ved
Gard Strøm

| HJEM | REGISTER | KILDER | LINKER | HJELP |


Alfabetisk gårds- og plassregister
Zoom inn: [Control] og + (Større skrift)
Zoom ut: [Control] og - (Mindre skrift)
(Gjelder for de fleste nett-lesere)

Oppdatert 29.01.2019

GÅRDER I GJERPEN Husmannsplasser og underbruk
AUGESTAD HAUKERÅSEN SKOGSRØD Askilsbakken Ersø under Meen Haven under Falkum Kåvan under Løberg Myrvold u. Frogner Saubrekka under Klepp Teigen S u. Mo
BAKKEN HJELLEN SKYER Askilsåsen Fagerheim u. Rising Hegna under Søli Lakeholet under Kleven Nisterud under Bø Semsgaten Thunheim under Frogner
BALLESTAD HOLM SNELTVEDT Augons plass Falkumhaven Heimholt under Foss Lagård under Frogner Nordgarden under Grini Setret under Hauen Toftejordet u. Gulset
BAUGERØD HOLT ØDE SOKKA Bakhol Fekjan Henningsdalen Langangen u. Fossum Nordhagen under Frogner Setret u. Rising Torbjørnsrød
BEKKEVOLD HOPPESTAD SOLUM Bakken under Fossum Fislerud under Grini Hestegrefre u. Mo Langeland u. Bratsberg Norge under Oterholt Sildrevika under Mo Tovseplassen u. Tufte
BERBERG HYNI STENSRØD Bakken under Ås Fjell i Luksefjell Hesterønningen u. Lid Langerød u. Berberg Norli u. Gjerpen lille Simonsjordet Trollsåsen u. Grini
BERG HØGSET STRØMDAL Bakkeseter u. Bakken Fjeldly under Løberg Hjelsmyr under Tufte Langgangsmoen Nykås under Mo Sivertrønningen Tuft under Venstøp
BESTUL HØYMYR STUBBERØD Bakkeskauen u. Jarseng Flata under Fossum Hobek under Rising Langård u. Grini Nyland under Åsterød Skarpeland Tuftedalen
BORGE V JARSENG STULEN øvre Ballestadmyra Flata under Mo Holmbakken under Foss Leikås Oredalen under Sneltvedt Skarva under Mo Tufteputten
BORGE Ø JØNNEVALD STULEN ytre Berglund u. Grini Flittig under Mo Holmen under Borgestad Lensmannsøkter Orekåsa under Oterholt Skauen u. Borge Ø. Tveitstua under Rising
BORGESTAD KISE SÆTRET Bjørkekollen u. Doksrød Fredrikstad u. Økter Holmen under Rising Leppen u. Løberg Petersborg underMæla Skauen u. Bratsberg Tveit under Løberg
BRATSBERG KJÆR SØLI Bjørklund under Tufte Frydenborg Holmen u. Ås Liajordet Plassen under Dyrkoll Skavan Tveten under Rising
BREKKE  N. KJØLNES SØRBØ Bjørndalen under Bø Furuset u. Gulset Hongården u. Riis Lialøkka Plassen under Enggrav Skifjellkåsa Tvinnehella under Mo
BREKKE  S. KLEPP TROLLSÅSEN Borgeskogen Gabriels plass u. Foss Hovland under Løberg Liamyra u. Ballestad Plassen under Eriksrød Skifjell lille Tysklandsplassene
BUER KLEVEN TUFTE Borgestadholmen Gaupåsen N. u. Frogner Høgli i Luxefjeld Lia u. Bø Plassen under Ås Skifjellrønningen Vadrette under Gulset
KREPPA VENSTØP Borgestadstranda Gaupåsen S. u. Frogner Høgli nedre under Grini Lia u. Fossum Putland under Sætre i Lux. Skifjell store Vallerdalen under Meen
BØ I LUXEFJ. KRISTIANSFLID VOSSERØDKLEV Bratsbergkleiva Geitebua under Bø Høgli øvre under Grini Lia u. Godal Puttedalen under Rising Skogheim under Ås Vassbrekka under Grini
BØLE KRÅKETO ØKTER Bratsbergrønningen Goberg u. Århus Høgset under Løberg Lia u. Meen Puttekås under Rising Skomakerplassen Vassenden under Mo
BÅSERØD KÅSA ØVRUM Bratsberghagen u. Ø. Borge Grinihagen Hørta under Meen Lien u. Tufte Putten under Gravli Skotland under Hyni Vattenberg
DALE Seter LAGMANNSGÅRDEN ÅKRE Bratsbergskauen Grinilia S. Ibsens Venstøp Lien og Åsen u. Tufte Putten under Tufte Skotten under Gulset Vebjørns plass
DOKSRØD LANGERØD ÅLTVEDT Bratstad u. Økter Grinilia N. Ilen under Ballestad Lifjell i Luksefjell Ramsmyr under Fjelldalen Skottet under Lid Vestermo under Mo
DYRKOLL LID ÅMOT Breidablikk u. Borge V. Grinimyra Jermundsplass Lysa u. Sem Risinghagen Skriva under Bø Vestjordet under Klepp
EIKÅSEN LIMI ÅRHUS Brekkejordet N. Griniteigen u. Grini Jonsholet under Sem Løberghaugen Riisrønningen Skriva under Foss Vestly
ENGGRAV LISTUL ÅS Brekkejordet S. Grobakke u. Bratsberg Justeplass under Fossum Løbergmyra Roligheten Nedre Skrubberød under Ballestad Vonheim
ERIKSRØD LUKSEFJELL ÅSEN Brennseter Gromstul u. Bø Jønholt u. Jønnevald Løbergrønningen N. Roligheten Øvre Slettekås under Ås Ødegården under Bøle
ESPEDALEN LUND ÅSTERØD Brua under Meen Grønli under Tufte Jønnevaldsåsen Løbergrønningen S. Rosterdalen under Klepp Slettene under Mo Ødegården under Fløtterød
FALKUM LUNDSÅSEN Brånan under Ballestad Grønsten u. Bø Kapteinrønningen Lønnemyra u. Klepp Rustan u. N. Brekke Slettene under Ås Ødegården under Fossum
FJELLDAL LYNGÅSEN   Brånan under Eriksrød Gulsetkåsa Karistua u. Roligheten Løvås u. Rising Ryggen under Skifjell Smedjordet u. Sem Ødegården under Hyni
FLID LØBERG   Bråten under Borgestad Gundersrød u. Hauen Kastdalen under Sem Løvåsen u. Skogsrød Smedplassen u. Meen Ødegården under Kråketo
FLØTTERØD LØKENBERG   Buermyra Gunderås u. Kråketo Kastet under Foss Låven u. Meen Rød under Kise Solheim under Gulset Ødegården under Strømdal
FOLLAUG LÅVEN   Bugot under Sneltvedt Grønnerød Seter Kausanrød under Grini Marker u. Grini Rønningen N. i Luksefj. Solli under Fossjord Ødegården under Øvrum
FOLLESTAD MEEN   Buslåtten u. Venstøp Gården u. Sneltvedt Kikut under Rising Mauråsen u. Tufte Rønningen nedre under Søli Solli under Limi Ødegården under Søli
FOSS MENSTAD   Busterud u. Bø i Luxefj. Gåshølen under Foss Kittilsrød u. Rising Meenslia Rønningen S. i Luksefjell. Sollien under Århus Ødesanni
FOSSJORD MO   Bødkerplassen u. Mo Gåshølen under Tufte Kittilsrud under Ås Meensmyr Rønningen under Ø. Borge Solstad under Tufte Ødesneltvedt nedre
FOSSUM MUSTVEDT   Børønningen u. Bø Gåshølen N. under Ås Kjerringåsen Menstadseter Rønningen under Bratsberg Spillemandsrødningen u. Gravli Ødesneltvedt Øvre
FROGNER MÆLA   Dalen u. Grini Gåshølen S. under Ås Kjøya under Fjelldalen Minde u. Gulset Rønningen under Gravli Steigen u. Hoppestad Økter nedre
FURUVALD NYGÅRD   Damjordet u. Fossum Habakken under Foss Kjøyta u. Grini Mindås u. Menstad Rønningen u. Haukeråsen Stensåsen nordre Økter Store
GJERPEN LILLE NÆRUM   Drengen u. Bø i Luxefj. Habakken under Tufte Kolabånn Myra u. Buer Rønningen under Holm Stensåsen søndre Økterstulen
GJERPEN STORE NØKLEGÅRD   Dypedal Hagen under Doksrød Kolkinn Myra u. Grini Rønningen under Kjølnes Stensrød under Løberg Økter øvre
GLENNA OTERHOLT   Dyrendal u. Fossum Hagen under Dyrkoll Kolkinnmyr Myra u. Meen Rønningen under Meen Storemyr under Løberg Ønna under Høgset
GLØSMYR PLASSEN   Ebbes plass u. Gulset Hagen under Grini Kroken under Doksrød Myre u. Grini Rønningen under Mo Storødegården Ønna under Klepp
GODAL PRESTEGÅRDEN   Einaren under Gulset Hagen u. Gjerpen lille Kruseplass Myren u. Bratsberg Rønningen N. u. Løberg Strømdal lille Øvrumrønningen
GRAVLI RAMSÅSEN   Engelrønningen u. Ås Hagen under Lund Kråketoødegården Myren under Frogner Rønningen S. u. Løberg Stulen under Rising Åmot i Luksefjell
GRINI RIIS   Ekeli under Åkre Haraldskås u. Gulset Kulten u. Ås Myren u. Gjerpen lille Rønningen under Riis Svarttangen u. Meen Ås Skole
GRINIPARSELLENE RISING   Ekely under Åkre Hasledalen u. Gulset Kutterød u. Foss Myren under Enggrav Rønningen under Sem Svarverplass u. Mo Åsen under Berberg
GROMSTUL RISINGPARSELLENE   Ekornrød u. Bratsberg Hasleholtet Kverna u. Foss Myren under Lid Rønningen u. Sneltvedt Svarverplass u. Tufte Åsen under Foss
GRØNNERØD ROSVALD   Ekornrød under Bøle Haugen u. Berberg Kverna u. Ås Myra under Løberg Rønningen under Stulen Sverige under Mo Åsen under Fossum
GULSET RUSTAN   Ekornrød under Mo Haugerødkåsa Kålerød under Nygård Myren under Meen Rønningen under Øvrum Svinholt under Høgset Åsen u. Jønnevald
GUNBORGDALEN RØSAKER   Ekornrød lille under Mo Haugseter u. Hauen Kåsa u. Ballestad Myra under Nøklegård Rønningen øvre under Søli Sætret N. i Luksefjell Åsen under Lund
GÅSHØLEN SANNI   Eliasklepp under Klepp Haugsødegården Kåsa i Luxefj. Myren u. Skogsrød Røsakerkåsa Sætret S. i Luksefjell Åsen og Lien u. Tufte
HAUEN SEM   Elverhøy under Kjølnes Haukeplass u. Hauen Kåsa u. Dyrkoll Myren u. Øvrum Sagplassen under Skifjell Sætre under Rising Åsen under Tufte
HAUGEDAL SKIFJELL   Erlands Venstøp Haukeråsen u. Meen Kåsa u. Gulset Myrerød under Sanni Sandbakken under Berberg Sølirønningen nedre Åshammeren
HAUGERØD V. SKILBRED   Ersø under Hauen Haukeroa i Luksefjell Kåsa under Skifjell Myrplassen Sandbakken under Tufte Sølirønningen øvre Åsheim
HAUGERØD Ø.       Kåsa under Skilbred Myrvang under Grini Sandbrekke Sørgarden under Grini Åsjordet
            Sanssouici Tangen under Skilbred Åsland under Ås
              Teigen N. under Mo  

(C) Gard Strøm.