ved
Gard Strøm

| HJEM | | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Hoppestad
Gård nr. 12 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 20.11.2020

UNDER ARBEID

Hustomter
Utskilt fra gård nr. 12 Hoppestad i Gjerpen.

Noen som mangler?
Noen adresser kan være for nyetablerte til å bli tatt med her. Andre kan være bosatt av
familier som ikke har slektstilknytning til Gjerpen.

Jeg tar i mot oppdateringer og/ eller rettelser på epost: post@gamlegjerpen.no.

Gå til andre adresser på Opphauen i Gjerpen.


Hoppestadveien 188 - 415
Under gård nr. 12 Hoppestad.

Se også Hoppestadveien under Venstøp.

Hoppestadvegen fra brua og helt opp til svingen ved Ås, kalles Langvenna.


Hoppestadv. 188. Ny adresse: Hoppestadlia 7.
12/70. ”Hoppestad stasjon”.


Hoppestad stasjon rundt 1930. Arkiv: Norsk Jernbanemuseum, Hamar.

Hoppestadveien 188 var Hoppestad stasjon. Den ble solgt og ombygd til enebolig.
Huset har i dag adresse Hoppestadlia 7, 3721 Skien.

Familiene som bodde her var tilknyttet NSB og bodde i annen etasje.

Stasjonsbestyrer NSB
Olaf Trygve Arnesen (Trygve Arnesen) f. 27/5-1894 i Kristiania d. 16/6-1973, s.a. Magnus Marinius Arnesen og Mathea Dorthea Hansen 
g. 31/3-1915 m. Olga Marie Helleberg f. 8/2-1895 på Lensegrav i Seljord d. 15/1-1970, d.a. Anders Mikkelsen Helleberg og Mariken Halvorsdatter Øvretvedt. S
e ? Hoppestad 8 – Rønningen.
1.
Magnhild Alvilde Arnesen f. 6/5-1915 g.m. Willy Westli f. 11/10-1915. Se Rising Terasse 61A under Rising.
2. Odmar Arnesen f. 26/8-1917 g. 1/2-1941 m. Rigmor Naur f. 1/2-1920 d. 31/10-1992. Bosatt i Baggertun i Skien.
    Barn 1. Kari Naur Arnesen f. 1941.
    Barn 2. Vigdis Naur Arnesen f. 1948.
    Barn 3. Pål Arnesen f. 1960.
3. Agnes Margareth Arnesen f. 13/8-1919 g1g m. Odmar Ivar Rønningen fra Dyrendahl under Fosum f. 19/11-1913 d. 15/5-1961 g2g m. Halvor Foss fra Fossum f. 5/12-1916 d. 6/10-1967 fra Fossum. Bodde på Bøle.
    Barn 1. Tom Rønningen f. 1942.
    Barn 2.  Wenche Rønningen f. 1944.
4. Harry Arnesen f. 23/6-1925 d. 14/10-1995 g.m. Eva Synnøve Skoglund f. 29/9-1929 d. 31/7-1992 fra Osebakken i Porsgrunn. Bodde på Bratsberg. De siste åra i leilighet på Falkum i Skien.
    Barn 1. Marianne Arnesen f. 1961

Denne familien bodde her fra 1918 - 1957. Han bygde da huset Venstøphøgda 167.

Mange takk til Anne Lise Westli.

Ole Kristian Bråten fra Luksefjellv. 210 under Limi f. 1959, s.a. Knut Bråten.
g.m. Catharina Elisabeth f. 1959.


Hoppestadv. 324.
12/1,12.

Gård. Se Hoppestad(1).


Hoppestadv. 329.
12/60. Oppført i 1968/69.

Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 329 (Gnr 12, bnr 60) er overdradd til Martin Stulen (05.10.1968)."

Martin Stulen fra N. Stulen f. 16/1-1925 d. 4/9-2005, s.a. Johannes Thoresen Stulen.
g.m. enke Torbjørg Dale fra Sauherad f. 28/10-1924 d. 27/8-2012.
1. Jostein Stulen f. 1965. Se Stulenv. 477 under Stulen.
Eier 1968.

Martin bodde tidligere i huset Stulenv. 471 fra 1964-1966 og på S. Stulen (Stulenv. 484) fra 1966-1969,
da de flytta inn i dette nybygget.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Hoppestadvegen 329 (Gnr 12, bnr 60) er overdradd for kr 2.000.000 fra Ernst Valen, Gerd-Ragnhild Valen Herikstad og
Jostein Stulen
til Morten Stulen (02.11.2012)."

Morten Stulen.
Eier 2012.


Hoppestadv. 330.
12/125.

Gård. Her er Erik Aas med familie bosatt. Se Hoppestad(1).


Hoppestadv. 333.
12/58.

Fra Hoppestadvegen 333 og helt opp til svingen ved Ås, kaller man Langvenna.


Foto: Gard Strøm 24/10-2013.

Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 333 (Gnr 12, bnr 58) er overdradd til Kjell Bøe (16.09.1968)."

Elektromontørleder
Kjell Bøe fra Venstøphøgda 59 under Venstøp f. 19/12-1927 d. 19/8-2020, s.a. Karl Arthur Bøe.
g. 28/7-1956 m. Anne Marie Norborg fra Åshammeren 87 under Foss, f. 1931, d.a. Olaus Norborg.
1. Wenke Bøe Norborg f. 9/2-1957 d. 25/3-2014 i Larvik.
2. Inger Sofie Bøe Norborg f. 1959 g.m. byggmester Jan Alfred Finseth (Jan Finseth). Bosatt i Petersborgv. 7 på Rising.
Eier 1968.


Hoppestadv. 335.
12/59.


Foto: Gard Strøm 24/10-2013.

Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 335 (Gnr 12, bnr 59) er overdradd til Arvid Jensen (02.05.1969)."

Arvid Jensen f. 8/1-1935 d. 4/12-1996.
g.m. Ingeborg f. 1936.
1. Morten Jensen f. 1958 g.m. Marianne Skårdal fra Sommerfrydv. 6 under Grini. Bosatt i 1994 i Åmotv. 53.
2. Vegard Jensen f. 1969. Overtok huset.
Eier 1969.

Fra Grunnboka: "Hoppestadvegen 335 (Gnr 12, bnr 59) er overdradd for kr 1.000.000 fra Ingeborg Jensen til Vegard Jensen (02.09.2005)."


Hoppestadv. 343.
12/37 "Sankthanshaugen".


Foto: Gard Strøm 24/10-2013.

Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 343 (Gnr 12, bnr 37) er overdradd til Ingebret Hoppestad (17.08.1939)."

Ingebret Hoppestad fra Hoppestad(5) f. 13/4-1903 d. 17/12-1984, s.a. Nils Olsen Hoppestad.
g.m. Rigmor Dohme fra Holmen under Ås f. 7/11-1908 i Danmark d. 17/9-2003, d.a. Martin Fredrik Dohme.
Eier 1939.

Dette ekteparet hadde ingen barn.


Rigmor Hoppestad f. Dohme (1908-2003). Innsendt av Elbjørg Bakke.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Hoppestadvegen 343 (Gnr 12, bnr 37) er overdradd fra Rigmor Dohme Hoppestad til Heidi Dohme Honstad (16.12.2003)"


Hoppestadv. 347.
12/40 ”Granheim”. Huset ble oppført i 1942.

Jernbanearbeider
Olav Underdal fra Gromstulen(C) under Bø f. 18/3-1905 i Fyresdal d. 16/11-1972, s.a. Tarjei Jørgensen Underdahl.
g. 1938 m. Paula Johanne Rød fra Rød under Kise f. 1/7-1903 d. 21/7-1990, d.a. Ole Olsen Rød.
Forlovere: "Skogsarbeider og g.br. Sverre Rød, Gjerpen og bestyrinne Karen Lunde, Skien."
1. Eva Synnøve Underdal f. 1939 g.m. NN Sandsdalen. Se nedenfor.
2. Oddbjørg Underdal g.m. NN Plassen.
3. Gurli Harriet Underdal f. 1944. Bosatt i Skien.
Eier før 1950.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "Olav Underdal. Skyldmark: 0 mark 02 øre."


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 347 (Gnr 12, bnr 40) er overdradd til Eva Synnøve Sandsdalen (16.09.1983).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 12, bnr 51."

Eva Synnøve Sandsdalen herfra f. 1939.
1. Espen Sandsdalen.
Eier 1983.


Hoppestadv. 351.
12/22 "Gjildehaug".

Utskilt fra Hoppestad(5) i 1918.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøte fra Nils O. Hoppestad til Lars Bruun for kr. 3500.- med ret for kjøperen til vand fra en i nord for parcellen liggende olle, indtil vand kan
erholdes paa stedet, dato juli, tinglyst 26. oktober 1918."
"I følge skjøte tinglyst 26/10-1918, har kjøperen fri vei over sælgerens eiendom."

Fabrikkeier
Lars Bruun
.
Br. 1918.

Fra Tinglysingsprotokollen: "Auksjonsskjøte til Johannes Hansen for kr. 9000.-, dateret 20. juli, tinglyst 20. juli 1927."

Johannes Hansen.
Br. 1927.

Anund S. Hoppestad fra Hoppestad(14) f. 10/11-1884 d. 18/5-1960, s.a. Sveinung Hansen Hem Hoppestad.
g.m. Solveig Mørk f. 26/2-1900 d. 6/9-1957.
1. Aslaug Hoppestad f. 25/9-1933 g.m. Freddie Irving Nordhov. Se nedenfor.
Br. ca. 1938.

Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 351 (Gnr 12, bnr 22) er overdradd til Aslaug Nordhov (11.12.1963)."

Lærer, selveier
Aslaug Hoppestad herfra f. 25/9-1933 d. 17/1-2014, d.a. Anund Hoppestad.
g.m. tannlege
Freddie Irving Nordhov f. 1933.
1. Hans Jacob Nordhov f. 1961
g.m. Anne Rønneberg f. 1965.
2. Nils Petter Nordhov f. 1963
. Se Hoppestad(14).
3. Solveig Marianne Nordhov f. 1967. 
Eier 1963.

Aslaug Nordhov var odelsjente og overtok gården Hoppestad Øvre(14) på odel i 1967.
F. I. Nordhov hadde i mange år tannlegepraksis i Rektor Ørnsgate i Skien.

Fra Grunnboka: "Hoppestadvegen 351 (Gnr 12, bnr 22) er solgt for kr 3.900.000 fra Aslaug Nordhov til Torkell Mosebø og
Thale Kristin Kjærbo Mosebø
(03.03.2010)."


Hoppestadv. 361.
12/35 “Solli”.


Hoppestadv. 361. Foto: Gard Strøm 24/10-2013.

Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 361 (Gnr 12, bnr 35) er overdradd til Halvard Kjetil Ytterbø (16.07.1938)."

Halvard Ytterbø (Kjetil Halvard Ytterbø) fra Gløsmyr f. 1/9-1909 d. 9/6-1998, s.a. Nils Olsen Ytterbø.
g.m. Margot Ellevine f. 4/11-1914 d. 28/3-2004.
1. Grethe Mirjam Ytterbø f. 1932 g.m. Ove Ødegaard.
2. Åse Marie Ytterbø f. 1940 g.m. Roald Martin Lifjeld f. 6/8-1937.
3. Anne-Lise Ytterbø f. ca. g.m. Tor Berg Johannesen?
4. Ole Dagfinn Ytterbø f. 1950 g.m. Wenche Lindgren. Se Kvernbekkv. 3 under Rising.
Br. 1938.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 12

 35

Hoppestad - Solli

Halvor N. Ytterbø

0 mark 02 øreFoto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Hoppestadvegen 361 (Gnr 12, bnr 35) er solgt for kr 1.000.000 fra Grethe Mirjam Ødegaard, Åse Marie Lifjeld,
Anne-Lise Berg og Dagfinn Ole Ytterbø
til Espen Ytterbø (16.06.2004). Salget omfatter også Gnr 12, bnr 44."

Espen Ytterbø f. 1969.
Br. 2004.


Hoppestadv. 369.
12/41 ”Tjoneberget”. Huset ble oppført rundt 1948.


Hoppestadv. 369. Foto: Gard Strøm 24/10-2013.

Lærer, kunstmaler
Sveinung Hoppestad fra Hoppestad(14) f. 4/10-1895 d. 7/2-1973, s.a. Sveinung Hem Hoppestad sr.
g.m. Gudrun Sigfrid Solbakken fra Sør-Fron f. 11/8-1903 d. 16/2-1985, d.a. Søren og Tone Solbakken.
Eier 1948.

Sveinung Hoppestad var i mange år lærer ved Tufte skole. Fra 1959 kom han til den nye skolen på Venstøp, hvor
han ble til han var pensjonist.
Sveinung Hoppestad var en habil kunstmaler og malte mange gode bilder.

Matrikkelutkastet av 1950. Eier: Sveinung S. Hoppestad. Skyldmark: 0 mark 01 øre.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.


Hoppestadv. 373.
12/17 ”Løkka”. Tomta ble utskilt fra Hoppestad(14) i 1906.


Hoppestadv 373 under tomtearbeidet ca. 1907. Utlånt av Bjarne Larsen 2014.


Hoppestadv. 373. Utlånt av Bjarne Larsen 2014.


Hoppestadv. 373. Utlånt av Bjarne Larsen 2014.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøde fra Sveinung Hansen Hoppestad til Lars Andersen for kr. 600,00 (tomta), dat. 13., tinglyst 23. februar 1907."

Skogsarbeider
Lars Alfred Andersen
(Lars Andersen) fra Bjørndalen(B) under Bø f. 26/10-1882 i Larvik d. 10/11-1940, s.a. Anders Johnsen.
g.m. sykepleier Olga Myre fra Flå i Hallingdal f. 8/7-1903 d. 25/12-1982, d.a. Nils Olsson Myre og Ingeborg Hansdatter.
1.
Arnt Andersen f. 26/7-1925 d. 17/2-1938.
2. Paul Andersen f. 30/9-1926 d. 17/2-1938.
3. Willy Alfred Andersen f. 1939. Bosatt  på Åfoss.

Eier 1907.

Se også folketellingen 1910.

Kilde: Fredrik Andersen. En litt fornøyelig historie i ettertid.
Under folketellingen 1910 bodde hans far, Anders Johnsen og hans stemor, Karen Andrea Gundersdatter her. Rundt 1927 flyttet Anders Johnsen til sin andre sønn, Karl i Hoppestadv. 396, etter å ha blitt uvenner med kona til Lars. Han skal da visstnok ha marsjert ut av huset og henta kua si. Den leide han så opp til Karl og de flyttet sammen inn hos han og kona.
Les mer om Anders Johnsens liv Bjørndalen(B) under Bø.

Det skjedde en tragedie her i 1938, da brødrene Arnt og Paul var nede ved Hoppestadelva og skøyta på isen.
Begge to gikk rett ut i ei råk og drukna.

Lars Andersens bror Karl Olaf Andersen bodde i Hoppestadv. 396.


Lars og Olga Andersen med Arnt og Paul. Privat.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Enka Olga Andersen ble g2g med Bent Larsen. Se nedenfor.

Hvalfanger, skogsarbeider, sagbruksarbeider, vedhugger (m.m.)
Bent Larsen Hoppestad
fra Killingkovan (Killingkoven) i Valebø, Holla f. 21/1-1887 i Masdalen, Valebø d. 8/2-1972, s.a. leilending og skogsarbeider Lars Bentsen og Helge Torgrimsdatter.
g.m. enke, sykepleier Olga Andersen f. Myre fra Flå i Hallingdal f. 8/7-1903 d. 25/12-1982, d.a. Nils Olsson Myre og Ingeborg Hansdatter.
1. Bjarne Larsen f. 1943 g.m. Bjørg Dahl fra Hvalen på Skjelsvik i Eidanger. Bosatt i Brånanveien ved Skjelsvik/ Løvsjø i Porsgrunn kommune.
Eier 1940: Olga Larsen Hoppestad med særeie.
 

Bent Larsen var hvalfanger fra 1909. På 1930-tallet hadde han jobb i NSB. Han bygde seg hus i Valebø i 1936. Enka Olga Andersen, herfra, og Bent Larsen traff hverandre en gang etter 1941. De bodde først en stund i Bent Larsens hus i Valebø (i august 1942), før de flyttet hit senere i 1942. Opplysninger fra sønnen Bjarne Larsen.Olga og Bent Larsen med sønnene Willy og Bjarne.
Utlånt av Bjarne Larsen 2014.


Utlånt av Bjarne Larsen 2014.


Utlånt av Bjarne Larsen 2014.                                                Fra Gjerpen kirkegård. Foto: DIS-Telemark
v/ Ivar Eliassen.


Utlånt av Bjarne Larsen 2014.

Takk til Bjarne Larsen for både informasjon og bilder.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

12 

17

Hoppestad - Løkka

Olga Andersen

0 mark 17 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 373 (Gnr 12, bnr 17) er overdradd til Frank Glenna (21.04.1988)."
Fra Grunnboka: "Hoppestadvegen 373 (Gnr 12, bnr 17) er solgt for kr 1.200.000 fra Frank Glenna til Lilliann Kallevik (25.08.1997).
Salget omfatter også andel av Gnr 12, bnr 117."


Hoppestadv. 373 etter betydelig ombygging og modernisering. Foto: Gard Strøm 24.10. 2013.


Hoppestadv. 379.
12/53 “Solli”. Huset ble trolig bygd i ca. 1963.


Foto: Gard Strøm 24/10-2013.


Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 379 (Gnr 12, bnr 53) er overdradd til Einar Rød (16.05.1963).

Einar Rød fra Rød under Kise f. 21/9-1920 d. 12/11-2004, s.a. Ole Olsen Rød.
Eier 1963.

Einar Rød eide i 1950 eiendommen Grønli under Dyrkoll og hadde bygd hus der. Han var ugift.


Einar Rød (1920-2004). Innsendt av Vera Bommen.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Hoppestadvegen 379 (Gnr 12, bnr 53) er solgt for kr 985.000 fra Einar Rød til Kathrine Nykås (21.06.2005)."

Kathrine Nykås fra Hoppestad(16) "Nykaas" f. 1976, d.a. Per Nykås.
Eier 2005.


Hoppestadv. 385.
12/42 ”Solvang”.


Foto: Gard Strøm 24/10-2013.

Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 385 (Gnr 12, bnr 42) er overdradd til Arthur Johnsen (31.10.1940)."

Arthur Wilhelm Johnsen fra Venstøphøgda 145 under Venstøp f. 5/11-1903 d. 2/2-1973, s.a. John Larsen.
g. 16/2-1929 m. Alvilde Rød fra Rød under Kise f. 14/9-1908 d. 28/4-2005, d.a. Ole Olsen Rød
1. Adolf Wilhelm Johnsen f. 27/2-1929 g.m. Reidun Ignora Sti f. 29/9-1933. Bosatt i Klosterv. i Skien.
2. Oddrun Irene Johnsen f. 2/4-1937 g.m. NSB ansatt, Kåre Haugen fra Sauherad.
Eier 1940.

Denne familien bodde noen år på Flata under Fossum før de bygde dette huset like etter den 2. verdenskrig.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

12 

42

Hoppestad - Solvang

Arthur Johnsen

0 mark 03 øreFoto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Hoppestadvegen 385 (Gnr 12, bnr 42) er solgt for kr 730.000 fra Alvilde Johnsen til Mette Ognedal og Asle Ognedal (28.09.2004)."

Huset er siden solgt videre.


Hoppestadv. 387.
12/118. Utskilt fra 12/16 "Nykaas".


Foto: Gard Strøm 24/10-2013.

Maskintekniker m.m. i Skien kommune
Per Nykås fra Hoppestad(16) f. 1946, s.a. Isak Nykås.
g.m. Berit Solheim fra Solum prestegjeld f. 1946.
1. Vebjørn Nykås f. 1973. Overtok gården. Se Hoppestad(16).
2. Kathrine Nykås f. 1976. Se Hoppestadv. 379.
Eier 1980.


Hoppestadv. 389.
12/16 "Nykaas".


Hoppestad bnr 16. Foto: G. Strøm 24/10-2013.


Gård. Se Hoppestad(16) "Nykaas".


Hoppestadv. 392.
12/48, ”Solglimt”. Huset ble oppført i 1946.


Foto: Gard Strøm 24/10-2013.

Fra Grunnboka: "
Andel av Hoppestadvegen 392 (Gnr 12, bnr 48) er overdradd til Otto Skilbred (16.11.1945)."

Otto Skilbred fra Mælag. 155 under Mæla f. 2/9-1913 d. 11/3-1984, s.a. Martin Skilbred.
g.m. Ruth Helene Barhaughøgda fra Nes på Romerike f. 16/8-1923 d. 16/12-2005, d.a. Johan og Alfhild Barhaughøda.
Eier 1945.

Dette ekteparet hadde ingen barn.

Matrikkelforslaget 1950: "Otto Skilbred. Skyldmark: 0 mark 01 øre."


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Hoppestadvegen 392 (Gnr 12, bnr 48) er solgt for kr 370.000 fra Ruth Helene Skilbred til Bjørg Økter og
Sigurd Edvin Økter
(01.02.1996)."

Skogsarbeider
Sigurd Edvin Økter
(Sigurd Økter) fra Solum i Luksefjell f. 1939, s.a. skogsarbeider Halvor Økter.
g. 1/4-1961 m. Bjørg Refsdal fra Hyniv. 290 under Fossum f. 1942, d.a. skogsarbeider Arne Refsdal.

Forlovere: "Skogsarbeider Arne Refsdal, Fossum og husmor Elsa Refsdal, Fossum."

1. Laila Økter.
Eiere 1996.

Denne familien bodde tidligere på Nisterud under Bø.


Hoppestadv. 395.
12/33 ”Nordstad”. Huset ble oppført i 1938.


Foto: Gard Strøm 24/10-2013.

Smedformann og snekker ved NSB
Andreas Nykås fra Hoppestad(16) "Nykaas" f. 10/1-1910 d. 25/11-1969, s.a. Peder Johansen Nykås.
g.m. Hanna Marie Kristiansen fra Venstøp(69) f. 1/4-1913 d. 3/3-2000, d.a. Halvor Kristiansen og Marie Kaasa fra Drangedal.
1. Aslaug Nykås f. 28/6-1944 g.m. NN Myhre. 
Eier 1938.

Aslaug Nykås er enebarn.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 12

 33

 Hoppestad - Nordstad

 Andreas Nykaas

0 mark 02 øreFoto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 395 (Gnr 12, bnr 33) er overdradd til Aslaug Myhre (14.03.1978)."


Hoppestadv. 396.
12/31 ”Haug”.

Her var det tidligere anlagt en minkfarm. Se Hoppestad(5), som tomta ble utskilt fra i 1923.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, Gjerpen sorenskriveri.
"Skjøte fra Nils Olsen Hoppestad til Karl Andersen for kr. 800,. (tomta), dat 25. mai, tinglyst 6. juni 1923."


Foto: Gard Strøm 24/10-2013.

Karl Olaf Andersen fra Bjørndalen(B) under Bø f. 13/7-1888 i Larvik d. 24/6-1969, s.a. Anders Johnsen og Petronelle Larsdatter.
g. 24/12-1918 m. Ragna Olsen Kløften fra Tolga i Hedemark (Ragna Olsdatter) f. 18/10-1888 d. 23/8-1965, d.a. jernbanevokter Ole Johnsen Kløften og Martha Hansdatter.
1. Pauline Andersen f. 20/6-1919 d. 22/12-2003. Ugift. Bodde her.
2. Ove Andersen f. 9/5-1921 d. 31/3-1987. Se nedenfor.
3. Marta Andersen f. 1923 g.m. Erik Dahl f. 1922.
4. Arne Andersen f. 1927 d. 1979 g.m. Irene Gravdal f. 1925.
5. Karin Andersen f. 2/4-1929 d. 23/8-2004 g.m. Thore Andresen f. 19/6-1926 d. 22/3-2004.
Eier 1923.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 12

31

Hoppestad - Haug

Karl Andersen

0 mark 08 øre


Karl Olaf Andersens bror Lars Alfred Andersen bygde og bodde i Hoppestadv. 373.

Rundt 1927 flyttet hans far, Anders Johnsen hit. Han hadde tidligere bodd med sin sønn, Lars Alfred Andersen i
Hoppestadv. 373.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Andel av Hoppestadvegen 396 (Gnr 12, bnr 31) er overdradd til Ove Andersen (17.11.1969)."

Ove Andersen herfra f. 9/5-1921 d. 31/3-1987.
g.m. Ingeborg Glenna f. 1921.
1. Øyvind Andersen f. 1946.
2. Per Kristian Andersen f. 1953.
3. Bjørn Ove Andersen f. 1958. Kjøpte huset.
Eier 1969.

Fra Grunnboka: "Hoppestadvegen 396 (Gnr 12, bnr 31) er solgt for kr 370.000 fra Ingeborg Andersen til Bjørn Ove Andersen og
Ellen Brugård Andersen
(25.03.1993)."

Bjørn Ove Andersen herfra f. 1958.
g.m. Ellen Brugård f. 1969.
Eiere 1993.


Hoppestadv. 400.
12/30 ”Fredheim”. Oppført i 1922.

Utskilt fra Hoppestad(5) i 1922.


Foto: Gard Strøm 24/10-2013.

Baneformann ved NSB
Gustav Gløsmyr fra Gløsmyr f. 19/6-1896 d. 25/7-1967, s.a. Hans Gerhard Gustavsen Gløsmyr.
g1g m. Nina Johanne Nilsen fra Ås(10) ”Åsheim” f. 29/10-1892 d. 8/6-1967, d.a. Anders Nilsen Aas.
g2g etter 1934 m. Hulda Olsen f. 4/8-1893 d. 1/11-1972.
1. Anders Gløsmyr f. 15/1-1917. Se Jernbanev. 84B under Rising.
2. Kåre Gerhard Gløsmyr f. 26/7-1924. Se Jernbanev. 84A under Rising.
Eier 1922.

Gustav Gløsmyr var født på N. Gåsehølen. Han bygde dette huset i 1923. Det første ekteskapet ble oppløst i 1934.
Huset ble solgt og Gustav flyttet til Mæla, mens Nina Johanne flyttet til barndomshjemmet på Ås.
 


Fra Gjerpen kirkegård. Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Maskinfører i Gjerpen kommune
Ole Kristensen Støkke (Ole Støkke) fra Lunde i Telemark f. 7/1-1906 d. 15/11-1979, s.a. Kristen Støkke og Gunhild fra Tinnesand i Heddal.
g.m. Borghild Rosvald fra Århusv. 83 på Falkum f. 25/5-1901 på Ås d. 27/3-1976, d.a. tømrer Martin Hansen Rosvald. Se Rosvald(1).
Eier 1934.

Ole Støkke kjøpte huset i 1934. De hadde ingen barn.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 12

30

Hoppestad - Fredheim

Ole Støkke

0 mark 07 øreFra Gjerpen kirkegård. Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: Andel av Hoppestadvegen 400 (Gnr 12, bnr 30) er overdradd til Øyvind Økter (27.07.1983)."

Øyvind Økter f. 1963.
g.m. Ann K. Haugerød f. 1964.
Eier 1983.


Hoppestadv. 404.
12/29 ”Lauvhaugen”.

Utskilt fra Hoppestad(5) i 1922.


Foto: Gard Strøm 24/10-2013.

Denne eiendommen grenser i nord til gård nr 13 Ås.

Jernbanearbeider
Hans Gerhard Gløsmyr (Hans Gløsmyr) fra Gløsmyr f. 30/9-1899 i Hoff, Vestfold d. 25/4-1979, s.a. arbeider Hans Gerhard Gustavsen Gløsmyr.
g. i Gjerpen 14/9-1918 m. Kari Bakken fra Mo i Telemark f. 30/5-1897 d. 4/12-1973, d.a. murer Nils Evensen Bakken/ Briskelien og Else Jonsdatter.
1. Kirsten Marie Gløsmyr f. 9/10-1918 g.m. Ingebret Skilbred f. 22/11-1915. Se Venstøphøgda 150 under Venstøp.
2. Nils Gløsmyr f. 28/10-1920. Se Tufte(32) "Bjørklund".
3. Hans Gerhard Gløsmyr jr. f. 27/3-1922 g.m. Anne Leirbrekk f. 19/1-1925. Bodde i Tiurv. 1 på Gulset.
    Barn 1. Karin Gløsmyr.
    Barn 2. Torfinn Gløsmyr.
4. Else Gløsmyr f. 10/3-1924 g.m. Rolv Aasen Gulseth f. 6/3-1919. Se Gulset(19) ”Skotten”.
5. Hedvig Camilla Gløsmyr f. 29/12-1924 g.m. Rolf Dagfinn Aas f. 26/4-1924. Se Venstøphøgda 156 under Venstøp.
6. Elly Therese Gløsmyr f. 25/7-1926 d. 22/7-1994 g.m. Olvar Tanke Jenssen f. 27/6-1923 d. 15/4-1998. Ingen barn. Bodde på Raset 6 i Gråten. Gravlagt på Gjerpen kirkegård.
7. Einar Gløsmyr f. 6/11-1930 g.m. Solveig Dyrendal f. 1/1-1932. Se Hoppestadv. 81 under Venstøp.
Eier 1922.

Kari var tjenestepike hos hans foreldre på Gløsmyr før de giftet seg.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 12

29

Hoppestad - Lauvhaugen

Hans Gerhard Gløsmyr

0 mark 07 øreFoto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 404 (Gnr 12, bnr 29) er overdradd til Jan Abrahamsen (17.11.1981)."

Jan Abrahamsen f. 1947.
Eier 1981.


Hoppestadv. 413.
12/81.


Foto: Gard Strøm 24/10-2013.

Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 413 (Gnr 12, bnr 81) er overdradd til Dag Halvor Aas (04.03.1991)."

Dag Halvor Aas f. 1961.
Eier 1991.


Hoppestadv. 415.
12/39 ”Solberg”. Huset ble oppført i 1939.


Hoppestadv. 415. Foto: Gard Strøm 24/10-2013.

Denne eiendommen grenser i nord til gård nr. 13 Ås.

Skogsarbeider
Peder Th. Stulen (Peder Stulen) fra V. Stulen f. 3/10-1887 d. 3/5-1976, s.a. skogsarbeider Thore Halvorsen Stulen og Inger Karine Pedersdatter.
g. 31/1-1931 m. Tone Gunhilda Dale fra Sauherad f. 19/5-1912 d. 29/8-2000, d.a. g.br. Torstein Kittilsen Dale og Torbjørg Eilefsdatter.
Forlovere: "Johannes Thoresen Stulen og Gunvor Nikolaisen Dale."
1. Arne Thor Stulen f. 1935. Se Luksefjellv. 203 under Limi.
2. Ivar Kaare Stulen f. 1938 (Ivar Stulen). Se Luksefjellv. 224 på Limi.
Eier 1939.

Peder Stulen bodde tidligere på N. Stulen. Han var født på vestre Stulen som nå er revet.

Enka Tone Gunhilda Stulen ble g2g med enkemann Knut Arnt Venstøp. Se Venstøp(78).

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 12

39

Hoppestad - Solberg

Peder Thoresen Stulen

0 mark 04 øreFoto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 415 (Gnr 12, bnr 39) er overdradd for kr 630.000 til Vivian Moen og Bjørn Roar Bråthen (07.06.1988)."

Se også Hoppestadveien under Venstøp.Venstøphøgda 153 - 167
Hustomter under gård nr 12 Hoppestad.


Venstøphøgda 153.
12/56.

Fra Grunnboka: "
Andel av Venstøphøgda 153 (Gnr 12, bnr 56) er overdradd for kr 400.000 til Tollef Dale (25.08.1987)."

Tollef Dale f. 20/6-1911 d. 26/1-1989.
g.m. Ingebjørg f. 26/9-1917 d. 9/1-1981.
1. Johan Verner Dale f. 26/3-1936 d. 16/1-1965.
Eier 1987.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Venstøphøgda 153 (Gnr 12, bnr 56) er solgt for kr 1.020.000 fra Tollef Dale til Per Vetle Heldal og
Lill Heidi Elvenes Heldal
(07.01.2000). Salget omfatter også andel av Hoppestadlia 71 (Gnr 12, bnr 115)."


Venstøphøgda 155.
12/52.

Hus bygget på 1950-tallet.

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøphøgda 155 (Gnr 12, bnr 52) er overdradd til Vivi-Ann Gravklev (28.09.1989)."

Vivi-Ann Gravklev f. 1959.
Eier 1989.


Venstøphøgda 157.
12/50 "Bjørnli".

Banemester
Bernhard Hoppestad
fra Hoppestad(3) f. 15/8-1905 d. 5/7-1963, s.a. Nils Pedersen Hoppestad.
g.m. Helga Tomine Skrede fra Fyresdal f. 15/4-1916 d. 23/12-1997.
1. Grethe Hoppestad f. 15/12-1944 d. 25/11-2006.
2. Bjørn Hoppestad f. 1947. Kjøpte huset i 1972.
3. Ole-Geir Hoppestad f. 1953.
Eier ca. 1950.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 12

50

Hoppestad- Bjørnli

Bernhard Hoppestad

0 mark 06 øre

Enka bodde her i 1969. Hun flyttet senere til Jernbanev. 85 under Rising.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøphøgda 157 (Gnr 12, bnr 50) er overdradd til Bjørn Hoppestad (14.09.1972)."

Bjørn Hoppestad herfra f. 1947.
g.m. Gerd Bodil f. 1950.
1. Jan Runar Hoppestad f. 1970. Kjøpte huset i 1999.
Eier 1972.

Fra Grunnboka: "
Venstøphøgda 157 (Gnr 12, bnr 50) er solgt for kr 800.000 fra Bjørn Hoppestad til Jan Runar Hoppestad og
Bente Jensen Hoppestad
(11.05.1999)."

Jan Runar Hoppestad herfra f. 1970.
g.m. Bente Jensen f. 1971.
Eiere 1999.


Venstøphøgda 161.
12/38 "Støkket".

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøphøgda 161 (Gnr 12, bnr 38) er overdradd til Nils Støkke (14.02.1940)."

Nils Støkke f. 15/3-1912 d. 26/3-2000.
g.m. Solveig Hoppestad fra Venstøp(35) "Bjønnemyr" f. 30/5-1913 d. 8/3-2001, d.a. Aslak Nilsen Hoppestad.
1. Reidun Støkke gift Langan.
2. Unni Støkke gift Bohn.
3. Anne Støkke f. 1948 g.m. Per Ole Eriksrød. Se Siljanv. 48 under Grini.
4. Cato Støkke f. 1953. Se Tuftev. 14 under Tufte.
Eier 1940.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 12

38

Hoppestad - Støkket

Nils Støkke

0 mark 05 øreFoto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Venstøphøgda 161 (Gnr 12, bnr 38) er solgt for kr 855.000 fra Reidun Langan, Bohn Unni, Anne Eriksrød og
Cato Støkke
til Therese Sørensen og Tommy Rakkestad (30.05.2001)."


Venstøphøgda 163.
12/69.

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøphøgda 163 (Gnr 12, bnr 69) er overdradd til Arne Magne Friestad (06.06.1983)."

Arne Magne Friestad f. 1953.
g.m. Wencke Elisabeth Dahl f. 1952.
Eier 1983.


Venstøphøgda 165.
12/68.

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøphøgda 165 (Gnr 12, bnr 68) er overdradd til Lars Morten Helleberg og Kristin Mjelde Helleberg (24.06.1983)."

Lars Morten Helleberg f. 1958.
g.m. Kristin Mjelde f. 1957.
Eiere 1983.

Fra Grunnboka:
"Venstøphøgda 165 (Gnr 12, bnr 68) er solgt for kr 2.150.000 fra Lars Morten Helleberg og Kristin Mjelde Helleberg til
Dag Helge Klonteig og Anne Kristin Fjellvang
(12.08.2002)."


Venstøphøgda 167.
12/55.

Huset ble oppført av Trygve Arnesen i 1957.

Olaf Trygve Arnesen.
Eier 1957.

Se familien Arnesen i Hoppestadv. 188 (stasjonsbygningen).

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøphøgda 167 (Gnr 12, bnr 55) er overdradd til Torstein Dale (14.12.1972)."

Torstein Dale fra Limiv. 11 under Hjellen f. 1944, s.a. Kittil T. Dale.
g.m. Solveig Holmbakken fra Limihøgda 25 under Hjellen f. 1946, d.a. Torkil Holmbakken.
1. Ingunn Dale f. 1967.
2. Sølvi Dale f. 1970.
3. Kjetil Dale.
Eier 1972.

Fra Grunnboka: "Venstøphøgda 167 (Gnr 12, bnr 55) er solgt for kr 2.700.000 fra Torstein Dale til Kjetil Dale og Christine Dale (15.03.2012)."

(C) Gard Strøm.