ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Alfabetisk gårds- og plassregister
Zoom inn: [Control] og + (Større skrift)
Zoom ut: [Control] og - (Mindre skrift)
(Gjelder for de fleste nett-lesere)

Oppdatert 07.03.2023

GÅRDER I GJERPEN Husmannsplasser og underbruk
AUGESTAD HAUKERÅSEN SKOGSRØD Askilsbakken Fekjan under Dale Hjelsmyr under Tufte Leikås under Holt Petersborg under Mæla Setret under Hauen Teigen S under Mo
BAKKEN HJELLEN SKYER Askilsåsen Fislerud under Grini Hobek under Rising Lensmannsøkter Plassen under Dyrkoll Setret under Rising Thunheim under Frogner
BALLESTAD HOLM SNELTVEDT Augons plass Fjell i Luksefjell Holmbakken under Foss Leppen under Løberg Plassen under Enggrav Sildrevika under Mo Toftejordet under Gulset
BAUGERØD HOLT ØDE SOKKA Bakhol Fjeldly under Løberg Holmen under Borgestad Liajordet under Holt Plassen under Eriksrød Simonsjordet under Fossum Torbjørnsrød
BEKKEVOLD HOPPESTAD SOLUM Bakken under Fossum Flata under Fossum Holmen under Rising Lialøkka under Godal Plassen under Ås Sivertrønningen under Riis Tovseplassen under Tufte
BERBERG HYNI STENSRØD Bakken under Ås Flata under Mo Holmen under Ås Liamyra und. Ballestad Putland under Sætre i Lux. Skarpeland under Ballestad Trollsåsen under Grini
BERG HØGSET STRØMDAL Bakkeseter under Bakken Flittig under Mo Hongården under Riis Lia under Bø Puttedalen under Rising Skarva under Mo Tuft under Venstøp
BESTUL HØYMYR STUBBERØD Bakkeskauen under Jarseng Fredrikstad under Økter Hovland under Løberg Lia under Fossum Puttekås under Rising Skauen under Borge Ø. Tuftedalen
BORGE V JARSENG STULEN øvre Ballestadmyra Frydenborg under Gulset Høgli i Luxefjeld Lia under Godal Putten under Gravli Skauen under Bratsberg Tufteputten
BORGE Ø JØNNEVALD STULEN ytre Berglund under Grini Furuset under Gulset Høgli nedre under Grini Lia under Meen Putten under Tufte Skavan Tveitstua under Rising
BORGESTAD KISE SÆTRET Bjørkekollen under Doksrød Gabriels plass und. Foss Høgli øvre under Grini Lien under Tufte Ramsmyr under Fjelldalen Skifjellkåsa Tveit under Løberg
BRATSBERG KJÆR SØLI Bjørklund under Tufte Gaupåsen N. un. Frogner Høgset under Løberg Lien og Åsen und. Tufte Risinghagen Skifjell lille Tveten under Rising
BREKKE  N. KJØLNES SØRBØ Bjørndalen under Bø Gaupåsen S. un. Frogner Hørta under Meen Lifjell i Luksefjell Riisrønningen Skifjellrønningen Tvinnehella under Mo
BREKKE  S. KLEPP TROLLSÅSEN Borgeskogen Geitebua under Bø Ibsens Venstøp Lysa under Sem Roligheten Nedre Skifjell store Tysklandsplassene
BUER KLEVEN TUFTE Borgestadholmen Goberg under Århus Ilen under Ballestad Løberghaugen Roligheten Øvre Skogheim under Ås Vadrette under Gulset
KREPPA VENSTØP Borgestadstranda Grinihagen Jermundsplass under Meen Løbergmyra Rosterdalen under Klepp Skomakerplassen under Ås Vallerdalen under Meen
BØ I LUXEFJ. KRISTIANSFLID VOSSERØDKLEV Bratsbergkleiva Grinilia S. Jonsholet under Sem Løbergrønningen N. Rustan under N. Brekke Skotland under Hyni Vassbrekka under Grini
BØLE KRÅKETO ØKTER Bratsbergrønningen Grinilia N. Justeplass under Fossum Løbergrønningen S. Ryggen under Skifjell Skotten under Gulset Vassenden under Mo
BÅSERØD KÅSA ØVRUM Bratsberghagen un. Ø. Borge Grinimyra Jønholt under Jønnevald Lønnemyra und. Klepp Rød under Kise Skottet under Lid Vattenberg
DALE Seter LAGMANNSGÅRDEN ÅKRE Bratsbergskauen Griniteigen under Grini Jønnevaldsåsen Løvås under Rising Rønningen N. i Luksefj. Skriva under Bø Vebjørns plass
DOKSRØD LANGERØD ÅLTVEDT Bratstad under Økter Grobakke und. Bratsberg Kapteinrønningen under Søli Løvåsen und. Skogsrød Rønningen nedre under Søli Skriva under Foss Vestermo under Mo
DYRKOLL LID ÅMOT Breidablikk under Borge V. Gromstul under Bø Karistua under Roligheten Låven under Meen Rønningen S. i Luksefjell. Skrubberød under Ballestad Vestjordet under Klepp
EIKÅSEN LIMI ÅRHUS Brekkejordet N. Grønli under Tufte Kastdalen under Sem Marker under Grini Rønningen under Ø. Borge Slettekås under Ås Vestly
ENGGRAV LISTUL ÅS Brekkejordet S. Grønsten uunder Bø Kastet under Foss Mauråsen under Tufte Rønningen under Bratsberg Slettene under Mo Vonheim
ERIKSRØD LUKSEFJELL ÅSEN Brennseter Gulsetkåsa Kausanrød under Grini Meenslia Rønningen under Gravli Slettene under Ås Ødegården under Bøle
ESPEDALEN LUND ÅSTERØD Brua under Meen Gundersrød und. Hauen Kikut under Rising Meensmyr Rønningen under Haukeråsen Smedjordet under Sem Ødegården under Fløtterød
FALKUM LUNDSÅSEN Brånan under Ballestad Gunderås under Kråketo Kittilsrød under Rising Menstadseter Rønningen under Holm Smedplassen under Meen Ødegården under Fossum
FJELLDAL LYNGÅSEN   Brånan under Eriksrød Grønnerød Seter Kittilsrud under Ås Minde under Gulset Rønningen under Kjølnes Solheim under Gulset Ødegården under Hyni
FLID LØBERG   Bråten under Borgestad Gården under Sneltvedt Kjerringåsen under Sanni Mindås under Menstad Rønningen under Meen Solli under Fossjord Ødegården under Kråketo
FLØTTERØD LØKENBERG   Buermyra Gåshølen under Foss Kjøya under Fjelldalen Myra under Buer Rønningen under Mo Solli under Limi Ødegården under Strømdal
FOLLAUG LÅVEN   Bugot under Sneltvedt Gåshølen under Tufte Kjøyta under Grini Myra under Grini Rønningen N. under Løberg Sollien under Århus Ødegården under Øvrum
FOLLESTAD MEEN   Buslåtten under Venstøp Gåshølen N. under Ås Kolabånn Myra under Meen Rønningen S. under Løberg Solstad under Tufte Ødegården under Søli
FOSS MENSTAD   Busterud under Bø i Luxefj. Gåshølen S. under Ås Kolkinn Myre under Grini Rønningen under Riis Sommerfryd under Grini Ødesanni
FOSSJORD MO   Bødkerplassen under Mo Habakken under Foss Kolkinnmyr Myren under Bratsberg Rønningen under Sem Spillemandsrødningen u. Gravli Ødesneltvedt nedre
FOSSUM MUSTVEDT   Børønningen under Bø Habakken under Tufte Kroken under Doksrød Myren under Frogner Rønningen under Sneltvedt Steigen under Hoppestad Ødesneltvedt Øvre
FROGNER MÆLA   Dalen under Grini Hagen under Doksrød Kruseplass Myren und Gjerpen lille Rønningen under Stulen Stensåsen nordre Økter nedre
FURUVALD NYGÅRD   Damjordet under Fossum Hagen under Dyrkoll Kråketoødegården Myren under Enggrav Rønningen under Øvrum Stensåsen søndre Økter Store
GJERPEN LILLE NÆRUM   Drengen under Bø i Luxefj. Hagen under Grini Kulten under Ås Myren under Lid Rønningen øvre under Søli Stensrød under Løberg Økterstulen
GJERPEN STORE NØKLEGÅRD   Dypedal under Oterholt Hagen und. Gjerpen lille Kutterød under Foss Myra under Løberg Røsakerkåsa Storemyr under Løberg Økter øvre
GLENNA OTERHOLT   Dyrendal under Fossum Hagen under Lund Kverna under Foss Myren under Meen Sagplassen under Skifjell Storødegården Ønna under Høgset
GLØSMYR PLASSEN   Ebbes plass under Gulset Haraldskås under Gulset Kverna under Ås Myra under Nøklegård Sandbakken under Berberg Strømdal lille Ønna under Klepp
GODAL PRESTEGÅRDEN   Einaren under Gulset Hasledalen under Gulset Kålerød under Nygård Myren under Skogsrød Sandbakken under Tufte Stulen under Rising Øvrumrønningen
GRAVLI RAMSÅSEN   Engelrønningen under Ås Hasleholtet Kåsa under Ballestad Myren under Øvrum Sandbrekke under Ballestad Svarttangen under Meen Åmot i Luksefjell
GRINI RIIS   Ekeli under Åkre Haugen under Berberg Kåsa i Luxefj. Myrerød under Sanni Sanssouici under Bratsberg Svarverplass under Mo Ås Skole
GRINIPARSELLENE RISING   Ekely under Åkre Haugerødkåsa Kåsa under Dyrkoll Myrplassen Saubrekka under Klepp Svarverplass under Tufte Åsen under Berberg
GROMSTUL RISINGPARSELLENE   Ekornrød under Bratsberg Haugseter under Hauen Kåsa under Gulset Myrvang under Grini Semsgaten under Sem Sverige under Mo Åsen under Foss
GRØNNERØD ROSVALD   Ekornrød under Bøle Haugsødegården Kåsa under Skifjell Myrvold under Frogner   Svinholt under Høgset Åsen under Fossum
GULSET RUSTAN   Ekornrød under Mo Haukeplass und Hauen Kåsa under Skilbred Nisterud under Bø   Sætret N. i Luksefjell Åsen under Jønnevald
GUNBORGDALEN RØSAKER   Ekornrød lille under Mo Haukeråsen under Meen Kåvan under Løberg Nordgarden under Grini   Sætret S. i Luksefjell Åsen under Lund
GÅSHØLEN SANNI   Eliasklepp under Klepp Haukeroa i Luksefjell Lakeholet under Kleven Nordhagen under Frogner   Sætre under Rising Åsen og Lien under Tufte
HAUEN SEM   Elverhøy under Kjølnes Haven under Falkum Lagård under Frogner Norge under Oterholt   Sølirønningen nedre Åsen under Tufte
HAUGEDAL SKIFJELL   Erlands Venstøp Hegna under Søli Langangen u. Fossum Norli under Gjerpen lille   Sølirønningen øvre Åshammeren
HAUGERØD V. SKILBRED   Ersø under Hauen Heimholt under Foss Langeland u. Bratsberg Nykås under Mo   Sørgarden under Grini  
HAUGERØD Ø.   Ersø under Meen Henningsdalen Langerød und. Berberg Nyland under Åsterød   Tangen under Skilbred Åsjordet
    Fagerheim under Rising Hestegrefre under Mo Langgangsmoen Gulset Oredalen under Sneltvedt   Teigen N. under Mo Åsland under Ås
    Falkumhaven Hesterønningen under Lid Langård under Grini Orekåsa under Oterholt      

(C) Gard Strøm.