| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hyni
Gård nr. 7 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.


Oppdatert 04.06.2022


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Kåsa

7/21, 22.

Kåsa betyr "plassen". Dette var opprinnelig en husmannsplass under nordre Hyni.

Nevnt som ”leie-boplass” eid av Løvenskiold - Fossum i 1825.

 

Solgt til Peder Gunelius Halvorsen i oktober 1909.
 

Adresse 2020: Hyniv. 219, Skien.

 

Arbeider, husmann

Nils Andersen f. ca. 1778 d. 10/8-1850. ”Fandtes død paa Slemdalsheien.”

g. 29/1-1809 m. Anne Madsdatter fra Tufte(5) Sandbakken dpt. 21/10-1781, d.a. Mads Madsen. Ikke funnet død i Gjerpen.

Forlovere: "Jan Jacobsen og Jens Nielsen Lien."

1. Karen Nilsdatter dpt. 26/2-1809 g. 11/1-1833 m. enkemann Wetle Isaksen fra Skien f. ca. 1795.

2. Anders Nilsen f. 1/5-1814. Se nedenfor.

3. Anne Gurine Nilsdatter f. 4/6-1817 under Hyni. Folketellingen 1835 kaller henne for ”Idiot” og folketellingen 1845 for ”Vanvittig”. Ugift. Bodde hjemme. Ugift.

4. Peder f. 18/3-1821 d. 8/5-1831.

5. Maren Kirstine Nilsdatter f. 24/3-1826 g. 8/2-1850 Johan Johnsen fra Kongsberg. Se Familie 6 - Gulset 1875.

Br. i 1817.


F.f. Nils Anderssøns pb. Karen f. Fossum Verk: Anne Kirstine Madsdtr., Karen Jonsdtr., Ole og Mads Madssøn.

F.f. Nils Andersens og Ane Madsdtr., db. Anders u/Hynie: Jan Houens k., Kisten Nilsdtr., Jan Andersen, Hans Nirisen, Peder Isaksen.
 

Anne Madsdatter var født ved Fossum Jernverk. Siden flyttet foreldrene til en plass under Tufte.
I samme hus i 1835: Fattiglem Kari Langgaard (63).
Ved FT 1845 ble familien betegnet som fattige. Ugift legdslem i 1845: Johanne Pedersdatter(64).

 

Snekker, husleier

Anders Nilsen herfra f. 1/5-1814 d. 1/8-1887 på Kåsa, s.a. Nils Andersen.

g1g 10/5-1836 m. Marthe Pernille Olsdatter fra Fossum f. 3/7-1813 d. 12/8-1838 på Kåsa, d.a. smed Ole Gundersen Sand. Se Familie 51a - Fossum 1835.

g2g 30/1-1840 m. Anne Isaksdatter fra Sætret i Siljan f. ca. 1811 d. 1/1-1872 på Kåsa, d.a. Isak Andersen.

1. Ole Petter Andersen f. 1837. Ikke født i Gj.

Barn i 2. ekteskap:

2. Berthe Kirstine f. 26/3-1840 d. 3/1-1841.

3. Marthe Pernille f. 26/3-1840 d. 2/2-1841.

4. Martin Andersen f. 7/2-1842. Se nedenfor.

5. Berthe Kirstine Andersdatter f. 22/1-1845.

6. Anne Pernille f. 21/1-1848 d. 5/2-1854.

7. Karen Maria Andersdatter f. 29/10-1850. Hun fikk sønnen Peder Gunelius Halvorsen i 1885. Se nedenfor.

8. Anne Pernille Andersdatter f. 5/1-1853.

Br. 1840.


Dette var bare et hus under l.nr. 52 av søndre Hyni i 1865. Anne Isaksdatter døde av lungebetennelse i følge kirkeboka.
I 1875 er de nevnt på Ødegården (l.nr. 54). Dette kan godt være feil. De har nok sannsynligvis bodde her hele tiden.

 

Murer

Martin Andersen herfra f. 7/2-1842, s.a. Anders Nilsen og Anne Isaksdatter.


Under folketellingen 1875 var Martin Andersen nevnt på Ødegården under l.nr. 54 (Hyni). Han var da murer, ugift og
bodde der med sine 2 søstre Karen Andersdatter f. 1850 og Anne Andersdatter f. 1852 samt deres far
Anders Nilsen f. 1806, som hadde føderåd. De hadde i 1875 1 ku og 3 sauer.
Jeg mener de fortsatt bodde her og at folketellingen tar feil. Det var andre familier som bodde på Ødegårdene.

Skomaker Anders Ellefsen, kona og sønnen Andreas bodde her i 1875 som innerster (leieboere).
 

I 1891 (nevnt under N. Fossum): Martin var fremdeles ugift. Andre i huset: Anna Andersen, hans søster, sypike
f. 1853. Karen Andersen, hans søster (med sin sønn Peder Gunelius), fjøsstell, f. 1854, Anne Marie Rasmusdatter,
hans søsterdatter f. 1879,
Peder (Gunelius) Halvorsen, hans søstersønn f. 1885 og losjerende veiarbeider Ola Jensen fra V. Valdres f. 1842.

 

Martin Andersen Kaasa bodde her også under folketellingen 1900 med sine to søstre og niese Anne Marie Rasmusdatter.
I tillegg bodde Peder Gunelius Halvorsen f. 1885 i Gjerpen her og Halvor Halvorsen fra Hjartdal f. 1860.

 

Denne eiendommen ble utskilt fra Hyni(4) og skyldsatt i 1908 som bnr 21. Samtidig ble bnr 22 utskilt fra Hyni(2).

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra P. J. Vale til Gunelius Hyni for kr. 60.- dat. 14/10, tinglyst 16/10-1909." - (7/21).
"Skjøte fra Nils Olsen Hyni til Gunelius Hyni for kr. 250.- dat. 4/10, tinglyst 16/10-1909." - (7/22).

 

Fabrikkarbeider, selveier

Peder Gunelius Halvorsen (Gunelius Hyni) f. 1/8-1885 på Hyni (døpt 17/10-1886), s.a. omstreifer og feier Halvor Halvorsen (f. ca. 1857) og pige Karen Marie Andersdatter herfra.

g. 22/5-1909 m. Martea Eriksen f. 11/2-1889 på Brandval i Solør, Hedmark d. 16/10-1967, d.a. gårdsarbeider Emil Eriksen.

Forlovere: "Ole Antonsen Gulset og Emil Eriksen."

1. Kaare Manfred Halvorsen f. 8/5-1910 på Hyni (Kåsa). Se nedenfor.

Eier 1909.

 

Da de giftet seg sto det i kirkeboken at han var sliperiarbeider og bodde på Hyni. Hun var tjenestepike på Mæla.

Se folketellingen 1910.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Hynivegen 219 (Gnr 7, bnr 21 og 22) er overdradd til Kåre Manfred Halvorsen (15.07.1939)."

 

Arbeider, selveier

Kaare Manfred Halvorsen (Kaare Halvorsen) herfra f. 8/5-1910 på Hyni d. 21/12-1990.

g.m. Mary Anette f. 24/7-1916 d. 3/3-2000.

1. Tor Åge Halvorsen f. 1942. Bosatt i Siljan.
2. Trygve Halvorsen f. 1946. Møbeltapetserer. Bosatt i 3942 Porsgrunn.

Br. 1939.

Ekteparet er gravlagt på Gjerpen kirkegård.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

7

21

Hyni - Kaasa

Kaare Halvorsen

0 mark 4 øre

7 22 Hyni - Kaasa ditto 0 mark 12 øre

 

 

Fra Grunnboka: "Hynivegen 219 (Gnr 7, bnr 21) er overdradd fra Mary Anette Halvorsen til Trygve Halvorsen og Tor Åge Halvorsen (24.03.2000).
Overdragelsen omfatter også Hynivegen 219 (Gnr 7, bnr 22)."

 

Fra Grunnboka: "Hynivegen 219 (Gnr 7, bnr 21) er solgt for kr 200.000 fra Trygve Halvorsen og Tor Åge Halvorsen til Line Nordberg Jensen og Anders Gløsmyr (24.10.2002).
Salget omfatter også Hynivegen 219 (Gnr 7, bnr 22)."

 

Autolakkerer, selveier
Anders Gløsmyr
f. 1979.
g.m. Line Nordberg Jensen f. 1980.
Br. 2002.

Fra Grunnboka: "Hynivegen 219 (Gnr 7, bnr 21) er solgt for kr 420.000 fra Line Nordberg Jensen og Anders Gløsmyr til Therese Gjærum Jenssen og Morten Gøytil (08.01.2003).
Salget omfatter også Hynivegen 219 (Gnr 7, bnr 22)."


Selveier
Morten Gøytil f. 1979.
g.m. Therese Gjærum Jenssen f. 1977.
Br. 2003.

Den samlede skyldmark er i dag (2013) på 7-8 mål.Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no