ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gjerpensfolk gift i Slemdal (Siljan) 1870-1895

Transkribert av G.S.

Oppdatert 13.02.2019.

Tips. Søk i dette dokumentet: [Control] + [F]O: = Opholder sig
F: Fader
f. = fra
P/p. = Pige
Uk. = Ungkarl.7/3-1870:
Peder Olsen, uk., G.br., 29, f. Drengen i Luxefjeld. O: Ballestad i Gj. F: Ole Olsen (Drengen).
Anne Margrete Nielsd., p., f. Hogstad. F: Niels Nielsen.
Forlovere: Kirkesanger N. Rollefsen og Jacob Nielsen Hogstad.

22/6-1871:
Johannes Jensen, Enkem., Selveier, f. 1806. F: Ballestad. O: Vallerdal i Gj. F: Jens Johansen.
Ingeborg Kirstine Johnsd., p., f. 1836. F: Riset u. Austad. F: John Hendriksen.
Forlovere: Erik Pedersen Haugen og Svend Jacobsen Holt.

7/11-1871:
Egil Jacobsen, uk., g.br., f. 1848. Hvideseid. O: Venstøp i Gj. F: Jacob Gjermundsen.
Karen Knudsd., p., f. 1825 Gonsholt. F: Knud Andersen.
Forlovere: Kirkesanger N. Rollefsen, Brudens Fader.

11/10-1872:
Ole Ingebretsen, uk., arb.mand, f. 6/3-1849 Mæla i Gj. O: Blegebakken i Skien. F: Ingebret Andersen.
Inger Olsd. Gurholt, p., Moholt, f. 25/3-1842. F: Ole Andersen.
Forlovere: Anders Pedersen Gurholt, Kirkesanger N. Rollefsen.

13/2-1873:
Hans Carl Olsen, uk., arbeidsmand, f. 3/6-1852 Gjerpen. O: Snurren. F: Uk. Ole Petter Hansen.
Johanne Olava Nielsd., p., f. 30/9-1849 Sandsvær. F: Niels Hansen.
Forlovere: Olavus Ellefsen, Lars Isaksen Præstegaarden.

6/6-1873:
Ambrosius Olsen, enke., g.br., f. 15/7?-1832 Svarttangen. F: Ole Ambrosiussen.
Regina Olsd., p., f. 8/11-1838 Skjelbred. F: Ole Johnsen.
Forlovere: Arne Olsen Skjelbred.

26/9-1873:
Isak Andersen, uk., gaardm. søn, f. 24/7-1848 Hoppestad i Gj. O: Grorud. F: Anders Andersen.
Karen Helene Hansd., p., f. 15/6-1851 Lindtvedteie i Sandsvær (Løkka). F: Hans Pedersen.
Forlovere: Lars Isaksen, Amund Vetlesen.

17/10-1873:
Ole Nielsen, uk., Arbeidsmand, f. 20/1-1845 Økter i Luxefield. O: Bratsbergkl. F: Niels Hansen.
Maren Mathisd., p., f. 12/3-1834 Engelstad. F: Mathis Borgersen.
Forlovere: G.br., Lars Martinius Ougestad (Austad i Siljan), Kirkesanger Niels Rollefsen.

5/12-1873:
Gullik Hansen, uk., snedker, f. 4/5-1848 Island. O: Island. F: Hans Pedersen.
Ingeborg Maria Christiansd., f. 5/10-1855 Venstøb i Gj. F: Christian Evensen.
Forlovere: Brudgommens fader og Brudens fader.

11/1-1874:
Ole Andersson, uk., bødkersvend, f. 5/2-1851 Løderup sogn i Sverige. F: Anders Olsson.
Olava Jensd., p., f. 26/7-1851 Kleven i Gjerpen. F: Jens Zachariassen.
Forlovere: Niels Telin i Skien, nn Zachariasen Kleven i Gjerpen.

10/5-1875:
Sigurd Olsen, uk., Arbeidsmand, f. 11/5-1852 Aarum. O: Bakkene. F: Ole Sigurdsen.
Marianne Zachariasd., p., f. 10/9-1849 Fossum værk. F: Zacharias Nielsen.
Forlovere: (Ras?)mus Nielsen Bakkene, nn Halvorsen Hauen.

12/9-1876:
Gregorius Knudsen, uk., f. 9/2-1849 Aamodt i Gj. F: Knud Nielsen.
Ingeborg Karine Jacobsd., p., f. 30/3-1844 Kiste. F: Jacob Svendsen.
Forlovere: Ole E Thorsholt, Niels Solvesen Høiseth.

26/10-1877:
Anders Amundsen, uk., arb. f. 6/9-1853 Dammyra. F: Amund Dyresen.
Anne Andersd., p., f. 17/2-1855 Hogstadkaasa. F: Anders Andersen.
Forlovere: Nils Solvesen Høisøt, Brudens fader.
(Denne familien kom siden til Gjerpen. G.S.).

30/11-1877:
Sigurd Olsen, uk., skomager, f. 14/3-1853 Kamperhoug u. Holte. F: Ole Nielsen.
Ingeborg Andersd., p., f. 24/4-1855 Brændsætre i Gj. F: Anders Isaksen.
Forlovere: Niels Solvesen Høisæt, Amund Vetlesen Aarum(?)

28/12-1877:
Andreas Albretsen, uk., Matros, f. 30/4-1847 Tejet (Teie), O: Ballestad i Gj. Far: Albret Hermandsen.
Regine Olsd., p., f. 31/1-1850 Kiste. F: Ole Nielsen.
Forlovere: Niels Olsen Thormodsrud, nn Olsen Ballestad.

24/10-1878:
Hans Anton Pedersen, uk., g.br. f. 13/11-1852 Qvisla. O: Meen i Gj. F: Peder Pedersen.
Maren Jørgine Larsd., p., f. 20/11-1853 Gonsholt. F: Lars Danielsen.
Forlovere: nn Pedersen Qvisla, Brudens fader.

2/11-1879:
Olavus Kristensen, uk., skomager, f. 1856 Mojerøye i Botne. O: Solberg i Sandsvær. F: Christen Nilsen.
Anne Margrete Kristiansd., p., f. 1857 Aas i Gj. F: Kristian Evensen.
Forlovere: Kirkesanger Niels Rollefsen og Brudens fader.

22/10-1880:
Isak Nielsen, enkem., g.br., f. 1828 Grorud. O: Bø i Luxefield. F: Nils Knudsen.
Pernille Mathisd., p., f. 1831 Engelstad. F: Mathis.
Forlovere: Peder Mathisen Engelstad, nn Hogstad.

3/11-1882:
Halvor Olsen, uk., tjener, f. 1855 Kaasene i Saude. O: Fossum i Gj. F: Ole Tovsen.
Petronelle Lovise Danielsd., p., f. 1856 Myren. F: Daniels Olsen.
Forlovere: Daniel Olsen Myren, nn Danielsen ibid.

21/10-1884:
Even Kristiansen, uk., snedker, f. 1859 Ås i Gj. (Det står faktisk Ås med "Å"!). O: Kløverød. F: Kristian Evensen.
Ingeborg M. Pedersd., p., f. 1861 Afsøla. F: Peder Gundersen.
Forlovere: Kristian Evensen Kløverød, Peder Andersen Afsøla.

6/10-1885:
Mathias Immanuel Buer, uk., f. 1860 Buer i Gj. F: Theodor August Isaksen Buer.
Sofie Math. Mikkelsen, p., f. 1861 Fossum i Gj. F: Hans Mikkelsen.
Forlovere: H?. Haraldsen, nn. Hansen Øverbø.

11/3-1887:
Anders Kristensen, uk., arb., f. 1851 Thorsholt. O: Skien. F: Kristen Andersen.
Ragnhild Marie Andersd., p., f. 1853 Meen i Gj. F: Anders Nielsen.
Forlovere: Nils Kristensen Thorsholt, Karl Andersen.

22/7-1887:
Aslak Nilsen, uk., gmnd. sønn, f. 1857 Høglid i Gj. F: Nils Aslaksen Høglid.
Julie Vetlesd., p., f. 1863 Holte. F: Vetle Nilsen Holte.
Forlovere: Vetle Nilsen Holte, E. K. Høglid.

21/11-1887:
Peter Gunnarsen, uk., tresliber, f. 1866 Gj. O: Fossum. F: Gunnar Aslaksen.
Maren Helene Nilsd., p., f. 1861 Rønningen. F: Nils Helgesen.
Forlovere: Nils Helgesen Rønningen, Kirkesanger Rollefsen.

2/12-1887:
Solve Knutsen, uk, g.mnd., f. 1841 Høiset. O: Gjerpen. F: Knut Olsen.
Karine Olsd., p., f. 1851 Høiset. F: Ole Olsen.

20/3-1888:
Daniel Pedersen, uk., g.mnd.søn, f. 13/5-1859 Teigen, Gjerpen. F: Peder Johannesen.
Gunhild Marie Andersd., p., f. 14/3?-1860 Søntvedt. F: Anders Gundersen.
Forlovere: Anders Gundersen, Anund Vetlesen Snurren.

7/7-1889:
Anton Olsen Tveiten, uk., innerst, f. 14/7-1870 Tveiten. F: Ole Olsen.
Karen Pedersd., p., f. 16/7-1867 Bøle i Gj. F: Peder Jacobsen.
Forlovere: Ole Olsen Tveiten, kirkesanger Rollefsen.

1/9-1890:
Gunder Andersen, uk., g.br. søn, f. 13/4-1862 Gjerpen. O: Jontvedt. F: Anders Gundersen.
Ingeborg Marie Jacobsd., p., f. 14/4-1870 Hogstad. F: Jacob Nilsen.
Forlovere: Jacob Nilsen Hogstad, Ingebret P. Rød.

5/9-1890:
uk, Hans Jacob Eriksen, f. 11/12-1857 Hougen. F: Erik Pedersen.
Ingeborg Marie Kristensd., p., f. 9/3-1866 Gjerpen. O: Gurholt. F: Kristen Gundersen.
Forlovere: Kristen G. Gurholt, Peder K. Gurholt.

9/6-1891:
Peder Jacobsen Hogstad, uk., gbr.søn, f. 2?/3?-1866 Hogstad. F: Jacob Nilsen.
Elise Andersd., p., f. 4/11-1866 Gjerpen. O: Søntvedt. F: Anders Gundersen.
Forlovere: Anders Gundersen, Jacob Nilsen.

24/6-1893:
Nils Jacobsen, uk., gartner, f. 4/9-1860 Sølland. F: Jacob Nilsen.
Anne Andersd., pige, f. 29/10-1864 Gjerpen. O: Søntvedt. F: Anders Gundersen.
Forlovere: Anders G. Søntvedt, Ole B? Frogner.
Anmeldt af sognepræsten i Gjerpen 27/6-1893.

27/10-1893:
Ole Olsen, uk., g.mnd. f. 20/9-1855 Saude. O: Gjerpen. F: Ole Olsen.
Sara Andrea Christensen (-datter), enke 2. gang, f. 8/8-1841 Sem, Gjerpen. F: Christen Mikkelsen.
Forlovere: Amund Vetlesen, Josef Finnstad.

29/12-1893:
Ole Olsen Fjeld, uk., fabrikarb., f. 17/6-1870 Gjerpen. O: Skien. F: Ole Olsen.
Karen Olava Vetlesd., p., f. 18/7?-1870 Holte. F: Vetle Nilsen.
Forlovere: Vetle Nilsen Holte, Nils Vetlesen Holte.

21/7-1895:
Hellek Olsen Dalen, uk., leil., f. 26/12-1859 Sandsvær. Ophold: "Brumyr"? F: Ole Jacobsen.
Karoline Elise Karlsd., p., f. 24/6-1875 Skien, O: "Brumyr"? F. Hans Karl Olsen. Konf. i Gjerpen.
Forlovere: Skovbetj. Kostoph?, Anton Dalen?

12/10-1895:
Hans Hansen, uk., dagarb., f. 19/1-1876 Gjerpen. O: Saga. F: Hans Hansen. Konf. i Slemdal.
Anne Marie Arnesd. Barnæs, p., f. 22/4-1873 Lardal, O: Saga. F: Arne Andersen. Konf. i Lardal.
Forlovere: Kristian Øverbø, nn Jansen Rønningen.

23/11-1895:
Per Jacobsen Sølland, uk., Matros, f. 10/4-1869. F: Jacob Nilsen.
Karen Olava Edvardsd. Grorud, p., f. 6/3?-1877 Gjerpen. O: Grorud. F: Edvard Ellefsen. Konf. i Sandsvær.


© Gard Strøm. - post@gamlegjerpen.no