| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             

Oppdatert 12.04.2013


Kart fra Skog og Landskap 2013.

 

Venstøp 15 - Venstøp mellom
Gammelt løpenr. 65b. ”Nedre Haug”. Siden Norges matrikkel 1889: 8/15 m.fl.

Utskilt fra løpenr. 65 (bnr 14) 1/12-1868.


Venstøp bnr 15. Til venstre ser vi Fossum skole. Foto: Gard Strøm 29. juni 2014.
 

Adresse i dag: Fossumv. 7, 3721 Skien.  


Gården ligger "rett over gata" for Fossum-skolen og ”Stopp-plasshaugen”.

 

B. Taraldsen kjøpte eiendommen av kammerherre Herman Løvenskiold i 1868/69.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra kammerherre Herman Løvenskiold til skolelærer B. Taraldsen, dat. 14. des. 1868, tingl. 11. jan. 1869."

 

G.br., folkeskolelærer, selveier

Bjørn Taraldsen fra plassen Øian i Kviteseid f. 22/6-1822 d. 12/12-1911 på S. Falkum. "Forhenv. lærer i Skien, enkemand.", s.a. Tarald Knudsen Øian i Kviteseid og Aslaug Trovatn fra Øyfjell.

g1g i Nissedal 22/1-1850 m. Ingeborg Christiansdatter fra Brekkestø i Seljord f. 20/3-1827 d. 7/5-1863 på Lunde i Skien av "lungetæring", d.a. Christian Andersen Brækkestøe og Anne Olsdatter.
Forlovere: "Lensmand Niels Bakke og Hans Jacobsen Vig."
g2g i Skien 7/4-1865 m. Jørgine Lovise Eriksen fra Kristiania f. 27/1-1837 d. 13/4-1896, d.a. høker Eriksen i Kristiania.
Forlovere: "Peder Øvrum og Isak Nærum."

1. Anne Taraldsen f. 29/8-1850 i Nissedal d. 1/2-1938. Var på besøk her i 1891. Var da ”lærerinde ved privat middelskole” i Arendal. Gravlagt i Gjerpen. Ugift.

2. Christian Taraldsen f. 8/9-1852 på Fossum i Gjerpen d. 1939. Var skoleinspektør.

Barn i 2. ekteskap:
3. Tarald Taraldsen f. 26/1-1867 i Skien. Overtok gården.

4. Nils Taraldsen f. 12/9-1868 i Skien. Var landhandler og baker i 1891.

5. Einar Taraldsen f. 19/9-1871 på Venstøp d. 24/12-1948. Bodde i Kristiania (Oslo) i 1901 og 1906. Faglærer. Bodde i Skien i 1931. Datter: Sykepleier Sara Louise Taralsen f. 16/10-1906 i Oslo.
    Hun ble som sykepleier i Skien, den 25/7-1931 i Gjerpen kirke g.m. småbrukerskole-bestyrer Kristen Jonsen Grepstad på Frogner f. 22/12-1898 i Jølster, s.a. Jon Knutsen Grepstad.

6. Ragnhild Taraldsen f. 21/11-1873 på Venstøp d. 19/1-1891. Ugift.

7. Ingeborg Taraldsen f. 19/9-1875 d. 3/1-1966. Ugift. ”Lærerinde”.

8. August Taraldsen f. 10/2-1878 d. 19/4-1971. Gravlagt på Gjerpen. Tolloppsynsmann. Bodde i Arendal i 1900 og var sjømann.

9. Aslaug Taraldsen f. 22/11-1884 her d. 17/4-1970. Ugift. ”Lærerinde”.

Br. 1868.


Bjørn Taraldsen var kirkesanger og lærer i Nissedal fra før han giftet seg i Nissedal i 1850.

Denne familien bodde under folketellingen 1865 på/ ved Almueskolen i Skien, hvor Taraldsen var lærer i mange år.

Tjenestefolk her i 1875: Halvor Olsen fra Flatdal f. 1854, Anne Larsdatter fra Sauherad f. 1853 og
Marie Larsdatter fra Gjerpen f. 1847.

Gårdens besetning i 1875: 1 hest, 6 kuer, 2 sauer og 1 gris.

 

Bjørn Taraldsen eide tidligere S. Falkum 3.

Tjenestepike her i 1891 (fepike): Anne Lovise Larsdatter fra Stathelle f. 1867, Baptist.

Tjenestepiker i 1900:
Aase Endresdatter fra Sauherad f. 1850 (husarbeide) og Anne Eivindsdatter fra Rauland f. 1872 ("fæpige").

 

Sameie med bnr 13 fra 1875.

 

Fra Tinglysingsprotokollen, Gjerpen sorenskriveri.
"Fæstekontrakt fra B. Tarldsen til Nils Halvorsen og hustru for livstid paa en hustomt mod aarlig afgift 12 kr. med panterett
herfor i hus og tomt, dat. 13. des. 1890, tingl. 9. jan. 1891."
"Tinglyst paa ny 21/12-1927."


Bnr 42 ble utskilt herfra og solgt til Martin Thv. Borgersen i 1896. Se Fossumv. 2 under Venstøp.

 

Bnr 15. Landskyld i 1889: 2 skylddaler 20 skilling (rev. til 4 mark 81 øre). Eier: Bjørn Taraldsen.

 

G.br., agronom

Tarald Taraldsen herfra f. 26/1-1867 d. 23/2-1955, s.a. Bjørn Taraldsen.

g. i Gjerpen 18/2-1901 m. Ingrid Andresdatter Aase fra Sauherad f. 10/2-1864 d. 22/5-1841, d.a. Andres Jonsson Aase f. 1816 og Torbjørg Torkildsdatter fra Øvre Dale i Sauherad (1823-1903).
Forlovere: "
E. Taralds.,Th. Meyersg. 3 og P. Wendelbo, Fagerborg, Kristiania."

Br. 1901.


T. Taraldsen var agronom og gårdsbestyrer her i 1891. De fikk ingen barn.


T. Taraldsen (1867-1955).

Kilde: Varden 24/1-1947.
En kjent Gjerpensmann, gårdbruker T. Taraldsen, Venstøp, fyller 80 år den 26. januar, Han er sønn av avdøde lærer Taraldsen, og er født og oppvokst i Skien. I ung alder begynte Taraldsen og dyktiggjøre seg for jordbruket. Han gjennomgikk Ås landbrukshøgskole, meieriskoler i Rygge og på Hadeland, og var en tid agronom på Gjerstad prestegård. I 1870(!) - årene kjøpte han sin egen gård på Venstøp og har siden vært bosatt i Gjerpen.
I det offentlige liv i Gjerpen har Taraldsen vært meget benyttet. Han har vært med i herredstyret i flere perioder, medlem av skolestyret og forsorgsstyret og av komiteer og nemnder. Han var med i den komite som utredet planene for Gjerpens småbruksskole og var med i skolens styre i flere år.
Også i bøndernes andelsforetagener har Taraldsen lagt ned et betydelig arbeid. Bl.a. har han vært med i representantskapet for Fleskesentralen m.v. For sin alder er Taraldsen rask og rørlig og følger godt med i dagens begivenheter.

 

 

Bnr 56 ble skilt ut i 1901 og har siden vært drevet sammen med dette bruket.

 

En Follaug leide her på 1940-tallet. Han flyttet til Drangedal. Etter ham var det en Lindgren som leide her.

 

Bnr 15 ”Midt-Venstøp”. Landskyld 1950: 3 mark 75 øre. Eier: Bjørn Taraldsen.

Bnr 56 ”Haugen”. Landskyld 1950: 0 mark 73 øre. Eiere: E. Taraldsen m.fl.


Selveier 

Bjørn Taraldsen fra Oslo f. 7/7-1916 d. 29/7-1990.

Br. før 1950.


Bjørn Taraldsen kom fra Oslo og flyttet inn på gården i ca. 1950. Hans bror Einar tok siden gården på odel.

 

Gårdens grenser på 1950-tallet:

Øst: Hovedvegen til Fossum. Nord og vest: Fossum og Hyni. Syd: Fossum stadion.


Fra Grunnboka: "Andel av Fossumvegen 7 (Gnr 8, bnr 15) er overdradd til Einar Taraldsen (20.12.1954). Overdragelsen omfatter også
Fossumvegen 2 (Gnr 8, bnr 42). Overdragelsen omfatter også Hoppestadvegen 68 (Gnr 8, bnr 43). Overdragelsen omfatter også Fossum-
vegen 4 (Gnr 8, bnr 46). Overdragelsen omfatter også Fossumvegen 8 (Gnr 8, bnr 47). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 8, bnr 56.
Overdragelsen omfatter også Gnr 8, bnr 105
."

Selveier 

Einar Taraldsen fra Oslo f. 8/6-1923.

g1g m. Eivor Elisabeth Høienfeldt.

g2g etter 1969 m. Aase Fahre f. 1934.

Br. 1954.


Margaretha Taraldsen f. 1928, bodde her med Einar i 1969. Trolig hans søster.


(C) Gard Strøm.