ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Grønnerød
Gård nr. 109 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 01.09.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Grunderød - Grønnerød nordre
Bruket som ble utskilt fra hovedbølet i 1699. Trolig bnr 4.

G.br., leilending
Jon Olsen
fra Herøya i Eidanger f. ca. 1659 bg. 17/11-1734. ”Jon Grunnerø, 75 aar.”
g1g m. NN d. 1683.
g2g 24/2-1684 m. Kirsten Larsdatter fra Sneltvedt f. 1665 bg. 15/4-1721. ”Jon Olssøns qde Kirsten fra Grunrø, 56 aar 14 dage.”
g3g 6/9-1724 m. enke Anne Rollefsdatter (fra Berberg?) f. ca. 1656 bg. 2/3-1729. ”Jon Grunderøs qde, Anne, 73 aar.”
Barn i 1. ekteskap:
1. Hans Jonsen f. ca. 1680. Se nedenfor.
Barn i 2. ekteskap:
2. Anne Jonsdatter dpt. 10/8-1684. ”Jon Sneltvets d. Anne...”
3. Marthe Jonsdatter dpt. 29/9-1686. ”Jon Sneltvets d. Marthe...”
4. Siri dpt. 29/6-1690 bg. 18/12-1690. ”Jon Gaupaasens datter Siri ½ aar gml.”
Br. ca. 1700.

F.f. Jon Goupaasens datter Siri: Marcy Arnesen i Scheen og Marcy Andersens quinde Anne Bertelsdatter, og Margrete, Anders Pedersens datter.

Jon Olsen var blant de 30 registrerte fattige i Gjerpen i 1727. Teksten var: ”Jon Olesøn 69 aar. Fød ved Herøen. Boed paa Grunnerøe i 60 aar. Mist helbred af werch - huusarm og nødtørftig, ofte sengeliggende av svaghed. Kand ikke mer arbejde. Er giftt med en gammel qvinde. En Søn boer paa Grunnerøe.”

G.br., leilending
Hans Jonsen Grunderø
herfra f. ca. 1680 d. før 1764, s.a. Jon Olsen Grønnerød.
g. før eller i 1723 m. Maren Rasmusdatter fra Grønnerød(A) dpt. 11/10-1691 bg. 3/10-1764. ”Hans Grunderøes enke 73 aar.”, d.a. Rasmus Grunnerød.
1. Anne Hansdatter dpt. 6/5-1725.
2. Halvor Hansen dpt. 14/8-1729.
Br. 1721.

F.f. Hans Grunderøs Anne: Ole Grunnerø, Lars Egaasen, Ingebret Espedalen, Hans Bentssøns qde., Live Lien.
F.f. Hans Grunnerøs Halvor: Tomas Løberg, Simen Ballestads qde., Ole og Maren Schyer.

Gården ble samlet til et bruk igjen i 1745 da eieren Christian Barnholt brukte gården i noen år.

Se Grønnerød(A).

(C) Gard Strøm.