ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm. 

Oppdatert 08.05.2022.


Gulset 20

Gnr 2 - bnr 20. Gammelt løpenr. 23a.

Se tidligere Gulset(C).

 

Tidligere eier: Prost Fredrik Blom. Siden 1813: Andreas Blom.

Landskyld og eier i 1838: 9 skinn (rev. til 1 skylddaler 3 ort 9 skilling). Eier: Andreas Blom.

Adresse 2022: Hyniv. 42, 3721 Skien.

Arbeider, selveier
Lars Larsen
fra Svarttangen under Meen dpt. 30/3-1806, s.a. Lars Hansen Svarttangen.
g. 11/5-1830 m. Ingeborg Gurine Thorsdatter fra Ballestad(39) dpt. 18/10-1807, d.a. Thor Heljesen Ballestad.

1. Gurine Larsdatter f. 4/4-1831 på S. Brekkejordet.
2. Inger Larsdatter f. 7/9-1833 på Ballestad.
3. Thor Larsen f. 28/9-1836 på Ballestad. Han skrev seg for Torry Larson i USA. Se nedenfor.
4. Lauritz Larsen f. 5/2-1840 på Ballestad.
5. Anne Kirstine Larsdatter f. 2/9-1842 på Gulset.
6. Maria Larsdatter f. 26/7-1845 på Gulset.
Eier ca. 1842.

Lars Larsen oppholdt seg på Brekke før han giftet seg. De bodde der også den første tiden etter at de giftet seg.
I 1833 og 1836 bodde de på N. Ballestad. I 1840 bodde de under Meen. De kom til Gulset i ca. 1842. I 1845 bodde hans
svigermor her. Det var enka Guro Torgrimsdatter Ballestad f. 1774.

Denne familien emigrerte til N. Amerika i mai 1846 og bosatte seg i Monitowoc, Wisconsin. Se Presteattest av 12/5-1846.
De fikk flere barn i USA.

Kilde: Se Gerhard B. Naeseth, vol II.

Sønnen Thor Larsen ovenfor.
Torry Larson: http://vesterheim.org/CivilWar/db/l/lar/005886.html
WI 15th Inf Co F. Residence: Manitowoc, Manitowoc County, Wisconsin. Born 28 Sep 1836 at Gjerpen near Skien, Telemark, Norway, son of Lars Larsen Svarttangen and Ingeborg Gurine Thorsdatter Ballestad. He came to America with his parents and five siblings on “Bowditch”, which sailed from Havre, France, and reached New York on 8 Aug 1846.
They went first to Pine Lake, Waukesha County, Wisconsin. By 1850, they had moved to Newton Township, Manitowoc County, and by 1860, they were in Manitowoc Rapids, Manitowoc County. Civil War: Unmarried. Age 25.
Enlisted for three years on 21 Oct 1861 at Manitowoc and mustered 12 Dec 1861 at Madison, Wisconsin. Private. Designated Company wagon master. Left behind with supply train from Stevenson, Alabama, in October 1863.
Sick in Chattanooga, Tennessee, 11 Nov 1863. Mustered out with Company on 13 Jan 1865 at Chattanooga.
“Was named a Brevet (Honorary) Captain on 4 Apr 1867 with rank from 19 Sep 1863 in recognition of bravery he displayed in the battle of Chickamauga. When his unit was forced to fall back he helped one of the Regiment’s officers, who had been wounded and was in danger of falling into the hands of the Rebels, safely out of the fray of the battle at a time when most men found they had more than enough to do taking care of themselves.”
Post war: He moved in 1868 to Ben Wade Township, Pope County, Minnesota. Served as County Commissioner and as Treasurer.
On 23 May 1870, he married Ragnild Johannesdatter (1844-1912). Eight children. In 1902, they moved to Walla Walla, Washington. He died 26 Aug 1926 in Ortin, Washington.
Sources (kilder): (WHS Series 1200 box 76-8; red book vol 20 p88) (Buslett p509) (Ager p307) (Naeseth ’46-650) (Meeker) “Larsen, Thor”


Løpenr. 23b ble utskilt herfra i 1844 (senere g.nr./br. nr. 2/21).
Dette bruket fikk dermed løpenummer 23a.

Arbeider, selveier

Harald Gundersen fra Ajer i Lunde i Telemark, f. 21/9-1803 d. 10/3-1854 på Gulset, s.a. Gunder Haraldsen Ajer og Anne Evensdatter fra Kleppe i Lunde.

g. i Bø 11/6-1844 m. Kari Olsdatter fra Lindheim under Svenseid i Lunde f. 11/11-1821 d. 23/6-1853 på Gulset, d.a. Ole Olsen Hegna i Lunde og Gunhild Olsdatter fra Lunde.
Forlovere: "

1. Anne f. 27/11-1844 på Ajer. Død ung.

2. Gunhild Haraldsdatter Gulseth f. 22/2-1847 på Ajer i Lunde.

3. Anne Haraldsdatter Gulseth f. 18/6-1850 på Ajer i Lunde g.m. Olaus Engebretsen Skotten. Se Gulset(19).

4. Gunder Haraldsen Gulseth f. 17/4-1853 på Gulset. Til Amerika i 1866 med sine fosterforeldre. Se nedenfor.

Eier 1852. 

Harald Gundersen m/familie er reg. innflyttet til Gulset fra Ajer i Lunde våren 1852. Barna ble tidlig foreldreløse, siden mora døde bare
året etter og faren året etter der igjen. Haralds eldre bror, Even Gundersen kom fra Lunde og bosatte seg her som forpakter.

Det var sønnen Gunder Haraldsen som arvet gården. Hans verge var farbror Ole Gundersen på Grøtvik i Solum.
En tredje bror var Even Gundersen nedenfor.

 

23/3-1854      HARALD GUNDERSSEN          Bamble Skifteprot. nr. *)
Gulset         Arvinger: Barna:                      
               1. Gunder Haraldssen    1 år.
               2. Gunhild Haraldsdtr.  7 "
               3. Anne Haraldsdtr. 3 1/2 "
               Formynder for sønnen: Farbror Ole Gunderssen Grøtvik av Solum.
               Verge for døtrene: Naboen Rollef Nielssen Gulset.
Brt: 1158 - 109
Net:  632 -  85
Jordegods: 4 ort 5 sett. av gd. Gulset, matr. nr. 37, nytt nr. 2, løpenr.
23, taksert for 750 spd.
*) A: BS 30 s, 79.
B: BS 20B s, 93-96-133. C: BS 124 (1855-61) 26. 
Avskrift av skiftekort: Grenland Ættehistorielag.

Gårdmann, leieboer

Rollef Nielsen f. 8/1-1819 på Åsland i Lunde d. i USA, s.a. Niels Rollefsen f. 1776 og Helbjørg Brynildsdatter fra N. Lie (Lid) i Bø.

g. 18/4-1837 i Bø kirke m. Birgith Halvorsdatter fra Lia i Bø f. 15/8-1817 d. i USA, d.a. Halvor Halvorsen Lia f. 1/10-1792 på V. Lia i Bø og Kari Olsdatter fra Gåserud i Tveitankroken, Lunde.
Forlovere: "

1. Nils Rollefsen f. 22/4-1838 på Åsland i Lunde.

2. Kari Rolfsdatter f. 31/12-1840 på Lia i Lunde.

3. Nils Rollefsen f. 16/2-1843 på Åsland.

4. Halbjørg Rollefsdatter f. 23/4-1845 på Hvala i Helgen i Holla.

5. Halvor Rollefsen f. 8/2-1848 på Hvala.

6. Anne Marie Rollefsdatter f. ca. 1851 på Hvala.

7. Rollef Rollefsen f. 22/5-1854 på Gulset.

 

Det er mulig at denne familien bodde i ei stue på denne eiendommen fra april 1853 og til april 1857, da familien emigrerte til
N. Amerika. Rollef Nilsen ble kalt nabo i skiftet ovenfor. Tidligere bodde denne familien på Hvalen(6) i Helgen i Gamle Holla.

 

Fra innflyttingslistene i kirkeboken for Gjerpen:

Innfl.: April 1853. Anmeldt: 14/6-1854.

Navn, alder, fødested:
Rollef Nielssen, 35 ¼, Bøe pr.gj.

Birgith Halvorsd., 37, Bøe. Hans Kone.

Niels Rollefssen, 78, Bøe. Hans Fader.

Kari Rollefsd., 13 ½, Bøe.

Niels Rollefsen, 11 ¼, Bøe.

Halbiør Rollefsd., 9, Helgen.

Halvor Rollefsen, 6 ¼, Helgen.

Anne Maria Rollefsd., 3, Helgen.

Hvorfra indflyttet: Holden. Att. fra Sognepræst Buch, dat. 18/4-1854. Til: Gulseth.

 

Arbeider, forpakter

Even Gundersen fra Ajer i Lunde f. 30/8-1806, s.a. Gunder Haraldsen Ajer og Anne Evensdatter fra Kleppe i Lunde.

g. i Lunde krk. 24/6-1828 m. Susanne Larsdatter fra Skoe i Lunde  f. 16/6-1809, d.a. Lars Ellingsen Skoye og Anne Sveinungsdatter Verpe.
Forlovere: "Elling Larsen Skoe og Jørgen Jonsen Engrav."

1. Gunder f. 16/3-1831 på Ajer i Lunde. Død tidlig.
2. Anne Maria f. 17/9-1833 på Ajer. Død tidlig.
3. Anne Evensdatter f. 21/6-1835 på Ajer.

4. Gunhild Evensdatter f. 9/2-1838 på Ajer.

5. Signe Evensdatter f. 10/7-1840 på Ajer.

6. Lars f. 1/3-1842 på Ajer d. 1842.
7. Lars f. 8/11-1848 på Ajer. Død tidlig.
8. Kari Evensdatter f. 16/3-1851 på Ajer.

9. Lars Evensen Gulseth f. 1/11-1853 på Ajer i Lunde d. 17/12-1896 i Polka county, MN g. i Amerika m. Elevine Lensegrav f. 14/7-1854 i Dunkirk, Dane county,
    Wisconsin d. 8/9-1902 i Polka county, Minnesota, d.a. Tomas Johnsen Lensegrav.

Br. ca. 1854.

 

F.f. Jordbruger Ewen Gundersen og Susanne Larsdatters Gunder: Marthea Knudsd. Skoe, Signe Larsd. do., Elling Hanssen Skoe, Harald Gundersen Ajer, Mari Gundersd. do.
F.f. Grdm. Ewen Gundersen Ajer og Susanne Larsdatters Anne Maria: Maline Werpe, Signe Skoe, Ellew Werpe, Harald Ajer, Gunder Haraldsen Ajer.
F.f. Grdm. Ewen Gundersen Ajer og Susanne Larsdatters Anne: ?(blekkflekk) Gundersd. Ajer, Gunild Gundersd. do., Ole Svendsen Flata, Gunnuld Paulsen Kittelrud, Ole Gundersen Ajer.
F.f. Grdm. Ewen Gundersen Ajer og Susanne Larsdatters Gunnild: Aaste Gundersd. Ajer, Gunnild Gundersd. do., Even Pedersen Kleppe, Anders Iversen (og) Ole Gundersen Ajer.
F.f. Grdm. Even Gundersen Ajer og Susanne Larsdatters Signe: Aaste Gundersd. Ajer, Ingeborg Halvorsd. Hægna, Harald Halvorsen Ajer, Halvor Svensen.

F.f. Grdm. Even Gundersen Ajer og Susanne Larsdatters Lars: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Harald Gundersen Ajer.
F.f. Grdm. Even Gundersen Aier og Susanne Larsdatters Lars: Tov Larsen Hægna, Hans Olsen Hougeland, Marthea Knudsd. Skoe, Maline Svennungsd. Werpe, Elling Larsen Skoe, Ellef Steenersen Werpe, Anna Ellingsd. Skoe.
F.f. Grdm. Even Gundersen Aier og Susanne Larsdatters Kari: Margith Olsd. Aier, Anne Evensd. do., Ole Larsen do., Gunder Evensen do., Stener Ellefsen Verpe.
F.f. Grdm. Even Gundersen Aier og Susanne Larsdatters Lars: Aaste Olsd. Fahret, Anne Larsd. Kjelodden, Ole Svensen do., Gunder Evensen Aier, Gunnild Evensd. Aier.

Fosterbarn her i 1865: Gunder Haraldsen f. 17/4-1853. Se ovenfor. Førøvrig utvandret denne familien (med Gunder Haraldsen) til
Nordamerika i april 1866. Familien skrev seg for Gulseth i Amerika.

G.br., selveier
Knud Gundersen Augestad
. Se Gulset(7).
Br. 1857.

Gårdens besetning i 1875: To kuer, en kalv og to sauer.

G.br., tømmermann, selveier

Halvor Olsen Gulseth fra N. Moen under Gvannes i Sauherad f. 10/11-1846 d. 1934, s.a. Ole Halvorsen og Margit Torkildsdatter.

g. i Gjerpen 1/3-1890 m. Marie Olsdatter fra Gulset f. 4/9-1863 i Tuddal i Hjartdal, d.a. Ole Torbjørnsen. Se Familie 10 - Gulset 1875.

1. Olga Gulseth f. 13/6-1891 d. 11/10-1980. Ugift.

2. Olav B. Gulseth f. 16/12-1893. Overtok Gulset(90) "Furuseth" sammen med broren.

3. Theodor Halvorsen Gulseth f. 1/12-1896. Overtok den utskilte parten, bnr 90 "Furuseth" i 1933 sammen med sin bror Olav B. Gulseth. Se Gulset(90).

Br. 1880.

 

G.br., tømmermann, selveier
Ole Olsen Gulseth fra N. Moen under Gvannes i Sauherad f. 27/5-1852, s.a. Ole Halvorsen og Margit Torkildsdatter.
g. i Heddal 17/1-1876 m. Tone Thorsdatter "fra Velta i Heddal" f. 22/3-1846 på Kolbjørnsrud i Heddal, d.a. Thor Olsen og Thore Olsdatter.
1. Ole Olsen f. 16/2-1876 i Sauherad.
2. Marie Olsen f. 31/10-1881 i Gjerpen.
2. Theodor Olsen f. 4/3-1885.
3. Inga Olsen f. 18/9-1888.
Br. 1880.

Eiere: Halvor Olsen og Ole Olsen (brødre) fra Sauherad fra 1880 - 1934.

Tømmermann Ole Olsen med kone og sønnen Ole er registrert innflyttet fra Sauherad til Gulset i Gjerpen våren 1877.

Landskyld og eiere i 1889: 4 ort og 4 skilling (revidert til 2 mark 32 øre). Eiere: Halvor og Ole Olssønner.

Inga Neset fra 1934 - 1970.
Olaf Hansen Aarhus fra 1970 - 1973.
Olaf Hansen Aarhus og Sverre Aarhus fra 1973 - 1979.
Solgt av sistnevntes arvinger i 1979 til Kjell Finset.

Gårdens grenser på 1950-tallet:
”Nord: Schiøtt og Knudsen, øst: til vegen - Fossum, syd: Rønningen, vest: Petersplass.”

Fra 1974 var bruket eid av Theodor Gulseth og Birgitt Gulseths arvinger.

Nedlagt som gårdsbruk for mange år siden. Flere hustomter er solgt i fra.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.                HyniveienTil toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no