| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Enggrav
Gård nr. 72 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 15.04.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Enggrav plads - Myren
Husmannsplass under Enggrav. Aldri skyldsatt.

Arbeider, snekker, husmann
Anders Wiersen
fra S. Rønningen u. Bø i Luksefjell dpt. 6/5-1787 d. 4/5-1860 på Enggrav, s.a. arbeider, husmann Vier Andersen Rønningen.
g. i Eidanger kirke 14/9-1821 m. Ellen Berthea Halvorsdatter fra Heistad dpt. 28/1-1798 i Eidanger, d.a. arbeider Halvor Olsen og Margit Gundersdatter.
1. Anne Helene Andersdatter f. 8/12-1821 på Enggrav d. 1868 g.m. husmann Ole Christophersen fra Kleiver u. Årnes i Brunlanes  (1817-1889). Hun flyttet fra
    Gjerpen til Brunlanes i 1842. Bodde som husmannsfamilie på en plass under Manvik i Brunlanes i 1865. Se Brunlanes (Astri Jahnsen) bind III, s. 1000.    
    Barn 1. Søren Christopher Olsen f. 1846.
    Barn 2. Hans M. Olsen f. 1852.
    Barn 3. Anette K. Olsdatter f. 1860.
    Barn 4. Hanna Olsdatter f. 1864.
2. Halvor Wiersen f. 4/9-1824 g.m. Inger fra Bamble. Han var i 1885 snekkermester og bodde i sitt eget hus i Pilebakken  i Brevik. Kjente barn (fra FT 1885):
    Barn 1. Anders Wiersen f. 1859.
    Barn 2. Maren Wiersen f. 1863.
    Barn 3. Henriette Wiersen f. 1870.
    Barn 4. Martha Wiersen f. 1874.
3. Gunhild Maria Andersdatter f. 10/9-1826.
4. Wilhelm Viersen f. 9/5-1829.
5. Hanna Andersdatter f. 10/10-1831.
6. Torsten Viersen f. 24/4-1834.
7. Aaste Andersdatter f. 12/10-1837.
8. Hanna Andersdatter f. 27/5-1843 under Enggrav g.m. Torsten Anundsen. Se nedenfor.
Br. 1821.

Anders var i tjeneste i Fjelldalen før han giftet seg.

Denne familien bodde her i 1821, 1835 og 1845.

Innflyttet til Gjerpen i 1821:
Berthea Halvorsdatter(22), Ægteviet med Anders Viarsen Fieldal.
Hvorfra Ankommet: Brevig.
Attest fra Steenbuch dat. 17/9-1821.

Utflyttet fra Gjerpen i 1842:
Pige Anne Helene Andersdatter fra Enggrav, 22 aar.
Til Brunlaugnæs. Attest udstædt 17/11-1843.

Smed
Torsten Anundsen
fra Holtan i Sauherad f. 12/6-1844 d. 3/4-1889 på Vallermyrene i Eidanger, s.a. Anund Torstensen Holtan og Ingeborg Torgrimsdatter.
g. i Ø. Porsgrunn 9/5-1871 m. Hanna Andersdatter herfra f. 27/5-1843 d. 27/12-1894 på Valler i Eidanger (Vallermyrene).
Forlovere: "Ole Gundersen og Jørgen Ødegaard Pedersen."
1. Anton Andreas Torstensen f. 30/3-1871 i Porsgrunn. Bodde i Moss.
2. Edvard Bertinius Torstensen f. 22/6-1876 i Porsgrunn d. 15/8-1893 i Porsgrunn.
3. Inga Elise Torstensdatter f. 14/8-1883 d. 1967 på Borgestad g.m. Martin Halvorsen f. 7/5-1887, s.a. Halvor Torstensen.

Takk til Roy Elseth for innsendt informasjon!

(C) Gard Strøm.