| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Bestul
Gård nr. 42 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 19.10.2014

Dalen skole

Oppført i 1895.

Skolen her oppe ble tidligere holdt i stua på Bestul. Skolekretsen bestod av skolene Mo,
Fjeldet (Luksefjell) og Bestul (Dalen).


Dalen skole ved Bestul.

Det ble i 1916 bygget en egen lærerbolig, like nord for skolen.
Her mangler jeg mange lærere og trenger hjelp!

Karl Ludvig Olsen fikk en klokker og lærerstilling i Luksefjell i 1871. Han bodde til
å begynne med i
Halvor Fjeldets bestestue i Luksefjell, hvor det var skole om dagen
og lærerfamiliens privatrom resten av døgnet. Senere flyttet de til Rønningen under Mo.
Han var i sin tid lærer
både på Mo skole, Fjeldet skole (i Luksefjell) og på Dalen skole.

Jon Grinilia: På Bestul gårds grunn ble det bygd nytt skolehus i 1895, lærerbolig i 1916 og en arbeiderbolig for 2 familier i 1948.
Kilde: ”Luksefjellminner nr. 9". Utgitt på Skavan miniforlag.


Lærer-ekteparet Oskar Fritjof Riise og Skjoldis Oddhilde f. Brækkan.

De var begge to lærere på Dalen skole i mange år. Skjoldis Riise var tante til Gunvor f. Brækkan, som ble gift med
skogbestyrer Harald Werner Aas fra Bestul. Se N. Mo (Skogbestyrerboligen).

Lærer før og i 1957: Aslak Røsaker.
Lærer som overtok før 1961: Anne Marie Sørensen.


Foto: Avisa Varden. Kopi oppbevares ved Skien kommunes Historiske Arkiv, Bergsland. Fotoet der er speilvendt. Repro: Gard Strøm.

Bildet er fra Dalen skole, sannsynligvis tatt enten høsten 1961 eller våren 1962.
Fra venstre bakerst: Lærer Anne Marie Sørensen, Bjørg Mathisen (Godal), Finn Olsen (Bestul) og Torill Mathisen (Godal).
Foran: Gun Høgli (Høgli), Kolbjørn Mathisen (Godal) og Torill Bråthen.


Takk til Torill Kriklum (Mathisen) og Finn Olsen.

Dalen skole ble nedlagt i 1964.

(C) Gard Strøm.