ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Vielser i Porsgrunn 1764 - 1814

Transkribert av G.S.

Cop. = Copulert = Viet.
Trol. = Trolovet = Forlovet.

Oppdatert 13.02.2019

Tips. Søk i dette dokumentet: [Control] + [F]Cop. 20/3-1764 hiemme i Huuset.
Monsr. Lars Gartner af Kongsberg med Jomfr. Kirsten Aall.
Cav: Niels og Nicolai Aall.

Trol. 20/4-1764.
Enkem. Anders Larsøn med enken Maren Jacobsd.
Cav: Christian Christensøn, Helge Helgesøn.

Trol. 22/5-1764.
Uk. Engel Halvorsøn af Østre Porsgr. med p. Marthe Kirstine Olsd.
Cav. Halvor Asbiørnsøn og Christen Asbiørnsøn.

Cop. 7/6-1764 hiemme i Huuset.
Monsr. Christian Falck af Holstein med Mad.selle Elle Killen.
Cav: Henrich Berggreen og Monr. Horster.

Trol. 21/6-1764.
Uk. Christen Ellefsen med p. Margrethe Prosdatter.
Cav: Carl Larsøn Valler og Knud Knudsøn Toldskougen.

Trol. 24/5-1764.
Uk. Lars Christensen af Vestre Porsgrund med p. Anne Nielsd.
Cav: Lars Rørholdt, Nils Klyve.

Trol. 21/8-1764.
Enkem. Svend Jansen af Østre Porsgr. med enken Ane Knudsd.
Cav: Halvor Asbiørnsen og Knud Knudsen.

Trol. 24/9-1764.
Uk. Ole Andersen af Østre Porsgr. med p. Marthe Kielsd.
Cav: Anders Børresen og Kiøstel Simonsen.

Cop. 18/10-1764 hiemme i Huuset.
Uk. Gunner Christensen Bødker, p. Anne Maria Madsd.
Cav: Antoni Smed og Søren Nilsen.

Trol. 1/11-1764.
Uk., enroulered Matros, Gunder Nielsen med p. Elen Pedersd. Begge af Vestre Porsgr.
Cav: Ole Larsen og Christen Olsen af Vestre Porsgrund.

Trol. 30/10-1764.
Enkemand, Christen Larsen med p. Marthe Jonsd.
Cav: Evert Nilsen, Claus Henningsen.

Andre copulert i Porsgrunn kirke i 1764 nevnt annet sted i kirkeboka:
Søren Hendrichsen, p. Thore Stephansd.
Halvor Moe, enke Ambor Nielsd.
Torbiørn Taraldsen, p. Ingeborg Pedersd.

Cop. 17/1-1765 hiemme i Huuset.
Sr. (Senior) Christen Bergh med Mademoiselle Petronelle Post af V. Porsgrund.
Cav: Thomas Kleth, Jacob Post.

Trol. 25/1-1765.
Uk. og enrollered Matros, Ole Halvorsen af Brevig med p. Inger Larsd. af Vestre Side.
Cav: Halvor Michelsen Moe, Johan Larsen.

Trol. 7/2-1765.
Uk. Anders Andersen af Vestre Side med p. Johanne Marie Anthonid.
Cav: Anthoni Andersen, Ole Adolphsen.

Trol og Cop. 10/5-1765.
Uk. Ole Amundsen fra Ejdanger med p. Giøran Nicolsd.
Cav: Søren Gunnersen, Anders Nilsen.

Trol. og Cop. 20/6-1765.
Enroullered Matros, Ole Jensen Dahle af Vestre Side med p. Dorthe Povelsd.
Cav: Søren Nielsen, Jørgen Anundsen Fæn.

Trol. 2/8-1765. Oppført annet sted i kirkeboka som gift i 1766.
Uk. Jon Christensen af Vestre Porsgrund med enken Inger Henrichsd., enke efter afg. mand Johan Nilsen. Skifte af 29/3-1765.
Cav: Halvor Michelsen Moe, Tosten Nielsen.

Trol. 8/8-1765 hiemme i Huuset.
Uk. og Matros, Lars Christensen Rørholt af Vestre Side med p. Sara Erichsd.
Cav: Ole Larsen, Tollef Johannisen.

Trol. 16/10-1765.
Soldat Anders Nielsen af Ejdanger med p. Inger Olsd. af Østre Porsgrund.
Attest fra Major Fermann af d. 28/9.
Cav: Jacob Johansen, Peder Erlandsen.

Trol. 23/11-1765.
Enkemand Ole Vetlesen af Vestre Porsgrund med p. Kirsti Andersd. af Solum Sogn.
Skiftebrev af 18/11.
Cav: Anders Vetlesen, Halvor Michelsen Moe.

Cop. 20/12-1765 hiemme i Huuset.
Kgl. Visiteur Hr. Ebbe Holm med Jomfr. Marthe Christine Baar.
Cav: Peder Green, J. Usler.

Cop. 27/12-1765 hiemme i Huuset.
Uk. Lars Jensen af Osebachen med p. Maren af Vestre Porsgrund.
Cav: Morten Henrich(sen?), Jens Sørensen.

Cop. 4/1-1766 hiemme i Huuset.
Skoleholder, Monsr. Thomas Broch, Mad.selle Karen Elisabeth Bloch.
Cav: J. Usler, E. Holm.

Trol. 23/1-1766.
Enkem. Lars Evensen af Gierpen Sogn med p. Bodel Tollefsd. af Vestre Side.
Cav: Tollef Johannisen, Tosten Isaachsen.

Cop. 1/5-1766.
Uk. Christen Thorsen, Mad.selle Dorthe Helena Dahl.
Cav: Lars Thorsen, Søren Thorsen.

Trol. 26/6-1766.
Uk. Nils Hansen med p. Ane Jørgensd.
Cav. Christen Pedersen Maalhougen, Jørgen Larsen "Stoken"(?)

Trol. (og Cop.) 6/7-1766.
Uk. Hans Hansen med p. Sara Olsd.
Cav: (af østre Porsgrund) Lars Olsen Valler, Knud Knudsen.

Trol. 17/7-1766.
Soldat, Ole Olsen af østre Porsgrund med p. Maren Andersd.
(med "Capitaine Rygers tilladelse").
Cav: Ole Moe, Hans Larsen.

Trol. 26/8-1766.
Matros, Gunner Jensen af Vestre Porsgrund med p. Abelone Gunnersd.
Cav: Johan Larsen, Niels Abrahamsen.

Trol. 6/11-1766 hiemme i Huuset.
Daglønner og under - Toldbetient Gundmund Hansen af Scheen med p. Abigail Christensd.
Cav: Niels Aall, Hendr. Berggreen.

Cop. 18/11-1766 hiemme i Huuset.
Muurmester, Johan David Verner med Mad.selle Helvig Pedersd.
Cav: Niels Aall, N. B. Aall.

Trol. 21/11-1766 hiemme i Huuset.
Monsr. Halvor Jansen Usler med Mademoiselle Femia Isaachsd. Leth.
Cav: J. Usler, E. Holm.

Trol. 12/12-1766.
Snidker Svend, Hans Johansen Bagger Lillie, med Mad.selle Anne Elisabeth Andreæd. af Christiansand. (Sødskendebarn).
Cav: Andreas Bagger, Johannis Sørensen Lillie.

Cop. 11/12-1766 hiemme i Huuset.
Borger og Skipper Monsr. Ole Thue Bertelsen, med Jomfr. Andrea Bull.
Cav: L. Rasch, L. Galt....(?)

Trol. 2/1-1767.
Uk. og Bødker, Andreas Rasmusen Schoug, enke Johanne Pedersd., enken efter afgagne Isac Clausen.
Cav: Hans Erentzen, Peder Christensen.

Cop. 27/5-1767.
Uk. og Matros, Ole Gunnersen, p. Karen Tostensd.
Cav: Morten Jonsen, Tosten Larsen.

Cop. 4/7-1767 hiemme i Huuset.
Enkem. Martinius Christiansen af Gierpen med enken Ane Marie Pedersd.
Cav: Jørgen Gotfridsen, Anders Hansen.
(Osebakken-folk. Han var tidligere g. i Gjerpen krk.)

Trol. (og Cop?) 19/6-1767.
Matros Ole Andersen, enke Maren Jørgensd.
Cav: Jacob Jensen, Gunner Jensen.

Trol. 6/10-1767 hiemme i Huuset.
Uk. af Solum, Gunder Jacobsen, p. Dorthe Andersd. af Vestre side.
Cav: Niels Klyve, Harald Eltvd.

Cop. 3/12-1767 hiemme i Huuset.
Paruque Mager Jens Jerspersen Høst, enke Pernille Olsd.
Cav: Jesper Jensen Høst, Giert Lange.

Cop. 10/12-1767 hiemme i Huuset.
Sr. Lars Sørensen Lassen med Mad.selle Elisabeth Bolette Halvorsd. Arveschoug.
Cav: Hans Christian Arveschoug, Henrich Berggren.

Cop. 21/1-1768 hiemme i Huuset.
Enkem. Jørgen Godfridsen med Torber Tostensd.
Cav: Lars Ledvorsen, Jacob Andersen.

Trol. 25/2-1768.
Enkem. Lars Christensen Rørholt, p. Ane Susanne Larsd. Begge af Vestre Porsgrund.
Cav: Ole Larsen, Christen Olsen.

Trol. 23/4-1768.
Uk. Peder Jensen, p. Ane Hansd.
Cav: Jens Dahle og Torbiøn Taraldsen.

Trol. 30/8-1768.
Uk. Ole Andersen med p. Maren Andersd.
Cav: Lars Ledvorsen, Halvor Johansen.

Cop. 9/9-1768 hiemme i Huuset.
Studiosus Svend Lauritzen Glædrup, Mad.selle Catrine Marie Bloch.
Cav: Hendrich Berggreen, J. Bloch.

Trol. 20/10-1768.
Matros og uk. Jacob Halvorsen med p. Berthe Nielsd.
Cav: Christen Olsen, Lars Ledvorsen.

Trol. 20/10-1768.
Enkem. Halvor Johansen af Giærpen Porsgrund med enken Maren Margrete Toresd.
Cav: Boye Karup, Engelbricht Engelbrichtsen.

Cop. 26/10-1768 hiemme i Huuset.
Told-forpagtings Visiteur Trond Møller med Mademoiselle Magdalena Salefeldt.
Cav: Lars Wright, Inspecteur Qvisling.

Cop. 9/12-1768 hiemme i Huuset.
Uk. og Matros, Ludvig Hermansen, p. Catrine Pedersd.
Cav: Jens Nielsen, Herman Ludvigsen.

Cop. 11/12-1768 hiemme i Huuset.
Uk. og Matros, Albert Villumsen, p. Else Larsd.
Cav: Peter Wright (sign.), Lars Wright (sign.)

Trol. 13/12-1768.
Enkemand Anders Gundersen fra Østre side med enken Maren Catrine Jensd., afgagne Gunner Sovesen (Sørensen?).
Cav: Jens Juel, Knud Ulrichsen.

Trol. 15/12-1768.
Enkemand, Nils Jacobsen Friborg med enken Marie Hansd.
Cav: Christen Asbiørnsen, Christen Ellefsen.

Trol. 12/1-1769.
Uk. Nils Sørensen, p. Karen Jensd.
Cav. J. Usler, E. Holm.

Cop. 27/2-1769.
Enkem. Nils Olsen, Skoemager af Scheen med p. Ane Bolette Jensd. af Østre side.
Cav: Eschil Jensen og Jens Ulrichsen.

Trol. 9/5-1769.
Soldat Ole Olsen og p. Magnille Pedersd.
Cav: Gunder Borgal(?), Jacob Blachstad.

Cop. 18/5-1769.
Matros og uk. Vetle Gunnersen, Ane Jensd.
Cav: Christen Molhougen, Harald Eltved.

Trol. 6/6-1769.
Matros og uk. Hans Isaachsen, p. Inger Dorthea Nielsd.
Cav: Gunder Madsen og Ole Eltved.

Trol. 2/8-1769.
Borger og Skrædder Ole Hansen med p. Cathrine Halvorsd. af Holmestrand.
Cav: Johannis Sørensen Leie( Lie?), Sivert Hansen.

Trol. 17/8-1769.
Soldat, Halvor Jermundsen og p. Ragnille Olsd.
(Bevilling fra Compagie Cheffen, Cap. Vauvert).
Cav: Søren Oxum, Jørgen Larsen.

Trol. (og Cop.) 22/8-1769.
Matros og uk. Johannes Salvesen af Scheen, p. Ane Cathrine Olsd.
Cav: Lars Olsen af Brevig, Ludvig Hermansen.

Trol. 24/10-1769.
Enkem. og Skrædder, Erich Jensen Wold, kommen hertil fra Bergen med p. Karen Nilsd.
Attest fra Bergen af 15. Aug. 69 af Ludvig Krakou, Lars Rasmusen og Bent Rasch.
Cav: Petter Strømdahl, Christopher Nielssøn.

Cop. 25/12-1769 hiemme i Huuset.
Chirorgus, Carl Christian Wien med Mademoiselle Karen Schiote.
Cav: Hendrich Berggreen (sign.), Bloch.

Trol. 15/2-1770.
Matros og uk. Lars Lorensen af østre side og p. Kirsti Halvorsd.
Cav: Lars Ledvorsen, Engel Halvorsen.

Cop. 3/4-1770.
Styrmand Michel Christensen Kruse og Mademoiselle Helvig Andersd. Qvist.
Cav: Christen Knudsen, Nic. Benj. Aall.

Trol. 3/5-1770.
Matros og uk. Ole Andersen, p. Malene Vincensd. Usler. Begge af Vestre side.
Cav: J. Usler, G. Lange.

Trol. 28/5-1770.
Uk. og Matros, Ole Olsen, p. Ane Maria Christensd.
Cav: Aasmund Larsen, Andreas Bøcker.

Cop. 15/5-1770.
Enkem. Tosten Isaachsen, p. Søneve Larsd.
Cav: Tollef Johannesen, Niels Olsen.

Trol. 31/5-1770.
Uk. Jens Tollefsen, p. Kari Aanesd.
Cav: Tollef Johannisen, Christen Larsen.

Trol. 4/9-1770.
Enkem. Ole Vetlesen, p. Inger Margrethe Christophersd. af Brevig.
Cav: Christopher Snedker af Brevig, Anders Vetlesen.

Cop. 10/11-1770.
Monsr. David Ditlef Lange, Mad.selle Mette Catrine Kiil.
Cav: Giert Lange, Ole Nielsøn Windholm.

Cop. 11/12-1770.
Mester-Garver af Scheen, Hans Christian Larsen Fryd og p. Else Kirstine Jacobsd. af Østre Porsgrund.
Cav: Gulbrand Steffensen, Christen Jonsen.

 

Trol. 17/1-1771.
Enkemand Lars Haraldsen Kiørhold af Ejdanger med p. Karen Jørgensd.
Cav: Jacob Nielsen Lunde, Anders Pedersen Saltboden.

Trol. 24/1-1771.
Uk. og Skomagersvend Anders Carlsen med enken Berthe Jacobsd.
Cav: Hans Bagge, Andreas Hansen.

Cop. 10/3-1771 hiemme i Huuset.
Borger og Mester Smed, Hans Christian Arveschoug med enken efter afgangen Halvor Abrahamsen(?), Kirsti Nielsd.
Cav: Henrich Berggreen, Jens Bloch.

Trol. 19/4-1771 hiemme i Huuset.
Uk. Søren Olsen med enken efter afgangne Ole Jensen, Dorthea Povelsd.
Cav: Ole Jessen, Anders Olsen.

Trol. 2/5-1771.
Uk. Niels Olsen med p. Karen Jensd., begge Østre Sogn.
Cav: Jacob Larsen, Hans Jensen Bukten.

Trol. 15/6-1771.
Borger og Smed, Andreas Anthonisen med p. Karen Rasmusd.
Cav: Rasmus Christophersen, Anthoni Andersen.

Trol. 31/8-1771.
Matros og uk. Isaach Jonsen, Aaste Erichsd.
(Forloverne er ikke innført).

Trol. 12/9-1771 hiemme i Huuset.
Enkem. Anund Ingebrichtsen Valler af Osebakken med pigen Ingeborg Olsd.
Cav: Ingebricht Ingebrichtsen, Boye Karup af Osebakken.

Den 28. Nov. 1771 var En Blind Omreisende, Ole Olsen af Oddenes Menighed, begiærede at blive trolovet d. 29. efterfølgende med Pigen Inger Maria Brønildsdatter af Sande Menighed. De begge foreviste lovlige Beviis, at være ugifte, den første Ole Olsen af Hr. Meldal under den 20. Juni 1771 og den sidste Inger Maria af N. Dorph under 2. Juli 1771. Med sin afstedigelse fra Sande Menighed, hvor hun tilforn havde været m… (mest?). Og da ellers intet vidstes af nogen at kunde være sams ægteskab sandeligt blive samme bevilget. NB.
(Ingen forlovere var nevn).

Cop. 8/12-1771 hiemme i Huuset.
Matros og uk. Hans Christian Arveschoug med pigen Christensdatter (fornavnet er ikke tatt med).
Cav: Hans Christian Arveschoug (søskenbarn eller sønn av smeden med samme navn?) og Christen Jonsen.

Trol. 11/12-1771.
Uk. og Matros, Niels Jacobsen med p. Ellen Hansd.
Cav: Jacob Andersen, Anders Hansen.

Trol. 12/1-1772 hiemme i Huuset.
Enkem. Lars Pedersen, p. Zarcha Margretha Jensd. fra Scheen.
Medbragte sin forlovedes Dimision (utflytting?) af Scheen under 6. Nov. 1771 af Hr. Rose.
Cav: Anders Andersen Nordberg, Peder Jensen Flint.

Cop. 22/1-1772 hiemme i Huuset.
Mester, Johan Henrich Veidenauer med Mademoiselle Maria Hansd. Bruun.
Cav: Jørgen Godfridsen, Christen Christophersen Skoemager.

Trol. 31/3-1772.
Matros, Hans Torjusen med p. Ane Maria Christensd., bægge af Østre Porsgrund.
Cav: Hans Anderson og Hans Andersen.

Trol. 21/5-1772.
Uk. Jon Jonsen med p. Inger (det står ikke mer).
Cav: Kiostol Simensen, Anders Børresen.

Trol. 26/7-1772.
Uk. Anund Anundsen, Smedsvend med enken Mari Jacobsd. Ramsaasen og som hendes tilstand var saa fattig, at intet Skifte blev holden efter hendis afdøde mand.
Cav: Halvor Johannesen, Petter Strømdal.

Trol. 29/7-1772.
Uk. og Matros Lars Stephensen, p. Guri Hansd. Bægge af Vestre side.
Cav: Hans Johansen, Lars Pedersen.

Trol. 10/9-1772. Cop. 1773
Matros og uk. Thore Johannis Pedersen, p. Ane Jonsd.
Cav: Gunder Asdal, Anders Rougtved.

Trol. 27/12-1772. Cop. 1773.
Uk. Henrich Thomesen, p. Jøa Erichsd.
Cav: Søren Juul, Daniel Henrichsen.

Trol. 2/1-1773.
Uk. og Matros Anders Abrahamsen, p. Ane Kistine Nielsd.
Cav: Anthoni Andersen, Anders Andersen Nordberg.

Cop. 14/1-1773 hiemme i Huuset.
Matros, uk. Johannes Povelsen med p. Ragnille Gregersd.
Cav: Jens Usler, Ole Nilsen Vindholmen.

Trol. 28/3-1773.
Matros og uk. Christen Andersen, afg. Klokker Thomas Brochs enke Karen Elisabeth Bloch.
Cav: Kittil Qvia af Wold eller Bolvig, John Johnsen.

Trol. 15/3-1773 hiemme i Huuset.
Uk. Niels Jensen med p. Ane Larsd.
Cav: Lars Olsen Valler, Ole Andersen.

Trol. 17/6-1773.
Uk. Johan Vilhelm Vejdenauer med Mademoiselle Else Carine Bruun.
Cav: Ole Hansen, Johan Henrich Wejdenauer.

Trol. 11/7-1773.
Matros og uk. Lars Fransen af Scheen, p. Live Pedersd. Maalhougen.
Cav: Amund Pedersen af Scheen, Niels Pedersen Maalhougen.

Trol. 1/8-1773.
Mester Smed, Haagen Strømdal med p. Ane Elisabeth Olsd.
Cav: Peter Strømdal (sign.), Lars Valler (sign.)

Trol. 26/9-1773.
Soldat, Christen Ellefsen med p. Mari Jensd. af Ejdanger Sogn.
Cav: Hans Hansen, Carl Larsen Valler.

Trol. 12/10-1773.
Uk. Christen Jensen Riis med p. Berthe Pedersd. Bingholdt af Scheen.
Cav: Christen (det står ikke mer), Lars Valler.

Trol. 29/12-1773.
Matros og uk. Anders Olsen med p. Torber Svendsd. Holm.
Cav: Lars Olsen Valler, Tolv Nilsen.

Trol. 14/1-1774.
Matros og uk. Nils Augustinusen, enken efter afg. Peder Jonsen, Dorthe Nielsd. Juuel.
Cav: Niels Biørntved, Jens Henrichsen(?).

Cop. 27/3-1774.
Hr. Kammer Junker Søren von Løvenskiold med Jomfr. Benedicte Henriche Aall.
(Ingen forlovere eller "caveringsmænd" er nevnt).

Trol. 19/6-1774.
Uk. og Matros Lars Isaachsen af Vestre Porsgrund med p. Else Johanne Larsd.
Cav: Ole Larsen, Lars Christensen.

Trol. 29/6-1774.
Soldat, Anders Olsen med Ane Pedersd. af Gierpen Sogn.
Hr. Provst Monrads afskedigelse (utflytting) for pigen af Gierpen Sogn af 11 Juni 1774.
Cav: Brønnille Borge, Jacob Flokstad.

Cop. 7/7-1774.
Tolder Christian Rasch med Jomfr. Constance Aall.
Cav: L. Wright, N. B. Aall.

Trol. 27/8-1774.
Uk. Søren Olsen med Kari Olsd. der medbragte sin Præsteattest af 3. Decem. 1770, Svarstad Præstegaard af Hr. J. Bierregaard.
Cav: Niels Jensen, Johannes Skoemager.

Trol. 15/9-1774.
Matros og uk. Peder Simensen med p. Ane Halvorsd.
Cav: Hans Christian(sen?), Rasmus Nielsen.

Cop. 30/12-1774.
Enkem. og Matros, Christen Olsen af Vestre Side med p. Maren Torjusd.
Cav: Giert Lange, Rasmus Helletz.

Cop. i 1774 i følge annet sted i kirkeboka (dato er ikke nevnt).
Sognepræsten Jeremias Hagerup, Mad.selle Francisca Margretha Aall.

Cop. 29/1-1775 hiemme i Huuset.
Uk. og Hammersmed, Peder Hansen af Herre med enken efter Ole Olsen af Vestre Side, Ane Maria Christensd.
Cav: Erich Pedersen Bamle, Peder Christensen.

Trol. 12/2-1775.
Uk. Arve Hansen med p. Ulrica Eleonora Jensd.
Cav: Søren Olsen, Søren Jensen.

Trol. 23/2-1775 hiemme i Huuset.
Matros og uk. Anders Henrichsen, p. Maren Hansd.
Cav: Søren Snidker, Hans Henrichsen.

Cop. 24/3-1775 hiemme i Huuset.
Klockeren Sr. Andreas Elkiær med afgangen Carl Christian Wiens efterleverske, madame Karen Schiøtt.
Cav: Peter Gesmel Schielnie(?) (sign. utydelig), Peter Wright.

Trol. 23/4-1775.
Matros og Snidker, Berthel Knudsen Berg med p. Ingebor Erichsd.
Cav: Søren Knudsen, Svend Davidsen.

Trol. 16/8-1775.
Enkem. og Skrædder Franz Pedersen Havgaard af Gierpen Sogn med p. Dorthea Jacobsd. Dahl.
Cav: Karup (sign.), Jens Sørensen Smed.

Trol. 5/9-1775. Nevnt som viet i 1776 annet sted i KB.
Uk. og Matros, Iver Svendsen af Nøttre med p. Ingebor Larsd.
Cav: Ole Vetlesen, Niels Hansen.

Cop. 29/10-1775 hiemme i Huuset.
Matros og uk. Tallach Arnesen af Graaten med p. Martha Maria Sørensd. F Vestre Porsgr.
Cav: Jens Nielsen, Niels Sørensen.

Trol. 2/11-1775 hiemme i Huuset.
Uk. Tollef Torchilsen af Solum Sogn med p. Mari Andersd. Af Vestre Porsgr.
Cav: Ole Vetlesen, Hans Hansen Onrøe.

Trol. 15/12-1775 hiemme i Huuset. Cop. 1776.
Enkem. Hans Isaachsen med p. Karen Hansd.
Cav: Hans Hansen, Ole Eltved.

Trol. 30/12-1775 hiemme i Huuset.
Enkem. Hans Andersen af Bratsberg Kleven (i Gjerpen) med p. Oline Hansd.
Cav: Jørgen Simonsen, Niels Jensen.

Cop. 31/12-1775 hiemme i Huuset.
Enkem. Sr. Lars Gartner med Jomfr. Constance Bergreen.
Cav: Niels Aall, Henrich Bergreen.

Cop. 1/1-1776 hiemme i Huuset.
Enkem. Ole Adolfsen Nagspissen med p. Karen Margrethe Rasmusd. Møller.
Cav: Anthonus Smed, Rasmus Møller.

Trol. 12/1-1776.
Uk. og Matros, Herman Larsen med p. Else Jensd.
Cav: Jens Ulrichsen, Jens Nielsen Juul.

Trol. 19/3-1776.
Matros og uk. Halvor Joensen med p. Helvig Erichsd.
Cav: Lars Isaachsen Sande (Sanni), Berthel Knudsen.

Cop. 21/7-1776.
Uk. og Matros, Hans Kielsen af Solum Sogn med enken efter afgagne Isaach Joensen, Aaste Erichsd.
Cav: Lieutenant Usler, Ole Nilsen Vindholmen.

Trol. 16/8-1776.
Enkem. og Matros, Jacob Halvorsen med p. Karen Pedersd.
Cav: Laue Knudsen, Halvor Christensen.

Cop. 23/8-1776 hiemme i Huuset uden foregaaende Trolovelse.
Sr. Niels Dahl med Jomfr. Susanna Ane Barnholdt.
I 3dje leed beslægted.
Cav: R. Dahl (sign.), A. Qvisling (sign.).

Cop. 19/9-1776 hiemme i Huuset.
Mæster-Skrædder af Scheen, Johannis Pedersøn Næss med p. Engel Cathrina Walberg.
Cav: L. Rasch (sign.), Hend. Berggreen(sign.).

Cop. 17/11-1776.
Uk. og Matros, Peder Nielsen med p. Ane Catharina Bentsd.
Cav: Morten Jonsen, Christen Maalhouen.

Trol. 9/1-1777.
Matros og uk. Christian Johannisen med p. Maria Jensd.
Cav: Sivert Hansen, Ole Hansen Skrædder.

Cop. 6/1-1777 hiemme i Huuset
Uk. og Matros Erich Ingebrichtsen af Brevig med p. Anna Barbara Nielsd.
Cav: Anthoni Andersen, Lars Feset.

Cop. 19/3-1777 hiemme i Huuset.
Monsieur Folckman Freck med Jomfr. Anna Bolette Lange.
Cav: Giert Lange(sign.), Jens Anch. Bloch (sign.)

Trol. 23/4-1777.
Uk. af Gierpen, Jørgen Christophersen med p. Ane Sørensd.
Cav: Ingebrict Ingebrictsen, Jacob Rasmusen.

Cop. 19/5-1777 hiemme i Huuset.
Bundtmager og Borger af Scheen, Johan David Fischer med p. Kirsten Simonsd.
Cav: Anders Hansen, Christen Olsen.

Trol. 18/5-1777. (2. pinsedag)
Matros og uk. Anders Kittelsen af Vestre Porsgrund med p. Maren Larsd.
Cav: Hans Isaachsen, Lars Pedersen.

Trol. 19/5-1777. (3. pinsedag)
Matros og uk. Anders Olsen af Laurvigen med p. Kisten Jensd. af Bamle.
Cav: Ole Vetlesen, Albricht Villumsen.

Trol. 21/8-1777.
Matros og uk. Gunder Olsen af Langesund med p. Helene Rasmusd.
Cav: Christopher Olsen, Christen Jonsen.

Trol. 21/8-1777.
Uk. Jacob Thomesen med p. Marthe Svenumsd. af Gierpen som medbragte Attest til Stedet.
Cav: Anders Nilsen Rønningen, Ingebrict Rønningen.

Cop. 7/10-1777 hiemme i Huuset efter Kongl. bev. af 13. Sept. 1777.
Matros, Bendix Andersen med p. Birthe Fransd.
Cav: Sannes, Andreas Hansen.

Trol. 14/10-1777. Cop. 1778.
Enkem. Niels Hansen med p. Ane Bolette Hansd.
Cav: Lars Stephensen, Hans Isaachsen.

Cop. 26/10-1777 hiemme i Huuset.
Matros og uk. Hans Solvesen med p. Ane Malene Olsd.
Cav: Bærulf Tangen, Ole Olsen.

Trol. 16/10-1777.
Enkem. af Scheen, Peder Larsen med p. Else Christensd.
Cav: Tobias Christensen, Peder Jacobsen, begge af Scheen.

Trol. 20/11-1777.
Uk. Niels Olsen med p. Kirstine Christensd.
Cav: Tolv Nielsen, Ole Andersen.

Trol. 2/12-1777. Cop. 1778.
Enkem. Anders Ingebrictsen med p. Ragnille Olsd. af Lunde Herred som har bragt sin Attest til Sognet og forvist Beviis fra Sorenskriver Lange af 29. Nov. 1777.
Cav: Christen Torchilsen, Harald Eltved.

Trol. 14/12-1777.
Matros og uk. Hans Hansen Auestad med p. Inger Margrethe Sørensd.
Cav: Halvor Meen, Lars Sande.

Cop. 29/12-1777 hiemme i Huuset.
Skipper, Jeppe Andersen med Jomfr. Else Wright.
Cav: Lars Wright, Peter Wright.

Cop. 4/1-1778 hiemme i Huuset.
Matros og uk. Niels Jensen Juul med p. Birthe Christine Andersd.
Cav: Jens Ulrichsen, Jens Juell.

Cop. 11/1-1778 hiemme i Huuset.
Styrmand Christen Paus, Mademoiselle Susanna Margrethe Arøe.
Cav: Christen Berg, Morten Arøe.

Trol. 18/1-1778.
Uk. Jahn Jørgen Abrahamsen af Vestre Porsgrund med p. Maren Sørensd.
Cav: Peder Christensen, Lars Christensen.

Trol. 25/6-1778 hiemme i Huuset.
Uk. og Paruquemager, Peder Andreasen Calling med p. Maren Peternille Aabye.
Cav: Peder Jensøn Aabye(sign.), Halvor Christensen(sign.).

Trol. 26?/6-1778.
Uk. Knud Halvorsen, p. Mari Rasmusd. af Vestre Porsgrund.
Cav: Christen Olsen, Joen Joensen.

Cop. 23/8-1778 hiemme i Huuset.
Enkem. Søren Knudsen med p. Maren Nielsd.
Cav: Lars Valler, Lars Hansen.

Cop. 3/10-1778 hiemme i Huuset.
Uk. Anders Michelsen af Herre med p. Karen Lucasd.
Cav: Michel Jonsen og Knud Isaachsen af Herre.

Trol. 27/9-1778.
Uk. Kitel Olsen med p. Alete(?) Maria Christensd.
Cav: Niels Hübert, Villas Christensen.

Cop. 27/12-1778 hiemme i Huuset.
Matros og uk. Gunder Jacobsen med p. Marthe Maria Christensd.
Cav: Christen Olsen, Christen Joensen.

Cop. 24/1-1779 hiemme i Huuset.
Uk. og Matros Knud Olsen med p. Kisten Jensd.
Cav: Bærulf Biørnsen Tangen, Vetle Gundersen.

Cop. 25/5-1779 (2. pinsedag) hiemme i Huuset.
Uk. Halvor Hansen Sølie med p. Ane Maria Jensd.
Cav: Simon Jacobsen Bomen, Christen Brønnilsen Borge.

Cop. 16/5-1779 hiemme i Huuset.
Uk. og Matros Halvor Mortensen af Vestre Side med p. Dorothea Maria Olsd.
Cav: Morten Joensen, Gunder Madsen.

Cop. 20/5-1779 hiemme i Huuset.
Matros og uk. Ole Christophersen med p. Maria Dorothea Elisabeth Wejdenauer.
Cav: Lars Hansen Skoemager, Søren Olsen Valler.

Cop. 15/8-1779 hiemme i Huuset.
Mester Skoemager af Scheen, Henrich Arnesen med enken Ane Bolette Jensd.
Cav: Niels Augustinussen, Jens Nielsen Juuel.

Cop. 19/10-1779 hiemme i Huuset.
Kiøbmand Jesper Nielsen Hierm af Christiansand med Mademoiselle Ellen Malene Gotfriedsd. Hübert.
Cav: Jens Anch. Bloch, C.(?) Hübert (sign.)

Cop.28/10-1779 hiemme i Huuset i Scheen.
Uk. af Scheen Hartvig Andersen med p. Else Kirstine Anthonid. af Porsgrund.
Cav: Anders Norberg, Andreas Anthonisøn.

Cop. 7/11-1779 hiemme i Huuset.
Matros, Thomas Jørgensen med p. Marthe Margrethe Larsd.
Cav: Jørgen Gotfriedsen, Lars Ledvorsen.

Trol. 21/11-1779. Cop. 1780.
Matros og uk. Peder Larsen, p. Ingebor Gundersd.
Cav: Johannes Povelsen, Lars Pedersen.

Trol. 23/11-1779 hiemme i Huuset.
Enkem. Christen Aslachsen Kiølnes med p. Ane Hansd.
Cav: Thomes Frølund, Hans Hansen Sølie.

Cop. 21/11-1779 hiemme i Huuset.
Mester Skrædder, Daniel Conrads Metz med p. Maren Elisabeth Strømdal.
Cav: Peter Strømdal, Rasmus Nielsen.

Cop. 12/1-1780 hiemme i huuset.
Mester Snidker Carl Nielsen af Scheen, p. Kirstine Rasmusd. af Vestre Porsgrund.
Cav: Rasmus Christophersen, Niels Jacobsen af Scheen.

Cop. 8/2-1780 hiemme i Huuset.
Monsr. Hans Nikolai Paust, Mad.selle Dorthe Maria Usler. som foreviste attest fra Hr. Vidfeld i Videsøe Sogn.
Cav: Jens Høst, Elkiær.

Trol. 12/1-1780
Uk. og Mester Smed Jacob Gundersen (Ganding?) af Holsteen med p. Børthe Maria Nielsd.
.. "og til den hand foreviste sin døbe-seddel af 25. Nov. 1779. Extrahiret af Protocolen Ganding in der Handschaft Ejdenstedt, der Herzagtsmus Schlereig...."
Cav: Ole Gundersen, Vetle Gundersen.

Cop. 6/2-1780 hiemme i Huuset.
Matros og uk. Boye Peter Larsen med p. Johanna Jensd.
Cav: Herman Larsen, Henrich Arnesen.

Trol. 1/2-1780 hiemme i Huuset.
Enkem. og Matros, Ole Johannisen Svants med enke efter afgagne Hans Jensen i Bugten, Kirsten Thorchilsd.
Cav: Gunder Madsen, Albricht Villumsen

Trol. 19/2-1780.
Matros og uk. Hans Knudsen med p. Maren Thomesd.
Cav: Lars Ledvorsen, Jørgen Gotdriedsen.

Trol. 13/4-1780 hiemme i Huuset.
Uk. Peder Christensen af Solum Sogn med p. Maren Kirstine Eliæd. hun af Meelum Sogn.
Cav: Ole Asbom, Halvor Stochen.

Cop. 16/7-1780 hiemme i Huuset.
Monsieur Torjer Evensen med Jomfr. Maren Dorothea Coch.
Cav: Nic. Benj. Aall (sign.), Folkmand Frek (sign.)

Trol. 13/8-1780.
Uk. Peder Rasmusen med p. Inger Anundsd.
Cav: Jacob Thomesen, Peder Tolvsen Klevstranden.

Cop. 11/8-1780 hiemme i Huuset.
Peruqve Mager, Svend Thomas Høst af Scheen med jomfr. Anna Sophia Høst.
Cav: Jahn Høst, Jens Høst.

Cop. 22/10-1780 hiemme i Huuset.
Enkem. Ulrich Knudsen med p. Marthe Bolette Jørgensd.
Cav: Jørgen Gotfriedsen, Lars Strømtangen.

Cop. 31/10-1780 hiemme i Huuset.
Uk. Hans Christophersen af Scheen med p. Ane Helvig Tollefsdatter.
Cav: Anders Madsen, Ole Knudsen, Borger af Scheen.

Trol. 16/12-1780.
Uk. af Gierpen, Lars Erichsen med p. Ane Thoresd.
Cav: Søren Olsen, Mads Nielsen Sande.

Trol. 17/1-1771.
Enkemand Lars Haraldsen Kiørhold af Ejdanger med p. Karen Jørgensd.
Cav: Jacob Nielsen Lunde, Anders Pedersen Saltboden.

Trol. 24/1-1771.
Uk. og Skomagersvend Anders Carlsen med enken Berthe Jacobsd.
Cav: Hans Bagge, Andreas Hansen.

Cop. 10/3-1771 hiemme i Huuset.
Borger og Mester Smed, Hans Christian Arveschoug med enken efter afgangen Halvor Abrahamsen(?), Kirsti Nielsd.
Cav: Henrich Berggreen, Jens Bloch.

Trol. 19/4-1771 hiemme i Huuset.
Uk. Søren Olsen med enken efter afgangne Ole Jensen, Dorthea Povelsd.
Cav: Ole Jessen, Anders Olsen.

Trol. 2/5-1771.
Uk. Niels Olsen med p. Karen Jensd., begge Østre Sogn.
Cav: Jacob Larsen, Hans Jensen Bukten.

Trol. 15/6-1771.
Borger og Smed, Andreas Anthonisen med p. Karen Rasmusd.
Cav: Rasmus Christophersen, Anthoni Andersen.

Trol. 31/8-1771.
Matros og uk. Isaach Jonsen, Aaste Erichsd.
(Forloverne er ikke innført).

Trol. 12/9-1771 hiemme i Huuset.
Enkem. Anund Ingebrichtsen Valler af Osebakken med pigen Ingeborg Olsd.
Cav: Ingebricht Ingebrichtsen, Boye Karup af Osebakken.

Den 28. Nov. 1771 var En Blind Omreisende, Ole Olsen af Oddenes Menighed, begiærede at blive trolovet d. 29. efterfølgende med Pigen Inger Maria Brønildsdatter af Sande Menighed. De begge foreviste lovlige Beviis, at være ugifte, den første Ole Olsen af Hr. Meldal under den 20. Juni 1771 og den sidste Inger Maria af N. Dorph under 2. Juli 1771. Med sin afstedigelse fra Sande Menighed, hvor hun tilforn havde været m… (mest?). Og da ellers intet vidstes af nogen at kunde være sams ægteskab sandeligt blive samme bevilget. NB.
(Ingen forlovere var nevn).

Cop. 8/12-1771 hiemme i Huuset.
Matros og uk. Hans Christian Arveschoug med pigen Christensdatter (fornavnet er ikke tatt med).
Cav: Hans Christian Arveschoug (søskenbarn eller sønn av smeden med samme navn?) og Christen Jonsen.

Trol. 11/12-1771.
Uk. og Matros, Niels Jacobsen med p. Ellen Hansd.
Cav: Jacob Andersen, Anders Hansen.

Trol. 12/1-1772 hiemme i Huuset.
Enkem. Lars Pedersen, p. Zarcha Margretha Jensd. fra Scheen.
Medbragte sin forlovedes Dimision (utflytting?) af Scheen under 6. Nov. 1771 af Hr. Rose.
Cav: Anders Andersen Nordberg, Peder Jensen Flint.

Cop. 22/1-1772 hiemme i Huuset.
Mester, Johan Henrich Veidenauer med Mademoiselle Maria Hansd. Bruun.
Cav: Jørgen Godfridsen, Christen Christophersen Skoemager.

Trol. 31/3-1772.
Matros, Hans Torjusen med p. Ane Maria Christensd., bægge af Østre Porsgrund.
Cav: Hans Anderson og Hans Andersen.

Trol. 21/5-1772.
Uk. Jon Jonsen med p. Inger (det står ikke mer).
Cav: Kiostol Simensen, Anders Børresen.

Trol. 26/7-1772.
Uk. Anund Anundsen, Smedsvend med enken Mari Jacobsd. Ramsaasen og som hendes tilstand var saa fattig, at intet Skifte blev holden efter hendis afdøde mand.
Cav: Halvor Johannesen, Petter Strømdal.

Trol. 29/7-1772.
Uk. og Matros Lars Stephensen, p. Guri Hansd. Bægge af Vestre side.
Cav: Hans Johansen, Lars Pedersen.

Trol. 10/9-1772. Cop. 1773
Matros og uk. Thore Johannis Pedersen, p. Ane Jonsd.
Cav: Gunder Asdal, Anders Rougtved.

Trol. 27/12-1772. Cop. 1773.
Uk. Henrich Thomesen, p. Jøa Erichsd.
Cav: Søren Juul, Daniel Henrichsen.

Trol. 2/1-1773.
Uk. og Matros Anders Abrahamsen, p. Ane Kistine Nielsd.
Cav: Anthoni Andersen, Anders Andersen Nordberg.

Cop. 14/1-1773 hiemme i Huuset.
Matros, uk. Johannes Povelsen med p. Ragnille Gregersd.
Cav: Jens Usler, Ole Nilsen Vindholmen.

Trol. 28/3-1773.
Matros og uk. Christen Andersen, afg. Klokker Thomas Brochs enke Karen Elisabeth Bloch.
Cav: Kittil Qvia af Wold eller Bolvig, John Johnsen.

Trol. 15/3-1773 hiemme i Huuset.
Uk. Niels Jensen med p. Ane Larsd.
Cav: Lars Olsen Valler, Ole Andersen.

Trol. 17/6-1773.
Uk. Johan Vilhelm Vejdenauer med Mademoiselle Else Carine Bruun.
Cav: Ole Hansen, Johan Henrich Wejdenauer.

Trol. 11/7-1773.
Matros og uk. Lars Fransen af Scheen, p. Live Pedersd. Maalhougen.
Cav: Amund Pedersen af Scheen, Niels Pedersen Maalhougen.

Trol. 1/8-1773.
Mester Smed, Haagen Strømdal med p. Ane Elisabeth Olsd.
Cav: Peter Strømdal (sign.), Lars Valler (sign.)

Trol. 26/9-1773.
Soldat, Christen Ellefsen med p. Mari Jensd. af Ejdanger Sogn.
Cav: Hans Hansen, Carl Larsen Valler.

Trol. 12/10-1773.
Uk. Christen Jensen Riis med p. Berthe Pedersd. Bingholdt af Scheen.
Cav: Christen (det står ikke mer), Lars Valler.

Trol. 29/12-1773.
Matros og uk. Anders Olsen med p. Torber Svendsd. Holm.
Cav: Lars Olsen Valler, Tolv Nilsen.

Trol. 14/1-1774.
Matros og uk. Nils Augustinusen, enken efter afg. Peder Jonsen, Dorthe Nielsd. Juuel.
Cav: Niels Biørntved, Jens Henrichsen(?).

Cop. 27/3-1774.
Hr. Kammer Junker Søren von Løvenskiold med Jomfr. Benedicte Henriche Aall.
(Ingen forlovere eller "caveringsmænd" er nevnt).

Trol. 19/6-1774.
Uk. og Matros Lars Isaachsen af Vestre Porsgrund med p. Else Johanne Larsd.
Cav: Ole Larsen, Lars Christensen.

Trol. 29/6-1774.
Soldat, Anders Olsen med Ane Pedersd. af Gierpen Sogn.
Hr. Provst Monrads afskedigelse (utflytting) for pigen af Gierpen Sogn af 11 Juni 1774.
Cav: Brønnille Borge, Jacob Flokstad.

Cop. 7/7-1774.
Tolder Christian Rasch med Jomfr. Constance Aall.
Cav: L. Wright, N. B. Aall.

Trol. 27/8-1774.
Uk. Søren Olsen med Kari Olsd. der medbragte sin Præsteattest af 3. Decem. 1770, Svarstad Præstegaard af Hr. J. Bierregaard.
Cav: Niels Jensen, Johannes Skoemager.

Trol. 15/9-1774.
Matros og uk. Peder Simensen med p. Ane Halvorsd.
Cav: Hans Christian(sen?), Rasmus Nielsen.

Cop. 30/12-1774.
Enkem. og Matros, Christen Olsen af Vestre Side med p. Maren Torjusd.
Cav: Giert Lange, Rasmus Helletz.

Cop. i 1774 i følge annet sted i kirkeboka (dato er ikke nevnt).
Sognepræsten Jeremias Hagerup, Mad.selle Francisca Margretha Aall.

Cop. 29/1-1775 hiemme i Huuset.
Uk. og Hammersmed, Peder Hansen af Herre med enken efter Ole Olsen af Vestre Side, Ane Maria Christensd.
Cav: Erich Pedersen Bamle, Peder Christensen.

Trol. 12/2-1775.
Uk. Arve Hansen med p. Ulrica Eleonora Jensd.
Cav: Søren Olsen, Søren Jensen.

Trol. 23/2-1775 hiemme i Huuset.
Matros og uk. Anders Henrichsen, p. Maren Hansd.
Cav: Søren Snidker, Hans Henrichsen.

Cop. 24/3-1775 hiemme i Huuset.
Klockeren Sr. Andreas Elkiær med afgangen Carl Christian Wiens efterleverske, madame Karen Schiøtt.
Cav: Peter Gesmel Schielnie(?) (sign. utydelig), Peter Wright.

Trol. 23/4-1775.
Matros og Snidker, Berthel Knudsen Berg med p. Ingebor Erichsd.
Cav: Søren Knudsen, Svend Davidsen.

Trol. 16/8-1775.
Enkem. og Skrædder Franz Pedersen Havgaard af Gierpen Sogn med p. Dorthea Jacobsd. Dahl.
Cav: Karup (sign.), Jens Sørensen Smed.

Trol. 5/9-1775. Nevnt som viet i 1776 annet sted i KB.
Uk. og Matros, Iver Svendsen af Nøttre med p. Ingebor Larsd.
Cav: Ole Vetlesen, Niels Hansen.

Cop. 29/10-1775 hiemme i Huuset.
Matros og uk. Tallach Arnesen af Graaten med p. Martha Maria Sørensd. F Vestre Porsgr.
Cav: Jens Nielsen, Niels Sørensen.

Trol. 2/11-1775 hiemme i Huuset.
Uk. Tollef Torchilsen af Solum Sogn med p. Mari Andersd. Af Vestre Porsgr.
Cav: Ole Vetlesen, Hans Hansen Onrøe.

Trol. 15/12-1775 hiemme i Huuset. Cop. 1776.
Enkem. Hans Isaachsen med p. Karen Hansd.
Cav: Hans Hansen, Ole Eltved.

Trol. 30/12-1775 hiemme i Huuset.
Enkem. Hans Andersen af Bratsberg Kleven (i Gjerpen) med p. Oline Hansd.
Cav: Jørgen Simonsen, Niels Jensen.

Cop. 31/12-1775 hiemme i Huuset.
Enkem. Sr. Lars Gartner med Jomfr. Constance Bergreen.
Cav: Niels Aall, Henrich Bergreen.

Cop. 1/1-1776 hiemme i Huuset.
Enkem. Ole Adolfsen Nagspissen med p. Karen Margrethe Rasmusd. Møller.
Cav: Anthonus Smed, Rasmus Møller.

Trol. 12/1-1776.
Uk. og Matros, Herman Larsen med p. Else Jensd.
Cav: Jens Ulrichsen, Jens Nielsen Juul.

Trol. 19/3-1776.
Matros og uk. Halvor Joensen med p. Helvig Erichsd.
Cav: Lars Isaachsen Sande (Sanni), Berthel Knudsen.

Cop. 21/7-1776.
Uk. og Matros, Hans Kielsen af Solum Sogn med enken efter afgagne Isaach Joensen, Aaste Erichsd.
Cav: Lieutenant Usler, Ole Nilsen Vindholmen.

Trol. 16/8-1776.
Enkem. og Matros, Jacob Halvorsen med p. Karen Pedersd.
Cav: Laue Knudsen, Halvor Christensen.

Cop. 23/8-1776 hiemme i Huuset uden foregaaende Trolovelse.
Sr. Niels Dahl med Jomfr. Susanna Ane Barnholdt.
I 3dje leed beslægted.
Cav: R. Dahl (sign.), A. Qvisling (sign.).

Cop. 19/9-1776 hiemme i Huuset.
Mæster-Skrædder af Scheen, Johannis Pedersøn Næss med p. Engel Cathrina Walberg.
Cav: L. Rasch (sign.), Hend. Berggreen(sign.).

Cop. 17/11-1776.
Uk. og Matros, Peder Nielsen med p. Ane Catharina Bentsd.
Cav: Morten Jonsen, Christen Maalhouen.

Trol. 9/1-1777.
Matros og uk. Christian Johannisen med p. Maria Jensd.
Cav: Sivert Hansen, Ole Hansen Skrædder.

Cop. 6/1-1777 hiemme i Huuset
Uk. og Matros Erich Ingebrichtsen af Brevig med p. Anna Barbara Nielsd.
Cav: Anthoni Andersen, Lars Feset.

Cop. 19/3-1777 hiemme i Huuset.
Monsieur Folckman Freck med Jomfr. Anna Bolette Lange.
Cav: Giert Lange(sign.), Jens Anch. Bloch (sign.)

Trol. 23/4-1777.
Uk. af Gierpen, Jørgen Christophersen med p. Ane Sørensd.
Cav: Ingebrict Ingebrictsen, Jacob Rasmusen.

Cop. 19/5-1777 hiemme i Huuset.
Bundtmager og Borger af Scheen, Johan David Fischer med p. Kirsten Simonsd.
Cav: Anders Hansen, Christen Olsen.

Trol. 18/5-1777. (2. pinsedag)
Matros og uk. Anders Kittelsen af Vestre Porsgrund med p. Maren Larsd.
Cav: Hans Isaachsen, Lars Pedersen.

Trol. 19/5-1777. (3. pinsedag)
Matros og uk. Anders Olsen af Laurvigen med p. Kisten Jensd. af Bamle.
Cav: Ole Vetlesen, Albricht Villumsen.

Trol. 21/8-1777.
Matros og uk. Gunder Olsen af Langesund med p. Helene Rasmusd.
Cav: Christopher Olsen, Christen Jonsen.

Trol. 21/8-1777.
Uk. Jacob Thomesen med p. Marthe Svenumsd. af Gierpen som medbragte Attest til Stedet.
Cav: Anders Nilsen Rønningen, Ingebrict Rønningen.

Cop. 7/10-1777 hiemme i Huuset efter Kongl. bev. af 13. Sept. 1777.
Matros, Bendix Andersen med p. Birthe Fransd.
Cav: Sannes, Andreas Hansen.

Trol. 14/10-1777. Cop. 1778.
Enkem. Niels Hansen med p. Ane Bolette Hansd.
Cav: Lars Stephensen, Hans Isaachsen.

Cop. 26/10-1777 hiemme i Huuset.
Matros og uk. Hans Solvesen med p. Ane Malene Olsd.
Cav: Bærulf Tangen, Ole Olsen.

Trol. 16/10-1777.
Enkem. af Scheen, Peder Larsen med p. Else Christensd.
Cav: Tobias Christensen, Peder Jacobsen, begge af Scheen.

Trol. 20/11-1777.
Uk. Niels Olsen med p. Kirstine Christensd.
Cav: Tolv Nielsen, Ole Andersen.

Trol. 2/12-1777. Cop. 1778.
Enkem. Anders Ingebrictsen med p. Ragnille Olsd. af Lunde Herred som har bragt sin Attest til Sognet og forvist Beviis fra Sorenskriver Lange af 29. Nov. 1777.
Cav: Christen Torchilsen, Harald Eltved.

Trol. 14/12-1777.
Matros og uk. Hans Hansen Auestad med p. Inger Margrethe Sørensd.
Cav: Halvor Meen, Lars Sande.

Cop. 29/12-1777 hiemme i Huuset.
Skipper, Jeppe Andersen med Jomfr. Else Wright.
Cav: Lars Wright, Peter Wright.

Cop. 4/1-1778 hiemme i Huuset.
Matros og uk. Niels Jensen Juul med p. Birthe Christine Andersd.
Cav: Jens Ulrichsen, Jens Juell.

Cop. 11/1-1778 hiemme i Huuset.
Styrmand Christen Paus, Mademoiselle Susanna Margrethe Arøe.
Cav: Christen Berg, Morten Arøe.

Trol. 18/1-1778.
Uk. Jahn Jørgen Abrahamsen af Vestre Porsgrund med p. Maren Sørensd.
Cav: Peder Christensen, Lars Christensen.

Trol. 25/6-1778 hiemme i Huuset.
Uk. og Paruquemager, Peder Andreasen Calling med p. Maren Peternille Aabye.
Cav: Peder Jensøn Aabye(sign.), Halvor Christensen(sign.).

Trol. 26?/6-1778.
Uk. Knud Halvorsen, p. Mari Rasmusd. af Vestre Porsgrund.
Cav: Christen Olsen, Joen Joensen.

Cop. 23/8-1778 hiemme i Huuset.
Enkem. Søren Knudsen med p. Maren Nielsd.
Cav: Lars Valler, Lars Hansen.

Cop. 3/10-1778 hiemme i Huuset.
Uk. Anders Michelsen af Herre med p. Karen Lucasd.
Cav: Michel Jonsen og Knud Isaachsen af Herre.

Trol. 27/9-1778.
Uk. Kitel Olsen med p. Alete(?) Maria Christensd.
Cav: Niels Hübert, Villas Christensen.

Cop. 27/12-1778 hiemme i Huuset.
Matros og uk. Gunder Jacobsen med p. Marthe Maria Christensd.
Cav: Christen Olsen, Christen Joensen.

Cop. 24/1-1779 hiemme i Huuset.
Uk. og Matros Knud Olsen med p. Kisten Jensd.
Cav: Bærulf Biørnsen Tangen, Vetle Gundersen.

Cop. 25/5-1779 (2. pinsedag) hiemme i Huuset.
Uk. Halvor Hansen Sølie med p. Ane Maria Jensd.
Cav: Simon Jacobsen Bomen, Christen Brønnilsen Borge.

Cop. 16/5-1779 hiemme i Huuset.
Uk. og Matros Halvor Mortensen af Vestre Side med p. Dorothea Maria Olsd.
Cav: Morten Joensen, Gunder Madsen.

Cop. 20/5-1779 hiemme i Huuset.
Matros og uk. Ole Christophersen med p. Maria Dorothea Elisabeth Wejdenauer.
Cav: Lars Hansen Skoemager, Søren Olsen Valler.

Cop. 15/8-1779 hiemme i Huuset.
Mester Skoemager af Scheen, Henrich Arnesen med enken Ane Bolette Jensd.
Cav: Niels Augustinussen, Jens Nielsen Juuel.

Cop. 19/10-1779 hiemme i Huuset.
Kiøbmand Jesper Nielsen Hierm af Christiansand med Mademoiselle Ellen Malene Gotfriedsd. Hübert.
Cav: Jens Anch. Bloch, C.(?) Hübert (sign.)

Cop.28/10-1779 hiemme i Huuset i Scheen.
Uk. af Scheen Hartvig Andersen med p. Else Kirstine Anthonid. af Porsgrund.
Cav: Anders Norberg, Andreas Anthonisøn.

Cop. 7/11-1779 hiemme i Huuset.
Matros, Thomas Jørgensen med p. Marthe Margrethe Larsd.
Cav: Jørgen Gotfriedsen, Lars Ledvorsen.

Trol. 21/11-1779. Cop. 1780.
Matros og uk. Peder Larsen, p. Ingebor Gundersd.
Cav: Johannes Povelsen, Lars Pedersen.

Trol. 23/11-1779 hiemme i Huuset.
Enkem. Christen Aslachsen Kiølnes med p. Ane Hansd.
Cav: Thomes Frølund, Hans Hansen Sølie.

Cop. 21/11-1779 hiemme i Huuset.
Mester Skrædder, Daniel Conrads Metz med p. Maren Elisabeth Strømdal.
Cav: Peter Strømdal, Rasmus Nielsen.

Cop. 12/1-1780 hiemme i huuset.
Mester Snidker Carl Nielsen af Scheen, p. Kirstine Rasmusd. af Vestre Porsgrund.
Cav: Rasmus Christophersen, Niels Jacobsen af Scheen.

Cop. 8/2-1780 hiemme i Huuset.
Monsr. Hans Nikolai Paust, Mad.selle Dorthe Maria Usler. som foreviste attest fra Hr. Vidfeld i Videsøe Sogn.
Cav: Jens Høst, Elkiær.

Trol. 12/1-1780
Uk. og Mester Smed Jacob Gundersen (Ganding?) af Holsteen med p. Børthe Maria Nielsd.
.. "og til den hand foreviste sin døbe-seddel af 25. Nov. 1779. Extrahiret af Protocolen Ganding in der Handschaft Ejdenstedt, der Herzagtsmus Schlereig...."
Cav: Ole Gundersen, Vetle Gundersen.

Cop. 6/2-1780 hiemme i Huuset.
Matros og uk. Boye Peter Larsen med p. Johanna Jensd.
Cav: Herman Larsen, Henrich Arnesen.

Trol. 1/2-1780 hiemme i Huuset.
Enkem. og Matros, Ole Johannisen Svants med enke efter afgagne Hans Jensen i Bugten, Kirsten Thorchilsd.
Cav: Gunder Madsen, Albricht Villumsen

Trol. 19/2-1780.
Matros og uk. Hans Knudsen med p. Maren Thomesd.
Cav: Lars Ledvorsen, Jørgen Gotdriedsen.

Trol. 13/4-1780 hiemme i Huuset.
Uk. Peder Christensen af Solum Sogn med p. Maren Kirstine Eliæd. hun af Meelum Sogn.
Cav: Ole Asbom, Halvor Stochen.

Cop. 16/7-1780 hiemme i Huuset.
Monsieur Torjer Evensen med Jomfr. Maren Dorothea Coch.
Cav: Nic. Benj. Aall (sign.), Folkmand Frek (sign.)

Trol. 13/8-1780.
Uk. Peder Rasmusen med p. Inger Anundsd.
Cav: Jacob Thomesen, Peder Tolvsen Klevstranden.

Cop. 11/8-1780 hiemme i Huuset.
Peruqve Mager, Svend Thomas Høst af Scheen med jomfr. Anna Sophia Høst.
Cav: Jahn Høst, Jens Høst.

Cop. 22/10-1780 hiemme i Huuset.
Enkem. Ulrich Knudsen med p. Marthe Bolette Jørgensd.
Cav: Jørgen Gotfriedsen, Lars Strømtangen.

Cop. 31/10-1780 hiemme i Huuset.
Uk. Hans Christophersen af Scheen med p. Ane Helvig Tollefsdatter.
Cav: Anders Madsen, Ole Knudsen, Borger af Scheen.

Trol. 16/12-1780.
Uk. af Gierpen, Lars Erichsen med p. Ane Thoresd.
Cav: Søren Olsen, Mads Nielsen Sande.

Trol. 6/1-1781.
Enkem. Niels Jacobsen med p. Kirsten Gundersd. af Gierpen, som havde forevised Hr. Provst Monrads attest og dimision af Sognet ("flyttemelding" ut av Gjerpen G.S.).
Cav: Christen Asbiørnsen, Christian Hansen.

Trol. 25/2-1781 hiemme i Huuset.
Enkem. Tolf Nielsen med enken efter Haagen Strømdal, Ane Elisabeth Olsd.
Cav: Anund Anthonisen, Anders Nielsen.

Trol. 15/3-1781 hiemme i Huuset.
Uk. Simon Christiansen af Herre med p. Ingebor Svensd. af Vestre siden.
Cav: Mathias Erichsen Helstved, Niels Lucasen.

Trol. 8/4-1781 hiemme i Huuset.
Uk. Erich Tolfsen med p. Maria Halvorsd.
Cav: Halvor Larsen, Lars Lorentzen.

Cop. 10/6-1781 hiemme i Huuset.
Uk. Halvor Michelsen med p. Marthe Maria Sørensd.
Cav: Michel Olsen, Sivert Hansen.

Cop. 1/7-1781 hiemme i Huuset.
Matros Aslach Olsen Lundgreen med p. Ingebor Christensd. Møller.
Cav: Christen Jonsen, Christen Olsen.

Cop. 5/8-1781 hiemme i Huuset.
Sr. Kammer Junker, Jacob v. Løvenskiold med Frøken Carolina Rudolphina de Schubart.
Cav: B. H. Løvenskiold, J. Løvenskiold.

Cop. 26/8-1781 hiemme i Huuset.
Matros og uk. Isaach Hansen med p. Karen Kirstine Johannisd.
Cav: Hans Isaachsen, Morten Joensen.
(Copulasjonsbevilgningen var datert 5/9-1781. Derfor er nok dette rette dato for vielsen. G.S.)

Trol. 21/10-1781.
Uk. Ole Hansen af Osebaken med p. Marthe Abrahamsd.
Cav: Lars Valler, Niels Jensen.

Cop. 4/11-1781 hiemme i Huuset.
Uk. og Matros, Villum Villumsen med p. Karen Kirstine Olsd.
Cav: Gunder Madsen, Halvor Mortensen.

Cop. 12/1-1782 hiemme i Huuset.
Uk. Rejer Pettersen af Osebachen med Enken Marthe Kirstine Olsd., afgagneEngel Halvorsen.
Cav: Brynille Christensen (Borge G.S.), Lars Valler.

Trol. 5/2-1782.
Matros og uk. Abraham Christensen med Enken after afg. Niels Jensen Juul, Birthe Kirstine Andersd.
Cav: Rasmus Biørnsen, Ole Andersen.

Cop. 15/2-1782 hiemme i Huuset
Musicant, Monsr. Peter Scharch med Jomfr./Mademoiselle Anichen Christine Aalborg
Cav: H. Møller d.e. (sign), Jens Nielsen(sign).

Trol. 7/3-1782.
Uk. og Matros, Peder Willumsen af Vestre Porsgrund med p. Maren Jensd.
Cav: Søren Snidker, Jens Torjusen.

Trol. 15/3-1782.
Uk. og Matros, Ole Larsen Røe med p. Aslou Jacobsd.
Cav: Lars Hansen Røe, Jacob Andersen Gata.

Trol. 5/5-1782.
Uk. Lucas Lucasen af Ejdanger med p. Ane Jørgensd.
Cav: Anders Vold, Ole Ørstved(?).

Trol. 20/11-1782.
Enkem. Christian Johanisen med p. Maren Carstensd.
Cav: Svend Hansen, Ole Hansen Lillie.

Trol. 26/11-1782 hiemme i Huuset. Cop. 1783.
Matros og uk. af Vestre Porsgr., Niels Johnsen med p. Ane Elisabeth Sørensd.
Cav:Peter Strømdal, Niels Grønlie.

Trol. 27/11-1782.
Matros og uk. Jacob Andersen med p. Mari Andersd.
Cav: Rasmus Nielsen, Peter Colding.

Trol. 5/12-1782 hiemme i Huuset.
Soldat Anders Anundsen "Kleivem"? med p. Else Christophersd.
Cav: Lars Hansen Røe, Abraham Knudsen Ørstved.

Cop. 2/2-1783 hiemme i Huuset.
Skibs Capitain, Henrich Bruun med Jomfrue, Constance Rasch.
Cav: Christian Bruun Senior(sign.), Eilert Bruun(sign.).

Trol. 15/2-1783
Gevorben Soldat, Hans Thorchilsen med p. Ane Maria Ludvigsd.
Cav: Tollef Torchilsen, Anders Henrichsen.

Cop. 23/2-1783 hiemme i Huuset.
Kiøbmand Henrich Green af Langesund med Jomfr. Eleonora Benedicta Berggreen.
Cav: E. Holm (sign), Hendr. Berggreen (sign).

Trol. 23/4-1783 hiemme i Huuset.
Enkem. Knud Halvorsen af Vestre Sogn med p. Pernille Mathiesd.
Cav: Peter Wright, Jørgen Wright.

Trol. 13/5-1783.
Matros Peder Hansen af Scheen med p. Helvig Wallentsd. (Valentinsd.?)
Cav: Christen Olsen, Torjus Jensen.

Trol. 29/6-1783
Enkem. Lucas Andersen af Ejdanger med enken Ingebor Larsd.
Cav: Andreas Bødker, Ole Vetlesen.

Trol. 21/7-1783.
Matros og uk. Thor Halvorsen med p. Else Jacobsd.
Cav: Christopher Bachen, Lars Jacobsen.

Cop. 13/7-1783 hiemme i Huuset.
Uk. og Matros, Friderich Olsen Moe med p. Inger Christensd.
Cav: Christen Jonsen, Halvor Christensen.

Trol. 14/9-1783 hiemme i Huuset.
Soldat, Lars Engelsen med p. Marie Rasmusd.
Cav: Christen Jonsen, Hans Torjusen.

Cop. 22?/8-1783 hiemme i Huuset.
Uk. og Matros, Jens Rasmusen Piil med p. Johanne Cathrine Hansd.
Cav: Hans Meltved, Isaach Hansen.

Trol. 16/10-1783 hiemme i Huuset.
Enkem. Jacob Thomesen med p. Karen Andersd.
Cav: Anders Nielsen Rønningen, Berulf Biørnsen Tangen.

Cop. 18?/11-1783 hiemme i Huuset.
Skibs Capitain og Borger til Scheen, Jahn Jochum Wright med Jomfr. Maren Scherren Wright.
Cav: Peter Wright (sign), Jørgen Wright (sign).

Trol. 21/12-1783.
Matros og Enkem. Gunder Jacobsen med p. Elen Abrahamsd.
Cav: Aslach Olsen, Rasmus Rust.

Cop. 15/1-1784 hiemme i Huuset.
Skibs Capitain og Borger, Otto Arøe, Jomfr./Mademoiselle Bodil Aabye.
Cav: William Sørensen (sign), Lars Evensen (sign).

Trol. 18/1-1784.
Uk. og Matros, Joen Børresen af Ness Sogn (Sauherad?) med p. Marthe Rasmusd.
Cav: Hans Torjusen, Hans Christensen.

Trol. 22/1-1784.
Matros og uk. Mathias Danielsen med p. Birthe Maria Nielsd. "og da samme har beviist, at hendes forrige Kieriste, Jacob Gartner som hun var Troloved med d. 12. Jan. 1780, er allerede for 2 aar siden død i Christiania".
Cav: Ole Gundersen, Wethle Gundersen.

Cop. 7/2-1784 hiemme i Huuset.
Skibs Capitain Niels Jensen med Jomfr. Margrethe Elisabeth Aalborg.
Cav: Jens Nielsen, P. Schwarck.

Cop. 8/4-1784 hiemme i Huuset.
Enkem. og Matros Ludvig Hermansen af Vestre Sogn med p. Ane Sophie Hansd.
Cav: Niels Jensen, Hans Johansen

Cop. 14/7-1784 hiemme i Huuset.
Uk. og Mester Smed Svend, Christopher Rasmusen med p. Johanna Maria Værner.
Cav: Joh. D. Werner (sign), Rasmus Christophersen (sign).

Cop. 12/8-1784 hiemme i Huuset.
Uk. og Matros, Ole Hansen af Vestre Porsgr. med p. Siri Lorentzd.
Cav: Borse, Aalborg.

Trol. 5/9-1784.
Uk. og Skoemager Svend, Peder Olsen med p. Ane Siversd.
Cav: Sivert Hansen, Halvor Michelsen Seielmager.

Trol. 4/10-1784.
Matros og uk. Lars Halvorsen med p. Karen Christensd.
Cav: Lars Lorentzen, Weidenauer.

Trol. 7/11-1784.
Uk. Ole Johannisen med p. Mari Solvesd.
Cav: Rasmus Nielsen, Peter Calling.

Trol. 14/11-1784. Cop. 1785.
Uk. Niels Nielsen Krabbe af Scheen med p. Aase Christensd. af Vestre Porsgrund.
Cav: Christen Maalhouen, Jacob Jacobsen, Skoemager af Scheen.

Trol. 25/11-1784 hiemme i Huuset.
Uk. Ole Taraldsen med p. Birthe Andersd.
Cav: Lars Valler, Søren Valler.

Trol. 5/12-1784.
Soldat og uk., Ole Olsen Furuvald med p. Ane Cathrine Andersd.
Cav: Claus Andersen, Niels Nielsen Auestad.
("Hr. Major Ryes Compagnie").

Cop. 16/12-1784 hiemme i Huuset
Kiøb- og Handelsmand Jørgen Wright med Jomfr. Elisabeth Sophia Rantzøn Helletz.
Cav: Rasmus Helletz (sign), Jens Kiil (sign).

Cop. i 1784 (dato ikke nevnt).
Skibs Capit. Christian Monrad med Jomfr. Barbara Monrad.

Cop. 13/2-1785 hiemme i Huuset.
Uk. og Matros Michel Andersen af Vestre Porsgr. med p. Pernille Nielsd.
Cav: Nils Olssøn (sign), Jens Høst (sign).

Trol. 2/3-1785.
Soldat, Zacharias Povelsen af Gierpen med p., Karen Larsd.
"….. foreviste Hr. Major Ryes Interims Tilladelse af Meen d. 27. Febr 1785".
Cav: Hans Isaachsen, Lars Stephensen.

Trol. 28/4-1785.
Uk. Niels Larsen med p. Inger Danielsd.
Cav: Ole Danielsen, Stephen Danielsen.

Cop. 17/6-1785
Matros, Sr. Jens Severin Dahl med Jomfr. Marichen Elisabeth Gundersen.
Cav: ? Henrichsen Mygsad(?) (sign), Ole Thue.

Trol. 12/6-1785.
Enkem. Anund Anundsen med p. Gunille Evensd.
"Præsteatt. af Joh. Crøger under 3. April 1785 af Friderichsværn"
Cav: Rasmus Nielsen, Peder Colding.

Trol. 4/9-1785.
Uk. Ole Olsen med enken Torber Halvorsd.
Cav: Christen Torchildsen, Brynille Olsen.

Cop. 11/9-1785 hiemme i Huuset.
Uk. og Matros, Christen Jensen med, enken efter afgagne Tallach Arnesen, Marthe Maria Sørensd.
Cav: Niels Sørensen(sign), Christen Sørensen(sign).

Trol. 21/10-1785.
Uk. og Matros, Solve Bærulfsen med p. Elen Maria Gundersd.
Cav: Abraham Christensen, Ole Andersen.

Trol. 21/10-1785 hiemme i Huuset.
Enkem. Lars Hansen Haar(?) med p. Gunnild Halvorsd.
Cav: Halvor Aaltvedt, Hans Aaltvedt.

Cop. 8?/11-1785 hiemme i Huuset.
Skibs Capitain, Lars Iversen med Jomfr. Inger Wright.
Cav: Nicolai B. Aall og Jørgen Wright.

Cop. 11/12-1785 hiemme i Huuset.
Uk. og Styrm. Jacob Olsen Eltved med p. Ane Mortensd.
Cav: Halvor Mortensen og Willum Willumsen.

Trol. 27/12-1785. Cop. 1786
Uk. og Matros Engelbricht Gundersen med p. Ane Dorthe Pedersd.
Cav: Hans Aanrøe, Mathias Danielsen.

Trol. 29/12-1785.
Soldat, uk. Tollef Rasmusen med p. Elisabeth Olsd.
Cav: Ole Riis, Niels Larsen (sign).

Cop. 5/1-1786 hiemme i Huuset.
Matros og uk. Lars Joensen af Graaten med p. Maren Jensd.
Cav: Jørgen Pedersen, Anders Joensen i Graaten.

Trol. 1/2-1786.
Matros og uk. Jacob Evensen med p. Ane Susanna Christensd.
Cav: Kittel Olsen, Jacob Jacobsen.

Trol. 22/4-1786.
Uk. og Soldat Even Jacobsen med p. Asloug Andersd.
Cav: Jacob Andersen Langerøe, Hans Aaltved.

Trol. 20/5-1786.
Uk. Lars Arvesen af Herre med p. Inger Larsd.
Cav: Knud Halvorsen og Niels Andersen af Herre.

Trol. 7/6-1786.
Uk. Ole Rasmusen med p. Ane Jestd.
Tollef Rasmusen, Niels Larsen.

Cop. 30/7-1786 hiemme i Huuset.
Toldskriver og enkem. Folchman Frech med Jomfr. Anna Dorthea Rasch.
Cav: D. Rasch (sign), Søren Rasch (sign).

Trol. 19/8-1786.
Enkem. Niels Lorensen med enken Live Sørensd. efter afg. Christen Halvorsen, bægge fra Herre.
Cav: Niels Nielsen, Peter Lorentsen.

Trol. 29/8-1786.
Skoemager Svend, Mathias Pedersen Schrøder med p. Gunnild Maria Svendsd. af Calbiørnsvigen i Øyestad Sogn.
Cav: Michel Olsen Bertel Knudsen, Bertel Knudsen.

Trol. 4/11-1786. Cop. 1787.
Uk. Jens Arnesen med p. Ane Gundersd.
Cav: Gunder Madsen, Halvor Mortensen.

Trol. 11/11-1786. Cop. 1787.
Soldat og uk. Svennung Olsen, p. Pernille Jacobsd.
Cav: Halvor Mortensen, Jahn Mortensen.

Trol. 24/11-1786. Cop. 1787.
Enkem. Joen Christensen med p. Live Jensd.
Cav: Christen Olsen, Søren Jensen.

Cop. 3/12-1786 hiemme i Huuset.
Consuptions Controleur of Enkem. Christen Severin Bastholm, Jomfr. Jørgine Eeg.
Cav: Henrich Berggreen, Frants Berggreen.

Cop. 9/12-1786 hiemme i Huuset.
Styrmand og uk. Lars Sørensen med p. Catharina Olsd. (Også skrevet Trine Olsd.).
Cav: Niels Sørensen, Visiteur Iversen.

Copulations Bevilling af 15/9-1786. Cop. 1787
Uk. Christen Nielsen Klyve, p. Aaved Kirstine Gundersd.
Cav: Niels Klyve (sign), Gunder Madsen.

Cop. 4/1-1787 hiemme i Huuset.
Matros og uk. Jens Tostensen med p. Methe Kirstine Knudsd.
Cav: Niels Sørensen, Lars Sørensen.

Cop. 21/1-1787 hiemme i Huuset
Matros og uk. Jens Jørgensen Fæhn med p. Karen Mortensd.
Cav: David Lange (sign), Halvor Mortensen.

Cop. 30/1-1787 hiemme i Huuset.
Skibs Capitain Sivert Bache med Jomfr. Elen Maria Berg.
Cav: Christen Berg, Bruun.

Trol. 25/3-1787.
Matros og uk. Jens Jansen Aabye med p. Karen Christensd. Møller.
Cav: Friderich Olsen, Aslach Olsen.

Trol. 11/4-1787.
Uk. Christen Olsen af Solum Sogn med p. Ane Henrichsd.
Cav: H. Cornelisen (sign), Henrich Ingebrichtsen.

Trol. 22/4-1787.
Uk. og Matros, Andreas Johan Storm med p. Gunille Jensd.
Cav: Hans Birchetved, Joen Sande.

Trol. 2/5-1787.
Uk. Torjus Jonsen med p. Agnethe Joensd.
Cav: Rasmus Malling (sign), Friderich Biener (sign).

Trol. 23/6-1787.
Uk. Ole Poulsen Lien af Herre med p. Kirsten Petersd.
Cav: Mathias Helstved, Peter Lorensen.

Cop. 5/7-1787 hiemme i Huuset.
Uk. og Seiel Mager, Isach Sørensen Grønvold med Enken Karen Maria Lyche.
Cav: Ole Johannisen, Anders Olsen.

Trol. 2/8-1787.
Uk. og Matros, Lars Christensen med p. Johanne Carine Christensd.
Cav: Kittel Olsen, Jacob Evensen.

Trol. 25/8-1787 hiemme i Huuset.
Matros og uk. Ole Evensen af Herre med p. Ane Maria Jensd.
Cav: Gunder Olsen, Jens Kittelsen.

Trol. 16/10-1787.
Matros og uk. Just Christensen med p. Helvig Maria Reiersd.
Cav: Niels Jensen (sign), Ulrich Knudsen (sign).

Trol. 29/10-1787.
Enkem. Niels Olsen med p. Ane Anundsd.
Cav: Tolv Nielsen (sign), Anund Sørensen (sign).

Trol. 5/11-1787.
Understyrmand og uk. Jørgen Mejer med p. Elen Johanne Norvig.
Cav: Svend Borg (sign), Henrich Vejdenauer (sign).

Trol. 22/12-1787. Cop. 1788.
Uk. og Matros, Christen Abramsen med p. Ane Andersd. af Vestre Porsgrund.
Cav: Ole Halvorsen, Lars Christensen.

Trol. 30/12-1787.
Skoemager Svend, Guldbrand Jørgensen med p. Karen Larine Christensd.
Cav: Vilhelm Veidenauer, Halvor Michelsen.

Trol. 26/1-1788.
Uk. af Ulefos, Jens Joensen med p. Elisabeth Halvorsd.
Cav: Niels Larsen (sign), Tollef Rasmusen (sign).

Cop. hiemme i Huuset. (Cop. bestilt 3/3-1788. Selve vielsesdatoen var ikke nevnt.)
Uk. og Matros, Peder Johannis Olsen me p. Elisabeth Olsd.
Cav: Aslach Nielsen Klyve, Joen Christensen.

Trol. 26/4-1788.
Uk. Christen Christiansen af Herre med p. Mari Andreasd.
Cav: Niels Lucasen, Hans Nielsen Meldum(?)

Trol. 13/5-1788. Cop. 1789.
Enkem. Niels Abrahamsen med p. Ane Andersd.
Cav: Jens Torjusen, Christen Pedersen Molhauen.

Trol. 29/7-1788.
Uk. og Smede Svend, Hans Peter Christensen med p. Asberg Clausd.
Cav: Christen Joensen, Hans Torjusen.

Trol. 10/8-1788. Cop. 1789.
Matros og uk. Ole Ledvorsen af Scheen med p. Marthe Johanne Pedersd.
Cav: Thor Johannis Pedersen, Hans Andersen.

Trol. 19/10-1788.
Uk. Povel Petersen af Herre med enken efter Niels Nielsen, Kirsti Olsd.
Cav: Anders Jacobsen, Erich Halvorsen.

Cop. 23/10-1788 hiemme i Huuset.
Enkem. og Styrmand Isaach Hansen med p. Ane Solvesd.
Cav: Hans Isaachsen, Ludvig Hermansen.

Cop. 24/11-1788 hiemme i Huuset
Kiøbmand Peder Wulf med frøken Bertha Sophia Coucheron.
Cav: Jess(?) Andersen (sign), Schultz (sign).

Trol. 20/1-1789.
Uk. Aasmund Gregersen Mustved af Gierpen med p. Dorthe Maria Andersd.
Cav: Anders Olsen, Isach Sørensen.

Cop. 9/4-1789. hiemme i Huuset.
Gæstgiver Gunder Ingstad af Ellinggaard med Jomfr. Ellen Maria Abrahamsd. Bache.
Cav: J. Bruun (sign), Christen Berg (sign).

Trol. 16/4-1789 hiemme i Huuset.
Uk. Jab Olsen af Rafnes med p. Karen Erichsd.
Cav: Christen Thorsen, Samuelsen.

Trol. 9/5-1789.
Uk. og Matros, Jens Andreasen af Herre med p. Ingebor Størchelsd.
Cav: Hans Gundersen, Christian Christiansen.

Trol. 14/6-1789.
Uk. Niels Jacobsen med p. Mari Bærulfsd.
Cav: Lange, Folkman.

Trol. 23/7-1789.
Uk. af Herre, Børre Clausen med p. Kari Pedersd., Sammesteds.
Cav: Niels Lorentzen, Peter Lorensen.

Cop. 11/8-1789 hiemme i Huuset.
Enkemand, Jacob Pedersen Hag, Borger af Scheen med p. Aasille Sørensd.
Cav: J. Hagerup (sign), Lucas Norss (sign).
(Jeremias Hagerup var sognepresten i Porsgrunn på denne tiden. G.S.)

Trol. 29/8-1789.
Enkemand, Ovald Trulsen med Enken Kirsti Andersd. Begge af Herre.
Cav: Jens Kittelsen, Christen Jensen.

Cop. 25/9-1789 hiemme i Huuset.
…skriver, Hr. Frantz Johannis Bergreen med Jomfr. Ane Margretha Luth.
Cav: D. Rasch (sign), Folkman Frek (sign).

Cop. 7/10-1789 hiemme i Huuset.
Enkem. Peder Christensen med p. Karen Reiersd.
Cav: Søren Rasch (sign), Ancher Bloch (sign).

Trol. 11/10-1789.
Enkem. Anders Henrichsen af Vestre Porsgrund med Enke, Margrethe Olsd. Valler.
Cav: Hans Halling, Niels Nænsæt.

Trol. 17/10-1789.
Uk. Niels Jensen af Herre med p. Ane Tronsd.
Cav: Jens Kittelsen, Jørgen Hansen.

Trol. 5/11-1789. Cop. 1791.
Uk. og Matros, Niels Jørgensen Lollich af Scheen med p. Maren Katrine Hansd.
Cav: Halvor Bærulfsen, Carl "Belltert"?

Trol. 15/11-1789 hiemme i Huuset.
Enkem. Halvor Christophersen med enke Oline Hansd.
Cav: Niels Jensen, Otte Finne, Tolk.

Trol. 26/12-1789.
Uk. og Matros, Niels Jørgensen med p. Marthe Erichsd.
Cav: Sivert Jørgensen, Niels Jensen.

Trol. 17/1-1790.
Uk. af Herre, Friderich Andersen med p. Bodel (står ikke mer)
Cav: Willum Willumsen, Albricht Villumsen.

Cop. 31/1-1790 hiemme i Huuset.
Styrmand, Charls ("Gavle"?) Manal med Jomfr. Severine Constance Nilsen.
Cav: Jacob Aall (sign), Rsm. Rust (sign).

Trol. 13/2-1790.
Uk. og Soldat, Ole Larsen Sande med p. Birthe Nielsd.
Cav: Brynild Christensen Borge og Christen Brynildsen Borge.

Trol. 13/3-1790.
Enkem. Gunder Olsen med p. Marthe Halvorsd.
"…. Skifte efter hans afdøde kone for 2 aar siden."
Cav: Christen Joensen, Hans Torjusen.

Trol. 13/4-1790.
Uk. Halvor Thorsen med p. Ane Andersd.
Cav: Ole Vetlesen, Ole Thorsen.

Trol. 26/5-1790.
Enkem. Ole Evensen med enke Pernille Nielsd.
Cav: Ole Andersen, Ole Nielsen.

Trol. 24/5-1790. Cop. 1791.
Matros og uk. Niels Pedersen Juuel med p. Maren Sørensd.
Cav: Niels Olsen Nænsæth, Søren Jensen.

Trol. 25/5-1790.
Matros og uk. Ole Andersen med p. Ane Jørgensd.
Cav: Hans Torjusen og Halvor Giermundsen.

Trol. 26/7-1790.
Uk. Smed svend, Kitel Jensen med Kirsten Andersd. af Herre.
Cav: Christen Joensen, Hans Torjusen.

Trol. 14/8-1790. Cop. 1791.
Uk. og Matros, Jens Thorsen med p. Birthe Olsd.
Cav: Hans Halling, Søren Skrædder.

Trol. 21/8-1790.
Uk. Even Trygsen af Rafnes med enken efter Jens Jeronimusen, Ovet Maria.
Cav: Christen Thorsen, Niels Lucasen.

Trol. 9/9-1790.
Uk. og Matros Jacob Hansen af Brevig med p. Ane Maria Jacobsd.
Cav: Johannes Jacobsen, Gunder Jacobsen.

Cop. 15/9-1790 hiemme i Huuset.
Fuldmægtig Christian Weisner Brandt, Jomfr./Mad.selle Helle Chirstine Dahl.
Cav: R. Dahl (sign), Jeppe Andersen (sign).

Trol. 19/9-1790.
Uk. og Bødker, Hans Pedersen Pillegaard med p. Karen Hansd.
Cav: Jørgen Wright, Isaach Hansen.

Trol. 25/9-1790.
Enkem. Anders Rasmusen Schaug med p. Oline Olsd. Solberg.
Cav: Hans Evensen, Hans Joensen Dahl.

Trol. 10/10-1790.
Soldat og uk. Svend Vrolsen med p. Marthe Maria Olsd.
Cav: Peder Olsen Blyberg (sign), Halvor Michelsen (sign?).

Trol. 21/10-1790.
Uk. af Hierdal (Hjartdal), Gulich Anundsen med p. Ingebor Kirstine Olsd. Svartz.
Cav: Christen Maalhouen, Johannis Iversen Kongerøe.

Trol. 27/11-1790.
Enkem. Knud Halvorsen af Herre med p. Gunille Andersd.
Cav: Ellef Ellefsen, Lars Arvesen.

Cop. 28/11-1790 hiemme i Huuset.
Uk. og Matros, Jahn Mortensen med p. Elisabeth Johannisd.
Cav: Anders Norberg, Willum Willumsen.

Cop. 4/12-1790 hiemme i Huuset.
Uk. Tollev Svennungsen med enken Inger Jesd.
Cav: Hans Torjusen, Christen Joensen.

Trol. 19/12-1790.
Matros og uk. Christen Thorsen med p. Marthe Maria Andersd.
Cav: Halvor Michelsen, Ole Andersen.

Cop. 29/12-1790 hiemme i Huuset.
Matros og uk. Niels Poulsen med enke efter afgagne Joen Joensen, Inger Andersd.
Cav: Knud Nielsen, Ole Hansen.

Trol. 27/3-1791.
Uk. Kittil Joensen med p. Agnethe Jensd.
Cav: Isaach Larsen Sande, Joen Larsen Sande.

Trol. 25/3-1791.
Uk. Ole Pettersen med p. Inger Thorsd. Begge af Herre.
Cav: Niels Lucasen, Gunder Olsen.

Cop. 26/6-1791 hiemme i Huuset.
Uk. Tollev Rasmussen med p. Karen Olsd.
Cav: Hans Olsen, Christen Jespersen.

Trol. 1/7-1791.
Uk. Andreas Olsen med p. Ane Dorthea Lauritsd.
Cav: Christen Christensen, Realf paa Blekebacken i Scheen.

Trol. 10/8-1791.
Uk. Torjer Ellefsen med Helje Torchilsd.
Cav: Helje Christensen, Kittel Jensen.

Trol. 27/8-1791.
Enkem. Niels Rasmusen Bent med enken efter Erich Gundersen, Marthe Nielsd. af Herre.
Cav: Hans Nielsen Møller, Christen Jensen.

Trol. 16/9-1791. Cop. 9/2-1792.
Uk. og Matros, David Jensen med p. Johanne Erichsd. Svaneberg af Gierpen som fremviste attest af Hr. Blom af 6. Dec. 1790.
Cav: Lyche, Rasmus Christophersen.

Cop. 20/9-1791 hiemme i Huuset.
Styrm. Anthoni Andersen Nordberg med p. Ane Carine Olsd.
Cav: Anders Nordberg, Ole Gundersen.

Trol. 22/10-1791.
Helje Povelsen af Herre med p. Ingeborg Hansd.
Cav: Erich Halvorsen, Aslach Halvorsen.

Trol. 22/10-1791
Uk. af Herre, Ole Larsen med p. Helene Pedersd.
Cav: Lars Halvorsen, Jørgen Hansen.

Cop. 6/11-1791 hiemme i Huuset.
Uk. og Matros, Gullich Christensen med p. Guri Larsd.
Cav: Thomes Jørgensen, Jens Jahnsen

Trol. 10/10-1791.
Enkem. Ole Andersen med enken efter Halvor Hansen, Ane , Herre.
Cav: Halvor Halvorsen, Gunder Olsen.

Trol. 13/11-1791
Uk. og Matros, Erich Jørgensen med p. Birthe Halvorsd.
Cav: Niels Jacobsen, Niels Olsen.

Trol. 27/12-1791.
Enkem. Christen Jensen af Herre med p. Ane Catrine Sørensd.
Cav: Jens Kittelsen, Niels Nielsen.

Trol. 8/1-1792. Cop. 18/1-1792 hiemme i Huuset
Enkemand Gunder Masdal med Enken Marthe Jacobsd.
Cav: Christen Nielsen, Jacob Olsen.

Cop. 12/1-1792 hiemme i Huuset
Styrm., Monsr. Johannes Nielsen med Enken efter afgagne Halvor Mortensen, Dorthe Maria Olsd.
Cav: Jens Nielsen, Gunder Madsen.

Trol. 18/11-1791. Cop. 18/1-1792.
Uk. Peder Torbiørnson med Pigen Aase Anundsdatter.
Cav: Willum Willumsen, Bent Bentsen.

Trol. 3/2-1792.
Matros og uk. af Kragerøe, Knud Jensen med enken efter Hans Petter Christensen, Asberg Clausd.
Cav: Helje Christensen, Kittel Jensen.

Trol. 4/3-1792.
Uk. Gullich Hansen med p. Ambor Olsd.
Cav: Anders Svennungsen, Christen Hansen.

Cop. 11/5-1792 hiemme i Huuset.
Enkem. Thomas Jørgensen med enken after afg. Ole Christophersen, Maria Dorthe Weidenauer.
(Hans forrige kone het Marthe Margrethe Larsd. G.S.)
Cav: Jørgen Gotfriedsen Hist(?), Johan Hendrich Weidenauer.

Cop. 11/5-1792.
Styrmand, Joachim Jensen Sveder med Frøken Maria Margrethe Caucheron.
Cav: Jeppe Andersen, Peter Schwark.

Trol. 18/3-1792. Cop. 18/3-1792 hiemme i Huuset
Uk. og Matros Tollef Halvorsen af Vestre Porsgr. med p. Ingebor Joensd.
Cav: Henrich Wright, Knud Halvorsen.

Cop. 22/3-1792 hiemme i Huuset.
Skibs - Capitain, Jeppe Kaaberholdt med Jomfru Maren Jynge.
Cav: Jens Kiil, Giert Jynge.

Cop. 1/4-1792 hiemme i Huuset
Styrmand, Aasol Andersen Rougtvet med Jomfrue Dorthea Cathrine Nielsen.
Cav: Jens Nielsen, Anders Rougtved.

Trol. 10/4-1792.
Uk. af Gierpen, Knud Jacobsen med p. Karen Andersd.
Cav: Christen Joensen, Hans Torjusen.

Cop. 24/4-1792 hiemme i Huuset
Uk. Helje Nielsøn med Pigen Ane Clausd.
Cav: Torjer Evensen.

Trol. 12/5-1792.
Matros og uk. Jacob Olsen af Osebaken med p. Thone Hansd. Klep.
Cav: Hans Olsen Riis, Søren Høgsæt.

Trol. 30/5-1792.
Uk. Christian Friderich Meyer med p. Maria Halvorsd.
Cav: Peder Calling, Rasmus Nielsen.

Cop. 14/7-1792. Trol. 5/5-1792.
Uk. og Matros, Rasmus Andreasen Schaug med Pigen Elisabeth Hansd. Dahl.
Cav: Peder Christensen, Hans Erentzen.

Trol. 24/7-1792.
Uk. og Matros, Christen Olsen med Else Reiersd.
Cav: Thor Halvorsen, Christen Thorsen.

Trol. 28/7-1792.
Enkem. af Herre, Knud Isaachsen med enken efter afg. Lars Olsen, Karen Knudsd.
Cav: Christen Thorsen, Niels Lucasen.

Cop. 29/7-1792 hiemme i Huuset.
Cornelius Johnsen med Jomfr. Susanna Ærboe.
Cav: F. Jessen(?) (sign), Ingebret Ingebretsen (sign).

Trol. 20/8-1792.
Enkem. Christian Johannisen med enken Inger Olsd.
Cav: Halvor Michelsen, Sivert Hansen.

Trol. 23/8-1792.
Uk. Svennung Tollefsen med p. Inger Halvorsd.
Cav: Christen Ellefsen, Rasmus Engelsen.

Cop. 23/9-1792 hiemme i Huuset.
Enkem. og Mæster Skrædder Bent Bentsen Lasthed med p. Berthe Cathrine Pedersd. Holmen.
Cav: Jens Høst, Hans Erentzen.

Cop. 4/10-1792 hiemme i Huuset.
Forvalter Anthonius Samuelsen med Jomfr. Barbara Juul.
Cav: Jacob Løvenskiold, Christen Traag.

Cop. 8/11-1792 hiemme i Huuset
Uk. Anders Andersen Norvig med p. Gundbor Knudsd.
Cav: Lars Sørensen, Bent Bentsen.

Trol. 10/11-1792.
Uk. af Herre, Ole Riisberg med p. Ane Maria Larsd.
Cav: Gunder Siversen, Niels Jensen.

Cop. 15/11-1792.
Enkem. Ole Gundersen med Enken af Scheen Ane Dorthe Svendsd.

Cop. 16/11-1792. Trol. 17/10-1792.
Uk. Ole Torjusen af Vestre Porsgrund med Pigen Karen Jensd.
Cav: Anders Gullichsen, Knud Halvorsen.

Cop. 18/11-1792 hiemme i Huuset.
Uk. og Smedesvend, Joen Olsen Omholdt med p. Marthe Elisabeth Rasmusd.
Cav: Lars Bøe, Rasmus Nielsen.

Cop. 22/11-1792 hiemme i Huuset
Uk. Jens Aasmunsen med pige Christine Christiansd.
Cav: Johan Christen Baar, Bent Bentzen.

Trol. 16/12-1792.
Uk. Sigurd Kiøstolsen med p. Ingeborg Samuelsd. af Hedal som medbragte sin Attest fra Hr. Garboe Sal.
Cav: Christen Ellefsen, Rasmus Engelsen.

Trol. 27/12-1792.
Uk. af Brevig, Niels Olsen med p. MarenMargrethe Jacobsd.
Cav: Niels Jacobsen, Ole Andersen.

Cop. 29/12-1792 hiemme i Huuset.
Uk. Ole Halvorsen af Osebaken.
Cav: Lars Auestad, Halvor Olsen Birchetved.

Cop. 11/1-1793.
Enkem. Sr. Johan Christian Bøchman Manall med enke efter afg. Peder Wulf, Bertha Coucheron.
Cav: Jochum Sveder, Garen Wright Manal.

Trol. 24/1-1793.
Uk. Gunder Andersen med p. Kari Gundersd.
Cav: Ole Andersen, Solve Berulfsen Tangen.

Cop. 26/2-1793 hiemme i Huuset.
Kiøbmand Ulrich Friderich v. Cappelen med Jomfr. Benedicta Henricha Aall.
Cav: Diderich v. Cappelen senior, Nicolai B. Aall.

Trol. 7/5-1793.
Uk. Ole Halvorsen med p. Ane Haraldsd. som medbragte Hr. Bloms Attest af Scheen.
Cav: Halvor Olsen, Rasmus Haraldsen.

Trol. 21/5-1793.
Enkem. Lucas Lucasen med p. Berthe Kirstine Rasmusd. af Vestre Porsgr.
Cav: Abraham Valen, Lucas Andersen.

Cop. 23/6-1793 hiemme i Huuset.
Uk. Anders Tellefsen med Jomfr. Juliana Maria Dahl.
Cav: Christen Traag senior, Rasmus Dahl.

Trol. 19/7-1793.
Uk. og Matros, Halvor Andersen med p. Lovise Ludvigsd.
Cav: Halvor Michelsen, Johannes Jacobsen.

Trol. 17/8-1793.
Enkem. Even Olsen af Herre med p. Aslou Johannisd.
Cav: Erich Halvorsen, Aslach Halvorsen.

Trol. 27/8-1793 Cop. 1/9-1793 hiemme i Huuset
Uk. og Uhrmager, Torchil Hansen med p. Eva Rusina Møller.
Cav: Rasmus Møller, Christopher Rasmusen.

Den 31/8-1793 var Enkemanden Hans Nielsen Riten af Herre, Begiærendes at blive Troloved med pigen Ragnille Andersd. Kleiven af Solum, som bægge have medbragt deres Attester den ene fra Hr. Von der Lippe, den andre fra Hr. Gierm. Ligesaa faarevistes bevis, at Skifte afholden efter Hans Nielsens afdøde kone. I øvrigt, at intet var stridigt er, som dette ægteskab kan hindre, Caverer nedenstaaende:
Hans Gundersen, Tollef Baalsøen.

Cop. 17/9-1793 hiemme i Huuset
Uk. Hasle Olsen af Vestre Porsgrund med Enken Johanne Cathrine Hansd.
Cav: Hans Pillegaard, Lars Stephensen.

Cop. 4/10-1793 hiemme i Huuset.
Procurator Johan Gotfried Brangstrup af Scheen med Jomf. Anna Hirsholm.
Cav: Marc. Barnholdt (sign), Gasman (sign).

Cop. 22/10-1793
Anthoni Nordberg og Ane Chatrine Gundersd.

Cop. 25/10-1793 hiemme i Huuset.
Uk. Rasmus Halvorsen af Meelum Sogn med Ane Larsd.
Cav: Aslach Halvorsen, Jens Halvorsen.

Cop. 10/11-1793 hiemme i Huuset.
Jørgen Casper Bøgelund med Jomfr. Benedicta Kirstine Bloch.
Cav: Jens Ancher Bloch, Frantz Johannis Bergreen.

Trol. 17/11-1793.
Uk. Ole Larsen med p. Gunille Kielsd.
Cav: Lars Hansen, Even Jacobsen.

Cop. 15/1-1794 i Østre Kirke. Trol. 2/1-1794.
Uk. Lars Nielsen med Pigen Gunille Joensd.
Cav: Tolv Nielsen, Gullich Christensen.

Trol. 1/12-1793. Cop. 29/1-1794
Uk. Ole Olsen af Vestre Porsgrund med Enken efter afgagne Tollef Torchilsen, Maren Andersd.
Cav: Hans Halling, Halvor Thorsen.

Trol. 21/12-1793.
Sr. Svend Holst med Jomfr. Else (?) Bowman.
Cav: Hans Bowman, Lars Glose.

Trol. 27/12-1793.
Enkem. Niels Jacobsen med enken after Niels Olsen, Ane Amundsd.
Cav: Tolv Nielsen, Christen Haavald.

Trol. 30/12-1793.
Uk. og Matros, Jacob Nielsen med p. Elen Kirstine Engelsd.
Cav: Halvor Andersen, Ole Andersen.

Trol. 16/1-1794.
Uk. Vetle Haraldsen med p. Maren Reiersd.
Cav: Rasmus Haraldsen, Christen Thorsen.

Trol. 1/2-1794.
Uk. Anund Olsen af Herre med p. Marthe Larsd.
Cav: Hans Aaseland, Hans Jochum Møller.

Cop. 2/2-1794 hiemme i Huuset
Uk. Carl Nielsen med Kirsten Torjusd.
Cav: Hans Torjusen, Ole Andersen.

Trol. 22/3-1794.
Uk. og Soldat, Ole Halvorsen med p. Mari Nielsd.
Cav: Christen Christensen, Petter Lorentzen.

Trol. 28/3-1794.
Uk. Anders Sørensen med p. Elisabeth Andreasd.
Cav: Jacob Halvorsen, Ole Halvorsen.

Trol. 25/5-1794.
Uk. Christen Hansen med p. Kari Tostensd.
Cav: Tosten Gata, Hans Christensen.

Cop. 16/8-1794. Trol. 20/7-1794.
Uk. Niels Olsen af Solum med p. Ingebor Olsd.
Cav: Ole Olsen, Mass Giermunsen.

Cop. 17/8-1794 hiemme i Huuset.
Uk. Lorentz Larsen med p. Johanne Axelsd.
Cav: Lars Lorensen, Svend Vroldsen.

Cop. 28/8-1794 hiemme i Huuset.
Kiøbmand, Friderich Christian Schiødt med Jomfr. Anne Dorthea Ficher.
Cav: Ditlev Rasch, Niels Aall.

Cop. 31/8-1794 hiemme i Huuset.
Uk. Lars Hansen med p. Else Mathiasd.
Cav: Halvor Hansen, Isaach Hansen.

Trol. 6/9-1794.
Gunder Haavaldsen af Herre med p. Marthe Halvorsd.
Cav: Gunder Olsen, Niels Jensen.

Cop. 5/10-1794. Trol. 1/9-1794.
Uk. Hartvig Larsen med Enken efter afgagne Ludvig Hermansen, Ane Sophia Hansd.
Cav: Halvor Pedersen, Hans Pillegaard.

Trol. 11/10-1794.
Gevorben Soldat, Tomes Tostensen af det Tellemarkiske Religiment med p. Maren Siversd. af Herre.
Cav: Hans Rasmusen Øgelund, Christen Giertsen Asdal.

Trol. 12/10-1794.
Uk. Knud Thorsen af Herre med p. Karen Jørgensd. Møller.
Cav: Isaach Mathiesen Asdal, Hans Jochum With.

Cop. 19/10-1794. Trol. 26/5-1794.
Uk. Halvor Olsen med Pigen Karen Nielsd.
Cav: Ole Olsen, Mass Giermunsen.

Cop. 19/10-1794 hiemme i Huuset.
Uk. Hans Larsen med p. Asloug Olsd.
Cav: Anders Jacobsen, Niels Jacobsen.

Trol. 22/11-1794.
Enkem. af Herre, Anders Michelsen med p. Ane Elisabeth Joensd.
Cav: Christen Lucasen, John Michelsen.

Trol. 30/11-1794.
Uk. Ole Olsen med p. Karen Johannisd.
Cav: Hans Olsen, Hans Aaltved.

Cop. 25/11-1794 hiemme i Huuset.
Kiøbmand Sivert Bacha med sin forrige Kones Søster, Karen Petronelle Berg.
Cav: Christen Berg, Jens Bruun.

Cop. 28/12-1794 hiemme i huuset.
Enkemand Jens Torstensen af Vestre Porsgrund med p. Ane Maria Christensd.
Cav: Lars Sørensen, Torjus Jensen.
(Skifte efter hans afdøde huustrue d. 25/2-1792).

Cop. 4/1-1795. Trol. 31/10-1794.
Uk. og Matros, Isaach Torstensen af Vestre Porsgrund med p. Helje Olsd.
Cav: Ole Olsen, Brynild Olsen.

Cop. 10/1-1795 hiemme i Huuset
Uk. og Matros, Friderich Christian Rasmusen Møller med p. Ane Elisabeth Svaneberg.
Ingen "Caveringsmænd" var nevnt).

Cop. 10/2-1795 hiemme i Huuset. Trol. 11/12-1794.
Uk. Tollef Biørnsen med Pigen Ane Joensd.
Cav: Hans Halling, Jørgen Larsen.

Cop. 20/2-1795. Trol. 11/10-1794.
Uk. og Matros, Isaach Jacobsen med p. Kirstine Johannisd.
Cav: Torjus Jensen, Hans Bødtker(?)

Trol. 29/3-1795.
Uk. Tov Brynilsen med p. Gunille Rasmusd.
Cav: Halvor Aaltved, Niels Gudmunsen.

Cop. 16/8-1795. Trol. 23/11-1794.
Enkem. Herman Larsen, p. Anne Elisabeth Jonsd.
Cav: Bøie Larsen og Tollef Halvorsen.

Cop. 20/8-1795. Trol. 13/7-1795.
Uk. Ingebrect Isachsen, p. Dorthea Haraldsd.
Cav: (ved vielsen) Anders Thorsen og Isach Jacobsen.
Cav: (ved trolovelsen) John Troldsaasen og Rasmus Haraldsen.

Cop. 1/9-1795 hiemme i Huuset.
Iver Gunner Hendrichsen Førre, Jomfr. Ellen Magrete Bruun.
Cav: Sivert Backa og Christen Traag.
(Iver Førre kom først til Bratsberg, siden til Grini i Gjerpen).

Cop. 27/8-1795
Uk. Gunner Haavaldsen fra Herre, p. Marthe Halvorsd.
Cav: Niels Jensen og Christen Jensen.

Cop. 26/9-1795 hiemme i Huuset.
Enkem. John Omholt, p. Antoinette Hofman.
Cav: Lars Rose(?) og Ole Johansen.

Cop. 8/10-1795. Trol. 11/8-1795.
Uk. og Bonde i Eidanger Sogn, Helje Larsen, p., Live Torstensd.
Cav: Taasten Haagensen, Simon Larsen.

Cop. 5/11-1795
Uk. Lars Bakken, p. Marte Christensd.
Cav: Ole og John Sanne.

Trol. 15/11-1795
Uk. Hans Engelsen, p. Kirsten Halvorsd.
Cav: Lars Lorensen og Christian Johansen.

Cop. 17/12-1795 hiemme i Huuset.
Skoleholder i Gierpen Sogn, uk. Sr. Hans Ottesen Nilsbeck, Jomfr. Maren Bowman.
Cav: Bogbinder Bowman og Svend Holst.

Cop. 29/12-1795 hiemme i Huuset
Uk. Engebrect Hansen, p. Mette Kirstine Nielsd.
Cav: Lars Haagensen og Nils Hansen.

Cop. 7/1-1796 i kirken af Præsten Hr. Quist.
Uk. Hans Engelsen, p. Kirsten Halvorsd.

Cop. 21/1-1796 hiemme i Huuset.
Uk. Bent Johansen Wiig, p. Kristine Rasmusd.

Cop. 10/2-1796
Enkemand Torjus Jensen og Pigen Mette Maria Jørgensd.
Forl: Wilhelm Wilhelmsen og Peder Fiæra.

Cop. 29/3-1796 hiemme i Huuset.
Uk. Gunder Christensen, p. Marte Andersd.
Forl: Kammerherre Severin Løwenskiold og Forvalter Moldrup.

Cop. 26/8-1796 hiemme i Huuset. Trol. samme dag.
Skoleholder i Østre Porsgrund, Hr. Paul Lauritz Lassen, Jomfr. BenedictaChristina Nielsen.
Forl: Henrich Bruun (sign) og Jens Aanh. Bloch (sign).

Cop. 16/9-1796 hiemme i Huuset.
Kammerherre og Ridder Hr. Friderich Georg von Adeler til Gjemsøe Kloster og afgl. Hr. Kammerjunker Joc. von Løvenskiolds efterleverske, enkefrue Caroline Adolpfine de Schubarth.
Forl: H: Lövenschiold (sign), S: Lövenschiold(sign)

Cop. 29/9-1796. Trol. 4/8-1796.
Uk. og Søemand, Hans Nielsen fra Graaten i Solum Sogn og Pigen Inger Margrethe Christiansd.
Forl: Johannes Larsen og Jens Olsen.

Cop. 7/10-1796. Trol. 11/6-1796.
Anund Anundsen fra Herre, p. Anne Maria Olsd.
Forl: Knud Thorsen og Poul Petersen.

Cop. 8/10-1796. Trol. 21/5-1796
Enkem. Anders Olsen Ringsevja fra Herre, p. Maren Olsd.
Forl: Gunner Olsen og Poul Petersen.

Cop. 8/10-1796. Trol. 9/6-1796.
Uk. Hans Hansen fra Herre, p. Ingeborg Svendsd.
Forl: Lars Sillian og Ole Halvorsen.

Cop. 10/10-1796 hiemme i Huuset.
Hr. Niels Wisløff, Visitør ved Langesunds Toldstæd og Jomfrue Karen Qvist.
Forl: M: Kruusse(sign), Christian Monrad(sign).

Cop. 16/10-1796. Trol. 21/8-1796.
Uk. Hans Halvorsen af Porsgrund med afgl. Solve Bærulfsens enke Elen Maria Gundersd.
"… bemeldte Solve Bærulfsen er død i Liboisen i Frankrig…..."
Forl: Jacob Olsen Nyegaard, Lars Hansen Meen.

Cop. 3/11-1796. Trol. 26/5-1796.
Uk. Ole Styrkoldsen, p. Kristine Larsd.
Forl: Jens Tostensen.
(Styrkold Svendsen bg. 16/6-1795 i Porsgrunn, gammel 72 ½ aar).

Cop. 13/11-1796 hiemme i Huuset. Kongelig bevilling af 6/10.
Anders Thorsen Bakken af Gjerpen Præstegjeld og Pigen Elisabeth Isaachsd. Folloug.
Forl: Thor Andersen Bakken og Isaach Børgesen Folloug.

Cop. 17/11-1796
Uk. og Skoleholder i Solum, John Guldmundsen med p. Dorthe Haraldsd. af vestre Porsgrund.
Forl: Guldmun Johnsen(sign), Engelbret Wenstøp(sign)

Cop. 17/11-1796. Trol. 1/9-1796 i Vestre Porsgrund.
Niels Gullichsen og Birthe Jensd.
Forl: Ole Olsen, Ole Sørensen.

Cop. 21/11-1796 hiemme i Huuset, Kgl. bevilling af 13/10.
Hr. Bøye Winther og Jomfr. Lovise Zige.
Cav: Nic: Benj: Aall (sign), Lucas Norss (sign).

Cop. 27/12-1796. Trol. 9/12.
Uk. og Søemand, Iver Jensen med Pigen Kirsten Olsd.
Cav: Frantz Berggreen (sign.), H. E. Meyer (sign.)

Cop. 27/12-1796. Trol. ("Fæsteviet" ref.: "fæstemø") 3/11-1796 i Vestre Porsgrund.
Uk. Jens Olsen med Pigen Karen Svendsd.
Forl: Ole Ejnersen(sign), Sven Arvesen(sign).

Cop. 22/1-1797. Trol. 24/4-1796.
Matros Solve Clementsen, p. Marte Pedersd.
Forl: Christen Ellefsen og Ole Tostensen.

Cop. 17/2-1797. Trol. 12/1.
Uk. Torsten Andersen, p. Gunnild Olsd.
Cav: Tov Brynnildsen, Niels Halvorsen.

Cop. 22/4-1797. Fæsteviet (trol.) 12/11-1796.
Uk. og Soldat, Ole Engelbrethsen, p. Anna Olsd. fra Herre.
Forl: Aslaug(!) Halvorsen. (Skal nok være Aslach Halv.) og Erich Halvorsen.

Cop. 5/5-1797. Trol. 7/12-1796.
Uk. Søemand, Christian Bylov Hansen Paust og p. Rabine Kirstine Mauritsd. Haarbøy.
Cav: Laue Knudsen Berg (sign.), Bertel Knudsen Berg (sign.)

Cop. 13/5-1797. Fæsteviet(trol.) 26/11-1796.
Enkem. Even Olsen, enken Kirsten Pedersd., begge fra Herre.
Cav: Jens Kittilsen (sign.), Matthias Svensen (sign.)

Cop. 6/8-1797. Trol. 7/5-1797.
Uk. og Soldat Peder Christensen og p. Anna Engelbrethsd.
Cav: Christen Moldhougen og Hans Olsen.

Cop. 13/5-1797 hiemme i Huuset. Kgl. Bevilling af
Hr. Henrich Schlanbusch Coucheron og Jomfr. Kirsten Malling.
Cav: A: Coucheron (sign.), Folkman Frek (sign.)

Cop. 29/6-1797 hiemme i Huuset. Kongl. bevilling af 8/6-1797.
Hr. Ejlert Wright og Jomfr. Barbara Abigael Folkman. Begge af vestre Porsgrund.
Forl: Folkman Frek (sign.) R. Malling (sign.)

Trol. 16/7-1797.
Uk. og Søemand, Anders Tollevsen med p. Johanne Cathrine Christophersd.
(Forl. ikke nevnt. Heller ikke copulasjonsdato. G.S.)

Cop. 6/8-1797 hiemme i Huuset. Kongl. bev. af 30/3.
Uk. Ole Christensen Borge med p. Inger Margretha Ingebrethsd.
Forl: Ingelbreth Sanne (sign.) Brynild Borge (sign.)

Cop. 7/9-1797. Trol. ("Fæsteviet") 6/6-1797.
Enkem. Ole Christensen Døel med Enken Torber Halvorsd.
Cav: Niels Michelsen(sign.), Hans Halling (sign.)

Trol. 9/9-1797 i Vestre Porsgrund (ingen cop.dato er nevnt).
Uk. Torgrim Tollevsen og p. Marthe Johnsd.
Cav: Peder Christensen (sign.), Amund Larsen (sign.)

Cop. 8/10-1797. Trol. ("Fæsteviet") 24/9-1797.
Uk. og Soldat Anders Olsen og p. Maria Amundsd.
Forlovere: Peder Christensen, Hans Pilegaard

Cop. 27/11-1797 hiemme i Huuset. Kongl. bev. af 4/11-1797.
(Enkem.) Hr. Jens Kiil og (enke) Mad. Constance Bruun.
Forl: Søren Rasch(sign.), G. H. Jynge(sign.)

Cop. 30/11-1797 hiemme i Huuset. Kgl. bev. af 28/10-1797.
Uk. Isaach Christensen Møller og p. Hansine Caroline Berg. Begge af Østre Porsgrund.
Forl: Friderich Moe(sign.), Søren Hansen Berg (sign.)

Cop. 1/12-1797. Trol. 22/10-1797.
Uk. Anders Isaachsen med p. Anna Larsd.
Cav: Hans Pilegaard (sign.), Boye Larsen (sign.)

Trol. 27/12-1797 ved Vestre Porsgrund (ingen vielsesdato).
Enkem. Lars Stephensen og p. Asloug Maria Halvorsd.
Forl: Boye Larsen og Helge Christensen.

Cop. 2/1-1798 hiemme i Huuset. Kongel. bevill. af 13/12-1797.
..blev Sognepræsten til Kielvig og Kistrands Capel i Trondhiems Stift, Hr. Poul Qvist og Frøken Martha Paulina Coucheron Copuleret….
Forl: H. Coucheron(sign.), J: Schveder.

Cop. 17/3-1798. Trol. 26/8-1797.
Enkemand Rasmus Hansen med p. Maria Gundersd. Søntved (Sønsved?), begge fra Herre.
Cav: Christen Jensen (sign.) Nils Beck(?)

Cop. 15/4-1798. Trol. 18/2-1798.
Uk. Anders Pedersen med p. Aschier Giermundsd.
Forl: Knud Jensen (sign.), Kittil Johnsen (sign.)

Cop. 10/4-1798. Trol. 25/2-1798.
Enkem. Thor Halvorsen med p. Ingeborg Christensd.
Forl: Christen Hansen, Røllou Andersen.

Cop. 22/4-1798. Kongl. bev.
Uk. Ole Halvorsen med p. Maren Helvig Olsd.
Forl: Søren Rasch, Jens Kiil.

Cop. 26/4-1798.
B…mester, uk. Niels Michelsen med p. Anne Cathrine Kypke.
Forl: Gunder Madsen, Christen Klyve.

Cop. 28/4-1798.
Uk. Anthoni Andreasen H….viig med p. Maren Margrethe Halvorsd.
Forl: Anders Pedersen, Torkel Hansen.

Cop. 6/5-1798. Trol. 27/12-1797.
Uk. Anders Povelsen med p. Anna ougensd. af østre Porsgrund.
Forl: P. Qvist(sign.), J. Schveder(sign.)

Cop. 29/5-1798. Trol. 4/1-1798.
Uk. Hans Hansen med p. Margrethe Christensd.
Forl: Rasmus Engelsen (sign.), Christian Johannesen (sign.)

Cop. 2/6-1798 hiemme i Huuset.
Uk. Niels Jørgensen Fæhn med Pigen Margrethe Lorentzd.
Forl: Jørgen Wright, David Lange.

Cop. 10/6-1798. Trol. 9/5-1798.
Uk. Ole Isaachsen med p. Jøran Christensd. Vestre Porsgrund.
Forl: Peder Christensen, Amund Larsen.

Cop. 23/6-1798. Trol. ved Herre 27/12-1797.
Enkem. Jahn Johnsen Staal og Enken Gunnild Halvorsd.
Forl: Jens Halvorsen (sign.), Lev Halvorsen (sign.)

Cop. 24/6-1798. Trol. 10/6-1798 V. Porsgr.
Uk. Tov Kittilsen med p. Johanne Larsd.
Forl: Torchild Hansen, Herman Larsen.

Cop. 24/6-1798. Vestre Porsgr.
Uk. Jens Wethlesen med p. Marthe Johnsd.
Forl: Niels Poulsen og Hans Aanerøe.

Cop. 28/6-1798. Trol. 26/4-1798.
Enkem. Ole Larsen med p. Maria Sørensd.
Forl: Christen Hovholt, Tollev Rasmussen.

Cop. 1/7-1798. Trol. 10/5-1798 vestre Porsgrund.
Uk. Ole Hansen Bagge med p. Anne Halvorsd.
Forl: Ole Christensen Døhl, Thomas Gullichsen.

Cop. 7/7-1798. Trol ved Herre 27/12-1797.
Enkem. Ole Olsen og Enken Anne Halvorsd.
Forl: Ole Pedersen og Jahn Johnsen Staal.

Cop. 8/7-1798. Trol. 11/2-1798.
Uk. Johan Wilhelm Andreassen med p. Birthe Gurine Thomasd.
Forl: Peder Christensen (sign.), Johan Jørgen Abrahamsen (sign.)

Cop. 21/7-1798. Trol. fra Herre 28/10-1797.
Enkem. Jørgen Hansen og Enken Anne Thorsd.
Forl: Povel Petersen og Gunder Olsen.

Cop. 26/8-1798. Trol. 6/5-1798.
Enkem. Sivert Hansen med p. Gunild Torstensd.
Forl: Hans Hansen, Hans Olsen.

Cop. 14/9-1798 hiemme i Huuset, V. Porsgr.
Uk. Gullich Olsen Tolvnæs med p. Else Gundersd. af V. Porsgrund.
Forl: Ole Gullichsen Tolvnæs, W. Willumsen.

Trol. (og Cop?) 15/9-1798.
Uk. og Grenader Ole Olsen med p. Clara Pedersd. fra Herre.
Forl: Hans Aaseland og Thor Larsen Sillien.

Cop. 16/9-1798. Trol. 8/7-1798.
Grenader og uk. Hans Hansen med p. Marichen Ammundsd.
Forl: Anders Olsen, Hans Olsen.

Cop. 13/10-1798. Kongl. bev.
Uk. Peder Larsen med p. Inger Olsd. fra Herre.
Forl: Ole Larsen Fieldet og Ole Larsen.

Cop. 18/11-1798. Kongl. bev.
Uk. Ole Jørgensen Hill med p. Astrie Christensd.
Cav: Jørgen Gotfriedsen, Gullich Christensen.

Cop. 25/11-1798. Trol. 15/11-1797.
Uk. Lars Evensen med p. Else Maria Pedersd.
Forl: Halvor Hansen (sign.), Even Johannesen (sign).

Cop. 1/12-1798. Kongl. bev.
Uk. Leiv Halvorsen til p. Ingeborg Olsd. af Herre.
Forl: Thor Larsen, Christen Jensen.

Cop. 13/12-1798. Kongl bev.
Uk. Ole Jacobsen med Margrethe Christensd.
Cav: Christen Ellefsen, Anders Jacobsen.

Cop. 27/12-1798. Kongl. bev.
Enkem. Niels Poulsen med enken Karen Rasmusd.
Forl: Ole Rasmusen, Halvor Michelsen.

Cop. 29/12-1798. Kongl. bev.
Peder Larsen og Karen Olsd.
Forl: Anders Olsen, Peder Torbiørnsen.

Cop. 8/1-1799. Trol. 23/9-1798.
Uk. Torbiørn Olsen med P. Erthemine Renata Danielsd.
Forl. Torjus Johansen og Ole Tostensen.

Cop. 10/1-1799. Kongl. bev.
Enkem. Ole Gundersen med p. Aasille Pedersd. af V. Porsgrund.
Cav: Gunder Haraldsen, Ole Johannesen Svars.

Cop. 11/1-1799. Trol. 23/10-1798.
Enkem. Johan Carl Neuman med p. Gunild Halvorsd. Riis.
Forl: Anders Pedersen, Ole Wetlesen.

Cop. 31/1-1799. Kongl. bev.
Snedker og uk. Thomas Johan Picktt med Enken Anne Siversd.
Cav: Halvor Michelsen, Engebreth Sanne.

Cop. 4/3-1799. Kongl. bev.
Uk. Anders Petersen og enken Benedichta Kirstine Bøgelund.
Forl: Peter Schwarck, Frantz Joh. Berggreen.

Cop. 11/4-1799.
Uk. Isaach Olsen Tolvnæs med enken Ingeborg Christensd.
Forl: Willum Willumsen, Ole Nielsen Biørntvedt.

Cop. 7/5-1799.
Uk. Johannes Hansen og p. Anne Tellefsd.
Cav: Kittil Jensen, Anders Henrichsen.

Cop. 14/5-1799.
Uk. Levor Christoffersen med p. Gunnild Hansd.
Forl: Kittil Johnsen, Gunder Olsen.

Cop. 26/5-1799.
Uk. Jacob Jacobsen med Anne Pedersd.
Cav. Hans Torjusen, Christen Bugten.

Cop. 31/5-1799. Trol. 25/11-1798.
Uk. Johannes Larsen med p. Ingeborg Nielsd.
Forl: Isaach Tostensen, Ole Halvorsen.

Cop. 4/7-1799.
Uk. Engelbreth Sørensen og p. Inger Hansd.
Cav: Kittil Jonsen, Brynnil Rasmusen.

Cop. 5/7-1799 hiemme i Huuset.
Hr. Christian Arveschoug Jynge og Jomfr. Maren Qvist.
Cav: Severin Løvenskiold, Jacob Aall.

Cop. 13/7-1799.
Uk. Halvor N. Pedersen med p. Else Jensd. Heuch(?).
Forl: R. Helletz, Jørgen Wright.

Cop. 14/7-1799.
Enkem. Christen Halvorsen og enken Anne Larsd.
Cav: Christen Torjusen Lunne, John Sanne.

Cop. 20/7-1799.
Uk. Niels Johnsen og p. Torber Olsd.
Cav: Tosten Hansen, Niels Thorsen.

Cop. 7/9-1799.
Uk. Svend Haagensen med p. Maren Olsd.
Cav: Mathias Fløtterøe, Niels Tolfsen.

Cop. 14/9-1799.
Uk. Torger Johnsen og p. Anne Cathrine Larsd.
Cav: Niels Poulsen, Ole Størkelsen.

Cop. 16/9-1799.
Enkem. Ole Madsen og enken Jøde Pedersd.
Cav: Knud Thorsen, Ole Larsen.

Cop. 27/9-1799. Efter Kongl. bev hiemme i Huuset.
Sr. Niels Lund og Maria Eliasd. Laschen.
Cav: Bloch, Peter Schwarck.

Cop. 3/10-1799. Efter Kongl. bev hiemme i Huuset.
Enkem., Styrmand Alberth Willumsen og p. Birthe Hansd. af V. Porsgrund.
Cav: P. Schaanning, Ejlert Wright.

Cop. 7/10-1799.
Uk. Jens Olsen og p. Maria Siversd.
Forl: Ole Olsen, Mads Hansen.

Cop. 11/10-1799. Trol. 2/9-1798. V. Porsg.
Uk. Niels Thorsen og p. Anne Maria Haraldsd.
Forl: Brønjul Olsen, Peder Torbiørnsen.

Cop. 30/10-1799.
Enkem. Peder Abrahamsen og p. Torber Thomasd.
Cav: Tollev Rasmusen, Tosten Abrahamsen.

Cop. 5/11-1799.
Uk. Hans Olsen Svars og p. Ragnild Torjusd.
Cav: Povel Lassen, Hans Aanerøe.

Cop. 7/11-1799.
Enkem., Sr. Hans Jochum With og Jomfr. Dorthea Møller.
Cav: Jacob Lucasen, Knud Thorsen.

Cop. 14/11-1799.
Uk. John Henrichsen og p. Anne Maria Olsd.
Cav: Isaach Christensen, Halvor Bruun.

Cop. 10/12-1799.
Uk. Hans Andersen Kiøge og p. Maren Kirstine Sørensd.
Cav: Ole Olsen, Ingebreth Grothnæs.

Cop. 27/12-1799.
Uk. Gunder Thomasen og enken Ingeborg Nielsd.
Cav: Knud Thorsen, Ole Larsen.

Cop. 30/12-1799.
Uk. Christen Larsen og p. Karen Andersd.
Cav: Anders Olsen, Ole Halvorsen.

Cop. 2/1-1800.
Uk. Lars Jørgensen Hill og p. Ellen Jacobsd.
Cav: Jørgen Gothfriedsen, Thomas Jørgensen.

Cop. 3/1-1800.
Uk. Engelbreght Olsen og p. Anna Gundersd.
Cav: Torgrim Tolvsen, Gunder Christensen.

Cop. 7/2-1800.
Hr. Premier Lieutnant Petter von Bruun og Jomfr. Karen Schiøtt.
Attest fra Hr. Obriste Schleppegrell.
Cav: Rasmus Helletz, Ch. Jynge.

Cop. 27/2-1800.
Uk. Johannes Jørgensen og p. Anne Karine Hansd.
Cav: Hans Torjusen, Tollev Svenungsen.

Cop. 16/3-1800.
Enkem. Christopher Hansen og Anne Maria Johnsd.
Ole Halvorsen, Ole Nielsen Langerøe.

Cop. 20/5-1800 Efter Kongeø. bev hiemme i Huuset.
Uk. Hans Larsen og p. Mette Maria Bentzsd.
Cav: Lars Hansen Hovholt, Even Jacobsen.

Cop. 20/5-1800.
Uk. Hans Nielsen og p. Karen Halvorsd.
Cav: Lars Hansen Hovholt, Even Jacobsen.

Cop. 3/6-1800.
Enkem. Gunnuld Olsen og p. Karen Danielsd.
Forl: Lars Hansen, Torjus Johnsen.

Cop. 10/7-1800. Kongl. bevilling.
Hr. Peter Herlofsen af Ahrendahl med Jomfr. Constance Aall.
Cav: Herlofsen, Hans Herlofsen.

Cop. 17/8-1800.
Styrmand Halvor Isaachsen Folloug og p. Maria Solvesd. Spar.
Cav: Anders Bachen, Børge Petter Isaachsen.

Cop. 28/8-1800.
Uk. Tollev Christensen og p. Elisabeth Maria Christophersd.
Cav: Boye Larsen, Kittil Jensen Baar.

Cop. 28/9-1800.
Uk. Christen Hansen og p. Lisbeth Olsd.
Cav: Ole Michelsen, Rasmus Trost.

Cop. 30/9-1800 efter Kongl. bev. av 24. Sept hiemme i Huuset.
Matros Christen Pedersen og Enken Elisabeth Johannesd.
Forl: P. Lagaard, Peder Christensen.

Cop. 5/10-1800.
Uk. Rasmus Clemmetsen og p. Martha Dorthea Nielsd.
Cav: Hans Nielsen, Hans Larsen Hovholt.

Cop. 21/10-1800.
Enkem. Anders Svenkesen af Gierpen Sogn og p. Inger Maria Johnsd.
Cav: Søren Hansen Røsagger, Bent Bentzen.

Cop. 2/11-1800.
Uk. Tollef Johnsen og p. Else Maria Olsd.
Cav: Ole Johannesen, Anders Johannesen.

Cop. 10/11-1800.
Uk. Isaach Andersen Nøglegaard og p. Marthe Larsd.
Cav: Anders Isaachsen, Hans Larsen Hovholt.

Cop. 28/12-1800 efter Kgl. bev hiemme i Huuset.
Styrmand Johan Jacob Schoug og Enken Anne Cathrine Bentzd.
Cav: Halvor Pedersen, Albreth Willumsen.

Cop. 30/12-1800.
Uk. Anders Rejersen og p. Gunild Kirstine Hansd.
Cav: Torbiørn Olsen, Ole Nielsen Langerøe.

Cop. 9/1-1801.
Enkem. Torchild Hansen og p. Birthe Kirstine Carlsd.
Cav: Johannes Nielsen, Carl Nielsen.

Cop. 18/1-1801.
Uk. Sergeant, Isaach Olsen Aanerøe og p. Gurine Maria Aslachsd.
Cav: Hans E. Meyer, Frantz Joh. Berggreen.

Cop. 4/3-1801.
Uk. Hans Olesen og p. ElenKirstine Wollertsd.
Cav: Hartvig Larsen, Henrich Nielsen.

Cop. 20/3-1801.
Uk. Knud Amundsen og p. Inger Malene Andersd.
Cav: Ole Michelsen, Tollev Rasmusen.

Cop. 6/5-1801.
Enkem. Niels Jørgensen og p. Ellen Jensd.
Cav: Torjus Jensen, Sivert Jørgensen.

Cop. 3/9-1801.
Enkem. Engelbreth Haraldsen og p. Anne Maria Hansd.
Cav: Anders Sørensen, Torbiørn Olsen.

Cop. 4/9-1801.
Uk. og Bødker, Jens Nielsen Lindberg og p. Maren Serine Billenberg.
Cav: Boye Larsen, Kittil Jensen Baaer.

Cop. 10/10-1801.
Grenadeer og uk. Hans Andreasen og p. Sara Olsd.
Forl: Gunder Øvald, Poul Petersen.

Cop. 24/11-1801 efter Kgl. bev hiemme i Huuset.
Uhrmager Anders Jahnsen med Jomfr. Birthe Pedersd. begge fra Riisøer.
Forl: J. Aalborg, Laers Glose.

Cop. 26/12-1801.
Uk. Johan Nielsen og p. Birthe Thorsd. af Herre.
Forl: Gunder Olsen, Knud Thorsen.

Cop. 27/12-1801 fra Herre.
Uk. Søren Christensen og p. Marthe Gurine Olsd.
Forl: Thor Thomasen, John Halvorsen.

Cop. 29/12-1801 Efter Kgl. bev hiemme i Huuset.
Hr. Hans Møller og Jomfr. Inger Aall.
Forl: Jacob Aall, Niels Aall.

Cop. 9/1-1802.
Uk. Isaach Andreasen og p. Anne Pedersd. Begge fra Herre.
Forl: Ole Larsen, Giermund Olsen.

Cop. 28/1-1802.
Uk. Jacob Petersen og Gunild Olsd.
Forl: Ingebreth Olsen, Gunder Christensen.

Cop. 30/3-1802.
Enkem. Peder Aslachsen og p. Marthe Olsd.
Forl: Hans Torjusen, Hans Halvorsen.

Cop. 4/5-1802.
Uk. Abraham Poulsen og Birthe Torjusd.
Forl: Jens Aalborg, Laue Knudsen Berg.

Cop. 12/5-1802.
Uk. Abraham Pedersen og p. Aschier Andersd.
Forl: Isaach Andersen, Aslach Andersen.

Cop. 11/7-1802.
Uk. Jacob Andersen og p. Gurine Olsd.
Forl: Niels Jacobsen, Hans Halvorsen.

Cop. 22/8-1802.
Uk. Lars Simonsen og p. Maren Maria Larsd.
Forl: Even Jacobsen, Hans Larsen.

Cop. 29/8-1802.
Uk. John Zachariasen og p. Kari Halvorsd.
Forl: Even Jacobsen, Hans Larsen.

Cop. 4/9-1802.
Uk. Jens Ul. Bøyesen og p. Marthe Thomasd.
Forl: Bøye Larsen, Thomas Jørgensen.

Cop. 3/10-1802.
Uk. og Grenadeer, Jacob Engelbrethsen og p. Anne Jacobsd.
Forl: Lars Sørensen og Niels Thorsen.

Cop. 10/10-1802.
Enkem. Ole Olsen og enken Ingeborg Nielsd.
Forl: Hans Jochum With, Knud Thorsen.

Cop. 13/10-1802 Efter kongl. bev hiemme i Huuset.
Uk. Ole Olsen Bratterud og p. Anne Ulrica Bendixd.
Forl: Lauge Knudsen, Lars Glose.

Cop. 17/10-1802 Efter kongl. bev hiemme i Huuset.
Skipper Johannes Grævle og Jomf. Birgitte Kierstine Grævle.
Forl: Christian Monrad, Anders Hall.

Cop. 17/10-1802 Efter kongl. bev hiemme i Huuset.
Matros Isaach Hansen Biørntvedt og enken Margrethe Hansd. Nænseth.
Forl: Anthoni Nordberg, Tosten Hansen.

Cop. 31/10-1802 fra Herre.
Uk. Halvor Evensen og p. Anne Kirstine Nielsd.
Forl: Hans Jochum With, Hans Nielsen Aaseland.

Cop. 12/12-1802 Efter kongl. bev hiemme i Huuset.
Hr. Hans Løge og Mad.me Live, Sal. Lands, fød Hall.
Forl: Børre Gether, P. Bøckman.

Cop. 25/12-1802 Efter kongl. bev hiemme i Huuset.
Kiøbmand, Hr. Job Kiil med Jomfr. Maren Christiana Bruun.
Forl: Jens Kiil, Søren Rasch.

Cop. 25/1-1803 Efter kongl. bev hiemme i Huuset.
Borger og Skibscaitain Abraham Dahle med p. Ingeborg Jørgensd. Hill.
Forl: Thomas Jørgensen, Lars Jørgensen.

Cop. 13/2-1803.
Uk. Christen Brynjulfsen og p. Ambor Tollefsd.
Forl: Halvor Thorsen, Ole Olsen.

Cop. 16/2-1803.
Enkem. Tollev Svenungsen og enken Anne Karine Hansd.
Forl: Hans Torjusen, Halvor Michelsen.

Cop. 16/2-1803.
Uk. og Styrmand, Thomas Sørensen med p. Mette Laurentze Dahl.
Forl: Abraham Petersen, Frantz Berggreen.

Cop. 24/2-1803.
Uk. og Styrmand, Christen Hansen med p. Anne Sophia Halvorsd.
Forl: Hans Torjusen, Tollev Svenungsen.

Cop. 27/2-1803.
Uk. og Skibstømmermand, Hans Olsen og p. Ingeborg Marie Christensd.
Forl: Christen Andersen Bugten, Bøye Larsen.

Cop. 20/3-1803. Efter kongl. bev hiemme i Huuset.
Hr. Peder Christian Schaaning og Jomfr. Anne Catharina Folkmann.
Forl: Jonas Wessel, Ejler Wright.

Cop. 14/4-1803.
Enkem. Lars Hansen Hovholt og p. Karen Siversd.
Forl: Even Jacobsen, Isaach Andersen.

Cop. 1/5-1803.
Uk. Daniel Olsen og p. Ellen Rasmusd.
Forl: Lars Hansen Tambur, Torjus Johnsen.

Cop. 19/6-1803.
Uk. og Baadsmand, Anders Hansen og p. Kirsten Hansd.
Forl: Niels Jacobsen, Herman Larsen.

Cop. 19/6-1803.
Uk. Anders Isaachsen og p. Kirsten Halvorsd.
Forl: Ole Larsen Sannij, Lars Larsen Bakken.

Cop. 19/6-1803.
Uk. Lucas Christensen med p. Maren Andersd.
Forl: Hans Jochum With, Knud Thorsen.

Cop. 10/7-1803.
Grenadeer Hans Axelsen med enken Rabine Kirstine Hørbye.
Forl: Ole Johannesen, Andraas Sochorow.

Cop. 10/7-1803.
Uk. Gudmund Larsen med p. Ingeborg Pedersd.
Forl: Hans Jochum With, Jacob Lucasen.

Cop. 12/7-1803.
Hr. Pastor Christian Richard Schanke med Jomfr. Fransischa Georgine Bugge.
Forl: Severin Løvenskiold, Friderich Blom.

Cop. 14/7-1803.
Enkem. Isak Sørensen (Hauk?) med p. Karen Jacobsd.
Forl: Hans Halvorsen Tangen, Torjus Johnsen.

Cop. 7/8-1803.
Af Herre, Enkem. Gunder Ovaldsen og p. Asberg Halvorsd.
Forl: Knud Halvorsen, Peder Torbiørnsen.

Cop. 25/8-1803. Efter kongl. bev hiemme i Huuset.
Hr. Peter Elster med Jomfr. Catharine Hellene Helmann.
Forl: Lieutenant Bülow, Claus Bruun.

Cop. 11/9-1803.
Uk. Andreas Colling og p. Anne Isaachsd.
Forl: Jens Ulrich Bøyesen, Knud Halvorsen.

Cop. 20/9-1803. Efter kongl. bev hiemme i Huuset.
Enkem. Hans Andersen Kart med p. Gunnild Isaachsd.
Forl: Isaach Follou, Anders Thorsen.

Cop. 6/10-1803. Efter kongl. bev hiemme i Huuset.
Uk. Anders Kittilsen Houen med Enken Elisabeth Johannesd.
Forl: Kittil Houen, Willum Willumsen.

Cop. 9/10-1803.
Enkem. Johannes Larsen og Else Alfsd.
Forl: Ole Gundersen, Mogens Olsen.

Cop. 16/10-1803.
Lars Hansen Svarttangen med p. Inger Halvorsd.
Forl: Levor Christophersen, Lars Halvorsen.

Cop. 6/11-1803.
Uk. Hans Olsen med p. Kirsten Maria Nielsd.
Forl: Ingebreth Grothnæs, Rasmus Clemmetsen.

Cop. 4/12-1803.
Uk. Lars Kittilsen Hougen og p. Sophia Thomasd.
Forl: Christian Monrad, Anders Hall.

Cop. 30/12-1803.
Enkem. og mester skomager, Anders Pedersen og Enken Guri Larsd.
Forl: Ole Fridrikchsen Moe, Lars Jørgensen Hill.

Cop. 15/1-1804. Vestre P.
Uk. John Andersen Lindrup og E. (enke) Birthe Olsd.
Forl: Lars Stephansen, Kittil Jensen.

Cop. 20/1-1804. Østre P. Cop hiemme i Huuset.
Hr. Toldkasserer, Jacob Wilhelm Rasch med frøken Catharina Elisabeth Gyldenpalm.
Cav: E. Hagerup, C. Rasch.

Cop. 29/1-1804. Østre P.
Uk. Anders Halvorsen med p. Ellen Andersd.
Cav: Arne Frid. Usler, Ivert Halvorsen.

Cop. 15/4-1804.
Uk. Gunder Olsen og p. Ingeborg Olsd.
Cav: Hans Schouen, Tollev Knudsen.

Cop. 22/4-1804. V. Porsg.
Uk. Torchild Tollevsen og p. Ingeborg Johannesd.
Cav: Johan Schau, Halvor Thordsen.

Cop. 21/5-1804.
Enkem. Ole Hansen med p. Karen Thorstensd.
Forlovere: Gunder Christensen, Engelbreth Olsen.

Cop. 21/5-1804.
Uk. Gunder Larsen med p. Marie Christensd.
Forl: Gunder Christensen, Engelbreth Olsen.

Cop. 27/5-1804. Vestre P.
Uk. Peder Jahnsen og p. Ingeborg Andersd.
Forl: Knud Halvorsen, Ole Styrkoldsen.

Cop. 3/6-1804.
Lars Sørensen og p. Birgith Kittilsd.
Forl: Niels Thorsen, Hans Isaachsen.

Cop. 27/7-1804. Østre Pors. Efter Kongl. bev. cop hiemme i Huuset.
Uk. Niels Sørensen og p. Anne Maria Engelbrichtsd. Begge af Ø. Porsgrund.
Cav: Jørgen Aall, Engelbrecht Wetlesen Sanni.

Cop. 2/9-1804. Ø. Porsgrund.
Uk. Johan Christian Petersen med enken Anne Malene Olsd.
Forl: Hauk Sørensen, Hans Halvorsen.

Cop. 9/8-1804. V. Porsgr.
Enkem. Svennum Gundersen og enken Marthe Lauritzd.
Forl: Jens Gasmann, Torkil Hansen.

Cop. 9/9-1804. Ø. Porsgr.
Uk. Aslach Halvorsen og enken Mari Madsd.
Forl: Herman Larsen, Ole Olsen.

Cop. 16/9-1804. Ø. Porsgr.
Grenadeer og uk. Halvor Olsen med p. Ragnild Anondsd.
Forl: Engelbreth Torjusen Grotnæs, Even Johannesen.

Cop. 18/9-1804. Ø. Porsgr.
Uk. Lars Olsen Bækkevald og p. Ellen Karine Christensd.
Forl: Niels Jacobsen, Ole Meen.

Cop. 2/11-1804. V. Porsgr.
Rebslagersvend og uk. Mathias Michelsen og enken Helle Olsd.
Forl: Niels Michelsen, Brynjulf Olsen.

Cop. 27/12-1804. Ø. Porsgr.
Enkem. Ole Michelsen og enken Ellen Kirstine Engelsd.
Forl: Kittil Jensen, Sivert Halvorsen.

Cop. 5/1-1805. Ø. Porsgr. Efter Kongl. bev hiemme i Huuset.
Enkem. Laue Knudsen Berg og p. Anne Maria Christensd.
Forl: Jacob Aalborg, Sivert Mouritzen.

Cop. 6/1-1805. Ø. Porsgr.
Uk. Søren Rasmusen Hørning og enken Anne Thorsd.
Forl: Hans Jochum With, Knud Thorsen.

Cop. 6/1-1805. V. Porsgr. Efter bev hiemme i Huuset.
Capitain, Johan Caspar Schubarth og Jomfr. Christine Dorothea Paus.
Cav: Poul L. Lassen, Morten Arøe.

Cop. 23/1-1805. V. Porsgr.
Uk. Jens Gulbrandsen og p. Anne Kirstine Hansd. Halling.
Forl: Anders Hendrichsen, Guldbrand Jensen.

Cop. 27/1-1805. V. Porsgr.
Uk. Lars Tostensen og p. Ingeborg Maria Madsd.
Forl: Kittil Jensen, Lars Stephansen.

Cop. 21/2-1805. Ø. Porsgr.
Styrmand Hans Christensen Kongerøe og p. Gunnild Torjusd.
Forl: Hans Olsen Svartz, Isaach Tolvnæs.

Cop. 3/3-1805. Ø. Porsgr.
Enkem. Ole Rasmussen og p. Maria Christensd.
Forl: Niels Jacobsen, Tollev Rasmussen.

Cop. 8/3-1805. Ø. Porsgr. Efter bev. cop hiemme i Huuset.
Uk. og Søemand Peder Icolay Paus og Anne Lisbeth Olsd.
Forl: Frantz Bendixen, Nils Jacobsen.

Cop. 16/3-1805. Østre Porsgr.
Uk. Ole Larsen Fieldet med p. Gunild Maria Olsd.
Forl: Erich Hellestvedt(sign.), Søren Tufte(sign.).

Cop. 17/3-1805. Ø. Porsgr. Efter bev hiemme i Huuset.
Uk. Solve Larsen med p. Anne Maria Jacobsd.
Forl: Lars Jørgensen, Hans Larsen.

Cop. 4/6-1805. Ø. Porsgr.
Uk. Peder Gundersen og p. Maria Christensd.
Forl: (Forvalter) Moldrup(sign.), Gunder Christensen(sign.).

Cop. 9/6-1805. Ø. Porsgr.
Uk. Erich Nielsen og p. Birthe Marie Andersd.
Forl. Hach Sørensen, Niels Nordahl.

Cop. 18/7-1805. V. Porsgr.
Uk. og Søemand Søren Pedersen og p. Birthe Carine Olsd.
Forl: Ole Christophersen, Christopher Olsen.

Cop. 22/7-1805. Ø. Porsgr.
Uk. og Søemand Abraham Hansen med p. Anne Mathea Olsd.
Forl: Ole Michelsen, Lars Hansen.

Cop. 6/10-1805. Ø. Porsgr.
Uk. og Søemand Søren Andersen med Enken Anne Marie Jacobsd.
Ole Danielsen, Anders Hansen Ødegaarden.

Cop. 20/10-1805. Ø. Porsgr.
Enkem. Ellef Halvorsen med p. Anne Gundersd.
Forl: Andreas Zimmermann, Niels Jacobsen.

Cop. 27/10-1805. V. Porsgr.
Uk. Peder Gullichsen og p. Anne Torstensd. Begge af Solum Sogn.
Forl: Gunder Madsen, Torsten Jacobsen.

Cop. 1/11-1805. V. Porsgr. Efter Kongl. bev. af 29. Octobr. d.a. (dette anno) cop hiemme i Huuset.
Gunder Forbech og Johanne Kirstine Selmer.
Forl: Ole Leth (sign.), Gr. Forbæch (sign.).

Cop. 10/11-1805. V. Porsgr.
Uk. og Smedsvend, Hans Ougensen og p. Birthe Olsd.
Forl: J. Løche, Kittil Baar.

Cop. 14/11-1805. V. Porsgr.
Uk. Niels Pedersen og p. Marthe Kirstine Christensd.
Forl: Christen Andersen, Hans Olsen.

Cop. 29/11-1805. V. Porsgr.
Enkem. Johannes Hansen og p. Johanne Mathea Pedersd.
Forl. Halvor N. Pedersen, Kittil Jensen Baar.

Cop. 12/12-1805. V. Porsgr. Efter Kongl Bev. Cop hiemme i Huuset.
Skibscapitain Hr. Ole Willumsen med Frøken Carolina Fridericha Galtrup.
Forlovere: Jacob Eltvedt, Johannes Nielsen.

Cop. 23/1-1806. Ø. Porsgr.
Uk. og Søemand Søren Hansen Halevarp af Eidanger med Anne Karine Rejersd.
Forl: Abraham Hansen, Anders Rejersen.

Cop. 1/2-1806. Ø. Porsgr.
Uk. Søren Jacobsen med p. Kirsten Maria Jacobsd.
Forl: Thor Ravnæs (Rafnes), Knud Thorsen.

Cop. 23/2-1806. Ø. Porsgr. Efter Kongl. Bev. Cop hiemme i Huuset.
Styrmand Niels Lorentzen af Sannichedal med p. Maria Clausd.
Forl: Knud Jensen, Hans Larsen Hovholt.

Cop. 4/4-1806. Ø. Porsgr.
Uk. Jahn Jacobsen og p. Karen Gundersd.
Forl: Christen Christiansen, Peder Larsen.

Cop. 15/5-1806. Ø. Porsgr.
Grenadeer og uk. Torger Olsen og p. Karen Kirstine Andersd.
Forl: Ole Alfsen, Brynjulf Pedersen.

Cop. 16/5-1806. V. Porsgr.
Snedker Just Løckke med Enken Johanne Erichsd. Svaneberg.
Forl: Torkild Hansen, Ole Døhl.

Cop. 18/5-1806. Ø. Porsgr. Efter Kongl. Bev. Cop hiemme i Huuset.
Skibscapit. Peter Jacob Damm og Jomfr. Severine Margrethe Schwarck.
Forl: Peter Schwarck, C. Hansen.

Cop. 14/6-1806. V. Porsgr.
Enkem. Hans Johannesen med enken Helvig Wollertsd.
Forl: Berthe Hummersgaard, Ole Andersen Mælum.

Cop. 6/7-1806. Ø. Porsgr.
Enkem. fra Wold, Tollev Jensen og p. Aaste Jørgensd.
Forl: Ole Andersen, Lars Aaby.

Cop. 9/7-1806. V. Porsgr.
Enkem. Niels Augustinusen og enken Anne Elisabeth Sørensd.
Forl: Jens Fæhn, Bøye Larsen.

Cop. 29/7-1806. V. Porsgr. Efter Kongl. Bev. af 24. Juli.
Toldbetient Hr. Poul Lund og Jomfr. Ingeborg Halvorsen.
Forl: A. Rougtved, Pawels Hielm.

Cop. 3/10-1806. Ø. Porsgr.
Uk. og Styrmand Ole Fredrichsen Moe og Magnhild Sørensd.
Forl: Niels Sørensen, Ole Jørgensen Hill.

Cop. 12/10-1806. V. Porsgr.
Uk. Søemand Jørgen Haraldsen og p. Dorthea Nielsd.
Forl: Torchild Hansen, Mathias Michelsen.

Cop. 14/10-1806. V. Porsgrund.
Uk. Christopher Matthiassen og enken Karen Rejersd.
Forl: Niels Arnesen, Hans Olsen.

Cop. 19/10-1806. Ø. Porsgr. Efter Kongl. Bev hiemme i Huuset.
Skibskapitain Hr. Zacharias Winther og Jomfr. Anne Helena Kiil.
Forl: Jens Kiil, Boye Winter.

Cop. 12/10-1806. V. Porsgr.
Uk. Jørgen Haraldsen og p. Dorthea Nielsd.
Forl: Christen Andersen, Hans Olsen.

Cop. 15/10-1806. V. Porsgr.
Uk. Christopher Mathiasen og enken Karen Rejersd.
Forl: Niels Arnesen, Hans Olsen.

Cop. 16/11-1806. V. Porsgr. Efter Kgl. Bev. Cop hiemme i Huuset.
Styrmand Olaus Hejde Bomhoff og Marthe Maria Gundersd.
Forl: Gunder Madsen, Christian Monrad.

Cop. 5/12-1806. Ø. Porsgrund. Efter Kgl. Bev hiemme i Huuset.
Enkem. og Styrmand Ole Christensen Abrahamsen og Jomfr. Johanne Fridericha Ibsen.
Forl: Søren Berg, Ellev Hansen.

Cop. 13/12-1806. Ø. Porsgr. efter Kgl. Bev. Cop hiemme i Huuset.
Hr. Toldindspectør Thomas Hammond og Jomfr. Anna Adelhejde Rasch.
Forl: Jacob Wilh. Rasch, Constantius Rasch.

Cop. 30/12-1806. Ø. Porsgr. Efter Kgl. Bev hiemme i Huuset.
Enkem. og Mester skomager Christen Schieldrup og p. Maren Jørgensd.
Forlovere: J. Bloch, Arne Fred. Usler.

Cop. 26/2-1807.
Uk. Gunder Jacob Larsen og p. Maren Jacobsd.
Forl: Niels Jacobsen, Hans Pedersen.

Cop. 12/3-1807.
Enkem. Knud Halvorsen og p. Marthe Gundersd.
Forl: Tollev Halvorsen, Mathias Michelsen.

Cop. 31/3-1807.
Uk. Hans Isaachsen og p. Margrethe Johansd.
Forl: Anders Isaachsen, Engelbrecht Jacobsen.

Cop. 18/5-1807.
Uk. Rejer Tostensen og p. Jochumine Hansd.
Forl: Leiv Halvorsen, Ole Olsen.

Cop. 18/5-1807.
Uk. og Saugmester Peder Nielsen og p. Marthe Maria Pedersd.
Forl: Niels Olsen, Hans Thomasen.

Cop. 18/6-1807. Efter Kgl. Bev. Cop hiemme i Huuset.
Enkem. Ole Olsen Bratterud og p. Inger Johanne Halvorsd.
Forl: (Forvalter) Moldrup, Tollef Svennungsen.

Cop. 24/6-1807.
Uk. Erich Nielsen og p. Anne Carine Jensd.
Forl: Jens Halvorsen, Peder Torbiørnsen.

Cop. 25/8-1807.
Matros og uk. Jacob Nielsen og p. Anne Tolfsd.
Forl: Laue Knudsenberg, John L. Sanne.

Cop. 10/9-1807.
Uk. Anond Johnsen Kiørholt og p. Else Margrethe Larsd.
Forl. Ole Pedersen Skaverager, Erich Nielsen Aas.

Cop. 27/10-1807.
Uk. Aslach Engelbrechtsen og p. Elisabeth Nielsd.
Forl: Daniel Gundersen Bekkevald, Søren Jacobsen.

Cop. 27/10-1807.
Uk. Gunder Kiøstolfsen og p. Anne Johnsd.
Forl: Hans Nielsd. og Niels Johnsen.

Cop. 12/11-1807.
Enkem. Hans Nielsen med enken Anne Anondsd.
Forl: Gunder Kiøstolfsen, Hans Larsen Hovholt.

Cop. 18/11-1807.
Uk. Torsten Halvorsen og enken Amborg Tollefsd.
Forl: Torkild Tollefsen, Halvor Thorsen.

Cop. 29/12-1807. Østre Porsgr.
Uk. Hans Jacobsen og p. Ingeborg Maria Ammundsd.
Forl: Hans Halvorsen Tangen, Lars Simonsen.

Cop. 29/12-1807. Ø. Porsgr.
Uk. Christen Olsen med enken Margrethe Nielsd.
Forl: Bent Wiig, John Omholdt.

Cop. 7/1-1808.
Christopher Rasmusen Møller og p. Inger Margrethe Sørensd.
Forl: Boye Larsen, Kittil Jensen.

Cop. 10/1-1808. Ø. Porsgr.
Uk. Jørgen Thorsen Bøe og p. Anne Andersd.
Forl: Ole Halvorsen Meen, Mogens Olsen.

Cop. 16/2-1808. V. Porsgr. Efter Bev hiemme i Huuset.
Uk. og Styrm. Ole Halvorsen og Jomfr. Inger Nielsen.
Forl: Lars Glose, Poul Lund.

Cop. 17/2-1808. V. Porsgr.
Kiøbmand Hr. Hans Petersen og Jomfr. Barabara Dorthea Hetting.
Forl: Søren Willumsen, Willum Willumsen.

Cop. 10/4-1808. Ø. P.
Uk. og Tømmermand svend, Johan Abrahamsen og p. Karen Tollefsd.
Forl. Benth Wiig, Ole Jacobsen.

Cop. 10/5-1808. Ø. P.
Uk. Kiøbmand Lars Thommesen og p. Anne Engelbrechtsd. af Østre Porsgrund.
Forl: Lars Glose, Peter Damm.

Cop. 26/5-1808. Ø. P.
Uk., Røiert, Knud Johnsen og p. Anne Arnesd. Begge af Østre Porsgr.
Forl. Niels Arnesen, Christen Nielsen.

Cop. 2/1-1808. V. Porsgr.
Uk. Knud Tollevsen og p. Anne Gurine Larsd.
Forl: Lars Nielsen, Halvor Thorsen.
NB. Afdøde Klokker Block har forglemt at anføre denne Kopulation paa rette Sted, hvorfor den her er antaget.

Cop. 18/11-1808 fra Herre.
Uk. Halvor Halvorsen og p. Anne Ellefsd., begge fra Herre.
Forl: Søren Gundersen, Jan Jacobsen.

Cop. 30/4-1809. Ø. Porsgr.
Uk. og Mestersmed Anders Gullechsen og enken Else Maria Olsd.
Forl: Ole Johannesen, Even Jacobsen.

Cop. 23/5-1809. Ø. P.
Uk. og Landværn Engelbreth Mathiasen og p. Kirsten Tostensd.
Forl: Simon Gundersen Sølie, Anders Hansen Bratsberghaven.

Cop. 12/6-1809. Herre.
Uk. Anders Larsen og enken Gunnild Maria Olsd.
Forl: Erich Helstvedt, Anders Landin.

Cop. 22/7-1809. Ø. Porsgr.
Enkem., Muremester Sivert Jørgensen og p. Edel Christine Hansd.
Forl: Niels Jørgensen, Anders Clausen.

Cop. 22/7-1809. Ø. Porsg.
Uk. Saamund Gundersen og p. Birgitte Larsd.
Forl: Jacob Johnsen, Christian Østensen.

Cop. 18/9-1809. Ø. Porsgr. Efter Kgl. Bev. af 23. July d.a. Cop hiemme i Huuset.
Skipper Halvor Hansen og p. Kirsten Evensd.
Forl: Nils Jacobsen, Lars Hansen.

Cop. 14/9-1809. Ø. Porsgr. Efter Kgl. Bev. af 8de Sept. Cop hiemme i Huuset.
Styrmand Willum Willumsen junior med Jomfr. Eleonore Dorthea Schwarck.
Forl: Organist P. Schwarck, Hans Petersen.

Cop. 1/10-1809. Ø. Porsgr.
Uk., Blokmager, Hans Nielsen med p. Anne Gurine Thomesd.
Forl: Jens Kiill, Job Kiill.

Cop. 13/10-1809. Ø. Porsgr.
Mestersmed Jens Sørensen med p. Marthe Margrethe Hansd.
Forl: John Sande, Niels Rejersen.

Cop. 23/10-1809. Ø. P.
Enkem. og Soldat, Anders Thomesen Wale med p. Anne Tollefsd.
Forl: Anders Olsen, Anders Jacobsen.

Cop. 11/11-1809. Herre.
Enkem. og Kulledreng, Ole Abrahamsen med p. Marthe Maria Bastiansd., begge fra Herre.
Forl: Lucas Christensen, Ole Petersen.

Cop. 15/11-1809. Ø. Porsgr.
Uk. og Snedker, Andreas Steensen med p. Asgjer Tollefsd.
Forl: John Steensen, Haagen Pedersen.

Cop. 21/11-1809. Ø. P.
Maaneds Lieutnant, Hr. Friderich Vauvert med Jomfr. Charlotte Pontoppidan.
Forl: "Naleiortz" (?) (sign.), Louis Vauvert.

Cop. 2/12-1809. Herre.
Enkem. og Mestersmed Knud Thorsen fra Herre med p. Maren Elisabeth Jacobsd.
Forl: Ole Rafnæs, Anders Lund.

Cop. 14/10-1809. V. Porsgr. Efter Kgl. Bev. af 8. d.m. Cop hiemme i Huuset.
Uk. og Skolelærer, Christopher Levordsen med p. Maren Sophie Bøyesd.
Forl: Bøye Larsen, Herman Larsen.

Cop. 25/10-1809. V. Porsgr. Efter Kgl. bev. af 13. Aug. Cop hiemme i Huuset.
Enkem. Peder Svarts og p. Else Maria Sivertsd.
Forl: Peder Schonning, Ejlert Wright.

Cop. 17/7-1810. Ø. Porsgr.
Enkem. og Skibstømmermand Thor Christensen Wæding og enken Karen Gundersd.
Forl: Niels Jacobsen, Hans Halvorsen Tangen.

Cop. 11/7-1810. Herre.
"Waldreng"?, uk. Hans Christian Christensen og p. Maren Erichsd.. Begge fra Herre.
Forl: Tollef Gundersen, Leif Halvorsen.

Cop. 15/9-1810. Herre.
Uk. og Jernværksarbeider, Torsten Jahnsen fra Wold og p. Live Nielsd. fra Herre.
Forl: Ole Petersen, Lorents Nielsen.

Cop. 15/9-1810. Herre.
Uk. og Smedsvend, Ole Gundersen fra Herre med p. Pernille Mathea Trost.
Forl: Anund Stiansen, Lucas Andersen.

Cop. 22/9-1810. Ø. Porsg.
Uk. og Skomager, Ole Peter Gundersen og p. Karen Olsd.
Forl: Anders Christensen, Lars Jensen.

Cop. 3/11-1810. Herre.
Uk. Lars Olsen med p. Maren Christensd.
Forl: Tollef Halvorsen, Leif Halvorsen.

Cop. 15/11-1810. Ø. Porsgr.
Matros, John Jacobsen og p. Elen Dorthea Johnsd.
Forl: Gunder Kiøstolsen, Andreas Stenersen.

Cop. 17/11-1810. Herre.
Uk. Torjus Jensen Hougland med p. Mette Maria Bæruldsd.
Forl: Christen Christensen, Anders Jensen.

Cop. 2/12-1810. Ø. Porsgr. Efter Kgl. Bev hiemme i Huuset.
Contorist Hr. Frans Cudrio og Jomfr. Petronelle Georgine Montagne Coucheron.
Forl: John Pet. Hansen, Ole H. Cudrio.

Cop. 8/12-1810. Herre.
Uk. Poul Olsen og p. Gunild Nielsd.
Forl: Ole Petersen, Niels Olsen.

Cop. 15/12-1810. Herre.
Enkem. og Hammersmed, Lucas Andersen og enken Berthe Thorsd., begge fra Herre.
Forl: Gunder Olsen, Lorents Nielsen.

Cop. (dato?) Mars. V. Porsgr. Kopuleret i Gjerpen Kirke (ikke innført der. G.S.),
Snedkermester Niels Henrich Buchvald fra Schien og p. Marthe Maria Olsd. fra V. Porsgr.
Forl: Ingen nevnt.

Cop. 13/6-1810. V. Porsgr.
Uk. Ole Christensen fra Gjerpen Sogn og p. Inger Helvig af Porsgr.
Forl: Schaanning, Eilert Wright.

Cop. 19/6-1810. V. Porsgr.
Enkem. Jens Wetlesen og p. Marthe Andersd.
Forl: John Aanerøe, Niels Lorentsen.

Cop. 19/7-1810. V. Porsgr. Efter Kgl. Bev hiemme i Huuset.
Styrmand, Isaach Abrahamsen og p. Pernille Pedersd.
Forl: Willum Willumsen, Johan Schau.

Cop. 10/11-1810. V. Porsgr. Efter Kgl. Bev. af 7. Nov. d.a. cop hiemme i Huuset.
Skomagermester John Marcusen og Jomfr. Kirstine Severine Sørensen.
Forl: Isaach Christensen, Frid. Johnsen.

Cop. 4/10-1810. V. Porsgr.
Enkem. Peder Gullechsen og p. Anne Kirstine Pedersd.
Forl: Just Løche, Engelbreth Gullechsen.

Cop. 28/12-1810. V. Porsgr.
Uk. Tyge Olsen og p. Berthe Olsd.
Forl: Christopher Mathiesen, Lars Thyrholm.

Cop. 19/1-1811. Herre.
Enkem. John Knudsen med p. Siri Mathiasd.
Forl: Leif Halvorsen, Knud Olsen.

Cop. 22/2-1811. Ø. Porsgr.
Uk. og Matros, Jørgen Andersen og p. Sigrid Engelsd.
Cav: Anthoni Andreasen, Halvor Pedersen.

Cop. 23/2-1811. Ø. P.
Uk. og Matros, Wraal Henrichsen og p. Dorthe Maria Tollefsd.
Forl: Ole Michelsen, Anthoni Andreasen.

Cop. 3/3-1811. Herre.
Uk. Søren Nielsen og p. Gunnild Olsd.
Cav: Isach Erichsen, Peter Nielsen.

Cop. 6/4-1811. Ø. P.
Skomagersvend Gunder Larsen Schrøder og p. Oline Nielsd.
Cav: Anders Jacobsen, Jacob Andersen.

Cop. 16/5-1811. Herre.
Matros, Niels Nielsen og p. Anne Cathrine Nielsd., begge fra Herre.
Forl: Leif Halvorsen, Isach Erichsen.

Cop. 5/7-1811. Ø. P.
Uk. og Soldat, Sondre Madsen fra Tind med p. Ragnhild Hansd. fra Porsgr.
Forl: Gregers Halvorsen, Knud Sondresen.

Cop. 7/8-1811. Ø. P.
Uk. og Matros, Niels Larsen fra Gjerpen Sogn med p. Severine Poulsd.
Forl: Lars Halvorsen, Jacob Lie.

Cop. 17/2-1811. V. P.
Uk. Hans Olsen fra Scheen og p. Birthe Gurine Halvorsd.
Forl: Peder Olsen, Ole Halvorsen.

Cop. 12/3-1811. V. P.
Uk. Sivert Andreas Nielsen fra Scheen og p. Anne Maria Hansd.
Frid. Christian Barnholt, Barth.

Cop. 6/11-1811. V. P. Efter Kgl. Bev hiemme i Huuset.
Mester Skomager, Isach Nielsen og p. Anne Kirstine Mølbeck.
Forl: Justitsraad Bentsen, And. Hall.

Cop. 8/12-1811. V. P.
Uk. Salve Olsen og p. Ingebor Jacobsd.
Forl: Hans Hansen Røe, Gunder Jacobsen.

Cop. 9/12-1811. Østre Porsgrund.
Uk. Anders Olsen fra Gjerpen Sogn med p. Kirsten Hansd.
Forl: Gunder Kystolsen og Jacob Andersen.

Cop. 12/12-1811. Herre.
Enkem. og Matros Isach Andreasen og p. Anne Hansd.
Forl: Ole Olsen Rafnæs, Peder Asdal.

Cop. 14/12-1811. Ø. P.
Uk. Halvor Hansen og p. Maren Halvorsd.
Forl: Lars Hovholdt og Ole Ulverøe.

Cop. 14/12-1811. Ø. P.
Uk. Ole Halvorsen fra Holden og p. Anne Andersd.
Forl: Ole Viersen, Jens Jensen.

Cop. 18/12-1811. Ø. P.
Uk. Iver Kystolsen og p. Anthonette Christensd.
Forl: Christian Østensen, Gunder Kjølnæs.

Cop. 1/1-1812. Ø. P. Efter Kgl. Bev. af 29. Dec. Copuleret hiemme i Huuset.
Enkemand og Smed, Anders Gullechsen og p. Anne Malene Andersd.
Cav: Jeppe Kopperholdt, Anders Gregersen.

Cop. 2/1-1812. V. P.
Uk. og Sømand, Johan Henrich Lorentsen og p. Elen Maria Andersd.
Cav: Isach Nænseth, Jens Lindberg.

Cop. 13/2-1812. Herre.
Uk. Jørgen Hansen og p. Marthe Margrethe Pedersd. Begge fra Herre.
Forl: Thor Larsen Sillien, Gudmund Larsen.

Cop. 27/2-1812. Herre.
Uk. og Saugmester, Søren Gundersen og p. Gunnild Hansd. fra Herre.
Cav: Mathias Hansen, Jahn Jacobsen.

Cop. 30/4-1812. Ø. P.
Enkem. og Oldermand, Engelbreth Isachsen og p. Live Christensd.
Cav: Niels Jacobsen, Hans Tangen.

Cop. 26/5-1812. Ø. P.
Matros og uk. Torger Engelbrethsen og p. Maren Cathrine Nielsd.
Cav: Lorents Glose, Knud Sørensen.

Cop. 30/5-1812. Ø. P. Efter Kgl. Bev. af 26. May Cop hiemme i Huuset.
Malersvend Christian Skanke og Jomfr. Henrica Wejdenauer.
Cav: Jacob Aalborg, Lars Glose.

Cop. 5/6-1812. Ø. P.
Uk. og Matros, Lars Jacobsen og p. Maren Aslachsdatter.
Cav: Hans Larsen, Jacob Hansen.

Cop. 19/6-1812. Herre.
Enkem. Hans Andreasen og enken Severine Nielsd. Begge fra Herre.
Cav: Anund Anundsen og Hans Christian Christiansen.

Cop. 27/6-1812. Herre.
Uk. Lars Olsen og p. Johanne Jensd.
Cav: Christen Christensen, Peter Nielsen.

Cop. 25/7-1812. Herre.
Uk. og Saugdreng, Peter Nielsen og p. Maren Kirstine Evensd. Begge fra Herre.
Cav: Gunder Sivertsen, Anund Stiansen.

Cop. 1/8-1812. Ø. P.
Uk. Ole Andersen Fæbakken og enken Marthe Pedersd.
Cav: Niels Aaltved, Thommes Jørgensen.

Cop. 8/8-1812. Ø. P. Efter Kgl. Bev. af 18. Juli Cop hiemme i Huuset,
Hr. Baron og Ritmester Eggert Christopher Friderik Løvenskiold og frøken Margrethe Friderike Sophie Løvenskiold.
Cav: Grev Wedel Jarlsberg, Jacob Aall senior.

Cop. 15/8-1812. Herre.
Enkem. Rejer Torstensen og p. Else Maria Aslachsd.
Cav: Lucas Andersen, Sivert Larsen.

Cop. 28/8-1812. Ø. P.
Uk. og Lods fra Nevelunghaven, Willum Christensen og enken Karen Tobiasd., enke efter afgangen Cornelius Nielsen.
Cav: Niels Jacobsen, Engelbreth Isachsen.

Cop. 28/8-1812. Ø. P.
Uk. Jens Jensen Ulefos og p. Live Olsd. Begge fra Porsgr.
Cav: Ole Olsen, Tollef Nielsen.

Cop. 14/10-1812. V. P.
Uk. Stoud Engelbrethsen og p. Johanne Christensd.
Cav: Jacob Engebrethsen, Ole Halvorsen.
("Stoud" er trolig en stave-variant av det "eidangerske" Stoe/Sto. G. S.)

Cop. 17/2-1812. V. P. Efter Kgl. Bev. af 15. Febr. Cop hiemme i Huuset.
Skipper Carl Schønning og Jomfr. Barbara Monrad.
Cav: Jens Gasmann, Jonas Wessel.

Cop. 5/6-1812. V. P. Efter Kgl. Bev. af 29. April. Cop hiemme i Huuset.
Skipper Mads Halvorsen og Jmfr. Abigael Siversd.
Cav: Niels Halvorsen, Jørgen Aall.

Cop. 11/6-1812. V. P.
Uk. Lorents Olsen og p. Ingeborg Kirstine Johannesd.
Cav: Ejlert Wright, Lars Rogn.

Cop. 14/6-1812. V. P. Efter Kgl. Bev. Cop hiemme i Huuset.
Enkemand Lars Thyrholm og p. Margith Wetlesd.
Cav: Ejlert Wright, Kjeld Røra.

Cop. 27/11-1812. V. P.
Uk. Peder Andersen og p. Malene Olsd.
Cav: Gunder Kittilsen, Søren Christensen.

Cop. 9/12-1812. Ø. P.
Enkem. og Røiert, Christen Hansen og p. Maren Knudsd.
Cav: Ole Tharaldsen, Lars Simonsen.

Cop. 11/12-1812. V. P.
Enkem. Knud Nielsen og enken Ingeborg Rejersd.
Cav: Niels Pedersen, Hans Olsen Bugten.

Cop. 13/12-1812. V. P.
Uk. Anders Henrichsen og p. Else Rejersd.
Cav: Knud Bugten, Hans Bugten.

Cop. 13/12-1812. V. P.
Uk. Isach Gundersen og p. Ingeborg Thommesd.
Cav: Lars Torstensen, Mads Jermundsen.

Cop. 27/12-1812. Ø. P.
Uk. Halvor Herbrandsen og p. Else Andersd.
Cav: Ole Ulverøe, Halvor Hansen.

Cop. 28/12-1812. Herre. Efter Kgl. Bev. Cop hiemme i Huuset.
Værksfuldmægtig, Abraham Bruun og Judite Catarine Høst.
Cav: Jacob Lucasen, Knud Thorsen.

Cop. 13/1-1813. Ø. P.
Matros og uk. John Olsen og p. Dorthe Christine Jensd. Begge fra Porsgr.
Cav: Hans Jørgensen, Søren Jørgensen.

Cop. 21/1-1813. V. P. Efter Kgl. Bev.
Uk. og Styrmand Hans Thomas Toldnæs og Jomfr. Sophia Charlotte Amalia Willumsen.
Cav: Willum Willumsen, Ole Tolnæs.

Cop. 17/3-1813. V. P.
Uk. og Sømand, Erik Knudsen og p. Birthe Maria Johnsd.
Cav: Just Løcke, Knud Tollefsen.

Cop. 20/3-1813. Ø. P.
Uk. og Matros, Gullech Kittilsen fra Brevig og enken Anne Maria Olsd.
Cav: Niels Halvorsen Aaltvedt, Hans Axelsen.

Cop. 26/3-1813. Ø. P.
Uk. og Soldat, Anund Jacobsen af Gjerpen og p. Inger Olsd.
Cav: Jens Olsen Løberg, Halvor Econrød.

Cop. 26/3-1813. Ø. P.
Uk. og Soldat, Anders Gjertsen fra Solum og p. Sidsel Andersd.
Cav: Ole Viersen, Peder Andersen.

Cop. 28/3-1813. Ø. P.
Uk. og Snedker Jørgen Christian Nauen fra Sjelland og enken Anne Engebrethsd.
Cav: Engebreth Sande, Ole Borge.

Cop. 4/5-1813. Ø. P.
Uk. og Sømand, Thommes Svenumsen og p. Karen Hansd.
Cav: Ole Jensen, Knud Jensen.

Cop. 15/5-1813. V. P. Efter Kgl. Bev. Cop hiemme i Huuset.
Amtsfuldmægtig Hr. Henrich Resch og Jomfr. Maren Kirstine Gasmann.
Cav: Ole Olsen, Christen Lund.

Cop. 8/6-1813. Ø. P.
Uk. Jens Thormodsen og p. Anne Thorsd.
Cav: Thommes Johnsen, Jacob Jacobsen.

Cop. 29/7-1813. Ø. P.
Uk. Amund Johnsen og p. Jøran Halvorsd.
Cav: Lars Petersen, Jacob Engebrethsen.

Cop. 14/8-1813. Ø. P.
Uk. og Matros, Jørgen Olsen og p. Ingeborg Knudsd.
Cav: Tollef Knudsen, Thor Christensen.

Cop. 1/10-1813. Ø. P.
Uk. Niels Aanesen født i Lundeherret og p. Karen Larsd.
Cav: Ole Viersen, Anund Jacobsen.

Cop. 31/10-1813. Ø. P.
Uk. Christen Tobiasen fra Skien og p. Boel Andersd.
Cav: Peder Tobiasen, Peder Poulsen.

Cop. 4/11-1813. V. P. Efter Kgl. Bev. af Nov. 4d. Cop hiemme i Huset.
Hr. Carl Møller og Jomfr. Birgitha Hellets Wright.
Cav: Wessel, Jørgen Aall.

Cop. 19/12-1813. Ø. P.
Uk. Ole Jensen og p. Karen Hansd.
Cav: Jens Ulefos, Hans Moeholdt.

Cop. 13/1-1814. Herre.
Enkem. Knud Olsen og p. Ingeborg Nielsd.
Cav: Lars Olsen, John Knudsen.

Cop. 30/3-1814. Ø. P.
Uk. og Sømand, Niels Hansen Wendelboe og p. Martine Carine Hansd. Bervig.
Cav: Christen Berg, Rasmus Zuschlag.

Cop. 13/4-1814. Ø. P.
Enkem. Halvor Andersen og enken Margrete Johnsd.
Cav: Christen Hansen Arveskou, Mickel Halvorsen.

Cop. 23/4-1814. Ø. P.
Enkem. Anders Pedersen og p. Anne Olsd.
Cav: Ole Jensen, Hans Hougholdt.

Cop. 30/5-1814. Ø. P.
Uk. og Sømand, Bent Clemetsen og p. Maren Evensd.
Cav: Hans Larsen, Terjer Engebrethsen.

Cop. 9/6-1814. Ø. P.
Uk. og Matros, Ole Svendsen og p. Carine Nielsd.
Cav: Torjus Engebrethsen, John Nielsen.

Cop. 9/6-1814. V. P.
Uk. og Sømand, Knud Sørensen og p. Karen Frederica Bøyesen.
Cav: Bøye Larsen, Niels Sørensen.

Cop. 25/6-1814. Ø. P.
Uk. og Landværn, Niels Andersen fra Helgen (Holla) og p. Guri Gundersd. Ballestad.
Cav: Jacob Andersen, Andreas Steensen.

Cop. 23/7-1814. Ø. P.
Uk. og Landværn, Christoffer Olsen fra Holden og p. Kirsten Andersd. fra Biørntvedt.
Cav: Jens Ulefos, Ole Tvedt.

Cop. 6/8-1814. Ø. P. Efter Kgl. Bev hiemme i Huset.
Skolelærer og Kirkesanger, Ole Houen og Jomfr. Bolethe Catharina Fabricius.
Cav: Ulrich Frid. v. Cappelen, Christen Berg.

Cop. 26/9-1814. Ø. P.
Uk. og Matros Jacob Nielsen og p. Karen Maria Olsd.
Cav: Ole Jacobsen, John Abrahamsen.

Cop. 15/10-1814. Ø. P.
Uk. og Flaademand, Hans Tobiasen fra Skien og p. Margrethe Corneliusd. fra Porsgr.
Cav: Christen Thobiasen, Peder Poulsen.

Cop. 18/10-1814. Ø. P.
Uk. og Gartner, John Olsen Kaasa og p. Marthe Maria Olsd.
Cav: Mads Olsen, Michel Olsen.

Cop. 23/10-1814. Ø. P.
Uk. og Matros, John Johannesen fra Kragerøe og p. Maren Kirstine Larsd. af Porsgr.
Cav: Jacob Engebrethsen, Gullech Kittilsen.

Cop. 27/10-1814. Ø. P.
Uk. og Styrmand, Jacob Bentsen og p. Karen Maria Isachsd.
Cav: Hans Hougholdt, Anders Thorsen.

Cop. 5/11-1814. V. P.
Uk. og Soldat, Hans Mathiasen og p. Martha Johannesd.
Cav: Søren Johannesen, Søren Condrup.

Cop. 6/11-1814. V. P.
Enkem. Lars Isachsen og p. Margrethe Maria Pedersd.
Cav: Christoffer Mathiasen, Niels Arnesen.

Cop. 13/11-1814. Herre.
Uk. og Smedsvend, Lucas Jacobsen og p. Bodel Hansd.
Cav: Lucas Andersen, Lorents Nielsen.

Cop. 26/11-1814. V. P.
Uk. Jacob Sivertsen og p. Martha Malene Isachsd.
Cav: Knud Borgersen, Svend Sigvaldsen.

Herfra er alle datoer vielsesdatoer.

1/12-1814
Ole Jacobsen, 27 aar er Skibstømmermand og opholder sig Vestre Porsgrund.
Else Maria Madsd., 41 aar, Tjenestepige.
Forl: Lieutnant og Overcontroleur Bjørn og Skibscapitain Christian Monrad.

10/11-1814
Ole Halvorsen, 39 aar. Hammersmed ved Herre hvor han opholder sig.
Marthe Henrichsd., 23 aar Tjenestepige.
Forl: Lorentz Nielsen og Petter Nielsen.

27/12-1814
Ole Petter, 32 aar. Graver og Vegter i Østre Porsgrund.
Anne Maria Olsd., 30 aar.
Forl: Ole Endresen, Hans Maler.

1/12-1814
Ole Jacobsen, 27 aar er Skibstømmermand og opholder sig Vestre Porsgrund.
Else Maria Madsd., 41 aar, Tjenestepige.
Forl: Lieutnant og Overcontroleur Bjørn og Skibscapitain Christian Monrad.

10/11-1814
Ole Halvorsen, 39 aar. Hammersmed ved Herre hvor han opholder sig.
Marthe Henrichsd., 23 aar Tjenestepige.
Forl: Lorentz Nielsen og Petter Nielsen.

27/12-1814
Ole Petter, 32 aar. Graver og Vegter i Østre Porsgrund.
Anne Maria Olsd., 30 aar.
Forl: Ole Endresen, Hans Maler.


© Gard Strøm. - post@gamlegjerpen.no