soldat og Ole Løche til hørende.
30/3-1729, Olle Pettersens Kone begr. Kl. 1 med Alle Klocher, gl. 36 Aar, 6 M., 3 U., 4 dage.

11/4-1729, (Sal.) Wærent Olsens barn begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 4 aar.
I samme Kiste blef af Sogne Præsten bevilget at nedlegge Peder Løchs barn med schal betale Jord, gl. 13 Ugr.
13/4-1729, Hans Chrestensen Soldats Enche begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 58 Aar.
I samme Kiste nedlagt Sl. Tord Gundersens Minste barn, gl. 2 aar mindre nogle ugr.
20/4-1729, Levor Turvildsens Kone begr. Kl. 12, gl. 41 Aar, Mndr., nogle Uger.
I samme Kiste blef et lidet barn nedlagt som dend Aresterede Boel Tormosdatter ved sin Stiffader hafde afvelet. Barnets alder var ved et aar.
22/4-1729, Clas Venstøbs begr. Kl. 1 med Str. Kloche og Predichen over graven, gl. 66 Aar.
24/4-1729, Chrestoffer Jackobsens Kone begr. med 2 Klocher, gl. 63 Aar og 2 M.

1/5-1729, Anders Engebretsens Moder begr. Kl. 1 med 2 Klocher, gl. 65 Aar, 2 M., 4 D.
14/5-1729, Giert Clarhofs (?) barn begr. Kl. 1 med Str. Kloche, gl. 14 Ugr.
17/5-1729, Casper Beches Minste barn begr. Kl. 1 med Str. Kl., gl. 4 ugr.
17/5-1729, Torger Nielsen begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 46 Aar.
I samme Kiste halte Guroe og Hans Peders. barn paa Kleve, gl. 3 ugr.
25/5-1729, Tollef Snedchers barn begr. Kl. 12, gl. 4 dage.
27/5-1729, Peder Chrestensens Kones faster Maren Nielsdatter begr. Kl. 1 med Alle Kl., gl. 85 Aar, 9 M.
27/5-1729, Har fløtt Ambtmand Lindbergs liig fra Barnholts begr. (afvelse) og udj Kierch. uden Seremonie som og tilforn er Sched.
28/5-1729, Capt. Barnholtes Minste barns liig ført fra Ballestad udj Gierpen Sogn og her udj sit begr. i Kierchen uden Kloch. om aften Kl. 7 indsatt, gl. ½ Aar.

2/6-1729, Jackob Vetlesens Minste barn begr. Kl. 12, gl. 4 ugr.
4/6-1729, Johan Holtes lidet barn begr. Kl. 12, gl. 4 ugger.
4/6-1729, begr. Giertrud Jackobsdtr. Tydsk i fattig Jord Kl. 12, gl. 42 Aar.
18/6-1729, Gl. Ellen Af Hospitalet begr. i fattig Jord Kl. 12, gl. 85 Aar.
22/6-1729, Anne Jochumsdatter, Sal. Halvor Peders. begr. med Str. Kloche, Kl. 1, gl. 78 Aar.
22/6-1729, Didrich Capels dødfødde tvillingbørn Søn og Datter om aftenen uden Cermonie begr. i Gamle Kirchegaard.

9/7-1729, Jan Nielsen Svenske begr. Kl. 12, gl. 34 Aar.
14/7-1729, Knud Waltersen Guldsmeds barn begr. Kl. 12, gl. 1 Aar mindre 3 ugr.
4/7-1729, Lars Snedchers (?) Søn som i ”Boogrvaak” om kom begr. Kl. 12, gl. 12 Aar.
27/7-1729, Maren Jensdtr som var i Syghuset begr. i fattig Jorden kl. 12, gl. 46 Aar.

2/8-1729, Hans Frisk Svenske begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 50 Aar.
13/8-1729, Ingeborg Olsdatter fra Trundhiem, været ”tiener”(?) hos Bøye Pettersen, begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 30 Aar.
15/8-1729, Ole Jensen Stenos Søn begr. Kl. 1 med Store Klocher, gl. 2 Aar, 3 ugger.
20/8-1729, Giert Krabes barn begr. Kl. 12, gl. 1 Aar, 6 ugr.
25/8-1729, Clas Smeds Minste barn begr. Kl. 12, gl. 4 ugr.

10/9-1729, Hans Tobachs Spinders Søn begr. Kl. 1 med Stor Kloche, gl. 16 aar og 2 moneder.
28/9-1729, Ole Rorsmands Minste barn begr. Kl. 12, gl. ¾ Aar.

14/10-1729, Peder Bagge begr. Kl. 1 med alle Kl., gl. 42 Aar, 11 Moneder, 3 uger.
22/10-1729, Anders Michelsens Kone fra Kleven, som blef her betient med Alterens Sacrament i hendes ver Søns Lars Bergs Huus og der døde og siden begr. i fattig Jorden, gl. 60 Aar.
28/10-1729, Henning Clasens Minste barn begr. Kl. 12, gl. 6 uger.
31/10-1729, Jens Gregersens yngste datter begr. Kl. 12, gl. 2 Aar Mindre 6 uger.

28/11-1729, Peder Halvorsen som var opført i fattighuset after at han i mange Aar hafde levet hen udj Daarskab og uden fornuft, var i v….. bort gaaet hvor der dereffter i Stoven fant ham død og blef i fattig Jorden begr. Kl. 12, gl. 49 Aar og Moneder.
I samme Kiste nedlagt Peder Abrahamsen Soldates barn, gl. 4 Aar, 14 dage.

8/12-1729, Niels Halvorsens barn begr. Kl. 1 med Str. Kl., gl. 1 Aar.
9/12-1729, Jackob Jonsen begr. Kl. 1 med alle Kl., gl. 26 Aar, 1 M., 3 dage.
12/12-1729, Lars Breches Stif Søn begr. Kl. 1 med Str. Kl., gl. 3 Aar og 2 Moneder.
13/12-1729, Hendrich Snedchers Kone begr. Kl. 1 med 3 Kl., gl. 32 Aar, 6 M. mindre 3 dage.
18/12-1729, Casper Snedcher og sin Hustrue, begge begr. med 3 Kl., Kl. 1. Hans Alder 67 Aar og hendes Alder 54 Aar.
I Samme Kister nedlagt 2de børn det Eene for fattigdom for Jord og tilhørende Halvor Aahs, gl. 2 Aar. Det andet Børger Garvers Enches, gl. 3 Aar.
27/12-1729, Hans Kartes Kone begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 28 Aar 4 M.
29/12-1729, Thomes Sørensen Bingholt og sin Hustrue, begge begr. med 3 Kl., Kl. 1. Hans alders 35 Aar 6 M. og sin Sl. Hustrues alders 38 Aar 7 M. og nogle Dage.
30/12-1729, Børge Andersen Svenskes datter begr. Kl. 12, gl. 2 Aar og nogle dage.
30/12-1729, Clas Hyls datter begr. Kl. 1 med Str. Kl., gl. 1 Aar 12 ugger.
31/12-1729, Søneve Larsdatter begr. i fattig Jorden Kl. 1, gl. 66 Aar.
24/12-1729, Tøgers Ingeborg begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 60 Aar.

7/1-1730, Skorsteens feierens barn begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 1 Aar.
11/1-1730, Anders Chrestensen Skomagers barn begr. Kl. 12, gl. 4 Aar.
11/1-1730, Felscher Bangemans begr. Kl. 1 med Str. Kl., gl. ¼ Aar.
14/1-1730, Ole Træfods Kone paa Bachen begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 56 Aar.
14/1-1730, Clas Smeds datter begr. Extr. 12, gl. 3 Aar.
14/1-1730, Anun Bottelsens begr. Kl. 12, gl. 5 Aar.
I samme Kiste Ole Bottelsens barn, gl. ½ Aar.
17/1-1730, Hans Kartes Minste barn, Kl. 12, gl. ½ Aar.
17/1-1730, Thomes Thomess. barn begr. Kl. 12, gl. 5 Aar.
17/1-1730, Regiments Quartermester fra Christiania, Olle Mogensen som saa fattig døde her i Scheen. Hans liig end Een hederlig Process blef i Kirchen hen baaren og efter at Palentation var endet, blef i Kirchens begrafvelse nedsatt om aften Klochen hen ved 7. Hans Alders 45.
20/1-1730, Fogeden Jochum Sweders datters liig Kl. 1 med Str. Klochers Lyed needsatt i Kirchens begrafvelse da hun havde oplevet 5 aars alder.
23/1-1730, Clas Nielsen Guldsmeds barn begr. Kl. 12, gl. 4 ugger.
26/1-1730, Johannes Reiersens barn begr. Kl. 12, gl. 12 uger.
27/1-1730, Hertvig Snedchers barn begr. Kl. 12, gl. ¾ Aar.
31/1-1730, Kresten Garvers barn begr. Kl. 12, gl. 2 Aar og nogle uger.

1/2-1730, Nils Olsen Duuhs hiemme døbte barn begr. Kl. 12, gl. 1 dag.
3/2-1730, Poul Anderss tvilling hiemmedøbte børn berg. Kl. 12, gl. nogle timer.
4/2-1730, Albret Abrahamsens barn begr. Kl. 12, gl. 1 Aar og nogle uger.
4/2-1730, Anne Kudskes barn begr. Kl. 12, gl. ½ Aar.
4/2-1730, Et fattig barn begr. i fattig Jord Kl. 12.
7/2-1730, Anne Sal. Brantes Søn begr. Kl. 12, gl. 3 Aar 14 uger.
8/2-1730, Zacharias Møllers barn begr. Kl. 12, gl. 8 uger.
8/2-1730, Abraham Elefsens barn, begr. Kl. 12, gl. 4 ½ Aar.
9/2-1730, Nils Dyresens barn begr. Kl. 12, gl. 1 ¾ Aar.
9/2-1730, Gl. Thore Svengelers begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 100.

14/2-1730, Jesper Høstes barn begr. Kl. 1 med Str. Klocher, gl. 1 ½ Aar og nogle ugr.
14/2-1730, Kresten Jepesens barn begr. Kl. 12, gl. 4 Aar.
18/2-1730, Jackob Chrestensens barn begr. Kl. 12, gl. 1 ½ Aar.
20/2-1730, Ivers Blæers Datter begr. Kl. 1, gl. 4 Aar.
21/2-1730, Christoffer Smeds Datter begr. Kl. 12, gl. 7 Aar nogle uger.
21/2-1730, Carl byens Tamburs Datter begr. i fattig Jorden, gl. 6 ½ Aar.
24/2-1730, Poul Andersens datter begr. Kl. 12, gl. 2 Aar.
24/2-1730, Ole Sørby Tamburs barn begr. Kl. 12, gl. 1 ½ Aar.
24/2-1730, Simen Jackobsens Søn begr. i fattig Jord, gl. 6 Aar.
25/2-1730, Thor Sockes barn begr. Kl. 12, gl. 4 Aar.
25/2-1730, Jackob Wegters barn begr. Kl. 12, i fattig Jorden gl. 5 Aar.
25/2-1730, Ole Abrahamsen Sveds(?) som bort drog, hans barn begr. Kl. 12 i fattig Jord, gl. 1 ½ Aar.
27/2-1730, Jens Trostes barn Kl. Extr. 12, gl. 6 Aar.
28/2-1730, Sal. Ole Svendsens barn begr. Kl. 12, gl. 6 Aar.

1/3-1730, Sal. Peder Bagges datter begr. Kl. 1 med Str. Kloch., gl. 3 Aar.
1/3-1730, Elias Giertsens datter begr. Kl. 12, gl. 8 Aar 12 ugger.
2/3-1730, Didrich Capels Søn begr. Kl. 1 med Str. Klocher, gl. (ikke utfylt).
3/3-1730, Frans Levins datter begr. Kl. 1 med Str. Kl., gl. 20 ugger.
4/3-1730, Johan Krøgers datter Johanne begr. Kl. 1, gl. 4 Aar 11 Moneder.
4/3-1730, Jørgen paa Bergets barn begr. Kl. 12, gl. 4 Aar 6 Moneder.
6/3-1730, Nirie Helgesens barn begr. Kl. 12, gl. 1 ½ aar.
8/3-1730, Simen Besteltes barn begr. Kl. 12, gl. ¾ Aar.
9/3-1730, Johan Krøgers datter Bolette begr. Kl. 1 med Str. Kl., gl. 3 Aar 8 M, 1 Ugge.
9/3-1730, Anders Kartes barn begr. Kl. 12, gl. 2 Aar.
9/3-1730, i samme Kiste ned lagt Jens Geendrops barn, gl. 14 dage.
16/3-1730, Casper Bechers Søn begr. Kl. 1 med Str. Kloche, gl. 3 Aar, 8 Moneder.
17/3-1730, Thomes Schreders Søn begr. Ext. 12, gl. 4 Aar, 4 uger.
17/3-1730, Jørgen Svensens barn paa Snipetorp begr. Kl. 12, gl. ¾ Aar.
18/3-1730, Kresten Tranes Søstvet begr. Kl. 12, gl. 30 Aar.
20/3-1730, Børge Svenskes barn begr. Kl. 12, gl. 17 ugr.
20/3-1730, Per Kiers barn begr. Kl. 12, gl. 1 Aar.
19/3-1730, Mette Chrestensdatter som for 2 aar kom fra Jydland hvor hun uskyldig under høy Præd ud for 8 te dage i sin husbounds Peder Sommers Kielder og i dag til aftensang begr. med 2 Kl. og Liig Prædik …… (?)
I samme Kiste Lars Andersens barn paa Lie, gl. 1 aar.
21/3-1730, Hans Andersen Saugm. barn begr. Kl. 12, gl. 2 Aar nogle uger.
21/3-1730, Feltcher Bougmans 2det barn begr. Kl. 1 med Str. Kl., gl. 2 aar 5 ugr.
22/3-1730, Chrestopfer Levins Stif Søn begr. Kl. 1 med Str. Kl., gl. 3 aar nogle ugr.
23/3-1730, Morten Møllers Sal. hustrue begr. Kl. 1 med alle Klocher, gl. 49 aar 11 M.
23/3-1730, Svend Aassen(?) Soldates barn begr. Kl. 12, gl. 2 aar 6 moneder.
19/3-1730, Lars Gundersens barn paa Lie sit barn lagt i Kiste med jend for hen om melte dræpte Pige uden Kl., gl. 3 aar.
24/3-1730, Søren Klocher til Gierpen Sogns Kones Søsterdatter begr. Kl. 12, gl. 2 ½ aar.
24/3-1730, Anne Ambiørnsdtr. for fattig domb begr. i fattig Jord Kl. 12, gl. 54 aar.
24/3-1730, Dend vanvittige Quinde som paa et baar blef baaren hid fra bøyden til byen og var hos Tord Torgiersen begr. i fattig Jord Kl. 12, gl. 41 aar.
Jackob Wegters datter i samme Kiste henlagt, gl. 1 ½ aar.
27/3-1730, Jan Svendske som Kaldes hattemagers barn begr. Kl. 12, gl. ½ aar.
28/3-1730, Kirche Vergeren Arne Jonsen begr. med alle Klocher Kl. 1, gl. 51 aar.
28/3-1730, Levor Turvilsens barn begr. Kl. 12, gl. 2 ½ aar.

4/4-1730, Even Løckes Enke begr. Kl. 12, gl. 60 aar 8 (9?) mounder.
5/4-1730, Felscher Bangemans 3 die barn Kl. 1 med Str. Klochen, gl. 3 aar og ugr.
6/4-1730, Ole Knudsens Moder fra Moe i Gierpen Sogn som døde paa Blegebachen i Ole Clemensens Huus begr. Kl. 12 i fattig Jord, gl. 85 aar.
17/4-1730, Børge Halvorsens barn begr. Kl. 1 med Str. Kloch., gl. 1 aar mindre 3 uger.
18/4-1730, Per Abrahamsens Kone begr. Kl. 1 med 3 Kl., gl. 62 Aar.
I samme Kiste nedlagt Rasmus Strømdahles lidet barn, gl. 1 aar.
20/4-1730, Maren Sal. Anders Andersens begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 50 aar 3 M.
24/4-1730, Zacharias Jonsen Skomager begr. Kl. 12, gl. 60 aar og monder.
28/4-1730, Rasmus Nilsens Minste Søn begr. Kl. 1 med Str. Kloch., gl. 4 monder 2 uger.
30/4-1730, Hans Andersen Bøgmesters (Baker?) datter begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 27 aar 4 moneder.

2/5-1730, Kresten Olsen Krabes barn begr. Kl. 12, gl. 9 uger.
2/5-1730, Sal. Jan Høstes Enche begr. kl. 1 med Str. Klochen, gl. 81 aar.
3/5-1730, Mette Bøssen af Hospitalet begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 67 aar.
16/5-1730, Lientn. Hans Otter Saling begr. Kl. 1 med Str. Kloche, gl. 67 aar.
19/5-1730, Jørgen Svensens barn begr. Kl. 12, gl. 3 aar.
20/5-1730, Jon Larsens barn begr. Kl. 12, gl. ¾ aar.
21/5-1730, Jonas Persen Granaders ved Hr. Obl. Fyens Compagnie som til lige med 2de dansker blef druknet ved Quernen nest veed Rasmus Nilsen i Een baad med gods som førte Granaderens hosbond til fra Fierestrand. Jonas Thomesen blef begrafvet Kl. 12 i hans alders 34 aar.
22/5-1730, Christian Tygesens Søn 28 aar og Kochen 20 aar gl. begr. med dend Str. Kloche og Prædichen paa Kirchegaard efter at die i same baad ved Quernen ved dend nest ovenstaaende omkommen.
25/5-1730, Frans Levins Søn begr. Kl. 1 med Str. Kl., gl. 2 aar 10 dage.
31/5-1730, Jens Gregersens Datter begr. Kl. 1 med alle Klocher og Prædiken paa Kirkegaarden, gl. 20 aar.

1/6-1730, Nils Nilsen Snedcher begr. Kl. 1 med 3 Klocher, gl. 46 aar 5 Moneder.
3/6-1730, Ole Lies datter begr. Kl. 12, gl. 2 aar.
10/6-1730, Johannes Poulsen Kommen fra Slemdahls datter Kl. 12, gl. 3 aar.
13/6-1730, Raadm. Iver Sommer begr. Kl. 1 med alle Klocher og efter liig Prædich nedsatt i Kirchens begr., gl. 35 aar.
17/6-1730, Halvor Hansens barn begr. Kl. 12, gl. 1 aar.
23/6-1730, Peder Helgesens barn begr. Kl. 12, gl. 8 ugger.

1/7-1730, Hans Gundersen begr. Kl. 1 med 2 Kl. og Liig Prædiken i Kirchen, gl. 44 aar mindre 3 Moneder.
6/7-1730, Halvor Nilsens barn i Querndahl som er bortdragen begr i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 3 ½ aar.
7/7-1730, Sal. Jackob Jonsens yngste Søn begr. Kl. 1 med Str. Kl., gl. 20 Uger.
12/7-1730, Ole Jensen Steers(?) datter begr. Kl. 1 med Str. Kl., gl. 7 Moneder.
28/7-1730, Fogden Joachim Sweders Søn Wilhelm begr. Kl. 1 med alle Klocher og Satt i Kirchens begr., gl. 18 aar 3 Moneder 7 dage.
29/7-1730, Hieronimus Svensens Kone Kl. 1 med 2 Kl. efter at hun hafde faaet et fald i giennem Brogen ved Quernhuset og efter 2 dages forløb døde, gl. 36 aar.

2/8-1730, Abraham Mælas Søn begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 18 aar.
8/8-1730, Ole Rasmussens barn begr. Kl. 1 og formedelst Kirchetornets Reparation blef brugt dend Minste Kloche for dend Store somme tiid, gl. 1 aar mindre 14 dage.
9/8-1730, Peder Michelsen Jydes barn begr. Kl. 12, gl. 6 M. 3 ugr.
16/8-1730, Ragnild Svenungsdatters barn begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 8 M.
30/8-1730, Tolf Andersens barn begr. Kl. 12, gl. ¾ aar.

14/9-1730, Ole Hansens barn paa Bachen begr. Kl. 12, gl. 14 dage.
19/9-1730, Erich Rasmusens paa Bachens Datter begr. Kl. 12, gl. 23 aar.
22/9-1730, Lars Giertsen Schomagers Datter begr. Kl. 12, gl. 2 aar 4 uger.
22/9-1730, Lars Pedersen paa Bachens Datter begr. Kl. 12, gl. 14 dage.
23/9-1730, Anon Bottelsens Søn begr. Kl. 12, gl. 1 ½ aar 14 dage.
I samme Kiste Jens Larsens barn af tvillinger, gl. 4 uger.
30/9-1730, Gunder Olsen Pustes Søn begr. Kl. 12, gl. 3 aar.
I samme Kiste Jens Larsens 2det tvilling, gl. 5 uger.

2/10-1730, Jochom ”Petbø”(?) dodfødde barn som baaren om Aften uden Seremonie.
6/10-1730, Halvor Jørgensen Breches hiemme døbte barn begr. Kl. 12, gl. 4 a 5 dage.
7/10-1730, Jens Gregersens Søn begr. Kl. 12, gl. 4 aar mindre 2 Moneder.
10/10-1730, Albret Abrahamsens barn begr. Kl. 12, gl. 3 aar.
14/10-1730, Knud Waltersen Guldsmeds Søn begr. Kl. 12, gl. 1 aar.
26/10-1730, Kirsten Torsdtr. fra Blegebach begr. Kl. 12, gl. 69 aar.
27/10-1730, Ole Pettesen Cudrio sin yngste Søn begr. Kl. 1 med Str. Kl., gl. 2 ½ aar.
30/10-1730, Sal. Hans Gundersens Minste barn begr. Kl. 12, gl. 13 uger.

14/11-1730, Gl. Anne Jackobsdtr. hos True Persen begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 60 aar 9 M.
16/11-1730, Bollete, Sal. Jackob Jonsens Søn begr. Kl. 1 med Str. Kl., gl. 2 aar 2 moneder.
18/11-1730, Knud Iversen Skrep begr. Kl. 12, gl. 59 aar 3 Moneder.
23/11-1730, Hans Andersen Bøgmesters Kone begr. Kl. 1 med 3 Klocher, gl. 48 aar 6 M. 14 dage.
25/11-1730, Apoteeker Wolfs Søn begr. Kl. 1 med Str. Kl., gl. 5 uger.
28/11-1730, Ole Olsen Finck uden ringen, hans barn begr. kl. 12, gl. 14 uger.
28/11-1730, Sal. Obriste Lieutn. Leegarts Enkefrue Crestence Hesselberg om Aften Kl. 6 ½ hen Baaren med Største Procetion uden Ring og efter at Palentation var ”uudfehrt” ved een time til Ende blef Satt udj Kirkens begrafvelse Kl. 8, gl. 70 aar.

7/12-1730, Ole Vragers Datter begr. Kl. 12, gl. ½ aar.
15/12-1730, Kirstj, Sal. Anders Svingelers begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 40 aar og M.
15/12-1730, Lorens Schomagers Datter begr. Kl. 12, gl. 3 d.(?)
19/12-1730, Wenke Olsdatter, Sal. Hans Høstes Enke begr. Kl. 1 med Str. Kl., gl. 82 aar og
I samme Kiste nedlagt Ole Gundersens barn, gl. 4 uger.
22/12-1730, Lars Poulsens barn begr. Kl. 12, gl. 1 aar.
23/12-1730, Børge Bentsens dødfødde barn uden nogen Seremonie henbaaren.
30/12-1730, Maria Larsdatter begr. med 2 Kl. og Liig Prædiken holt paa Kirkegaarden og Testamentet oplæst og hun uden giftermaal hafde levet 61 aar og M.

2/1-1731, Felcher Bangemans Datter begr. med Str. Kl. Kl. 1, gl. 5 ½ aar.
3/1-1731, Frans Pettersen Cudrios Datter begr. Kl. 1 med Str. Kl., gl. 1 ½ aar.
9/1-1731, Poul Brodahls Datter begr. Kl. 1 med Str. Kl., gl. 2 aar.
12/1-1731, Hans Wefvers Stif Søn begr. kl. 12, gl. 12 aar og nogle Moneder.
12/1-1731, Nils Sties Kone begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 65 aar.
26/1-1731, Chrestopfer Levins barn begr. Kl. 12, gl. 14 d.
31/1-1731, Capt. Jackob Torchils begr. Kl. 1 med alle Klocher og Palentation af Prædichestolen, gl. 65 aar.

3/2-1731, Simen Besteltes barn begr. Kl. 12, gl. 14 d.
9/2-1731, Peder Holtes barn begr. kl. 1 med Str. Kl., gl. ½ aar.
19/2-1731, Sl. Christian Felbr. Enche i Gielen begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 71 aar 3 Moneder.
I samme Kiste Johannes Poulsens barn, gl. 3 aar.
31/2-1731, Johannes Poulsen Slemdøhlings barn begr. Kl. 12, gl. ½ aar.

15/3-1731, Ole Olsen Wigværings barn begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. (ikke nevnt).
16/3-1731, Hans Olsen Tobachs Spinders barn begrafvet Kl. 1 med Str. Kl., gl. 1 ½ aar.
19/3-1731, Ole Michelsen Granadiers Barn begr. Kl. 12, gl. 8 ugger.
I samme Kiste Biøn Ellefsens Søn Ext. 12, gl. 8 ½ aar.
31/3-1731, Jackob vegter begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 56 aar.

19/4-1731, Søren Næsses Kone begr. i fattig Jord Kl. 12, gl. 67 aar.
16/4-1731, Anne Eilertsdatter begr. Kl. 1 med alle Klocher, gl. 42 aar mindre 1 M.
6/4-1731, Gulbrand Hansens barn begr. Kl. 12, gl. 1 aar.
22/4-1731, Thomes Skræders barn begr. Kl. 12, gl. 8 dage.
24/4-1731, Gurie Olsdatter vegter, begr. Kl. 12, gl. 46 aar og begr. i Kirchens Jord.

5/5-1731, Kresten Jørgensens Enche begrafven Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 74 aar.
8/5-1731, Jens Geendrops barn i Querndahlen begrafvet Kl. 12, gl. 14 ugr.
9/5-1731, Gl. Johannes Snedcher fra Kongsberg begr. Kl. 12, gl. 76 aar.
9/5-1731, Isach Thomesen begr. Kl. 1 med 2 Kl. og Liig Prædichen paa Kirchegaarden, gl. 51 aar.
10/5-1731, Knud Halvorsen tobe (tåpe eller Tove?) ”Spend…sv.”(?) som efter Stor Eelendighed blef begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 23 aar.
11/5-1731, Ole Justesens første tvilling Søn begr. Kl. 12, gl. ¾ aar.
21/5-1731, Sl. Giert Persens Enche Christence Gundersdtr begr. Kl. 12, gl. 51 aar.
21/5-1731, Jon Larsens barn begr. Kl. 12, 14 d.
22/5-1731, Dorte Jonsdtr. begr. i fattig Jord, gl. 76 aar.
31/5-1731, Rasmus Olsen fra Sigdal bort Rømt fra sin Kone Ingeborg Evensdtr. Hendes barn begr. i fattig Jord, gl. 1 aar 6 ugr.
28/5-1731, Ole Hansens barn begr. Kl. 12, gl. 14 dage.

4/6-1731, Ole Justesens 2den tvilling Søn begr. Kl. 12, gl. ¾ aar.
11/6-1731, Lorens Skomagers Søn begr. Kl. 12, gl. ¾ aar.
11/6-1731, Karie Mæla paa Bachen begr. Kl. Ext 12, gl. 70 aar.
14/6-1731, Hans Larsen Muremesters Kone, Kl. 12, gl. 42 aar.
15/6-1731, Sal. Clas Wenstøbs Enche begr. Kl. 1 med Str. Klochen, gl. 65 aar.
21/6-1731, Jon Christensens Søn begr. Kl. 12, gl. 5 ½ aar.
22/6-1731, Mattis Mattisens barn begr. Kl. 12 i fattig Jord, gl. ¾ aar.
22/6-1731, Frans Pettersens barn begr. Kl. 12 med Str. Kl., gl. 1 aar.
23/6-1731, Casper Bechers Søn begr. Kl. 1 med Str. Kl., gl. ¾ aar.
23/6-1731, Anders Cartes barn begr. Kl. 12, gl. ¾ aar.
27/6-1731, Ole Olsens barn paa Bachen Kl. 12, gl. 1 aar.

11/7-1731, Lars Andersen Svendskes barn begr. Kl. 12, gl. 2 aar.
18/7-1731, gl. Jens Torstensen Klocher, begr. Kl. 1 med 3 Kl., gl. 73 aar mindre 1 Moned.
20/7-1731, Bye Skriweren Nils Wendelboe begr. Kl. 1 med Alle Klocher, gl. 51 aar mindre 2 M.
28/7-1731, Anders Trællbors Kone begr. Kl. 12, gl. 50 aar.

1/8-1731, Peder Helgesens barn begr. Kl. 12, gl. 8 dage.
4/8-1731, Thomes Thomesens barn begr. Kl. 12, gl. 1 aar.
8/8-1731, Ole Chrestensen Messels barn begr. Kl. 12, gl. 3 aar 14 dage.
7/8-1731, Nirie Helgesens datter begr. Kl. 12, gl. 7 aar.
23/8-1731, Daniel Toftes datter begr. Kl. 1 med 3 Klocher og Prædichen udj Kirchen, gl. 13 aar 5 M. 2 dage.

28/9-1731, Lars Persens barn begrafvet Kl. 12, gl. 4 ugger.

3/10-1731, Per Evensen Løches Søn begr. Kl. 12 efter at hand var i sit 7de aar om komet i Brøge Vandet.
23/10-1731, Jørgen Tvedtes Kieriste begr. Kl. 1 med alle Klocher, gl. 59 aar 1 Monet.
26(?)/10-1731, Lorens Skomagers datter begr. Kl. 12, gl. 5 aar.
26/10-1731, Ingeborg Rybes uægte barn begr. Kl. 12, gl. 14 d.

2/11-1731, Erich Bentsen begr. Kl. 1 med 2 Klocher, gl. 39 aar og nogle Moneder.
6/11-1731, Johannes Persens Kone begr. Kl. 1 med 2 Klocher, gl. 71 aar 4 uger.
9/11-1731, Tobias Christensen begr. Kl. 1 med 2 Kl., 40 aar 6 M. mindre 4 dage.
I samme Kiste nedlagt Albert Abrahamsens kidet barn, gl. 3 uger.
24/11-1731, Hans Helgesen Soldaters Kone begr. Kl. 12 i fattiges Jord, gl. 29 aar.

15/12-1731, Anders Rushes barn begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 14ten dage.
20/12-1731, Halvor Hansens Kone, begr. Kl. 1 med 3 Klocher, gl. 30 aar 5 uger.
20/12-1731, Lars Krabes barn i samme Kiste nedlagt.
22/12-1731, Een gl. Kone begr. Kl. 12 i fattig Jorden som var kommen fra Gierpen Sogn og til holt hos Marie Rybe…, gl. 61 aar.
29/12-1731, Kirstj Jensdatter hoss Elias Giertsen begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 70 aar.
31/12-1731, Hans Persens Kone begr. KL. 12 i Kirchens Jord, gl. 60 aar.

17/1-1732, Halvor Aahses barn begr. i fattig Jord Kl. 12, gl. 8 dage.
17/1-1732, Sal. Raadm. Iver Sommers Søn Iver Johan begr. Kl. 1 med Str. Kl., gl. 6 aar.
18/1-1732, Bøye Pettersen Ording begr. Kl. 1 med alle Klocher, gl. 56 aar 2 M.
22/1-1732, Karen Olsdatter som døde i hendes uægte barselseng begr. Kl. 12 i fattig Jord, gl. 34 aar.
22/1-1732, Jon Christensens barn begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 5 aar.
25/1-1732, Hr. Albret Blæhr begr. Kl. 1 med alle Klocher og satt i Kirchens begr., gl. 46 aar 2 m.
28/1-1732, Hans Fanges Kone begr. Kl. 1 med alle Klocher, gl. 31 aar 2 m.

12/2-1732, Gl. Gurie paa Øen begr. Extr 12 i Kirchens Jord, gl. 82 aar.
13/2-1732, Hans Smittes hiemme døbte barn begr. Kl. 12, gl. 2 dage.
25/2-1732, Gulbrand Herrøns moder begr. i fattig Jord Kl. 12, gl. 70 aar.

15/3-1732, Jan Capels Datter begr. Kl. 1 med Str. Klochen og satt i Kirchens begrafvelse, gl. 1 ½ aar.
17/3-1732, Simen Besteltes barn begr. Kl. 12, gl. 8 ugr.
19/3-1732, Henning Glasmesters barn begrafvet Kl. 12, gl. 8 ugger.
29/3-1732, Børge Bentsens barn begr. Kl. 12, gl. 2 dage.
29/3-1732, Joseps Sirie begr. i fattig Jord, gl. 66 aar.

4/4-1732, Johannes Slemdøhling begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 66 aar.
4/4-1732, Kresten Jensen Stenes Søn begr. Kl. 1 med Str. Klochen, gl. 8 ½ aar.
7/4-1732, Jens Olsen Hollender begr. Kl. 1 med 2 Klocher og Prædiken paa Kirchegaarden, gl. 77 aar.
10/4-1732, Mads Smeds Enche begr. Kl. 1 med 3 Klocher, gl. 68 aar 5 m. 3 dage.
24/4-1732, Jan Rushes Kone begr. med fuld alle Klocher, gl. 32 aar 2 m.
26/4-1732, Erich Rasmusen (paa) Bachen begr. Kl. 12, gl. 78 aar.
28/4-1732, Simen Jachobsen begr. Kl. 12 i fattig Jord, gl. 46 aar.
29/4-1732, Halvor Hansens barn begr. Kl. 12, gl. ¾ aar.
30/4-1732, Jørgen paa Bergets barn begr. Kl. 12, gl. 1 ½ aar.

1/5-1732, Lars Brendes værmoder begr. Kl. 12, gl. 80 aar.
2/5-1732, Ole Wiegers Datter begr. Kl. 12, gl. ½ aar.
14/5-1732, Sl. Karen Olsdatters som døde efter hendes uægte barnefødsel som blef i fattig Jorden.
15/5-1732, Søfren Erichsens Kone begr. Kl. 1 med 2 Kolcher og Prædichen paa Kirchegaard, gl. 58 aar.
19/5-1732, Kresten Jytte paa Havens barn begr. Kl. 12, gl. ½ aar.
23/5-1732, Borge Halvorsens barn begr. med Str. Kloche, gl. 14 uger.
18/5-1732, Anders Kartes Vermoder begr. Extr. 12, gl. 86 aar.

5/6-1732, Anders Engebretsens Vermoder, Sl. Jon Olsens begr. Kl. 12, gl. 89 aar.
5/6-1732, Alfv Kalstad (Kalsted?) Musicant hoen(?) begr. Kl. 1 med 2 Klocher, gl. 40 aar. Prædichen paa Kirkegaarden.
6/6-1732, Casper Fransen Cudrio begr. Kl. 1 med alle Klocher, gl. 61 aar 3 m.
7/6-1732, Hendrich Betienter begr. Kl. 1 med 2 Klocher og Prædichen paa Kirchegaard, gl. 37 aar.
13/6-1732, Romanus Skomagers Kone begr. Kl. 1 med 2 Klocher og forredtning paa Kirchegrd., gl. 30 aar 5 m. 4 d.
16/6-1732, Jachob Wetlesens barn begr. Kl. 12, gl. 2 aar.
17/6-1732, Kirstj Røtter, begr. i fattig Jorden, gl. 74 aar.
18/6-1732, Kirstj Svensdatter eller Gunder Olsens Moder, begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 57 aar mindre 3 moneder.
20/6-1732, Jens Tinnstøber, begr. i fattig Jord, gl. 60 aar.
21/6-1732, Johan Glasmester svens barn begr. Kl. 12, gl. 2 aar.
Imellem d. 26 og 27 om Natten er blifven Erich Hansen som var om Kommen i Falchom Elven begrafven halfv parten uden og inden Kirchegaarden som vender ut til Mælegaden ved Glasmester haven hvorudj Eeier(?) sid blef satt paa gaden.

5/7-1732, Ole Torgiersen begr. Kl. 12, gl. 79 aar.

16/7-1732, Sal. Peder Bagges Søn Jackob som af vigte St. Hans Aften af et Waadeschud som uformodentlig af sin Camerat og lege broder med forladning og egne Klæder(?) udi dend Eene side blef giennem skutt som blef hans Død efter 3 uggers forløb og blef begr. med 3 Klocher og Prædichen paa Kirchegaard en Christelig tale i sit alder 12te aar.

5/8-1732, Schipper Nicolaj Jørgensen fra Sønderborg begr. Kl. 1 med 3 Klocher og Prædichen paa Kirchegrd., gl. 52 aar.
25/8-1732, Anders Olsen Bachens Kone begr. Kl. 1 med 2 Kl. og Prædichen paa Kirchegrd., gl. 76 aar.

5/9-1732, Mari Ansteensdatter begr. Kl. 12 i fattig Jord, gl. 48 aar.
12/9-1732, Chrestoffer Erichsen Buggott begr. i fattig Jord Kl. 12, gl. 47 aar. (omtrent uleselig nederst i høyre hjørne. Kan like godt være 24 aar.)
17/9-1732, Kresten Raadstue tiener som døde i et huus paa Kloster Eie begr. ved siden paa Garen i fattig Jorden. gl. 46 aar.
19/9-1732, Sal. Oven Ovensens datter ved grina paa Blegebachen begr. i fattig Jorden, gl. 18 aar.
19/9-1732, Gl. Cancelie Raad og Laugmand Lange fra Gierpen Sogn var Biesatt og graffæst og siden samme dag vid fløtt uden nogen Ceremonie til Byen og satt i Kirchens begrafvelse i hans alders 86 aar.
27/9-1732, Jens Mogensens barn begr. Kl. 12, gl. ¾ aar.

3/10-1732, Albret Abrahamsen begr. Kl. 1 med 2 Klocher. gl. 36 ½ aar.
4/10-1732, Thomes Isachsens Enches uægte barn begr. Kl. 12, gl. ¾ aar.
6/10-1732, Erich Koppers datters uægte barn begr. Kl. 12, gl. ½ aar.

28/11-1732, Jackob Cornelsen (ja, det var stavet slik) begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 54 aar.
28/11-1732, Berte Olsdtr. begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 67 aar.
29/11-1732, Anders Olsen Bechen begr. Kl. 1 med 2 Klocher, gl. 57 aar.

2/12-1732, Ole Lie begr. Kl. 1 med 3 Klocher, gl. 60 aar 4 uger.
19/12-1732, Hr. Ivers minste Søn Hans Rohnig begr. Kl. 1 med Str. Kloche og satt i det nye Kirchens begr. under Sacæstiet (Sacristiet), gl. 3 uger.
19/12-1732, Gl. Toors Berte paa Snipetorp begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 90 aar.
27/12-1732, Knud Hansens Moder Barbro begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 60 aar.
30/12-1732, Johan Stoltes barn begr. Kl. 12, gl. 16 uger.

1(?)/1-1733, Morten Kragheds Datter begr. Kl. 12, gl. 5 aar.
10/1-1733, Anne Søfrensdtr. begr. Kl. 12, gl. 67 aar.
12/1-1733, Hans Bentsens Envhe begr. Kl. 12, gl. 66 aar.
13/1-1733, Ole Isachsens barn begr. Kl. 12, gl. 14 dage.
17/1-1733, Nils Stie begr. Kl. 12 i fattiges Jord, men uden bevilling om hand betaller Jorden ved ej ude (?), gl. 90 aar.
23/1-1733, Gl. Per Andersen begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 83 aar.
29/1-1733, Abraham Elefsen begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 36 aar 5 m.
4/2-1733, Gunder Halvorsen Bamlings Kone begr. i fattig Jord, gl. 60 aar.
5/2-1733, Kirstj Gundersdtr. Kiøna begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 40 aar.
18/2-1733, Chrestopher Levins hiemmedøbte tvilling barn begr. Kl 12, gl. 3 (eller 8) dage.
11/2-1733, Erich Kantes Kone begr. Kl. 12 i fattig Jord, gl. 46 aar.
12/2-1733, Gl. Torald paa Blegebach begr. Kl. 12 i fattig Jord, gl. 90 aar.
16/2-1733, Poul Schræders datter begr. i Kirchens Jord Klochen 12, gl. 33 aar 3 moneder.
17/2-1733, Ole Søfrensens Datter begr. Kl. 12, gl. 8 aar.
27/2-1733, Christian fattigfoged begrafvet Kl. 12 i fattiges Jord, gl. 51 aar.

2/3-1733, Halte Hans Persens Kone begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 40 aar.
3/3-1733, Gunder Tormosen begr. Kl. 12 i fattig Jord, gl. 70 aar.
5/3-1733, Jørgen Simensens minste barn begr. Kl. 1 med Str. Klochen, gl. 1 aar 4 ugger.
5/3-1733, Chrestopher Levins 2det tvilling barn begr. Kl. 12, gl. 3 uger.
9/3-1733, Halvor Mælas Enche begr. Kl. 12, gl. 62 aar.
10/3-1733, Jan V. Cappelens minste barn begr. Kl. 1 i det Nye Kirchens begrafvelse, gl. 3 moneder.
Samme tid optaget af Kierchens et 3 aars gl. liig og strax derefter nedfløtt i det nye Kirchens begrafvelse.
13/3-1733, Sal. Ove Daniel Hechmans Enche begr. Kl. 1 med alle Klocher, gl. 66 aar 17 uger.
11/3-1733, Jackob Waltersens barn begr. Kl. 12, gl. 5 ugger.
20/3-1733, Chrestopher Levins Hustrue som ved en god fors… (?) bort døde 5 ugger efter hendes 2de barnefødsel begr. Kl. 1 med (ikke utfylt), gl. 30 aar 2 m 11 dage.
27/3-1733, Simen Bestiltes Moder begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 67 aar 1 m.

1/4-1733, Jackob Hattemagers Kone begr. Kl. 1 med 3 Klocher, gl. 65 aar 2 ugr. 1 dag.
I samme Kiste Hans Svensens hiemme døbte barn.
1/4-1733, Andreas Ussgaards barn begr. Kl. 12, gl. 6 dage.
2/4-1733, Zacharias Schomagers Enche begr. Kl. 12, gl. 57 aar.
4/4-1733, Tord Soche begr. Kl. 12, gl. 48 aar 2 moneder.
7/4-1733, Kirstj Olsdatter paa Bachen begr. i fattig Jorden, gl. 50 aar.
9/4-1733, Johannes Poulss. Slemdøhl begr. i fattig Jord, gl. 32 aar.
14/4-1733, Bent Schuts Paruchmager begr. Kl. 1 med alle Klocher, gl. 50 aar 3 moneder.
17/4-1733, Jørgen Ærboe begr. L. 1 med alle Klocher, gl. 51 aar mindre nogle uger.

6/5-1733, Knud Waltzersen Guldsmed begr. Kl. 1 med Str. Klochen og Prædichen paa Kirchegrd., gl. 44 aar 3 moneder.
8/5-1733, Sal. Anders Brochs Enche begr. Kl. 12, gl. 67 ½ aar.
11/5-1733, Sal. Ole Dramens Søn begr. i fattig Jord, gl. 20 aar.
15/5-1733, Søren Hattemagers barn begr. Kl. 12, gl. 14 dage.
27/5-1733, Johan Glassmesters barn begr. Kl. 12, gl. 3 ugr. 3 dage.
27/5-1733, Simon Jørgensens Hustrue begr. Kl. 1 med alle Klocher og Liiget satt udj Kierchen og fløtt udj vingen ved verchet under Prædich og siden ved samme forretning begr. i Kirchegaard. Er i hendes Alders 64 aar 5 m og nogle dage.
30/5-1733, Ole Philepsens kone begr. 2 Kl., gl. 27 aar 5 m.
I same Kiste nedlagt Kresten Krabes barn som ved en hastig Død udj sin fraværelse er afgaaen udi sit alders 10 ugger gl.
28/5-1733, Poul Brodahls Eene tvilling barn begr. Kl. 1 med Str. Kloch., gl. 11 ugger 3 dage.

3/6-1733, Clas Halvorsen Toffte begr. Kl. 1 med 3 Klocher, gl. 56 aar og nogle dage.
8/6-1733, Marj Aas begr. Kl. 12 i fattig Jord, gl. 20 aar.
8/6-1733, Jørgen Svenss. barn begr. i Kirchens Jord, gl. 3 aar.
10/6-1733, Rasmus Nilsens barn Kl. 1 med Str. Kl., gl. 14 ugr.
12/6-1733, Hr. Iver Hesselberg Sognepræstens datter begr. Kl. 1 med Str. Klochen og Satt udj Sachæstiets begr., gl. 5 aar 3 m 11 d.
18/6-1733, Anders Chrestenss Schomagers barn begr. Kl. 12, gl. 1 ½ aar.
20/6-1733, Gl. Ingeborg Marcher paa Bachen begr. Kl. 12 i fattiges Jord, gl. 76 aar.
I samme Kiste begr. afdøde Johannes Poulss. Slemdøhlings minste barn i fattig Jord, gl. ¼ aar.
25/6-1733, Chrestopher Smed paa Lie begrafvet med 2 Kl. Kl. 1, gl. 48 aar mindr. 3 moneder.

1/7-1733, Børge Svenskes Minste barn begr. Kl. 12, gl. 3 m.
1/7-1733, Kresten Garvers Minste barn begr. Kl. 12, gl. 2 m 2 ugr.
7/7-1733, Sivert Betienters Kone begr. Kl. Extr 12, gl. 32 aar.
9/7-1733, Marte Taransdtr., Sal. Børtings, uægte datter begr. i fattig Jord Kl. 12, gl. 50 aar.
18/7-1733, Per Jensen Betienters barn begr. Kl. 12, gl. ¾ aar.
20/7-1733, Lars Hansens barn begr. Kl. 12, gl. 2 moneder.
22/7-1733, Thomes Langes liden Søn ved Str. Kl. Lyd henbaaren i Store Capel paa ny Kirchegaard, gl. ¾ aar.

7/8-1733, Ole Hansens minste barn begr. Kl. 12, gl. ¾ aar.
6/8-1733, Abraham Jonsen Schræder begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 71 aar.
10/8-1733, Hans Persen begrafvet after at hand var uforvarendes i Posgr Elfven faldet af Flaaden og hafvde været i vandet 16 ugger, Kl. 12, gl. 54 aar.
12/8-1733, Petter Nilsens barn begr. Kl. 12, gl. 18 ugger.
13/8-1733, Rasmus Persen Schræders barn begr. Kl. 12, gl. 20 ugr.
14/8-1733, Peder Helgesens barn begr. Kl. 12, gl. 1 aar mindr. 6 ugr.
26/8-1733, Dend Vanvittige og u Kyndige Anne fra Blegebachen begr. Kl. 12 i fattig Jord ved Stochegard vd til Mæle Gaden, gl. 42 aar.

4/9-1733, Jens Jachobsen Schomagers Kone begr. Klochen 1 med 2 Klocher, gl. 52 aar og nogle ugr.
11/9-1733, Felscher Bangemans Dødfødde tvilling barn uden Seremonie henbaaren og begr. om Aften Kl. 6.

6/10-1733, Felscher Bangemans andet tvilling barn begr. Kl. 1 med Str. Kl., gl. 3 ugr.
9/10-1733, Tollef Andersen Maalers barn fra Kongsberg begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 2 aar.
26/10-1733, Aptecher Wolfes Amme, Anne Nilsdatters uægte barn begr. Kl. 12, gl. 2 aar.
27/10-1733, Raadm. Gierhart Hansen som døde paa Falchom begr. fra Johans gl. Kirchegaard med alle Klocher, gl. 81 aar.

2/11-1733, Ole Reiorsen som paa 10 aars tiid hafvde mist sin fornuft og var paa Lem…..e Eelendig og sammen Kronigen(?) begr. Kl. 12 i fattig Jorden i hans alders 32 aar.
5/11-1733, Sl. Ole Finches Anne begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 76 aar.
20/11-1733, Peder Holstes Søn begr. Kl. 1 med Str. Kloch., gl. 2 aar 6 ugger.
23/11-1733, Morten Kraghed begr. Kl. 1 med alle Klocher, gl. 55 aar 5 moneder 3 dage.
24/11-1733, Clas Hylds Søn begr. Kl. 1 med Str. Klochen, gl. 3 aar mindre 3 uger.
24/11-1733, Biøn Elefsens vermoder begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 86 aar.
28/11-1733, Hogen Nilsen Arbeids Karl begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 60 aar.

5/12-1733, Et fattig barn nedsatt i fattig Jord, gl. 14 dage.
7/12-1733, Søren Hendrichsens barn begr. Kl. 12, gl. 5 aar.
9/12-1733, Helene Jensdatters uægte barn Afvlet med Schorsten feierens Søn begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 12 ugger.
11/12-1733, Jørgen Tvedt begr. Kl. 1 med alle Klocher, gl. 61 aar og nogle dage.
14/12-1733, Søren Hendrichsens andet barn begr. Kl. 12, gl. 3 aar.
16/12-1733, Thomes Thomesens 2 de tvilling børn begr. Kl. 12, gl. 3 uger.
21/12-1733, Søren Erichsens Moder i Gielen begr. Kl. Exte 12, gl. 88 aar.
24/12-1733, Kresten Olsen Snedchers barn begr. Kl. 12, gl. ½ aar.

26/1-1734, Knud Hansens datter begr. Kl. 12, gl. 10 aar.
29/1-1734, Petter Asløfs datter begr. med Str. Kl. og indsatt i Sachastiets begr., gl. 2 aar.

3/2-1734, Peder Guldsmeds vermoder begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 71 aar 2 m 3 dage.
5/2-1734, Jens Haddeslefs Datter begr. Kl. Exte 12, gl. 6 aar.
6/2-1734, Carl Tamburs barn begr. i fattig Jorden, gl. 2 ¼ aar.
13/2-1734, Ole Olsen fra Sillejord begr. i fattig Jord eftter at Een Døhl nafnlig Johannes Johansen i Jochom Felbereders Huus ved Lortebech med en Knif blef ved 3de Schadelig Saar dræbt hvor eftter dend Schyldige bliver dømbt.
16/2-1734, Lars Erichsens datter begr. Kl. 12, gl. 2 ¼ aar.
17/2-1734, Poul Tobiasen begr. Kl. 12, gl. 28 aar.
I samme Kiste Karsten Knudsen Schreppes barn, gl. 20 (?).
I samme Kiste Knud Hansens barn som var hidbaaren(?).
18/2-1734, Hospitals Læseren og Scholmesteren Halses minste barn begr. Kl. 12, gl. 1 ½ aar.
23/2-1734, Carl Tamburs 2det børn begr. i fattig Jord, gl. 4 aar.

1/3-1734, Per Helgesens barn begr. Kl. 12, gl. ¼ aar.
4/3-1734, Levor Turvilsens barn begr. Kl. 12, gl. 3 aar.
8/3-1734, Thomes Sties barn begr. Kl. 12 i fattig Jord, gl. 3 aar.
8/3-1734, Ole Hansen paa Bachens barn begr. Kl. 12, gl. 5/4 aar.
10/3-1734, Kassper Bechers Minste datter begr. med Str. Klochen, gl. ¾ aar.
10/3-1734, Steen Knudsens datters (Anne Steensdatter) barn begr. Kl. 12, gl. 2 dage. Forlovet med Jon Torgersen i Gierpen Sogn, tiente paa Mæla. (De ble gift i Skien 13/5).
12/3-1734, Ingeborg Abrahamsdatters barn begr. Kl. 12, gl. ½ aar.
I samme Kiste Per Hansses hiemedøbte barn.
18/3-1734, Jens Piils Minste barn begr. med Str. Kl., gl. ¼ aar.
23/3-1734, Petter Nilsens datter begr. Kl. 12 gl. 3 ½ aar.
I samme Kiste Gulbrand Hansens barn, gl. 2 aar.
23/3-1734, Frans Levins barn begr. med Str. Kloche, gl. 2 ½ aar.
24/3-1734, Jachob Snedchers barn begr. Kl. 12, gl. ¾ aar.
29/3-1734, Jan Rushes barn begr. Kl. 12, gl. 8 dage.

1/4-1734, Hermand Olsen begr. Kl. 12, gl. 32 aar.
2/4-1734, Knud Hansens dtr. begr. Kl. 12, gl. 3 ¼ aar.
9/4-1734, Truels Krabes barn begr. Kl. 12, gl. 5/4 aar.
9/4-1734, Jon Bingholtes Søn Kom fra Slemdahl, begr. Kl. 12, gl. 8 ½ aar.
13/4-1734, Morten Olsens barn begr. Kl. 12, gl. ¾ aar.
15/4-1734, Hendrich Hansens barn begr. Kl. 12, gl. 1 aar.
16/4-1734, Michel Jørgensens barn begr. Kl. gl. 2 aar.
19/4-1734, Lars Steffensen Skomager begr. Kl. 12, gl. 47 aar.
28/4-1734, Jachob Snedchers Søn begr. Kl. 12, gl. 3 ¼ aar.

3/5-1734, Anne Haralsdatter begr. Kl. 12 i fattig Jord, gl. 74 aar.
2/5-1734, Torolfs Ingeborg begr. i fattig Jord, gl. 64 aar.
13/5-1734, Tobias Olsen begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 61 aar 2 m.
I samme Kiste Lars Andersens barn paa Lie, gl. ½ aar.
I samme Kiste Misicant Dalteds Enches barn, gl. 5/4 aar.
og Anne Catrine Beches uægte barn, gl. 2 aar.
(Her må det ha blitt rimelig trangt!)
20/5-1734, Ole Besteltes barn begr. Kl. 12, gl. 2 ¾ aar.
22/5-1734, Tord Nommes Søn begr. Kl. 12, gl. 24 aar 2 m.
22/5-1734, Jan Knapmagers barn begr. Kl., gl. 1 ½ aar.
28/5-1734, Ole Bestiltes andet barn begr. Kl. 12, gl. ½ aar.
28/5-1734, Procurator Kiechstas barn negr. Kl. 1 med Str. Kl., gl. 3 (?)
31/5-1734, Ole Persen Wigværing begr. Kl. 12, gl. 50 aar.

4/6-1734, Gotfred Felbereders Kone begr. Kl. 1 med alle Klocher, gl. 68 aar nogle moneder.
10/6-1734, Isach Garversvens datter begr. Kl. 12, gl. 18 uger.
I samme Kiste Ole Evensen Løches hiemmedøbte barn, gl. 2 dage.
11/6-1734, Tord Guldsmeds datter begr. Kl. 12, gl. 2 aar.
19/6-1734, Anders Torbiønsen begr. i fattig Jord eftter at hand hafde i nogen tid gaaet Syg, Satte sig paa Gaden og Strax Døde, gl. 42 aar.
21/6-1734, Anders Brochs Kone, Anders Larsens Kone begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 41 aar.
22/6-1734, Per Hansens vermoder Salve (!?) begr. i fattig Jord Kl. 12, gl. 64 aar.

1/7-1734, Henning Snechers barn begr. Kl. 12, gl. 14 dage.
10/7-1734, Jørgen Andersen Demiteret Soldatt, begrvet eftter Dessition af Magistraten ved Stoche garen ud til Mælegaden som et af de Slætteste stede, eftter som hand altid haver i foragt af Christi Nadverds og Alterens Sacramentes brug, saa og lidelig(?) i Druchenschab og Guds huuses foragt Leven sit tid hen til Enchen, saa Gud hastig bortrydde ham bort og ingen omvendelse blef Seet og derfor var ingen Præst nærværende ved sin begr.
12/7-1734, Hieronmus Svendsens Søn begr. Kl. 12, gl. 16 ugger.
23/7-1734, Anders Persens Kone begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 52 aar.
31/7-1734, Marte Jonsdtr, Aptk. (Apotekerens) Ammes uægte Søn begr. Kl. 12, gl. 5/4 aar.
I samme Kiste Nils Svenss. Soldattes Datter, gl. 14 ugr.

25/8-1734, Andreas Silleberg bogbinders Stifdatter begr. Kl. 1 med Str. Klochen, gl. 9 aar og nogle uger.
27/8-1734, Een fremed Mand som hafde bedet sit brød falt need for Berget da hand var Kommen fra Kleven og Strax Døde begr. Kl. 12 i fattig Jord, gl. 64.

4/9-1734, Lars Hansen Smedsvens barn begr. Kl. 12, gl. 3 uger.
13/9-1734, Jon Chrestensens Søn i Gielen begr. Kl. 12, gl. 5/4 aar.
21/9-1734, Sal. Anon Klotes (Klætes?) Enche begr. Kl. 12, gl. 64 aar.
25/9-1734, Gl. Joens Gunild begr. Kl. 12, gl. 89 aar nogle ugr.
27/9-1734, Madss Muremesters Søn begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 26 aar.
8 (28?)/9-1734, Bent Svenskes Stifdatter begr. Kl. 12, gl. 16 aar.

1/10-1734, Peder Gregersens hustrue begrafvet med alle Klocher, gl. 56 aar 8 moneder.
1/10-1734, Peder Evensen Juuels Kone paa Blegebachen begr. Kl. 12, gl. 38 aar.
2/10-1734, Poul Brodahls Søn begr. med Str. Klochen, gl. 1 ½ aar, dets tvilling broder er forhen begr.
15/10-1734, Gunder Olsens Moder i Gielen begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 84 aar.
20/10-1734, Peder Simesen begrafvet med alle Klocher, gl. 52 aar mindr. 3 moneder. (Tidl. borgermester i Skien.)

2/11-1734, Peder Holtes datter begrafvet Kl. 1 med Str. Kloche, gl. 3 uger.
8/11-1734, Wellem Charhofs Stifdatter paa Falchom med bevilling af Gierpen Præst her i Scheen Kirchegaard hos sin fader at begrafves med alle Klocher og i Kirchegaarden Liig Prædichen, gl. 34 aar.
20/11-1734, Søren Hendrichsens datter begr. Kl. 12, gl. 1 ½ aar.

7/12-1734, Rasmus Hermandsen begrafvet Klochen 1 med 2 Kl. Præd. paa Kirchegaarden, gl. 67 aar.
17/12-1734, Per Helgesens datter begr. Kl. 12, gl. 4 uger.
18/12-1734, Halvor Knudsens Vegters Kone begrafvet i fattig Jord, gl. 54 aar.
23/12-1734, Capt. Barnholtes lille datter begr. og nedsatt i hans faders Presidentens Muret begr(afvelse) under Kirchen eftter at var til ved Eegen Kirche nemlig Gierpen var bleven Graf fæstet.

8/1-1735, Svend Torbiønsen Løches Kone begr. Kl. 12, gl. 60.
19/1-1735, Søren Mortensens Kone begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 21 aar 9 m.
24/1-1735, Peder Børgesens datter Kirsten begr. Kl. 1 med 2 Klocher, gl. 23 aar mindre 16 dage.

8/2-1735, Halvor Halvorsens datter paa Lie begr. Kl. 12, gl. 18 ugr.
8/2-1735, Jens Piils Søn begr. Kl. 1 med Str. Kl., gl. 14 dage.
9/2-1735, Zara Pedersdatters uægte Datter begr. Kl. 12, gl. 8 uger og Kommen fra Winije Sogn.
14/2-1735, Peder Evensen Løches Søn begr. Kl. 12, gl. 6 aar.
22/2-1735, Johannes Reiorsens Kone begr. Kl. 1 med 2 Klocher, gl. 36 aar nogle uger.
Moderen Megrete Ovensdtr. i samme graf nedsatt i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 70 aar.
26/2-1735, Søfren Mortenss. Søn begr. Kl. 12, gl. 6 ugger.

10/3-1735, Lucas Levorsens Kone paa øen begr. Kl. Exte 12, gl. 104 aar fød i Saude Herrit.
15/3-1735, Sal. Byeschrifver Wendelboes Søn begr. Kl. 1 med 3 Klocher, gl. 16 aar 2 med mer nogle dage.
31/3-1735, Levor Turvildens Søn begr. Kl. 12, gl. ¼ aar.

9/4-1735, Svend Olsen Løche begr. Kl. 12, gl. 69 aar.
9/4-1735, Jens Larsen Molhoug begr. Kl. 12, gl. 38 aar.
I samme Kiste dend vanvittige Annes Søn som for 14 dage ved daaben bekiente at hafde avlet med Gunder Olsen.
15/4-1735, Johan Rask Skræders Eene tvilling Søn begr. Kl. 12, gl. 14.
18/4-1735, Jens Harreslef (Haddeslev) begr. med 2 Kl., gl. 52 aar.
27/4-1735, Ole Simensen Wragers Søn begr. Kl. 12, gl. 3 uger.
19/4-1735, Gl. Turvilds Anne af Hospitalet begr. i fattig Jord Kl. 12, gl. 100 og nogle aar.
19/4-1735, Peder Abrahamsens Kone begr. i fattig Jord, gl. 50 aar.

9/5-1735, Lyder Jochomsen Møller begr. Kl. 1 med 3 Klocher og Liig Prædichen i Kirchen, gl. 23 aar.
10/5-1735, Hans Wefver begr. Kl. 12, gl. 53 aar.
I samme Kiste nedlagt Sal. Poul Tobiss. datter, gl. 2 ½ aar.
og nedlagt i fattig eller frj Jord Carl Tamburs Søn, gl. 1 aar.
12/5-1735, Aptkecher Wolfs Søn begr. med Str. Kl, gl. 1 aar.
13/5-1735, Ole Jensen Stærs Søn begr. med Str. Kl., gl. ¾ aar.
14/5-1735, Gl. Gunil Olsdatter begr. i fattiges Jord som døde ugift i hendes alders 90 aar.
20/5-1735, Anders Sillieberg Bogbinder begr. Kl. 1 med 3 Klocher, gl. 44 aar.
21/5-1735, Hans Svensens vermoder i Sandvigen begr. Kl. 12, gl. 62 aar.
21/5-1735, Anders Persens Søn begr. med Str. Kl., gl. ½ aar.
26/5-1735, Peder Gregerss. datter begr. med Str. Kl., gl. 19 aar.
27/5-1735, Morten Møllers datter begr. med Str. Kl., gl. 17 ugr.
27/5-1735, Giert Krabes Kone begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 39 aar.

3/6-1735, Kresten Hansen Smed begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 36 aar.
4/6-1735, Rasmus Adriansens Søn begr. Kl. 12 eftter hand saa uformodentlig i Lundedahlen i Bechen med andre Børn vilde bade, og paa ½ time var fra Forældrenes Huus og da fantis død og blef hiem baaren i sit alders 11 aar.
15/6-1735, Sal. Hr. Hans Postes Enche fra Lardahl begr. Kl. 1 med alle Klocher, gl. 79 aar mindre 2 m.
10/6-1735, Johan Raskes 2det tvilling Een datter begr. Kl. 12 eftter at dets uformodentlig død hos moderen i Sengen var funden, gl. 11 uger.
28/6-1735, Peder Ahrnesens datter begr. Kl. 12, gl. 1 ½ aar.

5/7-1735, Anders Thomesens Hustrue begr. Kl. 1 med dend Store Kl., gl. 80 aar 5 ugr.
3/7-1735, Børge Halvorsens Søn begr. Kl. 1, gl. 1 ¾ aar.
13/7-1735, Sebella Hansdatter Wellem Olsens Enche begr. i fattig Jord Kl. 12, gl. 83 aar.
I samme Kiste henbaaren i Kirchens Jord Hans Gundersens datters uægte barn, gl. 12 ugger.
19/7-1735, Nils Hafssens Kone formedelst fattig domb begr. i fattig Jord Kl. 12, gl. 55 aar.

10/8-1735, Hr. Chresten Bøchers datter begr. Kl. 1 med Str. Klochen, gl. 15 ugger.
13/8-1735, Jon Hollenders Datter begr. Kl. Ext. 12, gl. 13.
16/8-1735, Catrine Fransdatter Cudrio begr. Kl. 2 Klocher, gl. 85 aar.
15/8-1735, Lars Breches vermoder begrafvet med 2 Klocher, gl. 72 aar.
19/8-1735, Rasmus Pedersens Datter begr. Kl. 12, gl. 14 ugr(?).
20/8-1735, Halvor Aas begr. Kl. 12 i fattig Jord, gl. 40 aar.
21/8-1735, Casper Larsens Kone begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 57 aar.
23/8-1735, Ole Træfods Kone begr. Kl. 12 i fattig Jord, gl. 55 aar.
23/8-1735, Torgier Svendsen begr. i fattig Jord, gl. 44 aar.
I same Kiste hans Eeget barn, datter, gl. 14 ugr.

14/9-1735, Ole Wellemsen en Vankundig schrøbelig meniske begr. Kl. 12 i fattig Jord, gl. 28 aar.

4/10-1735, Bent Bentsens Kone begr. Kl. 1 med 3 Kl., gl. 24 aar 11 moneder.
og hendes dødfødde datter lagt i same Kiste.
8/10-1735, Jachob Vetlesens Søn begr. Kl. 12, gl. 16 uger.
8/10-1735, Boel Steens Aasen begr. i fattig Jord, gl. 68 aar.
20/10-1735, Frans Nielsens Moder Lisbeth Fransdatter Cudrio begrafvet med 2 Klocher, gl. 74 aar.
21/10-1735, Madss Gram begrafvet med alle Klocher Klochen 1, gl. 69 aar mindre 2 moneder.

3/11-1735, Søfren Erichsen begrafvet Kl. 1 med 2 Kl. og Liig Prædichen i Kirchen, gl. 54 aar.
10/11-1735, Ole Bottelsens vermoder begr. Kl. 12 i fattig Jorden, gl. 74 aar.
10/11-1735, Randj Kittelsdatter som paa et aars tiid af en heftig hævelse(?) været Senge ligende og Elendig, begr. Kl. 12 i fattiges Jord, gl. 45 aar.
17/11-1735, Helge Gundersens Enche Karie begr. Kl. 12, d. 100 aarsdagen eftter d. Nye Kierchegaards jndvielse, som og same dag af Sogne Præsten i manges forsamling eftter erindring(?) af Prædiche Stolen, blef en gudelig uration til Guds ære og alles fornøyelse forklaret.
17/11-1735, Hieronmus Svendsens hiemmedøbte datter begr. Kl. 12, gl. 1 dag eftter at var døbt.
26/11-1735, Peder Evensen Løches Søn begr. Kl. 12 i fattiges Jord eftter at Gud hafde frelst og forløst ham af dette haarde, syndiges Kaars, men for 3 aar meest (mistet) sin forstand, som Gud gaf ham igjen da hand og for (før) sin Død med det høyverdige Sacramente blev meddelt udj sit 19 aar.
26/11-1735, Henning Snedchers barn begr. Kl. 12, gl. 14 uger.

20/12-1735, Anders Thomsens Liig med Str. Kl., gl. 65 aar.
23/12-1735, Mette Schræders begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 73 aar.
28/12-1735, Hr. Tolder Friisenbergs datter fra Posgrund som Døde her i Byen og Ringet med Store Kloche da hun blef Satt i Sacherstiets begrafvelse, gl. 17 ugger og nogle dage.
29/12-1735, Hendrich fattigfoget begr. i fattig Jord og formedelst hans slætte Leve maade og vankunnelighed blef iche af Præsten Gravfæst, gl. 40 aar.
30/12-1735, Peder Hansens hiemedøbte datter begr. Kl. 12.

3/1-1736, Johan Krøger begrafvet Kl. 1 med alle Klocher og tent Lys i alle Croner under Liig Prædichen, i hans alder 43 aar nogle moneder. En god Arbeider Sagesven(?)
4/1-1736, Christian Jørgen, Ulf Bilt, fød i Prøysen eller andensteds og hid kom fra Christiania for 2 aar i slætt og fattig tilstand, hvor Sygdomb da indfant sig, og giorde ham Stend(?) i hans Doorlige tilstand, begrafvet i fattig Jord i hans alders 60 aar.
9/1-1736, Chrestence Guthormsdatter Sal. Jan Nilsen Svenskes Enche begr. Kl. 1 med 2 Kl. og Prædichen i Capellet, gl. 64 aar mindre nogle dage.
10/1-1736, Hieronmus Svendsens Kone begr. Kl. 1 med 2 Kl. og Liig Prædichen i Kirchen efter at hun hafde Lefvet i verden 27 aar mindre 3 moneder og i 4de aars Ægteschab været af en heftig Rørelse paa høyre side betagen saa og maalet, men noget tid efter anden fich igien og i værende tid afvvlede, 3 levende børn som var i Kirchen og fich Daab før de døde.
23/1-1736, Anne Danielsdatter begrafven med alle 3 Klocher Kl. 1, gl. 27 aar mind. nogle moneder.

3/2-1736, Nils Wetlesens Kone begr. Kl. med 2 Kl. og Liig Pr., gl. 56 aar 2 moneder.
I samme Kiste nedlagt Jens Poulsens hiemme døbte datter, gl. 2 dage.
16/2-1736, Anon Torgiersens Søn begr. Kl. 12, gl. 3 aar.
24/2-1736, Else Chrestensdatter en pige af 70 aar i hendes unge aar Komet fra Horsens hvor det paa Landet hendes Fader været Præst og nu for fattig domb og skrøbeligheds skyld begrafvet i fattig Jord Kl. 12, gl. 70 aar.

1/3-1736, Anders Persens datter paa Brøgen begr. Kl. 12, gl. 14 d.
8/3-1736, Jens Trost begr. Kl. 1 med 3 Kl., gl. 52 aar 5 moneder 3 uger.
9/3-1736, Jens Bertelsens Kone begr. med alle Klocher, gl. 75 aar.
15/3-1736, Karen Olsdatters uægte Søn begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 8 ugger.
16/3-1736, Jan Gundersen begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 52 aar.
19/3-1736, Hans Smittes Søn begr. med Str. Klocher, gl. 3 ugger.

6/4-1736, Ole Træfod paa Blegebachens Stif datter som fra ungdomb haver baaret paa et skrøbeligt legeme begr. Kl. 12 i fattig Jord, gl. 30 aar.
23/4-1736, Byeschrifver Enchen Dorthe Maria Wendelboes begr. med alle Klocher, gl. 50 aar mindre 4 moneder.

1/5-1736, Johan Stolt Skræders datter begr. Kl. 12, gl. 12 ugr.
4/5-1736, Sl. Jens Worchoms Søn begr. Kl. 12, gl. 1 ½ aar.
8/5-1736, Rasmus Simesen Wisseltoft begr. Kl. 1 med alle Klocher og satt i Kirchens Jord paa Kirche gaarden, gl. 32 aar mindre 3 ugr 5 d.
9/5-1736, Dyre Chrestensens Kone begr. Kl. 1 med 2 Klocher og Liig Prædichen paa Kirchegaard, gl. 46 ½ aar.
16/5-1736, Anne Jochomsdatter af Hospitalet begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 74 aar.
25/5-1736, Truels Knapmager Sven ved Skræderlaugets bekostning begr. i Kirchens Jord Extr 12, gl. 36 aar.
31/5-1736, Halvor Persens tvilling hiemme døbte datter begr. Kl 12, gl. 1 dag.

6/6-1736, Gl. Sørens Inger i Hospitalet begr. i fattig Jorden Klochen 12, gl. 98 aar 2 moneder.
7/6-1736, Peder Murmesters Søn begr. Kl. 12, gl. 4 aar.
7/6-1736, Nils Eenersens Corperal Søn begr. Kl. 12 i fattig Jord, gl. 8 dage.
12/6-1736, Jon Halvorsens Enche paa øen begr. Klochen Extr. 12, gl. 80 aar.
13/6-1736, Casper Larsen paa Bachen da hand ved Kloster fossen og Lars Hans. med ham som endnu iche var funden, var om komen for 4 uger siden begr. med 2 Klocher og Liig Pr. i Capelet, gl. 65 aar.
I samme Kiste Halvor Perss. andet tvilling Søn, gl. 14 d.
29/6-1736, Stian Taraldsens Kone begr. 2 Kl. . gl. 31 aar.

3/7-1736, Engvold Kleinsmed begr. med 3 Kl. Kl. 1, gl. 54 aar.
4/7-1736, Didrich Drichsen (Didrichsen) fra Eyersund som fare her til med Kresten Jensen Sirvog(?) begr. Kl. 12 i fattig Jord, gl. 18 aar.
4/7-1736, Simen Besteltes Søn begr. Kl. 12, gl. 16 uger.
4/7-1736, Børge Svenskes Søn begr. Kl. 12, gl. 7 moneder.
4/7-1736, Elling Olsen en Østerlenning som i Nogle aar sigher har opholdet, men formedelst Sabahts forsømelse at hand iche hafde Søgt Guds huuses forsamling og gich paa Blegebach for at bade sig blef i vandet druchnet i Kieringbech og saa dømt at begrafves ved en side vest muren paa Kirchegaarden, og ingen Præst at Grafvfæste ham. 40 aar.
5/7-1736, Levor Mæles Mellemste datter begr. 2 Kl., gl. 24 aar.
30/7-1736, Poul Poulsen Falch Rector til Scheens Latinsche Schole begr. med alle Klocher, gl. 31 aar 3 m 3 dage.

10/8-1736, Nils Sørensens Kone begr. med 2 Kl., gl. 66 aar.
I samme Kiste Jon Torgierss. datter, gl. 1 aar.
og Marte Torbiønsdtr uægte Søn Aners(?) Ahlof(?), gl. 1 ½ aar.
og Knud Steensens datter, gl. 1 ½ aar.
11/8-1736, Peder Holtes datter begr. med Str. Kl., gl. ½ aar.
11/8-1736, Christian Betienters Søn som blef ved Schot fossen. begr. i fattig Jorden, gl. 15 aar.
17/8-1736, Lars Jonsen Svenskes Søn paa øen begr. Klochen Extra 12, gl. 2 aar.
27/8-1736, Børge Pedersens Kone begr. med 2 Kl., gl. 35 aar 9 m.
I samme Kiste Per Løches hiemme døbte.
28/8-1736, Clas Nilsens Søn begr. Kl. 12, gl. 7 uger.
31/8-1736, Levor Turvilsens Søn begr. Kl. 12, gl. 12 ugr.

4/9-1736, Ole Nilsens Kone i Gielden begr. med 2 Kl., Kl. 1, gl. 52 aar og nogle moneder.
11/9-1736, Hendrich Danielsen begr. med 2 Klocher efter at hand var opfundet af Schotfossens vande, gl. 33.
13/9-1736, Johannes Hansen Brun Tobakspinder sven begr. med 2 Kl., gl. 33 aar 12 uger 6 dage.
13/9-1736, Per Mechelsens Søn begr. Kl. 12, gl. 6 uger.
20/9-1736, Sal. Elias Giertsens Kone begr. med 2 Kl., gl. 50 aar mindre 2 m.
I same Kiste Christen Adrianss. datter.
25/9-1736, Zacharias Simenss. Lille Søn begr. med Str. Kl. , gl. 1 aar 7 ugr.
26/9-1736, Anders Pedersen paa Snipetorp, begr. Kl. 12, gl. 48 aar.
I same Anders Pedersens Kiste nedlagt et fattig barn, Sal. Halvor Aas tilhørende i fattig Jorden begrafvet.

1/10-1736, Lucas paa øen begr. i Kirchens Jord, Kl. 12, gl. 80 aar.
3/10-1736, Anne Brod begr. Kl. Ext 12, gl. 36 aar.
4/10-1736, Børge Pedersens datter Kl. 12, gl. 1 ½ aar.
6/10-1736, Aslofv Christensdatter begr. i fattig Jord, gl. 28 aar.
8/10-1736, Ahrne Eenersen Schomager begr. med 2 Klocher og Kirchens Jord, gl. 85 aar.
17/10-1736, Lars Persens Søn begr. Kl. 12, gl. 8 uger.

3/11-1736, Maria Hansdatter paa øen døde ugift og begrafvet i fattig Jord, gl. 26 aar.
I same Kiste Amens (Ammens?) barn som tiener Apteker Wolf.
5/11-1736, Lars Giertsens datter begr. Kl. 12, gl. 1 ½ aar.
7/11-1736, Peder Kiers vermoder fra Gierpen Sogn begr. i fattig Jord Kl. 12, gl. 85 aar.
7/11-1736, Casper Bechers datter begr. med Str. Kloche Kl. 1, gl. ½ aar.
16/11-1736, Kresten Jensen Døhls Kone begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 50 aar.
I same Kiste i fattig Jorden Hans Olsen Saugdrengs datter paa Kleven, gl. 1 ½ aar.
16/11-1736, Evert Evertsen Skræders datter begr. Kl. 12, gl. 20 uger.
16/11-1736, Zarche Nilsdatters uægte datter begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 14 dage.
23/11-1736, Jachob Wetlesens hiemme døbte barn begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 2 dage.
29/11-1736, Henning Glaamesters hiemmedøbte barn begr. i Kirchens Jord KL. 12, gl. 3 dage.

6/12-1736, Ingeborg Dohll (Døl) begr. i fattig Jord, gl. 60 aar.
18/12-1736, Ole Knudsen Soldatt begr. i Kirchens Jord Klochen 12, gl. 45 aar.
22/12-1736, Annichen Weiers uægte Søn begr. udj Kirchens Jord Kl. 12, 14 uger.
24/12-1736, Sal. Hermand Olsens datter begr. Kl. 12 udj Kirchens Jord, gl. 4 aar 5 moneder.
29/12-1736, Else Hansdatter Høgs(?) uægte Søn begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 14 uger.

3/1-1737, Mads Mechelsen Murmesters Kone begr. med 3 Klocher, gl. 54 aar 11 m 4 dage.
22/1-1737, Petter Asløfs Kieriste begr. med alle Klocher, og hen baaren i graven, gl. 23 aar 3 moneder 5 dage.
25/1-1737, Gotfred Felbereder begr. med alle Klocher. gl. 41 aar 10 moneder.
29/1-1737, Kresten Olsen Snedkers lille Søn begr. Kl. 12, gl. 13 uger.
29/1-1737, Lars Wigwærings Kone begr. med 2 Kl., gl. 72 aar og nogle Moneder.
30/1-1737, Ole Finch den unge, hans Kone begr. med 2 Klocher efter at hun af byefogden var efter vidners hørelse given frihed at faa Kirchegaards Jord, siden hun gich self frivilligen op paa Froune Jorde og saa sig frøsen i hiel om morgenen, gl. 28 aar.
31/1-1737, Karen Nilsdatter som tiente hos Ms. Cappel begr. Kl. 12, gl. 25 aar.
31/1-1737, Christen Lund Bindrup begr. med alle Klocher, gl. 30 aar.

1/2-1737, Peder Jachobsen Nordlenning begr. Kl. 12, gl. 56 aar.
7/2-1737, Arne Abrahamsens tvilling datter begrafvet Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 12 ugr.
20/2-1737, Lorens Jonsen Uhrmager fra Berge begrafvet Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 30 aar.
21/2-1737, Lars Steffensens Encke begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 65 aar.
21/2-1737, Et lidet fattig oige barn fra Wigsiden, gl. 1 aar.
22/2-1737, Zacharias Simensens lille Søn begr. med Str. Klocher, gl. 6 moneder.
23/2-1737, Sal. Anders Carlsens Søn Carl begr. med Storr Klochen og Prædicken paa Kirche gaarden, gl. 27 aar 5 m 4 d.
24/2-1737, Kiersten Sal. Nils Amunsens, begr. Kl. 1 med 2 Klocher og Prædicken i Kirchen, gl. 84 aar 10 moneder.
28/2-1737, Jackob Pedersen Blegebackens 2de tvilling hiemme døbte døttre begr. begr. Kl. 12, gl. 2 dage.

16/3-1737, Nils Schytt Schole holder hans lille Søn begr. Kl. 12, gl. ¾ aar.
20/3-1737, Halvor Hansen, begr. med 3 Klocher, gl. 45 aar 1 moned.
21/3-1737, Ole Hansen Blegebackens dødfødte Søn begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, 2 dage. (Må være 2 dager etter fødselen. Han var jo dødfødt. G.S.)

6/4-1737, Kresten Krabes lille Søn begr. Kl. 12, gl. 10 ugger.
12/4-1737, Nils Torbiønsens Kone begr. Kl. 1 med 2 Klocher, gl. 52 aar.
20/4-1737, Peder Olsen Guldsmed begr. med Str. Kl, gl. 53 aar 2 m 11 dage.
26/4-1737, Sal. Jaye Worchoms datter begr. med alle Klocher, gl. 28 aar mindre 3 uger.
29/4-1737, Hogen Brun Guldsmed begr. med 3 Klocher, gl. 55 aar 3 moneder og 2 dage.

5/5-1737, Ole Pedersen Guldsmeds datter begr. Kl. 12, gl. 4 ugr.
9/5-1737, Clas Jørgensens Søn begr. Kl. 12, gl. 7 uger.
10/5-1737, Poul Brodahls datter begr. med Str. Kl., gl. 8 aar.
13/5-1737, Daniel Toftes Kone begr. med alle Kl., gl. 54 aar 2 m 3 uger.
16/5-1737, Peder Kiærs lille datter begr. Kl. 12, gl. (ingen alder nevnt).
29/5-1737, Frans Levins Lille Søn begr. med Str. Kl., gl. 2 aar.

7/6-1737, Mechel Jørgensen begr. Kl. 12, gl. 50 aar.
12/6-1737, Lars Eriksen paa Bachens Søn begr. Kl. 12, gl. 1 aar.
17/6-1737, Jesper Høstes hiemme døbte datter begr. Kl. 12.
25/6-1737, Anders Ingebretsen begr. Kl. 1 med 2 Klocher, gl. 49 aar 3 moneder 19 dage.
26/6-1737, Byeschrifver Ingebret Hansens Lille datter begr. med Str. Klochen, gl. 14 dage.

4/7-1737, Poul Chrestoffersen begr. Kl. 1 med 2 Kl., gl. 62 aar og nogle uger.
8/7-1737, Gl. Tarals Enche føst med Nils Tofsen begr. Kl. 12, gl. 56 aar.
11/7-1737, Halvor Hansens Encke i Hospitalet begr. Kl 12 i Kirchens Jord, gl. 67 aar.
I samme Kiste nedlagt et fattig barn fra Gierpen Sogn.
15/7-1737, Groe, Sal. Anders Torgierss. begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 58 aar.
I samme Kiste Hans Rolfss. Søn fra Solum, gl. 2 aar.
16/7-1737, Hertvig Sneckers Moder, Sal. Lars Cornelsens Enche begr. med alle Klocher, gl. 83 aar 3 moneder.

9/8-1737, Frans Pettersens datter begr. Kl. 1 med Stor Klochen, gl. 1 aar 4 dage.
28/8-1737,Hans Rolfsens datter begr. Kl. 12, gl. 5 ½ aar.
Kresten Nilsen Paruckmagers dødfød barn i same Kiste.

17/9-1737, Abraham Ahrensen (Arnesen?) begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 60 aar.
19/9-1737, Nils Hansen Schræders Søn begr. Kl. 12, gl. ¾ aar.
26/9-1737, Lars Ahrensens (Arnesens?) datter fra Solum Sogn begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 4 dage.
28/9-1737, Per Marckussen Soldattes Søn begr. Kl. 12, gl. 5 m.

16/10-1737, Jørgen Ovenberg for han været Postmester begr. med 3 Klocher, gl. 53 aar.
17/10-1737, Ole Jensen Nord Skipper fra Aarhuus i Jydland begr. med Str. Klochen, gl. 50 aar.
17/10-1737, Peder Helgess. dødfødde drenge barn Kl. 11 uden Sermonie.
24/10-1737, Hans Olsen Steenhof begr. Kl. 1 med fuld Psession og alle Klocher, gl. 53 aar.
29/10-1737, Sal. Cancelj Raad og Laugmand Langes Encke Frue uden Cermonie efter at var i Gierpen Kirche Scheed. Liig Prædicken same dags Aften indfløtt i Sacherstiets begrafvelse hvor og hendes Mand var fæst.
31/10-1737, Thomes Isachsens Søn begr. Kl. 12, gl. 20 uger.

9/11-1737, Johan Rask Skræders Kone begr. Kl. 12, gl. 34 aar.
11/11-1737, Rasmus Persen begr. i fattig Jorden, gl. 37 aar.
18/11-1737, Lars Giertsen Skomagers datter begr. Kl. 12, gl. 14 dage(?)
19/11-1737, Hans Rasmussen Snedcker begr. med 3 Kl. Kl. 1, gl. 30 aar 6 m.
14/11-1737, Anne Steensdatter begr. Kl. 1 med alle Klocher og Liig Prædichen, gl. 67 aar nogle uger.
19/11-1737, Simen Jackobsens Enche begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 53 aar og nogle m.
19/11-1737, Skotte Dorte begr. i fattig Jord, gl. 54 aar.
21/11-1737, Hans Cart begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 49 aar 9 moneder.
22/11-1737, Døve Gunder Gundersen begr. med 2 Klocher i Kirchens Jord, gl. 61 aar.
I same Kiste Ackerman Knapmagers Lille datter, gl. 3 a 4 aar, altid syg.
23/11-1737, Hans Biønsen i Querndahlen begr. Kl. 12 i fattiges Jord, gl. 87(?) aar.
27/11-1737, Gl. Sebiøns Chrestence begr. Kl. 12 i fattig Jord, gl. 70 aar.
22/11-1737, Lars Wigværings Søster Sirje Andersdtr. (bortslitt)
23/11-1737, (Den nederste linje på siden som er helt bortslitt og uleselig).
28/11-1737, Pouls Karin paa Snipetorp begr. i fattig Jord, gl. 60 aar.
29/11-1737, Steen Knudsens Kone begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 78 aar.
29/11-1737, Poul Brodahls Lille Søn begr. med Str. Kl., gl. 1 aar.
29/11-1737, Jens Hoff Schomagers Kone begr. Klochen Extra 12, gl. 40 aar.

5/12-1737, Gl. Hans Biønssens Enche begr. i fattig Jord, gl. 75 aar efter hafde levet i Egteschab, 48 aar 3 moneder.
3/12-1737, Gl. Ole Langelj paa Blegebacken begr. i fattiges Jorden Kl. 12, gl. 90 aar.
6/12-1737, Christen Olsen Snedcker begr. med 3 Kl., gl. 38 aar 4 moneder, da hafde Kl. 8 om Lørdag aften tilforn faldet og Slaget sig, og indbaaren i hans moders huus og strax døde.
10/12-1737, Frans Pettersen Cudrius Hustrue begr. med alle Klocher, gl. 37 aar 3 moneder 4 dage.
14/12-1737, Ole Jonsen Schomagerbegr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 58 aar.
I samme Kiste er needlagt et dødfød barn, Trinche Hermandsdatter til hørende, udlagt til Barnefader En Egte mand Gunder Olsen paa Lunde.
20/12-1737, Anders Christensen Hiulmager begr. med Store Kloche, gl. 71 aar 6 m.
20/12-1737, Frans Nilsens Søn Kl. 12, gl. 21 uger.
22/12-1737, Søfren Postes datter begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 21 aar Ret lige op.
22/12-1737, Svend Lahrdøhlings Kone begr. i Kirchens Jord, gl. 58 aar Kl. 12.
22/12-1737, Johan Stoltes datter begr. i Kirchens Jord, gl. ¾ aar.
30/12-1737, Frans Pettersen Cudrius tvilling Søn begr. med Str. Klochen, gl. 10 uger.

7/1-1738, Claus Steensen Smed begr. med 3 Klocher og Liig Prædicken, gl. 59 aar 7 m.
10/1-1738, Dyre Christensens Stif Søn begrafvet Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 10 aar.
22/1-1738, Hans Andersen Bøgmester begr. med 3 Klocher og Lig Prædicken, gl. 66 aar og 4 moneder.
25/1-1738, Sal. Jackob Bruns Encke begr. med Str. Klochen og satt i sin faders Borgm. Baades begr., gl. 57 aar.
25/1-1738, Jackob Felbreders død fødde Søn begr. Kl. 12 uden Sermoni.
28/1-1738, Maren Taralsdtr. begr. i Kirchens Jord, gl. 60 aar. Haft 4 børn uden Egteschab.
I samme Kiste Ellef Persens hiemme døbte Søn.

4/2-1738, Simon Besteltes Søn begr. Kl. 12, gl. 18 uger.
11/2-1738, Halvor Hogensens Moder begr. Kl. 12, gl. 61 aar 6 M.
I samme Kiste Ingeborg Høgs uægte tvilling Søn …. (brett på papiret).
11/2-1738, Jørgen Wolf Priviligered Scholmester begr. med alle Klocher, gl. 30 aar 2 Moneder.
21/2-1738, Bent Svensches Kone begr. Kl. ….. (brett på papiret).
25/2-1738, Ole Justesens datter begrafvet Kl. 12, gl. 14 aar.

3/3-1738, Nils Sørensens datter Lisbeht fæst med Frans Bøle begr. Kl. 12, gl. 38 aar.
3/3-1738, Frans Bøle begr. Kl. 12, gl. 38 aar.
I same Kiste Levor Turvilsens datter, gl. 6 uger.
I same Kiste Ole Christensens datter fra Solum som for fattig domb frj for Jord.
4/3-1738, Tord Torgiersen begr. med 2 Klocher og Prædicken paa Kirchegaarden, gl. 86 aar 2 moneder.
I same Kiste Ole Evensen Lyckes datter, gl. 14 dage.
10/3-1738, Malene Drage begr. i fattig Jorden da hun var en Lehm i nogle aar i Hospitalet, gl. 70 aar.
11/3-1738, Svend Andersen Bodsmand paa Tangen begr. med 2 Klocher, gl. 73 aar 1 Moned.
14/3-1738, Sal. Abraham Mælas datter som i Lang tid hafde mange aar i Quro Leor (?) hafde baaet (?) Herrens Kaastes (?) byrde begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 28 aar.
14/3-1738, Philep Svendsen Flodemands Kone begr. med 2 Klocher, gl. 66 aar.
26/3-1738, Nils Knudsen begr. med alle Klocher, gl. 80 aar mindre 7 Moneder.
27/3-1738, Ragnild Sal. Svend Andersens paa Tangen begr. med 2 Klocher, gl. 66 aar.

1/4-1738, Erich Carlsen urtegaards Svens Kone begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 36 aar.
10/4-1738, Ole Pettersens datter begravet med Store Klochen, gl. 8 Moneder.
11/4-1738, Hl. Iver Hesselberg Sogne Præst, i Sacherstiets begrafvelse hen baaren med alle Klocher i hans Alders 48 aar 1 moned 3 dage.
14/4-1738, Christian Olsen Garvers Søn begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 10 dage.
16/4-1738, Ingeborg Hansdtr. Høgs uægte tvillingdtr. begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 9 uger.
18/4-1738, Thobias Hechmans datter begr. med Store Klochen, gl. 2 aar.
24/4-1738, Ole Jachobsen Schomagers datter begr. Kl. 12, gl. 4 aar mindre 1 M.
26/4-1738, Christen Krabes datter begr. Kl. 12, gl. 4 uger.

6/5-1738, Karie Kalchslager begr. i fattig Jord, gl. 84 aar.
6/5-1738, Sebella Olsdtr. fra Eidanger som her gich og bad sit Brød begr. i fattig Jord, gl. 86 aar.
8/5-1738, Torsten Iversen Schomagers Kone begr. med 3 Klocher, gl. 64 aar 6 Moneder.
13/5-1738, Hans Peder Bingholt begr. med 3 Klocher, gl. 54 aar.
19/5-1738, Henning Snechers Søn begr. Kl. 12, gl. 4 uger.
20/5-1738, Johanne Justdatter begr. Kl. 12, gl. 23 aar.
I same Kiste Jens Mogensens Søn, gl. 4 aar.
22/5-1738, Jens Madsen Murmesters datter begr. med Str. Kl., gl. 5 aar.
28/5-1738, Gunild Andersdtr. Lia begr. med 2 Kl., gl. 12 aar.
I same Kiiste Christen Paruchmagers Foster.
28/5-1738, Ole Olsen Sørbyes Lille Søn begr. Kl. 12, gl. 1 aar.
30/5-1738, Simen Gundersen øens dtr. begr. Kl. 12, 1 aar.
I samme Kiste Per Evensen Juuls dødfødde dtr. paa Bachen.
30/5-1738, Jens Molbechs lille dtr. begr. med Str. Kl., gl. 8 Moneder.
31/5-1738, Lars Hansen Taterbachens minste Søn begrafvet Kl. 12, gl. 1 aar mindre 2 Moneder.

10/6-1738, Ludvig Hammerslef begr. med Str. Kl., gl. 48 aar.
10/6-1738, Ole Olsen Drammen begr. Kl. 1 med 2 Klocher, gl. 42 aar.
11/6-1738, Jørgen paa Berget begr. Kl. 12, gl. 56 aar.
12/6-1738, Tollef Smeds yngste Søn begr. Kl. 12, gl. 1 aar.
14/6-1738, Ole Christensen fra Tellemarchens Søn begr. i Kirchens Jord.
19/6-1738, En Jydsk Pige fra Horsens som tiente Borgermester Bredahl begr. Kl. 12, gl. 20 (?) aar.
20/6-1738, Ole Hansen i Mælegadens ver Søsters Anne Andersdtrs uægte Søn begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 13 aar.
25/6-1738, Ole Jørgensen paa Blegebachens datter begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 10 aar.
25/6-1738, Jachob Wetlesens død fød Datter begr. i Kirchens Jord Kl. 12.
25/6-1738, Nils Svendsen Lahrdøhlings datter, gl. 1 aar.
23/6-1738, Nils Hafsen Fahrdreng som var Fæst med gl. Taralds Enche som døde, og nu efter lang sammen levelse med Ole Langelies Kone schulde Fæstet hende i den samme uge hand hastig døde. Blef med Magistratens Bevilling for fattig domb at faa alle ting til sin begrafvelse friitt, gl. 54 aar.
26/6-1738, Frans Pettersen Cudrius tvilling dtr. begr. med Store Klochen, gl. 7 moneder.
30/6-1738, Peder Olsen døhls datter begr. Kl. 12, gl. 6 moneder.

4/7-1738, Lars Nilsen Flodemands Søn begrafvet Kl. 12, gl. 5 aar nogle moneder.
9/7-1738, Bent Bentsen Skræders Kone som efter sit Barns daab i Barselsengen døde, begr. med 2 Klocher og i Kirchen Liig Prædichen, gl. 22 aar.
10/7-1738, Jørgen Ingvoldsens Søn begr. Kl. 12, gl. 1 aar.
11/7-1738, Lars Hansen øens 2de Døttre begr. Extra 12, den Elste var 6 og den yngre 3 aar.
19/7-1738, Abraham Ahrnesens Datter som 4de aar tient paa Breche i fattig Jorden, gl. 18 aar.
19/7-1738, Lars Enersens Kone begr. Kl. 12, gl. 54 Aar.
29/7-1738, Sal. Ludvig Hanskmagers Søn begr. Kl. 12, gl. 10 Aar 14 ugr.

1/8-1738, Christen Pedersen Garver begr. med 3 Klocher og Lig Prædichen, gl. 40 Aar 8 Moneder.
11/8-1738, Apotecher Wolfs Datter begr. med Str. Klochen, gl. 1 ¾ aar.
12/8-1738, Mads Larsen Wallebøe begr. med 3 klocher og Liig Prædichen i Kirchen, gl. 57 Aar.
I samme Kiiste nedlagt Halvor Pedersens Søn, gl. 1 Aar mindre 4 uger.
13/8-1738, Jachob Ingebretsens Kone som Kaltes Ovens Maria begrafvet Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 69 aar.
26/8-1738, Hans Svendsen Sandvigens Datter begr. Kl. 12, gl. 5 Moneder.
27/8-1738, Sal. Hl. Iver Hesselbergs forrige Sogne Præstens yngste Søn begr. med Str. Klochen og indsatt udj Sacherstiets begrafvelse hos Faderen og 2de andre Sødskende, gl. 8 Moneder.

8/9-1738, Rector Nils Winters Kieriste begrafvet med fuld Cermonie alle Klocher efter at hun for 2 Moneder haft Bryllup paa Friderichstad., gl. 25 Aar 3 dage.
22/9-1738, Michel Kolsta Skræders Søn begr. Kl. 12, gl. ½ Aar.
18/9-1738, Gl. Svennung Jonsen paa Bachen begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 90 Aar og Moneder.

1/10-1738, Peder Ahrnesen Flodemands Kone begr. med 2 Klocher og liig Prædichen, gl. 50 Aar 4 M.
8/10-1738, Søren Jachobsen Snecher begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 74 Aar.
17/10-1738, Lars Knap Schomagers Kone begr. Kl. 1 med 2 Klocher, gl. 27 Aar 4 uger.
20/10-1738, Frans Smedesvens Kone begr. Kl. 12 udj Kirchens Jord, gl. 31 Aar.
24/10-1738, Knud Hansens Kone begr. Kl. 1 med 2 Klocher, gl. 51 Aar.

4/11-1738, Søren Nilsen Tobachspinder Svens Søn begrafvet Kl. 12, gl. 9 Aar.
7/11-1738, Frans Pettersen Cudrio begr. med alle Klocher og liig Prædichen efter at var nedsatt i gl. Kirchegaarden udj hans alders 51 Aar.
20/11-1738, Marie Olsdatter Beate(?) begr. i fattig Jorden Klochen 12, gl. 40 Aar.
20/11-1738, Jørgen Ingvoldsens Datter begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 14 dage.
27/11-1738, Peder Ahrnesens ver Moder begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 94 Aar 4 Moneder.
28/11-1738, Jan Hattemagers blinde Datter som tillige af Sterch fang var behestet paa 4de aars tiid (??) begr. Kl. 12, gl. 16 Aar.
28/11-1738, Tolf Andersens Tvilling Søn begr. Kl. 12, gl. 18 Aar.

2/12-1738, Lars Nilsens Søn begr. Kl. 12, gl. 1 ¾ Aar.
4/12-1738, Nils Schytt været Schole holder udj dend for 8te Aar siden op Rættede fattig Scholen, begr. med 3 Klocher som tillige med Kirchens Jord blef ham sampt vokslysene friitt saa som han tillige var Hospitals Læser, gl. 26 Aar og 2 Moneder.
5/12-1738, Carl Christian Hornung fra Bergen som om Aftenen paa sit fartøy udj Graaden lagde sig udj sin Seng og om Morgenen laa der død og hid ført til Scheen hos Signr. Collier og der fra begrafvet paa gamle Kirchegaard med fuld Ceremoni og det Fløyels Klæde paa Alteret og Prædiche stolen, gl. 64 Aar.
6/12-1738, Per Hansen Flodemands Søn begr. Kl. 12, gl. 12 ugr.
23/12-1738, Ole Lyches Kone begr. i fattig Jorden, gl. 40 Aar.
23/12-1738, Ageta Helgesdatter Enche fra Tind begr. i Kirchens Jord med 2 Klocher, gl. 70 Aar.
29/12-1738, Ole Mortensen Flodemands Søn begr. Kl. 12, gl. 2 Moneder.
30/12-1738, Per Evensens Enche begr. Kl. Extra 12 udj Kirchens Jord, gl. 50 aar.

2/1-1739, Cort Fent begrafvet med 2 Klocher, gl. 50 aar.
3/1-1739, Peder Andersen Norby begr. med Str. Klochen, gl. 68 aar.
8/1-1739, Jørgen Hansen Rafn begr. med 3 Klocher, gl. 27 aar.
9/1-1739, Anders Ruskes ver Moder begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 70 aar.
12/1-1739, Ole Sandland Salmagers Kone begr. med alle Klocher, gl. 69 aar 8 M 2 dage.
12/1-1739, Gunil Hollender begr. Kl. 12, gl. 74 aar.
14/1-1739, Lisbeht Barnholt Norby begr. med 3 Klocher, gl. 53 aar mindre 2 m 3 dage.
14/1-1739, Christoffer Svendsen begr. med 2 Klocher, gl. 72 aar.
19/1-1739, Sal. Cort Fentes Ver Moder begr. med 2 Kl., gl. 69 aar.
19/1-1739, Tord Guldsmeds Datter begr. Kl. 12, gl. 10 uger.
19/1-1739, Nicolaj Schræders Søn begr. Kl. 12, gl. 14 uger.
21/1-1739, Anders Lia Smeds Ver Moder begr. med 2 Klocher, gl. 69 aar 1 Moned.
I samme Kiste Frans Smed svens Søn begr. i Kirchens Jord, gl. 40 uger.

10/2-1739, Anders Olsen Saudrengs Søn begr. Kl. 12, gl. 8 d.
17/2-1739, Sal. Hans Bingholtes Ver Søster begr. Kl. 12, gl. 54 aar.
20/2-1739, Anders Lia Smed begr. med 2 Klocher, gl. 27 aar 7 M.
I samme Kiste Per Philipsens Datter, gl. 3 ugger.
23/2-1739, En fattig Kone Poul Puttens Moder begr. i fattig Jorden, gl. 80 aar.

2/3-1739, Ole Justesens Ver Moder begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 90 aar.
I samme Kiste Bent Svenskes døbte Søn, gl. 1 dag.
5/3-1739, Sal. Claus Smeds Enche begr. med 2 Klocher, gl. 52 aar 2 m.
6/3-1739, Rasmus Adriansen begrafvet Kl. 12, gl. 43 aar.
6/3-1739, Søren Christensen Schottmand begr. med 2 Klocher, gl. 39 aar 2 m.
9/3-1739, Philep Svensen Flodemand begr. Kl. 12, gl. 68 aar 3 m.
11/3-1739, Peder Ahrensen (Ahrnesen?) begr. med 2 Kl., gl. 58 aar 2 Moneder.
11/3-1739, Maren Hegesdatter (skal nok være Helgesd.) begr. i fattig Jorden som var En lehm af Hospitalet, gl. 78 aar.
14/3-1739, Hans Larsen Murmester eftter Magistratens anstalt bevilget at legges i fattig Jorden, gl. 54 aar.
19/3-1739, Anne Maria Sal. Peder Ahrensens begr. med 2 Klocher, gl. 56 (?) aar 2 Moneder.
24/3-1739, Carl Tamburs Kone begr. i fattig Jorden, gl. 46 aar.

1/4-1739, Berte Hansdtr. Pige begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 58 aar.
3/4-1739, Poul Andersen paa Lunde tangens Kone begr. med 2 Klocher, gl. 50 aar 2 M.
8/4-1739, Per Mogensens Søn begr. i fattig Jord, gl. 15 aar.
10/4-1739, En fattig Mand fra Borre Sogn som har betlet sit Brød og døde paa øen begr. i fattiges Jorden, gl. 40 aar.
14/4-1739, Gunder Olsen Pusters Kone begr. Kl. 12, gl. 56 aar.
20/4-1739, Lars Norlennings paa Blegebachens Moster fra Hytten (Fossum) begr. Kl. 12, gl. 85 aar.
17/4-1739, Claus Nilsens Kone begr. med 2 Klocher, gl. 40 aar.
23/4-1739, Lars Søfrensen Breche begr. med 2 Klocher i Kirchens Jord, gl. 66 aar.
25/4-1739, Gunder Danielsen Tamburs Kone begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 27 aar.
30/4-1739, Ole Bottelsen Schottmand begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 43 aar 3 Moneder.

8/5-1739, Lars Cortsen Gravenhorst Raadstue tiener begr. Kl. 12, gl. 56 aar.
I same Kiste Et dødfød Pige barn Elef Persens.
8/5-1739, Jan Abrahamsens Søn begr. Kl. 12, gl. 2 ½ aar.
11/5-1739, Inger Ingebretsdatter af Hospitalet, gl. 98 aar, begr. i fattig Jorden.
11/5-1739, Steen Knudsen Arbeids Mand begr. i fattig Jorden, gl. 81 aar.
15/5-1739, Fattig Scholemester Hiortebergs Søn begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 1 aar.
15/5-1739, Raadmand Knud Wendelboe begr. med alle Klocher og satt i Kirchens Begrafvelse der under blef Sunget Een Psalme da Graf fæstelsen skeede og dereftter Nu lade vi ham Sove i fred da alt var til Ende bragt i hans alders 64 aar 3 Moneder.
16/5-1739, Henning Snechers Datter begr. Kl. 12, gl. 6 uger.
16/5-1739, Thomes Andersens Kone begr. med 2 Klocher, gl. 46 aar 3 Moneder 10 dage.
I same Kiiste Inger Magrete Krabes Uegte Søn, gl. 14 dage.
21(?)/5-1739, Anon Torgiersen begr. Klochen 12, gl. 38 aar.
22/5-1739, Svend Lahrdøhling begr. Kl. 12, gl. 70 ½ aar.
I same Kiiste hans Ver Søns Ole Gundersens barns hvis utidige foster hun fødde i Stor Svaghed.
26/5-1739, Ole Justesen begr. Kl. 12, gl. 58 aar.
28/5-1739, Johan Rask Schræders Datter begr. Kl. 12, gl. 4 ugr.

4/6-1739, Jens Høst begr. med 2 Klocher, gl. 72 aar.
5/6-1739, Søren Christensen fra Hyttens (Fossum) Søn begr. med Str. Klochen, gl. 7 Moneder.
5/6-1739, Gl. Ole Finch begr. i Kirchens Jord, gl. 100 aar.
6/6-1739, Lars Wigværing Saugmester begr. med 2 Klocher, gl. 61 aar.
11/6-1739, Faltin Jørgensen Sandvig begr. Kl. 12, gl. 48 aar.
11/6-1739, Halte Jøran Johannesdtr. begr. i fattig Jorden da hun i Langvarig Leie døde, 30 aar.
15/6-1739, Anne Thomesdatter Bingholt begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 12 aar.
16/6-1739, Daniel Hyld begr. med 2 Klocher i 62 aar.
20/6-1739, Jachob Tydsk begr. Kl. 12, gl. 49 og nogle Moneder.
23/6-1739, Ole Hansen Blegebachens Datter begr. Kl. 12, gl. 1 aar 2 …
25/6-1739, Sal. Ole Levorsens Datter begr. Kl. 12, gl. ¾ aar.
26/6-1739, Halvor Pests Søn begr. Kl. 12, gl. 5 aar.
I same Kiiste Per Olsen Døls Datter, gl. 3 uger.

15/7-1739, Halvor Persen Saud dreng begr. i fattig Jord, gl. 48 aar.
16/7-1739, Hendrich Hansen Garver begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 37 aar.
18/7-1739, Gl. Detlef Corperal begr. i fattig Jord, gl. 90 aar.
I same Kiiste En Dreng nedlagt H. Erichsen fra Gierpen Sogn til hørende som nu herboende. Frj Jord for fattig domb schyld med Hl. Christens bevilling. Barnet 2 a 3 aar.
23/7-1739, Peder Hansen Flodemands Kone begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 35 aar.
29/7-1739, Rosine Davidsdatter begr. Kl. 12 udj Kirchens Jord, gl. 90 aar.
30/7-1739, H… ane (?), Sal. Wellem Orgelmesters begr. med 2 Kl., gl. 60 aar.

1/8-1739, Levor Turvildsens Søn begr. Kl. 12, gl. 8 ugr.
5/8-1739, Gl. Christen Jonsens Søn begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 19 aar.
6/8-1739, Sal. Hl. Iver Hesselbergs Søn Lyder Andreas(?) begr. med Str. Klochen og satt i Sacherstiets Begrafvelse, gl. 4 aar 2 Moneder.
8/8-1739, Tolf Andersens Søn begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 14 aar.
9/8-1739, Gl. Ingeborg Zachariasdatter begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 90 aar.
20/8-1739, Dyre Saug dreng begr. i fattig Jord, gl. 60 aar.
27/8-1739, Johannes Persen begr. med alle Klocher og Liig Prædichen i Kirchen, gl. 40 aar 2 M.
29/8-1739, Jørgen Jørgensens Datter begr. Kl. 12 udj Kirchens Jord, gl. 20 aar 5 Moneder.

1/9-1739, Søren Jensen Rushes Datter af tvillingene begr. Kl. 12, gl. 6 uger.
1/9-1739, Dorte Hendrichsdtr. til D. Toftes begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 54 aar.
16/9-1739, Knud Hansen Schotmand som i sin Enche Stand var Kommen fra sin forstand, og om Natten gaaet af Sengen og gaaet i sin Pram ved Lundetangen og drevet med Strømmen igiennem Fossen og fantes eftter 14 dage i Posgrunden begr. i Kirchens Jord med 2 Klocher, gl. 42 aar.
17/9-1739, Sl. Hans Steenhofs Enche begr. med 3 Klocher, gl. 34 aar. Prædichen i Sachestiet.
30/9-1739, Karsten Knudsens Datter begr. Kl. 12, gl. 3 ½ aar.

16/10-1739, Søren Jensen Riises andet tvilling dtr. begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 3 Moneder.
20/10-1739, Thomes Thomesen Saugmester paa øen begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 48 aar.
26/10-1739, Anders Hansen paa Lunde begr. i fattig Jorden, gl. 48 aar.
31/10-1739, Per Hansen Schomagers Søn begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 11 dage.

2/11-1739, Begrafvet En gammel Kone som er Kommen eftter hendes sigende fra Nommedahl og bad om sit Brød og ingen her Kiente til hende og blef lagt ved yderste Muur til Mæle gaden i frj Jord paa Nye Kirchegaard og ej af nogen Præst blef graf fæstet, saa som der ej vidste om hendes forhold og det høy verdige Sacramentes brug og døde udj Gunder Olsens Huus paa Lunde, gl. 90.
18/11-1739, Poul Brodahls død fødde Søn begr. i Kirchens Jord saa som var med fuldgaaet uden nogen Cermonie bort ført Kl. 12.
23/11-1739, Mads Grams Enche begr. med alle Klocher og Liig Prædichen, gl. 90 aar.
28/11-1739, Ole Rasmusens Datter begr. med Str. Klochen, gl. 2 ½ aar. Død af Børne Kopper.
30/11-1739, Ole Mesels giftte Datters Sebelles Søn begr. i Kirchens Jord, gl. 1 aar.
24/11-1739, Kirstj Ovensdtr. Bevilget fattig Jord for fattig domb og i hendes Eenfoldighed som gich og bad om Brød falt Need af Berget ved Søe Bodene og laa død i hendes alders 54 aar.

3/12-1739, Christian Hansen øens dtr. begr. Kl. 12, gl. 15 ug.
3/12-1739, Et fattig betler Quinde Meniske fra Landet som døde i Nirj Helgesens Huus paa Blegebachen hand og eftter Magistrates order tillige med fattig fogeden maatte See hende i fattig Kirchegaarden begr, men fich ej Præst. Gl. 40 aar.
17/12-1739, Jens Poulsen Kudskes Søn begr. Kl. 12 som døde af Børne Kopper, gl. ¾ aar.
21/12-1739, Børge Pedersens Datter begr. Kl. 12, gl. 7 aar.
28/12-1739, Sal. Stifttschrifver Jochom Heins Enche begr. med alle Klocher og Liig Prædichen i Kirchen, gl. 77 aar.
28/12-1739, Ole Christensen Mesels Søn begr. Klochen 12, gl. 2 aar.
31/12-1739, Søfren Halvorsen begr. med 3 Klocher og Liig Prædichen paa Kirchegaarden, gl. 32 aar og nogle dage.
31/12-1739, Morten Olsens lille Datter begr. Kl. 12, gl. 26 uger.

4/1-1740, Simon Jørgensen Kiøbmand begr. med Alle Klocher og Begrafvet først i Kirchegaarden og saa Liig Prædichen i Kirchen i hans Alders 79 aar 3 M. 23 timer (!!! ).
8/1-1740, Børge Halvorsens Søn begr. med Str. Klochen, gl. ¾ aar.
9/1-1740, Johan, Hendrich Snechers Søn begr. Kl. 12, gl. 3 ½ aar.
9/1-1740, Svend Steensens Kone begr. med 2 Kl., gl. 41 aar.
I same Kiiste Jachob Stiesens dtr., gl. 1 ½ aar.
11/1-1740, Hl. Christen Bøcher Sogne Præstens 2de Sønner i Een Kiiste hen baaren udj det Store Capel det Eene 3 og det Andet ½ aar gamel. Med Store Klochen.
12/1-1740, Thomes Langes Datter begr. med Store Klochen, gl. 5 aar og Satt i Str. Capelet.
19/1-1740, Anders Christensen Schomagers 2de børn i en Kiiste begr. Kl. 12 Sønnen 6 aar og Datteren ¾ aar gammel.
22/1-1740, Jachob Persens Søn begr. Kl. 12, gl. 1 ½ aar.
23/1-1740, Sal. Ole Bottelsens Søn begr. Kl. 12, gl. 5 aar.
30/1-1740, Christen Jensen Stæers Datter begr. med Stor Klochen, gl. 4 ½ aar.
30/1-1740, Ole Hansen i Mælegadens dtr. begr. Kl. 12, gl. 5 ¾ aar.
I same Kiiste Ole Christensen ved grinets Søn begr. i Kirchens Jord, gl. 14 ugger.

3/2-1740, H. Christen Olsen Krabes Datter begr. Kl. 12, gl. 5 ½ aar.
3/2-1740, Anon Bottelsens Datter begr. Kl. 12, gl. 5 ½ aar.
4/2-1740, Halvor Hogensens Datter begr. Kl. 12, gl. 15 ugr.
5/2-1740, Jachob Caspersens Foster Søn i Kirchens Jord, gl. 5 aar.
6/2-1740, Tollef Smeds Søn begr. Kl. 12, gl. 5 aar 5 ugger.
8/2-1740, Lars Hansens Søn begr. Kl. 12, gl. 5 aar 7 ugr.
12/2-1740, Per Evensen paa Bachens Datter begr. Kl. 12, gl. 3 aar.
12/2-1740, Jon Larsens Søn begr. Kl. 12, gl. 2 ½ aar.
13/2-1740, Gl. Svennungs Kone Thore Hovden begr. i fattig Jorden, gl. 80 aar.
13/2-1740, Truels Stole Magers Søn begr. Kl. 12, gl. 6 ugger.
(13 eller 17?)/2-1740, Frans Caspersens Søn begr. med Str, Klochen, gl. 2 aar og nogle uger.
16/2-1740, Christen Tobiasens Søn begr. Klochen 12, gl. ½ aar.
18/2-1740, Ole Clemensen træfod begrafvet i fattig Jorden Klochen 12, gl. 74 aar nogle Moneder.
20/2-1740, Nils Enersen Været Corperal hans Datter begr. Kl. 12, gl. 1 ½ aar.
20/2-1740, Kirstj Andersdatter øen begr. i fattig Jord, gl. 50 aar.

5/3-1740, Jørgen Jørgensen Flodemand begravet i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 62 aar.
I same Kiiste Nedlagt Ole Svingelers dødfødde Søn.
I same Kiiste nedlagt Nils Pedersen fra Klevens Søn.
i same Kiiste Petter Nilsens dtr. paa Bachen, gl. 2 aar.
5/3-1740, Et fremmed fattig Fader og Moderløst Pige barn som opholdes i Enchens Pernelle Nordleninges Huus begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 13 aar.
7/3-1740, Sebella Hammerslefs Datter begr. Kl. 12, gl. 5 ½ aar.
I same Kiiste Gunder Olsens dtr. paa Lunde, gl. 2 aar.
9/3-1740, Anders Kiærs 2 de børn En Søn 5 aar og En Datter 2 aar. Begge paa En tiid i en Kiiste begrafvet i fattig Jorden Kl. 12.
10/3-1740, Morten Jonsens Kone paa øen begr. i fattig Jordden Kl. 12, gl. 64 aar.
12/3-1740, Simon Gundersens Datter begr. Kl. 12, gl. 1 ½ aar.
12/3-1740, Halvor Hogensens Datter begr. Kl. 12, gl. ½ aar.
14/3-1740, Borge Svenskes Datter begr. Kl. 12, gl. 2 aar 5 ugr.
15/3-1740, Clas Jørgensens Datter begr. Kl. 12, gl. 1 ½ aar.
17/3-1740, Madamme Sl. Christen Luuchs (Lunds?) Komen fra Langesund hendes tieniste Pige Aaste begr. med Magistratens bevilling i fattiges Jord Kl. 12, gl. 21 aar.
19/3-1740, Lars Poulsen Droguns Søn begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 5 aar.
19/3-1740, Madamme Roholtes yngste Søn begrafvet om Morgen Kl. 7 før Chor og satt udj Mayor Barnholtes begr. og ingen Ringen eller Schole med uration af Præsten eftter Graf fæstelsen i sit alders 6 aar og nogle uger.
23/3-1740, Søfren Mortensens Stif Datter begr. Extr. 12, gl. 5 aar.
24/3-1740, Halvor Smiistas(?) Søn begr. Extr 12, gl. 1 ½ aar.
28/3-1740, Peder Juuls Kiøbmands dtr. begr. Kl. 12.
28/3-1740, Jens Piils Ammes Datter begr. Kl. 12, gl. 3 ½ aar.
28/3-1740, Jon Jachobsen Snechers Søn begr. Kl. 12, gl. 6 Moneder.
29/3-1740, Sal. Thomes Thomesens Søn begr. Kl. 12, gl. 4 ½ aar.
30/3-1740, Sal. Faltin Jørgensens Datter begr. Kl. 12, gl. 4 aar.
31/3-1740, Ole Finches Søn begr. Kl. 12, gl. 1 aar.

1/4-1740, Per Holtes Datter begr. med Str. Klochen, gammel ¾ aar.
4/4-1740, Jon Madsen Schræders Datter begr. Kl. 12, gl. 1 aar.
5/4-1740, Sal. Jørgen paa Bergets dtr. Kl. 12, gl. 6 aar.
6/4-1740, Solve Olsen Lies Søn begr. Kl. 12, gl. 2 ½ aar.
7/4-1740, Henning Snedchers Datter begr. Kl. 12, gl. 5 aar.
11/4-1740, Gl. Inger Baad begr. i fattig Jord, gl. 96 aar.
I same Kiiste Simen Besteltes Datter begr. i Kirchens Jord, gl. 1 aar.
22/4-1740, Lars Nilsens Datter begr. Kl. 12, gl. ½ aar.
25/4-1740, Anders Braad begr. Kl. 12, gl. 62 aar nogle uger.
29/4-1740, Thore Andersdtr. Soldaters Kones Datter tilhold i Feierhuuset begr. i fattig Jord, gl. ½ aar.

3/5-1740, Herman Schræder begr. Kl. 12, gl. 53 aar.
9/5-1740, Uldrich Pinnians Kone begr. med Str. Kl., gl. 80 aar.
7/5-1740, En fattig fremed betler Quinde Rønofv død paa øen i Petter Marchusens Huus begr. i fattiges Jord Kl. 12, gl. 80 aar eller 90.
16/5-1740, Jon Larsens paa Liie atter et barn begr. en Søn Kl. 12, gl. 14 dage.
23/5-1740, Jachob Wetlesen begr. med 3 Klocher og Liig Prædichen i Kirchen, gl. 68 aar 7 M 7 dage.
I same Kiiste Simen Bruns hiemmedøbte Søn.
25/5-1740, Peder Kiærs Kone begr. Kl. 12, gl. 51 aar.
27/5-1740, Clas Knoffes Datter begr. Kl. 12, gl. 2 ½ aar.

3/6-1740, Sal. Raadm. Giert Hansens Enche begr. med alle Klocher, gl. 80 aar M (mindre enn) 3 M (moneder) 3 d. (dage).
4/6-1740, Berte Jorde Moder begr. Kl. 12, gl. 71 aar.
4/6-1740, Sal. Hermand Olsens Søn begr. Kl. 12, gl. 10 aar.
11/6-1740, Christen Adriansens Datter begr. i fattig Jord, gl. 7 ugr.
15/6-1740, Hiorteberg Klocher til Gierpens Datter begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 12 uger.
16/6-1740, Casper Bechers Datter begr. med Str. Klochen, gl. 1 ½ aar.
17/6-1740, Sal. Cort Fentes Datter begr. Kl. 12, gl. 7 aar.
18/6-1740, Maren Bagge af Hospitalet begrafvet i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 56 aar.
29/6-1740, Thomes Langes Søn begr. med Str. Kl., gl. 6 m.

9/7-1740, Otter Søfrensen Smed sven begr. med 2 Klocher gl. 26 aar 7 Moneder 9 dage.
12/7-1740, Mads Michelsen Murmester begr. med 3 Klocher, gl. 64 aar 6 M 5 dage.
14/7-1740, Henning Snedchers Datter begr. Kl. 12, gl. 4 uger.
22/7-1740, Gunul Jespersens hieme døbte Søn begr. Kl. 12.
28/7-1740, Ole Mortensens Datter begr. Kl. 12, gl. 16 uger.

1/8-1740, Poul Brodahl begr. med 3 Klocher og Liig Prædichen i Kirchen, gl. 45 aar.
5/8-1740, Sal. Mads Wallebøes Læredreng begr. med bevilling i fattig Jorden, gl. 16 aar.
6/8-1740, Bent Svenskes Søn begr. Kl. 12, gl. 16 uger.
18/8-1740, Bent Bentsen Schræders Søn begr. Kl. 12, gl. 14 dage.

3/9-1740, Poul Andersens Ver Moder Komen fra Posgrunden begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 80 aar.
I samme Kiiste Elef Pedersens Søn, gl. 7 uger.
6/9-1740, Anders Andersen Saugmands Søn Kl. 12, gl. 1 aar.
26/9-1740, Karen Olsdatter Coriøsches Søn begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 5/4 aar.

20/10-1740, Margrete Christensdatter fra Strømsøes hiemdøbt uægte Datter begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 3 dage.

15/11-1740, begr. Sal. Anders Hanstens Kone Lille Anne i fattig Jord, gl. 55 aar.
17/11-1740, Sal. Detlef Corperals Kone begr. i fattig Jord Kl. 12, gl. 90(?) aar.
24/11-1740, Thomes Skræders Kone begr. med 2 Kl. Kl. 1 og Liig Prædichen, gl. 50 aar mindre 5 M.
30/11-1740, Marj Aas begr. i fattig Jord, gl. 71 aar.

6/12-1740, Lars Nirisen begr. i fattig Jord, gl. 72 aar.
15/12-1740, Lars Svenskes Datter paa Bachen begr. Kl. 12, gl. 8 ½ aar.
21/12-1740, Jens Hansen Smedsven begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 30 aar 3 M.
29/12-1740, Sal. Tord Torgiersens Enche begr. i Kirchens Jord, Klochen 12, gl. 74 aar.
30/12-1740, Giert Fander begr, i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 84 aar.

3/1-1741, Ellen Jachobsdatter af Hospitalet som ej var Giftt begr. i Kirchens Jord Kl. 12 eftter Mange aars udstanden svaghed baade i ansigtet og lemmerne i sit alders 59 aar.
16/1-1741, Truels Krabbes Datter begr. Kl. 12, gl. 8 ugger 3 dage.
25/1-1741, Lars Nilsens Kone eftter Barselsengen begr. Kl. 12, gl. 36 aar mind. 4 Moneder
og det lille barn døde og lagt i same Kiiste.

18/2-1741, Jon Madsen Schræders Kone begr. med Tre Klocher og Liig Prædichen i Kirchen, gl. 25 aar.
27/2-1741, Hl. Christen Bøtkier Sogne Præst begr. med alle Klocher og Satt i Kirchens begr., gl. 44 aar.
24/2-1741, Gl. Eva af Hospitalet begr. med 2 Kl., gl. 81 aar.

6/3-1741, Christian Garvers Datter begr. Kl. 12, gl. 14 ugr.
9/3-1741, Gl. Eilerts Anne begr. med 3 Klocher og Liig Prædichen paa Kirchegaarden, gl. 91 aar 5 Moneder.
16/3-1741, Svend Persens Datter begr. Kl. 12, gl. 10 uger.
16/3-1741, Zacharias Gabrielsens dtr. begr. Kl. 12, gl. 20 ugr.
18/3-1741, Marte Jørgensdatter Som var af sin ungdomb vankundig begr. i fattig Jord, gl. 34 aar.
23/3-1741, Gunder Danielsens Datter begr. Kl. 12, gl. 11 ugr.
29/3-1741, Christens Buskes Kone begr. i fattig Jord, gl. 74 aar.
29/3-1741, Ole Christensen ved Sandvig grin begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 35 aar.

5/4-1741, Peder Helgesens Konebegr. med 2 Klocher, gl. 45 aar.
7/4-1741, Christen Nielsen Parouchmager Sven begr. med 2 Klocher, gl. 34 aar 6 Moneder.
19/4-1741, Gl. Reiors Anne begr. i fattig Jord, gl. 82 aar.
24/4-1741, Knud Steensen begr. i fattig Jord, gl. 36 aar.
25/4-1741, Tobis Olsens Enche begr. med 2 Klocher, gl. 68 aar 6 Moneder og nogle dage.
18/4-1741, Mechel Skræders Stif Søn begr. Kl. 12, gl. 12 ½ aar.

3/5-1741, Hans Olsen Blegebachens Kone begr. med 2 Klocher, gl. 75 aar 3 Moneder.
4/5-1741, Sl. Hl. Christen Bøchers yngste Søn begr. med Str. Klochen og Satt i Kirchegaarden hos Eet barn som var veed hos tilforn og samme dag blef udtaget af Capellet 2de Sonnes som laa i Een Kiste som og blef med i same Grafv nedsatt.
6/5-1741, Gunder Jonsen begr. i fattig Jord, gl. 50 aar.
9/5-1741, Svend Bedemand begr. med 2 Kl., gl. 61 aar.
13/5-1741, Maren Sal. Nils Tordsens begrafvet med 2 Klocher, gl. 78 aar.
I samme Kiiste Gunder Helgesens Datter, gl. 7 ugr.
17/5-1741, Thomes Ovensens Kone begr, Kl. 12, gl. 55 aar 8 moneder.
24/5-1741, Anders Olsen i Pustervig begr. med 2 Klocher, gl. 79 aar og
same dato hans Kone som døde 2 dage eftter ham bort baaren i hendes alders 65 aar udj et Egteschab 45 aar.
I Kiiste med Augustjnus Schiærsants dtr. og Henning Snecher dødfødde Søn.
29/5-1741, Hieronimus Svendsens Søn begr. Kl. 12, gl. 16 ugr.
30/5-1741, Christen Hansen Schomagers Datter begr. Kl. 12, gl. 2 aar 2 Moneder.

1/6-1741, Sal. Ole Olsen Sørbyes Enche begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 75 aar.
1/6-1741, Peder Kiær i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 57 aar.
1/6-1741, Bendix Bentsen Snecher begr. i Kirchens Jord Kl. 12, eftter at hand ved saa hastig døds maade gich af denne verden i hans alders 36 aar.
5/6-1741, Sal. Nils Schytt forige Hospitals og fattig Schole mesters yngste Søn som blef af vaade om Kommen udj Brønden, begrafven med Str. Klochen, gl. 2 aar 3 Moneder.
8/6-1741, Thomes Isachsen begr. med 2 Klocher Klochen 1, gl. 26 aar 5 Moneder.
8/6-1741, Peder Jonsen som var ugift begr. i Fattig Jorden kl. 12, gl. 61 aar nogle maandr.
10/6-1741, Anders Cart, Flodemnd., begr. kl. extr. 12, i hans alders 56 aar nogle maandr.
10/6-1741, I same kiste, nedlagt et 2 aars drengebarn udi, bewilget frj Jord, hvor af dets Fader var død som var Soldat ved Capt ”Bent Lobens”(?) Compagnie, og Moderen betler sitt brød med flere børn.
12/6-1741, Jens Høstes encke begr. kl. 1 med 2 klocher, gl. 54 aar og dage.
20/6-1741, Jon Christensens datter begr. Kl. 12, 4 aar.
23/6-1741, Anne Sal. Madsørens(?) begr. med 2 Kl., kl. 1, gl. 72 aar.
22/6-1741, Henning Snedcers kone, begr. kl. 1 med 2 kl., gl. 31 aar.
22/6-1741, I samme kiste indlagt Ole Bestiltes søn gl. ½ aar.
28/6-1741, Kirstine, Christen Tranes, begr. extr. 12, gl. 65 aar nogle uger.
Der udj nedlagt Elef Jenss. Blegstad dødfødde søn.
29(?)/6-1741, Christen Busck, begrafvet kl. 12 i Kirckens Jord, (blekkkluss) aar.
30/6-1741, Magrete, Sal. Haagen Brands (?) Enche, begr. med Str. Kl. 1, gl. 58 aar, 3 uger.

11/7-1741, Hans Bugslag Heises kone begr. med store. Klochene, gl. 51 aar.
11/7-1741, Giertrud Hans datter for nogen aar er hid kommen i fattigdomb fra Christiansand, gl. 65 (?) aar.
11/7-1741, I samme Kiste indlagt Rasmus Erichsen Kopper som er Gevorben Soldat, hans egit datter for fattigdomb i fri jord som var 5 eller 6 aar.
13/7-1741, Femia Clott som icke var udj Ægteskab, begr. med 3 klocher gl. 61 aar.
15/7-1741, Sal. Hans Rasmussens enche ved nafn Øklegaard blev med Str. Klocken, gl. 79 aar, 6 maandr.
18/7-1741, Thomes Langes søn, begr. med Str. Kl., gl. 3 aar.
25/7-1741, Chrestense Larsd. begr. i Fattigjorden gl. 70 aar.

4/8-1741, Døve Gunders enche, begr. Kl. 12 i Kirkens jord gml. 76 aar.
9/8-1741, Ole Jørgensen Møler begr. i Fattig Jorden, gl. 70 aar.
9/8-1741, I samme kiste, Bent Svendsckes Tvillingsøn, døbt Søren(?).
19/8-1741, Engel Svendsdatter, kl. 12, gl. 18 ½.
22/8-1741, Bent Bentsøn Schrædders hj. døbte søn, bgr. kl. 12.
23/8-1741, Christen Jackobssøns søn begr. kl. 12, gl. 2 aar.

11/9-1741, Anne Kalde Kield, begge i fattig jord gl. 65 aar.
15/9-1741, Guldbrand Sivertssøn, Snipetorp begr. med 3 klocher og Liig Prædiche i Kierchen, gl. 70 aar mindr. enn 3 uger.
15/9-1741, begr. Kl. 12 i Kierchens Jord dend Vanvittige datter som af sin egen Fader Erich Kittilssøn med en tolle Knif blef dræpt, da Moderen var udgaaet i Byen og det da hun var 21 aar gammel.
27/9-1741, En gammel Studiosus Hans Jenssøn Aurimontanus begr. med 2 Klocher i Kierchens Jord, gl. 66 aar.

3/10-1741, Ingeborg Svennsdatter Lardøhling, begrafvet kl. 12, gl. 25 aar.
14/10-1741, Jens Magnussøns søn, begr. kl. 12, gl. ½ aar.
23/10-1741, Lars Hanssøns datter begr. kl. 12, gl. 3 aar.

8/11-1741, Østen Wolssøns (?) datter begr. kl. 12, gl. 14 uger.
13/11-1741, Anders Christenssøn Schomagers dødfødde søn begr. i Kierchens jord kl. 12. Blef gravfæstet.
18/11-1741, Anders Olsen Ruskessøn begr. kl. 12, gl. 4 uger.
20/11-1741, Ole Svendsen Lardøhling begr. i Kirchens Jord kl. 12, gl. 25 aar.
20/11-1741, Morten Abrahamsen begr. i fattig jord, gl. 26 aar.
25/11-1741, Karen Olsdatter i Quend (?) begr. i fattig jord, 51 aar.

14/12-1741, Hans Smithes søn begr. med 3 klocher uden Testament og Liigprædichen, gl. 20 aar nogle uger.
15/12-1741, Jackob Wessel (”Felbe” - Feldbereder?) Kone begr. med 3 klocher og liigpræd. i Kirchen, gl. 36 aar.
15/12-1741, Jørgen Svendsens (datter?) – (Blekksøl helt nederst på siden. G.S.)
23/12-1741, Peder Jensen Betientes datter begrafvet kl. 12, gl. 7 aar.
28/12-1741, Ole Mortensen Flodmands kone begr. med 2 klocher og Prd. paa Kierchegaarden, gl. 31 aar 3 maand.
29/12-1741, Kirsti Jordemoder begr. kl 12 i Kirchens jord, gl. 64 aar.

18/1-1742, Anders Andersen Saugmesters søn begr. kl. 12, gl. 10 ugger.
22/1-1742, Karj Jensdatter Rhode begr. i Kirchens jord kl. 12, gl. 70 aar.
24/1-1742, Magrete Pettersdatter af Hospitalet begr. i Kirchens jord kl. 12, gl. 82 aar.
2/1-1742, Lars Bundrops søn begr. med Store klocher, gl. 14 uger.
3/1-1742, Ole Mortensen Flodemands søn begr. i Kirchens jord kl. 12, gl. 11 uger.
3/1-1742, Halvor Aaselsens datter begr. i Kirchens jord kl. 12, gl. 14 aar.
4/1-1742, Ole Gulbransen begr. i fattig jord, gl. 51 aar.
26/1-1742, Erich Kittilsen henbaaren i kirchens jord på Nye Kirchegaard kl. 9 om Morgen efter at hand var af Bøddelen efter dommen mistet sit hovet og lagt i kiste i Christ. jord, begr. i sit eget giæstested (?)! hos sin forige hustru begr.
27/1-1742, Søfren Post begr. i fattig jord, gl. 61 aar.

7/2-1742, Jens Elkiers kone begr. med alle klocher og liigprædichen i kirchen, gl. 62 aar 3/12.
7/2-1742, Ole Isachssens datter begr. kl 12 i kirchens jord, gl. 8 aar nogle monedr.
9/2-1742, Dorthe Gundersdatter bg. i fattig jord, gl. 51 aar.
14/2-1742, Kirstj Kregter begr. i fattig jorden, gl. 51 aar.
17/2-1742, Poul Putten wegters ”dødfødd datter” (må være feil når vi leser resten G.S.), begr. i frj jord, gl. 5 aar.
27/2-1742, Sal. Ludvig Handskemagers søn begr. kl. 12, gl. 9 aar.

1/3-1742, Anon Bottelsen Schotmand, begr. kl. 12 i Kirchens jord, gl. 42 aar.
3/3-1742, Kirsti Evensdatter af hospitalet, begr. i fattig jorden kl. 12, gl. 77 aar.
7/3-1742, Levor Turvildsen paa Blegebach, begr. kl. 12 udj kirchens jord, gl. 71 aar.
8/3-1742, Peder Andersen Guldsmeds kone begr. med store klocher, gl. 28 aar 6 monedr., liigtale paa Kirchegaarden.
9/3-1742, Berthe Nisdatter, enche fra bøyden, og tilholdis paa bergit efter bevilling for fattig jorden, hendis søn Anders, begrafvelse gl. 10 aar.
13/3-1742, Karen Bads uægte søn begr. kl. 12, 12 ugger.
15/3-1742, Michael Madsen Mursvend, begr. med 2 klocher, med liigpr. i kirchen, gl. 21 aar, 6 maaneder.
19/3-1742, Nils Hansen Schræders søn begr. kl. 12, gl. 1 ½ aar.
19/3-1742, Ole Messel som var Reist udi die Gevorb. hans søn som var Frisk og i barneleeg om aftenen og nu hastig ....... (omtrent uleselig, nederst på siden. G.S.).
20/3-1742, Jackob Ingebretssen tieniste dreng døde af vatter Soet, begr. i fattig jord, gl. 46 aar.
21/3-1742, Gunder Danielsens Søn, begr. kl. 2 i Kierchens jord, gl. 3 aar.
24/3-1742, Christoffer Trolaas, begr. i fattig jord, gl. 80 aar.
24/3-1742, Ole Evensen Lyche, begr. i fattig jord, gl. 40 aar.
28/3-1742, Sal. Thomes Isachsens tvillingdatter, begr. kl. 12, 10 aar.
30/3-1742, Hieronimus Bangmans datter, begr. med Store klochen, gl. 1 aar, Just død og fød paa den dag.

3/4-1742, Johan Rask Schræders kone, begr. med 2 klocher, og en liden tale ved graven, uden Testament, gl. 40 aar.
3/4-1742, Jørgen Svendsens Lille dtr., begr. kl. 12, gl. 4 aar.
4/4-1742, Peder Børgesen som bodde i Brevig og var her i byen i Flaadelauget siden han med sin første kone var gift, Han blef her begrafvet med 2 kl. og Liig Prædichen i Kirchen og samme dag hans kone begrafved i Brevig Kirche, gl. 65 aar.
4/4-1742, Anders Andersens vermoder paa Lie, begr. kl. 12, gl. 81 aar.
5/4-1742, Søfren Hendrichsen Smedsven som var gift og Et af hans tvillingsønner i Same kiiste, gl. 4 aar, begr. i fattig jorden, gl. 40 aar.
5/4-1742, I samme Kiiste needlagt Karen Mortensdatters i Vægterhuuset, uægte Søn som blef dødfød.
10/4-1742, Captaine Hagemans Frue efter at hafde staaet i Liigdtuen 3 uger blef om morgen Kl. 6 uden Ringen og sang begr. i Kirchens begrafvelse i alders 52 aar.
10/4-1742, Marthe, Raadmand Sal. Wendelboes Huusholderske, begrafvet Kl. 1 med 3 Klocher, gl. 64 aar.
11/4-1742, Peder Pedersen Høghs søn begrafvet med Store klochen, gl. 1 aar.
11/4-1742, Jon Asgoutsen, begr. kl. 12, gl. 65 aar.
I samme kiiste Sal. Thomes Isachsens 2 det tvillingdatter, gl. 1 aar 1 maaned.
14/4-1742, Lisbeht, Ole Drammens Enche, begr. udj fattiges jord kl. 12, gl. 61 aar.
17/4-1742, Sal. Halvor Hansens datter, Femia, begr. med Store klochen, gl. 14 aar.
17/4-1742, Ole Hansen Blegebachen, begrafvet med 2 klocher og Prædichen paa Kirchegaard, gl. 38 aar, 2 maandr.
21/4-1742, Pernelle Par Norlendings begrafved udj Kirchens jord kl. 12, gl. 56 aar.
24/4-1742, Ole Nilssen Gieldens Kone, begr. Kl. 12, gl. 48 aar.
25/4-1742, Sal. Clemet Erichssen fra Ulefosses vankundige datter (navn mangler), begrafved med Store Klochen, gl. 21 aar.
26/4-1742, Østen Willemsen begrafvet med 2 Kl. og ingen Prædichen, gl. 28 aar.
27/4-1742, Jackob Casperssen paa Blegebachen, begr. med 2 Kl. og Prædichen paa Kirchegaard, gl. 42 aar.

1/5-1742, Hans Svendsen Sandvigen Underofficier, begr. i Kirchens jord kl. 12, gl. 29 aar.
1/5-1742, I samme kiiste Søren Janssen Schotmands Søn, gl. (2?).
1/5-1742, Hendrich Hansen Snedchers Kone, begr. med 2 kl. og Præd. paa Kirchegrd., gl. 38 aar og 2 uger.
1/5-1742, I samme kiiste Hellech Olssen og fæstings(?) (søn?) begr. i Kirchens jord ... (resten er uleselig – nederst på siden. G.S.).
1/5-1742, Levor Mælas voxne Søn, begr. med 2 Klocker og Liig tale paa Kirckegaarden, gl. 33 aar.
2/5-1742, Johan Octavia Von Cappelen, begr. med alle Klocker og Liig Pr. i Kircken efter liiget hafde været Sat i Korset udj Kircken og graffæstet i Sakrestiets begrafvelse og vært tillige med en Stor Negotiant Kirckeværge at berømmelighed, gl. 48 aar 7 mondr.
4/5-1742, Ole Petterssen Cudrius Kieriste, Bollette von Cappelen, begrafvet paa Nye Kirckegaard udj hans græfve sted hvor hans faml. var lagt udj, begr. med alle Klocker, gl. 40 aar, 10 m., 12 dage.
4/5-1742, Niri Helgessens datter, begr. i fattig Jord, gl. 10 aar.
2/5-1742, Søren Postes Kone, begr. i fattig Jorden, gl. 56 aar.
7/5-1742, Maren Jordemoder, begr. med 2 Klocker, gl. 71 aar.
10/5-1742, Johan Hendrich Snedkers datter, begr. kl. 12, gl. 1 m.
11/5-1742, Poul Hanssens 2de Sønner, begr. med alle Klocker og forud Ringet, og Liig tale paa Kirckegaarden over grafven. Deres Alders 2 ½ a 3 ½ aar.
12/5-1742, Hl. Jørgen Rohes datter med Store Klocke, gl. 1 ½ aar.
12/5-1742, Jens Molbechs datter, begr. Kl. 12, gl. ½ aar.
12/5-1742, Sal. Christopher Smeds voxen Søn, begr. kl. 12, gl. 24 aar. I samme Kiste, Ole Isachssens dtr., gl. 5 ½ aar.
12/5-1742, Sara Smids begr. i fattig Jorden, gl. 44 aar.
18/5-1742, Nils Rasmussen Snedchers 2nde hiemmedøbt Søn og Datter begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 10 dage.
21/5-1742, Ole Simensens Wragers Kone begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 45 aar.
I samme Kiste Søren Hendrichssens barn fød død.
24/5-1742, Gl. (gamle) Ole Finches Kone begr. i Kirchens Jord kl. 12, gl. 70 aar.
24/5-1742, Simen Besteltes Kone begr. i fattig Jorden kl. 12, gl. 42 aar.
28/5-1742, Jens Andersen Matros begr. i Kirchens Jord kl. 12, gl. 22 aar.
31/5-1742, Jørgen Ingvoldssen Smed begr. med 2 Klocher og Liig tale paa Kirchegaarden, gl. 32 aar.
I samme Kiste et barn Rasmus Schræders tilhørende som Moderen efter hans død opfød i fattig domb.

4/6-1742, Jens Jachobssen Schomager begrafved med 2 Klocher og Liig Prædichen paa Kirchegaard, gl. 64 aar.
6/6-1742, Gurj Dyresdatter begr. i fattig Jord kl. 12, gl. 24 aar.
7/6-1742, Christopher Larssen Schræder begr. kl. 12, gl. 7.. aar.
8/6-1742, Trinche Hermandss dødføde uægte 2det barn, Søn begr. i fattig Jord Kl. 12 uden graffæste.
12/6-1742, Nils Jachobssen paa Blegebachens Kone, Nyss komen fra Edanger Sogn, begr. i fattig Jord, gl. 42.
14/6-1742, Klocheren Mattis Hiortebergs Kone, Klocher til Gierpen Menighed, hans Kone begr. med alle Klocher og forud Ringen ingen Liig Prædichen, gl. 26 aar.
19/6-1742, Gunder Olssen Lunde begr. Kl. 12, gl. 46 aar.
20/6-1742, Klocheren Mattis Hiorteberg begr. med alle Klocher forud Ringen, gl. 38 aar.
21/6-1742, Marte Car.... (blekksøl), Jens Hollenders Enche, begrafved i Kirchens Jord, kl. 12, gl. 62 aar.
21/6-1742, Børge Bentssens Kone, begr. i fattig Jord Kl. 12, gl. 46 aar.
27/6-1742, Ole Jørgenssens Kone i Sandvigen begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 54 aar.
28/6-1742, Nils Anderssen Weiers Søn begr. med alle Klocher og forud med Liig Præd. i Kirchen, gl. 19 aar 4 m 12 dage.

4/7-1742, Levor Andersen Mælas anden voxen Søn, begr. med 2 Kl., gl. 22 aar 3 m.
I samme Kiiste Gunder Danielssens hj. døbte.
I samme Kiiste Per Juul paa Blegebachens dtr. med Magistratens muntlig bevilling frj Jord saa som manden behøver gotfolches hielp til Barschel Løn i hans ”barns”(?) Eelendighed.
5/7-1742, Sal. Jørgen Ingvoldssens datter begr. i Kirchens Jorden Kl. 12, gl. 1 aar.
9/7-1742, Maren Andersdatter begr. i fattig Jorden kl. 12, gl. 30 aar 14 dage.
11/7-1742, Elias Hanssens Kone begr. med alle Klocher og hen baaren i Kirchen og Satt i Korsgangen meedens Een Psalme blef Siunget og da hen baaren i Sachrestiets begrafvelse som friet tillige med sine Foræder der hafde giort dets bekostning og Liig Pr., gl. 27 aar 3 m 14 d.
18/7-1742, Jens Worchoms Søn begr. med Store Klochen, gl. 15 aar.
19/7-1742, Sal. Thomes Isachssens dtr. Kl. 12, gl. 3 aar 9 (?).
21/7-1742, gl. Anders Knap begr. Kl. 12, gl. 70 aar.
23/7-1742, Jon Jachobssens Søn Kl. 12, gl. 1 ½ aar.
27/7-1742, Jørgen Simenssens Søn begr. med Str. Klochen, gl. 2 aar.
30/7-1742, Truels Stolemagers datter begr. 12, gl. 1 aar nogle uger.

3/8-1742, Poul Knudssens Kone begr. med 2 Klocher og Liig Præd. paa Kirchegaard og Test, gl. 73 aar 6 m 3 ugr. 1 dag.
4/8-1742, Clas Jørgenssens Søn kl. 12, gl. 1 ½ aar.
6/8-1742, Jørgen Holtes datter begr. med Str. Kl., gl. 4 uger.
7/8-1742, Sal. Ole Evenssen Lyches dødfødde Søn begrafved i fattig Jorden Kl. 12.
10/8-1742, Ole Olssen Schomager begr. med 2 Klocher, ingen Test, men en liden Kort tale ved grafven, gl. 51 aar.
I samme Kiiste Dyre Christenssens Søn, 1 ½ aar.
11/8-1742, Søren Mortenssens dtr. gl. 3 aar og Een Søn gl. ¾ aar, Kl. Extr. 12 begge i Een Kiiste.
11/8-1742, Zacharias Simenssens Søn begr. med Str. Kloche.
11/8-1742, Børge Bentsens søn, ….. (uleselig).
17/8-1742, Hælge Gulsættes ….. (blekkflekk) …ngr med 2 klocker, 44 aar, 2 maaneder.
23/8-1742, Hans Jogensen Garver begr med 2 kl., gl. 46 aar.
23/8-1742, Magnus Vanglers dtr. i frj jord, gl. ½ aar.
28/8-1742, Petter Nielsens kone, begr. med 2 kl. gl. 46 aar.
31/8-1742, Gl. Anders Vigværing begr. i kirckens jord kl. 12, gl. 76 aar.
I same kiste Else Høeghs 2 det uægte dtr., for fattigdomb i fri jord, gml. 3 aar.
31/8-1742, Jackob Jackobsens dtr. paa Tangen, kl. 12 gl. ½ aar.

7/9-1742, Christoffer Levins datter begr. kl. 12 i kirchens jord, gml. 1 ¾ aar.
8/9-1742, Gl. Kirstj Haraldsdatter, bg- i fattig jord, gl. 70.
I Samme Kiste nedlagt Jon Torgrimss. søn, fri jord, 3 aar.
15/9-1742, Christen Olsen Snedckers søn, kl. 12, gl. 8 dage.
18/9-1742, Christen Adrians dtr. begrs. i fattig jord, gl. 6 aar.
18/9-1742, Peder Juuls dtr. begr. i Kirckens Jord, gl. 3 ½ aar.
I Same kiste 2 hiemmedøpte døtre, bet i kirchens Jord.
Et barn Elef Pedersen tilhørende.
18/9-1742, Niels Wiigværings Kone begr. 2 kl. 77 aar.
25/9-1742, Gunder Andersen begr. kl. 12 i Kirchens Jord gl. 22 aar efter at hand paa Lie i Leregraven udj Ole Pettersens Tieneste var om kommen.
26/9-1742, Niels Pettersen paa Blegebachen, kl. 12, da hand 14 dager tilforn i Solum sogn var trolovet, gl. 24 aar.
26/9-1742, Jørg Danielsen Schotte, begr. i fattig jord, gl. 46 aar.
27/9-1742, Giert Eliasens datter kl. 12, gl. 2 aar.
28/9-1742, Poul Andersens datter, kl. 12, gl. ½ aar.

2/10-1742, Hieronimus Svendsens søn, bg. kl. 12, 14 vgr.
10/10-1742, Sal. Christen Hansen Snedchers dtr. begr. kl. 12, gl. 11 aar.
29/10-1742, Christen Krabbes datter. begr. kl. 12, 20 uger.
30/10-1742, Lars Hansen Saugmesters Kone, begr. med 2 klocher, gl. 36 ½ aar.
og i kiste nedlagt hendes nyfødde, hiemmedøbte datter.
30/10. I ligemaade med bevilling, Halvor Sogens søn, 1 ½ aar.
30/10-1742, Ole Skyers kone begr. i fattig jorden, gl. 35 aar.

7/11-1742, Jørgen Pedersen Holt begr. med alle Klocher og ingen Liig Prædichen, gl. 29 aar 3…
7/11-1742, Sal. Tord Sockens datter begr. i Kirchens Jord Kl. 12 og Liig tale paa Kirchegaard., gl. 21 aar 9 uger.
14/11-1742, Apotecher Johan Wolfs hustru, begr. med alle Klocher og ingen Liigprædichen, 40(6?) aar.
26/11-1742, Nils Hansen Schræders kone efter sin barsel. Døde samme dag, hendes datter var til daaben i Kirchen og hun igient(?) blef opkalt, begr. med alle Klocher med forudRingt og Liig Prædichen i Kirchen alders 34 aar, 2 moneder, 2 ugger og nogle dage.
19/11-1742, En boende ved nafn Sondre Hansen fra Hitterdahl som døde i Daniel Toftes huus, begr. i fattig jorden kl. 12, gl. 50 aar.
22/11-1742, Anders Jackobsen Snedchers dtr., begr. kl. 12, gl. 11 aar.
27/11-1742, Poul Feldbereders søn, begr. med Str. kl. og Liigtale paa Kiergaarden, gl. 17 aar 3 mnd.
27/11-1742, R…m ….ufsen (blekksøl) og Lisbeth Sommer som begge udj vandsvaade i Gielden blef om bragte med livet om Natten i unge aar og … Ringe Leilighed efter den af Fromme … Jorden da for Et voxen Liig kl. 12, betalte ….. kens jord i deres alders 20de aar.
30/11-1742, Hans Daniel Guldsmeds Søn , begr. med Store Klochen, gl. 7 aar 5 uger.

5/12-1742, Hans Gre…fes hustrue, begr. med alle klocher og Liig Prædichen i Kirchen efter at hendes Liig var henbaaren under Sacrestiet i begrafvelsen i hendes alder 67 aar 7 moneder.
6/12-1742, Engel Smeds Kone, begr. med 2 Klocher og en Liigtale paa Kirchegaarden, gl. 56 aar.
7/12-1742, Lorens Schomagers Kone, begr. med alle Klocher og Liig Prædichen i Kirchen, gl. 54 aar 2 monder.
11/12-1742, Anne Pedersdatter, Sal. Thomes Jansens Enke, begr. med 2 Klocher og Liigtale og Testamentet paa Kirchegaarden, gl. 72 aar.
11/12-1742, Thomes Ovensen Klocherdreng begrafvet i Kirchens Jord kl. 12, gl. 36 aar.
11/12-1742, I samme Kiste hans Egit Egte barn 1 Søn indlagt og bevilget fri Jord, gl. 18 uger.
14/12-1742, Sal. Jan von Cappelens yngste Søn, begr. eller bortbaaren i Sacristiet begr. Kl. 1 Ved Store Klochens lyd, gl. 5 aar.
24/12-1742, Sal. Peder Bagges Enke, begr. med alle Klocher.
28/12-1742, Peder Juul Kiøbmands datter, begr. med Store Klochen og Satt oven paa Beste Moders Kiste i alders 1 ½ aar.
28/12-1742, Søfren Jansen Schottmands Søn, begrafvet kl. 12, gl. 9 ½ aar, mindre 2 uger.

12/1-1743, Anders Ruskes Søn, begr. i fattig Jord, gl. 7 (aar?).
15/1-1743, Lars Hansens ver moder paa Øen, begr. i fattig Jorden, gl. 62 aar.
21/1-1743, Lars Hansen Øens Søn, begr. i Kirchens Jord kl. 12, gl. 3 aar.
30/1-1743, Bent Uglas Kone, begr. i fattig Jord, gl. 40 aar.
30/1-1743, I samme Kiste hans datter, begr. i fattig Jord, gl. ¾ aar.
31/1-1743, Erich Bentsens Enche, begr. med 2 klocher, gl. 66 aar.

8/2-1743, Ole Schyer begr. I fattig Jord, gl. 40 aar.
8/2-1743, Jens Poulsen Schomagers Søn, begr. i Kirchens Jord kl. 12, gl. 20 ugger.
11/2-1743, Ole Mortensen Flodemand og Enchemand, begr. med 2 Klocher, gl. 34 aar og nogle uger.
13/2-1743, Bent Schrædders …… (Helt nederst på siden, nærmest bortslitt).
19/2-1743, Hans Olsen fra Blegebachen, begr. med 2 Klocher, gl. 68 aar nogle moneder.
19/2-1743, Gunder Jonsens Enche, begr. i fattig Jord, 52 aar.
19/2-1743, Mogens Eyensen Tambur, bg. i fattig Jord, 54.

7/3-1743, Lars Hansen Garvers datter, begr. kl. 12, gl. 3 aar.
8/3-1743, Per Philepsen som (blef/var? Blekksøl) bortdragen, hans datter af Borgemester Br—s bevilget frj Jord, gl. 5/4 aar.
12/3-1743, Sl. Ole Christensens Enche som i mange aar ved Elendig Sygdoms leie været under given begravet i fattig Jorden Kl. 12, gl. 46 aar.
27/3-1743, Hendrich Steenhofs Søn, begr. Kl. 12, gl. 6 uger.
27/3-1743, Mari Hansdatter tient Tollef Smed, hendis uægte datter, begr. i fattig Jord, gl. 4 aar.
27/3-1743, Germond Schræders Enche af Hospitalet, begr. Kl. 12 I Kirchens Jord, gl. 60 aar.

8/4-1743, Maria Jochumsdatter i Hospitalet, begr. i Kirchens Jord med 2 Klocher, gl. 64 aar.
9/4-1743, Knud Schomagers Kone, begr. i fattig Jord, gl. 64.
10/4-1743, Hendrich Steenhof, begr. med 2 Klocher for uden nogen liig prædichen i Kirchens Jord, gl. 29 aar.
10/4-1743, I samme Kiste Christen (Paasen?) hands Søn, ¾ aar gl.
12/4-1743, Aase ved grinet af Hospitalet, begr. udj fattiges Jord kl. 12, gl. 71 aar.
13/4-1743, Peder Andersen Guldsmeds datter, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. 2 aar.
17/4-1743, Karen Bestelt, begr. i fattig Jord, gl. 52 aar.
19/4-1743, Nicolaj Carls datter, begr. med Store Klocher, gl. 4 uger.
19/4-1743, Marte Gundersdatter, begr. i fattig Jord, gl. 71 aar.
19/4-1743, I same Kiste Gunder Danielsens hiemedøbte datter i Kirchens Jord (hmm… hvordan gjorde de det?)
24/4-1743, Nils Torbiørnsens datter, begr. kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 5/4 aar.
24/4-1743, Lars Enersens Kone, begr. i fattig Jord, gl. 36 aar.
26/4-1743, Børge Pedersen Flaademands Søn, begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 1 aar mindre 14 dage.
26/4-1743, Hans Asbiønsens Enche, begr. i fattig Jord Kl. 12, gl. 62 aar.
29/4-1743, Kittel Jackobsens Enche, begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 80 aar.
30/4-1743, Maÿor Barnholts broder Søn om Morgen Kl. 7 uden nogen Slags Ceremonie hen baaren i hans Eeget muret begrafvelse som han leverte mig self Nøglen, i Alders 7 aar.
30/4-1743, Gunder Olsen Schotmands Enche, begr. I Kirchens Jord, kl. 12, gl. 56 aar.

6/5-1743, Anders Brun Schersant ved Land soldt., begrafvet kl. 12, gl. 36 aar i Kirchens Jord.
7/5-1743, Isach Gulsætt, begr. med 2 Klocher, gl. 49 aar.
9/5-1743, Børge Pedersen Flodemand, begr. kl. 12, gl. 32 aar 6 mondr.
9/5-1743, Lars Hansen Garvers søn, bg. kl. 12, gl. 2 ½ aar.
13/5-1743, Ole Christoffersen Bøchers Kone, begr. i fattig Jord kl. 12, gl. 51 aar.
16/5-1743, Kirstj Jensdatter, begr. i fattig Jorden kl. 12, da hun i mange aar været blind, gl. 56 aar.
18/5-1743, Isach Nilsens Kone, begr. i fattig Jord Kl. 12, gl. 51 aar.
25/5-1743, Frans Caspersens lille Søn, begr. med Store Kloche, gl. ½ (aar?/uge?).
28/5-1743, Torsten Schomagers datter, begr. kl. 12, gl. 1 ½ aar.
29/5-1743, Johan Hendrich Snedcher, begr. med 2 Klocher, gl. 52 aar.
30/5-1743, Nirj Helgesens Kone, begrafvet i fattig Jord, gl. 48 aar.

1/6-1743, Paa Pinse Aften. Christen Jensen Hofgaard, begravet med alle Klocher og Liig Prædichen i Kirchen i sit Alders 68 aar.
5/6-1743, Jan Jackobsen, begr. kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 49 aar.
5/6-1743, I same kiste Clas Jørgensens dødfød tvilling datter var hidbaaren i Kirchen.
8/6-1743, Frans Caspersen Cudrio med alle Klocher og Liig Prædichen i alders 35 aar nogle mondr.
20/6-1743, Carl Tambur, begr. i fattig Jord, gl. 56 aar.
25/6-1743, Giert Eliasens Søn, begr. i Kirchens Jord, gl. 14 ugger.

17/7-1743, Berte Pedersdatter Svensche, begr. i fattig Jorden kl. 12, gl. 40 aar.
17/7-1743, Knud Sørensen Schomager, begravet i fattig Jorden kl. 12, gl. 62 aar.
27/7-1743, Peder Juul Kiøbmands datter, begr. med Store Klochen, gl. 7 ugger.

6/8-1743, Blef satt i Kirchens begrafvelse Provstinden Sal. Mag. Peder Nyborgs, begr. med alle Klocher og Liig Prædichen i Kirchen i hendes Alders 62 aar 6 m.
14/8-1743, Ole Simensen Wragers, begr. kl. 12, gl. 48 aar.
19/8-1743, Else Gionge af Hospitalet, begr. i fattig Jord, gl. 60 aar.
6/8-1743, (!!) Hans Torsen Smeds datter, begr. kl. 12, gl. 8 ugger.
31/8-1743, Jens Bertelsen Schipper, begrafvet med alle Klocher og ingen tale eller Liig prædichen, gl. 72 aar.
31/8-1743, Nils Jackobsen i Quernes Kone, begr. i Kirchens Jord kl. 12, gl. 80 aar.
31/8-1743, I same Kiste Anne Norlennings uægte Søn, ½ aar.
31/8-1743, Nils Hansen Schræders datter, begr. kl. 12, gl. …

17/9-1743, Sal. Børge Garvers Enche af Hospitalet, begr. i Kirckens Jord kl. 12, gl. 57 aar.
17/9-1743, I samme Kiste Nils Persens Søn i Kirckens Jord, gl. 4 uger.

5/10-1743, Jens Molbecks datter, begr. kl. 12 i alders 20 ugger nogle dage.
14/10-1743, Leiutn. Hans Salmgs Enche af Hospitalet, begravet i Kirchens Jord, kl. 12, gl. 71 aar.

4/11-1743, Christopfer Nilsen Oldermand for Flode Lauget, begrafvet med 2 Kloch. og i Kirchen Liig Prædichen, gl. 50 aar 2 moneder, 3 dage.
21/11-1743, Jakob Pedersens hiemmedøbte tvilling dtr., begravet i Kirchens Jord kl. 12.
25/11-1743, Per Buigholt fæstings datter begr. i Kirchens Jord kl. 12, gl. ½ aar.
30/11-1743, Lars Nirisens Encke, begr. i fattig Jorden, kl. 12, gl. 70 aar nogle moneder.
30/11-1743, I samme Kiste af Præsten Hr. Block bevilget frj Jord for Jakob Præstens 2 dre tvilling Søn.

12/12-1743, Ole Lies Enche, begr. med 2 Klocher og Liig tale paa Kirchegaard, gl. 56 aar.
16/12-1743, Ole Nilsen Flaademands Søn, begr. i Kirchens Jord kl. 12, gl. 3 aar.
24/12-1743, Oven Smed, begr. med 2 Klocher og tale paa Kirchegaard, gl. 66 aar.
24/12-1743, I samme kiste Sivert Persens dtr., 14 uger.
24/12-1743, Jens Madsen Muurmesters Søn, begr. kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 16 uger.
31/12-1743, Sal. Hendrich Steinhofs datter, begr. i Kirchens Jord kl. 12, gl. 3 aar.

10/1-1744, Gunil Tollefsdatter begrafvet i fattig Jord kl. 12, gl. 50 aar.
14/1-1744, Børge Andersen Svenskes Kone, begr. med 2 kl. og Liig tale paa Kirchegaarden, gl. 43 aar.
18/1-1744, Thomes Isachsens Enche, begr. i fattig Jorden kl. 12, gl. 50 aar.
22/1-1744, Gl. Præste Svens Enche, begr. i fattig Jord, kl. 12, gl. 52 aar.
31/1-1744, Petter Nilsens Kone paa Bachen, begr. i Kirchens Jord kl. 12, gl. 50 aar.

1/2-1744, Børge Svenskes Yngste Søn, begr. i Kirchens Jord kl. 12, gl. 14 dage.
6/2-1744, Elef Pedersen Blegebachens datter, begr. kl.12, gl. 14 ugger.

9/3-1744, Margrete Sørensdatter Lunde, begravet med alle Klocher og Liigtale paa Kirchegaarden, gl. 27 aar 6 Moneder 5 dage.
12/3-1744, Anders Jachobsen Snedckers datter, begr. kl. 12, gl. 18 ugger.
13/3-1744, Jens Poulsens Schomagers Kone, begr. med 2 klocher, gl. 38 aar.
13/3-1744, Anders Trælbaars datter, begr. kl. 12, gl. 8 aar.
17/3-1744, Jens Gregersens Kone, begr. med alle Klocher og ej nogen Liig Prædichen, gl. 58 aar.
17/3-1744, Christian Slemdochens Kone, begr. i Fattig Jord, gl. 48 aar.
19/3-1744, Fendrich …orig Pinnian, begr. med 2 Klocher ingen Præd., gl. 76 aar 2 moneder.
19/3-1744, Ole Mechelssen formands Søn paa Tangen, begr. kl. 12, gl. 12 ugger.
24/3-1744, Berte Tysk paa Lundetangen, begr. i Kirchens Jord kl. 12, gl. 65 aar.
28/3-1744, Byskrifver Ingebret Hansens datter, begr. med Store kloche, gl. 9 aar.

1/4-1744, Poul Wegters Søn, begrafvet i fattig Jorden, gl. 2 aar.
6/4-1744, Lars Enerssens Søn, begr. i fattig Jorden, gl. 4 aar.
6/4-1744, Elias Hanssen Winters Søn, begr. med Store Klochen og Indsatt i Sacrestiets Begravelse, gl. 1 ½ aar.
15/4-1744, Kiel Jenssen dødfødde Søn henbaaren om aftenen Kl. 6 af mig og Faderen tillige med følget og begr. i Kirchens Jord.
20/4-1744, Karsten Knudssens datter, begr. udj Kierchens Jord kl 12, gl. 3 ugger.
23/4-1744, Kiel Jenssens Kone faa dage efter sin barne fødsel døde og begr. med fuld Ceremonie uden nogen Liig Prædichen i hendes alders 30te aar.
29/4-1744, Gunder Danielssens hiemmedøbte Søn, begr. Kl. 12 i Kirchens Jord.

16/5-1744, Svend Ovenssen Smedsvend, begr. kl. 12, gl. 29 aar.
20/5-1744, Johan Raskes dødfød Søn, begr. i Kirchens Jord om eftermiddag kl. 6.
30/5-1744, Christen Besteltes Kone, begr. kl. 12, gl. 60 aar.

17/6-1744, Petter Nilssens dtr., begr. kl. 12, gl. 8 aar.
18/6-1744, Christen Saugdrengs Søn, begr. kl. 12, gl. ½ aar.
20/6-1744, Jackob Jackobsens Kone i Gielden, begr. med 2 Klocher, gl. 34 aar 3 moneder.
23/6-1744, Sivert PedersenTemmermandsven i Querendahlens dtr., begr. i Kirchens Jord, gl. 3 ½ aar.
29/6-1744, Bøye Pettersens Enche, begr. med alle Klocher og givet Lys og Flor i Kirchen, men ej nogen Prædichen, gl. 56 aar 3 moneder.
30/6-1744, Casper Chuurs Enche, begr. med 2 Klocher i Kirchens Jord, gl. 57 aar.
30/6-1744, Hendrich Hanssen i Gieldens datter, begr. Kl. 12, gl. 3 ugger.

8/7-1744, Mattias Hieronmusens datter fra Gierpen Sogn, men boer paa Øen, begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 18 ugger.
9/7-1744, Hieronimus Svendssens dtr., begr. kl. 12, gl. 4 ugger.
13/7-1744, Nils Eenersen Schoflechers dtr. i fattig Jorden, gl. 6 moneder.
31/7-1744, Halvor Vegters Vanvittige Søn, begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 18 aar.

24/8-1744, Giert Krabbe Som for lengst været i Kongel. Søetieniste for Matros og daglig haft … tid i drichenskab og andre Laste. (Her står det en linje til, men helt nederst på siden og helt uleselig. Fortsetter på neste side. G.S.): … trætte og nogle dage ehr funden(?) død og blef begrafvet med 2 Klocher i Kirchens Jord, men ej nogen Ligtale, gl. 50 aar 2 moneder.
14/8-1744, Halvor Aasselssen Roersmand, begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 52 aar.

17/9-1744, Peder Christenssen Procurator, begr. med alle Klocher og ej nogen Liigtale, gl. 66 aar.
17/9-1744, Jackob Tydskers tvillingdatter, begr. Kl. 12, gl. 18 ugr.
19/9-1744, Gunil afdøde Abraham Schræders Enche, begrafvet med 2 Klocher og Liigtale paa Kirchegaarden, men ingen Tæstamente i sit alders 67 aar.

10/11-1744, Anders Olsen Rust, begr. med 2 Klocher, gl. 28 aar.
14/11-1744, Peder Jenssen betienter, begr. med 2 Klocher og en Liigtale, gl. 46 aar.
14/11-1744, I samme kiste Jackob Tydskes 2det tvillingdtr., gl. 26 ugger.
18/11-1744, Per Anderssen Guldsmed, begrafved med Store Klochen, Kl. 1, gl. 38 aar.
20/11-1744, Jon Torgierssen Saugdrengs Moder, begr. i fattig Jorden kl. 12, gl. 70 aar.
24/11-1744, Jens Woldbechs datter, begr. kl. 1 med den Store Klochen, gl. 12 ugr.
25/11-1744, Christian Garvers Ver Moder, Anne Zachariasdtr., begr. med 2 Klocher, gl. 68 aar.
25/11-1744, I samme kiste med Kierche vergens Bevilling i Borgmesterens fra værelse forund Thomes Stie til sit barn frj Jord.

2/12-1744, Ole Olsen Halsschaaren for 10 aar siden, men Guds Magt har den udj ”hindelig”(?) at han om Søndag døde paa Syge (-huset?), begr. i fattig Jorden kl. 12, gl. 62 aar.
2/12-1744, I samme kiste i frj Jord i Borgemesterens fraværelse, Anders Kiers Vegters datter, gl. 4 aar.
14/12-1744, Hans Tordssen Smeds Søn, begr. kl. 12, gl. 22 uger.
19/12-1744, Sivert Larssen Betienter, begr. i Kirchens Jord kl. 12, gl. 72 aar.
23/12-1744, Hendrich Halleens Kone, begr. med alle Klocher og ingen LiigPrædichen i hennes alders 62 aar.
31/12-1744, Per Juul Kiøbmands dtr., begr. med Store Klochen, gl. ½ aar.

18/1-1745, Anders Jenssen Paruchmager, begr. med alle Klocher, gl. 24 aar.
5/1-1745, Christen Jackobssen Flaademands Søn, begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. ½ aar.
12/1-1745, Abraham Tyskes Kone, begr. med 2 klocher, gl. 28(?) aar.
12/1-1745, I same kiste nedlagt et fattig barn hiem hørende paa Kleven (Bratsbergkleiva).
14/1-1745, Truels Stolemagers Søn, begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 7 aar.

8/2-1745, Lorents Jochomssens Enche, begr. med Store Klochens Lyd Kl. 1, gl. 76 aar.
8/2-1745, Ole Olssen Døhl Temmermand (-sven?) hiemmedøbte Søn, begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 1 dag i verden.
10/2-1745, Halvor Hanssen Flaademands Kone efter at hun var op funden i vandet som hun self hafde Kastet sig udj et lidet Jissvaag(?) ved Lundetangen da hun nu var læget i halsen som hun forhen med en Knif i urolige tanche self hafde schaaren sig udj, begr. i Kirchegaarden Kl. 12 i alders 46 aar.
11/2-1745, Giert Eliassens Søn, begr. i Kirchens Jorden Kl. 12, gl. ½ aar.
19/2-1745, Jørgen Simonssens Kone, begr. med alle Klocher og Kostet de fløyels Klæde paa Alteret og Prædiche stolen i medens at Liig Prædichen blef holt, i hendes Alders 38 aar nogle uger.
20/2-1745, Halvor Schaardal Betientes Søn, begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 1 aar.
23/2-1745, Sal. Ole Lies datter, begr. med 2 Klocher, gl. 22 aar.
26/2-1745, Tyge Helgessens Enche, begr. med 3 Klocher og Liig Prædichen i Kirchen, gl. 65 aar 4 moneder og dage.

2/3-1745, Jørgen Simonssens Søn, begr. med Store Klochen, gl. 3 uger.
4/3-1745, Sal. Gulbrand Siverssens Enche, begr. med 3 Klocher, gl. 81 aar mindre 8 dage.
5/3-1745, Hendrich Halleen, begr. med alle Klocher og ingen Liig Prædichen, gl. 54 aar.
11/3-1745, Ole Pedersen Guldsmeds dtr., begr. med Store Klochen, gl. 7 aar nogle uger.
13/3-1745, Barbro Sørensdtr. Uægte Søn, begr. i fattig Jord, Kl. 12, gl. 20 uger.
18/3-1745, Jens Mogenssen ved Lortebechen, begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 50 aar.
29/3-1745, Halvor Tieneste dreng hos Weier(?), begr. i fattig Jord Kl. 12, gl. 17 aar. Ike endnu været til Confirmation.
29/3-1745, Lars Binderups 2de Tvilling Søner, begr. med Store Klochen, gl. faa dage.

1/4-1745, Truels Stolemagers Søn i Kierchens Jord, begr. Kl. 12, gl. 1 ¾ aar.
10/4-1745, Jon Ahrnesen Jonsens Søn, begr. med Store Klochens Lyd, gl. 18 uger.
12/4-1745, Catrine Jackobsdatter, begr. i Kirchens Jord, kl. 12, gl. 64 aar.
12/4-1745, Thomes Halvorsen Tient Peder Christenssens Enche, bevilget til sit begravelse Stæd frj Jord, gl. 20 aar.
12/4-1745, I samme Kiste Nirj Helgessens Søn, frj Jord, gl. 12 uger.
14/4-1745, Lars Binderups Kone, begr. med alle Klocher og ej nogen Lig Prædichen, gl. 29 aar.
17/4-1745, Ole Gunderssens hiemmedøbt Søn, begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 2 dage.
30/4-1745, Kirsten Baad, Sal. Per Jørgensens Enche, begr. med alle Klocher og bortbaaren udj hendes Fædres undligte(?), begrafvelse paa Nye Kirchegaard, ingen Liigprædichen, i hendes alders 65 aar.

5/5-1745, David Garvers Stif Søn, begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 4 aar.
15/5-1745, Jørgen Puttens Kone, begr. i fattig Jord Kl. 12, gl. 38 aar.
15/5-1745, Anon Torgierssens Enche, begr. i fattig Jord kl. 12, gl. 54 aar.
19/5-1745, Ole Fink, begr. med 2 Klocher, gl. 44 aar nogle moneder.
31/5-1745, Maren Pedersdatter Kiær, begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 28 aar.

1/6-1745, Christoffer Ryg Stads Captain, begr. med alle Klocher uden Liig Prædichen, gl. 51 aar nogle moneder.
3/6-1745, Petter Gerhart Clouman, begr. med alle Klocher og ingen Prædichen, gl. 51 aar Nætop efter fødselsdag.
4/6-1745, Elsebeht, Peder Christenssens datter, hendes uægte Søn afvlet med Studios Nils Justesen Hechman, begr. med den Store Kloche, gl. 2 aar 7 moneder.
4/6-1745, Bent Svenske Wegters dtr., begr. i Fattig Jorden Kl. 12, gl. 5 moneder 3 uger.
18/6-1745, Nils Rasmussen Snedchers dtr., begr. Kl. 12 i Kirchens Jord, gl. 3 moneder.
26/6-1745, Gunder Danielsen Saugmester, begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 33 aar.

7/7-1745, Søren Sørenssen flaademands datter, begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 3 aar.
8/7-1745, Helvig, Hans Gunderssens paa Øen, begr. i fattig Jord Kl. 12, gl. 67 aar.
9/7-1745, Anne Sørensdatter fra Danmark, tiente Johan Røsler, urtegaardsmanden, begr. med 2 Klocher i hendes alders 28 aar nogle uger.
9/7-1745, Anders Jackobsen Snedkers datter, begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 17 uger.
10/6-1745, Som var forglemt at indføre paa rett sted: Petter Olssen Cudrio som kom fra Postgrund fra sin faders forretninger om Pinse aften. Pinsedags morgen efter, før Prædichen var han død klochen 8, begr. med alle klocher og ingen Liig Prædichen, gl. 24 aar.
(Datoen er rett ovenfor. G.S.)
12/6-1745, Christian Porch Giørtlersven hos Hans Lolich, begr. med Borgermst. Bevilling I frj Jord Kl. 12, gl. 40 aar. (Denne ser ut til å henge sammen med forestående, dvs at presten hadde glemt å føre inn to begravelser fra Juni. G.S.)
14/7-1745, Magrete, Sal. Anders Anderssens Enche paa Snibetorp, begr. med Store Klochen, 61 aar.
14/7-1745, Ole Cornelssen paa Blegebachen En gl. Norsk Dragun (Dragon), begr. med bevilling i fattiges Jord, gl. 98 aar.
21/7-1745, Iver Hanssen Fahrdrengs Enche, begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 56 aar.
23/7-1745, Nicolay Carts datter, begr. med Store Kloche Kl. 1, gl. 8 ugger.
28/7-1745, Søren Hendrichssens efterlatte Enche hendes datter efter at hun hafde en 14 dagers tid ligget i vandet i mellem Saugene hvor hun Nedfalt og blef ombragt, begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 12 aar.

3/8-1745, Peder Helgessen begr. med bevilling i fattig Jorden Kl. 12, gl. 46 aar.
7/8-1745, Poul Anderssen Schotmands datter, begr. Kl. 12, 2 aar.
11/8-1745, Nils Olssen Tobachspindersvends datter, begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 8 dage.
14/8-1745, Syvert Perssen Døhls vermoder Thone Poulsdatter, begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 72 aar.
25/8-1745, Peder Hansen Schomagers Kone, begr. med 3 Klocher og ingen Liig Præd, men en tale paa Kirchegaarden, gl. 39 aar 6 moneder.
28/8-1745, Per Evenssen Lyches Kone, begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 54 aar.

2/9-1745, Nicolai Schræders datter, begr. kl. 12, gl. 16 uger.
7/9-1745, Jackob Wessel felbereders datter, begr. med Store Klochen og Liig tale paa Kierchegaarden, gl. ½ aar.
11/9-1745, Nils Jackobsen Snedchers hiemmedøbte dtr., begr. kl. 12…. (uleselig. G.S.).
24/9-1745, Christen Jeppessen Snedcher, begr. med 3 Klocher og Liigtale paa Kierchegaarden med Testament og det i alders 60 aar ÷ 3 dage.

16/10-1745, Levor Anderssen Mæla, begr. med 2 Klocher, gl. 72 aar.
23/10-1745, Hendrich Janssens datter, begr. kl. 12 i Kierchens Jord, gl. 20 dage.
30/10-1745, Hans Jørgen Klocherdrengs hieme døbte datter, begr. i Kierchens Jord, gl. 4 (dage?).

5/11-1745, Sal. Jens Larsen MaalHouens (Mollhaugen) datter, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. 21 aar 7 uger.
13/11-1745, Magrete Sørensdatter tient Monsr. Johan Røsler urtegaardsmand, begr. med 2 Klocher, gl. 33 aar.
30/11-1745, Christoffer Rygs Enche, begr. med alle Klocher og ingen Liigtale, gl. 73 aar.

3/12-1745, Jørgen Puttens datter, begr. i fattig Jorden, men Borgermsteren hafde leilighed at udgive Sedel derpaa.
4/12-1745, Mogens Zachariassen Schomagers tilforn været Corperal hans datter, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. 1 ½ aar.
10/12-1745, Abraham Hanssens datter, begr. kl. 12 i Kierchens Jord, gl. 6 moneder.
24/12-1745, Truels Stolemagers Søn, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. 15 aar. I samme kiste for fattigdomb.
24/12-1745, Jens Kaaberslagers hiemmedøbte Søn for fattigdomb ilagt i samme kiste, frj Jord.
30/12-1745, Bent Svendssen Stages 3die Kone, begr. i fattig Jord kl. 12, gl. 25 aar.

3/1-1746, Anders Larssen Blegebach, begr. kl. 12, gl. 26 aar.
24/1-1746, Søren Jenssen Schotmand, begr. Kl. 12 efter at han var omkommet i Elf Strømmen og op funden gl. 42 aar.

8/2-1746, Sivert Perssen Døhls Søn, begravet i Kirchens Jord kl. 12,gl. 1 ½ aar.
9/2-1746, Ole Tamburs Kone begravet i fattig Jord kl. 12, gl. 68 aar.
10/2-1746, Elefs Ingeborg af Hospitalet, begr. i fattig Jorden, gl. 88 aar.
26/2-1746, Nicolaj Schræder, begravet med 2 Klocher i Kirchens Jord, gl. 41 aar.
26/2-1746, Gulbrands Mari af Hospitalet i fattig Jorden … (resten er helt nede i høyre hjørne på siden og uleselig i den skannede versjon. G.S.)

24/3-1746, Halvor Danielsen Toftes Kone, begravet med alle Klocher, gl. 24 aar.
24/3-1746, I samme kiiste en fandes hiemmedøbt Søn som dog ike var fuldbaarent.
24/3-1746, Tord Nomme, begravet i fattig Jord kl. 12, gl. 61 aar.

6/4-1746, Hovor Ephraimsen som tient Mr.Jens Gregerssen, begravet i fattig Jord, kl. 12, gl. 20 aar.
6/4-1746, Sal. Albert Abrahamssens Søn Jackob, begravet i Fattig Jord kl. 12, gl. 21 mndr 2 m (!!). (Dette skal nok være 21 aar og 2 måneder. G.S.)
9/4-1746, Anne Bentsdatter, Jan Gunderssens Enche, begravet i fattiges Jorden kl. 12, gl. 67 aar.
18/4-1746, Anders Mortenssen Schotmand, begr. med 2 Klocher, gl. 32 aar.
23/4-1746, Johan Stolts Schræders Kone, begr. 2 Klocher og Liigtale paa Kierchegaarden, gl. 41 aar.
25/4-1746, gl. Anders Krabbe, Søren Mortenssen ver Fader, begr. med 3 Klocher og Liig Predichen i Kierchen, gl. 81 aar.
25/4-1746, Per Hanssen Schomagers Søn, begr. kl. 12, gl. 1 ½ aar.
30/4-1746, Ole Gunderssens datter, begr. kl. 12 i Kierchens Jord, gl. 8 dage.

4/5-1746, Erich Kittelssens Enche, begr. kl. 12 og Liigtale paa Kierchegaarden, gl. 68 aar.
17/5-1746, Anne Maria Sch..rmand en Enche værit gift I Danmarch hun var her paa Stædet Børge Halvorssens Sviger Søster, begr. med 3 Klocher, gl. 36 aar.
18/5-1746, Borgermester Christian Friderich Bredahl, begravet med alle Klocher og satt i Kierchens begravelse i hans alders 49 aar.
18/5-1746, Solve Olssens datter begravet i Kierchens Jord kl. 12, gl. 3 aar.
20/5-1746, Ole Tobiassen Schotmand, begravet med 2 Klocher, gl. 45 aar.
28/5-1746 – Pintze Aften, Assmus Hiulmagers Kone, begr. med 2 Klocher, gl. 67 aar.

2/6-1746, Iver Aslachssen Schræder sven som Nyligen hiemkom fra Christiansand, begr. Kl. 12, gl. 28 aar.
3/6-1746, Assmus Marchussen Hiulmager hvis Kone for 7 dage begravet og han med 2 klocher, gl. 69(?) aar.
16/6-1746, Jan Olssen Schotmands Søn, begr. Kl. 12 i Kierchens Jord, gl. 2 ¾ aar.
20/6-1746, gl. Jackob Hattemager, begr. med 2 klocher, gl. 81 aar.
23/6-1746, Blinde Iver begr. i fattig Jorden kl. 12, gl. 36 aar.
27/6-1746, Hans Hanssen Snibetorps Kone, begr. med 2 Klocher og tale paa Kierchegaarden, gl. 61 aar.
27/6-1746, I samme Kiiste Ole Døhls Søn i Kierchens Jord.

6/7-1746, Pernelle Lubersdatter, begravet i fattig Jorden, kl. 12, gl. 71 aar.
9/7-1746, Peder Juul Kiøbmands Søn, begr. med Store Klochen, gl. 1 aar.
20/7-1746, Lars Poulssens Stif Søn Ole, begr. i Kierchens Jord, Kl. 12, efter at han kort tilforn fra Danmarch fra Horsens var op Kommen og lært Salmager handverch i alders 21 aar.
20/7-1746, I samme Kiiste Karen Jonsdatters vanvittige Datters Søn i frj Jord, gl. 19 uger.
23/7-1746, Simen Bestelt, begr. i fattig Jorden kl. 12, gl. 48 aar.
23/7-1746, I samme Kiiste nedlagt et fattig utidig foster, Ole Bøcher til hørende sim ike blef til Kiendegivet før der blef Spurt efter Barnet hos Faderen og Moderen som kun var fæst hafde sin Kierchegang.
26/7-1746, Jackob Christenssen Snedchers Søn, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. 1 aar nogle dage.
27/7-1746, Hieronmus Svendssens datter, begr.i Kierchens Jord Klochen 12, gl. 4 uger.

5/8-1746, Eschel Jenssen Blegebaches hiemme døbte Søn, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. 1 dag.
13/8-1746, Mechel Gunderssens Tømmermands Søn, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. 1 aar.
13/8-1746, Poul Putten vægter, begr. i fattig Jord kl. 12, gl. 40 aar.
30/8-1746, Cornelius Corneliusen, begr. I Kierchens Jord kl. 12, gl. 82 aar.
29/8-1746, Simen Gunderssen Øen Saugmester, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. 54 aar.
30/8-1746, Jens Molbechs Søn, begr. udj Kierchens Jorden kl. 12, gl. 9 uger.

12/9-1746, Jackob Pederssen Blegebachens dtr., Begr. kl. 12, gl. 8 moneder.
16/9-1746, Rasmus Henningssen (?) Glasmester Sven, hans hjemmedøbte Søn, begr. Kl. 12 udj Kierchens Jord.
22/9-1746, Svend Pederssen Blegebachens Søn, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. 3 aar.
26/9-1746, Hans Amundssen Dødfødde barn begr. Kierchens Jord om aften klochen 5.

1/10-1746, Peder Olssen Kiøbmands Kone, begr. med alle Klocher, gl. 74 aar.
5/10-1746, Blinde Chrestene, begr. i fattig Jorden kl. 12, gl. 56 aar.
5/10-1746, I samme Kiiste blef Et dødfød drengebarn Nedlagt som var mig ubekient for det var henbaaren klochen3 om morgen døde saa Saktelig(?) … (Mye blekksøl og rot. G.S.).
(Foran denne er det på venstre side skrevet inn): Mogens Zachariassen.
(Og så): 6/10-1746, (Kan Mogens Zachariassen være begr. 6/10? G.S.)
4/10-1746, blef efter Ordre vores Høylovlige nu Salige Konge Christian d. 6tes Liig Prædichen her i Kierchen Holdet fra Klochen 2 Slet og til 4 om eftermiddag og Stedst ……
19/10-1746, Thomes Knudssens ver Moder Inger Døhl, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. 68 aar.

4/11-1746, Jens Gregerssen, begr. med alle Klocher og ingen Liig tale udj hans alders 72 aar.
5/11-1746, Jan Abrahamsen Flodemands hiemedøbte Søn, begr. I Kierchens Jord kl. 12, gl. 14 dage.
11/11-1746, Zacharias Simenssens datter, begr. med Store Klochen, gl. 5 aar og Liig tale paa Grafv Bachen forrettet.
19/11-1746, Gregers Bentssen Paruchmagers Søn, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. 8 dage.
21/11-1746, Jens Madssen Murmesters dødfødde Søn, begr. i Kierchens Jord og om aften kl. 5 uden Ringen eller følge, men med Faderen bortbaaren.

3/12-1746, Nils Anderssen Schotmands datter, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. ¾ aar.
3/12-1746, Lars Krabbes datter, begr. udj Kierchens Jord kl. 12, gl. 18 aar.
13/12-1746, Monsr. Joseph Colliers Svigermoder Frue Captain Hofmans som fra Ostindien i Enchestanden. Hun tilstædet hid kom med hendes kiære datter Sara Catrine Collier, efter at dend Sal. Frue var med sin første Sal. mand Mattis Trellund, Rejst fra Callundborg hvor di da boed og til Kiøbenhafn og der fra til Frankrige til Ostindien hvor hun efter sin Sal. mands død kom i Ægteschab igjen med nu Sal. Nils Hofman som var Commandør Captain ….. (Den siste linje nederst på siden er helt bortslitt G.S.). (Fortsetter på neste side): som kaldet blev Droning Anne Sophia hun blef hederlig begraven og henbaaren paa dend Nye Kierchegaard hos … eller Colliers Familie ved Nafn af Asch som er i det Store Capel begravet med fuld Kierche Cermonie alle Klocher, blef giort liig Prædichen, gl. 74 aar 5 moneder 18 dage.
20(?)/12-1746, Dyre Christenssens datter, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. 4 dage.
23/12-1746, Nils Heiestad Tamburs Søn, begr. i fattig Jorden kl. 12, gl. 3 moneder.
28/12-1746, Anders Olsen Brates Søn, begr. i fattig Jorden kl. 12, gl. 12 dage.
Hand i et Sagte og Stelle Levnet og i Stor vandkundighed hafde Levet 34 aar. (Dette må være en anmerkning om faren).

26/1-1747, Søren Sørenssen Smeds Enche paa Lie, begr. med 2 Klocher og Liig tale med Testament paa Kierchegaarden, gl. 64 aar 3 moneder.
26/1-1747, I same Kiiste med bevilling for deres fattigdomb nedlagt Nils Perssen Saugdrengs datter, gl. ½ aar.
26/1-1747, Skipper Hans Olssens …. Karl(?), begr. i Kierchens Jord kl. 12.

15/2-1747, Var en Jydsk Matros fra Aarhuus ved Navn Jesper som en aften vilde gaa om bord paa Jusen(?) og fartøyet ved Jus bredden i Follesta var beliggende og da i Mørche gaaet forbie og Kommen i vandet og efter nogle dage opfunden, gl. 30 aar.

8/3-1747, Claus Jørgenssens Søn, begr.kl. 12, gl. 4 aar.
9/3-1747, Nils Perssens datter paa Kamperhous, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. 3 aar.
10(?)/3-1747, Jan Seifert bogbinders datter, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. 2 moneder.
10(?)/3-1747, Johan Raskes datter, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. 20 uger.
14/3-1747, Halvor Hogenssens Kone, begr. med 2 Klocher, gl. 40 aar.
22/3-1747, Peder Pederssen Baar, begr. med alle Klocher og Liig Prædichen i Kierchen og blef Satt i Kierchens Begravelse da hand hafde Levet i verden 83 aar 9 m.
24/3-1747, Anders Christenssen Schomagers Kone, begr. i Kirchens Jord med 2 Klocher, gl. ….. (Nederste linje er uleselig igjen. G.S.).
28/3-1747, Morten Kragheds datter Karen, begr. med Store Klocher kl. 1 i hendes alders 21 aar.
29/3-1747, Nils Halvorssen begr. med alle Klocher og ingen Prædichen, gl. 54 aar.

1/4-1747, Anders Pederssen paa ”.. røgen”, begr. med alle Klocher, gl. 50 aar.
11/4-1747, Ole Christenssen Messel, begr. i fattig Jorden, gl. 47 aar.
11/4-1747, Peder Hanssen Schomagers hiemme døbte Søn, begr. kl. 12 i Kierchens Jord.
15/4-1747, Siri Olsdatter efter frj Sedel blef begr. i fattig Jord, gl. 22 aar. Da hun af fattig cassen var fortient.
15/4-1747, I samme Kiiste Søren Jensen Schotmands Søn i fattig Jord, gl. 2 aar.

9/5-1747, Jørgen paa Biergets Enche, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. 51 aar. Da hun af Fattig cassen var meddelt.
10/5-1747,Anders Gunderssen(s?) Faster(?), begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. 26 aar.
13/5-1747, Jan Olssens Schotmands Stif datter, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. 2 aar.
13/5-1747, I samme kiiste i Kierchens Jord nedlagt Lars Braad og fæstings datter, gl. ½ aar.
16/5-1747, Hendrich Garvers Enche af Hospitalet, begr. i Kierchens Jord kl. 12, i hendes alders 78 aar.
20/5-1747, Sirj Nomme, begr. fattig Jord kl. 12, som havde nytt Almisse af Fattig Cassen, alders 60 aar.
30/5-1747, Karen Trulsdatter Sal. Anders Aassmunssen Krabbes Enche, begr. med 3 Klocher og Prædichen i Kierchen i Alders 83 aar.
30/5-1747, I samme kiiste i Kierchens Jord, Christen Jackobssen Flaademands Søn, gl. 16 uger.
30/5-1747, I samme kiiste Petter Wragers Søn, begr. i fattiges Jord, gl. 4 dage. Ingen Sedel.

1/6-1747, Blef Kierche Vergen Jens Elkier begravet udj Kierchens Begravelse i Kierchen og ingen Prædichen i alders 55 aar.
3/6-1747, Hans Tygessen Schomager Sven, begr. med Store Klochen og Liig tale paa Kierchegaarden i Alders 28 aar.
Lars Bindrops begynte som tiltrædhe at vere Kiercheverge.
5/6-1747, Knud Helgessen Blegebachs Kone, begr. med 2 Klocher og Liig tale paa Grafbachen i Alders 67 aar.
9/6-1747, Torgrim Olssens Enche Karen Andersdatter som nu kan af Fattig Cassen, begr. i Frj Jord kl. 12, gl. 80 aar.
20/6-1747, Anon Halvorssens Enche, begr. i Kierchens Jord Kl. 12 og en Liig tale, gl. 78 aar.
20/6-1747, I samme Kiiste Jon Jonssens datter fra Sillejord og betalt Kierchens Jord, gl. 2 ½ aar.

7/7-1747, Lars Bindups Kone som for et aar siden blefne Copuleret med hverandre paa Rommenæs døde 14 dage efter hendes første barselseng, begr. med alle Klocher og ingen Liig Prædichen, gl. 25 aar.
12/7-1747, Torsten Iverssen Schomagers Søn, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. 2 Moneder.
13/7-1747, Elsebeht Hermansdatter, begr. i fattig Jorden da hun af Fattig Cassen var underholdet, gl. 33 aar.
22/7-1747, Sivert Pederssen Døhls Søn, begr. i Kierchens Jord Klochen 12, gl. 16 uger.
22/7-1747, Ole Gunderssen Flaademands Søn, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. 2 moneder.
25/7-1747, Ole Pederssen Guldsmeds datter, begr. kl. 1 med Store Kolche, gl. 3 ½ aar.

5/8-1747, Anders Hanssen Saugmesters datter, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. 1 ½ aar.
8/8-1747, Lars Helgessens Kone, begr. i fattig Jorden Kl. 12 da hun nogen tid af fattig Cassen var meddelt i alders 64 aar.
15/8-1747, Gunder Olssen Puste, begravet i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 62 aar.
15/8-1747, Isamme Kiiste i Kierchens Jord nedlagt tde Tvilling(er) hiemmedøbte drengebarn som tilhørte Jan Abrahamsen Blegebache, fuldbaaren til fødselens Rette tid.
31/8-1747, Tobias Hechmans og Caustitionere Borg… datter, begr. med Store Klochen, gl. 1 ½ aar.

4/9-1747, Hendrich Hanssens Søn, begr. Kl. 12 i Kierchens Jord, gl. 4 Moneder.
5/9-1747, Lars Binderopes Søn, begr. med Store Klochen, gl. 14 uger.
7/9-1747, Rector Nils Winters datter, begr. med Store Klochen, gl. 1 ¾ aar.
12/9-1747, Nils Torbiønssens Kone, begr. Kl. 12 i Kierchens Jord i Alders 48 aar.
19/9-1747, Begr. Per Løche i Fattig Jorden som har haftt Ophold af den oprettede Fattig Cassen, gl. 48 aar.
20/9-1747, Peder Simenssen Schippers Enche, begravet med fuld Cermonie med Alle Klocher Ingen Liig Prædichen, gl. 66 aar.

24/10-1747, Anders Johanssen Kaaberslagers datter, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 1 ¾ aar.
25/10-1747, Ole Pedersen Høghs Søn, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 14 dage.
30/10-1747, Lars Helgessens datter, begr. udj Fattig Jorden, men ieg fich ej nogen bevillings Sædel aføvrig faderen efter som Hl. Borgermester Bentsen var da først begynt, gl. 74 aar(!! Skal nok være 4 aar. G.S.).

November Ingen.

1(?)/12-1747, Rassmus Engelssen fra Kongsbergs datter, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. ½ aar.
13/12-1747, Rassmus Henningssens datter, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 12 uger.
14/12-1747, Sal. Gunder Danielssens datter, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 3 aar.
23/12-1747, Gl. Aasse Evensdatter Kromfod, begr. i Fattiges Jord Kl. 12 Da hun hafde bekommet Almisse Lang tid af Cassen, gl. 72 aar.
28/12-1747, Thore ved Brønden, Sal. Ole Svendssens Enche i i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 64 aar.
29/12-1747, Karen Torgiersdatter, Sal. Hans Gunderssens Enche, begr. i Kierchens Jord med 2 Klocher, gl. 62 aar 2 Moneder.
30/12-1747, Bent Schræders 2 Børn, begr. 1 Søn, gl. 2 ¾ aar og 1 dtr. gl. ½ aar, begr. kl. 12.

2/1-1748, Hylleborg Hansdatter Som døde i Monsr. Jørgen Simenssens Huus hvor die hafde taget hende i deres Huus og givet hende fornøden underholdning i Mad og driche, bevilget frj Jord, begr. kl. 12, gl. 72 aar.
4/1-1748, Sophie Nilsdatter som af Fattig Cassen havde ophold efter Borgermest. frj sedel, nedgraves i fattig Jorden, gl. 70 aar.
8/1-1748, Ole Nilssen Saugdrengs (datter? revet og brettet over), begr. i Kierchens Jord, gl. 2 aar(?).
12/1-1748, Nils Heiestad Tamburs datter, efter Borgermester Bentsens Sedel, begr. i fattig Jorden kl. 12, gl. 14 dage.
12/1-1748, Svend Jørgenssens datter, begr. udj Kierchens Jord kl. 12, gl. 2 aar 9 dage(?).
18/1-1748, Christen Tobiassens Søn, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. ½ aar.
28/1-1748, Rassmus Koppers med Hr. Peder Bloches bevilling for deres Fattigdomb, nedlagt i frj Jord i Kiste med Anders Berg paa Kleven (i Gjerpen sogn).

1/2-1748, Iver Carlssen Schomagers Søn, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 6 moneder.
1/2-1748, Ahrne Abrahamssens Søn, begr. efter Frj Sedel i fattig Jorden, gl. 70 aar.
1/2-1748, Turvild Olssens datter, efter frj Sedel, begr. i fattig Jorden, gl. 3 aar.
5/2-1748, Christen Hanssen Schomagers Søn, begr. i Kierchens Jord, Kl. 12, gl. 7 uger.
8/2-1748, Lars Garvers datter begr. i Kierchens Jorden Kl. 12, gl. 10 uger.
21/2-1748, Jackob Catsenberg Snedchers halfvoxne datter, begr. Kl. Extra 12, gl. 17 aar.
22/2-1748, Morten Olssen Lundetangen, begr. med 2 Klocher, i Alders 67 aar.
27/2-1748, Jens Larssen Kaalsaugens Enche, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 56 aar.
28/2-1748, Madme Karen Bredahls datter, Jomfrue Magnild Fredrichsdatter Wolf, begr. med alle Klocher, gl. 32 aar.

6/3-1748, Hl. Albert Blokes Enche, begr. med alle Klocher, gl. 77 aar.
12/3-1748, Poul Anderssens datter, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. 2 aar.
22/3-1748, Torchild Jydes Kone, efter bevillings Sedel Begravet i Fattig Jorden Kl. 12, da hun af Fattig Cassen nogen tid ble opholt, gl. 76 aar.
26/3-1748, Elef Pederssen Blegebachens datter, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 3 uger.

8/4-1748, Elef Pederssen Blegebachens datter igien, Kl. 12, gl. 2 ½ aar.
23/4-1748, Johan Kaaberslagers Enche, Kommen fra Bragenes og i Enchestanden Nydt ophold af Fattig Cassen, begr. af hendes Børn i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 64 aar.
23/4-1748, I samme Kiiste i Kierchens Jord, Nedlagt et Lidet Drengebarn Per Svendsche tilhørende, gl. 1 ½ aar.

7/5-1748, Frans Pederssen Øens Søn, begr. i Kierchens Jorden Klochen 12, gl. 14 dage.
9/5-1748, Jackob Fattigfoged, begr. efter Borgermesters ordre i fattig Jorden Kl. 12, gl. 70 aar.
9/5-1748, Ole Philipssens Flaademands datter, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. 15 aar og uger.
9/5-1748, I Samme Kiiste, Jørgen Christenssen Puttens og Kones som fødde før tiden, et dødfød barn lagt, som for fattigdomb ej kunde bekoste noget.
25/5-1748, Jachob Jachobssen Lundetangens Søn, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 2 ½ aar.
25/5-1748, Isamme Kiiste Nedlagt et lidet pige barn, Petter Jonssen Maalerdrengs i Kierchens Jorden, gl. 3 uger 3 dage.
29/5-1748, Ole Jonssen Maalerdrengs Kone som haft ophold af fattig Cassen, begravet i Kierchens Jorden Kl. 12, gl. 62 aar.

1/6-1748, Paa Pinseaften, begravet Christen Jenssen Stæers yngste og icke halfvoxne Søn, med Store Klochen, gl. 14 aar 5 moneder.
6/6-1748, Petronelle Olsdatter Drammen som af fattig Cassen nogen tid var forsynt, begr. i Fattiges Jord Kl. 12, gl. 26 aar som mig af Borgermesteren self blef Sedelen belovet.
6/6-1748, I Kiisten med nedlagt et dødfød uægte barn en Jydsk tieneste pige tilhørende, som hun bekiente for Jordemoderen at bageren hun tiente hos var hendes barnefader hans nafn var Kaldet Lund.
8/6-1748, Ole Nirissen Blegebachens Søn Som for Nogle dage siden var i vandet ved Kloppen om kommen, begr. efter Borgm. Bentsens fri Sedel, gl. 8 ½ aar.
25/6-1748, Christen Olssen Snedchs. Kone, begr. med 3 Klocher, gl. 37 aar nogle Moneder.

6/7-1748, Begravet Christian Lævin som med sin trolovede fæsting Maria Andersdatter fra Risøer med bevis var hidkommen og da h…. (Helt nederst på siden og dessverre uleselig. Fortsetter neste side:) efter at han var kommen ned fra Gierpen Sogn da hand reiste at fortiene sit brød med Kielflecher arbeide, og efter Borgerms. bevilling lagt i frj Jorden i de Fattiges Kierchegaard i alders 32 aar.
15/7-1748, Halvor Anonssens Søn, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 16 ugger.
18/7-1748, Marte Bugott, begr. i fattig Jorden, da hun af fattig Cassen hafde ophold, gl. 70 aar.
20/7-1748, Christen Halvorssen Raa(d)stutiener, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. 32 aar.
24/7-1748, Lars Eenerssens datter, begr. i Kierchens Jorden kl. 12, gl. 2 aar.
24/7-1748, Lars Helgesen efter Borgemesterens Sedel, begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 52 aar.
31/7-1748, Johan Rask Skræder, begr. med 2 Klocher i Kierchens Jord, gl. 50 aar.

16/8-1748, Hans Loliches Søn, begr. i Kierchens Jorden Kl. 12, gl. 5 aar.
19/8-1748, Nirj Helgessens Søn, begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 5 Moneder.
24/8-1748, Jon Jachobssen Snechers Søn, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 3 aar.
24/8-1748, Isach Larssens Søn, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 3 aar.
26/8-1748, Morten Falchom havens Søn, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 5 aar 2 Moneder.
27/8-1748, Jens Molbech Scholeholders Kone, begr. i Kierchens Jord med Alle Klocher udj Alders 31 aar mindre 3 Moneder.
28/8-1748, Sal. Søren Jenssen Schotmands datter, begr. i fattig Jorden Kl. 12 efter Hl. Borgermesterens Sedel, gl. 7 aar.
28/8-1748, Ole Svingelers Søn, begr. i samme Kiiste med Hl. Per Blochs bevilling at ej hafde fornøden at tale med nogen og derfor fich frj Jorden, gl. ¾ aar.
30/8-1748, Per Hanssen Schomagers datter, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 6 aar.
31/8-1748, Gulbrand Herøes Kone, begr. i fattig Jorden, gl. 63 aar.
31/8-1748, Sal Søren Jenssen Schotmands andre datter som haft af fattig Scholegang, gl. 12 aar.
31/8-1748, Jan Seifert Bogbinders 2de døttere, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 5 aar 3 Moneder.

2/9-1748, Petter Nilssen Blegebachs Søn, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 7 aar.
5/9-1748, Sal. Christen Raastuetieners Søn, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 4 aar.
7/9-1748, Jan Zachariassens Søn Begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 4 aar.
9/9-1748, Christen Hanssen Schomagers datter gl. 7 aar og 1 Søn 4 aar i Kierchens Jorden Kl. 12.
11/9-1748, Nicolay Call hans Søn, begr. med Store Klochen Kl. 1, gl. 17 uger.
14/9-1748, Nils Svendsen Maalers datter, begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 4 aar 14 dage.
14/9-1748, Jon Jachobsens andre Søn, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 1 aar 12 uger.
14/9-1748, Apotecher Johan Wolfs Søn, begr. i Kierchens Jord og Ringet med dend Store Kloche, gl. 7 aar.
16/9-1748, Svend Jørgenssens datter, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 3 aar.
17/9-1748, Per Hanssen Bingholtes Søn, begr. Kl. 12 i Kierchens Jord, gl. 1 ½ aar.
18/9-1748, Gulbrand Herøe som af fattig Cassen var opholt, begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 68 aar.
19/9-1748, Simen Bruuns datter, begr. i Kierchens Jorden, gl. 7 aar.
20/9-1748, Giert Eliassens Søn, begr. Kl. 12 i Kierchens Jorden, gl. 2 aar 4 M.
23/9-1748, Børge Svendskes Søn, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 2 aar.
24/9-1748, Sal Christen Raastuetieners andet barn 1 datter, begr. i Kierchens Jord, gl. 2 aar.
25/9-1748, Thomes Langes datter, begr. i Kierchens Jorden med Store Klochen, gl. 4 aar.
25/9-1748, Hans Tordssen Smeds datter, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. ¾ aar.
25/9-1748, Anders Hanssen Saugmesters datter, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 16 uger.
25/9-1748, Iver Tamburs Søn i fattig Jorden, gl. 2 aar.
26/9-1748, Nils Svendssens andre datter, begr. i Kierchens Jorden Kl. 12, gl. 7 aar.
28/9-1748, Gregers Bentsen Paruchmagers Søn, begravet kl. 12 i Kierchens Jord, gl. ½ aar.
28/9-1748, Truls Stolemagers datter, begr. i Kierchens Jord, gl. 1 ½ aar.
28/9-1748, Torsten Iverssens Søn, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 8 uger.
28/9-1748, Poul Feldbereders Sønne barn, begr. i Kierchens Jord, Kl. 12, gl. 6 aar, 1 Søn (Uleselig. Nederst i høyre hjørne. G.S.)
28/9-1748, Ole Perssen Svingelers Søn, begr. i Kierchens Jorden Kl. 12, gl. 3 aar.
26/9-1748, Eschel Jenssens datter, begr. i Kierchens Jorden Kl. 12, gl. 8 aar.
27/9-1748, Elias Hanssens datter, begr. i Sacresties begravelse med Store Klochen, gl. 1 aar 8 dage.
27/9-1748, Sal. Ole Finches Søn, begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 7 aar 5 Moneder.
27/9-1748, Rasmus Isachsens Søn, begr. i Kirchens Jorden Kl. 12, gl. 1 ½ aar.
27/9-1748, Rasmus Thomessens datter, begr. i Kierchens Jorden Kl. 12, gl. 4 aar.

1/10-1748, Jackob Felbereders datter, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 1 ½ aar.
2/10-1748, Byeschrifveren Ingebret Hanssens datter, begr. i Kierchens Jord med dend Store Klochen i alders 6 aar og nogle moneder.
2/10-1748, Arne Abrahamsens datter, begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 5 aar nogle uger.
2/10-1748, Nils Hanssen Snedkers Søn, begr. i Kierchens Jord, gl. 1 ½ aar.
3/10-1748, Lars Poulsens datters uægte datter, begr. i fattig Jorden, gl. 4 aar.
3/10-1748, Hermand Ludvigssens Søn, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 4 aar.
4/10-1748, Iver Carlsen Schomagers Søn, begr. i Kierchens Jorden Kl. 12, gl. 2 aar.
5/10-1748, Truls Stole magers Søn, begr. i Kierchens Jorden Kl. 12, gl. 3 aar.
8/10-1748, Nirj Helgessens Søn, begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 2 ½ aar.
8/10-1748, Realf Bøyesens datter, begr. med Store Klochens Lyd i Kierchens Jord, gl. 1 aar 5 dage.
10/10-1748, Christian Garvers Søn, begr. udj Kierchens Jorden Kl. 12, gl. 3 aar.
10/10-1748, I samme Kiiste Nedlagt Nils Persens paa Kamperhous Søn i Kierchens Jord, gl. ½ aar.
10/10-1748, Jens Poulssen Schomagers Søn, begr. i Kierchens Jorden, gl. ¾ aar.
10/10-1748, Sal. Anders Larssen Svendskes datter, begr. i Kierchens Jorden, gl. 3 aar.
10/10-1748, Jackob Jackobssen Lundetangens datter, begr. i Kierchens Jord, gl. 1 aar.
10/10-1748, Svend Perssen Blegebaches Søn, begr. i Kierchens Jord, gl. ½ aar.
11/10-1748, Jackob Jackobssen i Gieldens Søn, begr. i Kierchens Jord, gl. 3 aar.
12/10-1748, Halvor Eenerssen Kone paa Blegebachen efter Borgm. Sedel, begr. een Søn i frj Jorden, gl. 9 aar.
12/10-1748, Petter Jonssen Maaler drengs datter begr. i Kierchens Jord, gl. 2 ½ aar.
12/10-1748, Rasmus Albretssens Søn, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 1 ½ aar.
12/10-1748, Christian Mejer En Dansk Kiøbmand fra Fyen som efter 12-14 ugers udstanden Svaghed blef medelt den Hl. Naade i Alterens Sacramente og der efter døde og blef begravet med fuld Ceremonie med alle Klocher i hans alders 36 aar.
15/10-1748, Halvor Haagensens datter, begr. i Kierchens Jorden Kl. 12, gl. 3 aar.
16/10-1748, Jackob Hanssen Øens Søn, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. ¾ aar.
16/10-1748, Anders Abrahamsens Søn, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 3 aar.
18/10-1748, Byeschrifver Ingebret Hanssens anden datter, begr. med Store Klochen, gl. 1 ½ aar.
18/10-1748, Christian Hanssen Øens datter, begr. i Kierchens Jord, gl. 5 aar.
19/10-1748, Anders Levorsens Søn, begr. i Kierchens Jorden Kl. 12, gl. 2 aar.
19/10-1748, Jackob Perssen Blegebaches Søn, begr. i samme Kiiste i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 7 aar.
21/10-1748, Sal. Johan Raskes Søn, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 12 uger.
25/10-1748, Rector Nils Winters datter, begr. i Kierchens Jorden med Store Klochen, gl. ½ aar.
29/10-1748, Thomes Langes anden Søn, i Kierchens Jorden med Store Klochen, gl. 3 aar.
30/10-1748, Christian Hanssen Øens andet En Søn, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 3 aar.
31/10-1748, Hl. Jørgen Friderich Rohes datter, begr. i Kierchens Jorden med den Store Klochen, gl. 1 ½ aar.

4/11-1748, Halvor Skaardahl Consumptions betient begr. i Kierchens Jord Kl. 12 efter at hand ved Saugvelten var død om Morgenen opfunden og Slæget sig død i Hulen, gl. 40 aar.
7/11-1748, Anders Trælbor som hafde ophold af fattig Cassen, begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 60 aar.
20/11-1748, Jessper Høstes Søn, begr. i Kierchens Jorden Kl. 12, gl. 9 aar.
28/11-1748, Johannes Rusk, begr. i Kierchens Jorden med 2 Klocher som dag haft ophold af fattig Cassen, udj sit alders 87 aar.
29/11-1748, Henning Snedker, begr. i Kierchens Jorden med den Store Klocke ringet som for et barn en half time, i alders 47 aar.

6/12-1748, Nils Olssen Tobachspinder, hans Kone, begr. i Kierchens Jorden med 2 Klocher, var icke hans leilighed at betale Liigklæde, var i hændes 31te aar gammel.
13/12-1748, Anders Cart, begr. i Kierchens Jorden Kl.12 efter at han var ved Storm Vinde og frost var kommen med en Prom til Langesund i alders 37 aar.
16/12-1748, Jackob Jackobssens Søn i Gielden, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 6 uger.
16/12-1748, Nils Jackobssen Querna som af fattig Cassen var forsynet, begr. i fattig Jorden, gl. 55 aar.
18/12-1748, Anders Davidssens datter fra Aashammer, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 6 dage(?).
20/12-1748, Anders Jackobsen Sneckers dtr., begr. i Kierchens Jord, kl. gl. 6 dage.
24/12-1748, Susanne Hansdatter, kommen fra Porsgrund hvor hun tiente hos en halt ved nafn Cornelius Kopper, og var besvagret fødde et levende barn, som baade hun og barnet strax døde, blef bevilget frj jord, gl. 30 aar.

4/1-1749, Marte Bødker begr. i Fattig Jorden Kl. 12, gl. 80 aar.
20/1-1749, Thore Hendrichss. Wefvers begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 72 aar.

Februar – ingen.

Martj-1749, (datoen er skjult av klemmen som holder siden nede). Lars Garwers Søn, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 8 dage.
13/3-1749, Ole Andersen Risings Søn, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. 1 ½ aar.
18/3-1749, Magrete Svenske begr. i fattig Jorden, da hun af fattig Cassen var opholt Klochen 12, gl. 85 aar.
20/3-1749, Anne Maria Jonsdatter Maaler, begr. i Kierchens Jorden Klochen 12, gl. 59 aar.

2/4-1749, Captain Stockman, begr. med alle Klocher og Nedsatt i Kierchens begravelse da 2 psalmer var siunget gick en hver hiem til Sorge Huset og var i alders 65 aar.
9/4-1749, Hartvig Larssen Snedker, begr. med alle Klocher og Liig Prædiken over ham i Kierchen i alders 48 aar 8 Moneder 15. dags dagen.(?!).
Henrik Hansens Kone, Jord og 2 Kl.

6/5-1749, Stats Chyrurgus Hieronmus Bangman, begr. med alle Klocher Kl. 1, gl. 55 aar.
13/5-1749, Søe Captain Borstads Frue fra K.havn, begr. i Kierchens Jord med alle Klocker i alders 70 aar.
24/5-1749, Lars Anderssen paa Lie begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 56 aar.
24/5-1749, David Garvers Søn, begr. i Kierchens Jorden Kl. 12, gl. 6 uger.
30/5-1749, Torkild Larsen Jyde, begr. i fattig Jorden Kl. 12 da hand af fattiges Casse hafde bleven opholt, gl. 70 aar.

4/6-1749, Peder Pedersen Høgh, begr. med alle Klocker i alders 45 aar.
12/6-1749, Madm. Forvalter Risches efter Leverskes hiemmedøbte Søn, begravet med Store Klochen i Kierchens Jorden, gl. 3 dage.
12/6-1749, Berte Nilsdatter paa Kamperhoug, begr. i fattig Jorden Kl. 12 da hun haft ophold af fattig Cassen, gl. 60 aar.
13/6-1749, Realf Bøyesens datter, begravet med Store Klocken Klocken 1, gl. 5 Moneder.

11/7-1749, True Pederssens Kone begravet med 3 Klocker og Liigprædiken i Kierchen, gl. 87 aar.
18/7-1749, Christen Tobiassen Schotmand begr. i Kierchens Jord Klochen 12, gl. … (bortslitt).
18/7-1749, Jon(?) Olssens Søn …. (Nederst på siden og dessverre uleselig. G. S.).
(Presten har skrevet denne igjen øverst på neste side:)
18/7-1749, Jon Olssens barn lagt i samme Kiiste i Kierchens Jord, gl. 16 uger.
21/7-1749, Christen Olssen Smeds Kone, begr. i Kierchens Jorden med 3 Klocher, gl. 34 aar.
24/7-1749, Abraham Henssens Søn, begr. i fattig Jorden kl. 12 da hand af fattig Cassen var bleven opholt til sit Alders 16 aar.

2/8-1749, Levor Turvildssens Enches datter efter Hl Blochs bevilling begr. i fattig Jorden, gl. 10 aar.
13/8-1749, Johannes Gunderssens Søn, begr. i Kierchens Jorden kl. 12, gl. 24 (14?) uger.

6/9-1749, Svend Bøisens Kone, begr. i fattig Jorden kl. 12, gl. 60 aar, da hun af fattig Cassen nogen tid var forsynet.
19/9-1749, Hiermund Olssens datters barn En datter som var afvlet i Holland, begravet i Kierchens Jorden kl. 12, gl. 14 uger.

(Oktober: Ingen).

12/11-1749, Nicolay Call en Søn, begr. i Kierchens Jorden med Store Klochen, gl. 14 uger.

6/12-1749, Ludvig Hermanssens Kone, begr. i Kierchens Jorden kl. 12, gl. 86 aar.
8/12-1749, Thore Svensdatter blef begraven af Kield Jenssen med 2 Klocher i Kierchens Jord, gl. 64 aar.
9/12-1749, Peder Michelssen Murmester, begravet i Kierchens Jord kl. 12, gl. 42 aar 3 Moneder.
17/12-1749, Nils Pederssens Søn, paa Kamperhoug, begravet i Kirchens Jord, kl. 12, gl. 1 aar 9 Moneder.

3/1-1750, Johannes Sørenssens Kone paa Lie, begravet i fattiges Jorden kl. 12, gl. 61 aar, da hun af fattig Cassen var opholt, men ieg fick hverchen sedel eller – om noget dødf. bud – (?).
16/1-1750, Poul Anderssen Søn, begr. i Kierchens Jorden kl. 12, gl. 16 ugger.
19/1-1750, Karen Jensdatters Uægte dtr., begr. i Kierchens Jorden, kl. 12, gl. ½ aar.
26/1-1750, Ole Bechman Guldsmeds ver Moder, begr. i Kierchens Jord med 3 Klocher, gl. 88 aar.

6/2-1750, Peder Svingeleers Enche begravet i fattig Jorden kl. 12, da hun af fattig Cassen var opholt, gl. 66 aar.
13/2-1750, Hans Christenssens blinde Kone, begr. i fattig Jorden kl. 12, da hun haft ophold af fattiges tillagte Casse, gl. 70 aar.
20/2-1750, Daniel Tofte, begr. med alle Klocher, gl. 62 aar Nogle Moneder.
21/2-1750, Hans Jørgen Svingeleers Kone efter at hun hafde udstanden en haard barsel seng fødde et dødfød barn, begr. med bevilling i fattig Jorden kl. 12, i alders 30 aar.
27/2-1750, Lars Erichssen Raastuetieners (Raadstue-) Kone, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. 58 aar.
28/2-1750, Gl. Per Murmesters Kone, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. 60 aar.

17/3-1750, Claus Nilssen Holst Guldsmed, begr. i Kierchens Jord med 2 Klocher, gl. 50 aar og Nogle Moneder.
18/3-1750, Jan Bogbinders datter, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. ¾ aar.
25/3-1750, Dampe, begravet med Store Klocken, kl. 1, gl. 50 aar.
25/3-1750, Jackob Catsenberg Snedchers yngste Søn, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. ¾ aar.
28/3-1750, Jens Pouls. Schomagers Moder, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. 73 aar.
17/3-1750, Dyre vægter begr. i fattig Jorden. Var Helvig Hendrichsdtr. (?)

6/4-1750, Magrete Christiansdatter fra Tugthusets uægte datter, begr. i fattig Jorden, kl. 12, gl. 1 ½ aar.
9/4-1750, Svend Perssens Blegebachens datter, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. ½ aar.
11/4-1750, Hendrich Snedchers Søn, begr. Kierchens Jorden kl. 12, gl. 1 aar.
23/4-1750, Jens Madsen Murm(esters) datter, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. ½ aar.
23/4-1750, Af døde veger(?) Anders Kartes yngste datter, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. 1 aar.
30/4-1750, Rasmus Albretsens Søn, begr. i Kierchens Jorden kl. 12, gl. 3 (Bortslitt nede i høyre hjørne. G.S.)

2/5-1750, Hans Olsen Lyche eller Ole Ole Tamburs Stif Søn, begr. i fattiges Jorden kl. 12, da hand af fattig cassen var for Synt, gl. 16 aar.
19/5-1750, Christen Jackobsen Tyskes Søn, begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl 1 ½ aar.
26/5-1750, Live Rasmusdatter p(aa) tangen, begr. i fattiges Jord kl. 12, gl. 60 aar.
27/5-1750, Christen Døhl, begr. i Fattig Jorden Kl. 12, da hand af fattig Cassen hafd olhold, gl. 76 aar.
28/5-1750, Madame Risches moder Fru Ob. Lieutnant Deichmans, begrvet med alle Klocher i Kierchens Jorden og ingen Liig Prædichen i Alders 72 aar, nogle monede.
29/5-1750, Isach Nilsen, begr. i fattig Jorden kl. 12 da hand nogen tid af fattig cassen var for Synt., gl. 50 aar.
30/5-1750, Bent Langeljes Kone, begr. i Kierchens Jorden Kl. 12, gl. 35 aar nogle uger.

10/6-1750, Inger Lyches datter, Sal. Christen Hesselbergs, begr. i Kierchens Jord med alle Klocher i Alders 78 aar nogle uger.
11/6-1750, Captain Halses Enche Frue, begr. i Kierchens Jord og i Jorden i det Store Capel nedsatt hos hendes familie som tilforn var bisatt i den murede begravelse før og og ringet med alle klocher, gl. 63 aar.
13/6-1750, Fredrich Wesseltoftes Sviger Moder, begr. i Kierchens Jord med alle Klocher, gl. 81 aar nogle moneder uger og dage.
17/6-1750, Ole Isachsens Søn i Kierchens Jord kl. 12, gl. 7 aar.

1/7-1750, Hans Christensen Querndalen, begr. i fattig Jorden, gl. 70 aar.
1/7-1750, Johannes Jackobsen Tysk, begr. i fattig Jorden, gl. 64 aar da die begge var af fattig cassen opholt.
3/7-1750, Andreas Johansen Kaaberslagers Søn, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 14 dage.
6/7-1750, Realf Bøyesens Kone, begr. i Kierchens Jorden med alle Klocher og liigprædichen i Kierchen i alders 26 aar og nogle dage.
8/7-1750, Hans Larsen Tobachspinder Svends datter, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 12 uger.
11/7-1750, Elsebeht, Søren Nilsens, begravet i Kierchens Jorden Klochen 12, gl. 60 aar.
22/7-1750, Gunder Helgesen Schomager, begr. i Kierchens Jord med 2 Klocher, gl. 52 aar.
22/7-1750, I samme Kiste nedlagt Anders Michelsen Claumans(?) Søn i Kierchens Jord, gl. 3 ugger 3 dage.
23/7-1750, Om aften Kloch. 9 blef et dødfød barn uden nogen cermoni hen baaren. Var J. Jochumsens.
27/7-1750, Blef Pernelle Hansdatters Søn begravet i fattig Jorden da han var opfunden i vandet og var faldet i Saugrenden, gl. 10 aar.

15/8-1750, Johan Røsler Gartner, begr. udj Kierchens Jord med alle Klocher, gl. 52 aar og nogle Moneder.
20/8-1750, Nils Hansen Snedchers Kone, begr. i Kierchens Jorden Kl. 12, gl. 40 aar.
20/8-1750, Begravet Børge Pedersens Søn i fattig Jorden da han om Sider blef optaget af vandet, da han var omkommen i fasten i alders 12 eller 13 aar.
29/8-1750, Karie Jackobsdatter eller faster Kari, begr. i fattig Jorden, gl. 56 aar.

11/9-1750, Halvor Anonsens datter, begr. i Kierchens Jorden Kl. 12, gl. 1 aar.
11/9-1750, Augustinius Schomagers Kone, begravet i Kierchens Jorden Kl. 12, gl. 84 aar.
23/9-1750, Anne Maria Olsdatter som hafde tienet hos Dorte Weier, Søren Halvorsens, begr. i de fattiges Jord Klochen 12 af Ole Sørensen hug, gl. 36 aar.

2/10-1750, Karen Bech, begravet med Store Klochen Klochen 1 i Kierchens Jord, gl. 44 aar.
3/10-1750, Rasmus Smitt Paruchmagers Kone, begravet med alle Klocher i Kierchens Jord, gl. 46 aar.
7/10-1750, Per Tobiasen Bingholtes Søn, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 16 uger.
25/10-1750, Elias Winters datter, begr. i Sacristie med dend Store Kloche.
25/10-1750, Blef Hendrich Hansens voxne Datter som med Magistratens tilladelse blef optaget af vandet efter at hun var bleven ... (bortslitt) ... af Faderens huus begravet om aften Klochen Sex ved Muren i Mæle gaden i fattig Jorden uden graffæstelse af Præsten.
26/10-1750, Christen Jensen Stærr, begravet alle Klocher og Kierchens Jorden i alders 64 aar Monede 15 dage.
27/10-1750, Sivert Pedersen Døhls hiemmedøbt datter, begravet i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 2 dage.

2/11-1750, Halvor Hansen Flaademand, begr. i Kierchens Jorden Klochen 12, gl. 52 aar.
7/11-1750, Christoffer Arveschow Schrædders Kone, begravet i Kierchens Jord med 2 smaa klocher i alders 68 aar nogle moneder.
14/11-1750, Anne Knudsdtr. komen fra Bamle Sogn og været under Felchers hand og døde i Ole Sørensens huus og for fattig domb Borgm bevilling ved sin tieners hende bied (?) at begraves friit i de fattiges begravelse, gl. 20 aar.
14/11-1750, Christen Larsen p(aa) Bachens Søn, begr. i Kierchens Jorden Kl. 12, gl. 4 uger.
27/11-1750, Nils Heiestad Tamburs datter, begravet i fattig Jorden (kl. 12, gl. 5 aar.

4/12-1750, Petter Jonsen Maaler drengs datter, begr. i Kierchens Jorden kl. 12, gl. 2 aar og 7 moneder.
23/12-1750, Jørgen Lolichs Kone, begravet i Kierchens Jorden med 3 Klocher, gl. 60 aar.
29/12-1750, Realf Bøyesens datter, begravet med Store Klochen i Kierchens Jord, gl. ¾ aar.

12/1-1751, Sivert Iversen øen(?), begr. i Kierchens Jord kl. 12, gl. 82 aar.
15/1-1751, Lars Knappers Dødfød drenge barn, begr. i Kierchens Jord.

5/2-1751, Jackob Tyskes Søn p(aa) tangen (Lundetangen?), begr. Kierchens Jorden Kl. 12, gl. 5/4 aar.
8/2-1751, David Garvers Søn, begravet (i) Kierchens Jord, kl. 12, gl. 1 aar 2 uger.
20/2-1751, Jackob Hansen(s) datter, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 12 uger.
26/2-1751, Hans Bingholtes Enche, begravet i Kierchens Jorden med 3 Klocher, gl. 77 aar nogle uger.
27/2-1751, True Pedersens vær moder Sara Grønvold, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 67 aar.

2/3-1751, Morten Falchum Kalchs hans Søn, begravet i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 2 aar.
8/3-1751, Tollef Christens. Gevorben Soldats Kone, begr. i fattig Jorden med Borgm. Bentsens Permissions Sedel formedelst hans Slette tilstand med sine 3 Smaa børn efter Moders død som døde strax efter barsel sengen og barnet lever endnu efter hende.
10/3-1751, Anders Jackobsen Snekers Søn, begravet i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 8 moneder.
20/3-1751, Lars Svendsen Svendsches Kone, begravet i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 66 aar.
20/3-1751, Bent Skræders hiemme døbte Søn, begr. i Kierchens Jord (kl.) 12, gl - - (ikke innført).
12/3-1751, Ole Pettersen Cudrio, begravet i Kierchens Jorden med fuld Ringen og Liig Prædigen i Kierchen i hans Alders 56 aar.
22/3-1751, Sebiøn Hansen øens ver moder, begravet i Kierchens Jorden Klochen 12, gl. 62 aar.

5/4-1751, Jan Abrahamsens datter, begravet i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 8 aar.
3/4-1751, Sivert Nilsen Øens dtr., begravet i Kierchens Jord Klochen 12, gl. 1 aar.
6/4-1751, Petter Bøyesens datter, begravet med Store Klochen i Kierchens Jord, gl. 1 ½ aar.
7/4-1751, Ole Nirisen hos Morland, begravet i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 40 aar.
10/4-1751, Seifert Bogbinders Enche, begravet i Kierchens Jord og Ringet ½ time med Store Klochen, gl. 76 aar.
19/4-1751, Lars Krabbe, begravet i Kierchens Jord Klochen 12, gl. 76 aar.
19/4-1751, I samme Kiste Nedlagt et hiemme døbt datter Jan Zachariasen til hørende i Kierchens Jord.
19/4-1751, Christen Bestilt, Begravet i Kierchens Jord (Kl.) 12, gl. 52(?) aar.
23/4-1751, Nils Krabbes Søn, begravet i Kierchens Jord Klochen 12, gl. 2 ½ aar.

1/5-1751, Jon Olsen Soldat og Fæstingsmands twilling, ene dødfød den andre hiemmedøbt datter, begr. i fattig Jord.
5/5-1751, Per Larsen Svenske, begravet i Kierchens Jorden Klochen 12, gl. 26 aar.
6/5-1751, Jackob Christensen Snecher, begravet i Kierchens Jord med dend Store Kloches Ringen En Thime, gl. 42 aar.
6/5-1751, Anders Persen Saugm(esters) Enche, begravet i fattig Jorden Kl. 12, gl. 44 aar, nu hun var nogle aar af fattig Cassen forsynt.
15/5-1751, Lars Hansens Søn p(aa) Lie, begravet i Kierchens Jord (Kl.) 12, gl. 2 moneder.
15/5-1751, Turvild Olsen, begravet i fattig Jorden Kl. 12, gl. 40 aar.
22/5-1751, Jan Abrahamsen, begravet i Kierchens Jorden Kl. 12, gl. 38 aar.
22/5-1751, Bent Vegters Datter, begravet i fattig Jorden (kl.) 12, gl. 22 aar.
25/5-1751, Johannes Sørensen, begravet i fattig Jorden Klochen 12, gl. 70 aar.
27/5-1751, Hans Wefvers Enche af Hospitalet, begravet i frj Jord Kl. 12, gl. 72 aar.
28/5-1751, Jochum Samuelsens Kone, begravet i Kierchens Jord med 2 Klocher, gl. 60 aar.

3/6-1751, Hans Tordsen Smeds datter, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 9 m.
5/6-1751, Jon Arnesen Jonsens Stif datter Gunild Kiestines Liig som dets hastige dødsfald var ind løben i alders 10de eller 11te aar, begravet med fuld Ringen og med dend Store Klochen forud.
10/6-1751, Christen Jyde Mur mesters datters datter og hen baaren for fattig domb og lagt i kiste med Lars Espedalen paa Kleven.
12/6-1751, Zacharias Simensens datter begravet Kl. 1 med Store Klochens Lyd, gl. 10 aar.
18/6-1751, Lars Garvers Stif Søn, begravet i Kierchens Jorden med Store Klochen i alders 19 aar 7 m. 2 uger 3 dage.

1(?)/7-1751, Aase, Ole Nilsens, begr. i Kierchens Jord da hun af fattig Cassen hafd ophold i .... (Helt nederst på siden og helt bortslitt.).
7/7-1751, begravet Knud Helgesen Blegebachen i Kierchens Jorden med Extra 12 Ringen En half time, gl. 71 aar.
7/7-1751, Anders Jackobsen Snekers datter, begravet i Kierchens Jorden Med Store Klochen En Half time, gl. 5 aar.
10/7-1751, Afgangen Schierciant Anders Bruuns datter, begravet i Kierchens Jord Klochen 12, gl. 19 aar.
23/7-1751, Anders Danielsens Stif Søn, begravet i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 10 aar 7 moneder.

13/8-1751, Claus Jørgensens hiemme døbte Søn, begravet i Kierchens Jorden Klchen 12, gl. 2 dage.
16/8-1751, Maalerdrengs datter, begravet i Kierchens Jorden Kl. 12, gl. 3 ugger.
24/8-1751, Elias Hansen Winters Søn hen baaren i Sachrets begravelse og Ringt med Store Klochen, gl. 12 uger.
31/8-1751, Bent Hansen Høgh, begravet for fattig domb i de fattiges begravelse, gl. 45 aar.

17/9-1751, Nils Olsen Tobakspinders Søn, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 3 ugger.
20/9-1751, Medel Jonsens hiemme døbte tvilling Datter, begravet i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 2 timer.
22/9-1751, Jackob felbereders datter, begravet i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 12 ugger.

4/10-1751, Sebiøn Hansens datter, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 14 dage.
12/10-1751, Morten Kragheds Enche, begravet i Kierchens Jord med alle Klocher uden Liig Prædichen, gl. 67 aar.
16/10-1751, Abraham Svindtes datter, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 1 ½ aar.
18/10-1751, Jochom Stolt Skræder Sven, begr. i Kierchens J(ord) Kl. 12, gl. 22 aar.
23/10-1751, Petter Bøysens datter, begravet i Kierchens Jord med Str. Klochens Lyd, gl. ¾ aar.
27/10-1751, Nils Torbiønsens datter, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. ½ aar.
30/10-1751, Elias Winters Kone, begr. med alle Klocher og nedsat i Sachasiets begravelse uden nogen Liig Prædichen, gl..... (Bortslitt. Nederst på siden.).
30/10-1751, Tord Nommes Enche, begr i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 67 aar.

4/11-1751, Nils Heiestad Tambur, begr. i fattig Jorden Klochen 12, gl. 30 aar.
11/11-1751, Johan Manna Glasmester Svends Kone, begravet i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 54 aar.
12/11-1751, Hans Gregersen Winter, begravet i Sachastiets begravelse og da under Liig Prædichen var Klæd paa Alteret og Prædichestolen det føyels etter bæste kl(asse?) og Lys i Sakrestiet og i alle Croner ur i alders 81 aar 1 moned og nogle dage.
16/11-1751, Isach Brodals datter begravet med Store Klochen i Kierchens Jord, gl. 10 aar.
20/11-1751, Rasmus Glasmesters datter, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 3 aar.
30/11-1751, Nirj Helgesens Søn, begr. i fattig Jord, gl. 1 ½ aar.

2/12-1751, Sivert Pedersen Døhls Søn beg. i Kierchens Jorden Kl. 12, gl. ½ aar.
2/12-1751, Svend Pedersens Søn, begr. i Kierchens Jorden Kl. 12, gl. ½ aar.
8/12-1751, Rasmus Glasmesters datter, beg. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. ½ aar.
9/12-1751, Erich Keyta, begr. i fattig Jorden (Kl.) 12, da han hafde hatt ophold af fattig Cassen, gammel 54 aar.
24/12-1751, Christen Adriansens Enche af Hospitalet, begravet i Kierchens Jord Klochen 12, gl. 60 aar.
24/12-1751, Anne Arnesdatter Gierpen sogn, begr. i fattig Jord, gl. 62 aar.
30/12-1751, Torgier Anonsen Soldaters datter, begraven i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 4 aar.
(Den neste er nesten uleselig nederst på siden):
(13 September-1751?) Dortea ”oatlandses”(?) ægte, begr. i fattig Jorden, gl. 1 aar og nogle dage.
31/12-1751, Børge Halvorsens Kone, gl. 40(?) aar.

11/1-1752, Søren Sørensens Søn, begr. i Kierchens Jord.
18/1-1752, Per Andersen Wiigværings dtr., begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 3 aar.
29/1-1752, Per Hansen Schomagers Søn, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 14 dage.

3/2-1752, begravet Karen Jorde moder i Kierchens Jord med demd Store Klochen Ringet En Thime, gl. 50 aar.
12/2-1752, Kirstj Hollenders, begr. i Kierchens Jord Klochen 12, gl. 56 aar.
12/2-1752, Begr. i fattig Jord, Mogns Zachariasen Consumpt. betienters dødfødde datter og henbaaren med Claus Folestad paa Closter eiet til Solum.
15/2-1752, Claus Levorsen(s) datter, begravet i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 16 uger.
18/2-1752, Madm. Hyld, Claus Hylds Enche i Kierchens Jord, med alle klocher, gl. 64 aar.
19/2-1752, Hr. Rohes datter, g. ½ aar. Blef Ringet med Store Klokker i Kierchens Jord.
19/2-1752, Ougen Smeds Enche, begr. i Kierchens Jord Ringet med 2 Kl(ocher), gl. 83.
26/2-1752, Jens Poulsen Schomagers dtr., begr. i Kierchens Jord Klochen 12, gl. 3 aar.

6/3-1752, Ole Jonasens Søn, beg. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 3 aar.
8/3-1752, Afgangne Knud Helgesens Søn, begravet i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 14 dage.
8/3-1752, Hl. Mayor Barnholtes Frue om aften Klochen 6 hidført fra Gierpen hvor hun fra Ballesta var kommen og der døde og som uden nogen Ringen i Stilhed nedsatt i sin Faders murede begravelse og Jerndør.
7/3-1752, Nils Rives Enche han som var forrige Auctionarius mester og Skriver mester udj Scheens Latnis (Latin) Schole hans Enche, begravet i Kierchens Jord med alle Klocher, gl. 70 aar.
18/3-1752, Jan Bertelsens Søn, begr. i Kierchens Jorden Kl. 12, gl. 16 uger.
(Det er også en linje helt nederst på siden, men den er dessverre bortslitt. Det ser ut til at det er samme dato som ovenstående og at det står Anne Nilsdatter...)
24/3-1752, Ole Pedersen Bechmans Kone, begravet i Kierchens Jord med alle Klocher, gammel 37 aar.
24/3-1752, I samme Kiste nedlagt Christen Larsen Svendske paa Blegebachens Søn i Kierchens Jorden, gl. 8 uger.
29/3-1752, Ole Pedersen Bechmands datter, begravet med Store Klochen, gl. 1 ½ aar.
29/3-1752, Jens Madsen Murm(ester), begravet i Kierchens Jorden med de 3 Klocher og Liig Prædichen i Kierchen, gl. 48 aar.

1/4-1752, Paaske Aften, begravet Jens Poulsen Flaademand med 3 Klocher i Kierchens Jord, gl. 67 aar og Liig tale paa Kierchegaarden.
1/4-1752, Per Larsen Blegebachen, begravet i Kierchens Jord med Str (Store) Klochens ringen en half Thime, gl. 76 aar.
5/4-1752, Christen Pettersen Maaler dreng, begr. I Kierchens Jorden Klochen 12, gl. 30 aar.
7/4-1752, Abraham Hansens datter, begravet i Kierchens Jord Klochen 12, gl. 3 aar.
12/4-1752, Turvild Olsens Enche, begravet i fattig Jorden Klochen 12, gl. 45 aar.
19/4-1752, Morden Falchom (Morten Falkum), begr. i fattig Jorden Klochen 12, gl. 50 aar nogle uger.
20/4-1752, Maren Ingvoldsdtrs. ”Ecte Kieds” (?)
22/4-1752, Poul Andersen Lundetangen, begr. i Kierchens Jord med Store Klochens Ringen En Half Thime, gl. 46 aar.
24/4-1752, Nils Halvorsens Enche, begravet i Kierchens Jorden med alle klocher og fuld Cermonie, gl. 56 aar.
29/4-1752, Halvor Aaselsens datter, begravet i fattig Jorden, gl. 24 aar.

6/5-1752, Morten Falejes Søn, begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 5 aar.
6/5-1752, Marie Lasvlt (?) Jørgensdatter i samme befvert(?) ”mennester”(?) var wefver Per hos 23(aar?).
Jackob Snedchers Enche i Gielden og fødde sit barn i Christian Garvers huus hvor det blef hiemme døbt.
29/5-1752, Sal Poul Andersens datter, begravet i Kierchens Jorden Kl. 12, gl. ½ aar.
29/5-1752, Præst Enchen Madame Roholt som boede paa gaarden Ballestad i Gierpen Sogn, begravet her i Kierchen udj Mayor Barnholtes sin Fædres Murede begravelse og ringet med alle Klocher og en kort tale af Sogne Præsten i begravelset i hendes alders 60 aar og der hen ved.

1/6-1752, Anders Andersen Gevorben Soldates Søn, begravet i Kierchens Jord Kl. 12, gl. ¾ aar.
1/6-1752, Maria Jansdatters uægte Datter, begravet i Kierchens Jord Klochen 12, gl. 1 aar og 6 uger.
2/6-1752, Rasmus Clausen af Capt. Bremdahls(?) huus, begravet sin datter med Store Klochens Lyd i Kierchens Jord, gl. 1 aar og nogle uger.
6/6-1752, Giertrud Clod, begravet i Kierchens Jord med dend Store Klochens Kime i alders 62 aar nogle uger og dage.
7/6-1752, Lars Hansen paa Taterbachen, begravet i Kierchens Jorden med alle Klocher og fuld ringen og i Kierchen blef holt Liig Prædichen i alders 57 aar.
16/6-1752, Ahrne Jonsens Enche, begravet udj Kirchens Jord med alle Klocher og ej nogen Liig Prædichen i alders 62 aar.
16/6-1752, Medel Jonsen Lundetangens Søn, begravet i Kierchens Jord Klochen 12 i alders 9 Moneder.
23/6-1752, Hans Korsvaldsens Enche, begr. i Kierchens Jord, 86 aar.
30/6-1752, Hellech Olsen Saugm(esters) Søn, begravet i Kierchens Jord (Kl.) 12, gl. 1 aar.

1/7-1752, Lars Hansens hiemme døbte datter paa Lie, begravet i Kierchens Jord, 2 dage.
1/7-1752, Lars Gaarders datter, begravet i Kierchens Jord Klochen 12, gl. 1 aar.
15/7-1752, Ole Jonasens datter, begravet i Kierchens Jorden Klochen 12, gl. 12 uger.
19/7-1752, Nils Andersen Matros, begravet udj Kierchens Jord Kl. 12, efter at han var igjen funden af vandet da hand .....(bortslitt) var omkommen, gl. 30(?) aar.
24/7-1752, Giert Michelsens Søn, begravet i Kierchens Jorden Kl. 12, gl. 1 aar.

1/8-1752, Nils Jørgensens Flaademands dtr., begravet i Kierchens Jord Klochen 12, gl. 1 ½ aar.
5/8-1752, Børge Svenske, begravet i Kierchens Jord Klochen 12, gl. 56 aar nogle uger.
5/8-1752, I samme Kiste nedlagt Hans Jørgensen Svingelers datter i frj Jord efter øvrighedens Sedel, gl. 8 ugger.
8/8-1752, Christen Clausens Snedkers datter, begravet i Kierchens Jorden (Kl.) 12, gammel 1 aar og nogle uger.
18/8-1752, Nils Andersen Weiers Stifdatter Catrine Jensdtr., begravet udj Kierchens Jord med alle Klocher udj alders 39 aar nogle uger.
19/8-1752, Gunil Nilsdtr. af Hospitalet, begravet i fattig Jorden Kl. 12, gl. 60 aar.

11/9-1752, Ole Risings Søn, begravet i Kierchens Jord Klochen 12, gl. 2 aar.
11/9-1752, i samme Kiste lagt Hans Mortensen Blegebachens datter i Kierchens Jord, gl. 8 moneder.
18/9-1752, Ole Phillipsens Stif datter, begravet i Kierchens Jord med 2 Klocher, gl. 24 aar.
23/9-1752, Mads Maalers Søn, begravet i Kierchens Jorden Klochen 12, gl. 22 uger.
28/9-1752, Jackob Catsenbergs Datter , begravet i Kierchens Jorden Klochen 12, gl. 5/4 aar.

7/10-1752, Lars Hansens Moder paa Øen, begravet i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 72 aar.
16/10-1752, Husholderen Jomfrue Wiborg fra Christiansand, hos Schrifver Bangs, begravet i Kierchens Jord med alle Klocher i alders 30te aar.
24/10-1752, Nils Olsen ved Brøndens Søn, begravet i Kierchens Jord, gl. 2 moneder.
28/10-1752, Ole Bødcher fra Drammens dødfødde pige, begravet om aften Klochen 5 i fattig Jord.
30/10-1752, Marte Cartes voxne datter, begravet i Kierchens Jorden da Klochen var 12 men for at ringe et Korter lenger betalt 2 for samme, gl. 28 aar.

10/11-1752, Petter Musgaards voxne Datter begravet i Kierchens Jord og Ringet med Store Klochen ½ thime, alders 24 aar.
14/11-1752, Iver Carlsen Schomager, begravet i Kierchens Jord med 3 Klocher og i alders 37 aar og i samme Kiste nedlagt Per ”Lambets”(?) dødfødde Søn i Kierchens Jord.
18/11-1752, Hans Redelsen(?), begravet udj Kierchens Jord med alle Klocher, 51 aar.
21/11-1752, Simen Olsen Uhrmager fra Laurvigen, begravet i Kierchens Jord med dend Store Kloche Ringet ½ thime i alders 40 aar nogle uger og dage.
28/11-1752, Petter Mossgaards hustru, begravet i Kierchens Jord med dend Store Kloche ½ thime, gl. 70 aar.

1/12-1752, Sophie, Jens Phils, begravet udj Kierchens Jorden med 3 Klocher efter Kierche vergens Sedel ½ thime i alders 45 aar.
8/12-1752, Catrine Jørgensdatter Æerboes, begravet i Kierchens Jord med 3 Klocher, gl. 25 aar og nogle moneder og dage.
11/12-1752, Hans Jochom Groht, begravet i Kierchens Jord med alle Klocher, gl. 78 aar.
12/12-1752, Lars Christoffersen fod garder, begravet efter øvrighedens Sedel i fattig Jord, gl. 35 aar.
18/12-1752, Elef Pedersens h.(iemme) døbte datter i Kierchens Jord, gl. 1 dag.
23/12-1752, Hans Smitt, begravet med alle Klocher i Kierchens Jord, gl. 65 aar.
30/12-1752, Clas Jørgensen Matroses Søn, begr. i Kierchens Jord Kl.12, gl. 51 aar.

4/1-1753, Erich Jansens Søn, begr. i Kierchens Jord, gl. 1 aar.
12/1-1753, Sivert Pedersen Tømmermands Kone, begravet med 2 Klocher, gl. 42 aar og icke nogen Prædichen og døde da det var ventet at hun i Barselsengen hafde blefvet ”født”(?)
12/1-1753, Jens Poulsen Schomagers datter, begr. i Kierchens Jord Klochen 12, gl. 1 ½ aar.
30/1-1753, Nils Clausen Guldsmed sven, begravet i Kierchens Jorden med Str. Klochen da han ved ulycklig omgang blef om aften Klochen 9 blef Slaget sit hoved at hand døde i alders 23 aar.

3/2-1753, Hans Bugge ”Slagkeis”(?), begravet i Kierchens Jord med dens Store Kloche, gl. 48 aar.
3/2-1753, I samme Kiste lagt et dødfød barn Halvor Vægters.
9/2-1753, Jon Olsen Gevorben Soldats Søn, Begr. i fattig Jorden, gl. 7 uger.
19/2-1753, Jon Torgiersens Søn, begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 3 ½ aar.
20/2-1753, Marte Iversdatter, 11de(?) Pareukms (Paruqmagers?) Enche fra Laurdal, begr. med Store Kloche ½ thime i Kierchens Jord, gl. 60 aar.
20/2-1753, Ole Døhl Soldaters 2de død fødde børn, begravet i fattig Jorden om aften klochen 6.
27/2-1753, Rasmus Thommesens datter, begr. i Kierchens Jord Klochen 12, gl. ½ aar.

2/3-1753, Jørgen Ovenbergs forige Postmesters Enche, begravet i Kierchens Jord med dend Store Kloche, Klochen 1, gl. 58 aar.
2/3-1753, R. Thomesen murmester, begravet i Kierchens Jord med alle Klocher og Liig tale paa grafbachen, gl. 5x(? uleselig) aar.
3/3-1753, Dorte Schotland Per Philepsens Kone som for 8 aar siden var reist til Søes fra hende, begravet i fattig Jorden Klochen 12, gl. 40 aar.
3/3-1753, Truls Stole magers Søn, begravet i Kierchens Jord Klochen 12, gl. ½ aar.
7/3-1753, Nils Wetlesen Saugmester, begravet i Kierchens Jord med dend Store Kloche, gl. 72 aar.
8/3-1753, Marte Søfrensdatter som var Enche og tiente Fru Carstensen, begravet i Kierchens Jorden Klochen 12, gl. 45 aar.
8/3-1753, I samme Kiste i Kierchens Jord Catrine Madsdatters Egte Søn.

3/4-1753, Marte, Kiel Olsens som lang tid haft ophold af fattig Cassen formedelst hendes venners hviden(?), begravet i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 62 aar.
14/4-1753, Dorte, Søren Halvorsens, begravet i Kierchens Jord...... (Resten av siden er revet bort).
?/4-1753, Christian Iversen Saug, begravet i Kierchens Jorden med 2 Klocher, gl. 42 aar.
18/4-1753, Ole Jonasens hiemme døbte Søn, begravet i Kierchens Jord.
26/4-1753, Lars Knappers ver Moder, begravet i Kierchens Jord (Kl.) 12, gl. 79.
27/4-1753, Jon Jackobsen Snedchers Kone, begravet i Kierchens Jord med alle Klocher og Liig Prædichen i Kierchen, gl. 36 aar.
28/4-1753, Ahrne Abrahamsens Kone, begravet i fattig Jorden, gl. 40 aar.
28/4-1753, I samme Kiste lagt Morten Falckoms datter i fattig Jord, gl. ½ aar.

9/5-1753, Hendrich Hansen i Gielden, begr. i Kierchens Jord med 2 Smaa Klocher, gl. 52 aar.
19/5-1753, Jachob Jachobsen Schotmand, begravet i Kierchens Jord med 2 Klocher, gl. 40 aar.
19/5-1753, I samme Kiste lagt ... ringers Søn. (Resten av siden er revet bort.)

14/6-1753, Daniel Toftes Enche, begraven i Kierchens Jord med (alle?) Klocher i alders (blekksøl) aar.
14/6-1753, I samme Kiste nedlagt Niels Wig Werings datter gl. 9 dage.
18/6-1753, Ole Pedersen Høgs Søn, begravet i Kierchens Jord med Store Klochen, da han var om kommen i Gieldevannet og i det 6te aar gammel.
21/6-1753, Johan Stolt Skræders, begravet i Kierchens Jord med 2 Klocher, gl. 60 aar.
23/6-1753, Ole Svingeleers Kone, begravet i fattig Jorden Kl. 12, gl. 45 aar.
30/6-1753, Torsten Iversen Schomager, begravet i Kierchens Jord med 3 Klocher, 64 aar.
30/6-1753, Af Døde Jachob Jachobsens Søn, i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 1 ½ aar.

5/7-1753, Lieuntn. Mæchens Frue, forrige Capt. Herbstes efterlatte Enche Frue, begravet i Kierche gaarden med alle Klocher efter at hun først var baaren i Kierchen uden Liig Prædichen, da hun Aatte dage hafde weret Liig udj Eget huus, gl. 76 aar og var til forretninges Siihr paa Alteret og Prædichestolen det Fløyels klæde saa som Lys var tent i alle Croner.
6/7-1753, Per Hansen Øen, begravet i fattig Jorden Klochen 12, gl. 47 (44?) aar.
9/7-1753, Døve Lars Halvorsen fra Kleven, begravet i fattig Jorden (Kl.) 12, gl. 84 aar. Da (han) hafde ophold paa Kampehus(?).
14/7-1753, Tolf Andersen Øen, begravet i fattig Jorden da han var opholt av Cassen nogle aar, gl. 56 aar.
13/7-1753, Hartvig Pettersens Betienters Kone, Klochen 12 begr. i Kierchens Jord, gl. 42 aar.
23/7-1753, Ole Olsen Schomagers datter, (begravet) i Kierchens Jord Kl. 12, gl. (Nederst i høyre hjørne og uleselig.) .
26/7-1753, Lars Hansen Saug dreng paa Lie, begravet i Kierchens Jord med 2 Klocher, gammel 30 aar.

2/8-1753, Hans, Daniel Guldsmeds lære dreng, begravet i Kierchens Jord Kl. 12 efter at han var ommommen i Falchom Elf, gl. 16 aar.
2/8-1753, Ole Svingler, begravet i fattig Jorden Klochen 12, gl. 42 aar.
13/8-1753, Hendrich Ærboes Død fød Søn i Kierchens Jord.
15/8-1753, Lars Christoffersen Garders (Garvers) datter, begravet i fattig Jor Kl. 12, gl. ½ aar.
18/8-1753, Augustinus Halvorsen Schomager, begravet i Kierchens Jord (Kl.) 12, gl. 84 aar.
31/8-1753, Jan Jachob Jensen, begravet i Kierchens Jord med dend Store Kloche efter at han var optagen af fossen, gl. 38 aar.

13/9-1753, Lars Bindrup Kierche værger, begravet med alle Klocher i Kierchegaarden og ingen Prædichen og ej Sat i Kierchen men Klæd Alteret og Prædichestolen og tent lys paa Alteret saa hans(?) Liig faren var hiem Kommen.

2/10-1753, Hl. Jørgen Friderich Rohes datter, begravet i Kierchens Jord med dend Store Klochen, gl. 16 uger.
3/10-1753, Apotecher Johan Wolfs Søn som hafde altid baaret paa et Svagt Legeme, begravet i Kierchens Jord med dend Store Kloche, gl. 22 aar.
(3?) /10-1753, Maren Jansdtrs Egte Søn, begravet i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 2 dage.
12/10-1753, Clas Jørgensens ver Moder Jon Agoutsens Enche, begravet i Kierchens Jord Klochen 12, gl. 60 aar.
15/10-1753, Jens Rype (tidligere skrevet Riipe) Schomagers Enche, begravet i Kierchens Jord (Kl.) 12, efter at hun lenge haft ophold af fattig Cassen, gl. 72 aar.
17/10-1753, Jon Sommers Schiersiantes Søn, begr. i Kierchens Jord Kloch. 12, gl. 4 ugger og dage.

8/11-1753, Anne Hansdtrs hiemme døbt uægte datter, begravet i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 1 dag.
21/11-1753, Lorenz Andersen Schomager, begravet med alle Klocher udj Kierchens Jord, gl. 63 aar nogle vg.
28/11-1753, Lars Hansens Enches datter paa Lie, begr. i Kierchens Jord Klochen 12, gl. ¼ aar.

16/12-1753, Nirj Helgesens Kone, begravet udj fattig Jorden (Kl.) 12, gl. 44 aar.
31/12-1753, Lars Jonsen Skriders (Skreders) Kone, begr. i fattig Jord (Kl.) 12, gl. 72 aar.
31/12-1753, i samme Kiste Kirsti Andersdatters u Egte Søn, begr. i fattig Jord, gl. 16 uger.

29/1-1754, Erich Andersen Smiittes(?) Søn, begravet i Kierchens Jord (Kl.) 12, gl. 9 (uger?).
29/1-1754, Gunder Aas, begravet i fattig Jord ved 12, gl. 40 aar.

9/2-1754, Ole Pedersen Høgs datter (resten bortrevet).
?/2-1754, Ole Medelsens datter, begr. i Kierchens Jord (Kl.) 12, gl. 10 aar.
21/2-1754, Nils Jørgensen Flaademands datter, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. ½ aar.
21/2-1754, Hans Lolick, begravet en død fød Søn Som blef begravet uden Slags Cermonie eller graf Fæstelse, men lovet at betale Kierchens Jorden om bliver fortient.

15/3-1754, Poul Olsen fra Grevscabets Søn, begraf. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. ½ aar.
15/3-1754, Realf Johannesens Søn død fød, begravet i Kierchens Jord Klochen 12.
16/3-1754, Halvor Wegters Enche som hafd ophold af fattig Cassen, begravet i fattig Jorden, gl. 64 aar.
22/3-1754, Tollef Andersens Enche som af fattiges Casse haft ophold, begravet i fattig Jord Kl. 12, gl. 62 aar.
23/3-1754, Nils Hvistas Tamburs Søn, begravet i fattig Jorden Klochen 12, gl. 5 aar.
26/3-1754, Kirstj Nilsdatter af gangen Søren Christensens Enche, begravet i Kierchens Jord Klochen 1 med (Store?) Kloche, gl. 80 aar 6 m.
27/3-1754, David Garvers Søn barn hiemme døbt, begravet i Kierchens Jor Kl. 12, gl. ½ dag.
28/3-1754, Nils Hansen fattig foget, begravet i fattig Jorden Kl. 12, gl. 68 aar.
28/3-1754, Nils Enersen Schoflecher som Nylig hidkommen til byen bevilget frj Jord i fattig Jord, gl. 46 aar.

1/4-1754, Elef Pedersens datter paa Blegebachen, begravet i Kierchens Jord (Kl.) 12, gl. 5 uger.
19/4-1754, Morten Skreders Søn, begravet i Kierchens Jord Klochen 12, gl. 22 aar.
19/4-1754, Svend Prosens datter, i Kierchens Jorden Klochen 12, gl. 3 aar.
?7/4-1754, Erich Jensen Smittes 2 den Søn begravet i Kierchens Jorden Klochen 12, gl. 2 aar mindre 1 moned.
??/4-1754, Erich Jansen Betienter ved Told... (Nederst på siden og bortslitt).
?? /4-1754, Jens Nilsen Høgh Saug..., begravet Klochen 12 i fattig Jorden, gl. 42 aar.

7/5-1754, Peder Larsens Enche, begravet i Kierchens Jord med 2de smaa Klocher, gammel 78 aar mindre 3 moneder.
15/5-1754, Frans Levins Organisters Kone, negr. i Kierchens Jord med alle Kl. og forud ringen, gl. 62 aar.
16/5-1754, Zacharias Simonsen Wijsseltoftes (Wesseltoftes) Hustrue, begravet i Kierchens J. med alle Klocher og forud med det beste Klæde på Alteret og Prædichestolen beklæd og da Liig Prædichen var til Ende i alders 42 gick hiem til sit saa som hun af .. hun blef til Kierchegaarden hen baaren.
17/5-1754, Tobias Christensens død fød Søn, begravet i Kierchens Jord Kl. 12.
28/5-1754, Svend Jørgensens Søn, begravet i Kierchens Jorden Klochen 12, gl. 2 aar.
28/5-1754, i samme Kiste Ole Solvesens død fød.

1/6-1754, Marte, Hendrich Betienters Enche paa Lie af Johannes Sverters huus, begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 60 aar.
6/6-1754, Søren Pauses Søn, begravet kl. 12 i Kierchens Jord, gl. 3 aar.
7/6-1754, Hellech Olsen Saugm(esters) Søn, begravet i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 1 aar.
11/6-1754, Hertvig Felbr (Felbereder) svends Søn, begravet i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 2 aar.
26/6-1754, Torgier Anonsens datter, begravet i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 4 ugger.
29/6-1754, Halvor Larsen Saugdrengs datter, begr. i fattig Jorden Kl. 12, gl. 5 ½ aar.

1/7-1754, Christen Arveschofs datter, begr. i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 1 ½ aar.
??/7-1754, Augustinus Halvorsens Søn, begravet i Kierchens Jord Klochen 12, gl. 5 ½ aar.
??/7-1754, Aslach Mogensens Kone, begr. i Kierchens Jord Klochen 12, gl. 70 aar.
(Samme dato) ??/7-1754, Gregers Paruchmagers Søn, begr. (Kl.) 12 i Kierchens Jord, gl. 4 ugger.
13/7-1754, Hans Jensen Flaademands Søn, begravet i Kierchens Jord (Kl.) 12, gl. 3 aar.
15/7-1754, Lars Jonsen Schreder, begravet udj fattig Jorden Kl. 12, gl. 94 aar.

2/8-1754, Jan Seifert bogbinders datter, begravet i Kierchens Jord (Kl.) 12, gl. 1 ½ aar.
10/8-1754, Kiel Thommesens datter, begravet i Kierchens Jord (Kl.) 12, gl. 3 aar.
12/8-1754, Anders Levorsens Søn, begravet i Kierchens Jord (Kl.)12, gl. 8(?) aar.
14/8-1754, Knud Mathiasens datter, begravet i Kierchens Jord Kl. 12, gl. 2 aar.
16/8-1754, Jan Olsen Bottelsens Søn, Begravet i Kierchens Jord (Kl.) 12, gl. 3 aar.
22/8-1754, Torgier Hansens Søn fra Sillejord, begravet i Kierchens Jord (Kl.) 12, gl. 2 ½ aar.
24/8-1754, Christen Hansen Schomagers datter, begravet i Kierchens Jord (Kl.) 12, gl. 3 aar.
28/8-1754, Tollef Olsen fra Jerdals (Hjartdals) datter, begravet for fattig dom i fattig Jord, gl. ½ aar.
29/8-1754, Jan Olsen Bottelsens Søn, begravet udj Kierchens Jord Klochen 12, gl. 1 ½ aar.

7/9-1754, Biøn Elefsens Enchedatters Søn, begr. i Kierchens Jord (Kl.) 12, gl. 3 aar.
7/9-1754, Anders Andersen paa Lie Saugen, begravet i Kierchens Jord Kl. 12, gl. ...(bortslitt).

(Her mangler resten av 1754 og nesten 9 måneder av 1755. Ny side og ny håndskrift. Den første linjen er det mye blekksøl over:)
16/9-1755, .......... Søn kl. 12 i Sacristiet .........
20/9-1755, Stuusgaards hiemme døbte Barn i Kirrchens Jord, gl. ??
3/10-1755, Tollef Sondresens Barn i Kirkens Jord Kl. 12, gl. 1 ½ aar.
6/11-1755, Tomas Rusches i Kirkens Jord Kl. 12, gl. 1 aar.
25/11-1755, Mestr. Anders Hansens barn i Kirkens Jord Kl. 12, gl. 1 aar. d.(død) 21 Nov.
1/12-1755, Peder Bingholtes ”Lusten”(?) i Kirkens Jord med 2de Smaa Klockers Ringen....
3/12-1755, Morten Tygesens h. (hiemme) døbt i Kierkens Jord med 2 smaa Klocker.
3/12-1755, Jacob Jacobsens datter paa Lie Saugen i den Nye Kiercke gaard Kl. 12, gl. 3 aar.
23/12-1755, Ole Andersen Be.... i Kirkens Jorden, gl. 57 ½ aar.

Fra ministerialbok 3 (1755 – 1791) har jeg tatt med de begravelser for 1755 som manglet i no. 2:
4/1-1755, Ole Hansøn i Kirkens Jord med dend Store Klokes ringen, gl. 62 aar.
9/1-1755, Maren Hyll i Kirkens Jord med 3de Klokers ringen, gl. 22 aar.
10/1-1755, Christense Abrahams Datters Barn i Kirkens Jord kl. 12, gl. ½ aar.
11/1-1755, Marthe Pedersdatter i Kirkens fattige Jord kl. 12, gl. 40 aar.

10/2-1755, Halvor Nielsøns barn i Kirkens Jord kl. 12, gl. 6 uger.
10/2-1755, Gertrud Chatarine Klomand med fuld Ceremonie, gl. 62 aar.

7/3-1755, Aasbiøn fra Aaslands Stranden. i Kierkens Jord Kl. 12, gl. 40 aar.
7/3-1755, Hellic Olsøns tvende §

5/1-1756, Peder Evensen Enkes barn i fattig Jorden Kl. 12, gl. 2 ½ aar.
10/1-1756, Trul Pedersens barn i Kierchens Jord Kl. 12, 13 uger gammel.
16/1-1756, Abelone, Mads Walebøes i Kirkens Jord med den Store Klockes Ringen, gammel 70 aar.
16/1-1756, Johanne Høeg i fattig Jorden Kl. 12, gl. 64.
19/1-1756, Niels Olsens Barn i Kirkens Jord Kl. 12, gl. 5 uger.
19/1-1756, Ole Olsen Døls barn i Kirkens Jord Kl. 12, gl. 1 aar.
29/1-1756, Madame Zedsel Monch (Munch?) i Kirkens Jord med fuld ceremonie, gl. 69.

4/2-1756, Mogens Jensens barn i Kirkens Jord Kl. 12, gl. 3 uger.
14/2-1756, Anne Simonsdatter fuld Ceremonie og Liig Prædichen Testamente, gl. ... (bortslitt).
21/2-1756, Anders Børresen i Kirkens Jord Kl. 12, gl. 42 aar.
25/2-1756, Ole Cornelius Enke i fattig Jord Kl. 12, gl. 65 aar.
25/2-1756, Christian Garver i Kirkens Jord med den Store Kl. ringen, gl. 49 aar.

13/3-1756, Claes Brinck i Kirkens Jord Kl. 12, var en schrede(?), gl. 31 aar.
15/3-1756, Mestr. Simon Bruuns barn i Kirkens Jord Kl. 12, gl. 8 aar.
24/3-1756, Erich Kiøbenhafners barn i Kirkens Jord Kl. 12, gl. 10 uger.
24/3-1756, Iver Olsen Tambours barn i Kirkens Jord kl. 12, gl. 3 aar.
31/3-1756, Inger Magrethe Duus i Kirkens Jord med den Store Klockes ringen, gl. 30 aar.

3/4-1756, Christian Follestad i Kirkens Jord, kl. 12, gl. 61 aar.
3/4-1756, Hans Mortensens barn, gl. 9 uger.
4/4-1756, Schellerg i Kirkens Jord med fuld Ceremonie, gl. 56 aar.
17/4-1756, Lars Pedersens Kone paa Blegebakken i Kirkens Jord Kl. 12, gl. 46 aar.
17/4-1756, Anders Levorsens død fød barn som blev lagt i kisten hos oven....dtrs liig.
22/4-1756, Hans Larsen i Kirkens Jord Kl. 12, 41 aar.
30/4-1756, Biøn Elefsens Kone i Kirkens Jord Kl. 12, gl. 88 aar.

3/5-1756, Peder Storms Kone i Fri Jord Kl. 12, gl. 47.
3/5-1756, Johannes(?) Krabbes barn i Kirkens Jord Kl. 12, død strax efter fødselen.
5/5-1756, Thor Nielsen Guldsmid i Kirkens Jord Kl. 12, gl. 64 aar.
5/5-1756, Malene Cato i Kirkens Jord med den Store Klochen, gl. 62 aar.
?/5-1756, Mestr. Aalborgs barn i Kirkens Jord Kl. 12, gl. 14 dage.
?/5-1756, Madame Resch i Kirkens Jord med fuld Ceremonie, gl. (først skrevet 61 som er strøket over) 49.
22/5-1756, Bent Langelies barn i Kirkens Jord Kl. 12, gl. 3 ½ aar.
??/5-1756, Nicolay Wevers K(one) i Kirkens Jord med den Sore Kloche ½ time, gl. 54 aar.
29/5-1756, Realv Johan nedlagt i Kisten død strax efter fødselen.

1/6-1756, Ole Jonasens barn i ... Jord Kl. 12, gl. 9 uger.
?/6-1756, Peder Juel i Kirkens Jord Kl. 12, gl. ... (bortslitt).
9/6-1756, Bomhof i Kirkens Jord ... med den Store Kl. Ringen, gl. 67 (61?) aar.
22/6-1756, Ole Madsens barn i Kirke Jord Kl. 12, gl. 1 ½ aar.

7/7-1756, Jacob Anunsens barn i Kirkens Jord, kl. 12, gl. 1 ½ aar.
10/7-1756, Anders Jacobsens tvilling børn i Kierkens Jord Kl. 12, døde strax efter fødselen.
20/7-1756, Aslach Mogensen i Kirkens Jord Kl. 12, gl. 68 aar.
27/7-1756, Hover Peruqemagers død føde barn i Kirkens Jord Kl. 6 efter ....

1/8-1756, Peder Storm efter ordre i Kirkens Jord, gl. 61 aar.
7/8-1756, Jens Tronsens barn i Kirkens Jord Kl. 12, gl. 1 aar.
18/8-1756, Elias Vinthers dødføde barn i begravelsen under Sacristiet.
20/8-1756, Tobies Hofgaards Søn i Kirkens Jord med den Store Klockes Ringen, gl. 14 dage.

1/9-1756, Jochum Wevers barn i Kirkens Jord Kl. 12, gl. 8 dage.
1/9-1756, Christen Arveschou i Kirkens Jord, Kl. 12, gl. 45 aar.
4/9-1756, Even Lycke i fattig Jord Klocken 12, gl. 32 aar.
20/9-1756, Karen Thorsdatter tilhørende hos Lars Steensaasen, hendes uægte dødføde barn i Kirkens Jord Kl. 12.
Barnets fader er en Soldat ved Capitaine Plaisners Compagnie hvilken hun og ..... bevitning .... vert med første Trolovelse.

12/10-1756, Mester Rasmus Schoug Hattemagers barn i Kirkens Jord, Kl. 12, gl. 14(?) aar.
23/10-1756, Truls Krabbe i Kirkens Jord Kl. 12 med 2de smaa Klochers Ringen, gl. 56(?) aar.
30/10-1756, Usgaards barn i Kirkens Jord med den Store Klockes Ringen, gl. 4 ½ aar.

3/11-1756, Madame Trost i Kirkens Jord med alle Klochene, gl. 64 aar.
21/11-1756, Peder Elevsens barn i Kirkens Jord Kl. 12, gl. 10 uger.
23/11-1756, Jan Emstermand en Holender i Kirkens Jord Kl. 12, gl. 45 aar.

6/12-1756, Niri Heljesen i fattig Jorden, gl. 64 aar.
23/12-1756, Talie Heljesens barn i fattig Jorden, gl. 1 ½ aar.
30/12-1756, Ingeborg Rasmusdatters Moder i fattig Jorden, gl. 56 aar.
30/12-1756, Gertrue Josephsdatter i fattig Jord, gl. 52 aar.
30/12-1756, Søren Olsens barn i fattig Jord med Giertrue Josephsdtr., gl. 1 aar.

12/1-1757, Peder Wigværing i Kiekens Jord Kl. 12, gl. 45 aar.
18/1-1757, Halvor Danielsens Kone i Kirkens Jord med fuld cermonie, gammel 35 aar.
19/1-1757, Hr. Jørgen Frid. Roses datter i Kirkens Jord med den Store Klochens Ringen, gl. 25 aar.
26/1-1757, Postmester Holst i Kirkens Jord med fuld Ceremonie, gl. 53 aar.

8/2-1757, Sophia Siversdatters barn i fattig Jorden, gl. 15 ugger.
23/2-1757, Lars Hermansen i Kirkens Jord, Kl. 12. Ringet lidet lengere end sædvanlig. Gammel 30 aar.
24/2-1757, Thomas Knudsens barn i Kierkens Jord Kl. 12, gl. 3 aar.

3/3-1757, Rasmus Nielsen i Kirkens Jord med fuld Ceremonie, gl. 74 aar.
8/3-1757, Madame Rasch i Kirkens Jord med fuld Ceremonie, gl. 36 aar.
11/3-1757, Christen Adriansen i Kirkens Jord kl. 12, gl. 67 aar.
11/3-1757, Hans Kones Ligeledes, gl. 63 aar.
11/3-1757, Erich Gundersens barn Lagt i Kisten med det Eene overnevnte Lig, gl. 1 ½ aar.
21/3-1757, Bent Langelies barn i Kirkens Jord Klochen 12, gammel 14 ugger.
28/3-1757, Jan Olsens barn i Kirkens Jord Klochen 12, gl. 30 ugger.

6/4-1757, Isach Thomsens barn i Kirkens Jord Kl. 12, gamel 9 ugger.
6/4-1757, Ingeborg i fattig-huset i fattig Jorden, gl. 41 aar.
14/4-1757, Thomes Skrædder i Kirkens Jord med den store Kloches Ringen, gl. 71 aar.
16/4-1757, afg(gagne) Carl Tambors Enche i fattig Jorden, g. 85 aar.
16/4-1757, Jacob Wedsels Kone i Kirkens Jord med fuld Ceremonie og Liig Prædichen, gl. 35 aar.
26/4-1757, Jørgen Svendsens Hustru i ”Høy” Jord, gl. 70 aar.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no