ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Trolovelser og Vielser i Rollag prestegjeld 1714 - 1742

Med underliggende Sogn: Rollaug, Veggelie, Nohre og Opdahl (Uvdal).


Transkribert av G.S., Brevik fra 14/10-2009. Fortsatt i Valebø 2010.

Oppdatert 13.02.2019Noen navn-spesialiteter i Rollag.
Bjæn = Biøn = Bjørn.
Jøran = Giøran.
Larts = Laers = Lars.
Lævor = Levor.
Siri = Sirj = Sigrj = Sigri.
Sundre = Sondre.
Syver = Siur.
Thor = Toer = Toor.
Tønni = Turi = Turj.
Vedbiæn = Vebiøn = Vebjørn.


Viet 25/3-1714.
Peer Lofthuus - Ingebor Storemoe.

Trolovet 29/3-1714. Viet 3/6.
Kitil Vindeg - Gro Vebrandsd.
Forlovere: Poul og Simen Skavlem

Trolovet 2/4-1714. Viet 14/7.
Hans Kaggestad - Guro Knudsd.
Forlovere: Lars Biønsru, Ole Houen?

Viet 8/4-1714.
Peer Eriksøn - Kari Hovaldsd.

Trolovet 5/4-1714. Viet 19/10.
Tosten Knudsen - Aase Olsd.
Forlovere: Lars, Halvor Vaal.

Trolovet 15/4-1714. Viet 29/7.
Tosten Toresøn Fikken - Margit Knudsd. Fulsaas.
Forlovere: Knud Fikken, Gunder Traaen.

Viet 22/4-1714.
Halvor Olsøn - Gunil Halvorsd.

Viet 20/5-1714.
Ole Olsøn - Anne Andersd.

Trolovet 21/5-1714. Viet 21/6.
Gunner Vammen - Barbro Tostensd.
Forlovere: Lars Vaal, Niels Eje

Trolovet 23/5-1714. Viet 21/10.
Gunnul Olsen - Gro Svensd.
Forlovere: Anders Jøranru, Gulik Iming

Trolovet 23/5-1714. Viet 21/10.
Knud Halvorsen - Gro Olsd.
Forlovere: Joen Sønstebø, Tosten Røsgaard.

Viet 24/5-1714.
Anders Lien - Gro Olsd.

Viet 27/5-1714.
Gullik Kongsjord - Anne Peersd.

Viet 16/6-1714.
Gulmun Halvorsøn - Ingebor Semundsd.

Trolovet 17/6-1714. Viet 21/10.
Ole Evensen - Ragnil Torgersd.
Forlovere: Knud Kaarsgaard, Helge L. Aasen.

Viet 17/6-1714.
Gregar Halvorsøn - Margit Olsd.

Trolovet 23/6-1714. Viet 8/7.
Jørgen Pedersen - Else Dorthea Johannisd.
Forlovere: Gulik Kongsjord, Sven Bekjord

Trolovet 26/6-1714. Viet 23/9.
Ole Heljesen - Rønnou Olsd.
Forlovere: Vebjøn Asbiønsen, Christen Traaen

Trolovet 2/7-1714.
Joen Torgersen - Bergit Andersd.
Forlovere: Rejer Møgstu, Helje Mogen.

Viet 2/7-1714.
Ingebret Aslesøn - Astri Jensd.

Trolovet 3/7-1714.
Tomas Knudsen - Kari Enersd.
Forlovere: Poul Østedal, Tosten Knudsen.

Viet 3/7-1714.
Ole Olsen Borge - Mari Gjuelsd. (Mari Juulsdatter).

Trolovet 14/7-1714. Viet 21/10.
Rejer Brøstru - Jøran Tostensd.
Forlovere: Kitil Rue, Karl Qvetan.

Viet 14/7-1714.
Arve Enerssøn - Aase Nielsd.

Trolovet 19/7-1714. Viet 21/10.
Per Imingen - Kristi Hansd.
Forlovere: Knud Fikken, Niels Fossan

Trolovet 11/8-1714. Viet 19/10.
Knud Olsen Sætret - Gyri Joensd.

Forlovere: Niels Eje, Herman paa N. Persgaard

Trolovet 23/9-1714. Viet 1/11.
Niri Blakkesta - Helge Halvorsd.
Forlovere: Helje Høgsæt, Sven Bekjord

Trolovet 23/9-1714. Viet 4/11.
Levor Poulsen - Helggjer Ellevsd.
Forlovere: Svend Fikken, Niri Andersen Lofthuus

Trolovet 29/9-1714. Viet 1/1-1715.
Torkel Knudsen Grøneflaaten - Aaste Olsd.
Forlovere: Lars Gutue, Hans Koppestu (?)

Trolovet 14/10-1714. Viet 6/1-1715.
Ole Tollevsen Bergan - Liv Heljesd.
Forlovere: Gunder Traaen, Lars Ulvig

Trolovet 14/10-1714. Viet 28/10.
Bjarte Poulsen - Rønou Nielsd.
Forlovere: Erik Fuglaas, Knud Nattestad

Trolovet 19/10-1714. Viet 30/12.
Erik Larsen - Ingebor Iversd.
Forlovere: Lars Vaal, Halvor Borge

Trolovet 19/10-1714. Viet 18/10-1715.
Bjørn Bjørnsen - Siri Olsd.
Forlovere: Stener Koppergaard, Niels Vatterhuus

Trolovet 20/10-1714. Viet 17/2-1715.
Halvor Torkelsen - Astri Rejersd.
Forlovere: Ole Huuseby, Helge Præstru

Trolovet 21/10-1714. Viet 9/6-1715.
Ole Løengaard - Bergit Ellingsd.
Forlovere: Hans Grønflaat, Anders Qvernru

Trolovet 11/1-1715. Viet 16/3.
Ole Asbjønsen - Angjer Nielsd.
Forlovere: Christen Traaen, Ole Bjerge

Trolovet 25/1-1715. Viet 2/7.
Rejer Lofsgaard - Gjertru Halvorsd.
Forlovere: Tov Vaakrog, Gunner Lien

Trolovet 26/1-1715. Viet 20/10.
Knud Bjønsen - Anne Halvorsd.
Forlovere: Ole Tandberg, Karl Qvetan

Trolovet 27/1-1715.
Ole Joensen?? Skarbek - Siri Asbiønsd.
Forlovere: Lars Vaal, Halvor Berge

Trolovet 27/1-1715. Viet 26/3.
Halvor Olsen Mosgaard?? - Sunev Vebiønsd.
Forlovere: Halvor Groven, Ole Bakke

Trolovet 16/2-1715. Viet 7/6.
Halvor Vebransen - Aaste Knudsd.
Forlovere: Halvor Gjeljord, Halvor Svendsru.

Trolovet 16/2-1715. Viet 20/10.
Halvor Gunnersen Hollen - Margit Olsd.
Forlovere: Poul Øktedal, Knud Lisæt

Trolovet 14/3-1715. Viet 14/4.
Kitil Olsen - Olou Christophersd.

Forlovere: Gunder Traaen, Christen Traaen

Trolovet 19/3-1715. Viet 7/6.
Niels Olsen Vremme - Margit Tostensd.
Forlovere: Tosten Sevli, Ole Sandnæs

Trolovet 19/3-1715. Viet 24/3.
Steener Rølland - Birgit Tovsd.
Forlovere: Halvor Tufh, Gulik Enersdtved

Trolovet 19/3-1715. Viet 6/4.
Bjørn Peersen Bransgaard - Birgit Nielsd.

Forlovere: Kitil Gelager (Gulager), Toer Rølland.

Trolovet 24/3-1715. Viet 29/12.
Halvor Knudsen - Rønou Kitilsd.
Forlovere: Halvor Tufte, Jens Grønflaaten.

Trolovet 4/4-1715. Viet 11/6.
Halvor Anfinsen Ødegaard - Ragnil Kitelsd.
Forlovere: Peer Glaim, Ingebret Fjøse.

Trolovet 5/4-1715. Viet 7/7.
Steener Herjulsgaard - Tømaj Sporen
Forlovere: Sebjøn Skone, Bjøn Tronru.

Trolovet 7/4-1715. Viet 7/7.
Sven Sælebakke - Margit Guliksd.
Forlovere: Ole Bakke, Herman N. Præstegaarden

Trolovet ?/?-1715. Viet 18/10.
Tosten Iversen - Barbro Olsd.
Forlovere: Halvor Kallemsrud, Lars Gravningsgaard

Trolovet 5/5-1715. Viet 14/7.
Torkil Ristejen - Ambjør Olsd.
Forlovere: Niels Hof, Gulik Ristegen

Trolovet 15/5-1715. Viet 6/6.
Gjermund Skagem - Ambjør Gunnersd.
Forlovere: Gulik Kongsjord, Niels Bogstrand

Trolovet 17/5-1715. Viet 10/6.
Gulbran Sporen - Ragnil Larsd.
Forlovere: Niels Eje, Herman paa N. Præstegaarden

Trolovet 2/6-1715.
Ole Torgersen Sveaas - Gullou Helle.
Forlovere: N. Fossen, Helje Gorstad

Trolovet 9/6-1715. Viet 29/12.
Knud Tollevsen - Liv Joensdatter
Forlovere: Gullik Iming, Ole Solem.

Trolovet 3/7-1715. Viet 20/10.
Eener Halvorsen - Sunev Olsdatter Ramberg.

Forlovere: Anfind Halland, Gulbrand Ramberg.

Trolovet 3/7-1715. Viet 20/10.
Amun Joensen - Barbro Magnusd.
Forlovere: Anders Jøranru, Tov Vammen.

Viet 5/7-1715.
Halvor Torgersøn - Gullou Tostensd.

Trolovet 6/7-1715. Viet 18/10.
Halvor Sønsteru - Guro Kurveru
Forlovere: Hans Vrenne, Kitil Ulbaas (Uglebaas)

Viet 7/7-1715.
Niels Knudsøn Søeland - Guri Steenersd.

Trolovet 17/7-1715.
Ole Goutesen - Ingebor Sevrisd. (Severinsdatter)
Forlovere: Gulik Kongsjord, Poul Køntved

Trolovet 13/10-1715. Viet 10/11.
Tollev Aslaksen - Gunne Olsd.
Forlovere: Niels Hof, Peer Storemoen

Trolovet 3/11-1715. Viet 27/12.
Niels Christophersen - Jøran Ellevsd.
Forlovere: Syver Skarpmoen, Rasmus Houerud

Trolovet 10/11-1715. Viet 3/12.
Ole Aslaksen - Birgit Olsd.
Forlovere: Vebjøn Asbjønru, Syver Skarpmoen

Trolovet 10/11-1715. Viet 26/12.
Kitil Brynildsøn - Gunil Heljesd.
Forlovere: Niels Fossen, Gunder Traaen

Trolovet 28/12-1715. Viet 23/10-1716.
Syver Torkelsen - Aslou Gutormsd.
Forlovere: Gunder Halland, Syver L. aas

Trolovet 28/12-1715. Viet 23/10-1716.
Gjermun Gjermundsen Karlsru - Gro Torsd.
Forlovere: Helje Præstru, Gjermund Grotjord

Trolovet 30/12-1715. Viet 20/2-1717.
Halkil Hermosen - Sissel Syversd.
Forlovere: Herman Nore Prestegaard, Poul Øktedal.

Trolovet 30/12-1715. Viet 2/6-1716.
Helje Hovelsøn - Margit Olsd.
Forlovere: Gjermund Kitilsland, Halvor Ødgaard (??)

Trolovet 26/1-1716. Viet 23/10.
Erik Knudsen - Helge Jelsd.
Forlovere: Besse Hofde, Anfin Halland

Trolovet 29/5-1716. Viet 25/10.
Halvor Torbjønsen - Eli Bjørnsd. Svalestue.
Forlovere: Kitil Ulbaas, Halvor Gjeljord

Trolovet 1/6-1716. Viet 19/6.
Ole Sæbjønsen Strmen?? - Anne Vebjønsd. Nore.
Forlovere: Bjørn Treum, Herman paa Præstegaarden.

Trolovet 1/6-1716. Viet 19/6.
Helje Gulbransen Jonsjord - Birgit Olsd.
Forlovere: Lars Vaal, Halvor Borge.

Trolovet 19/6-1716. Viet 3/7.
Steener Halvorsen Kravig - Anne Olsd.
Forlovere: Knud Sunde, Herman Nore Præstegaard

Trolovet 29/8-1716. Viet 19/6-1717.
Halvor Tostensen - Gunil Olsd.
Forlovere: Bjørn Rudi, Ole Solem

Trolovet 23/9-1716. Viet 17/10.
Gulek Kongsjord - Gro Eriksd.
Forlovere:  Halvor S. Fulsaas, Helje Fulsaas

Trolovet 25/9-1716. Viet 23/10.
Peer Kaarsgaard - Kari Larsd.
Forlovere: Halvor Aasen, Helje Ljøtegaard.

Trolovet 29/9-1716. Viet 25/10.
Rasmus Goskelkesen(?) - Siri Toresd.
Forlovere: Lars Vaal, Herman Nore Pr.gaard.

Trolovet 18/10-1716. Viet 22/6-1717.
Tollef Helleksen - Siri Olsd.
Forlovere: Gulik Kongsjord, Sevad Fikken.

Trolovet 22/10-1716. Viet 3/1-1717.
Erik Toresen Bringsru - Astri Simonsd.
Forlovere: Ole Kyllisdal, Gulik Enerstved.

Trolovet 23/10-1716. Viet 3/1-1717.
Tor Halvorsen - Kirsti Peersd. Kyllesdal.
Forlovere: Halvor Opdal pr.gaard, Hans Nøstebø.

Trolovet 25/10-1716. Viet 20/6-1717.
Niels Thomesen Knudstrop - Gro Tovsd.

Forlovere: Knud Frøgne, Knud Bjønsen Ø. Raaen.

Trolovet 27/12-1716. Viet 6/5-1717.
Niels Houkim - Aase Birkgaarden
Forlovere: Helje Bekjorde, Poul Skavlem.

Trolovet 3/1-1717. Viet 26/3.
Gjermund Olsen Qreten - Kari Halvorsd.
Forlovere: Gunul Sjuru?, Greger Staalen (Ståland?)

Trolovet 2/2-1717. Viet 30/12.
Gunner Harange - Anne Guliksd.
Forlovere: Ole Kyllesdal, Torger Møgstu

Trolovet 20/2-1717. Viet 9/10.
Gunner Eriksen - Birgit Andersd.
Forlovere: Lars Vaale, Hans Vrenne

Trolovet 21/2-1717. Viet 26/3.
Halvor Tufte - Gro Knudsd.
Forlovere: Ole Nøstebø, Tore Rolland (Halland?)

Trolovet 21/3-1717. Viet 10/7.
Elling Rustad - Tønnej Peersd. Præstegaard
Forlovere: Sebjøn Skaune, Tosten Guteru

Trolovet 17/4-1717. Viet 10/10.
Truels Syversen - Gro Aslaksd.
Forlovere: Lars Ulvig, Peer Storemoen

Trolovet 11/6-1717.
Gisle Enersen - Marit Nielsd.
Forlovere: Helje Gorstad, Kitil Helle

Trolovet 12/6-1717. Viet 18/7.
Arne Nielsen Fossen - Guri Knudsd.
Forlovere: Houen, Helje Gorstad

Trolovet 18/6-1717. Viet 10/7.
Gunder Ramsru - Birgit Larsd.
Forlovere: Herman Præstegaarden, Ole Juve

Trolovet 19/6-1717. Viet 10/7.
Joen Aasgaarden - Gjertru Torgersd.
Forlovere: Svennung Raaen, Bjørn Raaen

Trolovet 19/6-1717.
Niels Kyllesdal - Ragnil Amunsd.
Forlovere: Gunder Hollen, Ole Kyllesdal

Trolovet 24/6-1717. Viet 25/7.
Ole Larsen - Kristi Kitilsd.
Forlovere: Ole Qvisle, Niels Bogstrand.

Viet 10/7-1717.
Niri Steenersøn Kobbergaard - Aase Sevadsd.

Trolovet 11/7-1717. Viet 29/9.
Knud Klemetsen - Anne Knudsd.
Forlovere: Ikke oppført.

Trolovet 18/7-1717. Viet 20/10.
Ole Sevrinsøn - Aslou Olsd.
Forlovere: Halvor Rui, Tov Toon

Trolovet 5/9-1717. Viet 27/2-1718.
Ole Halvorsen - Gro Bjørnsd.
Forlovere: Halvor Aas, Niels Kyllisdal

Trolovet 2/10-1717. Viet 24/10.
Helje Halvorsen - Margit Rejersd.
Forlovere: Knud Lintved, Knud Aasgaarden

Trolovet 16/10-1717. Viet 8/4-1718.
Ole Bøler - Jøran Kitilsd.
Forlovere: Gunder Vamre, Bent Flaateru

Trolovet 21/10-1717. Viet 21/10-1718.
Ole Peersen Lien - Angjer Knudsd.
Forlovere: Tor Vaakrog, Knud Bjørnsen Aasgaard

Trolovet 22/10-1717. Cop. 25/3-1718.
Simen Peersen Harang - Margit Olsd.
Forlovere: Gulik Imming, Gregar Staalan

Trolovet 22/10-1717. Viet 8/1-1719.
Gregar Peersen - Jøran Ingebretsd. Viken.
Forlovere: Syver Gryting, Peer Kaarsgaard

Trolovet 24/10-1717.
Tosten Vebjørnsen - Rønou Magnusd.
Forlovere: Knud Loftgaard, Halvor Torbjørnsen

Trolovet 25/12-1717.
Tosten Torgersen Tejen - Randi Olsd.
Forlovere: Halvor Kravig, Elling Rustad

Trolovet 26/12-1717. Viet 1/5-1718.
Ole Halvorsen Skarpmoen - Olou Nielsd.
Forlovere: Gunder Traaen, Sevad Fikken.

Trolovet 1/1-1718. Viet 29/1-1719.
Tosten Olsen Borge - Barbro Olsd.
Forlovere: Halvor Nilsen, Knud Bjørnsen Raaen.

Trolovet 24/3-1718. Viet 23/10.
Jest Skarpaas - Ragnil Larsd.
Forlovere: Aslak Sønstegaard, Syver Gryting

Trolovet 26/3-1718. Viet 24/6.
Halvor Anuldsen Vammen - Brønil Olsd.
Forlovere: Lars Vaale, Hans Vamen

Trolovet 27/3-1718. Viet 7/6.
Ole Toresen - Guro Olsd.
Forlovere: Tosten Sevli, Herman Nore præstegaard

Trolovet 8/4-1718. Viet 7/6.
Lars Valle - Siri Knudsd.
Forlovere: Ingebret Tveten, Niels Sunde.

Trolovet 8/5-1718. Viet 3/7.
Ole Torgrimsen Hof - Gunil Nielsd.

Forlovere: Gunder Traaen, Ole Bjerge.

Trolovet 2/6-1718. Viet 17/7.
Lars Braaflot - Barbro Gunnuldsd.
Forlovere: Gulik Frøgne, Ingebret Strømmen

Trolovet 3/6-1718. Viet 16/7.
Gunder Lien - Astri Larsd.
Forlovere: Syver Grytingen, Ole Kyllisdal

Trolovet 4/6-1718. Viet 21/10.
Poul Gelager - Gunor Tostensd.
Forlovere: Steener Rølland, Gregar Flaaten

Trolovet 7/6-1718. Viet 24/6.
Ole Bentsen - Gunil Peersd.
Forlovere: Lars Vaale, Ole Bakke

Trolovet 22/6-1718. Viet 10/7.
Ingebret Strømmen - Ambjør Halvorsd.
Forlovere: Halvor S. Kravig, Steener Qverndalen

Trolovet 25/6-1718. Viet 25/3-1719.
Lars Asbjønsen - Brønil Heljesd.
Forlovere: Ole Loftgaarden, Ole Storeli

Trolovet 26/6-1718. Viet 8/1-1719.
Sven Lund - Ingebor Larsd.
Forlovere: Halvor Aasen, Peer Houen

Trolovet 16/7-1718. Viet 16/7-1719.
Ole Knudsen Moen - Guri Johansd.
Forlovere: Gulik  Enerstved, Gunder Haranger

Trolovet 3/9-1718. Viet 24/10.
Ole Helle - Helge Knudsd.
Rejer Møgstue, Rasmus Hauerud

Trolovet 20/10-1718. Viet 16/7-1719.
Gisle Gulbrandsen Flaaten - Aase Heljesd.
Knud Omdal, Bjøn Ruen

Trolovet 4/12-1718. Viet 26/12.
Ansteen Guelsen søndre Traaen - Barbro Olsd.
Forlovere: Knud Fikken, Gunder Traaen

Trolovet 7/1-1719. Viet 2/1-1720.
Helje Torkelsen - Guro Lien
Forlovere: Gulik Eenerstved, Gunder Harang.

Trolovet 28/1-1719. Viet 1/1-1720.
Knud Torkelsen - Birgit Olsd.
Forlovere: Arne Røsgaard, Halvor Opdal (Uvdal).

Viet 19/2-1719.
Karl Olssøn Qreten(?) - Liv Gislesd.

Trolovet 19/2-1719. Viet 20/10.
Tollev Olsen Birkeflaat - Margit Tostensd.
Forlovere: Toer Kyllisdal, Evind Halvorsen

Viet 21/5-1719.
Torkel Kittilsøn Norlj - Tore Andersd.

Trolovet 26/5-1719. Viet 25/6.
Gjermun Kitilsland - Aase Nielsd.
Forlovere: Halvor Søndre og Halvor Nordre Kravig

Trolovet 27/5-1719. Viet 30/12.
Lars Bentsen - Guri Bjønsd.
Forlovere: Herman Nore Præstegaard, Ole Smetbak

Trolovet 27/5-1719. Viet 11/2-1720.
Kitil Olsen - Sissil Knudsd.
Forlovere: Lars Vaale, Elling Rustad

Trolovet 30/5-1719. Viet 20/10.
Ole Bjørnsen Rui - Gjertru Knudsd.
Forlovere: Halvor Tufte, Rore Rølland

Trolovet 30/5-1719. Viet 20/10.
Niels Lofthus - Gunil Olsd.
Forlovere: Lars Bjørnsen, Syver Gryting

Trolovet 31/5-1719. Viet 21/1-1720.
Knud Kamhus - Gro Svendsd.
Forlovere: Lars Bjørnsen, Sven Vammen

Trolovet 16/7-1719.
Ole Peersen - Siri Gunnersd.
Forlovere: Gulbran Ramberg, Ole Knipenborg

Trolovet 29/7-1719. Viet 8/10.
Juul Mikkelsen - Angjerd Nielsd. Asbiønsrud
Forlovere: Knud Fikken, Gunder Traaen

Trolovet 29/7-1719. Viet 15/10.
Gulbran Peersen - Jøran Tostensd.
Forlovere: Hans Ulsta, Hellek Vammen

Trolovet 23/9-1719. Viet 27/12.
Tor Andersen Fjøse - Gunil Rejersd.
Forlovere: Ingebret Tveten, Ingebret N. Fjøse

Trolovet 20/10-1719. Viet 21/1-1720.
Lars Gregarsen - Margit Larsd.

Forlovere: Simen Peersen Imming, Helje Præstru

Trolovet 22/10-1719. Viet 30/6-1720.
Jon Olsen - Gunil Aslaksd.
Forlovere: Aslak Sønstegaard, Ole Loftsgaard

Trolovet 22/10-1719. Viet 30/6-1720.
Gjermun Skajer - Ambjør Gunnulsd.
Forlovere: Halvor S. Kravig, Gjermun Kitilsland

Trolovet 18/2-1720. Viet 21/4.
Ole Olsen – Margit Nielsd.
Forlovere: Ole Helle, Tov Taren(?).

Trolovet 28/3-1720. Viet 3/7.
Knud Laersøn Kurveru – Aslou Olsd.
Forlovere: Knud Groven, Knud Liesæt.

Trolovet 28/3-1720. Viet 29/7.
Torgrim Bentsøn – Sennev Olsd.
Forlovere: Lars Vaala, Elling Rustad.

Trolovet 1/4-1720. Viet 21/4.
Anun Sondresøn Bjøndal – Jøran Olsd.
Forlovere: Knud Fikken, Gunder Tvaren.

Trolovet 14/4-1720. Viet 10/7.
Gunder Engebretsen Tveten – Aase Birkgaarden.
Forlovere: Peer Glaim, Poul Skavlem.

Trolovet 14/4-1720. Viet 8/6.
Ole Knudsen – Liv Halvorsd. Rue.
Forlovere: Gullik Kongsjord, Olle Helle.

Trolovet 14/4-1720. Viet 27/12.
Helje Olsen Kjemhus – Margit Olsd.
Forlovere: Rasmus Houen, Tov Landen.

Trolovet 21/4-1720. Viet 14/7.
Ole Nirisen Stærnes – Vel Knudsd.
Forlovere: Gunder Traaen, Senad S. Fikken.

Trolovet 28/4-1720. Viet 26/12.
Arne Halvorsen – Siri Halvorsd.
Forlovere: Helje Bekjorden, Tosten Fulsaas.

Trolovet 28/4-1720. Viet 6/7.
Halvor Jensen – Birgit Poulsd., L.
Forlovere: Knud Fikken, Gunder Traaen.

Trolovet 15/5-1720. Viet 7/7.
Peer Glaim – Gro Olsd.
Forlovere: Hellik Bakke, Tov Landen.

Trolovet 16/5-1720. Viet 13/10.
Svend Gundersøn Toon – Kari Kitilsd.
Forlovere: Rejer Møgstue, Gulik Kongsjord.

Trolovet 17/5-1720. Viet 18/10.
Gisle Knudsen Flaaten – Astri Simensd.
Forlovere: Bjæn Roen, Ole Solem.

Trolovet 17/5-1720. Viet 18/10.
Halvor Tovsen Røsland – Guri Larsd.
Forlovere: Ole Kyllisdal, Gunder Harang.

Trolovet 21/5-1720. Viet 30/6.
Laurs Poulsen Sandnæs – Sunev Vebjørnsd.
Forlovere: Vebjæn Sønstegaard, Svend Sælebakk.

Trolovet 6/6-1720. Viet 3/11.
Iver søndre Fulsaas – Jøran Nirisd.
Forlovere: Svend Bekjord, Torger Wamen.

Trolovet 7/6-1720. Viet 1/11.
Tor Guldbrandsen – Sønev søndre Kamhuus.
Forlovere: Peer Glaim, Ole Vejli.

Trolovet 7/6-1720. Viet 29/12.
Halvor Andersen – Helge Svensd.
Forlovere: Giermun Kitilsland, Lars Vale.

Trolovet 8/6-1720. Viet 20/10.
Bent Olsen Qvisle – Kristi Gunnulsd.
Forlovere: Ole Halvorsen Juve, Gunder Ramsru.

Trolovet 8/6-1720. Viet 29/9.
Jens Johansen – Gunild Olsd.
Forlovere: Lars Waale, Gulbrand Sqoren.

Trolovet 9/6-1720. Viet 16/10.
Laers Svalestue – Astri Laersd, Sal. Gunder Liens.
Forlovere: Vebiøn Sønstegaard, Ole Kyllisdal.

Trolovet 21/7-1720. Viet 1/11.
Niels Bratterud - Margit Christophersd.
Forlovere: Torger Ø. Vamen, Ole Bjerge. 

Trolovet 27/9-1720. Viet 22/3-1721.
Halvor Torkildsen – Birgit Gunnuldsd.
Forlovere: Tov Stor Hvammen, Torger Møgstu.

Trolovet 29/9-1720. Viet 13/10.
Halvor Torstensen Sevli – Randi Olsd.
Forlovere: Elling Kiiste?, Ole Sevli.

Trolovet 29/9-1720. Viet 20/10.
Torbiæn Olsen Bakk - Guri Olsd.
Forlovere: Halvor Larsen Berge, Thore Bækkeset.

Trolovet 30/9-1720. Viet 28/12.
Østen Olsen - Ingeborg Andersd.
Forlovere: Stener Koppergaard, Sven Valebakk.

Trolovet 6/10-1720. Viet 29/6-1721.
Helje Lauen - Turi Engebretsd.
Forlovere: Svend Bekjorden, Hellik Kiemhus.

Trolovet 6/10-1720. Viet 23/10.
Gunuld Nilsøn - Ragnhild Thorbjensd.
Forlovere: Niels Fossen, Gunder Traaen.

Trolovet 13/10-1720. Viet 24/10.
Gulbran Halvorsøn - Gunil Halvorsd.
Forlovere: Gjermund Kitilsland, Ole Vejli.

Trolovet 16/10-1720. Vielse 28/12.
Halkel Hermodsøn - Birgit Halvorsd.
Forlovere: Knud Andgaard, Halvor Gjeljord.

Trolovet 17/10-1720. Viet 11/7-1721.
Knud Halvorsen - Olau Aslaksd. Grøtjord.
Forlovere: Syver Gryting, Rejer Lastegaard.

Trolovet 18/10-1720. Viet 1/1-1721.
Thov Aslaksen - Gunil Jonsd. Fanskelj(?).
Forlovere: Gulik "Skarstrand"?, Lars Gutu.

Trolovet 20/10-1720. Viet 31/5-1721.
Per Knudsen - Gro Knudsd.
Forlovere: Lars Vaal, Kitil Ulkaas.

Trolovet 8/11-1720. Viet 14/4-1721.
Ole Endresøn - Aase Narvesd.
Forlovere: Sven Bekjorden, Tollev K..angemo(?).

Trolovet 6/12-1720. Viet 21/2-1721.
Niels Olsen - Ragnil Eriksd.
Forlovere: Poul Skafem? - Lars Valle.

Trolovet 29/12-1720. Viet 13/7-1721.
Webjørn Olsøn - Gunnil Knudsd. Groven.
Forlovere: Ajer Troum?, Herbran Tejes.

Trolovet 31/12-1720.
Joen Stranstø - Guro Aanesd.
Forlovere: Poul Galager?, Syver Torkilsen.

Trolovet 31/12-1720. Viet 17/10-1721.
Torkild Knudsen - Mari Nielsd.
Forlovere: Reier Korsgaard, Lars Roen.

Trolovet 1/1-1721. Viet 11/7.
Tollev Larsen Bakke - Gunil Olsd. Husebø.
Forlovere: Halvor Larsen Røsland, Ole Husebø.

Trolovet 22/2-1721. Viet 3/8.
Syver Lilleaasen - Anne Bentsd.
Forlovere: Sven Sælbakk, Ole ....etbak.

Trolovet 19/3-1721. Viet 1/1-1722.
Ole Olsen Rui - Birgit Halvorsd.
Forlovere: Lars Bjønsen, Peer Larsgaard.

Trolovet 24/3-1721. Viet 17/7.
Poul Larsen Rontved - Kari Halvorsd.
Forlovere: Halvor Larsen Vaale, Halvor Nordre Kranig?

Trolovet 30/3-1721. Viet 2/7.
Christopher Olsen - Taran Gulleksd.
Forlovere: Gunder Tvare, Engebret Fjøsli. lille?

Trolovet 27/4-1721. Viet 9/7.
Ole Ellevssøn - Ambjør Heljesd.
Forlovere: Gunder Traaen, Vebjørn Asbjørnsen.

Trolovet 31/5-1721. Viet 6/7.
Niels søndre Fjøse - Ingebor Nielsd.
Forlovere: Helje Bekjord, Ingebret "Kiste"?

Trolovet 1/6-1721. Viet 28/2-1722.
Tore Gregarssøn Tandberg - Helge Gunnuldsd.
Forlovere: Gulik Pening?, Gregar Staalen.

Trolovet 3/6-1721. Viet 17/10.
Ole Møgstu - Astri Pedersd.
Forlovere: Gunder Haranger, Halvor Opdal.

Trolovet 3/6-1721. Viet 28/6-1722.
Ole Nielsen - Gunil Heljesd.
Forlovere: Anders Joranger, Ole Tanberg.

Trolovet 3/6-1721. Viet 19/10.
Tollev Nielsen Houen - Guri Pedersd.
Forlovere: Helje Sønstegaard, Ole Juvi.

Trolovet 13/7-1721. Viet 19/10.
Knud Olsen - Gjertrud Tostensd.
Forlovere: Knud Liiset, Ole N. Nore.

Trolovet 28/9-1721. Viet 22/3-1722.
Ole Rollevsøn - Sønnev Jonsd.
Forlovere: Anders Joensen, Even Halvorsen.

Trolovet 17/10-1721. Viet 22/3-1722.
Per Heljesen - Gunne Guliksd.
Forlovere: Lars Bjørnsrud, Tosten Aasterud.

Trolovet 30/12-1721. Vielse 25/6-1722.
Halvor nordre Greqvar - Birgit Nielsd.
Forlovere: Sven Lund, Tollev Bakke.

Trolovet 2/2-1722. Viet 1/9-1724.
Syver Torsen - Anne Halvorsd.
Forlovere: Joen Sønstebø, Gulik Penning.

Trolovet 28/2-1722. Viet 16/10.
Kitil Halvorsen under Bakke - Birgit Olsd.
Forlovere: Halvor Eile Klep, Knud Evensen.

Trolovet 24/3-1722.
Helje Loftsgaarden - Sønnev Aslaksd.
Forlovere: Bjøn Trondsen, Ole Loftsgaard.

Trolovet 25/3-1722. Viet 18/10.
Knud Olsen - Astri Enersd.
Forlovere: Halvor Gjeljord, Ole N. Nore.

Trolovet 20/4-1722. Viet 19/7.
Knud Iversøn fra N. Flatin - Ingebor Storemoen.
Forlovere: Knud Fikken, Gunuld N. Traaen.

Trolovet 17/5-1722. Viet 21/6.
Niri Strengreim nordre - Jøran Halvorsd.
Forlovere: Gunder Traaen, Ole Stærnæs.

Trolovet 23/5-1722. Viet 24/6.
Halvor Høysæt - Siri Nielsd.
Forlovere: Helje Bekkjord, Hellek Komhuus.

Trolovet 25/5-1722. Viet 16/10.
Torkel Rødberg - Siri Halvorsd.
Forlovere: Sebjøn Skaue, Elling Rustad.

Trolovet 25/5-1722. Viet 18/10.
Ole Arnesen - Anne Knudsd.
Forlovere: Lars Vaale, Gulbrand Spornes.

Trolovet 26/5-1722. Viet 16/10.
Kittil Kittilsen Galag - Gyri Jonsd.
Forlovere: Halvor Ele Klep, Torkel Hofd?

Trolovet 26/5-1722. Viet 16/10.
Halvor Olsen Renevammen - Ingebor Halvorsd.
Forlovere: Thor Koen, Helje Pedersen.

Trolovet 26/5-1722. Viet 5/11.
Halvor Steengrimsøn - Siri Tostensd.
Forlovere: Syver Skarpmoen, Juuel Asbjønsen.

Trolovet 13/6-1722. Viet 30/9.
Thomes Joensen - Gro Olsd.
Forlovere: Lars Vaale, Peer Skønnes.

Trolovet 15/6-1722. Viet 20/10.
Sven Gundersen Toen - Ambjær Anstensd.
Forlovere: Ole Helle, Ole Rue.

Trolovet 28/6-1722. Viet 21/3-1723.
Ole Olsen Roen - Gunil Olsd.
Forlovere: Ole Rensaas......., Halvor paa Opdal præstegaard.

Trolovet 25/7-1722. Viet 2/1-1723.
Gjermund Gregarsen Tanberg - Gunil Rolvsd.
Forlovere: Per Kaarsgaard, Gregar Flaaten.

Trolovet 16/10-1722. 13/2-1723.
Ole Gislesen Viken - Turi Halvorsd.
Forlovere: Lars Fornebø, Sven Lund.

Trolovet 18/10-1722. Viet 25/3-1723.
Per Torstensen - Gunil Knudsd.
Forlovere: Lars Vaale, Ole Halvorsen Nuhus.

Trolovet 2/1-1723. Viet 13/2.
Torkel Jonsen Sønstebø, Gunil Knudsd.
Forlovere: Halvor Opdal, Hans Nøstebø.

Trolovet 3/1-1723. Viet 2/7.
Syver Lilleaasen, Anne Gulbrandsd.
Trolovet Torger Møgstue, Tov Aslesen "Fondstelj".

Trolovet 17/1-1723. Viet 3/10.
Lars Heljesen, Gunild Halvorsd.
Forlovere: Syver Skarpmoen, Juul Asbjønrud.

Trolovet 14/2-1723. Viet 6/6.
Vebran Halvorsen, Margit Joensd.
Forlovere: Halvor S. Tejen, Ingebret Straumen?

Trolovet 14/2-1723. 16/6.
Ole Hermansen, Gunil Olsd.
Forlovere: Niels Eje, Halvor Muergaard?

Trolovet 7/3-1723. Viet 15/10.
Gjermun Gjermunsen, Sirj Gulmunsd.
Forlovere: Laers Bjønsen, Kaggestad.

Trolovet 18/4-1723. Viet 27/6.
Bjøn Halvorsen nordre Bjerge, Jøran Lartsd.
Forlovere: Gunder Traaen, Kittil Helle.

Trolovet 16/5-1723. Viet 2/7.
Torkel Hofd, Aase Vebransd.
Forlovere: Besse Hofd, Tosten Aastre?

Trolovet 17/5-1723. Viet 29/9.
Vebjøn Heljesen, Helge Sevadsd.
Forlovere: Herbrand Vestgaard, Halvor Torgersen Kallens...

Trolovet 4/9-1723. Viet 15/10.
Hans Bjønsen, Ingebor Toresd.
Forlovere: Joen Aasgaard, Syver Meehuus?

Trolovet 5/9-1723. Viet 17/10.
Syver Gulmunsen, Jøran Knudsd.
Forlovere: Laers Vaale, Halvor Geljorde.

Trolovet 10/10-1723. Viet 16/1-1724.
Niels Heljesøn, Guri Joensd.
Forlovere: Gunder Traaen, Syver Vebransen.

Trolovet 17/10-1723. Viet 6/6-1724.
Halvor Knudsen Skarpaas, Ingebor Olsd.
Forlovere: Laers Vaale, Aslak Sønstegaard.

Trolovet 30/10-1723. Viet 4/1-1724.
Rejer Tollevsen, Karj Vebransd.
Forlovere: Sven Nord Toen, Tov Øvre Toen.

Trolovet 7/11-1723.
Ole Torgersen, Barbro S. Traaen.
Forlovere: Gunder Traaen, Sven Bekjord.

Trolovet 2/1-1724. Viet 25/6.
Ole Halvorsen, Gro Persd.
Forlovere: Ole Bakke, Halvor Heljesen.

Trolovet 1/2-1724. Viet 9/4.
Amun Bjørnsen, Gurj Andersd.
Forlovere: Anders Hof, Ellev Traaen.

Trolovet 2/2-1724. Viet 26/6.
Ole Engebretsen Bakke, Kari Persd.
Forlovere: Ingebret Fjøse, Ole Vejli Præstegaard.

Trolovet 19/3-1724. Viet 22/4.
Halvor Kitilsen, Jøran Persd.
Forlovere: Ole Stærnæs, Arne Houen.

Trolovet 24/3-1724. Viet 18/10.
Jens Torgersen, Kristi Knudsd.
Forlovere: Gunder Møgstue, Grønflaat.

Trolovet 1/4-1724. Viet 7/6.
Knud Heljesen, Bergit Poulsd. Skaflem.
Forlovere: Simen Vebransen Møgstu, Niels Koppergaard.

Trolovet 7/5-1724. Viet 16/7.
Asle Knudsen, Siri Herbransd. Bersog(?).
Hellek Sør Houen, Arne Nord Houen.

Trolovet 5/6-1724.
Halvor Olsen Borge (Berge?), Karj Knudsd.
Forlovere: Steener Spoven, Herbran Vestgaarden.

Trolovet 2/7-1724. Viet 29/3-1725.
Ole Olsen Qvaale, Birgit Christensd.
Forlovere: Ole Rue, Bjæn Bjerge (Bjørn Berge).

Trolovet 2/7-1724. Viet 8/10.
Anun Bjændal (Bjørndal), Live Laersd.
Forlovere: Gunder Traaen, Kitil Helle.

Trolovet 16/7-1724. Viet 1/11.
Anders Knudsen, Ambjør Kitilsd.
Forlovere: Gunder Nordre Traaen, Anders Næset.

Trolovet 3/9-1724. Viet 5/11.
Christopher Kitilsen, Siri Christophersd.
Forlovere: Gunder Traaen, Ole Bergen.

Trolovet 2/10-1724. Viet 29/10.
Engebret Nord Fjøse, Signe Engebretsd.
Forlovere: Knud Fikken, Poul Skaflen.

Trolovet 19/11-1724. Viet 28/2-1725.
Knud Gundersen Traaen, Jøran Syversd.
Forlovere: Knud Fikken, Sevad Fikken.

Trolovet 24/12-1724. Viet 18/2-1725.
Bjæn Torkelsen (Bjørn Torkildsen), Birgit Olsd.
Forlovere: Bent Flotterø, Nirj Koppergaard.

Trolovet 30/12-1724. Viet 27/3-1725.
Torbjæn Fonsteli, Tore Olsd.
Forlovere: Peer Kaarsgaard, Sven Lund (Lunde?).

Trolovet 31/12-1724. Viet 19/10-1725.
Ole Tandberg, Gurj Amundsd.
Forlovere: Tron Ruen, Gjermun Rødgaard.

Trolovet 24/2-1725. Viet 1/1-1726.
Torbjæn Knudsen (Torbjørn Knudsen), Kari Olsd.
Forlovere: Ole Juve, Vebjæn Groven.

Trolovet 25/3-1725. Viet 22/5.
Sevri Gislesen, Sauro Christophersd.
Forlovere: Niels Eje, Niels Koppergaard.

Trolovet 2/4-1725. Viet 27/5-1725.
Gunval Olsen Bondalen, Margit Heljesd.
Forlovere: Knud og Svend Fikken.

Trolovet 16/4-1725. Viet 10/6.
Gulbran Kjerre, Tore Olsd.
Forlovere: Laers Valle, Knud Skavlem.

Trolovet 22/4-1725. Viet 15/7.
Iver Gregarsen, Turi Nielsd.
Forlovere: Knud og Sevad Fikken.

Trolovet 19/5-1725. Viet 19/10.
Steener Peersen, Gunne Vebjønsd. Visjord.
Forlovere: Jon Sønstebø, Hans Nøstebø.

Trolovet 19/5-1725. Viet 19/10.
Joen Tostensen Rødgaard, Senev Larsd.
Forlovere: Tore Rue, Ole Landberg.

Trolovet 22/5-1725. Viet 16/6.
Tosten Poulsen Sandnæs, Birgit Tostensd.
Forlovere: Ole og Gunner Sevli.

Trolovet 22/5-1725. Viet 27/6-1726.
Hellek Amunsen, Ingebor Olsd.
Forlovere: Lars Svalestuen, Sven Sæterbakke.

Trolovet 27/5-1725.
Karl Eriksen Fuglaas, Helge Hovaldsd.
Forlovere: Gulek Kongsjord, Tost Mell. Fuglaas.

Trolovet 30/6-1725. Viet 4/11.
Gunul Halvorsen, Sunev Olsd.
Forlovere: Lars Hustved, Ole Qvisle.

Trolovet 12/8-1725.
Torkel Olsen Nøstebø, Gunil Hansd.
Forlovere: Halvor Eiteklep, Gunder Harang.

Trolovet 19/8-1725. Viet 14/10.
Arne Jeppesen, Jøran Halvorsd.
Forlovere: Knud Fikken, Gunder Traaen.

Trolovet 26/9-1725. Viet 4/11.
Jørgen Knudsøn, Birgit Olsd.
Forlovere: Gunder og Sven Toon.

Trolovet 18/10-1725. Viet 24/6-1727.
Halvor Poulsen Halland, Ingebor Bjænsd. (Bjørnsd.).
Forlovere: Knud Omdal, Torkel Rodberg (Rødberg?).

Trolovet 19/10-1725. Viet 24/3-1726.
Rejer Vesgarden, Tore Guleksd.
Forlovere: Hans Nøstebø, Halvor Eiteklep.

Trolovet 19/10-1725. Viet 19/1-1726.
Knud Henriksen, Aagot Toresd.
Forlovere: Halvor Opdal, Helje Præstru.

Trolovet 28/12-1725. Viet 6/6-1726.
Ole Guleksøn, Lisbeth Vetterhuus.
Forlovere: Lars Vatterhuus, Halvor Vatterhuus.

Trolovet 29/12-1725. Viet 28/9-1726.
Syver Gunulsen Flaate, Aase Knudsd.
Forlovere: Hans Nøstebø, Gregar Brosru(?)

Trolovet 29/12-1725. Viet 11/10-1726.
Ole Helleksen, Margit Torkelsd. Tufte.
Forlovere: Laers Bjænsøn, Halvor Opdal.

Trolovet 19/1-1726. Viet 30/6.
Ole Aslaksen, Birgit søndre Gulbrand Ramberg.
Forlovere: Gunder Harang, Halvor Opsal Præstegaard.

Trolovet 20/1-1726. Viet 29/12.
Knud Knudsen Rambru, Johanne Olsd.
Forlovere: Ole Juve, Tosten Sandnæs.

Trolovet 20/1-1726.
Ole Halvorssøn, Dorthe Halland.
Forlovere: Elling Rusta, Sven Sælbakk.

Trolovet 17/2-1726. Viet 11/10.
Syver Magnussøn, Tore Gjermunsd.
Forlovere: Halvor Røsland, Tor Kyllisdal.

Trolovet 16/3-1726. Viet 11/10.
Ole Helleksøn Fossen(?), Margit Gunnersdatter Tufte.
Forlovere: Lars Ulvig, Kitil Helle.

Trolovet 16/3-1726. Viet 21/6.
Ole Rejersøn Møgstue, Alvil Danielsd.
Forlovere: Ole Vejli Præstegaard, Knud Skavlem.

Trolovet 10/3-1726. Viet 10/6.
Sven Bjænssøn (Svend Bjørnsen), Ingebor Hansd.
Forlovere: Sebjæn (Sebjørn) Skonne(?), Ole Sevli.

Trolovet 17/3-1726. Viet 11/6.
Ole Knudsen Galde (Galen?), Olau Knudsd.
Forlovere: Halvor Kravig, Gulek Frøgne.

Trolovet 23/3-1726. Viet 11/10.
Syver Sønstebø, Sirj Halvorsd.
Forlovere: Jon Sønstebø, Tollev Husebø.

Trolovet 23/3-1726. Viet 13/7-1727.
Ole Gjermunssøn, Gunil Loftstue.
Forlovere: Hans Kaggestad, Sven Vammen.

Trolovet 26/3-1726. Viet 13/10.
Kitil Sporen, Gro Larsd.
Forlovere: Halvor Vætterhuus, Gulbran Sporen.

Trolovet 7/4-1726. Viet 6/6.
Gunner Peerssøn Glaim, Birgit Knudsd.
Forlovere: Svend Bekjorde, Poul Hauklie.

Trolovet 7/4-1726. Viet 16/6.
Anders Kitilssøn, Ambjær Heljesd. (Ambjørg).
Forlovere: Gunder Traaen, Knud Stormoen.

Trolovet 7/4-1726. Viet 26/5.
Christen Rasmussen, Helge Bjænsd. (Helge Bjørnsd.)
Forlovere: Ole Hof, Ole Stærnæs.

Trolovet 14/4-1726. Viet 2/7.
Simen Gunuldssøn, Birgit Christensd. Udli.
Forlovere: Hellek Tveten, Ole Vejli Præstegard.

Trolovet 16/5-1726. Viet 27/10.
Tore Bjænssøn Tveten (Tore Bjørnsen), Ambjær Svensd. (Ambjørg Svendsdatter).
Forlovere: Hellek ......, Poul Houklie.

Trolovet 19/5-1726. Viet 11/10.
Halvor Gislessøn Møgstue, Sunnev Helleksd.
Forlovere: Gulek E.......strand?, Halvor Opdal Præstegaard.

Trolovet 30/5-1726. Viet 8/12.
Anders Toerstue, Aase Peersd.
Forlovere: Ingebret Fjøse, Ole Bakke.

Trolovet 7/6-1726. Viet 29/12.
Poul Holland, Sirj Olsd.
Forlovere: Halvor Vammen, Halvor Sevli.

Trolovet 9/6-1726. Viet 27/6.
Niels Sebjænssøn Skaun, Vel Halvorsd.
Forlovere: Sebjæn Søndre Skonne, Østen Nordre Skonne. 

Trolovet 30/6-1726. Viet 28/9.
Gisle Simensen, Gro Knudsd., Salige Halvor Tuftes.
Forlovere: Tov Koen(?), Niels Kyllisdal.

Trolovet 30/6-1726. Viet 30/12.
Ole Gulbransen, Margit Knudsd.
Forlovere: Torkel Hofde, Helje Præstrui.

Trolovet 10/8-1726. Viet 8/12.
Anders Torkilssøn, Birgit Halvorsd.
Forlovere: Halvor Kravig, Knud Svendssøn.

Trolovet 11/8-1726. Viet 28/9-1727.
Gregar Laerssøn, Gjertru Loftsgaard.
Forlovere: Tosten Aastred, Gulek Einestved?

Trolovet 1/9-1726. Viet 6/10.
Jens Olsen Bøler, Ingebor Heljesd.
Forlovere: Svend nedre, Tov øvre Toon.

Trolovet 7/9-1726. Viet 23/3-1727.
Sven Halvorsøn Aasen, Gunil Danielsd.
Forlovere: Jon Sønstebø, Peer Hofde.

Trolovet 7/9-1726. Viet 28/9-1727.
Knud Heljesen, Aslou Jonsd.
Forlovere: Ole Kyllisdal, Peer Kaarsgaard.

Trolovet 28/9-1726. Viet 24/6-1727.
Knud Torsøn Relld(?), Anne Olsd.
Forlovere: Laers Gutue, Helje Ljotegaard.

Trolovet 11/10-1726. Viet 1/3-1727.
Bjæn Torgersøn Lien (Bjørn Lien), Margit Olsd.
Forlovere: Halvor Eideklep, Gulek Enerstrand(?).

Trolovet 11/10-1726. Viet 13/1-1728.
Knud Bjænssøn (Knud Bjørnsen), Siri Halvorsd.
Forlovere: Tollev Husebø, Gisle Grønflanh(?).

Trolovet 11/10-1726. Viet 17/10-1727.
Vebjæn Gulbransen (Vebjørn), Gunil Halvorsd.
Forlovere: Toer Kyllisdal, Jon Aasgaard.

Trolovet 31/10-1726. Viet 21/11.
Tron Torkelssøn Ristejen, Marthe Clausd.
Forlovere: Knud og Serad Fikken.

Trolovet 6/12-1726. Viet 26/12.
Halvor Torkelssøn, Aslou Torgrimsd.
Forlovere: Tosten Fuldaas, Iver Fuldaas.

Trolovet 14/12-1726. Viet 17/10-1727.
Ole Hendrikssøn, Gunil "Roen", Salige Knud Rues.
Forlovere: Halvor Sønstru, Ole Liveru.

Trolovet 27/12-1726.
Gjest Laerssøn Hunstrand(?), Gunil Nielsd.
Forlovere: Halvor Kravig, Niels Sunde(?).

Trolovet 28/12-1726. Viet 22/6-1727.
Torkel Torbjænssøn, Aase Knudsd.
Forlovere: Laers Vaale, Jest Skarpaas.

Trolovet 1/3-1727. Viet 17/10.
Sven Gunnerssøn, Astri Larsd.
Forlovere: Helje Præstru, Daniel Gregarssøn.

Trolovet 24/3-1727. Viet 12/7.
Anders Jonssøn, Turi Hermandsd.
Forlovere: Halvor søndre Tejen, Poul Køntved.

Trolovet 26/3-1727. Viet 19/6.
Narve Peerssøn Glaim, Jøran Helleksd.
Forlovere: Gunul Kitilsland, Laers Valle.

Trolovet 26/3-1727. Viet 21/6.
Torkel Erikssøn, Marj Tostensd. Lien.
Forlovere: Paul Skaflen, Gjermun Kittilsrud.

Trolovet 30/3-1727. Viet 27/4.
Niels Brynildssøn, Birgit Poulsd.
Forlovere: Gunder Traaen, Sevad Fikken.

Trolovet 4/5-1727.
Syver Hanssøn, Barbro Heljesd.
Forlovere: Sevad Fikken, Bjæn Bjerge (Bjørn Berge).

Trolovet 22/5-1727. Viet 26/6.
Torger Heljessøn Mogen, Ragnil Halvorsd.
Forlovere: Poul Haukelien, Bent Flaaterud.

Trolovet 2/6-1727. Viet 17/10.
Gregar Joenssøn, Jøran Guleksd. Enerstved.
Forlovere: Hans Nøstebø, Halvor Opdal Præstegaard.

Trolovet 22/6-1727. Viet 2/2-1728.
Sven Laerssøn, Karj Gulbransd.
Forlovere: Ole Loftsgaard, Joen Aasgaard.

Trolovet 24/6-1727. Viet 15/10-1728.
Ole Olssøn, Ragnil Torgusd. Groven.
Forlovere: Ole "Altesbrækk", Even Halvorssøn Groven.

Trolovet 9/9-1727. Viet 26/3-1728.
Niri Jonssøn, Guro Knudsd.
Forlovere: Poul Røntved, Ingebret Strømnæs.

Trolovet 16/10-1727.
Rejer Hendrikssøn, Gunild Olsd.
Forlovere: Østen Skouer, Tore Rejersgaard.

Trolovet 17/10-1727. Viet 21/3-1728.
Gulek Peerssøn, Rønou Magnusd.
Forlovere: Ole Lindru, Helje Præstru.

Trolovet 17/10-1727. Viet 18/6-1728.
Hellek Nielssøn, Gunil Torkelsd.
Forlovere: Ole Tandberg, Gjermund Røsgaard.

Trolovet 17/10-1727. Viet 21/3-1728.
Toer Tostenssøn, Guri Gislesd.
Forlovere: Ole Beltrobrekk, Peer Houen.

Trolovet 17/10-1727. Viet 18/6-1728.
Niels Rejerssøn Møgstue, Ragnil Knudsd.
Forlovere: Steener Jøranru, Rejer Midjord.

Trolovet 9/11-1727. Viet 27/12.
Niels Halvorssøn, Helge Laersd.
Forlovere: Peer Glaim, Hellek Houen. Udl.(?)

Trolovet 10/1-1728. Viet 30/9.
Fingar Olssøn, Gro Halvorsd.
Forlovere: Laers Vaale, Laers Svalestue.

Trolovet 12/1-1728. Viet 21/3.
Peer Tovssøn, Kristi Olsd.
Forlovere: Ole Husebø, Steener Rølland.

Trolovet 1/2-1728. Viet 15/10.
Tollev Grøteru, Astri Larsd.
Forlovere: Sven Vammen, Hans Kaggestad.

Trolovet 2/2-1728. Viet 18/6.
Ole Laerssøn Qvetan(?), Helge Olsd. Sandnæs.
Forlovere: Halvor Røsland, Tollev Bakke.

Trolovet 22/2-1728. Viet 11/7.
Tollev Sanderssøn(?), Boel Iversd.
Forlovere: Anders nordre Hof, Ole søndre Hof.

Trolovet 29/2-1728. Viet 18/6.
Halvor Anfinssøn Tejen, Gunil Torsd.
Forlovere: Halvor Kravig, Gjermund Kitilsland.

Trolovet 15/3-1728. Viet 24/6.
Gulek Kleven, Ingebor Knudsd.
Forlovere: Sven Ekjord(?), Halvor P...eaa.

Trolovet 24/3-1728. Viet 2/6.
Tosten Halvorssøn Kavig?, Guri Gjermunsd.
Forlovere: Niels Eje, Gjermund Skaje.

Trolovet 25/3-1728. Viet 17/7.
Gunul Halvorssøn, Gunil Olsd.
Forlovere: Gjermund Skaje, Ole Vætterhuus.

Trolovet 25/3-1728. Viet 16/7-1729.
Bjæn Bjænssøn (Bjørn Bjørnsen), Gro Torgusd.
Forlovere: Jest Skarpaas, Knud Heljessøn Loftgaard.

Trolovet 11/4-1728. Viet 13/6.
Helje Lougen, Ambjær Torgrimsd.
Forlovere: Knud Fikken, Sven Bekjorden.

Trolovet 6/5-1728. Viet 11/7.
Niels Fossebrækk, Jøran Kitilsd.
Forlovere: Niri Koppegaard, Knud Skavlem.

Trolovet 17/5-1728. Viet 9/6.
Anun Bjændalen (Anund Bjørndalen), Helge Guleksd.
Forlovere: Svend Toen, Ole Rue.

Trolovet 18/5-1728. Viet 6/6.
Jens Ristejen, Kristi Halvorsd.
Forlovere: Svend og Toer Toon.

Trolovet 18/5-1728. Viet 14/7.
Juel Goestad (Juul), Jøran Olsd.
Forlovere: Laers Ulvig, Kitil Helle.

Trolovet 21/5-1728. Viet 26/12.
Niels Christopherssøn, Kari Paulsd.
Forlovere: Niels Bagstrand(?), Niels Bratteru.

Trolovet 23/5-1728. Viet 25/3-1729.
Ole Rensvammen, Birgit Halvorsd.
Forlovere: Ole Solem, Tollev Grøtru.

Trolovet 23/5-1728. Viet 17/10.
Helje Andersøn, Liv Bjænsd.
Forlovere: Ole Sandnæs, Knud Litved.

Trolovet 13/6-1728. Viet 18/7.
Levor Nielsøn Kjomme, Marthe Andersd.
Forlovere: Gunde Traaen, Kitil Helle.

Trolovet 11/7-1728. Viet 10/10.
Erik Truelssøn, Kristi Knudsd.
Forlovere: Ole Tollevssøn, Ole søndre Traaen.

Trolovet 25/7-1728. Viet 13/10.
Hellek Christopherssøn, Siri Halvorsd.
Forlovere: Iver Fulsaas, Carl Fuglaas.

Trolovet 25/7-1728. Viet 25/3-1730.
Ole Larssøn, Astri Halvorsd.
Forlovere: Knud Bjønsøn, Lars ....

Trolovet 28/9-1728. Viet 7/7-1729.
Gunder Knudssøn, Birgit Jonsd.
Forlovere: Herbran Væstgaar, Halvor Skarpaas.

Trolovet 28/9-1728. Viet 13/1-1730.
Levor Knudssøn, Ingebor Aslaksd.
Forlovere: Laers Vaal, Knud Lisæt.

Vielse med kongelig bevilling 27/1-1730.
Hr. Søvren Lemmich, Sogneprøst til Hof i Soller (Solør) og min datter Christine Margrete Flor.

Trolovet 28/9-1728. Viet 14/7-1729.
Tore Rolevssøn, Mari Knudsd.
Forlovere: Solve E......, Hans Iming.

Trolovet 15/10-1728. Viet 1/1-1729.
Helje Ljøtegaard, Birgit Nielsd.
Forlovere: Peer Houen, Ole Husebø.

Trolovet 16/10-1728. Viet 14/7-1729.
Iver Olssøn, Ragnil Knudsd.
Forlovere: Hans Nøstebø, Gulik Iming.

Trolovet 16/10-1728. Viet 23/6-1729.
Laers Kittilsøn Ulbaas, Ambjør Gulbransd.
Forlovere: Halvor V....., Niels Mitst..g.

Trolovet 17/10-1728.
Baar Sammessøn (Samuelssøn?), Guro Torgersd.
Forlovere: Vebjæn Groven, Tron Bækkeset.

Trolovet 26/12-1728. Viet 8/2-1729.
Halvor Nielssøn, Astri Joensd.
Forlovere: Hellek søndre Houen, Hellek nordre Houen.

Trolovet 27/12-1728. Viet 26/3-1729.
Halvor Taralssøn, Gro Tostensd.
Forlovere: Peer Glaum, Ole Bakke.

Trolovet 10/2-1729. Viet 5/6.
Bjæn Olssøn (Bjørn Olsen), Jøran Olsd.
Forlovere: Ole Nore, Gulbran Sporen (Sporan).

Trolovet 12/2-1729. Viet 14/7.
Halvor Danielssøn, Ingebor Peersd.
Forlovere: Torger Møgstu, Sven Hollen.

Trolovet 26/3-1729. Viet 26/6.
Ole Nielssøn Eje, Gro Kitilsd.
Forlovere: Ikke innført.

Trolovet 27/3-1729. Viet 2/7.
Vebjæn Knudssøn (Vebjørn Knudsen), Turi Halvorsd.
Forlovere: Ole Loftsgaard, Jest Skarpaas.

Trolovet 8/5-1729. Viet 9/6.
Niels Peerssøn, Ambjær Halvorsd. (Ambjørg Halvorsdatter).
Forlovere: Sven Toon, Ole Helle.

Trolovet 7/6-1729. Viet 24/3-1730.
Halvor Toerssøn (Halvor Torsen), Ragnil Gjermundsd.
Forlovere: Ole Bjænssøn, Kitil Undebake.

Trolovet 3/10-1729. Viet 1/11.
Amun Tollevssøn, Birgit Eriksd.
Forlovere: Iver Fuldaas, Karl Fuglaas.

Trolovet 14/10-1729. Viet 20/3-1730.
Ole Hermanssøn, Guro Halstensd.
Forlovere: Vebjøn Sønstegaard, Ole Nore.

Trolovet 23/10-1729. Viet 4/12.
Helje Halvorssøn, Birgit Jensd.
Forlovere: Tosten Fulaas, Karl Fuglaas.

Trolovet 23/10-1729. Viet 10/4-1730.
Christennus Danielssøn, Kari Halvorsd.
Forlovere: Ole ......., Hendrik nordre Houen.

Trolovet 27/11-1729. Viet 26/2-1730.
Herbran Gulekssøn, Kristi Halvorsd.
Forlovere: Gunder nordre og Ole søndre Traaen.

Trolovet 26/12-1729. Viet 16/4-1730.
Gulek Herbranssøn, Gro Tostensd.
Forlovere: Arne Fossen, Ole Kleveru.

Trolovet 4/3-1730. Viet 22/10.
Syver Olssøn, Ambjør Halvorsd.
Forlovere: Herbrans Næstgaard, Niels Borge.

Trolovet 5/3-1730. Viet 24/3.
Laers Gjermundssøn, Eli Magnusd.
Forlovere: Daniel Gregvar(?), Kitil Undbakke.

Trolovet 20/3-1730. Viet 4/7.
Torbjøn Hermanssøn, Turi Knudsd.
Forlovere: Niels Eje, Vebjøn Sønstegaard.

Trolovet 24/3-1730. Viet 17/6.
Steen Laerssøn Nøstebø, Ragnil Knudsd.
Forlovere: Ikke nevnt.

Trolovet 24/3-1730. Viet 30/9.
Ole Laerssøn Fornebø, Gunil Guleksd.
Forlovere: Peer Kaarsgaard, Gregar Einder(?)strand.

Trolovet 24/3-1730. Viet 20/10.
Tore Toressøn, Birgit Aslesd.
Forlovere: Syver Gryting, Gulik Imming.

Trolovet 25/3-1730. Viet 29/10.
Toer Olssøn, Aasil Torrisd.
Forlovere: Besse Hofd, Helje Præstru.

Trolovet 25/3-1730. Viet 15/6.
Herbran Kongsjorden, Margit Halvorsd.
Forlovere: Ole Sandnæs, Halvor Vætterhuus.

Trolovet 26/3-1730. Viet 18/6.
Gunner Laersøn Vammen, Helje Herbransd.
Forlovere: Elling Rustad, Laers Svalestue.

Trolovet 27/3-1730. Viet 1/7.
Knud Vebjønssøn Sønstegaard, Sirj Olsd.
Forlovere: Ole Nore, Torbjøn paa Nore Præstegaard.

Trolovet 2/4-1730. Viet 27/6.
Simen Knudssøn Lindtved, Ragnil Halvorsd. Stormoen.
Forlovere: Elling Rustad, Laers Svalestu.

Trolovet 21/5-1730. Viet 29/6.
Gunner Olssøn Veenaas, Siri Laersd.
Forlovere: Knud Stormoen, Ole Stærnæs.

Trolovet 27/5-1730. Viet 20/10.
Laers Lilleaasen, Ingebor Nielsd.
Forlovere: Halvor Gregvær(?), Syver Sønstebø.

Trolovet 1/7-1730. Viet 30/12.
Anders Toerssøn, Siri Knudsd.
Forlovere: Halvor Vætterhuus, Ole Nielssøn Eje.

Trolovet 4/7-1730. Viet 30/9.
Toer Halvorssøn, Kari Sørensd.
Forlovere: Laers Vaale, Halvor Kravig.

Trolovet 12/8-1730. Viet 26/12-1731.
Syver Heljessøn, Rønou Olsd.
Forlovere: Ole Tanberg, Gulek Iming.

Trolovet 13/8-1730. Viet 22/10.
Tollev nordre Eje, Ragnil Olsd. Aarvelt.
Forlovere: Halvor Kravig, Knud Skavlem.

Trolovet 26/9-1730. Viet 29/10.
Toor Øvre Toon, Guri Knudsd.
Forlovere: Sven Toon, Ole Galde(?).

Trolovet 17/10-1730. Viet 1/2-1731.
Ole Bjænssøn (Ole Bjørnsen), Ambjær Eriksd. (Ambjørg Eriksd.)
Forlovere: Vebjæn Asbjænssøn, Ole søndre Traaen.

Trolovet 21/10-1730. Viet 9/6-1731.
Bjæn Tranru, Johanne Knudsd.
Forlovere: Torbjæn Bakke, Vebjæn Groven.

Trolovet 22/10-1730. Viet 21/10-1731.
Morten Olssøn, Birgit Jonsd.
Forlovere: Halvor Tejen, Steener Qverndal.

Trolovet 26/12-1730. Viet 9/6-1731.
Hans Olssøn, Ambjær Kitilsd.
Forlovere: Knud Storemoon, Ole Strømnæs.

Trolovet 27/12-1730. Viet 1/2-1731.
Syver Olssøn, Gunil Knudsd.
Forlovere: Peer Glaim, Ole Rejerssøn(?) Møgstue.

Trolovet 11/1-1731. Viet 27/5.
Rejer Tollevssøn, Birgit Halvorsd.
Forlovere: Poul Houklie, Sven Bekjorden.

Trolovet 14/1-1731. Viet 9/6.
Rolv Amunsen, Barbro Olsd.
Forlovere: Laers Vaal, Torbjæn Hermandsd. Nore.

Trolovet 3/3-1731. Viet 17/3.
Sven Fornebø, Kristi Tovsd.
Forlovere: Peer Houen, Ole Fornebø.

Trolovet 17/3-1731. Viet 10/6.
Eener Johanssøn, Birgit Torgusd.
Forlovere: Gregar paa Opdal Præstegaard, Ole Sjuriu (?).

Trolovet 18/3-1731. Viet 14/5.
Tosten Halvorssøn, Barbro Olsd.
Forlovere: Herbran Tejen, Gulbran Sporem.

Trolovet 6/5-1731. Viet 15/7.
Halvor Syverssøn Skarpmoen, Guro Torgersd.
Forlovere: Juul Asbjænsrud, Ole Ellevssøn Traaen.

Trolovet 16/5-1731. Viet 3/2-1732.
Anders Nielssøn, Ragnil Halvorsd.
Forlovere: Gregar Opdal Præstegaard, Ole Møgstue.

Trolovet 13/5-1731. Viet 11/6.
Gulek Frogner, Helge Gulbransd.
Forlovere: Laers Waale, Gulbran Sporen.

Trolovet 10/6-1731. Viet 29/9.
Knud Olsen Aasgaard, Gunil Olsd.
Forlovere: Halvor Sønsteru, Syver Parten.

Trolovet 26/8-1731. Viet 14/10.
Halvor Knudsen Laugen, Birgit Peersd.
Forlovere: Sven Bekjord, Peer søndre Fulsaas.

Trol: 8/9-1731. Viet 2/2-1733.
Baal Samesøn, Lisbeth Torgusd.
Forlovere: Halvor Helland, Gregar Opdal Præstegaard.

Trolovet 9/9-1731. Viet 21/10.
Jon Sørensen, Gunne Olsd.
Forlovere: Lars Waale, Gulbran Sporen.

Trolovet 9/9-1731. Viet 7/10.
Laers Iverssøn, Birgit Ouensd.
Forlovere: Knud og Svend Fikken.

Trolovet 9/9-1731. Viet 14/10.
Halvor Torgrimssøn, Ales Torgersd.
Forlovere: Svend Fikken, Syver Skarpmoen.

Trolovet 30/9-1731.
Knud Peerssøn, Gro Gulbransd.
Forlovere: Laers Vaale, Jest Skarpaasen.

Trolovet 11/10-1731. Viet 4/11.
Joen Enerssøn Dammerud, Guri Tovsd. (Guri Torsd.?)
Forlovere: Niels Fjøse, Hellek Vamen.

Trolovet 14/10-1731. Viet 30/12.
Christopher Olssøn, Helge Syversd.
Forlovere: Sevad Fikken, Aslak Skugerud.

Trolovet 14/9-1731. Viet 18/11.
Rasmus Kitilssøn, Anne Syversd.
Forlovere: Helje Akstad(?), Knud Stormoen. - L.

Trolovet 4/11-1731. Viet 15/4-1732.
Ole Knudssøn, Ingebor Tostensd.
Forlovere: Laers Valle, Gulbran Kjærre.

Viet med kongelig bevilling 11/11-1731 (uten trolovelse).
Hr. Arndt Bøchman og Karen Flor (prestens datter).

Trolovet 13/11-1731. Viet 26/12.
Niels Danielssøn, Ambjør Johansd.
Forlovere: Knud Fikken, Sevad Fikken.

Trolovet 13/11-1731. Viet 30/3-1732.
Toor Laerssøn, Jøran Halvorsd.
Forlovere: Knud Fikken, Jens Ristejen(?).

Trolovet 30/12-1731.
Knud Olssøn, Ragnil Halvorsd.
Forlovere: Torkel Rudberg, Gunul Røkke.

Trolovet 30/12-1731. Viet 20/10-1732.
Gjest Laerssøn, Margit Torbænsd.
Forlovere: Levor Sønstegaar, Torkel Lislegaar.

Trolovet 20/1-1732. Viet 20/4.
Knud Knudssøn, Johanne Halvorsd.
Forlovere: Sven Bekjord, Ole Skarbek.

Trolovet 3/2-1732. Viet 3/6.
Ole Syverssøn, Aslou Torgusd.
Forlovere: Sebjæn Skonne, Gulbran Sporem.

Trolovet 26/2-1732. Viet 3/6.
Steen Asbiønsøn Vesjorde, Gunil Vebransd.
Forlovere: Steener Johanru, Rejer Visjord.

Trolovet 29/2-1732. Viet 18/5.
Halvor Nielssøn, Birgit Guleksd.
Forlovere: Sven Toon, Helje Laugen.

Trolovet 10/3-1732. Viet 25/5.
Ingebret Gunulssøn, Kitilsland, Siri Poulsd.
Forlovere: Gjermun Møgstue, Ole paa Vejli Præstegaard.

Trolovet 20/3-1732. Viet 18/10.
Knud Vaakvog, Kari Peersd.
Forlovere: Anders Qverneru, Sven Fornebø.

Trolovet 22/3-1732. Viet 2/6.
Wilhelm Qvekan(?), Turi Sønstebø.
Forlovere: (ikke nevnt).

Trolovet 25/3-1732. Viet 24/6.
Tore Bjænsen Loftsgaarden, Helje Knudsd.
Forlovere: Lars Svalstue, Knud Liesæt. L.

Trolovet 30/3-1732. Viet 8/6.
Gunner Erikssøn, Helge Olsd.
Forlovere: Gunner Traaen, Juul Asbjænsrud.

Trolovet 30/3-1732. Viet 30/9.
Sven Laerssøn, Sissel Bjænsd.
Forlovere: Kitil Helle, Arne Fossen.

Trolovet 14/4-1732. Viet 24/6.
Knud Hermanssøn, Barbro Laersd.
Forlovere: Laers Vaale, Steener Qvernedal.

Trolovet 1/6-1732. Viet 12/7.
Helje Olssøn Køjta, Birgit Helleksd.
Forlovere: Sebjæn søndre Skou, Tosten nordre Skoue. L.

Trolovet 10/7-1732. Viet 19/10.
Ole Rue, Siri Narvesd.
Forlovere: Sven Bekjord, Sven Toen.

Trolovet 3/8-1732. Viet 9/11.
Niels Olssøn Bjerge, Liv Narvesdatter.
Forlovere: Ikke nevnt.

Trolovet 18/10-1732. Viet 2/2-1733.
Ole Torgersøn, Anne Halvorsd.
Forlovere: Bjæn Roen, Ole Roen.

Trolovet 18/10-1732. Viet 14/6-1733.
Peer Bjænssøn (Per Bjørnsen), Aslou Torkilsd.
Forlovere: Niels Kullisdal, Peer Bringsrud.

Trolovet 18/10-1732. Viet 2/2-1733.
Daniel Heljessøn, Guri Magnusd.
Forlovere: Sven Vammen, Torkel Nøstebø.

Trolovet 18/10-1732. Viet 22/3-1733.
Thomas Gulekssøn Enerstved, Helge Laersd.
Forlovere: Bjøn Lien (Bjørn Lien), Peer Bringsrud.

Trolovet 19/10-1732. Viet 10/7-1733.
Knud Gulekssøn Frogner, Gro Gulbransd.
Forlovere: Laers Svalestuen, Tollev Eie.

Trolovet 19/10-1732. Viet 28/1-1733.
Laers Brynelssøn (Lars Brynildsen), Birgit Isaksd.
Forlovere: Niri Koppergaard, Niels Fossebrække.

Trolovet 26/10-1732. Viet 30/11.
Laers Sørenssøn, Jøran Helleksd.
Forlovere: Sven Bekkejorden, Helje Lauen.

Trolovet 31/10-1732. Viet 28/12.
Knud Nielssøn, Jøran Olsd.
Forlovere: Poul Houklie, Ole Tostenssøn paa Vejli Præstegaard. L.

Trolovet 25/12-1732. Viet 18/10-1733.
Gjermun Knudssøn Knehus, Birgit Olsd.
Forlovere: Erik Grønflaat, Peer Bringsru.

Trolovet 25/12-1732. Viet 22/3-1733.
Gunnul Gislessøn Øen, Sønnev Laersd.
Forlovere: Karl Qveten, Willem Qvetan.

Trolovet 27/12-1732. Viet 14/6-1733.
Ansteen Gulekssøn, Ingebor Bøler.
Forlovere: Poul Houklie, Torkel Lien.

Trolovet 30/12-1732. Viet 17/7-1733.
Elling Halvorssøn Moedalen, Guri Halvorsd. Kravig.
Forlovere: Halvor Kravig, Ingebret Hofland.

Trolovet 13/1-1733. Viet 29/12-1736.
Asle Clemetssøn, Gro Olsd.
Forlovere: Gjest Skarpaas, Asle Sønstegaard.

Trolovet 23/3-1733.
Anders Ringnæs, Margit Østensd.
Forlovere: Ole Kitilsvig, Elling Rustad.

Trolovet 24/3-1733. Viet 12/7.
Gjermund Nielssøn Sund, Helge Laersd. Vaale.
Forlovere: Halvor Kravig, Jest Huustved.

Trolovet 27/3-1733.
Narve Narvessøn, Margit Eriksd.
Forlovere: Knud Fikken, Gunder Lien.

Trolovet 25/5-1733. Viet 11/10.
Ole Torbjænssøn, Gro Laersd.
Forlovere: Halvor Kravig, Torbjæn Nore Præstegaard.

Trolovet 25/9-1733. Viet 26/4-1734.
Hans Erikssøn nedre Holland, Helge Poulsd.
Forlovere: Halvor Gjeljord, Ole Sevlan(?).

Trolovet 16/10-1733. Viet 25/3-1734.
Kitil Olssøn nordre Vetterhuus, Guri Olsd.
Forlovere: Sebjæn Skouen, Halvor Kravig.

Trolovet 18/10-1733. Viet 27/12.
Halvor Simensen nordre Greqvar, Eli Peersd.
Forlovere: Ikke nevnt.

Trolovet 15/11-1733. Viet 17/1-1734.
Tosten Knudssøn, Kristi Kitilsd.
Forlovere: Arne Fossene, Juul Gorstad.

Trolovet 15/11-1733. Viet 28/12.
Jens Heljessøn, Birgit Tostensd.
Forlovere: Ingebret Kitilsland, Torkel Lien.

Trolovet 20/11-1733. Viet 26/12.
Niels Danielssøn, Margit Syversd.
Forlovere: Iver Fulsaas, Jens søndre Ristejen.

Trolovet 27/12-1733. Viet 21/3-1734.
Ole Steenerssøn Kyllisdal, Gunne Toresd. Rølland.
Forlovere: Halvor Røsland, Peer Eitrklep.

Trolovet 15/3-1734. Viet 10/6.
Ole Knudssøn Frøgne, Ingebor Olsd.
Forlovere: Halvor Kravig, Gulek Frogner.

Trolovet 15/3-1734. Viet 15/6.
Rolv Bentssøn, Gro Vebransd.
Forlovere: Halvor Kravig, Gulek Frogner.

Trolovet 28/3-1734. Viet 26/4.
Peer Joenssøn, Eli Olsd.
Forlovere: Sevad Fikken, Ole søndre Hof.

Trolovet 4/4-1734.
Gulbran Kandru(?), Margit Narvesd.
Forlovere: Mathis Dokken, Arne Fossen.

Trolovet 30/5-1734. Viet 25/7.
Guel Nielssøn (Juul Nielsøn), Kari Andersd.
Forlovere: Gunner Lien, Arne Fossen.

Trolovet 12/6-1734. Viet 16/10.
Torkel Hofde, Eli Halvorsd.
Forlovere: Ingen nevnt.

Trolovet 5/9-1734. Viet 29/9.
Rejer Aslakssøn, Aase Olsd.
Forlovere: Ole Loftsgaard, Tow Herulsgaard.

Trolovet 2/10-1734. 22/10-1735.
Niri Magnussøn, Tore Knudsd.
Forlovere: Gregar Opdal, Toer Kyllisdal.

Trolovet 13/10-1734. Viet 18/3-1735.
Halvor Hanssøn Solem, Gunil Bjærnsd. (Bjørnsd.)
Forlovere: Peer Kaarsgaard, Ole søndre Fornebø.

Trolovet 16/10-1734. Viet 13/3-1735.
Niels Gjermundssøn, Kari Olsd.
Forlovere: Tosten Aaseved (Aaserud?), Kitil Underbakke.

Trolovet 17/10-1734. Viet 23/7-1735.
Ingebret Tronssøn Bekkeseth, Ragnil Nielsd.
Forlovere: Elling Rusta, Østen Skaune(?).

Trolovet 22/2-1735. Viet  14/7.
Knud Olssøn Haugen, Live Peersd. Glajem.
Forlovere: Arne Fossan og Gullek Kleven.

Trolovet 8/3-1735. Viet 26/5.
Lars Kittelssen Uleaasen, Siri Olsd. Kyllisdal.
Forlovere: Gregar Opdal Præstegaard og Peder Ederklep.

Trolovet 10/3-1735.
Tosten Peerssen Huseby og Kristi Erichsd. Kierra.
Forlovere: Jens Rustagen og Knud Skaflen.

Trolovet 25/3-1735. Viet 17/7.
Joen Søfrensen og Siri Gunnulsd.
Forlovere: Steener Qverndalen og Poul Kiøntvet.

Trolovet 7/5-1735. Viet 16/7.
Ole Iversen Fløtterud og Ingebor Andresd.
Forlovere: Ole Høst(?) og Gunner Lien.

Trolovet 28/5-1735. Viet 22/10.
Lars Gunnulssøn og Barbra Halvorsd.
Forlovere: Halvor Greqvar og Ole Fornebøe.

Trolovet 23/7-1735. Viet 12/2-1736.
Laers Halvorsen og Groe Laersd.
Forlovere: Halvor Sevle og Halvor Sevlie.

Trolovet 23/7-1735. Viet 29/3-1736.
Halvor Knudsen, Soldat og Ingebor Halvorsd.
Forlovere: Halvor Sevle og Halvor Sevlie.

Trolovet 31/7-1735. Viet 9/10.
Ole Kittilssøn og Liv Halvorsd.
Forlovere: Sævad Fiqven og Ole Hærnæs.

Trolovet 11/9-1735. Viet 23/10.
John Bentsøn og Astri Annulsd. Hvammen.
Forlovere: Poul Halland og Ole Sandnæs.

Trolovet 18/9-1735.
Aslach Thorsen og Ragnil Simonsd.
Forlovere: Iver Fylsaas og Ole S. Traaen.

Trolovet 29/9-1735. Viet 24/3-1736.
Laers Vebrandsen af Opdal og Jøran Helgesd.
Forlovere: Gregar Præstegaarden og Halvor Olsen.

Trolovet 30/9-1735. Viet 15/7-1736.
Herbrand Sævardsen og Birgit Knutsd. Bæchesæt.
Forlovere: Niels Borge og Biøn Gutlerue.

Trolovet 22/10-1735. Viet 26/12.
Ole Hansen Nøstebøe og Lisbeth Olsd. Gregvar.
Forlovere: Halvor Thorp Ruste, Halvor Simonsen Gregvar.

Trolovet 22/10-1735. Viet 21/10-1736.
Anders Svennungsen og Gjertrud Haldorsd.
Forlovere: Lars Braaflot, Finjar Olsen Bagli.

Trolovet 18/12-1735. Viet 22/3-1736.
Evind Kittilson Vindal og Ragnild Tostensd.
Forlovere: Knud Skaflem, Niri Koppergaard.

Trolovet 26/12-1735. Viet 8/7-1736.
Bent Torkildsen Skaflem, Thore Helgesd.
Forlovere: Knud Skaflem, Niels Fossebrekke.

Trolovet 26/12-1735. Viet 25/3-1736.
Hellik Gulichsen Juringen og Margit Giermundsd.
Forlovere: Halvor Røsland, Steener Røsland.

Trolovet 26/12-1735. Viet 20/10-1736.
Joen Nielsøn Kyllesdal og Margit Halvorsd.
Forlovere: Halvor Røsland, Halvor Solem.

Trolovet 26/12-1735. Vielse 25/3-1736.
Tollef Lartsøn Thorsrud og Margit Larsd. Søysterud.
Forlovere: Biøn Rudie, Ole Kyllesdal.

Trolovet 31/12-1735. Viet 29/3-1736.
Hovald Joenson og Ingeborg Hermodsd.
Forlovere: Halvor Kravig, Povel Kiønstveit.

Trolovet 31/12-1735. Viet 10/6-1736.
Niels Olsøn Loftsgaard og Margit Iversd.
Forlovere: Knud Olsen Loftsgaard, Tosten Berge.

Trolovet 2/1-1736. Viet 12/2.
Ole Annulfsøn Gvammen og Kari Povelsd.
Forlovere: Povel Halland, Biøn Gutrud.

Trolovet 15/2-1736. Viet 1/7.
Thor Tostensen Folsaas og Turi Nielsd.
Forlovere: Helge Lauem, Ifver Folsaas.

Trolovet 23/2-1736. Viet 15/7.
Ole Nielsøn Lofthuus og Ingeborg Andersd.
Forlovere: Povl Hauklie, Ole Vejli Præstegaard.

Trolovet 17/3-1736. Viet 3/6.
Niels Torkilsøn Øygaard, Groe Helliksd.
Forlovere: Peder Glarim(?), Ole Bakk.

17/3-1736. Viet 13/5.
Joen Torgiersen og Synneve Halvorsd.
Forlovere: Svend Toen, Ole Hiæen(?).

Trolovet 18/3-1736. Viet 22/7.
Juul Sævardsen Fikken og Gunhild Olsd.
Forlovere: Anun Biøndal, Ole søndre Traaen.

Trolovet 22/3-1736. Viet 15/7.
Knud Svendsen Bekjord og Siri Ingebretsd.
Forlovere: Helge Laukem(?), Tosten Folsaas.

Trolovet 28/3-1736. Viet 21/10.
Anulf Amundsen og Birgit Halvorsd.
Forlovere: Gjæst Hustveit, Tollef Eie.

Trolovet 15/4-1736. Viet 8/7.
Hans Danielsen og Birgit Siursd.
Forlovere: Ifver Folsaas, Ole Torgiersen Traaen.

Trolovet 23/5-1736.
Niels Sæbiønsen Midgaard og Johanne Knudsd. Tronrue(?).
Forlovere: Thor Loftsgaard, Niels "Merstigen"?

Trolovet 17/6-1736. Viet 22/7.
Knud Andfinsen af Flesberg og Birgit Nielsd.
Forlovere: Juul Godstad, Kittil Eriksen.

Trolovet 24/6-1736. Viet 29/12.
Ole Larsen Rudi og Gjertrud Knudsd. Lie.
Forlovere: Thov Thovsen Røland, Erich Knudsen Grønneflaaten.

Trolovet 24/6-1736. Viet 21/10.
Iver Samsonsøn og Gunhild Helgesd.
Forlovere: Kittil Brenne(?), Halvor Hvammen.

Trolovet 8/7-1736. Viet 27/1-1737.
Tosten Biønsen Traet Soldat og Sigri Taraldsd.
Forlovere: Ingen nevnt.

Trolovet 13/7-1736. Viet 21/10.
Ole Torstensen Vejli og Tønni Halvorsd.
Forlovere: Peder Gladim, Ole Rejersen Møgstue.

Trolovet 22/7-1736. Viet 21/10.
Halvor Tostensen og Ragnild Iversd.
Forlovere: Arne Midfossen, Ole Nielsen Eriksrud(?)

Trolovet 30/9-1736. Viet 25/11.
Ole Halvorsen og Tønni Nielsd.
Forlovere: Elling Rustad, Halvor Harpaasen.

Trolovet 3/10-1736. Viet 20/10.
Halvor Olsen Kyllusdal og Sigri Halvorsd.
Forlovere: Biøn Ingulslien(?), Peder Kaarsgaard.

Trolovet 7/10-1736. Viet 7/11.
Ole Webiønsen, Kari Siursd. (Sifrensd.)
Forlovere: Juel Asbiønsrud, Ole søndre Traaen.

Trolovet 21/10-1736. Viet 12/6-1737.
Torkild Anulfsen Gvamen og Inger Halvorsd.
Forlovere: Ole og Tosten Sandnæs.

Trolovet 29/10-1736. Viet 25/3-1737.
Tov Helliksen og Giertrud Danielsd.
Forlovere: Ole Rejersen, Ole Gjermundsen Møgstue.

Trolovet 16/11-1736. Viet 14/4-1737.
Christopher Andersen, Barbra Vedbiønsd.
Forlovere: Helge Laueng(?), Gullik Kleven.

Trolovet 4/1-1737. Viet 25/3.
Siur Olsøn Tandberg og Birgit Gulleksd.
Forlovere: Gregar Sønstebøe, Rejer Rustgaard.

Trolovet 8/1-1737. Viet 2/2.
Knud Fingarsen og Marthe Olsd.
Forlovere: Niels Lofthus, Halvor Anfindsen Bratrue.

Trolovet 25/3-1737. Viet 20/10.
Torgier Gregarsøn Tandberg og Barbra Joensd.
Forlovere: Erich Grønneflaat, Kittil Ramberg.

Trolovet 30/3-1737. Viet 23/4.
Niels Knudsøn Nattestad og Aase Erichsd.
Forlovere: Iver Følsaas, Herbrand Kongsjord.

Trolovet 31/3-1737. Viet 30/6.
Guttorm Halvorsøn og Guri Nielsd.
Forlovere: Gjermund Kittulsland, Tosten Tom.(?)

Trolovet 4/4-1737. Viet 11/7.
Knud Olsøn af Flesberg og Giøran Helliksd. Rustan.
Forlovere: Arne Fossan, Juel Gostad.

Trolovet 6/4-1737. Viet 7/7.
Sæfre Danielsøn og Giøran Erichsd.
Forlovere: Iver Følsaas, Carl Fulaas.

Trolovet 8/6-1737. Viet 19/7.
Sæmund Vebjønsøn Juve og Groe Knudsd.
Forlovere: Ole Halvorssøn ????, Torbjøn Præstegaarden.

Trolovet 11/6-1737. Viet 3/1-1738.
Svend Biønsøn og Gulou Guliksd.
Forlovere: Hans Kaggestad, Laers Biønsru.

Trolovet 11/6-1737. Viet 20/10.
Ole Gislesøn og Sigri Steenersd.
Forlovere: Ole Solem, Peder Kaarsgaard.

Trolovet 2/7-1737. Viet 20/10.
Peder Joensøn Veraldsrud og Syndeve Vebiønsd.
Forlovere: Gregar Præstegaarden, Gregar Flaaten.

Trolovet 19/7-1737.
Torbiøn Knudsen Liesæt og Anne Gjermundsd.
Forlovere: Ole Nohre, Ole Nielsøn Eje.

Trolovet 30/8-1737. Viet 13/11.
Ole Olsøn Sævlie og Thore Herbrandsd.
Forlovere: Gunner og Halvor Sævlie.

Trolovet 27/9-1737. Viet 1/1-1738.
Ole Halvorsøn og Kristi Halvorsd.
Forlovere: Halvor Sævlie, Torbiøn Præstegaard.

Trolovet 27/9-1737. Viet 31/1-1738.
Halvor Olsen og Ambiør Olsd.
Forlovere: Giæst Hustveit, Tosten Kittulsland.

Trolovet 2/10-1737. Viet 13/11.
Elling Olsøn Rustad og Tønnj Herbrandsd.
Forlovere: Larts Vassne(?), Larts Ulbaas.

Trolovet 20/10-1737. Viet 24/11.
Halvor Guldbrandsen og Helge Halvorsd.
Forlovere: Sævad Fikken, Ole Brents(?).

Trolovet 20/10-1737. Viet 25/3-1738.
Gudbiøn Guldbrandsen og Kristj Olsd.
Forlovere: Gregar Præstegaard, Tollef Bakke.

Trolovet 20/10-1737. Viet 2/2-1738.
Gunder Tofsøn Vaageaas(?) og Birgit Tostensd.
Forlovere: Halvor Solem, Hellek Grøtjord.

Trolovet 5/12-1737. Viet 6/7-1738.
Thor Torgiærsøn og Kirsti Aslaksd.
Forlovere: Anun Biøndal, Guel Sævadssøn Fikken.

Trolovet 26/12-1737. Viet 7/4-1738.
Peder Hellichsøn og Anne Nirisd.
Forlovere: Svend Brekjord, Jens Pedersøn Risstig.

Trolovet 1/1-1738. Viet 6/7.
Ole Halvorssøn Juve og Synneve Olsd.
Forlovere: Knud Kallenssmo, Larts Svalke(?).

Trolovet 6/1-1738. Viet 16/1-1739.
Niels Svendsøn og Sigri Biønsd.
Forlovere: Biøn Lien, Fingar Brugaard.

Trolovet 6/1-1738. Viet 2/2.
Gunder Anfindsøn og Barbra Lartsd.
Forlovere: Gregard Præstegaard, Steen Nøstebøe.

Trolovet 31/1-1738. Viet 27/5.
Knud Knudsøn Frøgne og Kristi Helgesd.
Forlovere: Giæst Hustved, Gulich Knudssøn.

Trolovet 16/2-1738. Viet 9/11.
Ole Knudsøn og Kristi Biønsd.
Forlovere: Elling Rustad, Larts Poulssøn Øgsedal.

Trolovet 21/3-1738. Viet 11/7.
Knud Hermandsøn, Kari Knudsd.
Forlovere: Ole og Halvor Sævlie.

Trolovet 22/3-1738. Viet 19/10.
Daniel Haldorsøn, Aase Knudsd.
Forlovere: Torkild Raadberg, Fingar Brugaard.

Trolovet 25/3-1738. Viet 16/10.
Tosten Torgiærsøn, Ingeri Thronsd.
Forlovere: Gregar Loftstue, Thomas Ejnerstveit.

Trolovet 26/3-1738. Viet 13/6.
Anulf Biønsøn, Turi Hansd.
Forlovere: Hans Røstebøe, Gregar Skaalem.

Trolovet 19/4-1738. Viet 27/5.
Laurts Knudsøn Valle (Lars Knudsen) og Margit Andersd.
Forlovere: Guldbrand Kærve, Bent Skaflem.

Trolovet 3/5-1738. Viet 8/6.
Ole Lartsøn Tveten (Ole Larsen), Sigri Olsd.
Forlovere: Paul og Ingebrigt Kittilsland.

Trolovet 23/5-1738. Viet 8/2-1739.
Tosten Steenersøn Raaen, Ragnild Kittilsd.
Forlovere: Tollef Eje, Ole Nielsøn Eje.

Trolovet 24/5-1738. Viet 4/9.
Tollef Torjusøn og Ragnild Hansd.
Forlovere: Halvor Sæmundsøn, Gregvar og Efven Efvensøn Rennehv. (forkortet).

Trolovet 25/5-1738. Viet 19/10.
Aslach Jonsøn af Hallingdal, Ragnild Halvorsd.
Forlovere: Fingar Brugaard, Biøn Giermundsrud.

Trolovet 26/5-1738. Viet 16/1-1739.
Ole Nielsøn og Kari Amundsd.
Forlovere: Gregar Præstegaard, Biøn Giermundsrud.

Trolovet 26/5-1738. Viet 8/2-1739.
Tosten Steenersøn Raaen og Ragnild Kittilsd.
Forlovere: Elling Rustad, Ole Nielsøn Eje.

Trolovet 15/6-1738. Viet 19/10.
Torgiær Herbrandsøn Teigen og Barbra Nielsd.
Forlovere: Elling Rustad, Tosten Kittilsland.

Trolovet 27/6-1738. Viet 8/10.
Ole Andersøn Næss og Mari Andersd.
Forlovere: Gunder Lien, Ole Søernæs.

Trolovet 20/7-1738. Viet 26/10.
Ole Kittilsøn og Liv Helgesd.
Forlovere: Anun Biøndal, Sævad søndre Fikken.

Trolovet 13/8?-1738. Viet 15/10.
Ole Haagensøn (Eller Torkild Haagensøn) og Helge Vebiønsd.
Forlovere: Halvor Røsland, Gisle Roe.

Trolovet 2/10-1738. Viet 9/11.
Ole Gunnulfsøn Eje og Groe Herbrandsd.
Forlovere: Tollef Eje, Larts Svalestue.

Trolovet 2/10-1738. Viet 9/11.
Holge Vedbiønsøn og Kari Oudensd.
Forlovere: Ole og Torbiøn Nehr(?).

Trolovet 2/10-1738. Viet 16/10.
Halvor Lartsøn Kurverud og Margit Biønsd.
Forlovere: Arent Bøchman, Halvor Sønsterud.

Trolovet 15/10-1738. Viet 31/10-1739.
Knud Torgiersøn og Kristi Gislesd.
Forlovere: Anders Qvernrud, Gisle Tm.(? en forkortelse).

Trolovet 15/10-1738. Viet 1/4-1739.
Hellick Vedbiønsøn Helle og Kristi Olsd.
Forlovere: Ole Liverud, Ole Laurtsøn Rudi.

Trolovet 19/10-1738. Viet 1/3-1739.
Hermand Hermandsøn og Groe Knudsd.
Forlovere: Elling Rustad, Tollef Eje.

Trolovet 22/10-1738. Viet 13/1-1739.
Mathias Pedersøn, og Kari Johansd.
Forlovere: Ole Ster...søn, Simen Stormoen.

Trolovet 26/10-1738. Viet 12/2-1739.
Tollef Ingemodsøn og Ambiør Poulsd.
Forlovere: Niels Fossebrekk, Ole Rejersen.

Trolovet 26/10-1738. Viet 26/12.
Lævor Poulsøn og Ingri Olsd.
Forlovere: Ole Ellefsen Traaen, Juel Asbjønsøn.

Trolovet 21/12-1738. Viet 27/6-1739.
Niels Olsøn Fossbrekk og Dordi Nirisd.
Forlovere: Guldbrand Eieleve(?), Gjermund Kaabergen.

Trolovet 23/12-1738. Viet 27/6-1739.
Ole Herbrandsøn Vestgaard, Astri Knudsd.
Forlovere: Ole Sandnæs, Tosten Sandnæs.

Trolovet 27/12-1738. Viet 3/6-1739.
Niels Knudsøn Nattstad, Guri Halvorsd.
Forlovere: Ole Bakke, Guldbrand Hvammen.

12/1-1739. Viet 22/3.
Ole Pedersøn Flaaten, Gjertrud Hendriksd.
Forlovere: Halvor Søntved, Biøn Ra.

12/1-1739. Viet 3/7.
Larts Tofsøn Brekk og Tønni Lartsd.
Forlovere: Svend og Ole Fornebø.

13/1-1739. Viet 11/3.
Halvor Guldbrandsøn, Kari Arvesd.
Forlovere: Siur Sønstebøe, Gregar Præstegaard.

Trolovet 11/2-1739. Viet 17/7.
Hellik Torbiønsøn og Margit Kolbiønsd.
Forlovere: Halvor Kravig, Ole Torbiønsøn.

Trolovet 13/2-1739. Viet 9/10.
Larts Lartsøn Lønnetved (Lars Larsen) og Birgit Ellingsd.
Forlovere: Siur Sønstebøe, Torgier Lofthus.

Trolovet 13/2-1739. Viet 15/7.
Sæbiøn Guldbrandsøn og Guri Ingebretsd.
Forlovere: Halvor Kravig, Poul Kiøntveit.

Trolovet 1/3-1739. Viet 1/11.
Tosten Biønsøn, Giertrud Iversd.
Forlovere: Tosten Borge, Niels Loftsgaard.

Trolovet 15/3-1739. Viet 22/4.
Peder Olsøn Husebøe, Kristi Halvorsd. Røsland.
Forlovere: Steener Røland, Gregar Præstegaard.

Trolovet 18/3-1739. Viet 21/3.
Tolv Lartsøn Loftstue, Birgit Gundersd.
Forlovere: Hans Kaggestad, Tosten Aastveit.

Trolovet 17/3-1739. Viet 27/6.
Knud Vedbiønsøn Juve, Margit Torjusd.
Forlovere: Halvor Kravig, Ole Nielsøn Eje.

Trolovet 23/3-1739. Viet 3/7.
Gulleick Tostensøn Lyllusdal, Margit Halvorsd.
Forlovere: Gregar Præstegaard, Gudbiøn Edrklep.

Trolovet 25/3-1739. Viet 6/10.
Ole Halvorsøn Labb(?), Toran Aslachsd.
Forlovere: Ole Nielsøn Eje, Herman Hermandsøn.

Trolovet 20/4-1739. Viet 12/7.
Biøn Tofvsøn Brekk, Groe Helgesd.
Forlovere: Peder Glarim, Niels Fiøse.

Trolovet 19/5-1739. Viet 19/7.
Kittil Narvesøn Bobrekk, Kristi Tostensd.
Forlovere: Ifver Følsaas og Helge Lauan.

Trolovet 29/5-1739. Viet 1/11.
Helge Nielsøn, Guri Knudsd.
Forlovere: Ole Næsse og Tosten Stiøner(?)

Trolovet 21/6-1739. Viet 12/7.
Tosten Knudsøn og Groe Danielsd.
Forlovere: Amund Tollefssøn Traaen, Carl Fulsaas.

Trolovet 27/6-1739. Viet 6/10.
Vedbiøn Halvorssøn og Helge Poulsd.
Forlovere: Tosten Kittulsland, Giæst Hustveit.

Trolovet 5/7-1739.
Tosten Knudsøn af Flesberg og Helge Iversd.
Forlovere: Arne Fossan.

Trolovet 19/7-1739. Viet 9/10.
Torkild Jonsøn Sønstebøe og Ingeborg Torjusd.
Forlovere: Gunnulf Olsen og Laers Brøst....

Trolovet 12/9-1739. Viet 22/10.
Holtzforster (Oberforster) Andreas Christian Hopstock og Min datter Maren Hofman Jensd. Krag.
Forlovere: Arent Bøchman, Knud Thordsøn Fikken.

Trolovet 13/9-1739. Viet 1/11.
Erich Jacobsøn og Sigri Knudsd.
Forlovere: Halvor Bratrud, Knud Skaflem.

Trolovet 4/10-1739. Viet 27/12.
Ole Lævorsøn og Kristi Andersd.
Forlovere: Elling Rustad, Ole Nore.

Trolovet 30/10-1739. Viet 27/12.
Knud Olsøn og Astri Gjermundsd.
Forlovere: Gjermund og Tosten Kittilsland.

Trolovet 27/12-1739. Viet 4/2-1740.
Torjus Hermandsøn, Groe Gunnulfsd.
Forlovere: Poul Kiøntvet, Tollef Eje.

Trolovet 7/1-1740. Viet 18/4.
Tosten Olsøn og Helje Vebransd.
Forlovere: Niels Fiøse, Gulich Kleivig(?).

Trolovet 14/1-1740. Viet 10/7.
Knud Juelsøn og Gjertrud Helliksd.
Forlovere: Gunlich Kleven, Niels Nattestad.

Trolovet 24/2-1740. Viet 19/4.
Sondre Olsøn af Tinn og Ingeborg Pedersd. Glaim.
Forlovere: Ansten Bøle, Ole Rejersøn Møgstue.

Trolovet 26/2-1740. Viet 29/3.
Thore Giermundsøn Grøtjord og Birgit Halvorsd.
Forlovere: Steener Røsland, Hellich Gulichsøn Grøtjord.

Trolovet 23/3-1740. Viet 14/10.
Knud Siursøn og Ragnild Olsd.
Forlovere: Fingar Brugst..?, Thved(?) Kyllusdal.

Trolovet 27/3-1740. Viet 7/8.
Ole Hellichsøn Flaaten, Anne Pedersd.
Forlovere: Halvor Sæmundsøn G......var, Peder Kaarsgaard.

Trolovet 27/3-1740. Viet 14/10.
Ole Thoresøn Røland, Turi Steenersd.
Forlovere: Halvor Røsland, Wilhelm Sønstebøe.

Trolovet 10/4-1740. Viet 10/7.
Laurts Andersøn Qværnrud og Guri Helgesd.
Forlovere: Niels Danielsøn, Amund Tostensøn Traaen(?).

Trolovet 4/4-1740. Viet 2/11.
Kittil Halvorsøn Vaale og Ingeborg Tostensd.
Forlovere: Gunder Sævlie, Halvor Hvammen.

Trolovet 25/5-1740. Viet 2/11.
Andfind Halvorsøn Tægen og Gunhild Olsd.
Forlovere: Giermund og Tosten Kittusland.

Trolovet 16/6-1740. Viet 8/7.
Niels Tostensøn og Jøran Hellichsd.
Forlovere: Thorchil Lien, Ansteen Bøle.

Trolovet 10/7-1740. Viet 30/12.
Halvor Olsøn Enderud og Guri Aslachsd.
Forlovere: Halvor Røsland, Ole Knudsøn.

Trolovet 15/10-1740. Viet 30/12.
Amund Olsøn og Margit Gunnulfsd.
Forlovere: Kittil Halvorsøn, Gulich "Rydusdahl".

Trolovet 23/10-1740. Viet 10?/12.
Hellik Helliksen Kiemhuus og Helje Tofsd. Landrud.
Forlovere: Ole Præstegaard, Knud Skaflem.

Trolovet 9/11-1740.
Halvor Gunnulfsøn af Tinnd og Aslou Rejersd.
Forlovere: Tollef Eje, Peder Knudsøn Skolemester.

Trolovet 30/12-1740. Viet 17/6-1741.
Halvor Guldbrandsøn Aamberg og Tønni Lartsd.
Forlovere: Ole Kiønnaas, Steen Aasberg.

Trolovet 22/1-1741. Viet
Ole Andersøn ...resrud og Thore Olsd. Fonstelie.
Forlovere: Tollef Bakk(?), Gregar Vikre(?)

Trolovet 29/1-1741.
Anders Gislesøn og Aaste Knudsd. Krichjorde(?).
Forlovere: Hellich Tveiten, Ansteen Bøele.

Trolovet 26/2-1741. Viet 3/4.
Svend Knudsøn Bekjord og Birgit Pedersd.
Forlovere: Tosten Fulsaas, Gunder Lartsøn Vambre.

Trolovet 26/2-1741. Viet 28/5.
Hellik Thoresøn Røland og Birgit Gundersd.
Forlovere: Anders Olsøn Hofv, Ole Eilefsøn Midtraaen(?).

Trolovet 24/3-1741. Viet 9/7.
Ole Steenersøn Kyllusdal og Anne Lartsd.
Forlovere: Thomas Ejurstveit, Gregar Præstegaard.

Trolovet 24/3-1741. Viet 9/7.
Ole Lartsøn Biønsrud og Torbiør Biønsd.
Forlovere: Tollek Thorsrud, Thor Grøtjord.

Trolovet 26/3-1741. Viet 29/9.
Svend Olsøn Tufte og Ragnild Lartsd.
Forlovere: Hans Nøstebøe, Karl Qvætang.

Trolovet 29/3-1741. Viet 8/7.
Knud Thoresøn Ruj af Tinn og Helge Knudsd.
Forlovere: Niels Medgaard, Ole Knudsøn Frogne.

Trolovet 21/4-1741. Viet 25/6.
Niels Pedersøn Langerud og Helge Narvesd.
Forlovere: Juul Gostad, Arne Fossan.

Trolovet 23/4-1741.
Niels Olsøn Fossebrekk og Margit Andersd.
Forlovere: Bendt Skaflem, Ole Tostensøn Præstegaard.

Trolovet 11/5-1741. Viet 25/7.
Iver Vedbrandsøn og Barbra Svendsd.
Forlovere: Lævor Poulsøn, Tosten Olsøn "Snevad"(?)

Trolovet 22/5-1741. Viet 24/7.
Halvor Tostensøn og Helge Herbrandsd.
Forlovere: Ole Brennaas, Sæmund Storemoen.

Trolovet 27/5-1741. Viet 8/7.
Halvor Kittilsøn Raatberg og Ingeborg Torkildsd.
Forlovere: Larts Braaflaat, Daniel Haldorsøn Omdal.

Trolovet 29/5-1741.
Ole Tostensøn Aastveit og Eli Knudsd.
Forlovere: Peder Kaarsgaard, Gunder Vaakeng(?)

Trolovet 18/6-1741. Viet 2/11.
Sæbiøn Knudsøn Kollensrud og Liv Gundersd.
Forlovere: Tosten Skionne, Tosten Sandnæs.

Trolovet 18/6-1741. Viet 20/10.
Niels Olsøn af  Sevelie og Ingeborg Siursd.
Forlovere: Knud Nøsterud, Rejer Aslachsøn.

Trolovet 10/7-1741. Viet 8/7-1742.
Ole Torjusøn Kirkejuve og Groe Bentsd.
Forlovere: Halvor Lievig, Poul Liatveit.

Trolovet 2/9-1741. Viet 20/10.
Anders Tofsøn og Aslou Knudsd.
Forlovere: Elling Rustad, Ole Nore.

Trolovet 29/9-1741. Viet 26/12.
Knud Olsøn Tufte (eller Knud Halvorsen Tufte?) og Sigri Svendsd. Hvammen.
Forlovere: (Ikke nevnt).

Trolovet 6/11-1741. Viet 18/3-1742.
Halvor Halvorsøn og Barbra Iversd. Tanberg.
Forlovere: Gregar Præstegaard, Gulich Kyllesdal.

Trolovet 12/11-1741. Viet 28/12.
Guldbrand Erichsøn Kiærre og Groe Olsd.
Forlovere: Niels Fossbrekke, Knud Helgesøn.

Trolovet 2/12-1741. Viet 26/12.
Peder Svendsøn og Giøran Mikkelsd.
Forlovere: Gullick Kleive, Knud Fiøse.

Trolovet 28/12-1741. Viet 27/3-1742.
Niels Bentsøn Skaflem og Helje Helgesd.
Forlovere: Niels Fossebrekk, Knud Skaflem.

Trolovet 1/2-1742. Viet 9/7.
Hellik Pedersøn Gladim og Helge Steenersd. Qverndal.
Forlovere: Halvor Kravig, Halvor Haslerud(?).

Trolovet 3/2-1742.
Ole Anulfsøn Hvammen og Ingeborg Halvorsd.
Forlovere: Halvor Hvammen, Ingebrigt Wrenne.

Trolovet 10/2-1742. Viet 6/6.
Evind Knudsøn Galar (Lien) og Helge Helliksd.
Forlovere: Andsteen Bøele, Tofv Toen.

Trolovet 10/2-1742. Viet 11/7.
Niels Knudsøn Vattestad og Inger Thordsd.
Forlovere: Ole Helle, Ole Galar.

Trolovet 18/3-1742. Viet 30/3.
Gregar Halvorsøn Præstegaard og Groe Knudsd.
Forlovere: Gudbiøn Edrklep, Thore Grøtjord.

Trolovet 18/3-1742. Viet 30/3.
Gunder Siursøn og Kristi Gregarsd.
Forlovere: Halvor Klemmentsøn, Halvor Danielsøn Ge...qvar.(?)

Trolovet 18/3-1742. Viet 30/3.
Halvor Pedersøn Hauen, Gundhild Steenersd.
Forlovere: Halvor Røsland, Ole Røsland.

Trolovet 27/3-1742.
Peder Olsøn og Barbra Vedbrandsd.
Forlovere: Peder Gladim, Ole Bekk.

Trolovet April-1742. Viet 27/12.
Siur Halvdkjeldsøn og Helje Erichsd.
Forlovere: Elling Rustad, Østen Skio...(?)

Trolovet 25/6-1742. Viet 28/9.
Ole Knudsøn Biørge og Helje Knudsd.
Forlovere: Biøn Lie, Joen Røsgaard.

Trolovet 7/7-1742. Viet 19/10.
Thord Halvorsøn Kyllusdal og Birgit Thomasd.
Forlovere: Gregar Præstaggard, Gunlich Kyllesdal.

Trolovet 8/7-1742. Viet 22/10.
Tosten Lartsøn Gravningsgaard og Eli Olsd. Sævlie.
Forlovere: Halvor Hvammen, Østen Skiønne.

Trolovet 8/7-1742. Viet 11/11.
Gunnulf Anulfsøn og Barbra Bentsd.
Forlovere: Elling Rustad, Halvor Torgiusøn.

Trolovet 5/8-1742.
Ole Gunnulfsøn Eje og Tore Helgesd.
Forlovere: Ansteen Bøele, Ole Bakk.

Trolovet 10/8-1742. Viet 14/12.
Halvor Olsøn og Kristi Narvesd.
Forlovere: Ole Thordsøn, Giæst Hustveit.

Trolovet 12/8-1742. Viet 19/10.
Tosten Thordsøn og Lisbeth Thordsd. (Elisabeth Thorsd.)
Forlovere: Ole Steenersøn Kyllusdal, Ole Møgstue.

Trolovet 12/8-1742. Viet 28/12.
Tofv Laurtsøn og Birgit Steenersd.
Forlovere: Rejer Virsjord, Larts Lille Aasen.

Trolovet 12/8-1742. Viet 28/9.
Ole Torgiærsøn og Ragnild Laurtsd.
Forlovere: Biøn Lien, Tosten Torgiærsøn Lofthuus.

Trolovet 16/9-1742. Viet 27/12.
Kystol Danielsøn og Anne Giermundsd.
Forlovere: Ole Præstegaard Veilj, Ole Gunnulfsøn Eje.

Trolovet 23/9-1742. Viet 28/12.
Ole Colbiørnsøn og Margit Laurtsd.
Forlovere: Knud Helgesen Humblegaard, Halvor Kittilsøn Raatberg.

Trolovet 27/9-1742. Viet 27/12.
Anders Siursøn og Tønni Olsd.
Forlovere: Ole Sønstebøe, Peder Kaarsgaard.

Trolovet 28/9-1742. Viet 19/10.
Tofv Laurtsøn Biønsrud og Agathe Olsd.
Forlovere: Gregar Præsteggard, Gudbiøn Edrklep.

Trolovet 1/10-1742.
Sæbiøn Halvorsøn Land og Kari Østensd.
Forlovere: Guldbrand Sporen, Tosten Skiønne.

Trolovet 5/10-1742. Viet 26/10.
Anders Pedersøn og Ingeborg Knudsd.
Forlovere: Ole Tostenssøn Veilj, Ole Knudsøn Galak(?).

Trolovet 13/10-1742. Viet 9/11.
Gunder Olsøn Helle og Sigri Helliksd.
Forlovere: Ole Bakk, Ole Præstegaard.

Trolovet 13/10-1742.
Harald Gunnulfsøn af Hitterdal og Margit Helliksd.
Forlovere: Giermund Møgstue, Ole Galar.

Trolovet 20/10-1742. Viet 27/12.
Larts Thomasøn og Syndeve Knudsd.
Forlovere: Torkild Raatberg, Guttorm Hvuskoven(?)

Trolovet 20/10-1742.
Ole Halvorsøn Vetterhuus og Liv Helgesd.
Forlovere: Elling Rustad, Torgier Tægen.

Trolovet 21/10-1742. Viet 11/11.
Anders Thordsøn og Birgit Joensd.
Forlovere: Tosten Steenersøn Qvægdal, Halvor Torgiærsøn.

Trolovet 31/10-1742.
Laurts Aslachsøn Normand(?) og Gunne Helliksd.
Forlovere: Ole Tostensøn Veilj, Halvor Høysætt.

Trolovet 11/11-1742.
Halvor Tostesøn Sævlie og Kari Knudsd. Berge.
Forlovere: Halvor Hvammen, Biøn Røe.

Trolovet 11/11-1742.
Ole Kittilsøn og Ragnild Halvorsd.
Forlovere: Elling Rustad, Ole Knudsøn Frøgne.

Trolovet 27/12-1742.
Tollef Thordsøn og Groe Tostensd.
Forlovere: Herbrand Vestgaard, Ole Olsøn .....klev.

Trolovet 28/12-1742.
Erich Knudsøn Grønneflaat, Helvig Lartsd.
Forlovere: Halvor Sæmundsøn, Tollef Thorsvad.

Trolovet 31/12-1742.
Hans Erichsøn Halland og Margit Torjusd.
Forlovere: Torbiøn Bakk, Sæmund Vedbiønssøn Sønstegaard.


© Gard Strøm. - post@gamlegjerpen.no