| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Strømdal
Gård nr. 1 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                                         

Oppdatert 20.10.2021.


Strømdal 1 - Ødegården
Gammelt løpenr. (1, 2, 3, 4 og 5)a. Siden Norges matrikkel 1889: 1/1. 

Utskilt fra Strømdal Hovedgård i 1867.


Strømdal bnr 1 "Ødegården" i midten. Foto: Widerøe 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.


Adresse i dag: Gulsetv. 121, 3726 Skien.

Sjømann, siden tømmerfløter, selveier
Jens Hansen Sand fra Skien f. 8/12-1831, s.a. ”fahrdreng” Hans Jensen Sand f. 19/8-1808 i Skien d. 19/6-1881 i Skien og Anne Kirstine Christiansdatter f. 1804.
g. 30/10-1853 m. Karen Maria Hansdatter fra Fossum
f. 5/7-1818, d.a. kusk Hans Larsen på Fossum. Se Familie 73 - Fossum 1835.
Br. 1867.

Under folketellingen 1865, bodde Jens og kona i et hus (eid av Jens H. Sand - han selv - og Nils C. Sand) i Skien.
Det var der nevnt at han var dissenter, mens Karen Maria tilhørte statskirken.
Jens Sand var da ”flaademand”.

Jens og broren Hans Sand, reiste til Amerika med skuta Angelo den 2/7-1880.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

(1,2,3,4,5)a

Strømdal - Gulsæth Myren

Jens Hansen Sand

 1 daler - 0 ort - 5 skilling


G.br., selveier
Ole Borgersen fra Kåsa under Vestgården i Bø i Telemark f. 18/9-1833, s.a. husmann Borger Jansen Kaasa.
g. i Nes, Sauherad 8/11-1872 m. Kirsten Olsdatter fra Innleggen i Nes f. 12/12-1850 i Knipa under Gunheim i Nes, d.a. husmann Ole Torstensen Indlæggen og Mari Amundsdatter.
1. Borger Olsen f. 2/11-1872 på Roheim i Nes.
2. Ole Olsen f. 5/2-1874 på Roheim.
3. Kari Olsdatter f. 12/2-1876 på Roheim.
4. Hans f. 8/4-1878 på Strømdal d. 6/3-1880 på Strømdal.
5. Hansine Marie Olsdatter f. 9/6-1880 på Strømdal.
Br. 1878.

Fra innflytningslistene i Gjerpen kirkebok 1878.
Ole Borgersen f. 1833 i Bø, hans Kone
Kirsti Olsd. f. 1850, deres Børn
Borger Olsen f. 1872.
Ole Olsen f. 1874.
Hans Olsen f. 1876.
Attest fra sogneprest Magelsen dat. 26/8-1881.
Alle andre enn faren er født i Nes i Sauherad.


Denne familien emigrerte til Amerika i august 1881.

G.br., arbeider, selveier
Gunder Hansen Skogen (Gunnar Hansen) fra Skogen under Bø prestegård f. 7/7-1846, s.a. Hans Larsen Skogen og Anne Gundersdatter.
g. i Bø 2/8-1876 m. Anne Anundsdatter fra Øya i Bø i Telemark f. 6/5-1851, d.a. Anund Iversen Øen/ Dalen og Anlaug Johnsdatter.
Forlovere: "Ole Anundsen Øen, John Anundsen Glennahoug".
1. Hans Gundersen f. 4/11-1876 på Øya i Bø.
2. Anund Gundersen f. 24/3-1879 i Bø. Jobbet i følge folketellingen 1900 som dampskibsekspeditør i Heddal.
3. Gunnar Gundersen f. 19/4-1883 på Strømdal. Smed i 1900.
4. Anlaug Gundersen f. 11/12-1885 på Strømdal.
5. Johannes Gundersen f. 22/3-1890.
6. Anne Gundersen f. 7/7-1894 g.m. arbeider Olav Sveinungsen (Berg). Se nedenfor.
Br. 1881.

Gunder Hansens mor var Anne Gundersdatter, født i Holla ca. 1819.
Hun bodde her i 1891 med føderåd.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

1

1

(1,2,3,4,5)a

Strømdal

Strømdal

Gunder Hansen

0 dlr - 3 ort - 14 sk.

2 mark 69 øre


Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

1

1

Strømdal

Ødegaarden

Gunder Hansen

2 mark 69 øre


Se folketellingen 1910.

Cellulosearbeider, innerst
Olav Sveinungsen Grave fra Grave i Bø, Telemark f. 19/11-1893, s.a. gårdsarbeider, Sveinung Sveinungsen og Liv Halvorsdatter.
g. 8/5-1920 m. Anne Gundersen herfra f. 7/7-1894, d.a. Gunnar Hansen.
Forlovere: "Gunnar Lindahl, Skien og Hjørdis Johansen, Skien."
1. Sigurd Berg (Grave) f. 14/5-1920 på Bratsberg. Bodde i Fredrik Rodesv. 3 under Frogner.

Olav Sveinungsen Grave ble konfirmert i Gjerpen i 1908 (boende på Løberg). Kona ble konfirmert i Gjerpen i 1909.
Denne familien bodde på Bratsberg da Sigurd ble født. Senere samme år flyttet de til Strømdal (trolig hit).
De flyttet til (Berg?) i Brunlanes i ca. 1931.


G.br., byggmester, selveier
Olav Knutsen d.y. ”Lilleola” fra Kasine under S. Gryte i Fyresdal f. 20/4-1885 d. 21/6-1972, s.a. Knut Olsen Holum fra Bykle og Sigrid Olsdatter fra Kasine.
g. i Skien 27/10-1822 m. Hjørdis Isaksen fra Ole Kallemsg. i Skien f. 4/7-1897 d. 7/4-1996, d.a. arbeider Olaus Isaksen og Andrea Knutsen. Begge født i Skien.
Forlovere: "Johannes Johnsen, H. Hansen."
1. Else Knutsen f. 1924 g.m. Kåre Rolf Christensen. Se Kvernbekkv. 5 B under Rising.
Br. 1931.

Det var to brødre med samme navn som kjøpte hver sin gård i Gjerpen. Dette er ”Lilleola”, mens broren ”Storeola”,
var slakter og kjøpte bl.a. nabogården Gulset(2) "Petersplassen" allerede i 1917. Se også Gulset(54) "Austad".

Før Olav Knutsen kjøpte Ødegården, kjøpte han eiendommen Kvernbekkv. 5 B under Rising og bygde hus der.


Olav Knutsen d.y. (1885-1972) og Hjørdis f. Isaksen (1897-1996 ). Originalfoto tilhører Jan Christensen.

Gårdens grenser på 1950-tallet, i følge Olav Knutsen:
”Schiøtt mot nord, mot øst: O.B. Gulset, mot syd: Olav Vale, vest: Strømdal.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

1

1

Strømdal - Ødegården

Olaf Knudsen

2 mark 19 øre


Strømdal bnr 1 "Ødegården" ca. 1950. Originalfoto tilhører Jan Christensen.

G.br., selveier
Oskar Knutsen fra Gulset(2) "Petersplassen" f. 4/11-1916 d. 27/6-1987, s.a. Olav Knutsen (”Storeola”).
Br. 1954.

Oskar Knutsen kjøpte denne gården av sin farbror i 1954.

G.br., selveier
Ronald Knutsen fra Gulset(2) "Petersplassen" f. 1941, s.a. Oskar Knutsen d.e.
g. 1977 m. Jorunn Lisbeth Johansen f. 1941, d.a. Edgar Johansen og Borghild f. Borgen.
1. John Olav Knutsen f. 1977.
Br. 1987.

Dette bruket drives nå (i 2013) sammen med gnr 2 Gulset bnr 2 og 54 ( i dag kun jord) 63 (skog) og 541 (skog).


Gårdskart, Skog og landskap 2013.
 

(C) Gard Strøm