| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Mæla
Gård nr. 4 og 6 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.
Deler av søndre Mæla ble tillagt Skien by i forbindelse med byutvidelsen i 1917.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
Oppdatert 04.02.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Nordre Mæla D
Utskilt i 1698, sannsynligvis fra Anders Melums gård, N. Mæla B.

G.br., leilending

Nils Andersen fra N. Mæla(B) f. ca. 1660 bg. 30/8-1701. ”Nils Anderssen paa nordre Mæle 41 aar, 3 maaneder. gif. Tiende.”

Br. 1698.

 

G.br., leilending

Levor Andersen Melum fra N. Mæla(B) f. ca. 1673 bg. i Skien 16/10-1745. "Levor Anderssen Mæla, begr. med 2 Klocher, gl. 72 aar.", s.a. Anders Christensen Melum.

g. 23/9-1703 m. Ingeborg Isaksdatter fra Gulset(B) dpt. 20/11-1681 bg. i Skien 26/10-1761. "Claus Levorsens moder, 83 aar.", d.a. Isak Knudsen Gulseth.

1. Helvig Levorsdatter dpt. 14/9-1704 g1g 12/10-1732 m. Halvor Tollefsen Gløsmyhr g2g 30/12-1743 m. Halvor Larsen på N. Ås(A).

2. Karen Levorsdatter dpt. 20/2-1707 bg. i Skien 25/8-1745. "Peder Hansen Schomagers Kone, begr. med 3 Klocher og ingen Liig Præd, men en
    tale paa Kirchegaarden, gl. 39 aar 6 moneder."
g. i Skien 2/12-1738 m. skomaker Peder Hansen. 1. Hans Pedersen f. ca. 1745. 2. Berthe Pedersdatter f. ca. 1747.

3. Isak Levorsen dpt. 4/8-1709 bg. i Skien 1/5-1742. "Levor Mælas voxne Søn, begr. med 2 Klocker og Liig tale paa Kirckegaarden, gl. 33 aar."

4. Else Levorsdatter dpt. 3/4-1712 bg. i Skien 5/7-1736. "Levor Mæles Mellemste datter begr. 2 Kl., gl. 24 aar."

5. Dorthe Levorsdatter dpt. 23/12-1714 bg. i Skien 5/1-1765, g1g i Skien 18/7-1743 m. Anders Mortensen f. ca. 1714 bg. i Skien 18/4-1746.
    "
Anders Mortenssen Schotmand, begr. med 2 Klocher, gl. 32 aar." Dorthe g2g i Skien 30/11-1756 m. skomaker Nils Olsen.

6. Claus dpt. 15/8-1717 bg. 22/12-1718 i Skien. "Leword Mæhlums barn, 1 ½ aar."

7. Halvor Levorsen dpt. 17/3-1720 i Skien bg. 4/7-1742. "Levor Andersen Mælas anden voxen Søn, begr. med 2 Kl., gl. 22 aar 3 m."
8. Claus Levorsen dpt. 28/10-1725 i Skien
g. i Skien 4/2-1751 m. Gjertrud Larsdatter. Bodde i Skien i 1764.
Br. ca. 1703.


Denne familien flyttet til Tatterbakken i Skien i ca. 1720. Hans mor Dorthe Clausdatter
døde her i 1713: ”Levor Melums Moder Dorte Clausdatter 75 aar 7 maaneder.”

Det ble holdt offentlig skifte etter Levor Andersen Mæhla i Skien:

Skien Skifteprot. nr. 6a, s. 202a. Dato: 3/5-1746.
LEVOR ANDRESEN MÆHLA død
Paa Tatterbaken.
Arvinger: Enke Jngebor Jsachsdtr.
                 Barn:  1. Dorthe Levorsdatter
                           2. Helvig Levorsdatter.
                           3. Claus Levorsen 23 aar.

Denne eiendomen ble siden tillagt gården den tidligere ble skilt ut fra.
 

(C) Gard Strøm.