ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Godal Seter
Gård nr. 41 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 05.12.2018Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 


Lialøkka - Bakhol
Husmannsplass under Godal. Ryddet ca. 1840.

Eier: Løvenskiold-Fossum.

Jorda på denne plassen ble fra tid til annen også brukt sammen med Lia.

Ole Ingebretsen Lia
Br. 1840.

Ole Ingebretsen brukte denne plassen fra 1840-1848. Se Lia under Godal.
Det var hans svigersønn og datter som overtok den nyrydda plassen.

Skogsarbeider, forpakter
Ole Sigurdsen
fra plass under Sunde i Sauherad f. 24/6-1825, s.a. husmann Sigurd Larsen Hørte og Ingeborg Olsdatter.
g. 14/10-1847 m. Maria Olsdatter fra Lia under Godal f. 15/6-1826, d.a. Ole Ingebretsen og Guri Karine Helgesdatter.
Forlovere: "Knud Olsen Godal og Rasmus Johnsen Bæstul."
1. Berthe Gurine Olsdatter f. 29/11-1848 i Lialøkka.
2. Halvor Olsen f. 24/6-1850.
3. Gunnhild Olsdatter f. 26/11-1852.
4. Ole Olsen f. 28/12-1854.
5. Sofie Olsdatter f. 18/12-1856.
6. Simon Olsen f. 21/12-1858.
7. Maren Marie f. 13/10-1861 d. 13/11-1861 i Lialøkka.
8. Ingeborg Olsdatter (tvilling) f. 26/9-1862.
9. Tore Olsen (tvilling) f. 26/9-1862.
10. John Olsen f. 22/5-1865.
11. Maren Marie Olsdatter f. 14/6-1867.
Br. 1848.

Ole Sigurdsen bodde på Lialøkka fra 1848 til ca. 1870. Marias mor, enka Guri Karine Helgesdatter (62) bodde
sammen med dem her i 1865.

Ole Sigurdsen bygde hus på Vadrette under Gulset i ca. 1870. Se Familie 3 - Gulset 1875.  

Ole Abrahamsen Godal
Br. ca. 1870. Se Lia under Godal.

Skogsarbeider, leilending
Halvor Eriksen Lien
fra Gjerstad f. 1884.
g. 1919 m. Ragna Pedersen fra Sandsvær f. 1898.
1. Agnes Kristine Lien f. 18/2-1920 i Lien g.m. Alf Kristiansen. Se Fekjan under Dale. Se også Kulten under Ås.

Husene er revet og plassen ble helt tilplanta med skog.
 


(C) post@gamlegjerpen.no