ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mustvedt
Gård nr. 117 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 22.09.2023


Mustvedt 1 - Mustvedt nordre
Gammelt løpenr. 405. Siden Norges matrikkel 1889: 117/1 m.fl.

For eldre gårdshistorie, se Gamle Mustvedt.

Adresse i dag: Børsesjøv. 115, 3719 Skien.

Bonde, leilending
Rollef Hansen
fra Siljan?
g. 16/9-1683 m. Maren Gundersdatter fra Bekkevold, d.a. Gunder Lauritzen Bækkevald.
1. Guri Rolfsdatter dpt. 13/7-1684. ”Tjener paa Tvedten i Slemdal” i 1720.
2. Marthe Rollefsdatter f. ca. 1688 g.m. Ole Lucassen. Se S. Sneltvedt(B).
3. Christopher Rollefsen f. ca. 1690. På Osebakken i 1727?
Bruker 1683.

Fra dåpslistene i kirkeboka, før presten begynte å føre opp faddere: ”Rolf Mustvets datter Guri.”

Bonde, leilending
Svend Mustvedt f. ca. 1631 bg. 9/9-1705. ”Svend Mustved 74 aar.”
Bruker i 1705.

Bonde, leilending
Ole Mustvedt
Bruker 1706.

Astrid Mustvedt f. ca. 1621 bg. 25/5-1706. ”Ole Mustvedts moder Astrj 85 aar gl.”
”Ole Mustvedt pige Maren” var fadder i 1706 for Erik Bugots barn. Se Bugot under Sneltvedt.

Kilde: "Skoskatten" 1711: Herr Blehr bruger. 2 piger. Schatt: 12 skilling.

Eier fra ca. 1686: sogneprest Hr. Blehr i Skien. Mustvedt var fra 1686 hans avlsgård. De som bodde her var lei-
lendinger, jordarbeidere og eventuelt husmannsfolk.

Denne Hr. Blehr var sogneprest i Skien, Ludvig Albertssøn Blehr f. 6/4-1643 i Bergen d. 14/4-1716 i Skien, 73 år gammel.
Se tidlige eiere av Mustvedt.


Arbeider, innerst
Jon NN
.
Beboer 1712.

Bonde, leilending
Anders Jonsen
f. ca. 1677 bg. 13/12-1718. ”Anders Jonssøn fra Muustved, 41 aar.”
g. 29/4-1691 m. Birthe Nilsdatter fra Prestegården i Siljan f. ca. 1680 bg. 20/1-1763. ”Anders Sems enke 83 aar.”
Bruker ca. 1713.

En barnedåp i Gjerpen kirke den 10/9-1713:
”et uægte barn fra Mustvet Nils. Moderen Gunnild Jørgensdatter. Barnefader udlagt Studios Hans Nilssøn Tage.
Faddere: Nils Kiær, Anders Jonssøn Mustved, Ole Sneltveds søn Henning, Anders Jonssøns qvinde Birte fra Mustved, Knud Pederssøns pige af Scheen.”
Barnets navn ble altså Nils Hansen dpt. 10/9-1713.

Og en barnedåp den 10/5-1716:
“U=ægte barn fra Kiær Maren. Udlagt Anders Jonssøn ægtemand fra Mustved.
Test: Hans Grinitejn, Isak Berg, Aaste Steensaas, Isak Sneltveds pige Sitsel.”

Enka Birthe Nilsdatter ble trolig g2g med Anders Andersen. Se Sem(6) "Sem øvre".

Bonde, leilending
Henning Olsen Mustvedt
fra S. Sneltvedt(A) dpt. 26/11-1693 bg. 9/5-1720. ”Henning Olssøn fra Mustved, 27 aar.”, s.a. Ole Toresen.
g. 29/3-1719 m. Anne Knudsdatter fra N. Bøle dpt. 6/1-1695, d.a. Knud Nilsen Bøhle.
Bruker 1719.

Enka Anne Knudsdatter ble g2g med Hans Nilsen Kjær. Se N. Kjær(10).

Eier: Iver Ludvigssøn Blehr i Gråten fra 1716.

Iver Ludvigssøn Blehr var sønn av sogneprest i Skien, Ludvig Albertssøn Blehr. Se ovenfor. Iver Ludvigssøn Blehr (Blæhr) ble født i Skien 1699  og døde i Gråten 1756 - bg. i Solum 17/4-1756. Han hadde borgerbrev og var "kongelig privilgiert overkjører" (fergemann) i bodde i Gråten i Solum prestegjeld.
Han eide Mustvedt fra 1716 - 1756.


Bonde, arbeider, leilending
Lars Andersen? Mustvedt

1. Anne bg. 3/5-1722. ”Lars Mustveds hiemdøbte datter Anne 8 dage gl.”
Bruker før 1722.

Barnedåp i Gjerpen den 11/4-1723: Nils Venstøbs datter Gunnild.
Test: Tor Torgerssøn, Hans Venstøb, Tomas Hytten, Lars Mustvets qde., Karen Torsdatter.

Bonde, leilending
Peder Jensen
fra Strand i Seljord dpt. 19/1-1692 bg. 3/3-1765 i Siljan. "Peder Jensøn Tufdahl, 82 aar.", s.a. Jens Pedersen og Margit Strand.
g. i Seljord 4/8-1711 m. Margit Svendsdatter (Marte Svendsdatter) fra Seljord f. ca. 1680? bg. 27/2-1763 i Siljan. "
Per Tudals k. Marthe Svensd., 82 aar.", d.a. Svend NNsen og Asgier NNdatter.
1. ?Zacharias Pedersen f. ca. 1709 ikke i Seljord. Se nedenfor.
2. Asgier Pedersdatter f. 30/7-1712 på Eiusås i Flatdal dpt. 7/8-1712 i Seljord kirke.
3. Lisbeth Pedersdatter dpt. 29/9-1715 i Flatdal kirke.
4. Kirsten Pedersdatter dpt. 15/5-1718 i Seljord d. 1774 g. i Gjerpen 15/4-1738 m. Rasmus Kittilsen. Bodde på Torsholt og Tudal i Siljan. Se Eidangerslekt.org.
5. Anne Pedersdatter dpt. 14/4-1721 i Seljord (født på Tveiten i Seljord)  g1g m. Rollef Thorsen. Se Trolsåsen under Grini. Anne g2g m. enkemann Jens Nilsen Høimyr. Se Høymyr(1).
6. Svend Pedersen dpt. 14/4-1721 i Seljord. Født på Tveiten.
7. Lisbeth Pedersdatter dpt. 16/1-1724 i Seljord g1g m. Nils Olsen. Se nedenfor.
8. Jens Pedersen f. ca. 1726 bg. 21/2-1779 i Siljan. "
Jens Peders. Tufdal, 53 aar."
Bruker ca. 1727.

F.f. Peder Jensøn oc Margit Svendsdatters Barn Asgier fød paa Edingsaas d. 30. Jul., døbt 7. Aug.: Gunild, Jacob Kaasens, Asgier Svendsd., Even Minnesjord, Nerj Anundsøn Fremgaarden, Halvor Svensøn.
F.f. Peder Ejusaas og Hustrus Datter Lisbeth: Daniel Wolf, Biørn Møcklestuen, Aslac Møcklestuen, Christina Danielsd., Maren Svalestuen.
F.f. Peder Twedtens og Qvindes datter Kirsten: Jacob Kaasi, Tron Biørge, Daniel Wolf, Anne Aarhuus, Joran Hotten (Flotten?).
F.f. Peder Twedtens og Qvindes Twillinger Svend og Anne: Evin Aarhuus, Arne Twinglie, Anders Piperud, Anne Aarhuus, Dorthe Lie, Jacob Kaasi, Ole Ejsand, Anne Overland, Aschier og Joran Biørge.
F.f. Peder Tvedts og Qvindes datter Lisbeth: Biørn Garvig, Jacob Kaasi, Raamund Aarhuus, Aschier Biørge, Ingeborg Aarhuus.

Peder Jensen kom til Gjerpen rundt 1727 og bygslet (festet/ leide) Mustvedt fram til han bygslet Tudal i Siljan fra
1744 (Siljan bygdehistorie - Asbjørn Bakken).

Hans gamle mor, Malene (Magdalene) døde her i 1741.
Peder Jensens mor var Magdalene Zachariasdatter, som igjen var d.a. prest/ prost Zacharias Jonssøn Skanche og
hans hustru Sarcha Jansdatter.

Magdalene Zachariasdatter Schanke f. ca. 1656 bg. 8/3-1741. “Per Mustveds moder Malene, 85 aar.”

Peder Jensen hadde en bror Jacob Jensen som kom til Kosi i Seljord. Han fikk igjen en sønn, Zacharias Jacobsen,
som kom til Kleven i Gjerpen. Se Kleven(1).
Peder Jensen hadde også ei halvsøster Anne Gunleksdatter som var gift med Mikkel Zachariassen på Gravli(1).

Kilde: Seljord kirkebok. Innførsler ang. Magdalene Zachariasdatters trolovelse og vielse
"12. Junij 1681.
Effter preken blef Jens Pedersøn Skanderup, trolofvet af H. Daniel, met min Daatter Magdalena Zachariæ daatter Skancke."
"7. Augustus 1681.
Mæsse i Sillegiord, af H. Daniel. Liust første gang for ærlig oc velact unge Karl Jens Pedersøn Skanderup oc ærlig oc Gudfryctig pige Magdalena Zachariæ Daatt: Skancke.
"Den 14. Novemb. H. Daniel Mæssed oc Vijede Jens Pedersøn Skanderup, met Magdalena Zachariædott. Skancke.


Bonde, leilending
Zacharias Pedersen Mustved
fra Seljord f. ca. 1709 bg. 16/11-1775. ”Zacharias Bugodth 66 aar.”
g. i Gjerpen 26/12-1734 m. Olaug Sørensdatter fra Karlshus i Hjartdal f. ca. 1703 bg. 20/9-1778. ”Zacharias Bugodths enke 75 aar.”, d.a. Søren Karlshus.
Forlovere:
"Anders og Ole Mustvedt."
1. Marta dpt. 15/5-1735 bg. 4/11-1736. ”Zacharias Mustveds Martha, 1 aar gl.”

2. Halvor f. sept. 1740 bg. 6/8-1741. ”Zacharias Sørbøes Halvor, 1/3 aar.”
3. Malene Zachariasdatter dpt. 19/8-1742 g1g m. Thor Svendsen. Se Skifjell store.
4. Inger Zachariasdatter dpt. 16/5-1745 g.m. Christen Eriksen. Se S. Lundsåsen.
5. Svend dpt. 3/12-1747 bg. 15/3-1748. ”Zacharias Muustvets s. Sven 15 uger.”

6. Peder dpt. 1/1-1749 bg. 11/4-1749. ”Zacharias Muustvets db. Peder 1/4 aar.”
Br
uker 1747.

F.f. Zacharias Graflis hiemdøbte Marta: Ole Lyngaas, Isak Kiær, Tor Omot, Per Mustveds qde og datter.
F.f. Zacharias Kiærs Halvor: --- Torssøn, Rasmus Fossum og ----- ----- qde. Anne Persdatter.
F.f. Zacharias Sørbøs Malene: Christopher Venstøb, Svend Perssøn, Rolf Sneltved og qde., Karen Steensaas.
F.f. Zacharias Sneltveds Inger: Christopher Venstøb, Nils Jacobssøn, Nils Bergs qde.
Anne.
F.f. Zacharias Muustvets db.
Sven: Aslak Bergs kone, Karen Larsdtr., Nils Berg, Povel Johannisen.
F.f. Zacharias Muustvets db.
Peder: Johanne Pedersdtr., Live Torjusdtr., Erik Gaupaasen, Peder Berg, Abraham Pedersen.

Denne familien flyttet litt rundt. De bodde på Gravli i 1735, på Kjær i 1740, på Sørbø i 1741 og 42,
på Sneltvedt i 1744 og 1745. Fra 1747 til ca. 1756 bodde de på Mustvedt.
I ca. 1762 på Berg. Resten av livet bodde de på Bugodt under Sneltvedt.

Zacharias Mustvedt var forlover ved soldat Jens Pedersen Tudal og Anne Kittilsdatters trolovelse i Siljan kirke i 1748.

Olaug Sørensdatter var søster til Hans Sørensen på Røsaker(1). Grunnen til at Hans Røsaker ikke er å se som
fadder her er at han kom til Gjerpen først i 1752.

Eier: Thomas Iversen Blehr i Skien fra 1757.

Thomas Iverssøn Blehr var sønn av "fergemand" Iver Ludvigssøn Blehr i Gråten. Se ovenfor. Thomas Blehr ble født i Skien i 1728 (døpt 18/8-1728). Han døde på Gråten og ble bg. ved Solum kirke 29/5-1773. Se Solumslekt.org.
Han eide Mustvedt fra 1757 - 1773.

Bonde, leilending
Nils Olsen Mustvedt
fra Skilbred(1) dpt. 23/3-1727 bg. 6/5-1759. ”Nils Muustvet 36 aar.”
g. 27/9-1753 m. Lisbeth Pedersdatter herfra dpt. 16/1-1724 i Seljord kirke bg. 6/3-1790. ”Lars Sørbøes kone 68 aar.”, d.a. Peder Jensen.
1. Anne Nilsdatter dpt. 1/9-1754 g.m. Nils Abrahamsen. Se Follaug(2).
2. Ole Nilsen dpt. 29/9-1756. Se Sørbø(2).
3. Jens dpt. 12/11-1758 bg. 19/11-1758. ”Nils Muustvets s. Jens 10 dage.”
Bruker 1756.

F.f. Nils Olsen Bergs pb. Anne: Gregorii Lunds kone, Ingebor Olsdtr., Zacharias Muustvet, Rollef Trolsaas, Anders Olsen.
F.f. Nils Muustvets db. Ole: Rollef Trolsaases kone, Maren Olsdtr., Torjer Schielbred, Gregorius Lund, Anders Olsen.
F.f. Nils Muustvets db. Jens: Anders Kiærs kone, Berthe Larsdtr., Torjer Schielbred, Gunder Olsen.

19/11-1759     NIELS OLSSEN MUSTVEDT   Bamble Skifteprot. nr. 6a, side 108b.
Mustvedt       Arvinger:                            
               Enka Elisabeth Pedersdatter og barna:
               1. Ole Nielssen   3 år
               2. Anne Nielsdtr. 5 "
               Formynder for barna ble farbroren Torger Skilbred.
               Enkas laugverge ble Lars Anderssen Kier.
Brt: 22 - 1 - 12

Net: 14 - 2 -  0.

Denne familien bodde på Berg i 1754. Nevnt som Nils Mustvedt 1. gang i juni 1756 (som fadder).
Barnas farbror var Torger Skilbred ifølge skifte etter Nils den 19/11-1759. (Bamble sk. prot. 6a, s. 108b.)
Lars Andersen Kjær ble verge for enka.

Enka Lisbeth Pedersdatter ble g2g med Lars Olsen Mustvedt/ Sørbø. Se nedenfor.

Bonde, leilending
Lars Olsen
fra S. Sneltvedt(B) dpt. 7/12-1732, s.a. Ole Lucassen.
g. 28/12-1759 m. enke Lisbeth Pedersdatter herfra dpt. 16/1-1724 i Seljord bg. 6/3-1790. ”Lars Sørbøes kone 68 aar.”, d.a. Peder Jensen.

1. Nils dpt. 1/1-1761 bg. 30/4-1761. ”Lars Muustvets s. Nils 17 uger.”

2. Marthe Larsdatter dpt. 17/3-1762 g.m. Nils Torjersen fra Skilbred(3). Bodde først på Åsterød, siden på Bratsbergkleiva. Se Familie 46 - Kleiva 1801.
3. Kirsten Larsdatter dpt. 27/7-1766.

Br
uker 1762.

F.f. Lars Muustvets db. Nils: Anders Kiærs kone, Malene Zachariædatter, Isak Sneltvet, Zacharias Berg, Ole Gundersen.
F.f. Lars Muustvets pb. Marthe: Anders Kiærs kone, Malene Zachariasdtr., Isak Sneltvet, Zacharias Berg, Ole Gundersen.
F.f. Lars Muustvets pb. Kisten: Anders Kiæers kone, Berthe Jonsdtr., Ole Gundersen, Anders Jonsen, Manasse Danielsen.

Denne familien flytta til Sørbø(2) 1778.

Jens Rollefsen
f. ca. 1745 bg. 11/8-1771. ”
Jens Rollefsen f. Højmyr 26 aar.” Ugift.
Han var trolig i tjeneste her. 

26/8-1771      JENS ROLVSSEN    Bamble Skifteprot. nr. 7, side 42a.
Mustvedt       Arvinger:                             
               Hans mor Anne Pedersdatter g.m. Jens Høymyr.
               Hans søsken:
               1. Thor Rolvssen  24 år.
               2. Peder Rolvssen 16 "
               3. Kirsti Rolvsdtr. g.m. Halvor Høgeli.
               4. Marthe Rolvsdtr. 19 år. Formynder: Stefaren Jens Høymyr.
            Brt: 8 - 0 - 0

            Net: 5 - 1 - 8.

Eier: Peder Smith i Skien fra 1773.

Peder Hansen Smith var handelsmann med borgerbrev i Skien. Han var sønn av Hans Smith og Margrethe Ludvigsdatter Blehr.
Peder Smith ble døpt i Skien kirke den 5. mars 1730 "Hans Smittes Søn Peder." Han døde i Skien i 1780 og ble gravlagt der den 17/8-1780 som "Peder Schmith, 57 aar gml."
Han var gift med Sarcha von Cappelen fra Skien, d.a. Diderich von Cappelen og Dorothea Michelsdatter Ringkiøbing.

Bonde, leilending
Gregers Halvorsen Mustvedt
fra Vestøl i Gjerstad dpt. 12/8-1736 i Gjerstad bg. 3/12-1808. ”Gregers Halvorssøn fra Kjær, sagt at være 78 1/4 aar.”, s.a. Halvor Larsen Trydal og enke Anne Eriksdatter Vestøl fra Vevstad i Gjerstad.
g1g i Gjerstad 1/7-1759 m. Gunbjørg Aasmundsdatter fra Apland i Gjerstad f. ca. 1733 bg. 17/9-1766.
g2g i Gjerstad 28/12-1767 m. Ingeborg Kittilsdatter fra Vestøl i Gjerstad f. 1732 d. 21/11-1819 på Øde-Sneltvedt.
1. Halvor dpt. 11/11-1759 bg. 16/8-1760 i Gjerstad.
2. Halvor Gregersen dpt. 26/7-1761 i Gjerstad g. i Gjerstad 14/10-1787 m. Anne Olsdatter fra Dalen under Brokeland i Gjerstad.
3. Aasmund Gregersen Mustvedt dpt. 21/8-1763 i Gjerstad trol. i Porsgr. 20/1-1789 m. Dorthe Maria Andersdatter.
4. Jens Gregersen dpt. 16/11-1766 i Gjerstad.
Barn i 2. ekteskap:
5. Gunborg Gregersdatter dpt. 18/12-1768 i Gjerstad g.m. Aslak Rasmussen. Se Tveten under Rising.
6. Kittil Gregersen dpt. 6/9-1772 i Gjerstad. Født på Apland. Se Familie 5 - Frogner 1835.
7. Lars Gregersen dpt. 3/5-1778 i Gjerpen. Se Ødesneltvedt nedre.
8. Anne Kistine dpt. 2/1-1785 bg. 3/7-1786. ”Gregers Muustvets d. Anne Kistine 1 1/2 aar.”
Bruker 1778.

F.f. Gregers Muustvets db. Lars: Lars Kiærs kone, Karen Sørensdatter, Tyge Kiær, Johannes øde Sneltvet, Peder Johannisen.
F.f. Gregers Muustvets pb. Anne Kistine: Karen Tollefsdtr., Anne Jensdtr., Lars Kiær, Tyge Kiær, Abraham Henningsen.

Gregers Halvorsen med familie bodde på Bakken under Vestøl fra 1759-1771. Deretter bodde de noen få år på
Apland, før de flyttet ut av Gjerstad. (Se Gjerstad, hefte VI,  s. 828).
Sønnen Halvor Gregersen ble igjen i Gjerstad til han giftet seg i oktober 1787. Da flytta han også, men det er u-
sikkert hvor han ble boende.

Tyveriet fra Kvernhuset under Mustvedt.
(Fra tingboka 1782 for Bamble fogderi)

Limie, 8. november 1782

Tyverisaken mot Knud Gunnersen, Peder Jensen, Marie Jensdatter, Svennung Andersen.

«Knud Gunnersen for å ha kløvet opp ved kalven i Kvernehuset under gården Mustvedt og stjålet et kvarter rug og byggmel.  – På Nordre Falkum 1 bagsele – Av Niels Hynnies stolpebod kom han gjennem taket og stjal 2 halve huder barket lær og 2 hesper garn.

Peder Jensen: 1 kjørehage på Breckejordet tilhørende Jochum Atzlens. Af Ingebret Bomhoff på Bratsbergkleven noen støcker kjøtt, 1 kalvestek, noen pølser, 1 sæk, 1 svinehode og et stoppet skjørt.
Fra en gammel kone, Ragnild, på Bratsbergkleven, et nytt skjørt, og fra Jon Pedersen 1 sigd. 

Knud Gunnersen 22 a 23 år, født på pladsen Hagen under Lund gård her i sognet, har tjent forskjellige steder, i Slemdal og Skien. – Faren lever som enkemann på en plads kalt Puttekåsen under Rising, var hos ham til 14 a 16 år. – Konfirmert for 4 år siden av Monrad. Var i de 2 siste aar mest hjemme hos faren, men da der i dette aars foraar var knapt for føde, og han en aften kom hjem fra Skien med Svenung Andersen, som hadde sin boe på plassen Løvås like ved plassen Putteraasen. I Kvernhuset ved Kallen: tok litt av hver sekk, rug og bygg. Den annen (Svenung) bar i en sekk. Han i en bøtte inn på en stokk. Sa for faren han hadde kjøpt det, og de spiste det opp. – Av læret, senere stjålet, fikk han gjort seg er par sko ved John Myhren, resten overlot han til en skomaker i Skien, Niels Barth, mot et par sko og noe penge.

Lensmannen kom 19. august til desponten hos Halvor Laugmandsgaarden.

Forhør 7. september.
Fremgår også: Peder Jensen gikk til sitt logi hos Halvor Lagmandsgaarden på Kleven.

Svenung Andersen, 16 år, født i Bøherred, faren død, moren Guri Halvorsdatter i plassen Løvås her. Han  har vært hos Ole Riising, hos sin bror Knud Andersen på Kleven, fór derpå til søes sistavvigte års sommer med Christopher Blom.
Blev overtalt til at stjele sammen med Peder Jensen og Marie Jensdatter, fra Ingebreth Bomhoff på Kleven, hvor Marie visste det var matvarer i en bod, – oppbrekket døren (kalvestegen, svinehodet etc.). 

Marie Jensdatter, 29 år gammel, født i Luxefield, men bragt derfra som sped av faderen Jens Gunnersen, tjent 3 år hos procurator Wejer i Skien, 4 år hos Wejers barn eller jomfruene Wejerne sammesteds, sist 1 år hos Simon Zachariassen. For 6 år siden gift med Jon Jonsen på Kleven, og søster til arrestanten Peder Jensen. – Garnet solgte hun til klocker Monrads kone på Kleven for 18 skilling.

Bomhoffs madboed var låselukket?
Et vidne: Gunner Olsen på plassen Lysa under Nedre Semb.

Lagretten skiønnes angående prisen på de stjålne ting:
Et vidne: Halvor Larsen Lagmandsgården.
Et vidne: Lars Nilsen Lagmandsgården.

På Nils Hynnies forlangende blev tilbakelevert de små stykker lær, og 2 hesper garn, efter at sammen av lagretten var vurdert.

Attester:
Bøe præstegård 5. November 1782.
Gerhard Monrad samt av nærmere efterretning om brødrenes fødested.
Knud Andersen, født i Sillejord, faren derfra flyttet til Bø præstegjeld for 30 år siden.
Sveinung Andersen født på Bø gård her i sognet.  – De nedstammende begge fra en slet roed, da faderen var hengiven til drukkenskap, både manden og qvinden berygtede derhos at have lange fingre, som nu derfor have efterladt så lærvillige børn.

Defensor, Rougtvedt, må først uttrykke sin avsky for den dristighed hvormed de har sammenrottet seg og begått innbrudd, men må dog som beskikket forsvarer……

1. Knud Gunnersen mister sin hud i fengslet, betaler i gjeld til de han stjal fra, tvigjeld til hans majesteds av alt det stjålne + hovedlodd.
2. Svennung Andersen kagstryges, arbeide i jern i nærmeste festning sin livs tid, igield, + 2 gjeld til hans majestets og hovedlodd.
3. Peder Jensen: Kagstrykes, i festning livstid samt som forrige.
4. Mari Jensdatter som medvider: miste sin hud i fengselet, for en del (det hun solgte) tvigjeld til Hans majestet og hovedlodd.
5. Knud Andersen som medvider og heller, miste sin hud i fengselet, tvigjeld til Hans majestet og hovedlodd.
(Bare Svenung Andersen og Peder Jensen ønsket at appellere.)

 Menstad den 15. desember 1782

3 personer dømmes for tyveri:

1) Knud Gunnersen (det første han er befunden med tyveri!) minste sin hud i fengselet, betale tvigjeld til Jens Sneltvedt og Lars Løberg for halvdelen av det bortkomne verd 2 ort 6 skilling samt tvigjeld til Niels Hynnie for ⅓ av det bortblevne læder og 4 hæsper garn 3 ort til sammen frigjeld 1 ort 6 skilling, fri gjeld av alt det stjålne til ha. mas cassa 11 rdr. 3 ort, og have sin hovedlod til Hans majestets forbrudt.

2) Saa bør og Marie Jensdatter, som medvider i det stjålne fra Engebret Bomhoff, at miste sin hud i fengselet, betale tvigjeld til Hans majestets, casse, ej alene av det fra Engebreth Bomhoff tagen til beløb 1 rd 2 ort 20 skilling, men og af 3 hæspler garn solgt for 18 sklling, således tvigjeld i alt 3 rdr. 3 ort 24 skilling, og bare sin hvovedlod til kongen forbrudt.

3) Knud Andersen som medvider og hæler i det stjålne fra Bomhoff, ligeledes iflg. – – miste sin hud i fengslet, betale tvigjeld til hans masjestet i Cassa 3-1-16 og have sin hovedlodd til samme cassa forbrudt.

Da denne dom var aflæst, blev samtlige arrestanter tilspurgt om de samme ville appellere? Hvortil Knud Gundersen, Mari Jensdatter og Knud Andersen svarede nej, men erklærede sig dermed tilfreds.

Lucas Nors

 ---3 x 9 slag av 9 ris

Menstad den 15. desember 1782   Moltke

18. desember 1782 fikk de av vogteren Torjer slagen på sin bare rygg i overværelse av Peder Limie, Hans Grinie og Daniel Jenssen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Eier: Hans Knudsen fra 1780.
Eier: Søren Pedersen Tufte fra 1781.


Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Søren Pedersen (Tufte) til Christian Stochmann, dat. 6, februar, tinglyst 4. april 1810."
"Skjøde fra Christian Stochmann til Søren Tufte paa stampe og mølle mod aarlig afgift 1 Rdl., dat. 13. december 1811, tingl. 4. mars 1812."

"Skjøde fra Madamme Stockmann til Christen og Halvor Olssønner paa Gaarden Mustvedt med undtag af Stampemøllen ved Gaarden,
for 1100 Speciedaler, dateret 5., tinglyst 6. Febr. 1828."

Bonde, selveier
Christen Olsen Mustved
fra Bugodt under Sneltvedt dpt. 7/10-1792 d. 14/6-1877 på Mustvedt, s.a. Ole Christensen Bugodt.
g. 23/11-1830 m. Anne Andersdatter fra Febakke nedre under S. Namløs i Holla dpt 10/8-1800 d. 22/7-1874 på Mustvedt, d.a. møllearbeider Anders Olsen og Marthe Larsdatter.
Forlovere: "Peder S. Grinie, Simon T. Marker."
1. Inger Andrea Christensdatter f. 24/4-1831 g.m. Peder Eriksen. Se nedenfor.

2. Christian Christensen f. 4/8-1833.
3. Christine Christensdatter f. 20/10-1843 g.m. skomaker Christian Jansen Lund.
Se Kreppa.
Eier 1828.

Brødrene Christen og Halvor Olssønner kjøpte, ifølge utdrag fra skjøtet i 1828 hele gården (minus mølla) av enkefru
Rachel Stochman for 1100 norske Speciedaler. Brødrene brukte gården i sammen fram til 1861, da de delte den i to
like deler. Se S. Mustvedt.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

405

Musthveit

Christen Olsen og Halvor Olsen

1 hud 3 skind

2 daler - 3 ort - 19 skilling

"Skjøde fra Søren Pedersens arvinger til Just Eriksen paa udstederens Stampe og Mølle, dat. og tingl. 31. August 1840."

"Fæstebrev fra Kristen Olsen til sorenskriver Cappelen og efterfølgende eiere af Mustvet Mølle, paa en bygning og arbeidstomt
mod aarlig afgift 2 Spdl., dat. 25. Februar, tinglyst 10 April 1861."

"Overdragelsesdokument fra Halvor Olsen til Kristen Olsen paa udstederens halvdel i et Vaaningshus, dateret og tinglyst 19. Juli 1861."

"Delings og Skyldsætningsforretning, hvorved løpenr. 405b (bnr 2) er udskilt, afholdt 14. Mai, tinglyst 19. Juli 1861."

"Fæstebrev fra Kristen Olsen til sorenskriver Cappelen og efterfølgende eiere af Mustvet Mølle paa et damsted med tilhørende bæk,
samt byggetomt, mod aarlig afgift 48 Spdl., dat. 20. September, tingl. 2. Oktober 1861."

"Fæstebrev fra Kristen Olsen til Sorenskriver Cappelen og efterfølgende eiere af Mustvet Mølle, paa et stykke grund med vei, mot
aarlig afgift 3 Spdl., dat. 6. tingl. 16. Februar 1863."

"Skjøde fra Erik J. Cappelen, som eksekutores testamenti og bestyrer af sorenskriver Cappelens bo, til Otto Realf Ottesen paa
Mustvet Møllebrug med vandfald, tilliggender og herligheder for 100 Spdl., dat. 4. tingl. 5. December 1866."

Mustvedt(2) ble ikke utskilt herfra før sommeren 1861.

"Kjøbekontrakt, hvorved Kristen Olsen Mustvet sælger dette brug til Peder Eriksen Mustvet for 500 Spdl., dateret 24. Februar, tingl. 2. Marts 1872."

Bonde, fattigforstander i Gjerpen, selveier
Peder Eriksen Mustvedt
fra Frogner(7) f. 16/9-1829 d. 7/12-1898 på Mustvedt, s.a. Erik Pedersen Frogner.
g. 30/3-1854 m. Inger Andrea Christensdatter herfra f. 24/4-1831, d.a. Christen Olsen Mustvedt.
1. Karen Pedersdatter f. 17/9-1854 g.m. Christian Martinius Jansen. Se nedenfor.
Eier 1872.

Peder E. Mustvedt var fattigforstander i Gjerpen kommune fra 1891-1895.


Peder E. Mustvedt (1829-1898).
Foto: Skien kommunes Historiske arkiv.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

405a

Mustvet

Christen Olsen(!)

1 daler - 0 ort - 5 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

117

1

405a

Mustvet

Mustvet

Peder Eriksen

1 daler - 2 ort - 0 sk

2 mark 69 øre


Saga på Mustvedt. Bygningen til høyre er den gamle mølla. Foto fra Gjerpen Bygds Historie, bind II, side 901. Skien kommune.


Til høyre foran: Mustvedtsaga. Vi ser det gule huset til Morten Kjær, våningen på Kjær(9), og huset til Jens Kjær.
Foto fra 1980-tallet.

Peder Eriksen Mustvedt hadde, gjennom sin hustru, arvet vannretten til Kjærrabekken. Det var fra gammelt av bygd opp ei stampemølle til å stampe dyrehuder med. Siden ble stampa brukt til å knuse dyrebein. Like etter århundreskiftet satte Christian Jansen Mustved opp ei sirkelsag i det gamle møllerhuset, drevet av et vannhjul. Vannet ble regulert fra Bugodt-dammen.
I 1917 satte brødrene John og Peder Mustvedt opp en turbin i møllerhuset, med tanke på kornmølle. Rundt denne tiden kom Gjerpen mølle i gang, så da etablerte brødrene heller ei dobbelt sirkelsag i en ny bygning, til venstre på bildet. Dermed var Mustvedt-saga et faktum. Det hører med til historien at saga gikk bare når det var nok vannføring i bekken. Stort sett vår og høst.
Fortalt av Per Simon Mustvedt.

Tjenestepike i 1891: Hedvig Johannesdatter fra Skien f. 1866.

Peder Eriksen Mustvedt var i sin tid fattigforstander i Gjerpen og ble mye benyttet i Gjerpens kommunale liv.

Bonde, formann i Gjerpen fattigkasse, selveier
Christian Martinius Jansen Mustvedt (Christian Mustvedt) fra Hjellen f. 4/5-1850 d. 21/7-1913, s.a. Jan Andreas Christiansen Limi.
g. 4/1-1878 m. Karen Kristine Pedersdatter herfra f. 17/9-1854, d.a. Peder Eriksen Mustvedt.
1. Josefine Kristiansdatter f. 27/4-1879 d. 5/9-1955. Ugift.
2. Anna Petrea Kristiansdatter f. 13/5-1881 g.m. Ole Larsen Stensrød. Se Mæla(75) ”Norheim”.
3. Nella Mustvedt f. 26/9-1884 g.m. Mads O. Sørbø. Se Bratsberg(20).
4. Peder Andreas Kristiansen Mustvedt f. 6/3-1887. Ble skrevet for Peder K. Mustvedt. Se nedenfor.
5. John Kristoffer Mustvedt f. 27/5-1889. Bygde hus på utskilt hustomt. Se nedenfor.
Eier ca. 1880.

Denne familien bodde på gården fra før 1900. Jeg kan ikke finne noe skjøte som forteller når han overtok. G.S.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

117

1

Mustvet

Mustvet

Peder Eriksen (enka)

2 mark 69 øre

"Dokument, hvorved G. D. Hofgaard og O.R. Ottesen til Peder Eriksen Mustvet ærklærer at for 175 Spdl. har solgt det av
sorenskriver Cappelens bo, kjøbte møllebruket "Mustvet", dat. 24/11-1866, tingl. 12/5-1909."

Se folketellingen 1910.

Kilde: Panteregister nr. IV 4a, side 122.
Skjøte fra samtlige og alle myndige arvinger efter Christian Jansen Mustvedt som eneste arving efter Peder Eriksen Mustvedt ifølge
paategnede attest til medarving Peder Kristiansen Mustvedt herpaa m.m. for kr. 24.000.- Med forbehold for Karen Mustvedt, for livstid til
frit ophold, kost og pleie paa Mustvedt, ansat til kr. 200.- pr. aar, som kjøperen skal utbetale hende hvert aar, hvis hun fraflytter Mustvedt.
Dat. 20 desember 1915. Tinglyst 8. januar 1916.”

Bonde, selveier
Peder
Andreas Kristiansen Mustvedt herfra f. 6/3-1887 d. 31/3-1963.
g. 7/11-1914 m. Olga Elise Kleven fra Kleven(7) f. 9/5-1889 d. 5/7-1966, d.a. Kristian Gundersen Kleven.
Forlovere: John Kristiansen Mustvedt og John Kristiansen Kleven.
1.
Kristian f 13/3-1915 d. 13/3-1915.
2.
 Kåre Mustvedt f. 29/10-1916 d. 16/11-1916.
3. Karen Mustvedt f. 26/4-1918 d. 17/4-1993 i Seljord g. i Seljord kirke m. Kjetil Haugstøl.
4. Kristian P. Mustvedt f. 3/7-1919. Overtok gården.
5. Gudrun Mustvedt f. 1/9-1921 g.m. Johannes Andreas Kjær. Se Sneltvedt(11).
6. Ruth Mustvedt f. 10/9-1927 d. 13/2-2009 g. 20/6-1953 m. lastebileier Sveinung Hegna fra Lahelle i Solum f. 15/6-1926. Bosatt i V. Porsgrunn.
Eier 1916.

Se intervju med Peder K. Mustvedt.

"Skjøte fra Peder K. Mustvedt f. 6/3-1887 til sønn Kristian Mustvedt f. 3/7-1919 på dette bruk m.m. for kr. 21.000,
hvorav for løsøre kr. 7.000.-, med forbehold for selger og hustru, Olga Mustvedt, av livsvarig fritt husvær, ansatt til 5-årlig
verdi kr. 3000.-, hvori også inkludert brugs- og dispansjonsrett til selgerens eiende part i sagbruket m.m., datert 15/2-1949,
tinglyst 24/2-1949."


Bonde, selveier
Kristian P. Mustvedt
herfra f. 3/7-1919 d. 4/3-1984.
g.m. Ingrid Doksrød fra Doksrød(3) f. 10/1-1922 d. 3/9-2013, d.a. Simon Eriksen Doksrød.
1. Per Simon Mustvedt f. 1948. Se nedenfor.
2. Aslaug Mustvedt f. 1952 g.m. Anton Østerud. Bosatt på Vestfossen, Buskerud.
Eier 1949.

Gårdsdrifta med dyr på denne gården opphørte samtidig som Kristian døde.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

117

1

Mustvedt

Kristian Mustvedt

2 mark 66 øre

118 14 Kjær - Mustvedtmyren ditto 0 mark 90 øre

Journalist i avis og radio, gründer, bonde, selveier
Per Simon Mustvedt
herfra f. 1948.
g.m. Heidi Plüss fra Sveits f. 1947.
1. Kristian Mustvedt f. 1981.
2. Andreas Mustvedt f. 1984.
3. Karin Mustvedt-Plüss f. 1986.
Eier 1974.

Takk til Per Simon Mustvedt for god hjelp med denne gården.

Foto: Gard Strøm 6. september 2012. Hustomta 117/3,4 "Fostvedt", Børsesjøv. 123, til høyre for gården.


Klikk på bringbær-hjertet og besøk Mustvedt på Facebook.

Selvbetjent gårdsbutikk hele døgnet.

Se også Mustvedt gårds web-side.


Kart fra Skog og landskap.


Hustomt.
117/3,4 "Fostvedt". Utskilt fra Mustvedt(1) og Mustvedt(2) i 1921.

Adresse: Børsesjøv. 123, 3719 Skien.

Murmester
John Krisoffer Mustvedt herfra f. 27/5-1889 d. 3/2-1980, s.a. Kristian Jansen Mustvedt.
g. 14/12-1919 m. Marie Antonette Gjervik fra Kjær(7) f. 2/2-1893 i Skånevik, Hordaland d. 16/3-1978, d.a. lærer Johannes Gjervik.
1. Klara Synnøve Mustvedt f. 19/11-1920 på Mustved g.m. Rolf Reinertsen. Emigrerte til Amerika og bodde i Brooklyn, New York. Ingen barn.
2. Sigrid Olava Mustvedt f. 2/1-1922 g.m. Arne Landsverk. Se Løberg(2).
3. Kristian Johannes Mustvedt f. 1925 g.m. Margith Andersen f. 10/10-1919 d. 3/11-1974. Bosatt i Sneltvedtv. 144.
    Barn 1. Hege Mustvedt g.m. Bjørn Thomassen (ekteskapet oppløst). 4 barn.
4. Marie Antonette Mustvedt f. 23/9-1927 d. 31/5-2012 g.m. Bjarne Breivold. Bodde på Jessheim.
    Barn 1. Elisabeth Breivold f. 1961.
    Barn 2. Ellen Merete Breivold f. 1964.
5. Dagny Mustvedt f. 1931. Emigrerte til Amerika. Gift der med Dick Sleight. Bosatt i Brooklyn, New York.
    Barn 1. Irene Sleight f. 1965.
6. Jan Peder f. 28/6-1934 d. 28/8-1936.
Eier 1921.

Huset ble kjøpt av Per Simon Mustvedt og fremstår i dag som nyrenovert (2013).

Takk til  Hege Mustvedt og Per Simon Mustvedt for god hjelp med denne familien.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

117

3

Mustvedt - Fostvet

John Kristiansen

0 mark 3 øre

117 4 ditto ditto ditto
142 12 Fjelldalen - Nordskogen Peder og John Kristiansen Mustvedt 1 mark 21 øre
142 14 Fjelldalen - Kollen ditto 0 mark 32 øre
74 162 Borgestad - Soltun John Mustvedt 0 mark 05 øre

Ingrid Mustvedt f. Doksrød, har bodd her i mange år. Se gården Mustvedt(1) ovenfor.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no