ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kirkebøker for Skien

Trolovelser og Vielser 1659 - 1679

Oppdatert 31.10.2021

Transkribert av G.S. 1995.

Søk på denne siden: Hold nede [CONTROL] og trykk [F].


Andre vielser i Skien:
| 1659-1679 |
| 1716-1757 | 1757-1791 | 1791-1814 |
| 1815-1843 |


Noen forkortelser:
Trol. = Trolovet = Forlovet.
Cop. = Copulert = Viet.
Cav: = Caveringsmænd = Vitner = Forlovere.
Caut. = Cautionister = Vitner = Forlovere.


Brudevielser udj Skeen fra d. 19 Novemb. 1659 oc siden frembdelis. Sognepræst Jesse Madtzøn.

Cop. 20/11-1659, Helge Jacobsøn, En Tømmermand oc hans faste-qvinde, Birritte Haraldsdatter 

Cop. 11/12-1659, Peder Jenssøn, Schredder oc Kiøbmand oc som festemøe, Anne Adamsdatter 

Cop. 8/1-1660, Tolleff Rasmussøn, en Borger oc Kiøbmand oc som festemøe, Elline Olufsdatter 

Cop. 19/2-1660, Gudmund Erichsøn Buntmagger med en pige, Johanne Jensdatter 

Cop. 8/7-1660, Niels Turesøn Tømmermand med en pige, Boild Arnesdatter 

Cop. 15/7-1660, Oluf Pedersen Sump med en Enke, Johanne Matzdatter 

Cop. 29/7-1660, Erich Ingebretzøn med en Pige, Maren Andersdatter 

Cop. 5/8-1660, Oluff Tormoesøn med sin Kramket(?) feste qvinde, Ellen Tormoesdatter 

19/8-1660, Knud Povelsøn med en Pige, Dorde Simensdatter 

16/9-1660, Bent Clementzøn Corporal med en Pige, Boryld Olufsdatter 

14/10-1660, Jacob Nielson Kiøbmand oc hans kiere festemøe, Kirstine Jensdatter 

27/10-1660, Morten Andersen Kart oc hans festemøe, Gunild Lauritzdatter 

4/11-1660, Anders Toerdsøn Murmester med sin kranked festeqvinde, Karen Svendsdatter 

11/11-1660, Mogens Erichsen Jempter med en pige, Maren Hansdatter 

11/11-1660, Morten Oluffsøn med sin festemø, Maren Erichsdatter 

2/12-1660, Hans Ifversøn, Velfornehm, Raadmand oc hans kiere trolofved festemøe n. Av-dydig oc Gudfrøchtig pige, Magdalene
Jessedatter 

2/12-1660, Oluf Simensøn Rytter oc hans festemøe, Birrethe Joensdatter 

27/12-1660, Niels Bentzøn i Hielden med sin faste qvinde, Catharina Madtzdatter 

6/1-1661, Michel Zachariasøn Shomagger med sin Festemøe, Else Clausdatter 

13/1-1661, Anders Pedersen med festemøe, copul. udi høipred., Dorde Barhnholt 

20/1-1661, Joen Povelsøn med sin festemøe, Sara Rasmusdatter 

27/1-1661, Giert Isaachssøn med sin K. festemøe (Det står skrevet "Falck" over hans navn. Dette er trolig ført på senere.), Dorethe
Hansdatter 

3/2-1661, Peder Jørgensen Tindstøber med sin Trolovede, Birrite Evensdatter 

17/2-1661, Niels Olufsøn Rytter med sin trolofved, Anne Lauridtzdatter 

24/2-1661, Peder Olufsøn Rytter med en Encke, Martha Jensdatter 

3/3-1661, Christian Fetting Møller med en Encke, Anne Nielsdatter 

10/3-1661, Niels Thomesøn Bødichers med sin festemøe, Karen Andersdatter 

28/4-1661, Harald Ahsersøn med sin festemøe, Karen Olufsdatter 

5/5-1661, Peder Eschildsøn Schræder med en Encke, Elisabeth Christensdatter 

12/5-1661, Carl Lauritzøn med sin trolofved, Maren Elofsdatter 

23/5-1661, Rasmus Pedersøn med sin trolofved k. festemøe, Karen Gierdtzdatter 

26/5-1661, Niels Pedersøn Thveten med sin festemøe, Else Jensdatter 

26/5-1661, Svend Svendsøn Rytter med sin festemøe, Kirsten Ifversdatter 

3/6-1661, Staffen Holgersøn , Margarethe Steensdatter 

16/6-1661, Gutorm Christensøn Saugdreng, Synnof Andersdatter 

16/6-1661, Halvor Jacobsøn, Kiersten Jensdatter 

30/6-1661, Anders Erichsen, Maren Olufsdatter 

7/7-1661, Svend Andersen Kart, Sidtzel Rasmusdatter 

21/7-1661, Tobias Christensøn, Ellen Lauridtzdatter 

28/7-1661, Rasmus Ifverson, Ragnhild Olufsdatter 

28/7-1661, Søfren Ofvesøn med sin trolofvede kiere festemøe, Judithe Isaachsdatter 

18/8-1661, Biørn Mickelsøn, Maren Caspersdatter 

18/8-1661, Jacob Povelsøn, Inger Anundsdatter 

25/8-1661, Oluf Halvorsen Saugm: med en Encke, Taran Aslachsdatter 

25/8-1661, Andor Anderson Corporal, Marthe Joensdatter ?Jens? 

26/8-1661, Claus Hansen Berg Leutenant, Berte Michelsdatter Thrane 

8/9-1661, Lauritz Ingvoldsøn Schomager, Maren Nielsdatter 

15/9-1661, Oluf Gierstsøn, Tore Hansdatter 

22/9-1661, Anders Gundersøn, Kirsten Andersdatter 

13/10-1661, Søfren Haraldsøn, Mette Andersdatter 

20/10-1661, David Davidseøn, Velfonehm, - med sin avdydig festemøe, Kirstine Jessedatter 

10/11-1661, Anders Olufsøn Prip med sin festemø, Maren Christensdatter 

10/11-1661, Morten Andersen Fendrich, Karen Vetlefsdatter 

17/11-1661, Jørgen Hendrichsøn, Velfornehm mand med sin K. festemøe, Else Pedersdatter 

8/12-1661, Peder Matzøn Schøtte med sin trolofved, Giertrud Lauritzdatter 

8/12-1661, Jacob Pederson, Velagt mand,  , Kirstine Pedersdatter 

27/12-1661, Strømme Olufson Saugm. med en Encke, Maren Rasmusdatter 

1/1-1662, Oluf Hansen copulert med en pige, Anne Guliksdatter(?) 

5/1-1662, Tomas Rasmuss: cop. med en pige, Giertrud Olufsdatter 

5/1-1662, Jacob Ulfsøn Kaaberslager cop: udi høy præd: med en pige, Johanna Joensdatter 

19/1-1662, Povel Olufsøn, Her, Sognepræst til Søfde, med en pige. (Søfde=Sauherad), Kierstine Pedersdatter 

23/2-1662, Povel Michelsøn Madthiener i Schien, med en pige, Sophia Isaachsdatter 

1/4-1662, Jens Tordsøn schreder, med en Encke, Kiersten Nielsdatter 

6/4-1662, Lauritz Knudsøn Møller med en pige, Anne Olufsdatter 

20/4-1662, Vetlef Pedersøn Feys med en Encke, Lifve Anundsdatter 

11/5-1662, Reinert Lauridtzøn med en Encke, Anne Christensdatter Lund 

1/6-1662, Christen Joensøn Tømmermand med, Marthe Olufsdatter 

1/6-1662, Peder Andersøn Lund med en pige, Birretta Lauridtzdatter 

13/7-1662, Hans Olufsøn Arbeidtzdreng med, Guri Alfsdatter 

13/7-1662, Hendrich Søfrensøn cop: udi høypred: med en Pige, Anne Lucasdatter Tideman 

10/8-1662, Jens Lauridtzøn Smed med en pige, Karen Elofsdatter 

5/10-1662, Svend Olufsøn Saugdreng med en pige, Giertrud Olufsdatter 

19/10-1662, Hendrich Christophersøn schreder med en pige, Anne Søfrensdatter 

26/10-1662, Peder Jenssøn Schomager med, Torbor Olufsdatter 

27/12-1662, Johan Busch cop: udi høypred: med en Encke, Karen Clausdatter 

1/1-1663, Jens Søfrensøn Svorenskrifver udj Raabygdelag, med sin Festemøe, Karen Cornelidatter 

1/2-1663, Niels Pedersøn Arbeidtzmand med sin festemøe, Jøran Olufsdatter 

8/2-1663, Oluf Ingebretzon Snedicher med sin festemøe, Marte Olufsdatter 

1/3-1663, Anund Erichson Arbeitzmand, Anne Lauritzdatter 

18/3-1663, Oluf Guldbrandtzøn Saugmester med en Encke, Tore Carlsdatter 

3/5-1663, Ofve Halvordson Arbeidtzmand med sin festeqvinde, Ursele Syfversdatter 

10/5-1663, Evind Rasmussøn Murmester med sin feste qvinde, Maren Christensdatter 

21/6-1663, Joen Pedersøn Viigværing med sin festemøe, Maren Isaachsdatter 

24/6-1663, Tomas Lauritzøn, Maren Gundersdatter 

5/7-1663, Christen Olufsøn paa Snibetorp, Birethe Ambiørnsdatter 

19/7-1663, Claus Matthiessøn Toldbetienter , Kiersten Olufsdatter 

23/8-1663, Søfren Christenson Kleinsmed, Anne Jacobsdatter 

23/8-1663, Jens Torgiersøn Saugm., Kiersten Torkildsdatter 

29/9-1663, Niels Matzøn Schræder, Anne Lauridtzdatter 

4/10-1663, Jan Hanssøn Finck, Dorde Gertzdatter 

1/11-1663, Hendrich Jostesøn Kong. Majestets foget udj Bamle, med sin festemøe, Kirstine Syversdatter 

8/11-1663, Jacob Jacobsøn Gulds:(smed), Maren Erichsdatter 

8/11-1663, Hendrig Lazarisøn, Kiøbmand, Maren Pedersdatter 

22/11-1663, Georg Orhe med sin trolofved festemøe, Johanna Andersdatter 

27/12-1663, Peder Jenssøn Arbeidtzmand, med sin festemøe, Aaste Aamundsdatter 

1/1-1664, Joen Mogenssøn Skredder, med sin Festemøe, Karj Joensdatter 

3/1-1664, Goute Hanssøn Fossemand med, Anne Christensdatter 

31/1-1664, Halvor Søfrensøn med sin festemøe, Inger Gerdtzdatter 

2/2-1664, Anders Christensøn Snedicker med sin festemøe, Karen Lauritzdatter 

7/2-1664, Joen Christensøn Arbeitzmand, Mette Olufsdatter 

21/2-1664, Halvor Lauritzøn Spillemand, med sin trolofvet, Maren Povelsdatter 

13/3-1664, Jens Matzøn Corporal, Adriane Detlofsdatter 

19/6-1664, Svend Rasmussen, Else Søfrensdatter 

26/6-1664, Oluf Niresøn, Kongl: Mayest: Foget ohe Tellemarken med sin festemø, Kirsten Isaachsdatter 

10/7-1664, Svend Svendson Snibetorp med en pige, Karen Christensdatter 

17/7-1664, Oluf Svendsøn paa Lundetangen med en Enke, Kiersten Pedersdatter 

28/8-1664, Søfren Pederson Schomager, Barbara Davidsdatter 

4/9-1664, Elling Aaselsøn Saugdreng cop. med, Ellen Bertilsdatter 

18/9-1664, Anders Tordsøn Muurmester cop. med, Anne Olufsdatter 

23/10-1664, Junger Trugelsøn Schomager cop. med, Aase Simensdatter 

6/11-1664, Niels Olufsøn Saugmester ved Herre, med , Gundbor Torstensdatter 

20/11-1664, Carsten Hansson cop. med, Annicken Michelsdatter 

11/12-1664, Hans Petersøn cop. med, Ellen Povelsdatter 

11/12-1664, Ifver Christensøn Aasterød, med, Birrete Erichsdatter 

27/12-1664, Erich Andersøn Tømmermand med , Johanne Alfsdatter 

1/1-1665, Gert Janssøn Bomhoff en Kræmmer, Karen Jacobsdatter 

22/1-1665, Peder Lauridtzøn Byeschrifver med en pige, Ide Pedersdatter 

29/1-1665, Søfren Andersøn Tømmerfoget med en pige, Karen Hansdatter 

12/2-1665, Rasmus Hanssøn med en pige, Karen Hansdatter 

15/2-1665, Borckard Dirichsøn Schær horn, med en pige, Hendrichen Jochimsdatter Schack 

11/6-1665, Christen Hanssøn Aarup med en Encke, Dorde Petersdatter 

25/6-1665, Hans Kieldsøn Saugdreng med en pige, Maria Nielsdatter 

9/7-1665, Peder Jenssøn, Velhafne Borgermester, med en Encke, Anna Maria Wolfsdatter 

16/7-1665, Anders Søfrensøn en Kiøbmand med en pige, Reignild Hansdatter 

3/9-1665, Jens Elofsen cop. med, Anne Rasmusdatter 

29/10-1665, Hans Lauritzøn i Hielden cop. med , Sidtzel Rasmusdatter 

5/11-1665, Søfren Hanssøn , Dorde Ambiørnsdatter 

27/12-1665, Ingvold Lauritzøn Schomager, Margrete Matthiesdatter 

27/12-1665, Carsten Tygesøn Schrædder, Johanna Kieldsdatter 

1/1-1666, Hendrich Janssøn vefver, Anne Nielsdatter 

7/1-1666, Jørgen Carlsøn cop. med en Encke, Maren Halvordsdatter 

4/2-1666, Jacob Rasmussøn i Hielden, Johanna Jensdatter 

11/2-1666, Jens Amphrodtzøn cop. med en pige, Anne Gerdtzdatter 

22/4-1666, Morten Lauritzøn Kaars, cop. med, Maren Søfrensdatter 

27/5-1666, Jacob Anderssøn cop. med en pige, Ingebor Torckelsdatter 

4/6-1666, Peder Anderssøn Saugdreng, Karen Pedersdatter 

5/6-1666, Anders Pederssøn cop. med en Encke, Karen Henningsdatter 

17/6-1666, Isaach Torstensøn cop. med en pige, Ellen Hansdatter 

24/6-1666, Simen Andersøn cop., Anne Jacobsdatter 

8/7-1666, Stephen Olufsøn cop. med en pige, Karen Andersdatter 

29/7-1666, Christen Anundsen cop. med en pige, Karen Fredrichsdatter 

5/8-1666, Jørgen Trugelsøn, Hillebor Stephensdatter 

26/8-1666, Stephen Holgersøn, Marthe Knutzdatter 

18/11-1666, Erich Trugelsøn cop. med en pige, Dorde Andersdatter 

25/11-1666, Søfren Olufsøn cop. med en pige, Gunild Olufsdatter 

2/12-1666, Niels Nielsøn, Karen Bendtzdatter 

9/12-1666, Elias Olufsøn , Marthe Rasmusdatter 

26/12-1666, Frantz Christensøn, Bondelensmand cop. med en pige, Karen Hendrichsdatter 

30/12-1666, Harald Ashersøn cop. med en pige, Gunild Bendtzdatter 

27/1-1667, Jørgen Povelsøn, Giertrud Andersdatter 

2/1-1667, 24/3-1667, Carsten Hanssøn cop. med pige, Astri Hansdatter 

13/2-1667, 17/4-1667, Jens Christensøn Hoff cop. med en pige, Dorthe Christensdatter 

24/3-1667, 27/5-1667, Ifver Madtzøn, Cathrine Olufsdatter (Olsd.) 

27/1-1667, 21/7-1667, Jacob Olufsøn cop. med en pige, Ingebor Elofsdatter 

14/6-1667, 21/7-1667, Jørgen Pedersøn hos Laugmand. udi Høymesse cop. med , Ambor Rasmusdatter 

29/7-1667, Ikke i Skien, Anders Jensøn Smed trolovet med, Anne Michelsdatter 

16/6-1667, 4/8-1667, Thomas Andersøn, Ambor Andersdatter 

18/8-1667, Anders Kieldsøn, Marthe Madtzdatter 

20/10-1667, Christopher Pedersøn, Inger Isaachsdatter 

10/2-1667, 17/11-1667, Aslach Andersøn, Birethe(Børte) Nielsdatter 

15/11-1667, Ikke i Skien, Lauritz Søfrensøn Gaards saget trolovet med , Anne Jensdatter 

25/9-1667, 27/12-1667, Anders Erichsøn Plankeschær., Maren Torsdatter 

27/5-1667, 29/12-1667, Joen Isaachsøn, Dorde Knudsdatter 

27/1-1667, 5/1-1668, Magnus Povelss. cop. med sin trolofvede, Dorde Tallagsdatter 

26/12-1667, 9/2-1668, Jan Lorentzøn Høyer cop. med sin trolofved festemøe , Cathrine Tevesdatter Busch 

6/1-1668, 16/2-1668, Ole (Oluf) Svenningsøn (Svennungsøn), Karen Ambiørnsdatter 

15/12-1667, 7/6-1668, Lauritz Andersen Vecter, Maren Nielsdatter 

12/4-1668, 10/6-1668, Michael Lybeke (Luboke) Organist cop. med en Encke, Karen Gertzdatter Trinnepoll 

8/7-1668, Ikke i Skien, Christen Rasmusøn Lensmand i Gierpen Sogn trolovet med en Encke, Karen Hendrichsdatter 

9/8-1668, Peder Andersen Saugdreng, Guri Svendsdatter 

11/5-1668, 29/8-1668, Oluf Solfvessøn cop. med en pige, Ellen Axelsdatter 

15/7-1668, 29/8-1668, Syfver (Syver) Hanssøn som tiente Cornelis Janss. med sin trolofvede (pige), Kiersten Andersdatter 

29/9-1668, 25/10-1668, Jan Hendrichsøn cop. med en pige , Margrete Ingebredtzdatter 

23/9-1668, 1/11-1668, Oluf Andersøn cop. med en pige, Ellen Halfvorsdatter 

4/10-1668, 22/11-1668, Jørgen Halvorsøn cop. med en pige, Inger Olufsdatter 

11/10-1668, 6/12-1668, Trugels Nielsøn Krabbe cop. med en encke, Kiersten Andersdatter Lund 

9/9-1668, 26/12-1668, Niels Ingebretzøn hos Johan Busch cop. med en pige, Anne Frantzdatter 

11/10-1668, 27/12-1668, Joen Pouelsøn cop. med en pige, Karen Halvorsdatter 

13/12-1668, 3/1-1669, Christen Jacobsøn Guldsmed cop. med en pige, Guri Ashersdatter 

6/12-1668, 6/1-1669, Lauritz Michelss. cop. med en pige, Kiersten Stephensdatter 

5/1-1669, 2/2-1669, Hans Jørgensøn Kaarby, Lisbet Berentzdatter, Bruns mand, Lurkone. 

29/1-1669, 28/2-1669, Christen Rasmusøn Schreder, Dorthe Lauritzdatter 

27/12-1668, 21/3-1669, Jens Lauritzsøn cop. med en pige, Anne Hansdatter 

30/3-1669, 2/5-1669, Søfren Christensøn Smed, cop. med en pige, Ellen Lauritzdatter 

26/5-1669, Fredrich Pederss. cop. med en pige, Anne Hansdatter 

5/1-1668, 20/6-1669, Oluf Olufss. copul. med en pige, Birethe Ingebretsdatter 

31/5-1669, 27/6-1669, Juel Joenssøn, Ragnild Andersdatter 

20/7-1669, Ikke i Skien, Niels Jacobsøn trolovet med , Karen Andersdatter 

25/7-1669, Svend Assgudss., Tore Olufsdatter 

28/3-1669, 1/8-1669, Zacharias Erichsøn, Dorthe Svendsdatter 

3/1-1669, 8/8-1669, Gunder Olufsøn? (Kalt Joenssøn i trol.), Birethe Nielsdatter 

29/8-1669, Anders Rasmuss., Maren Hansdatter 

1/6-1669, 29/8-1669, Johan Steensøn Masmester, Karen Anundsdatter 

11/7-1669, 12/9-1669, Bent Svenningsøn, Margrete Gertzdatter 

4/7-1669, 12/9-1669, Oluf (Ole)Torckelsøn, Kiersten Joensdatter 

17/9-1669, Ikke i Skien, Niels Olufsøn, Hr. trolovet med, Elisabeth Hansdatter 

12/9-1669, 17/10-1669, Oluf Tallagsøn, Maren Abrahamsdatter 

3/2-1667, 20/10-1669, Søfren Lauritzs. cop. med en pige , Dorothe Frantzdatter 

1/9-1669, 23/10-1669, Niels Torckelsøn cop. med en Encke, Anne Christensdatter 

19/9-1669, 23/10-1669, Evind Halvordsøn, Ingebor Alfsdatter 

13/4-1669, 23/10-1669, Claus Andersøn Holst, Maren Jensdatter 

16/6-1669, 27/10-1669, Abraham Olufsøn, Ragnild Hansdatter 

25/8-1669, 31/10-1669, Guldbrand Andersøn Lethart, Ellen Rasmusdatter 

21/3-1669, 1/11-1669, Christen Hansøn Kleensmed, Margrete Matthiesdatter 

17/10-1669, 14/11-1669, Erich Pedersøn, Anne Nielsdatter 

15/9-1669, 21/11-1669, Niels Christensøn Aarup., Hed. oc Vellærd, Latinisch, Scholemester., Birethe Jensdatter 

26/10-1669, 24/11-1669, Christen Carlsøn den ældre, Margrethe Søfrensdatter 

29/10-1669, 28/11-1669, Peder Pedersøn Kleinsmed, Maria Jensdatter 

3/1-1669, 12/12-1669, Lauritz Olufsøn cop. med en Encke, Anne Madtzdatter 

22/9-1669, 2/1-1670, Poul Østensøn cop. med en pige, Anne Lauritzdatter 

28/11-1669, 9/1-1670, Peder Erichsøn, Hellie (Hollie) Madtzdatter 

12/12-1669, 16/1-1670, Erich Ingebretsøn, Maren Erichsdatter 

29/10-1669, 23/1-1670, Staphen Rasmusøn, Catharina Caspersdatter 

12/12-1669, 2/2-1670, Grundor Torckelss., Hellie Tiøstelsdatter 

13/1-1670, 6/3-1670, Jacob Lauritzøn schomager, Lifve Anundsdatter 

9/3-1670, Anders Anderss: Borgerm:, Margret Wolfsdatter 

16/3-1670, Ikke i Skien, Niels Giertsøn trolovet med , Mette Pedersdatter 

19/1-1670, 20/3-1670, Lucas Mogensøn, Ingebor Michelsdatter 

2/1-1670, 20/3-1670, Lauritz Søfrenss. Prip, Ingebor Olufsdatter 

29/12-1669, 25/3-1670, Niels Pedersøn Schomag:, Anne Jensdatter 

28/11-1669, 23/5-1670, Torsten Trugelsøn, Aase Eilertzdatter 

25/3-1670, 17/7-1670, Christen Lauritzøn, Dorde Tallagsdatter 

8/4-1670, 17/7-1670, Oluf Erichsøn Tienestedreng, Maren Christensdatter 

2/7-1670, 7/8-1670, Jens Olufsøn Høyer, Elisabeth Sophia Simensdatter 

10/8-1670, Philip Adolph Pauli, Gyri Olufsdatter 

18/2-1670, 9/10-1670, Jacob Jenssøn, Jytte Hansdatter 

17/4-1670, 9/10-1670, Lauritz Trugelsøn Snedcker, Taran Aslachsdatter 

21/1-1670, 16/10-1670, Bertel Hansøn Finck, Kiersten Jensdatter 

23/2-1670, 16/10-1670, Christen Hansøn Smedsvend, Margrete Matthiesdatter 

10/7-1670, 23/10-1670, Bent Gudmundsøn, Anne Jensdatter 

21/10-1670, 9/11-1670, Crispin Von Autgarde, Jusrøn Maria Paus 

14/8-1670, 13/11-1670, Anund Erichsøn Saugm:, Karen Olufsdatter 

4/9-1670, 13/11-1670, Syfver (Sifvert) Lautitzøn, Boel Jensdatter 

18/10-1670, 13/11-1670, Christen Carlsøn den yngre, Anne Hansdatter 

1/11-1670, 30/11-1670, Sthen Hanssøn Brun, Hr., Boell Hansdatter 

14/10-1670, 4/12-1670, Børger Halvorssøn Smed, Guri Olufsdatter 

23/10-1670, 11/12-1670, Hans Poulssøn, Kiersten Halvorsdatter 

20/3-1670, 1/1-1671, Christen Güfversøn Schomager, Lisbet Nielsdatter 

30/1-1671, Ikke i Skien, Niels Torbiørnsøn Hvale udi Romnæs Sogn, trolofved med, Margreta Arendtzdatter 

11/9-1670, 12/2-1671, Anund Knudssøn, Kiersten Rasmusdatter 

10/7-1670, 5/3-1671, Ifver Lauritzøn Saugmest., Kiersten Jensdatter 

24/5-1670, 19/3-1671, Oluf Lauritzsøn Spillemand, Barbara Bendtzdatter 

20/2-1670, 5/4-1671, Gert Jørgenssøn cop. om natten ved-12-slag med (Enken), Maria Jansd. Sl. M. Efvert Trompet. 

16/10-1670, 24/4-1671, Jens Antonissøn, Anne Syfverdtzdatter 

21/5-1671, 18/6-1671, Christen Joensøn Tømmermand, Karen Jørgensdatter 

18/6-1671, Søfren Gregoriusøn, Else Hansdatter 

27/11-1670, 18/6-1671, Jens Tiøstelssøn, cop. ved Gierpen, med, Ellen Halvorsdatter 

9/4-1671, 9/7-1671, Oluf Gunderssøn, Kiersten Olufsdatter 

9/7-1671, Ikke i Skien, Jens Nielsen trolofved med en pige, Maren Andersdatter 

3/8-1671, Ikke i Skien, Poul Olufsøn, Hæd. oc Vellærd Mand Hr., trolofv. med Gudfrøctig pige, Catharina Hendrichsdatter 

13/6-1671, 13/8-1671, Holger Staphensøn, Maren Niriesdatter 

16/7-1671, 20/8-1671, Lauritz Knudsøn Møller, Dorothe Thomasdatter 

Trol. 6/10-1671, (Ikke viet i Skien), Jacob Carlsøn Gynge, trolofved med hans, Anna Michelsdatter 

3/9-1671, 9/10-1671, Oluf Erichsøn Saugmest., Barbara Nielsdatter 

10/5-1671, 15/10-1671, Mogens Ifversøn Schreder, cop. med en pige, Else Andersdatter 

24/9-1671, 29/10-1671, Christen Nielsøn, Anna Ingvoldsdatter 

15/2-1671, 29/10-1671, Jan Jenssøn Høst schomager, Ingebor Andersdatter 

27/8-1671, 1/11-1671, Peder Lauritzøn Tømmermand, Aase Lauritzdatter 

11/1-1671, 1/11-1671, Jørgen Nielsen Thrane, Cathrine Gertzdatter Bractisind.? 

10/9-1671, 5/11-1671, Joen Lauritzøn, Martha Elofsdatter 

8/1-1671, 5/11-1671, Gregers Pedersøn, Sophia Børgesdatter 

Trol. 19/2-1671, Cop. 12/11-1671, Hendrich Hanssøn, Felbereder cop. med en Encke etter Sal. Jacob Kanerts, Birethe Evindsdatter 

Cop. 31/12-1671, Joen Pederssøn cop. udi Propred. med Elisabeth Søfrensdatter 

Cop. 3/1-1672, Halvord Pederss., Maria Fick. 

Trol. 7/11-1671, Cop. 6/1-1672, Anders Jensen, Elisabet Thomasdatter 

Trol. 21/1-1672, Cop. 8/2-1672, Søfren Jenssøn Saugmester., Ingebor Ingebretsdatter 

Trol. 6/1-1672, Cop. 25/2-1672, Jens Pedersøn cop. med en Encke, Karen Laursdatter (Lauritzd.) 

Trol. 28/1-1672, Cop. 17/3-1672, Anders Michelsøn, Groe Biørnsdatter 

Trol. 22/10-1671, Cop. 24/3-1672, Jens Clausøn, Ragnild Giestesdatter 

Trol. 7/1-1672, Cop. 9/4-1672, Jens Jenssøn, Karen Poulsdatter 

Trol. 14/4-1672, Kittel Helgesøn trolofved med, Birethe Brynildsdatter 

Trol. 31/12-1671, Cop. 15/5-1672, Lauritz Hertvigss. Bomhof, Karen Gerdtzdatter Trinpol 

Trol. 26/12-1671, Cop. 27/5-1672, Lauritz Trugelsøn, Ellen Rasmusdatter 

Trol. 26/12-1671, Cop. 2/6-1672, Christen Erichsøn, Johanna Matzdatter 

Trol. 6/9-1671, Cop. 9/6-1672, Oluf Torckelsøn ("trolofved med Dorothe Olufsdatter hos Anders Christensøn"), Dorothe Olufsdatter 

Trol. 16/6-1672, Marckus Pedersøn Kloed, trolofved med , Cathrina Jansdatter Bush 

Cop. 18/6-1672, Jens Mogensøn, Martha Davidsdatter 

Trol. 8/4-1672, Cop. 7/7-1672, Lauritz Olufsøn (Olsøn) Smed cop. med Encke etter Sal. Niels Høg Fendrigs, Elisabeth Jensdatter 

8/4-1672, 28/7-1672, Niels Nielsøn, Karen Jørgensdatter 

27/3-1672, 21/8-1672, Gert Lauritzøn, Maria Hansdatter Nøring 

27/5-1672, 25/8-1672, Joen Mogensøn Schræder, Karen Jensdatter 

24/7-1672, 22/9-1672, Lauritz Lauritzøn Mandstrup cop. med en Encke, Sal. Hans Bentsøns., Maren Evindsdatter 

13/10-1672, Niels Olufsøn, Anne Christophersdatter 

16/5-1672, 20/10-1672, Søfren Knudsøn, Karen Olufsdatter 

28/5-1672, 20/10-1672, Peder Steensøn, Sara Anundsdatter 

27/10-1672, 17/11-1672, Kuudt Moritzsøn., Anne Ingebredtzdatter 

20/10-1672, 24/11-1672, Niels Turesøn, Anne Rasmusdatter 

23/6-1672, 8/12-1672, Matz Erlandsøn, Aase Joensdatter 

20/11-1672, 24/12-1672, Isaach Torckelsøn Kleensmed, Anna Andersdatter 

8/1-1673, Lyder Møller, cop. ved Gierpen med, Inger Vulfsdatter 

27/12-1671, 15/1-1673, Ifver Hanssøn Vice Laugm: cop. ved Gierpen med, Maren Clausdatter 

21/1-1673, Andreas Cornish, Magdalena Jessesdatter 

24/11-1672, 26/1-1673, Anund Olufsøn (Olsen)  i Pustervig, Gunild Andersdatter 

25/9-1672, 9/2-1673, Knud Lauritzøn Tøm. Klensmed, Karen Guldbrandsdatter 

5/1-1673, 2/3-1673, Niels Detlofsøn cop. med en tieneste pige, Groe Olesdatter (Olufsdatter) 

9/3-1673, Thomas Olufs., Her. cop. ved Gierpen, Karen Pedersdatter 

5/2-1673, 16/3-1673, Thomas Petersøn Riderhus, Anne Nielsdatter Thrane 

28/5-1672, 5/6-1673, Moritz Nielssøn cop. paa Søboden, Martha Ifversdatter 

24/11-1672, 8/6-1673, Christen Baarsøn, Gjærtrud Pedersdatter 

12/2-1673, 9/7-1673, Isaach Christensøn cop. i Kircken (Det er under viede skrevet Christen Isaachsøn), Birethe Rasmusdatter 

13/7-1673, Ikke i Skien, Hans Andersøn trol. med, Susanna Hansdatter 

23/2-1673, 3/8-1673, Johannes Andersøn, Maren Poulsdatter 

16/3-1673, 10/8-1673, Verner Olufsøn, Else Pedersdatter 

10/8-1673, Ikke i Skien, Hans Søfrensøn, trol. med, Karen Pedersdatter 

19/2-1673, 17/8-1673, Michel Halvorsøn, Birethe Joensdatter Lund 

3/8-1673, 7/9-1673, Jacob Hanss. Smed, Anna Pedersdatter 

7/10-1673, Lauritz Pedersen Brun, Fendrich ved det Vesterlandske Regiment, Aase Corneliidatter 

26/12-1672, 12/10-1673, Niels Nielsøn cop. med en pige, Anne Svenningsdatter 

20/10-1672, 12/10-1673, Ole (Oluf) Knudsøn, Karen Hannibalsdatter 

8/6-1673, 1/11-1673, Søfren Olufsøn, "trolofved med et qvindfolck", Martha Laursdatter 

22/6-1673, 2/11-1673, Peder Laurssøn (Lauritzøn), Tømmermand, Margrete Svenningsdatter 

10/8-1673, 2/11-1673, Knud Knudsøn, Karen Ingebretsdatter 

29/9-1673, 9/11-1673, Mickel Hanssøn, Annicken Anthonidatter 

19/10-1673, 9/11-1673, Poul Poulsøn Murmest., Anna Poulsdatter 

27/12-1673, Ingebret Olufsøn, Ingebor Jørgensdatter 

5/3-1673, 28/12-1673, Peder Andersøn, Velgiors dreng, Inger Pedersdatter 

17/5-1672, 7/1-1674, Casper Lauritzøn Becker, Schomager, Elisabeth Jensdatter 

19/1-1673, 11/1-1674, Tomas Poulsøn, Anna Steensdatter 

18/1-1674, Torckel Laursøn Snedicker, Anne Tordsdatter 

9/11-1673, 25/1-1674, Ingebret Olsøn, Ingebor Jørgensdatter 

22/3-1674, Ikke i Skien, Ole Pedersøn Marum (Nærum?), trolofved med, Karen Olufsdatter 

27/2-1674, 29/3-1674, Claus Jochimsøn Fick, Vendcke Agustinsdatter Fick 

29/4-1674, Ikke i Skien, Østen Knudsøn, trolofved med, Gjærtrud Christensdatter (Christiansd.?) 

15/7-1674, Peder Knudsøn Tisted, Hr., Karen Jacobsdatter 

9/11-1673, 19/7-1674, Michel Halvorsøn, Martha Lauritzdatter 

7/12-1673, 2/8-1674, Ingebret Lauritzøn, Kjersten Lauritzdatter 

1/2-1674, 30/8-1674, Christen Hansøn, Gunild Joensdatter 

26/7-1674, 6/9-1674, Ole Olesøn, Margrete Clausd. Fent (Fant?) 

21/6-1674, 6/9-1674, Hans Erichsøn, Mette Olsdatter (Olufsd.) 

2/8-1674, 13/9-1674, Anders Andersen Kart, Kjersten Pedersdatter 

13/9-1674, Lauritz Trugelsøn, Sara Lucasdatter 

5/8-1674, 27/9-1674, Anders Olsøn (Olufsen) Naglesmed, Margrethe Andersdatter 

30/9-1674, Ikke i Skien, Trøen Hansøn trolofved med, Guri Halvorsdatter 

29/5-1674, 7/10-1674, Berent Isaachsøn Fabricius, Valborg Pedersdatter 

15/12-1672, 7/10-1674, Daniel Søfrensøn, Gjærtrud Alfsdatter 

10/5-1674, 1/11-1674, Elias Jenssøn Røed Schomager, Barbara Jacobsdatter Siegel 

24/9-1674, 1/11-1674, Jørgen Asbjørnsøn, Anne Tollefsdatter 

4/11-1674, Claus Clausen Køster, Margrete Simensdatter 

4/1-1674, 8/11-1674, Skjøner Olufsøn, Ingebor Rolfsdatter 

18/11-1674, Anders Rasmussøn, Anna Jacobsdatter 

27/11-1674, Hendrich Fredrichsøn, Inger Catharina Joensdatter 

25/10-1674, 27/12-1674, Hans Nielsøn Schomager, Anne Oddesdatter 

27/1-1675, Ikke i Skien, Hans Brynildsøn, Birethe Ingebretzdatter 

22/11-1674, 31/1-1675, Laurs Ingebretzøn, Tønnild Lauritzdatter 

2/2-1675, Ikke i Skien, Peder Laursøn Smed, trolofved med (enke?), Gunild Laursdatter Kart 

6/9-1674, 7/2-1675, Peder Stephensøn (Staphensøn), Inger Nielsdatter 

17/2-1675, Bor Pietersøn, Maren Jacobsdatter 

1/1-1675, 20/2-1675, Peder Andersøn, Karen Nielsdatter 

7/3-1675, 6/4-1675, Christen Christensøn Snedicker, Birethe Hendrichsdatter 

24/1-1675, 13/6-1675, Anders Hansøn, Ingebor Eschildsdatter 

19/7-1674, 13/6-1675, Kjeld Syfverdsøn Buntmager, Margrete Tordsdatter 

10/1-1675, 14/7-1675, Søfren Christensøn Dreyer, Anne Jensdatter 

18/7-1675, Ikke i Skien, Even Jenssøn trolofved med (enke?), Anne Søfrensdatter 

8/8-1675, Johannes Eschildsøn, Maren Christensdatter 

24/8-1675, Stig Andersøn Tonsberg, Mons., oc hans kjereste ærdydige oc Gudfrøctig pige, Anna Clausdatter 

5/8-1674, 26/9-1675, Niels Bendtsen, Lencken Olufsdatter 

16/8-1675, 10/10-1675, Hans Jacobsen Beermand, ControLeur paa ChristianSand, cop. med Erlig dydig oc Gudfryctig pige, Maria Pedersdatter 

24/5-1675, 17/10-1675, Oluf (Ole) Bjørsøn, Dorethe Svendsdatter 

22/11-1674, 27/10-1675, Christian Danielsøn Hyld Hofmand, Catharina Michelsdatter Wolff 

7/11-1675, Aslach Rolfsøn, Karen Knudsdatter 

5/4-1675, 10/11-1675, Peder Jacobsøn Baad, Margrete Lorentzdatter Bøyes 

18/7-1675, 14/11-1675, Rasmus Jacobsøn Smed, Jennert Eenvoldsdatter 

17/10-1675, 21/11-1675, Søfren Knudsøn, Inger Pedersdatter 

3/1-1675, 24/11-1675, Lauritz Gertzsøn, Margrete Poulsdatter 

7/10-1675, 28/11-1675, Isaach Erichsøn, Maren Olufsdatter 

21/11-1675, 26/12-1675, Guldbrand Pedersøn cop. med en Encke, Maren Erichsdatter 

18/2-1675, 2/1-1676, Anund Hansøn, Maren Christophersdatter 

16/1-1676, Isaach Erlandsøn, Anna Havoldsdatter 

24/10-1675, 16/1-1676, Anund Hansøn til vice Laugm:, Anne Jensdatter 

23/1-1676, Ikke i Skien, Taarsten Andersøn trolofved med, Cathrine Haraldsdatter 

26/12-1675, 13/2-1676, Børge Eschildsøn, Ragnild Rasmusdatter 

11/2-1676, 18/3-1676, Anders Lauridtsøn Soelberg, Anna Jensdatter 

25/7-1675, 2/6-1676, Endre Erichsøn Schomager cop. paa Sengen med , Olou (Olouf) Gutormsdatter 

10/3-1676, 9/7-1676, Johan (Jan) Gertzsøn Bractisand, Inger Olufsdatter 

22/8-1675, 23/7-1676, Lauritz Thomesøn, Olou (Olouf)Olesdatter 

9/1-1676, 13/8-1676, Niels Haraldsøn, Anne Jørgensdatter 

3/9-1676, Ikke i Skien, Lauritz Matthiesøn Svensche, trolofved med, Ellen Torgiersdatter 

1/10-1676, Hans Olufsøn Saugdreng fra Soller (Sollen?), Inger Torckelsdatter 

15/5-1676, 8/10-1676, Anund Knudsøn, Maren Olesdatter 

7/11-1675, 29/10-1676, Joen Arnesøn, Kjersten Olesdatter (Olufsd.) 

17/8-1676, 8/11-1676, Lyder Møller, Rachel Trugelsdatter 

10/9-1676, 7/1-1677, Bertel Christensøn Aafos, Inger Halvorsdatter 

2/2-1677, 25/2-1677, Elof Elofsøn, Christentze Olufsdatter 

3/1-1677, 7/3-1677, Robbert (Rubbert) Pedersøn Selevig (Selkrog), Sidtzel Hansdatter Finck 

28/3-1677, Ikke i Skien, Hans Enevoldsøn Kistmacker, trolofved med en Encke, af Lauvigen, Ide Elisabet Reyersdatter 

6/4-1677, 14/5-1677, Lauritz Andersøn Valeby Vigværing cop. udi chorsang med, Johanne Matzdatter 

8/3-1677, 29/5-1677, Oluf Lauritzsøn Oxe Skarsiant cop. udi chorsang med en Encke, Ingebor Torckelsdatter 

7/3-1677, 4/6-1677, Oluf Aamundsøn Saugm., Anne Bjørnsdatter 

24/6-1677, Sthen Pedersøn Saugm., Maren Clausdatter 

26/12-1676, 15/7-1677, Hans Christensøn, Maren Jørgensdatter 

7/2-1677, 22/7-1677, Niels Christensøn Maler, Dorethe Elofsdatter 

15/5-1677, 29/7-1677, Isaach Halvordsøn, Anne Pedersdatter 

12/8-1677, Jacob Wolfsøn Sigel Kaaberslager, Elisabeth Bentzdatter Billenberg 

6/5-1677, 17/8-1677, Mogens Pedersøn, Inger Hansdatter 

25/7-1677, 2/9-1677, Lauritz Corenelisøn, Elisabeth Fendt 

31/1-1677, 5/9-1677, Alexander Adamsøn  Dall, Guldsmed, Sibilla Jansdatter Orhe 

8/8-1677, 3/10-1677, Bertel Borger Glassmester, Dorethe Fick 

26/8-1677, 21/10-1677, Ener Andersøn, Olouv Tordsdatter 

26/8-1677, 24/10-1677, Jacob Rasmusøn, Inger Andersdatter 

16/4-1677, 28/10-1677, Gutorm Olufsøn, Anne Reyersdatter 

7/5-1676, 28/11-1677, Daniel Torstensøn (Taarstensøn), Elisabeth (Lisbeth) Zachariasdatter 

26/12-1677, Anders Rasmusøn, Martha Gundersdatter 

2/2-1677, 27/1-1678, Niels Nielsøn Badtzmand, Marthe Olesdatter (Olufsd.) 

1/1-1678, 30/1-1678, Hendrich Nielsøn Berg Schræder, Kjersten Olesdatter (Olufsd.) 

27/1-1678, Ikke i Skien, Niels Olufsøn Hammersmed trolofved med, Ingebor Joensdatter 

20/2-1678, Oluf Rasmusøn Snedicher, Anna Pedersdatter 

13/3-1678, 17/4-1678, Søfren Christensøn Dreyer, Anne Andersdatter 

22/2-1678, 28/4-1678, Anders Lauritzøn Soelberg, Anna Catharina Simensdatter 

24/2-1678, 1/5-1678, Anders Aamundsøn Rytter, Lisbeth Nielsdatter 

21/4-1678, 20/5-1678, Aamund Børgesøn, Maren Poulsdatter 

17/3-1678, 26/5-1678, Arne Erichsøn Vind Schomager (OBS: denne vielsen er også ført 26/6 s.å.), Annicken Anthonidatter 

9/6-1678, Ikke i Skien, Ifver Giertsøn, trolofved med, Karen Andersdatter 

16/12-1677, 23/6-1678, Joen Tordsøn, Kjersten Laursdatter 

17/3-1678, 26/6-1678, Arne Erichsøn Schomager (OBS: denne vielsen er også ført 26/5 s.å.), Annicken Anthonidatter 

25/1-1678, 7/7-1678, Hans Andersøn cop. med en Encke, Tore Hansdatter 

18/8-1678, Oluf Hansøn, Barbara Nielsdatter 

23/8-1678, Ikke i Skien, Lodvig Albretsøn Blehren, Hr. trolofved med , Pernille Jacobsdatter 

23/6-1678, 25/8-1678, Peder Lauritzøn, Dorde Knudsdatter 

12/4-1678, 8/9-1678, Halvord Tjøstelsøn, Ellen Gundersdatter 

29/9-1677, 22/9-1678, Anders Rasmusøn, Karen Tordsdatter 

13/10-1678, Christen Tordsøn, Elseba Tobiæsdatter 

28/9-1677, 6/11-1678, Jørgen Christensøn Killet schrifv. paa Næs, Inger Andersdatter 

18/8-1678, 10/11-1678, Hans Boesøn, Jennert Hansdatter 

1/1-1678, 17/11-1678, Laurs (Lauritz) Hansøn, Kjersten Ashersdatter 

2/2-1678, 17/11-1678, Jørgen Nielsøn Thrane (Trane), Dorde Christensd. Binderup 

28/11-1677, (Ikke i Skien), Simen Christensøn trolofved med (enke), Sara Lucasdatter 

29/9-1678, 14/12-1678, Gulleg (Gulig) Pedersøn, Margrete Gertzdatter 

18/8-1678, 12/1-1679, Christen Jensen Snedicher, Ingier (Ingjer) Andersdatter 

2/2-1679, Ulf Hansøn, Gunild Matzdatter 

3/11-1678, 2/2-1679, Simen Andersøn, Kiersten Aamundsdatter 

20/11-1678, 2/2-1679, Jacob Bentzsøn, Barbara Søfrensdatter 

12/2-1679, Bertel Lauritzsøn Schieving. (Etter brudens navn står det: "Hora- 4. Pomeridiana."), Anna Maria Wolfgans 

27/10-1678, 23/2-1679, Joen Ingebretzsøn cop. med en Encke, Dorde Svendsdatter 

16/2-1679, 6/3-1679, Syfver Anundsøn, Gunild Jensdatter 

7/5-1679, Michel Isaachsøn. (Etter brudens navn står det: "Hora- 5. Pomeridiana."), Karen Taarsdatter (?) 

9/2-1679, 9/6-1679, Peder Olufsøn Vigværing, Inger Joensdatter 

23/3-1679, 10/6-1679, Peder Olufsøn Gibbosus (Gibbohg) cop. med en encke, Torbor Aasulsdatter 

1/1-1678, 24/6-1679, Peder Tordsøn, Johanna Alfsdatter 

27/4-1679, 29/6-1679, Anders Joensøn, Boel Lauritzdatter 

29/6-1679, Halvor Vetlessøn trolo. med, Karen Knudsdatter 

20/11-1678, 6/7-1679, Gabriel Detlofsøn, Karen Pedersdatter 

9/7-1679, Anders Lauritzøn Soldat, Karen Søfrensdatter 

27/7-1679, Ole Knudsøn Tømmermand, Maren Hansdatter 

30/7-1679, Jacob Jørgensen Mælch Schræder trol. med, Sara Christensdatter 

11/4-1679, 3/8-1679, Niels Aamundsøn, Maren Haraldsdatter 

9/3-1679, 31/8-1679, Taarsten Biørnsøn, Kiersten Ingebretzdatter 

12/2-1679, 20/9-1679, Anders Andersøn Kart, Aase Zachariesdatter 

24/9-1679, Isaach Christensøn Borge, Margrete Simensdatter 

Trol. 31/8-1679, Cop. 28/9-1679, Johannes Matzøn Svensche, Kiersten Tordsdatter Numme 

Trol. 6/7-1679, Cop. 29/9-1679, Anund Knudsøn, Anna Joensdatter 

Trol. 22/10-1679, Anders Nielsøn trolo. med , Alette Antonidatter 

Trol. 28/9-1679, cop. 26/10-1679, Tarald Torgiersøn Soldat, Ragnild Erichsdatter 

Cop. 29/10-1679, Mester Wartom?, Marild Cornish 

Cop. 30/10-1679, Joen Sommer, Anna Wolfsdatter 

Trol. 7/5-1679, Cop. 2/11-1679, Lauritz Olsøn Cop. i Prop: med Lisbet Jørgensdatter 

Cop. 5/11-1679, Hans Lauritzøn, Visit, cop. med Anna, Sal. Arne Bartolomeusens. 

Trol. 11/5-1679, cop. 26/11-1679, Niels Pedersøn Bosmand, Gunild Christophersdatter 

Trol. 30/11-1679, Ole Jenssøn paa Cløster (på Klosteret) trol. med Johanna Lauritzdatter 

Trol. 28/10-1679, Cop. 3/12-1679, Jonas Rasmussøn, Maria Christensdatter 

Trol. 3/12-1679, Peder Andersøn trol. med, Birethe Pedersdatter 

Trol. 14/4-1679, Cop. 10/12-1679, Jochim Kuhr, Dorethea Backmands 

Trol. 21/12-1679, Arsper Pedersøn Køling trol. med, Maren Simensdatter 

Trol. 22/12-1679, Gullig Joenssøn Mørch Fendrich, trol. med Sal. Jørgen Bastiansøns, Anne 

Trol. 26/12-1679, Ingebret Arnesøn, trol. med, Aaste Helgesdatter 

Trol. 27/12-1679, Syfver Jørgensøn trol. med, Guri Zandersdatter 

Trol. 28/12-1679, Jens Nielsøn trol. med, Maren Christensdatter.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no