ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Frogner
Gård nr. 62 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm - post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 19.01.2019


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.
 

Frogner 9 - Frogner nordre - Austad
Gammelt løpenr. 165k. Utskilt fra Frogner(6) i 1866.

Adresse i dag: Sneltvedtv. 48, 3715 Skien.


Frogner bnr 9. Foto: Gard Strøm 29/8-2012.  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier eller bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

 165k

Frogner nordre 

Farver  John Olsen Sørbø 

0 - 3 - 12

Eier av denne eiendommen fra 1866 var John Olsen Sørbø.
Fra 1881: Gunder Olsen Aaraas.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

62 

9

165k

Frogner       

Frogner nordre 

Gunder Olsen Aaraas 

0 - 2 - 6

1 mark 81 øre 


I 1894 ble eiendommen solgt til vognmann Olaus Langerød.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 62

9

Frogner 

Frogner  nordre 

Olaus Langerud 

1 mark 81 øre 


Fra 1932 hadde gartner Karl Andersen eiendommen i kort tid før han solgte til Martin Lie samme år. Byggmester
Th. Thorsnes
kjøpte den i 1934 og solgte den 2 år senere til Tor Andreas Austad.

Husene ble oppført i 1936 av byggmester Th. Thorsnes.

G.br., selveier
Tor Andreas Austad
fra Austad i Tørdal, Drangedal f. 1/11-1901 d. 12/3-1988, s.a. Tor Olsen Austad og Anne Olsdatter Blomstadlia.
g. 1936 m. Aase Maria Lohne fra Lone i Tørdal f. 6/2-1911 d. 10/11-1992, d.a. Jon Taraldsen Lohne og Gunhild Halvorsdatter Stigen.
1. Anne Austad f.
4/9-1938 d. som Anne Austad den 13/1-2019.
2. John Austad f. 1940.
Overtok gården.
3. Tore Austad f. 25/3-1943 d. 16/5-2001 g.m. Anne. Bodde i Fredrik Rodesv. 9 i 1991. 
Br. 1936.

Gårdens besetning i 1950: 1 hest, 4 kyr, 1 ungdyr, 15 griser og 10 høner.
Man har hele tiden også drevet grønsakdyrking her.

Gårdens grenser på 1950-tallet i følge Tor Austad:
”Nord: Sneltvedtveien, øst: Lerkup, syd og vest: Anton Egeland (Frogner 6).”

Han var en av de første andelshaverne i A/L Storemyr Beitelag fra 1950. Han kjøpte 2 andeler.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 62

9

Frogner nordre 

Tor T. Austad 

 1 mark 81 øreFrogner bnr. 6 til venstre. Frogner bnr. 9 til høyre, 17/5-1961. Foto: Widerøe-Polarfly. Eier: Skien Kommune. Arkiv: Telemark museum.

Fra Grunnboka: "Andel av Sneltvedtvegen 48 (Gnr 62, bnr 9) er overdradd til John Austad (11.12.1978)."

G.br., salgssjef ved Mobile, Skien, selveier
John Austad
herfra f. 1940.
g1g m. Wenche Thorenfeldt fra Larvik f. 1938. Ekteskapet oppløst i 1983.
g2g m. regnskapssjef i Mobile AS, Wenche Havenstrøm f. 1949.
Barn i 1. ekteskap:
1. Tor Eivind Austad f. 1968.
Br. 1978.

Kilde: Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004). Etter oppgave fra gårdeieren (utdrag).
Gården er på 50 dekar jord (mold og myrjord). Det blir dyrka korn, poteter, gulrøtter, løk, purre og kål. Melkekyr ble det slutt med i 1967.
Den første traktoren kom i 1948. I dag er her 3 traktorer, et vanningsanlegg og ei korntørke. I tunet står et våningshus fra 1934, som ble ombygd og påbygd i 1970 og restaurert i 1994, og en låve med fjøs og grisefjøs fra 1934, som ble ombygd i 1950.

(C) Gard Strøm.