ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Vielser i Slemdal (Siljan) 1815 - 1831

Transkribert av G.S. Uttrekk fra Eidanger kirkebok.

Oppdatert 13.02.2019.

Tips. Søk i dette dokumentet: [Control] + [F]


Trol. = Trolovet = Forlovet.
Cop. = Copulert = Viet.
Cav: = Caveringsmænd = Vitner = Forlovere.1/1-1815
Uk. og Soldat Halvor Hansen af Svarstads Præstegield, 30 aar.
Enken Karen Olsd. Holte, 35 aar. Gaardmandskone.
Forlovere: Evend Øverbøe og Ole Lansverk.

1/1-1815
Soldat og uk. Abraham Johansen Kvistad, 25 aar.
Enken Antorlne Jacobsd. Tveten, 40 aar.
Forlovere: Niels Kvistad, Jacob Kvistad.

1/1-1815
Enkemand Erik Nielsen Snurren, 68 aar. Huusm.
Enken Ragnild Nilsd. Toa, 60 aar.
Forlovere: Anund Præstegaarden, Solve ibid.

12/2-1815
Soldat og uk. Gunder Nilsen Surdalen, 22 aar. Huusm.
Enken Karen Pedersd. Kiølnæs, 40 aar.
Forlovere: Anund Præstegaarden, Christen ibid.

19/3-1815
Uk. Jon Nielsen Værket, 33 aar, Arbeidsmand ved Værket.
Pigen Anne Nilsd. Vannebo, 32 aar.
Forl: Jon Surdalen, Gunder Kiølnæs.

19/3-1815
Uk. Niels Torkelsen Limi af Gierpen, 28 aar.
Gaardmandsenke Maren Eriksd. Tosholt, 38 aar.
Forl: Anund Præstegrd., Christen ibid.

13/8-1815
Uk. Ole Knudsen Røe, 28 aar.
Pigen Anne Helvig Nielsd. Kiste, 24 aar.
Forl: Knud Gonsholt, Knud Røe.

13/8-1815
Uk. Ole Andersen, 36 aar. Arbeidsmand ved Værket.
Pigen Giertrud Olsd. Rødningen, 25 aar.
Forl: Lars Onstad, Solve Præsteg.

10/9-1815
Enkem. Ole Pedersen Hagen, 42. Huusm.
Pigen Maren Andersd. Gonsholt, 23.
Forl: Svend Øverbøe, Solve Præstegaarden.

10/9-1815
Uk. Gunder Aslaksen Søntvedt, 22
Pigen Ingeborg Andersd. Afsøle, 21
Forl: Halvor Søntvedt, Solve Præstegaarden.

1/10-1815
Christen Povelsen Gonsholt, 40
Pigen Anne Svendsd. Tufdal, 33
Forl: Niels Engelstad, Jens Tufdal.

15/10-1815
Uk. Simen Henriksen Kiste, 41. Inderst.
Pigen Helvig Danielsd., Kiste, 40.
Forl: Solve Præsteg., Niels ibid.

31/12-1815
Enkemand Ole Johannesen Kløvere., 57. Huusmand.
Tienestepige Kirsten Jacobsd., 32 aar.
Solve Præsteg., Niels Snurren.

7/4-1816
Enkemand Halvor Olsen Houen, 30. Huusmand.
Birthe Olsd. Gurholt, 31.
Forl: Peder Gurholt, Arne Gurholt.

9/6-1816
Uk. Hans Isachsen, 22 af Qvelde sogn.
Pigen Aaste Johannesd. Kiste, 22.
Forl: Niels Moholt, Christen Præstegrd.

21/7-1816
Uk. Jacob Olsen, 27. Huusmand "Julraa"? i Drangedal.
Pigen Karen Kierstine Olsd. Eiet, 21.
Forl: Ole Eiet, Ole Olsen Eiet.

21/7-1816
Uk. Niels Jensen Qvisla, 28. Huusmand.
Pigen Ellen Halvorsd. Nabhoug, 25.
Forl: Christen Præstegaarden, Anund Præstegaarden.

11/8-1816
Uk. Lars Christensen, 24. Former Smed ved Værket.
Pigen Kirstine Nielsd. Houen, 27.
Forl: Fuldmægtig Ner..mund(?), Hans Joensen.

11/8-1816
Uk. Jon Jakobsen, 32. Huusmand, Kilemyr.
Pigen Ingeborg Olsd. Kiste, 24.
Forl: Niels Ouestad, Søren Moholt.

11/8-1816
Uk. Daniel Olsen, 27, Tosholt. Inderst.
Pigen Kirsten Nielsd. Øverbøe, 24.
Forl: Svend Øverbøe, Christen Præstegaarden.

22/9-1816
Uk. Hans Olsen, 23. Jæger. Ringelia i Lunde Præstegj.
Pigen Marthe Jakobsd. Kilemyr, 20.
Forl: Niels Moholt, Niels Hochstad.

22/9-1816
Uk. Asbiørn Andersen, 32 af Hedrum Sogn.
Pigen Kirsten Jakobsd. Kilmyr, 34.
Forl: Lars Hermandsen ved Værket, Anders Moholt.

22/9-1816
Enkemand Ole Kieldsen, 58. Gaardmand Tufdal.
Enken Ingeborg Knudsd. Øverbøe, 46.
Forl: Svend Øverbøe, Niels Tosholt.

22/6-1817
Uk. Svend Jonsen Auestad, 26. Inderst.
Pigen Karen Nielsd. Teiet, 24. Tienestepige.
Forl: Anders Johannesen Kiste og Arne Aslachsen Kiste.

24/8-1817
Uk. Erik Ingebrigtsen Tveten, 25. Gaardmand.
Pigen Karen Andersd. Solverøe, 25.
Forl: Christen Præstegaarden, Solve Præstegaarden.

14/9-1817
Uk. Daniel Nilsen Kiste, 25. Gaardmand.
Pigen Anne Ingebrigtsd. Tveten, 23.
Forl: Christen og Solve Præsteg.

25/1-1818
Solve Hansen Høiset, 22. Gaardmand.
Ingeborg Olsdatter Høiset, 20.
Forl: Solve Olsen Præstegaarden, Omund Øverbøe.

8/3-1818
Helge Hansen Tudal, 25.
Anne Nilsd. Søntvet, 25.
Forl: Nils Mikkelsen Engelstad, Jens Svensen Tudal.

23/8-1818
Jens Larsen Rødningen, 24. Huusmand.
Ingeborg Henriksd. Øverbøe, 24. Tjenestepige.
Forl: Solve Olsen, Kristen Jacobsen Præstegaarden.

13/9-1818
Uk. Nils Knudsen Røed, 30. Gaardmandssøn.
Huusmandsenke Maren Andersd. Hagen, 25.
Forl: Peder Gurholt og Hans Rødningen.

10/1-1819
Uk. Knud Andersen Gonsholt, 19. Gaardmandssøn.
Pigen Gunild Jakobsd. Gurholt, 23. Tjenestepige.
Forl: Peder Knudsen Gurholt og Jon Bentsen Gonsholt.

23/2-1819
Uk. Anders Findsen Tveiten, 26. Tjenestedreng.
Marte Olsd. Rødningen, 38. Huusmandsenke.
Forl: Peder Findsen Tveiten og Erik Olsen Hagen.

28/2-1819
Uk. Lars Bentsen Gonsholt, 28. Tjenestedreng.
Pigen Karen Nilsd. Gonsholt, 24. Tjenestepige.
Forl: Jon Bentsen Gonsholt og Johannes Olsen Ødegaarden.

28/2-1819
Uk. Gullik Olsen Særkeland, 29. Gaardmandssøn.
Pigen Helvig Olsd. Tveten, 22. Gaardmandsdatter.
Forl: Svend Olsen Øverbøe og Solve Olsen Præsteg.

21/3-1819
Uk. Siul Larsen Søtret, 22. Tjenestedreng.
Pigen Lisbet Larsd. Rødningen, 28. Tjenestepige.
Forl: Svend Olsen Øverbøe og Solve Olsen Præsteg.

27/6-1819
Uk. Isak Abrahamsen Kløverød, 20. Gardmandssøn.
Dorte Pedersd. Toen, 48. Huusmandsenke.
Forl: Abraham Kløverød og Kristen Præstegaarden.

12/9-1819
Enkemand Jakob Eriksen Island, 34. Gaardmand.
Pigen Anne Andersd. Solverød, 20. Gaardmandsdatter.
Forl: Kristen og Solve Præsteg.

12/9-1819
Uk. Ole Pedersen Hogstad, 28. Tjenestedreng.
Anne Jakobsd., Søntvet, 23. Tjenestepige.
Forl: Solve og Kristen Præsteg.

10/10-1819
Enkemand Zakarias Jensen Kleven af Gjerpen Sogn, 36. Huusmand.
Pigen Anne Halvorsd. Rustad, 25. Tjenestepige.
Forl: Solve og Kristen Præsteg.

10/10-1819
Uk. Ole Johansen Hogstad, 39. Gaardmand.
Pigen Maren Kristensd. Kløverød, 33. Gaardmandsdatter.
Forl: Anders Kløverød, Solve Præsteg.

30/7-1820
Uk. Halvor Nielsen Wanneboen, 31. Gaardmand.
Pigen Ingeborg Johannesd., Hogstad, 31.
Forl: Solve Præsteg., Christen Præsteg.

20/8-1820
Uk. Ole Nielsen Teiet, 25. Huusmand.
Tienestepigen Helvig Jacobsd. Auestad, 22.
Forl: Christen og Solve Præstegaarden.

10/9-1820
Uk. Ole Nielsen Wanneboe, 33. Huusmand.
Gaardmandsdatter og Pigen Anne Pedersd. Tveten (Tveitan), 27.
Forl: Svend Øverbøe, Solve Præstegaarden.

10/9-1820
Uk. Niels Arnesen Tveiten, 38. Tienestedreng.
Tienestepigen Margit Olsd. Øverbøe, 28.
Forl: Christen Gurholt og Jens Rolighed.

11/10-1820
Uk. Simon Olsen Auestad, 28. Gaardmandssøn.
Enken Christine Abrahamsd. Solverød, 30. Gaardmandsenke.
Forl: Arne Auestad, Christen Præstegaarden.

11/10-1820
Uk. Thor Jansen Hochstad, 29. Tienestedreng.
Tienestepige Helvig Hochstad, 29.
Forl: Jens Roligheden, Siul Rødningen.

11/10-1820
Enkemand Christen Poulsen Gurholt, 46. Gaardmand.
Pigen Marthe Olsd. Høyseth, 27. Gaardmandsdatter.
Forl: Kristen Præsteg., Jens Roligheden.

22/10-1820
Uk. Skoleholder Helge Helgesen, 26. Inderste.
Oigen Jøran Nilsdatter Teiet, 28. Tienestepige.
Forl: Jon Sortedal, Ole Nilsen Teiet.

22/10-1820
Uk. Jakob Christensen, 23. Arbeider ved Moholt Jernværk.
Pigen Anne Johanne Andreasdatter, 27. Tjenestepige.
Forl: Tomas Jonsen Værket og Kristen Præstegaarden.

31/12-1820
Uk. Ole Ingebrigtsen Rød, 24. Tienstedreng.
Pigen Ingeborg Jonsd. Søelland, 25. Gaardmandsdatter.
Forl: Svend Øverbøe, Jakob Søelland.

25/3-1821
Enkemand Solve Olsen Præstegaarden, 54. Gaardmand.
Tienestepige Groe Nielsd. Præstegaarden, 35.
Forl: Svend Øverbøe, Kristen Præstegaarden.

8/7-1821
Uk. Lars Olsen Solberg af Sandsværd Præstegield, 20. Tienestedreng.
Tienestepige Ingeborg Olsd. Romsdalen, 23.
Forl: Lars Svendsen Rud og Terkel Jørgensen Omnestad(?), begge af Sandsværd Præstegield.

29/7-1821
Uk. Peder Ingebrigtsen Rød, 32. Gaardmand.
Tienestepige Karen Nielsd., Hogstad, 31.
Forl: Solve Præstegaarden og Christen Præsteg.

19/8-1821
Uk. Niels Knudsen Tokleven, 22. Tienestedreng.
Tienestepige Birthe Jonsd. Auestad, 28.
Forl: Solve og Christen Præstegaarden.

9/9-1821
Enkemand Isak Andersen Sætret af Gjerpen, 50. Gaardmand.
Enken Ingeborg Nilsdatter Hogstad, 40. Gaardmandsenke.
Forl: Nils Hogstad og Kristen Præstegaarden.

30/9-1821
Uk. Isak Jacobsen Hagen, 27. Huusmand.
Tjenestepige Marjet Siulsdatter Engelstad, 31.
Forl: Svend Øverbøe, Solve Præsteg.

30/9-1821
Enkemand David Andersen fra Sandsværd, 69. Arbeidsmand.
Huusmandsenke Groe Rasmusdatter Løkken, 57.
Forl: Nils Hogstad og Nils Henriksen.

30/9-1821
Arne Olsen Auestad, 31. Gaardmand.
Pigen Helvig Larsdatter Høyset, 23. Gaardmandsdatter.
Forl: Kristen og Solve Præsteg.

21/10-1821
Uk. Anders Jensen Kleven af Gjerpen, 20. Gaardmand.
Tjenestepige Maria Jacobsdatter Søntvet, 21.
Forl: Ole Søntvet og Ingvold Høyset.

6/1-1822
Uk. Rønnik Olsen Slettekollen, 21. Tjenestedreng.
Pigen Karen Halvorsd., Søtvet, 22.
Forl: Solve Olsen Præsteg., Aslak Gundersen Søntvet.

17/3-1822
Uk. Even Hendrigsen (temmelig uleselig), 31. Arbeider ved Moholt.
Tjenestep. Johanne Arvesd. Værket, 34.
Fuldmagt: Jørgen Hansen og Mester Hans Iversen, Moholt Værk.

17/4-1822
Uk. Osmund(?) Johansen Endal, 25. Tjenestedreng.
Tjenestep. Gunild Andersd. Øverbøe, 28.
Forl: Stort sett uleselig.

25/6-1822
Uk. Lars Olsen Saga, 48. Tienestedreng.
Enken Mari Jakobsd. Løkken, 51.
Forl: Hans Rødningen, Søren Moholt.

4/8-1822
Enkemand Daniel Nilsen Kiste, 29. Gaardmand.
Pige Birthe Maria Larsd. Auestad, 19.
Forl: Christen og Solve Præstegaarden.

4/8-1822
Enkemand Gunder Axelsen fra Skien, 46.
Tienestepige Elen Larsd. Biørndalen, 36.
Forl: Solve Præsteg., Ole Ruset.

15/9-1822
Enkemand Niels Danielsen Kiste, 60. Gaardmand.
Tienestepigen Ingeborg Mathiasd., 32.
Forl: Christen og Solve Præstegaarden.

15/9-1822
Uk. Kristoffer Nielsen Holte, 29. Gaardmand i Gierstad.
Tienestepige Marthe Ingebretsd. Røe, 29.
Forl: Peder Røe, Christen Præstegaarden.

15/9-1822
Uk. Lars Larsen Rødningen, 27.
Tienestepige Margrethe Andersd. Øverbøe, 40.
Forl: Christen Præstegaarden, Lars Saga.

6/10-1822
Ole Svendsen Øverbøe, 25. Gaardmand.
Pigen Thore Torgersd. Tveten, 21.
Forl: Christen og Solve Præstegaarden.

29/12-1822
Uk. Ole Olsen Særkland, 30. Gaardmandssøn.
Pigen Inger Knudsd. Gonsholt, 24. Gaardmandsdatter.
Forl: Ole Vanneboen og Kristen Præstegaarden.

29/12-1822
Uk. Isak Andersen, 26. Dagarbeider.
Pigen Mari Jonsd. Hagen, 28. Huusmandsdatter.
Forl: Svemd Øverbøe og Solve Præsteg.

12/1-1823
Uk. Peder Hansen Høiset, 24. Gaardmandssøn.
Enken Mari Olsd. Øverbøe, 26. Gaardmandsenke.
Forl: Svend Øverbøe og Mikkel Øverbøe.

12/1-1823
Uk. Kolbjørn Olsen Røed, 25. Tjenestedreng.
Tjenestepigen Anne Bentsdatter Sølland, 37.
Forl: Kristen og Anund Præstegaarden.

23/2-1823
Uk. Anders Jansen, 25. Dagarbeider.
Enken Margrete Rasmusd., 32. Huusmandsenke.
Forl: Jan Andersen og Rasmus Jonsen Værket.

28/4-1823
Uk. Søren Olsen Nabhoug, 30. Tjenestedreng.
Pigen Jøran Olsd. Særkland, 26. Gaardmandsdatter.
Forl: Gunmund Jonsen Rødningen og Gunder Dahlen.

22/7-1823
Uk. Erik Larsen Ballestad af Gjerpen Sogn, 31. Gaardmand.
Pigen Marthe Jakobsd. Tudal, 27. Gaardmandsdatter.
Forl: Christen Holmen og Torgrim Thorsen Ballestad af Gjerpen Sogn.

27/7-1823
Uk. Hans Mikkelsen Findsrød, 45. Saugmester.
Tjenestepige Birthe Halvorsd., 27.
Forl: Lars Arnesen og Ole Arnesen Austad.

27/7-1823
Uk. Ole Andersen Kjølnæs, 24. Tjenestedreng.
Pigen Pernille Siulsd., Hagen, 24. Huusmandsdatter.
Forl: Svend Øverbøe og Lars Austad.

7/9-1823
Uk. Knud Olsen Højset, 34. Gaardmand.
Pigen Anne Helvig Svendsd., Øverbøe, 22. Gaardmandsdatter.
Forl: Christen og Solve Præstegaarden.

19/10-1823
Uk. Peder Nilsen Kløverød, 27. Gaardmand.
Pigen Karen Pedersd., Gurholt, 22. Gaardmandsdatter.
Forl: Svend Øverbøe, Lars Auestad.

24/10-1823
Enkemand Anund Olsen Hustuft, 56. Gaardmand af Quælde Annex.
Pigen Gunild Larsd. Saga, 42. Huusmandsdatter.
Forl: Hans Larsen Saga og Nils Auestad.

24/10-1823
Enkemand Jakob Ingebretsen Stranna af Quælde Annex, 34. Huusmand.
Pigen Mari Jonsd. Auestad, 41. Gaardmandsdatter.
Forl: Nils Nilsen Auestad og Jakob Grina.

13/11-1823
Enkemand Ole Rønikssøn Haugedahl af Gjerpen Sogn, 62. Gaardmand.
Pigen Kari Knudsd. Tokleven, 28. Huusmandsdatter.
Forl: Ingen nevnt.

28/12-1823
Enkemand Ole Johannesen Kløven, 65.ø Huusmand.
Pigen Helvig Nilsd., Vannebuen, 40. Tjenestepige.
Forl: Svend Øverbøe og Nils Hogstad.

28/12-1823
Enkemand Erik Ingebretsen Tveten, 31. Gaardmand.
Pigen Ingeborg Larsd. Højset, 21. Gaardmandsdatter.
Forl: Solve og Christen Præstegaarden.

28/12-1823
Uk. Gabriel Hermansen, 23. Dagarbeider ved Moeholt Værk.
Tjenestepige Anne Anunsd. Daapen, 24.
Forl: Solve og Jakob Præstegaarden.

11/1-1824
Enkemand Peder Findsen Tveitan, 34. Huusmand.
Pigen Lisbet Borgersdatter Engelstad, 34. Gaardmandsdatter.
Forl: Svend Øverbøe og Hans Saga.

14/3-1824
Uk. Lars Ambrosen Moholt, 25. Dagarbeider.
Enken Kirsten Nilsdatter Værket, 30.
Forl: Svend Øverbøe, Nils Jakobsen Høyset.

15/8-1824
Uk. Ole Arnesen Kiste, 23. Gaardmand.
Pigen Kirsti Jansdatter Nabhoug, 24. Gaardmandsdatter.
Forl: Hans Rødningen og Ole Nabhoug.

5/9-1824
Uk. Søren Pedersen Skautveit, 23. Huusmand.
Tjenestepige Ingeborg Christoffersd., Moholt, 24.
Forl: Hans Rødningen og Ole Nabhoug.

20/9-1824
Uk. Rasmus Jonsen Gromstulen, 28. Gaardmand fra Gjerpen Sogn.
Pigen Dorthe Nilsd. Hogstad, 21. Gaardmandsdatter.
Forl: Nils Hogstad og Jakob Sølland.

26/9-1824
Uk. Jens Jensen Roligheden, 24 ½. Huusmandssøn.
Tjenestepige Marthe Torbjørnsdatter Præstegaarden, 22.
Forl: Lars Auestad og Svend Øverbøe.

26/9-1824
Uk. Isak Larsen Rødningen, 23. Huusmand.
Tjenestepige Ingeborg Larsd. Myren, 30.
Forl: Christen Præstegaarden og Siul Larsen Myren.

26/9-1824
Enkemand Nils Olsen Tveit, 56. Huusmand.
Enken Mari Mathiasdatter Tangen, 35.
Forl: Helge Skoleholder og Jon Surdalen.

1/1-1825
Uk. Mathias Borgersen Engelstad, 24. Gaardmandssøn.
Pigen Pernille Pedersdatter Gurholt, Gaardmandsdatter, 23.
Forl: Ole Olsen Gonsholt og Ole Ingebretsen Røed.

1/1-1825
Uk. Alf Jonsen Surdalen, 26. Tjenestedreng.
Tjenestepige Anne Henriksd. Øverbøe, 23.
Forl: Svend Øverbøe og Jakob Præstegaarden.

27/3-1825
Uk. Nils Svendsen Auestad, 23. Gaardmandssøn.
Tjenestepige Gunild Jonsdatter Auestad, 23.
Forl: Svend Nilsen Auestad og Christen Præstegaarden.

6/4-1825
Uk. Søren Nilsen Rødningene, 34. Huusmand.
Tjenestepigen Ingeborg Abrahamsd., 25.
Forl: Hans Rødningene og Ole Jansen Nabhoug.

15/5-1825
Uk. Ole Jonsen Auestad, 23. Gaardmandssøn.
Pigen Jøran Mattisdatter Holte, 23. Gaardmandsdatter.
Forl: Kresten Præstegaarden og Sven Auestad.

19/6-1825
Enkemand Ole Knudsen Røed, 38. Gaardmand.
Pigen Jøran Jakobsdatter Højset, 26. Gaardmandsdatter.
Forl: Vetle Holte og Svend Auestad.

10/7-1825
Uk. Halvor Viersen Rødningen fra Gjerpen Sogn, 26. Huusmand.
Pige Mari Andersd. Afsøle, 26. Tjenestepige.
Forl: Christen Præstegaarden og Gunder Afsøle.

31/7-1825
Uk. Halvor Olsen Haugedal af Gjerpen Sogn, 27. Gaardmand.
Tjenestepige Anne Ingebretsd. Røed, 25.
Forl: Gullik Island og Peder Ingebretsen Røed.

21/8-1825
Uk. Lars Hansen Saga, 30. Huusmand.
Pigen Helvig Olsd., Torsholt, 24. Gaardmandsdatter.
Forl: Svend Øverbøe og Isak Jakobsen Hagen.

11/9-1825
Uk. Ole Larsen Auestad, 25. Gaardmand.
Pigen Birte Jakobsdatter Røsholt, 20.
Forl: Hans Rødningene og Ole Auestad.

11/9-1825
Uk. Peder Knudsen Tokleven, 28. Huusmand.
Tjenestepige Marthe Olsd. Romsdalen, 19.
Forl: Christen Præstegaarden og Peder Kløverød.

2/10-1825
Uk. Isak Jonsen Gonsholt, 25. Gaardmandssøn.
Pigen Kari Andersd., Gonsholt, 27. Gaardmandsdatter.
Forl: Helge Helgesen og Ole Olsen Gonsholt.

8/1-1826
Enkemand Solve Hansen Højset, 30. Gaardmand.
Enken Helvig Jakobsdatter Auestad, 28.
Forl: Christen Præstegaarden og Svend Øverbøe.

28/5-1826
Uk. Hans Mikkelsen Moholt, 22. Dagarbeider ved Værket.
Tjenestepige Sibylla Sørensd. Moholt, 28.
Forl: Hans Rødningene og Hans Sørensen Værket.

18/6-1826
Uk. Gullik Olsen Præstegaarden, 29. Gaardmand.
Pigen Birthe Olsd. Højset, 26. Gaardmandsdatter.
Forl: Christen Præstegaarden og Anders Kjølnæs.

18/6-1826
Uk. Jørgen Olsen af Gjerpen Sogn, 42. Gaardmand.
Pigen Sedsild Hansdatter Saga, 29. Huusmandsdatter.
Forl: Christen Præstegaarden og Lars Hansen Saga.

9/7-1826
Uk. Elev Jonsen Grumstulen fra Gjerpen Sogn, 25. Gaardmand.
Pigen Ingeborg Ingebretsd. Røed, 23. Gaardmandsd.
Forl: Peder Ingebretsen Røed og Gullik Præstegaarden.

9/7-1826
Uk. Ole Olsen Hauen, 23. Tjenestedreng.
Pigen Maria Sørensd. Moholt, 20. Gaardmandsdatter.
Forl: Christen Præstegaarden og Ole Jensen Nabhoug.

9/7-1826
Uk. Peder Nilsen Bakkane Gurholt, 23. Tjenestedreng.
Tjenestepige Birthe Marie Jansd. Værket, 26.
Forl: Jan Andersen Værket og Christen Præstegaarden.

1/10-1826
Uk. Nils Andersen Solverød, 25. Skræder.
Pigen Anne Helvig Jakobsd. Hogstad, 19 ½. Gaardmandsdatter.
Forl: Gullik Præstegaarden og Ole Guttormsen.

1/1-1827
Uk. Christen Olsen Surdalen, 34. Tjenestedreng.
Tjenestepige Boel Nilsd. Kiste, 32.
Forl: Gullik og Kresten Præstegaarden.

9/9-1827
Uk. Ole Olsen Auestad, 27. Gaardmand.
Enken Helvig Larsdatter Auestad, 23. Gaardmandsenke.
Forl: Knud Olsen Højset og Gullik Olsen Præstegaarden.

9/9-1827
Uk. Elev Thorbjørnsen Marker, 23. Huusmand fra Gjerpen Sogn.
Pigen Helvig Johannesd. Hauen, 20. Huusmandsdatter.
Forl: Knud Olsen Højset og Gullik Olsen Præstegaarden.

20/10-1827
Enkem. Nils Olsen Skilbred, 51. Gaardmand.
Pige Maren Hansd. Højset, 27.
Forl: Lars Knudsen Højset og Peder Øverbøe.

20/1-1828
Uk. Simon Nilsen Moholt, 20. Gaardbruger.
Pigen Marthe Svendsdatter Auestad, 22. Gaardmandsdatter.
Forl: Ole Andersen Solverød og Abraham Qvislen.

20/1-1828
Uk. Peder Olsen Særkland, 29. Gaardbruger.
Tjenestepige Maren Knudsdatter Gonsholt, 24.
Forl: Gullik Præstegaarden og Ingvold Højset.

20/1-1828
Uk. Ole Nilsen Rødningen, 30. Arbeidsmand.
Pigen Kari Olsdatter Ødegaarden, 24.
Forl: Svend Øverbøe og Ingvold Højset.

20/1-1828
Enkemand Ole Olsen Kullebunden, 33 fra Gjerpen Sogn.
Pigen Dorthea Olsd. Gonsholt, 38.
Forl: Ingvold Højset og Ole Røe.

13/4-1828
Uk. Knud Halvorsen Gonsholt, 30. Tjenestedreng.
Huusmandsenke Johanne Jensdatter Snurren, 60.
Forl: Svend Olsen Øverbøe og Jakob Larsen Øverbøe.

14/9-1828
Uk. Ingebret Nilsen Torsholt, 24. Gaardbruger.
Pigen Taran Larsdatter Højset, 22.
Forl: Lars Hansen Saga og Gullik Præstegaarden.

5/10-1828
Uk. Nils Nilsen Hogstad, 32.
Pigen Birthe Sørensdatter Qvisla, 22.
Forl: Erik Tveten og Christen Præstegaarden.

26/10-1828
Uk. Ole Olsen Grorøe, 40.
Pigen Elen Knudsdatter Løkka, 30.
Forl: Reier Grorøe og Gullik Præstegaarden.

26/10-1828
Uk. Guttorm Larsen fra Gjerpen Sogn, 40.
Pigen Marthe Halvorsdatter Søntvet, 40.
Forl: Rønnik Olsen Slettekolle og Aslak Søndtvet.

28/12-1828
Uk. Anders Olsen Oredalen, 31.
Pigen Gunild Nilsdatter Kløverød, 26.
Forl: Erik Tveten og Peder Kløverød.

8/2-1829
Enkemand Jan Jansen Moane, 53. Huusmand.
Pigen Anne Andersdatter Moholt, 33.
Forl: Svend Olsen Øverbøe og Mathias Rollevsen Tangen.

8/2-1829
Uk. Søren Olsen Stormyr af Tanum Sogn, 27.
Enken Ingeborg Christoffersdatter Skautvet, 28.
Forl: Jakob Olsen Auen af Qvælde Sogn og Søren Christoffersen Værket.

6/9-1829
Uk. Nils Andersen Kiste, 21.
Pigen Birthe Olsdatter Auestad, 23.
Forl: Ole Olsen Auestad og Gullik Olsen Præstegaarden.

6/9-1829
Uk. Jakob Pedersen Præstegaarden, 32.
Pigen Bergitte Hansdatter Værket, 22.
Forl: Svend Olsen og Christen Præstegaarden.

1/1-1830
Enkemand Knud Svendsen Værket, 41. Arbeidsmand.
Pigen Birthe Abrahamsdatter Kløverød, 35.
Forl: Gullik Olsen Præstegaarden og Christen Jacobsen Præstegaarden.

28/3-1830
Uk. Lars Jakobsen Øverbøe, 20.
Pigen Dorthe Abrahamsdatter Kløverød, 22.
Forl: Gullik og Christen Præstegaarden.

6/6-1830
Uk. Lars Jakobsen Hagen, 23.
Pigen Gunild Nilsdatter Teiet, 27.
Forl: Peder Hansen og Svend Olsen Øverbøe.

6/6-1830
Uk. Thor Knudsen Leinom af Sandsværg Sogn, 40.
Pigen Kisti Olsdatter Ramsdalen, 20.
Forl: Peder Olsen Kollen og Ole Johannesen Kløverød.

10/10-1830
Uk. Jakob Fredriksen af Gjerpen Sogn, 35.
Pigen Anne Olsdatter Oredalen, 32.
Forl: Ole Kløverød og Knud Præstegaarden.

27/3-1831
Uk. Ole Olsen Luxefjeld, 22.
Pigen Karen Olsdatter Romsdalen, 21.
Forl: Peder Nilsen Kløverød og Gullik Olsen Præstegaarden.

12/5-1831
Enkemand Lars Jakobsen Hagen, 23.
Enken Ingeborg Larsdatter Snuren, 37.
Forl: Gullik Præstegaarden og Ole Knudsen Røe.

19/6-1831
Enkemand Ole Olsen Nøglegaard, 36. Af Gjerpen Sogn.
Pigen Dorthe Nilsdatter Island, 34.
Forl: Gullik Island og Gullik Præstegaarden.

31/7-1831
Uk. Lars Thorsen Sortedal, 27.
Pigen Mari Andersdatter Kjølnæs, 30.
Forl: Svend Øverbøe og Jens Roligheden.

11/9-1831
Uk. Ole Nilsen Viere (Vierød), 21.
Pigen Helje Knudsdatter Gonsholt, 29.
Forl: Knud Præstegaarden og Lars Snuren.

3/9-1831
Uk. Johannes Jensen Ballestad af Gjerpen Sogn, 25.
Pigen Helvig Jakobsdatter Tudal, 25.
Forl: Jens Jensen og Jens Olsen Ballestad af Gjerpen Sogn.

21/10-1831
Uk. Ole Anundsen Hustoft af Qvælle Sogn, 30.
Pigen Anne Helvig Sørensdatter Qvisla, 25.
Forl: Gudmund Rødningen og Jakob Kjendalen.

2/10-1831
Enkemand Hans Nilsen Værket, 43.
Pigen Marie Jensdatter Daapen, 23.
Forl: Mikal Værket og Henrik Værket.


© Gard Strøm. - post@gamlegjerpen.no