ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sillejord Bygselprotokoll

1686 - 1713

Hovedsakelig ført av

Daniel Michelssøn Wolf

Avskrift: Gard Strøm, Langesund aug./ sept. 2022.

Oppdatert 19.08.2022


Wefald Nordre, 4 tnd.
Smør 18 sk. Ost, Korn 2 mæler.

Fra Anno 1696, da jeg første gang maatte fornye min Rejs-bog (regnskaps-bok?) indtil 1708 inclusive hafwer Gunner Olsøn rictig betalt
Rettigheden af Gaarden, enten in natura, eller med Penger, oc eller hwis mig paa mit Embedis forretninger kunde tilfalde.
Anno 1709 for Smør oc ost betalt 64 sk., korn 2 mæler.
Anno 1710 betalt for Smør oc ost oc oster 3 ort, Korn 2 mæler.
Anno 1711 betalt for Smør oc ost 1 Sletd., korn 2 mæler.
Anno 1712 betalt for smør oc ost 1 Sletd., Korn 2 mæler.
Anno 1713 betalt for Smør oc ost 1 Sletd., betalt Korn 2 mæler.

Indtægt i Smør, Ost oc Korn af Sillejords Præstegield!
Efter Originalen, forfattet d. 24 Augusti, Anno 1633
oc mig undertegnede af min Erwerdige Fader, H. Zacharias Jonsøn Skancke, under hans egen Haand oc Seigl. Leweret, Saaledis i alle
maader rictig, efter Gaardenis tal oc nafne, anskrefwen som Herefter følger,
testerer
Daniel Michelssøn Wolff.

Wijewær (.........g)
Fordj Meenigheden meget er formettet af unge folck oc fattige, saawelsom gamle, oc Wijerens Priis opsigen(?)
Er af
Sillejords Kircke - 5 Rdl.
Fladdals kirkcke - 4 Rdl.
Ommisdals (kircke) - 3 Rdl.

Anno 1688 pa Høst-Tinget blef Almuen forligt med mig om Herremagets bygning, at de skulle Hugge oc Skaffe Tømmeret paa Platzen, oc
siden ofwer alle (?) betale mig bygningspenge af Gaardens formelder.
Penge 3 Rixort.
(.........) en Præste-Pa (.....n) saaledis forfinden, at om en Gaard Skyldet ofwer 4 tndr, skulde der icke swaris meere end 5 Rdl..

 

 

 


post@gamlegjerpen.no