ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mustvedt
Gård nr. 117 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 10.06.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.Gamle Mustvedt
Landskyld 1624: 1 hud 3 skind.

Matrikkelgården Mustvedt ligger 20-30 m.o.h. Gården grenser i nord til Kjær og Bugodt under Sneltvedt,
i øst til Ødesneltvedt og Bugodt, i syd til Sneltvedt og Berg, og i vest til Kjær.

Oldtidsfunn.
En steinøks fra steinalderen (frem til 1500 f.Kr.).

Oluf Rygh.
Gårdsnavnet stammer enten fra Músa-þveit, av dyrenavnet mus eller gammelt, glemt navn, på bekken
Músa.
Tveit eller tvedt betyr fraskilt jordstykke.

Gårder med tveit/ tvedt i navnet ble som regel ryddet i vikingtiden (800-1000) også kalt yngre jernalder. Mustvedt
ble nok også ryddet i vikingtiden, men har blitt liggende øde etter Svartedauen og først gjenryddet på begynnelsen
av 1600-tallet.

Skyldsatt som ødegård (kvartgård).

Tidlige eiere.
Ikke nevnt i biskop Eysteins ”Røde bok” av 1398. Gården må derfor ha vært i privat eie under middelalderen. Den
tidligste nevnte eier var i 1615
Søren Beda med 3 skind i pant ”er nyligen oprydedt och ingen leding paa satt”. Ingen
opplysninger her om den ene huden. 1 hud i Mustvedt var i 1624 pantsatt til
Jens Lunde i Nes i Sauherad. 3 skind
var pantsatt til borgeren
Halvor Nielssøn i Skien.
Videre eiere: Joen Finck i Skien før 1647, hans enke Maren i 1647, Fyresdal-presten Jacob Hansen 1652, tilbake
til familien Finck i det hans enke
Maren Finck i Skien overtok i ca. 1665, Henrich Finck i Skien ca. 1672 og Johan
Finck
i Skien fra 1678. Kapellan i Skien Ludvig Albertssøn Blehr i Skien ca. 1686, Iver Ludvigssøn Blehr i Gråten
1716,
Thomas Iversen Blehr i Skien 1757, Peder Smith i Skien 1773, Hans Knudsen ca. 1780.
Søren Pedersen Tufte kjøpte halve gården i 1781 og resten i 1799.

De fleste av disse eierne brukte Mustvedt til avlsgård og hadde husmenn eller leilendinger til å drive for seg.

Tidlige brukere.
"Anders Mostued" i 1611, 1622 og i 1624, Iver Muustvedt i 1645, Oluf og Jørgen 1647 og 1649,
Arne Bartolomeussen
1661, Aslak 1662/1668. Heretter var eieren, enka Maren Finck nevnt i 1668 og 1672,
eieren
Johan Finck 1678, Rollef Hansen 1683. Se Mustvedt(1).
 

Kilde: Sakefallsregisteret (bøteregisteret) 1622 (avskrift Jan Christensen).
”Annammed aff Anders Mostued for samme Thrette med Guldbrand Røsager, Pennge - 2 daler.”


Kilde: Skattematrikkelen 1647.
”Mustued som Olluff och Jørgen bruger, schylder 1 hudt och 3 schindt, som Joen Finches arffuinger med bøxel och herlighed tillkommer.
Er lagt for penge 6 mk. Maren Joen Finches bygger.”

Kvegskatt 1657 av: 1 hest, 2 kuer og 4 sauer.

Kilde: Presten manntall 1664.
Muustvet. Skyld 1 h. Opsidder: Enchen i byen Maren Finck. Landskyld 1 hud.

Kilde: Manntall 1665.
Beboer Oluf Skredder (70). Eier ”Encken i byen Maren”. Landskyld 1 hud.

Kilde: Skattematrikkelen 1670/71.
”Mustued, schylder 1 hud som enchen Marj bruger och ehr ejende. Giffuer Schatt 2 Rdl.”

Se Mustvedt(1) og Mustvedt(2).
 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no