ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sillejord Kirchebog 3

1714 - 1725

Døbte Børn

Avskrevet av G.S. 26/3-2022 - 8/4-2022.

Oppdatert 20.04.2022

Uten ansvar for eventuelle feil.
Presten har skrevet personnavn og stedsnavn slik han har oppfattet det, eller selv mente det burde skrives.
"Vanlige folk" som arbeidere, husmenn og bønder, behersket vanligvis ikke skrivekunsten på denne tiden.

Søketips: Hold nede CONTROL og trykk f.


Andre fødte og døpte i Seljord

| 1654 - 1686 | 1689 - 1713 |
| 1714 - 1725 | 1725 - 1736 | 1737 - 1743 | 1744 - 1755 | 1755 - 1800 | 1755 - 1814 |
| 1801 - 1814 | 1815 - 1831 | 1831 - 1849 | 1850 - 1865 | 1866 - 1876 | 1877 - 1886 | 1887 - 1920* |
 


Noen stavemåter på navn i denne kirkeboka:
Anon, Ansteen (Anstein), Aslach (Aslac), Berthou, Ener (Enner), Erich, Even, Giert, Greger, Gummon (Gudmund), Gunne, Gunner, Halvor, Jaran, Jesper, Jon, Kittel/ Kittil, Kiøstow (Kjøstol/ Tjøstol),
Laurantz, Leuf (Leidulf), Manasse, Ole, Osmund, Peder, Steenulf, Svend/ Swend, Tarje, Thor, Thov/ Thow/ Thof, Tonne, Torjus, Vetle, Vigleg (Vigleich/ Vigleik),
Aasoph (Aasov/ Aasof)

Aslef/ Asleu/ Aslew, Barbara, Cathrine, Christence, Citzel, Dorthe, Graae, Gunill, Gunou, Guro, Helge, Herborg, Joran, Ragnill, Signy, Sigri, Siri, Sove, Thuri, Tonne, Aasill, Aaslau.


Her startet Peder Jonssøn Bruun sin prestegjerning i Seljord prestegjeld. Han kunne kanskje ha en hang til de sterkere dråper,
har jeg lest, og det kommer tydelig til syne i hans eget system for å holde orden i sin første protokoll over døpte i Seljord, Flatdal
og Åmotsdal kirker. Enkelte årstall er jeg i tvil om kan stemme. Med et slikt system han "oppfant", ba han om trøbbel. Uansett ville
det nok vært en fordel å holde seg edru når han skulle føre kirkeboka. Les mer om Peder Jonssøn Bruun.
Jeg har rettet så godt det lar seg gjøre uten å endre for mye på det originale. Noen navn har jeg normalisert noe. GS.


(Siste del av en udatert barnedåp i Seljord kirke, forut for dåpen nedenfor):
(Kvinnefaddere): Cathrine Danielsd., Kierstine Danielsd., Dorthe Jensd. Moderen introduceret 6/1-1714.

Fastelavens søndag. 11/2-1714. Sillejord. Anderes Klomsets og Ragnild Torsdatters Guro. Fadd: Halvor Udgaarden, Torgrim Kifle, Laurantz Midtbøen, Ole Ebbesøns Marie, Joran Olsd.

6/1-1714. Sillejord.  Sal. Gunner Veefalds og Anne Rolefsdatters Ingri. Fadd: Halvor Fiøstofft, Svennung Veefald, Daniel (Wolf), Sal. Hr. Daniels Søn, Thorbiør Garwig, Kari Breche.

(Siste del av en udatert barnedåp i Flatdal kirke, forut for dåpen nedenfor):
(Faddere): Halvor Echre, Ole Jonssøn, Jil Søwessøn, Gunill Bæchuus, Ingeborg Osmundsd. Moderen Introduceret 6/5-1714.

6/5-1714. Fladdall. Kittel Halvorssøn og Ingebor Olsdatters Even. Fadd: Kittel Sundbye, Ingeborg Hedejord, Astri Joensd., Birgitte Olsd.

24/5-1714. Fladdall. Greger Aases og Anne Sørensdatters Biørn. Fadd: Greger Aase, Christopher Halvorssøn, Niri Halvorssøn, Margrethe Swendsd., Gunnill Ondorsd.

14/10-1714. Fladdall. Thor Blechens og Kari Torjusdatters Ole. Fadd: Kittil Sundbye, Gunleg Blechen, Gisle Osmundssøn, Helge Osmundsd., Anne Joensd.

3/6-1714. Ommisdall. Halvor Schoris og Torbiør Andersdatters Ingeborg. Fadd: Ole Rinde, Aslach Wamen, Taran Omotth, Gunbiør Halvorsd., Ingebiør Torgrimsd.

3/6-1714. Ommisdall. Biørge Berges og Margrete Bierges Ole. Fadd: Ole Norbøe, Osmund Sugaarden, Thow Ringum (Rønjom), Siri Høidal, Ronnow Ringum.

16/9-1714. Ommisdall. Ole Stuen Dalens og Lisbeth Evendsdatters datter Sove. Fadd: Ole Groven, Ole Rinde, Anne Øwerbøe, Taran Omoth, "Tone"(?) Olsd.

18/2-1714. Sillejord.  Johan Lies og Aaste Gregersdatters Gunill. Fadd: Asbiørn Lofftsgaarden, Halvor Udgaarden, Siuvor Thorsson, Helge Lofftsgaarden, Sove Asbiørnsd.

11/3-1714. Sillejord. Jacob Kaases og Gunill Jørgensdatters Zacharias. Fadd: Arne Tweden, Christen Jørgensen, Anne Aachre, Anne Øwerland, Dorthe Jensd.

11/3-1714. Sillejord. Ole Klomsettes og Thore Herbrandsdatters Herbrand. Fadd: Halvor Udgaarden, Anders Klomsett, Maren Jensd., Thorbiør Toe, Anleu Joensd.

1/1-1715. Fladdall. Christen Enersson og Ingeborg Siwersdatters Aase. Fadd: Kittil Sundbye, Swend Flotten (Floti under Rui), Biørn Sundbye, Karen Østgaard, Karen Enersd.

7/1-1715. Fladdall. Gummon Liens (Gudmund) og Judith Svensdatters Anne. Fadd: Sondre Svervelie, Hans Narvessøn, Peder Christensen, Margrethe Scheye, Guro Stenarsd.

7/1-1715. Fladdall. Peder Christensøns og Cathrine Danielsdatters Christen. Fadd: Peder Eiusaas, Greger Evenssøn, Kierstine Danielsd., Kiersten Ole Klochers, Kiersten Vaale.

10/3-1715. Fladdall. Tallef Skarpedalens og Ingeborg Knudsdatters dtr., Svano. Fadd: Halvor Ækre, Gisle Okre, Salwe Bringa, Ellen Habersqwam, Birgitte Olsd.

27/1-1715. Ommisdall. Ole Grovens og Liw Biørnsdatters Karen. Fadd: Tosten Selstad, Ole Rinde, Anne Øwerbøe, Taran Omoth, Taran Kittilsd.

27/1-1715. Ommisdall. Jon Asbachs og Margrete Vetlesdatters Torgrim. Fadd: Osmund Sugaarden, Gunner Olsen, Graae Sugaarden, Osill Olsd., Margrete Biaaen.

27/1-1715. Ommisdall. Osmund Rui og Ingeborg Olsdatters dtr, Helge. Fadd: Leo Dale (Leidulv Dale), Halvor Olsen, Lisbeth Skuledalen, Liw Rui, Siri Leidulvsd.

27/1-1715. Ommisdall. Knud Pedersen og Dorthe Hansdatters Kiersten. Fadd: Anon Schore, Oval Angre, Ole Esqwam, Thorbiør Schore, Margrete Selstad.

27/1-1715. Ommisdall. Taral Aamoth og Karen Sommondsdatters Joen. Fadd: Ole Groven, Halvor Trae, Halvor Schore, Liw Schore, Margrete Fossem.

25/3-1714. Sillejord. Halvor Breches og Aslew Andersdatters Margrete. Fadd: Swennung Wefald, Ole Breche, Elling Gunlegssøn, Gunill Werpe, Aslew Øwerland.

25/3-1714. Sillejord. Ole Roubergs og Anne Andersdatters Guro. Fadd: Sondre Lofftsgaard, Anders Gunderssøn, Siuwer Tordsen, Helge Jermonsd., Askier Biørge.

1/4-1714. Sillejord. Biørn Garvigs og Thorbiør Evensdatters Anne. Fadd: Halvor Udgaarden, Biørn Strand, Anon Vindalen, Guro Garvig, Birgith Towsd.

21/4-1715. Fladdall. Ole Bølis og Hustrues Thor. Halvor Huchswold (Haugsvold i Svartdal), Halvor Swartdal, Biørn Bachen, Sove Swartdal, Kirsten Vaale.

23/4-1715. Fladdall. Peder Fremgaards og Hustrues Peder. Fadd: Halvor Ækre, Salve Bringa, Biørn Sundbye, Margrete Scheye, Kiersten Vaale.

23/4-1715. Fladdall. Halvor Swartdal og Hustrues Niri. Fadd: Gumon Lien, Salve Bringa, Gunvor Lien, Ingeborg Lien, Siri Bringa.

30/6-1715. Fladdall. Niels Jonsens og Hustrues Søn, Thov. Fadd: Kittil Lien, Biørn Bachen, Niri Halvorsen, Liw Lien, Guri Blecha.

17/2-1715. Ommisdall. Jørgen Swennumsen og Guro Swinums Vetle. Fadd: Osmund Sugaard, Kittil Gibboen, Halvor Homlie, Gunbiør Halvorsd., Ingeborg Sigvaldsd.

10/3-1715. Ommisdall. Gunner Qvistestuels og Ciceles Søn, Styrche. Fadd: Halvor Schore, Ole Groven, Osmund Bachen, Tonne Dyrland, Graae Joensd.

31/3-1715. Ommisdall. Ole Myrbøens og Taran Myrbøens Søn, Talef. (Tollef.) Fadd: Owal Angre, Anders Selstad, Jermon Vanbech, Karen Aamodt, Ragnil Hovardsd.

23/4-1715. Ommisdall. Torsten Vehusis og Herborgs Søn, Jon. Fadd: Gisle Rui, Thorwild Esqwam, Torsten Vehuus, Margrete Fossem, Tonne Dyrland.

1/4-1714. Sillejord. Thron Biørges og Aschier Swendsdatters Margrete. Fadd: Matthias Roch, Daniel Danielsen, Peter Klowmand, Helge Klomset, Joran Swensd.

6/5-1714. Sillejord. Helge Dalis og Kirsten Kittilsdatters Kirsten. Fadd: Thormo Øwerland, Sondre Grawer, Asbiørn Growen, Aslef Oppebøen, Aslef Thormosd. (Aslef/ Aslew/ Asleu = Aslaug. G.S.)

13/5-1714. Sillejord. Manasse Øwerlands og Anne Torjusdatters Margrete. Fadd: Halvor Udgaarden, Sondre Graver, Laurantz Mitbøe, Anne Norgaarden, Ingeborg Swennungsd.

11/8-1715. Fladdall. Ovar Dalis og Gunnil Kittilsdatters datter, Swano. Fadd: Ole Klocher, Thov Hedejord, Igill Fossem (Egil Fossum), Gunnil Olsd., Ingeborg Hedejord.

22/9-1715. Fladdall. Gisle Okre og Aase Thorbiørnsdatters Asleu. Fadd: Leou (Leidulv) Habersqwam, Halvor Okre, Ole Bringa, Ingeborg Hedejord, Siri Bringa.

22/9-1715. Fladdall. Biørn Olsen og Helge Levsdatters Margrete. Fadd: Tarje Bechuus, Talef Dale, Biørn Sundbøe, Birgitte Habersqwam, Anne Larsd.

22/9-1715. Fladdall. Lars Okres og Annes Kittil. Fadd: Kittil Lien, Gunner Barestad, Gunleg Blecha, Sowe Svartdal, Guri Blecha.

13/10-1715. Fladdall. Ole Mitbøes og hustrues Ingeborg. Fadd: Halvor Swartdal, Halvor Hugswold (Haugsvold i Svartdal), Biørn Sundbye, Liw Lien, Gunvor Lien.

30/6-1715. Ommisdall. Aadne Wanbech og Hustrues Liw. Fadd: Halvor Trae, Knud Halvorsen, Ingeborg Angre, Ragnill Wanbech, Siri Igelsd. (Egilsd. G.S.)

30/6-1715. Ommisdall. Thron Harangs og Hustrues Søn, Sigur. Fadd: Ole Groven, Anon Schore, Ole Bachen, Anne Øwerbøe, Ingeborg Biaaen.

11/8-1715. Ommisdall. Ole Asbiørnsen og Anne Talefsdatters Asbiørn. Fadd: Ole Dyrland, Ole Rinde, Torsten Selstad, Graa Dyrland, Osill Olsd. (Aasild Olsd. G.S.)

11/8-1715. Ommisdall. Leou (Leidulv) Ruis og Liw Halvorsdatters Agath. (Aagot.?) Fadd: Hans Rui, Thorwild Esqwam, Jørgen Svinum, Herborg Vehuus, Ragnill Sovadsd.

13/10-1715. Ommisdall. Jon Aamoths og Hustrues Søn, Even. (Even./ Eivind.) Fadd: Ole Groven, Jon Aamoth, Anders Selstad, Anne Selstad, Margrete Selstad.

19/8-1714. Sillejord. Halvor Fiøstofftes og Askier Giermundsdatters Søn, Gunleg. (Gunlech./ Gunleik.) Fadd: Biørn Strand, Christen Jørgensen, Aslew Oppebøen, Helge Kode (Kodde), Guro Giermunsd.

16/9-1714. Sillejord. Anon Tows (To) og Torbær Thorsdatters datter, Aase. Fadd: Biørn Strand, Halvor Fiøstofft, Laurantz Mitbøen, Helge Tweden, Margrete Gunnersd.

16/9-1714. Sillejord. Halvor  Wolsgaards og Birgitte Helgesdatters Halvor. Fadd: Asbiørn Lofftsgaard, Raamund Oppebøen, Laurantz Mitbøen, Joran Udgaarden, Karen Evensd.

30/6-1715. Fladdall. Gunner (strøket over og uleselig) og Hustrues Barbara. Fadd: Biørn Garwig, Peter Klou-Mand, Ole Bringa, Aase Aakre, Siri Osmundsd. Moderen introduceret 3. sønd efter Trin.(7/7).

10/6-1715. Fladdall. Hans Hedejords og Hustrues Aaste. Fadd: Augen Vastved, Biørn Svalestuen, Eli Habersqwam, Anne Klewen, Guro Jonsd.

10/6-1715. Fladdall. Peder Ruis og Hustrus Kiersten. Fadd: Daniel Danielsen, Peder Christensen, Bjørn Sundbye, Anne Aase, Gunil Schey.

29/9-1715. Fladdall. Peder Ejusaas og hustrues Lisbeth. Fadd: Daniel Wolf, Biørn Swalestuen, Aslach Mychlestuen, Christina Danielsd., Maren Swalestuen.

29/9-1715. Ommisdall. Tosten Veehusis og hustrues Margrete. Fadd: Thov Hedejord, Vetle Vinsvold, Helge Ringer, Aase Veehus, Thuri Vastved.

29/9-1715. Ommisdall. Povel Landsverchs, og Hustrus Ole. Fadd: Tosten Selsta, Jonas Nasgraf, Jermon Vanbech, Graa Dyrland, Svano Nasgraf.

20/10-1715. Ommisdall. Døbt Osmund Qvistestuls og hustrus Aschier. Fadd: Povel Landsvwerch, Jonas Nasgraff, Aase Vehuus, Graae Bachen, Aasill Rinde.

20/10-1715. Ommisdall. Gisle Aamoth og hustrues Barbara. Fadd: Tarall Aamoth, Jon Trae, Anne Selsta, Anne Øwerbøe, Ingeborg Torgrimsdatter.

13/1-1715. Sillejord. Salve Klomsetts og Helge Jermondsdatters Ingeborg. Fadd: Anstein Klomsett, Ole Rui, Laurantz Mitbøen, Maren Jermondsd., Aslef Guttormsd.

13/1-1715. Sillejord. Lille Anders Anderssøns og Kari Jermonsdatters Jermon. Fadd: Halvor Udgaarden, Arne Tvedten, Ragnild Netz, ....? Jermondsd., Joron Floten.

17/3-1715. Sillejord. Swennung Sundsbarms og Daphne Knudsdatters Aase. Fadd: Gunleg Gamlestul, Thor Manemb, Seuring Tollenetz, Ingeborg Kifle, Helge Halvorsd.

17/3-1715. Sillejord. Anders Gunnersson og Helge Olsdatters Daatter, Guro. (Guro.) Fadd: Gunleg Norgaard,, Christen Roch, Even Ansteensen, Joran Udgaard, Liw Ammonsd.

17/3-1715. Sillejord. Swend Netz og Ragnill Netz' Liw. Fadd: Biørn Strand, Jesper Gravig, Halvor Fiøstofft, Thorbiør Garvig, Karen Clausd.

20/10-1715. Fladdall. Ole Asbiørnsen og Hustrus Asbiørn. Fadd: Augen Vastved, Biørn Svalestuen, Gunill Klewen, Helge Nattedall, Ingeborg Osmundsd.

6/10-1715. Fladdall. Vigleg Kittilsøns (Vigleik) og Hustrus Knud. Fadd: Svend Flotten (Floti under Rui), Biørn Swalestuen, Margrete Rui, Margrete og Gunill Schilje.

10/12-1715. Fladdall. Ole Helgesøns og Hustrus Gunner. Fadd: Jacob Kaase, Gunner Lie, Siri Kittilsd., Guri Vasmoe, Siri Kittilsd.

26/12-1715. Fladdall. Augen Vastveds og Hustrues Johannes. Fadd: Hans Olsen, Biørn Svalestuen, Christine Danielsd., Signe Svendsd., Ingeborg Vastved.

27/12-1715. Ommisdall. Introducerit Halvor Schoris Qvinde efter sit dødfødte Barn.

27/12-1715. Ommisdall. Introducerit Anders Selstas Qvinde efter sit Barn, som blef Hiemedøbt, men Lefde Kun 2 Dage.

1/1-1716. Ommisdall. Biørge Høidalls og Hustrues Ole. Fadd: Osmund Bachen, Ole Norbøe, Kittil Kittilsen, Ingeborg Qvistestul, Ronnou Olsd.

5/4-1716. Ommisdall. Thomas Qvistestuls og Hustrues Ragne. Fadd: Jonas Næsgraw, Osmund Qvistestul, Povel Landswerch, Anne Trae, Liw Schore.

13/4-1716. Ommisdall. Anon Schoris og Hustrues Anne. Fadd: Ole Groven, Jon Trae, Anne Svinum, Thorbiør Schore, Karen Halvorsd.

17/3-1715. Sillejord. Erland Halvorssøns og Tonne Nirisdatters Marie. Fadd: Sondre Loftsgaard, Asbiørn Growen, Siur Towssøn (Siur = Siver/ Sivert/ Sigurd), Marie Jensd., Heggelew Hansd.

31/3-1715. Sillejord. Swend Growens og Erichsdatters Ole. Fadd: Sondre Graver, Jørgen Giufwe, Lille Asbiørn, Joran Udgaarden, Ingeborg Veefald.

19/5-1715. Sillejord. Manasse Øwerlands og Anne Torjusdatters Halvor. Fadd: Gunleg Norgaard, Christen Roch, Maren Roch, Sove Lofftsgaard, Joran Biørge.

7/6-1715. Sillejord. Arne Gravers og Dorthe Gunnulsdatters Margrete.  Fadd: Biørn Strand, Torwill Netz, Siuwor Towssøn (Sivert Towsen), Gunill Verpe, Birgitte Joensd.

7/6-1715. Sillejord. Laurantz Meaasis og Guri Swendsdatters Tollef. Fadd: Jørgen Giufwe, Ole Asbiørnssøn, Guri Kasland, Aaste Lie, Sove Asbiørnsd.

3/11-1715. Fladdall. Aslak Røwtweds og Liw Hansdatters Ole. Fadd: Greger Aase, Even Minnesjord, Kirsten og Gunill Minnesjord.

3/11-1715. Fladdall. Ole Svervelies og og Hustrues Siri. Fadd: Halvor nordre Svartdall, Biørn Bachen, Tron Scheye, Sove Svartdall, Kiersten Waale.

16/2-1716. Fladdall. Kittil Halvorssøns og Hustrues Swend. Fadd: Thron Scheye, Thomas Østgaarden, Biørn Sundbye, Margrete Scheye, Kiersten Vaale.

16/2-1716. Fladdall. Ole Jonssøn Klewen og Hustrues Jon. Fadd: Augen Vastved, Thov Hedejord, Biørn Olssøn, Aasill Raadstue, Gunill Scheye,

15/11-1716. Ommisdall. Halvor Biaaens og Ingeborg Sørensdatters Søren. Fadd: Ole Growen, Ole Øverbøe, Knud Gunnerssøn, Anne Harang, Ragnill Torbiørnsd.

14/2-1717. Ommisdall. Taral Aamoth og Kari Halvorsdatters Birgitte. Fadd: Anon Schore, Knud Halvorsen, Anders Selstad, Taran Aamoth, Margrete Biørnsd.

14/2-1717. Ommisdall. Anon Schoris og Liw Schoris Halvor. Fadd: Tosten Selsta, Ole Rinde, Knud Michelsen, Thorbiør Scheie, Birgitte Ingesd.(?!)

4/4-1717. Ommisdall. Ole Bergis og Hustrues Ingeborg. Fadd: Ole Groven, Ole Pedersen, Tosten Selsta, Aslew Evensd., Ingeborg Torgrimsd.

19/5-1715. Sillejord. Ole Brechis og Hustrues Datter Inger. Fadd: Biørn Veefald, Halvor Breche, Niels Scharchewie, Gunill Verpe, Thore Svennungsd.

16/6-1715. Sillejord. Jesper Garvigs og Guro Knudsdatters Knud. Fadd: Anon Vindal, Aslach Rugtwed, Torbiør Garvig, Tore Strand, Guro Towsd.

16/6-1715. Sillejord. Raamund Oppebøens og Asleus Gunvor. Fadd: Halvor Udgaard, Sondre Grave, Laurantz Mitbøe, Anne Norgaard, Sove Lofftsgaard.

16/6-1715. Sillejord. Sondre Lofftsgaards og Hustrues Sove. Fadd: Asbiørn Lofftsgaard, Jørgen Giufwe, Thov Asbiørnsen, Aaste Lie, Ragnill Mitbøe.

24/6-1715. Sillejord. Ole Jonssøns og Hustrues Gunill. Fadd: Swend Netz, Halvor Tiøstolfsen, Suenring Tollenetz, Gunill Verpe, Guro Swennungsd.

24/6-1715. Sillejord. Gisle Ruis og Hustrues Dreng. Fadd: Jørgen Giufwe, Salwe Klomsett, Ole Rud, Joran Udgaard, Sove Lofftsgaard.

14/7-1715. Sillejord. Sondre Gravers og Sove Biørnsdatters Margrete. Fadd: Gunleg Norgaarden, Laurantz Mitbøe, Thor Gunlegssøn, Joran Udgaarden, Aslef Oppebøen.

4/8-1715. Sillejord. Gunne Twinglies og Liw Olsdatters Ole. Fadd: Thormo Aasen, Asbiørn Groven, Joran Udgaard, Anne Aarhuus, Inger Olsd.

4/8-1715. Sillejord. Kittel Renstuels og Ragnill Olsdatters Niels. Fadd: Ole Eisand, Peder Christenssøn, Anne Øwerland, Kiersten Klochers, Torbiør Thowsd.

1/9-1715. Sillejord. Helge Dalis og KIrsten Kittilsdatters Even. Fadd: Thormo Øwerland, Knud Halvorsen, Thorbiørn Garwig, Sigrid Dalene, Guro Tormosd.

16/10-1715. Sillejord. Ole Øwerbøes og Hustrues Ragnill. Fadd: Jesper Garvig, Halvor Fiøstufft, Elling Norbøe, Birgitte Vefald, Karen Brecke.

26/10-1715. Sillejord. Hans Buchis og Hustrues Abigael. Fadd: Christen og Mathis Roch, Greger Aasem, Maren Roch, Karen Clausd.

22/12-1715. Sillejord. Johannes Lies og Hustrues Asleu. Fadd: Jørgen Giufve, Thov og Ole Lofftsgaard, Guro Meaas, Ingeborg Norgaard.

24/12-1715. Sillejord. Anon Thovs og Hustruis Gunner. Fadd: Halvor Fiøstofft, Biørn Strand, Tow Manemb, Anne Norgaard, Asleu Thov.

22/3-1716. Fladdall. Ole Sommundssøn og Hustrues Siri. Fadd: Aslach Mychlestuen, Thron Scheye, Thomas Østgaarden, Kierstine Danielsd., Gunill Scheye.

22/3-1716. Fladdall. Thomas Østgaardens og Hustrues Gunill. Fadd: Even Vaale, Greger Aase, Biørn Sundbøe, Margrethe Scheye, Kiersten Vaale.

22/3-1716. Fladdall. Ole Nattedals og Hustrues Thov. Fadd: Even Minnesjord, Halvor Svalestuen, Greger Minnesjord, Aasill Raadstuen, Gunill Minnesjord.

10/5-1716. Fladdall. Tarje Bechuuses og Hustrues Gut.

4/4-1717. Ommisdall. Svend Knudssøn Soldats Asleu. Fadd: Niels Biørnsen, Kittil Sørbøe, Turi Søgaard, Ragnill Bache, Asleu Sugaard.

4/4-1717. Ommisdall. Kittil Svinums og Hustrues Even. Fadd: Ole Groven, Anon Schore, Ole Rinde, Anne Selsta, Ingeborg Torgrimsd.

13/6-1717. Ommisdall. Torjus Aamoth og Hustrues Swend. Fadd: Halvor Svinum, Jon Trae, Halvor Schore, Aasill Rinde, Anne Øwerbøe.

13/6-1717. Ommisdall. Laurantz Dyrlands og Hustrues Vetle. Fadd: Osmund Sugaard, Ole Roebak, Knud Rui, Graa Dyrland, Graae Bachen.

1/1-1717. Fladdall. Halvor Nordre Svartdal og Hustrues Halvor. Fadd: Kittil og Niri Lien, Kiersti Minnesjord, Helge Svartdal, Gunill Bacha.

1/1-1717. Fladdall. Ole Klewens og Hustrues Barbara. Fadd: Tarje Bechuus, Halvor Aakre, Biørn Swalestuen, Anne Klewen, Sisi Osmundsd.

21/3-1717. Fladdall. Kittil Halvorsens og Hustrues Thuri. Fadd: Ole Bøle, Ole Siliedall, Helge Nattedall, Gunill Sundbye, Anne Torgrimsd.

29/3-1717. Fladdall. Thov Bleches (Tov) og Hustrues Hans. Fadd: Gunleg Blecha, Gummon Lien (Gudmund), Thov Mychlestuen, Signe Sundbye, Asleu Blecha.

28/6-1717. Ommisdall. Ole Schuledals og Hustrues Signy. Fadd: Ole Rinde, Ole Myrbøen, Karen Aamoth, Ingeborg Biaan, Gunvor Jonsd.

6/6-1717. Ommisdall. Ole Myrbøens og Hustrues Liw. Fadd: Halvor Svinum, Ole Schuledal, Jon Solli, Birgitte Wanbech, Ingeborg Sigwalsd.

6/6-1717. Ommisdall. Jon Wasbæchs og qvindes datter Aschier. Fadd: Osmund Sugaard, Kittil Norbøe, Graae Dyrland, Graae Aamoth, Graae Bachen.

6/6-1717. Ommisdall. Ole Bachen og Hustrues Søn, Iggill. (Egil.) Fadd: Torjus Aamoth, Halvor Schore, Guro Vinsvold, Thuri Norgaard, Asleu Sugaard.

6/6-1717. Ommisdall. Ole Rindes og Hustrues Halvor. Fadd: Anon Schore, Knud Øwerbøe, Anne Sælsta, Ragnill Sælsta, Kari Aamoth.

6/6-1717. Ommisdall. Jørgen Svinums og Hustrues Anne. Torsten Sællestad, Ole Søllesta, Anne Øwerbøe, Lisbeth Skuledalen, Siri Rui.

3/10-1717. Ommisdall. Hans Ruis og Qvindes Ole. Fadd: Jon Trae, Gisle Komlie, Ingeborg Qvistestul, Ingeborg Berge, Siri Leidulvsd.

3/10-1717. Ommisdall. Ole Grovens og Hustrues Liw. Fadd: Tosten Salsta, Ole Rinde, Anne Sælsta, Kari Aamoth, Siri Rui.

24/10-1717. Ommisdall. Jon Trais og Hustrues Birgitte. Fadd: Ole Groven, Ole Ringum, Siri Norgaard, Graae Dyrland, Graae Leufd. (Leifsd.)

24/10-1717. Ommisdall. Ole Berges og qwindes Ragnill. Fadd: Halvor Svinum, Jon Trae, Tosten Sælsta, Liw Groven, Ingeborg Komlie.

27/12-1717. Ommisdall. Niels Sugaard og qvindes Knud. Fadd: Ole Vinsvold, Gunou Vinsvold, Siri Norgaard, Siri Rui, Graae Leufd.

17/5-1717. Fladdall. Sommon Halvorsen og Hustrues Søn, Kittil. Fadd: Kittil Halvorsen, Biørn Svalestuen, Helge Nattedal, Margrete Scheye, Ingeborg Olsd.

25/7-1717. Fladdall. Jesper Gunnesen og Hustrues Anleu. Fadd: Thron Scheye, Halvor Sondresen, Asleu Svalestuen, Joran Scharerue, Gunill Thronsd.

3/10-1717. Fladdall. Greger Aasis og qvindes Svano. Fadd: Ole Nattedal, Sommon Halvorsen, Ole Siliedale, Christine Danielsd., Birgitte Lawransd.

3/10-1717. Fladdall. Biørn Sundbyes og qvindes Anne. Fadd: Greger Aase, Greger Minnesjord, Anne Vaale, Magdalene Loffthuus, Marie Svalestuen.

14/11-1717. Fladdall. Niri Halvorsen og qvindes Halvor. Fadd: Gl. Ole Svartdall, Biørn Swalestuen, Gisle Jufwe, Margrete Scheye, Asleu Stenuldsd.

1/1-1718. Fladdall. Gisle Aakris og qvindes Anund. Fadd: Tarje Bechuus, Leou (Leidulv) Habersqwam, Ole Bringa, Jege Vaale, Birgitte Habersqwam.

1/1-1718. Fladdall. Ole Bølis og qvindes Anne. Fadd: Leo Siliedale (Leidulv), Gummon Lien (Gudmund), Thov Mychlestuens (Thov), Anne Okre (Aakre), Joran Skarerud.

23/1-1718. Fladdall. Salve Bringes og hustrues Svano. (Svanaug.) Fadd: Halvor Ækre, Leo Siliedale (Leidulv), Thore Mychlestuen, Christine Wolf, Ronnow Sigwaldsd.

19/1-1716. Sillejord. Tron Biørgis og Hustrues Asleu. Fadd: Even Aarhuus, Greger Aasen, Guttorm Manemb, Anne Øwerland, Joran Swendsd.

19/1-1716. Sillejord. Jermond Hougens og Hustrues Guro. Fadd: Torgrim Kifle, Ole Kifle, Jil Aasm, Ingeborg Norgaard.

1/1-1718. Fladdall. Aslach Rørtwedt og qvindes Anne. Fadd: Gunleg Bleca, Sondre Aasene, Greger Minnesjord, Astri Hedejord, Helge Andersd.

23/1-1718. Fladdall. Ole Nattedals og qvindes drengebarn, Tonne. Fadd: Even Minnesjord, Biørn Swalestuen, Thron Scheye, Anne Vaale, Eli Nattedal.

18/4-1718. Fladdall. Tarje Bechuusis og qvindes Guttorm. Fadd: Halvor Ækre, Ole Bringa, Signe Sundbye, Gunill Klewen, Birgitte Bringa.

18/4-1718. Fladdall. Ole Asbiørnssøns og qvindes Søn, Jermond. Fadd: Ole Jonssøn, Biørn Svalestuen, Thov Vastved, Hege Nattedal, Ronnou Homlie.

23/1-1718. Ommisdall. Tarall Aamoth og Hustrues Knud. Fadd: Jon Trae, Anders Moen, Liw Groven, Lisbeth Skuledal, Ingeborg Homlie.

23/1-1718. Ommisdall. Anders Selsta og Hustrues Knud. Fadd: Ole Øwerbøe, Ole Rinde, Anne Sælsta, Anne Øwerbøe, Siri Leofsd. (Leidulvsd.)

13/2-1718. Ommisdall. Thomas Vetterhusis og qvindes Laurantz. Fadd: Thorwild Netz, Tarall Aamoth, Anne Sælsta, Hege Torwildsd., Gunbiør Halvorsd.

6/3-1718. Ommisdall. Gisle Homlies Søn, Ole. Fadd: Osmund Rui, Thow Ringum, Taran Trae, Taran Klewen, Herborg Veehuus.

16/2-1716. Sillejord. Letvord (Levor/ Ledvor?) Koddis og Hustrues, Jan. Fadd: Gunleg Norgaard, Jørgen Giufwe, Arne Twedten, Asleu Oppebøen, Ingeborg Svennumsd.

16/2-1716. Sillejord. Anders Verpis og Hustrues Guro. Fadd: Ole og Falchvor Verpe, Ole Jonssøn, Kiersten Scharchevie, Asleu Breche.

16/2-1716. Sillejord. Halvor Fiøstoffts og Hustruea Jermon. Fadd: Thron Biørge, Laurantz Mitbøen, Thore Strand, Asleu Breche, Guro Jermonsd.

10/5-1716. Sillejord. Ole Vefalds og Hustrues Ingeborg. Fadd: Ole Verpe, Halvor Breche, Seuring Tollenetz, Kari Breche, Margrethe Heggenæs.

10/7-1718. Fladdall. Gummon Liens og qvindes Karen. Fadd: Gunlef Bleca, Køstow (Kiostolv/ Tjostolv) og Halvor Svartdall, Søve Svartdall, Asleu Bleca.

10/7-1718. Fladdall. Thov Bleca (Thow Bleka) og qvindes Johannes. Fadd: Gamle Ole Svartdall, Halvor Hugswold (Haugsvold i Svartdal), Thorbiør Svartdall, Helge Kittilsd., Helge Piperud.

10/7-1718. Fladdall. Talef Scarpedalls og qvindes Signe. Fadd: Gregar Aase, Christopher Blenxdalen, Jesper Gunnersen, Anne Aase, Eli Nattedall.

23/10-1718. Fladdall. Biørn Vaale og qvindes Aasne. Fadd: Peter Kloumand, Gisle Aakre, Knud Okre, Gunill Bechuus, Birgitte Habersqwam.

19/4-1718. Ommisdall. Halvor Niculs(son) Liens Niels. Fadd: Jon Trae, Ole Tostenssøn, Anne Sælsta, Gunbiør Sælsta, Graae Trae.

10/7-1718. Ommisdall. Halvor Biaans og qvindes datter Svano. Fadd: Ole Schuledalen, Jon Solli, Halvor Niculs. Lien, Liw Groven, Thorbiør Schore.

2/10-1718. Ommisdall. Ole Bergis og qvindes Ragnill. Fadd: Hans Rui, Thor Olssen, Liw Groven, Lisbeth Schuledal, Siri Aslachsd.

23/10-1718. Ommisdall. Ole Dyrlands og qvindes Svennung. Fadd: Ole Groven, Jon Trae, Ole Sælsta, Tonne Dyrland, Graae Vetterhuus.

31/5-1716. Sillejord. Anders Klomsetis og Hustrues Thow. Fadd: Asbiørn Lofftsgaarden, Sondre Graver, Thow Olsen, Helge Lofftsgaarden, Helge Giufwe (de to siste er kvinner. GS).

31/5-1716. Sillejord. Tarje Aslachssons og Ingeborg Jonsdatters Søn, Aslach. Fadd: Sondre Graver, Halvor Udgaarden, Thow Norgaarden, Helge Halvorsd., Aslew Oppebøen.

21/6-1716. Sillejord. Svend Grovens og Hustrues Maren. Fadd: Hans Buch, Manasse Øwerland, Torgrim Kifle, Helge Twedten, Karen Lofthuus.

12/7-1716. Sillejord. Torgrim Kifles og Hustrues Ingeborg. Fadd: Christen og Mathias Roch, Jesper Gravig, Ragnill Klomsett, Gunill Venees.

4/12-1718. Fladdall. Sommon Halvorsen og qvindes Anders. Fadd: Kitil Halvorsen, Gunleg Hansen, Helje Nattedall, Gunill Sundbøe, Anne Torgrimsd.

22/1-1719. Fladdall. Biørn Sundbyes og qvindes Kiersten. Fadd: Even Vaale, Peder Fremgaarden, Greger Minnesjord, Helge Nattedall, Dorthe Vaale.

22/1-1719. Fladdall. Ole Bølis og qvindes Liw. Fadd: Gamle Ole Svartdall, Leou (Leidulv) Siliedal, Køstau Svartdall, Sove Svartdall, Dorthe Vaale.

11/4-1719. Ommisdall. Jaran Bosboens og qvindes Joran. Fadd: Ole Schuledalen, Ovall Angre, Greger Minnesjord, Ingeborg Berge, Siri Solli (? blekkluss).

11/4-1719. Ommisdall. Ole Bachens og qvindes dtr. Sove. Fadd: Ole Vinsvold, Ole Norbøe, Ole Biørnsen, Siri Norgaard, Siri Aslachsd.

30/5-1719. Ommisdall. Torjus Aamoths og qvindes Vetle. Fadd: Anun Schore, Ole Groven, Ole Biørnsen, Thorbiør Schore, Hege Aamoth.

23/7-1719. Ommisdall. Gunner Styrchessons og qvindes Ole. Fadd: Anders og Tosten Jælsta, Gunbiør Halvorsd., Margrete Omundsd., Anne Olsd.

30/8-1716. Sillejord. Jacob Kaasis og Hustrues Herdis. Fadd: Daniel Wolf, Even Aarhuus, Even Wale, Anne Aarhuus, Anne Aase.

13/9-1716. Sillejord. Halvor Woldsgaards Søn Andreas. Fadd: Biørn Garvig, Anon Vindalen, Joran Udgaard, KIersti Dale, Asleu Sønstetwed.

18/10-1716. Sillejord. Ole Røbergs og Hustrues Margrete. Fadd: Halvor Udgaard., Ole Rui, Aaste Lie, Marie Klomsett, Kari Køstovsd. (Kiostolvsd./ Tjostolvsd.).

30/10-1716. Sillejord. Sondre Gravers og Hustrues Anne. Fadd: Jørgen Giufwe, Thow Norgaarden, Klocheren, Præste Konen, Kiersten Mitbøen.

22/1-1719. Fladdall. Hans Hedjords og Qvindes Ole. Fadd: Augen Vastved, Leuf Habersqvam (Leif), Biørn Vaale, Anne Vaale, Dorthe Svalestuen.

22/1-1719. Fladdall. Kittil Halvorsen og qvindes Aagoth. Fadd: Thron Scheye, Ole Nattedall, Aasoph Olsen, Odbiør Knudsd., Marie Svalestuen.

11/4-1719. Fladdall. Jesper Gunnerssen og qvindes Søn, Gunner. Fadd: Greger Aase, Gummon Lien, Anne og Dorthe Vaale, Joran Schareru.

23/7-1719. Ommisdall. Anders Moens og qvindes Guro. Fadd: Torjus og Taral Aamodt, Ole Groven, Anne Sælsta, Siri Sælsta.

3/9-1719. Ommisdall. Thron Harangs og qvindes Søren. Fadd: Ole Rinde, Ole Schuledalen, Tarje Rinde, Anne Øwerbøe, Astri Sørensd.

22/10-1719. Ommisdall. Ole Bergis og qvindes Graae. Fadd: Niels Sugaard., Anders Sælsta, Torgrim Schore, Anne Svinum, Anne Sælstad.

27/12-1719. Ommisdall. Ole Rindes og qvindes Ingeborg. Fadd: Greger Øwerbøe, Anon Schore, Tarje Rinde, Anne Øwerbøe, Graae Leufd.

8/11-1716. Sillejord. Ole Hovarsen og Hustrues Torbiør. Fadd: Arne Tveit, Even Aarhuus, Halvor Udgaard., Aschier Vasmoen, Anne Rui. Viede 8/11-1716.

13/12-1716. Sillejord. Greger Aasems og Maren Rochis datter Edle. Fadd: Asbiørn Lofftsgaarden, Christen og Mathias Roch, Ingeborg Kifle, Joran Udgaard.

20/12-1716. Sillejord. Anders Andersen og Hustrues Søn Even. Fadd: Hawor Udgaard., Thorvill Netz, Joran Udgaard., Anne Øwerland, Liw Udgaard.

29/5-1719. Fladdall. Thomas Mychlestuens og qvindes Søn, Steenulf. Fadd: Christen Høydal (i Langlim), Ole Bringa, Margrete Scheye, Dorthe Vaale, Dorthe Fremgaard.

29/5-1719. Fladdall. Lars Okres og qvindes datter Citzel. Fadd: Niri Lien, Greger Aase, Halvor Svalestuen, Guro Olsd.

1/10-1719. Fladdall. Ole Nattedalls og qvindes Asbiørn. Fadd: Greger Aase, Even Evenssøn, Margrete Scheye, Joran Schareru, Anne Torgrimsd.

22/10-1719 (xx - 20de trinit.). Fladdall. Vigleg Kittilsens og qvindes Søn, Thor. Fadd: Biørn Sundbye, Even Evensen Minnesjord, Signe og Anne Aase, Dorthe Vaale.

18/2-1720. Ommisdall. Viede 27/12-1719. Biørge Bergis og Qvindes Søn, Guttorm. Fadd: Halvor Svinum, Ole Rinde, Ole Sælesta, Anne Sælesta, Margrete Sugaard.

18/2-1720. Ommisdall. Halvor Schoris og qvindes Anne. Fadd: Anund Schore, Ole Groven, Ole Rinde, Anne Sælsta, Anne Øwerbøe.

18/2-1720. Ommisdall. Swend Norgaardens og qvindes Birgitte. Fadd: Torjus Aamoth, Ole Osmunssøn, Hege Rinjum (Rønjom) - Bachen, ??? Norgaard.

28/3-1717. Sillejord. Jørgen Giufwe og Hustrues Søn, Christopher. Fadd: Christen Roch, Peter Kloumand, Madame Stouds, min Kone, Mademoiselle Cathrine af Hwidesøe.

29/3-1717. Sillejord. Biørn Garvigs og Hustrues Søn, Ole. Fadd: Daniel Wolf, Aslach Rugtved, Maria Schanche, Kiersten Mitbøen, Gunill Venaas.

2/5-1717. Sillejord. Erich Stoelmagers og Hustrues Søn, Hans. Fadd: Kittil Nygaard, Guttorm Manemb, Kiersten Klochers, Aschier Biørge, Gunill Venaas.

21/4-1720. Ommisdall. Tosten Veehusis og qvindes datter, Guro. Fadd: Thron Harang, Vetle Thovssøn, Birgitte Qvistestul, Kari Qvamen, Graae Leufd. (Leidulvsd.).

21/4-1720. Ommisdall. Jon Traes og qvindes Tvillinger, Knud. Fadd: Ole Groven, Ole Øwerbøe, Ole Berge, Anne Sælsta, Hege Svinum.

21/4-1720. Ommisdall. Jon Traes og qvindes Tvillinger, Johannes. Fadd: Halvor Svinum, Anders Moen, Ole Sælsta, Gunbiør Sælsta, Barbara Fossum.

21/4-1720. Ommisdall. Halvor Bechis og qvindes Niels. Fadd: Ole Schuledall, Ole Rinde, Vetle Thovsøn (Thowsen), Anne Sørensd., Ingri Thorbiørnsd.

16/5-1717. Sillejord. Simon Kirchebrotens og Hustrues Margrete. Fadd: Torgrim Kifle, Biørn Aasem, Greger Aasem, Ragnill Hougen, Gunill Venaas.

20/6-1717. Sillejord. Anon Thovs og Hustrue Ingeborg. Fadd: Anders Verpe, Kittil Renstul, Guttorm Manemb, Asleu Andersd., Joran Flotten.

20/6-1717. Sillejord. Knud Garvigs og qvindes Liw. Fadd: Biørn og Jesper Garvig, Thorbiør Garvig, Joran Ugaard., Ingeborg Oppebøen.

3/12-1719. Fladdall. Sal. Bendix Soldats og qvindes datter, Asleu.  Fadd: Greger Aase, Christen Enersen, Biørge Biørgessen, Hege Nattedall, Dorthe Jensd.

26/12-1719. Fladdall. Peder Fremgaardens og qvindes Søn, Michel. Fadd: Daniel Wolf, Greger Aase, Tarje Bechuus, Christine Wolf, Gunill Bechuus.

1/1-1720. Fladdall. Augen Vastweds og qvindes Søn, Ole. Fadd: Tarje Bechuus, Ole Klewen, Knud Halvorssen, Anne Klewen, Hege Halvorsd.

21/5-1720. Ommisdall. Jørgen (Jaran?) Bosbøen og qvindes Halvor. Fadd: Peder Kjos Osmund Rui, Jon Gunnesen, Guro Gibøe, Ingeborg Sigvalsd.

21/5-1720. Ommisdall. Gisle Omlies og qvindes Halvor. Fadd: Laurantz Dyrland, Thov Andersen, Taran Trae, Gunbiør Halvorsd., Aasne Thorvillsd.

16/6-1720. Ommisdall. Tarall Aamoth og qvindes Ole. Fadd: Tosten Sælsta, Vetle Thovssen (Towsen), Aasill Rinde, Guro Bosbøen, Siri Thovsd.

20/6-1717. Sillejord. Salve Aasems og qvindes Søn, Jermon. Fadd: Peter Kloumand, Christen Roch, Maren Roch, Aschier Biørge, Anne Rui.

1/8-1717. Sillejord. Kittil Nygaards (Nielsson Nyøigard under Øverland) og qvindes dtr. Aschier. Fadd: Halvor Tho, Thron Biørge, Thore Olsd., Anne Øwerland, Thorbiør Tho.

1/8-1717. Sillejord. Torjus Hanssen og qvindes Johanna. Fadd: Gunleg Norgaard, Sondre Graver, Asleu Oppebøen, Siverth Mitbøen, Asleu Mitbøen.

18/2-1720. Fladdall. Gudmund Liens og qvindes Karen. Fadd: Niri Kittil og Jon Lien, Sove Svartdall, Dorthe Vaale.

18/2-1720. Fladdall. Sommon Halvorssens og qvindes Guro. Fadd: Kittil Halvorsen, Christen Enersen, Evend Evensen, Anne Vaale, Margrete Scheye.

1/4-1720. Fladdall. Ole Asbiørnsen (Klewen) og qvindes Johannes. Fadd: Leou (Leidulv) Habersqwam, Knud Ækre, Astri Dale, Taran Osmundsd.

16/6-1720. Ommisdall. Halvor Kjos og qvindes Hege. Fadd: Oval Angre, Jermon Vanbech, Hege og Tonne Solli, Hege Olsd.

14/7-1720. Ommisdall. Knud Gunnerseøns og qvindes Aslach. Fadd: Ole Rinde, Halvor Kjos Ole Anderssøn, Karen Biaan, Liw Gunnersd.

4/8-1720. Ommisdall. Magnus Biørnsens og qvindes Biørn. Fadd: Ole Rinde, Ole Øwerbøe, Anne Myrbøen, Anne Harang, Helge Aamoth.

29/9-1720. Ommisdall. Knud Pederssens og qvindes Peder. Fadd: Ole Schuledal, Halvor Svinum, Vetle Thovssøn, Thorbiør og Birgitte Schoren.

1/8-1717. Sillejord. Rolef Bachens og qvindes Rolef. Fadd: Johannes Lie, Asbiørn Lofftsgaarden, Jørgen Giufwe, Aaste Lie, Anne Rui.

3/8-1717. Sillejord. Stadfæsted Daniel Danielssøns og Birgitte Swendsdatters Slegfred Søns Even. (Hiemme) Daab.
Fadd: Hans Buch, Anders Anderssøn, Tallefs enche, Helge Osmundsd., Aschier Swendsd.
Moderen Publice absolvered Dom: 21. Trinit (17/10). Faderen: 22. Trinit. (24/10).

10/10-1717. Sillejord. Jesper Garvigs og Hustrues Andreas. Fadd: Jermon Hougen, Anon Vindalen, Thorbiør Garvig, Kiersti Dale, Joran Flottene.

17/10-1717. Sillejord. Gisle Ruis og Hustrues Søn, Tarje. Fadd: Ole Rui, Ole Lofftsgaarden, Ragnill Klomsett, Guro Meaas, Anne Meaas.

1/4-1720. Fladdall. Gisle Okris og qvindes Maren. Fadd: Thron Scheye, Tarje Bechhuus, Leou (Leidulv) Habersqvamb, Karen Østgaard., Dorthe Vaale.

4/8-1720. Fladdall. Jon Halvorssens og qvindes Søn, Johannes. Fadd: Gisle Homlie, Laurantz Dyrland, Knud Ækre, Thuri Norgaard, Helge Ækre.

25/8-1720. Fladdall. Halvor Nørre Svartdal og qvindes Torgrim. Fadd: Niri Lien, Niri Bachen, Anne Okre, Gunvor Lie, Asleu Bleca.

20/9-1720. Fladdall. Aslach Rørtveds og qvindes Ole. Fadd: Even Minnesjord, Greger Aase, Anne Aase, Anne Vaale, Guro Vaale,

26/12-1720. Ommisdall. Greger Øwerbøe og qvindes dtr. Kiersten. Fadd: Anund Schore, Ole Groven, Ole Øwerbøe, Anne Sælsta, Anne Øwerbøe.

26/12-1720. Ommisdall. Ole Rindes og qvindes Harald. Fadd: Anund Schore, Tarje Rinde, Thorbiørn Schore, Ragnill Tostensd., Graae Leufd. (Leidulvsd.).

28/9-1721. Ommisdall. Laurantz Dyrland og qvindes Søn, Ejel. (Egil.) Fadd: Ole Dyrland, Jon Halvorsen, Niri Sovesøn, Birgitt Qvistestul, Margrete Sovesd.

28/9-1721. Ommisdall. Vetle Thorvilsen og qvindes dtr. Aschier. Fadd: Halvor Ækre, Aslach Sælsta, Birgitte Wanbech, Taran Trae, Margrete Sugaard.

31/10-1717. Sillejord. .... ache Gamlestul og qvindes Søn, Anon. Fadd: Halvor Udgaarden, Ejel Sonsbarm, Salve Aasem, Aschier Biørge, Asleu Andersd.

28/11-1717. Sillejord. Biørn Veefalds og qvindes dtr. Margrete. Fadd: Halvor Udgaard., Ole Øwerbøe, Kittil Veefald, Lieutenant Asdalls Kieriste, Karen Breche.

28/11-1717. Sillejord. Raamund Oppebøens og Hustrues Søn, Harald. Fadd: Halvor Udgaard., Thow Norgaard, Min Kone, Min Kones Søster-daatter, Ingeborg Hansd., Helge Giufwe.

20/9-1720. Fladdall. Gunleg Kios og qvindes Søn, Hans. Fadd: Biørn Sundbye, Peder Fremgaarden, Asleu Svalestuen, Margrete Scheye, Dorthe Vaale.

19/1-1721. Fladdall. Knud Olssen og qvindes Søn, Ole. Fadd: Daniel Wolf, Greger Aase, Christin: Wolf, Margrete Scheye, Margrete Vaale.

19/1-1721. Fladdall. Aasoph Olssen og qvindes Søn, Ole. Fadd: Biørn Sundbye, Sommon Halvorsen, Aslach Røetwed, Gunill Sundsbarm, Joran Scharerue.

28/9-1721. Ommisdall. Jon Svinum og qvindes Anne. Fadd: Anon Schore, Ole Groven, Ole Sælsta, Anne Sælsta, Anne Øwerbøe.

19/10-1721. Ommisdall. Anders Sælstas og qvinnes Ole. Fadd: Tosten Sælsta, Ejel Halvorsen, Anne Sælsta, Anne Øwerbøe, Ingeborg Svinom.

19/10-1721. Ommisdall. Ole Bergis og qvindes Ole. Fadd: Osmund Norbøe, Niculs Sugaarden, Vetle Thovsen (Tovsen), Siri Norgaarden, Kari Olsd.

2/2-1718. Sillejord. Thov Koddis og qvindes Søn, Thor. Fadd: Jørgen Giufwe, Ole Lofftsgaarden, Joran Udgaarden, Kirsten Mitgaard., Ingeborg Oppebøen.

2/2-1718. Sillejord. Johannes Lie og qvindes Søn, Hans. Fadd: Gunner Osmundsøn, lille Asbiørn, Anne Norgaard, Anne Rauberg, Anleu Jonsd.

2/2-1718. Sillejord. Ole Østmanns og qvindes Søn, Peder. Fadd: Ole Verpe, Anon Thov, Gunill Verpe, Kari Breche, Aleth Olsd.

27/2-1718. Sillejord. Anders Gunnersen og qvindes Søn, Gunner. Fadd: Torvill Netz, Thore Renstul, Ragnill Klomsett, Asleu Oppebøen, Liw Udgaarden.

19/1-1721. Fladdall. Tarje Bechhuus og qvindes Margrete. Fadd: Leou (Leidulv) Habersqvamb, Salve Bringa, Anne Vaale, Margrethe og Gunill Scheye.

19/1-1721. Fladdall. Gunner Johnssens og qvindes dtr. Guro. Fadd: Greger Aase, Biørn Sundbøe, Michel Zachariassøn, Christine Wolf, Anne Rui.

19/1-1721. Fladdall. Kittil Halvorssen og qvindes Inger. Fadd: Biørn Sundbye, Sommon Halvorssen, Ole Halvorssen, Margrete Danielsd.

19/1-1721. Fladdall. Biørn Waalis og qvindes Jacob. Fadd: Niels Thovf, Niri Lien, Anne Klewen, Birgitte Leidulvsd., Cathrine Fremgaarden.

26/12-1721. Ommisdall. Ole Bachens og qvindes datr. Sigri. Fadd: Ole Rinde, Ole Jo...., Birgitt Vanbech, Thuri Norgaard, Margrete Sugaarden.

25/4-1722. Ommisdall. Laurantz Winsvolds og qvindes Gunlik. Fadd: Jonas Nasgrav, Thomas Qvistestul, Kittil Kittilssen, Ragnill Kifle, Margrete Sugaarden.

26/5-1722. Ommisdall. Ole Tostensen og qvindes Halvor. Fadd: Ole Schuledal, Aslach Sælsta, Aasill Re...., Gunbiør Halvorsd., Siri Sælsta.

21/6-1722. Ommisdall. Ole Groven og qvindes datter Lowe. Fadd: Anon Schore, Tosten Sælsta, Ejel Schore, Thorbiør Schore, Birgitt Vanbech.

20/3-1718. Sillejord. Ole Brechis og qvindes Søn, Gunner. Fadd: Anders Verpe, Thorvill Graver, Anne Veefald, Asleu Breche, Margrete Hegenæs.

20/3-1718. Sillejord. Sondre Lofftesgaardens og qvindes Søn, Laurantz. Fadd: Halvor Udgaarden, Hans Buch, Min Kone, Guro Meaas, Guro Groven.

30/3-1718. Hiemmedaap. Sillejord. Erich Skoemagers og Liw Pedersdatters, som han siger sin hustrue, Søn, Carl. Fadd: Halvor Udgaard., Sondre Graver, Min Kone, Kari Østgaard., Guro Groven.
NB. Rømte begge bort før Introductionen.

30/3-1721. Fladdall. Greger Aasis og qvindes Søn, Søren. Fadd: Even Vaale, Greger Minnesjord, Anne Vaale, Margrete Scheye, Gunill Scheye.

31/8-1721. Fladdall. Thov Blecas (Thow Blecas) og qvindes Søn, Halvor. Fadd: Lars Okre, Niri og Jon Lien, Sove Svartdall, Gunill Bachen.

31/8-1721. Fladdall. Ole Bringas og qvindes Søn, Kittil. Fadd: Tarje Bechhuus, Ole Olsen, Gunill Bringa, Anne Vaale, Siri Osmundsd.

2/8-1722. Ommisdall. Svend Norgaard og qvindes daatter Graae. Fadd: Tarje Norbøe, Ole Asbach, Thuri Sugaard., Hege Norbøe, Hege Thios.

2/8-1722. Ommisdall. Tarje Norbøes og qvindes daatter, Torgund. Fadd: Svend Norgaard, Toff Anderssen, Siri Norgaard., Siri Sugaard., Aaste Esqvam..

2/8-1722. Ommisdall. Biørn Ruis og qvindes daatter Eli. Fadd: Osmond Rui, Ole Svinum, Gunbiør Halvorsd., Graae Leidulvsd., Aase Omlie.

9/8-1722. Ommisdall. Thorchill Sommondsøns og qvindes Søn, Ole. Fadd: Thorvill Groven, Anders Verpe, Dorthe Schuledalen, Anne Veefald, Margrete Rugtwed.

3/4-1718. Sillejord. Lille Andersis og Hustruis Søn, Jon. Fadd: Halvor Udgaard., Thor Norgaard., Asleu Oppebøen, Ingeborg ditto, Helge Jermonsd.

3/4-1718. Sillejord. Halvor Fiøstoffts og qvindes daatter Asleu. Fadd: Lille Anders, Thron Biørge, Guttorm Manemb, Thorbiør Tho, Joran Flotten.

10/4-1718. Sillejord. Swnnung Sundsbarms og Hustrues Liw. Fadd: Thron Biørge, Thorvill Netz, Thov Norgaard, Asleu Gammelstul, Ingeborg Sønstetved.

15/5-1718. Sillejord. Peder Twedtens og qvindes dtr. Kiersten. Fadd: Jacob Kaase, Thron Biørge, Daniel Wolf, Anne Aarhuus, Joran Flotten.

28/9-1721. Fladdall. Niri Halvorsens og qvindes dtr. Gunill. Fadd: Biørn Sundbøe, Halvor Huchswold (Haugsvold i Svartdal), Even Menulsøn, Joran Scharerue, Ragnill Sondresd.

28/9-1721. Fladdall. Ole Thorbiørnsøns og qvindes dtr. Signe. Fadd: Even Vaale, Gummon Lien (Gudmund Lien), Thov Wraalsen, Karen Mychlestuen, Joran Flotten.

30/11-1721. Fladdall. Vigleg (Vigleich./ Vigleik.) Kittilsens og qvindes Søn, Ole. Fadd: Halvor Nattedall, Osmund Jørgensen, Marie Vasmoe, Dorthe Piperu, Joran Flotten.

20/9-1722. Ommisdall. Jon Traes og qvindes Anne. Fadd: Sergiant Jon Reine, Ole Rinde, Anund Schou, Ingeborg Svinum, Anne Torgrimsd.

11/10-1722. Ommisdall. Køstow (Kiostolv/ Tjostolv) Kjos og qvindes Ole. Fadd: Peder Solli, Vetle Moen, Tonne Solli, Hege Kjos, Inger/ Ingeborg? Høidall.

11/10-1722. Ommisdall. Ole Osmundssens og qvindes Ragnill. Fadd: Niclas Sugaard., Biørn Dyrland, Hege Vaale, Siri Bringa, Guro Bosbøen.

11/10-1722. Ommisdall. Ole Rindes og qvindes Søn, Halvor. Fadd: Anon Schoren, Ole Groven, Thorbiør Schoren, Anne Øwerbøe, Aaste Esqvam.

26/12-1722. Ommisdall. Vetle Esqvams og qvindes Søn Even. Fadd: Oval Angre, Anders Sælsta, Ejel Schore, Siri Rui, Aaste Rui.

5/6-1718. Sillejord. Thron Biørges og qvindes dtr. Helge. Fadd: Manasse Øwerland, Kittil Nyegaard, Ejel Sundsbarn, Min Kone, Joran Flotten.

19/6-1718. Sillejord. Swend Netz og qvindes Søn, Gunleg. Fadd: Thor Manemb, Suering Tollenetz, Anne Veefald, Thorbiør Tho, Helge Tollenetz.

3/7-1718. Sillejord. Manasse Øwerland og qvindes Søn, Torjus. Fadd: Hans Buch, Thron Biørge, Anne Norgaard, Margrete(?) Twedt, Asleu Andersd.

6/4-1722. Fladdall. Viede 30/11-1721. Even Raadstuen og qvindes Søn, Ole. Fadd: Even Vaale, Thov Wraalssen, Signe og Anne Aase, Ragnill Waale.

6/4-1722. Fladdall. Hans Olsen og qvindes Søn, Niri. Fadd: Leuf Bøle, Augen Vastved, Ole Leufsen, Dorthe Hougstuen, Aase Jonsd.

6/4-1722. Fladdall. Halvor Aasen og qvindes Anne. Fadd: Greger Aase, Halvor Hauchsvold(?), Thorchil Sundbøe, Christine Svalestuen, Ragnill Vaale.

21/6-1722. Fladdall. Aasops og qvindes Søn(!?), Thuri. Fadd: Christopher Blengsdalen, Jon Lien, Ole Olsen. Ingeborg Lien, Kari Tued(?).

26/12-1722. Ommisdall. Jon Reine og qvindes Ole. Fadd: Jon Trae, Knud Olssen, Anne Sælsta, Tonne Sælsta, Sigri Schore.

31/1-1723. Ommisdall. Taral Jonssen og qvindes Margrete. Fadd: Ole Rinde, Halvor Svinom, Ejel Schore, Tonne Sælsta, Margrete Sælsta.

21/2-1723. (2den Esurial = 2. søndag i faste). Ommisdall. Ole Asbiørnsen og qvindes Søn, Aslac. Fadd: Ovall Angre, Knud Vetlesen, Ingeborg Bosbøen, Siri og Graae Rui.

30/3-1723. Ommisdall. Ole Dyrlands og qvindes dtr. Helge. Fadd: Laurantz Dyrland, Jon Asbach, Ole Sælsta, Siri Sælsta, Thorbiør Sælsta.

27/7-1718. Sillejord. Laurantz Mitbøens og qvindes Guttorm. Fadd: Halvor Udgaard., Thor Norgaard., Præstekonen, Joran Udgaard., Cathrine Rasmusdatter.

9/10-1718. Sillejord. Biørn Garvigs og qvindes Gunill. Fadd: Tarje Bechuus, Even Vaale, Seuring Tollenetz, Ragnill Netz, Joran Biørge.

16/10-1718. Sillejord. Sondre Gravers og qvindes Biørn. Fadd: Peter Kloumand, Hans Buch., Præstekonen, Joran Udgaard., Torbiør Mitbøen.

27/11-1718. Sillejord. Anon vester Garvigs og qvindes Jens. Fadd: Biørn Garvig, Anon Vindalen, Ragnill Netz, Ingeborg Vindalen, Kari .....(?).

8/2-1722. Fladdall. Jacob Giedaas og qvindes Anne. Fadd: Biørn Dale, Anon Scarpedale, Leuf Siljedale, Gunill Bechuus, Ragne Vaale.

20/9-1722. Fladdall. Biørn Svalestuen og qvindes Gunill. Fadd: Aslach og Thov Østgaard., Cathrine Fremgaard, Mari og Sigri Svalestuen.

20/9-1722. Fladdall. Gisle Blecas og qvindes Søn, Gunleg. Fadd: Even Minnesjord, Even Raadstuen, Sove Svartdal, Anne og Dorthe Vaale.

20/9-1722. Fladdall. Gunleg Kios og qvindes Søn, Hans. Fadd: Halvor Nattedal, Thorchil Sundbøe, Gunill Sundbøe, Ingeborg Lie, Guro Vraalsd.

20/9-1722. Fladdall. Daniel Wolfs og qvindes Elisabeth. Fadd: Even Vaale, Even Raadstue, Thron Scheye, Magdalene Rui, Dorthe Rui.

30/3-1723. Ommisdall. Greger Harangs og qvindes Ingeborg. Fadd: Ole Schuledal, Taral Aamoth, Ole Andersen, Graae Aamoth, Aaste Esqvam.

4/7-1723. Ommisdall. (Gouthi!) Gaute Bosbøes og qvindes Ole. Fadd: Knud Kjos Tarall Biaan, Margrete Sælsta, Gunill Halvorsd., Anne Øwerbø.

1/8-1723. Ommisdall. Biørge Høidalls og qvindes Søn, Tallef. Fadd: Osmund og Niels Sugaard., Ole Sælsta, Birgitt Habersqvamb, Siri Aslacsd.

1/8-1723. Ommisdall. Aamund Nielsen og qvindes dtr. Ingeborg. Halvor Svinum, Niels Jensen, Herborg Veehuus, Siri Vinsvold, Ronnow Svinum.

11/12-1718. Sillejord. Anders Klomseths og qvindes Ingeborg. Fadd: Anstein og Helge Klomseth, Raamund Oppebøen, Anne Norgaard, Kiersten Mitbøen.
Viede 11/12-1718.

19/3-1719. Sillejord. Kittil Nygaard og qvindes Ingeborg. Fadd: Manasse Øwerland, Even Aarhuus, Thore Renstul, Aschier Biørge, Asleu Andersd.

19/3-1719. Sillejord. Anders Verpes og qvindes Søn, Gunleg. Fadd: Ole Verpe, Ole Breche, Halvor Breche, Dorthe Asdall, Anne Veefald.

11/10-1722. Fladdall. Gunner Jonsen og qvindes Søn, Jon. Fadd: Biørn Svalestuen, Ole Olsen, Cathrine Fremgaarden, Maren Jensd., Sigri Rui.

11/10-1722. Fladdall. Ole Osmundsen og qvindes Ragnill. Fadd: Tarje Bechuus, Salve Bringa, Biørn Vaale, Gunill Bechuus, Ragne Vaale.

1/11-1722. Fladdal. Gunleg Fremgaard og qvindes Ole. Fadd: Daniel Wolf, Even Vaale, Even Raadstue, Christine Svalestuen, Aasne Vaale.

31/1-1723. Fladdall. Anon Dales og qvindes dtr., Svano. Fadd: Even Vaale, Thov Isacssøn(?!). Aase Aakre, Ingeborg Dale, Asleu Bachen. Moderen døde strax efter fødselen.

12/9-1723. Ommisdall. Kiøstow Kjos og qvindes dtr. Liw. Fadd: Ole Rinde, Torgrim Wanbech, Anne Øwerbøe, Anleu, Ingeborg og Liw Wanbech.

13/2-1724. Ommisdall. Tarje Aamoth og qvindes Anne. Fadd: Ole Tostensen, Ole Andersen, Lisbeth Sculedal, Margrete Sælsta, Gunill Niculsd.

13/2-1724. Ommisdall. Gunleg Giufwes og Barbara Gautesdatters uægte Barn Gaute. Fadd: Jon Solli, Kiøstow Kjos Jørgen Bosboe, Anne Øwerbøe, Siri Harang.

10/4-1719. Sillejord. Introducered Simon Kirche Brotens qwinde efter sit dødfødte Barn.

4/6-1719. Sillejord. Halvor Walsgaard og qvindes Aase. Fadd: Halvor Udgaard, Raamund Oppebøen, Thov Sønstetwed, Asleu og Ingeborg Oppebøen.

11/6-1719. Sillejord. Introducered Halvor Breches qvinde efter sit dødfødte Barn.

18/6-1719. Sillejord. Jacob Kiøs og qvindes Margrete. Fadd: Biørn Garvig, Arne og Thor Twinglie, Margrete Twedten, Dorthe Jensd.

31/1-1723. Fladdall. Ole Bringas Even. Fadd: Biørn Vaale, Ole Olsen, Gunill Bechuus, Gunill Bringa, Gunill Raadstuen.

31/1-1723. Fladdall. Jacob Giedaas og qvindes Kari. Fadd: Thron Scheye, Ole Leufsen, Gunill Kiew...., Ingeborg Vastwedt, Astrid Dale.

31/1-1723. Fladdall. Sal. Sommond Halvorsen (Somund) og Elens dtr. Birgitte. Fadd: Biørn Sundbøe, Kittil Halvorsen, Thov Svalestuen, Anne Aase, Kari Sundbøe.
Moderen Introduceret "2den Esurial:" (2. søndag i faste = 21/2-1723. GS).

21/2-1723. Fladdall. Gisle Aakre og qvindes Søn, Talef. (Tallef.) Fadd: Tarje Bechuus, Anon Dale, Niri Sovesen, Hege Ækre, Hege Bringa.

18/4-1724. Ommisdall. Biørn Ruis og qvindes dtr., Aschier. Fadd: Jon Vetterhuus, Tarjer Haversqvam (?), Anne Talleivsd., Citzel L(ie?), Graae Leidulvsd.

23/7-1724. Ommisdall. Svend Norgaards og qvindes dtr. Siri. Fadd: Osmund Sugaard, Niculs (Niels) ditto, Laurantz Winsvold, Asleu Sugaard, Barbara Fossum.

27/8-1724. Ommisdall. Jon Traes og qvindes dtr. Joran. Fadd: Anun Schore, Ole Sælsta, Gunill Groven, Anne Øwerbøe, Gunill Trae.

25/6-1719. Sillejord. Anund Berthoussøns Berthou. Fadd: Ole Verpe, Biørn Veefald, Gunill Verpe, Karen Folchvarsd., Aleth Verpe.

25/6-1719. Sillejord. Thore Svennungsdatters uægte Barn, Birgitte. Faderen Skylder hun Thor ...sen Renstul.
Fadd: ...ng Sanda, Kittil Sommondsen Twedten, Od (Odd) Hagenssøn, Gunill Verpe, Margrete Løwall. Moderen Publicue Absolvered 15/10-1719.

6/8-1719. Sillejord. Anund Thovs og qvindes dtr. Asleu. Fadd: Jesper Venaas, Sondre Graver, Thor Norgaard, Anne Flattin, Anleu Jonsd.

6/8-1719. Sillejord. Povel Landswerchs og qvindes dtr. Barbara. Fadd: Ole Klocher, Halvor Udgaard., Kiersten Klochers, Joran Udgaard, Ingeborg Oppebøen.

29/3-1723. Fladdall. Greger Aasis og qvindes Søn, Biørn. Fadd: Even Vaale, Even Minnesjord, Even Raadstuen, Christine Svalestuen, Ragnill Vaale.

29/3-1723. Fladdall. Gunner Jonssøns og qvindes Søn, Jens. Fadd: Biørn Sundbøe, Gunleg Rui, Cathrine Fremgaard., Margrete Scheye, Asleu Svalestuen.

17/5-1723. Fladdall. Biørn Svalestuen og qvindes dtr. Gunill. Fadd: Daniel Hougstuen, Greger Aase, Cathrine Fremgaard., Anne Vaale, Guro Vraalsd.

8/10-1724. Ommisdall. Tarjer Torchilssen og qvindes Søn, Thorchil. Fadd: Thomas Qvistestul, Biørn Olssen, Tonne Dyrland, Asleu Moen, Svano Dyrland.

11/3-1725. Ommisdal. Povel Thronsens og qvindes dtr. Svano. Fadd: Tosten Veehuus, Ole Ringum, Vetle Esqvam, Herborg Veehuus, Aaste Esqvam.

3/4-1725. Ommisdall. Laurantz Windswolds dtr. Svano. Fadd: Ole Bachen, Svend Norgaard., Gunou Vindsvold, Siri Nyegaard, Ingeborg Svinum, Siri Sigvaldsd.

22/5-1725. Ommisdall. Ole Bachen og qvindes dtr. Signe. Fadd: Ole Osmundsen, Svend Norgaard., Tarjer Hovaldssøn, Thorbiør Twedt, Mari Olsd.

8/10-1719. Sillejord. Ole Veefalds og qvindes Søn, Halvor. Fadd: Anders og Ole Verpe, Dorthe Olsd., Anne Veefald, Aleth Verpe.

8/10-1719. Sillejord. Ole Raubergs og qvindes Søn, Andreas. Fadd: Asbiørn Lofftegaarden, Halvor Udgaard., Anne Norgaard, Aaste Lie, Guro Midaas (Meaas).

10/11-1719. Sillejord. Erich Olsens og Marie Andersdatter, som siger sig at were Echte folch fra Omlie, men var nu paa Vindall, deres dtr. Anne.
Fadd: Tormo Øwerland, Anon Vindal, Gunner Enderu, Kiersti Klochers, Anne Enersdatter fra Bøe.

4/7-1723. Fladdall. Biørn Vaales og qvindes dtr. Sigri. Fadd: Tarje Bechuus, Salve og Ole Bringa, Gunill Bachen, Sigri Vastved.

4/7-1723. Fladdall. Jørgen Vaales og qvindes dtr., Birgitt. Fadd: Leuf Habersqvam. Gisle Okre, Niels Towsen, Anne Aase, Asleu Svalestuen.

1/8-1723. Fladdall. Gisle Bleca og qvindes Søn, Halvor. Fadd: Gunleg og Thow Bleca, Sove Svartdal, Guro Svartdal, Anne Huusvold (Haugsvold i Svartdal).

1/8-1723. Fladdall. Ole Skarpedal og qvindes Søn, Zacharias. Fadd: Halvor Hugsvold (Haugsvold i Svartdal), Halvor Nordre Svartdal, Cathrine Fremgaard., Anne og Ragnill Vaale.

18/1-1720. Sillejord. Jesper Venaas og qvindes Søn, Thov. (Thow.) Fadd: Ole Kifle, Gunner Jonssøn, Min Kone, (Eli?) Jonsd., Tonne Nielsd.

28/1-1720. Sillejord. Even Nielsen af Vraadall og Taran Gislesdatter her af Sillejord, u-ægte dtr. Anne. Fadd: Ole Rauberg, Lille Asbiørn, Anders Gunnerssøn, Asleu Oppebøen, Anne Gislesd.

2/2-1720. Sillejord. Sergiant Ole Ebbesens og qvindes Søn, Jens. Fadd: Halvor Udgaard., Sondre Graver, Min Kone, Ragnill og Liw Klomsett.

24/10-1723. Fladdall. Daniel Hougstuen og qvindes Søn, Daniel. Fadd: Even Vaale, Greger Aase, Christine Svalestuen, Cathrine Fremgaarden, Dorthe Raadstuen.

1/1-1724. Fladdall. Even Raadstuen og qvindes Søn, Søren. Fadd: Greger Aase, Torchil Sundbøe, Marie Mychlestuen, Sove Svendsd., Joran Mychlestuen.

13/2-1724. Fladdall. Knud Aases og qvindes dtr. Aaste. Fadd: Thron Scheye (Skeie), Gunleg Fremgaard., Aslach Østgaard., Asleu Svalestuen, Helge Dale.

24/3-1720. Sillejord. Sondre Graver og qvindes dtr. Liw. Fadd: Halvor Udgaard., Svend Udgaard., Even Ansteinsen, Asleu Oppebøen, Karen Enersd.

1/4-1720. Sillejord. Biørn Garvigs og qvindes dtr. Christence. Fadd: Thormo Øverland, Aslach Corporal, Anund Vindalen, Thorbiør Strand, Svano Øverland.

9/5-1720. Sillejord. Jørgen Giufwes og qvindes dtr. Maren. Fadd: Gunlich Norgaard., Sondre Graver, Thor Nordgaard., Min Kone, Aaste Lie.

19/3-1724. Fladdal. Thow Blecas og qvindes Søn, Halvor. Fadd: Lars Okre, Helge Lien, Jon Lien, Gunill Bleca, Liw Rørtvedt.

17/4-1724. Fladdall. Gunleg Olsen og qvindes Søn, Ole. Fadd: Ole Scheye, Thor Svalestuen, Gunill Scheye, Dorthe Fremgaard., Ingeborg Torgrimsd.

5/6-1724. Fladdall. Ole Nielsens og qvinde fra Hedrums dtr. Anne. Fadd: Knud og Ole Olsen, Halvor Hedejord, Gunill Sundbøe, Sigri Osmundsd.

23/7-1724. Fladdall. Introducered Jon Liens qvinde efter dødfødt Barn.

9/5-1720. Sillejord. Salve Grovens og qvindes dtr., Inger.  Fadd: Ole Rui, Halvor Fiøstofft, ....ten Sundsbarn, Asleu Biørge, Thorbiør ...uth.

9/5-1720. Sillejord. Thormo Lies og qvindes dtr., Ingri. Fadd: Even Aarhuus, Peder Tvedt, Manasse Øverland, Anne Aarhuus, .li Eisand.

21/7-1720. Sillejord. Torjus Hansens og qvindes dtr. Inger. Fadd: Aslach Hanssøn, Simon Kirchebroten, Tor Biørge (?), Anne Norgaard., Kari Køstovsd. (Kiøstolvsd./ Tjostolvsd.)

8/9-1720. Sillejord. Laurantz Mitbøe og qvindes dtr. Ingeborg. Fadd: Leutenant Arent Udgaard., Svend Udgaard., Joran Udgaard., Anne Norgaard.

23/7-1724. Fladdall. Halvor Hedejords og qvindes dtr., Svano. Fadd: Augen Vastvedt, Ole Kleven, Ovar Dale, Margrete og Gunill Scheye, Aslou Svalestuen.

8/10-1724. Fladdall. Thor Ruis og qvindes dtr. Lisbeth. Fadd: Halvor Nattedal, Aslach Rørtvedt, Ole Schareru, Dorthe Fremgaard., Gunill Andersd.

1/1-1725. Fladdall. Halvor Gunnersen og qvindes Søn, Jens. Fadd: Leuf Dale (Leidulf), Halvor Huchsvold (Haugsvold i Svartdal), Helge Lien, Thuri Vastved, Gunill Kleven.

22/9-1720. Sillejord. Niri Thorsen Soldattes og Tonne Nielsdatters u-ægte twillingsøn, Thore. Fadd: Gunleg Nordgaard., Halvor Udgaard., Sondre Graver, Joran Udggaard., Kirsten Klochers.

22/9-1720. Sillejord. Niri Thorsen Soldattes og Tonne Nielsdatters u-ægte twillingdtr. Lisbeth. Fadd: Raamund Oppebøen, Jørgen Giufwe, Asleu Oppegaard., Ingeborg Graver, Ingeborg Oppebøen.

26/1-1721. Sillejord. Manasse Øwerlands og qvindes dtr., Margrete. Fadd: Thron Biørge, Halvor Udgaard., Osmund Groven, Asleu Biørge, Guro Biørge.

11/3-1725. Fladdall. Thorbiørn Gunnersen og qvindes Søn, Gunner. Fadd: Gunner Jonssøn, Thor Arnesen, Gunvor Bach. Aase Eiesand, Ingeborg Aachre.

2/4-1725. Fladdall. Biørn Sundbyes og qvindes Twillinger, Kittil. Fadd: Halvor Nattedal, Aslou Rørtvedt, Greger Aase, Cathrine og Christin Danielsdøttre,

2/4-1725. Fladdall. Biørn Sundbyes og qvindes Twillinger, Svano. Fadd: Even Raadstuen, Even Vaale, Asleu Svalestuen, Ragnill Vaale, Guro Østgaard.

21/5-1725. Fladdall. Hans Olssøns og qvindes Søn, Ole. Fadd: Even Vaale, Ovar Raadstuen, Marie Mycklestuen, Gunill Andersd, Guro Wraalsd.

21/5-1725. Fladdall. Gunleg Fremgaards og qvindes dtr. Marthe. Fadd: Greger Aase, Thor Rui, Thow Østgaard, Christin Svalestuen, Guro Østgaard.

26/1-1721. Sillejord. Gunner Johansen og qvindes Søn, Johannes.  Fadd: Biørn Garvig, Anund Vindalen, Karen Jermonsd., Guro Leofsd. (Guro Leidulvsd.), Aase Kiøstowsd.

2/3-1721. Sillejord. Christian Soldats og qvindes dtr. Ragnill. Fadd: Biørn Veefald, Ole Veefald, Gulbrand Ellingssøn, Dorthe Olsd., Ragnill Veefald.

20/4-1721. Sillejord. Thron Biørgis og qvindes Søn, Halvor. Fadd: Manasse Øwerland, Anders Biørge, Anne Øwerland, Kiersti Leofsd. (Kiersti Leidulvsd.), Joran Udgaard.

20/4-1721. Sillejord. Østen Aslachsøns og qvindes dtr. Gunill. Fadd: Gunleg Norgaard., Jørgen Giufwe, Sommond Bachen, Graa Norgaard., Ingeborg Oppebøen.

20/4-1721. Sillejord. Ole Verpes og qvindes dtr. Guro. Fadd: Anders Verpe, Ole Veefald, Dorthe Olsd., Cathrine Scharcheevie, Anne Veefald.

20/4-1721. Sillejord. Peder Tvedtens og qvindes Twillinger, Svend. Fadd: Even Aarhuus, Arne Twinglie, Anders Piperu, Anne Aachre, Dorthe Lie.

20/4-1721. Sillejord. Peder Tvedtens og qvindes Twillinger, Anne. Fadd: Jacob Kaase, Ole Eisand, Anne Øverland, Aschier og Joran Biørge.

11/5-1721. Sillejord. Thorchil Sommonssen og qvindes Søn, Sommon. Fadd: Arne Graver, Christian Thorvilsen, Dorthe Olsd., Aleth Verpe, Anne Sommonsd.

18/5-1721. Sillejord. Anders Klomsetts og qvindes dtr. Liw. Fadd: Gunleg Norgaard., Sondre Graver, Laurantz Mitbøe, Anne Norgaard., Asleu Thowsd.

18/5-1721. Sillejord. Svennung Sundsbarms og qvindes Søn, Johannes. Fadd: Sigur Lie, Ole Rui, Asleu Oppebøen, Kari Mitbøen, Aase Kiøstowsd.

22/6-1721. Sillejord. Sauring Tollenetz og qvindes dtr. Graae. Fadd: Biørn Garvig, Stenar Dalene, Osmund Groven, Asleu Biørge, Margrete Nielsd.

24/8-1721. Sillejord. Biørn Garvigs og qvindes dtr. Dorthe. Fadd: Asbiørn Lofftsgaard., Halvor Udgaard., Sondre Graver, Asleu Øwerland, Asleu Thormosd.

12/10-1721. Sillejord. Thov Sønstetveit og qvindes dtr. Aschier. Fadd: Halvor Kvalskaar, Anon Vindalen, Halvor Udgaard., Asleu Oppebøen.

12/10-1721. Sillejord. Svend Netz og qvindes Søn, Gunlech. Fadd: Thor Manemb, Sauring Tollenetz, Anne Veefald, Thorbiør Tho, Hege Tollenetz.

19/10-1721. Sillejord. Thor Norgaards oh qvindes Søn, Gunleg. Fadd: Jørgen Giufwe, Halvor Udgaard., Joran Udgaard., Asleu Oppebøen, Margrete Verpe.

19/10-1721. Sillejord. Ejel Sundsbarmes (Egil) og Asleu Andersdatters u=ægte datter Gunill. Fadd: Kittil Ogr.(Åkre?), Thormo Lie, Anders Hougen, Ragnill Ogr(Åkre?).
Faderen og moderen Publique Absolvered Dom. 2den Advent (7/12-1721).

19/10-1721. Sillejord. Ellef Sønstetveds og qvindes Søn, Ole. Fadd: Anon Vindal, Rolef Bachen, Joran Udgaard., Birgitte Walsgaard., Guro Netz.

29/3-1722. Sillejord. Sommon Bachens og qvindes Søn, Tosten. Fadd: Anstein Klomsett, Østen Svennungsen, Else Bachen, Ragnill og Liw Klomsett.

29/3-1722. Sillejord. Lille Andersis og qvindes Søn., Ole. Fadd: Halvor Tho, Laurantz Mitbøe, Helge Groven, Asleu Biørge, Thorbiør Mitbøe.

29/3-1722. Sillejord. Manasse Øwerlands og qvindes dtr. Margrete. Fadd: Even Aachre, Halvor Udgaard., Aschier Biørge, Guro Biørge, Joran Flotten.

2/4-1722. Sillejord. (Skjærtorsdag). Jacob Kaases og qvindes Magdalena. Fadd: Peder Twedten, Arne Twinglie, Osmund Svendsen, Joran Udgaard., Graae Ejsand.

2/4-1722. Sillejord. (Skjærtorsdag). Ole Rauberg og qvindes dtr. Birgitte. Fadd: Jørgen Giufwe, Anstein Klomsett, Svend Lofftsgaard., Else Bachen, Asleu Klomsett.

5/4-1722. (Paaskedag). Sillejord. Halvor Lofftsgaards og qvindes Søn, Sondre. Fadd: Aslach Corporal, Laurantz Mitgaard., Sove Graver, Ingeborg og Margrete Oppebøen.

25/4-1722. Sillejord. Ole Breches og qvindes dtr., Margrete. Fadd: Tallef Breche, Ole og Thow Verpe, Dorthe Scharchevie, Asleu Breche.

10/5-1722. Sillejord. Christian Lowssalls(?) og qvindes Søn, Halvor. Fadd: Arne Graver, Rolef Bachen, Anne Veefald, Gunill Øwerbøe, Guro Rugtwed.

10/5-1722. Sillejord. Guldbrand Ellingsens og qvindes dtr. Anne. Fadd: Thorvill Graver, Halvor Tho, Anon Strandbarm, Joran Udgaard., Kari Ebbesd.

10/5-1722. Sillejord. Ole Østmans og qvindes Søn, Jon. Fadd: Ole Breche, Anders Verpe, Dorthe Asdalls, Anne Hagen, Guro Verpe.

14/5-1722. Sillejord. Halvor Qvisles og qvindes Søn, Knud. Fadd: Anders Klomsett, Even Ansteinsen, Aaste og Ragnill Klomsett, Asleu Klomsett.

9/8-1722. Sillejord. Anders Verpes og qvindes Søn Thor. Fadd: Halvor Breche, Thof Johansen, Dorthe Scharchevie, Anne Veefald, Kari Folqvardsd.

23/8-1722. Sillejord. Thorchill Sommonsen og qvindes Søn, Ole. Fadd: Thorvill Graver, Anders Verpe, Dorthe Scharchevie, Aleth Verpe, Margrete Rugtved.

25/10-1722. Sillejord. Anon Vindal og Anne Enersdatters uægte Søn, Lars. Fadd: Gunner Jonsen, Knud Gaasedal, Kiersten Dalen, Sibille Aasegrav, Rønnow Jonsd.
15/11-1722. Moderen Public Absolverit. Faderen 29/11.

1/11-1722. Sillejord. Thor Aasems og qvindes Søn, Ole. Fadd: Asbiørn Lofftsgaard., Jørgen Giufwe, Tonne Aase, Helge Aase, Anne Lille Aase.

15/11-1722. Sillejord. Østen Aslachsen og qvindes Twillingbørn, Kiersti. Fadd: Rolef Bachen, Sommon Meaas, Niels Esqvam, Guro Meaas, Anne Rauberg.

15/11-1722. Sillejord. Østen Aslachsen og qvindes Twillingbørn, Helge. Fadd: Ole Rauberg, Ole og Lille Asbiørn Lofftsgaard, Aastene og Ragnill Klomseth.

15/11-1722. Sillejord. Laurantz Mitbøen og qvindes Søn, Even. Fadd: Halvor Udgaard., Thor Norgaard., Min Kone, Anne Norgaard., Margrete Oppebøen.

20/12-1722. Sillejord. Anders Rønning og qvindes dtr. Ingri. Fadd: Gisle og Ole Rui, Lille Asbiørn, Joran Udgaard., Thorbiør Mitbøen.

24/1-1723. Sillejord. Jon Aasembs og qvindes dtr. Svano. Fadd: Jon Gunnersen af Bøe, Sondre Graver, Jermund Hougen, Joran Nætz, Guro Groven.

31/1-1723. Sillejord. Sondre Graver og qvindes Søn, Biørn. Fadd: Jørgen Giufwe, Tor Norgaard., Halvor Udgaard., Kiersti Klochers, Anleu Graver.

14/3-1723. Sillejord. Jesper Venaas og qvindes Søn, Jens. Fadd: Sondre Graver, Ole Kifle, Graae Norgaard., Helge Groven, Asleu Klomsett.

14/3-1723. Sillejord. Anon Strands og qvindes dtr. Aase. Fadd: Thor Manemb, Aslach Rugtved, Joran Udgaard., Kiersti Klochers, Margrete Oppebøen.

6/6-1723. Sillejord. Biørn Garvigs og qvindes dtr. Gunill. Fadd: Halvor Udgaard., Anders Klomsett, Aslach Rugtved, Ragnill Nætz, Asleu Venaas.

11/7-1723. Sillejord. Jørgen Giufwe og qvindes Søn, Peder. Fadd: Thor Norgaard., Laurantz Mitbøen, Præsteqvinden, Kiersti Mitbøen, Graae Norgaard.

15/8-1723. Sillejord. Svennung Sundsbarms og qvindes dtr. Graae. Fadd: Raamund Oppebøen, Østen Aslachsen, Thof Rui, Gunill Svennungsd., Anleu Olsd.

5/9-1723. Sillejord. Thorchil Sommonsen og qvindes Søn, Sommon. Fadd: Anders og Ole Verpe, Dorthe Scharchevie, Anne Veefald, Guro Verpe.

5/9-1723. Sillejord. Sigur Øwerlands og qvindes dtr. Ingeborg. Fadd: Ole og Hartvig Ebbesen, Salve Erichsen, Joran Udgaard., Gunill Oppebøen.

26/9-1723. Sillejord. Guldbrand Ellingsen og qvindes Søn, Elling. Fadd: Thorchil Sommonsen, Thorvil Graver, Gunill og Aleth Verpe, Margrete Verpe.

31/10-1723. Sillejord. Halvor Fiøstoffts og qvindes Søn, Erich. Fadd: Salve Øwerland, Tarjer Nætz, Præsteqvinde, Thorbiør Strand, Margrete Verpe.

16/1-1724. Sillejord. Peder Tvedts og qvindes dtr. Lisbeth. Fadd: Biørn Garvig, Jacob Kaas, Raamund Aarhuus., Aschier Biørge, Ingeborg Aarhuus.

2/2-1724. Sillejord. Gunner Koltveds og qvindes dtr. Birgitt. Fadd: Halvor og Svend Udgaard., Laurantz Mitbøe, Kiersti Dalen, Gunill Oppebøen.

12/3-1724. Sillejord. Sommon Bachens og qvindes Søn, Halvor. Fadd: Ole Rui, Lille Asbiørn, Aaste Klomsett, Kiersti Rui, Thorill Lofftsgaard.

16/4-1724. Sillejord. Aslach Corporal og qvindes dtr. Ingeborg. Fadd: Svend Udnætz, Gunner Enderjord, Ellef Sønstetved, Torbiør Garvig, Asleu Biørge.

16/4-1724. Sillejord. Rolef Bachen og qvindes Twillinger Tosten. Fadd: Gamle Asbiørn, Lille Asbiørn, Aslach Lie, Anne Rauberg, Joran Udgaard.

16/4-1724. Sillejord. Rolef Bachen og qvindes Twillinger Anne. Fadd: Ole og Svend Lofftsgaard., Asleu Oppebøen, Kiersti Mitbøen, Sove Graver.

18/4-1724. Sillejord. Anders Klomsetts og qvindes dtr. Anne. Fadd: Asbiørn Lofftsgaard., Halvor Udgaard., Ole Kifle, Graae Norgaard., Thorbiør Mitbøen.

28/5-1724. Sillejord. Seuring Tollenætz og qvindes Søn, Gjermund. Fadd: Gunner Enderjord, Kittil Øwerland, Thorbiør Garvig, Ingeborg Gaasedal, Margrete Rugtved.

9/7-1724. Sillejord. Guttorm Manembs og qvindes dtr. Ingeborg. Fadd: Aslach Rugtved, Thov Andersen, Thov Breche, Thorbiør Strand, Gunill Øwerbøe.

30/7-1724. Sillejord. Torjus Hanssøns og qvindes Søn, Hans. Fadd: Ole Rauberg, Sommon Bachen, Else Bachen, Ingeborg Graver, Bergitt Lie.

24/9-1724. Sillejord. Thor Arnesen og qvindes Søn, Arne. Fadd: Ole Ebbesen, Svend Udgaard., Dorthe Piperu, Anne Gunnersd., Graae Ejsand.

14/1-1725. Sillejord. Thor Ruis og qvindes Søn, Thorchil. Fadd: Giermund Hougen, Ole Giermundsen, Anne Tvedt, Aase Ejsand, Guro Tvinglie.

4/2-1725. Sillejord. Kittil Ødegaards og qvindes Søn, Thore. Fadd: Jacob Kaase, Even Groven, Helge Øwerland, Kari Ebbesd., Guro Aachre.

4/2-1725. Sillejord. Laurantz Mitbøen og qvindes Søn, Søren. Fadd: Povel Glob, Sondre Graver, Præste Konen, Sove Graver, Johanne Willumsd.

4/3-1725. Sillejord. Seuring Tollenetz og qvindes Søn, Tallef. Fadd: Svend Udnætz, Ole Svendsen, Sove Graver, Siri Dalene, Aaste Jensd.

31/3-1725. Sillejord. Ole Hovarsens og qvindes dtr. Randi. Fadd: Jacob Kaase, Thor Arnesen, Raamund Aarhuus, Ragnill Lie, Ingeborg Aarhuus.

10/6-1725. Sillejord. Thov Aasems og qvindes Søn, Tallef. Fadd: Jørgen Giufwe, Sondre Groven, Ole Lofftsgaard., Ragnill Klomsett, Guro Lofftsgaard.

10/6-1725. Sillejord. Ellef Sønstetveds og qvindes dtr. Ingeborg. Fadd: Halvor Udgaard., Svend Corporal, Raamund Oppebøen, Kiersti Dale, Gunill Oppebøen.

 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no