| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hoppestad
Gård nr. 12 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

Oppdatert 17.02.2015
 


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.


Hoppestad 14 - Hoppestad øvre
Løvenskiold - Fossum skilte ut skogen og solgte gården i ca. 1882.

Se gården før salget: Øvre Hoppestad(C).


Innhuset på Nordre Hoppestad. Foto: Gard Strøm 24/10-2013.


Adresse i dag: Hoppestadv. 342, 3721 Skien. 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 338a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Auktionsskjøde til Sveinung Hansen Hem for 7.920 kr., dat. 11 juli, tinglyst 16. aug. 1882."

G.br., handelsmann, selveier
Sveinung Hansen Hem Hoppestad
fra N. Hem (42/3 "Nordigard") Sauherad f. 22/7-1846 på Holtan d. 9/11-1931, s.a. Hans Sigurdsen Hem. Se Bygdebok for Sauherad (Kirkeby), bind II, s. 613.
g. i Sauherad 21/10-1880 m. Aslaug Anundsdatter fra N. Hem (43/3 "Undelåna") i Sauherad f. 22/10-1858 d. 5/5-1921,
d.a. Anund Halvorsen Undelåna. Se Bygdebok for Sauherad (Kirkeby), bind II, s. 629.
1. Johanne Marie Hoppestad f. 9/9-1881
g.m. Per O. Aas. Se S. Ås(2).
2. Hans Hem f. 31/10-1882.
Overtok gården.
3. Anund Hoppestad f. 10/11-1884. Se Hoppestadv. 351. Enebarn: Aslaug Hoppestad (Nordhov) f. 1933. Hun overtok denne gården.

4. Einar Hoppestad f. 29/6-1887.
5. Gunhild Hoppestad f. 22/1-1890 d. 14/2-1976. Ugift.

6. Ingeborg Hoppestad f. 6/4-1891 d. 16/3-1966. Ugift.
7. Sveinung S. Hoppestad f. 4/10-1895.
Se Hoppestadv. 369.
Br. 1882.
 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 338a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjønsforretning, hvorved godseier Løvenskiold tillades at forhøie vandstanden i elven ovenfor Fossum dam m.v., tinglyst 9. jan. 1890."

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 12

14

94a

Hoppestad       

H. øvre

Svennung Hansen Hem

3 dl. - 3 ort - 16 sk.

8 mark 00 øre


Aslaugs halvsøster Bergit Anundsdatter f. 1855 bodde her i 1891. Det gjorde også ei tjenestejente fra Bø i Tele-
mark, Anne Svenkesdatter f. 1868.


Foran fra venstre: Gunhild Hoppestad, Johanne Marie g. Aas, Ingeborg Hoppestad.
Bak fra venstre: Hans Hem Hoppestad, Anund Hoppestad, Sveinung Hoppestad, Einar Hoppestad.

Originalfoto er lånt av Ragnhild og Per Nordbø.

 

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 12

14

Hoppestad

H. Øvre

S. Hansen Hem

8 mark 00 øre


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 338a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Delings- og skylddelingsforretning, afholdt, afhjemlet og tinglyst den 5. des. 1906, hvorved er udskilt en til Lars Andersen solgt
parcel bnr. 17 "Løkka" af skyldmark 0 mark 20 øre." Se Hoppestadv. 373.
"Skjøte fra Sveinung H. Hoppestad til Hans Hoppestad for kr. 23.000, hvorav for løsøre kr. 10.000, med forbehold av føderaad for
selger og hustru, dat. 1., tinglyst 9. juni 1920."

G.br., selveier
Hans Hem
(Hans Hoppestad) f. 31/10-1882 d. 1/12-1966.
Br. 1920. Ugift.

Gårdens grenser beskrevet av Hans Hem (Hoppestad) på 1950-tallet:
”Nord: Isak Nykås og Ole Hoppestad. Øst: Hoppestadelva. Syd: S. Hoppestad, Nils Haugerød. Vest: Hovedvegen
Skien - Stulen.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 12

14

Hoppestad øvre

Hans Hoppestad

 7 mark 73 øre


Kilde
: Norske Gardsbruk, Telemark 1954:
Våningshuset ble oppført i 1880, påbygd i 1931. Uthuset ble bygd i 1884 og ombygd i 1926.
Bryggerhuset ble oppført i 1887 og ombygd i 1936. Stabburet ble satt opp i 1894.
Gårdens besetning på 1950-tallet: 2 hester, 14 kyr, 1 okse, 2 ungdyr, 7 griser og 20 høner.

Lærer, selveier
Aslaug Hoppestad herfra f. 25/9-1933 d. 17/1-2014, d.a. Anund Hoppestad.
g.m. tannlege Freddie Irving Nordhov f. 1933.
Br. 1967.

Aslaug Nordhov var odelsjente og overtok denne gården på odel i 1967.

Se denne familien i
Hoppestadv. 351.

Mange takk til Aslaug Nordhov for opplysninger og rettinger.

VVS-innkjøper, g.br., selveier
Nils Petter Nordhov herfra f. 1963
.
g. 1983 m. regnskapsfører Marit Strømstad fra Porsgrunn f. 1963, d.a. Trygve Strømstad fra Hornnes og Karin f. Johansen fra Porsgrunn.
1. Bente Nordhov f. 1983.
2. Marie Nordhov f. 1984.
3. Cathrine Nordhov f. 1989.
4. Marte Nordhov f. 1994.
Br. 1985.

Mange takk til Marit Nordhov for rettinger og ytterligere opplysninger.


Hoppestadtunet med det røde gamle bryggerhuset.
Klikk bildet for mer informasjon!

 

(C) Gard Strøm.