ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bø i Luksefjell
Gård nr. 22 i Gjerpen kommune i Telemark.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 29.11.2022


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Bø østre 4 - Lifjeld - Lifjell
Gammelt løpenr. 115.

Utskilt fra Bø østre. Siden Norges matrikkel 1889: 22/4. 

I Løvenskiolds eie siden 1739.

Landskyld i 1801: 1 hud 6 skinn (1 1/2 hud).


Lifjell. En idyllisk liten gård i Luksefjell. Foto: Gard Strøm 05.11.2013.
Bildet er tatt med telelinse gjennom et høl i veggen på låven i nordre Rønningen (under Sætre), med perfekt utsikt til Lifjell-gården.


Adresse i dag: Luksefjellv. 2280, 3721 Skien.

G.br., leilending
Nils Lucassen fra Sætret f. ca. 1697 bg. 22/2-1753. ”Nils Hoppestad 56 aar.”, s.a. Lucas Ingebretsen.
g1g 3/10-1717 m. Kirsten Jensdatter f. ca. 1682 dpt. bg. 25/1-1727. ”Nils Luxefields qde Kirsten 44 aar.”
g2g 28/9-1727 m. Karen Jensdatter fra øvre Hoppestad(B) dpt. 16/12-1708 d. 1782 på Hoppestad, d.a. Jens Eriksen Hoppestad.
1. Inger Nilsdatter dpt. 16/1-1718  g1g m. enkemann Christopher Rasmussen. Se N. Venstøp(B). Inger ble g2g m. Christopher Mikkelsen. Se Holm(A).
Barn i 2. ekteskap:
2. Christen dpt. 2/7-1728 bg. 27/8-1729. ”Nils Luxefields Christen 1 aar 9 uger.”
3. Kirsten Nilsdatter dpt. 21/5-1730 g.m. Ole Aslaksen Kise. Se S. Kise.
4. Christen Nilsen dpt. 15/6-1732. Se øvre Hoppestad(A).
5. Jens Nilsen f. sommeren 1734.
6. Margrete dpt. 9/9-1736 bg. 30/9-1737. ”Nils Hoppestads Margrete, 1 aar.”
7. Margrethe Nilsdatter dpt. 12/10-1738 g.m. Christen Engebretsen. Se Vestermo under Mo.
8. Ragnil Nilsdatter dpt. 24/12-1741.
9. Ole Nilsen (Ole Nilsen Aas) dpt. 1/11-1743. Til S. Ås(B).
10. Karen Nilsdatter dpt. 4/9-1746.
11. Erik Nilsen dpt. 5/9-1751.
 -    bg. 9/9-1753 ”Nils Hoppestads søn.”
Br. 1717.

F.f. Nils Luxefields Christen: Jens Hoppestad, Eric Otterholt, Ole Mo, Hennig Jønvals qde, Dorte Straale.
F.f. Nils Luxefields Kirsten: Eric Otterholt, Anders og Ingebret Luxefield, Henning Jønnevals qde, Maren Hoppestad.
F.f. Nils Fieldets Christen: Henning Jønneval, Guner og Micel Fieldet, Anders Fieldets qde., Birte Fieldet.
F.f. Nils Fields Jens: Eric Oterholt, Gulbrand og Ingebret Fieldet, Christen Hoppestads qde., Birte Fieldet.
F.f. Nils Hoppestads Margrete: Ole Lucassøn, Ingebret Fieldet, Christen Hoppestad og qde. Anne Hoppestad.
F.f. Nils Hoppestads Margrete: Christen Hoppestad, Ingebret Fieldet, Isak Hoppestads qde., Maren Hoppestad.
F.f. Nils Hoppestads Ragnild: (Mer er ikke skrevet.)
F.f. Nils Hoppestads Ole: Eric Otterholt, Christen Hoppestad, Hans Fosses qde., Karen Jensdatter.
F.f. Nils Hoppestads barn Karen: Guttorm Hoppestads kone, Inger Halvorsdatter, Christen Hoppestad, Claus Hoppestad, Peder Gundersen.
F.f. Nils Hoppestads db. Erik: Nils Bøes kone, Margrethe Eriksdatter, Isak Hoppestad, Christen Jensen, Christen Andersen.

Denne familien flyttet til øvre Hoppestad(A) i ca. 1736. Han var i 1738 verge for enke Else Eriksdatter Hoppestad. Se nedre Hoppestad.

Kilde: Bamble tingbok nr 12 den 14 april 1741:
Kans. Løvenskiold ved sin fullmektig M. Knoph lovlig innstevnet Engelbret Rosvald, Nils Hoppestad, Halvor Moe og Harald Berberg,
formedelst de har skudt ”Elsdyr” på hans eiendommer uden tillatelse imot forordningen, derfor at lide dom.

G.br., leilending
Engebret Lucassen fra Sætret f. ca. 1708 bg. 11/6-1769. ”Engebret Lucæsen 61 aar.”
g. 18/2-1736 m. Inger Jensdatter fra øvre Hoppestad(B) dpt. 20/1-1715 bg. 1/4-1774. ”Engebret Lucæsens enke 63 aar.”, d.a. Jens Eriksen Hoppestad.
Forlover: "Erik Oterholt".
1. Margrethe Engebretsdatter f. mai/juni 1736 g1g m. Søren Larsen på Hyni(15) "Skotland".
2. Lucas Engebretsen dpt. 18/9-1740. Se Svarverplassen under Mo.
3. Jens Engebretsen dpt. 16/6-1743. Se Kåsa under Dyrkoll.
4. Peder Engebretsen dpt. 6/2-1746. Se M. Bø(A) v/ Fossum.
5. Nils Engebretsen dpt. 26/5-1748. Se S. Gåshølen under Ås.
6. Karen Engebretsdatter dpt. 11/10-1750 g.m. Peder Gundersen. Se Børønningen(A) under Bø v/ Fossum.
7. Inger dpt. 1753 bg. 19/7-1770. ”Engebret Lucæsens d. Inger 16 aar.”
8. Erik dpt. 9/5-1756 bg. 3/9-1758. ”Engebret Lucæsens s. Erik 2 ½ aar.”
Br. ca. 1736.

F.f. Ingebret Fieldets Margrete: Erich Otterholt, Anders og Micel Fieldet, Niels Hoppestad qde., Helvig Venstøb.
F.f. Ingebret Fieldets Lucas: Micel og Niels Fieldet, Anders Fieldets qde. Helvig Aslaksdatter.
F.f. Ingebret Fieldets Jens: Nils Hoppestad, Hans Fos, Micel Fieldets qde. Marta Hoppestad.
F.f. Ingebret Fielles barn Peder: Michel Fielles kone Karen Jensdtr. Micel Fielle, Jens Gundersen fra Sneltvet.
F.f. Engebret Fieldets db. Nils: Hans Moes kone, Maria Andersdatter, Gulbrand Lucassen, Christen Andersen.
F.f. Engebret Fiellets pb. Karen: Nils Hoppestads kone, Karen Asbiønsdatter, Gulbrand Fieldet, Niels Bøe, Ole Pedersen.

Engebret ser ut til å ha flyttet ned til øvre Hoppestad(A), etter at broren Nils døde der.
Senere (i 1762) bodde han på Oterholt.

G.br., leilending
Guttorm Knudsen f. ca. 1718 bg. 18/8-1773. ”Guttorm Knudsen 55 aar.”
g. 25/4-1743 m. enke Karen Rasmusdatter fra N. Venstøp(B) dpt. 1/11-1707 bg. 12/2-1786. "
Guttorm Hæstegræftis enke 84 aar.", d.a. Rasmus Halvorsen Venstøp.
Forlovere: "Ole og Arne Limi."
1. Anne dpt. 15/12-1743 bg. 24/11-1748. ”Guttorm Hoppestads dtr. Anne 5 aar.”
2. Ingeborg Guttormsdatter dpt. 10/12-1747 g.m. Knud Olsen. Se Familie 15 - Fossum 1782.
3. Rønnaug dpt. 1/10-1750 bg. 25/10-1750. ”Guttorm Hoppestads dtr. Rønnov 14 dage.”
4. Knud Guttormsen 26/12-1752. Se S. Sneltvedt(C).
Br. 1751.

F.f. Guttorm Hoppestads Anne: Nils Hoppestad, Christopher Venstøb, Zacharias Gunderssøn, Jan bogbinders qde., Malene Madsdatter.
F.f. Guttorm Hoppestads pb. Ingebor: Anders Abrahamsens kone, Marthe Henrichsdatter, Tolf og Christopher Venstøb, Just Dokserøe.
F.f. Guttorm Hoppestads pb. Rønnov: Tolf Aases kone, Kisten Nilsdtr., Christopher Venstøb, Erik Halvorsen, Christen Andersen
F.f. Guttorm Fieldets db. Knud: Tolf Aases kone, Kisten Gundersdtr., Christopher Venstøb, Tolf Aas, Christen Jensen.

Det ble holdt skifte etter Guttorm Knudsen på Hestegrefre under Mo. De må ha flyttet dit i ca. 1763.

18/8/1773         GUTHORM KNUTSSEN HESTEGREFTE     Bamble Skifteprot. nr. 7, s. 145a.
Hestegrefte        Arvinger:
                            Enka Karen Rasmusdatter og barna:
                            1. Knut Guthormssen 21 år. Formynder Niels Venstøp.
                            2. Ingeborg Guthormsdtr. 27 " ----"---- Niels Moe.
                            Niels Venstøp ble laugverge for enka.
Brt: 69 - 1 - 4
Gjeld: 117 - 1 - 4 (insolvent).

Guttorm Knudsen er ikke født i Gjerpen.

Karen Rasmusdatter var enke etter Thomas Torjersen Limi som døde 40 år gammel på S. Limi(A).
Denne familien bodde på Hoppestad før de kom hit. Da familien bodde her i 1762 hadde de en
tjenestedreng ved navn Peder Gundersen.

Det var Løvenskiold og svogeren Captein Rasch som eide gården på denne tiden.

G.br., leilending
Paul Olsen fra V. Bø dpt. 31/8-1738 bg. 25/10-1810. "
Poul Olessøn f. Ø. Bøe i Luxefjeld 72 1/6 aar.", s.a. Ole Anulfsen Hvammen.
g. 12/7-1764 m. Helje Halvorsdatter fra Eriksrød f. ca. 1740 bg. 9/4-1810. "
Poul Fjeldets kone Helge Halvorsdtr. 69 ½ aar.", d.a. Halvor Sondresen Eriksrød.
1. Ole dpt. 2/6-1765 bg. 25/8-1765. "
Povel Fieldets s. Ole 12 uger."
2. Ole Paulsen dpt. 13/7-1766. Se nedenfor.
3. Halvor Paulsen dpt. 2/10-1768 bg. 17/8-1786. "
Povel Fjeldets s. Halvor 17 aar."
4. Anun dpt. 20/5-1771 bg. 12/2-1774. "
Povel Fieldets s. Anun 3 ½ aar og..."
5. Ole bg. 12/2-1774. "... og søn Ole 3 uger."
6. Paul Paulsen dpt. 23/1-1774.
7. Ole dpt. 19/2-1775 bg. 16/2-1777. "
Povel Olsens s. Ole f. Luxefjeld 2 aar."
8. Ole dpt. 8/3-1778 bg. 20/6-1779. "
Povel Fiellets søn Ole 1 ½ aar."
9. Anun dpt. 2/7-1780 bg. 16/10-1785. "
Povel Fieldets s. Anun 5 aar og ..."
10. Karen dpt. 26/10-1783 bg. 16/10-1785. "
... og hans d. Karen 2 aar."
-     bg. 26/10-1783. "
Povel Fieldets dødf. søn."
Br. 1763.

F.f.
Povel Olsens db. Ole fra Osebachen: Ole Ersrøes kone, Giøran Olsdtr., Ole Ersrøe, Anun Olsen, Halvor Olsen.
F.f.
Povel Fieldets db. Ole: Ole Ersrøes kone, Giøran Olsdtr., Ole Ersrøe, Torchel Olsen.
F.f. Povel Olsens db. Halvor fra Luxefjeld: Ole Ersrøes kone, Torgund Gullichsdtr., Ole Ersrøe, Lars Olsen, Ole Olsen.
F.f.
Povel Fieldets db. Anun: Ole Erisrøes kone, Joran Olsdatter, Ole Ersrøe, Lars Olsen, Torchil Olsen.
F.f. Povel Fieldets db. Povel: Halvor Fieldets kone, Lars Fieldets kone, Halvor Olsen, Lars Olsen, Ole Olsen.
F.f.
Povel Fieldets db. Ole: Halvor Fieldets kone, Marthe Olsdtr, Halvor Ersrøe, Lars Olsen, Torchil Olsen.
F.f. Poul Fieldets søn Ole: Lars Olsens kone, Marthe Olsdatter, Lars, og Halvor Fieldet, Torchel Olsen.
F.f.
Poul Fiellets db. Anun: Halvor Fiellets kone, Anne Olsdatter, Lars Olsen, Jørgen Abrahamsen, Ole Ersrøe.
F.f. Povel Fieldets pb. Karen: Halvor Fieldets kone, Anne Olsdatter, Lars Fieldet, Torchel Limie, Erik Abrahamsen.

G.br., arb., innerst
Ole Paulsen herfra dpt. 13/7-1766 bg. 29/12-1798. ”Ole Poulssøn f. Østre Bøe i Luxefjeld 32 5/12 aar.”
g. 10/1-1788 m. Aagot Torsteinsdatter fra Løvås under Rising dpt. 11/2-1761 i Tinn d. 12/11-1830 på Eriksrød, d.a. Torstein Jonsen.
1. Halvor Olsen dpt. 22/6-1788. Se nedenfor.
2. Karen Olsdatter dpt. 28/2-1790 g.m. Nils Iversen Bratstad. Se Økter(7) "Bratstad".
3. Aagot dpt. 17/6-1792 bg. 11/11-1798. ”… og hans pb. Aagot 6 5/12 aar.” Se broren Paul.
4. Ole Olsen dpt. 17/5-1795. Kalte seg i 1845 Ole Olsen Wadrette. Se Familie 24 - N. Brekke 1845.
5. Paul dpt. 3/12-1797 bg. 11/11-1798. ”Ole Poulssøns db. Poul f. Fjeldet Østre 11/12 aar og hans....”. Se søsteren Aagot.

F.f. Ole Povelsens db. Halvor fra Luxefjeld: Christopher Sæterets kone, Lars Fjeldets kone, Povel Fjeldet, Christopher Sæteret, Ole Halvorsen.
F.f. Ole Poulsens pb. Karen fra Luxefield: Lars Fieldets k., Berthe Olsdtr., Christopher Sætre, Ole Halvorsen, Halvor Olsen.
F.f. Ole Poulssøns pb. Aagot fra Luxefield: Laers Fieldets k., Ragnil Torstensdtr., Christopher Sæteret, Gulbrand Laerssøn, Tord Torkildssøn.
F.f. Ole Poulssøns db. Ole fra Ø.Bøe i Luxefjeld: Laers Fjeldets k., Ragnil Torstensdtr., Ole Christophersson, Sigur Olessøn, Vijer Anderssøn.
F.f. Ole Poulssøns db. Poul f. Østre Fjeldet: Wijer Anderssøns k., Ragnil Torstensdtr., Guldbrand Laerssøn, Laers Svendssøn, Anders Jonssøn.

Enka Aagot Torsteinsdatter ble g2g med Sigurd Olsen Eriksrød. Se N. Eriksrød.

G.br., arb., leilending
Halvor Olsen herfra dpt. 22/6-1788 d. 21/6-1841 her.
g. 28/12-1814 m. Kristine Torkildsdatter fra Gåserud-eie i Sandsvær f. ca. 1793 d. 30/7-1884, d.a. husmann Torkild Olsen og Kiersti Evensdatter.
Forlovere: Anders Olsen Hobek, Hans Larsen Kusk paa Fossum.
Br. 1809.

Kristines søster Else var gift med Sigurd Jonsen Kaasa. De bodde bl.a. på Kåsa under Bø.

Enka Kristine Torkildsdatter ble g2g med Jon Hansen. Se nedenfor.

G.br., arb., leilending
Jon Hansen fra Henningsdalen under Mo f. 16/10-1809 d. 29/5-1886 her, s.a. Hans Eriksen.
g. 28/12-1841 m. enke Kristine Torkildsdatter fra Gåserud-eie i Sandsvær f. ca. 1793 d. 30/7-1884, d.a. Torkild Olsen u. Gåserud (se ovenfor).
Br. 1841.

Tjenestefolk i 1845: Christen Olsen(15), Gunder Olsen(20), Anne Olsdatter(18) og
Birthe Maria Nilsdatter(26) nevnt som tjenestepike. Hun kom fra Bratstad u. Økter.
”En gammel pige” bodde her i 1845. Det var legdslemmet Inger Nilsdatter(78).
Tjenestefolk i 1865: Ole Olsen(19) fra Gj. og Bergit Gregarsd (19) fra Heddal.
Fosterbarn i 1865: Anne M. Andreasdatter fra Siljan(18) og Maren Nilsdatter(7) f. i Gjerpen.
I tillegg bodde her distriktets kirketjener og skoleelærer, Knud Evensen, fra Nord Aurdal
i Valdres f. ca. 1833. Ugift.

Jon Hansen bodde her under underskriftskampanjen, for å få kirke i Luksefjell, i 1856.
Husstanden bestod da av 5 mennesker.

G.br., tømmerarbeider, snekker, leilending
Ole Olsen Lifjeld fra Haukeroa under Bø f. 17/10-1862 i Drengen d. 23/3-1910 på Lifjeld, s.a. Ole Olsen Haukeroa.
g. 3/3-1889 m. Maren Aslaksdatter f. 20/2-1862 på Hogstad i Siljan, d.a. Aslak Rasmussen og Anne Olsdatter.
Forlovere: "Torkild Olsen Mæla og Ole Olsen Haukeroa."
1. Anna Lifjeld f. 26/4-1889 g. 4/12-1915 m. skogsarbeider Nils Olsen Flittig. Bodde i Merdinveien på Mæla i 1969.
2. Ole Lifjeld f. 10/4-1891. Bodde på Skotfoss?
3. Martin O. Lifjell f. 29/6-1893 d. 16/11-1966 g.m. Ellen f. 17/3-1906 d. 4/11-1979. Bodde i Skien.
    Barn 1. Roald Martin Lifjeld f. 6/8-1937 d. 14/3-1996. Se Bø(1) i Luksefjell.
4. Nina Berthea Lifjeld f. 18/9-1895 g.m. Halvor O. Fjeldet. Se Ekornrødv. 117 under Bøle.
5. Inga Amalie Lifjeld f. 24/6-1899 i Lifjeld.
6. Aslak Herman Lifjeld f. 6/1-1907 d. 16/6-1993. Gjerpen kirkegård.
Br. 1888.

Ole og Maren var søskenbarn. Deres mødre var søsken. De hadde i 1900 en fostersønn, Nils Johannessen f. 1887 her.
Fostersønnen skrev seg som voksen Nils Lifjell. Se nedenfor.
I 1900 bodde også Oles mor her. Hun het Maren Olsdatter, var enke og f. 1827 i Siljan. I tillegg hadde de boende her
en tømmermann, Kristian Isaksen Lystjern f. 1878 i Siljan.

Fostersønn her:
Nils Johannessen Lifjeld herfra f. 26/11-1887 d. 24/2-1974 i Skien, s.a. ungkar Johannes Torkildsen f. 1859 som dro til Amerika og pige Ingeborg Olsdatter f. 1864 (fra Setret i Siljan?).
g1g 8/4-1916 m. Nella Nilsdatter Grinilia fra S. Sætret f. 28/1-1892 d. 11/3-1931 i Skien, d.a. Nils Olsen Sætret
g2g m. Borghild f. 14/6-1905 d. 30/11-1992 i Skien.
1. Johannes Lifjeld f. 15/4-1918 d. 18/5-1998. Se Vattenberghøgda 4 under Gjerpen prestegård.
2. Enok Lifjeld f. 9/11-1919 d. 18/1-2004 g.m. Reidun Kristiansen fra Drammen f. 26/2-1929 d. 13/1-2015. Bodde i Chr. M. Falsensg. 10E i Skien i 1994.
    Barn 1. Jan Terje Lifjeld f. 1956. Professor i ornitologi ved universitetet i Oslo.
3. Olaf Lifjeld f. 31/3-1917 g1g m. Dagny Valle fra Skien f. 5/10-1918 d. 2/7-1987, g2g m. Astrid Ådalen fra Siljan f. 15/5-1924 d. 27/8-2009. Bodde i Skien.
    Barn 1. Finn Olav Lifjeld f. 1952. Bosatt i Nittedal, Akershus.
4. Ingrid ”Tulle” Lifjeld (tvilling) f. 13/10-1924 g.m. politibetjent Johan Thormodsen. Se Luksefjellv. 79 på Sommerfryd under Grini.
5. Finn Lifjeld (tvilling) f. 13/10-1924 d. 17/1-1930. Ble påkjørt og drept i Duestien.


Familien Lifjeld i stua hjemme i "Lifjeld".
Fra venstre: Ingrid (tvilling), mor Nella, Johannes, Olaf, far Nils, Enok og Finn (tvilling).

(Jeg takker for rettelser og oppdateringer av professor Jan Terje Lifjell, juni 2020. G.S.)

Denne familien bosatte seg siden i Duestien 20 i Skien. De beholdt slektsnavnet Lifjeld, som fremdeles lever videre.

Skogsarb., forpakter
Edvard Ellefsen Fjeldet fra Økter øvre f. 23/4-1882 i Ekstul v/ Valebø, d. 1966, s.a. Ellef Halvorsenn fra Vighus i Sauherad.
g. 26/3-1901 m. Gunhild Knudsdatter Wighus fra Sauherad f. 1876 d. 1961, d.a. Knut Eilevsson Wighus (1825-1895) og Tone Andresdatter fra Ingulsrud v/ Hjuksebø (1831-1894).
Forlovere: Hans Furuvald, Johan Sannes.
1. Tone (Olsdatter) Fjellet f. 16/5-1898 på Vighus i Sauherad g.m. Abraham Høgli. Se Dale øvre.
2. Einar Fjellet f. 11/10-1902 i Økter forlovet med Lagertha. De drev en tid butikk i vestre Bø.
3. Kristian Edvardsen Fjellet f. ca. 1905.
4. Martin Fjellet f. 20/3-1906 i Økter d. 24/2-1957 g.m. Anny K. f. 16/9-1907 d. 28/1-1995. Bodde bl.a. i Nedre Elveg. 13 i Follestad.
5. Anne Karoline Fjeldet f. 12/6-1908 g. 1930 m. Karl Anton Finsrud fra Siljan f. 1905. Bodde i Siljan.
6. Gudrun Elise Fjellet f. 6/4-1911 g.m. Trygve Bråthen. Se S. Rønningen.
7. Anders Fjellet f. 24/8-1913 i Fjellet g.m. Edith Nyrud fra Nord-Norge. Bodde på Heistad. 
8. Halvor Fjellet f. 15/1-1916. Hadde plassen i noen år. Se nedenfor.
Br. 1920.

Tone ble født mens Gunhild bodde hjemme på Vighus i Sauherad. Far: Ugift leilendingssønn Ole Knudsen Tangen i Luksefjell f. 1876.
Denne familien, i likhet med mange andre unge ektepar hvor mannen var skogsarbeider for Løvenskiold, flyttet de mye
rundt på de forskjellige plassene og smågårdene i Luksefjell før de ble boende fast et sted.
Da de giftet seg i 1905 var de på Økterstulen til den brant ned i 1906. Deretter var de på Fredrikstad under Økter fra 1908-1909.
Fra 1909-1911 var de på Drengen. De kom til V. Bø(2) "Fjellet" i ca. 1911 hvor Gudrun og Halvor ble født, deretter bosatte de
seg her på Ø. Bø(4) "Lifjell" i 1920. Sønnen Anders Fjellet kunne huske at de flyttet på selveste 17. mai.

Skogsarb., forpakter
Halvor E. Fjellet
herfra f. 15/1-1916 d. 3/4-2002 på Gråten, s.a. Edvard Ellefsen Fjellet.
g.m. Dagny Holtan fra Holtan i Solum f. 3/6-1907 d. 19/11-1993, d.a. Herman Isaksen og Nilla Holtan.
Br. 1943.

Halvor ble født på V. Bø(2) "Fjellet". De hadde ingen barn. De flyttet siden til Solum, hvor de bodde
i Depotveien 4 på Gråten. Begge er gravlagt ved Solum kirke.

Skogsarbeider, forpakter
Andreas Aasland
fra Putland under Sætre f. 13/2-1914 i Tørdal sogn, Drangedal prestegjeld d. 19/1-1977, s.a. Halvor Torbjørn A. Aasland (Halvor Aasland).
g.m. Jenny Helene Økter fra Luksefjellv. 715 under Jønnevald f. 3/3-1913 d. 22/5-2001, d.a. Karl Hansen Økter. Se Økter(4) "Økter øvre".
1. Else Marie Aasland f. 5/2-1933 g.m. Erling Høgli. Se Dale nedre.
2. Reidun Anny Aasland f. 10/5-1936 g.m. Oskar Henrik Høgmann. Se N. Rønningen under Sætret.
3. Synnøve Aasland f. 1939 g.m. Ragnar Stensland fra Nordland f. 1931. Bodde i Luksefjell i september 1969. Se Limihøgda 16 under Hjellen.
4. Asbjørn Aasland f. 1941 g.m. Brit Wenche f. 1940. Bodde i Luksefjell i september 1969. Bosatt på Ulefoss.
5. Laila Aasland f. 1944 g.m. Magne Ragnar Hjorteseth. Se Luksefjellv. 717 under Jønnevald.
Br. 1949.

Denne familien bodde på Fekjan under Dale fra 1942-49. Tidligere var de også en tid i Haugedal.


Foto: Gard Strøm 05.11.2013. Vanskelige lysforhold.

Gunnar Bertelsen f. 1954.
samboer med Marianne Bråthen f. 1954.
Br. ca. 1978 og i 1985.

Odd Ragnar Høgman (Ragnar Høgman) fra Nedre Setret f. 1955, s.a. Rolf Høgman.
Br. ?

(C) Gard Strøm.