ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Trolovelser og Vielser i Seljord 1755 - 1814

Sillejord hovedsogn med Fladdall annex og Aamodsdall (Omotsdal/ Ommisdal) annex.

Transkribert av G.S. - Valebø - desember 2010.

Har noen mistanke om feil i mine avskrifter, ta gjerne kontakt pr. e-post - post@gamlegjerpen.no


Oppdatert 31.03.2022


I utgangspunktet transkriberer jeg trolovelser og vielser i andre prestegjeld for min egen del, slik at jeg lettere kan
finne folk som kan ha flyttet til Gjerpen før 1801.
Jeg leser ikke korrektur, men retter underveis når jeg finner dem. Jeg har gjort om alle kirkedager til vanlige datoer.

Skrivemåten på navn har jeg beholdt slik presten, eller kapellanen skrev det. I denne 59-års perioden har det i Seljord
vært 4-5 forskjellige håndskrifter og stavemåter i kirkeboka.

Se kopi av original-kilden på Digitalarkivet.

For lettere å søke etter personer med [Control] + [f], har jeg nedenfor tatt med noen stavemåter i denne kirkeboka fra Seljord.
Tips
: Ikke søk på hele navnet, kun på noen bokstaver du er sikker på er med. F.eks. "Ki" eller "Ke" for Kittil/Ketil.

Guttenavn:
Andres, Anon/Anun, Aslach/Aslak, Auer/Ouer, Biørn/Biøn/Bjørn, Christian, Endre, Erich/Erik, Even, Giermun/Gjermund/
Jermun/Jermund, Gunlech/Gunlek/Gunleik, Guttorm, Halvor, Hans, Haral/Harald, Helje/Helge/Hølje, Høye, Igild/Igil/Egil/Egild,
Iver, Jaran/Jarand, Jon/Joen/John, Jørgen, Kjostolf/Kjøstolf, Kittil/Kitil/Kittel/Ketil/Kjetil, Knud, Lars/Laers, Lavrants/Lafrants,
Leuv/Leuf/Leiv/Leif, Neri/Niri/Nerid/Nirid, Nils/Niels, Ole, Osmund/Aasmund, Ouer/Auer, Ouen/Ouden, Reiar/Rejar/Reier/Reidar,
Salve/Solve, Sondre, Stener/Steener/Steinar, Sven/Svend, Svennung/Svenung/Sveinung, Saave, Tallef/Thallef/Thallev/Tollef,
Tarje/Terje, Torjer/Tarjer, Thorbiørn/Tharbiørn/Torbiøn/Tarbiøn, Torgus/Torjus, Torvild/Thorvild/Torvil, Zacharias, Aadne, Aasmund/Osmund.

Jentenavn:
Anne/Ane, Asger/Asgjer/Askjer, Aslou/Aslaug/Asleug, Astri, Birgith/Birgit, Christence, Dordi, Edel/ Ædel, Elen, Eigelev/Eigelew,
Gunnil/Gunild/Gundild/Gunhild, Guro/Gurro/Gurie, Helge/Helje, Hilleborg, Hæge/Hege, Ingebor/Ingeborg, Ingri/Ingeri/Ingerid,
Joran/Jorand, Kari, Kersti/Kjersti/Kjerstie, Margith/Margitte/Margit, Ragnil/Ragnild Rannei/Rannej/Ranvey/Ranveig, Rannaa,
Saave, Sigri/Sigrid, Siri, Tone, Aase, Aasil/Aasild, Aasne.

Om det står stedsnavn etter en person, er det ikke sikkert han/hun er født der. De kan like gjerne ha vært i tjeneste der ved
det tidspunktet de trolovet- eller giftet seg.
G.S. 2010.


Trol. = Trolovet = Forlovet.
Cop. = Copulert = Viet.
Cav: = Caveringsmænd = Vitner = Forlovere.
Caut. = Cautionister = Vitner = Forlovere.



Troloved 28/6-1755 i Fladdal. Copulered 14/7-1755.
Soldat Ole Anonss. Aakre fra Hierdal (Hjartdal) med Enken Anne Sondresd. Hougstuen.
Cav: Stener Skeje, Knud Myklestuen.

Trol. 15/7-1755. Cop. 17/11-1755.
Peder Jørgenss. Aashejm og Aase Østensdotter.
Cautionister: Hr. Didleb Luth, Capellan i Hierdal (Hjartdal) og Even Laurantzen Øveland.

Trol. 20/7-1755. Cop. 4/1-1756.
Giermund Giermundss. og Aasne Knudsd, enken efter Corporal Brunholt.
Caut: Stener Skeje og Tov Østgaarden.

Trol. 19/10-1755. Cop. 4/1-1756.
Enkem. Kittil Olsen Midbøe og Enken Aasne Tallefsd.
Caut: Gunlik Olss. Bakken, Kittil Larss. Luten.

Trol. 9/11-1755. Cop. 15/2-1756.
Enkem. Halvor Olsen Bruhoug og Pigen Øli Biørnsd.
Caut: Stenulf Thomæss. Svalestuen og Knud Torgrimss. Myklestuen.

Trol. 17/11-1755. Cop. 29/7-1756.
Enkem. Knud Olsen Steensrud og Pigen Guro Andersd. Hartholt.
Caut: Svend Halvorss. Udgaarden, Thor Sondress. Graver.

Trol. 5/1-1756. Cop. 19/7-1756.
Soldat John Nirisson Barstad og Guro Olsd. Nordre Bleka.
Caut: Gunlik Bakken og John Hougstuel.

Trol. 5/1-1756. Cop. 19/4-1756.
Biørn Torguss. Ellefskiøn fra Laurdal og Ingeborg Johansd. Spranger(?).
Caut: Jørgen Rui og Biørn Flaaten.

Trol. 11/3-1756. Cop. 6/7-1756.
Svens Aslakss. Kirkebraaten og Kirstie Østensd. Satalie.
Caut: Kittil Wenaas og Kittil Ejesand.

Trol. 21/3-1756. Cop. 6/7-1756.
Ole Gregarss. Aase og Margit Tovsd. Østgaarden.
Caut: Søren og Biørn Gregarss. Aase.

Trol. 8/5-1756 i Fladdal. Cop. 16/10-1756.
Enkem., Soldat Gunlik Tovsen og Kirsti Nielsd. Myklestuen.
Caut: Jens Olss. Østgaarden og Stenulf Svalestuen.

Trol. 17. "hujus" Cop. 8/11-1756.
Niels Olss. Ramsiøe, Soldat ved Capit. Bierings Compagnie og Pigen Anne Evensd.
Caut: Tov Rui og Kittil Olss. Lie.

Trol. samme dag. Cop. 8/11-1756.
Enkem. Niels Kittilss. Nyklegaard, Soldat ved Major Lutzous Compagnie og Liv Olsd. Nordgaarden.
Caut: Gunlik Halvoss. Øveland og Thore Kittilss. Moen.

Trol. 2. Pinsedag. Cop. 18/7-1756.
Kittil Gisless. Akre og Margitte Asbiørnsd.
Caut: Tallef Gisless. Haborsqvammen og John Halvorss. Bringen.

Trol. 5/10-1756. Cop. 2/11-1756.
Soldat Halvor Svendss. Udgaarden med Ædle Christiansd. Garvig, som i 2de leed beslegtet med hans afdøde Hustru.
Caut: Svend Halvorss. Udgaarden og Christian Jørgenss. Garvig.

Trol. 28. "hujus" 1756. Cop. 29/12-1756.
Uk. (Ungkarl) Niri Pederss. Biørge og enken Gunild Kirkebraaten.
Caut: Kittil Olss. Biørge og Halvor Sommundss. Renstuel.

Trol. 28/12-1756. Cop. 1/5-1757.
Johannes Jørgenss. Rui med Øli Laufsd. Sundbøe.
Caut: Stener Evenss. Skeje og Ole Anonss. Houstlien.

Trol. ved Fladdal 27/3-1757. Cop. 18/6-1757.
Soldat Pouel Larss. Svarvelie og Pigen Gunild Biørnsd. Svalestuen.
Caut: Stenulf Thomæss. Svalestuen og Ole Leufss. Bøle.

Trol. 11/-1757. Cop. 20/6-1757.
Even Evenss. Ejusaas og Pigen Signe Gregersd.
Cav: Søren og Biørn Aase.

Trol. 1/5-1757. (Cop. 20/6 eller annet sted).
Uk. Kittil Niriss. Waaler med Pigen Johanne Sigursd.
Caut: Guttorm Tarjess. Bekhus og Even Olss. Bringen.

Trol. 15/5-1757. Cop. 20/8-1757.
Uk. Saamon Gunlikss. Køta og Pigen Margitte Biørgufsd.
Caut: Even Ouerss. Ejusaas og Ole Johansen Blecha.

Trol. 26/6-1757. Cop. 28/12-1757.
Aslach Høljess. Gaasedalen og Margitte Ingebrestsd.

Trol. 30/6-1757. Cop. 28/12-1757.
Soldat Kittil Biørnss. Sundbøe og Pigen Karen Svendsd. Klongsæt.
Caut: Guttorm Laurantzen Midbøe og Halvor Sommundss. Renstuel.

Trol. 3/7-1757. Cop. 28/12-1757.
Soldat Ole Thorss. Tvingelie og Pigen Signe Olsd.

Trol i Falddal 21/8-1757. Cop. 27/11-1757.
Soldat Jacob Halvorssøn med Pigen Liv Olsdatter.
Caut: Ole Anonss. Hougstuen og Stener Evenss. Skeje.

Trol. 28/8-1757. Cop. 20/10-1757.
Soldat Anders Olss. Graver og Pigen Gunild Drengsd.
Caut: Knud Jesperss. Brekke og Johannes Christiansen Øverbøe.

Trol. 24/9-1757. Cop. 13/10-1757.
Enkem. Halvor Kittilss. søndre Aase fra Hitterdal med enken Liv Sondresd. Manhejm.
Caut: Svend Halvorss. Udgaarden og Thor Sondress. Graver.

Trol. 27/10-1757. (Cop. 13/10-1757, eller annet sted).
Soldat Halvor Olss. Woldsgaard og Gunild Tovsd. Strand.
Caut: Nirie Aslakss. Øfstved og Tov Anderss. Søndstved.

Trol. ved Aamodsdal 21/1-1758. Cop. 4/6-1758.
Tallev Høljess. Lien med enken Hæge Svendsd. Nordgaarden.
Caut: Ole Leufss. Bøle og Wetle Torguss. Foshejm.

Trol. 9/3-1758. (Cop. 4/6, eller annet sted).
Enkem. Ole Lonar fra Hierdal og enken Gunild Myklestuen i Fladdal.
Caut: Stener Skeje og Ole Hougstuen.

Trol. ved Aamodsd. 2/-3-1758. Cop. 4/6-1758.
Enkem. Ole Reerss. Aal fra Ødefield og enken Svanou Svendsd. Nordgaarden.
Caut: Lauratz Olss. Windsvold og Svenung Osmundss. Bakken.

Trol. 28/3-1758. Cop. 16/7-1758.
Tallef Biørgufss. Høydal og Pigen Else Svendsd. fra Bolan-Stranden.

Trol. 10/4-1758. Cop. 5/7-1758.
Uk. Kittil Torchildss. Sundbøe og Pigen Aasne Knudsd. Myklestuen.
Efter Konge-Brev som viste Sødsken-børn.

Trol. 16/4-1758. Cop. 14/8-1758.
(Soldat) Torvild Christiansen Graver med Pigen Ingeborg Hansd. Hæggenæss.
Caut: Kittil Olss. Lie og Ola Hanss. Hæggenæss.

Trol. i Aamodsdal 25/6-1758. Cop. 12/11-1758.
Halvor Egildss. Skorie med Pigen Groe Nielsd. fra Rolands Stranden efter Hr. Steenssens Tilladelse.
Caut: Aslak Myrebøen, Ole Anderss. Sælestad.

Trol. i Aamodsdal 25/6-1758. Cop. 13/11-1758.
Uk. Lars Larss. Svarvelie og enken Gunild Gregarsd. Edingsaas.
Caut: Even Edingsaas og Biørn Aase.

Trol. i Aamodsdal 25/6-1758. Cop. 23/1-1759.
Uk. Halvor Osophss. Lien og Pigen Gunild Wetlesd. Esqvam.
Caut: Stener Evenss. Skeje, Stenulf Thomæss. Svalestuen.

Trol. 13/8-1758. Cop. 10/4-1759.
Kittil Kittilss. Hægna og Margitte Olsd. Brekke.
Caut: Halvor Olss. Sanda, Christian Jørgenss. Garvig.

Trol. 5/11-1758. (Cop. 10/4-1759, eller annet sted).
Tallef Severinss. Endris med Pigen Guro Kittilsd. Werpe.
Caut: Christian Jørgensen Garvig, Gunlik Tovss. Ytre Øveland.

Trol. 1/1-1759. Cop. 17/4-1759.
Enkem. Tarjer Halvorss. Subøen(?) med Birgitte Olsd. Nedre Skorie.
Caut: Ole Anderss. Skuledalen, Halvor Egildss. Nedre Skorie.

Trol. 1/1-1759. Cop. 20/1-1759.
Soldat John Thorss. Warmedal og Pigen Birgitte Tarjersd. Subøe.
Caut: Even Wetless. Esqvam og Wetle Torguss. Foshejm.

Trol. 18/2-1759. Cop. 25/11-1759.
Aslak Knudss. og Margitte Ephraimsdotter.
Caut: Svend Halvorss. og Halvor Svendss. Udgaarden.

Trol. 10/4-1759. Cop. 3/7-1759.
Uk. Ole Guttormss. Lie og Pigen Aagoth Kittilsd. Wenaas.
Caut: Christopher Jørgenss. Giuve og Gunlik Anderss. Ytre Næss.

Trol. 10/4-1759. (Cop. 3/7, eller annet sted).
Enkem. Anders Hellikss. Skougen med pige Liv Iversd. Sanda.
Caut: Svenung Kittilss. Wefald og Halvor Østenss. Eriksteen.

Trol. 4/6-1759. Cop. 6/11-1759.
Soldat Tov Olss.Kaavedølen og Pigen Helge Hansd. Varbulie.
Caut: Christopher Jørgenss. Giuve, Svend Tarjess. Klongsæt.

Trol. i Aamodsdal 6/6-1759. Cop. 25/6-1759.
Uk. Even Olss. Bringen med Pigen Aasild Lauratzd. Windsvold, i 2. leed beslægtede.
Caut: Guttorm Tarjerss. Bekkhus, Ole Niculss. Sugaarden.

Trol. i Aamodsdal 6/6-1759. Cop. 25/6-1759.
Uk. Sigurd Olss. Skorie med Pigen Lovej Olsd. Sælestad.
Caut: Sergeant Jon Rejne, Svenung Bakken.

Trol. i Aamodsdal 6/6-1759. Cop. 21/10-1759. 
Uk. Knud Laurantzen Dyrland og Pigen Hælge Guttormsd. Vastved.
Caut: Svenung Bakken, Wetle Dyrland.

Trol. 18/6-1759. Cop. 23/10-1759.
Soldat Jens Olsen Toldnæs med Pigen Guro Svendsd. Klongsæt.
Caut: Christian Jørgenss. Giuve, Gunlik Anderss. Ytre Næss.

Trol. 1/7-1759. Cop. 22/11-1759.
Soldat Jens Nielss. Barstad med Pigen Aagoth Nirisd. Sikie.
Caut: Jørgen Biørnss. Rui, Sigvald Nielss. Piparud.

Trol. 23/9-1759. Cop. 27/12-1759.
Enkem. Niri Pederss. Kirkebraaten med Pigen Ingeborg Jacobsd.
Caut: Lars Larss. nordre Svartdal og Halvor Sommondss. Renstuel.

Trol. i Fladdal 21/10-1759. Cop. 27/12-1759.
Enkem. Even Olss. Nordsteig(?) med Pigen Kari Envoldsd.
Caut: Gunlik Bakken og Kittil Midbøen.

Trol. 1/11-1759. Cop. 2/1-1760.
Halvor Olss. Nyehus med Pigen Kirsti Aslaksd. Rugtved.
Caut: Ole Olss. Øvre Brekke, Anders Halvorss. Wefald.

Cop. 29/11-1759.
Enkemanden Sigvald Nielss. Piperud og Pigen Kirstine Jensd. Bek fra Hierdal hvorhen der Trolovedes.

Trol. 29/11-1759. Cop. 27/10-1760.
Enkem. Torbiørn Wetless. Houen og Pigen Groe Svenungsd.
Caut: Søren Aase og Jørgen Ruie.

Trol. 30/11-1759. Cop. 24/2-1760.
Uk. Knud Svendss. Wetterhus og Pigen Gunvor Laurantzd. Dyrland.
Caut: Jørgen Rui og Wetle Foshejm.

Trol. 27/12-1759. Cop. 27/3-1760.
Uk. Guttorm Gisless. Aakre med Pigen Ingeborg Jørgensd. Bekhuus.
Caut: Guttorm Tarjerss. Bekhus, Tallef Gisless. Haborsvammen.

Trol. 27/12-1759. Cop. 18/2-1760.
Uk. Harald Svendss. Udgaarden med Pigen Lisbeth Thorsd. Graver. Sødskende børn.
Caut: Svend Halvoss. Udgaarden og Halvor Svendss. Udgaarden.

Trol. 27/1-1760. Cop. 16/6-1760.
Uk. Erich Halvorss. med enken Taran Olsd. Skakevje.
Caut: Ole Gunnerss. Wefald og Svenung Kittilsen Wefald.  

Trol. 1/2-1760. Cop. 15/6-1760.
Aslak Olss. Sælestad med Pigen Kirsti Olsd. Skorie.
Caut: Ole Tostenss. Sælestad og Even Skorie.

Trol. 17/2-1760. Cop. 27/4-1760.
Enkem. Ole Rasmuss. Skougen og enken Ingeborg Tarjersd. Solterud(?).
Caut: Anders Olss. Werpe, Ole Olss. Brække.

Trol. 17/2-1760. Cop. 1/4-1760.
Enkem. Targjer Svendss og enken Liv Knudsd.
Caut: Christian Jørgenss. Garvig, Gunlik Næaa.

Trol. 19/3-1760. Cop. 26/6-1760.
Soldat Ole Kittilss. Søndre Werpe og Pigen Margitte Tovsd. Toe.
Caut: Ole Olss. Brække, Folqvard Olss. Windall.

Trol. 23/3-1760. Cop. 20/10-1760.
Enkem. Svenung Kittilss. Hægna med Pigen Lisbeth Nirisd., Præstegaarden.
Caut: Anders Halvorss. Vefald, Tov Jesperss. Vefald.

Trol. 23/3-1760. Cop. 9/7-1760.
Enkem. Huschul Olss. Øverbøe og Pigen Ingeborg Christiansd. Graver.
Caut: Kittil Kittilss. Vefald og Ole Hanss. Hæggenæss.

Trol. 26/3-1760. Cop. 30/6-1760.
Uk. Knud Olss. Kivle med Pigen Anna Thorsd. Graver. Sødskende børn.
Caut: Guttorm Lauratzen Midbøen og Leuf Knudss. Ridiaas(?).

Trol. 20/4-1760. Cop. 15/6-1760.
Uk. Leuv Biørnss. Rui med Pigen Gunvor Gislesd. Aakre.
Caut: Guttorm Targjerss. Bekhus, Even Olss. Bringen.

Trol. 20/4-1760. Cop. 15/6-1760.
Uk. Vetle Svenungss. Bakken med Pigen Gro Tostensd. Berge.
Caut: Ole Anonss. Bakken og Stener Evenss. Skeie.

Trol. i Fladdal 21/4-1760. Cop. 14/6-1760.
Uk. Leuv Olss.Brohva(?) og Pigen Marte Gunliksd. Dale.
Caut: Ole Svenungsen Dale, Leuv Heljess. Dale.

Trol. 2/6-1760. Cop. 3/11-1760.
Uk. Halvor Hansen, som i 16 aar hafde tient i Nordgaarden, og Pigen Chirstie Andersd., som tiente i Præstegaarden.
Caut: Gunlik Thorss. Nordgaarden og Jon Tiostolfss.

Trol. 20/3-1760. Cop. 26/6-1760.
Udj Hvidesøe, uk. Knud Stenersen Strand med Pigen Ingeborg Sommundsd. Opgaarden,

Cop. 1/7-1760.
Efter Hr. Brochmanns tilladelse her den 1. July uden foregaaende Trolovelse efter Kongl. dispensation i Præstegaarden,
Copulert Thor Evensen Raastuen med Pigen Margitte Tharaldsdatter Bjaaland.
Caut: Stener Skeie og Helje Evensønner Nattedal.

Trol. i Præstegaarden 15/7-1760. Cop. 29/9-1760.
Enkem. Giermund Halvorss. Rugtved med enken Anna Torgusd. Veterhus, Aamodsdall.
Caut: Jon Tiøstolfss. og Svend Udgaarden.

Trol. 22/9-1760. Cop. 20/10-1760 i Bøe kirke.
Enkem. Gregar Johanns. Bøe med Pigen Hyllebor Stenersd. Dalene.
Caut: Thorgrim og Niels Bøe.

Trol. 29/9-1760. Cop. 17/11-1760.
Enkem. Anders Jesperss. Houer med Pigen Asger Halvorsd. Sydskende børn.
Caut: Kittil Jenss. Vengas?, Knud Olss. Kivle.

Trol. i Fladdall 11/10-1760. Cop. 29/11-1760.
Soldat, uk. Even Johannsen med Pigen Gunvor Thostensdatter.
Caut: Helje Evens. Nattedall, Jens Olss. Østgaarden.

Trol. i Præstegaarden 23/10-1760. Cop. 20/11-1760.
Soldat Ole Christian Øvreland med Pigen Margitt Kittilsd. Store Omtved fra Brunkeberg Sogn, efter Hr. Brokmanns tilladelse dat. 17. okt.
Caut: Svend Svenungsen Houland, Peder Jørgenss. Westre Aushem.

Trol. i Aamotsdall 27/12-1760. Cop. 14/2-1761.
Uk. Halvor Olss. Varen med Pigen Birgitte Amonsd.
Caut: Aslak Myrebøen og Knud Tioss.

Trol. 2/1-1761. Cop. 6/4-1761.
Soldat, uk. Thorbiørn Olss. Kivle med Pigen Gunild Guttormsd. Lie.
Caut: Peder Aashem, Knud Kivle.

Trol. 31/1-1761. Cop. 14/2-1761.
Uk. Thosten Olss. Rinde med Pigen Gunild Jonsd., nest sødskendebørn (3-menninger).
Caut: Halvor Harang(?), Biørn Sving...?

Trol. 2/2-1761. Cop. 7/3-1761.
Enkem. Tallev Heljess. Lien og enken Marie Tovsd. Hedejord.
Caut: Leuf og Ole Svenungss. Dale.

Trol. 5/2-1761. Cop. 21/6-1761.
Biørn Gunlekss. Bakken med Pigen Hæge Sondresd. Aasene.
Caut: Kittil Midbøe, Ole Svartdall.

Trol. Aamotsdall 8/3-1761. Cop. 25/3-1761.
Uk. Ole Thorbiørnss. med enken Margitte Asbiørnsd. Akre.
Caut: Tallev Gisless. Haborsvammen og Knud Knudss. Rønjum.

Trol. Aamotsdall 3/4-1761. Cop. 20/6-1761.
Uk. Knud Jonss. Traer med Pigen Anne Knudsd. Øvrebøe.
Caut: Harald Rinde, Jon Traer.

Trol. Fladdall 5/4-1761. Cop. 3/10-1761.
Soldat Ole Olss. Blechum med Pigen Margitte Larsd. Svarvelie.
Caut: Thor Blechum, Jon Houstul.

Trol. Præstegaarden 13/4-1761. Cop. 16/6-1761.
Uk. Kittil Evenss. Waaler med Pigen Aslou Svenungsd. Sundsbarm.
Caut: Stener Skeie og Thor Evenssøn Raastuen.

Trol. 19/4-1761. Cop. 9/11-1761.
Enkem. Gunlik Halvorss. lille Aashem med enken Barbra Gunnersd. Lia.
Caut: Kittil Christenss. Espeland, Raamund Evenss. Aarhus.

Trol. i Præstegaarden 7/5-1761. Cop. 16/12-1761.
Uk. Snære Jacobssøn Fiskebek (Fiskarbekk) under Kilen i Flaabøygden med Pigen Margitte Svenungsd. Heggetveit.
Caut: Folqvar Olss. Øveland, Ole Jacobss. Fiskebæk.

Trol. 13/5-1761. Cop. 2/11-1761.
Uk. Hans Østenss. Fosshøel med Pigen Svanou Østensd. Groven.
Caut: Jon Thiøstolfss., Jon Olss. Rui.

Trol. i Præstegaarden 11/5-1761. Cop. 6/7-1761.
Uk. Gregar Towss. Kodde med Pigen Aslou Towsd. Toe.
Caut: Svend Thorgerss. Klongsæt, Søren Evenss. Kotsgaarden(?).

Trol. 19/6-1761. Cop. 12/7-1761.
Uk. Søren Halvorss. Lounervig og Pigen Anna Johannesd. Myrebøe.
Caut: Tosten Olss. og Even Jonss. Skorie.

Trol. i Hitterdall. Cop. 22/6-1761.
Uk. Halvor Olss. Svalestuen og Aase Nielsd.

Trol. 24/6-1761. Cop. 23/11-1761.
Uk. Thorkild Hanss. Warbulie og Pigen Thuri Gunleksd. lille Aashem.
Caut: Anon Towss. Bakken, Tow Olss. Kaasen.

Trol. i Fladdall 3/10-1761. Cop. 14/2-1762.
Enkem., Soldat Jens Nielss, Husmand i Houene med Pigen Signe Thorgersd. Dalen.
Caut: Kittil Biørnss. Sundbøe, Thorger Towss. Røetved.

Trol. i Aamotsd. 22/10-1761. Cop. 6/1-1762.
Uk. Lars Olss. Varen med Gunild Gunleksd., uconfirmered, af ham bekiend.
Caut: Harald Rinde og Knud Tioss.

Trol. i Præstegaarden 5/11-1761. Cop. 30/11-1761.
Uk. Søren Lavrantzs. Præstenæss og Pigen Gunild Svendsd. Udgaarden.
Caut: Halvor Udgaard, Harald nedre Klongsætt, Svend Udgaardens Sønner.

Trol. paa Bøle i Fladdall 27/12-1761. Cop. 10/1-1762.
Uk. Ole Levorss. Risvold fra Hierdall (Hjartdal) med enken Liv Thorsd. Bøle.
Caut: Ole Thorss. Lien, Tow Aakre.

Trol. ved Fladdall 28/3-1762. Cop. 14/6-1762.
Uk. Daniel Gunleksen Dale, en Dotter Søn af Hr. Daniel Wulf med Pigen Christense Svendsd. Midierjord, en Dotter af af Hr. Skankes Dotters Dotters Dotter.
Caut: Fæstemandens Broder Ole Gunleksen Dale og FæstePigens Sødskende Barn paa Moderen Søren Gregarss. Aase.

Trol. ved Fladdall 13/4-1762. 13/6-1762.
Uk. Ole Oudensen Hvastved med Pigen Ingebor Jonsd. Biørneskiær, efter Kongl. dispensation, siden han er sydskende barn til hendes fader.
Caut: Jens Olss. Østgaarden, Kittil Christiansen Østgaarden.

Trol. ved Aamotsdall 14/4-1762. Cop. 13/6-1762.
Enkem. Even Anderss. fra Hartholt og Pigen Helge Olsd. Dyrland.
Caut: Helge Leufss. Qvistul, Vetle Lavrantzs. Dyrland.

Trol. ved Aamotsdall 1/8-1762. Cop. 22/8-1762.
Enkem. Guttorm Gisless. Aakre og Pigen Aase Olsd. Nordgaarden i Langelim.
Caut: Guttorm Bekhus, Biørn Sudgaarden.

Trol. ved Aamotsdall 1/8-1762. Cop. 21/8-1762.
Enkem. Knud Svendss. Weterhus og Pigen Gro Thorstensd. Weterhus.
Caut: Wetlev Thorjuss. og Knud Knudss. Ronjum.

Trol. i Nordre Svartdall 28/10-1762. Cop. 27/12-1762.
Uk. Sondre Sondress. Enengiuve og Pigen Ragne Evensd. Bakken.
Caut: Gunlek Bakken, Styrkar Gunnerss. Bøle.

Trol. i Nordre Svartdall 28/10-1762. Cop. i Fladdall 7/11-1762.
Enkem. Lars Povlss. nordre Svartdall med Pigen Anne Gunleksd. Bakken.
Caut: Thorgrim Halvorss. og Ole Olss. Svartdall.

Trol. i Præstegaarden 19/9-1762. Cop. 7/10-1762.
Uk. Johannes Olss. Houen med Pigen Chirstie Matthisd. Harholt?
Caut: Stener Skeie og Kittil Biørnss. Sundbøe.

Trol. i Præstegaarden 25/10-1762. Cop. 28/12-1762.
Uk. Tallev Towss. Kodde og Pigen Ingebor Olsd.
Caut: Gunlek Hestved og Ketil Evenss. Godlie.

Trol. i Præsteg. 16/11-1762. Cop. 21/2-1763.
Soldat, uk. Svend Hanss. Hoggenæss og enke Kari Gunleksd. Hagen.
Caut: Anders og Ole Werpe.

Trol. i Præsteg. 22/3-1763. Cop. 8/5-1763.
Uk. Hans Thorstenss. Lie og pige Anna Gunleksd.
Caut: Jørgen Biørnss. Rui, Sigvald Nilss. Piparud.

Trol. ved Aamotsd. 6/4-1763. Cop. 5/6-1763.
Uk. Jon Olss. Varbak og pige Margitte Towsd. Bakken. Sydskende Børn.
Caut: Wetlev Bakken og Knud Knudsen Rønjum.

Trol. i Præsteg. 26/4-1763. Cop. 8/11-1763.
Uk. Svend Towss. Kodde og Pigen Ingeri Ketilsd. Østgaarden.
Caut: Gregar og Peter Towss. Kodde.

Trol. ved Fladdal 24/5-1763. Cop. 31/7-1763.
Uk. og Soldat Redar Jonss. Nørdstegaard og Pigen Margitte Nirisd. Barstad.
Caut: Ketil? Midlien og Osmund Nordlien.

Trol. paa Hiddejord 24/5-1763. Cop. 20/6-1763.
Enkem. Guttorm Thorgerss. Bekhus og Pigen Anna Towsd. Hedjord(?).
Caut: Egil .... og Even Bringen.

Trol. i Præsteg. 13/6-1763. Cop. 13/7-1763.
Uk. Svend Laurantzs. Groven og Pigen Margitte Olsd. Renstul.
Caut: Svend og Halvor Udgaarden.

Trol. i Præsteg. 21/6-1763. Cop. 18/7-1763.
Uk. Biørn Towss. Manhem og Pigen Ingeborg Olsd. Brække, efter Kongel. Dispensation af 18. febr. 1763, næst søskende børn.
Caut: Knud Stenerss. Brand og Germund Rugtved.

Trol. i Præsteg. 27/6-1763. Cop. i Bøe.
Enkem. Harald Olsen Nordre Farberget i Bøe herred med enken Taran Olsd. Skakevje.
Caut: Ole Gunnerss. Wefald, Jon Olss. Farberget.

Trol. i Aamotsdall 17/7-1763. Cop. 30/7-1763.
Uk. Jonas Jonss. Groven og pige Aasne Germundsd. Øvre Aamot.
Caut: Even og Thorsten Skorie.

Trol. i Præsteg. 19/7-1763. Cop. 5/12-1763.
Uk. og Soldat Tow Anderss. Hantholt og Pigen Ingeri Østensd.
Caut: Ketil Venaas og Peder Aashem.

Trol. i Præsteg. 21/7-1763. Cop. 11/10-1763.
Uk. Peder Towss. Kodde og Pigen Egeliv Towsd. Toe.
Caut: Leuv Midaas og Søren Loftsgaarden.

Trol. i Præsteg. 9/10-1763. Cop. 21/11-1763.
Uk. Raamund Ketilss. Werpe og enken Ingebor Towsd. Hagen.
Caut: Jørgen Graver og Anders Werpe.

Trol. i Præsteg. 10/11-1763. Cop. 20/3-1764.
Uk. Halvor Guttormss. Lie med Pigen Ingebor Egilsd.(?) Houland.
Caut: Ketil Lie og Ole Venaas.

Trol. i Præsteg. 28/12-1763. Cop. 24/4-1764.
Uk., Soldat Even Jonss. Sundbøe og Pigen Helge Knudsd. Skeie.
Caut: Stener Skeie og Ketil Waaler.

Trol. i Præsteg. 12/1-1764. Cop. 9/7-1764.
Uk. Ole Østenss. og Pigen Anna Evensd. Gieru(?).
Caut: Ketil Olss. Lie, Leuv Knudss. Midaas.

Trol. i Præsteg. 11/3-1764. Cop. 19/6-1764.
Uk. Helge Olss.Lille Gaardvig og Pigen Birgitte Ingebretsd. Dalene.
Caut: Christian Gaardvig og Raamund Soterud.

Trol. ved Aamotsd. 17/3-1764. Cop. 13/6-1764.
Uk. Knud Olss. Groven og enken Gunvor Gislesd. Rui.
Caut: Even Elsqvam og Ole Vehus.

Trol. ved Aamotsd. 8/4-1764. Cop. 13/6-1764.
Uk. Wetlev Thorgrimss. Nordbøe og Pigen Joran Thorgersd. Vehus.
Caut: Svenung Bakken, Knud Knudsen Rønjum.

Trol. ved Fladdall 24/4-1764. Cop. 24/6-1764.
Enkem. Ole Olss. Bakken og pige Svanou Thorbiørnsd. Aakre.
Caut: Biørn Olss. Sugaarden og Guttorm Bekhus.

Trol. ved Fladdall 24/4-1764. Cop. 13/6-1764.
Uk. Jon Salvess. Næsgrav og Pigen Kari Gunnarsd. Blingen.
Caut. Ole Andersen Hvastved og Knud Lavrantzs. Hvastved.

Trol. i Præsteg. 4/5-1764. Cop. 6/8-1764.
Uk., Soldat Thorkel Towss. Houen og Pigen Helge Andersd. Skiærven.
Caut: Halvor Udgaarden og Harald Klongsætt.

Trol. i Præsteg. 4/5-1764. Cop. 4/7-1764.
Uk., Soldat Knud Hanss. Waarbuli og Pigen Dordi Olsd.
Caut: Thorkel Braaten, Tow Kaavadølen.

Trol. i Præsteg. 19/5-1764. Cop. 4/7-1764.
Enkem. Nils Helgess. Dale med Enken Helge Biørnsd. Gravalie.
Caut: Biørn Manhem og Eric Gaardvig.

Trol. ved Aamotsd. 13/6-1764. Cop. 7/7-1764.
Uk. Knud Olss. Sælestad og pige Anna Aslaksd. Øvrebøe.
Caut: Aadne Granber? og Knud Rønjom.

Trol. ved Aamotsd. 24/6-1764. Cop. 26/8-1764.
Enkem. Biørn Magnuss. Sk..neland og Enken Liv Thiøstolsd. Toe?
Caut: Aslak Myrebø, Wetlev Svingum.

Trol. i Præsteg. 27/9-1764. Cop. 25/10-1764.
Uk. Tow Svendssen Lie og Pigen Guro Guttormsd. Lie.
Caut: Leuv Manass. og Søren Loftsgaarden.

Trol. paa Sundbø 3/7-1764. Cop. i Hierdall (Hjartdal).
Enkem. og Soldat Helge Erichss. Aakre fra Hierdall og Pigen Anna Thorkelsd. Sundbø.
Caut: Arne Aabø, Ole Hofstuel.

Trol. i Præsteg. 4/10-1764. Cop. 6/11-1764.
Uk. Peter Olssen Skakevje og Pigen Gunild Olsd. Nordre Wefald.
Caut: Ole og Knud Brække.

Trol. i Præsteg. 10/10-1764. Cop. 28/12-1764.
Uk. Matthis Christopherss. Nordgaarden og Pigen Helge Halvorsd. Qvisline.
Caut: Svend Udgaarden, Halvor Udgaarden.

Trol. paa Hvidesey (Kvieseid). Cop. 10/10-1764.
Uk., Soldat Gunnar Olss. Nordre Wefald og Pigen Mari Olsd. Kilen.

Trol. 18/10-1764. Cop. 13/11-1764.
Uk. Knud Helgess. Rønningen og Pigen Guro Nirisd. Offstetved.
Caut: Gunlek Hegtved, Sondre Gravali.

Trol. 30/10-1764. Cop. 8/1-1765.
Enkem. Gregar Towss. Kodde og Aase Sondresd. Sandlajd.?
Caut: Søren Loftsgaarden, Tallev Qvisline.

Trol. paa Skeie 29/10-1764. Cop. 26/12-1764.
Uk., Soldat Sigurd Anonss. Engesmo og Pigen Lisbeth Gunleksd. Luten.
Caut: Ketil Østgaarden, Steener Skeie.

Trol. i Præsteg. 28/12-1764. Cop. 18/3-1765.
Uk. Christian Gunlekss. og Pigen Thore Andersd. Søndre Wefald.
Caut: Svenung Wefald, Peter Skakevje.

Trol. i Præsteg. 3/1-1765. Cop.31/1-1765.
Uk. Ole Thorgerss. og Pigen Guro Halvorsd. Begge tienende i Præstegaarden.
Caut: Ketil og Ole Venaas.

Trol. i Præsteg. 6/1-1765. Cop. 24/6-1765.
Uk. Even Magnuss. Fivelbø og Pigen Gunild Helgesd. .......?
Caut: Wetlev Svinum og Knud Knudss. Rønjom.

Trol. paa Skeie 22/2-1765. Cop. 28/5-1765.
Enkem. Halvor Olss. Dovredok og Enken Birgitte Thorstensd.
Caut: Stener Skeie, Jon Hougsvold.

Trol. i Præsteg. 5/3-1765. Cop. 1/7-1765.
Uk., Soldat Nils Christiansen Østerdall og Pigen Else Tallevsd. Egiltved.
Caut: Knud Strand, Biørn Manhem.

Trol. i Præsteg. 23/3-1765. Cop. 18/6-1765.
Uk., Soldat Halvor Gunlekss. og pige Asger Germundsd.
Caut: Gunlek Øvreland, Gunlek Næss.

Trol. i Præsteg. 23/3-1765. Cop. 9/7-1765.
Uk., Soldat Lars Ingebretsen og Pigen Thorbiør Knudsd.
Caut: Tallev Endre? og Christian Gaardvig.

Trol. i Præsteg. 1/4-1765. Cop. 15/7-1765.
Uk. Asbiørn Halvorss. Gravelie og Enken Ingebor Thronsd. Tvingelie.
Caut: Svend Thronss. og Harald Biørge.

Trol. ved Fladdall 9/4-1765. Cop. 6/7-1765.
Uk., Soldat Thorsten Gregarss. Egilsaas og Pigen Ingebor Thorgersd. Dalen.
Caut: Søren Aase og Gamle Even Egilsaas.

Trol. ved Aamotsd. 9/4-1765. Cop. 24/6-1765.
Uk. Aslak Helgess. Qvistul og Pigen Gunild Knudsd. Homme.
Caut: Ole Wedhus og Knud Knudss. Rønjom.

Trol. ved Aamotsd. 10/4-1765. Cop. 9/6-1765.
Enkem. Thorsten Olss. Aamot og Pigen Margitt Olsd. Groven.
Caut: Aslak Øverbø, Knud Binnen?

Trol. i Præsteg. 23/4-1765. Cop. 9/7-1765.
Uk. Asbiørn Towss. Kodde og Pigen Joran Olsd. Kaavedølen.
Caut: Tallev Qvisline, Svend Gammelstul.

Trol. ved Fladdall 28/4-1765. Cop. 10/6-1765.
Uk., Soldat Biørn Knudss. og Pigen Barbra Jonsd. Skarpedalen.
Caut: Ole Gunleksen Dale og Helge Siljudalen.

Trol. i Præsteg. 30/4-1765. Cop. 1/7-1765.
Uk., Corporal Svend Olss. og Pigen Ingebor Olsd. Høystul.
Caut: Halvor Udgaarden og Tharald Nordgaarden.

Trol. ved Falddall 12/5-1765. Cop. 28/5-1765.
Uk. Ole Thorgerss. Vedhus og Pigen Anna Helgesd. Qvistul.
Caut: Ole Vedhus og Leuv Skarpedalen.

Trol. ved Aamotsd. 9/6-1765. Cop. 7/7-1765.
Uk. Ole Thorstenss Berge og Pigen Anna Olsd. Sælestad.
Caut: Thosten Skori, Aslak Sælestad.

Trol. 9/6-1765. Cop. 24/6-1765.
Uk. Ole Aslakss. Øverbø og Pigen Ingebor Olsd. Sælestad.
Caut: Sigurd nedre Skori, Jon Traer.

Trol. i Bø kirke 28/12-1764. Cop. i Seljord 18/6-1765.
Uk., Soldat Gunnar Olss. Brække og Pigen Kirsti Knudsd. Farberget

Trol. paa Bakken i Svartdall 23/6-1765. Cop. 15/9-1765.
Uk., Soldat Halvor Evenss. Bakken og Pigen Asger Gunleksd. Sydskendebørn.
Caut: Ole Svartdall, Styrskav Nordlim.

Trol. i Bø kirke. Cop. i Seljord 9/7-1765.
Enkem., Soldat Ole Ketilss. Søndre Werpe og Pigen Gunild Halvorsd. Ericsten.

Trol. ved Aamotsd. 26/12-1765. Cop. 6/1-1766.
Uk. Thor Knudss. Wammen og Pigen Ingebor Jacobsd. Bosbøen.
Caut: Even og Ole Berge.

Trol. ved Aamotsd. 5/1-1766. Cop. 23/3-1766.
Uk., Soldat Halvor Halvorss. og Pigen Gunlou Aslaksd. Øverbø.
Caut: Even Thorstenss. og Ole Berge.

Trol. paa Skeie i Fladdal 1/2-1766. Cop. 8/6-1766.
Uk., Soldat Even Olss. Bruve? og Pigen Gunvor Knudsd. Subø.
Caut: Stener Skeie, Kitil Østgaarden.

Trol. paa Midbø 11/3-1766. Cop. 20/3-1766.
Enkem. Halvor Svendss. Udgaarden og Enken Ingebor Knudsd. Midbø.
Caut: Leuv Midgaard, Harald Klongsett.

Trol. ved Aamotsd. 23/3-1766. Cop. 27/4-1766.
Uk. Wetlev Olssen Vasbak og Pigen Anne Hunnersd. Vasbak.
Caut: Tallev Høydallm Svenung Bakken.

Trol. i Fladdall 32/3-1766. Cop. 20/5-1766.
Enkem. Knud Lavrantzs. Hvastved og Pigen Kari Johnsd. Hamsejord, Sydskende barn til hans forige Hustru, efter Kongl. Dispensation.
Caut: Ole Oudenss. Hvastved, Ole Guttormss. Akre.

Trol. 18/4-1766. Cop. 3/7-1766.
Uk. Halvor Østenss. Lille Aashem og Pigen Anna Ketilsd. Venaas.
Caut: Peder Aashem, Ole Guttormss. Venaas.

Trol. paa Aase 28/4-1766. Cop. 9/6-1766.
Uk., Soldat Ole Thorbiørnss. og Pigen Anna Svendsd. Spegland?
Caut: Helge Nattedall, Thorbiørn Myklestuen.

Trol. ved Aamotsdall 21/5-1766. Cop. 29/6-1766.
Uk. Jon Knudss. Wammen og Pigen Guro Jacobsd. Bosbøen.
Caut: Thorger Subø, Ole Fosshem.

Trol. ved Aamotsdall 21/5-1766. Cop. 29/6-1766.
Uk. Aadne Halvorss. Biaaen og Pigen Helge Knudsd. Rønjom.
Caut: Ole Wehus, Aslak Rønjom.

Cop. 8/7-1766.
Uk. Thor Gunleksen Nordgaarden og Pigen Gro Helgesd. Nattedall, uden foregaaende Trolovelse, efter Kongl. Disp.
Caut: Halvor Udgaarden, Tharald Oppebøen.

Trol. ved Fladdall 25/5-1766. Cop. 20/7-1766.
Enkem. Ole Evenss. Midijesjord og Helge Thorkelsd. Skordall. Enken forhen Trolovet i Hierdall (Hjartdal).

Trol. i Præsteg. 9/9-1766. Cop. i Hvidesøe (Kviteseid).
Enkem. Gunulv Olss. Kilen og Pigen Thorbiør Olsd. Brække.
Caut: Biørn Manem, Gunlek Toe.

Trol. ved Fladdall 29/9-1766. Cop. 2/11-1766.
Uk. Halvor Nilss. Houen og pige Lisbeth Evensd. Midjesjord.
Caut: Søren og Biørn Aase.

Trol. i Præsteg. 7/10-1766. Cop. 6/11-1766.
Enkem. Gregar Towss. Kodde og Pigen Ragnei Jonsd. Rui.
Caut: Søren Loftsgaard og Harald Klongsætt.

Trol. ved Fladdall 16/11-1766. Cop. 15/2-1767.
Uk., Soldat Ketil Halvorss. Bleka og Pigen Judith Ketilsd. Nord Lien.
Caut: Søren Fladland og Ole Svartdall.

Trol. ved Aamotsd. 13/2-1767. Cop. 29/3-1767.
Uk. Ole Anonss. Engesmoen og Pigen Ingeborg Biørnsd. Rui.
Caut: Osmund og Knud Rui.

Trol. ved Aamotsdall 1/3-1767. Cop. 28/3-1767.
Enkem. Tow Wetless. Moen og enken Svanou Lavrantzd. Windsvold, i 3die led beslægted.
Caut: Even Berge, Ole Sugaarden.

Trol. ved Aamotsdall 1/3-1767. Cop. 28/6-1767.
Enkem. Thorger Towss. og enke Sigri Biørnsd.
Caut: Ketil Svingum, Halvor Johanness. Dege?

Trol. paa Gaardvig 12/3-1767. Cop. 6/7-1767.
Uk., Soldat Ketil Olss. Kilen af Flaabøygd og pige Gunild Christiansd. Gaardvig.

Trol. i Præsteg. 14/3-1767. Cop. 28/6-1767.
Uk. og Soldat Even Evenss. Midjesjord og Pigen Ingebor Thorgusd. Mellem-Lien.
Caut: Søren og Biørn Aase.

Trol. 31/3-1767. Cop. 17/6-1767.
Uk. Lavrantz Aslakss. Midaas og Pigen Chirsti Thorsd. Loftsgaarden. Nest Sødskende børn.
Caut: Lauv Meaas og Gregar Kodde.

Trol. 14/4-1767. Cop. 20/7-1767.
Uk, Soldat Even Ellevss. og enke Lisbeth Nirisd. Søndre Wefald.
Caut: Gunnar og Christian Wefald.

Trol. ved Fladdall 11/4-1767. Cop. 10/6-1767.
Enkem. Gunne Jesperss. Storstul og Pigen Saave Salvesd. "Nargrav"?
Caut: Ketil Midbø, Biørn Landsverk.

Trol. ved Fladdall 22/4-1767. Cop. ?
Uk. Halvor Jonss. Hansejord og Pigen Thorbiør Torgersd. Dalen.
Caut: Biørn Landsverk, Ole Hvastved.

Trol. ved Aamotsd. 8/6-1767. Cop. 24/6-1767.
Enkem. Knud Knudss. Rønjum og Enken Gro Knudsd. Winsvold.
Caut: Ole Vehus, Knud Thoress. Rønjum.

Trol. ved Aamotsd. 9/6-1767. Cop. 24/6-1767.
Uk. Halvor Thorgerss. Subø og Pigen Svanou Thorsd. Gibbøen.
Caut: Aslak Sælestad, Even Berge.

Trol. i Præsteg. 22/4-1767. Cop. 17/6-1767.
Enkem. Tallak Knudss. Gravedall og Pigen Helge Olsd. Kodde.
Caut: Gregar Kodde, Asbiørn Skipperbakken.

Trol. ved Aamotsd. 24/6-1767. Cop. 12/7-1767.
Uk., klokker til Fyrresdall Halvor Johannss. med Pigen Liv Knudsd. Øverbø.
Caut: Even og Olse Berger.

Trol. ved Fladdall 28/6-1767. Cop. 11/10-1767 ved Aamotsdall.
Uk. Halvor Asbiørnss. Rolandsstranden med Pigen Aase Thorbiørnsd. Dyrland.
Caut: Ole Hvastved, Wetle Dyrland.

Trol. i Præsteg. 5/7-1767. Cop. 26/10-1767.
Enkem. Raamund Ketilss. Soterud og Pigen Kari Thorkelsd. Øverbø.
Caut: Peder Skarkevje, Knud Brække.

Trol. ved Aamotsd. 7/11-1767. Cop. 27/12-1767.
Uk. Ammon Nilss. med Chirsti Knudsd.
Caut: Even Skori, Aslak Myrebø.

Trol. ved Præsteg. 4/1-1768. Cop. 18/1-1768.
Uk., Soldat Svenung Halvorss. Gravali med Pigen Ingeborg Hakesd.
Caut: Tow Syndetved, Tow Jevngrav.

Trol. ved Fladdall 6/1-1768. Cop. 31/7-1768.
Uk. Halvor Jørgenss. Ruj med Pigen Anne Gunleksd. Nattedall.
Caut: Ketil Sundbø, Lars Ruj.

Trol. ved Aamotsd. 19/2-1768. Cop. 8/5-1768.
Uk. Tow Thorgerss. Dalen med Pigen Ingebor Jonsd. Hvastved.
Caut: Ole Hvastved, Knud Hvastved.

Trol. ved Fladdall 20/2-1768. Cop. 24/4-1768.
Uk. Svenung Olssen Dale med enken Kari Gunnersd. Nargrav, efter Dispensation.
Caut: Ole Dale, Leuf Dale,

Trol. 6/3-1768. Cop. 25/6-1768.
Uk. Helge Nilsen Dale med Pigen Asger Thored. Windall.
Caut: Søren Øveland, Søren Lofftsgaarden.

Trol. 22/3-1768. Cop. 26/6-1768.
Uk., Soldat Sondre Ebbess. med Pigen Helge Stenulvsd. Svalestuen.
Caut: Ole Houftved, Jens Østgaarden.

Trol. i Aamotsd. 6/4-1768. Cop. 26/6-1768.
Uk., Soldat Aadne Olss. Jællestad med Pigen Anna Ketilsd. Svingum.
Caut: Ole Thorstenss. Svingum, Ole Olss. Svingum.

Trol. 1/5-1768. Cop. 16/5-1768.
Anden gang enkem. Nils Helgess. Dale med Pigen Gro Thorgrimsd. Præstegaard fra Walle i Sættersdall.
Caut: Christian Gaardvig, Sondre Oreflaaten.

Trol. ved Aamotsd. 24/5-1768. Cop. 21/8-1768.
Enkem. Osvald Olsen Ødegaarden med Pigen Chirsti Thorbiørnsd. Tioss.?
Caut: Ole Wehus, Aslak Sælestad.

Trol. ved Aamotsd. 25/5-1768. Cop. 17/10-1768.
Enkem. Even Jonss. Skori med Pigen Lovej Olsd. Sælestad.
Caut: Thorsten Skori, Ole Olss. Sælestad.

Trol. i Bø herred. Cop. 30/6-1768.
Tow Ketilss. Werpe med Pigen Ragnild Olsd. Øen

Trol. ved Aamotsd. 25/6-1768. Cop. 17/10-1768.
Enkem. Søren Halvorss. Øverbø og Pigen Liv Olsd. Groven.
Caut: Thorsten Skora, Osmund Skora.

Trol. 29/12-1768. Cop. 19/6-1769.
Uk., Soldat Ketil Olss. Nedre Brække og Pigen Anna Towsd. Syndetved.
Caut: Gunnar Brække, Biørn Brække.

Trol. ved Aamotsd. 6/1-1769. Cop. 29/3-1769.
Uk. Sigurd Alvss. med Pigen Margitte Amondsd.
Caut: Ole Harrang, Ole Vehus.

Trol. ved Aamotsd. 29/1-1769. Cop. 29/1-1769. ("Samme dag").
Uk. Gisle Thorbiørnss. og Pigen Turi Olsd. Nordgaarden. I 3die led Beslægtede.
Caut: Wetle Bakken, Biørn Sugaarden.

Trol. i Præsteg. 14/3-1769. Cop. 8/5-1769.
Enkem. Harald Raamundss. med Pigen Margitte Thorkelsd.
Caut: Ole Øveland, Svend Biørge.

Trol. i Præsteg. 21/3-1769. Cop. 19/6-1769.
Uk., Corporal Biørn Christianss. Gaardvig med Pigen Anna Tharaldsd. Oppebøen. I 3die led Beslægtede.
Caut: Ole Øvreland, Gunlek Næss.

Trol. i Præsteg. 21/3-1769. Cop. 19/6-1769.
Uk. Sveinung Anderssen Sanda og Pigen Guro Thorkelsd. Øvrebø. I 3die led Beslægtede.
Caut: Anders Werpe, Raamund Soterud.

Trol. i Præsteg. 21/3-1769. Cop. 14/4-1769.
Uk. Gunnar Niriss. Østetved og Pigen Thorild Halvorsd. Qvaalsgaard.
Caut: Halvor Kippestul, Tow Jevngrav.

Trol. 14/4-1769. Cop. 25/5-1769.
Uk. Johannes Larssen Almankaasen med Pigen Liv Halvorsd. Præstegaarden.
Caut: Even Næss, Halvor Udgaarden.

Trol. 14/4-1769. Cop. 20/6-1769.
Uk. Svenung Rollevss. Hartholt med Pigen Ingeborg Olsd.
Caut: Tow Langedal, Thorkel Houen.

Trol. ved Fladdal 9/4-1769. Cop. 25/6-1769.
Enkem. Jon Niriss. Barstad med Pigen Margitte Towsd. Aakre.
Caut: Even Barstad, Ole Bøle.

Trol. ved Aamotsd. 11/4-1769. Cop. 24/6-1769.
Uk. Haavor Thorss.Gibbøen med Barbra Knudsd. Øverberg.
Caut: Jacob Bosbøen, Ole Øverbø.

Trol. ved Fladdall 30/4-1769. Cop. 25/6-1769.
Uk. Saave Niriss. Qvaaler med enken Rannej Olsd. Haborsvammen. Fæstefolkene i 3die led Beslægtede.
Caut: Even Bringen, Sigvald Bekhus.

Trol. 13/7-1769. Cop. 29/12-1769.
Uk. Asbiørn Anonss. Bakken og enken Thuri Gunleksd.
Caut: Leuv Midaas, Halvor Aase.

Trol. 15/7-1769. Cop. 16/11-1769.
Uk., Soldat Ole Anderss. og Pigen Anne Ketilsd. Ejesand.
Caut: Ole Øvreland, Jon Kaasen.

Trol. 23/6 (23/7?) -1769. Cop. 29/10-1769.
Uk. Tallev Olss. Groven og Pigen Signe Germundsd. Øvre-Aamot.
Caut: Knud Knudss. Rønjom, Jonas Groven.

Trol. 23/6 (23/7?) -1769. Cop. 12/8-1769.
Uk. Thiøstolff Ketilss. Nordbø og Pigen Kari Knudsd. Bakken.
Caut: Svenung og Ole Bakken.

Trol. 3/8-1769. Cop. i Bø kirke.
Uk. Ole Halvorss. af Bø Herred og Pigen Thorild Ketilsd. Søndre Wefald.
Caut: Ole Werpe, Gunlek Faarberget (Forberg i Bø).

Trol. ved Aamotsdall 30/9-1769. Cop. i Herdall (Hjartdal).
Enkem. Halvor Olsen Lone med Pigen Liv Jonsd. Groven.
Caut: Ole Weitfieldi, Wetle Wehus.

Trol. 13/11-1769. Cop. 29/12-1769.
Uk. Gisle Østenss. Satali med Pigen Aase Halvorsd. Tveten.
Caut: Thorgrim Reenstul, Gunlek Øvreland.

Trol. 13/11-1769. Cop. 6/3-1770.
Uk., Soldat Jens Ketilss. Venaas med Pigen Guro Stenersd. Dalene.
Caut: Knud Kivle, Peder Aashem.

Trol. paa Tind ved Dalls Annex. Cop. 27/12-1769.
Uk. Eric Magnuss. Skinderland med Pigen Margitte Thorsd.
Caut: Jon Gunderss. Bø, Thorger Olss. Dale.

Trol. 17/11-1769. Cop. 25/1-1770.
Uk., Soldat Germund Towss. Groven og Pigen Gunild Towsd. Hagen.
Caut: Biørn og Gunder Brekke.

Trol. 20/11-1769. Cop. 11/12-1769.
Uk. Gunder Towss. nedre Brække og Pigen Kari Olsd. Øvre Brække i 3die led Beslægtede.
Caut: Biørn og Gunder nedre Brække.

Trol. paa Berge 11/2-1770. Cop. 25/4-1770.
Enkem. Even Thorstenss. Berge og Pigen Aasne Aslaksd. Fosstved.
Caut: Svenung Bakken, Ole Berge.

Trol. paa Skeje 12/2-1770. Cop. 17/4-1770.
Soldat Jon Sommundss. Kleven og Pigen Liv Thorsd. Skeje.
Caut: Jens Østgaarden, Sondre Houstuen.

Trol. i Fladdall 3/3-1770. Cop. 6/5-1770.
Uk. Tallev Thorguss. Fremgaarden og Pigen Kari Stenuldsd. Svalestuen.
Caut: Jens Østgaarden, Ole Houstuen.

Trol. i Fladdall 3/3-1770. Cop. 6/5-1770.
Uk. Halvor Ketilss.Nordlien og enken Anne Towsd. Aakre.
Caut: Ole Aakre, Even Bringen.

Trol. i Præsteg. 29/3-1770. Cop. 27/6-1770.
Uk. Svend Tallevss. og Pigen Egeliv Olsd. Øvre Brække.
Caut: Svend Groven, Christian Gaardvig.

Trol. ved Fladdall 26/12-1769. Cop. 17/4-1770.
Uk. Nils Midjesjord med Christense Olsd. Midjesjord af ham besowed.
Caut: Even Egilsaas, Even Midjesjord.
(Trolovelsen bortglemt og siden innført ved vielsen?)

Trol. ved Aamotsdall 24/3-1770. Cop. 18/4-1770.
Enkem. Aadne Halvorss. Biaaen med Pigen Liv Thorgersd. Vehus.
Caut: Jon Rejne, Wetle Vehuss.

Trol. i Præsteg. 22/4-1770. Cop. 3/7-1770.
Uk. Ole Ericssen Li og Anne Gundersd. Li.
Caut: Ole og Biørn Øveland.

Trol. i Præsteg. 7/6-1770. Cop. 26/10-1770.
Uk. Svenung Sondress. og Margrette Knudsd. Lykken.
Caut: Harald Klongsæt, Ole Houstul.

Trol. i Hvidesø (Kviteseid). Cop. 25/7-1770.
Uk., Soldat Harald Halvorss. Biørge og Pigen Ingebor Olsd. Aase.

Trol. 27/12-1769. Cop. 6/1-1771.
Uk. Thorsten Thorgerss. Subø og Pigen Dordj Thorsd. Gibbøen.
Caut: Even og Ole Berge.
(Bortglemt og siden innført her?)

Trol. i Præsteg. 13/10-1770. Cop. 28/11-1770.
Uk. Raamund Towss. og Pigen Anna Svendsd. Klongsætt.
Caut: Leuv Midaas, Svend Groven.

Trol. i Præsteg. 13/10-1770. Cop. 2/1-1771.
Enkem. Ole Thorgerss. Gammelstull og Pigen Aslou Østensd. Præstegaarden.
Caut: Jon Kaasen, Knud Kivle.

Trol. paa Skeje 11/11-1770. Cop. 19/1-1771.
Enkem. Thorsten Gregarss. Houen og Pigen Sigri Nilsd.
Caut: Thor Raastuen, Sondre Houstuen.

Trol ved Aamotsd. 20/10-1770. Cop. 27/12-1770.
Uk. Tharald Knudss. Soli og Pigen Guro Helgesd. Qvistull.
Caut: Aslak Rønjum, Knud Tioss (Foss?).

Trol. 27/12-1770. Cop. 20/1-1771.
Uk. Ketil Ketilss. Nordbø med Pigen Sigri Olsd. Nordgaarden.
Caut: Gisle Nordgaarden, Wetle Warbak.

Trol. 20/2-1771. Cop. 1/7-1771.
Uk. Knud Ketilss. Wikdall med Pigen Helge Endresd. Buvigen.
Caut: Christian Gaardvig, Gunlek Næss.

Trol. 2/3-1771. Cop. 2/4-1771.
Uk. Biørn Svenungss. Dyrland og Pigen Gro Knudsd. Landsværk.
Caut: Gunne Nargrav, Wetle Dyrland.

Trol. 13/4-1771. Cop. (annet sted? G.S.)
Uk., Soldat Ole Gunnerss. Rønningen og Pigen Bergitte Knudsd. Lykken.
Caut: Halvor Udgaarden, Ole Houstul.

Trol. 24/4-1771. Cop. (annet sted? G.S.)
Uk. Svend Halvorss. Biørge og Pigen Thorbiør Ericsd. Tveten.
Caut: Gunlek Øveland, Svend Biørge.

Trol. 20/5-1771. Cop. 15/7-1771.
Uk. Thor Thorss. Kodde og Pigen Thore Olsd. Kivle.
Caut: Knud Kivle, Ole Venaas.

Trol. i Ødefield (Øyfjeld). Cop. 9/6-1771.
Enkem. Jon Olss. Nordbø og Pigen Birgitte Knudsd. fra Ødefield. Der Troloved.

Trol. 21/5-1771. Cop. 23/6-1771.
Uk. Knud Thiøstolfss. Tioss og Pigen Signe Olsd. Wandbek.
Caut: Johannes Myrebø, Ole Solli.

Cop. 25/6-1771.
Uk. Even Stenerss. Skeje og Pigen Chirsti Guttormsd. Midbø, efter Kongl. Dispensation.
Caut: Even Qvaale, Thor Rostuen.

Trol. 4/6-1771. Cop. 15/7-1771.
Uk., Soldat Ole Anonss. Bakken og Pigen Gunild Persd. af Laugerdalls Gield (Lårdal).
Caut: Laurantz Midgaard, Tow Li.

Trol. 27/9-1771. Cop. 10/10-1771.
Uk. Tallev Jarandss. fra Wenje (Vinje) og Pigen Anna Nilsd. Bøle.
Caut: Biørn Bøle, Wetle Jarandss. Dyrland.

Trol. 19/10-1771. Cop. 2/12-1771.
Uk., Soldat Thorger Perss. Stensnæss og Pigen Anna Halvorsd.Biørndall (Biørndøll?).
Caut: Peder Skarkevje, Biørn Brække.

Trol. 4/1-1772. Cop. 29/1-1772.
Uk. Ole Knudss. Soli og Pigen Kari Helgesd. Qvistul.
Caut: Aslak Rønjum, Aslak Myrebø.

Trol. 10/1-1772. Cop. 24/3-1772.
Uk., Soldat Svenung Towss. Groven og Aslou Olsd. Midbø.
Caut: Svend Groven, Laurantz Midbø.

Trol. 12/1-1772. Cop. 1/6-1772.
Uk. Ole Nilss. Ny-Ødegaard med Pigen Ingebor Towsd. Houen.
Caut: Tallev Houen, Thorkel Skierven.

Trol. 12/4-1772. Cop. (annet sted?)
Uk., Soldat Ole Aslakss. med Pigen Anne Torgusd. Skori.
Caut: Even Skori, Halvor Skori.

Trol. 21/4-1772. Cop. 28/6-1772.
Enkem. Wetle Laurantzs. Dyrland med Pigen Ingebor Jonsd. Skarpedale.
Caut: Biørn Landsværk, Knud Hvastved.

Trol. i Hvidesøe. Cop. 6/7-1772.
Enkem. Svend Ingebretss. Fiskjøll med Pigen Anne Gunnersd. Sistestad.
Fæsted i Hvidesø (Kviteseid).

Trol. 3/10-1772. Cop. 2/12-1772.
Enkem. Raamind Ketilss. Soterud med Pigen Anna Raamundsd. Aarhus.
Caut: Svend Kaasen, Jon Tveten.

Trol. 2/11-1772. Cop. 18/1-1773.
Uk. Ivar Svenungss. Groven med Pigen Guro Olsd. Kaasen.
Caut: Peder Aashem, Halvor Aashem.

Trol. 6/12-1772. Cop. 4/1-1773.
Uk., Soldat Ketil Aslakss., tiente i Præstegaarden, med pige Helge Svendsd., ligeledes tiente i Præstegaarden.
Caut: Halvor Udgaarden, Thor Nordgaarden.

Trol. ved Aamotsd. 27/12-1772. Cop. 21/2-1773.
Uk., Soldat Gunner Osmundss. Rui med Pigen Ragnild Ketilsd. Kringum?
Caut: Knud Knudss. Rødningum og Aslak Sælestad.

Trol. 31/3-1773. Cop. 13/7-1773.
Uk., Soldat Halvor Olssen Brække med Pigen Gro Ols. Kivle.
Caut: Biørn Brække, Ole Venaas.

Trol. 3/4-1773. Cop: 10/7-1773.
Enkem. 2d. gang, Even Thorstenss. Berge med Pigen Saave Evensd. Skori.
Caut: Thorsten Skori, Ole Olss. Sælestad.

Trol. 3/4-1773. Cop. 25/7-1773.
Uk. Egil Aslakssen Øvrebø med Pigen Ingebor Haraldsd. Rinde.
Caut: Søren Øvrebø, Osmund Skori.

Trol. 12/4-1773. Cop. 12/7-1773.
Uk., Soldat Biørn Jacobssen Røetved med Pigen Dordi Ebbesd. Houstuen.
Caut: Stener Skeje, Sondre Houstuen.

Trol. 23/4-1773. Cop. (annet sted. G.S.).
Enkem. Søren Lavrantzsen Øvreland med Pigen Guro Aslaksd. Midaas.
Caut: Christian Gaardvig, Thorbiørn Gaasedalen.

Trol. 31/5-1773. Cop. 12/7-1773.
Enkem. Ketil Evenssen Graaler med enken Gunild Knudsd. Hovedstad fra Hvidesø (Kviteseid).
Caut: Stener Skeje, Thor Rostuen.

Trol. 24/6-1773. Cop. 24/6-1773.
Uk. Even Helgessen Nattedal med Pigen Gunild Biørnsd. Aase. Copuleret i huset efter Kongel. allernaadigst Dispensation.
Caut: Stener Skeje, Ole Houstuen.

Trol. 17/10-1773. Cop. (annet sted. G.S.)
Uk., Soldat Ole Olssen Søndre Svartdal med Pigen Ragnild Sørensdatter.
Caut: Thor Halvorssen Blecha og Biørn Gregarssen Aase.

Trol. 25/10-1773.
Enkem. Peder Olssen Rødningen med Pigen Margitte Andersd. Hartholt.
Caut: Even Gudmundssen Manhem og Germund Olssen Rougtved.
(Hun) Døde inden vielsen.

Ny håndskrift. Ny stavemåte.

Trol. ved Aamotsd. 28/12-1773. Cop. 10/7-1774.
Enkem. Ole Aslaksen Skori med Pigen Kari Tostensd. Skori.
Caut: Tallev Olsen Øvrebø og Wetle Torgrims. Wehuus.

Trol. 21/2-1774. Cop (annet sted. G.S.)
Uk. Ole Ketilss. Midbø i Svartdal med Pigen Chirsti Towsd. Ruj i Sillejord.
Caut: Biørn Gunlekss. Bakken, Harald Svendss. Klongsætt.

Trol. ved Fladdal 5/4-1774. Cop. 24/5-1774.
Enkem. Ole Hølgesen Qvistul med Pigen Gunnil Thorsd. Aagre (Angre?).
Caut: Ole Anonsen Hogstul, Sondre Ebbes. Hogstul.

Trol. Sillejords Prestegaard 21/4-1774. Cop. 25/7-1774.
Uk., Soldat Svend Svenungsen Groven med enken Margith Hansd. Eisand.
Caut: Svenung Halvors. Groven, Halvor Østens. Lille Aase.

Trol. i Præsteg. 25/4-1774. Cop. 25/7-1774.
Uk. Svend Eriksen Klomsæt med Pigen Helge Tovsd. Skierve.
Caut: Torkil Thovs. Gottenborg og Tallev Thovs. Hougen.

Trol. i Aamotsd. 3/6-1774. Cop. 10/7-1774 i Aamotsdal.
Uk. Osmund Aslaks. Øvrebø med enken Ane Johnsd. Rinde.
Caut: Even Johns. Skori og Tosten Olsen Skori.

Trol. i Fladdal 9/7-1774. Cop. 20/11-1774.
Enkem. Tallev Hølges. Hedejord med Pigen Ingeborg Biørnsd. Flaaten.
Caut: Ole Ouesen Wastvedt og Knud Laurants. Wastved.

Trol. 25/7-1774. Cop. 18/10-1774.
Uk. John Tallevsen med Pigen Margith Thowsd. Jarngrav.
Caut: Nls Christians. Garvig og Gunner Nirisen Østertveten(?).

Trol. i Aamotsd. 8/10-1774. Cop. 9/4-1775 i Aamotsdal.
Enkem. Even Wetlesen Esqvam med Pigen Zigne Johnsd. Groven.
Caut: Knud Olsen Rui, Wetle Thorgrimsen Wehus.

Trol. i Aamotsdal 9/10-1774. Cop. 20/11-1774.
Uk. Gunner Olsen Wetterhuus med Pigen Ingeborg Olsd. sammesteds.
Caut: Loj... Olsen Fossum, Ole Tostensen Berge.

Trol. i Præsteg. 9/11-1774. Cop. 30/1-1775.
Uk. Giermund Aslaksen Meaas med Pigen Ingri Johannesd. Garvig.
Caut: Daniel Gunliksen Garvig og Biørn Christiansen Garvig.

Trol. i Præsteg. 16/12-1774. Cop. 29/12-1774.
Enkem. Halvor Raamundsen Strand med enken Gro Knudsd. paa Præstegaarden.
Caut: Ole Christiansen Garvig og Svend Throndsen Biørge.

Trol. paa Rui i Fladdal 6/3-1775. Cop. 13/6-1775.
Uk., Soldat Laurans Thovsen Graver med Pigen Aslou Halvorsd. Rui fra Fladdal.
Caut: Laurants Guttorms. Midbø og Christopher Jørgensen Giuve.

Trol. i Præsteg. 8/3-1775. Cop. 11/4-1775.
Enkem. Tallev Tovsen og Pigen Helge Asgersd. Tveten.
Caut: Greger Tovsen Rui og Torgrim Olsen Reinstul.

Trol. i Præsteg. 15/3-1775. Cop. 21/4-1775.
Uk. Anders Gunnesen Rødningen og Pigen Dordi Johansd. Rødningen i Brunkeberg Annex til Hvidesø.
Caut: Gunlik Jørgens. Hæktved af Brunkeberg. og Harald Svends. Klongsæt.

Trol. ved Aamotsd. 26/3-1775. Cop. 8/4-1775 i Aamotsdal.
Enkem. Tov Vetles. Moen og enken Gro Johnsd. Wastved.
Caut: Ole Ouesen Wastved og Halvor Vetlesen Moen.

Trol. ved Aamotsd. 26/3-1775. Cop. 18/6-1775.
Uk. Ole Høljesen Qvistul og Pigen Birgit Haraldsd. Rinde.
Caut: Aslak Olsen Sellestad, Even Tostensen Berge.

Trol. ved Aamotsd. 26/3-1775. Cop. 8/4-1775.
Enkem. John Olsen Nordbø og Pigen Torbiør Anonsd. Bakken.
Caut: Knud Knudsen Rønjom og Aslak Høljesen Rønjom.

Cop. 28/3-1775.
Uk. Claus Jørgensen Grave og Pigen Gro Ketilsd. Sundsbarm. Efter Kongl. Dispensation uden foregaaende Trolovelse,
viede paa gaarden ydre Graver, hos Brudgommens forældre.
Caut: Brudgommens Fader, Jørgen Graver og farbroderen Thor Brenne af Bø Præstegield.

Trol. ved Aamotsd. 8/4-1775. Cop. 25/6-1775.
Uk. Stener Tostensen Berge og Pigen Saave Johnsd. Traer.
Caut: Tosten Olsen Skori og Even Tostensen Berge.

Trol. ved Aamotsd. 8/4-1775. Cop. 9/7Trol. ved Aamotsd. 8/4-1775.
Uk. Tosten Ormundsen Skori og enken Lovej Olsd. Skori.
Caut: Aslak Olsen Sellestad, Ole Tostensen Berge.

Ny håndskrift igjen. Nye stavemåter.

Trol. ved Falddal 9/4-1775. Cop. 20/7-1775.
Uk., Sergeant Ole Jonsen og Pigen Torbiør Halvorsd. Høgstuen.
Caut: Biøn Gregars. Aase og Svenung Ols. Dale.

Trol. i Præsteg. 6/6-1775. Cop. 2/11-1775.
Uk., Soldat Svend Olsen Flaaten og Pigen Torbiør Halvorsd. Strand.
Caut: Ole Jonsen Rui og Halvor Jarans. Gusaas.

Trol. i Fladdal 17/6-1775. Cop. 9/7-1775.
Enkem. Størker Gundersen og Pigen Gunvor Nirisd. Waale i Mandal.
Caut: Omund Ols. Aakre og Leuv Høljesen Bøle.

Cop. 28/6-1775.
Uk. Stener Høljesen Nattedal i Fladdal og Pigen Saave Knudsd. Myklestuen, blev efter Kongebrev, uden foregaaende Trolovelse,
paa Nattedal hos Brugommens Moder (Copulerede).
Caut: Stener Evens. Skeje og Ole Hogstuen.

Trol. i Sillejords kirke 16/7-1775. Cop. 3/11-1775.
Uk., Soldat Halvor Ketilsen Werpe og Pigen Margit Olsd. Soterud.
Caut: Ole Ketilsen Werpe og Anders Ols. Werpe.

Trol. 3/11-1775. Cop. 28/12-1775.
Uk., Soldat Salve Aslaksen Meaas og Pigen Kari Johnsd. Rui.
Caut: Leuv Knudsen Meaas og Thow Svendsen Li.

Trol. 10/11-1775. Enkem. Anders Pedersen fra Bø Prestegield og enken Birgit Tallevsd. Tonstad, forhen besoved(!!). Vied i Bø prestegield.
Caut: Folqvar Olsen og Lars Oppebøen.

Trol. i Fladdal 19/11-1775. Cop. 21/11776 i Fladdal.
Uk. Tarkel Halvorsen Mindesjord og Pigen Anne Olsd. Mindesjord, som tilforn af ham har været besoved(!!).
Caut: Biørn Jacobsen og Torbiørn Ols. Røetved.

Trol. 17/12-1775. Cop. 21/2-1776.
Ole Peders. Rønningen og Pigen Gunnil Halvorsd. fra Fladdal.
Caut: Halvor Kittilsen Soterud og Ketil Aslaksen Klokkerstuen.

Trol. i Omotsd. 26/12-1775. Cop. 16/6-1776.
Uk. Biøn Knudsen Qvammen med enken Dordi Thoresd. Subø.
Caut: Vetle Torgrims. Vehus, Halvor Targers. Sudbø.

Trol. i Omotsd. 26/12-1775. Cop. 28/6-1776.
Uk., Soldat Zacharias Tores.med Pigen Kari Olsd. Skori.
Caut: Ole Heljes. Qvistul, Ole Haraldsen Rinde.

Trol. i Omotsdal 31/12-1775. Cop. 9/4-1776.
John Giermuns. Aamoth med Pigen Gunnil Torgrimsd. Vehus.
Caut: Osmund Anons. Aamoth og Tallev Ols. Øvrebø.

Trol. 21/2-1776. Cop. 13/7-1776.
Uk. Stener Tallevs. Verpe med Pigen Aslou Ketilsd. Verpe.
Caut: Ole Ketils. Verpe, Raamund Ketils. Soterud.

Trol. i Nordgaarden i Sillejord 28/2-1776. Cop. 7/3-1776 i Hvidesø (Kviteseid).
Enkem. Thor Steners. Fiogesund af Hvidesø prestegield med enken Aslou Olsd. Nordgaarden.
Caut: Ouer Anders. Kirkebø af Hvidesø og Michel Anders. Udsund af Hvidesø.

Trol. i Præsteg. 4/3-1776. Cop. 28/3-1776.
Uk. Gisle Tovs. Rui med Pigen Aslou Svendsd. Klomsæt.
Caut: Gregar Tovsen Rui, Svend Tovsen Braaten.

Trol. i Omotsd. 23/3-1776. Cop. 21/7-1776.
Enkem. Ole Biørgufs. Groven med Pigen Anne Knudsd. Skori.
Caut: Knud Knuds. Rønjom, Tow Vetlesen Moen.

Trol. paa Skeje 23/3-1776. Cop. 12/5-1776.
Uk., Soldat Ole Jacobs. Sundbø med Pigen Ingeborg Guttormsd. Sundbø.
Caut: Tallev Torgiuss. Fremgaarden, Kittil Tarkels. Sundbø.

Trol. i Fladdal 9/4-1776. Cop. 27/10-1776.
Enkem. Torvild Tallevs. Kiøta men Pigen Thone Svendsd. Sundbø.
Caut: Kittil Tarkelsen Sundbø, Even Stenersen Sundbø.

Trol. 28/5-1776. Cop. 20/6-1776.
Uk., Soldat Halvor Olsen Dale med Pigen Gro Østensd. Sundbø.
Caut: Biøn Christians. Øveland, John Tallevs. Kaasen.
(Påført senere:) Er Halvor Ejesand, nu Enkemand og i København.

Trol. i Presteg. 24/6-1776. Cop. 8/8-1776.
Uk. Ole Tovsen Manom med Pigen Sigri Rejarsd. Manom.
Caut: Even Gudmunds. Manom, Knud Stenersen Strand.

Trol. i Omotsd. 26/9-1776. Cop. 26/10-1776.
Uk. Vetle Tarbiøns. Bougerud med Pigen Liv Svendsd. Groven.
Caut: Even Tostens. Berge, Ormund Anonsen Aamoth.

Trol. i Omotsd. 26/9-1776. Cop. 25/10-1776.
Enkem. Ole Andersen Moestul med Pigen Birgith Thorsd. Rønjom.
Caut: Halvor Torgers, Subø, Svend Leuvsen Groven.

Trol. paa Skeje i Fladdal 27/10-1776. Cop. 26/12-1776.
Enkem. Even Evensen Mindesjord med Pigen Aasne Ebbesd. Hogstuen.
Caut: Sondre Ebbes. Hogstuen, Søren Gregars. Aase.

Trol. paa Skeje i Fladdal 17/11-1776. Cop. 8/12-1776.
Uk. Ole Torsen Røetved med Pigen Svanou Halvorsd. Nattedal.
Caut: Even Evensen Mindesjord, Halvor Jarandsen Ejusaas.

Trol. i Præsteg. 21/9-1776. Cop. 26/12-1776.
Enkem. Ole Kittilsen Jurskaas fra Fladdal med Pigen Guro Hagesd. Tveten.
Caut: Torgrim Ols. Reinstul, Laurants Evensen Tveten.

Trol. i Præsteg. 15/10-1776. Cop. 11/11-1776.
Uk. Aslak Andersen Verpe med Pigen Helge Tallevsd. Verpe.
Caut: Peter Olsen Skakevje, Halvor Olsen Brække.

Trol. i Præsteg. 23/11-1776. Cop. 18/3-1777.
Uk. Kittil Tallevs. Folkestad fra Bø Prestegield med Pigen Anne Olsd. Vefald.
Caut: Gunner Olsen Vefald, Christian Gunliksen Vefald.

Trol. ved Omotsd. 13/10-1776. Cop. 26/12-1776.
Ole Andersen Juve fra Laurdals Præstegield med Pigen Birgith Thoresd. Bakken.
Caut: Vetle Svenungsen Bakken, Gisle Torbiørnsen Bakken.

Trol. i Præsteg. 14/9-1776. Cop. 14/4-1777.
Uk. Halvor Biørnsen Dalene af Hvidesø Prestegield med Pigen her af Sillejord, Egeliv Hagesdatter.
Caut: Kittil Aslaksen Klokkerstuen, Tallef Svends. Ydre Øveland af Hvidesø prestegield.

Trol. i Presteg. NB 4/3-1777. Cop. 2/4-1777.
Uk. Giermund Olsen med Pigen Helge Gunnesdatter Rønningen. Begge her af Sillejord.
De var hverandre i 3die Leed beslægtede.
Caut: Ole Østens. Oppebøen, Svend Olsen Oppebøen.

Trol. i Presteg. 5/3-1777. Cop. 10/4-1777.
Uk. Christian Olsen Vefald med Pigen Guro Olsd Vefald.
Caut: Ole Østensen Oppebøen, Svend Olsen Oppebøen.

Trol. i Fladdal 31/3-1777. Cop. 9/6-1777.
Uk. Rollev Tovsen Aakre i Svartdal med Pigen Sigri Leuvsdatter Bøle.
Caut: Svenung Olsen Dale, Biøn Knuds. Skarpedal.

Trol. i Fladdal 31/3-1777. Cop. i Omotsdal 13/7-1777.
Enkem. Even Vetlesen Esqvam af Omotsdal med Pigen Birgit Tovsd. Aakre i Svartdal.
Caut: Svenung Olsen Dale, Biøn Knuds. Skarpedal.

Trol. i Fladdal 13/4-1777. Cop. 17/6-1777.
Uk. Knud Høljesen Østgaarden med Pigen Gunnuld Halvorsd. Ejusaas.
Caut: Ole Hogstuen, Viøn Aase.

NB Trol. i Omotsdal 8/6-1777. Cop. 22/6-1777.
Uk. Halvor Tovsen Moen med enken Gro Nilsdatter Skori, begge af Omotsdal, hvilke vare hverandre u 3die leed beslægted.
Caut: Halvor Wetlesen Moen, Even Esqvam.

Trol. i Fladdal 17/6-1777. Cop. 13/7-1777 i Omotsdal.
Uk., Soldat Sondre Knudsen Haatved fra Brunkeberg under Hvidesø præstegield med Pigen Svanoug Kittilsdatter Akre i Mandalen.
Caut: Guttorm Nordgaarden, Halvor Johnsen Bringen.

Trol. 20/7-1777. Cop. 3/11-1777.
Uk. Jørgen Gunliksen Hæksved af Brunkeberg i Hvidesø pr.gj. med Pigen Aslou Halvorsdatter Qvolsgaard.
Caut: Tov Søndestved, Hølje Dale.

Trol. i Præsteg. 22/7-1777. Cop. 3/10-1777.
Enkem., Soldat Sondre Tallevsen Tosan med Pigen Asger Svendsdatter af Hvidesøe Præstegield.
Caut: Gunlik To, Halvor Biørge.

Trol. i Fladdal 6/1-1778. Cop. 20/6-1778.
Uk., Soldat Tosten Olsen med Pigen Toran Aamundsdatter Aakre.
Caut: Ole Torbiønsen Akre (Ækre?), Biøn Knudsen Skarpedal.

Trol. i Fladdal 6/1-1778. Cop. 21/4-1778.
Uk., Soldat Hans Johnsen Hogstul med Pigen Ingeborg Knudsdatter Aakre.
Caut: John Nirisen Barrestad, Ole Olsen Bleka.

Trol. 15/1-1778. Cop. 31/3-1778.
Uk., Soldat Thor Kittilsen Eisand med Pigen Anne Ormundsdatter.
Caut: Halvor Olsen Eisand, Biøn Christiansen Øveland.

Trol. i Fladdal 24/1-1778. Cop. 10/5-1778.
Uk. Halvor Biønsen Kaasene med Pigen Guro Halvorsd. Rui.
Caut: Ole Anons. Hogstuen, Halvor Jørgens. Rui.

Trol. i Fladdal 1/3-1778. Cop. 21/4-1778.
Uk. Halvor Tovsen Aakre og Pigen Hæge Olsd. Gietaasen.
Caut: Leuv Høljesen Bøle, Biøn Knuds. Dale.

Trol. i Fladdal 29/3-1778. Cop. 25/7-1778.
Halvor Evensen Skarerud og Pigen Ragnild Høljesdatter.
Caut: Even Evensen Mindesjord, Jens Nilsen Hougen.

Trol. 28/3-1778. Cop. 2/6-1778.
Enkem. Nils Olsen Ny-Ødegaard med Pigen Margit Andersdatter.
Caut: Biøn Øveland, Harald Trankilen.

Trol. 8/4-1778. Cop. 30/6-1778.
Uk., Soldat Østen Olsen Gaasedal med Pigen Birgith Halvorsdatter.
Caut: Ole Garvig, Halvor Ols. Brække.

NB Trol. 9/4-1778. Cop. 23/7-1778.
Uk. Knud Raamundsen Aastul med Pigen Anne Olsdatter, som var hinanden i 2det og 3die leed beslægtede.
Caut: Halvor Eisand, Halvor Strand.

NB Trol. i Fladdal 11/4-1778. Cop. 24/5-1778.
Uk., Soldat Halvor Wetlesen Moen med Pigen Torbiør Johnsd. Bringen, i 3die leed beslegtede.
Caut: Sondre Knudsen Ækre, Ole Torbinss. Ækre.

Trol. i Omotsd. 12/4-1778. 22/6-1778.
Uk. Egil Tostensen Berge med Pigen Ragnild Olsdatter Bakken.
Caut: Wetle Svenungsen Bakken, Guttorm Gislesen Nordgaard.

Trol. i Fladdal 21/4-1778. Cop. 5/7-1778.
Leuv Knuds. Haadved, af Brunkeberg i Hvidesø pr.gj., med Pigen Tone Knudsdatter Wastved.
Caut: Tallev Høljesen Hedejord, Egil Olsen Kleven.

Trol. 13/5-1778. Cop. 23/9-1778.
Uk., Soldat Halvor Nilsen Dale med Pigen Else Sørensdatter af Bø pr.gj.
Caut: Hølje Nilsen Dale, Ole Christiansen Garvig.

Trol. i Fladdal 12/7-1778. Cop. 27/9-1778.
Uk., Soldat Even Kittilsen Bringen med Enken Aasild Laurantsdatter Bringen.
Caut: Halvor Johnsen Bringen, Jørgen Guttormsen Bekhus.

(Tilbake til den gamle håndskiften og stavemåten. G.S.)

Trol. i Fladdal 25/10-1778. Cop. 2/1-1779.
Enkem. Ketil Thorkildss. Sundbø med Pigen Chirsti Sørensd. Aase, i 2det ig 3die led Beslægtede.
Caut: Biørn Aase, Even Sundbø.

Trol. 21/11-1778. Cop. 26/1-1779.
Uk., Soldat Jon Biørnss. Aashem med Pigen Aslou Helgesd.
Caut: Peder Aashem, Ivar Groven.

Trol. i Fladdal 2/1-1779. Cop. 9/5-1779.
Uk. Halvor Thorbiørnss. med Pigen Kari Helgesd. Midlien.
Caut: Jon Germundss., Gunlek Larssen.

Trol. 28/1-1779. Cop. 15/5-1779.
Uk. Thor Larssen Oppebøen med Pigen Christentze Thorsd. Graver.
Caut: Lavrantz Midbø, Gunnar Nordgaarden.

Trol. 11/3-1779. Cop. 27/5-1779.
Uk. Lars Knudssen og Pigen Anna Biørnsd. Hægnen (Hegna).
Caut: Thor Kodde, Biørn Grotet.

Trol. i Aamodtsdal 13/3-1779. Cop. 7/6-1779.
Enkem. Aadne Halvorssen Biaaen med Pigen Aslou Olsd. Lien.
Caut: Knud Angre, Jon Qvammen.

Trol. i Aamotsdal 13/3-1779. Cop. 7/6-1779.
Enke. Jon Germundss. Aamodt med Pigen Gunild Knudsd. Rødnium, beslægted med hans afganges hustru Gunild Thorgrimsd. i andet Led.
Caut: Aslak Tioss, Wetle Wehus.

Trol. i Fladdal 14/3-1779. Cop. 24/5-1779.
Uk., Soldat Harald Helgess. med Pigen Margitte Thorkeldsd.
Caut: Tallev Fremgaarden, Sondre Houstuen.

Trol. 16/3-1779. Cop. ?
Uk. Even Raamundssen med Pigen Sisil Augustinsd. Mørkholt.
Caut: Halvor Strand, Jon Kaasen.

Trol. 22/3-1779. Cop. 28/6-1779.
Uk. Jacob Thorgerss. med Pigen Gro Biørnsd.
Caut: Harald Klongsætt, Lavrantz Graver.

Trol. 29/3-1779. Cop. 16/6-1779.
Uk. Gunner Jørgenssen Graver med Pigen Gro Knudsd. Kivle.
Caut: Halvor Brække, Ivar Groven.

Trol. i Fladdal 30/3-1779. Cop. 5/6-1779.
Uk., Soldat Even Nordskou med Pigen Gro Østensd. Skeje.
Caut: Tallev Fremgaarden, Sondre Houstuen.

Trol. i Aamotsdal 5/4-1779. Cop. 6/6-1779.
Uk. Jaran Osmundss. Ruj med Pigen Gunild Jonsd. Trader.
Caut: Aslak Sælestad, Knud Knuds. Rødningum.

Trol. i Aamotsdal 5/4-1779. Cop. 26/6-1779.
Enkem. Tallev Olssen Aamodt med Pigen Joran Haraldsd. Rinde.
Caut: Ole Øvrebø, Egil Rinde.

Trol. i Aamotsdal 5/4-1779. Cop. 25/6-1779.
Uk. Wetle Biørnssen Skinderland med Pigen Thore Olsd.
Caut: Knud Qvanbek, Haavor Gibbøen.

Trol. i Præstegaarden 9/4-1779. 26/4-1779.
Capellanen, Welærværdige Hr. Thomas Peter Timmermand med Jomfrue Cornelia Matthæa Ramshard.
Caut: Sereant Hæch og Peder Aashem medhielper.
Reiste herfra d. 4. Maji, efter saa her i 6 aar hafde tienet Guds menighed.

Trol. 12/4-1779. Cop. 28/6-1779.
Uk. Ole Nirissøn Øvstetved med Pigen Gunild Towsd. Søndftved.
Caut: Østen Gaasedal, Ketil Gravali.

Trol. i Fladdal 25/4-1779. Cop. 5/6-1779.
Uk., Soldat Gunlek Halvorss. med Pigen Ingebor Jørgensd. Ruj.
Caut: Lars Ruj, Sergeant Ruj.

Trol. i Fladdal 25/4-1779. Cop. 5/6-1779.
Uk. Biørn Egilss. Dyrland med Pigen Aase Tallevsd. Haborsvammen.
Caut: Tallev Hedejord, Knud Hvastved.

Trol. i Fladdal 25/4-1779. Cop. 18/7-1779.
Uk. Thorbiørn Svenungss. Dyrland med Pigen Aslou Tallevsd. I andet Led Beslegtede.
Caut: Even Bringen, Egil Kleven.

Trol. i Fladdal 25/4-1779. Cop. 17/7-1779.
Uk. Aslak Thorguss. med Pigen Chirsti Drengsd. Strand.
Caut: Halvor Ejesand, Knud Aarhus.

Trol. 28/4-1779. Cop. 27/5-1779.
Uk., Soldat Sondre Nilss. Dale med Pigen Gunvor Pedersd.
Caut: Ole Gaardvig, Daniel Lille Gaardvig.

Trol. i Fladdal 24/5-1779. Cop. 24/6-1779.
Uk. Jørgen Guttormss. Bekhus med Pigen Anna Ketilsd. Sundsbarm. I andet Led beslægted.
Caut: Sigvald Aakre, Biørn Aase.

Trol. 15/6-1779. Cop. 15/6-1779. Vied paa Skeje ytre med Kongl. dispensation.
Uk. Anon Halvorssen Lounewig og Pigen Birgitte Stenersd. Skeje.
Caut: Knud Østgaarden, Stener Myklestuen.

(Ny kapellan og ny håndskrift igjen. G.S.)

Trol. 30/6-1779. Cop. 30/6-1779 paa Juve efter Kongel. Dispensation.
Uk. Kittil Heljes. og Pigen Ingebor Christophersd. Juve.
Caut: Lavratz Midbøn, Stener Skeie.

Trol. 20/9-1779. Cop. 18/11-1779.
Uk. Gunner Olss. Fosheim i Bø Herred og Pigen Mari Andersd Werpe.
Caut: Ole Werpe, Kittil Hægna.

Trol. i Fladdal 14/10-1779. Cop. 1/11-1779.
Uk. Knud Olss. Bleka og Pigen Judith Jonsd. Hogstul.
Caut: Ole Bleka, Jon Barestad.

Trol i Omisdal 15/10-1779. Cop. 9/1-1780.
Uk. Ole Guensen og Guro Giermundsdatter Nipen.
Caut: Tallev Aamodt, Rollev Aakre.

Trol. 13/12-1779. Cop. 26/12-1779.
Uk. Jarand Biørns. Skinderland og Pigen Gieddou Jacobsd. Bosbøen. De vare i andet Led beslægtede.
Caut: Ole Kloker, Halvor Groven.

Trol. i Omisdal 26/12-1779. Cop. 10/7-1780.
Uk. Ole Haralds. Rinde og Pigen Ingebor Tostensd. Groven, i andet Led beslægtede.
Caut: Ole Øverbø, Tallev Aamodt.

Trol. 6/1-1780. Cop. 5/7-1780.
Enkem. Biønne Jonss. og Pigen Magrete Østensd. Aasem.
Caut: Ivar og Svend Groven.

Trol. i Omisdal 29/1-1780. Cop. 18/3-1780.
Uk. Knud Aslaks. Vetrus og Enken Gunil Gunleksd. Varen.
Caut: Jon Aamodt og Ole Tarjers.

Trol. i Omisdal 17/3-1780. Cop. 3/7-1780.
Uk. Per Olss. Lien og Pigen Liv Knudsd. Rønjom,
Caut: Aadne Svinum, Zacharias Toresen.

Trol. i Omisdal 17/3-1780. Cop. 27/3-1780.
Uk. Halvor Olss. Sellestad og Pigen Anne Haraldsd. Rinde. I Tredie Led beslægted.
Caut: Ole Rinde, Aslak Sellestad.

Trol. 14/2-1780. Cop. 11/7-1780.
Uk. Kittil Svends. Haatved af Bruncheberg og Pigen Mari Gunleksd. To.
Caut: Even Manhem, Hans Hougene.

Trol. 28/3-1780. Cop. 24/7-1780.
Uk. Halvor Laersen Almankaasen og Pigen Margitte Knudsd. Norgaarden.
Caut: Gunder og Ole Norgaarden.

Trol. i Fladdal 16/4-1780. Cop. 5/7-1780.
Uk. Halvor Halvors. Blengsdalen og Pigen Anne Jermundsd. Nipen.
Caut: Jon Hogswol, Biørn Aase.

Trol. i Fladdal 16/4-1780. Cop. 23/7-1780.
Uk. Even Sørens. Aase og Pigen Helge Olsd. Swartdal, i andet Led beslægtede.
Caut: Kittil Waale, Ole Swartdal.

Trol. i Omisdal 10/6-1780. Cop. 21/7-1780.
Uk. Jon Niels. Klevene og Pigen Aase Knudsd. Sellestad.
Caut: Vetle Vehus, Vetle Volhovd.

Trol. i Omisdal 10/6-1780. Cop. 2/7-1780.
Even Torguss. og Margit Jermundsd. Aamodt.
Caut: Amund Klevene og Aadne Svinum.

Trol. i Omisdal 11/6-1780. Cop. 3/7-1780.
Uk. Ole Olsen Veistedlien og Pigen Hæge Jacobsd. Bosbøn.
Caut: Tor Bosbøn, Aadne Biaaen.

Trol. 26/6-1780. Cop. 17/7-1780.
Uk. Halvor Halvors. Waalsgaard og Pigen Joran Torsd. Grave.
Caut: Lavrantz Midbøn, Tor Oppebøen.

Trol. i Omisdal 1/7-1780. Cop. 22/7-1780.
Uk. Tarjeis. Wehus og Pigen Sigri Olsd. Bøle.
Caut: Wetle Vehus, Ole Tarjeisen.

Trol. i Omisdal 2/7-1780. Cop. 13/8-1780.
Uk. Ole Jermunds. Nipen og Pigen Anne Aslaksd. Vetrhus, i andet Led beslegtede.
Caut: Ole Øverbø, Sigur Alvsen.

Trol. 4/10-1780. Cop. 7/11-1780.
Uk. Gunlek Jensen Flokejordet og Pigen Gunil Olsd. Hæggenæss.
Caut: Christian Wefald, Svend Biøndøl.

Trol. 29/11-1780. Cop. 8/1-1781.
Uk. Lavrantz Evensen Næss og Pigen Torbiør Olsd. Waale.
Caut: Lavrantz Midbøn, Svend Udgaarden.

Trol. 20/12-1780. Cop. 20/2-1781.
Kittil Olsen Holtevigen av Hvidesø pr.gj. og Pigen Kari Svenungsd. Wefald.
Caut: Christian Wefald, Even Wefald.

Trol. 25/1-1781. Cop. 2/4-1781.
Enkem. Hølje Nielsen Dale og Pigen Margit Andersd. Koren.
Caut: Knud Enderio, Torbiørn Gaasedalen.

Trol. 2/2-1781. Cop. 15/3-1781.
Soldat Kittil Johansen Basmoen og Pigen Gunvor Olsdatter Brække.
Caut: Gunner Brække, Kittil Hægna.

Trol. 3/2-1781. Cop. 15/2-1781.
Uk. Tron Arnesen Tvingeli og Pigen Tone Taralsdatter Præstegaarden.
Caut: Tallev Bakkene, Kittil Klokkerstuen.

Trol. i Fladdal 25/2-1781. Cop. 4/6-1781.
Soldat Gregar Halvors. Ejusaas og Pigen Margit Stenuldsd. Svalestuen.
Caut: Biørn Rørtved, Tallev Fremgaarden.

Trol. 5/4-1781. Cop. 19/7-1781.
Uk. Halvor Olsen Brække og Enken Aslou Halvorsd. Grave.
Caut: Lavrantz Guttormss. Midbø, Harald Klongsæt.

Trol.  5/4-1781. Cop. 25/7-1781.
Uk. Halvor Torsen Windal og Pigen Gunil Torvilsd. Houge.
Caut: Ole Garvig, Anders Lindklev.

Trol. i Omisdal 7/4-1781. Cop. 5/6-1781.
Uk. Ole Osmunds. Nargrav og Pigen Anne Olsd. Sellestad,
Caut: Wetle Wollovd, Wetle Wehuus.

Trol. i Fladdal 17/4-1781. Cop. 4/6-1781.
Kittil Biørns., Geworben Soldat ved det blaa norde fielske Regiment ved Obriste Møllers Compagnie, og Pigen Ingebor Tallevsd.
Caut: Biørn Skarpedal, Tallev Fremgaarden.

Trol. i Fladdal 17/4-1781. Cop. 2/7-1781.
Soldat Halvor Torgrims. Svartdal og Pigen Aslou Evensd. Bakkemoen, i 3die Led beslegtede.
Caut: Ole og Kittil Svartdal.

Trol. 17/4-1781. Cop. 5/7-1781.
Uk. Aslak Svends. Tangen og Pigen Sigri Gunleksd. Renstul.
Caut: Ole Li, Trond Tvingeli.

Trol. 23/4-1781. Cop. 14/6-1781.
Uk. Andreas Osmunds. Midbøn og Pigen Anne Gregarsd.
Caut: Tor Lykken og Svend Udgaarden.

Trol. 5/6-1781. Cop. 16/7-1781.
Soldat Aslak Raamunds. Aarhus og Pigen Margit Halvorsd. Aase af Bruncheberg, i 3die Leed beslegtede.
Caut: Halvor Strand, Lavrantz Tveten.

Trol. 5/6-1781. Cop. 28/6-1781.
Uk. Ole Jons. Kodde og Pigen Signe Andersd. Kodde.
Caut: Salve Halden?, Tor Kodde.

Cop. paa Skeie 12/6-1781.
Torbiørn Steners. Skeie og Anne Torstensd. Skori. Vied paa Skeie efter Kongel. Dispensation.
Caut: Kittil Waale, Tallev Fremgaarden.

Cop. paa Rouberg 21/6-1781.
Soldat Tor Tarals. Oppebøn og Pigen Birgitte Guttormsd. Midbøn, Vied paa Rouberg efter Kongel. Dispensation.
Caut: Biørn Øverland, Svend Udgaarden.

Cop. paa Juve 3/7-1781.
Uk. Biørn Christophers. Juve og Pigen Marthe Jørgensd. Østenaa af Hvidesø, vied paa Juve efter Kongel. Dispensation.
Caut: Peder Asem, Kittil Øveland.

Trol. 22/8-1781. Cop. 19/10-1781.
Soldat Knud Olsen Hogstul og Pigen Anne Gregarsd. den yngre.
Caut: Halvor Glosimod, Svend Flathuus.

Trol. i Omisdal 22/10-1781. Cop. 6/1-1782.
Enkem. Ole Ols. Sugaarden og Pigen Gunil Evensd. Grasbek.
Caut: Guttorm Gisles. og Wetle Bakken.

Trol. 11/11-1781. Cop. 28/12-1781.
Uk. Halvor Ols. Hogstul og Pigen Aslou Svendsd. Fiskhøl?
Caut: Laurantz Midbøn, Svend Flathuus.

Trol. 19/12-1781. Cop. 29/7-1782.
Soldat Ole Nielson Langedal og Enken Ingeri Johansd.
Caut: Harald Lille Garvig, Kittil Netten.

Trol. i Fladdal 26/12-1781. Cop. 2/4-1782.
Enkem Halvor Jørgenson Rui og Pigen Ingebor Jensd. Rui.
Caut: Laers Rui, Gunlek Piperud.

Trol. i Omisdal 2/2-1782. Cop. 16/3-1782.
Uk. Svenung Tosten. Wetterhuus og Pigen Gunil Knudsd. Rønjom.
Caut: Wetle Wehuus, Aadne Svinum.

Trol. 13/2-1782. Cop. 9/4-1782.
Gevorben Soldat Anund Halvors. Strand og Pigen Hæge Anunsd. Garvig.
Caut: Gunnar Vefald, Hølje Wendeng (Wending?).

Trol. 14/3-1782. Cop. 16/7-1782.
Uk. Knud Neris. Bakken og Pigen Anne Sørensd. Loftsgaarden.
Caut: Tow Li, Knud Rouberg.

Trol. ved Fladdal 15/3-1782. Cop. 28/4-1782.
Uk. Egil Tors. Sunbø og Pigen Anne Hansd. Hogstuen.
Caut: Sondre Hogstuen, Biørn Røetved.

Trol. ved Omisdal 30/3-1782. Cop. 28/6-1782.
Uk. Gisle Egils. og Pigen Aslou Leuvsd. Rui.
Caut: Vetle Rui, Vetle Wolhovd.

Trol. 3/4-1782. Cop. 29/7-1782.
Enkem. Hølje Nielss. Dale og Pigen Tone Olsd. Bergesti.
Caut: Sondre Dale, Ole Garvig.

Trol. ved Fladdal 12/4-1782. Cop. 27/9-1782.
Enkem., Soldat Harald Heljes. og Pigen Barbara Olsd. Mostul.
Caut: Halvor Hogstuen, Stener Skeje.

Trol. ved Fladdal 26/4-1782. Cop. 11/7-1782.
Uk. Taral Halvors. Rui og Pigen Margit Olsd. Bleka.
Caut: Knud Østgaarden, Halvor Rui.

Trol. i Fladdal 28/4-1782. Cop. 10/11-1782.
Soldat Jaran Halvors. og pige Guro Olsd. Bleka. Han i andet og hun i 3die Leed Beslægted.
Caut: Knud Østgaarden, Biørn Røetved.

Trol. ved Omisdal 8/6-1782. Cop. 29/6-1782.
Uk. Halvor Torguss. og Pigen Anne Halvorsd. Sellestad. I 3die Leed beslægted.
Caut: Aslak Sellestad, Vetle Wehuus.

Cop. 11/7-1782.
Uk. Knud Trstenss. Groven og Pigen Signe Olsd. Lofthuus af Laurdals pr.gj. Viede i Huus after Kongel. Dispensation.
Caut: Vetle Bakken, Torstein Skori.

Cop. 17/10-1782.
Uk. Jon Saamundss. Opgaarden af Hvidesø pr.gl. og Enken Gunil Biørnsd. Nattedal. Vied i Huus efter Kongel. Dispensation.
Caut: Torbiørn Opsund, Stener Myklestuen.

Trol. 12/11-1782. Cop. 10/3-1783.
Soldat Anders Gunleks. To og Pigen Ædel Olsd. Garvig.
Caut: Even Manheim, Halvor Bræke.

Trol. ved Fladdal 26/12-1782. Cop. 19/7-1783.
Soldat Ole Ledvors. fra Gierdal (Hjartdal) og Pigen Guro Tovsd. Bleka.
Caut: Ole Haatved fra Gierdal og Kittil Svartdal.

Trol. 27/12-1782. Cop. 22/4-1783.
Soldat Stener Gunes. Rønningen og Pigen Gunild Laersd Oppebøn.
Caut: Halvor Grave, Halvor Olss. Hogstul.

Trol. 13/1-1783. Cop. 6/6-1783.
Soldat Halvor Biørns. Laegrenda(?) og Pigen Anne Biørnsd. Midbøn.
Caut: Lavrantz Midbøn, Gunder Norgaarden.

Trol. 17/3-1783. Cop. 3/6-1783.
Soldat Gunder Olss. Brække og Pigen Gunild Gunleksd. To.
Caut: Gunder Brække, Knud Brække.

Trol. ved Fladdal 23/3-1783. Cop. 19/6-1783.
Uk. Halvor Kittilsen Midbøn og Pigen Anne Jonsd. Hogswold. I tredie Led Beslægted.
Caut: Ole Svartdal, Kittil Svartdal.

Trol. 2/4-1783. Cop. 7/5-1783.
Uk. Gunder Halvors. Brække og Pigen Margitte Olsd. Brække.
Caut: Gunder og Biørn Brække.

Trol i Aamodtsdal 19/4-1783. Cop. 9/6-1783.
Enkem. Amund Nielson Klevene og Pigen Kari Olsd. Qvambek.
Caut: Wetle Wehuus, Ole Klokker.

Trol. ved Aamodtsdal 20/4-1783. Cop. 29/6-1783.
Uk. Thomas Evenson og Pigen Birgitte Thiøstovsd. Windswold.
Caut: Guttorm og Gisle Norgaarden.

Trol. paa Aakre 10/6-1783. Cop. 13/7-1783.
Snedker og Soldat Ole Folqvartzen og Pigen Kiersti Sigvalsd. Aakre.
Caut: Jørgen Bekhuus og Sondre Ækre.

Trol. 9/11-1783. Cop. 7/1-1784.
Uk., Soldat Knud Leuvson Meaas og Pigen Christence Haralsd. Grave. I andet og tredie Leed beslegtede.
Caut: Lavrantz Midbøen, Svend Udgaarden.

Trol. i Fladdal 25/12-1783. Cop. 17/1-1784.
Enkem., Sergeant Ole Rui og Pigen Ingebor Halvorsd.
Caut: Halvor og Laers Rui.

Trol. paa Traer 18/1-1784. Cop. 31/1-1784.
Enkem. Biørn Svenungsøn Dyrland og Pigen Anne Jonsd. Traer.
Caut: Knud Knuds. Rønjom, Ole Klokker.

Trol. 29/1-1784. Cop. 26/2-1784.
Uk. Ole Olss. Eisand og Pigen Kari Olsd.
Caut: Andres Eisand, Daniel Kaasen.

Trol. 17/2-1784. Cop. 29/3-1784.
Hans Olsson Hogstul og Pigen Margit Olsd. Hægenæss.
Caut: Christian Wefald, Svend Groven.

Trol. paa Berge 13/3-1784. Cop. 12/4-1784.
Enkem. Torstein Olsson Skori og Enken Saave Evensd. Berge.
Caut: Aslak Sellestad, Wetle Bakken.

Trol. 21/3-1784. Cop. 13/4-1784.
Uk. Ole Gunlekson Præstegaarden og Pigen Sigri Jonsd.
Caut: Peder Aasem, Skomageren Hans Bakke.

Trol. ved Aamodtsdal 28/3-1784. Cop. 6/6-1784.
Uk. Hans Evenson Homeli og Pigen Aslou Knudsd. Rønjom.
Caut: Aslak Tios, Vetle Vehuus.

Trol. paa Dale 29/3-1784. Cop. 13/4-1784.
Enkem. Torgrim Olss. Renstul og Pigen Gunild Olsd. Dale. I Tredie Leed beslægtede.
Caut: Svenung og Biørn Dale.

Trol. ved Aamodtsdal 10/4-1784. Cop. 5/7-1784.
Soldat Vetle Evenson Esqvam og Pigen Ingebor Giermundsd. Aamodt.
Caut: Vetle Vetterhuus og Jon Nielson.

Trol. ved Aamodtsdal 11/4-1784. Cop. 15/6-1784.
Soldat Ole Evenson Skori og Pigen Ingebor Jonsd. Traer, i andet Leed beslægted.
Caut: Aslak Sellestad, Knud Skuledalen.

Trol. ved Fladdal 13/4-1784. Cop. 8/7-1784.
Uk. Torkiel Gunleks. Sundbø og Pigen Guro Halvorsd Ruj, i 3die Leed beslægted.
Caut: Even Sundbø, Taral Ruj.

Trol. 13/4-1784. Cop. 1/7-1784.
Ole Augustinsson Mørk og Pigen Turi Tallevsd. Haborsqvamen.
Caut: Lavrantz Midbøn, Knud Meaas.

Trol. ved Aamodtsdal 5/6-1784. Cop. 15/10-1784.
Uk. Vetle Tovson Moen og Pigen Guri Osmundsd.
Caut: Vetle Vehuus og Jon Nielson.

Trol. ved Aamodtsdal 6/6-1784. Cop. 5/7-1784.
Uk. Osmund Olsson Bakken og Pigen Margit Tallevsd. Høydal, i 3die Leed beslægted.
Caut: Niculs Sugaarden og Guttorm Norgaarden.

Trol. paa Skeje 11/6-1784. Cop. 1/11-1784.
Uk. Even Olss. Mindesjord og Pigen Gunvor Jacobsd.
Caut: Halvor Skarerud, Biørn Røetved.

Cop. 5/7-1784.
Uk. Even Torsteinsson Skori og Pigen Gunlou Vetlesd. Bakken, viede i Huus efter Kongel. Dispensation.
Caut: Guttorm Norgaarden, Ole Øverbø.

Trol. 22/7-1784. Cop. 20/10-1784.
Uk. Jørgen Evenson og Enken Anne Sørensd. Bakken, i tredie Leed beslægted.
Caut: Lavrantz Midbøn, Leuv Meaas.

Trol. 23/9-1784. Cop. 15/11-1784.
Enkem. Niels Olsson Langedal, Stærke Niels kaldet, og Pigen Øli Evensd.
Caut: Knud Olsson fra Hvidesø og Kittil Neten.

Trol. 15/10-1784. Cop. 16/11-1784.
Halvor Sørensson Loftsgaarden og Pigen Saave Leuvsd. Meaas.
Caut: Tow Li og Tor Kodde.

Cop. 26/10-1784.
Enkem. Even Gudmundsen Manheim med Pigen Kirsti Evensd. Næss. Viede i Huus efter Kongel. Dispensation.
Caut: Ole Garvig, Svend Verpe.

Trol. paa Kivle 6/11-1784. Cop. 17/2-1785.
Uk. Tow Towson Kivle og Pigen Ingebor Olsd.
Caut: Anders Hougen, Ole Gamlestuel.

Trol. paa Skeje 1/11-1784. Caut. 28/12-1784.
Uk., Soldat Ole Jensson Østgaarden og Pigen Torbiør Østensd. Skeje.
Caut: Kittil Vaale, Stener Myklestuen.

(Ny håndskrift igjen. Gard Strøm.)

Trol. ved Fladdal 4/3-1785. Cop. 29/3-1785.
Uk., Soldat Aslak Olssen Dale og Enken Karen Stenulvsd. Fremgaarden. I tredie Led Beslægdede.
Caut: Svenung Olssen Dale og Sondre Ebbessen Hougstuen.

Trol. ved Aamotsdal 4/3-1785. Cop. 28/3-1785.
Uk. Even Giermundss. og Pigen Margit Haraldsd. Rinde.
Caut: Aslak Olss. Sellestad, Wetle Thorgrimss. Wedhuus.

Trol. 9/3-1785. Cop. 9/3-1785.
Uk. Thor Stenerss. Skeije og Enken Gunnil Gudmundsd. Rougberg. I andet Led beslægtede.
Viede i Huuset efter Kongelig Dispensation.
Caut: Stener Heljess. Mykstuen, Kittil Heljess. Øveland.

Tril 11/3-1785. Cop. 4/7-1785.
Enkem., Soldat Halvor Biørnssen Langvend og Pigen Ragnil Knudsd.
Caut: Ole Jonssen Langedrag, Sven Erichss. Worbulien.

21/3-1785. Cop. 25/4-1785.
Uk. Jørgen Halvoss. Udgaarden og Pigen Ingebor Larsd. Oppebøn.
Caut: Lavrantz Guttormss. Midbøen, Jens Kittilsen Wenaas.

Trol. ved Aamodtsdal 26/3-1785. Cop. 18/5-1785.
Uk. Ole Knudssen Rønjum og Pigen Karen Andersd.
Caut: Wetle Thorgrimss. Wedhuus, Andres Evenss. Rønjum.

Trol. ved Aamodtsdal 26/3-1785. Cop. 9/4-1785.
Enkem. Gunner Osmundss. Rui og Pigen Gunnil Olsd. Sellestad.
Caut: Jaran Osmunds. Skori, Aslak Olss. Sellestad.

Trol. ved Fladdal 8/4-1785. Cop. 16/6-1785.
Uk. Halvor Jonssen Hougsvold og Pigen Anne Michelsd. Aasen.
Caut: Ole Olss.Svardal, Peter Thovss. Aasen.

Trol. ved Aamodtsdal 9/4-1785. Cop. 18/6-1785.
Enkem. Biørn Jacobss. Røetved og Enken Gunnil Knudsd. Wetterhuus.
Caut: Wetle Thorbiørnssen, Wetle Thorgrimss. Weshuus.

Trol. ved Aamodtsdal 9/4-1785. Cop. 29/5-1785.
Uk., Soldat Ole Aslakss. Wetterhuus og Pigen Signe Olsd.
Caut: Klokkeren Ole Heljessen og Ole Jacobssen Røetved.

Trol. i Fladdal 15/4-1785. Cop. 19/6-1785.
Uk. Ole Halvorss. Nordskov og Pigen Anne Svendsd.
Caut: Halvor Olss. Lykka, Biørn Christianss. Oppebøn.

Trol. 29/4-1785. Cop. 20/6-1785.
Halvor Haraldss. Trangberg og Pigen Anne Halvorsd. Glosimod.
Caut: Svend Halvorss.Biørgemoen, Halvor Olss. Lykken.

Trol. 9/6-1785. Cop. 19/7-1785.
Enkem. Kittil Evenss. Nætten og Pigen Thore Giermundsd. Øverland fra Hvidesøe.
Caut: Halvor Nielss. Oreflaaden, Knud Olss. Strandstuel.

Trol. i Fladdal 16/6-1785. Cop. 8/7-1785.
Enkem. Søren Gregerss. Blængsdalen med Pigen Birgitte Halvorsd.
Caut: Halvor Thovsen Aakre, Ole Olss. Svartdal.

Trol. 20/6-1785. Cop. 13/10-1785.
Uk. Tallev Anderss. Stølslie fra Hvidesøe og Pigen Aslau Halvorsd. Glosimod.
Caut: John Tallevss. Klokkerstuen, Hans Tallevss. Lykken.

Trol. 29/6-1785. Cop. ved Hvidesøe (Kvieseid).
Uk. Gisle Tallevss. Hebbersqvam og Pigen Thorbiør Gunnersd. Sælie fra Hvidesøe.
Caut: Thorbiørn Svenungss. Dyrland, Amon Olss. Sundsbarm.

Trol. 30/6-1785. Cop. 21/7-1785.
Kittil Guttormss. Udgaarden og Pigen Hillebor Evensd. Næs. I andet Led Beslægted.
Caut: Biørn Christianss., Jørgen Halvorss. Oppebøen.

Trol. 9/7-1785. Cop. ved Bøe.
Enkem. Gunner Halvorss. "Kiøyselie"? fra Bøe og Pigen Ægelev Olsd. Wedfald.
Caut: Gunner Olss. Brække, Ole Anderssen Bergen.

Trol. i Fladdal 10/11-1785. Cop. 10/11-1785.
Uk. Søren Guttormss. Minnesjord og Pigen Saave Biørnsd. Aase. I 3die Led Beslægtede. Viede i Huuset efter Kongel. Dispensation.
Caut: Thorbiørn Stenerss. Holtene, Jens Kittilss. Venaas.

Trol. i Fladdal 24/11-1785. Cop. 27/12-1785.
Uk. Nikkuls Steenulvss. Svalestuen og Pigen Birgitte Thorsd. Raadstuen.
Caut: Stener Heljess. Myklestuen, Stener Evenss. Skeje.

Trol. 18/3-1786. Cop. 18/4-1786.
Enkem. Even Johanss. ...dølen og Enken Helge Askiersd. Bakene?
Caut: Knud Raamunds. Aarhus, Ole Johanss. Lien.

Trol. 18/4-1786. Cop. 22/6-1786.
Enkem. Lavrantz Evenss. Næs og Pigen Elisabeth Sørensd., i 3die Led Beslægtede.
Caut: Sven Halvorss. Udgaarden, Lavrantz Guttormss. Midbøn.

Trol. 4/6-1786. Cop. 24/6-1786.
Uk. Knud Hanss. og Pigen Gro Olsd. Lien.
Caut: Ole Haraldss. Rinde, Wetle Thorgrimss. Wedhus.

Trol. ved Aamodtsdal 4/6-1786. Cop. (24/6-1786?).
Uk. Andres Thorjuss. Woldhoug og Pigen Thodne Nielsd.
Caut: Halvor Thorjuss. Woldhoug, Jon Knudss. Qvammen.

Trol. 4/6-1786. Cop. 3/7-1786.
Kittil Olss. Garvig og Pigen Ageliv Knudsd. Strand.
Cav: Sommund(?) Sommundss. Giersund, Jon Sommundss. Nattedal.

Trol. 28/6-1786. Cop. 28/6-1786.
Uk. Jørgen Pederssen og Pigen Ingebor Jensd. Tolnæs.
Caut: Kittil Heljessen. Øveland, Halvor Stenersen Aase.
Viede i Huuset after Kongelig Dispensation.

Trol. 5/7-1786. Cop. samme dag.
Uk. Andres Gunlekss. Næs og Pigen Ingeborg Guttormsd. Udgaarden.
Caut: Stener Helgessen Midstuen, Even Stenerssen Sundbøe.
Viede i Huuset efter Kongel. Dispensation.

Trol. 10/10-1786. Cop. 12/11-1786.
Enkem. Gunlek Halvorss. Slettestuel og Pigen Ingebor Jonsd. Barstad.
Caut: Amon Olss. Sundsbarm, Daniel Gunlekss. Kivle.

Trol. 19/10-1786. Cop. 29/11-1786.
Enkem. Folqvard Olssen Lereodden og Enken Hæge Østensd.
Caut: Klokkeren Ole Heljessen, Even Lavrantzsen Næss.

Trol. i Aamodtsdal 23/10-1786. Cop. Samme dag.
Enkem. Knud Thorstenssen Groven og Pigen Elisabet Thorstensd. Skori.
Caut: Aslak Oless. Sellestad, Ole Aasmundssen Berge i Essporgs (Eidsborg?) Annex.

Trol. 24/10-1786. Cop. 7/12-1786.
Uk. Ole Pederss. Næsoden og Pigen Guro Anondsd.
Caut: Lavrantz Evenss. Næs og Andres Gunnerss.

Trol. i Aamodtsdal 13/11-1786. Cop. Samme dag.
Uk. Ole Olss. Sudgaarden og Pigen Anne Tallewsd. Høydal.
Caut: Guttorm Gislessen Nordgaarden, Wetle Svenungss. Bakken.

Trol. 2/12-1786. Cop. 28/1-1787.
Enkemanden Ole Nilssen og Pigen Gunnil Engebretsdatter.
Caut: Gunner Thowsen Nordgaarden, Torkil Thowssen Skierve?

Trol. 2/1-1787. Cop. 19/3-1787.
Enkem. Claus Jørgenss. Grave og Pigen Karen Pedersd. Harkevje.
Caut: Halvor Oless. Brækka, Ole Andress. Werpe.

Trol. 29/1-1787. Cop. 26/3-1787.
Uk. Sven Halvorss. fra Tinds pr.gj. og Pigen Asgier Haraldsd. Trangklev.
Caut: Asbiørn Thowss. Tvinglie, Knud Raamundss. Aarhus.

Trol. 26/3-1787. Cop. 10/7-1787.
Enkem. Thor Thorss. Kodde og Pigen Christentze Sørensd. Loftsgaarden.
Caut: Thor Stenerss. Roudberg, Raamund Thowss. Rui.

Trol. 2/4-1787. Cop. 29/5-1787.
Uk. Knud Oless. Breth? og Pigen Guro Andresd. Hougen.
Caut: Jens Kittilss. Venaas og Daniel Gunlekss. Kivle.

Trol. i Fladdal 22/4-1787. Cop. 8/7-1787.
Uk., Soldat Sigur Kittilss. Vaaler og Pigen Ingebor Guttormsd.
Caut: Osmund Oless. Sudgaarden, Ole Oless. Bakken.

Trol. i Fladdal 22/4-1787. Cop. 8/7-1787.
Uk., Soldat Even Oless. Svartdal og Pigen Gunnil Kittilsdatter Svartdal.
Caut: Thor Halvorss. Bleka, Ole Ledvorss.

Trol. i Fladdal 22/4-1787. Cop. 8/7-1787.
Enkem. Halvor Olss. Varen og Pigen Aslou Knudsd.
Caut: Svenung Oless. Dale, Ole Jenssen Østgaarden.

Trol. i Aamodtsdal 23/6-1787. Cop. 8/7-1787.
Enkem. Ole Osmundss. Nasgrav (Nargrav?) og Pigen Svanou Egilsd.
Caut: Wetle Thorgrimsen Vehus, Wetle Thorbiørnss. Nasgrav.

Trol. 19/9-1787. Cop. 11/12-1787.
Ole Thowss. Bekhus(?) og Pigen Gunil Evensd.
Caut: Ole Jonss. Langedrag, Svenung Rollevss.

Trol. 2/10-1787. Cop. 7/1-1788.
Uk. Anon Jenss. Flogejordet og Pigen Margitte Andresd. Undeklev.
Caut: Ole Christianss. Garvig og Andres Gunlekss. Garvig.

Trol. i Fladdal 20/10-1787. Cop. 18/11-1787.
Uk. Even Jonss. Bringen og pige Anne Amonsd. Beslægtede i det Andet Leed.
Caut: Even Kittilss. Bringen, Kittil Neriss. Bækhus.

Trol. i Aamodtsdal 20/10-1787. Cop. 26/12-1787.
Uk. Neri Oless. Vaaler og Enken Else Svensd. Høydal.
Caut: Guttorm Gisless. Nordgaarden, Niculs Oless. Sudgaarden.

Trol. i Fladdal 18/11-1787. Cop. 27/12-1787.
Uk. Svenung Kittilss. Vaale og Pigen Gunnil Torbiørnsd.
Caut: Jon Sommundss. Nattedal, Stener Heljess. Myklestuen.

Trol. 24/11-1787. Cop. 27/12-1787.
Uk., Soldat Helje Heljess. Lien og Pigen Gunnil Gunnersd.
Caut: Gunner Towss. Nordgaarden, Haral Halvorss. Grave.

Trol. i Fladdal 30/12-1787. Cop. 23/3-1788.
Uk., Soldat Wetle Jonss. Barstad og Pigen Hæge Ammonsd. Sundsbarm.
Caut: Thorsten Olss. Giedaasen, Sigur Kittilss. Vaaler.

Trol. 17/1-1788. Cop. 17/3-1788.
Uk. Ole Halvorss. Biørndal og Pigen Birgitte Tovsd.
Caut: Halvor Olss., Gunner Olss. Brække.

Trol. i Fladdal 19/1-1788. Cop. i Hjartdal?
Uk. Halvor Olss. Aarhus fra Hierdal (Hjartdal) og Pigen Ragnil Tovsd. Bleka.
Caut: Ole Ledvorsen Risvold, Ole Olss. Ødegaarden.

Trol. i Fladdal 19/1-1788. Cop. 4/4-1788.
Uk. Biørn Knudss. Dale og Pigen Ingeri Kittilsd.
Caut: Stener Heljess. Myklestuen, Jon Sommundss. Nattedal.

Trol. i Fladdal 10/2-1788. Cop. 9/3-1788.
Uk., Soldat Halvor Sørenss. og Pigen Ragnil Olsd., i 2 det Led Beslægtede.
Caut: Ole Olsen og Even Olsen, Svartedal.

Trol. i Fladdal 10/2-1788. Cop. 23/3-1788.
Uk., Soldat Jesper Gunnerss. og Pigen Ingebor Heljesd.
Caut: Rollev Tovss. Bøle, Halvor Tovss. Aakre.

Trol. ved Fladdal 23/2-1788. Cop. 20/4-1788.
Uk. Kittil Olss. Giedeaas og Pigen Ingebor Johannesd.
Caut: Stener Evenss. Skeje, Tor Evenss. Raadstuen.

Trol. 20/3-1788. Cop. 26/5-1788.
Uk. Niri Thovss. og Pigen Gunlou Olsd.
Caut: Østen Olss. Gaasedal, Halvor Nielss. Oreflaaden.

Trol. i Aamodtsdal 23/3-1788. Cop. 12/5-1788.
Enkem. Torvil Tallevss. Kiøta og Pigen Sigri Toresd.
Caut: Jon Nilss. Kleven, Wetle Torgrimss. Vehus.

Trol. 29/3-1788. Cop. 15/4-1788.
Enkem. Ammon Olss. Sundsbarm og Pigen Margitte Osmundsd.
Caut: Gisle Tallevss. Sælie, Gunlek Halvorss. Slettestuel.

Trol. i Aamodtsdal 6/4-1788. Cop. 3/5-1788.
Uk., Soldat Sven Olss. og Pigen Guro Aslaksd. I 2det Led Beslægted.
Caut: Ole Olss. Bakken, Wetle Torgrimss. Vehus.

Trol. 12/4-1788. Cop. 30/6-1788.
Uk. Gunlek Christopherss. Giuve og Pigen Gunnil Svensd.
Caut: Kittil Heljess. Øveland, Raamund Tovss. Rui.

Trol. i Fladdal 20/4-1788. Cop. 5/7-1788.
Uk. Ole Ammon Sundsbarm og Pigen Hæge Kittilsd. Vaale.
Caut: Even Kittilss. Bringen, Sigval Nielss. Aakre.

Trol. i Aamodtsdal 25/5-1788. Cop. 20/7-1788.
Uk. Sigur Biørnss. Skinderland og Pigen Margitte Drengsd.
Caut: Sakarias Toress., Aadne Olss. Svinnum.

Trol. i Aamodtsdal 25/5-1788. Cop. 14/6-1788.
Uk. Halvor Haralss. Rinde og Pigen Anne Aslaksd. Sellestad.
Caut: Ole Aslakss. Øverbø, Sommund Olss. Øverbø.

Trol. 10/7-1788. Cop. 17/8-1788.
Enkem. Claus Jørgenss. Grave og Pigen Kari Pedersd. Skakevje. Viede med Kongel. Bevilling.
Caut: Halvor Olss. Brække, Svenung Andressen Øvrebø.

Trol. i Aamodtsd. 7/7-1788. Cop. Samme dag.
Uk. Anon Torstenss. Skori og Pigen Guri Aasmundsd. Moen, Beslægtede i 2det Led. Viede i Huset efter Kongel. Bevilling.
Caut: Aslak Olss. Sellestad, Knud Torstenss. Graver.

Trol. 30/9-1788. Cop. 29/10-1788.
Uk. Halvor Torkilss. Rugtved og Pigen Margitte Gunnersd. Brække(?).
Caut: Biørn Torss., Halvor Olss. Brække.

Trol. i Fladdal 13/10-1788. Cop. 27/12-1788.
Uk. Ole Sommundss. Aamodt og Pigen Tone Knudsd. Knipa.
Caut: Halvor Olss. Varen, Halvor Wetless. Hedejord.

Trol. 19/10-1788. Cop. 27/12-1788.
Enkem. Haral Raamundss. Trangklev og Pigen Anne Halvorsd.
Caut: Ole Erichss. Lie, Tow Tovss. Kivle.

Trol. i Aamodtsdal 27/2-1789. Cop. 8/3-1789.
Uk., Soldat Jon Gunnuvss. Skame(?) fra Tinds pr.gj. og Anne Knudsd. Qvammen.
Caut: Halvor Torjerss. Sudbø, Aadne Halvorss. Biaaen.

Trol. i Fladdal 22/3-1789. Cop. 7/4-1789.
Enkem. Tor Evenss. Raadstuen og Pigen Gunnil Tarjersd.
Caut: Stener Heljess. Myklestuen, Jon Sommundss. Nattedal.

Trol. i Fladdal 14/4-1789. Cop. 24/6-1789.
Uk. Johannes Halvorss. Rui og Enken Guro Olsd.
Caut: Taral Halvorss.,  Lars Larss. Rui.

Trol. i Fladdal 14/4-1789. Cop. 13/7-1789.
Uk. Nils Halvorss. Rønningen og Pigen Anne Halvorsd. Strand.
Caut: Jon Sommundss. Nattedal, Egil Towss. Kiøyta.

Trol. 4/4-1789. Cop. Samme dag?
Uk. Jørgen Gregerss. Bøe og Pigen Hillebor Jørgensd. Aasen. I 2 dre Led Beslægtede. Efter Kongel. Bevilling.
Caut: Kittil Helgess. Øverland, Rollev Towss. ......

Trol. i Fladdal 10/5-1789. Cop. 2/7-1789.
Uk. Greger Olssen Lien og Pigen Ingebor Kittilsd. Svartdal.
Caut: Halvor Torgrimss. Svartdal, Halvor Kittilss. Lien.

Trol. i Fladdal 10/5-1789. Cop. 2/6-1789.
Uk. og Soldat Tarjer Torkilss. Skaret(?) og Pigen Hælge Halvorsd.
Caut: Stener Helgess. Myklestuen, Tov Evenss. Raadstuen.

Trol. 7/6-1789. Cop. 22/7-1789.
Uk. Guttorm Gunlekss. og Pigen Aslou Jørgensd. Rinde.
Caut: Ole Andressen Verpe, Halvor Erichss. Sundstebø.

Trol i Fladdal 13/7-1789. Cop. Samme dag.
Uk. Kittil Stenerss. Skeje og Enken Anne Kittilsd. Bekhus.
Caut: Jon Sommundss. Nattedal, Stener Helgessen Myklestuen.
I huset viede efter Kongel. Bevilling.

Trol. 31/8-1789. Cop. 9/9-1789.
Asbiørn Sørenssen Loftsgaarden med Pigen Aslou Gragarsd. Ruj.
Caut: Jørgen Evenss. Bakken, Halvor Loftsgaarden.

Trol. 31/8-1789. Cop. 9/9-1789.
Thor Aanonss. med Pigen Kari Thorgersd.
Caut: Ole Jonss. Langedrag, Even Raadstuens f: Rouberg.

Trol. 26/7-1789. Cop. 22/10-1789.
Enkem. Biønne Jonss. Hertholt(?) og Enken Aslou Olsd. Hougen.
Caut: Jens Kittilss. Venaas, Sven Svenungss. Groven.

Trol. 25/10-1789. Cop. 20/1-1790.
Enkem. Helge Olssen med Pigen Gunild Gunnersd. Øvreland i Hvidesø pr.gj.
Caut: Folqvar Olsen, Thorkel Thorgerss. Skiærven.

Trol. 20/11-1789. Cop. 29/12-1789.
Uk. Procurator, Hans Samuelssen Hanssen og Pigen Anne Gundersdotter, hans Tienestepige, fød i Bø-Herred.
Caut: Ketil Helgessen nordre-Øvreland, Klokkeren Ole Helgessen.

Trol. 30/11-1789. Cop. 28/12-1789.
Enkem. Gunner Neriss. Øvstetvet og Pigen Birgitte Stenersd. Berge.
Caut: Kittil Olss. Gruvelie?, Halvor Halvorss. Vaalsgaard?

Trol. 10/12-1789. Cop. 25/2-1790.
Uk. Andres Andress. Soterud og Pigen Anne Gunnersd. Vefald, i 2 dre Led Beslægted.
Caut: Halvor Olss. Brække, Even Ellevss. Skakevje.

Trol. 26/12-1789. Cop. 24/5-1790.
Uk. Gregar Evenss. Vetterhus og Enken Gunnil Gunnesd. Lien.
Caut: Gregar Olss., Halvor Sørenss. Lien.

Trol. 14/2-1790. Cop. 28/3-1790.
Enkem. Halvor Nilss. Falskerud? og Enken Margitte Biørguvsd. Skarerud.
Caut: Sondre Ebbess. Hougstuen, Halvor Evenss. Skarerud.

Trol. 26/3-1790. Cop. 26/4-1790.
Enkem. Claus Jørgenss. Grave og Pigen Ingebor Olsd.
Caut: Ole Andress. Verpe, Guttorm Gunlekss. Næss.

Trol. 27/3-1790. Cop. 12/6-1790.
Uk. Ole Guttormss. Nordgaarden og Pigen Hæge Odnesd. Biaaen.
Cat: Sigur Kittilss. Vaalen, Wetle Svenungss. Bakken.

Trol. 27/3-1790. Cop. 13/6-1790.
Uk. Ole Evenss. Bringen og Pigen Gunnil Olsd. Sudgaarden. I det 2det Led Beslægtede.
Caut: Osmund Olss. Sudgaarden, Ole Olss. Bakken.

Trol. 27/3-1790. Cop. 24/6-1790.
Uk. og Soldat Tarjer Guttormss. Aakre og Pigen Gunild Sigvalsd. Aakre.
Caut: Sondre Knudss. Ækre, Kittil Stenerss. Bækhus.

Trol. 28/3-1790. Cop. 25/5-1790.
Uk. Even Svenungss. Dyrland og Pigen Hæge Sovesd. Haberqvam.
Caut: Sondre Knudss. Æker og Even Kittilss. Bringen.

Trol. 3/4-1790. Cop. 25/5-1790.
Uk. Haral Halvorss. og Pigen Guro Povelsd. Svarvelid.
Caut: Sondre Ebbess. Hougstuen, Nikuls Stenulvss. Svalestuen.

Trol. 5/4-1790. Cop. 2/6-1790.
Uk. Wiglev Biørnss. Langvend og Pigen Margitte Evensd.
Caut: Knud Olss. Strandstuel, Helje Olss. Hougen.

Trol. 15/4-1790. Cop. 15/7-1790.
Uk., Soldat Guttorm Evenss. Næs og Pigen Margitte Olsd.
Caut: Lavrantz Guttormss. Midbøen, Sven Halvorss. Udgaarden.

Trol. 16/4-1790. Cop. 27/5-1790.
Enkem. Ole Halvorss. Biøndal? og Pigen Anne Knudsd. Brække.
Caut: Halvor Olss. Brække, Biørn Tovss. Brække.

Trol. 16/4-1790. Cop. 3/5-1790.
Uk. Zacharias Nilss. og Pigen Margitte Olsd.
Caut: Jon Tallevss. Klokkerstuen, Ole Tovss. Hougen.

Trol. 24/5-1790. Cop. 17/7-1790.
Uk. Anon Knudss. Skuledalen og Pigen Aslou Tallevsd. Aamodt.
Caut: Halvor Tarjerss. Sudbøe, Odne Halvorss. Brække.

Trol. 2/6-1790. Cop. Samme dag.
Enkem. Nikuls Stenulvss. Svalestuen og Pigen Ingebor Svenungsd. Dale.
Vied i Huset efter Kongl. Bevilling.
Caut: Stener Heljess. Myklestuen, Stener Evenss. Skeje.

Trol. 12/6-1790. Cop. 17/7-1790.
Uk., Soldat Knud Jonss. og Pigen Hæge Ormundsd. Skori.
Caut: Even Torstenss., Ole Evenss. Skori.

Trol. 16/6-1790. Cop. Samme dag.
Uk. Høye Stenerss. Skeje og Pigen Birgitte Knudsd. ????
Vied i Huset efter Kongl. Bevilling.
Caut: Jon Somundss. Natedal, Torbiørn Gudmunss. Opsund?

Trol. 9/10-1790. Cop. 28/12-1790.
Gevorben Soldat Ephraim Tallakssen Houen med Pigen Gunild Olsd. Bruhou.
Caut: Ole Augustinuss. Kodde, Abiørn Towssen.

Trol. i Fladdal 13/10-1790. Cop. 26/12-1790.
Ole Helgess. Soldat ved det Hierdalske Compagnie med Pigen Anna Olsd. Svartdall.
Caut: Halvor Torgrimss., Biørn Lien.

Trol. 7/11-1790. Cop. 27/3-1791.
Enkem. Biørn Thorgiuss. Grottet med Pigen Marie Jonsd. Hosleberg i Bruncheberg.
Caut: Ole Jonss. Langedrag, Harald Svendss. Klongsætt.

Trol. 22/11-1790. Cop. 13/2-1791.
Uk. Biørn Bratssen fra Ødefield med Pigen Margitte Olsd. Mostul.
Caut: Halvor Haraldss. Sællestad, Even Aslakss. Rinde.

Trol. 19/1-1791. Cop. 14/3-1791.
Enkem. Ketil Johannss. Dalene med Enken Ingebor Hakesd.
Caut: Ketil Ketilss. Østerdali, Jacob Thorgerss. Brændemo.

Trol. 12/2-1791. Cop. 11/4-1791.
Uk. Leuf Johannss. med Pigen Margitte Thorbiørnsd.
Caut: Thor Evenss. Raadstuen, Stener Helgess. Myklestuen.

Trol. 6/3-1791. Cop. 10/4-1791.
Uk. Halvor Jacobss. Sundbø med Pigen Gro Halvorsd. Sovredok(?)
Caut: Even Stenerss. Sundbø, Jon Saamundss. Natedal.

Trol. 9/4-1791. Cop. 26/6-1791.
Uk., Soldat Halvor Evenss. Vetterhus med Pigen Anne Evensd. I 3die Led Beslægted.
Caut: Halvor Svartdal, Thorbiørn Biøen "Rinde"?

Trol. 14/4-1791. Cop. 16/6-1791.
Uk., Soldat Ole Ketilss. Klongsætt med Pigen Barbra Haraldsd.
Caut: Thorkel Tovss. Skierven?, Gisle Oppebøen.

Trol. 26/4-1791. Cop. 29/6-1791.
Uk., Soldat Hans Thorvildss. Houe med Pigen Aslou Rejarsd.
Caut: Ole og Ketil Gaardvig.

Trol. 9/7-1791. Cop. 2/8-1791.
Uk. Anders Raamundss. Aarhus med Pigen Guro Evensd. Lounæss.
Caut: Lars og Thov Kaasen.

Cop. 13/7-1791.
Enkem. Andres Gunlekss. Næss med Pigen Hillebor Christophersd. Giuve, efter Dispensation i Huuset (Copulert).
Caut: Ketil Ormeland, Ola Gaardvig.

Cop. 16/7-1791.
Uk. Ole Tallevss. Høydal med Pigen Svanou Gislesd. Nordgaarden. Efter Kongel. Dispensation i Huset.
Caut: Vetle Bakken, Nikules Sugaarden.

Trol. 17/11-1791. Cop. 6/1-1792.
Uk. Hans Ketilss. med Pigen Margitte Hansd.
Caut: Thor Kaasen, Ole Lie.

Trol. 26/9-1791. Cop. 15/3-1792.
Uk. Knud Knudss. Rødningum med Enken Helge Ketilsd. Qvaale.
Caut: Even Bringen, Sigurd Qvaale.

Trol. 19/1-1792. Cop. 29/3-1792.
Uk., Gevorben Soldat Aslak Halvorss. med Pigen Thorbiør Jensd.
Caut: Ole Christianss Gaardvig og Ketil Olss. Gaardvig.

Trol. 21/1-1792. Cop. 15/3-1792.
Uk. Ole Sigurdss. Tioss med Pigen Ingeborg Knudsd. Rinde. Belægted i 3die Led.
Caut: Wetle Torssen Groven, Aadne Olssen Svinum.

Trol. 15/3-1792. Cop. 9/4-1792.
Uk. Thorger Wetless. Wehus med Pigen Aasild Wetlesd. Rødningum.
Caut: Sondre Houstuen, Biørn Ruj.

Trol. 15/3-1792. Cop. 10/4-1792.
Enkem. Wetle Thorbiørnssen med Pigen Margitte Olsd.
Caut: Even Østenss. Skori, Egil Aslakss. Aamodt.

Trol. 18/3-1792. Cop. 28/5-1792.
Uk. Even Evenss. Østgaarden med Pigen Sigri Olsd. Hagebrække.
Caut: Sondre Houstuen, Aslak Fremgaarden.

Trol. 27/3-1792. Cop. 8/4-1792.
Uk. Biørn Johannss. Hejbuen med Dordi Jensd. Østgaarden.
Caut: Sondre Houstuen, Even Evenss. Østgaarden.

Trol. 28/3-1792. Cop. 23/4-1792.
Uk., Klokker Ouer Knudss. med Pigen Asger Gunleksd.
Caut: Ole Gunlekss. Smaa Flatene, Ole Towsen.

Trol. 28/3-1792. Cop. 27/6-1792.
Uk. Somund Olssen Hægenæss med Pigen Gro Thorbiørnsd.
Caut: Gunnar Brække, Gunnar Sanda.

Trol. 4/4-1792. Cop. 27/6-1792.
Uk., Soldat Halvor Oudenssen med Pigen Ragnild Aslaksd. Øverbø.
Caut: Claus Graver, Gunnar Sanda.

Trol. 8/4-1792. Cop. 25/6-1792.
Uk., Soldat Lars Olsen Bleka med Pigen Saave Sørensd.
Caut: Ole Olssen Svartdal, Even Sørenssen Bakkemoen.

Trol. 9/4-1792. Cop. 25/6-1792.
Uk. Ole Egilssen Kleven med Pigen Ingeborg Knudsd. Qvammen.
Caut: Sondre Knudss. Ækre, Svenung Olssen Dale.

Trol. 9/4-1792. Cop. 16/7-1792.
Uk. Jon Knudss. Qvammen med Pigen Tone Knudsd. Rinde.
Caut: Ole Sigurdss. Tioss, Anon Knudss. Rinde.

Trol. 19/6-1792. Cop. 16/7-1792.
Uk., Soldat Halvor Halvorss. Nordesteg med Pigen Anna Olsd. Sælestad.
Caut: Aadne Svinum, Halvor Sælestad.

Trol. 20/6-1792. Cop. i Laugedal.
Uk. Gunner Thorgiuss. Skaalaass med Pigen Margitte Thiostolfsd. Windvold.
Caut: Ole Nordgaarden, Thorger Windvold.

Trol. 4/7-1792. Cop. 25/7-1792.
Enkem. Gisle Østenssen Satalie med Pigen Gunild Sondresd.
Caut: Jens Wenaas, Ole Towss.

Trol. 14/6-1792. Cop. 14/7-1792.
Uk. Ole Svenungss. Dyrland med Pigen Helge Evensd. Wasløs i Ødefield Troloved.

Trol: 13/10-1792. Cop. 5/12-1792.
Uk., Soldat Halvor Larss. Ruj med Pigen Ragnild Johannsd. Spranget?
Caut: Svend Flaatj, Tharald Ruj.

Trol. 13/10-1792. Cop. 25/12-1792.
Uk. Niri Thorgrimss. Svartdal med Pigen Sigri Jonsd.
Caut: Knud Jonss. Wolloft, Even Olss. Svartdal.

Trol. 18/10-1792. Cop. 21/11-1792.
Enkem. Gregar Halvorss. Wefald med Pigen Aaste Nilsd.
Caut: Halvor Brekke, Østen Erichsten.

Trol. 4/11-1792. Cop. 12/1-1793.
Uk., Soldat Jon Gunness. Nargrav med Pigen Anne Johannsd. Houen.
Caut: Halvor "Aasen"?, Sondre Houstuen.

Trol. 21/11-1792. Cop. 25/12-1792.
Uk., Soldat Lavrantz Midjesjord med Pigen Kari Tovsd. "Kaarvesfykene"?
Caut: Lavrantz og Guttorm Næss.

Trol. 20/12-1792. Cop. 10/1-1793 ved Bø Kirke.
Uk., Soldat Kitil Tovss. Hagen med Pigen Hege Nilsd.
Caut: Claus Graver, Gunner Sanda.

Trol. 29/12-1792. Cop. 27/3-1793.
Uk. Sondre Halvorss med Pigen Groe Svenungsd.
Caut: Jens Wenaas, Tow Kivle.

Trol. 12/2-1793. Cop. 7/6-1793.
Uk. Kitil Olss. med Pigen Dordi Olsd. Graver.
Caut: Claus Graver, Gunner Sanda.

Trol. 12/2-1793. Cop. 10/6-1793.
Enkem. Ole Nielss. med Pigen Aase Svendsd. "Fiskehøl"?
Caut: Lavrantz og Guttorm Næss.

Trol. 16/2-1793. Cop. 2/4-1793.
Uk. Lars Michels. Aasene med Pigen Margith Reiersd.
Caut: Ole Aase, Halvor Hougswold.

Trol. 10/3-1793. Cop. 2/6-1793.
Uk. Thorsten Svenungss. Rui med Pigen Ingebor Egilsd.
Caut: Biørn Rui, Ole Svenungss. Dyrland.

Trol. 16/3-1793. Cop. 8/7-1793.
Uk. Halvor Valentinss. Østenaae med Pigen Aase Larsd. Kiøta.
Caut: Ole Gardvig, Østen Gaasedalen.

Trol. 25/3-1793. Cop. 8/7-1793.
Uk. Lavrantz Sørensen Øveland med Pigen Ragnild Towsd.
Caut: Ole Syndetved, Østen Gaasedalen.

Trol. 1/4-1793. Cop. 23/6-1793.
Uk. Halvor Ols. Svartdal med Pigen Anne Kitilsd.
Caut: Ole Ols. Svartdal, Ole Helgess. Lien.

Trol. 6/4-1793. Cop. 23/4-1793.
Enkem. Ole Tows. med Pigen Thorbiør Kitilsd. Øvreland.
Caut: Jørgen Peders. Østre Aasheim, Torgrim Ols. Renstul.

Trol. 8/4-1793. Cop. 15/7-1793.
Hans Knudsen Slettemyren med Pigen Thorbiør Tallefsdatter.
Caut: Harald Klungsæth, Biørn "Langvenda"?

Trol. 13/4-1793. Cop. 22/6-1793.
Johan Aslaks. Wetterhuus med Pigen Anne Knudsd. Wastved.
Caut: Edvin Skori, Wetle Wehuus.

Trol. 16/6-1793. Cop. 26/11-1793.
Uk. Gunlek Torvildss. med Pigen Sigri Arnesd.
Caut: Halvor Windal, Saamund Hægenæset.

Trol. 26/6-1793. Cop. 27/6-1793.
Uk. Ole Tows. med Pigen Groe Halvorsd.
Caut: Svend Udgaarden, Lavrantz Midbøe.

Trol. 22/6-1793. Cop. 12/7-1793.
Enkem. Knud Torgersen med Pigen Turi Olsd.
Caut: Wetle Wehuus, Ole Torgersen Bøle.

Trol. 28/6-1793. Cop. Samme dag.
Andres Jens. Tellenæs med Pigen Aaste Jørgensd. Østenaae.
Copulerede i Huuset efter Kongl. Bevilling.
Caut: Andres Næss, Jørgen Aasheim.

Trol. 22/7-1793. 8/11-1793.
Uk. Tycke Evensen Næss med Pigen Hege Thorstensd. Brudalen.
Caut: Lavrantz og Guttorm Næss.

Trol. 16/10-1793. Cop. 16/12-1793.
Enkem. Ole Thorsen "Bruhou"? med Pigen Kari "Husswelsd." (Haavelsdatter?) Sanden.
Caut: Asbiørn Sørensen Harthod, Gregar Towsen Warbuli.

Trol. 24/10-1793. Cop. 21/11-1793.
Uk. Tow Germundssen Strand med Pigen Ingebor Helgesd. Gaardvig.
Caut: Ole og Kittil Gaardvig.

Trol. 26/10-1793. Cop. 27/12-1793.
Enkem. Sigurd Alfssen med Pigen Gunnild Bratsdatter.
Caut: Wetle Wehuus, Gisle Nordgaarden.

Trol. 27/10-1793. Cop. 27/12-1793.
Uk. Ole Evenssen med Pigen Kisti Pedersdatter.
Caut: Ole Evenssen, Andres Thorgussen.

Trol. 28/10-1793. Cop. 26/12-1793.
Uk. Halvor Evenssen med Enken Tonne Knudsd. Wastved.
Caut: Sondre Ækre, Sigurd Waale.

Trol. 14/11-1793. Cop. 6/2-1794.
Uk. Ellef Kittilssen med Pigen Barbro Sørensd. Øveland.
Caut: Lavrants Øveland, Ole Syndestved.

Trol. 15/11-1793. Cop. 9/1-1794.
Uk. Gunlek Christianssen Wefald med Pigen Kari Andersd. Werpe.
Caut: Anders Skakevje. Christian Moen.

Trol. 15/11-1793. Cop. 24/4-1794.
Enkem. Folqvar Olssen med Pigen Ragnild Engebretsd.
Caut: Svend Udgaarden, Ole Folqvarssen.

Trol. ved Bøe pr.gj. 6/12-1793. Cop. 20/1-1794.
Uk. Kittil Olssen "Laavald"? med Pigen Kari Olsd. Graver. Fæst ved Bøe.

Trol. 8/2-1794. Cop. 30/3-1794.
Uk. Gunlek Leufssen Fosheim med Pigen Helge Tellefsdatter Heddejord.
Caut: Biørn Rui, Ole Qvistuel.

Trol. 1/3-1794. Cop. 21/4-1794.
Uk. Even Olssen med Pigen Gunnild Evensdatter.
Caut: Sondre Hougstuen, Helge Skeje.

Trol. 1/3-1794. Cop. 30/3-1794.
Uk. Knud Svenungssen Rui med Pigen Svanou Biørnsdatter Rui.
Caut: Thorbiørn Biørneskiær, Thorsten Rui.

Trol. 13/3-1794. Cop. 20/6-1794.
Uk. Gunner Anderssen Sotemo? med Pigen Birgitte Olsdatter.
Caut: Claus Graver, Svend Werpe.

Trol. 29/3-1794. Cop. 10/6-1794.
Uk. Halvor Povelssen Svervelij med Enken Ingebor Tallefsdatter Primklev.
Caut: Biørn Bøle, Wetle Engesmoen.

Trol. 3/4-1794. Cop. 23/6-1794.
Uk., Soldat Ole Gunderssen Wefald med Pigen Margitte Jensd. Toldnæs.
Caut: Anders Gunlekss. Toe, Christian Wefald.

Trol. 29/4-1794. Cop. 5/6-1794.
Uk. Kittil Halvorssen Bekhuus med Pigen Anne Danielsdatter Kivle.
Caut: Thorgrim Reenstuel, Halvor Bringen.

Trol. 14/5-1794. Cop. 22/10-1794.
Uk. og Soldat Ole Svensen Houstul med Pigen Signe Asbiørnsd. Bakkene.
Caut: Hans Tveten, Gunlek Tvingelie.

Trol. 24/5-1794. Cop. 10/6-1794.
Uk. Gunlek Larssen Rui med Pigen Anne Olsd. Dale.
Caut: Svenung Dale, Thorkel Sundbøe.

Trol. 17/6-1794. Cop. Samme dag.
Ole Gunlekssen Sundbøe med Pigen Margitte Raamundsd. Rui.
Copuleret i Huuset efter Klg. Bevilling.
Caut: Biørn Giuve, Peder Aasheim.

Trol. 28/6-1794. Cop. 4/10-1794.
Uk. Halvor Sørenssen Groven med Pigen Gunlov Olsdatter.
Caut: Wetle Wehuus, Ole Sigurdssen.

Trol. 9/7-1794. Cop. Samme dag.
Enkem. Thorbiørn Stenerssen Holtene med Pigen Ingebor Lavrantsdatter Midbøe.
Copuleret i Huuset efter Kong. Bevilling.
Caut: Christopher Blom paa Næsset, Hermann Trisæth.

Trol. 18/7-1794. Cop. 4/10-1794.
Uk., Gevorben Soldat Ole Sigurdssen med Pigen Birgitte Olsdatter.
Caut: Andres Thorgussen, Ole Evenssen Esqvam.

Trol. 10/8-1794. Cop. 21/9-1794.
Enkem. Ole Lottofssen med Pigen Anne Evensdatter.
Caut: Thorsten Berge, Andres Thorgussen.

Trol. 2/10-1794. Cop. 7/11-1794.
Uk., Soldat Ole Gunnulfssen Rui af Hvidesøe med Pigen Asloug Biørnsd. Brekke.
Efter Kgl. Dispensation, da de vare i andet Leed Beslægtede.
Caut: Gunder Brekke, Ole Biørndøl.

Trol. 29/10-1794. Cop. 24/11-1794.
Lieutenant Lars Peter von Kiøbing med Inger Kirstine Børressen.
Caut: Forvalter Heck, Lavrants Midbøe.

Trol. 13/11-1794. Cop. 15/1-1795.
Uk., Soldat Halvor Sondressen med Pigen Kisti Sørensd. Øvreland.
Caut: Aslak Runningen, Kittil Stensnæss.

Trol. 11/1-1795. Cop. 28/2-1795.
Uk. Even Evenssen Eqvam med Pigen Birgitte Helgesd. Skaret.
Caut: Halvor Bringen, Gunlek Engermoen.

Trol. 23/1-1795. Cop. 7/2-1795.
Uk. Ole Sigvaldssen Aakre med Pigen Gunnild Halvorsd. Lien.
Caut: Halvor Nørstetei, Ole Kleven.

Trol. 23/1-1795. Cop. 28/2-1795.
Uk. Ole Towssen Moen med Pigen Ingebor Jonsd.
Caut: Andres Thorgussen, Zacharias Thoressen.

Trol. 21/3-1795. Cop. 25/5-1795.
Uk., Soldat Ole Poulssen Svervelie med Pigen Guro Johansd. Spranget.
Caut: Halvor Aakre, Biørn Bøle.

Trol. 21/3-1795. Cop. 7/4-1795.
Uk., Soldat Gunlek Sigurdssen Slettestul med Pigen Ingebor Olsd.
Caut: Knud Rønjom, Wetle Wehuus.

Trol. 8/4-1795. Cop. 28/6-1795.
Uk., Gevorben Soldat Wiglef Olssen med Pigen Asger Tallefsd.
Caut: Halvor Biørnssen, Tow Germundssen.

Trol. 6/4-1795. Cop. 25/6-1795.
Uk. Even Halvorssen Strand med Pigen Anne Thorgrimsdatter Svartdal.
Caut: Halvor Svartdal, Aslak Aarhuus.

Trol. 7/4-1795. Cop. ved Wenje (Vinje).
Uk., Alf Amundssen Waamertved med Pigen Ingebor Thorsd. Bosbøn.
Caut: Stener og Aslak Rouland.

Trol. 7/4-1795. Cop. 15/6-1795.
Uk. Saave Guttormssen Nordgaarden med Pigen Anne Jonsd. Qvammen.
Caut: Knud Rønjom, Ole Bakken.

Trol. 7/4-1795. Cop. 15/6-1795.
Uk. Gunlek Olssen Dale med Pigen Anne Sondresdatter Hougstuen.
Caut: Even Sundbøe, Wetle Dale.

Trol. 8/4-1795. Cop. 29/6-1795.
Uk. Halvor Hunlekssen Groven med Pigen Anne Olsd.
Caut: Peder og Jørgen Aasheim.

Trol. 8/4-1795. Cop. 18/6-1795.
Uk. Ole Kittilssen med Pigen Anne Gunleksdatter.
Caut: Peder og Jørgen Aasheim.

Trol. 8/4-1795. Cop. 9/6-1795.
Uk. Aslak Gunnufssen Brekke med Pigen Gunloug Olsd. Hæggenæsset.
Caut: Halvor Brekke, Saamund Hæggenæsset.

Trol. 26/4-1795. Cop. 13/6-1795.
Enkem. Even Kittilssen Bringen med Pigen Gunnild Sigurdsd.
Caut: Sondre Ækre, Sigurd Waald.

Trol. 10/5-1795. Cop. 25/7-1795.
Ole Biørnssen Bakken med Pigen Anne Biørnsd. Bøle.
Caut: Halvor Aakre, Even Bakkemoen.

Trol. 14/5-1795. Cop. 26/5-1795.
Uk. Asbiørn Olssen med Pigen Gunnild Aslaksdatter, i andet Led Beslægtede.
Caut: Ouer Klokker, Ole Lie.

Trol. 25/5-1795. Cop. 13/7-1795.
Uk. Jarand Towsen Bosbøn med Pigen Ingebor Aadnesd. Svinum.
Caut: Halvor Sellestad, Jon Aamodt.

Trol. 13/6-1795. Cop. 25/7-1795.
Uk. Ole Olssen Bleka med Pigen Ingebor Olsd. Svartdal.
Caut: Jon Hougstved, Even Luten.

Trol. 13/6-1795. Cop. 6/7-1795.
Enkem. Ole Anderssen med Pigen Rønnoug Eriksdatter.
Caut: Vetle Vehuus, Thorsten Bakken.

Trol. 15/6-1795. Cop. 26/7-1795.
Enkem. Gunlek Leufssen med Pigen Gunnild Evensd. Wetterhuus.
Caut: Wetle Wehuus, Thorbiørn Dyrland.

Cop. 17/6-1795.
Uk. Knud Gunderssen Brekke med Pigen Anne Thorbiørnsdatter Angre.
Caut: Ouden Olssen Haatved, Ole Rui.
Viede i Huuset efter Kongl. Dispensation.

Cop. 22/6-1795.
Uk. Thorsten Evenssen Berge med Pigen Birgitte Olsdatter Romtved.
Copulerede i Huset efter Kongl. Bevilling.
Caut: Wetle Bakken, Tow Rouland.

Trol. 29/6-1795. Cop. 20/8-1795.
Uk. Halvor Gunnulfssen med Pigen Gunnild Andersd. Soterud.
Caut: Gunnef Wefald, Raamund Soterud.

Cop. 6/7-1795.
Uk. Thorsten Wetlessen Bakken med Pigen Hæge Wetlesdatter Dyrland.
Copulerede efter Kongl. Bevilling uden foregaaende Trolovelse.
Caut: Knud Groven, Even Skori.

Cop. 20/7-1795.
Uk. Lavrants Svendssen med Pigen Margitte Lavrantsdatter Grave.
Caut: Ole Rui, Jørgen Oppebøe.
Copulerede i Huset efter Kongel. Bevilling.

Trol. 21/7-1795. Cop. 8/10-1795.
Uk. Ouden Michelssen med Pigen Margitte Olsdatter Soterud Hougen.
Caut: Halvor Skigerud, Aslak Rønningen.

Trol. 17/9-1795. Cop. 28/1-1796.
Enkem. Søren Lavrantsen Øvreland med Pigen Magrete Olsd.
Caut: Helge Øvreland, Lavrantz Øvreland.

Trol. 11/10-1795. Cop. ved Laurdal (Lårdal).
Enkemand Svend Olssen fra Ødefield med Pigen Sigri Asbiørnsdatter.
Caut: Wetle Wehus, Gisle Nordgaaren.

Trol. 29/10-1795. Cop. 26/11-1795.
Uk., Soldat Ole Haraldssen Manheim med Pigen Ragnild Nilsd. Nyødegaard.
Caut: Ole Andressen Nyødegaard, Halvor Haraldss. Trangklev.

Trol. 12/11-1795. Cop. 7/1-1796.
Uk. Aslak Aslakssen Meaas med Pigen Margitte Lavrantsd. Meaas.
Efter Kongl. Tilladelse, da han var hendes Farbroder.
Caut: Knud Meaas, Asbiørn Harthod?

Trol. 12/11-1795. Cop. 3/1-1796.
Enkem. Wiglek Biørnssen med Pigen Anne Svenungsd.
Caut: Hans Knudssen, Wiglek Olssen.

Cop. 8/12-1795.
Uk. Even Kitilssen Waale med Pigen Hæge Thorbiørnsd.
Viede i Huset efter Kongl. Tilladelse.
Caut: Knud og Søren Midiesjord. (Minnesjord).

Trol. 27/12-1795. Cop. ved Laurdal (Lårdal).
Enkem. Knud Aslakssen fra Høidalsmoe med Pigen Hæge Aslaksd. Berge.
Caut: Ole Rinde, Ole Myrbøe.

Trol. 31/1-1796. Cop. 14/3-1796.
Uk. Østen Olssen Øfstetved med Pigen Kari Sondresd. Klungsæth.
Caut: Biørn Klungsæth, Jørgen Oppebøe.

Trol. 25/1-1796. Cop. 16/6-1796.
Uk. Even Olssen med Enken Thorbiør Eriksdatter Biørgemoen.
Caut: Procurator Hanssen, Saamund Heggenæsset.

Trol. 26/1-1796. Cop. 9/6-1796.
Enkem. Ole Egildssen med Enken Helge Endresd. Buvigen.
Caut: Kitil Gaardvig, Halvor Dalene.

Trol. 12/3-1796. Cop. 29/3-1796.
Uk. Ole Olssen Sugaarden med Pigen Gunnild Thorstensdatter.
Caut: Nikuls Sugaarden, Wetle Thorbiørnssen.

Trol. 28/3-1796. Cop. 10/4-1796.
Uk. Ole Jacobssen med Pigen Aslou Saamundsdatter.
Caut: Høye Skeje, Sondre Hougstuen.

Trol. 29/3-1796. Cop. 28/5-1796.
Uk. Daniel Michelssen Aasene med Pigen Aagaat Jonsd. Hougsvold.
Caut: Lars Aasene, Ole Stordale.

Trol. 2/4-1796. Cop. 5/7-1796.
Uk. Lars Olssen Heggenæsset med Pigen Helge Eriksdatter Biørge.
Caut: Kitil Øvreland, Jørgen Biørge.

Trol. 2/4-1796. Cop. 7/7-1796.
Uk. Anund Asbiørnssen Digernæss med Pigen Øli Evensdatter Lørnæs.
Caut: Even Moen, Andres Toe.

Trol. 10/4-1796. Cop. 12/6-1796.
Uk., Halvor Olssen Juvskaas med Pigen Anlou Evensd.
Caut: Biørn Johanssen, Ole Povelssen.

Trol. 20/5-1796. Cop. 5/10-1796.
Uk., Soldat Saamund Johnssen Braaten fra Hierdal (Hjartdal) med Pigen Asloug Andresdatter Aasen.
Caut: Christian Moen, Even Olssen Sidsejordspladsen.

Fæsted ved Wenje (Vinje). Cop. 11/6-1796.
Uk. Halvor Olssen Bøle med Pigen Gro Anundsatter.

Trol. 13/6-1796. Cop. 27/10-1796.
Uk., Soldat Ole Asbiørnssen med Pigen Gunnild Svendsdatter.
Caut: Kitil Johanssen, Hans Knudssen.

Cop. 13/6-1796.
Uk. Biørn Kitilssen Klungsæth med Pigen Anne Svenungsdatter Dale.
Caut: Gunlek Rui, Lavrants Graver.
Copuleret uden Foregaaende Trolovelse, efter Kongl. Tilladelse.

Cop. 28/6-1796.
Uk. Helge Evenssen Nattedal med Pigen Ingebor Evensdatter Sundbøe.
Copuleret i Huset efter Kongl. Tilladelse. De var i 3die Led Beslægtede.
Caut: Knud Groven, Hoye Skeje.

Trol. 27/7-1796. Cop. 3/11-1796.
Uk. Peder Olssen Brekke med Pigen Margitte Nilsd. Bugten.
Caut: Folqvar Lereodden, Asbiørn Digernæss.

Trol. 9/10-1796. Cop. 4/12-1796.
Uk. Stenulf Halvorssen med Pigen Gunnild Stenulfsdatter Svalestuen. De var i andet Led Beslægted.
Caut: Even Sundbøe, Sondre Hougstuel.

Trol. 22/10-1796. Cop. 14/1-1797.
Uk. Ole Jenssen Hougene med Pigen Øli Evensdatter.
Caut: Ole Sigvaldssen, Even Olssen.

Trol. 2/11-1796. Cop. 28/11-1796.
Uk., Soldat Halvor Kitilssen med Pigen Helge Svendsdatter.
Caut: Gisle Kodde, Asbiørn Harthod?

Cop. 29/11-1796.
Uk. Egild Evenssen Manheim med Pigen Ragnild Knudsd. Rambek.
Copulerede i Huset efter Kongl. Tilladelse.
Caut: Lavrants Midbøe, Thorbiørn Oppsund.

Trol. 8/12-1796. Cop. 11/2-1797.
Enkem. Kitil Halvorssen Kivle og Enken Christence Sørensd. Loftsgaarden.
Caut: Tov Kivle, Thorgrim Reenstuel.

Trol. 18/2-1797. Cop. 19/3-1797.
Uk., Soldat Jon Biørnssen Rui med Pigen Guro Olas. Qvistul.
Caut: Knud & Thorsten Svenungssønner Rui.

Trol. 4/3-1797. Cop. 1/5-1797.
Uk. Tallef Thorgrimssen Lille Omtved fra Brunkeberg med Pigen Guro Olsdatter Midbøe.
Caut: Tov Tovssen Kivle, Even Gregarssen Luten.

Trol. 11/3-1797. Cop. 10/7-1797.
Uk. Halvor Wetlessen af Roelands Annex (Rauland) med Pigen Guro Kitlsdatter Hegnene.
Caut: Ole Kitilssen, Gunlek Christianssen Wefald.

Trol. 18/3-1797. Cop. 18/4-1797.
Uk. Anun Olssen Bøle med Pigen Ingebor Jonsdatter Qvammen.
Caut: Wetle Wehuus, Halvor Bøle.

Trol. 9/4-1797. Cop. 17/6-1797.
Uk., Soldat Halvor Jenssen med Pigen Ingebor Jacobsdatter.
Caut: Ole Jenssen Østgaarden, Biørn Johanssen Houstuen.

Trol. 11/4-1797. Cop. 13/6-1797.
Uk. Svend Tofssen med Enken Anne Halvorsdatter Trangklev.
Caut: Kitil og Biørn Øvreland.

Trol. 17/4-1797. Cop. 18/6-1797.
Uk., Soldat Ole Evenssen Wetsus med Pigen Anne Halvorsd. Nørstetei.
Caut: Halvor Espelie, Halvor Lien.

Trol. 17/4-1797. Cop. i Hjerdalen (Hjartdal).
Enkem. Ole Thorkildssen Guthuus fra Hjerdal, med Pigen Saave Thorgrimsd. Svartdal.
Caut: Jon Gunlekssen Toe, Christian Halvorssen Dalen.

Trol. 18/4-1797. Cop. 8/7-1797.
Uk., Soldat Knud Knudssen Qvammen med Pigen Margitte Anundsd. Waammestved.
Caut: Jon Gunnufssen Hoem, Jon Knudssen Qvammen.

Trol. 19/4-1797. Cop. 15/6-1797.
Uk. Andres Thorkilssen Skjerve med Pigen Aslou Gundersd. Nordgaarden.
Caut: Jørgen Halvorssen Oppebøe, Stener Gunnessen Rødningen.

Trol. 6/5-1797. Cop. 9/7-1797.
Enkem., Gevorben Soldat Jon Gunnessen med Pigen Margitte Halvorsdatter.
Caut: Helje Skeje, Ole Østgaarden.

Trol. 6/5-1797. Cop. 18/6-1797.
Soldat Johan Knudssen Qvammen med Pigen Ingebor Olsd. Dale.
Caut: Ole Kleven, Kitil Dale.

Trol. 9/5-1797. Cop. 8/6-1797.
Uk. Tallef Nilssen Bugten med Pigen Toril Halvorsd. Biørnø.
Caut: Asbiørn Anunssen Digernæs, Aslak Andressen Rødningen.

Trol. 5/6-1797. Cop. 8/7-1797.
Uk. Egild Halvorssen Harang med Pigen Margitte Olsd. Rinde, som var i 2die Leed Beslægtede.
Caut: Ouer Knudssen Klokker, Wetle Wehuus.

Fæstet i Laurdal (Lårdal). Cop. 8/7-1797.
Uk. Jon Thorgiussen med Pigen Kisti Bratsdatter.

Cop. 18/7-1797.
Uk. Gunlek Thovssen Nordgaarden med Pigen Dordi Lavrantsdatter Midbøe.
Copulerede i Huset efter Kongl. Tilladelse. De var i 3die Leed Beslægtede.
Caut: Svend Halvorssen Udgaarden, Jørgen Halvorssen Oppebøe.

Trol. 5/10-1797. Cop. 23/11-1797.
Halvor Germundssen Øvreland i Flaabøid med Pigen Anne Evensdatter Glossimod.
Caut: Helje Nilssen Oppebøe, Eilif Kitilsen ("Egelif") Glosimod.

Trol. 8/10-1797. Cop. 31/10-1797.
Uk. Knud Olssen Øvrebøe med Pigen Anne Jensdatter Traer.
Caut: Even Thorstenssen, Jarand Asmundssen Skori.

Trol. 8/10-1797. Cop. 30/10-1797.
Uk. Even Thorbiørnssen med Pigen Lovei Aslaksd.
Caut: Wetle Wehuus, Ole Evenssen.

Trol. 30/10-1797. Cop. 14/1-1798.
Uk. Jon Olssen med Enken Ingebor Olsd. "Lomsjøn"?
Caut: Ole Rinde, Thorger Windsvold.

Fæstet i Hvidesøe (Trol.). Cop. 30/11-1797.
Uk. Thor Gunderssen Wefald med Pigen Gunnil Andreasdatter Bakken under Holtene i Hvidesøe Pr.gj.

Cop. 6/12-1797.
Enkemand Msr. Jon Iverssen med Enkem Madme. Heck, viede i Huset after Kongl. Tilladelse og efter Svogerskabsbevilling(?).
Caut: Lieuntant Kjøbing, Lavrants Midbøe.

Trol. 9/3-1798. Cop. 10/4-1798.
Uk., Soldat Even Halvorssen med Pigen Kari Taralsadatter.
Caut: Wetle Wehuus, Haral Halvorssen.

Trol. 25/3-1798. Cop. 10/4-1798.
Uk. Svend Egilssen med Pigen Hæge Knudsdatter, som vare i 2det Led Beslægtede.
Caut: Wetle Wehuus, Halvor Wastved.

Trol. 9/4-1798. Cop. 8/7-1798.
Uk., Soldat Ole Halvorssen med Pigen Thorbjør Petersdatter Aasene.
Caut: Wetle og Jon Barstad.

Trol. 9/4-1798. Cop. 18/6-1798.
Uk. Ole Biørnssen Bakken med Pigen Turi Halvorsd. Bringen.
Caut: Even Bakkemoen, Ole Wetterhuus.

Trol. 12/4-1798. Cop. 20/6-1798.
Uk. Halvor Olssen Gamlestul med Pigen Aslou Halvorsd. Wenaas.
Caut: Ole Folqvartssen Forbierget, Kitil Halvorss. Kivle.

Trol. 21/4-1798. Cop. 19/6-1798.
Uk. og Soldat Kitil Halvorssen Lie med Pigen Signe Svenungsdatter Lie.
Caut: Thor Stenerssen Lie, Lavrantz Aslakssen Meaas.

Cop. 19/6-1798.
Uk. Ole Bjørnssen Brekke med Pigen Ingebor Andersdatter Kilen af Hvidesøe Præstegjæld, efter Kongl. Tilladelse, uden foregaaende Trolovelse.
Caut: Gunder Halvorssen Kjøtelie, Helje Anderssen Eriksteen.

Cop. 25/6-1798.
Uk. Lavrantz Wetlessen Dyrland med Pigen Anne Wetlesdatter Bakken, viet i Huset efter Kongl. Tilladelse.
Caut: Helje Skeje, Jaran Skori.

Trol. 27/6-1798. Cop. 28/7-1798.
Enkem. Torkil Gunlekssen Sundbøe med Pigen Ingebor Olsdatter.
Caut: Thor og Halvor Bleka.

Cop. 9/7-1798.
Uk. Aslak Olssen Øvrebøe med Pigen Signe Wetlesdatter Dyrland, efter Kongl. Tilladelse, uden foregaaende Trolovelse.
Caut: Even Skori, Thosten Dyrland.

Cop. 17/7-1798.
Enkem., Klokker Ouer Knudssen med Pigen Hillebor Jensdatter Wenaas, Efter Kgl. Tilladelse at vied i Kirken uden foregaaende Trolovelse.
Caut: Knud Heljessen Midjesjord, Svend Halvorssen Udgaarden.

Trol. 22/7-1798. Cop. 18/10-1798.
Uk. Hans Aslakssen med Pigen Ragnil Nilsdatter.
Caut: Claus Graver, Halvor Langedrag.

Trol. 6/10-1798. Cop. 29/10-1798.
Uk. Knud Olssen Fyrileiv med Pigen Ingebor Halvorsdatter.
Caut: Lars Michelssen Aasene, Andres Thorgiussen.

Cop. 12/11-1798.
Enkem. Ole Svendssen med Pigen Birgitte Kitilsd., efter Kgl. Tilladelse at vied i Kirken uden forgaaende Trolovelse.
Caut: Jørgen Oppebøe, Gunlek Nordgaarden.

Cop. 12/11-1798.
Uk. Svend Haralssen Graver med Pigen Dordi Sørensdatter Loftsgaarden, efter Kgl. Tilladelse at vied i Kirken uden forgaaende Trolovelse.
Caut: Knud Meaas, Bjørn Klungsæth.

Cop. 14/11-1798.
Enkem. Søren Guttormssen Midiesjord med Enken Birgitte Tallefsdatter Omtved, som var i 3die Led Beslægted.
Efter Kgl. Tilladelse at vied i Kirken uden forgaaende Trolovelse.
Caut: Jon Opgaarden, Helje Nattedal.

Cop. 13/1-1799.
Uk. Svend Tallefssen Højdal med Pigen Ingebor Knudsdatter, som var i 3die Led Beslælgtede
Efter Kgl. Tilladelse at vied i Kirken uden forgaaende Trolovelse.
Caut: Guttorm Nordgaarden, Ole Olssen Bakken.

Cop. 28/2-1799.
Uk., gevorben Grenader, Kitil Jenssen med Pigen Aase Heljesdatter Lomodden?
Caut: Guttorm Evenssen Næss, Folqvar Olssen Lomodden.

Cop. 26/3-1799.
Uk. Ole Haralssen Rinde med Pigen Ragnil Aadnesdatter Svinum.
Caut: Wetle Wehuus, Thorger Windsvold.

Cop. 26/3-1799.
Uk. Thorbjørn Aavaldssen Tovrekjøn med Pigen Guro Thorsdatter Bosbøn.
Caut: Ole Sigurssen Aamodt, Halvor Sigurssen Tovrekjøn.

Cop. 29/3-1799.
Uk., Soldat Halvor Halvorssen med Pigen Ingebor Bjørnsdatter Brekke. I 2det Led Beslægtede.
Caut: Ole Bjørnssen, Halvor Halvorssen Brekke.

Cop. 1/4-1799.
Ole Jonssen Braaten fra Hjerdals Præstegield med Pigen Ingebor Halvorsdatter Luraas.
Caut: Bjørn Øvreland, Ole Lie.

Cop. 17/6-1799.
Uk., Soldat Ole Andressen Bakken med Enken Anne Thorgrimsdatter Hougen.
Caut: Ole Lie, Kitil Halvorssen Gamlestul.

Cop. 22/6-1799.
Enkem. Anun Thorstenssen Skori med Pigen Liv Havorsd. Gibbøn.
Caut: Halvor Sællestad, Ole Skori. I 3die Led Beslægted.

Cop. 22/6-1799.
Uk., Soldat Knud Leufssen Fosheim med Pigen Gunnil Thorgrimsdatter Svartdal.
Caut: Wetle Wehuus, Daniel Landsværk.

Cop. 25/6-1799.
Uk. Guttorm Bjørnssen Aase med Pigen Gunnil Stenersdatter Myklestuen.
Caut: Knud Minnesjord, Helje Skeje.

Cop. 1/7-1799.
Uk. Kitil Raamundssen Soterud med Pigen Aaste Larsdatter.
Caut: Kitil Claussen Øvrebøe, Gregar Oudenssen Langedrag.

Cop. 8/7-1799.
Uk. Gisle Guttormssen Nordgaarden med Pigen Christi Knudsd.
Caut: Sigur Waale, Thorge Windsvold.

Cop. 11/7-1799.
Uk. Kitil Svendssen med Pigen Anne Olsdatter.
Caut: Andres Bakken, Ole Nyødegaard.

Cop. 15/7-1799.
Uk. Haral Kitilssen Wefald med Pigen Gunnild Gjermundsdatter Wefald.
Caut: Gunder Brekke, Andres Hegna.

Cop. 17/7-1799.
Uk. Stener Jenssen Wenaas med Pigen Maren Pedersdatter Aasheim.
Caut: Bjørn Gjuve, Daniel Kivle. I 3die Led Beslægted.

Cop. 13/10-1799.
Enkem., gevorben Soldat Jon Gunnerssen med Pigen Thorbjør Halvorsdatter.
Efter Kgl. Tilladelse da det var hans forrige Kones Søster.
Caut: Bent Bøle, Gregar Lien.

Cop. 30/10-1799.
Uk. Thor Christopherssen Tvinglie med Pigen Anlou Tallefsdatter.
Caut: Jørgen Bjørge, Gunlek Tvingelie.

Cop. 1/11-1799.
Uk. Knud Svenungssen med Pigen Anne Nilsdatter Basmoen.
Caut: Ole Bjørnssen Brekke, Hans Aslakssen Ødegaarden.

Cop. 7/11-1799.
+ (kors) Uk. Kitil Claussen med Pigen Kari Raamundsdatter Soterud.
Caut: Gunnulf Grave, Halvor Langedrag. De var i 2det Led Beslægtede.

Cop. 28/12-1799.
Uk. Kitil Nilssen med Pigen Marte Larsdatter.
Caut: Lavrantz Midbøe, Svend Udgaarden.

Cop. 12/2-1800.
Uk., Sergeant Svend Kitilssen med Pigen Anne Olsdatter.
Caut: Ole Rui, Halvor Gersund.

Cop. 4/5-1800.
Uk., Soldat Lavrantz Knudssen med Pigen Ingebor Tovsd. Dalen, efter Kgl. allernaadigst Tilladelse da de vare Sødskene Børn.
Caut: Halvor Wastved, Ole Kleven.

Cop. 4/5-1800.
Uk., Soldat Wetle Halvorssen med Pigen Anne Clausdatter.
Caut: Niculs Svalestuen, Even Wovskare.

Cop. 6/6-1800.
Enkem. Halvor Larsen Rui med Pigen Birgitt Olsd. Dale.
Caut: Niculs Svalestuen, Aslach Røetved.

Cop. 9/6-1800.
Enkem. Gunlich Leuvsen Foshem med Pigen Ingeborg Tallafsd. Røetved.
Caut: Torkild Sundbye, Lars Aasene.

Cop. 15/6-1800.
Enkem. Knud Svennungsen Rui med Pigen Lisbeth Evensdatter Wetterhuus.
Caut: Ole Dyrland, Biørn Rui.

Cop. 15/6-1800.
Uk. Ole Knudsen Qvammen med Pigen Sigri Halvorsd. Subøe.
Caut: Joen Aamodt, Gunder Solli.

Cop. 17/6-1800.
Uk., Soldat Knud Knudsen Enderjo med Pigen Liv Tovsd. Hagen.
Caut: Kitil Hagen, Ole Søstved.

Cop. 29/6-1800.
Uk. Ole Wetlesen Bachen med Pigen Gunnild Evensd. Sundbøe.
Caut: Even Skori, Knud Groven.

Cop. 20/7-1800.
Uk. Aslach Halvorsen Nørstetey med Pigen Anne Knudsd. Rinde.
Caut: Even Skori, Halvor Nørstetey.

Cop. 24/8-1800.
Uk. Ole Torgrims. Hove med Pigen Aslau Evensd. Skindesland.
Caut: Tron Hove, Egild Wolhoff?.

Cop. 18/10-1800.
Enkem. Halvor Biørnsen Kasene med Pigen Ingeborg Johansdatter.

Cop. 22/10-1800.
Uk., Soldat, Østen Olsen Skakevje med Pigen Aslou Gunleksd.
Caut: Halvor Gunleks. Groven, Halvor Kittilsen Skakevje.

Cop. 30/12-1800.
Uk., Soldat, Ole Haraldsen Klomsæt med Pigen Maren Evensd. Næs.
Caut: Knud Meaas, Ole Rui.

Cop. 30/12-1800.
Uk. Salve Erichsen Biørge med Pigen Anne Sigursd.
Caut: Jørgen og Torgus Biørge.

Cop. 10/1-1801.
Uk. Joen Thorsen Bosbøen med Pigen Margit Osmundsd. fra Winje.
Caut: Tarje Windsvold, Knud Rynjom.

Cop. 25/2-1801.
Enkem. Ole Torbiørnsen Koren med Enken Groe Svendsd. Arendalen.
Caut: Jørgen og Ole Aasheim.

Cop. 28/3-1801.
Uk. Kittil Heljesen med Pigen Torbiør Svennungsd.
Caut: Thor Lie og Lensmand H. Gunliksen.

Cop. 1/4-1801.
Uk., Soldat, Ole Johansen med Pigen Margit Zachariasd.
Caut: Ole og Guttorm Præstegaarden.

25/5-1801.
Uk., Sergeant Ole Olsen Svartdal med pigen Saave Kittilsd. Svartdal.
Caut: Halvor Espeli, Even Bachemoen.

25/5-1801.
Enkem. Leuf Johansen med Pigen Kari Torbiørnsdatter.
Caut: Even Sundbøe, Høye Skeye.

18/6-1801.
Uk. Rollef Guttormsen Wrem (Vreim?) med Pigen Kari Olsd. Werpe.
Caut: Svend Werpe, Torgrim Dyru(?).

20/6-1801.
Uk., Soldat, Ole Halvors. Subøe med Pigen Asloug Joensd. Qvammen.
Caut: Aslach Øvrebøe, Tore Subøe.

20/6-1801.
Uk. Svenung Nichulsen Sugaarden med Pigen Liv Svennungsd. Dahle.
Caut: Ole Nordgaarden, Ole Ols. Bachen.

20/6-1801.
Uk. Sigvald Knudsen Qvammen med Pigen Asoug Pedersd. Lie.
Caut: Ole Rynjom, Ole Myrebøen.

21/6-1801.
Enkem. Sigur Kittilsen Qvaale med Pigen Hæge Biørnsd. Bringen.
Caut: Knud Rynjom, Even Bringen.

Cop. 2/7-1801.
Uk. Even Danielsen Kiwle med Pigen Tone Sondresd. Ækre.
Caut: Kittil Gamlestul, Ole Reenstul.

Cop. 14/7-1801.
Uk, Gunnar Olsen Kippestul med Pigen Anne Knudsd. Enderjo.
Caut: Kittil Gravalie, Knud Langedrag.

Cop. 15/7-1801.
Uk. Tallef Joensen Klokkerstuen med Pigen Liw Raamundsd. Soterud.
Caut: Tallef Werpe, Halvor Gunleksen.

Cop. 5/10-1801.
Enkem. Ole Svennungsen Dyrland med Pigen Anne Ellefsd.
Caut: Even Haborsqvam, Biørn Svennungsen Dyrland.

Cop. 15/10-1801.
Uk. Andres Christiansen med Pigen Margit Biørnsd. Brekke.
Caut: Gunlek Wefald, Ole Brekke.

Cop. 15/11-1801.
Uk. Torkild Kittilsen Sundbøe med Pigen Anne Biørnsd. Sundbøe.
Caut: Ole Rui, Ole Hogstuen.

Cop. 17/11-1801.
Uk. Tor (Tov?) Gundersen Østenaae og Pigen Asloug Towsd.
Caut: Svend Udgaard, Sondre Dahle.

Cop. 3/2-1802.
Uk. Ole Jensen Aasheim og Pigen Ingeborg Kiostolfsd. Præstaarhuus.
Caut: Andres Næs, Svend Kittilsen.

Cop. 5/2-1802.
Enkem. Torsten Halvorsen og Pigen Kari Towsd. Jutulen.
Caut: Solner? og Ouer Knudsen.

Cop. 27/3-1802.
Uk. Ole Olsen Bøhle og Pigen Gunild Aslachsd. af Ødefield, efter Kaurins Attest.
Caut: Wetle Weehuus og Even Skorie.

Cop. 27/4-1802.
Uk. Joen Haraldsen Sælestad og Pigen Birgit Knudsd. Rinde.
Caut: Even Skorie, Halvor Sælestad.

Cop. 1/6-1802.
Uk. Tarjer Kittilsen Eysand og Pigen Ægiliv Halvorsd. Eysand.
Caut: Jørgen Aasheim, Ole Rui.

Cop. 23/6-1802.
Uk. Jørgen Olsen Bekhuus af Hvidesøe (Kviteseid) og Pigen Ægiliv Olsd. Kippestul.
Caut: Knud Ols. Strandstul, Ole Øveland.

Cop. 28/6-1802.
Uk. Christian Biørnsen Øvreland og Pigen Asloug Gunleksd. Toe.
Caut: Ole Garvig, Andres Næs.

Cop. 28/6-1802.
Uk. Halvor Sørensen Øvreland og Pigen Birgith Olsd. Nyødegaard.
Caut: Lafrants Øvreland, Torgus Midbøen.

Cop. 1/7-1802.
Uk. Christian Torvildsen og Enken Ægiliv Knudsd. Garvig.
Caut: Sondre Dahle, Joen Opgaarden.

Cop. 3/7-1802.
Enkem. Gunder Osmundsen Sollie og Pigen Hæge Joensd. Barstad.
Caut: Jaran Schori, Knud Joensen.

Cop. 13/7-1802.
Uk. Svennung Wetlesen Bachen og Pigen Groe Jørgensd. Bekhuus.
Caut: Even Schori, Søren Minnesjord.

Cop. 18/7-1802.
Uk. Even Joensen Traer med Pigen Birgit Olsd. Øvrebøe.
Caut: Anun og Jaran Skorie.

Cop. 22/7-1802.
Uk. Gunlek Giermundsen og Pigen Asgier Asbiørnsd. Bakken.
Caut: Thor og Gunlek Tvingelie.

Cop. 31/7-1802.
Uk. Ole Halvorsen og Enken Sigri Olsd. Nordbøe.
Caut: Gisle Nordgaard, Osmund Sugaard.

Cop. 9/8-1802.
Uk. Halvor Haraldsen og Enken Ingeborg Saamundsd. Strand.
Caut: Joen Opgaarden, Saamund Nordgaarden.

Cop. 19/9-1802.
Uk. Knud Olsen Rønjom og Pigen Torbiør Aslachsd.
Caut: Knud Rønjom, Torsten Berge.

Cop. 26/10-1802.
Enkem. Knud Jørgensen Gielstad og Pigen Ingeborg Thovsd. (Thorsd.?) Kaasen.
Caut: Jørgen Oppebøen, Kittil Kostved.

Cop. 30/10-1802.
Uk. Ole Olsen Berge og Pigen Gunloug Egildsd. Groven.
Caut: Even Skorie, Torsten Bakken.

Cop. 26/11-1802.
Uk. Guttorm Olsen Almankaas og Enken Helge Erichsd.
Caut: Svend Udgaarden, Kittil Øvreland.

Cop. 29/12-1802.
Uk. Thor Haraldsen Graver og Pigen Aase Johansd.
Caut: Lavrants Midbøen, Svend Udgaarden.

Cop. 15/3-1803.
Uk. Svend Sørensen Fosheim af Bøe Præstegield og Pigen Torbiør Svendsd.
Caut: Lafrants Øvreland, Guttorm Windahl.

Cop. 11/4-1803.
Uk. Kittil Kittilsen Nordbøe med Pigen Asloug Knudsd. Qvammen.
Caut: Ole Kleven, Svennung Bekhuus.

Cop. 11/4-1803.
Uk. Aslach Halvorsen Norbøe med Pigen Hæge Asbiørnsd. Nordgaarden.
Caut: Tosten Nordbøe, Sigur Waale.

Cop. 14/4-1803.
Uk. Lars Johansen Stengaarden med Pigen Guroe Olsd. Flatene.
Caut: Tow Kiwle, Halvor Hougene.

Cop. 30/5-1803.
Enkem., Sergeant, Ole Olsen Svartdahl med Pigen Hæge Olsd. Bleka.
Caut: Guttorm Aase, Halvor Espelie.

Cop. 30/5-1803.
Uk. Ole Halvorsen Aakre med Pigen Kisti Olsd. Svartdahl.
Caut: Ole Fremgaarden, Tarald Rui.

Cop. 31/5-1803.
Uk. Harald Egildsen Wollop? med Pigen Ingeborg Halvorsd. Sælestad.
Caut: Ole Bakken, Nils Moen.

Cop. 15/6-1803.
Enkem. Hans Kittilsen Prestholt med Pigen Gunnild Rasmusd. af Bøe.
Caut: Ouer Knuds., Ole Flatene.

Cop. 20/6-1803.
Uk. Andres Pettersen Aasene med Pigen Guroe Joensd. Barstad.
Caut: Lars Aasene, Andres Toe.

Cop. 23/6-1803.
Uk. Ole Guttormsen Wrem med Enken Ingeborg Andresd. Brekke.
Caut: Rollef Wrem, Thor (Tov?) Kilen.

Cop. 26/6-1803.
Uk. Osmund Jarandsen Skorie med Pigen Hæge Wetlesd. Bachen.
Caut: Even Skori, Torsten Bakken.

Cop. 26/6-1803.
Uk. Tarje Erichsen Skindesland med Pigen Birgith Brynulfsd.
Caut: Jarand Bosbøen, Knud Brynjulfsen.

Cop. 27/6-1803.
Uk., Lensmand, Halvor Gunliksen med Enken Gunnild Gudmundsd. Lie.
Caut: Biørn Giuve, Svend Hagen.

Cop. 2/7-1803.
Uk. Jacob Biørnsen Hogstuen med Pigen Hæge Olsd. Bekhuus.
Caut: Svennung Bekhuus, Tarje Aakre.

Cop. 21/9-1803.
Uk. Even Heljesen Napestaae med Pigen Hæge Evensd.
Caut: Jens Wenaas, Guttorm Næs.

Cop. 10/7-1803.
Enkem. Halvor Sørensen Æspelie med Pigen Margith Giermundsd. Aamodt.
Caut: Even Aamodt, Halvor Nørsteteig.

Cop. 22/9-1803.
Uk. Knud Jensen Telnæs med Pigen Birgith Knudsd. Strand.
Caut: Ole og Christian Garvig.

Cop. 6/10-1803.
Uk. Halvor Svendsen Tangen med Pigen Aase Aslachsd. Præstegaarden.
Caut: Jørgen og Kittil Biørge.

Cop. 28/11-1803.
Uk. Andres Gundersen Weefald med Pigen Kari Kittilsd. Undeberg.
Caut: Gunlek Weefald, Raamund Halvorsen Strand.

Cop. 30/12-1803.
Enkem. Svend Haraldsen Klomsæth med Pigen Anne Svendsd. Rui.
Caut: Svend Udgaarden, Knud Meaas.

Cop. 30/12-1803.
Uk. Knud Olsen Kippestul med Pigen Liw Svendsd.? Hogstul.
Caut: Ole Sønstetved, Gunnar Østetved.

Cop. 7/1-1804.
Uk. Ole Nerisen Røetved med Pigen Hæge Halvorsd. Falskerud?
Caut: Halvor Skarerud, Ole Sigvals. Dahle.

Cop. 20/3-1804.
Enkem. Ole Christiansen Garvig og Enken Hæge Olsd. Hautved.
Caut: Lafrants Midbøen, Svend Udgaarden.

Cop. 17/4-1804.
Uk. Jørgen Helhesen med Pigen Margith Gunleksd. Groven.
Caut: Rollef Aasheim, Ole Oppebøen.

Cop. 18/6-1804.
Uk. Ole Sondresen Hogstuen med Pigen Anna Evensd. Sundbøe.
Caut: Ole Bachen, Guttorm Aase.

Cop. 9/7-1804.
Uk. Torgus Tallefsen Fremgaarden med Pigen Guroe Sondresd. Ækre.
Caut: Høye Skeye (Skjeie), Even Kiwle.

Cop. 19/7-1804.
Uk. Gunlek Gundersen Weefald med Pigen Asgier Torgusd. Hasleberg.
Bruden fra Hvidesøe (Kviteseid) med Attest.
Caut: Saamund Strand, Gunlek Weefald.

Cop. 21/7-1804.
Uk. Ougen Olsen med Pigen Kirsti Joensd. Traen.
Caut: Even Skori, Torsten Berge.

Cop. 18/10-1804.
Enkem. Helje Evensen Napestaae med Enken Gundloug Olsd. Sandnæs.
Caut: Sondre Dahle, Helje Haslevig.

Cop. 21/10-1804.
Thor Halvorsen Subøe med Pigen Todne Olsd. Øvrebøe.
Caut: Torsten Rinde, Tarje Bøle.

Cop. 21/10-1804.
Enkem. Joen Haraldsen Sælestad med Pigen Hæge Knudsd. Lie.
Caut: Even Skorie, Nils Moen.

Cop. 11/11-1804.
Uk. Nils Jensen med Pigen Asloug Sondresd. Minnesjord.
Caut: Halvor Hogstuen, Guttorm Aase.

Cop. 12/11-1804.
Joen Olsen Langedrag med Pigen Asloug Svennungsd. Hougene.
Caut: Even Kiwle, Halvor Hougen.

Cop. 16/11-1804.
Enkem. Even Ellefsen Hartholt med Pigen Anne Johansd.
Caut: Jørgen Aasheim, Svend Groven.

Cop. 7/12-1804.
Uk. Halvor Halvorsen Præstegaarden med Pigen Ingri Joensd. Klokkerstuen.
Caut: Lieutnant Kiøbing, Guttorm Næs.

Cop. 7/12-1804.
Enkem. Sondre Halvorsen Mastedahl med Enken Birgith Amundsd. fra Rolloug (Rollag i Numedal).
Caut: Ole Mørcholt, Tow Svendsen.

Cop. 26/12-1804.
Uk. Biørn Kittilsen med Enken Saave Sørensd. Blengsdahlen.
Caut: Kittil Aase, Halvor Hogsvold.

Cop. 18/2-1805.
Uk. Ole Torstensen Giedaasen med Pigen Hæge Rollefsd. L. (Lille?) Aasheim.
Caut: Wetle og Tow Barstad.

Cop. 30/3-1805.
Uk., Soldat, Halvor Olsen fra Rolloug Præstegield med Pigen Guroe Wetlesd. Weehuus.
Caut: Knud Rønjom, Tarje Windsvold.

Cop. 30/3-1805.
Uk. Ole Joensen Skorie med Pigen Hæge Knudsd.
Caut: Even Skori, Torsten Rinde.

Cop. 15/4-1805.
Uk. Joen Rejarsen med Pigen Margith Olsd. Dahlen.
Caut: Guttorm Aase, Lars Aasene.

Cop. 15/4-1805.
Uk. Halvor Heljesen fra Laurdahl (Lårdal) med Enken Landsværk.
Caut: Lafrants Dyrland, Gunlek Fosheim.

Cop. 15/4-1805.
Uk. Ole Taraldsen med Pigen Birgith Sigurdsd. Lien.
Caut: Even Traer, Ole Svinum.

Cop. 3/6-1805.
Uk. Niri Joensen Barstad med Pigen Saave Pettersd. Aasene.
Caut: Rollef Aasheim, Lars Aasene.

Cop. 17/6-1805.
Uk. Johan Zachariasen Bergsland med Pigen Gunnild Olsd. Kollasven??
Caut: Torsten Berge, Wetle Weehuus.

Cop. 18/6-1805.
Uk. Ole Christiansen Weefald med Pigen Guroe Kittilsd. Undeberg.
Caut: Anders Christiansen, Østen Olsen.

Cop. 19/6-1805.
Uk. Sondre Johansen Glenna af Bøe med Pigen Liw Knudsd. Buvigen.
Caut: Ole Garvig, Lafrants Øvreland.

Cop. 22/6-1805.
Enkem. Biørn Jacobsen med Enken Anne Olsd. Groven.
Caut: Rollef Lille Aasheim og Ole Jacobsen.

Cop. 6/7-1805.
Uk. Osmund Wetlesen Bachen med Pigen Anne Saamundsd. Øvrebøe.
Caut: Even Skori, Torsten Rinde.

Cop. 6/7-1805.
Uk. Ole Knudsen Knipa med Pigen Margith Haraldsd. Brukaas.
Caut: Ole Kleven, Halvor Wetterhuus.

Cop. 8/7-1805.
Uk. Ole Østensen Gaasedahlen med Pigen Ingeborg Einersd. Farberge.
Caut: Jørgen Hegtved, Halvor Woldsgaard.

Cop. 8/7-1805.
Uk. Erich Svendsen Biørgemoen med Pigen Anne Torvildsd. Fischhøel.
Caut: Christian Garvig, Ole Svennungsen.

Cop. 4/8-1805.
Uk. Erich Giermundsen Møglestue med Pigen Anne Margaretha Olsd.
Caut: Holm og Simonsen.

Cop. 3/11-1805.
Enkem. Ole Halvorsen med Pigen Liw Sigurdsd. Æspelie.
Caut: Jesper Bøle, Aslach Lien.

Cop. 6/11-1805.
Uk. Halvor Towsen Hagen med Pigen Anne Saamundsd. Kiønehey.
Caut: Kittil Soterud, Kittil Basmoen.

Cop. 24/11-1805.
Uk. Ole Evensen med Pigen Ingeborg Olsd.
Caut: Guttorm Aase, Aslach Røetved.

Cop. 5/1-1806.
Uk. Ole Aadnesen Svinum med Pigen Hæge Olsd. Sinedahl?
Caut: Knud Rynjom, Ole Haraldsen Svinum.

Cop. 5/1-1806.
Uk. Halvor Taraldsen med Pigen Signe Knudsd. Øvrebøe.
Caut: Gunner Sollie, Thore Sudbøe.

Cop. 19/1-1806.
Uk. Jacob Nerisen med Pigen Margith Joensd. Hosvold.
Caut: Halvor Svervelie, Søren Midbøen.

Cop. 23/2-1806.
Uk. Gunder Svendsen Fischehøel med Pigen Torbiør Gunleksd.
Caut: Lafrants Øvreland, Ole Gaasedahlen.

Cop. 29/3-1806.
Uk. Ole Aadnesen Biaaen med Pigen Asloug Joensd. Qvammen.
Caut: Ole Nordgaarden, Ole Svinum.

Cop. 7/4-1806.
Enkem. Ole Jacobsen Falskerud med Enken Anne Kittilsd. Lien.
Caut: Halvor og Ole Lien.

Cop. 9/4-1806.
Uk. Stenulf Sondresen Hogstuen med Pigen Aase Olsd. Svalestuen.
Caut: Ole Hogstuen, Svend Kittilsen.

Cop. 3/5-1806.
Enkem. Gisle Guttormsen Grasbek med Pigen Margith Sondresd. Ækre.
Caut: Kittil Norbøe, Knud Haatved.

Cop. 16/6-1806.
Uk. Halvor Sondresen Hogstuen med Pigen Birgith Evensd. Sundbøe.
Caut: Guttorm Aase, Tarald Lundeval.

Cop. 19/6-1806.
Uk. Ole Aslachsen Aarhuusmoen med Pigen Gunnild Andresd. Bachene.
Caut: Jens Wenaas, Ouer Knudsen.

Cop. 30/6-1806.
Uk. Neri Knudsen Enderjoe med Pigen Asloug Kittilsd. Midsund.
Caut: Gunder Øvstetved, Sondre Dahle.

Cop. 6/7-1806.
Uk. Kiostolf Knudsen Qvambek med Pigen Ingeborg Knudsd. Aarhuus.
Caut: Egild Manheim, Torsten Rinde.

Cop. 7/7-1806.
Uk. Halvor Torkildsen Skare med Pigen Anne Knudsd. Wasestul.
Caut: Aslach Røetved, Guttorm Aase.

Cop. 22/7-1806.
Enkem. Ole Haraldsen Winkelen med Pigen Birgith Johansd. Spranget.
Caut: Aslach Aarhuusmoen, Jens Lie.

Cop. 25/8-1806.
Enkem. Saave Guttormsen Koren med Pigen Sigri Pedersd. Aasheim.
Caut: Rollef Aasheim, Biørn Groven.

Cop. 6/10-1806.
Uk. Knud Tallachsen Undeberg med Pigen Groe Olsd. Buvigen.
Caut: Ole Lie, Kittil Svendsen Brekaas?

Cop. 20/10-1806.
Enkem. Jaran Tovsen Bosbøen med Pigen Birgith Egildsd. Wallop.
Caut: Nils Moen, Torsten Rinde.

Cop. 20/10-1806.
Uk. Osmund Wetlesen Bougerud med Pigen Kirsti Jaransd. Skorie.
Caut: Anun Skorie, Tosten Berge.

Cop. 23/10-1806.
Uk. Ole Olsen Graver med pigen Guroe Halvorsd. Windahl.
Caut: Svennung Graver, Christian Garvig.

Cop. 23/10-1806.
Uk. Ole Halvorsen Klep? med Pigen Ingeri Olsd. Graver.
Caut: Kittil Graver, Kittil Hagen.

Cop. 29/10-1806.
Uk. Guttorm thorbiørnsen Brekke med Pigen Kari Biørnsd. Brekke.
Caut: Anders Brekke, Halvor Hougen.

Cop. 13/11-1806.
Enkem. Thor Anunsen Hougene med Pigen Anne Kittilsd. Rui.
Caut: Biørn Klongsæth, Halvor Skakevje.

Cop. 8/12-1806.
Enkem. Ole Joensen Langedrag med Pigen Gunloug Biørnsd.
Caut: Ouer Knudsen, Tarald Øvrerland.

Cop. 30/5-1807.
Uk. Tarje Halvorsen Subøe med Pigen Ragnild Olsd. Bleka.
Caut: Halvor Sverveli, Halvor Aarhuus.

Cop. 22/6-1807.
Uk. Tarald Torsen Raastule med Pigen Margith Anunsd. Longvig.
Caut: Svennung Bekhuus, Ole Hogstuen.

Cop. 23/6-1807.
Uk. Ole Iversen Foshøl med Pigen Kirsti Torgrimsd. Reenstul.
Caut: Kittil Øvreland, Ole Brouten.

Cop. 2/7-1807.
Uk. Ole Joensen Barstad med Pigen Ingeborg Rollefsd. Aasheim.
Caut: Biørn Groven, Ole Aakre.

Cop. 5/7-1807.
Uk. Aslach Egildsen Wollop med Pigen Anne Halvorsd. Sælestad.
Caut: Ole Norbøe, Torsten Rinde.

Cop. 5/7-1807.
Uk. Tarje Olsen Bøle med Pigen Anne Knudsd. Rinde.
Caut: Even Skorie, Harald Smedahl.

Cop. 29/7-1807.
Uk., Gevorben Soldat, Tarje Jacobsen Brendemoe med Pigen Asloug Halvorsd. Dahlene.
Caut: Ole Garvig, Hans Tollefsen Odden.

Cop. 19/10-1807.
Enkem. Ole Giermundsen Skorieje med Pigen Anloug Halvorsd.
Caut: Torsten Rinde, Johan Zachariasen.

Cop. 10/11-1807.
Uk. Jørgen Gundersen Sanda med Pigen Anne Olsd. Werpe.
Caut: Rollef Wrem, Tallef Werpe.

Cop. 5/12-1807.
Uk. Wetle Halvorsen med Pigen Ingeborg Torkildsd.
Caut: Guttorm Aase, Halvor Torkildsen.

Cop. 8/2-1808.
Uk., Corporal, Ole Svennungsen med Pigen Ingeborg Svendsd. Præstegaarden.
Caut: Jørgen og Even Biørge.

Cop. 1/3-1808.
Uk. Erich Olsen Bruehoug med Pigen Guroe Kiostolfsd. Præstaarhuus.
Caut: Torgrim Reenstul, Ole Hogstuen.

Cop. 14/3-1808.
Uk. Kittil Jensen Wenaas med Enken Gunnild Lafrantsd. Moen.
Caut: Svend Udgaarden, Gunlich Nordgaarden.

Cop. 18/4-1808.
Uk. Gunder Kostolfsen med Pigen Malene Erichsd. Skinderland.
Caut: Ole Windsvold, Ole Guttormsen Nordgaarden.

Cop. 6/6-1808.
Uk. Halvor Rejarsen med Pigen Gunnild Towsd. Dahlen.
Caut: Aslach Røetved, Lars Aasene.

Cop. 7/6-1808.
Uk. Ole Evensen Esqvam med Pigen Hæge Biørnsd. Kaasen.
Caut: Wetle Bougerud, Ole Svinum.

Cop. 17/6-1808.
Uk. Halvor Halvorsen Svartdahl med Pigen Gunnild Towsd. Raastuen.
Caut: Guttorm Aase, Halvor Hogstuen.

Cop. 26/6-1808.
Uk. Torgus Olsen Myrebøen med Pigen Hæge Joensd. Qvammen.
Caut: Tarje Bøle, Ole Biaaen.

Cop. 30/6-1808.
Uk. Raamund Haraldsen Rui med Pigen Kirsti Lafrantsd. Meaas.
Caut: Knud Meaas, Ole Rui.

Cop. 10/7-1808.
Uk. Jacob Olsen Myrebøen med Pigen Gunnild Gundersd. Angre.
Caut: Kiostolf Qvambech, Joen Tios.

Cop. 28/8-1808.
Hr. Mathias Holm, ungkarl med Jomfrue Inger Magdalene Hetting.
Caut: Halvor Lie, Høye Scheye.

Cop. 4/10-1808.
Hr. Hans Henrich Brangstrup med Pigen Karen Pernille Jochumsd.
Caut: Hr. Procurator Brangstrup og Hr. Ulrich Frederich von Cappelen.

Cop. 10/10-1808.
Uk. Torgus Aslachsen Præstegaarden med Pigen Maren Joensd. Klokkerstuen.
Caut: Thor Knudsen Præstegaarden, Halvor Tveten-eje.

Cop. 3/11-1808.
Hr. Christen Dahl og Jomfrue Elen Pladt.
Caut: Hr. Juell og Hr. Brangstrup.

Cop. 7/12-1808.
Uk. Svend Kittilsen Toesand med Pigen Gunnild Anunsd. Lindeklev.
Caut: Christian Garvig, Thor Udgaard.

Cop. 30/12-1808.
Enkem. Svennung Rollefsen Bachen med Pigen Margith Evensd.
Caut: Aslach Meaas, Kittil Heljesen.

Cop. 3/1-1809.
Uk. Halvor Olsen Svalestuen med Aasne Sondresd. Hogstuen.
Caut: Tarald Raastuen, Halvor Hogstuen.

Cop. 4/1-1809.
Uk. Gunner Olsen Lie med Aaste Jørgensd. fra Wraadahl.
Caut: Hans Tveten, Thor Præstegaarden.

Cop. 24/3-1809.
Enkem. Thor Haraldsen Graver med Pigen Groe Biørnsd. Øvreland.
Caut: Ole Garvig, Lafrants Graver.

Cop. 5/6-1809.
Uk. Joen Knudsen Hognedahlen med Enken Gunnild Stenulfsd. Nordskoug.
Caut: Gunlech Dahle, Halvor Hogstuen.

Cop. 14/6-1809.
Enkem. Knud Olsen Braaten med Pigen Asloug Olsd. Kaasen.
Caut: Jørgen Aasheim, Svend Udgaarden.

Cop. 19/6-1809.
Uk. Søren Olsen Svartdahl med Pigen Gunnild Olsd. Lien.
Caut: Ole Svartdahl., Ole Aakre.

Cop. 3/7-1809.
Uk. Thor Sondresen Hogstuen med Pigen Kirsti Evensd. Sundbøe.
Caut: Halvor Hogstuen, Gunlech Dahle.

Cop. 10/7-1809.
Enkem. Saamund Olsen Heggenæs med Pigen Helje Kittilsd. Næs.
Caut: Aslach Kalddahl, Gunder Fischol.

Cop. 26/7-1809.
Uk., Soldat, Halvor Olsen Kaasen med Pigen Ingri Gunlechsd. Kiøta.
Caut: Egild Manheim, Knud Braaten.

Cop. 25/9-1809.
Uk. Tarje Olsen Lie med Pigen Gunnild Hansd. Tveten.
Caut: Torgrim Reenstul, Erich Brohoug.

Cop. 16/10-1809.
Uk. Torsten Egildsen Bachen med Pigen Else Olsd. Bachen.
Caut: Ole Norbøe, Osmund Jarans. Skorie.

Cop. 14/11-1809.
Uk. Tow Gislesen Kodde med Pigen Kari Biørgufsd. Haatved af Hvidesøe (Kviteseid).
Caut: Ole Rui, Lafrants Haatved.

Cop. 16/11-1809.
Uk. Joen Salvesen Halden med Pigen Anne Svendsd. Svartufs.
Caut: Lafrants Øvreland, Anders Schierve.

Cop. 5/1-1810.
Uk. Ole Gundersen med Pigen Guroe Andresd. Nordgaarden. Caut: Gunlech Nordgaarden, Knud Meaas.

Cop. 5/1-1810.
Uk. Halvor Heljesen Napestaa med Pigen Ølie Evensd. Wanskaret.
Caut: Christian Garvig, Helje Haslevig.

Cop. 20/4-1810.
Enkem. Halvor Halvorsen Brecheeie med Enken Anne Johansd.
Caut: Ole og Andres Breche.

Cop. 23/4-1810.
Uk. Tallef Biørnsen Kaasen med Pigen Sigri Kohansd.
Caut: Høye Scheye, Tarald Raastuen.

Cop. 13/6-1810.
Enkem. Kittil Aslachsen Oudeberg med Enken Svanoug Oufensd. af Bøe.
Caut: Stener Wefald, Saamund Strand.

Cop. 13/6-1810.
Thor Gunnersen Sannæs med Kgl. Bevilling avskildt fra Asloug Towsd. Sønstetved.
Copuleret med Pigen Ingri Anunsd. Lindeklew.
Caut: Ole Garvig, Hans Oreflaaten.

Cop. 24/6-1810.
Uk. Helje Olsen Qvistul med Pigen Hæge Leufsd. Wastved.
Caut: Ole Kleven, Lafrants Dyrland.

Cop. 29/6-1810.
Uk. Høje Stenersen Meklerstue (Myklestue) med Pigen Anne Amundsdatter Lønvik.
Caut: Tarald Raastuen, Guttorm Aase.

Cop. 7/7-1810.
Uk. Knud Johnsen Wammen med Pigen Margit Evensdatter Kostved.
Caut: Torjus Gibbøen, Torjus Myrebøen.

Cop. 7/7-1810.
Uk. Osmund Kittilsen Norbøe med Pigen Sigrid Osmundsdatter Sydgaarden.
Caut: Ole og Kittil Norbøe.

Cop. 8/7-1810.
Uk. Osmund Wetlesen Dale med Pigen Asloug Knudsdatter Minnesjord.
Caut: Osmund Skori, Helje Minnesjord.

Cop. 8/7-1810.
Uk. Kittil Olsen Dale med Pigen Kari Haraldsdatter Sververlie.
Caut: Gunleich og Ole Dale.

Cop. 3/8-1810.
Uk. Aslach Laurantsen med Pigen Anne Knudsd. Meaas.
Caut: Ole Rue og Halvor Lofsgaarden.

Cop. 3/11-1810.
Uk. Ole Halvorsen Sellestad med Pigen Aasne Evensdatter Skori.
Caut: Tosten Rinde, Svennung Bechhuus.

Cop. 5/11-1810.
Enkem. Østen Asbiørnsen Fø....? med Pigen Guro Lafrantsdatter Meaas.
Caut: Salve Halden, Aslach Meaas.

Cop. 11/12-1810.
Uk. Niels Sondresen Dale med Pigen Torbiør Kittilsd. Gravelie.
Caut: Christian Garvig, Ellef Næten.

Cop. 14/12-1810.
Uk. Ole Knudsen Aarhuus med Pigen Anne Haraldsdatter Glosmot.
Caut: Svend Udgaarden, Lafrants Grave.

Cop. 15/12-1810.
Uk. Ole Halvorsen Brække med Pigen Anne Østensdatter Gaasedal.
Caut: Stener Weefald, Tallef Werpe.

Cop. 15/2-1811.
Uk. Ole Halvorsen Hovstøe med Pigen Ragnild Gregarsdatter Skakevje.
Caut: Stener og Gunleik Weefald.

Cop. 30/3-1811.
Enkem. Tarjer Tarkildsen Skaret med Enken Guro Giermundsdatter Aasen.
Caut: Halvor Wetterhuus, Ole Skararue.

Cop. 18/6-1811.
Uk. Kittil Kittilsen Gravelie med Pigen Tone Tallefsdatter Garvig.
Caut: Lafrants Øveland, Knud Aatved.

Cop. 19/6-1811.
Uk. Ole Torgrimsen Renstul med Pigen Tore Tallefsd. Svingelie.
Caut: Thor Præstegaarden, Kittil Dale.

Cop. 22/6-1811.
Uk. Helje Knudsen Minnesjord med Pigen Margit Gunlechsdatter Rue.
Caut: Jørgen Bierge, Helje Myklestuen.

Cop. 23/6-1811.
Uk. Halvor Kittilsen Svartdal med Pigen Gunild Niculsdatter Sydgaarden.
Caut: Kittil Nordbøe, Osmund Sydgaarden.

Cop. 23/6-1811.
Uk. Ole Olsen Øverbøe med Pigen Gunild Wetlesdatter Weehuus.
Caut: Tarje Winsvold, Aslach Øverbøe.

Cop. 23/6-1811.
Uk. Helje Olsen Brothuus med Enken Guri Olsdatter Rue.
Caut: Biørn og Knud Rue.

Cop. 25/6-1811.
Uk. Hans Gunnarsen Weefald med Pigen Ædel Kittilsd. Garvig.
Caut: Knud Windal, Gunlech Wefald.

Cop. 6/7-1811.
Uk. John Olsen Skori med Pigen Ragnild Gunnarsdatter Solli.
Caut: Tosten Rinde, Osmund Rynjom.

Cop. 6/7-1811.
Uk. Aslach Knudsen Wallop med Pigen Anne Gunnarsdatter Groven.
Caut: Harald og Aslach Sællestad.

Cop. 6/7-1811.
Johannes Knudsen "Hyttedal"? med Pigen Ingeborg Olsd. Nordbøe.
Caut: Ole og Knud Hombræk.

Cop. 7/7-1811.
Uk. Ole Leiufsen Wastved med Pigen Ingeborg Sondresd. Ækre.
Caut: Ole Kleven, Helje Qvistul.

Cop. 7/7-1811.
Uk. Gunlech Guttormsen Bringen med Pigen Ingeborg Tostensd. Bringen.
Caut: Svennung Bekhuus, Ole Bringen.

Cop. 7/7-1811.
Uk. Ole Wetlesen Dale med Pigen Ingeborg Evensd. Korsveyen.
Caut: Helje Minnesjord, Andres Aasene.

Cop. 10/7-1811.
Uk. Ole Jensen Weenaas med Pigen Margit Thorsd. Kaasene.
Caut: Svend Udgaarden, Knud Meaas.

Cop. 12/7-1811.
Uk. Gunlech Tarkildsen Sundbøe med Pigen Margit Larsdatter Blengsdalen.
Caut: Helje og Tarkild Sundbøe.

Cop. 12/7-1811.
Uk. Guttorm Olsen Lien med Pigen Ingeborg Evensd. Bakmoen.
Caut: Gregar Lien, Ole Svartdal.

Cop. 4/8-1811.
Enkem. Svend Svennungsen Groven med Enken Kirsti Evensd. Næs.
Caut: Ole Aashejm og Guttorm Næs.

Cop. 12/9-1811.
Uk. Tov Johnsen Klokkerstuen med Pigen Ingeborg Aslachsd. Østgaard.
Caut: Torjus Havstul, Halvor Bakken.

Cop. 30/9-1811.
Uk. Thore Tovsen Strand med Pigen Asger Heljesd. Hasselvig.
Caut: Jørgen Biørge, Tov Svendsen.

Cop. 20/10-1811.
Uk. Osmund Thorsen Bosbøen med Pigen Liv Olsd. Rynjom.
Caut: Tosten Rinde, Jaran Bosbøen.

Cop. 30/10-1811.
Uk. Halvor Jørgensen Oppebøen med Pigen Margit Tovsd. Kivle.
Caut: Ole Rue, Svend Udgaarden.

Cop. 4/11-1811.
Enkem. Erich Olsen Bruhouk? med Pigen Anne Gregarsd. Ejilsaas.
Caut: Halvor Hogstuen, Guttorm Aase.

Cop. 4/11-1811.
Enkem. John Rejarsen Aasene med Pigen Anne Gunnarsd. Lomskiøn?
Caut: Lars og Anders Aasen.

Cop. 4/11-1811.
Uk. John Hansen Hogstul med Pigen Margit Knudsd. Wassestul.
Caut: Ole Bleka, Halvor Svartdal.

Cop. 25/11-1811.
Enkem. Ole Svennungsen med Pigen Kari Gundersd. Sanda.
Caut: Svend Udgaarden, Thor (Tov?) Præstegaarden.

Cop. 27/11-1811.
Uk. Even Olsen Østgaarden med Pigen Hillebor Jørgensd. Aasheim.
Caut: Ole Aasheim, Anders Sælnæs.

Cop. 2/12-1811.
Enkem. Jon Salvesen Halden med Pigen Ingeri Gunlechsd. ..aatejord?
Caut: Christian Garvig, Lafrants Øveland.

Cop. 4/12-1811.
Uk. Ole Kittilsen Gravelie med Pigen Aslaug Sondresd. Dahle.
Caut: Kittil og Lafrants Øveland.

Cop. 5/12-1811.
Johannes Jacobsen Brendemoen med Pigen Kjersti Knudsd. Buvigen.
Caut: Christian Garvig, Andreas Telnæs.

Cop. 12/12-1811.
Uk. Knud Halvorsen Huusaas med Pigen Aslaug Halvorsd. Trangkleev.
Caut: Christian Øveland, Jon Haugen.

Cop. 27/12-1811.
Uk. Gunlech Bjørnsen med Pigen Ragnild Sondresd.
Caut: Ole Evensen, Torkild Kaasen.

Cop. 5/1-1812.
Uk. Ole Nielsen Ose (Aase?) med Pigen Gurro Torsd. Bjørge.
Caut: Jørgen Christophersen, Tore Bjørge.

Cop. 29/1-1812.
Enkem. Aslak Svendsen med Enken Aase Heljesd. Tussejuv.
Caut: Leif Lomodden, Jørgen Jensen Grave.

Cop. 18/3-1812.
Uk. Tov Tovsen Kivle med Pigen Astri Torsd. Præstegaarden.
Caut: Halvor Oppebøen, Ole Reinstul.

Cop. 23/3-1812.
Enkem. Anders Andresen med Enken Kari Olsd.
Caut: Gunder Brekke, Aslak Rønningen.

Cop. 19/5-1812.
Uk. Sondre Svenungsen Svartufs med Enken Kari Tovsd.
Caut: Even Aasheim, Jon Haugen.

Cop. 17/6-1812.
Uk. Jon Kjostolfsen Koren med Pigen Aaste Stenersd.
Caut: Halvor Oppebøen, Jørgen Jensen Graver.

Cop. 21/6-1812.
Enkem. Neri Jonsen Barstad med Pigen Signe Rollefsd. Aasheim.
Caut: Ole Svartdahl, Halvor Hagsvold.

Cop. 21/6-1812.
Uk. Ole Gundersen Lamkjøn med Pigen Margit Halvorsd. "Dovesdon"?
Caut: Guttorm Aase, Even Olsen Aase.

Cop. 21/6-1812.
Uk. Aamund Aadnesen Bjaaen med Pigen Liw Persd. Lien.
Caut: Knud Qvammen, Thore Subøe.

Cop. 21/6-1812.
Uk., Smed Helje Olsen Akland med Pigen Johanne Sigursd. Staale.
Caut: Osmund Rynjom, Ole Svingum.

Cop. 22/6-1812.
Hjemme i Huset efter Kgl. Bevilling.
Uk. Helje Kittilsen Øveland med Pigen Groe Evensd. Sundbøe.
Caut: Ole Rui, Halvor Haugstuen.

Cop. 4/7-1812.
Uk. Tow Jonsen Barstad med Enken Birgith Evensd. Aase.
Caut: Guttorm Aase, Anders Aasene.

Cop. 4/7-1812.
Uk. Tarbjørn Guttormsen Nordgaarden med Enken Aslaug Jonsd. Qvammen v/ Bjaaland.
Caut: Ole Nordgaarden, Knud Qvammen.

Cop. 5/7-1812.
Uk. Knud Bjørnsen Rui med Pigen Else Olsd. Rinde.
Caut: Knud Rui, Tosten Wetlesen Rinden.

Cop. 20/7-1812.
Uk. Jørgen Svendsen Udgaarden med Pigen Ane Torsd. Lie.
Caut: Gunleik Nordgaarden, Halvor Oppebøen.

Cop. 29/7-1812.
Enkem. Kittil Nielsen Huuse med Pigen Gunild Heljesd.
Caut: Leif Lomodden, Svend Sørensen.

Cop. 18/10-1812.
Uk. Sveinung Bjørnsen Rui med Pigen Ingebor Halvorsd. Groven.
Caut: Knud Rui, Osmund Rynjom.

Cop. 12/11-1812.
Uk. Svend Olsen Bjørndahl med Pigen Ane Kittilsd. Brække.
Caut: Ole Gundersen, Ole Halvorsen Brække.

Cop. 7/12-1812.
Uk. Tor Halvorsen Haalsgaard med Pigen Birgith Stenersd. Øveland af Hvidesøe (Kviteseid).
Caut: Kittil Øveland, Ole Gaasedalen.

Cop. 10/12-1812.
Uk. Endre Knudsen Buvigen med Pigen Torbjør Aanundsd. Lindekleiv.
Caut: Lafrants og Kittil Øverland.

Cop. 11/12-1812.
Uk. Aslak Olsen Oppebøen med Pigen Ædel Jørgensdatter Oppebøen.
Caut: Svend Halvorsen, Jørgen Svendsen Udgaarden.

Cop. 2/2-1813.
Uk. Ole Heljesen Hasleviig med Enken Eigelew Knudsd. Garvig.
Caut: Lafrants og Kittil Øverland.

Cop. i Fladahl 8/2-1813.
Enkem. Christian Halvorsen Dahlen af Hjerdahl (Hjartdal) med Pigen Ingeri Olsd. Bleka.
Caut: Søren Hoveland og Harald Bøe af Hjerdahl.

Cop. i Fladahl 8/2-1813.
Uk. Jacob Olsen Lien med Pigen Kjersti Johansd. Haugen.
Caut: Kittil Nattedahl, Tallef Kaasen.

Cop. i Fladahl 8/2-1813.
Uk. Halvor Olsen Siaaberg med Pigen Hæge Tarkildsd. Kaasen.
Caut: Sveinung Bekhuus, Ole Bringen.

Cop. 8/4-1813.
Enkem. Ole Igildsen Svartufs med Enken Ane Torkildsd. Svartufs.
Caut: Jon og Tallef Klokkerstuen.

Cop. i Fladahl 19/4-1813.
Uk. Neri Rejarsen Luten med Pigen Rannei Tarbjørnsd. Dyrland
Caut: Halvor og Ole Svartdahl.

Cop. 19/4-1813.
Uk. Zacharias Olsen Wasbek med Pigen Birgith Knudsd. Hagedahlen.
Caut: Osmund Nordbøe og Ole Bringen.

Cop. 2/5-1813.
Uk. Ole Gunleksen Aasen med Pigen Hæge Rejarsd.
Caut: Lars og Tov Aasen.

Cop. 7/6-1813.
Uk. Ole Evensen Bakkemoen med Pigen Kjersti Gregarsd. Lien.
Caut: Ole Halvorsen Aakre, Ole Lien.

Cop. 7/6-1813.
Uk. Knud Gundersen Aase med Pigen Gurri Olsd. Braathuus?
Caut: Guttorm og Tov Aase.

Cop. 8/6-1813.
Uk. Tallef Tarbjørnsen Dyrland med Pigen Ingebor Halvorsd. Vetterhuus.
Caut: Ole Nargrav, Lafrants Dyrland.

Cop. 10/6-1813.
Enkem. Halvor Olsen Solie med Pigen Gunild Evensd. Løvnæs.
Caut: Thor og Saamund Heggenæs.

Cop. 19/6-1813.
Uk. Halvor Knudsen Minnesjord med Pigen Ane Sørensd. Minnesjord.
Caut: Helje Nattedahl, Høye Øverland.

Cop. 19/6-1813.
Uk. Halvor Nielsen Midbøen med Pigen Kjerstie Evensd. Bakkemoen.
Caut: Gregar Lien, Ole Bakkemoen.

Cop. 11/7-1813.
Uk. Osmund Olsen Vallop med Pigen Tone Olsd. Sæstad?
Caut: Even Skori, Harald Qvambek.

Cop. 11/7-1813.
Uk. Kittil Kjøstolfsen med Pigen Elen Osmundsd. Sugaarden.
Caut: Ole Bakken, Svenung Sugaarden.

Cop. 28/7-1813.
Uk. Tarbjørn Vetlesen Baugerud med Pigen Ane Jaransd. Rynjom.
Caut: Osmund Rynjom, Osmund Kirkemoen.

Cop. 27/7-1813.
Uk. Christian Jørgensen Bakken med Pigen Askjer Evensd. Groven.
Caut: Guttorm Næs, Knud Meaas.

Cop. 16/10-1813.
Uk. Aadne Knudsen Qvambek med Pigen Hæge Evensd. Aamodt.
Caut: Halvor Aamodt, Aslak Selstad.

Cop. 16/10-1813.
Uk. Ole Jarandsen Qvammen med Pigen Birgith Aadnesd. Bjaaen.
Caut: Knud Qvammen, Jaran Bosbøen.

Cop. 16/10-1813.
Enkem. Ole Taraldsen med Pigen Hæge Haraldsd. Øvrebøe.
Caut: Tosten Rinden, Aslak Øvrebøe.

Cop. 23/11-1813.
Enkem. Halvor Jermundsen Berland(?) med Pigen Gunild Svendsd. Fiskhøl.
Caut: Lafrants Øverland, Gunder Fiskhøl.

Cop. 29/11-1813.
Uk. Knud Torsen Lie med Pigen Jorand Evensd. Groven.
Caut: Jørgen Svendsen Udgaarden, Igild Maaheim.

Cop. 30/12-1813.
Uk. Ole Ephraimsen med Pigen Tone Olsd. Fladhuus.
Caut: Jørgen Halvorsen Oppebøen, Jørgen Udgaarden.

Cop. 26/2-1814.
Uk. Vetle Olsen Sugaarden med Enken Rannaa Eriksd. Vasbak.
Caut: Tarje Vindsvald, Ole Bringen.

Cop. 4/4-1814.
Enkem. Ole Tovsen Hegna med Pigen Gunild Gjermundsd. Bringen.
Caut: Stener Vefald, Ole Brække.

Cop. 1/6-1814.
Uk. "Hage"? Evensen Lie med Pigen Margith Bjørnsd. Juve.
Caut: Jørgen Svendsen Udgaarden, Halvor Oppebøen.

Cop. 25/6-1814.
Enkem. Gunleik Gundersen Vefald med Pigen Dordi Gundersd. Brække.
Caut: Andreas Brække, Harald Kittilsen Vefald.

Cop. 1/7-1814.
Uk. Knud Jørgensen Bakken med Pigen Jorand Guttormsd. Næs.
Caut: Halvor Oppebøen,  Christian Kasland.

Cop. 6/7-1814.
Enkem. Ole Nielsen med Enken Gunild Gundersd. Heibøe.
Caut: Kittil Nielsen, Aslak Svendsen.

Cop. 26/7-1814.
Uk. Kittil Torsen med Pigen Ragnild Olsd. Langvenden.
Caut: Halvor Oppebøe, Ole Klongsæth.

Cop. 25/9-1814.
Uk. Rollef Kittilsen Kleven af Bøe pr.gj. med Pigen Ragnild Christiansd. Moen.
Caut: Svennung Grave, Ellef Olsen Faarbjerg.

Cop. 14/10-1814.
Uk. Hans Hansen Vaale med Pigen Ane Wetlesd. Baugerud.
Caut: Ole Svinum, Tarbjørn Baugerud.

Cop. 29/10-1814.
Uk. Ole Rejarsen med Pigen Kari Johansd. Korsveyen.
Caut: Helge Nattedahl, Ole Haugstulen.

Cop. 10/11-1814.
Uk. Anders Halstensen med Pigen Margith Olsd. Kaasen.
Caut: Igild Manheim, Rasmus Halsteensen.

Cop. 27/11-1814.
Uk. Sondre Evensen Skararne med Pigen Gunild Hansd. Aasflaaten.
Caut: Even Olsen Dahlen, Ole Evensen Hagabræk.

Cop. 1/12-1814.
Enkem. Jon Tallefsen Klokkerstuen med Enken Ane Torvildsdatter
Caut: Guttorm Næss, Leif Lomodden.

Cop. 5/12-1814.
Uk. Iver Knudsen Arendahl med Pigen Aasil Hansd.
Caut: Halvor Oppebøen, Guttorm Næs.

Cop. 13/12-1814.
Uk. Jacob Evensen Vandskaret med Pigen Liw Knudsd. Arendahl.
Caut: Tallef Jonsen Groven, Halvor Nappestaae.

Cop. 26/12-1814.
Enkem. Joen Gunnersen Aasen med Enken Margith Evensd.
Caut: Gregar Lien, Jacob Skare.

Cop. 29/12-1814.
Uk. Jørgen Halvorsen Haugene med Pigen Astri Tovsd. Kaasen.
Caut: Kittil Jensen Venaas, Tov Tovsen Kivle.


© Gard Strøm - post@gamlegjerpen.no