ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mo
Gård nr. 21 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 13.12.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Hestegrefre
Husmannsplass under Mo.

Grefre er et gammelt lokalt ord som visstnok betyr gravplass.

Arbeider, husmann
Guttorm Knudsen.
g.m. Karen Rasmusdatter bg. 12/2-1786. "
Guttorm Hæstegræftis enke 84 aar."
Br. ca. 1765.

Se denne familien i Ø. Bø i Luksefjell.

18/8-1773         GUTHORM KNUTSSEN HESTEGREFTE     Bamble Skifteprot. nr. 7, side 145a.
Hestegrefte        Arvinger:
                            Enka Karen Rasmusdatter og barna:
                            1. Knut Guthormssen 21 år. Formynder Niels Venstøp.
                            2. Ingeborg Guthormsdtr. 27 " ----"---- Niels Moe.
                            Niels Venstøp ble laugverge for enka.
Brt: 69 - 1 - 4
Gjeld: 117 - 1 - 4 (insolvent).

Plassen ble ofte brukt sammen med Vassenden. Nedlagt som boplass før 1800.

Det har ikke lykkes å finne andre beboere tilknyttet denne plassen. Heller ikke nøyaktig hvor den lå, men
den lå høyst sannsynlig i nærheten av Vassend ved Fjellvannets syd-ende.


(C) post@gamlegjerpen.no