ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Barnedåp i Tinn 1717-1734
- samt Introducerede Qvinder til 1720

Atrå, Mel, Dal, Hovin og Gransherrad.

Alle døpte barn er oppført med patronymikon.
Slik: ”Ole Herbiørnsen”, ”Aslou Biørnsd.” o.s.v.

Forkortelser:
b. = Barn
db. = Drengebarn
hj.d. = Hiemmedøbt
intr. = Introduceret
pb. = Pigebarn
qv. =Qvinde

Transkribert av G.S., Brevik mars 2009, oktober 2009 og i Valebø våren 2010.
Feil og rettinger kan sendes til: Gard Strøm post@gamlegjerpen.no


5/12-1717 Atrå.          Introduceret Niels Giøsdales og Tharal Nielssøns qvinder.
                                    Hellech Marums db. Jon Hellechsen.           

12/12-1717 Hovin      Intr. Kittil Dommeruds qv.
                                   Tosten Haaves db. Jon Tostensen.

25/12-1717 Atrå         Intr. Hellech Marums qv.
                                   Simen Stuvetraads db. Giermund Simensen.
                                   Tov Jørgensen og Signe Nielsdatters Stener Tovsen, som var trolovede Personer

1/1-1718 Atrå             Gregar Marumsruds pb. Groe Gregarsdatter                       

8/1-1718 Hovin          Jon Skiersaasen fra Grannis-herret db. Torchil Jonsen. Introd. Hands Qvinde.

8/1-1718 Hovin          Intr. Tosten Hoves Qv,
                                   Jon Grovens pb. Liv Jonsdatter.

22/1-1718 Atrå           Intr. Simen Stufvetraads Qv.
                                    Knud Qvisteruds db. Halvor Knudsen.

2/2-1718                     Intr. Gregar Marumsruds Qv.

8/2-1718                     Reyer Bernaases db. Niels Reiersen.

13/2-1718                   Intr. Sigri Nirisdatter.
                                    Niels Husevolds pb. Bergit Nielsd.

14/2-1718                   Ole Osmundsens db. Osmund Olsen.                      

27/2-1718 Hovin        Intr. Ole Tvetens og Jon Grovens qv.
                                   Ole Tvetens db. Ole Olsen.

27/2-1718 Atrå           Intr. Knud Qvisteruds qv.
                                    Herloug Talaasens db. Kittil Herlougsen.

6/3-1718 Mel              Hr. Capitain Buddes datter Anne Helvig Budde f. 1/3.
                                    Ole Andersens pb. Helvig Olsd.

13/3-1718 Atrå           Bjørn Olufsruds db. Tosten Bjørnsen.

20/3-1718 Atrå           Intr. Niels Husvolds, Reyer Bernaases og Ole Guvig fra Møstrands qvinder.
                                    Aansteen Aasens db. Tosten Anstensen.
                                    Ole Huvigs pb. Bergit Olsdatter.
                                    Tvende Tvilling børn, Børthe Halvorsdatter hafde aflet med Gotfred Snedker fra Scheen, db. Christen Gotfredsen og pb. Børthe Gotfredsd.

25/3-1718 Atrå           Intr. Herloug Talaasens qv.

27/3-1718 Atrå           Kiel Olsens db. Ole Kieldsen.

2/4-1718 Mel              Intr. Ole Andersens qv.

3/4-1718 Dal               Intr. Ole Osmundsens qv.

14/4-1718 Atrå           Tosten Mordalens db. Peder Tostensen.

18/4-1718 Atrå           Intr. Ansteen Aasens qv.
Laers Midtøens db. Laers Laersen.

19/4-1718 Dal             Leif Vaars db. Thorgius Leifsen.

19/4-1718 Mel            Intr. Capitain Buddes Kieriste.

20/4-1718 Hovin        Tov Ruis pb. Guro Tovsd.

24/4-1718 Atrå           Intr. Kiel Olsens qv.

7/5-1718                     Guldbrand Jonsjords pb. Helge Guldbrandsd.

8/5-1718 Atrå             Intr. Tosten Mordalens qv.

15/5-1718 Dal             Intr. Lev Vaaers, Torger Ingulslands qvinder.
Torger Ingulslands db. Knud Torgersen.

26/5-1718 Mel            Østen Grønskiøs pb. Aase Østensd.

29/5-1718 Atrå           Torgius Bachhuuses db. Halvor Torgiusen.

5/6-1718 Hovin          Intr. Tov Ruis qv.

7/6-1718 Atrå             Intr. Guldbrand Jonsjords qv.

19/6-1718 Atrå           Intr. Laers Midbøens, Iver Nordmands, og Torgius Bachuuses qvinder.

23/6-1718 Mel            Intr. Øste Grønskøs qv.
Asbiørn Enungs db. Knud Asbiørnsen.
Torger Enungs pb. Gunne Torgersd.

10/7-1718 Atrå           Intr. Torger Enungs qv.

17/7-1718 Mel            Intr. Asbiørn Enungs qv.

31/7-1718 Atrå           Intr. Ole Pedersens qv.
Ole Pedersens db. Hellech Olsen.
Brynild Luuraases db. Peder Brynildsen.
Helje Tovsens pb. Margit Heljesd.

7/8-1718 Dal               Jon Dals pb. Taran Jonsd.

14/8-1718 Hovin        Folqvar Ufveruds pb. Aslou Folkvarsd.

21/8-1718 Atrå           Intr. Brynnild Luuraases qv.

27/8-1718 Dal             Intr. Jon Dales qv.
Ole Kittilsens db. Kittil Olsen.

28/8-1718 Mel            Gunlech Møllies db. Herbiørn Gunlechsen.

28/8-1718 Atrå           Anders Flaattens db. Sigur Andersen. Hj.d. af Niri Ormsjord.

4/9-1718 Atrå             Intr. Helje Tovsens qv.
Knud Hochelands pb. Joran Knudsd.
Ole Biørnsens pb. Margit Olsd.

18/9-1718 Atrå           Intr. Knud Hochelands qv.
Niels Eggeruds db. Ole Nielsen.

24/9-1718 Mel            Intr. Gunlech Møllies qv.

25/9-1718 Dal             Intr. Ole Kittilsens qv.

29/9-1718 Hovin        Olve Stegeruds db. Ole Olvesen.

2/10-1718 Atrå           Intr. Anders Flaattens og Ole Biørnsens qvdr.
Herbiørn Svalestuens pb. Bergit Herbiørnsd.

15/10-1718 Dal           En Fattig mand fra Omlie sogn Erich Olsen dbt. pb. Gunnil Eriksd.

15/10-1718 Mel          Jon Nirisen Berges db. Ole Jonsen.

23/10-1718 Atrå         Intr. Niels Eggeruds qv.

6/11-1718 Atrå           Intr. Herbiørn Svalestuens qv.

12/11-1718 Mel          Intr. Jon Berges qv.
Niels Milands db. Hølje Nielsen.

20/11-1718 Atrå         Ole Vammens db. Jon Olsen.

11/12-1718 Hovin      Intr. Peder Totens og Olve Stegeruds qvdr.
Peder Totens db. Mathias Pedersen.

18/12-1718 Mel          Intr. Niels Milands Qv.

25/12-1718 Atrå         Intr. Ole Vammens qv.
Ole Marumsruds pb. Gro Olsdatter.

26/12-1718 Dal          Gunnuf Øverlands db. Peder Gunnufsen.

6/1-1719 Atrå             Jon Tverbergs pb. Signe Jonsd.

8/1-1719 Atrå             Da min Hustru blef introduceret.

22/1-1719 Atrå           Intr. Ole Marumruds qv.
Sondre Tostensens db. Ouen Sondresen.

29/1-1719 Hovin        Ole Espesæts db. Jon Olsen.

4/2-1719 Dal               Intr. Gunnuf Øverlands qv.

12/2-1719 Atrå           Intr. Jon Tverbergs qv.

26/2-1719 Hovin        Intr. Ole Espesæts qv.

19/3-1719 Atrå           Jon Brynnilsens db. Brynnild Jonsen.

25/3-1719 Mel            Helje Røllags db. Ole Heljesen.

26/3-1719 Dal            Intr. Jon Saaems qv.
Jon Saaems pb. Bergit Jonsd.

10/4-1719 Mel            Intr. Helje Røllags qv.

16/4-1719 Atrå           Intr. Jon Brynnildsens qv.

30/4-1719 Hovin        Aaval Liislands barn af Bunæsgrænden som blef kaldet Gunlech Aavalsen.

5/5-1719 Atrå             Knud Husevolds pb. Aagaat Knudsd.

18/5-1719 Atrå           Intr. Sondre Aslands qv.

21/5-1719 Atrå           Ole Hasleruds pb. Liv Olsd.

28/5-1719 Hovin        Kittil Gangetraads (?) fra Grannis herret som blev kaldet Tosten Kittilsen.

11/6-1719 Atrå           Intr. Knud Husevolds og Ole Hasleruds qvdr.
Gunnuf Lofthuuses db. Ole Gunnufsen.

15/6-1719 Atrå           Ole Røslands db. Ole Olsen.

18/6-1719 Hovin        Halvor Bresæts pb. Aslou Halvorsd.
Thorgius Bresæts pb. Liv Thorgiusd.

2/7-1719 Atrå             Intr. Gunnuf Lofthuuses qv.
Døbt et barn tihørende nogle folch fra Sigdal. Faderen Laers Simonsen og Moderen Cathrine. Barnet blef kaldet Eli Larsd.

9/7-1719 Atrå             Intr. Ole Røslands og Anders Thoressøns qvdr.
Hans Marums db. Jon Hansen.
Kittil Giøsdals db. Knud Kittilsen.

23/7-1719 Atrå           Intr. Hans Marums qv.

29/7-1719 Dal             Intr. Alf Dals qv.
Alf Dals db. Ole Alfsen.

6/8-1719 Atrå             Intr. Kittil Giøsdals qv.
Hellech Marums pb. Gunne Hellechsd.

11/8-1719 Atrå           Ole Liens db. Brynnel Olsen.

11/8-1719 Hovin        Intr. Halvor og Torgius Bresæts qvdr.

27/8-1719 Mel            Halvor Biørntufts pb. Gyri Halvorsd.

3/9-1719 Atrå             Intr. Ole Liens qv.
Ole Gunlechsens db. Tosten Olsen.
Ole Berges db. Jon Olsen.
Svennung Holms db. Ole Svennungsen.
Ole Vaales pb. Gunne Olsd.
Anbiørn Jonsens pb. Sigri Aabiørnsd.

10/9-1719 Dal             Intr. Hans Goudestads qv.
Hans Goudestads db. Hans Hansen.

19/9-1719 Atrå           Ole Jonsen Bøens db. Aaval Olsen.

25/9-1719 Mel            Jon Olsens u-ægte pb. Helene Jonsd.

29/9-1719 Atrå           Intr. Hellech Marum, Ole Vaales, Svennung Holms og Anbiørn Jonsens qndr.

1/10-1719 Atrå           Intr. Ole Berges qvd.

7/10-1719 Dal             Jon Dals pb. Ingeborg Jonsd. Hjd. af Ole Kirchejord.

8/10-1719 Mel            Østen Grønskiøs pb. Helge Østensd.
Peder Biørtufts pb. Gro Pedersd.

15/10-1719 Atrå         Intr. Ole Gunlechsens og Ole Bøens qndr.
Gunnuf Hansens pb. Bergit Gunnufsd.

29/10-1719 Atrå         Helje Jonsjords pb. Aagot Heljesd.

1/11-1719 Hovin        Alf Nappegaards db. Kittil Alfsen.
Anund Darruds pb. Aaste Anundsd.

5/11-1719 Atrå           Intr. Gunnuf Hansens qv.

8/11-1719 Mel            Et u-ægte barn aflet af Ole Kittilsen og Aase Sondresd, kaldet Helje Olsdatter.

10/11-1719 Atrå         Rejer Bernaases db. Sondre Rejersen.

12/11-1719 Mel          Intr. Østen Grønskiøs og Peder Biøntufts qndr.
Ole Hocheaases pb. Gunnil Olsd.

19/11-1719 Atrå         Intr. Ole Skaalebøes qnd.
Halvor Gunlechsruds db. Brynnel Halvorsen.
Ole Skaalebøes pb. Anbiør Olsd.

10/12-1719 Atrå         Intr. Reyer Bernaases og Helje Jonsjords qndr.
Jon Marums db. Jon Jonsen.

17/12-1719 Hovin      Intr. Alf Nappegaards qvd.
Kittil Dommeruds db. Peder Kittilsen.        

24/12-1719 Atrå         Ole Kaabenrouds pb. Gro Olsd.

26/12-1719 Dal           Intr. Ole Osmundsens qvd.
Ole Osmundsens pb. Bergit Olsd.

27/12-1719 Mel          Intr. Ole Hocheaases og Ole Kittilsens qvdr.
Østen Biørntuftes p.b. Margit Østensd.
Jon Berges pb. Aagoth Jonsd.

28/12-1719 Hovin      Intr. Kittil Dommeruds qvd.

31/12-1719 Atrå         Intr. Halvor Gunlechsruds qvd.

8/1-1720                     Blef min Søn, som var føed d. 5th tilforn Klochen 8 om morgenen, døbt og Kaldet Jesper.

                                    Jeg forlater heretter introduserte kvinner for å spare til tid. G.S.

21/1-1720 Atrå           Anders Flaattens pb. Gunnil Andersd.

25/1-1720 Atrå           Niri Nestegaards db. Sigur Nirisen.

28/1-1720 Hovin        Knud Tufte i Grannisherrets pb. Margit Knudsd.

2/2-1720 Atrå             Knud Hochestads db. Sigur Knudsen.

3/2-1720 Dal               Torger Ingulslands d.b. Jon Torgersen.
Peder Haamands db. Jon Pedersen.

6/2-1720 Atrå             Et fremmed qvindfolch fra Nordlandet ved nafn Gel Nielsdaatter, hendes pb. Anne Olsd. Gro Ormsjord som førde barnet til Kirchen, sagde efter Moderens beretning, at barnet var aflet med hendes igen Ectemand, nemlig var Soldat ved nafn Ole Torbiørnssøn, som siden døde i Kongens tieniste, hvilket mand dog iche holdt for sandhed, saasom af hendes medbragte attest fra Hr. Augustini i Nummedal, hvor hun paa nogen tid sig hafde opholdet, Kiende iche fornemmis end hun var eenlig og ugift person.

3/3-1720 Atrå             Ole Marumsruds pb. Gro Olsd.

17/3-1720 Hovin        Margit Olsdaatters u-ægte barn Kaldet Ole. Fadderene visste ey at nafngive Barnefaderen, saasom moderen hafde foregivet, at der kom een fremmed person til hende i marchen, som hun iche Kiendte, hvilken efter at hand hafde Begaaet Synd med hende, Søgte Skouen igien, og hun iche faar hannems namn.

25/3-1720 Atrå           Ole Baches pb. Guro Olsd.
Aansteen Aasens pb. Gro Aansteensd.

1/4-1720 Dal               Ole Gierviigs pb. Margit Olsd.

2/4-1720 Hovin          Jon Gravers db. Torgrim Jonsen.
Laers Ruis db. Johannes Larsen.

9/5-1720 Atrå             Biørn Grimsruds pb. Magnil Biørnsd.

19/5-1720 Hovin        Jon Skresaasen fra Grannisherrets db. Ole Jonsen.

20/5-1720 Mel            Torger Enungs pb. Gunnil Torgersd.

21/5-1720 Atrå           Laers Ruis pb. Anne Larsd.

16/6-1720 Hovin        Folqvar Uveruds db. Ole Folkvarsen.

16/6-1720 Atrå           Sondre Tostenssøns db. Ole Sondresen.

17/6-1720 Atrå           Herlov Talaasens db. Askier Herlovsen.

22/6-1720 Atrå           Simen Bachejords db. Lars Simensen.

30/6-1720 Atrå           Gregar Marumsruds pb. Gunne Gregarsd.

2/7-1720 Atrå             Jon Møllies tvende tvillingbørn, drengen, Tarald Jonsen. Pigen kaldet Bergit Jonsd.

13/7-1720 Atrå           Asbiørn Enungs db. Ole Asbiørnsen.

20/7-1720 Atrå           Tov Skaarbergs db. Tov Tovsen.

21/7-1720 Dal             Leuf Vaars pb. Ingeborg Leifsd.
Ole Bøens pb. Gunnil Olsd.

28/7-1720 Atrå           Hans Carlsruds db. Steen Hansen.
Anders Sandvigens db. Gunnuf Andersen.

4/8-1720                     Torjus Houchaases pb. Guro Torjusd.

10/8-1720 Atrå           Gregar Røllougs db. Kittil Gregarsen.

                                    Helje Røllougs pb. Rønnou Heljesd.

18/8-1720 Dal             Ole Bøens pb. Margit Olsd.

18/8-1720 Atrå           Niels Espelands db. Niels Nielsen.

6/9-1720 Atrå             Aslou Jonsdaatters u-ægte pb. Aase Nielsd. Samme Faddere sagde at moderen hafde udlagt Soldat Niels Høljessøn for sin barne-fader.

15/9-1720 Hovin        Ole Tvetens db. Herbiørn Olsen.

22/9-1720 Atrå           Ole Giskelands db. Ole Olsen.
Ole Tollefsjords db. Gunnuf Olsen.
Tosten Mordalens pb. Aase Tostensd.

25/9-1720 Mel            Ole Saaems db. Jon Olsen.
Torgrim Berges db. Ole Torgrimsen.

5/10-1720 Dal             Sigur Berges db. Peder Sigursen.

19/10-1720 Mel          Ole Møllies pb. Helge Olsd.

13/10-1720 Atrå         Tov Aslands db. Halvor Tovsen.

10/11-1720 Atrå         Ole Gunlechsruds pb. Anne Olsd.
Helje Jonsjords pb. Agathe Heljesd.
Anbiør Jonsdaatters u-ægte pb. Gyri Halvorsd. Udlagte een Nordmann ved nafn Halvor som sin barnefader.

24/11-1720 Hovin      Een fattig mand fra ”Tlone” sogn, ved nafn Rasmus Laerssøn, hands qvinde døbte hans barn Ole Rasmussen.

30/11-1720 Dal          Gunnuf Øverlands pb. Margit Gunnufsd.

27/12-1720 Mel         Østen Grønskies pb. Barbra Østensd.

1/1-1721 Hovin          Een fremmed mand fra Norderhoug ved nafn Christopher Biellum, hands qvinde, døbte hands pb. Karen Christophersd.
Østen Øvrebaches db Kittil Østensen.

12/1-1721 Atrå           Ole Gvammens Søn Halvor Olsen.

26/1-1721 Atrå           Herbiørn Svalestuens db. Ole Herbiørnsen.

30/1-1721 Mel            Jon Berges pb. Gro Jonsd.

2/2-1721 Hovin          Kittil Giørrisdals db. Ole Kittilsen.

15/2-1721 Dal             Augustini Halvorsens pb. Astri Augustinisd.

2/3-1721 Hovin          Ole Gravers pb. Borgil Olsd.

16/3-1721 Hovin        Jon Ruis db. Ole Jonsen.
Jon Hochedalen fra Grannisherrets pb. Ingebor Jonsd.

23/3-1721 Dal             Svend Taraldssens Søn, Taral Svendsen.

6/4-1721 Hovin          Østen Saaums barn Ole Østensen.

27/4-1721 Mel            Ole Kittilsens pb. Aagoth Olsd.

4/5-1721 Atrå             Halvor Giøsdals pb. Bergit Halvorsd.
Hølje Houens pb. Astri Høljesd.

11/5-1721 Atrå           Knud Husevolds pb. Signe Knudsd.

22/5-1721 Atrå           Ole Klefvers(?) pb. Elisabet Maria Olsd.
Sigur Olsens pb. Ingebor Sigursd.

25/5-1721 Dal             Ole Juvigs (?) pb. Aasne Olsd.

1/5-1721 Hovin          Gunlech Espesæts pb. Gro Gulliksd.

24/6-1721 Dal            Østen Biørtufts db. Ole Østensen.
Even Møllies db. Jon Evensen.

13/7-1721 Atrå           Laers Ruis pb. Guri Larsd.

20/7-1721 Hovin        Aad Ruis db. Erland Aadsen.

2/8-1721 Atrå             Gunlech Møllies pb. Gunnil Gulliksd.

3/8-1721 Atrå             Ole Kittilsen Røllags Søn Sondre Olsen.

10/8-1721 Atrå           Knud Giøsdals db. Jon Knudsen.

14/8-1721 Atrå           Anders Flaattens Søn Sigur Andersen.

30/8-1721 Mel            Gregar Røllags pb. Helge Gregersd.

6/9-1721 Atrå             Velædle Hr. Capitain Broches daatter Susanna Broch. som var fød 28/8.

7/9-1721 Hovin          Tosten Olsens pb. Helge Tostensd.

14/9-1721 Atrå           Hellech Marums pb. Gunnil Helliksd.
Brynnel Luuraases pb. Helge Brynnelsd.

20/9-1721 Dal             Torchel Fossos pb. Astri Torchelsd.

29/9-1721 Atrå           Ole Vaales db. Knud Olsen.
Østen Ormjords db. Brynnel Østensen.
Gunnuf Tellefsjords pb. Sønnøf Gunnufsd.

2/10-1721 Atrå           Anon Hechtvets db. Olve Anonsen.

2/11-1721 Hovin        Ole Espesæts barn Gunner Olsen.

9/11-1721 Atrå           Ole Berges db. Gunnuf Olsen.
Ole Baches pb. Svanou Olsd.
Knud Gunnufsens pb. Bergit Knudsd.

22/11-1721 Mel          Torgrim Milands barn Gunnil Torgrimsd.

23/11-1721 Atrå         Ole Solers db. Jon Olsen.

30/11-1721 Atrå         Hølje Skaalebøes db. Brynnel Høljesen.

7/12-1721 Hovin        Sigur Baches barn Niels Sigurdsen.

7/12-1721 Atrå           Svend Skeies barn Torchel Svendsen.

21/12-1721 Atrå         Ole Røslands pb. Margit Olsd.

27/12-1721 Dal           Ole Bøens pb. Kirsten Olsd.

28/12-1721 Atrå         Anders Thoressøns pb. Kari Andersd.

1/1-1722 Hovin          Kittil Bøens barn Halvor Kittilsen.
Alf Nappegaards barn Gyri Alfsd.

4/1-1722 Atrå             Halvor Gunlechsruds pb. Thuri Halvorsd.

6/1-1722 Atrå             Knud Hochelands db. Jon Knudsen.

17/1-1722 Mel            Jon Olssøns pb. Bergit Jonsd.

25/1-1722 Hovin        Ole Tvetens pb. Bergit Olsd.

31/1-1722 Atrå           Niels Milands db. Tov Nielsen.

1/2-1722 Atrå             Herlov Talaasens b. Jon Herlovsen.

8/2-1722 Atrå             Ole Jonssøn Bøens b. Gunnil Olsd.

15/2-1722 Hovin        Halvor Bresæts b. Kittil Halvorsen.

21/2-1722 Dal            Ole Halvorsen Mælands db. Halvor Olsen.
Svend Grytes b. Ole Svendsen.
Torger Ingulslands pb. Barbra Torgersd.

1/3-1722 Atrå             Reyer Bernaases pb. Liv Reiersd.

15/3-1722 Hovin        Halvor Olsen Høysæts db. Erland Halvorsen.

25/3-1722 Atrå           Peder Flaattens pb. Aase Pedersd.

26/4-1722 Hovin        Ole Halvorsen Bergeliens u-ægte b. aflet med Signe Halvorsd., Kaldet Halvor Olsen.

3/5-1722 Mel              Capitain d. Armes Jonas Willemssøns b. Susanna Jonsd.

14/5-1722 Atrå           Kittil Giøsdals b. Laers Kittilsen.
Tov Aaslands tvillingbørn Margit Tovsd. og Gro Tovsd.

17/5-1722 Dal             Jon Saaems db. Halvor Jonsen.

31/5-1722 Atrå           Peder Holmslies b. Alf Pedersen.

3/6-1722 Atrå             Hans Kittilssøns db. Kittil Hansen.

7/6-1722 Mel              Østen Grønskies db. Hølje Østensen.

14/6-1722 Hovin        Anon Daaruds b. Biørn Anonsen.

21/5-1722 Atrå           Ole Skaalebøes db. Johannes Olsen.
Niels Giøsdals pb. Agath Nielsd.

5/7-1722 Atrå             Ole Gunlechssøn Bøens b. Gunlech Olsen.

13/8-1722 Atrå           Torger Giskelies b. Alf Torgersen.
Ole Tollefsjords b. Knud Olsen.

30/8-1722 Hovin        Peder Totens b. Ole Pedersen.
Fra Grannis Herret, Torger Samuelssøns b. Bergit Torgersd.

13/9-1722 Atrå           Ansteen Aasens db. Ole Anstensen.

29/9-1722 Atrå           Jon Giøsdals db. Ole Jonsen.
Sondre Espelands b. Jon Sondresen.

11/10-1722 Atrå         Jon Marums db. Torchel Jonsen.
Hellech Ullerens b. Anne Hellechsd.
Ole Gvammens pb. Gro Olsd.

18/10-1722 Atrå         Niri Gunnufssøns b. Aslou Nirisd.

31/10-1722 Atrå         Jon Olssøn Dales pb. Bergit Jonsd.

31/10-1722 Hovin      Ole Øverbaches b. Østen Olsen.

1/11-1722 Hovin        Aavel Lislands b. fra Grannisherret, Guri Aavelsd.

4/11-1722 Atrå           Ole Haachenæses b. Aase Olsd.

7/11-1722 Atrå           Ole Dales b. Bergit Olsd.

8/11-1722 Atrå           Hans Carlsruds b. Giertrud Hansd.
Gunnuf Hanssøns b. Anne Gunnufsd.
Gunnuf Torgerssøns b. Liv Gunnufsd.

10/11-1722 Atrå         Jon Mølies Tvilling børn, Bergit Jonsd. og Tarald Jonsen.

6/12-1722 Atrå           Simon Bachejords b. Joran Simonsd.

13/12-1722 Mel          Herbiørn Wesæts pb. Aase Herbiørnsd.

25/12-1722 Atrå         Anders Steensbøls db. Gregar Andersen.

26/12-1722 Mel          Jon Berges b. Tov Jonsen.

3/1-1723 Atrå             Kittil Sivertssøns db. Sigur Kittilsen.

6/1-1723 Atrå             Hellech Marums pb. Bergit Hellechsd.
Knud Grimsruds pb. Gro Knudsd.

17/1-1723 Dal            Peder Kaasens pb. Guri Pedersen.
Ole Steensruds b. Ragnil Olsd.

21/1-1723 Atrå           Knud Husevolds db. Knud Knudsen.
Niels Traies(?) db. Gunnuf Nielsen.

23/1-1723 Atrå           Kiel Olssøns db. Mathis Kielsen.

24/1-1723 Hovin         Jon Gravers pb. Margit Jonsd.
Ole Olssøn Øverbaches b. Margit Olsd.
Halvor Høysæts db. Johannes Halvorsen.

31/1-1723 Atrå           Tosten Mordalens db. Jon Tostensen.
Torchel Mauruds db. Ole Torchelsen.

14/2-1723 Atrå           Niels Skaarbergs pb. Gunnil Nielsd.

21/2-1723 Hovin        Niels Bratteruds pb. Aslou Nielsd.
Fra Grannisherret, Peter Buusnæses db. Halvor Petersen.

28/2-1723 Atrå           Torjus Bachuses db. Aslach Torjusen.
Knud Giøsdals pb. Bergit Knudsd.

14/3-1723 Atrå           Ole Marumsruds db. Østen Olsen.

16/3-1723 Atrå           Torger Enungs pb. Bergit Torgersd.

21/3-1723 Hovin        Laers Ruis pb. Margit Larsd.

29/3-1723 Atrå           Ole Kobbersruds pb. Kari Olsd.

11/4-1723 Hovin        Alf Nappegaards b. Peder Alfsen.

23/4-1723 Atrå           Thor Houchaases db. Gunnuf Thorsen (Tom?/ Thore?).
Jon Tverbiergs pb. Ingebor Jonsd.
Bent Lougluttens pb. Gunnil Bentsd.

8/5-1723 Mel              Asbiørn Enungs Søn Torgrim Asbiørnsen.

17/5-1723 Atrå           Søfren Kaasens pb. Bergit Sørensd.

23/5-1723 Atrå           Torjus Houchaases b. Ole Torjusen.

27/5-1723 Atrå           Hølje Jonsjords b. Gunnil Høljesd.

13/6-1723 Atrå           Niels Marums db. Ole Nielsen.
Ole Alfssøns pb. Thuri Olsd.

20/6-1723 Atrå           Ole Gunlechssøn Bøens pb. Sønnøf Olsd.

24/6-1723 Dal             Jon Kirchejords b. Svanou Jonsd.

27/6-1723 Hovin        Tov Ruis pb. Eli Tovsd.
Tosten Ødegaardens Tvilling Sønner Torger Tostensen
og Hans Tostensen.

9/7-1723 Atrå             Sal. Hølje Rollags b. Hølje Høljesen.

11/7-1723 Atrå           Een fattig fremmed mand fra Biri Sogn ved nafn Laers Poulssøn, hans barn, Kaldet Karen Larsd.

1/8-1723 Hovin          Jon Hofde fra Grannisherret, hands barn, Torsten Jonsen.

8/8-1723 Atrå             Ole Røslands b. Ole Olsen.

14/8-1723 Dal            Augustini Tvetens b. Gunnuf Augustinisen.
Torgrim Bøens pb. Signe Torgrimsd.
Jon Bøens db. Niels Jonsen.

4/9-1723 Atrå             Ole Mølies pb. Gro Olsd.

10/9-1723 Atrå           Gunlech Bechejords pb. Margit Gunlechsd.

12/9-1723 Dal             Gunnuf Øverlands pb. Helge Gunnufsd.

19/9-1723 Hovin        Gunlech Espesæts Jon Gunlechsen.

29/9-1723 Atrå           Gregar Sæbrechis b. Taran Gregarsd.

2/10-1723 Dal             Torchel Fossos b. Saamund Torchelsen.

7/10-1723 Atrå           Hans Stranderuds b. Ole Hansen.

10/10-1723 Hovin      Thor Ruis b. Thorjus Thorsen.

13/10-1723 Atrå         Brynnel Luuraases b. Aase Brynnelsd.

14/10-1723 Atrå         Reyer Bernaases pb. Gro Reyersd.

24/10-1723 Atrå         Torchel Liens b. Ragnil Torchelsd.

31/10-1723 Atrå         Torjer Geskelies db. Jermund Torjersen.

14/11-1723 Atrå         Ole Thovssøns b. Gunnil Olsd.

4/12-1723 Mel            Even Møllies pb. Agath Evensd.

7/12-1723 Atrå           Hans Olssøns b. Gro Hansd.

11/12-1723 Atrå         Jon Giøsdals b. Østen Jonsen.

12/12-1723 Hovin      Peder Totens b. Johannes Pedersen.
Jon Hochedalens b. fra Grannisherret, Hellech Jonsen.

26/12-1723  Dal          Ole Kittilssøns b. Gregar Olsen.

13/1-1724 Mel            Ole Enungs pb. Gro Olsd.

15/1-1724 Mel            Jon Berges pb. Gunnil Jonsd.

16/1-1724 Dal             Peder Jonssøns pb. Guri Pedersd.

23/1-1724 Atrå           Ansten Aslands b. Gunnil Anstensd.
Kittil Luuraases b. Gunnil Kittilsd.

25/1-1724 Atrå           Jon Østenssøn Solers b. Gro Jonsd.

5/2-1724 Dal               Ole Tostenssøns b. Magnil Olsd.

5/2-1724 Atrå             Peder Flaattens b. Hans Pedersen.

6(?)/2-1724 Mel          Jon Olssøn Røllags b. Margit Jonsd.

13/2-1724 Atrå           Knud Hochelands db. Knud Knudsen.

20/2-1724 Hovin        Østen Øverbaches b. Ragnild Østensd.

11/3-1724 Mel            Ole Kittilssøns b. Niels Olsen.

19/3-1724 Hovin        Ole Ruis db. Knud Olsen.
Af Grannis - herret, Halvor Hochedalens b. Ingebor Halvorsd.

13/4-1724 Atrå           Svend Skoris pb. Ragnil Svendsd.

29/4-1724 Mel            Jon Møllies b. Bergit Jonsd.

6/5-1724 Hovin          Jermund Gravers pb. Torbiørg Jermundsd.

7/5-1724 Hovin          Halvor Watneliens db. Kittil Halvorsen.

12/5-1724 Atrå           Halvor Gunlechsruds b. Joran Halvorsd.
Hølje Jonsjords b. Gunnil Høljesd.

14/5-1724 Atrå           Børthe Halvorsdaatters u-ægte tvillingbørn, drengen Ole Amundsen, pigen Anne Amundsd. Udlagt til Barnefader, Amund Torgrimssøn.

7/6-1724 Hovin          Ole Espesæts b. Liv Olsd.

11/6-1724 Atrå           Gunnuf Tollefsjords b. Gunlech Gunnufsen.

18/6-1724 Atrå           Knud Gunnufssøns b. Helge Knudsd.

24/6-1724 Dal             Ole Halvorssøn Bøens b. Torger Olsen.

25/6-1724 Mel            Jon Olssøn Røllags b. Svanou Jonsd.

2/7-1724 Hovin          Tosten Olssøns b. Aslou Tostensd.

2/7-1724 Atrå             Asbiørn Enungs b. fra Meels Sogn, Sigur Asbiørnsen.

8/7-1724 Atrå             Østen Ruis b. Ingebor Østensd.

16/7-1724 Atrå           Rolf Evenssøns b. Bergit Rolfsd.

30/7-1724 Atrå           Tov Jørgenssøns b. Signe Tovsd.

20/8-1724 Hovin        Niels Bratteruds b. Gunlech Nielsen.

27/8-1724 Atrå           Laers Strands b. Ole Larsen.
Gunnuf Torgerssøns b. Rolf Gunnufsen.

3/9-1724 Atrå             Ole Hasselruds b. Tosten Olsen.
Ole Jonssøn Bøens b. Gunnil Olsd.

24/9-1724 Hovin        Tov Ruis b. Brynnel Tovsen.
Ole Tvetens pb. Gunne Olsd.
Torger Bøens b. Jermund Torgersen.

8/10-1724 Atrå           Anders Thoressøns tvillingbørn, Gunnuf Andersen
og Aasne Andersd.

14/10-1724 Atrå         Kiel Olssøns pb. Marthe Kieldsd.
Knud Ouenssøns db. Ouen Knudsen.

15/10-1724 Hovin      Ole Baches b. Torchel Olsen.

19/10-1724 Atrå         Hølje Tovssøns Tvillingbørn, Tov Høljesen
og Sønnøf Høljesd. (Begge bg. etter 3 dager).

28/10-1724 Mel          Niels Milands b. Jon Nielsen.

29/10-1724 Dal           Torger Ingulslands b. Ingebor Torgersd.

6/11-1724 Dal             Ole Steenssøn Bøens b. Margit Olsd.

15/11-1724 Atrå         Herbiørn Svalestuens b. Hans Herbiørnsen.

19/11-1724 Mel          Niels Olssøn Milands b. Margit Nielsd.

21/11-1724 Atrå         Ole Berges pb. Karen Olsd.

26/11-1724 Hovin      Kittil Sønstegaards pb. fra Grannisherret, Torbiør Kittilsd.

3/12-1724 Atrå           Ole Gunlechsruds db. Guldmund Olsen.
Ole Lisleruds b. Kirsti Olsd.

10/12-1724 Mel          Jon Olssøn Røllags b. Ole Jonsen.

17/12-1724 Atrå         Ole Gvammens b. Niels Olsen.
Et u-ægte b. tilhørende Margit Svendsd., Kirsti Alfsd. aflet med Soldat Alf Olssøn.

31/12-1724 Hovin      Halvor Høysæts b. Erland Halvorsen.
Fra Grannisherret, Peter Buusnæsis b. Jacob Petersen.

6/1-1725 Atrå             Kittili Luuraases b. Gunnil Kittilsd.
Ole Tollefsjords b. Karen Olsd.

2/2-1725 Atrå             Halvor Marums db. Torger Halvorsen.
Simen Bachejords pb. Siri Simensd.
Hans Trains pb. Helge Hansd.

7/2-1725 Atrå             Niels Torchelssøns b. Knud Nielsen.

10/2-1725 Mel            Jon Berges db. Knud Jonsen.

11/2-1725 Dal             Ole Dales pb. Tarjær Olsd.

25/2-1725 Atrå           Ole Waales b. Niels Olsen.

4/3-1725  Hovin         Sigur Baches b. Kirsti Sigursd.

7/3-1725 Atrå             Niels Skaarbergs db. Hølje Nielsen.

10/3-1725 Dal             Jon Bøens b. Niels Jonsen.

11/3-1725 Atrå           Laers Ruis pb. Joran Larsd.

15/3-1725 Atrå           Torger Enungs b. af Meels Sogn, Aase Torgersd.

25/3-1725 Hovin        Knud Nirissøns b. Niri Knudsen.

25/3-1725 Atrå           Kittil Giøsdals b. Ole Kittilsen.
Bent Lougluttens b. Gunnul Bentsen.

2/4-1725 Atrå             Hans Carlsruds db. Niels Hansen.
Hellech Ullerens b. Asloug Hellechsd.

3/4-1725 Dal               Svend Taraldssøns b. Taral Svendsen.

4/4-1725 Hovin          Halvor Weeaasens db. Olve Halvorsen.
Alf Nappegaards pb. Gro Alfsd.

15/4-1725 Hovin        Ole Øverbaches db. Olve Olsen.

6/5-1725 Hovin          Tov Grofs db. Knud Tovsen.
Aad Ruis db. Knud Aadsen.
Gunlech Fossums pb. Margit Gunlechsd.

9/6-1725 Atrå             Halvor Sønstebøes b. Sigur Halvorsen.

11/6-1725 Atrå           Arve Hovenbøles b. Knud Arvesen.

12/6-1725 Atrå           Niels Giøsdals pb. Gunne Nielsd.

1/7-1725 Atrå             Klocherens, Ole Schorbechs db. Helle Olsen.
Jon Marums db. Tosten Jonsen.

15/7-1725 Atrå           Tov Aasens b. Halvor Tovsen.

28/7-1725 Mel            Sigur Berges db. Gunnuf Sigursen.

29/7-1725 Dal            Torgrim Bøens b. Halvor Torgrimsen.
Et u-ægte barn aflet af Thor Knudssøn og Siri Nirisdaatter, Margit Thorsd.

1/8-1725 Atrå             Hr. Capitain Brochs Søn, Jens Serup Broch.

5/8-1725 Hovin          Jon Skersaasens b. fra Grannisherret, Thore Jonsen.

12/8-1725 Atrå           Anders Aslands db. Hellech Andersen.
Reyer Bernaases pb. Karen Reiersd.

25/8-1725 Dal            Torgrim Olssøns db. Ole Torgrimsen.
Tosten Krofos pb. Ragnil Tostensd.

2/9-1725 Hovin          Sondre Midtgaardens db. Niri Sondresen.
Halvor Watneliens pb. Taran Halvorsd.

3/9-1725 Atrå             Tosten Moedalens pb. Aase Tostensd.

9/9-1725 Atrå             Jon Østensen Solers db. Neri Jonsen.

15/9-1725 Mel            Torgrim Biørtufts pb. Astri Torgrimsd.

17/9-1725 Atrå           Peder Skyts pb. Sønnøf Pedersd.

29/9-1725 Mel            Jon Gregarssøns db. Gregar Jonsen.
Østen Grønsiøs pb. Gunnil Østensd.

6/10-1725 Atrå           Gunnuf Tollefsjords db. Hans Gunnufsen.

7/10-1725 Hovin        Tosten Ødegaardens db. Halvor Tostensen.
Østen Sourums pb. Gro Østensd.

14/10-1725 Atrå         Torchel Berges b. Knud Torchelsen.

21/10-1725 Atrå         Anders Flaattens b. Tosten Andersen.

28/10-1725 Mel          Trugels Goudestads b. Bergit Trulsd.

1/11-1725 Hovin        Gunlech Espesæts b. Ingebret Gunlechsen.
Tov Ruis tvilling børn, db. Jon Tovsen
og pb. Anne Tovsd.

4/11-1725 Atrå           Knud Husevolds b. Kittel Knudsen.

11/11-1725 Atrå         Ole Skaalebøes b. Mathias Olsen.

24/11-1725 Atrå         Gunlech Bachejords db. Torchel Gunlechsen.

2/12-1725 Dal             Herbiørn Wesæts db. Jon Herbiørnsen.

9/12-1725 Atrå           Døbt et u-ægte barn, Aase Olsd., aflet af Ole Ørjanssøn og Gro Jonsd.

10/12-1725 Atrå         Peder Flaattens db. Ole Pedersen.

23/12-1725 Atrå         Torger Geskelies b. Ragnil Torgersd.

25/12-1725 Atrå         Ole Dales b. Halvor Olsen.

27/12-1725 Dal           Hans Grytes b. Jon Hansen.

30/12-1725 Atrå         Hølje Tovssøns b. Asloug Høljesd.

1/1-1726 Hovin          Jon Hochedalens b. fra Grannisherret, Torbiør Jonsd.

20/1-1726 Atrå           Jon Olsøn Røllvigs pb. Liv Jonsd.

2/2-1726 Atrå             Sl. Knud Steensbachs barn Anne Knudsd.

3/2-1726 Atrå             Ole Rollags tvillingsønner Sigur Olsen og Tosten Olsen.

17/2-1726 Atrå           Tosten Apelands pb. Sønnøf Tostensd.

24/2-1726 Hovin        Anon Tvetens b. Johannes Anonsen.

1/3-1726 Atrå             Knud Espelands db. Jermund Knudsen.

2/3-1726 Mel              Asbiørn Enungs db. Sigur Asbiønsen.

2/3-1726 Mel              Gregar Bergs pb. Gunnil Gregarsd.

10/3-1726 Atrå           Ole Røslands db. Knud Olsen.

24/3-1726 Mel            Ole Møllies b. Gunnil Olsd.

31/3-1726 Atrå           Gunnuf Bagliens pb. Ragnil Gunnufsd.

7/4-1726 Atrå             Knud Giøsdals db. Laers Knudsen.

14/4-1726 Hovin        Kittil Dommeruds b. Gro Kittilsd.

23/4-1726 Hovin        Ole Ruis b. Jon Olsen.

28/4-1726 Atrå           Niels Marums b. Jon Nielsen

28/4-1726 Atrå           Aaval Bernaases b. Alf Aavals.

28/4-1726 Atrå           Ole Berges b. Eli Olsd.

28/4-1726 Atrå           Niels Skaarbergs b. Asloug Nielsd.

4/5-1726 Atrå             Thom Houchaases b. Tosten Thomsen .

11/5-1726 Hovin        Ole Omdalens b. Jermund Olsen.

1/6-1726 Dal               Hans Liens(?) Halvor Hansen.

11/6-1726 Hovin        Ole Øverbaches b. Ole Olsen.

11/6-1726 Hovin        Peder Totens b. Ole Pedersen.

11/6-1726 Hovin        Alf Nappegaards b. Jon Alfsen.

16/6-1726 Atrå           Torchel Liens b. Niels Torchelsen.

13/7-1726 Dal             Torger Ingulslands Søn Gunnuf Torgersen.

13/7-1726 Dal             Gunnuf Øverlands datter Siri Gunnufsd.

13/7-1726 Dal             Torchel Postes pb. Margit Torchelsd.

18/8-1726 Dal             Even Møllies b. Groe Evensd.

18/8-1726 Mel            Ougen Røllougs db. Hølje Ougensen.

25/8-1726 Atrå           Knud Sigurdssøns b. Ragnil Knudsd.

8/9-1726 Hovin          Aad Laerssøns og Helge Samuelsdatters u-ægte barn fra Grannisherret Bergit Aadsdatter.

15/9-1726 Atrå           Sigurd Jonssøns db. Jon Sigurdsen.

15/9-1726 Atrå           Tof Jørgenssøns db. Ole Tofsen.

15/9-1726 Atrå           Anders Thoressøns pb. Aasne Andersd.

15/9-1726 Atrå           Jon Dales pb. af Daels Sogn, Margit Jonsd.

29/9-1726 Mel            Ole Enungs b. Gunnil Olsd.

29/9-1726 Atrå           Brynnel Luuraases b. Agath Brynnelsd.(Aagoth?).

6/10-1726 Hovin        Ole Olssøns b. Kittil Olsen.

13/10-1726 Atrå         Aansteen Aslands b. Bergit Aansteensd.

20/10-1726 Atrå         Rolf Flaattens b. Aase Rolfsd.

1/11-1726 Hovin        Gunlech Midgaardens db. Samuel Gunlechsen.

1/11-1726 Hovin        Tof Qverndalens pb. Ragnil Tofsd.

1/11-1726 Hovin        Ole Brogeliens pb. Gunnil Olsd.

10/11-1726 Atrå         Svend Skeyes b. Ole Svendsen.

10/11-1726 Atrå         Hølje Jonsjords pb. Helge Høljesd.

14/11-1726 Atrå         Kittel Spaanems b. Laers Kittelsen.

17/11-1726 Atrå         Ole Klochers b. Torber Olsd.

24/11-1726 Dal           Jon Bøens b. Ole Jonsen.

24/11-1726 Dal           Ole Bøens b. Karen Olsd.

1/12-1726 Atrå           Ole Hochelands db. Jon Olsen.

1/12-1726 Atrå           Knud Hougens db. Jon Knudsen.

8/12-1726 Hovin        Knud Lindøens b. Jermund Knudsen.

15/12-1726 Atrå         Hans Traens b. Gunnil Hansd.

22/12-1726 Atrå         Hans Stranderuds pb. Groe Hansd.

26/12-1726 Mel          Jon Berges db. Niels Jonsen.

27/12-1726 Dal           Ole Tostenssøns db. Kittel Olsen.

3/1-1727 Atrå             Halvor Hvammens b. Anne Halvorsd.

12/1-1727 Atrå           Knud Hestegaards b. Ole Knudsen.

12/1-1727 Atrå           Simen Baches b. Knud Simensen.

12/1-1727 Atrå           Gunnuf Torgerssøns b. Torchel Gunnufsen.

18/1-1727 Mel            Peder Goudestads b. Ole Pedersen.

19/1-1727 Dal             Niels Dales b. Aasne Nielsd.

31/1-1727 Atrå           Gunnuf Eggeruds b. Ole Gunnufsen.

9/2-1727 Atrå             Kittil Luuraases b. Ole Kittilsen.

16/2-1727 Mel            Ole Røllougs b. Gro Olsd.

27/2-1727 Atrå           Peder Anderssøns b. Margit Pedersd.

16/3-1727 Dal             Jon Saaems b. Halvor Jonsen.

25/3-1727 Atrå           Ole Hegaards b. Ole Olsen.

30/3-1727 Hovin        Sigur Olssøns b. Ole Sigursen.

30/3-1727 Hovin        Halvor Veaasens b. Anne Halvorsd.

6/4-1727 Atrå             Bent Lougluttens b. Gunnuf Bentsen.

6/4-1727 Atrå             Ole Lisleruds b. Guro Olsd.

6/4-1727 Atrå             Ole Gunnufssøns b. Halvor Olsen.

15/4-1727 Atrå           Simen Hestebøes b. Lares Simensen.

20/4-1727 Atrå           Halvor Marums b. Svend Halvorsen.

27/4-1727 Atrå           Niels Torchelssøns b. Lisbeth Nielsd.

17/5-1727 Dal             Ole Vaatvets b. Gro Olsd.

25/5-1727 Hovin        Halvor Gunlechssøns b. Gunlech Halvorsen.

8/6-1727 Atrå             Ole Bøens b. Margit Olsd.

22/6-1727 Hovin        Jermund Gravers db. Hølje Jermundsen.

13/7-1727 Hovin        Ougen Øverbachs b. Neri Ougensen.

27/7-1727 Atrå           Halvor Gunlechsruds b. Ole Halvorsen.

27/7-1727 Atrå           Ole Hvammens b. Agath Olsd.

27/7-1727 Atrå           Ole Lyngflaats b. af Meels Sogn, Aase Olsd.

10/8-1727 Hovin        Ole Espesæts b. Bergit Olsd.

14/8-1727 Atrå           Hr. Lauritz Qvislins Søn Peder Lauritzen Qvislin f. 6/8.

24/8-1727 Atrå           Knud Carlsruds b. Ole Knudsen.

24/8-1727 Atrå           Anders Thoressøns b. Aase Andersd.

21/9-1727 Atrå           Ole Solers b. Margit Olsd.

21/9-1727 Atrå           Gregar Berges b. fra Westfiorden, Taran Gregarsd.

29/9-1727 Atrå           Ole Grimsruds b. Peder Olsen.

5/10-1727 Hovin        Halvor Høysæts b. Rollef Halvorsen.

5/10-1727 Hovin        Knud Bergeliens b. Halvor Knudsen.

5/10-1727 Hovin        Torbiørn Sourums b. Ole Torbiørnsen.

11/10-1727 Dal           Ole Kittilssøns b. Groe Olsd.

1/11-1727 Hovin        Ole Tvetens b. Herbiørn Olsen.

1/11-1727 Hovin        Knud Hanssøns b. Hans Knudsen.

1/11-1727 Hovin        Halvor Vatneliens b. Liv Halvorsd.

8/11-1727 Mel            Trugels Goudstads b. Svanou Trulsd.

16/11-1727 Atrå         Ole Jonssøn Bøens b. Wetle Olsen.

16/11-1727 Atrå         Knud Giøsdals b. Guro Knudsd.

23/11-1727 Atrå         Hølje Skaalebøes b. Ole Høljesen.

23/11-1727 Atrå         Jon Østensen Solers b. Aslou Jonsd.

30/11-1727 Hovin      Alf Nappegaards b. Anne Alfsd.

6/12-1727 Dal             Jon Bøens b. Knud Jonsen.

7/12-1727 Mel            Jon Røllougs b. Gro Jonsd.

14/12-1727 Atrå         Tosten Ruis b. Anne Tostensd.

14/12-1727 Atrå         Halvor Sønstebøes b. Ole Halvorsen.

25/12-1727 Atrå         Østen Ullerens b. Tof Østensen.

27/12-1727 Hovin      Gunlech Midgaardens b. Liv Gunlechsd. (Liv Gulliksd.)

13/1-1728 Atrå           Ole Dales b. Peder Olsen.

13/1-1728 Atrå           Aaval Bernaases b. Ole Aavalsen.

1/2-1728 Hovin          Gunlech Fossums b. Rollef Gunlechsen.

8/2-1728 Mel              Ougen Røllougs b. Sigur Ougensen.

15/2-1728 Atrå           Kittil Giøsdals b. Gunnuf Kittilsen.

22/2-1728 Atrå           Knud Sigurssøns b. Signe Knudsd.

22/2-1728 Atrå           Wetle Nirissøns b. Margit Wetlesd.

14/3-1728 Atrå           Hans Traens b. Aase Hansd.

25/3-1728 Atrå           Jon Marums b. Ragnil Jonsd.

30/3-1728 Atrå           Tof Giøsdals b. Bergit Tofsd.

11/4-1728 Mel            Even Møllies b. Aase Evensd.

11/4-1728 Atrå           Gunnuf Tollefsjords b. Hans Gunnufsen.

18/4-1728 Atrå           Anders Flaattens b. Hans Andersen.

18/4-1728 Atrå           Arve Hovenbøls b. Margit Arvesd.

9/5-1728 Atrå             Taral Marums b. Bergit Taralsd.

16/5-1728 Hovin        Anon Baches db. Hølje.

16/5-1728 Hovin        Thor Baches b. Ole Thorsen.

16/5-1728 Hovin        Østen Sourums b. Rønnou Østensd.

16/5-1728 Hovin        Gunlech Espesæts b. Laers Gunlechsen.

17/5-1728 Hovin        Halvor Skibdalens b. Ole Halvorsen.

17/5-1728 Mel            Jon Berges b. Trugels Jonsen (Truls Jonsen).

23/5-1728 Atrå           Haavar Svinbøels b. Herloug Haavarsd.

23/5-1728 Atrå           Hellech Ullerens b. Ingebor Hellechsd.

6/6-1728 Mel              Jon Dales db. Hølje Jonsen.

13/6-1728 Atrå           Anders Brynilsruds b. Jon Andersen.

13/6-1728 Atrå           Gregar Sæbreches b. Gunnil Gregarsd.

20/6-1728 Hovin        Ole Øverbaches b. Margit Olsd.

4/7-1728 Hovin          Ole Ruis b. Ole Olsen.

15/7-1728 Atrå           Hr. Lauritz Qvislins Søn Abraham f. 10/7.

1/8-1728 Hovin          Tosten Espesæts b. Peder Tostensen.

1/8-1728 Hovin          Niels Bratteruds b. Gro Nielsd.

8/8-1728 Atrå             Ole Hochelands b. Gro Olsd.

21/8-1728 Dal             Peder Kaasens b. Ole Pedersen.

28/8-1728 Atrå           Ole Skaalebøes pb. Joran Olsd.

5/9-1728 Atrå             Tof Jørgenssøns b. Neri Tofsen.

5/9-1728 Atrå             Knud Hestegaards b. Jyri Knudsd. (Gyri).

12/9-1728 Atrå           Herbiørn Svalestuens b. Østen Herbiørnsen.

12/9-1728 Atrå           Gunnuf Gunnufssøn Lofthuuses b. Siri Gunnufsd.

12/9-1728 Atrå           Torchel Jøsdals b. Astri Torchelsd.

19/9-1728 Dal             Torgrim Bøens b. Asloug Torgrimsd.

26/9-1728 Hovin        Torgrim Bøens b. Kittel Torgrimsen.

9/10-1728 Dal             Hans Grytes b. Ole Hansen.

9/10-1728 Dal             Jon Gregarssøns b. Bergit Jonsd.

10/10-1728 Mel          Torger Enungs b. Svend Torgersen.

10/10-1728 Mel          Ole Møllies b. Jon Olsen.

31/10-1728 Hovin      Torbiørn Sourums b. Taran Torbiørnsd.

1/11-1728 Hovin        Knud Daaruds b. Ougen Knudsen.

21/11-1728 Atrå         Ole Vaalunds b. Østen Olsen.

25/11-1728 Atrå         Sigur Jonssøns b. Neri Sigurdsen.

12/12-1728 Atrå         Niels Giøsdals db. Knud Nielsen.

12/12-1728 Atrå         Degnen Ole Schorbechs pb. Torber Olsd.

12/12-1728 Atrå         Aansteen Aslands pb. Margit Aansteensd.

25/12-1728 Atrå         Sigur Olssøns b. Amund Sigurdsen.

26/12-1728 Dal           Niels Milands b. af Meels Sogn, Jyri Nielsd.

1/1-1729 Hovin          Tof Qvendalens b. Tof Tofsen. (Med nedskrevne faddere. G.S.)

6/1-1729 Atrå             Niels Lillelands b. Hans Nielsen.

6/1-1729 Atrå             Knud Espelands b. Jon Knudsen.

30/1-1729 Hovin        Thor Ruis db. Rollef Thorsen.

6/2-1729 Atrå             Ole Røslands b. Knud Olsen.

12/2-1729 Dal             Østen Øverlands b. Agath Østensd.

13/2-1729 Mel            Torgrim Biøntufts b. Margit Torgrimsd.

13/2-1729 Atrå           Alf Biønneruds b. Ingebor Alfsd.

6/3-1729 Atrå             Knud Hougens b. Gro Knudsd.

6/3-1729 Atrå             Torchel Reungsjords b. Siri Torchelsd.

6/3-1729 Atrå             Kittil Spaanems b. Bergit Kittilsd.

13/3-1729 Dal             Niels Dales b. Barbara Nielsd.

14/3-1729 Atrå           Laers Østenssøn, Een fremmed mands fra Walle Præstegield, b. Torgrim Larsen.

16/3-1729 Atrå           Brynnel Luuraases b. Siri Brynnelsd.

25/3-1729 Mel            Trugels Goudestads b. Agath Trulsd.

27/3-1729 Hovin        Ole Brogeliens b. Jermund Olsen.

27/3-1729 Hovin        Arve Hovendbøls b. Margit Arvesd.

30/3-1729 Atrå           Kittil Luuraases b. Taran Kittilsd.

17/4-1729 Atrå           Kittil Dommeruds b. Taran Kittilsd.

24/4-1729 Atrå           Torchel Aslands b. Ole Torchelsen.

24/4-1729 Atrå           Taral Langsæts b. Aase Taralsd.

11/5-1729 Atrå           Svend Skeyes b. Gro Svendsd.

22/5-1729 Atrå           Sigur Berges b. fra Meels Sogn, Jon Sigurdsen.

7/6-1729 Håvin           Halvor Høysæts b. Aslou Halvorsd.

7/6-1729 Hovin          Ole Olssøn Tvetens b. Margit Olsd.

7/6-1729 Hovin          Ole Olssøns b. Halvor Olsen.

19/6-1729 Atrå           Gunnuf Eggeruds b. Gunnuf Gunnufsen.

24/6-1729 Dal             Anders Ræfnes b. Guttorm Andersen.

2/7-1729 Atrå             Ole Enungs b. fra Meels Sogn, Even Olsen.

5/7-1729 Mel              Peder Anderssøns b. af Attraae Sogn, Anders Pedersen.

10/7-1729 Atrå           Peder Flaattens b. Ole Pedersen.

24/7-1729 Atrå           Gunlech Bechejords b. Halvor Gunlechsen (Gunleiksen. Gulliksen i byen).

6/8-1729 Mel              Ole Kittelssøn Rollaugs b. Kittel Olsen.

14/8-1729 Atrå           Rolf Hassleruds b. Ole Rolfsen.

14/8-1729 Atrå           Niels Torchelssøns b. Siri Nielsd.

14/8-1729 Atrå           Torger Tverrbergs b. Aslou Torgersd.

21/8-1729 Atrå           Gunnuf Hoffshuus b. Herbiørn Gunnufsen.

27/8-1729 Atrå           Halvor Solers b. Siri Halvorsd.

28/8-1729 Atrå           Hans Johannissøns b. Liv Hansd.

4/9-1729 Atrå             Knud Trains b. Knud Knudsen.

10/9-1729 Atrå           Ole Gunnufssøn Luuraases b. Ingebor Olsd.

18/9-1729 Atrå           Niels Nestebøes b. Guldmund Nielsen.

25/9-1729 Hovin        Sondre Midgaardens b. Hans Sondresen.

9/10-1729 Dal             Jon Bøens b. Trugels Jonsen (Truls Jonsen).

6/11-1729 Atrå           Hølje Søtvedts b. Ole Høljesen.

6/11-1729 Atrå           Ole Guldbrandssøns b. Halvor Olsen.

6/11-1729 Atrå           Torger Giskelies(?) b. Gro Torgersd.

13/11-1729 Atrå         Gunnuf Tollefsjordens b. Kari Gunnufsd.

21/11-1729 Mel          Peder Goudestads b. Trugels Pedersen (Truls Peders.).

27/11-1729 Dal           Jon Saaems b. Jon Jonsen.

4/12-1729 Hovin        Ole Øverbaches b. Gro Olsd.

4/12-1729 Hovin        Herbiørn Ødegaardens b. Margit Herbiørnsd.

18/12-1729 Atrå         Niels Gunlechssøn Bøens b. Gunlech Nielsen.

27/12-1729 Hovin      Alf Nappegaards b. Gunnil Alfsd.

13/1-1730 Atrå           Hølje Jonssøns b. Peder Høljesen.

13/1-1730 Atrå           Ole Torchelssøns Bøens b. Anne Olsd.

13/1-1730 Atrå           Bent Lougluttens b. Svend Bentsen.

22/1-1730 Hovin        Halvor Tofssøn Vatneliens b. Gunnuf Halvorsen.

22/1-1730 Hovin        Anon Baches b. Ingebor Anonsd.

23/1-1730 Atrå           Knud Aslesæts b. Sigur Knudsen.

29/1-1730 Atrå           Ole Amundsøns b. Amund Olsen.

29/1-1730 Atrå           Sl. Ole Bøens b. Anne Olsd.

29/1-1730 Atrå           Østen Ullerens b. Asloug Østensd.

5/2-1730 Mel              Gregar Bergs b. Herbiørn Gregarsen.

12/2-1730 Hovin        Halvor Kittilssøn Vatneliens b. Kittil Halvorsen.

19/2-1730 Atrå           Knud Husevolds b. Niels Knudsen.

26/2-1730 Atrå           Knud Giøsdals b. Ole Knudsen.

5/3-1730 Dal               Ole Hanssøns b. Taral Olsen.

8/3-1730 Atrå             Wetle Gollos tvilling b. Gunnil Wetlesd.

8/3-1730 Atrå             Wetle Gollos tvilling b. Thuri Wetlesd.

12/3-1730 Atrå           Hr. Lauritz Qvislins b. Ingebor Kirstine f. natten til 6. Marty.

29/3-1730 Atrå           Aaval Bernaases b. Aslou Aavalsd.

2/4-1730 Atrå             Halvor Marums b. Trugels Halvorsen (Truls Halvorsen).

16/4-1730 Atrå.           Sal. Svend Skrindebaches b. Margit Svendsd.   

22/4-1730 Hovin.        Ole Borgeliens b. Ole Olsen.

5/5-1730 Atrå.            Simen Hestebøes b. Gunnil Simensd.

14/5-1730 Hovin.        Halvor Haaves b. Aasne Halvorsd.

21/5-1730 Mel.           Even Møllies b. Aase Evensd.

30/5-1730 Mel.           Tosten Torgrimsens b. Gunnil Tostensd.

31/5-1730 Dal.            Ole Svoldes? b. Jon Olsen. Hiemmedøbt af Jon Saaem.

11/6-1730 Atrå            Alf Olsens b. Sønnøf Alfsd. (Synnøve Alfsd.)

24/6-1730 Dal            Jon Dales b. Aasne Jonsd.

25/6-1730 Atrå          Tosten Ruis b. Kittel Tostensen.

2/7-1730 Atrå        Sigur Olsens b. Ole Sigurdsen.

2/7-1730 Atrå        Haavar Svinbøels b. Gunnil Haavarsd.

16/7-1730 Hovin    Gunlech Fossums b. Ragnild Gunlechsd.

30/7-1730 Atrå      Ole Hvammens b. Halvor Olsen.

19/8-1730 Dal        Ole Juvigs b. Herman Olsen.

27/8-1730 Atrå       Taral Marums b. Aase Taralsd.

29/8-1730 Atrå       Simen Backejords b. Tosten Simensen.

10/9-1730 Mel        Ougen Rollaugs b. Tof Ougensen.
                                Jon Bergis b. Ronnov Jonsd.
                                Torger Eenungs b. Svend Torgersen.
                                Ole Lyngslettis b. Anne Olsd.
17/9-1730 Dal        Truls Gunstads b. Anne Trulsd.

24/9-1730 Atrå       Jon Stranderuds b. Tosten Jonsen.
                               Jon Marems b. Torger Jonsen.
                               Ole Dahles b. Knud Olsen.

29/9-1730 Atrå      Augustini Bagliens b. Ole Augustinsen.
                              Jon Østensen Solers b. Østen Jonsen.

5/10-1730 Atrå      Hans Røllaugs b. Gunne Hansd?. (Gunne Hansen?)

7/10-1730 Hovin    Tov Grovs b. Birgit Tovsd.
                               Torger Bøens b.Ingebor Torgersd.
                               Ole Backis b. Tore Olsen.
                               Knud Svinbøls b. Tore Knudsen.
                               Knud Bergeliens b. Giermund Knudsen.
                               Gunlek Espesæts b. Liv Gunleksd.

31/10-1730 Atrå    Min Broders Jacob Qvislins Barn Kaldet Abigael, hvis daab er forettet udi Attraae kircke.        

5/11-1730 Hovin    Tosten Espesæts b. Giermund Tostensen.
                               Samme dag et u-æcte Barn Kaldet Birgit Torjusd., hvis u-æcte forældre var Torgius Grof og Groe Johannisdatter.

19/11-1730 Atrå    Elev Sivertsens b. Ingebor Sivertsd.

3/12-1730 Hovin    Tov Torjussens b. Margit Tovsd.

24/12-1730 Atrå    Tosten Gvammens b. Kari Tostensd.

25/12-1730 Atrå    Kittil Luuraasis datter Barbara Kittilsd.

27/12-1730 Mel    Tof Rollas datter Helge Tofsd.

31/12-1730 Atrå   Knud Hansens datter Kari Knudsd.

6/1-1731 Atrå      Knud Sigursens søn Sigur Knudsen.

13/1-1731 Atrå    Knud Gunleksens d. Kari Knudsd.

20/1-1731 Dal    Tosten Hovejis(?) d. Kari Tostensd.

23/1-1731 Atrå    Ole Ruis tvilling-døttre Groe Olsd. og Sønnov Olsd.
                            Gunbiørn Hanssøns s. Niels Gunbiørnsen.
 

28/1-1731 Hovin Ole Sigursen Tvetanis d. Groe Olsd.
                            Ole Espesæts d. Helge Olsd.

2/2-1731 Atrå    Niels Olsens s. Sondre Nielsen.
                          Niels Jensens s. Niels Nielsen. 

9/2-1731 Mel    Hr. Lieuntnant Tore.. Fermans Datter Kaldet Maren.   

4/2-1731 Atrå    Knud Trains d. Birgit Knudsd.
                          Anders Flottens d. Gyri Andersd.
                          Ole Solers d. Anne Olsd.

18/2-1731 Dal    Niels Dalis s. Even Nielsen.
                           Torgrim Bøens d. Aagaat Torgrimsd.

14/3-1731 Atrå    Torkil Aslands s. Taral Torkilsen.
                             Hellek Ullerens d. Groe.
                             Ole Veaasens s. Lars Olsen.

22/3-1731 Atrå    Aavel Aadneruds d. Aagaat Aavelsd.

25/3-1731 Atrå    Anders Thorstensens d. Thore Andersd.
                            Brynnil Luuraasis d. Groe?

26/3-1731 Mel    Herbiørn Biørtuftes s. Taral Herbiørnsen.

20/4-1731 Atrå    Peder Andersens datter Sønnøv Pedersd.
                            Ole Hadelands søn Torger Olsen.

29/4-1731 Atrå    Ole Hegnas d. Helge Olsd.

3/5-1731 Atrå    Gunnuf Hofshuusis datter Asloug Gunnufsd.

13/5-1731 Atrå  Jon Giøsdalis d. Ingebor Jonsd.
                          Hellek Marums s. Jon Helleksen. 

10/6-1731 Dal   Ole Tostensens søn Tosten Olsen.

12/6-1731 Atrå  Østen Vaalums søn Svend Østensen.

16/6-1731 Atrå    Ole Amundens d. Gro Olsd.

21/6-1731 Atrå    Ole Vaalums s. Østen Olsen.

23/6-1731 Atrå    Min egen Søn Kaldet Friderich Christian, da samme dag var Predicken i Mels Kircke.

24/6-1731 Dal    Ole Mælands søn Torger Olsen.

29/7-1731 Atrå    Knud  Luraasis søn Knud Knudsen.
                            Gunnuf Midbøens d. Asloug Gunnufsd.
                            Niels Espelands d. Birgit Nielsd.

12/8-1731 Mel    Ole Enongs d.Helge Olsdatter.
                            Ole Melis d. Gunnil Olsdatter.

7/8-1731 Atrå      Kittil Heltveds s. Kittil Kittilsen.

19/8-1731 Hovin  Arne Omdalis d.Gunnil Arnesd.
                             Ole Sigursen Tvetends søn Alf Olsen.
                             Halvor Saalers(?) datter Birgit Halvorsd.
                             Ole Almeliens datter Andbiør Olsd.
                             Giermund Høysæts søn Kittil Giermundsen.

26/8-1731 Atrå    Gunnuf Midgaardens d. Tore Gunnufsd.
                            Hans Hvammens d. Anne Hansd.
                            Torger Tverbergs d. Kari Torgersd.

3/9-1731 Mel     Knud Hansens s. Hans Knudsen.
                           Jon Bergis s. Ole Jonsen.

9/9-1731 Dal     Ole Hofstuls søn Peder Olsen.

15/9-1731 Atrå      Tord Knudsen Præstesandens d. Aagot Torsdatter.

16/9-1731 Hovin    Giermund Stegeruds d. Torbør Giermundsdatter.

23/9-1731 Atrå        Kittil Spaanems s. Kittil Kittilsen.
                                Ole Bagliens d. Agath (Aagot Olsd.?)
                                Vetle Gollos d. Gunnil Vetlesd.

30/9-1731 Dal        Jon Bøens b. Ole Jonsen.
                               Jon Grydis søn Knud Jonsen.  

14/10-1731 Atrå    Døbt et u-ægte Barn Kaldet Anne, hvis u-ægte forældre var Jørgen Paus(?) og Gunnil Trondsdatter Løvig fra Laurdahl og Fyrrisdahl.

1/11-1731 Hovin   Sereant Scheidners Søn Kaldet Christopher Scheidner.
                              Herbiørn Midgaardens søn Ole Herbiørnsen.
                              Torbiørn Saurums d. Aslaug Torbiørnsd.

4/11-1731 Atrå    Gunnuf Hansens søn Tosten Gunnufsen som er hjemmedøbt af Herbiørn Svalestuen.

11/11-1731 Atrå  Gunnuf Loftstuens datter Aslaug Gunnufsdatter.
                             Efter Prædiken, døbt et u-ægte Barn Kaldet Torkil Olsen, hvis u-ægte Forældre er Ole Rui og Gunnil Torkilsdatter.

2/12-1731 Hovin   Gunlek Saamundsens Søn kaldt Gunlek Gunleksen.

9/12-1731 Atrå     Niels Jøsdahles d. Margit Nielsdatter.
                             Torkil Reungsjordets s. Peder Torkildsen.
                             Halvor Skorbergs d. Margit Halvorsd.

25/12-1731 Atrå    Ole Jonsen Bøens s. Jon Olsen.

26/12-1731 Mel    Greger Bergis s. Gunnulf Gregersen.

30/12-1731 Atrå    Gunlek Knudsens søn Knud Gunleksen.
                               Gunnuf Torgersens søn Torger Gunnufsen.
                               Knud Giøsdahls Barn kaldet Ormer Knudsen.
                               Gunnuf Eggeruds Søn Kaldt Peder Gunnufsen.         

1/1-1732 Atrå        Knud Nirisens barn ved Nafn Peder Knudsen.
                              Anders Hovdes b. Tosten Andersen.

5/1-1732 Dal        Sigurd Berges b. Aavald Sigurdsen.

6/1-1732 Atrå      Anders Moens b. Jon Andersen.

13/1-1732 Atrå    Ole Gulbrandsens b. Ragnild Olsdatter.

20/1-1732 Mel    Helge Mielands b. Jon Helgesen.

27/1-1732 Dal    Peder Goudstads b. Birgit Pedersdatter.
                           Ole Hansen Berges b. Tarald Olsen.

10/2-1732 Atrå    Niels Torchildsens b. Ole Nielsen.
                            Knud Næstegaards b. Ole Knudsen.
                            Ole Gunnufsens b. Halvor Olsen.   

15/2-1732           Truels Goudstads b. Liv Trulsdatter.
                            Knud Biørntufts b. Ole Knudsen.

2/3-1732 Hovin    Knud Bergeliens b. Halvor Knudsen.

5/3-1732 Dal       Jon Dahles b. Hølje Jonsen (Helge Jonsen).

9/3-1732 Atrå     Knud Gunlegsens b. Turi Knudsd.
                            Niels Bøens b. Groe Nielsd.
                            Ole Bakhuses b. Gro Olsdatter.
                            Sigur Hausvolds b. Joran Sigurdsdatter.

23/3-1732 Atrå    Ole Torchildsen Bøens b. Gunnild.

30/3-1732 Hovin  Ougun Øvrebackis b. Tosten Ougunsen.

10/4-1732 Atrå    Niels Ruis b. Gyri Nielsdatter.
                            Anders Luraasis b. Gunnuf Andersen.
                            Gunlek Beckejords b. Niels Gunleksen.

13/4-1732 Atrå    Hans Sandveens b. Knud Hansen.

14/4-1732 Dal     Niels Dahls b. Jon Nielsen.  

15/4-1732 Hovin  Niels Rysjords(?) b. Torgier Nielsen.
                             Peder Tømmer Huggers b. Gunnild Pedersdatter.

20/4-1732 Atrå    Tov Tverbergs b. Asloug Tovsdatter.

4/5-1732 Atrå      Jens Qvistruds b. Knud Jensen.
                            Ole Ryslands b. Sigurd Olsen.

9/5-1732 Atrå     Haavor Svinbøles b. Giertrud Haavorsdatter.
                            Halvor Marems b. Gro Halvorsdatter.

11/5-1732 Hovin   Ole Ødegaardens b. Hans Olsen.
                              Tov Linnøens b. Gunnild Tovsdatter.    

25/5-1732 Dal     Ole Juvigs b. Gunnild Olsdatter.
                            Leyuv (Leiulf) Sommes (?) b. Birgit Leiulfsdatter.

1/6-1732 Hovin  Ole Espesæts b. Ole Olsen.

3/6-1732 Atrå    Bent Louluttens b. Thore Bentsen.

22/6-1732 Mel    Ole Kittilsens b. Peder Olsen.
                            Herbiørn Biørntufts Barn Kaldet Tarald Herbiørnsen.

29/6-1732 Hovin  Tov Qverndalens b. Ragnild Tovsdatter.
                             Tov Ruis b. Jon Tovsen.

2/7-1732 Atrå      Helje Siøtveds b. Erich Heljesen.
                            Østen Eggeruds b. Bro Østensdatter.

20/7-1732 Dal    Ole Haachlands b. Torgier Olsen.

27/7-1732 Hovin    Halvor Hellingsdahlens b. Ørjan Halvorsen.

10/8-1732 Atrå      Ellev Liegaardens b. Sigurd Ellefsen.
                              Alv Bøens b. Svennung Alvsen. 
                              Rolf Hasleruds b. Niels Rolfsen
                              Jon Stranderuds tvilling børn Herbiørn Jonsen og Gunnild Jonsdatter.  

16/8-1732 Mel     Torgier Eenungs b. Niels Torgiersen.

17/8-1732 Dal     Even Møllins b. Aase Evensdatter.

24/8-1732 Hovin  Sondre Midgaardens b. Kittil Sondresen.
                             Sigur Nattens b. Asloug Sigursdatter.

31/8-1732 Atrå    Knud Hougens b. Kittil Knudsen.
                            Svend Skyes b. Joran Svendsdatter.

7/9-1732 Atrå     Ole Vaalunds b. Torgier Olsen.
                            Aavald Ullerens b. Hellech.
                            Knud Biuraases b. Birgit Knudsdatter.

28/9-1732 Hovin  Ole Backes b. Gundlek Olsen.
                             Ole Tovsens b. Ingeborrig (Ingebor Olsdatter).

30/9-1732              Jon Sanvigens b. Kari Jonsdatter.

2/10-1732 Atrå      Gunnuf Hogshuses b. Kirsti Gunnufsdatter.

5/10-1732 Atrå      Halvor Synstebøes b. Synnef Halvorsdatter.
                               Kittil Luraasis b. Kari Kittilsd.

11/10-1732             Tosten Gvaaleviigens b. Gro Tostensdatter.

26/10-1732 Atrå     Jon Solers b. Niels Jonsen.
                                Ole Amundsen Bøens b. Rolf Olsen.
                                Aarsten Aslands b. Margit Aarstensdatter.

28/10-1732            Niels Dølens b.Niels Nielsen.

1/11-1732 Hovin   Torgier Bøens b. Margit Torgiersdatter.
                              Ole Bergeliens b. Giermund Olsen. 

16/11-1732 Atrå    Ougun Pedersens b. Liv Ougunsdatter.
                              Sal. Knud Aslesæs b. Margit Knudsdatter.
                              Gunbiørn Monsens(?) b. Torger Gunbiørnsen.

23/11-1732 Dal    Gunlek Svaldes b. Ole Gunleksen.
                             Hans Røllaugs b. Aasa Hansdatter.
                             Tov Rollas b. Hølje Tovsen.

7/12-1732 Atrå   Niels Jensens b. Aagot Nielsdatter.
                            Peder Andersens b. Svend Pedersen.

25/12-1732 Atrå    Hellek Marums b. Aaste Helleksdatter.

26/12-1732 Dal     Tosten Halvigs b. Torbiørn Tostensen.
                              Ole Hansens Bergis u-ægte b. Jon Olsen.

28/12-1732 Atrå    Ole Hvammens b. Hellek Olsen. 

6/1-1733 Mel        Hr. Lieutnant Fermmanns barn Kaldet Petter Fermann.

9/1-1733 Atrå       Døpt min Søn kaldet Hans Jacob.
                             Hellek Bernaass Barn Kaldet Hellek Helleksen.

17/1-1733 Hovin  Gunlek Fosstues b. Østen Gunleksen.
                             Hølje Hansens b. Ingebor Høljesdatter.
                             Halvor Hoves b. Ragnild Halvorsdatter.
                             Halvor Vatneliens b. Gro Halvorsdatter.   

25/1-1733 Atrå    Brynild Luraases b. Brynild Brynildsen.

1/2-1733 Mel      Sigur Berges b. Gunnild Sigurdsdatter.

8/2-1733 Atrå     Tarald Marums b. Ole Taraldsen.

22/2-1733 Atrå   Kittil Hel..ends b. Niels Kittilsen.
                           Gunder Nøstebøes b. Joran Gundersdatter.

23/2-1733 Dal   Knud Hansens b. Torund Knudsdatter. (Taran Knudsd.?)

18/3-1733 Dal   Torgrim Bøns b. Gunnild Torgrimsdatter.

25/3-1733 Hovin  Tosten Nappegaards b. (presten har glemt å skrive navnet!)

29/3-1733 Atrå    Jens Qvisteruds b. Knud Jensen.

19/4-1733 Atrå    Knud Hektveds b. Niels Knudsen.

26/4-1733 Atrå    Ougun Rollaugs b. Margit Ougunsdatter.
                            Torgier Gandskelies b. Gyry (Guri Torgiersdatter).

3/5-1733 Dal      Ole Mælands b. Gro Olsdatter.

31/5-1733 Atrå   Halvor Tovsen Jøsdahls b. Torgrim Halvorsen.

7/6-1733 Atrå    Niels Nielsen Giøsdals b. Niels Nielsen.
                           Ole Venaasens b. Aagaat (Aagot Olsdatter). 

14/6-1733 Hovin  Ole Sørgaardens b. Ellev Olsen (Ellef Olsen).

28/6-1733 Atrå    Tov Ormsjords b. Gunnild Tovsdatter.
                             Knud Rasbylts b. Asloug Knudsdatter.

12/7-1733 Hovin  Alv Nappegaardens b. Peder Alvsen.

19/7-1733 Atrå    Ole Jøsdahles b. Ole Olsen.

26/7-1733 Dal     Østen Øverlands b. Ole Østensen.
                            Jon Bøens b. Liv Jonsdatter.

30/7-1733 Atrå    Østen Vaalunds b. Anne Østensdatter.

9/8-1733 Hovin   Tosten Ruis barn Rønnoug Tostensdatter.

7/8-1733 Atrå    Alv Bøens b. Gunnild Alvsdatter.

11/8-1733 Atrå  Døbt min Broder Jacob Qvislins barn Kaldet Isaach.

16/8-1733 Atrå   Ole Jonsjords b. Liv Olsdatter.
                            Niels Bøens b. Gunlek Nielsen.
                            Østen Jøsdahls b. Halvor Østensen.

23/8-1733 Dal    Jon Noresands b. Jon Jonsen.
                           Ole Berges b. Anne Olsdatter.

6/9-1733 Hovin  Torgius Grovs b. Halvor Torgiusen.
                           Halvor Øvrebakes b. Gro Halvorsdatter.

13/9-1733 Atrå  Tosten Hvammens b. Guro Tostensdatter.
                          Torgier Midbøes b. Gisle Torgiersen.

19/9-1733 Dal    Tore Sigursens b. Gunlek Toresen.

27/9-1733 Atrå    Ole Ruis b. Sønnev Olsdatter.
                             Niels Marums b. Gro Nielsdatter.

10/10-1733 Mel  Gregar Millands b. Signe Gregarsdatter.
                            Knud Biørntufts b. Sondre Knudsen.
                            Gunlek Gaudstads b. Gunnuv Gunleksen.

18/10-1733 Atrå    Niels Øyelands tvillingbørn Gunnuv Nielsen og Tarald Nielsen.
                              Torgier Tverbiergs b. Birgit Torgiersdatter.
                              Herbiørn Biøntufts b. Jon Herbiørnsen.

25/10-1733 Hovin  Halvor Tofsens b. Aagaath (Aagoth Halvorsdatter).
                               Ole Bergeliens b. Torbiør Olsdatter.
                               Knud Hansens b. Margit Knudsdatter.

15/11-1733 Atrå    Aavol Aadneruds b. Bergit Aavelsdatter.
                           Alv Biørneruds b. Birgit Alvsdatter. 

22/11-1733 Atrå   Augustine Bagliens b. Stenar Augustinsen.
                              Gunnuf Torgersens b. Liv Gunnufsdatter.                                     

3/12-1733 Atrå    Ole Gulbrandsens b. Sønnev Olsdatter.
                             Jon Aslands b. Ole Jonsen.    

26/12-1733 Mel    Peder Goustads b. Østen Pedersen.

27/12-1733 Dal    Gunlek Svaldes Søn Gunnuv Gunleksen.  

1/1-1734 Hovin   Taral Uveruis Søn Ole Taraldsen.

6/6-1734 Atrå     Niels Espelands b. Ougun Nielsen.  


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no