ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kirkebøker for Skien

Gjerpensfolk gift i Skien 1842-1910

Vielser der en av de viede eller forloverne er fra Gjerpen.

Transkribert av G.S., Gjerpen på 1990-tallet.

Oppdatert 08.11.2023.


Søk på denne siden: Hold nede [CONTROL] og trykk [F].

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, men deler gjerne med andre interesserte Jeg leser ikke korrektur, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.

Noen forkortelser:
F: = Fader = Far
Fhv. = Forhenværende
Gj. = Gjerpen
Sk. = Skien
uk. = ungkarl = ungkar4/12-1842
Lars Andersen, uk. fra Gjerpen Sogn 27 ½.
Pigen Maren Larsd., 29 aar.
Forlovere: Anders Pettersen Gulseth og Hans Olsen Malfeldt?


10/10-1842
Peder O. Holm, enkem., Snedkermester fra Gjerpen, 41.
Anne Sophie Andersdatter, pige fra Moss, 34.
Forlovere: Peder Berg, Iver Andersen.

18/12-1842
Godtfried Severin Barclay, uk., Styrmnd. fra Osebakken, 29 ½ aar.
Karen Kirstine Moe, pige, 23.
Forlovere: Christen Gundersen, Ingebret Andersen.

17/1-1843
Hans Thomas Houen, enkem., Kjøbmand, 31.
Dorthea Kirstine Blom, jfru, 28.
Forlovere: Christian Carl Eberhardt og Christopher Bradsbergkleven Paus.

18/4-1843
Johannes Kjær, enkem., Vagtmester, 39.
Maren Jansdatter, pige, 21.
Forlovere: J. Andersen.

30/4-1843
Niels Torgersen, uk., Matros, 23 ½ aar.
Sophie Jacobsdatter Schwan, pige, 22.
Forlovere: Søren Larsen Ballestad og Sivert Larsen.

24/11-1843
Christopher Jensen Gran af Bratsbergklev, uk., Matros, 27.
Gurine Olsdatter, pige, 24.
Forlovere: Thomas Andersen og Jacob Eriksen.

3/12-1843
Poul Pedersen af Skien, uk., Matros, 24.
Petronelle Marie Hansdatter, pige, 29.
Forlovere: Hans Falkum og Tobias Pedersen.

3/12-1843
Andreas Arnesen Skresholt af Skien, uk., Søfarende, 25.
Hedevig Sophie Christophersdatter, pige, 29.
Forlovere: Ingebret Pedersen og Ole Olsen Grinie.

2/1-1844
Hans Christopher Hansen, uk., Fragtemand fra Solum, 24.
Dorthea Hansdatter, pige af Skien, 20.
Forlovere: Hans Falkum, Hans Hansen.

21/4-1844
Lars Rasmussen af Skien, uk., Farvermester, 37.
Gurine Isaksdatter, pige fra Gjerpen, 31. (Far: Isak Sørensen).
Forlovere: Rasmus Halvorsen og Farver Ole Thronsen.

19/5-1844
Engebrect Andersen, uk., Arbeidsm., 28.
Anne Dorthea Olsdatter, pige fra Gjerpen, 25.
Forlovere: Lars Halvorsen Aas, Christopher Andersen Venstøb.

9/6-1844
Ole Trondsen Frogner, Farvermester fra Gjerpen, 39.
(Legg merke til at presten skriver hans navn annerledes bare to vielser tidligere.)
Gunhild Kirstine Nielsdatter, pige fra Skien, 31.
Forlovere: Skolelærer C. Eriksen, og Saugmester Ole Nielsen.

16/7-1844
Carl Emil Gøtzsche, uk., Apotheker fra Hønefossen, 30.
Egertha Hansine Bagger af Gjerpen, jomfru, 30.
Forlovere: Herman Bagger og H. Arentz.

9/8-1844
Paulus Marthinius Holm, Skipperborger af Skien, 33.
Gunnild Marie Hansen, jomfru af Skien, 29.
Forlovere: Pastor Monrad og Skolelærer Eriksen.

3/11-1844
Christen Andersen, enkem., Arbeider i Skien, 42 ½ aar.
Marie Isaachsdatter fra Gjerpen, pige, 44.
Forlovere: Henrik Torstensen, Herman Hansen.

12/11-1844
Christian Hansen, uk., Tømmermand fra Gjerpen, 24.
Ingeborg Pedersdatter fra Holden, pige, 21.
Forlovere: Knud Torkildsen og Lucas Thorsen.

10/12-1844
Knud Guttormsen, uk., oldermand af Gjerpen, 29.
Caroline Asbjørnsen, pige af Skien, 22.
Forlovere: O. Asbjørnsen, Joh. Nielsen.

27/12-1844
Ole Brynildsen af Solum, uk., Snedker, 27.
Inger Marie Eriksdatter fra Gjerpen, pige, 29.
Forlovere: Daniel Lillefjære, Petter Monrad.

2/2-1845
Christopher Andersen, uk., Arbeidsmand, 26.
Kirsten Ellevsdatter, pige, 25.
Forlovere: Lars Halvorsen Aas, Engebret Andersen.

17/6-1845
Andreas Wathner Bomhoff, uk., Skibsfører fra Gjerpen, 39.
Dorthea Sophie Bomhoff fra Skien, jomfru, 29.
Forlovere: Snedker T. Wathner, Kjøbmnd. Ch. Bradsbergkleven Paus.
Forrettet: "Paa Grinie i Gjerpen ifølge Kongl. Bevilling af 13. juni 1845."

13/7-1845
Hendrik Torstensen Semb fra Gjerpen, enkem., 36.
Ingeborg Hansdatter, pige i Skien, 21.
Forlovere: Rasmus Pedersen og Peder Olsen Arbeidsmand.

24/10-1845
Peder Nielsen, uk., Arbeidsmand fra Gjerpen, 24.
Aslaug Olsdatter fra Holden, pige, 22 ½ aar.
Forlovere: Christopher Andersen og Jacob Andersen.

16/11-1845
Anders Ellevsen fra Gjerpen, uk., Skomager, 25.
Karen Kirstine Vebjørnsdatter Gulseth, pige, 28.
Forlovere: Christian Christensen og Halvor Nielsen Aarhuus.

14/12-1845
Hans Nielsen fra Gjerpen, uk., Søfarende, 22.
Kirsten Marie Andersdatter fra Gjerpen, pige, 22.
Forlovere: Peder Johnsen og Hans Tollevsen.

28/12-1845
Sivert Knudsen fra Fossum, uk., arbeider i Skien, 44.
Marthe Larsdatter fra Holden, pige, 46.
Forlovere: Sadelmager F. Pedersen, Skien og Arbeider Hans Jørgen Olsen.

11/1-1846
Christian Christensen, enkem., Kirketjener, født ved Fossum, 39.
Maren Olsdatter født i Fredriksværn, pige, 40 aar.
Forlovere: Vænen Lars Andersen og Flaademand Simon Christensen.

22/3-1846
Jacob Andersen,uk., Arbeider, født paa Osebakken, 24 aar.
Inger Halvorsdatter, fra Holden, pige, 27.
Forlovere: Vægter Sondre Gundersen Løberg og arb. Erik Halvorsen.

26/4-1846
Tollef Amundsen, uk., Skomager, f. i Solum, 24.
Hella Pedersdatter, pige, f. i Gjerpen sogn, 26.
Forlovere: Arbeider Lars Auensen af Gjerpen og Arbeider Anund Brynildsen i Gjerpen.

24/5-1846
Niels Christophersen, uk., arb., f. ved Fossum, 25.
Maren Solvesdatter, pige, 29.
Forlovere: Snedker Mathias Solvesen, Arbeidsm. Christopher Aslaksen.

11/10-1846
Niels Pedersen, uk., Tømmermand af Gjerpen, 24. F: Tømmermand Peder Pedersen af Gjerpen.
Berthe Gurine Olsdatter, pige af Skien, 27. F: Arbeider Ole Sigurdsen af Solum.
Forlovere: Snedkersvend Andreas Jensen af Gjerpen og Muresvend Jørgen Pedersen af Holden.

3/1-1847
Erik Asbjørnsen, uk., Saugmester i Sk., f. i Solum, 28. F: Asbjørn Jacobsen.
Karen Pedersdatter, pige fra Gj., 23. F: Peder Jensen.
Forlovere: Niels Nielsen, Ole Reinholdt. Begge af Skien.

21/5-1847
Thor Johanes Larsen, uk., Matros af Skien, 26. F: Søfarende Lars Thorsen i Skien.
Andrea Isaksdatter af Skien, f. i Gjerpen, 31. F: Arbeider Isak Sørensen i Gjerpen.
Forlovere: Snedker Ole Reinholdt og Søfarende Ole Hansen.Begge af Skien.

30/5-1847
Theodor Severin Knudsen, uk., bagersvend fra Moss, 27.
F: Høker Knud Gulliksen i Moss.
Berthe Kirstine Nielsdatter af Sk. fra Osebakken, f. i Gj., 27.
F: Arbeider Niels Hansen.
Forlovere: Garversvend Hans Christian Christophersen af Sk.
og Sadelmager svend Peder Eliassen Wattenberg af Gj.

8/8-1847
Jens Ulrik Christophersen fra Skien, uk., arb., 36. F: Christopher Levorsen.
Gurine Nirisdatter, pige fra Gj., 28. F: Niri Knudsen.
Forlovere: Hans Laurits Levorsen af Sk. og Anders Isaksen af Gj.

13/10-1847
Johannes Hansen, uk., Matros, fra Sk., 24. F: Hans Johannesen.
Laurentze Andrea Gundersdatter, pige fra Gj., 27. F: Gunder Andersen.
Forlovere: Niels Hansen, Lars Nielsen af Gj.

14/11-1847
Christian Pedersen, uk., Bjælkehugger i Sk., 26. F: Peder Christensen.
Andrea Larsdatter, pige, fra Bratsbergkleven, 30. Far Lars Eliasen.
Forlovere: Elias Larsen af Gj. og Rasmus Pedersen af Sk.

25/4-1848
Gunder Knudsen Eltvedt, uk., Smed, f. i Solum, oph. i Laurvig, 36. F: Knud Børgersen.
Karen Kirstine Isaksdatter, pige fra Gj., 38. F: Isak Sørensen.
Forlovere: Arne Isaksen af Sk. og Anund Brynjulfsen af Brækkejordet.

21/5-1848
Niels Pedersen, enkem., Tømmermand fra Gj., 26. F: Peder Pedersen.
Maren Mathea Larsdatter Grimholt, pige fra Solum, 24 ½. F: Lars Mathiasen.
Forlovere: Andreas Jensen af Gj., Ole Andersen af Sk.

30/7-1848
Erik Adolpf Thronsen, uk., Snedker fra Gj., 23. F: Erik Thronsen.
Christiane Engebrethsdatter, pige fra Gj., 26. F: Engebreth Sørensen.
Forlovere: Aslak Pedersen og Engebreth Engebrethsen. Begge af Gj.

17/9-1848
Ole Hansen, uk., arb., f. i Gj., oph. i Sk., 23. F: Hans Christensen.
Anne Dorthea Rasmusdatter, pige fra Gj., 28. F: Rasmus Pedersen.
Forlovere: Skredd. C. Johnsen og John Helgesen Brandt. Begge af Sk.

15/12-1848
Johannes Jørgensen, uk., arb., fra Sk., 29. F: Jørgen Bæruldsen.
Anne Sørine Nielsdatter, pige fra Gj., 22. F: Niels Haslesen.
Forlovere: Fredrik Styr og Christopher Andersen.

28/12-1848
Mads Jacobsen, uk., Smedsvend, f. i Gj., oph. i Sk., 29. F: Jacob Larsen.
Gunild Marie Danielsdatter, pige fra Laurdal, 31. F: Daniel Eriksen.
Forlovere: Marthinius Christensen og Lars Jacobsen. Begge af Sk.

4/2-1849
Fredrik Vilhelm Evensen Saaeby, enkem., Guldsmed f. Hallingdal, oph. Sk.
F: Even Olsen.
Karen Jensdatter, pige fra Fossum i Gj., 33. F: Jens Andersen.
Forlovere: Werner Mønnich, Niels Nielsen. Begge af Sk.

18/2-1849
Jørgen Adolph Dahl, enkem., Prokurator, f. i Sillejord, oph. i Gj., 38.
F: Byfogd Christen Dahl.
Johanne Julie Plesner, jfru fra Sk., 37. F: Skibsf. Johan Plesner.
Forlovere: Bankadministrator Christopher Myhre, Kjøbm. Teleph S. Plesner.

27/3-1849
Niels Semb Knudsen, uk., Styrm., f. i Gj., oph. i Sk., 27. F: Knud Nielsen.
Maren Sophie Jacobsdatter, pige fra Sk., 20. F: Jacob Jacobsen.
Forlovere: Jacob Jacobsen, Hans Gundersen. Begge af Sk.

27/3-1849
Anders Halvorsen, uk., Styrm., fra Gj. oph. i Sk., 28 ½. F: Halvor Andersen.
Laurentze Marie Larsdatter, pige fra Sk., 24 ½. F: Lars Halvorsen.
Forlovere: Lars Halvorsen, Rasmus Halvorsen. Begge af Sk.

22/4-1849
Johan Andersen, uk., arb., fra Gj., 32. F: Anders Andersen.
Marthe Olsdatter, pige fra Gj., 29. F: Ole Olsen.
Forlovere: Christian Pedersen og Halvor Jensen. Begge af Sk.

25/5-1849
Andreas Isaksen, uk., Fiskehandler, fra Gj., 30. F: Isak Andersen.
Ellevine Larsdatter, pige fra Sk., 22. F: Lars Thorsen.
Forlovere: Ole Hansen og Ole Jacobsen. Begge af Sk.

28/5-1849
Peder Christopher Christiansen, uk., arb. fra Sk., 22. Far. Christian Fredrik Holm.
Anne Marie Jensdatter, pige fra Gj., 29. F: Jens Christophersen.
Forlovere: Hans Nielsen og John Svendsen. Begge af Sk.

6/11-1849
Lars Christian Jørgensen, uk., Styrm., f. i Gj., oph. i Sk., 26 ¾. F: Jørgen Larsen.
Alberthine Jacobsdatter, pige fra Sk., 24 ¾. F: Jacob Jacobsen.
Forlovere: Knud Guttormsen og Jacob Jacobsen. Begge af Sk.

23/6-1850
Hans Jacob Larsen, uk., arb. fra Gj., 24 aar 11 mnd. F: Lars Hansen.
Marthe Thorsdatter, pige fra Øiestad., 24. F: Thor Pedersen.
Forlovere: Arbeider Isak Andersen og arb. Ole Hansen. Begge af Gj.

30/8-1850
Gerhard van Deurs, enkem., Skibsf. fra Porsgrund, oph. Sk., 35.
F: Enroulleringschef Conrad Christopher van Deurs.
Christine Pauline Paus, jomfru fra Gj., oph. i Sk., 47.
F: Skibsfører Ole Paus.
Forlovere: Toldbetj. S. Andersen, Kjøbm. Georg Hoell. Begge i Sk.

6/9-1850
Jens Peter Larsen, enkem., Flaadem. fra Gj., oph. i Sk., 39. F: Lars Isaksen.
Karen Sivertsdatter, enke, fra Gj., 43. F: Sivert Hansen.
Forlovere: Rasmus Pedersen og Isak Larsen i Skien.

15/11-1850
Ole Torgrimsen, uk., arb. fra Holden, oph. Bratsbergkl., 27.
F: Torgrim Rollofsen.
Elen Christine Henriksdatter, pige fra Bratsbergkl., 31.
F: Henrik Ross.
Forlovere: Toldbetj. Lars Myre af Skien og Nils Jansen af Solum.

28/11-1850
Tollef Halvorsen, uk., Bjelkehugger fra Gj., 24. F: Halvor Tolvsen.
Anne Margrethe Pedersdatter, pige fra Sk., 31. F: Peder Pedersen.
Forlovere: Peder Pedersen af Sk. og Ole Andersen af Gj.

13/12-1850
Ingebreth Sivertsen, uk., Sjauer fra Osebakken, oph. Sk. 30. F: Sivert Nilsen.
Anne Christensdatter, pige fra Helgen, anex til Holden, 51. F: Christen Svendsen.
Forlovere: Bæruld Simonsen af Sk. og Hans Larsen af Gj.

17/12-1850
Aslak Halvorsen, enkem., Seilmager fra Gj., 50. F: Halvor Aslaksen.
Anne Oline Mikkelsdatter, pige fra Porsgrund, 35. F: Mikkel Olsen.
Forlovere: Daniel Pedersen og Christen Halvorsen. Begge af Gj.

19/1-1851
Gunder Clausen, uk., arb. fra Gj., 27. F: Claus Kittilsen.
Karen Marie Jacobsdatter, pige fra Sk., 27. F: Jacob Olsen.
Forlovere: Østen Halvorsen og Elias Larsen. Begge af Gj.

26/1-1851
Lars Johnsen Myra, uk., Tobaksspinder fra Sk., 23 ½. F: John Olsen Myra.
Karen Gurine Larsdatter, pige fra Bratsbergkl., 34. F: Lars Eliasen.
Forlovere: Ole Olsen Myra og Søren Hansen. Begge af Sk.

6/5-1851
John Olsen Sørbøe, uk., farvermester f. i Gj., oph. Sk., 25. Far. Ole Evensen.
Anne Marie Andersdatter, pige fra Gj., 21. F: Anders Andersen.
Forlovere: Ole Nielsen af Sk. og Isak Hansen af Solum.

21/5-1851
Olavus Pedersen, uk., Søfar., f. i Sk. oph. Bratsbergkl., 24 ½. F: Peder Olsen.
Caroline Kirstine Johnsdatter, pige fra Porsgr., 20. F: John Abrahamsen.
Forlovere: Amund Amundsen af Gj. og Isak Larsen i Gjelden.

9/6-1851
Tollef Henriksen, uk., arb. fra Bø prestegjeld, oph. i Gj., 22 ¾. F: Henrik Christophersen.
Nicoline Pedersdatter, pige fra Biri, 24. F: Peder Nilsen.
Forlovere: Johannes Henriksen og Zacharias Andersen. Begge af Gj.

10/6-1851
Christen Martinsen Brække, uk., Bagermester fra Vaale, oph. Sk., 23.
F: Martin Wraalsen.
Dorthe Marie Andersdatter, pige fra Gj., 27 ½. F: Anders Petersen.
Forlovere: Anders Petersen af Gj. og Rasmus Halvorsen af Sk.

20/6-1851
Mathias Clausen, uk., bjelkehugger fra Sk., 32 ½. F: Claus Mathiasen.
Anne Gurine Hansdatter, pige fra Gj., 23. F: Hans Olsen.
Forlovere: Uhrm. Hvarme? og Slagter Peter Hagstrøm. Begge af Sk.

10/8-1851
Nils Christian Christiansen, uk., fahrdreng fra Skien, 24. F: Christian Jensen Sand.
Anne Marie Hansdatter, pige fra Gj., 26. F: Hans Christensen.
Forlovere: Brudgommens fader og Rasmus Pedersen i Skien.

2/11-1851
Jacob Andersen, uk., Matros fra Sk., 25 ½. F: Anders Jacobsen.
Live Johanne Rasmusdatter, pige fra Gj., 26. F: Rasmus Pedersen.
Forlovere: Thomas Andersen og Ole Hansen Vasenden. Begge i Sk.

6/11-1851
Gunder Gundersen, uk., flaadem. fra Sk., 27. F: Gunder Olsen.
Marie Jensdatter, pige fra Bratsbergkl., 26. F: Jens Torstensen.
Forlovere: Jens Torstensen af Gj. og Tobias Christensen af Sk.

9/11-1851
Peder Hansen, uk., flaadem. fra Sk., 27. F: Hans Tobiasen.
Inger Johannesdatter, pige fra Gj., 26. F: Johannes Gundersen.
Forlovere: Johannes Gundersen af Solum og Tobias Hansen af Sk.

13/11-1851
Mads Pedersen, enkem., møllermester fra Bryle sogn, Fyn, oph. Fossum., 43.
F: Peder Hansen.
Henrikke Gurine Offenberg, jomfru fra Skien, 37. F: Henrik Offenberg.
Forlovere: Skibsf. Thomas Offenberg af Sk. og kontorist Børre Børresen af Gj.

31/12-1851
Nils Jacobsen, enkem., sjauer fra Sk. oph. i Gj., 53. F: Jacob Nilsen.
Maren Andersdatter, pige fra (Gjerpen?), 41. F: Anders Nilsen.
Forlovere: Bernt Johnsen af Gj. og Søren Hansen Høen(?) af Sk.

11/1-1852
Tarald Torgersen, uk., matros fra Solum, oph. i Sk., 32. Far Torger Taralsen.
Anne Pernille Andersdatter, pige fra Gj., 34. F: Anders Pedersen.
Forlovere: Hans Hansen og Ole Sørensen. Begge af Sk.

3/2-1852
Tyge Andersen, uk., skibstømmerm. fra Solum, oph. i Sk., 35. F: Anders Anundsen.
Kirsten Knudsdatter, pige fra Gj., 33. F: Knud Johannesen.
Forlovere: Skredder Anders Lund og pedel Iver Fladderud. Begge af Sk.

14/5-1852
Ole Hansen Berg, uk., arb., fra Gj., 23. F: Hans Aslaksen Berg.
Ingeborg Christine Christiansdatter, pige fra Sk., 23. Far. Christian Hansen.
Forlovere: Hans Olsen og Isak Follestad. Begge Sk.

23/5-1852
Andreas Andersen, uk., arb. fra Gj., 30. F: Anders Nilsen Wenstøb.
Anne Gurine Hansdatter, pige fra Gj., 32. F: Hans Jacobsen.
Forlovere: Ingebret Andersen Mela og Halvor Johannesen Mela. Begge af Gj. sogn.

28/5-1852
Peder Pedersen, uk., arb. fra Sk., 28. F: Peder Pedersen.
Maren Larine Hansdatter, pige fra Bratsbergkl., 29. F: Hans Larsen.
Forlovere: Torsten Torstensen af Skien og Tollef Halvorsen af Gj.

25/7-1852
Hans Andreas Hansen, uk., dagarb., fra Bratsbergkl., oph. i Sk., 24. F: Hans Andersen.
Maren Dorothea Andersdatter, pige fra Bratsbergkl., 32. F: Anders Andersen Bommen.

8/8-1852
Nils Thorsen Striken, uk., skredder fra Holden, oph. Brekkej., 22. F: Thor Halvorsen.
Mariane Magdalene Suhrs, pige fra Gj., 23. F: Asmus Asmusen Suhrs.
Forlovere: Even Johnsen Brekkejordet og Sivert Pedersen Bratsbergkl.

22/8-1852
Lars Halvorsen, uk., dagarb. fra Gj., 23. F: Halvor Jansen.
Aase Gurine Abrahamsdatter, pige fra Solum, 24. F: Abraham Nilsen.
Forlovere: Just Sørensen, Brekkejordet og Isak Andersen Follestad.

5/9-1852
Hans Andreas Nilsen Holt, uk., snedkersvend fra Bratsbergkl., 25. F: Nils Holt.
Maren Kirstine Christiansdatter, pige fra Sk., 24. F: Christian Jensen Sand.
Forlovere: Halvor Halvorsen Bratsbergkl. og Christian Jensen Sand Blegebakken.

9/9-1852
Christian Frederik Haraldsen, enkem., bankassistent fra Gj. oph. i Sk., 47 ½. F: Peder Haraldsen.
Ingeborg Helgesdatter, pige fra Holden, 23 ¾. F: Helge Knudsen Soneklev.
Forlovere: Snedker Nils Nilsen og skredder Peder Hoff. Begge af Skien.

9/11-1852
Daniel Hansen, uk., handelsborger i Sk. fra Gj., 27 ½. F: Hans Isaksen.
Eleonore Amanda Feilberg, jomfru fra Sk., 19 ½. F: Peter Feilberg.
Forlovere: Bogtr. Peter Feilberg og handelsborger Ole Andersen. Begge Sk.

26/11-1852
Hans Andreas Anthonsen, uk., matros. fra Bratsbergkl., 26 ¾.
F: Antoni Hansen.
Olea Jensdatter, pige fra Bratsbergkl., 26 ½. F: Jens Gran.
Forlovere: Skom. Christen Halvorsen og Lars Olsen, begge af Gj.

10/12-1852
Jacob Hansen, uk., sjauer fra Brækkejordet, 26. F: Hans Aslaksen.
Kirstine Marie Johnsdatter, pige fra Sk., 24. F: John Olsen.
Forlovere: Hans Aslaksen og Hans Jørgen Olsen, begge af Gj.

27/2-1853
Jens Sørensen, uk., flaadem. fra Bratsbergkl., oph. i Sk., 28. F: Søren Jensen.
Dorothea Marie Jensdatter, pige fra Holden, 36. F: Jens Larsen.
Forlovere: Andreas Christensen og Amund Brynjuldsen, begge af Gj.

22/3-1853
Peder Nilsen, enkem.fra Gj., 31 ½. F: Nils Kittilsen.
Kirsten Sivertsdatter, pige fra Gj., 39. F: Sivert Nilsen.
Forlovere: Knud Larsen Skougen og Erik Olsen Ballestad. Begge Gj.

17/4-1853
Anders Christian Petersen Sørum, uk., fra Brevik, oph. Sk., 23. F: Peter Christian Sørum.
Karen Jørgine Christophersdatter, pige fra Bratsbergkl., 27. F: Christopher Jørgensen.
Forlovere: Ole Johnsen og Ole Hansen, begge af Sk.

18/9-1853
Lars Thronsen, uk., tjenestekarl fra Gj., 22. F: Thron Torkildsen.
Ingeborg Maria Halvorsdatter, pige fra Gj., 26 ½. F: Halvor Olsen.
Forlovere: Halvor Olsen og Peder Sørensen, begge af Gj.

18/10-1853
Knud Christensen, uk., dagarb. fra Gj., 34. F: Christen Christensen.
Marthe Christine Christophersdatter fra Farsund, pige, 34. F: Christopher Olsen.
Forlovere: Sadelmager Freerik Pedersen af Sk. og Halvor Halvorsen af Gj.

4/11-1853
Poul Jensen Poulsen, uk., kjøbm. fra Skien, 29. F: Jens Poulsen.
Sophie Magdalene Nilsen, jomfru fra Osebakken. (ingen alder).
F: Johannes Nilsen.
Forlovere: Skolelærer Johannes Nilsen og Cand. Theol.(?) William Fr. Stockfledt.
Begge af Sk.

6/11-1853
Halvor Mortensen fra Gj., uk., bjelkehugger, 26. F: Morten Eriksen.
Inger Thomasdatter fra Ulefos, pige, 28 ½. F: Thomas Bentsen.
Forlovere: Erik Mortensen af Skien og Jan Nilsen af Gj.

6/11-1853
Wilhelm Andersen fra Gj., uk., skomagersvend, oph. i Sk., 24. F: Anders Wiersen.
Maren Susane Krofoss fra Sk., pige, 24. F: Jens Krofoss.
Forlovere: Jens Krofoss og Isak Isaksen, begge af Sk.

11/11-1853
Abraham Åkerlund (Med "Å" !!, G.S.) fra Hernøsand, uk.,
bundmagersvend, oph. Bratsbergkl., 34. F: Abraham Åckerlund.
Karen Marie Gundersdatter fra Solum, pige, 32. F: Gunder Eriksen.
Forlovere: Snedker Jens Riis og bundmager Christopher Wenstøb, begge paa Bratsbergkl.

18/11-1853
Jens Olsen fra Bratsbergkl., uk., arb., 24. F: Ole Olsen.
Maren Halvorsdatter fra Næsherred i Saude, 23. F: Halvor Gutormsen.
Forlovere: Isak Pedersen og Knud Knudsen, begge af Gj.

11/12-1853
John Gundersen fra Gj, uk., Tjenestekarl, 24 ¾. F: Gunder Bentsen.
Ingeborg Andersdatter fra Ulefos, pige, 21. F: Anders Andersen.
Forlovere: Tjener Ole Pedersen af Gj. og Jens Sørensen Blegebakken.

12/2-1854
Christian Knudsen fra Gj., oph. i Sk., uk., Matros, 30. F: Knud Christensen.
Jacobine Nilsdatter fra Porsgr., 28. F: Nils Jacobsen.
Forlovere: Knud Christensen i Sk. og Augen Sørensen.

17/4-1854
Christian Johannesen fra Gj., oph. i Sk., uk., matros, 24 ¾. F: Johannes Kittilsen.
Elise Karine Eriksen fra Sk., pige, 26. F: Erik Poulsen.
Forlovere: Jens Henriksen og Lars Jørgensen, begge af Gj.

28/4-1854
Johan Peter Christiansen fra Sk., Skibstømmerm., 22. F: Christian Christensen.
Marthe Pernille Johannesdatter fra Gj., pige, 23. F: Johannes Olsen.
Forlovere: Jacob Christensen og Thyge Jacobsen, begge af Sk.

2/6-1854
Isak Larsen fra Gj., oph. i Sk., enkem., flaadem., 34. F: Lars Isaksen.
Marthe Nilsdatter fra Bratsbergkl., enke, 39. F: Nils Larsen.
Forlovere: Lars Nilsen af Gj. og Peter Larsen Tysland af Sk.

5/6-1854
Johan Andersen fra Gj., enkem., arb., 38 ½. F: Anders Johannesen.
Inger Kirstine Pedersdatter fra Gj., pige, 36 ½. F: Peder Bæruldsen.
Forlovere: Lars Pedersen og Halvor Mortensen, begge af Gj.

18/6-1854
Jens Sigurdsen fra Gj., oph. i Sk., enkem., 61. F: Sigurd Gjermundsen.
Anne Gundersdatter fra Laurdal, pige, 33 ½. F: Gunder Auensen.
Forlovere: Hugger Peder Hansen og hugger Christian Christensen.

1/7-1854
Jørgen Pedersen fra Holden, oph. i Sk., uk., murem., 34 ½.
F: Peder Pedersen Tuftehagen.
Dorthe Marie Johannesdatter fra Gj., pige, 25 ½. F: Johannes Kittilsen.
Forlovere: Skreddermest. Christopher Larsen og Tømmermand
Knud Andersen, begge af Sk.

13/7-1854
Lars Andersen fra Gj., oph. i Sk., uk., uhrmager, 27. F: Anders Andersen.
Anne Cathrine Lund fra Sk., pige, 21. F: Anders Lund.
Forlovere: Skredder Anders Lund og farver John Olsen Sørbø, begge af Sk.

27/8-1854
Isak Pedersen fra Gj., oph. i Sk., uk., dagarb., 27. F: Peder Isaksen.
Andrea Jensine Ram fra Osebakken, pige, 33. F: Joachim Ram.
Forlovere: Peter Berg og Ole Tangen, begge af Sk.

2/11-1854
Ole Nils Jørgensen fra Sk. oph. i Gj., enkem., Oldermand, 39. F: Jørgen Olsen.
Caroline Mathilde Larsen fra Sk., pige, 33. F: Jens Larsen.
Forlovere: Tobias Christensen og Thyge Jacobsen, begge af Sk.

3/11-1854
Erik Andersen Klyvegaarden fra Solum, uk., Matros, 27. F: Anders Eriksen.
Gurine Johannesdatter fra Gj., pige, 25. F: Johannes Olsen.
Forlovere: Jens Knudsen af Sk. og Hans Anthonisen af Gj.

17/11-1854
Lars Larsen fra Gj., oph. i Sk., uk., matros, 23. F: Lars Halvorsen.
Inger Andrea Jensdatter fra Sk., pige, 26. F: Jens Pedersen.
Forlovere: Uhrmager Lars Andersen og farver John O. Sørbø, begge af Sk.

19/11-1854
Peder Christensen fra Gj., uk., Smed, 22. F: Christen Hansen.
Elisabeth Kirstine Svendsdatter fra Solum, pige, 24. F: Iver Sivertsen.
Forlovere: Ole Knudsen Kastet og Nils Gundersen, begge af Gj.

11/1-1855
Nils Nilsen fra Gj., oph. i Sk., uk., bagersv., 23 ¾. F: Nils Thorsen.
Anne Elisabeth Olsdatter fra Gj., pige, 22. F: Ole Olsen.
Forlovere: Marcus Danielsen og Hans Johnsen Brandt, begge Sk.

4/2-1855
Hans Johan Knudsen fra Gj., oph. i Sk., uk., Matros, 29. F: Knud Christensen.
Hanna Wilhelmine Olsdatter fra Sk., pige, 27. F: Ole Reinholdt.
Forlovere: Knud Christensen og Ole Hansen, begge af Sk.

1/4-1855
Johan Cornelius Eckstorm fra Gj., oph. i Drammen, uk., kontorist, 30.
F: Skibsf. Christian Eckstorm.
Petra Pouline Dop fra Vaale pr.gjeld, jomfru, 39.
F: Sognepræst Frederik Anton Dop.
Forlovere: Fuldmægtig Andreas Laurits Olsen og katsept(?) Theodor Dop i Drammen.

28/5-1855
Ole Jørgensen fra Borre sogn, oph. i Gj., uk., smedsv., 28. F: Jørgen Hansen.
Anne Marine Gundersdatter fra Sk., pige, 23. F: Gunder Solvesen.
Forlovere: Lorentz Lorentzen og Anders Ellefsen, begge af Gj.

10/6-1855
Andreas Thorsen fra Næsherred (Saude), uk., arb., 27. F: Thor Johnsen.
Mariane Hansdatter fra Gj., pige, 32. F: Hans Larsen.
Forlovere: Nils Thorsen Sandvigen og Hans Carl Halvorsen i Gj.

17/6-1855
Ole Olsen fra Gj., oph i Sk., uk., smedsv.,29. Far Ole Olsen.
Henrikke Abrahamsdatter fra Skien, pige, 25. F: Abraham Berg.
Forlovere: Skom. Wilhelm Wiersen og Claus Eidorff, begge af Sk.

23/10-1855
Jonas Wessel Blom fra Gj., oph. i Sk., uk., sagfører, 27. F: Byfogd Søren Blom.
Julie Mathilde Myhre fra Sk., jfru., 26. F: Bankadm. Christopher Myhre.
Forlovere: Brudens fader og kst. politimester A. Dahl, begge af Sk.

26/12-1855
Nils Christian Pedersen fra Gj.(Follestad), uk., matros, 27. F: Peder Isaksen.
Anne Marie Poulsdatter fra Sk., pige, 29. F: Poul Poulsen.
Forlovere: Poul Poulsen og Nils Thorsen, begge af Gj.

8/6-1856
Lars Hansen fra Bratsbergkl., uk., matros, 29. F: Hans Larsen.
Kirsten Andrea Andersdatter fra Gj., pige, 23. F: Anders Evensen.
Forlovere: Jens Henriksen og Daniel Pedersen, begge af Gj.

16/6-1856
Tollef Poulsen fra Solum, oph. Sk., uk., arb., 33. F: Poul Tollefsen.
Gunhild Marie Andersdatter fra Gj., pige, 32. F: Anders Hansen.
Forlovere: Lars Jacobsen og Andreas Nilsen, begge Sk.

13/7-1856
Kittil Johnsen fra Hitterdal (Heddal), uk., tømmerm., 33. F: John Olsen.
Ingeborg Gurine Hansdatter fra Gj., pige, 26. F: Hans Jacob Johannesen Løkenberg.
Forlovere: Hans Jacob Johannesen Bratsbergkl. og Christopher Johannesen Brekkejordet.

7/9-1856
Ole Sigurdsen fra Gj., oph. i Sk., uk., 24. F: Sigurd Sigurdsen.
Karen Olea Olsdatter fra Sk., pige, 28. F: Ole Bjergaasen.
Forlovere: Sigurd Sigurdsen af Gj. og Andreas Thorsen af Sk.

26/10-1856
Peder Danielsen fra Bratsbergkl., uk., 24. F: Daniel Pedersen.
Caroline Olsdatter fra Porsgr., pige, 28. F: Ole Abrahamsen.
Forlovere: Abraham Olsen og Ole Danielsen, begge af Gj.

2/11-1856
Johan Christian Henriksen fra Sk., uk., 34. F: Henrik Halvorsen.
Elen Johnsdatter, fra Gj., enke, 34. F: John Ekornrød.
Forlovere: Christen Abrahamsen i Sk. og Isak Follestad Brekkejordet.

26/12-1856
Johan Kittilsen fra Gj., uk., handelsborger, 28 ½. F: Kittil Olsen.
Johanne Rakkestad fra Sk., pige, 28. F: Jens Christophersen Rakkestad.
Forlovere: Brudens fader. og skomager Johan Møller, begge af Sk.

26/12-1856
Anund Halvorsen fra Vinje, oph. i Sk., uk., smed, 24. F: Halvor Wetlesen.
Sara Andrea Hansdatter fra Gj., pige, 24. F: Hans Hansen.
Forlovere: Skom. Hans Hansen og søn af samme nafn, begge af Sk.

1/2-1857
Tallak Ellertsen fra Egersund, oph i Sk., uk., bagermest., 22 ½. F: Ellert Berntsen.
Elise Madsen fra Gj., pige, 18 ½. F: Mads Monsen.
Forlovere: Barberer Christensen og maler Hansen, begge af Sk.

3/5-1857
Halvor Halvorsen fra Silgjord, uk., 27. F: Halvor Thorsen.
Olava Johnsdatter fra Bratsbergkl., pige, 19. F: John Olsen.
Forlovere: Lars Bjørnsen og Olaus Pedersen.

29/5-1857
Christian Olsen fra Kongsberg, oph. i Sk., uk., skomagermest., 27. F: Ole Johnsen.
Karen Marie Andersdatter fra Gj., pige, 26. F: Anders Petersen.
Forlovere: Barberer Christensen og bager Brække, begge af Sk.

22/9-1857
Isak Reiersen fra Gj., oph. i Sk., uk., matros, 31. F: Reier Andersen.
Kirsten Cathrine Carlsen fra Sk., pige, 22. F: Ole Carlsen.
Forlovere: Ole Carlsen og Reier Andreas Olsen, begge af Sk.

24/9-1857
Frederik Anton Isaksen. fra Gj., oph. i Sk., uk., skibstømmmerm., 28 ½.
F: Isak Halvorsen.
Thorine Christiansdatter fra Sk., pige, 24. F: Christian Jensen Sand.
Forlovere: Christian Jensen og Nils Christiansen, begge af Sk.

25/10-1857
Johan Peter Olsen fra Gj., oph. i Sk., uk., søfarende, 25. F: Ole Johannesen.
Hanna Caroline Pedersdatter fra Brekkejordet, pige, 23. F: Peder Johnsen.
Forlovere: Anders Petersen af Gj. og Ellef Andersen af Sk.

29/10-1857
Ole Nilsen fra Gj., uk, smed, 28. F: Nils Abrahamsen.
Johanne Dorthea Carlsen fra Sk., pige, 24. F: Ole Carlsen.
Forlovere: Andreas Nilsen Wattenberg og Ole Carlsen af Skien.

13/11-1857
Gunder Andersen fra Bø pr.gjeld, oph. i Sk., uk., 27. F: Anders Gundersen.
Margrethe Olsdatter fra Gj., pige, 24. F: Ole Isaksen.
Forlovere: Even Johnsen og Halvor Olsen, begge af Skien.

20/11-1857
Rasmus Gulliksen fra Skien, uk., tømmerm., 24 ¾. F: Gullik Rasmussen.
Dorthe Marie Nilsdatter fra Bratsbergkl., pige, 25. F: Nils Hansen.
Forlovere: Jens Gulliksen og Hans Nilsen, begge af Sk.

27/12-1857
Ole Danielsen fra Bratsbergkl., uk., matros, 23 ½. F: Daniel Pedersen.
Gurine Thorsdatter fra Brækkejordet, pige, 24. F: Thor Olsen.
Forlovere: Peder Danielsen og Martin Thorsen, begge af Sk.

30/12-1857
Rasmus Jacobsen fra Bratsbergkl., uk., matros, 31. F: Jacob Rasmussen.
Andrea Isaksdatter fra Gj., pige, 29. F: Isak Tollefsen.
Forlovere: Andreas Olsen og Jacob Abrahamsen, begge af Skien.

30/12-1857
John Johnsen fra Saude (Sauherad), oph. Sk., uk., matros, 25. F: John Olsen.
Birgitte Gundersdatter fra Brækkejordet, pige, 28. F: Gunder Olsen.
Forlovere: Hans Knudsen og Jens Knudsen, begge af Sk.

10/1-1858
Torkild Olsen fra Gj., oph. i Sk., enkem., slagter, 39. F: Ole Halvorsen.
Karen Gurine Aasoldsdatter fra Solum, pige, 24. F: Aasold Abrahamsen.
Forlovere: Frederik Pedersen og John Helgesen, begge af Sk.

14/1-1858
Laurits Engebrethsen fra Gj., oph. Stathelle, uk., kontorist, 23.
F: Engebreth Engebrethsen.
Christine Marie Taule fra Sk., jomfr., 23. F: Christen Taule.
Forlovere: Jens Engebrethsen og John Johnsen, begge af Sk.

18/4-1858
Knud Carlsen fra Gj., oph. i America, uk., matros, 27. F: Ole Carlsen.
Ingeborg Olava Reiersdatter fra Solum, pige, 27. F: Reier Findal.
Forlovere: Erik Carlsen fra America og Lars Nilsen fra America.

18/4-1858
Lars Nilsen fra Gj., oph. Milwaukee i America, uk., maskinarb., 29. F: Nils Larsen.
Berthea Petrea Hansine Mathisen fra Sk., pige, 27. F: Søren Mathisen.
Forlovere: Knud Carlsen og Erik Carlsen, begge fra America.

27/6-1858
Jacob Jacobsen fra Ringerike, oph. i Gj., uk., steenhugger, 28. F: Jacob Jacobsen.
Maren Sophie Hansdatter fra Hedrum, pige, 28. F: Hans Bertil Andersen.
Forlovere: Isak Andersen og Jens Pedersen, begge af Sk.

5/9-1858
Nils Andreassen fra Bratsbergkl., uk., 24. F: Andreas Nilsen.
Maren Marie Tollefsdatter fra Bratsbergkl., enke, 33. F: Tollef Olsen.
Forlovere: Halvor Nilsen Berg af Sk. og Hans Tollefsen Sørbø af Sk.

29/10-1858
Jens Peter Larsen fra Gj., oph. i Sk., enkem., fahrdreng, 46. F: Lars Isaksen.
Johanne Dorothea Pedersdatter fra Sk., enke, 34 ½. F: Peder Poulsen.
Forlovere: Tobias og Poul Pedersen, begge af Sk.

21/11-1858
Jacob Abrahamsen fra Sk., enkem., flaadem., 36. F: Abraham Olsen.
Maren Gundersdatter fra Gj., pige, 42. F: Gunder Rød.
Forlovere: Poul Pedersen og Nils Nilsen, begge af Sk.

20/2-1859
Anders poulsen fra Gj., oph. i Sk., uk., slagter, 30. F: Poul Andersen.
Karen Andrea Christiansdatter fra Bø pr.gjeld, pige, 22. F: Christian Funnemark.
Forlovere: Isak Arnesen og skredder Jørgensen, begge af Sk.

10/4-1859
Nils Eriksen fra Gj., uk., 24. F: Erik Christensen.
Karen Marie Bertelsen fra Gj., pige, 24. F: Bertel Andersen.
Forlovere: John Halvorsen og Halvor Johannesen, begge af Sk.

17/4-1859
Ellef Ellefsen Rogstad fra Sandsvær, oph. i Sk., uk., 34. F: Ellef Sjulsen.
Karen Elise Hansdatter fra Gj., pige, 24. F: Hans Johannesen.
Forlovere: Søren Hansen og Johannes Hansen, begge af Sk.

22/4-1859
Nils Johnsen fra Holden, oph. i Sk., enkem., 36. F:: John Nilsen.
Ingeborg Kirstine Halvorsdatter fra Gj., pige, 25. F: Halvor Larsen.
Forlovere: Nils Andersen og Jørgen Johnsen, begge af Sk.

5/5-1859
Gullik Gulliksen fra Skien, uk., snedkersvend, 23 ½. F: Gullik Gulliksen.
Randine Mathiassen fra Gj., pige, 24 ½. Far. Mathias Solvesen.
Forlovere: Nicilai Mørck og Iver Fladserud, begge af Sk.

5/6-1859
Nils Jørgensen Grini fra Gj., oph. i Sk., uk., 23. F: Jørgen Thorbjørnsen Grini.
Andrea Nilsdatter fra Sk.,pige, 28. F: Nils Pedersen.
Forlovere: Isak Sørensen af Skien og Halvor Halvorsen af Gj.

24/7-1859
Østen Johnsen fra Gj., uk., 34. F: John Andersen.
Inger Marie Nilsdatter fra Skien, pige, 47. F: Nils Sivertsen.
Forlovere: Andreas Pedersen og Andreas Brynjulfsen.

18/11-1859
Carl Johan Andersen fra Sk., uk., 31. F: Anders Pedersen.
Ingeborg Marie Jacobsdatter fra Gj., pige, 26. F: Jacob Halvorsen.
Forlovere: Isak Pedersen og Christen Abrahamsen.

12/2-1860
Rasmus Edvard Evensen fra Sk., uk., søfarende, 26. far Even Evensen.
Dorothea Poulsdatter fra Gj., pige, 25. F: Poul Andersen.
Forlovere: John Sørbø og Anders Poulsen, begge af Sk.

16/2-1860
Anders Andersen fra Porsgr., oph. i Sk., uk., søfarende, 22. F: Anders Hansen.
Christiane Christiansdatter fra Gj., pige., 23. F: Christian Johnsen.
Forlovere: Andreas Gjertsen og Knud Pedersen, begge af Sk.

16/3-1860
Johan Frederik Christian Schorter Pohlmann fra Flaabygd, uk., 26.
F: Nils Henrik Pohlmann.
Karen Engebrethsen fra Gjerpen, jomfru, 23. F: Engebreth Engebrethsen.
Forlovere: Emil Ottesen og S. Engebrethsen, begge af Sk.

3/4-1860
Thor Hansen fra Gj., oph. i Sk., uk., styrm., 27. F: Hans Christensen.
Inger Olava Knudsen fra Bratsbergkl., pige, 24. F: Knud Halvorsen.
Forlovere: Lucas Thorsen og Nils Christiansen Sand, begge af Sk.

3/6-1860
Lars Larsen fra Gj., oph. i Sk., uk., 21. F: Lars Thorsen.
Karen Nilsdatter fra Gj., pige, 27. F: Nils Olsen.
Forlovere: Peder Jørgensen og Christen Halvorsen, begge af Sk.

12/10-1860
Johan Isaksen fra Herre, oph. i Eidanger, uk., bestyrer, 26. F: Isak Iversen.
Hansine Nilsen fra Bratsbergkl., jomfru, 25. F: Poul Nilsen.
Forlovere: Isak Iversen og Lars Nilsen.

4/11-1860
Gunder Olsen fra Næs i Saude, oph. i Sk., uk., 29. F: Ole Sørensen.
Else Marie Poulsdatter fra Follestad, pige, 26. F: Poul Poulsen.
Forlovere: Christian Pedersen og John Pedersen.

4/11-1860
Samuel Christian Stub Eberhardt fra Sk., uk., kjøbm., 26. F: Christian Carl Eberhardt.
Claudine Margrethe Bagger fra Gj., jfru, 26. F: Herman Bagger.
Forlovere: Adjunct Arentz, Lieut. Johan T. Thams.

8/11-1860
Johannes Christian Borchsenius fra Stagelse i Danmark, oph. i Gj., uk., skibsf., 27.
F: Christian Borchsenius.
Didrikke Ulrikke Fredrikke Cappelen, fra Gjemsø Kloster, jfru, 26.
F: Hans Cappelen.
Forlovere: Foged Borchsenius og Sorenskriver Cappelen.

9/11-1860
Anund Hansen fra Saude, oph. i Gj., uk., 32. F: Hans Tollefsen.
Karen Pedersdatter fra Holden, pige, 26. F: Peder Halvorsen.
Forlovere: Agronom Ekmann og Nils Nilsen.

11/11-1860
Halvor Larsen fra Næs annex til Saude, oph. i Sk., uk., 25. F: Lars Thronsen.
Johanne Olsdatter fra Gj., pige, 23. F: Ole Olsen.
Forlovere: Ole Olsen og Isak Andersen.

18/11-1860
Anders Nilsen fra Gj., oph. i Sk., enkem., handelsborger, 35. F: Nils Olsen.
Maren Andrea Andersdatter fra Solum, pige, 38. F: Anders Hansen.
Forlovere: Christian Christensen og Andreas Christensen.

30/11-1860
Kittil Evensen fra Bø pr.gj., uk., snedker, 36. F: Even Gundersen.
Martine Johannesen Mørk fra Gj., pige, 25. F: Johan Mørk.
Forlovere: Hans Evensen og Anders Thronsen.

28/4-1861
Peder Mathiassen fra Gj., oph. i Sk., uk., skomager, 22. F: Mathias Solvesen.
Marie Olsdatter fra Holden, pige, 26. F: Ole Olsen.
Forlovere: Iver Fladderud og Nicolai S. Mørk.

22/9-1861
Jørgen Andersen Auli fra Gj, oph. i Sk., uk., matros, 30. F: Anders Larsen Auli.
Anne Gurine Gundersdatter fra Sk., pige, 33. F: Gunder Olsen.
Forlovere: Tobias Christensen og Isak Jensen.

18/10-1861
Gunder Nilsen fra Gj., oph. i Sk., uk., 27. F: Nils Andersen.
Christiane Johannesdatter fra Gj., pige, 31. F: Johannes Hansen.
Forlovere: Tobias Hansen og Hans Johannesen.

27/10-1861
Isak Arnesen fra Gj., oph. i Sk., uk., 30. F: Arne Isaksen.
Inger Johanne Rasmusdatter fra Holden, pige, 25. F: Rasmus Sørensen.
Forlovere: Skomager Martini og Snedkersvend Eriksen.

1/11-1861
Lars Gjertsen fra Solum, oph. i Sk., uk., 28. F: Gjert Andersen.
Maren Anne Christensdatter fra Gj., pige, 21. F: Christen Kjøstolsen.
Forlovere: Ole Helgesen og Isak Holm Grini.

10/11-1861
Isak Andersen fra Gj., oph. i Sk., uk., 28. F: Anders Gundersen.
Inger Lovise Knudsdatter fra Solum, pige, 24. F: Knud Jansen.
Forlovere: Erik Kolle og Christen Johannesen.

15/11-1861
John Torkildsen fra Gj., oph. i Sk., enkem., snedker, 31. F: Torkild Johnsen.
Martine Lindberg fra Sk., pige, 26. F: Nils Lindberg.
Forlovere: Nils Lindberg og Nils Pedersen.

15/11-1861
Eggert Christian Bagger fra Gj., oph. i Sk., uk., 29. F: Herman Bagger.
Anne Dorothea Lindhardt fra Holbæk i Danmark, jfru, 17. F: Anders Lindhardt.
Forlovere: Samuel C.S. Eberhardt og Nicolai Zachariassen.

17/12-1861
Børre Nils Børresen fra Gj., enkem., handelsborger, 34. F: Nils Børresen.
Laura Isedora Augusta Isaachsen fra Sk., jfr., 16 ½. F: Simon Isaachsen.
Forlovere: Ole Andersen og Ole A. Usterud.

29/12-1861
Hans Edvard Halvorsen fra Bratsbergkl., uk., 27. F: Halvor Haraldsen.
Sara Jespersdatter fra Sk., pige, 29. F: Jesper Hansen.
Forlovere: Ole Jespersen og Nils Jørgensen Grini.

2/1-1862
Christian Ingebrethsen fra Gj., oph. i Sk., uk., styrm., 27 ½. F: Ingebreth Andersen.
Elen Marie Olsdatter Tangen fra Gj., pige, 29 ½. F: Ole Andersen Tangen.
Forlovere: Skom. Anders Thronsen og Christian Olsen.

9/1-1862
Ole Andersen Tangen fra Gj., oph. i Sk., enkem., handelsborger, 60 ½. F: Anders Skjelbred.
Marthe Hansdatter fra Solum, enke, 48. F: (Ikke nevnt. G.S.)
Forlovere: Anders Andersen og Johan Hasler(?).

16/1-1862
Herman Pedersen fra Gj., oph. i Sk., uk., Furser(?), 27. F: Tollef Pedersen.
Inger Marie Carlsen fra Skien, pige, 19. F: Ole Carlsen.
Forlovere: Bundmager Olsen og bogtr. Walmestad.

23/1-1862
Nils Andreas Jacobsen fra Brevig, uk., matros, 23. F: Jacob Nilsen.
Anne Olsdatter Berg fra Gj., pige, 21. F: Ole Berg.
Forlovere: Jacob Nilsen og Hans Isaksen.

30/3-1862
Ole Reiersen fra Gj., oph. i Sk., uk., 28. F: Reier Andersen.
Christine Jacobsdatter fra Sverige, pige, 30. F: Jacob Abrahamsen.
Forlovere: Jens Henriksen og Nils Nilsen.

13/4-1862
Anders Pedersen fra Gj., oph. i Sk., uk., 27. F: Peder Nilsen Wattenberg.
Karen Nilsdatter fra Solum, pige, 35. F: Nils Pedersen.
Forlovere: Peder Nilsen og Isak Olsen.

9/5-1862
Isak Olsen fra Gj., oph. i Sk., uk., 25. F: Ole Isaksen.
Andrea Reiersdatter fra Melum, pige, 24 ½. F: Reier Brynildsen.
Forlovere: Gunder Andersen og Ole Isaksen.

29/7-1862
Anders Gundersen Berg fra Gj. oph. i Sk., enkem., 38. F: Gunder Aslaksen.
Maren Helene Larsdatter fra Sk., enke, 36. F: Lars Larsen.
Forlovere: Halvor Nilsen Berg og Knud Isaksen.

21/9-1862
Jørgen Nilsen fra Gj. oph. i Sk., uk., 24 ½. F: Nils Nilsen.
Petra Pedersdatter fra Moss, pige, 36. F: Peder Andersen.
Forlovere: Ole Olsen og Marens Danielsen.

9/10-1862
Anders Thronsen fra Holden, oph. i Sk., uk., skomagermest., 38. F: Thron Kjøstolfsen Namløs.
Andrea Olsdatter Tangen fra Gj., pige, 28. F: Ole Andersen Tangen.
Forlovere: Christian Olsen og Christian Ingebretsen.

12/10-1862
Thomas Thomasen fra Gj., oph. i Sk., uk., matros, 25. F: Thomas Svendsen.
Nelia Karine Nilsdatter fra Gj., pige, 26. F: Nils Simonsen.
Forlovere: Halvor Halvorsen og Nils Andersen.

11/12-1862
Anders Usterud fra Bratsbergkl., uk., styrm., 27. F: Ole Andersen Usterud.
Mathilde Olsen fra Sk., jfr., 25. F: Ole Olsen.
Forlovere: Ole Andersen Usterud og Ole Olsen.

26/12-1862
Nicolai Christensen fra Gj., oph. i Sk., uk., sømnd., 35. F: Christen Aslaksen.
Henriette Thorsdatter fra Sk., pige, 25. F: Thor Olsen.
Forlovere: Nils Nilsen og Christian Christensen.

6/1-1863
Lars Olsen Ballestad fra Gj., uk., 24 ½. F: Ole Fredriksen.
Berthe Andrea Isaksdatter fra Solum, pige, 23. F: Isak Andersen.
Forlovere: Christen Mathiesen og Jacob Thronsen.

1/2-1863
Hans Jacob Olsen fra Skien, oph. i Solum, enkem., syghuusopvarter, 33. F: Ole Helgesen.
Jensine Johnsdatter fra Gj., enke, 39. F: John Larsen.
Forlovere: Hans Tandberg og Peder Hoff.

3/2-1863
Halvor Arnt Nilsen fra Gj., oph. i Sk., uk., skibsf., 25. F: Poul Nilsen.
Karen Elise Børresen fra Gj., jfr., 25. F: Nils Børresen.
Forlovere: Børre Nilsen og Lars Nilsen.

8/2-1863
Nils Olsen fra Gj., oph. i Sk., uk., 27. F: Ole Gulliksen.
Nicoline Gundersdatter fra Skien, pige, 27. F: Gunder Halvorsen Munken.
Forlovere: Hans Antonsen og Christen Sørensen.

19/4-1863
Johan Frederik Carlstrøm fra Norrtelje i Sverige, oph. i Skien, uk., skreddersv., 38.
F: Anders Carlstrøm.
Anne Margrethe Auli fra Gj., pige, 30. F: Anders L. Auli.
Forlovere: Anders Lund og skredder R. Jørgensen.

25/5-1863
Johan Frederik Pedersen fra Bratsbergkl., uk., 28. F: Peder Knudsen.
Maren Halvorsdatter fra Saude, enke, 30. F: Halvor Guttormsen.
Forlovere: Peter Bentsen og Knud Pedersen.

14/6-1863
Gunder Larsen fra Næs annex, oph. i Sk., uk., 22 ½. F: Lars Bjørnsen.
Anne Elise Andersdatter fra Osebakken, pige, 25. F: Anders Gundersen.
Forlovere: Anund Brynildsen og Nils Olsen.

2/7-1863
Andreas Olsen fra Gj., oph. i Sk., uk., sømnd., 22. F: Ole Andersen.
Olava Andersdatter fra Gj., pige, 23. F: Anders Andersen.
Forlovere: Johan Christophersen og Andreas Halvorsen.

27/8-1863
Jacob Larsen fra Gj., oph. i Sk., uk., handlende, 22 ½. F: Hans Lorentzen Fossum.
Christence Knutzen fra Holden, jfr., 32. F: Poul Knutzen.
Forlovere: Hans Rasmussen og Andreas Mathiesen.

19/9-1863
Simon Simonsen fra Gj., oph. i Sk., uk., 36. F: Simon Simonsen.
Aslaug Olsdatter fra Bø, pige, 26. F: Ole Torgersen.
Forlovere: Simon Simonsen og Lars Olsen.

27/11-1863
Andreas Olsen fra Holden, oph. i Sk., uk., snedkersvn., 29. F: Ole Knudsen.
Anne Malene Christine Poulsdatter fra Gj., pige, 32. F: Poul Egevold.
Forlovere: Ole Jørgensen og Jens Sørensen.

27/12-1863
Boldinius Jensen fra Porsgr., uk., skibsf., 31 ½. F: Jens Johnsen.
Martine Børresen fra Gj., jfr., 20 ½. F: Nils Børresen.
Forlovere: Børre Børresen og Isak Ingebretsen.

27/12-1863
Christian Christiansen fra Skien, oph.i Porsg., uk., smedsvn., 26. F: Christian Christensen.
Christine Andersdatter Auli fra Gj., pige, 34. F: Anders Larsen Auli.
Forlovere: Farver Sørbø og skomager Grønli.

24/1-1864
Hans Hansen fra Gj., oph. i Sk., uk., skom., 28. F: Hans Hansen.
Inger Knudsdatter fra (Skien?), pige, 26. F: Knud Olsen.
Forlovere: Isak Ellefsen og Kjøstolf Kittilsen.

31/1-1864
Johannes Ingebretsen fra Hvideseid, oph. i Sk., uk., sømnd., 29. F: Ingebreth Johannesen.
Tellefine Isaksdatter fra Gj., pige, 29. F: Isak Tollefsen.
Forlovere: Thomas Frantsen og Rasmus Jacobsen.

13/3-1864
Hedevald Abrahamsen fra Solum, oph. i Sk., uk., saugmest., 27. F: Abraham Helgesen.
Petrea Martine Pedersdatter fra Gj.(Follestad), pige, 29. F: Peder Isaksen.
Forlovere: Abraham Helgesen og Johan Christophersen.

17/3-1864
Didrik Cappelen Blom fra Gj., oph. i Sk., uk., proprietær, 29. F: Christopher H. Blom.
Anna Helene Blom fra Gj., jfr., 18. F: Christian Blom.
Forlovere: Christian Scheel og Anton Jynge.

5/4-1864
Tov Tovsen fra Gj., oph. i Sk., uk., sømnd., 25. F: Tov Johnsen.
Olava Caroline Olsen fra Porsgrund, pige, 24. F: Ole Olsen.
Forlovere: Johan Tovsen og Christen Jørgensen.

1/5-1864
Tov Olsen fra Hvideseid, oph. i Sk., uk., 23. F: Ole Aslaksen.
Anne Olsdatter fra Gj., pige, 24 ½. F: Ole Grimarson.
Forlovere: Anund Torkildsen og Jørgen Thovsen.

6/5-1864
Johan Johannesen fra Flakeberg i Sverige, oph. i Sk., uk., 26. F: Johanes Andreassen.
Anne Dorthea Hansdatter fra Gj., pige, 20. F: Hans Halvorsen.
Forlovere: Andreas Pedersen og Ole Andersen.

12/6-1864
Peder Pedersen fra Gj.(Sem), oph. i Sk., enkem., tømmermnd., 34. F: Peder Isaksen.
Karen Sophie Boyesdatter fra Sk., pige, 27. F: Boye Levorsen.
Forlovere: Amund Amundsen og Christopher Løkenberg.

26/6-1864
Halvor Hansen fra Christiania, oph. i Sk., uk., rørlegger, 35. F: Hans Ellingsen.
Agnete Johnsdatter fra Gj., pige, 29. F: John Larsen.
Forlovere: Mons Monsen og Andreas Johnsen.

13/12-1864
Carl Ingebrethsen fra Gj., oph. i Sk., uk., styrm., 27. F: Ingebreth Andersen.
Gunhild Hansdatter fra Gj., pige, 22. F: Hans Christensen.
Forlovere: Hans Johannesen og Thor Hansen.

29/1-1865
Peder Nirisen fra Gj., oph. i Sk., uk., sømnd., 30. F: Niri Knudsen.
Karen Hansdatter fra Bø, pige, 28. F: Hans Evensen Farberget.
Forlovere: Christian Sørum og Peder Christensen.

5/2-1865
John Peter Pedersen fra Gj., oph. i Sk., uk., sømnd., 26. F: Peder Knudsen.
Aaste Wetlesdatter fra (Skien?), pige, 20. F: Vetle Thorbjørnsen.
Forlovere: Johannes Andersen og Knud Pedersen.

26/5-1865
Halvor Kittilsen fra Gj., oph. i Sk., uk., 32. F: Kittil Nilsen.
Karen Marie Nilsdatter fra Gj., pige, 23. F: Nils Hansen.
Forlovere: Nils Nilsen og Tjøstolf Kittilsen.

15/6-1865
Nils Andersen Meen fra Gj., uk., 34. F: Anders Hansen Meen.
Johanne Margrethe Usterud fra Gj., jfr., 26. F: Ole Usterud.
Forlovere: Anders Hansen Meen og Ole Usterud.

29/6-1865
Carl Andreas Madsen fra Gj., uk., 28. F: Mads Hansen.
Olava Severine Frogner fra Skien, pige, 29. F: Ole Frogner.
Forlovere: Skredder Eriksen og Andreas Olsen.

9/7-1865
Anders Asbjørnsen fra Gj., oph. i Sk., uk., 40. F: Asbjørn Eliasen.
Karen Kirstine Jacobsdatter fra Porsgr., pige, 31 ½. F: Jacob Ingebrethsen.
Forlovere: Ludvig Ludvigsen og Olaus Olsen Myra.

21/7-1865
Andreas Nilsen Sørlid fra Gj., uk., 30. F: Nils Isaksen Sørlid.
Hedevig Olsdatter fra Sk., pige, 21. F: Ole Henriksen.
Forlovere: Thomas Thomasen og Johan Tovsen.

23/11-1865
Hans Larsen fra Holden, oph. i Sk., uk., kontorist, 24. F: Lars Simonsen Holden.
Ingeborg Laurine Usterud fra Gj., jfr., 23. F: Ole Andersen Usterud.
Forlovere: Ole A. Usterud og P.R. Øvrum.(Peder Rasmussen)

14/12-1865
Johan Christophersen fra Gj., oph. i Sk., uk., styrm., 23. F: Christopher Johannessen.
Gunhild Dorthea Pedersen fra Gj., pige, 22. F: Sivert Pedersen.
Forlovere: Christopher Johannessen og Ole Petter Sivertsen.

17/12-1865
Anders Pedersen fra Gj., oph. i Sk., enkem., 30. F: Peder Vattenberg.
Guhild Olsdatter fra Gj., pige, 33. F: Ole Rasmussen.
Forlovere: Christopher Halvorsen og Halvor Olsen Erikstad.

26/12-1865
Mads Knudsen fra Gj., oph. i Sk., uk., bagermest., 33. F: Knud Christensen.
Anne Johnsdatter fra Hjerdal (Hjartdal), pige, 36. F: John Olsen.
Forlovere: Boghd. Steen og Jacob Rasmussen.

3/5-1866
Lars Jacobsen fra Gj., oph. i Sk., enkem., smedmest., 53. F: Smed Jacob Larsen.
Anna Maria Danielsdatter fra Värmland i Sverige, pige, 30. F: Daniel Danielsen.
Forlovere: Mads Jacobsen og Knud Hagen.

18/5-1866
Nils Nilsen fra Sk., uk., tømmermnd., 37. F: Nils Nilsen.
Birte Marie Andersdatter fra Gj., pige, 26. F: Anders Andersen.
Forlovere: Agronom Eckmann og Johannes Jørgensen.

2/10-1866
Ole Halvorsen fra Gj., oph. i Sk., uk., garversvend, 32. F: Halvor Olsen Hobek.
Helene Andersdatter fra Tune (Skjæberg), pige, 27. F: Anders Henriksen.
Forlovere: Anund Brynildsen og Sigurd Larsen.

11/11-1866
Martin Svendsen fra Gj., oph. i Sk., uk., skom., 19. F: Svend Olsen.
Anne Rosine Rasmussen fra Skien, pige 21. F: Rasmus Halvorsen.
Forlovere: Skrædder Hansen og smed Mads Jacobsen.

26/12-1866
Svenke Larsen fra Gj., oph. i Sk., uk., arb., 23. F: Lars Svenkesen.
Inger Karine Stenersdatter fra Sk., pige, 21. F: Stener Knudsen.
Forlovere: Elias Larsen og Anders Pedersen.

(Heretter er plutselig navn med "Ch" og "c", skrevet med "K". Direktiv om ny rettskrivning? G.S.)

20/1-1867
Andreas Gulliksen fra Sk., uk., matros, 31. F: Gullik Rasmussen.
Birte Kirstine Svendsdatter fra Gj., pige, 26. F: Svend Henriksen.
Forlovere: Svend Henriksen og Kornelius Kristensen.

24/3-1867
Nils Larsen fra Gj., uk., 28. F: Lars Olsen Ballestad.
Regine Kathrine Rollefsdatter fra Gj., 20. F: Rollef Olsen.
Forlovere: Rollef Olsen og Ole Gunnovsen(?).

24/3-1867
Peder Danielsen fra Gj., oph. i Sk., enkem., 27. F: Daniel Pedersen.
Oline Kristiansdatter fra Stange, pige, 24. F: Kristian Nordal.
Forlovere: Nikolai Danielsen og Lars Larsen.

19/5-1867
Andreas Svendsen fra Sk., oph. i Porsgr., uk., 25. F: Svend Johannesen Kjørbek.
Inger Kirstine Nilsdatter fra Gj., pige, 30. F: Nils Johannesen.
Forlovere: Knud Hansen og Nils Nilsen.

21/7-1867
Karl Fredrik Martini fra Kristiania, oph. i Sk., enkem., skomager, 43.
F: Nils Georg Martini.
Maren Kristensdatter fra Gj., pige, 23. F: Kristen Nilsen.
Forlovere: Gunder Gundersen og Thomas Andersen.

9/8-1867
Anton Decimus Stub fra Sigdal, oph. i Gj., uk., proprietær, 25. F: Sognepræst Stub.
Karoline Petrine Margrethe Ludvigsen fra Sk., frøken, 25. F: Kjøbm. Ludvig Ludvigsen.
Forlovere: Kjøbm. Jakob Ludvigsen og Jakob Nilsen.

10/11-1867
Olaus Andersen fra Sunderby sogn i Sverige, oph. i Sk., enkem., 39. F: Anders Olsen.
Gjertrud Olsdatter fra Gj., pige, 41. F: (Ikke nevnt. G.S.)
Forlovere: Oldermand Nils Halvorsen og Ole Olsen.

17/11-1867
Halvor Amundsen Tufte fra Gj., oph. i Sk., uk., 19. F: Amund Torstensen.
Anna Juul fra Kristiania, pige, 28. F: Frederik Juul.
Forlovere: Kristian Olsen Eriksrød og Knud Bjørnsen Tufte, begge af Gj.

1/12-1867
Elias Jensen Aarhus fra Gj., 24. F: Gaardbr Jens Eliassen.
Mariane Amalie Tollefsdatter fra Porsgrund, pige, 27. F: Tollef Svennungsen.
Forlovere: Hans J. Aarhus og Jakob J. Aarhus.

8/12-1867
Olaus Isaksen fra Gj., oph. i Sk., uk., styrm., 29. F: Isak Tollovsen.
Jensine Petrea Lindberg fra Skien, pige, 29. F: Bødtker Nils Lindberg.
Forlovere: Nils Lindberg og Tømmermnd. Johannes Ingebrethsen.

19/7-1868
Østen Gundersen Hyni, enkem., 48 aar f. i Gj., opph. i Sk. F: Gunder Isaksen
Helge Olsdatter, enke, 37 aar, f. i Gj., opph. i Gj. F: Ole Olsen.
Forlovere: Abraham og Kristofer Halvorsen.

16/8-1868
Ole Eriksen, enkem., malersvenn, 46 aar, f. i Gj., opph. i Sk. F: Erik Jensen.
Anne Jacobsdatter, pige, 29 aar, f. i Slemdal, opphold i Slemdal. F: Jacob Larsen Gjetøen.
Forlovere: Hans Nilsen, Abraham Pedersen.

30/8-1868
Gunder Kristensen, uk., bagermester, 22 aar, f. i Gj., opph. Sk. F: Kristen Kristofersen.
Maren Johnsdatter Herre, pige, 21 aar, f. i Holden. F: Smed John Olsen.
Forlovere: M. Knudsen, C. Kittilsen.

6/12-1868
Peder Nilsen, uk., arbeidsmand, 27 aar, f. i Gj., opphold i Sk. F: Nils Nilsen Marker.
Elen Helene Halvorsdatter, pige, 28 aar, f. i Sk. F: Halvor Hansen.
Forlovere: Kr. Andersen, Anders Poulsen.

20/12-1868
Anders Poulsen, enkem., slagter, 39 aar f. i Gj., oppholder seg i Sk. F: Poul Andersen.
Anne Serine Sørensdatter, pige, 24 aar, f. i Sk. F: Søren Throndsen.
Forlovere: Isak Arnesen, Johan Simonsen.

21/2-1869
Karl Hansen Frogner, uk., skibstømmermand, 21 aar fra Gj., opph. i Gj. F: Hans Pedersen.
Berthe Marie Nilsdatter, pige, 29 aar fra Gj., opph. i Gj. F: Nils Tollefsen.
Forlovere: Kristian Hansen, Peder Nilsen.

21/3-1869
Nils Nilsen, uk., sømand, 24 aar f. i Gj., opph. i Sk. F: Nils Nilsen.
Thore Knudsdatter, pige, 27 aar fra Saude (Sauherad). F: Knud Olsen.
Forlovere: Hans Hansen, Krist. Gundersen.

27/6-1869
Isak Thovsen, uk., arb., 28 aar f. i Slemdal (Siljan). F: Thov Larsen.
Maren Anne Aslaksdatter, pige, 19 aar fra Gj. F: Aslak Larsen.
Forlovere:Kristen Andersen, Martin Augustiniusen.

31/10-1869
Ole Andersen, bryggesjauer, 54 aar f. i Gj., opphold i Sk. F: Anders Jørgensen.
Ingeborg Larsdatter, pige, 52 aar f. i Tind. F: Lars Larsen.
Forlovere: Isak Tydskland, Anders Lia.

7/11-1869
Jørgen Chrofos, uk., malersvend, 42 aar f. i Sk., opph. i Sk. F: Malermester Jens Chrofos.
Inger Andrea Olsdatter, pige, 32 aar f. i Gj., opph. i Gj. F: Ole Thorbjørnsen.
Forlovere: Malermester Chrofos, Simon Olsen.

5/12-1869
Lars Larsen, uk., arb., 26 aar f. i Gj. opph. i Sk. F: Tømmermand Lars Andersen.
Ingeborg Elisabeth Evensdatter, pige, 26 aar f. i Solum. F: Even Andersen.
Forlovere: Peder Sørensen, Lars Andersen.

12/12-1869
John Haakensen, uk., arb., 32 aar f. i Holden (Holla), opph. i Sk. F: Haaken Andersen.
Anne Kirstine Olsdatter, pige, 24 aar f. i Gj. opphold i Gj. F: Ole Isaksen.
Forlovere: Isak Olsen, Hans Haakensen.

26/12-1869
Gunder Evensen, uk., sagmester, 27 aar f. i Gj., oph. i Sk. F: Even Gundersen.
Anne Olsdatter, pige, 24 f. i Holden. F: skolelærer Ole Kristensen.
Forlovere: Isak Hansen, Thomas Hansen.

30/1-1870
Ole Andersen Tangen, enkem., handelsbetjent, 69 aar, f. i Gj., opph. i Sk. F: Anders Tangen.
Kristine Kristiansdatter, pige, 46, f. i Gj. F: Kristian Halvorsen.
Forlovere: Ø. Olsen, P. Andersen.

4/2-1870
Kristen Kristensen, uk., skomager, 23 f. i Gj., opph. i Sk. F: Kristen Pedersen.
Anne Marie Thomine Nilsdatter, pige, 28 aar f. i Gj. F: Nils Pedersen.
Forlovere: Osebakken Olsen, C. (E?) Halvorsen.

6/2-1870
Nils Halvorsen, uk., sømand, 29 aar, f. i Gj., opph. i Sk. F: Halvor Olsen.
Tharan Thorsdatter, pige, 26 aar f. i Holden. F: Thor Pedersen.
Forlovere: Daniel Ekornrød, Abraham Wattenberg.

13/2-1870
Ole Hansen, uk., matros, 25 f. i Gj., opph. i Sk. F: Vægter Hans Hansen.
Gunhild Knudsdatter, pige, 25 aar f. i Sk.
Forlovere: Hans Hansen, Peder Nilsen.

19/6-1870
Østen Johnsen, enkem., 45 aar f. i Gj., opph. i Sk. F: John Andersen.
Birthe Karine Olsdatter, pige, 35 f. i Gj. F: Ole Grimersen.
Forlovere: Lars Larsen, Ole Simonsen.

26/6-1870
Ole Svendsen, uk., tobaksh., 33 f. i Sk. F: Svend Olsen Serkeland.
Anne Gurine Olsdatter, pige, 22 f. i Gj. F: Skibstømmerm. Ole Andersen.
Forlovere: Johan Johannessen, Andreas Svendsen.

17/7-1870
Jacob Halvorsen, enkem., skrædder, 29 aar f. i Gj., oppholder seg i Sk. F: Halvor Olsen.
Ingeborg Helene Andersdatter, pige, 31 aar f. i Gj. F: Anders Andersen Gulseth.
Forlovere: Abraham Stensætter(?), Kristofer Halvorsen.

11/9-1870
John Bentsen, uk., matros, 26 aar f. i Sk. F: Bent Johnsen.
Anne Karine Markusdatter, pige, 24 aar f. i Gj. F: Markus Gundersen.
Forlovere: Hans Isaksen.

11/9-1870
Nils Andersen, uk., matros, 25 aar f. i Gj. opph. i Sk. F: Anders Andersen.
Anne Hansdatter, pige, 28 aar f. i Solum. F: Hans Gundersen.
Forlovere: Nils Nilsen, Hans Gundersen.

25/9-1870
Peder Larsen, uk., matros, 25 aar f. i Gj., opph. i Sk. F:. Lars Andersen.
Anne Elisabeth Holt, pige, 22 aar fra Sk. F: Sømand Kristofer Nilsen Holt.
Forlovere: Hans Kr. Møller, Nils Holt.

1/12-1870
Iver Jacobsen Røra, uk., 25 aar f. i Gj., opph.i Eidanger. F: Jacob Iversen Røra.
Anne Marie Nilsen, pige, 26 aar f. i Sk. F: Skibsfører Paul Nilsen.
Forlovere: Jacob Iversen Røra, lods Lars Nilsen.

6/12-1870
Peder Nilsen, uk., sømand, 25 aar f. i Sk. F: Lars Nilsen.
Kristiane Larsdatter, pige., 30 aar f. i Gj. F: Hans Larsen.
Forlovere: Hans Hansen, Nils Halvorsen.

1/1-1871
Johan Paulus Johnsen, uk., sømand, 31 f. i Gj., opph. i Sk. F: John Johnsen.
Maren Gurine Olsdatter, pige, 30 f. i Sk. F: Ole Isaksen.
Forlovere: Isak Olsen, Gunder Andersen.

20/4-1871
Jens Nilsen, uk., kjøbmand, 29 f. paa Bø i Gj., opph. i Sk. F: Nils Jensen.
Karen Marie Kristensdatter, pige, 29 f. paa Fossum i Gj. F: Kristen Rasmussen.
Forlovere: Kjøbm. Olaus Pedersen, Kontorist Halvorsen.

7/6-1871
Ole Kristian Zimmerlund, uk., malersvend, 36 f. i Laurvig. F: Lars Zimmerlund.
Karen Andrea Larsdatter, pige, 21 aar f. i Gj. F: Lars Simonsen.
Forlovere: Maler Hansen, malersv. Gulbrandsen.

16/7-1871
Isak Jensen, uk., styrmand, 33 f. i Gj., opphold i Sk. F: Jens Isaksen.
Marie Sørensdatter, pige, 30 f. i Gj. F: Søren Henriksen.
Forlovere: Thomas Thomasen, Isak Andersen.

22/10-1871
Ole Olsen, enkem., smed, 50 f. i Gj., opphold i Sk. F: Ole Olsen.
Marthe Turine Evensdatter, pige, 29 f. i Slemdal. F: Even.
Forlovere: Nils Jonassen, Mathias Pedersen.

26/12-1871
Nils Olsen, enkem., 32 f. i Lunde, opph. i Sk. F: Ole Nilsen.
Anne Thorsdatter, enke, 38 f. i Gj. F: Thor Mæla.
Forlovere: Peder Hansen, Thor Gulliksen.

11/1-1872
Anders Halvorsen, uk., styrmand, 24 aar 11 mnd. f. i Gj. opph. i Sk. F: Halvor Nilsen.
Severine Larsdatter, pige, 25 aar f. i Sk. F: Lars Nilsen.
Forlovere: Børre Halvorsen, Hans Halvorsen.

29/12-1872
Halvor Andersen Beyer, enkem., 36 f. i Sk. F: Snedker Anders Beyer.
Pernille Hansdatter, enke, 30 f. i Gj. F: Hans Johannessen.
Forlovere: Jacob Larsen, Ole Halvorsen.

2/2-1873
Jahn Danielsen, uk., kudsk, 30 f. i Värmland i Sverige, opph. i Sk. F: Daniel Danielsen.
Inger Johanne Markusdatter, pige, 25 f. i Gj. F: Markus Andersen
(! Skal være Markus Gundersen. G. Strøm).
Forlovere: Smed Lars Jacobsen, Gartner Johannessen.

9/3-1873
Arne Andersen, uk., 28 f. i Solum, opph. i Sk. F: Anders Johnsen.
Berntine Sigvaldsen, pige, 22 f. i Gj. F: Sigvald Anundsen.
Forlovere: John Berg, Sigvald Anundsen.

8/4-1873
Lars Usterud, uk., fuldmegtig, 28 f. i Gj., opph. i Kristiansand. F: Kontorist Ole Usterud.
Karoline Emilie Olsen, jomfru, 23 f. i Sk. F: Sadelmager O. Olsen.
Forlovere: Bogholder H. Larsen, sadelmager O. Olsen.

11/5-1873
Isak Ellefsen Gulseth, enkem., 46 ½ f. i Gj., opph. i Sk. F: Ellef Olsen.
Maren Andrea Jensdatter, pige, 31 ½ f. i Sk. F: Jens Arnesen.
Forlovere: Abraham Sørensen, Anders Ellefsen.

11/5-1873
Hans Olaus Pedersen, uk., sømand, 26 f. i Sk. F: Peder Hansen.
Lise Mathiasdatter, pige, 20 f. i Gj. F: Mathias Jacobsen.
Forlovere: Andreas Pedersen, Ole Olsen.

22/6-1873
Martin Jensen, uk., arb., 24 f. i Gj., opph. i Sk. F: Jens Torkildsen.
Anne Olsdatter, pige, 24 f. i Sauland. F: Ole Thorbjørnsen.
Forlovere: L. Jacobsen, J. Bjørnsen.

8/7-1873
Simon Pedersen, uk., kjøbmand, 25 ¾ aar, f. i Gj., opphold i Sk. F: Peder Aslaksen.
Laura Elise Høyer, frøken, 22 ¾ aar, f. i Sk. F: Hotelvert Nils Høyer.
Forlovere: Handelsm. Nils Pedersen, Kjøbm. Jens Nilsen.

7/9-1873
Lars Martinsen, uk., banearb., 31 f. i Sk. F: Martin Nissen.
Anne Oline Kristofersen, pige, 29 f. i Gj. F: Kristofer Abrahamsen.
Forlovere: Andreas Røsland, Ole Andersen.

19/10-1873
Johan Martin Meier, uk., matros, 41 f. i Porsgrund, opph. i Gj. F: Jens Meier.
Hanna Kirstine Andersen, pige, 24 f. i Sk. F: Anders Andersen.
Forlovere: Svend H. Hjorth, Johan Nilsen.

11/1-1874
Johan Johannessen, enkem., arb., f. 1837 i Sverige, opphold Sk. F: Johannes.
Kristine Andersdatter, enke, f. 1841 i Gj. F: Anders Tysland.
Forlovere: Rasmus Andersen, Svend H. Hjorth.

22/2-1874
Anders Pedersen, enkem., arb., f. 1835 i Gj., opph. i Sk. F: Peder Wattenberg.
Maren Sofie Pettersen, pige, f. 1838 i Laurdal. F: Skomager Halvor Pedersen.
Forlovere: Chr. Kittilsen, A. Gulliksen.

21/6-1874
Olavus Olsen, uk., arb., f. 1853 i Sk. F: Ole Andersen.
Karen Berthea Nilsen, pige, f.1854 i Gj. F: Nils Olsen.
Forlovere: Nils Olsen, Isak Hansen.

19/7-1874
Nils Larsen, enkem., snedker, f. (Ikke nevnt) i Sk. F: (Ikke nevnt.)
Olivia Johnsdatter, pige, f. 1843 i Gj. F: John Jensen Riis.
Forlovere: Nils Nilsen, C. J. Juul.

22/10-1874
Søren Thomas Isaksen, uk., f. 1843 i Gj., opph. i Sk. F: Vognmand Isak Sørensen.
Thomine Petronelle Johnsen, pige, f. 1847 i Brevig. F: Smed Andreas Johnsen.
Forlovere: H. Pedersen, Ole Wattenberg.

29/10-1874
Ingebreth Edvard Gasmann, uk., kjøbmand, f. 1848 i Gj., opph. i Sk. F: Erik Adolf Throndsen.
Benedikte Marie Larsen, jomfru, f. 1853 i Sk. F: Skrædder Larsen.
Forlovere: C. Larsen, L. B. Larsen.

8/11-1874
Halvor Tollefsen, uk., sømand, f. 1852 i Sk. F: Tollef Halvorsen.
Helene Marie Johnsen, pige, f. 1848 i Gj. F: John Helgesen.
Forlovere: Tollef Halvorsen, Anthon Andersen.

12/11-1874
Kristian Halvorsen, uk., sømand, f. 1848 i Gj. F: Halvor Halvorsen Rising.
Karen Olsen, pige, f. 1847 i Lunde. F: Ole Hansen.
Forlovere: Hans Halvorsen, Halvor Johnsen.

29/11-1874
Ole Kristian Mathisen, uk., arb., f. 1849 i Gj., opph. i Sk. F: Skrædder Mathias Jacobsen Tufte.
Maren Anne Andersdatter, pige, f. 1851 i Holden. F: Anders Larsen Værket.
Forlovere: Hans Hansen, Hans Pedersen.

13/12-1874
Andreas Jacobsen, uk., sømand, f. 1853 i Sk. F: Matros Jacob Andersen.
Karen Jørgine Pedersdatter, pige, f. 1848 i Gj. F: Uk. Jørgen Pedersen.
Forlovere: Hans Isaksen, Jens Simonsen.

11/4-1875
Johannes Pedersen, uk., flaademand, 20 aar f. i Sk. F: Flaademand Peder Hansen.
Mariane Olsen, pige., 21 aar f. i Gj. F: arb. Ole Knudsen.
Forlovere: Peder Hansen, Tobias Hansen.

25/4-1875
Jørgen Halvorsen, uk., arb., f. 1845 i Solum, opph. i Sk. F: Halvor Jørgensen.
Maren Olava Knudsdatter, pige, f. 1853 i Gj. F: Knud Kittilsen.
Forlovere: Kittil Larsen, Nils Hansen.

6/5-1875
Ole Olsen, uk., arb., f. 1842 i Gj., opph. i Sk. F: Ole Olsen Haukenæs.
Anne Kirstine Abrahamsdatter, pige, f. 1850 i Sk. F: Uk. Abraham ved Stavden(?).
Forlovere: Lars Jacobsen, Hans Nilsen.

20/6-1875
Halvor Olsen, uk., arb., f. 1854 i Siljord, opph. i Sk. F: Ole Sørensen.
Jørga Jørgensdatter, pige, f. 1850 i Gj. F: Jørgen Jørgensen.
Forlovere: Olaf Olsen, Hans Hansen.

29/8-1875
Johannes Andersen, uk., arb., f. 1848 i Gj. F: Anders Jacobsen.
Thora Elise Charlotte Johannesen, pige, f. 1852 i Kristiania. F: Hans Johannesen.
Forlovere: M. Buaas, J. Bæruldsen.

19/10-1875
Rasmus Johnsen, uk., sagmester, f. 1849 i Holden, opph. i Sk. F: John Olsen.
Anne Hedevig Kristiansdatter, pige, f. 1855 i Gj.
Forlovere: Andreas Pedersen, Bager Christensen.

21/10-1875
Gunnar Torgrimsen, uk., arb., f. (årtall ikke nevnt) i Saude, opph. i Sk. F: Torgrim Olsen.
Marie Jensdatter, pige, f. (årtall ikke nevnt) i Gj. F: Ikke nevnt.
Forlovere: Smed Mads Jacobsen, Nils Thorstensen.

24/10-1875
Jacob Abramsen, enkem., flaademand, f. 1823 i Sk. F: Abraham Olsen.
Ingeborg Gurine Larsdatter, pige, f. 1851 i Gj. F: Lars Kittilsen.
Forlovere: Anders Farvolden, Thomas Andersen.

21/11-1875
Georg Tobias Henriksen, uk., tømmermand, f. 1846 i Sk. F: Henrik Torstensen Semb.
Martine Andersen, pige, f. 1853 i Gj. F: Andreas Andersen Wenstøb.
Forlovere: John Berg Jensen.

6/2-1876
Nils Jansen Odden, uk., sergiant, f. 1848 i Saude, opph. i Sk. F: Inderst John Larsen.
Hansine Jørgensdatter, pige, f. 1852 i Gj. F: Arbeider Jørgen Hansen Fossum.
Forlovere: Johannes Nilsen, Johan Andersen.

13/2-1876
Bjørn Johnsen, uk., gartner, f. 1848 i Gj., opph. i Tjødling. F: John Bjørnsen.
Andrea Gurine Andersdatter, pige, f. 1847 Sk. F: Seilmager Anders Kristensen.
Forlovere: Anders Kristensen, Isak Andersen.

21/5-1876
Ingebret Eriksen, uk., arb., f. 1850 i Sk. F: Erik Mortensen.
Maren Kirstine Halvorsdatter, pige, f. 1851 i Gj. F: Halvor Olsen.
Forlovere: Halvor Eriksen, Olaus M. Eriksen.

5/6-1876
Hans Jørgen Halvorsen Rising, uk., gaardbruger, f. 1846 i Brunlanæs, opph. i Gj. F: Halvor Halvorsen.
Hanna Bertine Isaksdatter, pige, f. 1849 i Gj. F: Isak Ellefsen.
Forlovere: Knud Kristensen Grini, Kristian Halvorsen Blegebakken.

15/6-1876
Simon Pedersen, enkem., kjøbmand, f. 1847 i Gj. F: Peder Aslaksen.
Julie Mathilde Charlotte van Deurs, frøken, f. 1847 i Laurvig. F: Gerhard van Deurs.
Forlovere: Ingen nevnt i klokkerboken.

5/11-1876
Andreas Jacobsen, uk., sømand, f. 1854 i Sk. F: Jacob Pedersen.
Olava Halvorsdatter, pige, f. 1854 i Gj. F: Halvor Rasmussen.
Forlovere: Hans Thorstensen, Karl Olsen.

12/11-1876
Jacob Olsen, uk., kjører, f. 1850 i Gj., opph. i Sk. F: Ole Jacobsen.
Karen Marie Andersen, pige, f. 1846 i Solum. F: Anders Stiansen.
Forlovere: M. Pedersen, Krist. Halvorsen.

11/3-1877
Thorsten Thorstensen, uk., sømand, f. 1854 i Gj., opph. i Sk. F: Thorsten Thorstensen.
Abrahamine Kirstine Larsdatter, pige, f. 1854 i Sk. F: Lars Halvorsen.
Forlovere: Kristen Andersen, Jørgen Thorstensen.

18/3-1877
Olaus Olsen, uk., f. 1854 i Gj., opph. i Sk. F: Ole Simonsen.
Olava Jonsen, enke, f. 1839 i Gj. F: Jon Olsen.
Forlovere: Isak Hansen, Ole Simonsen.

23/8-1877
Jens Kristian Knudsen, uk., sæbefabrikant, f. 1843 i Kristiania, opph. i Gj. F: Ole Knudsen.
Jeanette Katrine Regine Holm, jomfru, f. 1847 i Sk. F: Ole Petter Holm.
Forlovere: Sadelmager Mathias Olsen, bogholder Hans Larsen.

22/11-1877
Peder Pedersen, uk., skolelærer, f. 1842 i Gj., opph. i Sk. F: Peder Sørensen.
Ingeborg Marie Andersen, jomfru, f. 1849 i Sk. F: Tobakspinder Peder Andersen.
Forlovere: Peder Sørensen, Peder Andersen.

22/11-1877
Johan Anton Pedersen, uk., bogholder, f. 1850 i Sk., opph. i Gj. F: Skibsfører A. Pedersen.
Elise Marie Aanesen, jomfru, f. 1855 i Sk. F: Murmester Aanesen.
Forlovere: S. Aanesen, T. Tobiassen.

6/1-1878
Anders Larsson, uk., matros, f. 1833 i Trendefors i Sverige, opph. i Sk. F: Husman Lars Larsson.
Anne Berthea Hansdatter, f. 1844 i Gj. F: Bordbærer Hans Olsen Ballestad.
Forlovere: Halvor Halvorsen, Hans Olsen.

17/2-1878
Thomas Thomassen, enkem., kirketjener, f. 1824 i Gj., opph. i Sk. F: Postbetjent Thomas Larsen.
Anne Marie Larsen, jomfru, f. 1828 i Sk. F: Oldermand Hans Larsen.
Forlovere: Farvermester G. Dahl.

10/3-1878
Aslak Isaksen, uk., skomagersvend, f. 1852 i Gj., opph. i Sk. F: Isak Abrahamsen.
Anne Sofie Sørum, pige, f. 1855 i Sk. F: Kristen Sørum.
Forlovere: L. Parbot, O. Pedersen.

10/6-1878
Erik Andreas Olsen, uk., dagarb., f. 1852 i Gj. F: Smed Ole Gundersen Tufte.
Jensine Marie Jensdatter, pige, f. 1858 i Gj. F: Arbeider Jens Olsen Buslaatten.
Forlovere: Ole Gundersen, Edvard Andersen.

10/11-1878
Theodor Olsen, uk., skibstømmermand, f. 1851 i Gj., opph. i Sk. F: Ole Torgrimsen.
Johanne Halvorsen, pige, f. 1853 i Gj. F: Halvor Pedersen.
Forlovere: Halvor Pedersen, agronom Thorsen.

24/11-1878
Ole Olsen, uk., arb., f. 1857 i Gj., opph. i Sk.F: Ole Gundersen Orekaasa.
Helmine Nilsdatter, pige, f. 1856 i Gj. F: Bøssemager Nils Nilsen.
Forlovere: Hans K. Halvorsen, Erik Olsen.

15/12-1878
Svend Halvorsen, uk., matros, f. 1849 i Bø, opph. i Sk. F: Inderst Halvor Olsen.
Elise Simonsen, pige, f. 1859 i Gj. F: Skomager Simon Pedersen.
Forlovere: Ole Halvorsen, Ole Gregoriusen.

15/12-1878
Halvor Nilsen Berg, enkem., sjauer, f. 1822 i Gj. F: Nils Olsen.
Kathrine Larsdatter, enke, f. 1836 i Gj. F: Lars.
Forlovere: Tov Larsen, Lars Simonsen.

29/12-1878
Kristian Jørgensen, enkem., tjener, f. 1828 i Gj., opph. i Sk. F: Jørgen Johnsen.
Marie Johnsdatter, pige, f. 1852 i Holden. F: John Olsen.
Forlovere: P. Jønssøn, T. Jørgensen. Ægteviede i Gj.

19/1-1879
Hans Andreas Jespersen, uk., snedker, f. 1853 i Sk. F: Skræddersvend Anders (Jespersen?).
Ingeborg Andrea Sigvaldsen, pige, f. 1848 i Gj. F: Arbeider Anund Sigvaldsen.
Forlovere: Møllereier Jensen, Skolebud John Berg.

9/2-1879
Anders Nilsen, uk., matros, f. 1854 i Gj. F: Nils Andersen.
Marie Halvorsen, pige, f. 1857 i Sk. F: Rasmus Halvorsen.
Forlovere: J. Hansen, Haaken Martinsen.

23/2-1879
Andreas Andersen, uk., matros, f. 1855 i Gj. F: Anders Andersen.
Henriette Amalie Larsen, pige, f. 1851 i Vanse. F: Lars Reinert Hansen.
Forlovere: Engebret Engebretsen, Jens K. Mathiassen.

27/4-1879
Halvor Halvorsen, uk., møllearb., f. 1854 i Gj., opph. i Sk. F: Halvor Olsen Eriksrød.
Anne Marie Johnsen, pige, f. 1857 i Bamble. F: Hammersmed John Olsen.
Forlovere: Ole Halvorsen, Gunder Halvorsen.

27/4-1879
Isak Larsen, uk., arb., f. 1845 i Gj., opph. i Sk. F: Lars Isaksen Skyer.
Kristine Amalie Johannesdatter, pige, f. 1852 i Stavanger. F: Johan Henrik Olsen.
Forlovere: Gunder Evensen, Karl Knudsen.

7/9-1879
Markus Kjeldsen, uk., kjøbmand, f. 1844 i Lardal, opph. Laurvig. F: Gaardbruger Kjeld Madsen.
Maren Thorsen, jomfru, f. 1853 i Gj. F: Møllermester Anders Thorsen.
Forlovere: A. Thorsen, G. Dahl.

23/9-1879
Nils Dahl, uk., forvalter, f. 1847 i Drammen, opph. i Gj. F: Kjøbmand Nils Peter Dahl.
Anna Konstanse Thommesen, frøk., f. 1855 i Sk. F: Kjøbmand Georg C. Thommesen.
Forlovere: H. Stenstrup, G.C. Thommesen.

30/12-1879
Henrik Andreas Bruun Isaksen, enkem., styrmand, f. 1841 i Gj., opph. i Sk. F: Isak Halvorsen.
Karen Henriette Hansen, enke, f. 1845 i Sk. F: Nils Hansen.
Forlovere: Søren Hansen, Fredrik Isaksen.

30/5-1880
Johan August Andersson, uk., arb., f. 1853 i Borgviks sogn
i Värmlands län i Sverige, opph. Sk. F: Anders Andersson.
Anne Marie Jørgensen, pige, f. 1855 i Gj. F: Jørgen Olsen.
Forlovere: Jørgen Olsen, Isak Olsen.

1/8-1880
Andreas Andersen, uk., arb., f. 1868 i Gj., opph. i Sk. F: Anders Ellefsen.
Ingeborg Marie Nilsen, pige, f. 1868 i Solum. F: Nils Andreas Hansen.
Forlovere: Nils Andreas Hansen, Hans Andersen, Gj.

15/8-1880
Klemet Knudsen, uk., sømand, f. 1851 i Sk. F: Knud Pedersen.
Berthe Gurine Olsdatter, pige, f. 1850 i Gj. F: Ole Olsen.
Forlovere: Knud Pedersen, Ole Olsen.

7/11-1880
Andreas Andersen, uk., styrmand, f. 1850 i Gj. opph. i Gj. F: Anders Ingebretsen.
Pauline Marie Paulsen, pige, f. 1857 i Sk. F: Ole Paulsen.
Forlovere: Anders Andersen, Ole Paulsen.

14/11-1880
Elias Andersen, arb., f. 1857 i Gj., opph. i Sk. F: Anders Eliasen.
Kirsten Halvorsdatter, pige, f. 1856 i Saude. F: Halvor Hegna.
Forlovere: Oluf Vold, Karl Gustavsen.

28/11-1880
Olaus Halvorsen, uk., sømand, f. 1857 i Sk. F: Halvor Sigurdsen.
Karen Nilsen, pige, f. 1858 i Gj. F: Nils Jensen.
Forlovere: Jonas Svendsen, Anders Brynjulfsen.

26/12-1880
Olaus Pedersen, uk., sømand, f. 1845 i Sk. F: Peder Hansen.
Birthe Marie Johnsen, pige, f. 1843 i Gj. F: John Hansen.
Forlovere: Bernt A. Berntsen, Peder Pedersen.

2/1-1881
Helge Pedersen, Styrmand, f. 1852 i Gj. F: Knud Pedersen
Anne Thorsen, f. 1855 i Sk. F: Møller Anders Thorsen.
Forlovere: Fedrene.

14/4-1881
Hans Elias Foss, Handelsborger i Porsgrund, f. 1835 i Gj. F: Bogholder John Foss.
Anette Kirstine Kristensen, f. 1838 i Sk. F: Skredder Ole Kristensen.
Forlovere: Rasmus Pedersen, Ole Kristensen.

8/5-1881
Olaus Jensen, Arbeider, f. 1854 i Gj. F: Snekker Jens Amundsen.
Maren Laurine Brynildsen, f. 1854 i Bamble. F: Brynild Larsen(?).
Forlovere: Søren Aslaksen, Karl Jensen.

8/7-1881
Gabriel Johannessen, Tømmermand, f. 1850 i Ed, (Älfsborgs len) Dahlarna.
F: Bonde Johannes Andersson.
Berte Karine Østensdatter, f. 1845 i Gj. F: Arbeider Østen Gundersen.
Forlovere: Østen Gundersen, Kristoffer Halvorsen.

28/8-1881
Ingebret Jansen, enkem., Arbeider, f. 1825 i Gj. F: Grubearb. Jan Pedersen.
Gunhild Svensdatter, f. 1849 i Tuddal. F: Gaardbr. Sven Svensen.
Forlovere: Gunder Nirisen, Kristen Skjærum.

18/9-1881
Ole Olsen Ekornrød, Arbeider, f. 1853 i Gj. F: Arbeider Ole Jacobsen.
Thora Nilsen f. 1854 i Sk. F: Snekker Nils Larsen.
Forlovere: Jacob Olsen, Nils Olsen.

25/9-1881
Mathias Kristensen, Skreddersvenn, f. 1853 i Faaberg. F: Tømmerm. Kristen Kristensen.
Karen Andrea Kristensdatter, f. 1861 i Gj. F: Tømmerm. Kristen Olsen Skjærum.
Forlovere: Østen Olsen, Andreas Olsen.

30/10-1881
Ole Halvorsen, Sjømand, f. 1858 i Gj. F: Halvor Johnsen.
Anne Dorthea Larsen, f. 1858 i Ullensaker. F: Lars Olsen.
Forlovere: Jens Jørgensen, Martin Mikkelsen.

11/12-1881
Ole Halvorsen, em. Arbeider, f. 1836 i Gj. F: Arbeider Halvor Olsen.
Kirsten Marie Johnsdatter, f. 1844 i Holden (Holla). F: John Hansen.
Forlovere: Halvor Amundsen, Halvor Halvorsen.

18/12-1881
Andreas Raaberg, Sjømand, f. 1844 i Sk. F: Skomager Ebbe Raaberg.
Marie Halvorsdatter, f. 1844 i Gj. F: Halvor Borgersen.
Forlovere: Ebbe Raaberg, Halvor Borgersen.

12/2-1882
Hagbart Halvorsen, Murer, f. 1857 i Sk. F: Murer John Halvorsen.
Sofie Helgesen, f. 1857 i Gj. F: Slagter John Helgesen.
Forlovere: Kristian Pedersen, John Halvorsen.

26/2-1882
Kristian Fredrik Kristensen, Sjømand, f. 1850 i Sk. F: Arbeider Kristen Abrahamsen.
Inger Olava Hansdatter, f. 1848 i Gj. F: Hans ?
Forlovere: Andreas Gundersen, Carl F. Lundberg.

19/3-1882
Johannes Haakonsen, Flaademand, f. 1824 i Holden. F: Gaardbr. Haakon Andersen.
Kirsten Thorsen, enke, f. 1853 i Gj. F: ?
Forlovere: John Haakonsen, Halvor Bjørnsen.

10/4-1882
John Pedersen Aspaas, Jernbanearb., f. 1857 i Sverige. F: Arbeider Peder Johnsen Aspaas.
Anne Bertine Olsen, f. 1855 i Gj. F: Ole Gundersen.
Forlovere: Torger Haugerud, Ole Gundersen.

11/6-1882
Anders Olsen, Arbeider f. 1860 i Gj. F: Hammersmed Ole Gundersen.
Anne Karine Olsen, f. 1858 i Holden. F: Kjører Ole (Olsen?).
Forlovere: Ole Gundersen, John Pedersen.

18/6-1882
Anton Johannesen, Vognmand, f. 1849 i Bohuslen. F: Skredder Johannes Mathiasen.
Kristine Marie Hansen, f. 1855 i Gj. F: Kjører Hans Pedersen.
Forlovere: Johan Pedersen, Ulrik Cudrio.

2/7-1882
Svennung Olsen, Arbeider, f. (Mangler årstall) i Saude (Sauherad). F: Arbeider Ole Svennungsen.
Maren Jensine? Isaksdatter, f. (Mangler årstall) i Gj. F: Isak Tollefsen.
Forlovere: Rasmus Jacobsen, Adolf Moe.

7/9-1882
Gunder Jacobsen, Sømand, f. 1858 i Gj. F: Sømand Jacob Andersen.
Olava Olsen, f. 1857 i Gj. F: Arbeider Ole Andersen.
Forlovere: Jacob Jacobsen, Jonas Nilsen.

15/10-1882
Isak Andersen, Bordmerker, f. 1850 i Gj. F: Anders Isaksen.
Anna Margrete Isaksen f. 1854 i Sk. F: Lods(?) Rasmus Gjertsen.
Forlovere: Anders Isaksen, Rasmus Gjertsen.

12/11-1882
Peder Hansen, Arbeider, f. 1858 i Lunde. F: Arbeider Hans Larsen.
Lina Larsen, f. 1858 i Gj. F: Lars Olsen.
Forlovere: Levor Olsen, Olaus Larsen.

19/11-1882
Karl Jensen, Mekaniker, f. 1858 i Gj. F: Hugger Jens Madsen.
Anne Bolette Isaksen, f. 1856 i Sk. F: Sagmester Isak Larsen.
Forlovere: Andreas Kristensen, Lars Isaksen.

19/11-1882
Nils Halvorsen, Vognmand, f. 1858 Gj. F: Tømmermnd. Halvor Nilsen.
Hansine Thomasen, f. 1856 i Gj. F: Kjører Thomas Hansen.
Forlovere: Thomas Hansen, Hans Isaksen.

26/11-1882
Hans Karl Ingebretsen, Arbeider, f. 1856 i Gj. F: Arbeider Ingebret Andersen.
Maren Turine Andersen, f. 1862 i Sk. F: Skomager Nils Andersen.
Forlovere: Ole Ingebretsen, Nils Andersen.

17/12-1882
Mads Andreassen Sokka, em., Arbeider f. 1844 i Gj. F: Arbeider Andreas Sokka.
Guri Vetlesdatter, f. 1850 i Siljan. F: Arbeider Vetle Andersen.
Forlovere: Simon Pedersen(?), Ole Nilsen.

17/12-1882
Peder Jensen, em., Kjører, f. 1823 i Solum. Far Fahrdreng Jens Andersen.
Maren Dorthea Halvorsen, f. 1850 i Gj. F: Arbeider Halvor Rasmussen.
Forlovere: Thomas Dorholt, Nils Halvorsen.

31/12-1882
Hans Eriksen Bye, Arbeider, f. 1846 i Østerdalen(?). F: Arbeider Erik Johnsen.
Marie Laurine Katrine Paulsen, f. 1844 i Gj. F: Sømand Ole Paulsen.
Forlovere: Gunnar Olsen, Ellef Ellefsen.

4/2-1883
Halvor Halvorsen, enkem., Arbeider, f. 1847 i Solum. F: Sergeant Halvor Pedersen.
Kirsten Marie Olsdatter, f. 1850 i Gj.
Forlovere: Ole Tobiasen, Kristen Olsen.

4/3-1883
Martinius Olsen. enkem., Bordarb., f. 1852 i Gj. F: Arbeider Halvor Haukevik.
Karen Kirstine Kristiansen, f. 1844 i Sk. F: Sømand Kristian NN.
Forlovere: Kristian Abrahamsen, Klaus Kristensen.

26/3-1883
Julius Oskar Johansen, Kjøbmand, f. 1857 i Østre Aker. F: Støber Anders Johansen.
Anette Andersen, f. 1854 i Gj. F: Smed Anders A(ndersen?).
Forlovere: Hans Andersen, Gustav Gundersen.

29/4-1883
Hans Pedersen, Arbeider, f. 1858 i Sk. F: Vognmand Peder Hansen.
Birte Kristine Johnsen, f. 1853 i Gj. F: Tømmerm. John Gundersen.
Forlovere: Karl Ingebretsen, Gunder Kittilsen.

4/11-1883
Andreas Andersen, enkem., Arbeider, f. 1858 i Gj. F: Skomager Anders Ellefsen.
Aslaug Ellingsen, f. 1852 i Bø i Telemark. F: Tømmerm. Elling Amundsen.
Forlovere: Hans Andersen, Ole Andersen.

29/11-1883
Johan Jensen, Snedker, f. 1860 i Gj. F: Arbeider Jens Madsen.
Karen Kirstine Abrahamsen, f. 1857 i Sk. F: Arbeider Abraham Olsen.
Forlovere: Jens Madsen, Abraham Olsen.

10/8-1884
Lars Oluf Olsen, Arbeider, f. 1859 på Varnes i Hedrum. F: Arbeider Ole Larsen.
Marte Kristine Kristiansdatter, f. 1854 i Gj. F: Tømmerm. Kristian Kristiansen.
Forlovere: Jens Olsen, Lars Larsen.

26/10-1884
Karl Kristian Johnsen, Maler, f. 1864 i Sk. F: Skomager Kristian Johnsen.
Hanna Pedersen, f. 1862 i Gj. F: Arbeider Peder Jacobsen.
Forlovere: Edvard Johnsen, Jacob Pedersen.

30/11-1884
Ole Kristian Sigurdsen, Arbeider, f. 1861 i Gj. F: Vognmand Sigurd Olsen.
Ingeborg Andersen, f. 1862 i Næs i Telemark (Sauherad). F: G.br. Anders A. Kirkestul.
Forlovere: Sigurd Olsen, Andreas NN (Olsen?).

14/12-1884
Peter Simonsen, Maler, f. 1857 i Gj. F: Skomager Simon Pedersen.
Maren Elise Eliasdatter, f. 1856 i Bamble. F: Sømand Elias Kristensen.
Forlovere: Simon Pedersen, Ole Kristensen.

15/2-1885
Thor Rasmussen Aasland, enkem., Fragtemand, f. 1848 i Kragerø. F: Sømand Rasmus Thorsen.
Elisabeth Skredsholdt(?), enke, f. 1844 i Gj. F: G.br. Jacob Thronsen.
Forlovere: A. Johnsen i Brevik, Skomager Augensen.

17/5-1885
Peder Johnsen Kaasene, G.br., f. 1852 i Slemdal (Siljan). F: Husmand John Alfsen Kaasene.
Maren Anne Knudsdatter Berg, f. 1856 i Gj. F: G.br. Knut (J.?) Berg.
Forlovere: Peder Knutsen Berg, Halvor n. Sem. (nordre Sem).

13/9-1885
Karl Hansen, Arbeider, f. 1860 i Gj. F: Kjører Hans Olsen Frogner.
Johanne Mathilde Hansdatter f. 1859 i Sk. F: Arbeider Hans Thorstensen.
Forlovere: Hans Thorstensen, Ole Olsen Grime….

18/10-1885
Ole Pedersen, enkem., Arbeider f. 1846 i Gj. F: Tømmermand Peder Olsen.
Hansine Jørgensen f. 1834 i Sk. F: Arbeider Jørgen Hansen.
Forlovere: Lauritz Halvorsen, Lars T. Løberg.

23/10-1885
Nils Peter Johnsen Frogner, Sømand, f. 1861 i Gj. F: Arbeider John P. Frogner.
Mathilde Margrethe Kaalstad, f. 1862 i Sk. F: Byggmest. Lars Kaalstad.
Forlovere: Ole Thorsen, Thomas Olsen.

1/11-1885
Isak Severin Henriksen, Sadelmager i Sk., f. 1859 i Gj. F: Tømmerm.(?) Henrik Solvesen.
Olava Sørensen f. 1865 i Sk. F: Flaademand Søren Hansen.
Forlovere: Søren Hansen, …………

1/11-1885
Peder Andreas Jacobsen, Arbeider i Sk., f. 1863 i Solum. F: Arbeider Jacob Pedersen.
Andrea Tollefsen f. 1855 i Gj. F: Arbeider Tollef Hansen.
Forlovere: Peder Jacobsen, Tollef Hansen.

15/11-1885
Jacob Fredriksen Schlagenbusch, Arbeider i Sk., f. 1857 i Solum. F: Sagmester Fredrik Jørgensen.
Anne Gurine Halvorsen f. 1863 i Gj. F: Arbeider Jacob Halvorsen.
Forlovere: Halvor Jacobsen, Jørgen Amundsen. (Arvidsen?)

4/5-1886
Olai Skulderud Vattenberg, Smed i Sk., f. 1860 i Gj. F: Smed Abraham Vattenberg.
Maren Gurine Jacobsen f. 1858 i Sk. F: Smed Mads Jacobsen.
Forlovere: Daniel Jacobsen, Andr. A. Vattenberg.

31/10-1886
Martin Madsen, Arbeider i Sk., f. 1846 i Gj. F: Møller Mads Monsen.
Anne Dorthea Andersdatter f. 1857 i Holden. F: Husmand Anders A. Myr(vold?).
Forlovere: Johannes Halvorsen, Mathis Pedersen.

31/10-1886
Ingvald Hansen, Arbeider i Sk., f. 1865 i Strømsø (Drammen). F: Arbeider Hans Kristoffersen.
Anne Olalia Kittilsen f. 1865 i Gj. F: G.br. Kittil Olsen Riis.
Forlovere: Jens Jensen, Johan Borgersen(?)

19/12-1886
Abraham Kløcker Nilsen, Handelsborger i Sk., f. 1855 i Gj. F: Navigasjonslærer Lauritz W. Nilsen.
Mina Klaunethe Eidorff f. 1854 i Sk. F: Sømand Halvor Eidorff.
Forlovere: J. Bosse Nilssen, Johan Tovsen.

24/4-1887
Vilhelm Johnsen, Arbeider i Sk., f. 1856 i Gj. F: G.br. John Andersen.
Petrea Thomasen f. 1860 i Kilebygden (Solum). F: Arbeider Thomas Johannesen.
Forlovere: Anders Johnsen, Peder Andersen.

5/6-1887
Olaves Gustavsen, Arbeider i Sk., f. 1852 i Angerud i Sverige. F: Husmand Gustav Hansen.
Inger Pedersdatter f. 1862 i Gj. F: Arbeider Peder Olsen.
Forlovere: Peder Olsen, Karl Pettersen.

8/7-1887
Søren Blom Paulsen, Cand. jur., i Sk. f. 1862 i Gj. F: Sagfører Halvor Paulsen.
Henrika Anker Hartmann f. 1864 i Laurvig. F: Rektor Gudbrand Hartmann.
Forlovere: Rolstad, Blickfeldt.

3/7-1887
Hans Kittilsen, Arbeider f. 1863 i Sk. F: Arbeider Kittil Nilsen.
Ingeborg Tollefsen f. 1855 i Gj. F: Arbeider Tollef Olsen.
Forlovere: Olaves Olsen, Andreas Halvorsen.

21/8-1887
Jacob Andersen, Arbeider i Sk., f. 1860 i Gj. F: Arbeider Anders Sigurdsen.
Marie Kathrine Kristensen f. 1865 i Sk. F: Arbeider Nikolai Kristensen.
Forlovere: Nikolai Kristensen, Nikolai A. Pedersen.

30/10-1887
Nikolai Andreas Pedersen, Snedker, f. 1852 i Sk. F: Tømmermnd. Peder Nielsen.
Karoline Andersen f. 1857 på Løberg i Gj. F: Arbeider Anders Sigurdsen.
Forlovere: Peder M. Pedersen, Christian G. Bruun.

6/11-1887
Karl Gustav Olsen, Fabrikarb. i Sk., f. 1862 i Solum. F: Arbeider Ole Kittilsen.
Anne Laurine Abrahamsen f. 1861 i Gj. F: Tømmermnd. Jacob Abrahamsen.
Forlovere: Hans Kristiansen, Olaus Halvorsen.

4/12-1887
Joakim Borse Nielssen, Garver i Sk., f. 1858 i Gj. F: Skibsfører Lauritz V. Nielssen.
Marthe Cecilie Sem f. 1859 i Sk. F: Skibsfører Niels Amundsen Sem.
Forlovere: Mathias Kittilsen, Lauritz V. Nielssen.

11/12-1887
Anton Syvertsen, Arbeider i Sk., f. 1865 i Laurdal. F: Arbeider Syvert Isaksen.
Ingeborg Marie Madsen f. 1866 i Gj. F: Arbeider Mads Andreassen.
Forlovere: Thorsten Thorstensen, Mads Andreassen.

5/1-1888
Niels Peter Ingebretsen, Arbeider paa Blegebakken, f. 1852 i Gj. F: Arbeider Ingebret Andersen.
Anne Gurine Olsen f. 1840 i Gj. F: Underofficer Ole Peter Olsen.
Forlovere: Gunder Ingebretsen, Emil Olsen.

19/2-1888
Olaus Fredriksen, Sømand paa Kleven, f. 1868 i Solum. F: Arbeider Fredrik Jørgensen.
Karen Halvorsen f. 1866 i Gj. F: Arbeider Halvor Jacobsen.
Forlovere: Ingen nevnt.

7/6-1888
Andreas Abrahamsen Vattenberg, Smed, f. 1862 i Gj. F: Smed Abraham Nielsen Vattenberg.
Thalie Marie Jacobsen f. 1866 i Sk. F: Smed Lars Jacobsen.
Forlovere: Abraham N. Vattenberg, August Eliassen.

7/7-1888
Emanuel Olausen, Murer i Sk., f. 1859 i Bohuslän i Sverige. F: G.br. Olaus Andersson.
Maren Tollefsen f. 1866 i Gj. F: Murer Tollef Olsen.
Forlovere: Murer Carlsen, Tollef Olsen.

15/7-1888
Hans Jensen, Arbeider Snibetorp, f. 1864 i Gj. F: Sømand Jens Hartvig Hansen.
Anna Jansen f. 1864 i Tjølling. F: Snedker Jansen.
Forlovere: Ole Thorsen, Kristen Strøm.

23/9-1888
Johan Laurits Hansen, Sømand, Blegebakken, f. 1847 i Gj. F: Flaademand Hans Kr. Johnsen.
Konstanse Marie Johansen f. 1862 i Moss ("Mos"). F: Arbeider Nikolai Jansen.
Forlovere: A. Johnsen, H. Hagerup.

15/11-1888
Nils Johannesen, Sømand, Brækkejordet, f. 1853 i Sk. F: Arbeider Johannes Jørgensen.
Marie Hermansen f. 1856 i Gj. F: Arbeider Herman Hermansen.
Forlovere: Anders Larsen, Jørgen Johannesen.

14/4-1889
Kristian Olsen Vasenden, Arbeider, Falkum, f. 1862 i Gj. F: Arbeider Ole Knudsen.
Bergithe Olsdatter f. 1865 i Siljord. F: Arbeider Ole Hansen.
Forlovere: Thorsten Halvorsen, Karl Jansen.

22/4-1889
Gunder Halvorsen Viele, Skibstømmerm. i Solum f. 1854 i Bø. F: Halvor Johnsen Teigen.
Maren Gurine Halvorsen f. 1856 i Gj. F: Halvor Gundersen Rød.
Forlovere: Halvor Gundersen, Gunder Halvorsen.

5/5-1889
Hans Hagerup, Kjøbmand i Sk., f. 1862 i Gj. F: Formand Ellef Hansen.
Petrea Marie Larsen f. 1860 i Sk. F: Flaademand Peter Larsen.
Forlovere: Karl Knutsen, G. A. Gundersen.

5/5-1889
Isak Olsen, enkem., Arbeider, søndre Brækkej. f. 1861 i Gj. F: G.br. Ole Andersen Houen.
Marie Mathilde Pedersen f. 1869 i Sk. F: Formand Peder Pedersen.
Forlovere: Peder Pedersen, Johan Pedersen.

8/9-1889
Peder Reinholtsen, Arbeider, Brækkejordet, f. 1866 i Gj. F: Tømmermnd. Reinholt Pedersen.
Hanna Karoline Larsen f. 1860 i Solum. F: Murer Lars Halvorsen.
Forlovere: Lars Olsen, Jørgen Andersen.

3/11-1889
Gustav Johan Joelsen, Arbeider Brekkejordet, f. 1869 i Gj. F: Sømand Joel Enander.(?)
Anne Margrethe Evensen f. 1866 i Sk. F: Maler Hans Evensen.
Forlovere: J. Hanssen, Isak Hanssen.

27/11-1889
Kristian Olsen, enkem., Arbeider, Brækkejordet, f. 1818 i Gj. F: G.br. Ole Halvorsen.
Kari Ellingsdatter f. 1840 i Saude (Sauherad). F: Arbeider Elling Larsen.
Forlovere: Halvor Halvorsen, Nils Olsen Marker.

7/3-1890
Nils Johnsen, Kjøbmand paa Ulefos, f. 1856 paa Ulefos i Holden. F: Kjøbmand John Olsen.
Anne Mathilde Olsen f. 1858 i Gj. F: Snedker Isak Olsen.
Forlovere: Isak Olsen, John Olsen.

23/11-1890
Halvor Andresen, Arbeider paa Bakken i Sk., f. 1862 i Gj. F: Arbeider Andreas Halvorsen.
Inger Karoline Andersen f. 1865 i Sk. F: Tømmermnd. Rasmus Andersen.
Forlovere: Rasmus Andersen, Otto K. Andersen.

23/11-1890
Ole Johnsen, enkem., Arbeider i Sk., f. 1847 i Slemdal (Siljan). F: Arbeider John Johannessen.
Kristine Jørgensen f. 1867 i Gj. F: Arbeider Jørgen Olsen.
Forlovere: Jørgen Olsen, Johan Andersen.

20/2-1891
Ole Nilsen Engelstad, enkem., Arbeider Kleven, f. 1845 i Gj. F: Arbeider Nils Luksefjeld.
Maren Elise Thomassen f. 1865 paa Herre i Bamble. F: Arbeider Thomas Thorstensen.
Forlovere: (Ikke nevnt. G.S.)

5/2-1891
Hans Andreas Tollefsen, Arbeider, Brækkejordet, f. 1870 i Gj. F: Arbeider Tollef Hansen.
Ida Marie Isaksen f. 1872 i Sk. F: Bruksmerker Isak Olsen.
Forlovere: Nils Andersen, Isak Olsen.

9/5-1891
Karl Edvard Raastad, Handelsbetjent i Moss, f. 1860 i Sandefjord. F: G.br. Hans Kr. Raastad.
Inga Thorine Jørgensen f. 1870 i Gj. F: Trolaath.(?) Thor Jørgensen.
Forlovere: Mathias Olsen, Paus Nilsen.

22/8-1891
Hans Gundersen, arb., Sk., f. 1862 i Gj. F: G.br. Gunder Olsen.
Andrea Halvorsen f. 1871 i Gj. F: Arbeider Halvor Gundersen.
Forlovere: Halvor Gundersen, Nils Andersen.

11/10-1891
Gustav Andreas Gundersen, Kjøbm. i Sk., f. 1863 i Gj. F: Maskinist Peder Gundersen.
Berta Marie Theiste f. 1863 i Sk. F: Sagfører Emanuel Theiste.
Forlovere: Hans Andersen, H. Hagerup.

11/10-1891
Ole Olsen, enkem. Arbeider, Kleven, f. 1840 i Gj. F: Arbeider Ole Grimersen.
Anne Svendsen f. 1863 i Siljord. F: Arbeider Svend Siljord.
Forlovere: Ole Kittilsen, Ole Tovsen.

31/10-1891
Lars Aslaksen, arb, Brekkejordet, f. 1862 i Gj. F: Skom. Lars Aslaksen.
Kaja Ragnhildsrød f. 1872 paa Tjømø. F: Skom. Kristian Ragnhildsrød.
Forlovere: Aslak Halvorsen, Hans Halvorsen.

21/1-1892
Martin Olausen, Sadelmager, Kleven, f. 1866 i Gj. F: Sømand Olaus Olsen.
Bertine Gunhilde Helland f. 1870 i Sk. F: Sadelmager J. H. Helland.
Forlover: Sadelmager J. H. Helland.

22/5-1892
Edvard August Eliassen, Bankass., Lunde, f. 1867 i Gj. F: Sadelmager Peder Eliassen.
Louise Margrethe Larsen f. Skaademand Jens P. Larsen.
Forlovere: M. Hagerup, Andreas A. Vattenberg.

22/5-1892
Hans Amundsen, gaardsgutt paa Sem i Gj., f. 1863 i Slemdal. F: Arbeider Amund Dyresen.
Inger Karine Davidsdatter f. 1870 i Gj. F: Vognmnd. David Jacobsen.
Forlovere: P. Johnsen, G. Sem.

6/11-1892
Nils Hansen, arb., Brækkej., f. 1862 i Gj. F: Arbeider Hans Andreas Hansen.
Kassi Antonsdatter f. 1872 i Elverum. F: Anton Amundsen.
Forlovere: Ole Johan Olsen, Martinius Carlsen.

4/12-1892
Henry Nikolai Tollefsen, Jernbanearb., Drammen, f. 1869 i Strømsø. F: Toldp…mnd. Tollef Nilsen.
Dorthea Larsen f. 1867 i Gj. F: Formand Ole Larsen.
Forlovere: Peder Pedersen, Johan Borgersen.

21/8-1893
Ole Gulliksen, Stenarb., Brækkej., f. 1869 i Gj. F: Leilending Gullik Gulliksen.
Maren Sofie Hansen f. 1863 i Slemdal. F: Leilending Hans Nilsen.
Forlovere: Andreas Gulliksen, Jens Gulliksen.

10/9-1893
Aslak Aslaksen, Sliberiarb., Sk., f. 1867 i Gj. F: Arbeider Aslak Halvorsen.
Laurine Kristine Karlsen f. 1874 i Gj. F: Slagter Fredrik Karlsen.
Forlovere: Karl Fred. Karlsen, Lars Aslaksen.

15/10-1893
Hans Aslaksen, arb., Kleven, f. 1871 i Gj. F: Arbeider Aslak Halvorsen.
Josefine Kathrine Johnsen f. 1873 i Sk. F: Sømnd. John Bentsen.
Forlovere: Karl Aslaksen, Halvor Halvorsen.

29/10-1893
Jacob Peter Nærum, Tapetserer, Sems løkke, f. 1863 i Gj. F: Snedker Peter Olsen Nærum.
Thalie Thorstensen f. 1870 i Sk. F: Møller Thorsten Olsen.
Forlovere: Ole Olsen, Thorsten Olsen.

28/10-1893
August Jansen, Arbeider, Kverndalen, f. 1864 i Värmeland. F: G.br. Jan Johannesson.
Hanna Mathilde Olsen f. 1866 i Gj. F: Arbeider Ole Johansen.
Forlovere: Otto Kittilsen, Jacob Aanerød.

29/10-1893
Torgrim Østensen, Snedker, Brækkej., f. 1863 i Saude. F: Husmnd. Østen Halvorsen.
Marie Olsen f. 1858 i Gj. F: Tømmermnd. Ole Buer.
Forlovere: Peter Pedersen, Hans Nilsen.

19/11-1893
Karenius Zakarias Olsen, arb., Kleven, f. 1864 i Sk. F: Tømmermnd. Reier A. …?
Anne Susanne Svendsen f. 1869 i Gj. F: Arbeider Svend Kristensen.
Forlovere: Andreas Isaksen, Severin Halvorsen.

3/12-1893
Jacob Nilsen, arb., Brækkej., f. 1866 i Gj. F: Arbeider Nils Nilsen.
Hanna Hansdatter f. 1866 i Holden (Holla). F: Former Hans Asjersen.
Forlovere: Vilhelm Jacobsen, Karl Johannessen.

4/1-1894
Andreas Langerød, Lærer, Egersund, f. 1858 i Gj. F: G.br. Jacob Langerød.
Olga Juditte Kathinka Olsen f. 1870 i Eidanger. F: Skibsbyggmester J. Olsen.
Forlovere: Lærer O. Nærum, Jacob Langerød.

22/4-1894
Johan Sigurdsen, arb., Duestien, f. 1864 i Gj. F: Arbeider Sigurd Olsen.
Ragna Marie Karlsen f. 1873 i Fredrikstad. F: Tømmermnd. Karl Kr. Andersen.
Forlovere: Torkild Kristiansen, Jacob Romsdalen.

26/10-1894
Fredrik Vilhelm Fredriksen, arb., Sandvigen, f. 1871 i Sk. F: Arbeider Fredrik Finkel(?).
Julie Martine Larsen f. 1872 i Gj. F: G.br. Lars Johannessen.
Forlovere: Hans Fredriksen, Jacob Reinholt.

9/11-1894
Hans Petersen, arb., Sk., f. 1869 i Gj. F: Arbeider Jan Aronsen.
Nilia Olsdatter f. 1871 i Slemdal. F: Husmnd. Ole Guttormsen.
Forlovere: Lars Olsen, Johan Albeiton(?).

11/11-1894
Hans Gustav Gulliksen, Sømnd., Brækkeby, f. 1867 i Solum. F: Møller Gullik Gundersen.
Marte Johnsdatter f. 1870 i Gj. F: Husmnd. John Pedersen.
Forlovere: Gullik Gundersen, Nils Peter Johnsen.

11/11-1894
Thorvald Dahl, G.br. i Melum, f. 1864 i Melum (Solum). F: Kirkesanger Thor Dahl.
Sara Thorsen f. 1868 i Gj. F: Møllemester A. Thorsen.
Forlovere: Oluf Gulseth, Anders Huse.

28/12-1894
Kristen Isaksen, bygningssnedker i Gj., f. 1863 i Gj. F: G.br. Isak Kristensen.
Thora Andrea Halvorsen f. 1868 i Kragerø. F: Glassmester Ole Halvorsen.
Forlovere: Agent Hansen, Ole Halvorsen.

30/12-1894
Halvor Hansen, Arbeider, Kleven, f. 1873 paa Helgen i Holla. F: Skredder Hans Brynhildsen.
Ingeborg Halvorsdatter f. 1873 i Gj. F: Arbeider Halvor Nilsen.
Forlovere: Halvor Nilsen, Hans Brynhildsen.

13/1-1895
Lars Andersen, sømand, Sandvigen, f. 1865 i Gj. F: G.br. Anders Isaksen.
Karen Marie Rosenvold f. 1870 i Sk. F: Arbeider Sivert Rosenvold.
Forlovere: Halvor Andersen, Sivert Rosenvold.

20/1-1895
Theodor Pedersen, arb., Duestien, f. 1870 i Gj. F: Arbeider Peder Berulfsen.
Tolefine Nilsen f. 1873 i Sk. F: Bøssemager Nils Lysaker.
Forlovere: Nils Lysaker, Jacob Pedersen.

27/1-1895
Kornelius Severin Larsen, arb., Bakken, f. 1871 i Solum. F: Arbeider Lars Pedersen.
Gina Marie Kristensen f. 1869 i Gj. F: Arbeider Svend Kristensen.
Forlovere: Anders Isaksen, Hans Pedersen.

24/3-1895
Jacob Johannesen, enkem., slibearb., Kleven, f. 1847 paa Eidsvold. F: Smed Johannes Jacobsen.
Mariane Halvorsen, enke, f. 1857 i Gj. F: Arbeider Halvor Mathisen.
Forlovere: Johan Andersen, Anton Gulbrandsen.

23/5-1895
Anders Hansen, arb. i Sk., f. 1861 i Slemdal. F: G.br. Hans Nilsen.
Gurine Olsdatter f. 1872 i Gj. F: Arbeider Ole Svennungsen.
Forlovere: Nils Andersen, Ole Olsen.

26/5-1895
Isak Pedersen, arb., Brækkej., f. 1870 i Gj. F: G.br. Peder Olsen.
Hansine Karethe Møller f. 1869 i Sk. F: Hans Møller.
Forlovere: Emanuel Olsen, Hans Møller.

26/5-1895
Bernhard Henriksen, arb., Kleven, f. 1857 i Gj. F: Arbeider Henrik Skifjeld.
Else Kirstine Thorstensdatter f. 1867 i Hedrum. F: Arbeider Thorstein Kristensen.
Forlovere: Thor Olsen, Anders Thorsholt.

1/9-1895
Ole Thorsen, arb., Bakken, f. 1872 i Sk. F: Møller Ole Thorsen.
Anna Olava Børresen f. 1877 i Gj. F: Sømand Børre Halvorsen.
Forlovere: Ole Thorsen, Theodor Olsen.

17/11-1895
Gustav Andersen, Stenhugger, Brekkej., f. 1858 i Sverige. F: Stenhugger Anders Phil.
Elise Marie Pedersen f. 1865 i Gj. F: Arbeider Peder Ansteinsen.
Forlovere: Martin Hansen, David Holmberg.

21/12-1895
Thorsten Halvorsen, Snedker, Sems løkke, f. 1858 i Gj. F: Arbeider Halvor Thorstensen.
Ingeborg Marie Pedersdatter f. 1861 i Sk. F: Brugsmerker Peter Andersen.
Forlovere: Andreas Hagen, Anders Petersen.

26/12-1895
Halvor Andersen, hovslager, Duestien, f. 1875 i Gj. F: Arbeider Ole Andersen.
Karen Kristine Andersen f. 1876 i Sk. F: Anders Andersen.
Forlovere: Ole Andersen, Thorvald Ingebretsen.

10/1-1896
Jacob Kristensen Gromstulen, G.br., Gromstulen, f. 1867 i Slemdal. F: G.br. Kristen Olsen.
Maren Karine Jacobsdatter f. 1871 i Gj. F: G.br. Jacob Nilsen Island.
Forlovere: Nils Jacobsen, Ole Ingebretsen.

23/6-1896
Martin Skjelbred, Fabr. arb., Duestien, f. 1872 i Gj. F: G.br. Ingebret Skjelbred.
Klara Sofie Olufsdatter f. 1874 i Sverige. F: Murer Oluf Peter Larsen.
Forlovere: Oluf Peter Larsen, Ingebret Nilsen.

16/8-1896
Torjer Olsen Opsal, Bager, f. 1872 i Birid. F: G.br. Ole Torgersen.
Ingeborg Nærum, Pige, f. 1866 Houen, Gj. F: G.br. Jacob Nærum.
Forlovere: Klaus Kristensen, Vognm. Hans Thorsen.

27/9-1896
Johannes Johannessen, Arbeider, Bratsberg, f. 1874 i Gj. F: Smed Johannes Augensen.
Karen Helene Johannesen, Pige, f. 1875 Fossum i Gj. F: Formand Anders Johannesen.
Forlovere: Handelsbetjent Johannes Johannesen, Smed Johannes Augensen.

11/10-1896
Theodor Thorsen, Vognmand, Snibetorp, f. 1867 i Gj. (konf. i Sk.) F: Vognm. Ole Thorsen.
Amalie Kirstine Andersdatter f. 1873 i Gj. F: Vognm. Anders Thorsen.
Forlovere: Ole Thorsen, Karl Andersen. Begge Sk.

11/10-1896
Karl Rasmussen, enkem. Sømand, Lillejordet, f. 1862 i Sk. F: Arbeider Rasmus Tollefsen.
Karen Halvorsdatter, enke, f. 1868 i Gj. F: Kjører Halvor Roligheten.
Forlovere: Marthinius Rasmussen, Rasmus Tollevsen, Sk.

24/10-1896
Andreas Aslaksen, Fabr. arb., Kleven, f. 1873 i Gj. (Konf. i Sk.) F: Arbeider Aslak Halvorsen.
Ragna Haralda Klaudine Reiersen f. 1877 i Sk. F: Snedker Karl Johan Reiersen.
Forlovere: Arbeider Andreas Halvorsen, Kontorist Hans Aslaksen.

22/11-1896
Georg Tobias Henriksen, enkem., Formand, Aafos, f. 1846 i Sk. F: Flaademnd. Henrik Torstensen.
Karen Olava Olsen, enke, f. 1852 i Gj. F: Vægter ved Fossum, Ole Knudsen.
Forlovere: Formand Halvor Bjørnsen, Kjøbmand Andreas Olsen.

20/12-1896
Johannes Tomassen, Tømmermnd. i Sk., f. 1871 i Sk. (Ikke konf.) F: Møller Tomas Pedersen.
Hulda Anette Halvorsen f. 1874 i Gj.(Konf. i Sk.) F: Sømnd. Børge Halvorsen.
Forlovere: Formnd. Tobias Henriksen, Agronom Wilhelm Johnsen.

19/12-1896
Lars Larsen, Kand. mag. Skolebetj.(?), Sk., f. 1867 i Gj., konf. Sk. F: Br(ugs?) eier Hans Larsen.
Helga Rød f. 1873 i Sk. F: Lærer Ole Rød.
Forlovere: Bankkass. L. Husholdt, Bankkass. Johan Rød.

21/3-1897
Hans Jørgen Hansen, Fyrbøder, f. 1875 i Sk. F: Maskinist H. J. Hansen.
Hulda Anette Jørgensen f. 1875 i Gj. F: G.br. Jørgen Kristiansen.
Forlovere: Flaadem. Ole Rasmussen Sk., Kjører Hans Jørgensen, Gj.

21/3-1897
Nils Hansen, enkem., (3. ektesk.) Saugbrugsarb. i Sk., f. 1862 i Gj. F: Arbeider Hans Andreas Hansen.
Ida Marie Larsdatter f. 1873 i Bamble. F: Arbeider Lars Isaksen.
Forlovere: Arbeider Ole Halvorsen, Arbeider Martinius Karlsen, begge Sk.

31/7-1897
Karl Alfred Knudsen, Arbeider i Sk. f. 1868 i Asker. F: Bager Knud Knudsen.
Anne Dorthea Ingebretsen f. 1873 i Gj. F: Arbeider Ole Ingebretsen.
Forlovere: Skomagermester Isak Hansen, Arbeider Ole Ingebretsen.

21/11-1897
Hans Olsen, Arbeider, Bratsbergskogen, f. 1854 i Gj. F: Arbeider Ole Kristensen.
Anne Helene Søntvedt f. 1860 i Slemdal. F: G.br. Ole Guttormsen.
Forlovere: Vognmnd. Ole Søntvedt, Tømmermnd. Lars Olsen.

20/2-1898
Johan Jacobsen, Vognmand i Sk., f. 1872 i Gj. (Konf. i Sk.) F: Vognm. Halvor Jacobsen.
Elen Olava Mathisen f. 1873 i Sk. F: Sagarb. Halvor Mathisen.
Forlovere: Martinius Jensen, Isak Jensen.

7/4-1898
Johan Anton Sørensen, Arbeider, Sk., f. 1867 i Hedrum. F: Søren Andersen.
Inger Kristine Olsdatter f. 1874 i Gj. F: Ole Fredriksen.
Forlovere: Kjører Anders Brandvar(?), Snedker Edvard Arnesen, begge af Gj.

22/4-1898
Anund Andersen Aasen, Saugarb., Solum, f. 1870 i Hitterdal (konf. i Gj.) F: Leil. Anders Andersen.
Karen Andrea Karlsen f. 1874 i Solum (Dissenter) F: Skomager Karl August Hedelund.
Forlovere: Gunder Kittilsen, Klemet Bentsen. Begge af Gj.

15/5-1898
Karl Martin Karlsen, Fabr.arb., Sk., f. 1874 i Bamble. F: Haandverker Karl Karlsen.
Karen Marie Andersdatter f. 1876 i Gj. F: Gaardmand Anders Thorsen.
Forlovere: Arbeider Tov Nirisen, Vognm. Theodor Olsen.

30/5-1898
Halvor Mikkelsen Haugerød, Slagter, Sk., f. 1866 i Gj. F: G.br. Mikkel Eriksen.
Berthe Marie Isaksdatter f. 1872 i Gj. F: G.br. Isak Kristensen Kleven. Begge af Gj.
Forlovere: Pottemager Lauritz Bradsbergklev Olsen, Slagter Hans Engebretsen.

25/6-1898
Thorvald Olsen Hanvold, Dyrlæge, Sandviken, f. 1868 i Gj. (konf. i Kristiania) F: G.br. Hans Olsen.
Kirsten Elise Margareth Høeg f. 1867 i Kristiania. F: Tandlæge Tom Hobro Høeg, Asker.
Forlovere: Handelsreisende Aanderød, Dyrlæge Wiborg.

5/7-1898
Herman Viersen, Fabr. arb., Brekkej., f. 1874 i Solum. F: Matros Nils Edvardsen.
Gunda Petrea Karlsen f. 1873 i Gj. F: Tømmermnd. Karl Bratsberg.
Forlovere: Karl Bratsberg, Didrik Viersen.

16/7-1898
Gunnar Kittilsen, Arbeider, Sk., f. 1875 i Gj. F: Arbeider Kittil Sigurdsen.
Elen Marie Johnsen f. 1873 i Solum (Dissenter). F: Snedker Jonas Johnsen.
Forlovere: Kjøbmnd. Lars Gundersen, Kjøbmand K. B. Hyni.

5/8-1898
Karl Aamundsen, Stenarb. i Skien, f. 1874 i Kviteseid. F: Husmand Aamund Olsen.
Nella Thomine Nilsdatter f. 1881 i Gj. F: G.br. Nils Olaves Olsen Venstøb.
Forlovere: Skomager Thomas Olsen, Skomager Søren Tornæs(?)

13/8-1898
Hans Kristian Bernhard Møller, enkem, Dagarb.,f. 1842 i Sk.(konf., Slemdal) F: Garver Bernhard Møller.
Kirsten Andrea Thomasdatter f. 1855 i Gj. (konf. i Sk.) F: Matros Thomas Andersen.
Forlovere: Arbeider Karl M. Jessen(?), Tømmerm. Nikolai Pedersen.

21/8-1898
Isak Marthinius Isaksen, enkem., Snedker, f. 1855 i Porsgrund. F: Anders Isaksen.
Jacobine Lund f. Ellefsen, enke, f. 1868 i Gj. (konf. Pors.1883) F: Vognm. Hans Ellefsen.
Forlovere: Skredder Johan A. Helquist?, Typograf Jacob Kristensen(?).
(Ekstremt stygg håndskrift av presten eller klokkeren. G.S.)

29/10-1898
Kristian Edvard Evensen, Muremester, Kristiania, f. 1871 i Sk. F: Tømmermand Lars Evensen.
Ingeborg Emilie Vattenberg f. 1869 i Gj. F: Brandmester Vattenberg.
Forlovere: Tømmerm. Lars Evensen, Brandmester Vattenberg.

26/11-1898
Theodor Andersen Løberg, Fabr. arb., Gj., f. 1876 i Gj. F: Vognm. Anders Sigurdsen.
Susanne Olette Gundersen f. 1874 i Sannikedal. F: Skibsfører Ole Gundersen.
Forlovere: Nikolai Pedersen, Sk. og Svenke Kittilsen, Gj.

2/12-1898
Bøge Larsen Bøgsen, Arbeider, f. 1874 i Sk. F: Arbeider Mikal Fredrik Bøgsen.
Bertha Marie Hansdatter f. 1880 i Gj. F: Arbeider Hans Mathias Hansen Frogner.
Forlovere: Arbeider Nikolai Bøgsen, Arbeider Andr. Halvorsen.

29/12-1898
Vilhelm Edvard Karl Schmidt, Overtjener v. hotell, f. 1872 i Kr. ania, F: Porter Wilhelm D. Schmidt.
Anna Elise Larsen Frogner f. 1870 i Gj. (konf. i Sk.) F: Sagmest. Lars Johansen Frogner.
Forlovere: Jacob Hauen, Johan Myra.

10/1-1899
Isak Isaksen Bjerva, Cellulosefabr.arb., Sk., f. 1872 i Lunde i Tel., F: G.br. Isak Abrahamsen Bjerva.
Olava Fredrikke Gundersen f. 1875 i Gj. (konf, i Sk.) F: Maler Ole Gundersen.
Forlovere: Dreier Johan Bergstrøm, Dreier Edvard Bergstrøm.

27/3-1899
Anders Gustavsen Kaasene, Fyrbøder - Cellulosefabr., Sk., f. 1860 i Saude. F: Skreddersvend Gustavsen.
Ingeborg Marie Olsdatter f. 1881 i Gj. F: g.br. Ole Thorstensen.
Forlovere: Arbeider Hans Eriksen, Tømmermnd. John Brynhildsen.

7/4-1899
Johan Anton Sørensen, Arbeider, Sk. f. 1867 i Hedrum. F: Søren Andersen.
Inger Kristine Olsdatter f. 1874 i Gj. F: Arbeider Ole Fredriksen(?).
Forlovere: Kjører Anders Branvar(?), Snedker Edvard Arnesen. Begge af Gj.

18/4-1899
Vilhelm Olsson, Stenarb., Sk., f. 1861 i Stockholm. (konf. i Elfsborgs len,1876) F: G.br. Ole Olsson.
Thea Abrahamsdatter f. 1881 i Gj. F: G.br. Abraham Knutsen.
Forlovere: Arbeidsformnd. Juel Olssen, Stenarb. Karl M. Johannessen. Begge af Sk.

22/5-1899
John Hansen, enkem., Arbeider, Sk., f. 1863 i Saude. (konf. i Sk. 1879)F: G.br. Hans Johnsen Laavald.
Anne Olsen f. 1855 i Gj. F: Leil. Ole Olsen.
Forlovere: Arbeider Andreas Pedersen, Arbeider Halvor Olsen i Sk.

3/6-1899
Julius Albert Carlsson, Sømand i Grunsund, Sverige, f. 1866 i Malanda sogn, Sverige. F: G.br. Karl A. Olsson.
Kristiane Marie Svendsen f. 1882 i Gj. (konf i Sheelds) F: Kjører Ole Andreas Svendsen, Kjærbok(?).
Forlovere: Kjører Ole Olsen, Kjører Ole A. Svendsen.

4/6-1899
Torsten Kittilsen, Styrmnd., Sk. f. 1861 i Gj. (konf. i Sk.) F: Smed Kittil Hansen.
Stina Lise Hansdatter Flink f. 1863 i Sverige. F: G.br. Karl Hansson.
Forlovere: Handelsm. A. B. Berg, Arbeider Fredrik K. Fredriksen i Sk.

2/7-1899
Ole Andreassen Grønnerød, Sadelmager, i Sk. f. 1871 i Gj. F: G.br. Andreas Olsen Grønnerød.
Ida Sofie Lund f. 1866 i Gj. (Konf. 1881 i Sk.) F: Skomager "Jan"? Iversen Lund.
Forlovere: Martin Thelin(?), Smed …… Torgersen.

26/9-1899
Børge Kristiansen, Murearb., Sk., f. 1861 i Gj. F: Arbeider Kristian Jørgensen.
Anne Marie Hansen f. 1877 på Riis i Gj. (konf. i Sk. 1893) F: Arb, Hans Johnsen.
Forlovere: Arbeider C. F. Martini, Arbeider Hans Johnsen. Begge af Sk.

16/10-1899
Gunnar Olsen Holt, Brandkonst., Sk., f. 1872 i Gj. F: G.br. Ole Gundersen.
Karen Gunelia Pedersen f. 1876 i Slemdal. F: Leil. Peder Nilsen.
Forlovere: Nils Olsen Hustvedt, Nils Olsen Holt.

28/10-1899
Johan Olsen, Arbeider, Sk., (konf. i Sk.). f. 1871 i Gj. F: Arbeider Ole Halvorsen.
Anna Margrethe Andersdatter f. 1875 i Gj. (Porsgrund) F: Tømmerm. Anders Ellefsen.
Forlovere: Karl A. Haug, Johan Hansen. Begge Sk.

8/12-1899
Thord Jacobsen, Bygningssnedker i Sk., f. 1861 Follaug, Gj. F: G.br. Jacob Thorsen.
Maren Rollefsdatter f. 1876 i Holla. F: Arbeider Rollef Jørgensen.
Forlovere: Kjøbmd. Otto Sørbøe, Kjøbmd. Johs. Bøle.

9/12-1899
Thomas Severin Thorsen, Snedkerarb. paa Skotfos, f. 1872 paa Gulset i Gj. F: G.br. Thor Gulset.
Sigrid Dagny Eilertsen f. 1873 i Sk. F: Dyrlæge Karl Eilertsen.
Forlovere: Torvald T. Gulset, Docius K. B. Hansen.

15/3-1900
Oluf Goberg, Sømand, f. 1874 i Sk. F: Sømand Fredrik Pedersen Goberg.
Johanne Karoline Johannesdatter f. 1876 i (konf. i Siljan 1891) Gj. F: Murer Peder Johannesen.
Forlovere: Fabrikkarb. Otto Goberg, Sømand Theodor Tollefsen. Begge Sk.

17/3-1900

Anders Johansen, Bager i Sk., f. 1877 i Gj. (konf. i Sk. 1891) F: Gaardm. Johannes Johannesen Ballestad i Sk. (som bodde i Bratsbergg. 5, senere i Øvreg. 1 på Kleiva)
Anna Olsdatter Ballestad f. 1877 i Gj. F: Kirketjener Ole Pedersen i Gj.
Forlovere: Andreas Olsen Gj., Ole Kristiansen Sk.

13/5-1900
Hans Gulliksen, Styrmand i Porsgrund, f. 1859 i Saudehered(konf. i Fredriksværn1874). F: Skibsfører Ole Gulliksen.
Jacobine Ingebretsen f. 1860 i Gj. F: Sømand Ingebret Jacobsen.
Forlovere: Bogtrykker Peter Kristiansen, Tømmermand Ludvig Hansen.

25/9-1900
Nils Oluf Andreas Olsen, Sømand i Sk., f. 1870 i Sk. F: Sømnd. Ole Nilsen.
Anna Karoline Jørgensen f. 1880 i Gj. F: Murer Jørgensen.
Forlovere: Hans Hansen, Hjalmar Nikolaisen.

9/10-1900
Carl Pedersen, Maskinist i Solum, f. 1878 i Gj. F: Lensmand Pedersen.
Anna Hanssen f. 1877 i Sk. F: Bagermester Johan Hanssen.
Forlovere: Gartner Ringstrøm(?),Bagermester Johan Hanssen af Sk.

10/11-1900
Gustav Adolf Johannessen, Sliberarb. i Sk., f. 1879 i Gj. F: Husmand August Johan Kolkin(?)
Marie Mathilde Berntsen f. 1877 i Sk. F: Arbeider Andreas Berntsen.
Forlovere: Bagermester Johan Hanssen. Skomager Peder Pedersen, Arbeider Otto Johannessen.

8/12-1900
Karl Anton Svendsen Melaas, enkem., Fabr.arb., Sk., f. 1868 i Laurdal. F: G.br. Svend Olsen.
Anna Olette Paulsdatter f. 1878 i Gj. F: G.br. Paul Nilsen.
Forlovere: Fredrik Sørensen i Sk., August Mathisen.

15/12-1900
Anton Andersen Auli, Fabr.arb., f. 1873 i Sk. F: Sømnd. Anders Andersen Auli.
Ragnhild Nilsen f. 1880 i Gj. (konf. 1894 i Sk.) F: G.br. Lars Nilsen.
Forlovere: Jøren Andersen Auli, Andreas Aslaksen.

23/12-1900
Gustav Martinius Hansen. Snedker, f. 1877 i Sk. F: Lagermand Hans Arnesen.
Olga Pedersen f. 1879 i Gj. (konf. 1894 i Sk.) F: Skomager Peder Halvorsen.
Forlovere: Fabr.arb. Kristian Svendsen, Fabr.arb. Hans Hansen. Begge af Sk.

28/12-1900
Herman Jørgensen Rising, Hjulmager i Sk., f. 1876 i Gj. F: G.br. Jørgen Halvorsen.
Maria Jacobsdatter f. 1881 i Gj. F: Arbeider Jan Jacob Nilsen.
Forlovere: Byggmester K. Klones(?), Arbeider Gunder Kittilsen.

10/2-1901
Matheus Emanuel Andersen, Typograf, f. 1880 i Sk. F: Arbeider Laurits Andersen.
Anne Sofie Nilsdatter Gaupaasen f. 1881 i Gj. F: Arbeider Nils Knudsen.
Forlovere: Skreder Rønning, N. A. Tell, begge af Sk.

24/5-1901
Otto Nilsen, Fabr. arb., Sk. f. 1879 i Gj. F: Arbeider Halvor Nilsen.
Kirsten Mathea Mathiasdatter f. i Kilebygden i Solum. F: Arbeider Mathias Pedersen.
Forlovere: Arbeider August O…., Halvor Nilsen. Begge af Sk.

7/7-1901
Oskar Larsen, Fabr. arb., Sk., f. 1874 i Kragerø. F: Arbeider Lars Kristoffersen.
Karen Bjørnsen f. 1877 i Gj. (konf. i Sk. 1897) F: Smed Ole Bjørnsen.
Forlovere: Arbeider Johan Gulliksen i Sk., Arbeider Andreas Larsen Bøle i Gj.

14/8-1901
Laurits Pedersen, Expeditør, Kr.ania, f. 1876 i Gj. (konf. 1891 i Sk.) F: Arbeider Peder Halvorsen Tyskland.
Minda Josefine Andersen f. 1879 i Kr.ania. (konf. 1879 i Silhovde, Blekinge) F: Garver Per Andersen.
Forlovere: Vognmnd. Hans Pedersen, Torgaden Sk., Snedker Martinius Andersen, Bakken, Sk.

9/11-1901
Karl Martinius Karlsen, Arbeider, f. 1881 i Sk. F: Arbeider Jens M. Karlsen.
Nella Petrea Karlsdatter Bratsberg f. 1877 i Gj. F: Arbeider Hans Karl Olsen.
Forlovere: Arbeider Jens M. Karlsen, Arbeider Hans Karl Olsen.

23/11-1901
Ludvig Ludvigsen, Sømand, Sk., f. 1876 i Gj. F: Sømand Julius Ludvigsen Vang.
Karoline Marie Knudsen f. 1882 i Sk. F: Sømand Clemet Knudsen.
Forlovere: Arbeider Ole Tokke, Ole Brynildsen. Begge af Sk.

25/2-1902
Olav Olsen Venstøp, Sliberiarb., Fossum, f. 1880 i Gj. F: G.br. Olav Olsen Venstøp.
Gunhild Olsdatter Aas f. 1883 i Sauherad (konf. i Gj. 1894). Far. Tømmerm. Ole Olsen.
Forlovere: Ole Olsen Venstøp, Kristian Olsen Venstøp.

10/6-1902
Nils Nilsen Tufte, Arbeider, Sk., f. 1879 i Gj. F: G.br. Nils Nilsen Tufte.
Helga Olsdatter Aas f. 1880 i Sauherad (konf. i Gj. 1894) F: Tømmermnd. Ole Olsen.
Forlovere: Hans Pedersen, Sk., Olaf Olafsen Kn…., Gj.

23/6-1902
Nils Anton Andersen, Møllerarb., Sk., f. 1875 i Sauherad (konf i Sk.) F: Tømmerm. Anders Nilsen.
Anna Gurine Helgesen f. 1882 i Gj. (konf. 1895 i Sk.) F: Møller Knut Helgesen.
Forlovere: Herman Helgesen, Karl Svendsen. Begge af Sk.

28/6-1902
Halvor Olsen, Fabr.arb., Sk., f. 1876 i Siljan. F: Husmann Ole Pedersen.
Thora Margrethe Christensen f. 1873 i Gj. (ikke konf.) F: Malersvend Johan Martinius Christensen.
Forlovere: Arbeider Ole Gulliksen, Arbeider Olsen Dalen. Begge af Sk.

1/11-1902
Hans Kristian Jensen, Malersvend paa Brekke, Sk., f. 1880 i Gj. (konf. 1895 i Sk.) F: Maler Jens Peder Jensen Varslev.
Gunda Mathilde Gundersen f. 1878 i Gj. F: Konduktør Gunder Gundersen.
Forlovere: Maler Peder Jensen, Konduktør Gunder Gundersen.

14/2-1903
Hans Jacob Olsen, enkem., Flødningsform., Lundtangen, f. 1858 i Holla (konf. i Solum 1873). F: Flaadem. Ole Halvorsen.
Anne Marie Larsdatter Sanne (Sanni), enke, f. 1868 i Gj. F: G.br. Lars Knudsen Sanne.
Forlovere: Anders Hansen, Isak Halvorsen Omdalstrand.

9/5-1903
Karl August Ellefsen, Sømand, Frognerveien, f. 1862 i Sk. F: Snedker Ellef Andersen.
Anne Nilsdatter Kjær f. 1861 i Gj. F: Arbeider Nils Kjæra.
Forlovere: Flaadem. Jacob Pettersen, Arbeider Anton Nilsen. Begge af Sk.

27/6-1903
Olaf Gunnarsen Meen, G.br., Botne, f. 1875 Meen i Gj. F: G.br. Gunnar Pedersen Meen.
Maren Olava Øvrum f. 1872 i Sk. F: Lærer Peter Øvrum.
Forlovere: Lærer P. Øvrum, Kontorist Høiseth.

27/6-1903
Johan Sigurdsen, Brugsarb., Brekkejord., f. 1863 i Gj.(konf. 1877 i Sk.) F: Vognm. Sigurd Olsen Aamot.
Kari Kristensen f. 1878 i Lunde. F: Husmand Kristen Slettendal.
Forlovere: Kjøbmnd. K. Thorstensen, Tømmerm. Gunnar Nilsen. Begge af Sk.

19/9-1903
Karl Johan Karlsen, Sliberiarb., Løveid, f. 1881 i Gj.(konf. i Sk. 1885) F: Arbeider Karl Gunnulfsen.
Olga Josefine Olsen f. 1883 i Sk. F: Ole Andersen, Solum.
Forlovere: Arbeider Andreas Larsen, Arbeider Emanuel Halvorsen, Solum.

8/11-1903
Halvor Thomassen, Hoteltjener, Sk., f. 1874 i Næs i Sauherad. F: Husmand Thomas Halvorsen.
Hilda Olsdatter Puttekaasa f. 1881 i Gj. F: G.mand Ole Evensen.
Forlovere: Vognm. Theodor Thorsen, Sk., Flaadem. Gustav Gulliksen.

21/11-1903
Hagbart Jacobsen Oterholt, Bagersvend, Sk., f. 1882 i Sk. (konf. i Gj. 1898) F: Bagemester Jacob Pedersen.
Bertha Amalie Thorstensen f. 1881 Hamar. (konf. i Sk.) F: Vagtmester Lars Thorstensen.
Forlovere: Lars Thorstensen og Kontorist A. Tangen.

29/12-1903
Magne Hermod Petersen, Afdelingsingeniør i Telegrafv. i Kr.ania, f. 1844 i Kr.ania. F: Reallærer P. M. Petersen.
Dorthea Kirstine Sondresen f. 1880 i Gj. (konf. i Holla 1895). F: Hotelleier O. P. Sondresen.
Forlovere: Gaardeier V. Blystad, Ingeniør Clanbog(?), Kr.ania.

14/2-1904
Ole Madsen, Arbeider, i Gj., f. 1877 Gj. F: Arbeider Mads Andreassen.
Anne Bjørnsen f. 1880 i Sk. F: Arbeider Ole Bjørnsen.
Forlovere: Arbeider Ole Bjørnsen, Arbeider Ole Johannessen. Begge af Sk.

11/4-1904
Nils Olsen, pølsemager, Sk., f. 1879 Gj. F: G.br. Ole Gundersen.
Marie Andersen f. 1883 i Sk. F: Arbeider Olaus Andersen.
Forlovere: Slagter Severin Nilsen, Arbeider Olaus Andersen, Begge af Sk.

22/5-1904
Otto Johansen Løberg, Sliberiarb., Sk., f. 1881 Gj. F: Husmand Johan August Karlsen.
Bertha Kristiane Berntsen f. 1881 Sk. F: Kjører Bernt Andreas Berntsen.
Forlovere: Arbeider Joel Emanuel Johansen, Gj., Skomager Peder Pedersen, Sk.

3/11-1904
Herman Halvorsen, Arbeider, Sk., f. 1880 Gj. (ikke konf.) F: Formnd. Karl Halvorsen.
Kristine Olsen f. 1877 Fredrikstad. F: Snedker Kristian Olsen.
Forlovere: Bødker Johan Jensen, Formnd. K. Halvorsen. Begge af Sk.

5/11-1904
Johannes Olaus Hansen, Arbeider, f. 1875 Sk. F: Arbeider Hans O. Pedersen.
Maren Gurine Olsen f. 1868 Gj. F: Arbeider Ole Knudsen.
Forlovere: Arb, Karl Skifjeld, Arbeider Hans Gravklev.

21/12-1904
Bernhard Amandus Bjørnsen, Arbeider, f. 1883 Sk. F: Arbeider Halvor Bjørnsen.
Maren Halvorsen f. 1883 Gj. (konf i Sk. 1898). F: Arbeider Halvor Fjeldalen.
Forlovere: Arbeider H. Bjørnsen, Arbeider Karl Jensen.

22/12-1904
Nils Andersen, enkem., Vognm., Sk., f. 1845 Gj. F: Arbeider Anders Andersen.
Karen Jansen f. 1863 Solum. F: Gartner Jan Brynhildsen.
Forlovere: Marker Th. Nilsen, Arbeider Andr. Nilsen. Begge af Sk.

22/12-1904
Thor Gundersen Odberg, Snedker, Sk., f. 1882 Hedrum. F: G.br. Gunder Rasmussen.
Karen Nilsdatter Lyngaasen f. 1880 Gj. F: Husmand Nils Jonsen.
Forlovere: Flødemand Knardalstrand, Smed U. G. Odberg i Sk.

30/1-1905
Jacob Offenberg Løberg, Stuer, f. 1875 Sk. (konf. i Metodistk.). F: Skibsf. Jacob O. Løberg.
Martha Gulliksen f. 1870 Gj. F: Gaardskarl Jon Pedersen.
Forlovere: Stuer U. M. Løberg, Karl Pedersen. Begge af Sk.

19/2-1905
Karl Christensen, Styrmand, f. 1878 Sk. F: Bager(?) Retinius Gerhard Christensen.
Margrethe Bøger Halvorsen f. 1881 Gj. (konf. 1895 i Sk.). F: Arbeider Halvor Bøger.
Forlovere: Arbeider Hans Bøger, Arbeider Halvor Pedersen.

17/5-1905
Johan Kristensen, Postbud i Sk., f. 1885 Sk. F: Snedker Gunder Kristensen.
Johanne Sofie Hem f. 1880 Gj. (konf. i Østre Fredrikshald?) F: Formnd. Ole Hansen Hem.
Forlovere: Snedker G. Kristensen.

11/6-1905
Ole Kristiansen, Fabr.arb. i Sk., f. 1879 Gj. (konf. i Sk.). F: Fabr.arb. Kristian Olsen.
Inga Emilie Johansen f. 1885 i Amerika (konf. i Sk.). F: Arbeider Emil Johansen.
Forlovere: Fedrene.

2/7-1905
Gustav Adolf Isaksen, Bogbinder i Sk., f. 1883 Gj.(konf. i Sk. 1897). F: Forpagter Ole Isaksen.
Elise Katrine Pedersen f. 1883 Sk. F: Arbeider Olaus Pedersen.
Forlovere: Fabrikarbeidere Peder Nilsen og Ole Nilsen.

11/7-1905
Karl Henrik Pareli(?) Olsen, Fotograf i Sk., f. 1880 i Gildeskaal. F: Inderst Ole Martines J. Hansen.
Petronelle Johanne Isaksen f. 1881 Gj. (konf. 1896 i Sk.). F: Smed Hans Isaksen.
Forlovere: Snedker Mikael Isaksen, Edv. Stavdal.

21/8-1905
Abraham Isaksen Sørli, Mekaniker i Gjerpen, f. 1873 Gj. F: Tømmerm. Isak Jensen.
Emma Charlotte Wass f. 1880 i Arnemskog, Elfsborgs len. F: Jernbaneform. Johan Wass.
Forlovere: G.br. Hans Jacobsen Sørli, G.br. Peder Bjerketvedt.

Kristofer Blom, Cand. jur., Sk., f. 1870 Gj. F: Godseier Didrik C. Blom.
Lovise Johanne Margrethe Høyer f. 1885 Sk. F: Konsul N. P. Høyer.
Forlovere: Kapt. i marinen Chr. Blom, Kontorchef E. B. Holst.

9/9-1905
Andreas Heliusen Søli, Sagarb., Bøhle, f. 1881 Gj. F: Sjømnd. Heljus Larsen.
Ingeborg Kristensdatter f. 1883 i Holla. F: Kjører Kristen Pedersen.
Forlovere: Kjører Kristen Pedersen, Sk. og Brandkonstabel Nils Larsen, Sk.

9/9-1905
Nils Berhard Olsen, enkem., Fabr.arb., Skotfos, f. 1871 i Holla. F: Fabr.arb. Ole Nilsen.
Thora Nilsen f. 1860 Gj. (konf. i Kragerø 1874). F: Formnd. Anders Nilsen.
Forlovere: Ingen nevnt.

24/9-1905
Thomas Kristian Sørensen, Agent, Sk., f. 1878 Understad i Danmark. F: Gaardmnd. Jørgen Sørensen.
Olava Jacobsen f. 1869 Gj. (konf. i Sk. 1883). F: Vognmnd. Halvor Jacobsen.
Forlovere: Slagter H. Landem, Pølsemager Klingberg.

22/10-1905
Jacob Wold, Stationsbetj. i Sk., f. 1881 Sk. F: Laer Oluf Wold.
Karen Marie Larsen f. 1883 Gj. (konf. 1898 i Sk.). F: G.br. Hans Larsen.
Forlovere: Laer Oluf Wold, Pudser O. Mikaelsen. Begge af Sk.

27/10-1905
Jens Jensen, enkem., Baneform. i Sk., f. 1853 Lier. F: Arbeider Jens Nilsen.
Olalia Hansen, enke f. 1863 Gj. F: Skredder Kittil Olsen.
Forlovere: Form. E. Johannessen Sørum i Sk., Snedker H. Svendsen.

28/10-1905
Frithjof Oskar Mørk, Tapetserer, Sk., f. 1878 Sk. F: Styrmnd. Hans Mørk.
Borghild Olga Løberg f. 1876 Vestre Aker (konf. i Gj. 1890). F: G.br. Lars Evensen.
Forlovere: Agent Adolf Gulliksen, Maler Joh. Becker. Begge af Sk.

7/1-1906
Nils Aslaksen, Arbeider, Sk., f. 1866 Gj. F: Arbeider Aslak Ingebretsen.
Marthine Kristine Andersen f. 1872 Sk. F: Sømand Kristian Andersen.
Forlovere: Stuer Hans Thorsen, Kontorist Th. Thorsen.
Vies paa sogneprestens kontor.

7/4-1906
Simon Kittilsen, Skovarb., Gj., f. 1885 Gj. F: Skovarb. Kittil Sigurdsen.
Anne Sofie Island f. 1880 Slemdal. (konf. 1894 i Gj.). F: Arb, g.br. Jacob Island.
Forlovere: G.br. Nils Kittilsen, G.br. Jacob Kristensen.
Vies paa sogneprestens kontor.

25/4-1906
Herman Jacobsen, Fabr.arb., f. 1882 Sk. F: Sjømand Jacob Jacobsen.
Elise Abrahamsen f. 1880 Gj. F: Leilending Abraham Abrahamsen.
Forlovere: Arbeider Bernhard Halvorsen, Arbeider Joh. Nilsen, begge af Sk.

30/4-1906
Andreas Andersen Kleven, Arbeider, Sk., f. 1869 Gj. F: G.br. Anders Eriksen.
Maren Sofie Larsen f. 1855 i Lardal. F: Lars Andersen.
Forlovere: Arbeider Kristian Andersen, Skomager Isak Hansen, begge af Sk.
Vies paa sogneprestens kontor.

2/6-1906
Anton Martinius Jacobsen, Smed i Gj., f. 1881 Gj. F: Smed Jacob Larsen.
Inger Marie Olsen f. 1888 Sk. F: Brandkonst. Ole Olsen.
Forlovere: Brandkonst. Ole Olsen, Snedker L. Sanni(?) begge af Sk.
Vies paa sogneprestens kontor.

13/6-1906
Bertel Møller, enkem., Lagerform., f. 1870 Sk. F: Arbeider Hans Chr. Møller.
Gunhild Halvorsdatter Grini f. 1878 Gj. F: Arbeider Halvor Olsen.
Forlovere: Arbeider Kristian Olsen, Arbeider Lars Gundersen, begge af Sk.

2/7-1906
Kristian Olaussen, Sliberiarb., Sk., f. 1883 Gj. F: Skomager Olaus Kristensen.
Olga Elise Halvorsen f. 1882 Eidanger (konf. i Tønsberg 1897). F: Sjømand Ole Halvorsen.
Forlovere: Arbeider Petter Olsen, Arbeider Kittil Thoresen.

26/8-1906
Elias Pettersen, Brødkjører i Sk., f. 1881 Gj. F: Husmand Jan Petter Arvesen.
Konstance Marie Hansen f. 1882 i Porsgrund (konf. 1896 i Bamble). F: Fyrbøder Karl Andreas Hansen.
Forlovere: Kristian Pedersen Venstøp, A. G. Madsen Falkum.

16/11-1906
Kristen Pedersen, Arbeider, Sk. f. 1861 Gj. (konf. i Sk.). F: Arbeider Per Kristensen.
Andrea Bæruldsen f. 1863 Sk. F: Arbeider Johannes Jørgensen.
Forlovere: Bankass. Jonas Solheim, Peder Strand.

18/11-1906
Herman Halvorsen, Bager, Sk., f. 1879 Gj. (konf. 1893 Sk.). F: Gaardmnd. Tollef Halvorsen.
Petronelle Kristine Larsen f. 1878 Gj. (konf. 1892 i Solum). F: Smed Jacob Larsen.
Forlovere: Kjøbm. Ludvig Kristensen, Ole Amundsen.

22/11-1906
Emanuel Olsen Øvrum, Kjøbmand i Porsgrund, f. 1878 Gj.(konf. 1894 i Sk.). F: Skibsk.C. Olsen.
Inger Jacobine Jensen f. 1878 Sk. F: Møllermest. Hans J. Jensen.
Forlovere: Skibsfører C. Olsen Borge, Agent Lars Gisholt.

1/12-1906
Nils Edvard Wattenberg, Kularb. i Sk., f. 1860 Gj. (konf.1876 i Sk.). F: Brandkonst. Andreas Wattenberg.
Martine Johannessen f. 1854 Skedsmo. (konf. Skedsmo 1869). F: Gaardm. Andreas Johannessen.
Forlovere: Brudgommens fader, Kontorbetjent Ole Petter Andersen.

15/12-1906
Hans Jørgen Kristiansen, Sekretær, Fossum i Gj., f. 1877 Gj. F: Gaardm.Kristian Jørgensen Aarhus.
Ragna Katrine Schrøder f. 1883 Sk. F: Dykkerchef Bradsbergklev H. Schrøder.
Forlovere: P. Bradsbergklev Pettersen, Brudens far.

24/12-1906
Lars Aron Ruud, Fabr.arb., Skotfos, f. 1882 i Bamble. F: Grubearb. Karl Nilsen Ruud.
Kristiane Marie Jørgensen f. 1885 Gj.(konf. i Sk.). F: Bryggeriarb. Kristian Jørgensen.
Forlovere: Thyge Forberg, Johan Jørgensen.

26/1-1907
Andreas Hansen, Cellulosearb, Skien, f. 1877 i Skien. F: Fabr.arb. Hans Jacob Hansen.
Hanna Karoline Ingebretsen, f. 1876 i Gj. (konf. i Sk.1891). F: Fabr.arb. Ingebrigt Ingebrigtsen.
Forlovere: Simon Hansen, Peder Vanstrom.

16/2-1907
Georg Halvorsen Putten, skotøiarb.i Sk., f. 1877 i Gj. F: Gaardm. Halvor Gregoriusen.
Inga Evine Jensen, f. 1879 i Sk. (konf. i frikirken 1893) F: Sagmester Jens Sørensen.
Forlovere: Thov Halvorsen, brudens far.

8/4-1907
Ole Gulliksen, arb. i Skien, f. 1869 i Gj. F: Leil. Gullik Gulliksen.
Liv Kittilsen, f. 1879 i Vraadal. (konf. i Kviteseid 1893) F: Husm. Kittil A. Haugerød.
Forlovere: Kjører Anders Hansen, Arbeider Jens Gulliksen.

20/4-1907
Karl Børresen, arb., f. 1880 i Gj. F: Gaardm. Børre Kristiansen.
Klara Sofie Nilsen, tj. pike i Skien, f. 1878 i Stavanger,
(konf. i Sk. 1893) F: Slagter Johan Gabriel Nilsen.
Forlovere: Kristofer Pedersen, Herman Jacobsen.

14/7-1907
Peder Olsen Moen, arb. i Sk. f. 1886 i Vraadal, konf. i Gj. 1900. F: Arbeider Ole K. Moen.
Mari Olsen, f. 1886 i Skien. F: Jacob Olsen.
Forlovere: Oskar Tomassen, Tomas Abrahamsen.

6/11-1907
Gustav Vilhelm Johannessen, fabr.arb., f. 1884 i Langesund.
konf. i Eidanger 1900. F: Veiarb. Elias Johannessen.
Berta Sivertsen, f. 1888 i Gj. konf. i Sk. 1903. F: Snedker Jonas Sivertsen.

26/12-1907
Theodor Martinius Hanssen, handelsbetjent i Sk. f. 1883 i Gj.,
konf. i Solum 1898. F: Hans Ingebretsen.
Laura Kristine Ingebretsen, f. 1873 i Brevig, konf. i Brevig 1888.
F: Matros Hans Torjussen.
Forlovere: P. L. Bruun, H. P. Sem.

23/12-1907
Karl Martinius Kløverød, gaardarb.i Gjerpen, f. 1889 i Sk.
F: Gaardbr. Even Kløverød.
Ulla Kaspara Hansen, f. 1886 i Sk. F: Anton Hansen.
Forlovere: Anton Hansen, Bjørgvin Hansen.

6/1-1908
Edvard Aleksander Løberg, dagarb., f. 1887 i Gj. (konf. i Sk. 1902)
F: Agent Hans A. Løberg.
Sofie Andersen, tjenestepike i Sk., f. 1886 i Sk. F: Arbeider Arnt Andersen.
Forlovere: Arnt Andersen, Karl Kittilsen.

24/1-1908
John Olsen, mekaniker, Skotfoss, f. 1872 i Gj. F: Elektr. Ole Gundersen.
Ida Halvorsen, f. 1885 i Sk. F: Glassmester O. Halvorsen.
Forlovere: Artur Olsen, O. Halvorsen.

22/2-1908
Peder Olsen Dahl, Pakmerker(?) Skotfoss, f. 1875 i Gj., konf. i Slemdal 1889. F: Arbeider Ole Pedersen.
Alvilde Sofie Hansen, kontordame i Sk., f. 1880 i Solum. F: Lærer Isak Hansen.
Forlovere: Peder Fæhn(?), Karl Augensen.

24/2-1908
Kristen Larsen, kielarb. i Sk., f. 1872 i Sk. F: ArbeiderLars Larsen.
Anne Elise Pedersdatter, f. 1875 i Gj. F: P.A. Venstøp.
Forlovere: Teodor Olsen, Lars Larsen.

24/4-1908
Halvor Karlsen, cellulosearb., f. 1885 i Solum. F: Skom. Karl Halvorsen.
Anna Andersen Grindlien, tj.p. i Skien, f. 1883 i Gj. F: Leil. Anders Abrahamsen.
Forlovere: Aksel Karlsen, Theodor Olsen.

6/6-1908
Aslak Gjermundsen Moen, fabr. arb., f. 1873 i Fyrisdal. F: Gjermund Sørensen.
Mari Olsdatter Ballestad, tj.p. i Sk., f. 1879 i Gj. F: Arbeider Ole Torstensen.
Forlovere: H. M. Mandt, Eivind Gjerdet.

4/7-1908
Hans Ludvig Goberg, kjørekarl, f. 1881 i Sk. F: Bankvægter Peder Goberg.
Anne Gurine Olsdatter f. 1883 i Gj. F: G.br. Ole Pedersen Stulen.
Forlovere: Ikke nevnt.

26/7-1908
Hans Nikolaisen, Cellulosearb., f. 1886 i Gj. F: Stuer Johan Nikolaisen.
Hilda Karoline Karlsen, f. 1884 i Sk. F: Arbeider Jens Karlsen.
Forlovere: Karl M. Karlsen, Anton Nikolaisen.

5/9-1908
Sigurd Amundsen, Sagarb., f. 1887 i Gj. F: G.br. Amund Sigurdsen.
Magda Sofie Larsen, f. 1884 i Laurvig, konf. i Sk. 1899.
F: Stuer Karl Anton Larsen.
Forlovere: Amund Sigurdsen, Karl A. Larsen.

31/10-1908
Torsten Hansen Baugerød, dagarb., f. 1880 i Gj. F: Hans Eriksen Baugerød.
Augusta Laurine Elise Larsen, f. 1886 i Bamble. F: August Hansen.
Forlovere: Elias Terjesen, Amund Larsen.

29/11-1908
Andreas Halvorsen, handelsbetj. i Sk., f. 1886 i Gj. F: G.br. Tollef Halvorsen.
Emma Mathilde Raaberg, f. 1892 i Sk. F: Andreas Raaberg.
Forlovere: Olaf Amundsen, Andreas Raaberg.

30/12-1908
Ludvig Nilsen, anlægsarb., Vestfld., f. 1884 i Gj. F: Arbeider Nils Nilsen.
Anna Karoline Strøm, tj.p. i Sk., f. 1886 i Sk. F: Maler Kristen Strøm.
Forlovere: Ole Thorsen, Oskar Strøm.

(De resterende vielsene i denne klokkerboka er særdeles mangelfult ført.
Det er kun ført opp vielsesdato og parets navn og yrke. Ikke hvor de kom
fra, fødselsår, foreldre eller forlovere.
Jeg tar med de som kan være Gjerpensfolk. G.S.)

21/2-1909
Hans Jacob Olsen Berg, G.br.
Amanda Henrikke Johnsdatter, hj. vde.

27/2-1909
Jørgen Larsen Usterud, skovbetjent
Marie Rollefsdatter Gladholt, hj.vde.

27/3-1909
Helmer Severin Halvorsen, bager.
Marie Otilie Frogner, hjemmeværende.

26/9-1909
Halvor Andersen Venstøp, sliperiarb.
Kirstine Margrete Pedersen (f. Tormodsen. G.S.), enke, sydame.

16/10-1909
Bjarne Reiersen, typograf.
Emilie Charlotte Løberg, tj.p.

6/12-1909
Ingebret Bjørnsen, sjømand
Karen Petrea Frogner, hj.v. i Sk.

16/1-1910
Hans Andreas Hansen Aarhus, vognfabr.
Maren Elisabeth Johannessen, butikkfrøken.

26/5-1910
Almar Andreas Nilsen, enkem., malersv. i Sk., f. i Porsgr. 1878, konf. 1893 i Kristiania.
F: Skom. Helge Nilsen.
Maren Johanne Marie Rasmussen, enke, tj.p. i Sk., f. i Gj., konf. i Gj. 1899.
F: Snek. A. Pedersen.
Forlovere: Henrik Semb og Odin Frantsen.

29/5-1910
Nils Ingebret Kittilsen, sagarb. i Gj., f. i Gj. 1886, konf. 1900 i Gj.
F: Tømmermnd., Kittil Iversen.
Anna Otilie Andersen, tj. p. i Sk., f. i Sk. 1889. F: Vognm. Ole Andersen.
Forlovere: Vognm. Ole Andersen og Anders Iversen.

9/6-1910
Ole Olsen Stensrud, arb. i Sk., f. i Bø 1879. F: G.br. Ole Tollefsen.
Anne Marie Sneltvedt, syerske i Sk., f. i Gj. 1887. F: G.br. Ole P. Sneltvedt.
Forlovere: Ole Olsen og Ole O. Sneltvedt.

24/7-1910
Andreas Andersen, Cellul. arb. i Sk., f. 1889 i Gj., konf. 1904 i Sk.
F: Cellul.arb. Arnt Andersen.
Lovise Sofie Karlsen, sypike i Sk., f. i Hollen 1890. F: Slusem. Karl Sundlin.
Forlovere: A. Andersen, John Gulliksen.

20/8-1910
Gustav Vilhelm Valstrøm, enkem., reparatør i Sk., f. i Gj. 1881, ikke konf.
F: G.br. Eskel Valstrøm.
Gusta Anette Pedersen, enke, f. i Gj. 1880, konf. i Sk. 1895. F: Baker Nils Olsen.
Forlovere: Fedrene.

29/10-1910
Svend August Zakariassen, murer i Sk., f. i Gj. 1883. F: Murm. And. Zakkariassen.
Astrid Eriksen f. i Sk. 1890. F: Murm. Torger Eriksen.
Forlovere: Halvor Lyngaas, J. Zakariassen.

29/10-1910
Johan Anton Karlsen, bokbinder, f. i Sk. 1885. F: Arbeider Karl A. Larsen.
Maren Petersen, tj.p. i Sk., f. i Gj. 1889. F: G.br. Jens Petersen.
Forlovere: Jens Petersen, Sigurd Amundsen.

30/10-1910
Ludvig Ludvigsen, enkem., transportarb., f. i Gj. 1876. F: Sjøm. Julius R. Vang.
Anna Marie Svendsen, enke, f. i Gj. 1869, konf. i Sk. 1884. F: Arbeider Hans Pedersen.
Forlovere: Ole Andersen, Karl Gulbrandsen.

26/11-1910
Hans Thomas Johannesen, dagarb., f. i Gj. 1880. F: Smed Johannes Augensen.
Inger Andrea Jakobsen, butikkdame i Sk., f. i Sk. 1882. F: Sjøm. G. Jakobsen Hauk.
Forlovere: Johan Hansen, Ingv. Skifjeld.

4/12-1910
Erik Nerisen Rødmyr, gaardbr. i Gj., f. i Gj. 1860, konf. i Solum 1875.
F: G.br. Neri Eriksen.
Kjersti Olsen, tj.p. i Eidanger, f. i Flaabygd 1869, konf. i Lunde 1883.
F: Olav Ingebretsen Slaatta.
Forlovere: Halvor Nerisen, T. Tangen.

10/12-1910
Torvald Johnsen Løberg, sliperiarb. Sk., f. i Sk. 1887. F: Fabr. arb. John P. Løberg.
Nina Olilie Aamot, butikkd. i Sk., f. i Gj. 1887. F: Vognm. Nils Knutsen.
Forlovere: Peder Løberg, Olav Hansen.

5/12-1910
Aksel Mikal Bentsen, styrmnd., Sk., f. i Sk. 1886. F: Skibsf. Anton Bentsen
Karen Frogner, hj.v., Skien, f. i Gj. 1886. F: Kjøbm. Thomas Frogner.
Forlovere: Karl Velby(?), Ernst Evensen.

11/12-1910
Ingebret Gundersen Bergan, Kommunekass., f. i Solum, 1879. F: G.br. Gunder Ingebretsen Bergan.
Maren Gundersen, hj.v. Skien, f. i Gj. 1884 (konf. i Sk. 1899). F: Form. Jacob Gundersen.
Forlovere: Knut Bergan, T. Heisholt.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no