| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Bø i Luksefjell
Gård nr. 22 i Gjerpen kommune i Telemark.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 04.11.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Rønningen søndre - ytre
Husmannsplass under Bø.

Arbeider, husmann
Jon Rønningen
Br. ca. 1760.

Arbeider, husmann
Gullik Paulsen fra Meldals-eie i Eggedal sogn, Sigdal prestegjeld, Buskerud f. ca. 1724 i Numedal bg. 14/5-1793. ”Gullich Poulssøn Rønningen f. Luxefield 79 aar.”, s.a. Paul Evensen.
g1g i Eggedal 17/6-1742 m. Gunhild Hansdatter f. ca. 1715 bg. 19/1-1752, 37 år.
g2g i Eggedal 25/3-1754 m. Mari Olsdatter f. i Gjerpen(!?).
1. Helge Gulliksen dpt. 17/9-1741. Født på Skadeland. Død før 1797.
2. Hans Gulliksen dpt. 30/6-1743. I Fredriksvær (Stavern) i 1797. Ikke funnet i 1801.
3. Torgun Povelsdatter dpt. 13/9-1745 g.m. Halvor Svendsen f. 1739. Bodde på Hoppestul i Sandsvær i 1797. På Kårjord i Botne i 1801.
4. Povel Gulliksen dpt. 29/1-1747. Husmann under M. Berg i Sem, Vestfold i 1801.
5. Even Gulliksen Walders dpt. 6/10-1748. Under Bygården i Nøtterøy pr.gj. i 1801.
6. Gunhild Gulliksdatter dpt. 16/1-1752 g.m. Gulbrand Nilsen i Eggedal.
Barn i 2. ekteskap:
7. Else Gulliksdatter dpt. 22/9-1754. Det ble skiftet på Hoppestul etter henne i 1797. Ugift.
8. Ole Gulliksen d.e. dpt. 5/10-1755. Satt på øvre festningen, Akershus i 1797 og 1801. Hadde livstidsdom. Ugift.
9. Ole Gulliksen d.y. dpt. 27/2-1757. Bodde i Sigdal i 1801.
10. Helge Gulliksdatter dpt. 24/12-1758 g.m. Lars Nilsen Kodal i Eggedal, Buskerud.
11. Berit Gulliksdatter dpt. 17/6-1761.
12. Lars Gulliksen dpt. 20/2-1763. Se Holt øde og Haraldskås under Gulset.
13. Margit Gulliksdatter dpt. 24/2-1765 g.m. Halvor Halvorsen. Se Holt øde.
14. Karen Gulliksdatter f. 1767 g.m. enkemann Torkild Olsen. Se N. Limi og Foss lille (Lillefoss).
15. Berthe Gulliksdatter f. ca. 1775. Tjente hos sin søster på Foss lille i 1797 og på Gjerpen prestegård i 1801.
Br. i 1776.

Alle disse barna er født i Eggedal sogn, Sigdal pr.gj. i Buskerud. Fra og med barn nr. 3,
er alle født på en husmannsplass under Medal i Eggedal.
Av fadderene til Ole, dpt. 1755 kan vi se Siri Olsdatter Meedals-eie, Berthe Olsdatter Skadeland
og Niels Olsen Aasland. Dette er kanskje mors søsken?

Det var i lensmannens manntal over fattige i Gjerpen 1781 nevnt at Gullik Paulsen var 57 år, fra Numedal,
blind og oppholdt seg i Luksefjell med kone og to sønner og to døtre.

22/5/1793             GULLIK POULSSEN             Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 72a.
Rønningen             Arvinger:
u/Østre Bøe             Enka Mari Olsdatter
i Luxefjell                 og den avdødes barn:
                            1. Poul Gullikssen, myndig, bor på Tjømøy i Jarlsberg grevskap.
                            2. Even Gullikssen, myndig, oppholder seg i Sandsvær.
                            3. Ole d.e. Gullikssen, myndig.
                            4. Ole d.y. Gullikssen, myndig, bor i Sigdal.
                            5. Lars Gullikssen, myndig, står som husar i Holsten.
                            6. Hans Gullikssen 21 år og heime.
                            7. Torgon Gulliksdtr. g.m. Halvor Svendssen i Sandsvær.
                            8. Gunhild Gulliksdtr. g.m. Gulbrand som skal bo i Eggedal.
                            9. Elen Gulliksdtr. 34 år, oppholder seg hos svogeren Halvor Svendssen i Sandsvær.
                            10. Helge Gulliksdtr. g.m. Lars Nilssen, bor i Eggedal.
                            11. Margit Gulliksdtr. g.m. Halvor Halvorssen Holt.
                            12. Kari Gulliksdtr. 25 år.
                            13. Bergit Gulliksdtr. 17 ”
Brt: 98 - 2 - 12
Net: 34 - 0 - 13

Arbeider, husmann
Wier Andersen f. ca. 1750 d. 17/11-1832. ”Viar Andersen, huusmand, Rønningen i Luxefield, 82 aar.”
g. 17/7-1784 m. Anne Olsdatter fra Eriksrød dpt. 20/6-1762 d. 18/11-1846 på S. Rønningen, d.a. Ole Sigurdsen Eriksrød.
1. Ole Wiersen dpt. 20/3-1785 g. 16/5-1810 m. Maria Henriksdatter fra Osebakken. Se Familie 27 - Borgestad 1835.
2. Anders Wiersen dpt. 6/5-1787. Se Enggrav plass på Uthaugen.
3. Halvor dpt. 9/4-1789 bg. 26/12-1796. ”Vijer Anderssons db. Halvor f. Luxefjeld 7 3/4 aar.”
4. Erik Wiersen (Erik Viersen) dpt. 11/9-1791. Se Tvinnhella u. Mo.
5. Anne Wiersdatter dpt. 27/7-1794 g. 25/1-1822 m. Ole Larsen Aaltvedt. Bodde på Osebakken.
6. Gunnil f. 1797 bg. 2/6-1800. ”Wijer Anderssøns pb. Gunnil f. Luxefjeld 3 aar.”
7. Halvor Wiersen dpt. 26/12-1799. Se nedenfor.
8. Sigurd dpt. 3/4-1803 bg. 22/5-1803. ”Wijer Anderssøns db. Sigur f. Luxefield, omtrent 1/4 aar.”
9. Ole dpt. 26/12-1805 bg. 18/11-1810. ”Wier Anderssøns db. Ole fra Ytre Rønningen i Luxefjeld, næsten 5 aar.”.
Br. i 1801.

F.f. Wiger Andersens db. Ole fra Ersrøe: Ole Rønnichsens kone, Aslou Olsdtr., Ole Rønnichsen, Tosten Andersen, Ole Olsen.
F.f. Vigger Andersens db. Anders fra Gaashølen: Aslov Olsdtr., Kisten Jacobsdtr., Ole Olsen, Halvor Olsen, Rasmus Fransen.
F.f. Wiger Andersens db. Halvor fra Gaashølen: Aslov Olsdtr., Barbra Halvorsdtr., Ole Olsen, Halvor Olsen, Rasmus Isaksen.
F.f. Vijer Anderssøns db. Erik u/Aas: Ole Rønnichsens k., Barbara Halvorsdtr., Sigur Olessøn, Halvor Olessøn, Torsten Anderssøn.
F.f. Vijer Anderssøns pb. Anne u/S.Aas: Asloug og Siri Olesdøtter, Ole Engelbertssøn, Halvor og Sigur Ersrøe.
F.f. Wijer Anderssøns db. Halvor f. Luxefjeld: Rasmus Isakssøns k., Siri Olesdtr., Sigur og Halvor Ersrøe, Rasmus Isakssøn.
F.f. Vijer Anderssøns db. Sigur f. Rønningen i Luxefjeld u/Bøe: Sigur Ersrøes k., Siri Olesdtr., Halvor og Sigur Ersrøe, Halvor Hanssøn.
F.f. Wijer Anderssøns db. Ole f. ytre Rønningen i Luxefjeld: Sigur Ersrøes k., Marthe Henricsdtr., Halvor og Sigur Ersrøe, Ole Wijerssøn.

Wier Andersen er 1. gang nevnt i Gjerpen KB i 1779. Da var han fadder for Lars Olsen Fjellets søn Isak.
Han var eneste person i Gjerpen med dette fornavnet og ble av presten skrevet på en rekke forskjellige måter.
Familien bodde på N. Gåshølen u. Ås fra 1786-1795 og på Kåsa u. Bø fra 1809-1823. De må ha flyttet
tilbake til S. Rønningen igjen senere, for både Wier og kona døde der.

5/6/1833       WIER ANDERSSEN             Bamble Skifteprotokoll nr. *)
Rødningen      - leilending -                       
                       Arvinger:
               Enka Anne Olsdatter og barna:
               1. Ole Wierssen    47 år, bor på Osebakken.
               2. Anders Wierssen 44 " , bor på gd. Enggrav.
               3. Erik Wierssen   40 " , bor på Tvindhelle u/Moe.
               4. Halvor Wierssen 40 " , død, etterlatt seg 3 barn:
                 a. Anne       7 år.
                
b. Dorthea    5 "
                 c. Helvig 2 1/2 "
                    
Form. for disse: Halvor Halvorssen Bøe i Luksefjell.
               5. Anne Wiersdtr. g.m. Ole Larssen på Bjørntvedt i Eidanger.
               Enkas laugverge: Gulbrand Larssen Bøe (Fjell) i Luksefj.
               Halvor hadde vært g.m. Mari Andersdtr. Hun nå g.m. Rasmus Olssen.
Brt:   58 - 4 - 10
Gjeld: 64 - 1 - 13 (Insolvent)

*) A: BS 17 s.629-664. B: BS 21 s.61a og 64. C: BS 23 s.94a.

Arbeider, husmann, innerst
Halvor Wiersen herfra dpt. 26/12-1799 d. 11/1-1830 på S. Rønningen.
g. i Siljan 10/7-1825 m. Mari Andersdatter fra Afsøla i Siljan dpt. 4/8-1799, d.a. Anders Paulsen Afsøla og Dorthe Knudsdatter.
Forlovere: "Christen Præstegaarden og Gunder Afsøla."
1. Anne Halvorsdatter f. 2/3-1826.
2. Dorthe Halvorsdatter f. 1827.
3. Helvig Halvorsdatter f. 1830.
Bodde her.

F.f. Halvor Viarsen og Mari Andersdatter østre Bøe i Luxefields Anne: Gunder Aslaksens kone af Slemdal, pige Karen Nielsdatter Luxefield,
       Povel Andersen Slemdal, Gunder Andersen Slemdal, Erik Andersen Slemdal. Hjemmedøpt af Viar Andersen i Luxefield.

Slik sto det i Siljan kirkebok da de giftet seg:
”Ungkarl Halvor Viarsen Rødningen fra Gjerpen Sogn, 26 aar, huusmand
og pigen Mari Andersdatter Afsøla, 26 aar, tjenestepige.”

Enka Mari Andersdatter ble g2g med Rasmus Olsen. Se nedenfor.

Skogsarb., leilending
Rasmus Olsen fra Haukeroa dpt. 28/3-1810 d. 1881 i MN, USA, s.a. Ole Olsen Haukeroa.
g1g 24/3-1832 m. enke Mari Andersdatter fra Afsøla i Siljan dpt. 4/8-1799 d. 1866 i MN, USA, d.a. Anders Paulsen Afsøla og Dorthe Knudsdatter.
Forlovere: "Jacob Larsen Omod (Åmot) og Halvor O. Holm."
g2g i USA m. Elisabeth Ingvaldsdatter 1839-1905.
1. Ingeborg Rasmusdatter f. 30/11-1832.
2. Anders Rasmusen f. 14/1-1835.
3. Ole Rasmussen f. 11/11-1837.
4. Jacob Rasmussen f. 2/2-1839.
5. Ellef Rasmussen f. 9/2-1842.
Barn i 2. ekteskap f. i USA:
6. Margareth 1868.
7. Maria 1868-1881.
8. Pauline Bestul 1869-1891 g.m. Fladland.
9. Elise Bestul 1871-1937 g.m. Berg?
10. Regine Bestul f. 1872 g.m. Austin.
11. Ingeborg Bestul f. 1874.
12. Ingvald Bestul 1877-1959 g.m. Sophie Thompson 1884-1964.
Br. 1832.

F.f. Rasmus Olsen og Mari Andersdatter Rønningen i Luxefj.'s Ingeborg: Niels Berrebergs kone, p. Kari Andersdatter af Slemdal, Faderen selv, Halvor O. Holm, Sigurd Sigurdsen Aarhuus.
F.f. Rasmus Olsen Rødningen i Luxefield og kone Mari Andersdatters Anders: Erik Andersen Gaupaasen, Ole Olsen Luxefield, Henrik Jacobsen Løberg, Maren Andersdatter Gaupaasen, Thurine Halvorsdatter Gjerpen.
F.f. Rasmus Olsen Rønningen u. Ø. Bøe i Luxefj. og Maria Andersdatters Ole: Niels Hansen Fossum, Harald Hansen Fossum, Ole Olsen Luxefj., Karen Andersd. Fossum, og Berthe Olsd., Liestul i Luxefj. Hjemmedøbt af Ole Houkeroe.
F.f. Rasmus Olsen Rønningen u. Ø. Bøe i Luxefj. og Maria Andersdatters Jacob: Niels Hansen Fossum og kone Karen Andersdatter, Lars Olsen Sætret, Ole Johnsen Gromstuel, p. Gurine Hansd. Fossum. Hjemmedøbt af Anders Larsen.
F.f. Rasmus Olsen Rønningen u. Ø. Bøe i Luxefj. og Maria Andersdatters Ellef: John Olsen Wasenden, Niels Hansen og kone Karen Andersdatter Fossum, Rasmus Nilsen Fossum, p. Inger Gundersdatter Fossum. Hjemmedøbt af Anders Larsen.

Rasmus bodde med sine foreldre på Haukeroa da han giftet seg. Maren Andersdatters x-svigermor,
enka Anne Olsdatter f. ca. 1761, bodde her med føderåd i 1835 og 1845.

Familien flyttet til Bestul i ca. 1853. Etter 8 år der, emigrerte familien til Amerika med utreise den 20/4-1861.
(Utflytting fra Gjerpen registrert den 15/4-1861).
Denne familien bosatte seg i Minnesota og tok med seg familienavnet Bestul. Se også Bestul.

Skogsarbeider, leilending
Jens Isaksen fra N. Sætret f. 17/12-1826 d. 26/11-1868 i Solum, s.a. Isak Andersen Sætret.
g. 27/1-1853 m. Anne Helvig Jonsdatter fra Tormodsrød i Siljan f. 2/8-1833 d. 23/6-1861 på Rønningen, d.a. Jon Olsen og Karen Olsdatter Tormodsrød.
1. Ingeborg Karine Jensdatter f. 24/3-1853 d. 16/1-1874 på M. Bø. Døde av tæring. Ugift.
2. Isak Jensen f. 26/9-1855. Bodde hos sin onkel Isak Nilsen på M. Bø(B) i 1875.
3. John Jensen f. 31/1-1858.
4. Anne Margrethe f. 11/9-1860 d. 1/4-1861 på Rønningen.
Br. ca. 1855.

Tjenestegutt i 1865: Thorsten Torjusen fra Sauherad(21). Den ugifte Anne Kittilsdatter bodde her som husholderske i 1865.
Hun var f. i Gj. i ca. 1818.
Jens Isaksen ble gravlagt i Solum pr.gj., så han døde der.
Barna kom til sin moster (tante - mors søster) Marie Jonsdatter g.m. Isak Nilsen på M. Bø(B) ved Fossum.

Skogsarbeider, leilending
Ole Torstensen fra Laug under Nordagutu, Sauherad f. 18/2-1817 d. 7/6-1893 i Rønningen, s.a. Torsten Olsen og Kari Rollefsdatter.
g. i Gjerpen 10/8-1849 m. Karen Sigurdsdatter fra Kåsa under Bø f. 28/12-1825, d.a. Sigurd Jonsen Kaasa.
Br. 1869.

Dette ekteparet hadde trolig ingen barn. Tjenestepike her i 1875: Ugifte Margit Torgersdatter fra Sauherad f. 1838.
Plassens besetning 1875: 1 hest, 3 kuer, 1 kalv og 4 sauer.
Losjerende 1875: Ugift ”markarbeider” Halvor Kristoffersen fra Sauherad f. 1838 og tjenestegutten Jan Rollefsen fra Sauherad f. 1858.

Skogsarbeider, leilending
Ole Torkildsen Rønningen fra Kåsa under Bø f. 8/1-1857 d. 16/9-1944, s.a. Torkild Torkildsen fra Heddal.
g. 17/8-1884 m. Maren Elise Tollefsdatter fra Gromstul f. 6/11-1860 d. 9/12-1936, d.a. Tollef Torsteinsen.
1. Theodor Olsen Bestul f. 16/11-1884 d. 4/9-1967. Emigrerte til USA. Bodde i Portland, Oregon.
    Gift med Myrtle NN. fra Portland. De brukte familienavnet Bestul.
    Barn 1. Josephine Bestul g.m. Spencer Gill fra Portland.
    Barn 2. Edna Bestul g.m. Harold Wilson fra Portland.
2. Berte Karine Rønningen f. 22/2-1886 g.m. John Eriksen fra Sauherad. Se Petersborgv. 4 under Rising.
3. Olaus Rønningen f. 28/11-1887 d. 26/1-1959. Se Dyrendal under Fossum.
4. Udøpt gutt f. 8/12-1889 d. 19/1-1890.
5. Martin f. 27/11-1890 d. 11/5-1891.
6. Martin Rønningen f. 8/6-1892 d. 19/3-1910. Arbeidet som skogsarbeider og døde av hjernebetennelse, i følge KB.
7. Kristian Olsen Rønningen f. 28/6-1894. Se nedenfor.
8. Einar Rønningen f. 17/2-1896. Se Luksefjellv. 149 under Grini.
9. Hilda Marie Rønningen f. 14/1-1897 g.m. Nils M. Rød. Se Luksefjellv. 48 under Rising.
10. Elisabeth Olava Rønningen f. 15/4-1898 g.m. Ole Kristian Solum. Se Åmot i Luksefjell.
11. Gunnar O. Rønningen f. 14/12-1900. Se Henningsdalen under Mo og Putland under Sætre. Bygde siden i Luksefjellv. 204 på Limi.
Br. 1886.

Forrige bruker, Ole Torstensen og kona bodde her i 1891 som losjerende sammen med en tømmerhugger,
Martin Olsen f. i Gjerpen 1860. I 1900 bodde fremdeles Karen Sigurdsdatter her.

 


Min kjære hustru, vår mor, svigermor, bestemor, oldemor, min søster
Elise Rønningen
Døde i dag 76 år gl.
Luksefjell 9/12-1936.
Begraves fra hjemmet onsdag 16/12-1936.
Samles kl. 10.

 

 


Ole T. Rønningen ble lørdag begravet i Luksefjell under meget stor deltagelse. Presten Amlie forrettet. På båren la presten ned krans fra barn og barnebarn. Arne Åsland fra naboer. J. Grinilia fra Luksefjell kristelige forsamling. Forstmester Lunde fra godseier Løvenskiold.
Marsjaler var Grinilia og forstmester Lunde.
Etter begravelsen var det minnefest i hjemmet.

 

Skogsarbeider, forpakter
Kristian Olsen Rønningen herfra f. 28/6-1894 d. 13/4-1969.
g. 10/5-1919 m. Anlaug Flåta fra Flåta under Uleberg i Sauherad f. 19/9-1899 d. 14/1-1969, d.a. Jens Flaata (1874-1944). Se Sauherad bind II, s. 585.
1. Oskar Johannes Rønningen f. 29/9-1919 d. 23/7-1994 g.m. Beathe Kristine Skarås fra Soknedal f. 8/8-1921. Bosatt i Gregorius Dagsønsg. i Skien.
    Barn 1. Anne-Karin Rønningen f. 1950 g.m. Jan Ove Engebretsen f. 1951.
    Barn 2. Kirsten Benedikte Rønningen (tannlege) f. 1960 g.m. Finn Otto Aanesen f. 1959. Bosatt i Porsgrunn.
2. Agnes Elisabeth Rønningen f. 3/12-1921 g.m. Olaf Madsen fra Skien f. 12/6-1923. Se Sommerfrydv. 3 under Grini.
3. Kamilla Alvilde Rønningen f. 15/12-1922 g.m. Adolf Murat Helgesen fra Skien f. 7/8-1920 d. 9/12-1997. Bosatt i Skien.
    Barn 1. Marit Helgesen f. 1947 g.m. Jan Inge Mjøen fra Siljan f. 1946. Bosatt i Siljan.
    Barn 2. Finn Murat Helgesen f. 1954 g.m. Marianne Buan fra Porsgrunn f. 1961. Bosatt på Brattås i Porsgrunn.
4. Harald Rønningen f. 22/5-1926. Se Sommerfrydv. 7 under Grini.
Br. 1938.

Denne familien flyttet senere til Jønnevald, deretter til Rising Terrasse.


Søndre Rønningen - Ytre Rønningen. Foto: Willy Solum 1967.

Skogsarbeider, forpakter
Arnt Trygve Bråthen fra Ljøterud(47) i Sandsvær f. 5/2-1910 d. 9/2-2005, s.a. Andreas Tiniusen Skaar/Bråthen fra Jondalen i Flesberg (1875-1947) og Anne Kristine Halvorsdatter fra Ljøterud(5) ”Kvernåsen” i Sandsvær (1890-1953).
g. 26/12-1931 m. Gudrun Elise Lifjell fra Bø(4) i Luksefjell f. 6/4-1911 d. 11/3-2001, d.a. Edvard Ellefsen.
Forlovere: "Anders Lifjell, Luksefjell og Olga Hagen, Luksefjell."
1. Gyda Konstanse Bråthen f. 1932 g.m. Rolf Høgman. Se S. Sætret.
2. Reidar Bråthen f. 1935. Se Åshammeren 95 under Foss.
3. Enok Arvid Bråthen f. 16/1-1937. Se S. Stulen
4. Torbjørg Bråthen f.
5. Øyvind Bråthen f. 1946. Se Stulenv. 477 under Stulen.
    Barn 1. Pål Øyvind Bråthen f. 1966.
    Barn 2. Janne Elisabeth Bråthen f. 1969.
6. Bjørnar Bråthen f. 1948.
Br. 1946.

Trygve Bråthen bodde tidligere i Listul. Les mer om hans slekt i Sandsværs Historie, bind VI, side 322 og 403.


Rønningen søndre, tunet. Foto: Gard Strøm 1996.

S. Rønningen blir leid ut og er fremdeles i Løvenskiold - Fossums eie.

(C) Gard Strøm.