ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Ås
Gård nr. 13 i Gjerpen kommune
.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 06.06.2021


Kulten
Husmannsplass under Ås.


Kulten, Åshammeren 69. Foto: Gard Strøm 14/6-2007.

Adresse 2020: Åshammeren 69, 3721 Skien.

Hammersmedmester
Otter Danielsen f. ca. 1726 bg. 24/8-1793. "Hammersmed Mæster Otter Danielsen, gammel 67 aar."
g1g m. Helene Sophia Jensdatter d. 1759.
g2g m. Anne Sophie Bertelsdatter f. ca. 1739 d. 13/5-1803 på Langestrand. "Otte Danielsens Enke Anne Sophie Berthelsdatter, gml. 64 aar."
1. Jens Ottersen. Hammersmedsvenn i 1796.
2. Margrethe Ottersdatter f. ca. 1750 g.m. båtsmann Joseph Jacobsen.
Barn i 2. ekteskap:
3. Jan dpt. 19/12-1762 i Gj. bg. 6/3-1763. ”Otter Danielsens s. Jan 1/4 aar.”
4. Helene Sophia Ottersdatter dpt. 13/5-1764 i Gj. g. i Stavern 2/1-1790 m. børsesmed Hans Larsen Aas f. ca. 1743 bg. i Stavern 5/10-1796.
    Barn 1. Lars Henrich Hansen dpt. 22/12-1789 i Langestrand.
    Barn 2. Anne Sophie Hansdatter f. 1792 d. 1872.
    Barn 3. Maren Hansdatter f. 1795 d. 1795.
5. Anne Malene Ottersdatter dpt. 17/8-1766 i Gj. g.m. g.br. Hans Andersen Grina i Hedrum.
6. Bertel Ottersen. Hammersmedmester i 1796.
7. Maren Ottersdatter g.m. smed Johan Pettersen. Bodde i "Baggaden" Larvik i 1801.
8. Hans Ottersen f. ca. 1779.
9. Inger Elisabeth Ottersdatter f. ca. 1783.

F.f. Otter Danielsens db. Jan
: Elen Lucædatter, Anne Svensdtr., Erik Kabbe, Christopher Smed, Jacob Friderichsen.
F.f. 
Otter Danielsens pb. Helene Sophia: Forvalter Bredsdorphs kone, Elen Jensdatter, forvalter Bredsdorph, Giert Condrup, Vilhelm Karhoff.
F.f.
Otter Danielsens pb. Anne Malene: Kistine Grubbe, jomfrue Berg, Christen Bruun, Bernt Grubbe, Nils Vendelboe.

Vi vet ikke sikkert hvilke av Åshammer-plassene Otter Danielsen m/ familie bodde på,
men han var ved Fossum jernverk fra 1762 til 1766.

Han er nevnt som smed (hammersmed) ved Hagenes jernverk i Hedrum i tiden 1755-1760,
ved Fossum jernverk fra 1762-1766, ved Fritzøe jernverk i Larvik fra 1771-1793.
Familien bodde i den tiden ved Langestrand i Larvik.

Otter Danielsens kone var fadder 11/7-1762 i Gjerpen kirke: 
Einer Andersens pb. Anne
: Otter Danielsens kone, Nils Berrebergs kone, Nils Berreberg, Henning Otterholt, Jacob Friderichsen.

Otter Danielsen var fadder 29/9-1762 i Gjerpen krk.:
Jacob Friderichsens pb. Inger
: Karen Jacobsdtr., Maren Friderichsdtr., Otter Danielsen, Nils Berreberg, Einer Andersen.

Otter Danielsen var forlover ved en trolovelse i Skien krk. den 25/10-1764 for Hans Pedersen og Maren Jansdatter.
Han undertegnet med sin egen håndskrift: "Otter Danielssen", så han var skrivefør.

Både Otter og kona var faddere i Gjerpen den 19/5-1764:
Peder Larsens pb. Helene fra Aas Hameren
: Otter Danielsens kone, Hans Pedersens kone, Otter Danielsen, Hans Pedersen, Jacob Tønnisen.

Otter Danielsens kone var fadder i Gjerpen kirke 8/12-1765: Hans Pedersen på Åshammeren var g.m. Live Jacobsdatter.
Hans Pedersens db. Just: Otter Danielsens kone, Maren Pedersdtr., Halvor Rasmusen, Jacob Tønnisen, Jacob Pedersen.

Otter Danielsens kone var igjen fadder i Gjerpen 25/5-1766:
Peder Christophersens db. Andreas fra Hytten: Otter Danielsens kone, Karen Jansdatter, Aslak Christensen, Jens Christophersen.

Hammersmed
Ole Simonsen fra Århus dpt. 21/12-1760 d. 12/5-1817, s.a. Simon Erlandsen. Se Århus 1782.
g. 5/8-1780 m. Kirsten Christensdatter fra Vestermo under Mo dpt. 3/4-1760 d. 5/7-1840, ”Ole Simonsens enke, 84 aar g.”, d.a. Christen Engebretsen Westermoe.
1. Christen Olsen dpt. 15/10-1780 . Se Skomakerplass(A).
2. Karen Olsdatter dpt. 2/6-1782.
3. Simon dpt. 19/9-1784.
4. Ole dpt. 15/6-1788.
5. Ole Olsen dpt. 1/1-1791. Se Åshammeren.
6. Hans Olsen dpt. 26/4-1795.
4. Simon Olsen dpt. 27/4-1800.
Br. 1782.

F.f. Ole Simensens db. Christen fra Hytten: Haagen Jansens kone, Maren Olsdtr., Anders Henrichsen, Jens Hieronomisen, Jacob Tønnisen.
F.f. Ole Simensens pb. Karen fra AasHameren: Anders Henrichsens kone, Margrethe Halvorsdtr., Haagen Jansen, Christopher Hansen, Lars Haagensen.
F.f. Ole Simensens db. Simen fra Aas hammeren: Haagen Jansens kone, Maren Eriksdatter, Anders Henrichsen, Anders Thomesen, Nils Christensen.
F.f. Ole Simensens db. Ole fra Aashameren: Valdemar Tollefsens kone, Magnil Haralsdtr., Anders Henrichsen, Vigger Andersen, Lars Haagensen.
F.f. Ole Simonssøns db. Ole fra Aashameren: Nils Formers k., Magnil Pedersdtr., Tolv Waldemarssøn, Hans Halvorssøn, Laers Haagenssøn.
F.f. Ole Simonssøns db. Hans u/S.Aas: Isak Jenssøns k., Karen Magdalene Petersdtr., Isak Christenssøn, Peder Christenssøn, Tolv Waldemarssøn.

F.f. Ole Simonssøns db. Simon f. Aas-Hamer:Anders Henricssøns k., Johannes Nilssøns k., Tolv Waldemarssøn, Isak Jenssøn, Christen Olessøn.

Denne familien bodde tidligere ved Fossum og kom hit i ca. 1782.
Hans far og bror flyttet til Tromøy i Østre Moland pr.gj.  hvor de bodde i 1801.
Tjenestepike her i 1801: Gurine Gulliksdatter(19).

Hammersmed, husmann
Waldemar Tolfsen fra Åsjordet under Ås dpt. 19/3-1797 d. 8/3-1839, s.a. hammersmed Tolf Anund Waldemarsen.
g. 24/6-1816 m. Anne Olsdatter fra Landsverk-eiet i Sandsvær dpt. 23/3-1794 i Sandsvær, d.a. Ole Larsen Tamnæs fra Kongsberg og Marthe Carine Tomasdatter fra Komnes-eiet i Sandsvær.
Forlovere: Ole Halvorsen Erserød (Eriksrød) og Ole Olsen Aashammer.
1. Johan f. 17/1-1817 d. 17/2-1817.
2. Marthe Karine Waldemarsdatter f. 8/8-1818 g.m. Amund Andersen. Se Åshammeren.
3. Jørgen Waldemarsen f. 8/1-1822. Se nedenfor.
4. Anne Gurine Waldemarsdatter f. 15/4-1824. Til N. Amerika i 1854.
5. Ole Waldemarsen f. 21/12-1826. Til N. Amerika i 1854.
6. Thomas Waldemarsen f. 28/12-1829. Til N. Amerika i april 1853. Året etter emig. også hans mor og 3 søsken. Se nedenfor.
7. Lars Waldemarsen f. 1/5-1833. Til N. Amerika i 1854.
8. Wilhelmine f. 1/11-1837 d. 10/9-1842.
Br. 1823.

Anne Olsdatter hadde sin bror Tomas Olsen i Gråten i Solum. Han ble g2g 1819 m. Birthe Olsdatter fra Kreppa.
Enka Anne Olsdatter utvandret til Am. i april 1854 med sine ugifte barn; Anne Gurine(30), Ole (27 ½) og Lars(21).
Takk til Jesper Thommesen for Anne Olsdatters opphav! Han opplyser også et Tamnæs er et sletsnavn fra Røros.
Han forteller også at Annes far Ole Larsen Tamnæs, var firmenning til Christen Olsen Riiser på  Langangen(A) u.
Fossum
.

Hammersmed, husmann
Jørgen Waldemarsen herfra f. 8/1-1822 d. 7/2-1865 ved Åshammeren.
g. 30/11-1848 m. Karen Kirstine Jonsdatter fra Riis(9) f. 3/1-1818 d. 4/1-1873 på Fossum, d.a. Jon Nilsen Riis.
1. Waldemar Jørgensen f. 12/5-1849.
2. Nils Carl Jørgensen f. 14/9-1850.
3. Marthe Karine Jørgensdatter f. 15/4-1852 d. 10/6-1868 på Fossum. Tjenestepike på Fossum.
4. Andreas Jørgensen f. 15/11-1854.
5. Johan Jørgensen f. 24/4-1856.
6. Anne Wilhelmine Jørgensdatter f. 16/1-1858 d. 13/4-1871 på Fossum. Tjenestepike på Fossum.
7. Gunder Jørgensen f. 3/7-1859.
8. Karen Kirstine Jørgensdatter f. 14/5-1862. Emigrerte til N. Amerika våren 1881. Se Utflyttede av 12/4-1881.
Br. 1841.

Tjenestepike 1845: Oline Clausdatter(10). Inderster i 1845: Hammersmed Erik Rasmussen med familie.
Se Haugen(B) under Berberg.

Etter at mora døde i 1873, ble barna spredt rundt omkring. I folketellingen 1875 kan vi finne yngstebarnet,
Karen Kirstine Jørgensdatter som tjenestepike hos skipsreder og g.br. Lars Gunnarsen Sem på midtre Sem.
Gunder Jørgensen (Gunnar) var i tjeneste på N. Grini hos g.br. Asbjørn Knudsen Grini.
De resterende barna er ikke å se i Gjerpen i 1875. I 1891 finnes ingen av dem her i sognet.

Hammersmed, husmann
Halvor Olsen fra Åsen(1) f. 14/9-1838, s.a. hammersmed Ole Tolfsen.
g. 21/5-1857 m. Elisabeth Gundersdatter fra Br.kl. f. 1/4-1830, d.a. Gunder Halvorsen på Bratsbergkleiva.
1. Maren Karine Halvorsdatter f. 18/6-1857.
2. Ole Halvorsen f. 10/2-1860. Var sagbruksarbeider i Skien i 1875.
3. Anne Gurine Halvorsdatter f. 3/11-1862 g.m. sliperiarb. Hans Kristoffersen Løberg. Se Bratsberg(62).
4. Karen Kirstine f. 29/3-1865 d. 28/2-1867.
5. Karen Kirstine Halvorsdatter f. 2/10-1867.
6. Hanna Halvorsdatter f. 18/12-1869 i Skien.
Br. ca. 1857.

Elisabeth var i tjeneste på Fossum før hun giftet seg. Familien flyttet til Skien i 1868/69.
I følge FT 1875 for Skien bodde de da i ”Nordre Brekkegade” i en leiegård og Halvor var
møllearbeider i Skien. De benyttet seg av Skien kirke fra de flyttet.
Anne Gurine Halvorsdatter ble konf. i Skien krk. 7/10-1877.

Hammersmed Nils Knudsen m/ familie brukte Kulten fra 1867-1870. Se Kastet under Foss.
Jens Halvorsen
g.m. Kirstine Jensdatter brukte Kulten fra 1870 1888. Se S. Gåshølen.

Sliperiarbeider, leilending
Petter Gundersen fra Børønningen under Bø f. 25/2-1866, s.a. Gunder Aslaksen.
g.m. Maren Helene Nilsdatter fra Siljan f. 27/8-1861, d.a. Nils Helgesen.
Br. 1888. Se Familie 8 - Strømdal 1910.

Arbeider, forpakter
Tov Olsen fra Skomakerplass(B) under Ås f. 1856 i Sauherad.
Br. ca. 1890.

Denne familien bodde her i 8 år. Se Vestre Haugerød.

Jacob M. Furuvald
Br. 1898. Se Skomakerplass(B).

Tov Olsen
Br. 1908. Se ovenfor.

Arbeider, leilending
Paul Østensen fra S. Stulen(A) f. 25/3-1882 på Mæla d. 30/4-1966, s.a. Østen Hansen. Se Familie 1 - Mæla 1865.
g. 29/12-1908 m. Anne Plassen fra Plassen u. Ås f. 27/4-1891 d. 18/8-1975, d.a. Kristian Olsen Pladsen.
1. Østen f. 20/9-1909 på Kulten u. Ås d. 6/12-1918.
2. Kristian Østensen f. 24/7-1911 i Kulten d. 1987. Emg. til Canada i 1930 g.m. Susan Louttit f. 27/1-1914. Endret navn til Paulson.
    Barn 1. Arthur Paul Paulson f. 1946. Bosatt i Sidney, Australia (2010).
3. Anne Marie Østensen f. 10/9-1913 d. 29/2-1968 g. 30/11-1940 m. Arne Johan Heibø fra Helgen i Holla f. 1/6-1912 d. 18/2-1997. Bodde i Kragerøg. på Gimsøy i Skien.
    Barn 1. Turid Synnøve Heibø f. 1941 g.m. Kjell Wahnstrøm f. 1938. Bosatt i Skien.
    Barn 2. Stein Håvard Heibø f. 1944 g.m. Lill Sonja Hustuft f. 1945. Bosatt på Tudal i Siljan. Ekteskapet er oppløst. Stein Håvard er gift igjen.
    Barn 3. Magne Anfinn Heibø f. 1949 g.m. Irene Hartvigsen. Bosatt på Klosterskogen i Skien.
    Barn 4. Arnhild Heibø f. 1951 g.m. Bjørn Tønnesen f. 1944. Bosatt på Bråten (Skiensgt. i Porsgrunn) – Ekteskapet oppløst.
    Barn 5. Anne Marie Heibø f. 1953 g1g m. Terje Andvik fra Osebakken f. 1946. Ekteskapet oppløst. Anne Marie g2g m. Ole Christensen og bosatt i Jerslev, Danmark.
4. Aksel Østensen f. 8/12-1915. Se Rising terrasse 68.
5. Harald f. 24/11-1917 d. 11/1-1918.
6. Hjørdis Eyvarda Østensen f. 8/5-1919 d. 17/9-2000 g. 7/2-1948 m. Rolf Hansen f. 15/11-1922 d. 9/11-2009. Bodde på Minde på Gimsøy.
7. Paula Synnøve Østensen f. 13/11-1920 g.m. Steinar Marker. Se Marker(B) under Grini.
8. Østen Østensen f. 7/7-1922 d. okt. 1989 g1g m. Gerd Halvorsen.
    Barn1. Thor Østensen f. 1947. Østen ble g2g 1953 m. Elisabeth Pedersen fra Holmestrand f. 7/9-1920. Bosatt i Bergliv. 10 på Borgestad.
    Barn 2. Anne Østensen f. 1961.
9. Borghild Miriam Østensen f. 18/9-1923 d. 1/4-2006 g. 22/12-1956 m. Reidar Gromstad fra gartneriet på Feset i Bamble f. 1/11-1923.
    Bodde i Oslo noen år, men kom senere til Feset i Bamble.
10. Tordis Østensen f. 4/4-1926 d. 6/2-2006 g. 7/7-1951 m. Harald Viggo Jenssen fra Gråten f. 10/7-1921 d. 17/7-1996. Bodde på Gråten i Skien.
      Barn 1. Torild Jenssen f. 1952 g.m. Ove Arnfinn Haatveit. Bosatt på Hogstad i Siljan.
      Barn 2. Geir Jenssen f. 1953.
      Barn 3. Helge Jenssen f. 1957.
      Barn 4. Ingjerd Jenssen f. 1960 (navnendring til Ingjerd Østensen Stulen i 1997) g.m. Bjørn Stendalen fra Siljan. Bosatt i Merdinv. på Mæla.
Br. 1909.

Denne familien bodde her bare noen få år, men siden de har sterk tilknytning til området nevner vi like godt hele familien her.
Paul Østensen vokste opp hos sin morfar på S. Stulen(A). Han leide en tid Kulten av Løvenskiold. Siden leide de 2. etasje
i huset til Nils O. Hagen på (Petersborg?) u. Mæla.
Paul Østensen ble brannmann og familien flyttet til Skien hvor de bodde i en leilighet på brannstasjonen (i Skistredet).

Arbeider
Nils Tovsen Holmbakken fra Holmbakken under Foss f. 8/8-1888, s.a. Tov Torkildsen.
Br. 1917. Se Dyrendal u. Fossum.

Skogsarb., forpakter
Georg Madsen fra N. Brekkejordet f. 9/3-1886 i Skien d. 12/2-1947, s.a. Mads Andreassen f. 1842 og Gurine Vetlesdatter f. 1842.
g. 3/12-1905 m. Berthe Marie Frogner fra Skien f. 4/1-1886 i Solum d. 31/7-1961, d.a. Jonas og Thorbjørg Kristoffersen (Frogner).
Forlovere: "Lars Pedersen på Skotfoss og Jonas Kristoffersen i Skien."
1. Gudrun Marie Madsen f. 16/10-1905 på Skotfoss d. 28/1-2004 på Ø. Aker i Oslo g.m. NN Lundberg.
2. Harald Eugen Madsen f. 17/2-1908 på Skotfoss d. 1/12-1983 g. 15/9-1928 m. Agna Marie Knudsdatter Gryting fra Drangedal f. 20/8-1907 d. 12/9-1982. Bodde på Mæla. Gravlagt på Gjerpen.
3. Guttorm Martinius Madsen f. 2/9-1909 på Skotfoss. Konf. 1924 i Gj., d. 19/9-1929 på Kulten av "Hjernebetændelse". Ugift.
4. Judith Therese Madsen f. 18/3-1911 på Skotfoss d. 24/12-2007. Konf. 19/4-1925 i Gj., g.m. Peder Bertrand Tysdal. Bodde i Årdal, Hjelmeland, Rogaland.
5. Alfhild Synnøve Madsen f. 25/11-1912 i Melum d. 22/9-1994. Gravlagt på Gjerpen. Ugift?
6. Edle Leonarda Madsen f. 8/4-1914 i Solum d. 17/9-1997. Konf. 14/10-1928 i Gj., g. 6/10-1938 m. Peder Robert Elseth (f. på Bråten i Gj.). Gravlagt på Solum.
7. Leo Randulf Madsen f. 7/11-1915 i Holla d. 8/9-2005 g.m. Mary Karoline d. 7/3-2006. Bodde i Hyniv. 34 under Gulset.
8. Gunvor Madsen f. 16/9-1917 i Gåshølen(1) d. 16/10-2003. Konf. 3/4-1932, g.m. Gustav Johannes Larønningen. Gravlagt på Nenset kirkegård i Skien.
9. Borgny Madsen f. 14/5-1921 i Kulten d. 30/12-2017 g.m. Sverre Olsen Rød. Se Rød under Kise.
10. Erna Madsen f. 23/12-1922 i Kulten.
11. Bjarne Madsen f. 4/4-1924 i Kulten. Se nedenfor.
12. Reidar Madsen f. 4/8-1925 i Kulten d. 5/12-1968. Gravlagt på Nenset i Skien.
Br. 1920.

Da de giftet seg var Georg i arbeide ved Skotfoss fabrikker. Marie var tjenestepike i Solum.
De fikk også to barn som døde før 1917.
Georg Madsen med familie bodde flere steder under Ås mens han jobbet for Løvenskiold.
Fra 1917-1920 bodde de på Holmen. Fra 1920 – 1948 på Kulten. Han var murerhåndtlanger
i 1924 og anleggsarbeider fra 1927-1930.

Snekker
Bjarne Madsen herfra f. 4/4-1924 d. 21/7-1963.
g.m. Mathilde Kise fra Gåshølen(1) f. 2/12-1927 d. 15/9-2011, d.a. Kristian Ingebretsen Kise.
1. Arild Madsen f. 27/6-1953 d. 25/8-2000. Bodde i Røråsen i Skien i 1994. Var bilmekaniker.
Br. 1948.

Denne familien bodde på Kulten i 3 år. De flyttet senere til Skien. Mathilde bodde i 1994 i en av blokkene i
Gamlegrensa på Falkum. De er begge gravlagt på Gjerpen.

Arbeider
Andreas Slettetveit fra Haugland(4) ”Slettetveit” i Mo i Telemark f. 28/12-1913 d. 4/6-1992 i Mo, s.a. Halvor Knutson Slettetveit f. 1888 og Emma Kaspersdatter Tonning f. 1888.
g. 29/10-1949 m. Hedvig Nyborg fra Årnes i Akershus f. 28/6-1924 d. 20/1-2002, d.a. Oskar Olsen Nyborg
1. Halvard Slettetveit f. 1950.
Br. 1951.

Denne familien bodde på Sildrevika/ Sillevika under Mo fra 1958-1950. De flyttet senere til Mo i Vest Telemark.
Andreas hadde flere søsken i Gjerpen, bl.a. Einar Slettetveit i Åshammeren 82 under Jønnevald og
Kristoffer Slettetveit på Flittig under Mo. Se deres slekt i Mo bygdebok b. I, s. 568 m.m.
De er begge gravlagt på Mo kirkegård i Tokke kommune.

Andreas Slettetveit oppga på 1950-tallet eiendommens grenser slik:
”Mot nord, Gåshølen. Øst, elva fra Slettevann (Åselven). Syd, Ås kraftstasjon. Vest, Ås.”

Torger Flatin
Br. 1955. Bodde her.

Fra Grunnboka: "Andel av Åshammeren 69 (Gnr 13, bnr 48) er overdradd til Alf Kristiansen (17.04.1970)."

Skogsarbeider, forpakter
Alf Kristiansen
f. 21/1-1914 på Myra i Hedenstad, Sandsvær d. 27/2-1985, s.a. Kristian Østensen f. 1887 og Anne Marie Bomdal(?) f. 1887.
g.m. Agnes Kristine Eriksen fra Lialøkka under Godal i Luksefjell f. 18/2-1920 d. 6/7-1999, d.a. Halvor Eriksen Lien.
1. Liv Laila Kristiansen f. 1941 i Sandsvær g.m. Bjørn Hovland. Se Løberg(37) "S. Hovland".
Eier 1970.

Denne familien bodde tidligere på Fekjan under Dale.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Åshammeren 69 (Gnr 13, bnr 48) er solgt for kr 335.000 fra Agnes Kristiansen til Grethe Høgli Rogsund (01.10.1991)."

Grethe Høgli Rogsund fra Nedre Dale i Luksefjell f. 1957, d.a. Erling Høgli.
Eier 1991.

Se Fekjan under Dale i Luksefjell.

Fra Grunnboka: "Åshammeren 69 (Gnr 13, bnr 48) er solgt for kr 300.000 fra Grethe Høgli Rogsund til Stine Thorshaug og Kent-Are Høgli Lilleland (16.09.1998)."

Kent-Are Høgli Lilleland.
samboer med  Stine Thorshaug.
Eiere 1998.

Fra Grunnboka: "
Åshammeren 69 (Gnr 13, bnr 48) er solgt for kr 505.000 fra Stine Thorshaug og Kent-Are Høgli Lilleland til Torbjørn Steinbakken (18.12.2001)."

Maskinfører
Torbjørn Steinbakken f. 1975.
samboer med Elin Jørgensen f. 1975.
Eier 2001.

Både det gamle innhuset og uthuset står fremdeles. Eiendommen har siden 1970 vært ansett som "frittliggende bolig".
 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no