| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Falkum
Gård nr. 3 i Gjerpen kommune. En større del ble overført til Skien kommune i 1917. Resten i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                      

Oppdatert 07.07.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Falkum 8 - Haven

Gammelt løpenr. 27 av S. Falkum. Fra 1889 gnr 3 - bnr 8 ”Ole Glasers Have”.


Dette var Mathias Falkums ene skinn i Falkum.

 

Fr. Chr. Barnholdt kjøpte trolig denne eiendommen til sin mor i 1804. Hun som sto som eier senere samme år.

 

Enke

Nicoline Barnholdt f. ca. 1799 i Skien.

Br. 1804.

Andre beboere her i 1865: Husbestyrinne Sara Röpstorff fra Brevik f. 1845.
Tjenestefolk: Ole Sveinungsen fra Sauherad(21), Marie Hansdatter fra Holla(30) og Mari Nilsdatter fra Holla(47).
Sistnevnte tilhørte ”den frie Aposteliske Dissentermenighed.”
Alle var ugift bortsett fra enkefru Barnholdt. Folketellingen forteller at hun var ”lidt døv”. Hun ble oppført som
”husmoder med jordbrug, selveierinde og enke.”

Andre beboere her i 1875: Husbestyrer F. G. Rolpstorff fra Sandefjord f. 1826, selskapsdame S. Rolpstorff f. 1840
i Brevik. Selskapsdamen er ganske sikkert den samme kvinnen som var husbestyrinde her i 1865.
Tjenestepiken var den samme begge år.

Se også Falkum(10).

Det ble etablert Alderdomshjem her før 1910. Folketellingen 1910 forteller oss følgende.
Da har man endelig endret navn fra fattighjem til alderdomshjem. G.S.

Et tidsbilde fra Falkum Alderdomshjem 31/12-1910:

Se også Falkum 1900 - Familie 1.

Bestyrer
Per Haraldsen "fra Sem nedre" i Gjerpen f. 17/2-1856, s.a. undertollbetjent Andreas Christinus Haraldsen. Se Familie 3 - Mæla 1875.
g. i Solum 28/6-1888 m. Hanna Olea Pedersdatter fra Aafoss fra Solum f. 4/8-1852, d.a. Peder Jacobsen Aafos.
Forlovere: "Skolelærer Kristian Pedersen af Skien, g.br. Jacob Aafos."
1. Sofie Haraldsen f. 29/4-1889 i Solum. Syk under FT 1910.

Sykeplererske: Jørgine Hansen fra Skien f. 2/9-1884. Ugift 1910.
Kokke: Anne Gundersen fra Bamble f. 19/6-1879. Ugift 1910.
Budeie: Kristine Kittilsen fra Solum f. 23/9-1882. Ugift 1910.
Gårdsgutt: Martin Jensen fra Nevlunghavn f. 12/5-1888. Ugift i 1910.

Belegg (pasienter).
Kvinder.
Julie Larsen f. 12/6-1845 i Holmestrand, Vestfold. Enke.
Petra Pettersen f. 7/8-1883 på Sandøya i Eidanger. Ugift.
Caspara Brandt f. 4/9-1882 i Skien. Ugift.
Johanne Marie Hansen f. 13/9-1832 i Skien. Ugift.
Anne Elin Tommasdatter f. 10/10-1840 i Skien. Ugift.
Margrethe Hansen f. 7/8-1857 i Kilebygden (Solum). Ugift.
Maren Hansen f. 12/2-1823 på Ulefoss. Ugift.
Karen Arnesen f. 8/8-1832 i Skien. Ugift.
Andrea Pedersen f. 7/8-1849 i Skien. Ugift.
Karen Skyer f. 4/5-1834 i Gjerpen. Enke.
Gunhild Halvorsen f. 3/4-1856 i Drangedal. Enke.
Anne Sigurdsen f. 14/4-1821 i Sauherad. Enke.
Turine Andersen f. 5/8-1829 i Kvelle. Enke.
Inger Sørensen f. 8/9-1818 i Hjartdal. Ugift.
Gunhild Svendsen f. 8/10-1819 i Skien. Enke.

Mænd.
Pål Pålsen f. 7/8-1828 på Ulefoss. Enkemand.
Gregorius Nilsen f. 13/5-1831 i Skien. Enkemand.
Ole Torsen f. 7/10-1834 i Slemdal (Siljan). Enkemand.
Johannes Løkenberg f. 13/9-1833 i Gjerpen. Enkemand.
Gullik Gundersen f. 14/10-1834 i Holla. Enkemand.
Hagvart Jacobsen f. 14/12-1863 i Kilebygden (Solum). Ugift.
Ole Hansen f. 4/3-1825 i Gjerpen. Enkemand.
Kristian Olsen Erse (Eriksrød) f. 4/10-1816 i Gjerpen. Enkemand.
Hans Olsen Oredalen f. 31/12-1820 i Gjerpen. Enkemand.
Per Torgersen f. 14/12-1881 i Skien. Ugift.
Knut Qvindsgård f. 4/2-1828 i Skien. Ugift.
Gjoanne Morissi f. 4/11-1829 i Italia. Betaler for sit ophold selv, Statsbidrag.
Anders Olsen f. 20/7-1841 i Gjøteborg. Enkemand.
Jørgen Jørgensen f. 27/5-1867 i Skien. Ugift.
Anders Kristiansen (Anders Christiansen) f. 6/4-1842 i Lunde. Ugift.
Isak Ellefsen f. 23/7-1825 i Gjerpen. Enkemand.
Arne Arnesen f. 3/3-1843 i Solum. Enkemand.
Hans Olsen f. 33/12-1830 i Bø. Enkemand.
Torger Olsen f. 7/12-1860 i Fyresdal. Ugift.

Kvinder.
Marie Pauline Holte f. 4/5-1853 i Skien. Ugift.
Valborg Andersen f. 6/7-1889 i Skien. Ugift.
Tora Kittilsen f. 4/7-1861 i Skien. Ugift.
Ragna Marie Pedersen f. 3/4-1882 i Skien. Ugift.
Karen Sørum f. 21/7-1824. Enke.

Området ble overført til Skien kommune ved byutvidelsen av 1917.

 

 (C) Gard Strøm.