ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mo
Gård nr. 21 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 05.01.2013.


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Rønningen
Tidligere husmannsplass under Mo.

Adresse i dag: Venstøptjernvegen 94, 3721 Skien.

Husmann m. jord
Tønnes Jacobsen f. ca. 1777 d. 22/5-1809. ”Tønnes Jacobssøn under Moe 32 5/6 aar.”
g. 29/9-1803 m. Kirsten Olsdatter fra Ekornrød(B) u. Mo dpt. 4/6-1769 bg. 6/6-1808. ”Tønnes Jacobssøns kone Kirsten Olesdtr. und. Moe 39 aar.”, d.a. Ole Engebretsen.
Forlovere: Sigurd Eriksrød og Trond Olsen.
1. Jacob Tønnesen dpt. 23/9-1804. Kom til sin morbror på Rød under Sølland i Siljan.
2. Ole dpt. 11/10-1807 bg. 14/2-1808. ”Tønnes Jacobssøns db. Ole und. Moe 1/3 aar.”
Br. ca. 1805.

I 1801 var Tønnes Jacobsen gårdskarl hos enke Anne Juul i Ligaden i ”Scheen”.
Tønnes var ikke døpt i Skien, Gjerpen, Siljan, Eidanger, Solum, Holla, Bamble eller Sannidal,
men han har gammel slekt i Siljan.

F.f. Tønnes Jacobssøns db. Jacob u/Moe: Engelbert Røes k., Kirsten Jacobsdtr., Engelbert Røe, Nils Moe, Jens Nilssøn.
F.f. Tønnes Jacobssøns db. Ole u/Moe: Engelbert Lucæsøns k., Kirsten Jacobsdatter, Lars Pederssøn, Engelbert Lucæsøn, Halvor Jonssøn.

3/6/1809 TØNNES JACOBSSEN Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 226b.
Rønningen Arving:
u/Moe Sønnen Jacob Tønnessen 5 år.
Verge ble morbroren Engebreth Røe.
Brt: 88 - 1 - 23
Net: 13 - 1 - 23

Arbeider, husmann
Sigurd Gjermundsen fra S. Teigen under Mo dpt. 18/5-1760.
g. 9/6-1783 m. Inger Knudsdatter fra Sverige under Mo dpt. 19/12-1756.
Br. 1809.

Flyttet til Bødkerplassen i 1824, siden til Vestermo. Se Bødkerplassen under Mo.

Arbeider, husmann
Ingebret Sigurdsen fra Bødkerplassen under Mo dpt. 26/12-1786 d. 2/6-1842 under Mo, s.a. Sigurd Gjermundsen.
g. 14/9-1815 m. Marthe Hansdatter fra Rød under Kise dpt. 25/9-1785 d. 9/12-1869. ”… død i Graaten i Solum.”, d.a. Hans Eriksen Røe.
Forlovere: Rasmus Isaksen Moe, Anders Johnsen Moe.
1. Knud Ingebretsen f. 30/11-1815.
2. Maren Ingebretsdatter f. 26/9-1817.
3. Simon Ingebretsen f. 26/10-1820. Se nedenfor.
- f. 1/3-1823. ”Dødfødt pigebarn”
4. Hans Ingebretsen f. 29/2-1824.
5. Christopher Ingebretsen f. 20/10-1830. Se Løberg(26) "Løberghaugen".
Br. 1824.

Tømmermann, leilending
Simon Ingebretsen herfra f. 26/10-1820 d. i USA.
g. 8/10-1846 m. Anne Kirstine Pedersdatter fra N. Venstøp(C) dpt. 1/1-1809 d. i USA, d.a. Peder Andreas Danielsen Wenstøb.
1. Peder Simonsen f. 24/3-1848 på Rønningen. Til N. Amerika i 1867.
2. Ingebret Simonsen f. 25/8-1850 på Rønningen. Til N. Amerika i 1867.
Br. 1852.

Denne familien flyttet i ca. 1865 til Bratsbergkleiva og bodde hos konas bror,
Aslak Pedersen Wenstøb, til de utvandret til N. Amerika i mars 1867.

Skogsarbeider, leilending
Peder Olsen fra Moholt jernverk i Siljan f. 14/5-1825, s.a. Ole Andersen og Gjertrud Olsdatter ved ”Moholt Marsovn”.
g. 2/1-1855 m. Anne Gurine Halvorsdatter fra S. Eriksrød f. 14/11-1831, d.a. Halvor Halvorsen Eriksrød.
1. Ole Pedersen f. 14/12-1855 i Norge under Oterholt.
2. Halvor f. 14/7-1858 på Eriksrød.
3. Inger f. 19/11-1860 på Eriksrød.
4. Inger Pedersdatter f. 1/4-1862 på Eriksrød.
5. Halvor Pedersen f. 22/12-1865 i Rønningen.
6. Peder Pedersen f. 21/9-1869 på Eriksrød.
7. Anne f. 31/12-1871 u. Eriksrød.
8. Anne Pedersdatter (tvilling) f. 15/3-1874 under Eriksrød.
9. Anders Pedersen (tvilling) f. 15/3-1874 under Eriksrød g.m Karoline Marie Karlsdatter (Karlsen) fra Lardal. Bodde i for det meste i Skien. De bodde i 1946 i Lille klosterg. 10B, leilighet 11 i Solum.
Br. 1865.

Peder Olsen var i arbeide ved Moholt Jernverk før han giftet seg i Gjerpen kirke med sin Anne Gurine.
Familien bodde tidligere som ”innerster” under Eriksrød. De kom hit i 1865.
I 1875 bodde de i et hus på Åsen under Tufte med fattigunderstøttelse.

Lærer
Karl Ludvig Olsen fra Onsøy i Østfold f. 1846 d. 1911.
g.m. enke Karen Johannesdatter fra Fosser i Rakkestad, Østfold f. 1835 d. 1917.
1. Olai August Lunder f. 29/6-1871 på Lunder i Svindal d. 20/12-1963 i Skien.
2. Helga Olsen f. 14/4-1874 i Rønningen d. 6/10-1958.
3. Bernhard Olsen f. 19/6-1878 i Rønningen d. 13/9-1892 i Skien.
Br. 1871.

Karen Johannesdatter var enke etter lærer Johannes Andersen Aasen i Svindal, Østfold som døde etter at de hadde fått seks barn.
Karen og hennes andre mann flytta til Gjerpen i 1871. De bodde først en vinter i Luksefjell, deretter kom de til Rønningen hvor de bodde til 1885. Under folketellingen 1891 bodde denne familien i et hus under Venstøp. Se Familie 21 - Venstøp 1891.
Stua her var veldig gammel og trekkfull. Da forvalter Dahl ved Fossum jernverk var oppe og så på stua fikk han satt i gang med bygging av ny stue med det samme (i ca. 1878). Karl Ludvig Olsen var kirkesanger og lærer i Gjerpen i tidsrommet 1874-1878.

Sønnen Olai August Lunder, skrev manus til en bok fra sin barndom og ungdom. Dette kan leses i hefte "Luksefjellminner nr. 11".
Link: www.grenlandsminner.no

Her hadde de, ifølge folketellingen 1875, 1 ku, 1 kalv og 4 sauer. De hadde sikert også noen tupper,
men det ble ikke notert, for tupper hadde nok de fleste på disse småplassene.

Karl Ludvig Olsens hustru, Karen Johannesdatter, hadde 6 barn i 1. ekteskap. Noen av dem kom til Gjerpen.
Det var:
Tea Johannesdatter f. 31/3-1859 i Rakkestad, Østfold. Hun flyttet hit i 1881. Se nedenfor.
Ole Anton Johannessen (Ole Anton Johannessen Grini) f. 11/8-1861 i Våler, Østfold. Se folketellingen for Skien 1900.
Peder Johannessen f. 4/5-1865 i Svindal, Østfold. Se Familie 48 - Fossum 1891.
Jonette Karoline Johannesdatter f. 25/7-1867 g.m. Johannes Dyrendal. Bodde på Bøle.

Tømmerdriftarbeider, leilending
Halvor Pedersen Rønningen (Holt) fra Sverige under Mo f. 25/8-1857 under Ås d. 9/6-1929, s.a. Peder Torjersen.
g. 10/7-1881 m. Tea Johannesdatter fra Fosser i Rakkestad f. 31/3-1859 d. 7/8-1936, d.a. lærer Johannes Andersen Aasen.
Br. 1885.

Halvor leide både Rønningen og Svarverplassen av Løvenskiold i tiden 1885-1892, men det var på Rønningen
de bodde til 1892 da de flyttet til Svarverplassen under Mo. I 1900 flytta de til Holt øde hvor de ble boende. Se der.

To tjenestefolk som bodde her under folketellingen 1891: Aaste Ambrosdatter fra Sauherad f. 1873 (husarbeide) og
enkemannen Elias Olsen fra Dalsland i Sverige f. 1821 (fiskegarnbinder).

Skogbetjent
Sivert Larsen Lunde fra Usterud under Vale i ytre Valebø.
Br. 1892. Se N. Mo.

Skogsarbeider, leilending
Anund Aslaksen Rønningen fra Slettene under Mo f. 30/9-1866 d. 1941, s.a. Aslak Pedersen.
g. 13/7-1894 m. Severine Mathilde Hansdatter fra Brennseter under Mo f. 26/9-1873 i Ådalen, Sandsvær d. 26/2-1960, d.a. Hans Jørgen Sørensen.
1. Aslak Rønningen f. 15/3-1895 på Rønningen.
2. Gunhild Rønningen f. 2/3-1898 g.m. Martin J. Oterholt. Se S. Oterholt.
3. Hans Rønningen f. 19/3-1900.
4. Olaf Rønningen f. 3/5-1902. Se Luksefjellv. 82 under Grini.
5. Ragnvald Rønningen f. 30/10-1904 d. 9/7-1987 g.m. Astri Jørgensen fra Skien f. 25/4-1900 d. 1/6-1963. Bodde i Dr. Backersv. 49 i Skien.
    Barn: Tor Rønningen f. 1939.
6. Anders Rønningen f. 3/10-1906. Se nedenfor.
7. Martha Sofie Rønningen f. 4/10-1908.
8. Otto Rønningen f. 1/11-1910.
9. Solveig Andrea Rønningen f. 9/12-1913 d. 2/10-2006. Ugift. Se Luksefjellv. 701 under Oterholt.
10. Eivind Rønningen f. 28/4-1916. Se Høgli nedre under Grini.
Br. 1895.

Tjenestepike her i 1900: Berte Marie Hansen fra Sandsvær f. 1883 i Sandsvær. Severines lillesøster.
Alle barna her er født på Rønningen.

Skogsarbeider, forpakter
Anders Rønningen herfra f. 3/10-1906 d. 1992.
Br. 1941. Ugift.

Anders bygde hus under Oterholt i 1966. Se Luksefjellv. 701 under Oterholt.

Utleid av Løvenskiold-Fossum som fritidsbolig.


Rønningen i nyere tid. Foto: Privat


(C) post@gamlegjerpen.no