| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm

Oppdatert 14.01.2019.
 

Gulset 54 - Augestad

Utskilt fra Gulset(7) i 1915. 2/54.

 

Skyldmark 1915: 1 mark 02 øre. Dette er noe av jorda som tidligere hørte til Gulset(7).

 

 


Gulset bnr 54 "Austad". Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2004).
Dette er ikke bilde av gården (2/54). Dette er foto av innhuset på Ødegården under Strømdal (nabohuset), hvor eieren er bosatt.Adresse i dag: Gulsetv. 117, 3726 Skien.
 

Det sto et gammelt våningshus og en gammel låve her. Uthuset ble revet i 1960 og våningshuset med tomt ble
skilt ut og solgt samme år.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Karl Strømdal til Hans (Nilsen) Aas for kr. 5.500, med rett for selgeren til vannledning over eller vann fra dette bruk, samt til
fremkomst med tømmer over dette bruk, tinglyst 12/8-1915."

"Skjøte fra Hans Nilsen (Aas) til Olav Knutsen for kr. 12.000, tinglyst 18/4-1917."

G.br., slakter, selveier
Olav Knutsen d.e.
f. 15/1-1877.
Br. 1917.
Se Gulset(2) "Petersplass".

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Erklæring, hvori Gjerpen kommunale vannverk gis rett til anlegg over dette bruk, tinglyst 15/1-1934."
"Skjøte fra Olav Knutsen til slakter Oskar Knutsen for kr. 9910,62, hvorav for løsøre kr. 1000. og de forbeholdte rettigheters verdi ansatt til
kr. 1200.- for 5 år. Dagbokført 22/6-1939."


Sønnen Oskar Knutsen f. 4/11-1916 kjøpte gården av sin far i 1939. Se Gulset(2) "Petersplass".


Gulset bnr 54 "Austad" ca. 1940. Foto: Skannet fra Norske Gårdsbruk, Telemark (1954).

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 2

54

Gulset - Augestad

Oskar Knutsen

 1 mark 02 øre

62 64 Frogner - Utsikten (hytte?) ditto (om det er den samme Oskar Knutsen)  0 mark 03 øre


 

Eier: Ronald Knutsen. Se Strømdal(1) "Ødegården".

 


Gårdskart, Skog og landskap 2013.


(C) Gard Strøm.