| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Grini
Gård nr. 57 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 09.07.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Gamle Grini

Matrikkelgården Grini grenser i nord til Limi, i øst til Sem og innsjøen Børsesjø. I syd til Gjerpen store (prestegården)
og til Rising. I vest grenser Grini til Venstøp og Rising.

Grini ble trolig ryddet i tiden 500 f. Kr. -  800 e. Kr. (eldre jernalder). Dette er utredet etter oldtidsfunn på eiendommen.
Hele 22 gravhauger er funnet på Grinis grunn.

Gården er første gang nevnt i skriftlig sammenheng i 1315. I et brev datert 18. januar 1315 er det nevnt en Herbrand
på Grini i Gjerpen.

Grini er også nevnt i biskop Eysteins Røde bok av 1398 hvor vi kan lese at 7 øyre av landskylda var eid av Gjerpens
sogneprest.
 
Deretter går det 130 år før vi i gjengjerdskattelista av 1528 kan lese at det var 3 brukere av Grini uten at det var nevnt
hvem som hadde hvilke bruk. Disse 3 brukerne var nevnt som Alf Grini, Guttorm Grini og Erik Grini.

Det er på det rene at Grini var delt i et søndre og et nordre bruk allerede i middelalderen.

Se N. Grini og S. Grini

(C) Gard Strøm.