| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Falkum
Gård nr. 3 i Gjerpen kommune. En større del ble overført til Skien kommune i 1917. Resten i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                      

Oppdatert 07.07.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Falkum 10 - Haven - Gartneri

Gammelt løpenr. 28b av S. Falkum. Fra 1889: 3/10 "Haven".

 

Utskilt fra bnr 9 i 1846.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings- og skylddelingsforretning, hvorved dette brug er udskilt fra bnr. 9, afholdt 12. nov. 1846, tinglyst 11. jan. 1847."
"Skjøde fra procurator A. Dahl til Anders Kjær, dat. 30. des. 1847, tinglyst 14. jan. 1848."

"Skjøde fra Anders Kjær til Ole Nils Jørgensen, dat. 2. feb., tinglyst 11. april 1849."


Oldermann Ole Nils Jørgensen fra 1849.


Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Ole N. Jørgensen til Hans August Ording, dat. 21. aug. 1856, tinglyst 14. feb. 1859."

 

Skipskaptein, selveier

Hans August Ording sr. fra Skien f. 1828 d. 27/6-1899 på Falkum.

g. i Skien Thalie Kathrine Cudrio f. 16/10-1830 i Skien. Død etter des. 1910, d.a. Ulrich Frederik Cudrio. Se S. Venstøp.

1. Christian Nicolai Barnholdt Ording f. 1854 i Skien g. i Gjerpen 10/4-1882 m. Sofie Olsdatter fra Lialøkka under Godal f. 1856, s.a. Ole Sigurdsen.

2. Hans Ulrik f. 4/11-1858 på Falkum d. 10/7-1859 på Falkum.

3. Marie Martine f. 10/5-1860 på Falkum d. 10/10-1860.

4. Hans August Ording f. 21/4-1862 på Falkum (dpt. i Skien 10/6-1862). Han var gartner hos sin far i 1900. Se nedenfor.

5. Nicoline Ording f. 1863 i Gj. (dpt. i Skien?)

6. Anne f. 1865 d. 5/4-1869 på Falkum. ”Anne Ording 3 ½ aar”

7. Boye Christian Susandus f. 11/3-1867 på Falkum d. 8/10-1867 på Falkum.

8. Fredrikke Augusta Ording f. 11/9-1868 på Falkum. Tilhørte den Lutherske frikirke i 1900.

9. Carl Bernhard Stribolt Ording f. 16/9-1869 på Falkum.

Br. 1856.

 

Da H. A. Ording kjøpte denne jorda i 1856, investerte han omgående kr. 10.000 i eiendommen.

 

Tjenestefolk her i 1875: Tolv Olsen f. i 1853 Bø i Tel., Ole Pedersen f. 1859 i Gj., Anne Marie Nilsdatter f. 1859 i Skien og
Marie Andersen f. 1855 i Sverige. Gårdens besetning i 1875: 3-2 hester, 1 okse, 14 kuer og 2 griser.


H. A. Ording eide i 1875 også følgende gårdparter i Store Mæla: L.nr. 31, 39a, 40, 41ab, 42f.  

Landskyld 1889: 2 ort 18 skilling (rev. til 2 mark 41 øre).


Hans August Ording sr. var  under folketellingen 1900 gartner og hadde sitt eget gartneri som han drev
sammen med sin sønn Hans August Ording jr.

Barna som bodde hjemme i 1900 var Hans og Fredrikke. Teodor Tollefsen fra Skien bodde også her
og var visergutt (f. 1878).

 

De fleste av familiemedlemmene er gravlagt i H. A. Ordings familiegravsted på Johannes kirkegård i Skien.

To søstre som bodde her i 1900:
Frk. Sara Roepstorft, hovedpers., ug., innerst, lever av det Barnholdske legat, f. 1840 Brevik.
Frk. Fredrikke Roepstorft søster, ug., innerst, lever av det Barnholdske legat, f. 1826 Sandefjord.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Hans August Ording til sønnen gartner Hans August Ording paa dette brug m.m. for 11.200 kroner, hvorunder værdien
af en aarlig livrente til sælgeren og hustru, stor 960 kr. og i tilfælde min hustru maate overleve mig, da til hende kr. 490, samt livsvarig brug
af 2 værelser og kjøkken m.v., dat. 17. april 1890, tinglyst 15. feb. 1893."

Gartner, selveier
Hans August Ording jr. herfra f. 21/4-1862 d. 17/2-1928.
g.m. Ellida Gustava Holm fra Lillesand f. 3/5-1868.
1. Hans Holm Ording f. 30/7-1893 i Gjerpen. Landbruksskoleelev i 1910.
2. Gunlaug Ording f. 16/2-1896.
3. Solveig Ording f. 15/12-1898.
4. Sverre Ording f. 10/7-1901.
5. Sigbjørn Ording f. 16/8-1903.
6. Hildur Ording f. 21/6-1906.
7. Bergljot Ording f. 18/7-1909.
Br. 1890.

Hans August Ording ble den 9/10-1884 far til et barn, hvor "pige" Anne Knudsdatter var mora.
Barnet ble døpt i Gjerpen kirke og het Karl August Ording.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 19 er udskilt, afholdt 22. okt., tinglyst 1. nov. 1898." (Skyld 0 mark 40 øre).
Bnr 19: "Skjøde fra gartner H. Ording til Skien kommune for kr. 3.550, dat. 24. marts, tinglyst 7. april 1899."

Se folketellingen 1910.

Andre beboere her i 1910:
"Bedstemor (enke) Thalie Ording f. Cudrio f. 16/10-1830.
Gartnermedhjelper Jørgensen fra Odensen i Danmark f. 27/11-1780.
Gartnerelev (lærling) Georg Rosenvold fra Kristiansand f. 3/9-1888.
Tjenestepike Magda Eliassen fra Brevik f. 14/4-1889.

Frøken Fredrikke Roepstorff fra Tønsberg f. 6/11-1836.
Frøken Sara Roepstorff fra Tønsberg f. 4/4-1840.

Se også Falkum(8).

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning avholdt 30. juli, tinglyst 13. aug. 1913, hvorved til Mathias Farvolden er utskilt
1. Bnr 122 "Solhaug" av skyld 0 mark 08 øre og
2. Bnr 118 "Hagali" av skyld 0 mark 20 øre."
"Skyldelingsforretning avholdt 9., tinglyst 10. sep. 1913, hvorved til Peder Jensen er utskilt bnr 119 "Freiatun" av skyld 0 mark 08 øre."
"Skylddelingsforretning avholdt 1., tinglyst 9. juni 1915, hvorved til Karl Ferdinand Bertelsen er utskilt bnr 155 "Fløien" av skyld 0 mark 30 øre."

Restskyld av bnr 10 var ved overføring til Skien by: 1 mark 35 øre.

Området ble overført til Skien ved byutvidelsen i 1916. Tinglyst 14/3-1917.

(C) Gard Strøm.