ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Oppdatert 28.03.2022.

Zacharias Jonsøn Skanckes Kirkebok

for

Sillegjords Præstegield

1654 - 1686

Døbte Børn

Avskrevet og organisert av G.S.

UNDER ARBEIDE


| 1654 - 1686 | 1689 - 1713 |
| 1714 - 1725 | 1725 - 1736 | 1737 - 1743 | 1744 - 1755 | 1755 - 1800 | 1755 - 1814 |
| 1801 - 1814 | 1815 - 1831 | 1831 - 1849 | 1850 - 1865 | 1866 - 1876 | 1877 - 1886 | 1887 - 1920* |
 


| Døpte | Introd | Trolovede | Viede | Absolverede | Begravede |


Ved St. Hans-tider 1654, brant Seljord prestegård ned. Hendelsen ble skrevet ned i den nye kirkeboka. Gjengitt her med Skanches egne ord:

"Sancte Johannis Tijder, hafver Gud Herren mig ved en forfærdelig oc schadelig Ildebrand hiembsøgt, der Jeg waar i min Visitads,
saa gaardden gandsche met alle Huusene oc en Andel Bøger, sampt dend Bog, Jeg hafde indscrefwet udj hwis Børn Jeg døbte,
hwilcke folck Jeg Trolaafwede, wijede oc Qwinder som ginge udj Kircke; blef opbrænt: Saa haffe Jeg begynt paa ny at Antegne, hvis
Jeg her effter udj mit Præste Embede haffwe handlet, met Trolaafwelse, Brudewijelse, Børn at døbe, Qwinder at lede i Kirche, afdøde at
ofwerstaa, Som følger."

Døbte Børn ("Døbt Schijrt oc Christnet").

dpt. 2/7-1654. Sillegiord. Steinar Nordgaarden og Oluf Strands (datter) Ingeborg: Gunnille. - Gunild Steinarsdatter/ Gunnild Stenersdatter).

dpt. 6/8-1654. Fladal. Efwind Gietaasannis daatter, Aase. - Aase Evensdatter.

dpt. 10/9-1654. Sillegiord. Kittil Wærpis, Gunnar. - Gunnar Kittilsen.

dpt. 10/9-1654. Sillegiord. Halfword Røbergs Søn, Tord. - Tor Halvorsen.

dpt. 10/9-1654. Sillegiord. Halfword Biørfwis daatter, Astra. - Astri Halvorsdatter.

dpt. 17/6-1654. Fladal. Ingebret, Huusmands Søn under Aasanne, Oluf. - Ole Ingebretsen.

dpt. 24/9-1654. Sillegiord. Oluf Twettens Søn, Giærmund. - Gjermund Olsen.

dpt. 7/10-1654. Fladal. Gunille., som Joen Lauritzøn aflede med Sigrj Halfwordsd., der hun tiente Gisleuf Bleka. - Gunild Jonsdatter.

dpt. 8/10-1654 Omodsdal. Halfword., som Oluf Hansøn aflede med Tone Gunnarsd Trajer, før deris brøllup.

dpt. 22/10--1654. Sillegiord. Biørguf SunsteTweiiis Søn, Osmund. - Osmund Bjørgufsen.

29/10-1654 blef Fladals Nye kirke indviet.

dpt. 21/11-1654. Efwind Sundbøes daatter, Svannou. - Svanaug Evensdatter.

dpt. 26/11-1654. Sillegiord. Aslach Tolenæsis daatter, Margaretha. - Margrethe Aslaksdatter.

dpt. 3/12-1654. Sillegiord. Taargiuls Lijes Datter, Margaretha. - Margrethe Torjulsdatter.

dpt. 9/12-1654 Omodsdal. Oluf Bræckes af Ødefield oc Aasills Søn, Biørn. - Bjørn Olsen.

dpt. 9/12-1654 Omodsdal. Efwind Rynniumbs Datter. - (uten navn).

dpt. 11/12-1654. Laurantz Aasannis Søn, Tiøstuf. - Tjøstuf Laurantzen.

dpt. 17/12-1654. Sillegiord. Laurantz Sandlands daatter, Anna. - Anna Laurantzdatter.

dpt. 26/12-1654. Sillegiord. Tobias Mortensøn, Landscrifwer i Østfieldernes Søn, Morten. - Morten Tobiassen.

dpt. 27/12-1654. Fladal. Jacob Bølis Søn, Biørn. - Bjørn Jacobsen.

dpt. 31/12-1654. Omodsdal. Halfword Ruens Daatter Ingeborg. - Ingeborg Halvorsdatter.

dpt. 1/1-1655. Fladal. Kittil Waalis Søn, Oufwer. - Ouer Kittilsen./ Auver Kittilsen.

dpt. 11/1-1655. Sillegjord. Aanund Weefalds Søn, Elling. Elling Aanundsen.

dpt. 28/1-1655. Hierdal (Hjartdal). Døbte Jeg twende Børn.

dpt. 2/2-1655. Omodsdal. Johan Dyrelands Margaretha.  oc - Margareth Johansdatter/ Margrethe Johansdatter.

dpt. 2/2-1655. Omodsdal. Johan Dyrelands Ingeborg. - Ingeborg Johansdatter.

dpt. 2/2-1655. Omodsdal. Aslach Wætterhuusis Daatter Ragnille. - Ragnild Aslaksdatter.

dpt. 10/3-1655. Omodsdal. Steinar Øfwerbøis Datter, Lijff. - Liw Steinarsdatter.

dpt. 18/3-1655. Sillegiord. Biørn Toufsøns Søn Anders.  - Anders Bjørnsen.

dpt. 18/3-1655. Sillegiord. Tore Huusmands Døttre paa Næs, Birgitte. - Birgitte Toresdatter.

dpt. 18/3-1655. Sillegiord. Tore Huusmands Døttre paa Næs, Ragnille. - Ragnild Toresdatter.

dpt. 16/4-1655. Sillegiord. Tiostulff., som Oluf Olufsøn Aflede med Ingeborg Tiostufsdaatter, der de bægge Tiente Tobias Scrifweren. - Tiostuf Olsen.

dpt. 17/4-1655. Fladal. Margaretha., som Joran Rolandsøn aflede med Aslou Giærmundsdaatter før deris Bryllup. - Margaretha Joransdatter.

dpt. 18/4-1655. Oluf Dallis Datter, Gro. - Gro Olsdatter.

dpt. 13/5-1655. Fladal. Nerj Eusaasis Søn, Tiøstulf. - Tiøstulf Nerisen.

dpt. 13/5-1655. Fladal. Gunleick Boorstads (Barstad) Daatter, Taarbiør. - Torbjør Gunleiksdatter.

dpt. 5/6-1655. Fladal. Tof Østgaardens Søn, Efwin. - Even Towsen.

dpt. 6/6-1655. Omodsdal. Oluf Skoris daatter Sigrj. - Sigri Olufsdatter.

dpt. 20/6-1655. Sillegiord. Joen Dalenis Søn, Tarald. - Tarald Jonsen.

dpt. 2/7-1655. Fladal. Aslack Habbarswammens daatter, Margaretha. - Margaretha Aslaksdatter.

dpt. 8/7-1655. Sillegiord. Anders Fiøstufttis Søn, Oluff. - Ole Andersen.

dpt. 15/7-1655. Sillegiord. Haafwar Tyttegrafwes Søn, Guttorm. - Guttorm Haavarsen.

dpt. 26/8-1655. Sillegiord. Halfword Windswaaels Søn, Taargrim. - Torgrim Halvorsen.

dpt. 5/9-1655. Sillegiord. Min Daatter Maria., som war fød 10. August, indpodet udj Herrens Meenighed af Hederlig oc Wellærd Mand, Hr. Povel Pedersøn,
Sognepræst til Hiærdal (Hjartdal). Fadd: Hederlig oc Wellærd Mand Hr. Aman Hansøn, Sognepræst til Whidisøø., Hans Tiddeman, ride fouget offwer Tælle-
marchen, oc Oluf Aarhuus, Anna Tobiasis, Ingerj Hr. Powels udj Hiærdal oc Chirstj Weefald.
- Maria Zachariasdatter Schanke.

dpt. 5/9-1655. Sillegiord. Laurantz Midbøøens Søn, Petar. - Petar Laurantzen.

dpt. 15/9-1655. Sillegiord. Madtz Grønelijs Søn, Efwin. - Even Madsen/ Even Mathisen/ Ewen Madsen/ Ewen Matthisen.

dpt. 16/9-1655. Omodsdal. Toff Nordgaards Daatter, Turj. - Turi Tovsdatter.

dpt. 29/9-1655. Sillegiord. Toff Klombsættis Søn, Aslack. - Aslack Tovsen.

dpt. 7/10-1655. Fladal. Siur Hougstuls Daatter, Ingerj. - Ingeri Siursdatter/ Ingri Siufwersdatter.

dpt. 14/10-1655. Sillegiord. Oluf Twettens Søn, Halfword. - Halvor Olsen.

dpt. 28/10-1655. Sillegiord. Oluf Gaasedalens daatter, Joran. - Joran Olsdatter.

dpt. 1/11-1655. Flatdal. Niculs Swallestufwens daatter, Swannou. - Svanaug Nilsdatter.

dpt. 4/11-1655. Omodsdal. Anders Sillestads Søn, Halfword. - Halvor Andersen.

dpt. 23/11-1655. Sillegiord. Tordwijl Graffers daatter, Tone. - Tone Torvilsdatter.

dpt. 9/12-1655. Sillegiord. Witleuf Aaseimbs søn, Saafwe. - Saave Wetlesen.

dpt. 6/1-1656. Sillegiord. Biørn Strands Daatter, Christina. - Christina Bjørnsdatter.

dpt. 5/2-1656. Sillegiord. Tobias Mortensøn Landschrifwerens Daatter, Elsebea. (Elisabeth?).

dpt. 9/2-1656. Omodsdal. Johannes Dyrelands Søn, Giærmund. - Gjermund Johannesen.

dpt. 9/2-1656. Omodsdal. Niculs Landswærckis Daatter Sidsæl. - Cidzel Nielsdatter/ Cidsel Nielsdatter.

dpt. 10/2-1656. Flatdal. Oluf Mindisgiordis Søn, Taargrim. - Torgrim Olsen.

dpt. 17/2-1656. Sillegiord. Laurantz., som Simon Andersøn aflede med Elj Aslacksdaatter Udgaarden uden æcteschab. - Laurantz Simonsen.

dpt. 1/3-1656. Flatdal. Osmund Wastwettis Søn, Oufwen. - Ouen Osmundsen.

dpt. 1/3-1656. Flatdal. Hælge Liombs daatter, Gurj. Guri Heljesdatter.

dpt. 23/3-1656. Sillegiord. Ingeborg Wraalsdaatter. (Wraals daatter Ingeborg. - Ingeborg Wraalsdatter.

dpt. 13/4-1656. Omodsdal. Oluf Swinumbs Søn, Taargrim. - Torgrim Olsen.

dpt. 13/4-1656. Omodsdal. Anders., som Taasten, en Østlænding Aflede uden æcteschab med Margaretha Andersdaatter. - Anders Torstensen.

dpt. 11/5-1656. Omodsdal. Joen Qwistestuels, Gunnar. - Gunnar Jonsen.

dpt. 11/5-1656. Omodsdal. Reyer Moens Søn, Oluff. - Ole Reiersen/ Ole Rejersen.

dpt. 1/6-1656. Omodsdal. Oluf Homelijes Søn, Hans. - Hans Olsen.

dpt. 1/6-1656. Omodsdal. Osmund Backens Daatter Aslou. - Aslaug Osmundsdatter.

dpt. 1/6-1656 effter preken. Omodsdal. Oluf., som Steinar Leufsøn aflede med Anna Olufsdaatter sin fæsteqwinde. - Ole Steinarsen/ Ole Steenersen.

dpt. 24/6-1656. Flatdal. Gunleick Myckestufelens Daatter Christina. - Christina Gunleiksdatter/ Christina Gunlegsdatter.

dpt. 29/6-1656. Sillegiord. Jens Sandis Søn, Jens. - Jens Jensen.

dpt. 31/7-1656. Hiærdal. Hr. Powels Søn, Hans. - Hans Powelsøn.

dpt. 20/8-1656. Sillegiord. Peder Twingelijes Datter, Tore. - Tore Pedersdatter.

dpt. 23/8-1656. Flatdal. Birgitte., som Steffan Michelsøn aflede med Ingeborg Bjørnsdaatter uden æcteschab. - Birgitte Steffansdatter.

dpt. 14/9-1656. Omodsdal. Laurantz Sugaardens Søn, Swenung. - Swenung Laurantzen.

dpt. 21/9-1656. Sillegiord. Matdtz Grønnelies Søn, Søren. - Søren Madsen.

dpt. 5/10-1656. Sillegiord. Karj., uæcte aflet. Faderen Knud Simonsøn, Moderen sagdis Anna fra Wallers (Valdres). - Kari Knudsdatter.

dpt. 25/10-1656. Flatdal. Oluf Dalis Søn, Giærmund. - Gjermund Olsen.

dpt. 28/10-1656. Omodsdal. Gunnar Elswambs Daatter, Margaretha. - Margaretha Gunnarsdatter.

dpt. 1/11-1656. Sillegiord. Swend Backens Søn, Asbiørn. - Asbjørn Svendsen.

dpt. 2/11-1656. Sillegiord. Halfword Biørfwis Søn, Efwind. - Even Halvorsen.

dpt. 23/11-1656. Sillegiord. Torckild., som Hans Torckildsøn aflede med sin qwinde for tijden. - Torkild Hansen.

dpt. 7/12-1656. Omodsdal. Oluf Skomagers Søn, Anders. - Anders Olsen.

dpt. 14/12-1656. Sillegiord. Steinar Nordgaardens Daatter, Aslou. - Aslaug Steinarsdatter.

dpt. 28/12-1656. Omodsdal. Efwind Rynniumbs Søn, Tordwijll. - Torvil Evensen.

dpt. 28/12-1656. Omodsdal. Aamund Trajers Datter, Lijff. - Liv Aamundsdatter.

dpt. 4/1-1657. Sillegiord. Biørn Toufs søn, Theophilus. - Theophilus Bjørnsen.

dpt. 10/1-1657. Flatdal. Tore Aasanes daatter, Margaretha. - Margaretha Toresdatter.

dpt. 18/1-1657. Sillejord. Oluf Rugtvet oc Signe Michelsdatter Ødegaardens daatter Hælge. - Helge Olsdatter.

dpt. 1/2-1657. Flatdal. Halfvord Blekis Søn, Gunleich. - Gunleik Halvorsen.

dpt. 1/2-1657. Flatdal. Tof Østgaardens daatter, Anlou. - Anlaug Tofsdatter/ Anlaug Tovsdatter.

dpt. 2/2-1657. Sillegiord. Daniel Tobiassøns Søn, Oufve. - Ove Danielsen.

dpt. 2/2-1657. Sillegiord. Kittil Werpes daatter, Ragnille. - Ragnild Kittilsdatter.

dpt. 15/2-1657. Omodsdal. Hans Bøllis Søn, Anders. - Anders Hansen.

dpt. 15/2-1657. Omodsdal. Anders Sillestads daatter Anna. - Anna Andersdatter.

dpt. 22/2-1657. Sillegiord. Erick Giufvis, Asgiær. - Asgier Eriksdatter.

dpt. 22/2-1657. Sillegiord. Taargiuls Lijes daatter, Gro. - Gro Torgiulsdatter.

dpt. 7/3-1657. Flatdal. Halfvord Lijens Søn, Kittil. - Kittil Halvorsen.

dpt. 7/3-1657. Flatdal. Hælge Lijens, Lijff. - Liv Helgesdatter.

dpt. 7/3-1657. Flatdal. Joran Waalis daatter, Aslou. - Aslaug Joransdatter.

dpt. 21/3-1657. Omodsdal. Aslach Wetterhuusis Søn, Brynnulff.

26/3-1657. Sillegiord. Lauritz Midbøens Søn, Dreng. - Dreng Lauritsen.


 


| Døpte | Introd | Trolovede | Viede | Absolverede | Begravede |


Introduducerede Qwinder (etter fødsel) ("Indleedede").

Intr. 2/7-1654. Sillegiord. Erick Lambretssøns Qwinde.

Intr. 8/7-1654. Flatdal. Gunnille Mindissgiord.

Intr. 8/7-1654. Flatdal. Svannou Hedlien.

Intr. 8/7-1654. Flatdal. Margaretha Rørtvet.

Intr. 16/7-1654 Omodsdal. Oluf Skomagers Qwinde.

Intr. 30/7-1654. Sillegiord. Steinar Nordgaardens qnde.

Intr. 6/8-1654. Flatdal. Siur Hougstuls qvde.

Intr. 17/9-1654. Fladal. Efwind Geitaasannis qnde.

Intr. 15/10-1654. Sillegiord. Aslou Biørfwe.

Intr. 15/10-1654. Sillegiord. Gro Øfweland.

Intr. 22/10-1654. Sillegiord. Gurj Wærppe.

Intr. 6/11-1654. Sillegiord. Oluf Twettens qwinde.

Intr. 27/12-1654. Fladal. Gunille Sundbø.

Intr. 31/12-1654. Omodsdal. Efwind Rynniumbs qwinde, Hælge.

Intr. 14/1-1655. Sillegiord. Lijf Lij.

Intr. 14/1-1655. Sillegiord. Aase Tolenæs.

Intr. 21/1-1655. Sillegiord. Tobias Mortensøn Landschrifwers qwinde Anna.

Intr. 21/1-1655. Sillegiord. Biørguff Østre Twettis qwinde.

Intr. 28/1-1655. Hierdal (Hjartdal). Indledde Jeg Inger, Her Powels.

Intr. 10/3-1655. Omodsdal. Helge Dyreland (Helge = hunkjønn, Helje/ Hølje = hankjønn).

Intr. 11/3-1655. Fladal. Kittil Kittilsøn Waalis qnde.

Intr. 11/3-1655. Fladal. Jacob Bølis qnde.

Intr. 11/3-1655. Fladal. Laurantz Aasannis qnde.

Intr. 25/3-1655. Sillegiord. Chirstj Weefald.

Intr. 1/4-1655. Omodsdal. Steinar Øfrebøes qvnde.

Intr. 1/4-1655. Omodsdal. Aslack Wætterhusis qvnde.

Intr. 29/4-1655. Sillegiord. Ingeborg Tou.

Intr. 20/5-1655. Sillegiord. Tores qvnde.

Intr. 5/6-1655. Fladal. Margaretha Barstad.

Intr. 5/6-1655. Fladal. Anna Eussaas.

Intr. 5/6-1655. Fladal. Andj Dalle.

Intr. 5/6-1655. Fladal. Aslou Waale.

Intr. 1/7-1655. Omodsdal. Hælge Nedre Skore.

Intr. 22/7-1655. Fladal. Aslach Habberswammens qnde Gunnille.

Intr. 26/8-1655. Sillegiord. Joen Dalenis (qwinde).

Intr. 26/8-1655. Sillegiord. Anders Fiøstufftis (qwinde).

Intr. 26/8-1655. Sillegiord. Haakon Aadsens qwinde.

Intr. 16/9-1655. Omodsdal. Aagathe Windswaael.

Intr. 14/10-1655. Sillegiord. Karj Mitbøøen.

Intr. 14/10-1655. Sillegiord. Madtz Grønelijs qwinde.

Intr. 1/11-1655. Flatdal. Siur Hougstuels qwinde.

Intr. 11/11-1655. Sillegiord. Thore Klombsæt.

Intr. 11/11-1655. Sillegiord. Hælge Twetten.

Intr. 2/12-1655. Omodsdal. Ragnille Sillestad.

Intr. 6/1-1656. Sillegiord. Oluf Gaasedalens qwinde.

Intr. 13/1-1656. Sillegiord. Tordwijl Grafwers qwinde.

Intr. 27/1-1656. Sillegiord. Birgitte Aaseimb.

Intr. 3/2-1656. Sillegiord. Margaretha Twingelij.

Intr. 24/2-1656. Sillegiord. Biørn Strands qwinde.

Intr. 24/2-1656. Sillegiord. Biørguf Øftetwets qwinde.

Intr. 9/3-1656. Sillegiord. Anna Nielsdaatter.

Intr. 9/3-1656. Sillegiord. Tobias Mortensøn Landschrifwers huustru.

Intr. 29/3-1656. Flatdal. Oluf Mindisgiordis qwinde.

Intr. 29/3-1656. Flatdal. Hælge Liombs qwinde.

Intr. 13/4-1656. Omodsdal. Hælge Næsgraff.

Intr. 13/4-1656. Omodsdal. Ingerj Dyreland.

Intr. 20/4-1656. Sillegiord. Wraaels qwinde Birgitte.

Intr. 27/4-1656. Sillegiord. Peder Lille Aaseimbs qwinde.

Intr. 4/5-1656. Flatdal. Taran Wastwet.

Intr. 4/5-1656. Flatdal. Hælge Waale.

Intr. 1/6-1656. Omodsdal. Oluf Swinnumbs qwinde.

Intr. 1/6-1656. Omodsdal. Reyar Moens qwinde.

Intr. 1/6-1656. Omodsdal. Joen Qwistestuels qvinde.

Intr. 22/6-1656. Omodsdal. Gro Bakken.

Intr. 22/6-1656. Omodsdal. Tone Hommeli.

Intr. 22/6-1656. Omodsdal. Oluf Hansøns qwinde.

Intr. 23/8-1656. Flatdal. Lisabeth Myckestufwen.

Intr. 24/8-1656. Omodsdal. Styrkar Aamods qwinde.

Intr. 31/8-1656. Sillegiord. Jens Sandis qwinde.

Intr. 7/9-1656. Flatdal. Ingerj, Hr. Powels udj Hiærdal (Hjartdal).

Intr. 7/9-1656. Flatdal. Gunleick Barstads qwinde.

Intr. 7/9-1656. Flatdal. Tiøstulf Aackris qwinde.

Intr. 12/10-1656. Sillegiord. Peder Aarhuusis qwinde.

Intr. 28/10-1656. Omodsdal. Gro Sugaard.

Intr. 16/11-1656. Flatdal. Oluf Dallis qwinde.

Intr. 23/11-1656. Sillegiord. Madts Grønnelies.

Intr. 7/12-1656. Omodsdal. Aasille Elswammen.

Intr. 7/12-1656. Omodsdal. Johanna (?).

Intr. 7/12-1656. Omodsdal. Oluf Skomagers qwinde.

Intr. 14/12-1656. Sillegiord. Aslou Biørfwe.

Intr. 14/12-1656. Sillegiord. Asloug Backen.

Intr. 18/1-1657. Sillegiord. Hægeleuf, Steinar Nordgaardens qnde.

Intr. 2/2-1657. Sillegiord. Biørn Toufs qnde.

Intr. 2/2-1657. Sillegiord. Aslach Tollenæsis qnde.

Intr. 15/2-1657. Omodsdal. Hælge Rynniumbs.

Intr. 15/2-1657. Omodsdal. Anna Trajer.

Intr. 22/2-1657. Sillegiord. Tobiasis qnde.

Intr. 7/3-1657. Flatdal. Asgiær Bleka.

Intr. 7/3-1657. Flatdal. Lauritz Blekas qvinde Lijff.

Intr. 21/3-1657. Omodsdal. Ragnille Sillestad.

Intr. 22/3-1657. Flatdal. Gunille Østgaarden.

Intr. 22/3-1657. Flatdal. Lijf Aakre.

Intr.

 


| Døpte | Introd | Trolovede | Viede | Absolverede | Begravede |


Trolovede.
Trol. 1/10-1654. Sillegiord. Trolofwet Anders Andersøn med Signe Andersdaatter.

Trol. 1/10-1654. Reijset til Garwijg, Trolofwet Halfword Tordwijlsøn Graffe med Rahnille Andersdaatter Garwijg.

Trol. 18/11-1654. Fladal. Richard Olufsøn med Ragnille Niculsdaatter.

Trol. 18/11-1654. Fladal. Joen Lauritzøn med Sigrj Halfwordsdaatter.

Trol. 6/1-1655. Hwidisøe (Kviteseid). Trolaafwet Hederlig oc Wællærd Mand Hr. Aman Hansøn, Sognepræst til Hwidisø med Ærlig,
Dydig oc Gudfryctig Matrona Johanna Madtzdaatter, Sal. Hr. Peders effterlewende Huustrue, forige Sognepræst til Hwidisø.

Trol. 11/3-1655. Fladal. Hælge Halfwordsøn med Elj Swendsdaatter.

Trol. 4/6-1655. Sillegiord. Svend Lofftsgaarden med Aslou Tofsdaatter Kijefle.

Trol. 3/12-1655. Aamund Gunnarsøn med Ragnille Hansdaatter. Gud gifwer dem Lycke oc Welsignelse.

Trol. 24/2-1656. Sillegiord. Hans Torckildsøn Haslebærg med Aslou Saafwisdaatter.

Trol. 13/4-1656. Omodsdal. Steinar Leufsøn med Anna Olufsdaatter.

Trol. 13/4-1656. Omodsdal. Hans Andersøn med Sigrj Osmundsdaatter.

Trol. 11/5-1656. Omodsdal. Eijl Haafwardsøn Nordgaarden med Signe Tolleufsdaatter.

Trol. 19/5-1656. Sillegiord. Tord Efwensøn Øferbø med Gurj Swendsdaatter.

Trol. 19/5-1656. Sillegiord. Knud Aslacksøn med Karj Gulbrandsdaatter.

Trol. 29/6-1656. Sillegiord. Anders Efwindsøn med Gundwor Tiøstolfsdaatter Swartdal.

Trol. 23/8-1656. Flatdal. Oluf Olufsøn med Anna Houstufwen.

Trol. 23/8-1656. Flatdal. Lauritz Olufsøn oc Lijf Halfwordsdaatter.

Trol. 9/11-1656. Rørberg. (Guttorm?) Powelsøn med Ellene Gunnarsdaatter.

Trol. 6/12-1656. Flatdal. Aanund Torckildsøn med Joran Knudsdaatter.

Trol. 11/1-1657. Omodsdal. Joran Weehuus med Thore Steinarsdaatter.

Trol. 11/1-1657. Omodsdal. Stephan Michelsøn med Gro Knudsdaatter.

 


| Døpte | Introd | Trolovede | Viede | Absolverede | Begravede |


Viede.
Viet 8/7-1654. Flatdal. Aslach Giermundsøn med Gunnille Bjørnsdatter.

Viet 16/7-1654. Omodsdal. Oluf Hansøn med Tore Gunnarsdatter.

Viet 15/10-1654. Sillegiord. Torwild Graffe oc Ingeborg Aslacksdatter Udgaarden.

Viet 19/11-1654. Omodsdal. Oluf Michelsøn med Karj Willemsdaatter.

Viet  27/12-1654. Fladal. Joran Rolandsøn oc Aslou Giærmundsdatter.


Viet  27/12-1654. Fladal. Richard Ormsøn med Ragnille Niculsdaatter.

Viet 31/12-1654. Omodsdal. Osmund Qwambæck med Gunnille Odsdaatter.

Viet 25/2-1655. Wisiterede Jeg paa Tind (Tinn).  Birgitte Nielsdaatter Trane blef wijet med Oluf Orsteinsøn Maareiumb (Marum?) af Hr. Asbiørn,
hwor Welb. Katharina Seisted ocsaa var Sal. Welb. Hr. Sivord Urnis Frui.

Viet 11/3-1655. Fladal. Joen Lauritzøn med Sigrj Halfwordsdaatter.

Viet 1/7-1655. Omodsdal. Borgar Biørnsøn Bringen med Gro Halfwordsdaatter Meegaarden af Rolandstranden.

Viet 2/7-1655. Fladal. Hælge Liomb med Birgitte Nerisdaatter Hofland.

Viet  23/9-1655. Sillegiord. Hafword Tordwiljsøn med Ragnille Andersd. Garwig.

Viet 28/10-1655. Sillegiord. Harald Udgaard med Aslou Oppebøøn.

Viet 17/11-1655. Sillegiord. Swend Lofftsgaarden med Aslou Tofsd. Kijfle.

Viet 18/11-1655. Mæste Jeg udj Hvidisø Kirche. Hederlig oc Wellærd Mand Hr. Aman Hansøn, Sognepræst til Hvidisøe
med dygdig oc Gudfryctig Qwinde Johanna Madtsdaatter, Sal. Hr. Peder Powelsøns effterlefwersche.

Viet 30/12-1655. Omodsdal. Aamund Gunnarsøn med Anna Hansdaatter (Ragnille Hansdaatter).

Viet 8/4-1656. Flatdal. Halfword Bleka med Asgiær Halfwordsdaatter Biørfwe.

Viet 22/6-1656. Omodsdal. Eijil Haafwardsøn Nordgaard med Signe Tolleufsdaatter.

Viet 22/6-1656. Omodsdal. Omund Tordckildsøn Lønwijg med Ragnille Biørnsdaatter Bringen.

Viet 22/6-1656. Omodsdal. Steinar Leufsøn med Anna Olufsdaatter.

Viet 12/10-1656. Sillegiord. Tord Øfwebø og Gurj Swendsdaatter.

Viet 25/10-1656. Flatdal. Anders Efwindsøn med Gundwor Swartdal.

Viet 25/10-1656. Flatdal. Lauritz Olufsøn med Lijf Halfwordsdaatter.

Viet 28/10-1656. Omodsdal. Hans Andersøn med Sigrj Osmundsdaatter.

Viet 9/11-1656. Sillegiord. Hans Taarckildsøn med Aslou Saafwisdaatter.

Viet 26/12-1656. Sillegiord. Hans Hansøn med Ellene Knudsdaatter.

Viet 27/12-1656. Flatdal. Oluf Olufsøn med Anna Taargiulsdaatter Hougstuf.

Viet 18/1-1657. Knud Aslachsøn med Karj Guldbrandsdaatter.

 

 


| Døpte | Introd | Trolovede | Viede | Absolverede | Begravede |


Public Absolveret.

Absolveret 9/7-1654. Sillegiord. Raamund Bræcke, som besaaf sin hiempige i forbudne Leed.

Absolveret 9/7-1654. Sillegiord. Halfvord Tygegraf oc hans qnde, hwilckes barn fantis død i Sængen der de opwaagne, oc ware de detz Bane mænd.

Absolveret 30/7-1654 i Sillegiord. Taarbiør Aamundsdaatter, som Torckild Kaadde besaaf, Endog hans ecte-qwinde lefwde.

Absolveret 20/9-1654. Sillegiord. Taarchild Kaadde, som besaaff Taarbiør Aamundsdaatter, dog hans æcte qwinde lefwde.

Absolveret 28/10-1654 i Omodsdal. Ingebrit Olufsøn, som lang tijd haffwer holdet sig fra Sacramentet.

Absolveret 28/10-1654 i Omodsdal. Oluf Hansøn som beaaf Tone Gunnarsdaatter før deris fæster øell oc Brøllup.

Absolveret 18/11-1654. Fladal. Steinar Leufsøn (Leifsøn), som besaaf Anna Olufsdaatter.

Absolveret 18/11-1654. Fladal. Joen Laurizøn oc Sigrj Halwordsdaatter, som laa i løst lefned med hin Anden. Berættet Tiøstulf Swartdall.

Absolveret 3/12-1654. Sillegiord. Oluf Giærmundsøn oc hans qnde. for deris barn, som død i Sængen der de opwaagnede fantis.

Absolveret 17/12-1654. Sillegiord. Anstein Gunsteinsøn oc Tone Efwindsdatter, som komme i schade for deris barn.

Absolveret 6/1-1655. Hwidisøe (Kviteseid). Jeg Absolwerede Taarbiørn Næs ov hans huustru, som kom udj schade for deris barn.

Absolveret 20/5-1655. Sillegiord. Sundre Graffe, som aftog Biørgulf Skare sin systersøn.

Absolveret 20/5-1655. Sillegiord. Olluf Olufsøn, som beaaf Ingeborg Tiøstulfsdaatter, de di bægge Tiente Tobias Mortensøn voris Landschrifwer.

Absolveret 10/6-1655. Sillegiord. Birgitte Halfwordsdatter Lofthuus af Moo sogen oc Chirsti Ufsdaatter af Wennie Sogen, som kom i Barneschade.

Absolveret 17/6-1655. Sillegiord. Asgiær Tofsdaatter Særsland fra Hiærdal (Hjartdal), hvis daatter laa død i Sængen hænder.

Absolveret 5/8-1655. Sillegiord. Halfword Olufsøn oc hans Huustru Anne Knudsdaatter, som komme i schade for deris barn, 14 dage gammelt.

Absolveret 29/9-1655. Sillegiord. Halfword Tordwiljsøn, som krænckte sin fæstemø Ragnille Andersdaatter Garwijg før deris Brøllup.

Absolveret 28/10-1655. Sillegiord. Mads Grønelj oc hans qwinde som komme i barneschade.

Absolveret 6/1-1656. Sillegiord. Oluf Saugedal oc hans Hustru, som Komme udj Skade for deris Søn.

Absolveret 17/2-1656. Sillegiord. Oluf Hægeland oc hans qwinde, som komme i schade for deris Daatter.

Absolveret 7/4-1656. Sillegiord. Finita concione Simon Andersøn, som krenckede Elj Aslacksdaatter Udgaarden.

Absolveret 20/4-1656. Sillegiord. Elj Aslachsdaatter Ufgaard, som Simon Andersøn besaaff.

Absolveret 14/9-1656. Omodsdal. Finita concione Steinar Efwindsøn, som besaaf sin qwinde før deris Brøllup.

Absolveret 14/9-1656. Omodsdal. Steffan Michelsøn, som besaaf Ingeborg Biørnsdaatter, der hun tiente Efwind Aakre.

Absolv. 6/12-1656. Flatdal. Oluf Niculsøn som haffe holdet sig fra Altarens Sacramente meere end 4 aar.

Absolv. 6/12-1656. Flatdal. Lauritz Olufsøn, som kræncte sin fæstemøø Lijf Halfwordsdaatter.

Absolv. 20/12-1656. Omodsdal. Gundwaar Aasaafsdaatter, som Tord Torckildsøn krænkte der hand tiente Johanna Dyrreland.

Absolv. 28/12-1656. Omodsdal. Gunnar Elswammen oc hans qwinde, som komme i schade for deris Daatter Maragethes død i Sængen liggende hoes dem.

Absolv. 6/1-1657. Sillegiord. Oluf Vester Dalle oc hans qvinde Gro, som komme i schade for deris unge søn.

Absolv. 15/2-1657. Omodsdal. Ingeborg Biørnsdaatter som Steffan Michelsøn kræncte oc besof, der hun tiente Efvind Aakre.
 


| Døpte | Introd | Trolovede | Viede | Absolverede | Begravede |


Graffæst (Begravede).

bg. 22/10-1654. Sillegiord. Biørulf Aaswaldsøn.

bg. 17/12-1654. Sillegiord. Thore Knattens qnde. Gunnille Thoresdaatter.

bg. 17/12-1654. Sillegiord. Oluf Twettis Søn, Giermund Olufsøn.

bg. 24/12-1654. Sillegiord. Halfword Øfwelands Søn, Tord Halfwordsøn.

bg. 11/3-1655. Fladal. Tiøstuf Swartdal.

bg. 11/3-1655. Fladal. Siur Hougstuels Søn, Hølje Siursøn.

bg. 18/3-1655. Sillegiord. Tolleuff Bræcke.

bg. 18/3-1655. Sillegiord. Asbiørn Lofftsgaardens Søn, Petar Asbiørnsøn.

bg. 22/4-1655. Omodsdal. Johannes Dyrelands Søn, Guttorm Johannesøn.

bg. 22/4-1655. Omodsdal. Ingeborg Joransdatter, som Joran Wehuus aflede med Gro Olufsdaatter.

bg. 22/4-1655. Omodsdal. Astra Steinarsdaatter, som Steinar Leufsøn aflede med Anna Olufsdaatter, uden æcteschab.

bg. 7/10-1655. Fladal. Laurantz Aasannis Søn, Tiøstulf.

bg. 7/10-1655. Fladal. Gunleick Barstads, Taarbiør.

bg. 7/10-1655. Fladal. Joran Waalis Daatter, Margaretha.

bg. 9/12-1655. Sillegiord. Hans Hansøn, fød i Eedanger (Eidanger).

bg. 9/12-1655. Sillegiord. Erick Haakesøn.

bg. 9/12-1655. Sillegiord. Erich Madtzøn.

bg. 23/12-1655. Flatdal. Ragnille Niculsdaatter.

bg. 4/5-1656. Flatdal. Gunille Bleka.

bg. 4/5-1656. Flatdal. Sigrj Halfwordsdatter.

bg. 24/6-1656. Flatdal. Oluf Mindisgiords Søn, Biørn.

bg. 24/6-1656. Flatdal. Hælge Lioms Daatter Guraa.

bg. 24/6-1656. Flatdal. Richard Skares Daatter Ragnille.

bg. 31/8-1656. Sillegiord. Oluf Sundsbarn.

bg. 31/8-1656. Sillegiord. Tore Soteru.

bg. 31/8-1656. Sillegiord. Gurj Swendsdaatter.

bg. 31/8-1656. Sillegiord. Wraals daatter, (Ingeborg).

bg. 5/10-1656. Omodsdal. Michel Smed.

bg. 21/3-1657. Omodsdal. Hans Oluf Homelies.

bg. 21/3-1657. Omodsdal. Hans Bølis Søn, Anders.

bg. 21/3-1657. Omodsdal. Gunnar Elswambs daatter Margaretha.

bg. 22/3-1657. Flatdal. Christen Ruen mez sin Søn Madtz.

bg. 22/3-1657. Saamund Aakris oc (nestelinje. G.S.)

bg. 22/3-1657. Lauritz Blekas børn, andløs fødde (dødfødte G.S.).

 

 


| Døpte | Introd | Trolovede | Viede | Absolverede | Begravede |


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no